Εμπέδωση - ασκήσεις

20
Εμπέδωση Πρακτικές Εισηγήσεις για την Δ’ τάξη Από την εκπαιδευτικό Ρόδω Κίτσου

Transcript of Εμπέδωση - ασκήσεις

Page 1: Εμπέδωση - ασκήσεις

Εμπέδωση

Πρακτικές Εισηγήσεις για την Δ’ τάξη

Από την εκπαιδευτικό Ρόδω Κίτσου

Page 2: Εμπέδωση - ασκήσεις

Εμπέδωση; Γιατί ;

«Δικλείδα ασφαλείας» για την επίτευξη των

στόχων του εκπαιδευτικού στη

σχολική χρονιά

Απόκτηση πυρηνικής γνώσης

Εξατομικευμένη βοήθεια στα παιδιά που

αντιμετωπίζουν αδυναμίες

Παροχή δυνατοτήτων

γνωστικής ανέλιξης των χαρισματικών

παιδιών

Μείωση του χρόνου ελέγχου και διόρθωσης γενικών

επαναληπτικών φυλλαδίων

Page 3: Εμπέδωση - ασκήσεις

Προώθηση των «χαρισματικών»

μαθητών σε διάφορες

δραστηριότητες (project,

έρευνες κ.λ.π)

Γνώση μέσω παιχνιδιών, υπολογιστή,

θεάτρου

Διαβαθμισμένες ασκήσεις

ανάλογα με τις ανάγκες των

μαθητών

Περιεχόμενο Εμπέδωσης

Page 4: Εμπέδωση - ασκήσεις

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ χρήση τετραδίου Εμπέδωσης

• Ενασχόληση με διαβαθμισμένες εργασίες στο ίδιο μάθημα.

• Υπάρχουν 3-4 ομάδες Σταθμοί

• Κορίνες

• Υπεραγορά

• Υπολογιστής

• Άλλα παιχνίδια

Κέντρα παιχνιδιού

• Κατάλογος εργασιών αναφορικά με το μάθημα της μέρας

Ημερήσιες Διατάξεις

• Ανεξάρτητες εργασίες των παιδιών Τροχιακές μελέτες

Page 5: Εμπέδωση - ασκήσεις

Στόχοι του Αναλυτικού σε κάθε ενότητα (15νθήμερος

προγραμματισμός)

Αδυναμίες που προέκυψαν από προηγούμενες

διαγνωστικές εργασίες

Ατομικές αδυναμίες μαθητών – πυρηνικές

γνώσεις

Προετοιμασία Εκπαιδευτικού

Page 6: Εμπέδωση - ασκήσεις

• Αφήγηση

• Περιγραφή επαγγέλματος

• Ποίημα

• Συνέντευξη

• Θεματικό λεξιλόγιο

• Χρόνοι – καταλήξεις ρημάτων, ανισοσύλλαβα

• Κατηγορούμενο, Υποκείμενο, Αντικείμενο

• Σημεία στίξης

• Κατανόηση νοήματος κειμένου

Γενικοί Στόχοι

Ελληνικά: Ενότητα 2

• Διαβαθμισμένες ασκήσεις

• Εξατομικευμένη άσκηση γραμματικής

3 Ομάδες

Δραστηριότητες ανά Ομάδα: Εκτυπώνω και δίνω τις δραστηριότητες διαβαθμισμένες για κάθε ομάδα. Επιλέγω από την ύλη που πρόκειται

να διδάξω εβδομαδιαία ή μέσα στις επόμενες 15 μέρες. Αυτό λαμβάνει τη θέση των πολλαπλών καθημερινών επαναληπτικών

φυλλαδίων.

Page 7: Εμπέδωση - ασκήσεις

Ζωγραφίζω μια εικόνα από το κείμενο (σελ. 32) και γράφω 4 ολοκληρωμένες προτάσεις.

Χρησιμοποιώ τα βοηθητικά ρήματα της Ραλλούς (σελ. 34) για να φτιάξω δικές μου προτάσεις. Υπογραμμίζω τα ρήματα, χρωματίζω το Κατηγορούμενο και κυκλώνω το Υποκείμενο.

Με τη βοήθεια της εικόνας (σελ. 33), γράψε μια παράγραφο για τον κύκλο του νερού – πρόσεξε να ορθογραφείς τις λέξεις κλειδιά.

ΟΜΑΔΑ Α

Page 8: Εμπέδωση - ασκήσεις

ΟΜΑΔΑ Β

Με τις υπογραμμισμένες λέξεις-κλειδιά, γράψε την περίληψη

των τριών πρώτων παραγράφων. Μεταφέρω τη δεύτερη παράγραφο στον Αόριστο (τετράδιο).

Άλλαξε τα ρήματα της 3ης και 4ης παραγράφου στον Παρατατικό (βιβλίο)

Φαντάσου ότι είσαι η βροχή. Χρησιμοποιώντας τα βοηθητικά ρήματα της Ραλλούς (σελ. 34) παρουσίασε τη δική σου ιστορία. Να θυμάσαι τη χρήση των επιθέτων και των μετοχών στις προτάσεις σου. Χρωμάτισε μετά τα κατηγορούμενα.

Ακολούθησε το παράδειγμα της άσκησης 3, σελ. 34 και περίγραψε τρία δικά σου ζώα.

Page 9: Εμπέδωση - ασκήσεις

Γράψε με δικά σου λόγια το νόημα του κειμένου. Μεταφέρω τη δεύτερη παράγραφο στον Αόριστο (τετράδιο). Άλλαξε τα ρήματα της 3ης και 4ης παραγράφου στον Αόριστο (βιβλίο) Φαντάσου ότι είσαι η βροχή. Χρησιμοποιώντας τα βοηθητικά ρήματα της Ραλλούς (σελ. 34) παρουσίασε τη δική σου ιστορία. Να θυμάσαι τη χρήση των επιθέτων και των μετοχών στις προτάσεις σας. Χρωμάτισε μετά τα κατηγορούμενα. Ακολούθησε το παράδειγμα της άσκησης 3, σελ. 34 και περίγραψε τρία δικά σου ζώα.

ΟΜΑΔΑ Γ

Page 10: Εμπέδωση - ασκήσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Χωρίζεται η ενότητα σε υποενότητες

Διαφοροποίηση ασκήσεων ομάδας ανάλογα με ημερήσιες δυσκολίες – υποθετικό πλάνο εκπαιδευτικού

Βοηθήματα από το διαδίκτυο και από προσωπικό υλικό

Χρήση παιχνιδιών για πράξεις και Προβλήματα διαδικασίας

Ασκήσεις για «έξυπνους λύτες»

Page 11: Εμπέδωση - ασκήσεις

Ασκήσεις ανάλογα με το θέμα όχι με τις σελίδες

Βοηθήματα στο διαδίκτυο κ.λ.π.

Κατανόηση και Διαδικασία λύσης

προβλήματος 4 πράξεις

Μαγικά τετράγωνα

Μέτρα μέτρησης μήκους, βάρους, χωρητικότητας

Μαθηματικά

Ενότητα 2 Ετοιμασία διαβαθμισμένων φυλλαδίων ενότητας

Page 12: Εμπέδωση - ασκήσεις

Ατομικός φάκελος: Περιέχει φυλλάδια μικτής ικανότητας διαβαθμισμένες στις τρεις ομάδες με οδηγίες, μαζί με το τετράδιο της εμπέδωσης

Ατομικές και Ομαδικές εργασίες στον υπολογιστή

Page 13: Εμπέδωση - ασκήσεις

Επιλογή ενασχόλησης αφότου έχουν τελειώσει τις εργασίες της εμπέδωσης

Page 14: Εμπέδωση - ασκήσεις

Είκοσι λεπτά εβδομαδιαία χρησιμοποιούν διάφορα παιχνίδια για εμπέδωση είτε με δικές τους ασκήσεις και προβλήματα είτε με καθοδήγηση από την εκπαιδευτικό

Page 15: Εμπέδωση - ασκήσεις

Μπράβο! Τα κατάφερες! Προχώρησε στην επόμενη ομάδα.

2

1

3 4

30 40

10

20

Μαγικά τετράγωνα Ουφ ! Τι μπελάς … !!!

Α’ ΟΜΑΔΑ

•Ας ξεκινήσουμε με κάτι απλό . Περιλαμβάνει αριθμούς μέσα στην πρώτη δεκάδα που τους

διαχειρίζεσαι με μεγάλη ευκολία . Θέλουμε οριζόντια και κάθετα να έχουμε άθροισμα 10 :

Ας συνεχίσουμε με κάτι εξίσου απλό . Περιλαμβάνει αριθμούς μέσα στην πρώτη εκατοντάδα που

τους διαχειρίζεσαι κι αυτούς με αρκετή ευκολία . Θέλουμε οριζόντια και κάθετα να έχουμε

άθροισμα 100 :

Page 16: Εμπέδωση - ασκήσεις

•Τα δύο επόμενα μαγικά τετράγωνα είναι λίγο πιο απαιτητικά . Περιλαμβάνουν αριθμούς μέσα στην

πρώτη χιλιάδα. Αν βλέπεις ότι δυσκολεύεσαι μπορείς να αφαιρείς στο μυαλό σου το τελευταίο

μηδενικό κάθε αριθμού . Μ’ αυτό τον τρόπο θα δουλεύεις με διψήφιους αριθμούς . Στο τέλος δεν έχεις παρά να προσθέσεις ένα μηδενικό στο άθροισμα που θα βρεις .

Σ’ αυτό το μαγικό τετράγωνο θέλουμε οριζόντια και κάθετα να έχουμε άθροισμα 500 :

150 200

50

100

Σ’ αυτό το μαγικό τετράγωνο θέλουμε οριζόντια και κάθετα να έχουμε άθροισμα 1.000:

200

100

300 400

Β’ ΟΜΑΔΑ Μπράβο! Τα κατάφερες! Προχώρησε στην επόμενη ομάδα.

Page 17: Εμπέδωση - ασκήσεις

Τα επόμενα μαγικά τετράγωνα είναι αρκετά απαιτητικά . Έχεις να δουλέψεις με χιλιάδες . Μην πανικοβάλλεσαι ! Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κι εδώ το κολπάκι με τα μηδενικά και θα δεις πόσο απλό θα σου φανεί . Θα βγάζεις δύο μηδενικά , θα κάνεις τις πράξεις σαν να έχεις διψήφιους αριθμούς και στο τέλος θα τα προσθέτεις στο άθροισμα που θα βρίσκεις . Σ’ αυτό το μαγικό τετράγωνο θέλουμε οριζόντια και κάθετα να έχουμε άθροισμα 15.000:

Σ’ αυτό το μαγικό τετράγωνο θέλουμε οριζόντια και κάθετα να έχουμε άθροισμα 16.000:

3.000

1.500

6.000 4.500

6.400 4.800

1.600

3.200

Σ’ αυτό το μαγικό τετράγωνο θέλουμε οριζόντια και κάθετα να έχουμε άθροισμα 16.000:

6.000 8.000

2.000

4.000 Γ’ ΟΜΑΔΑ

Page 18: Εμπέδωση - ασκήσεις

ΚΟΡΙΝΕΣ

Α.

Ρίχνω τις κορίνες και βρίσκω το άθροισμα των επιτυχημένων.

Βρίσκω τη διαφορά του πρώτου αθροίσματος με το δεύτερο.

Συγκρίνω τα αθροίσματα με τα άλλα παιδιά. Βάζουμε με σειρά τα ονόματα

επιτυχίας.

Βρίσκω το άθροισμα των κορίνων. Το τετραπλασιάζω και μετά το

εξαπλασιάζω.

Βρίσκω πόσο είναι όλο το άθροισμα των κορίνων.

Β.

Ρίχνω τις κορίνες και βρίσκω το άθροισμα των επιτυχημένων.

Συγκρίνω τα αθροίσματα με τα άλλα παιδιά. Βάζουμε με σειρά τα ονόματα

επιτυχίας.

Συγκρίνω τη διαφορά της πρώτης με της δεύτερης μας επιτυχίας. Βάζω σε

σειρά τα ονόματα των παιδιών.

Βρίσκω το άθροισμα των κορίνων όλων των παιδιών. Τριπλασιάζω του

πρώτου, τετραπλασιάζω του δεύτερου και προσθέτω του τρίτου.

Βρίσκω πόσο είναι όλο το άθροισμα των γινομένων και το δεκαπλασιάζω.

Γ.

Ρίχνω τις κορίνες και βρίσκω το άθροισμα των επιτυχημένων.

Συγκρίνω τα αθροίσματα με τα άλλα παιδιά. Βάζουμε με σειρά τα ονόματα

επιτυχίας.

Συγκρίνω τη διαφορά των αθροισμάτων των δυο επιτυχιών μας με τα άλλα

παιδιά.

Βρίσκω το άθροισμα των κορίνων όλων των παιδιών. Εννιαπλασιάζω του

πρώτου, τετραπλασιάζω του δεύτερου και πενταπλασιάζω του τρίτου.

Βρίσκω πόσο είναι όλο το άθροισμα των γινομένων και το δεκαπλασιάζω.

Page 19: Εμπέδωση - ασκήσεις

Α. •Επιλέγω 3 προϊόντα από την υπεραγορά και βρίσκω το οφειλόμενο άθροισμα. Δίνω €20 και επαληθεύω τα ρέστα με την υπάλληλο του ταμείου. •Αγοράζω 2 κιλά ντομάτες και 3 διαφορετικές κονσέρβες. •Επέλεξε να αγοράσεις προϊόντα κοντά στα €20. Στρογγυλοποίησε τους αριθμούς για να βρεις εύκολα το άθροισμα.

Β. •Επιλέγω 5 προϊόντα από την υπεραγορά και βρίσκω το οφειλόμενο άθροισμα. Από ένα πενηντάευρω, πόσα ρέστα θα πάρω; •Πρέπει να πάρω προϊόντα κοντά στα €20 και πρέπει να επιλέξω. Γράψε το είδος, την τιμή και το σύνολο στο τετράδιο. •Επέλεξε να αγοράσεις προϊόντα κοντά στα €30. Στρογγυλοποίησε τους αριθμούς για να βρεις εύκολα το άθροισμα.

Γ. •Επιλέγω διπλασιασμένα αγαθά από το κάθε είδος σε τρία διαφορετικά προϊόντα. Γράφω τη μαθηματική πρόταση στο τετράδιο Εμπέδωσης και βρίσκω το οφειλόμενο άθροισμα. •Έχω μαζί μου μόνο €30. Πόσα χρήματα υπολείπονται να πληρώσω από το οφειλόμενο ποσό; Γράψε τη μαθηματική πρόταση. •Επέλεξε να αγοράσεις προϊόντα κοντά στα €50. Στρογγυλοποίησε τους αριθμούς για να βρεις εύκολα το άθροισμα.

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ

Page 20: Εμπέδωση - ασκήσεις

•Ακολούθησε το παράδειγμα που δίνεται στο βιβλίο σου σελ. 88 και λύσε στο τετράδιό σου τη μαθηματική πρόταση: 7 Χ 278 = •Λύσε κάθετα και αναλυτικά τη μαθηματική πρόταση: 534 Χ 8 = όπως το παράδειγμα στη σελίδα 88 του βιβλίου σου.

•Ανάλυσε πέντε από τους πιο κάτω αριθμούς: 879, 358, 682, 801, 845, 123, 216, 450, 384, 928, 902, 768

•Γράψε πόσες δεκάδες έχει ο αριθμός 879, ο αριθμός 384 και ο αριθμός 902.

•Λύσε με το σύντομο τρόπο τις πράξεις της σελίδας 88 του βιβλίου σου. •Διάλεξε δυο από αυτές και δημιούργησε ένα δικό σου πρόβλημα. •Δείξε το με το σχεδιάγραμμα της ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ

•Λύσε με το σύντομο τρόπο τις πράξεις της σελίδας 88 του βιβλίου σου. •Διάλεξε δυο από αυτές και δημιούργησε ένα δικό σου πρόβλημα. •Δείξε το με το σχεδιάγραμμα της ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ

•3882 : 6 = Γράψε ένα πρόβλημα με την πιο πάνω μαθηματική πρόταση. Δείξε το με το σχεδιάγραμμα ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ

Ομ.Α

Ομ.Β Ομ.Β,

Γ

Ομ.Α,Β

Ομ. Γ