γλυπτά δ΄τάξη 2015

37
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 14 14 ο ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΤΑΞΗ Δ΄ ΤΑΞΗ Δ΄ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Transcript of γλυπτά δ΄τάξη 2015

Page 1: γλυπτά δ΄τάξη 2015

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΕΙΚΑΣΤΙΚΑΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

1414οο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ

ΤΑΞΗ Δ΄ΤΑΞΗ Δ΄ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Page 2: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 3: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 4: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 5: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 6: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 7: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 8: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 9: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 10: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 11: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 12: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 13: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 14: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 15: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 16: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 17: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 18: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 19: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 20: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 21: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 22: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 23: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 24: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 25: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 26: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 27: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 28: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 29: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 30: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 31: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 32: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 33: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 34: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 35: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 36: γλυπτά δ΄τάξη 2015
Page 37: γλυπτά δ΄τάξη 2015