Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η - auth · 2017. 7. 10. · 2017. έως Παρασκξή . 6-10-2017....

of 5/5
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ■ 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■ Τηλ. Κέντρο 2310 99 6000 ■ www.auth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία Πληροφορίες: Αναστασία Σεραφείμ Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2017 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ. : 2310 99 8470 Fax: 2310 99 8452 Αριθμ. Πρωτ.: 1448 e-mail: [email protected] Κτίριο : Γραμματειών Θετικών Επιστημών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Από το Τμήμα ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ του Α.Π.Θ. ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» στον Τομέα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα φοιτήσουν έξι (6) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Γεωλόγοι, Φυσικοί, Μαθηματικοί, Βιολόγοι, Χημικοί, Πληροφορικοί), Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωγράφοι, Μηχανικοί) και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και αντίστοιχων επίσημα αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων του Εξωτερικού. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων της Σχολής Ικάρων των Α.Σ.Ε.Ι. με ειδικότητα Μετεωρολόγου καθώς και τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Προϋπόθεση εγγραφής ενός κατόχου πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών είναι η επιλογή του από την αρμόδια Επιτροπή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, με βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) Το γενικό βαθμό του πτυχίου, με ποσοστό 20%. Ο βαθμός του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον "λίαν καλώς" σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. β) Τη βαθμολογία σε τρία (3) σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, με ποσοστό 10%. γ) Την επιτυχή γραπτή ή προφορική εξέταση στα μαθήματα: i) Γενική Μετεωρολογία ii) Γενική Κλιματολογία, και iii) Χρήση Η/Υ, σε ποσοστό 35%. Η εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος είναι καθορισμένη και δίνεται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας. δ) Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, αν τέτοια εργασία προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, με ποσοστό 10% αν συνδέεται με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ή 5% αν η διπλωματική εργασία δεν συνδέεται. ε) Την προφορική συνέντευξη των υποψηφίων και την αξιολόγηση των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος και των συστατικών επιστολών, σε ποσοστό 12.5%. ζ) Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου πάνω σε συναφές ή συγγενές προς το Π.Μ.Σ. γνωστικό αντικείμενο, με ποσοστό 7.5%. στ) Τη γλωσσομάθεια, με προτεραιότητα στην άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας, σε ποσοστό 5%. Αυτή διαπιστώνεται με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας επιπέδου Γ1 ή Γ2 ή τίτλο σπουδών που ελήφθη σε χώρα με γλώσσα διδασκαλίας την προς πιστοποίηση γλώσσα. Σε περίπτωση μη κατοχής των παραπάνω τίτλων ο υποψήφιος υποχρεούται σε γραπτή εξέταση.
 • date post

  05-Aug-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η - auth · 2017. 7. 10. · 2017. έως Παρασκξή . 6-10-2017....

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕ ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ . Κν τρο 2310 99 6000 www.a u th .g r
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Γραμματεα
Πληροφορες: Αναστασα Σεραφεμ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ. : 2310 99 8470 Fax: 2310 99 8452 Αριθμ. Πρωτ.: 1448 e-mail: [email protected] Κτριο : Γραμματειν Θετικν Επιστημν
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Απ το Τμμα ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ του Α.Π.Θ. ανακοιννεται τι για το ακαδημακ τος 2017-2018 θα λειτουργσει το Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν στη «Μετεωρολογα, Κλιματολογα και Ατμοσφαιρικ Περιβλλον» στον Τομα Μετεωρολογας-Κλιματολογας.
Για το ακαδημακ τος 2017-2018 θα φοιτσουν ξι (6) μεταπτυχιακο φοιτητς.
Στο Π.Μ.Σ. γνονται δεκτο, ως μεταπτυχιακο φοιτητς, οι πτυχιοχοι Τμημτων Θετικν Επιστημν (Γεωλγοι, Φυσικο, Μαθηματικο, Βιολγοι, Χημικο, Πληροφορικο), Γεωτεχνικν και Περιβαλλοντολογικν Επιστημν (Γεωπνοι, Δασολγοι, Γεωγρφοι, Μηχανικο) και λλων Τμημτων συναφος γνωστικο αντικειμνου Ελληνικν Πανεπιστημων καθς και αντστοιχων επσημα αναγνωρισμνων ομοταγν Τμημτων του Εξωτερικο. Επσης, γνονται δεκτο πτυχιοχοι τμημτων της Σχολς Ικρων των Α.Σ.Ε.Ι. με ειδικτητα Μετεωρολγου καθς και τμημτων Τ.Ε.Ι. συναφος γνωστικο αντικειμνου.
Προπθεση εγγραφς ενς κατχου πτυχου βασικο κκλου σπουδν εναι η επιλογ του απ την αρμδια Επιτροπ των μελν ΔΕΠ του Τμματος, με βση τα παρακτω κριτρια:
α) Το γενικ βαθμ του πτυχου, με ποσοστ 20%. Ο βαθμς του πτυχου πρπει να εναι τουλχιστον "λαν καλς" σε διαφορετικ περπτωση ο υποψφιος αποκλεεται απ τη διαδικασα επιλογς.
β) Τη βαθμολογα σε τρα (3) σχετικ με το αντικεμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακ μαθματα, με ποσοστ 10%.
γ) Την επιτυχ γραπτ προφορικ εξταση στα μαθματα: i) Γενικ Μετεωρολογα ii) Γενικ Κλιματολογα, και iii) Χρση Η/Υ, σε ποσοστ 35%. Η εξεταστα λη κθε μαθματος εναι καθορισμνη και δνεται στους ενδιαφερμενους απ τη Γραμματεα του Τμματος Γεωλογας.
δ) Την επδοση σε διπλωματικ εργασα, αν ττοια εργασα προβλπεται στο προπτυχιακ εππεδο, με ποσοστ 10% αν συνδεται με το αντικεμενο του Π.Μ.Σ. 5% αν η διπλωματικ εργασα δεν συνδεται.
ε) Την προφορικ συνντευξη των υποψηφων και την αξιολγηση των στοιχεων του βιογραφικο σημειματος και των συστατικν επιστολν, σε ποσοστ 12.5%.
ζ) Την τυχν ερευνητικ δραστηριτητα του υποψηφου πνω σε συναφς συγγενς προς το Π.Μ.Σ. γνωστικ αντικεμενο, με ποσοστ 7.5%.
στ) Τη γλωσσομθεια, με προτεραιτητα στην ριστη πολ καλ γνση της Αγγλικς της Γαλλικς της Γερμανικς γλσσας, σε ποσοστ 5%. Αυτ διαπιστνεται με αναγνωρισμνο ττλο σπουδν ξνης γλσσας επιπδου Γ1 Γ2 ττλο σπουδν που ελφθη σε χρα με γλσσα διδασκαλας την προς πιστοποηση γλσσα. Σε περπτωση μη κατοχς των παραπνω ττλων ο υποψφιος υποχρεοται σε γραπτ εξταση.
ΑΔΑ: ΨΗ8146Ψ8ΧΒ-ΟΞΤ
Οι ενδιαφερμενοι, μαζ με την ατηση (σχετικ ντυπο υπρχει στη Γραμματεα του Τμματος και στην ιστοσελδα http://www.geo.auth.gr/gr_postgrad_meteo.htm), πρπει να υποβλουν και τα εξς δικαιολογητικ:
1) Αντγραφο πτυχου ελληνικο ΑΕΙ ιστιμου της αλλοδαπς (αναγνωρισμνο απ το ΔΟΑΤΑΠ). 2) Πιστοποιητικ αναλυτικς βαθμολογας. 3) Βιογραφικ Σημεωμα. 4) Αποδεικτικ γνσης μιας τουλχιστον γλσσας κατ προτμηση Αγγλικς, Γαλλικς Γερμανικς.
Σε περπτωση μη κατοχς αποδεικτικο ο υποψφιος υποχρεοται σε γραπτ εξταση. 5) Οποιοδποτε λλο στοιχεο το οποο θα ενισχσει την υποψηφιτητ τους (συστατικς επιστολς,
αντυπα επιστημονικν εργασιν, κ.α.) εφσον υπρχει.
Οι αιτσεις θα γνονται δεκτς, απ τη Γραμματεα του Τμματος Γεωλογας, απ: Πμπτη 28-9- 2017 ως Παρασκευ 6-10-2017.
Οι εξετσεις εισαγωγς θα διεξαχθον απ 9/10/2017 ως 13/10/2017. Οι υποψφιοι θα κληθον σε προφορικ συνντευξη σε ημερομηνα που θα τους ανακοινωθε γκαιρα.
Για περισστερες πληροφορες, οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθνονται στη Γραμματεα του Τμματος Γεωλογας του Α.Π.Θ. (τηλ. 2310-998470, 2310-998450) και στον Διευθυντ του Π.Μ.Σ (τηλ. 2310-998240).
Ο Πρεδρος του Τμματος Γεωλογας
Μιχαλ Βαβελδης Καθηγητς
ΠΜΣ στη «Μετεωρολογα, Κλιματολογα και Ατμοσφαιρικ Περιβλλον»
Μετεωροσκοπεο, Πανεπιστημιοπολη 54124, Θεσσαλονκη
Τηλ: 231 0 998240 Fax: 231 0 995392 Email: [email protected]
Πληροφορες: Π. Ζνης
Τηλ. 2310 998240
ΠΜΣ στη «Μετεωρολογα, Κλιματολογα και Ατμοσφαιρικ Περιβλλον»
Μετεωροσκοπεο, Πανεπιστημιοπολη 54124, Θεσσαλονκη
Τηλ: 231 0 998240 Fax: 231 0 995392 Email: [email protected]
Πληροφορες: Π. Ζνης
Θεσσαλονκη, 30-6-2017
Πργραμμα εξετσεων εισαγωγς μεταπτυχιακν φοιτητν του Π.Μ.Σ. για το ακ. τος
2017-18
Οι εξετσεις θα διεξαχθον στο αμφιθατρο του Μετεωροσκοπεου.
mailto:[email protected]
PROKIRIKSI_PMS_METEO_2017_2018_DIAVGEIA
YLH_MATHIMATON_PMS_METEO_2017_2018
PROGRAMMA_EKSETASEON_PMS_METEO_2017_2018