ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 6 - ethe.org.gr 66 31122016_1493884395.pdfΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...

of 9 /9
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ΕΡΜΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Transcript of ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 201 6 - ethe.org.gr 66 31122016_1493884395.pdfΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016

ΕΡΜΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Α/Κ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση

Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού

ΜΕΤΟΧΕΣ σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ) 120.000,000 13,10000000 1.572.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 212.300,000 4,42000000 938.366,00

2.510.366,00 7,12% 7,17%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ. (ΚΟ) 213.100,000 6,15000000 1.310.565,00

1.310.565,00 3,72% 3,74%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ&ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΙΤΑΝ A.E.T. (ΚΟ) 80.500,000 22,30000000 1.795.150,00

ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 490.000,000 2,28000000 1.117.200,00

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 585.000,000 1,09000000 637.650,00

3.550.000,00 10,06% 10,13%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ

ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) 75.000,000 11,10000000 832.500,00

FOURLIS A.E. ΣΥΜMETOΧΩΝ (ΚO) 175.000,000 4,08000000 714.000,00

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 153.000,000 15,06000000 2.304.180,00

3.850.680,00 10,91% 10,99%

ΕΜΠΟΡΙΟ

FOLLI - FOLLIE A.E.B.T.E 60.000,000 19,23000000 1.153.800,00

1.153.800,00 3,27% 3,29%

ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ

ΟΠΑΠ A.E. (ΚΟ) 287.000,000 8,40000000 2.410.800,00

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 112.000,000 6,33000000 708.960,00

3.119.760,00 8,84% 8,91%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 182.000,000 8,93000000 1.625.260,00

1.625.260,00 4,61% 4,64%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ) 89.274,000 2,89000000 258.001,86

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 112.000,000 5,58000000 624.960,00

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) 20.000,000 3,48000000 69.600,00

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ) 125.000,000 2,81000000 351.250,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε ΠΑΡ/ΓΗΣ ΗΛΕΚ/ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150.000,000 0,89900000 134.850,00

1.438.661,86 4,08% 4,11%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε (ΚΟ) 2.000.000,000 0,20900000 418.000,00

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1.450.000,000 1,90000000 2.755.000,00

ΤΡΑΠEZA EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 1.680.000,000 0,64500000 1.083.600,00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E (KO) 8.100.000,000 0,24800000 2.008.800,00

6.265.400,00 17,76% 17,89%

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

GRIVALIA PROPERTIES REIC 83.000,000 7,66000000 635.780,00

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (KO) 270.000,000 4,80000000 1.296.000,00

1.931.780,00 5,48% 5,51%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛHNIKA ΧΡΗΜATIΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ. 320.000,000 4,89000000 1.564.800,00

1.564.800,00 4,43% 4,47%

28.321.072,86 80,28% 80,85%

ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ALPHΑ GA(HELLENIC FINANCIAL STAB-CW17) 637.300,000 0,00200000 1.274,60

NATIONAL BANK OF GREECE CW17 700.000,000 0,00700000 4.900,00

6.174,60 0,02% 0,02%

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ WARRANTS EIΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 6.174,60

28.327.247,46 80,30% 80,87%

28.327.247,46 80,30% 80,87%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α

ΔΕΣΜ/ΝΕΣ ΜΤΧ (MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΔΕΣΜ/ΝΑ ΓΙΑ MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ 50.000,000 6,15000000 307.500,00

307.500,00 0,87% 0,88%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΧΑ 307.500,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

(Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ Χ.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝEΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Α/Κ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΑποφ.N.Ε. 55/13/3.11.1972 ΦΕΚ 1633/11.9.1972

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016

Χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016

ΣΥΝΟΛΟ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

1

Α/Κ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση

Τιμή Μονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού

ΜΕΤΟΧΕΣ σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

AXAIA CLAUSS ESTATE A.E. 27.221,000 0,00100000 27,22

ΕΚΑΛΗ 29.314,000 0,52400000 15.360,54

ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. (Κ) 65.433,000 0,22700000 14.853,29

30.241,05 0,09% 0,09%

30.241,05 0,09% 0,09%

30.241,05 0,09% 0,09%

337.741,05 0,96% 0,96%

28.664.988,51 81,26% 81,83%

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ EUR

VIOHALCO SA 99.999,000 1,25000000 124.998,75

COCA-COLA HBC AG 117.000,000 20,69000000 2.420.730,00

2.545.728,75 7,22% 7,27%

ΒΕΛΓΙΟΥ ΣΕ EUR

VIOHALCO SA 96.716,000 1,21800000 117.800,09

117.800,09 0,33% 0,34%

2.663.528,84 7,55% 7,60%

2.663.528,84 7,55% 7,60%

2.663.528,84 7,55% 7,60%

2.663.528,84 7,55% 7,60%

31.328.517,35 88,81% 89,44%

II.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.525.625,07

3.525.625,07 9,99%

IIΙ.ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGINS) 120.051,25

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 42.560,00

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 259.136,46

421.747,71 1,20%

421.747,71 1,20%

35.275.890,13 100,00%

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΒΟΜΒΥΚΡΥΛ Α.Ε. 7.062,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ 31.880,00

ΑΙΓΑΙΟΝ(Κ) 5.770,00

ΑΝΑΤΟΛΙΑ 15.670,00

ΒΟΜΒΥΞ(Κ) 11,00

ΒΟΜΒΥΞ(Π) 1.283,00

ΜΑΒΗΣ 420,00

ΜΠΑΡΚΟ 1.040,00

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 1.711,00

ΠΥΡ-ΚΑΛ 450,00

ΦΕΛΙΖΟΛ 7.746,00

ΕCON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) 310.660,00

ΠΡΙΜΟΛΙΑ 5.062,00

ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 15.050,00

IPIROTIKI SOFTWEAR 73.000,00

ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ALPHΑ GA(HELLENIC FINANCIAL STAB-CW17) 637.300,00

NATIONAL BANK OF GREECE CW17 700.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.814.115,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 125.038,83

ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 122.468,80

ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35.181.584,50

IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (153.202,00)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 35.275.890,13

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ Χ.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ Χ.Α.

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2

Α/Κ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΒΟΜΒΥΚΡΥΛ Α.Ε. 7.062,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ 31.880,00

ΑΙΓΑΙΟΝ(Κ) 5.770,00

ΑΝΑΤΟΛΙΑ 15.670,00

ΒΟΜΒΥΞ(Κ) 11,00

ΒΟΜΒΥΞ(Π) 1.283,00

ΜΑΒΗΣ 420,00

ΜΠΑΡΚΟ 1.040,00

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 1.711,00

ΠΥΡ-ΚΑΛ 450,00

ΦΕΛΙΖΟΛ 7.746,00

ΕCON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) 310.660,00

ΠΡΙΜΟΛΙΑ 5.062,00

ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 15.050,00

IPIROTIKI SOFTWEAR 73.000,00

ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ALPHΑ GA(HELLENIC FINANCIAL STAB-CW17) 637.300,00

NATIONAL BANK OF GREECE CW17 700.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.814.115,00

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΘΕΣΗ LONG) ΣΕ FUTURES ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΗΝ 31/12/2016

ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ Αριθμός Αξία Κτήσεως Τρέχουσα Αξία Ποσοστό

Συμβολαίων σε EUR σε EUR Επί Κ.Ε. %

FUTURES

ΣΜΕ ΣΕ FTSE17A LONG 150,000 515.830,00 521.625,00

ΣΥΝΟΛΟ 515.830,00 521.625,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 521.625,00 1,49%

Άμεσα έσοδα-Τόκοι Μεθόδου RA 122,20

Άμεσα έξοδα-Προμήθειες Μεθόδου RA (2,45)

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. 597.718,50

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. (781.915,25)

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ( ΖΗΜΙΕΣ) (184.077,00)

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο

Μετοχές 30.984.601,70 - 30.241,05 31.014.842,75

Δεσμεύσεις για Margin παραγώγων 307.500,00 - - 307.500,00

Τίτλοι Δικ/των κτήσεως μετοχών (WARRANTS) 6.174,60 - - 6.174,60

Χρηματικά Διαθέσιμα 3.525.625,07 - - 3.525.625,07

Απαιτήσεις 421.747,71 - - 421.747,71

Σύνολο 35.245.649,08 - 30.241,05 35.275.890,13

6. Στην διάρκεια του 2016 η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και

άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. 01/01/2016-31/12/2016

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΘΕΣΗ LONG) ΤΗΝ 31/12/2016

1. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/12/2016.

2. Η αποτίμηση των τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (Warrants) της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε. και της Alpha Bank A.E. εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους

βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/12/2016.

3. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων εσωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της

30/12/2016 και ανέρχεται σε EUR 521.625,00.

5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως και των προθεσμιακών καταθέσεων έως και την 31/12/2016, απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς και

περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01/01/2016 - 31/12/2016.

8. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:

7. Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις

διατάξεις του αρ.61 παρ. 5,6 και 8 του Ν.4099/2012.

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες

τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν

παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

11. Ο υπολογισμός του φόρου επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το

άρθρο 103 παρ. 3 του Ν. 4099/2012. Για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016, ο υπολογισμός έγινε σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 3 του Ν. 4099/2012 όπως αυτός

τροποποιήθηκε απο το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 4389/2016.

9. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα

υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας.

10. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ’ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας

διάρκειας.

Εως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι:

α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης,

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls).

β) Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της

18.7.2015 (Α’ 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που

διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο

εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής.

Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων.

4. Τα έσοδα (τόκοι) που προέκυψαν από τις συναλλαγές δανεισμού (RA) επί μετοχών, ανέρχονται σε EUR 122,20 τα έξοδα (προμήθειες) ανέρχονται σε EUR 2,45 και έχουν

καταχωρηθεί αντιστοίχως στα έσοδα και έξοδα της χρήσεως 01/01/2016 έως 31/12/2016. Οι συγκεκριμένες Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων διενεργούνται στην Αγορά

Παραγώγων του Χ.Α. και έτσι η εκκαθάριση διενεργείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. που έχει το ρόλο του Κεντρικού

Αντισυμβαλλόμενου. Αφορούν σε ανοιχτές συναλλαγές Ελλάδος για τις οποίες δεν υπήρξε είσπραξη ασφάλειας (ρήτρα).

(Κανονισμός Ε.Ε. 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.11.15 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης

και περί τροποποίησης του Κανονισμού Ε.Ε. αριθ. 648/2012).

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3

Α/Κ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

31.328.517,35 33.174.379,33 36.382.621,62

0,00 0,00 235.200,00

3.525.625,07 2.048.970,61 6.702.595,18

421.747,71 700.929,63 665.231,47

35.275.890,13 35.924.279,57 43.985.648,27

(247.507,63) (117.296,48) (285.629,62)

35.028.382,50 35.806.983,09 43.700.018,65

5.526.772,011 5.721.421,197 5.813.518,726

6,3379 6,2584 7,5170

30.990.776,30 33.150.827,63 36.340.094,35

4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 337.741,05 23.551,70 42.527,27

0,00 0,00 235.200,00

31.328.517,35 33.174.379,33 36.617.821,62

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Πρόσοδοι 927.336,50 727.149,55 509.125,66

Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς

(2.780.425,52) (13.686.157,64) 82.239,78

Εσοδα/Εξοδα προηγούμενων χρήσεων (22,34) 298,12 356,77

(971.326,13) (1.179.012,37) (1.854.515,01)

(80.943,84) (98.251,03) (154.542,92)

(246.519,13) (138.728,06) (280.938,12)

(3.151.900,46) (14.374.701,43) (1.698.273,84)

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων

240.497,76 855.842,00 1.758.243,53

(1.360.835,16) (1.522.565,84) (4.641.932,45)

3.493.637,27 7.148.389,71 (14.982.200,99)

Σύνολο λοιπών μεταβολών χρήσεως 2.373.299,87 6.481.665,87 (17.865.889,91)

(778.600,59) (7.893.035,56) (19.564.163,75)

31/12/2016 31/12/2015 Ποσοστό %

28.634.747,46 30.896.057,73 -7,32%2.663.528,84 2.254.769,90 18,13%

Κινητές Αξίες εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 30.241,05 23.551,70 28,40%

ΣΥΝΟΛΟ 31.328.517,35 33.174.379,33 -5,56%

Μερίδια Αξία Ευρώ

5.721.421,197 53.828.523,79

43.871,681 240.497,76

(238.520,867) (1.360.835,16)

0,000 (14.374.701,43)

5.526.772,011 38.333.484,96

30.171.567,41

31.322.342,75

1.150.775,34

Αξία κτήσεως Warrant μετοχών την 31/12/2016 1.310.151,94

Τρέχουσα αξία Warrant μετοχών την 31/12/2016 6.174,60

Υποτίμηση Επενδύσεων επί Warrant μετοχών την 31/12/2016 (1.303.977,34)

(153.202,00)

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ

- Τόκοι 16.600,07

- Έσοδα μερισμάτων 910.736,43

Σύνολο 927.336,50

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.473.729,58

- Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων (4.070.078,10)

Σύνολο (2.596.348,52)

Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

- Άμεσα έσοδα-Τόκοι Μεθόδου RA 122,2

- Κέρδη 597.718,70

- Άμεσα έξοδα-Προμήθειες Μεθόδου RA (2,45)

- Ζημίες (781.915,25)

Σύνολο (184.077,00)

Δ. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

- Έξοδα προηγουμένων χρήσεων (22,34)

Σύνολο (22,34)

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ) (1.853.111,36)

και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα

2.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) Ν.4099/2012

Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι

Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι

Μείον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα

Καταθεσεις σε Τράπεζες

Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία

Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο)

Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων

Υποχρεώσεις

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων

Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου χρήσεως 01.01-31.12

Εισόδημα από Επενδύσεις

Λοιπά Εισοδήματα

5. Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι

Σύνολο

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χ.Α.

3.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) Ν.4099/2012

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2016

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)

Κινητές Αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά

Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2015

Έκδοση νέων μεριδίων

Έξοδα Διαχείρισης

Έξοδα Θεματοφύλακα

Λοιπά Έξοδα και Φόροι

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2016

Aξία κτήσεως Μετοχών την 31/12/2016

Καθαρό εισόδημα χρήσεως 01.01-31.12

Εξαγορές μεριδίων

Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων

Κινητές Αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ/ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

Τρέχουσα αξία Μετοχών την 31/12/2016

Υποτίμηση Επενδύσεων επί Μετοχών την 31/12/2016

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2016 έως 31/12/2016

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

4

Α/Κ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΛΕΟΝ: Έξοδα

- Αμοιβή εταιρίας διαχειρίσεως (971.326,13)

- Αμοιβή και προμήθειες θεματοφύλακα (80.943,84)

- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών (2.852,00)

- Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων (58.142,07)

- Φόρος εισοδήματος προσόδων (156.570,17)

- Προμήθειες και λοιπά έξοδα (1.953,34)

- Λοιποί φόροι-τέλη (27.001,55)

Σύνολο (1.298.789,10)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ) (3.151.900,46)

Καθαρές ζημίες χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 31/12/2016 (3.151.900,46)

Η διάθεση γίνεται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων (3.151.900,46)

Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2016 35.028.382,50

Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2016 5.526.772,011

Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 31/12/2016 6,3379

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού 35.028.382,50 35.806.983,09 43.700.018,65

Καθαρή τιμή μεριδίου 6,3379 6,2584 7,5170

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

MAX VAR 106,0%

MIN VAR 78,0%

AVERAGE VAR 86,0%

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2016 (μέσος όρος) 100,4%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Ιστορική Προσομοίωση

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 99%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 1 Μήνας

ΕΥΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1έτος

Περιγραφή υπολογισμού Σταθερών Αποδοχών

Ετήσιες σταθερές αποδοχές

437.077,37

142.110,94

294.152,18

14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το συνολικό ύψος των ετήσιων ακαθάριστων σταθερών αποδοχών οικονομικού έτους 2016 που κατέβαλε η διαχειρίστρια εταιρία Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο

προσωπικό ανήλθε στα €1.939.199,49 και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων διαμορφώθηκε σε 49 άτομα. Η Εταιρία δεν κατέβαλε για το οικονομικό έτος 2016 μεταβλητές

αποδοχές.

Ακολουθεί ανάλυση των αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού

11. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ 01/01/2016-31/12/2016

8. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

9. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ TΗΝ 31/12/2016

Πλην της βαρύτητας της θέσεως, για τον καθορισμό του ατομικού ετήσιου μισθού συνυπολογίζεται το μορφωτικό υπόβαθρο, η εμπειρία του εργαζομένου και η ευθύνη που

αναλαμβάνει ο εργαζόμενος.

Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας έχει αναπροσαρμοσθεί και επικαιροποιηθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του από

τον Ν.4416/2016. Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο

υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, καθώς και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υιοθέτηση και εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, είναι διαθέσιμες

μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας http://www.alphaasset.gr/site/content.asp?sel=292

Η Εταιρία καταβάλλει ετήσιο μισθό σε μετρητά, το ύψος του οποίου κατ’ ελάχιστο, βασίζεται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας όπου αυτές υπάρχουν, ή στην καθορισμένη

κατώτατη αμοιβή που ορίζει η νομοθεσία, σε επίπεδο χώρας.

737.439,32

52.175,92*

10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Υποστηρικτικές Λειτουργίες

12. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

13. ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

1,81%

Κατηγορία προσωπικού

Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη

Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου

Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους

Πρόσωπα που αποχώρησαν από την Εταιρία κατά τη διάρκεια του έτους

Επισημαίνεται ότι τα ποσά των αμοιβών δεν επιβαρύνουν τον Ο.Σ.Ε.Κ.Α. αλλά την Εταιρία Διαχείρισης.

*Στις ετήσιες σταθερές αποδοχές δεν περιλαμβάνονται τυχόν αποζημιώσεις που δόθηκαν στα πρόσωπα που αποχώρησαν.

276.243,76

Κατά τη διάρκεια του έτους το ΕΡΜΗΣ Δυναμικό Α/Κ κατέγραψε θετική απόδοση +1,27% έναντι +1,95% της απόδοσης του δείκτη αναφοράς -Γενικού Δείκτη Χ.Α. Το Α/Κ διατήρησε σημαντικά υπόβαρη έκθεση στον κλάδο των Τροφίμων και συγκεκριμένα στη μετοχή της Coca Cola HBC λόγω δραστηριοποίησης σε ευάλωτες στον οικονομικό κύκλο αναδυόμενες οικονομίες. Παράλληλα, το Α/Κ διατήρησε σημαντικά υπόβαρη έκθεση στον κλάδο των Τραπεζών λόγω της άμεσης συσχέτισης με τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας και της αβεβαιότητας στο θέμα του χρονικού διαστήματος της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Αντίθετα, υπέρβαρη ήταν η έκθεση στον κλάδο Ταξιδιών και Ψυχαγωγίας και συγκεκριμένα στον ΟΠΑΠ λόγω ικανοποιητικών μερισματικών αποδόσεων και ανθεκτικότητας στα οικονομικά μεγέθη του ισολογισμού παρά την αύξηση του συντελεστή φορολογίας των παιγνίων που εφαρμόστηκε από την αρχή του χρόνου. Επίσης υπέρβαρη ήταν η έκθεση στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στα Ελληνικά Χρηματιστήρια λόγω των σημαντικών ταμειακών διαθεσίμων και της επιθετικής πολιτικής επαναγοράς μετοχών που εφαρμόζει η εταιρία. Επιπρόσθετα, υπέρβαρη ήταν η έκθεση στον κλάδο των Κατασκευών & Υλικά Κατασκευών και συγκεκριμένα στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η οποία επέδειξε βελτίωση των χρηματοοικονομικών της μεγεθών.

Το επενδεδυμένο ποσοστό σε μετοχές κυμάνθηκε στα επίπεδα του 80-100% σε όλη τη διάρκεια του έτους.

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

5

Α/Κ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ο Θεματοφύλακας

ALPHA BANK

Α. Ν. ΣΠΑΝΟΣ Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Αθήναι, 25 Απριλίου 2017

Η Εταιρεία Διαχειρίσεως

Κ.Κ. ΒΟΛΙΚΑΣ Ε.Φ. ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

6

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 210 60 62 100 Φαξ: +30 210 60 62 111

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Document Classification: KPMG Confidential

Ορκωτοί Ελεγκτές ΓΕΜΗ 001352601000 www.kpmg.com/gr

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Προς τη ∆ιοίκηση της ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Α/Κ ΕΡΜΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Α/Κ ΕΡΜΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ∆ιαχείρισης) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεμβρίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «∆ιαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την αναλυτική περιουσιακή κατάσταση, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης της ∆ιαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση ∆ιαχείρισης

Η ∆ιοίκηση της ∆ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η ∆ιοίκηση της ∆ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ∆ιαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης ∆ιαχείρισης, με βάση τον έλεγχό μας. ∆ιενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ∆ιαχείρισης είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια.

Document Classification: KPMG Confidential 2

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση ∆ιαχείρισης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ∆ιαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες της ∆ιαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της ∆ιαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση της ∆ιαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ∆ιαχείρισης.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση ∆ιαχείρισης, της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεμβρίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4038/2014 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θέματα Έμφασης

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

α) Στη Σημείωση 9 της Έκθεσης ∆ιαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

β) Στη Σημείωση 10 της Έκθεσης ∆ιαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2017

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Αναστάσιος Κυριακούλης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 39291