ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

of 36 /36
Ο ΟΚ ΚΤ ΤΩ ΩΒ ΒΡ ΡΙ Ι Ο ΟΣ Σ 2 2 0 0 1 1 1 1 Τ ΤΕ ΕΥ ΥΧ ΧΟ ΟΣ Σ 7 7 4 4 0 0 Ο ΟΡ ΡΘ ΘΟ ΟΔ ΔΟ ΟΞ Ξ Ο Ο Χ Χ Ρ ΡΙ Ι Σ ΣΤ ΤΙ Ι Α ΑΝ ΝΙ Ι Κ ΚΟ Ο Ν ΝΕ ΕΑ ΑΝ ΝΙ Ι Κ Κ Ο Ο Π ΠΕ ΕΡ ΡΙ Ι Ο ΟΔ ΔΙ Ι Κ ΚΟ Ο

Embed Size (px)

Transcript of ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

2011 740 51. 740 2011: .. 42 - 114 72 : . . 42 - 114 72 : . . 42 - 114 72 : . . 42 - 114 72 : 1,00. 1,00. : 12. : 20. : 30. : , 32 - 106 80 : 210 36.08.533 210 36.24.296. Fax: 210 36.21.286 210 36.01.533e-mail: [email protected]. : 36145/61, 58371/62,102319/62, 174433/66, 138562/67, 7075/76, 30082/78, 3921/89, 2745/91, 155/94 109708/2005. : 1589 26 .. . 28. , . -, , , ., ..., . - 40, - :... 28 1940, : , - . , , , . 28 1940, ! ... - . -. , - , , - , . :... , ; , - , , , , , , ; , .... . 1940-41 - . : - , 28 28 28 2011327 2011328 40, , 1941 . 1941 ,( ). ... . -, , - . 28 , -,,, , , . , . -; . !- , - , , -, 40. - . - ... s...... . ! . . , . ,. , . . , , , , . 28 1941. , , , : , . 28 : . .**

* 19401944, . . , , . 116117.** 28 ! 28 . : . . , . , , , . ..., , , , !* 28 . 2011329,- . 31 . - (361-363) . - !* * * . . . -.;... , ,. , . , . . , , -- . ,, - . ,-, : - , , - . -, . - : ; 2011330 ; , -! . - . , . - , . ... , - -. - .- . -. -. !, !... .-;...! . : ! - - , . . - , . : , , - !, , , .* * * !,-,, , . -! ..- ! 2011331 2011332 - -. , , - 1. , -,- . --. ,, --. -. 1940 .,-,-, , .-, , 1940. -., ,-, 28 . ,, 10,- . , , , .- , . 1940 - -,, . 333 2011-!- , . -;;, --2,- :, 2 1941 ,., .:, ,., .:,, . , 1917 . , -- . : , - , 40, .. 1. , , - .2. . . , 22 19 1941 41 ,., .:, ,., .:,, . , 1917 . , -- . : -1940,, . , . , .-. !, . 70 . ;-,, ; -;,, 334 2011 335 2011 . - . , ; ; - ; - ;,. - . . , -,,... , ., , , - - . !! ... , , - . ,, -.-. ; - - . ; -; , . -.,-,, .-. -,,- . . . , ., , , ,. . ,, , . -.,, - . ;. . .. , . - . -. - - . - ,. , ... ... - -....- --, . ,- , . . , . - ... 2011336 28 : ... 5.30 - . . , - , . 4: ; - ; - ; , , ;.... . - , - , ! . , - , , , -.-. , , -, . , - , -,- 1940, - . . , , - , . -, , !E . . - . -. 1943 - , , - . -1821 , , , , - ., , ... - , . , -, , . - - 40: " 28 1940 - - , , . . , - , ." 2011337tO EYAGGELIKO ANAGNVSMAtHS yriAHS ; - ; -; , , , ... : ,,., .-,, -. - .; ! - . , ... - . . ,302011 . 19-31 ... 2011338. , ... , -, . - . , -,. -, . ..., , . . -, - , , , .* * * . -(, ). - , , . , -,, , , .,- , -,,: , . - , -, . - -. - .s - , -, . 2011339..., !, ! , , . . , , ; , . ; , , -, . , ,, , . , . , , , , , . , , - , , - . , - . , , ,- . -, , , , - . , -, , . , 200 .., . , - ... . , , , . , , , . - - 2011340, . - , ,- . . , , - . - ; - . , , - !,,-; .- , , , , : . -. -, . - , -, -...,(), * , , , - , ...- ., -. - , - . .,-, - . ,,, . -;; - ; - -.,;.* , 488, 2011. 2011341342 2011 1940-1941 . , -.,. . .. .. ,.-.-,,: .;.-,, , . ; -.-. . -. ; 2011 , ,. . . . . , .. . .- , : .. ; . - - , , ; ; -- . -. ; ;343 2011,0, . . .,, .-. ,, .-., . -..-... . . . ., ,- .- ., . ! -!... !.... . , , ; .,-. . ; - ,. . , !.... . , ; ., .. ! !!... , , . . , , -! . . .. ;,.- ! , .!.-.-,! . . - ! !, !.! .! !- - . !-, .; , -, . - . -. , . , , ! -, . ; - . .! - ., , - . - . , ! , - . . , - . . ; - . ., . - , 2011344 , , . , , . - - . -., , - . , -, , :. , , . -. . , , . ; - 2 .- . -, , . - , . - , . - , , .* * *27. . . - . - . ., , . -,. -; . -, , - . - , . . - , .... . , . .,. -. , . -, . . , - . - . . . .,,,,-, , , , . . . -,.,. 2011345 , , ! ' - - , , -, , , . ; , , . - : . , -, . . , -., - , -,,-,- .! - . , , - , . , -, . .. -. ; - . ., - . , .;!!-, . - . . . - - . .. ***. . .. -. , -. - : , . -, - . . - .. . 2011346 ! -;, .; ; , , (!) - !..., . - . - .- - : ,, , -, . - . - . --..(Olympic on air 06, 2011). . - . , . , , , - - , , , , ' .... ;. !; !; 2011347 2011348 - - ; . -; . -. , / - , . ;,- 75% - , ( -).-, . -(computervisionsyndrome, - /). -; - . , - . - Voo V;

-; -laptop . - ; ; -; - . ; . . , - . - . , - , . 2011349 : =4, =10. 20. ;: 1., 4., 5.: 1., 2., 3. 37 1: 2: 2051 834762 9 . , - / . . - , - . : / . , . . . - , - , . , , . , ; - , ;-.- , -. . - , / . 350 2011400.000 ... ( ). , , ... (), -, 8 . , , , - . - , ... . , , . . , :... ... ... !.... ...5/...-1.30. ... 45 .... ... - , . "" . ! - ... 16 -,.- . , , . Hurricane (30-8-2010) , , ... ( )351 2011 (30-8-2010)-. , . -!! - (21-6-2010) -. ... ( - )... (9-4-2010) .-, !,-,,-! ., , Douglas H. Wheelock. , . ... - ... *, Douglas** Shannon, , - . . - - , ... : , - , ... .* ( , ), - , - ). ** Douglas H. Wheelock, . 2011352 - -1970,6 , ,- - . , , , - , - , ... , , . -, , -. (), , , , , , . - -,, -...u,-, , . ..., , , , - , . - , - . , , - . - . , - -u , . ! 1940. - . . - : , . , , , . , . , . - , , . , . . 28 1940EI I EI I . . . . , . ., , . - . - , . . 100, 106 80 . 210 3624349 2011353,- ; -; . , -, , e-mail . -, -,. , .-,,, -;, . - , ,. -,, , , , -,. .,,, . - : . ., 1/8/2011 1/8/2012, -. ., , 1/8/2011 1/8/2012, . 1/8/2011 1/8/2012, .. ., 1/8/2011 1/8/2012, . ., /, 1/9/2011 1/9/2012,. ., , 1/9/2011 1/9/2012,. ., , , 1/9/2011 1/12/2012.u . , . (1941) - . - . - . - , . , - . .- .-,. -.- ,, . , , . . , - . - . , ,-. -, . ., . . , - , . , , .MM 2011354 , - - . . -, - . . , - , - . -, - . . . !,; .,,- . -. - . - , . , - .- . . -, , , , . . . , , . - . , . , -. , - . . ------------ . 2011355. 8 , 1 , 3 , 3 , 3/4 , , 3 . 15 . , , , . , - . 1 45 - 200C. 2011356 -,. , , ,. . ... ... . : .20.107. -.. -, - . -... . , - , - . , , . -! ! ;.(50) ! , -, -,. -(.) ! - , , . -: , ! ! .!-!, ., - :.., !----------- ( ): . ( ): -. 20113571 2 345: 1. 4. . 5. ( ):1. 2. 3. ;10107635;7684a; , , , ., ., . .1251 1 9 -, 20. 20 ; - :- 40. ; 2011358 ; ; ; , ; ; , , , , ; , , , ; ! , , , :,! ; ;