ος 18 54 - Weeblylalousiskosmas.weebly.com/.../thrakon_catalog_2014.pdf · 1000 x 500 50 12 6,00...

of 58 /58
18 54 χρόνια πρωτοπορίας νέα προϊόντα 2014 / 2015 Τιμοκατάλογος Τιμοκατάλογος 2014 / 2015 Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230

Embed Size (px)

Transcript of ος 18 54 - Weeblylalousiskosmas.weebly.com/.../thrakon_catalog_2014.pdf · 1000 x 500 50 12 6,00...

 • 18 54

  χρόνιαπρωτοπορίας

  νέαπροϊόντα

  2014

  / 2

  015

  Τιμοκατάλογος

  Τιμοκατάλογος2014 / 2015

  Λ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 33 512-3, Fax: 210 36 40 230

 • ΠεριεχόμεναCLIMAPLUS - Υλικά Προσόψεων 4

  Υλικό Συγκόλλησης Βασική Στρώση Επιχρίσματος 6

  Θερμομονωτικό Υλικό 7

  Οπλισμός 10

  Στρώση Εμποτισμού 11

  Τελικό Επίχρισμα 11

  Θερμομονωτικά Χρώματα 14

  Υλικά Προσόψεων 15

  Βύσματα Και Παρελκόμενα 16

  Πατητή Τσιμεντοκονία 24

  Χρώματα 28

  Θερμομονωτικά Χρώματα 30

  Πλαστικά Χρώματα 31

  Ακρυλικά Χρώματα 33

  Υποστρώματα – Αστάρια 34

  Προστασία Ξύλου 35

  Προστασία Μετάλλου 37

  Στόκοι 39

  Ειδικά Προϊόντα 39

  Βάσεις Χρωματισμού 42

  Διαλυτικά 45

  Χρωστικά 46

  Βενζινόκολλες 47

  Κόλλες Ξύλου 47

  Εποξειδικές – Ειδικές Κόλλες 48

  Κόλλες & Αρμόστοκοι 50

  Κόλλες Πλακιδίων 56

  Κόλλες Ειδικών Εφαρμογών 58

  Αρμόστοκοι 60

  Βοηθητικά Υλικά 64

  Αστάρια Και Καθαριστικά 66

  Στεγανωτικά 68

  Τσιμεντοειδή 70

  Ακρυλικά 71

  Πολυουρεθανικά 71

  Αστάρια Και Πρόσμικτα 73

  Σφραγιστικά 76

  Ασφαλτικά 78

  Αποστραγγιστικές Μεμβράνες 79

  Επισκευαστικά 82

  Ενίσχυση & Επισκευή Σκυροδέματος 84

  Ενίσχυση & Επισκευή Τοιχοποιίας 84

  Οπλισμός 86

  Επιχρίσματα 88

  Κονιάματα Τοιχοποιίας 94

  Αστάρια Και Πρόσμικτα 94

  Μηχανές Συνεχούς Ανάμιξης 95

  Μηχανές Απλής Ανάμιξης 96

  Πρέσες Διπλής Ανάμιξης 96

  Σιλό 97

  Ρότορες 97

  Στάτορες 97

  Δάπεδα 100

  Αυτοεπιπεδούμενα 102

  Θερμομονωτικό 102

  Τσιμεντοκονία 102

  Σκληρυντής Δαπέδων 102

  Πατητή Τσιμεντοκονία 103

  Ευρετήριο 106

  Η ευρωπαϊκή κοινότητα εξέδωσε την οδηγία 89/106/EEC (τροποποίηση 89/106 άρθρο 4) που αφορά την παραγωγή δομικών προϊόντων και με την οποία επιδιώκει να εναρμονίσει τις νομοθεσίες των κρατών μελών, έτσι ώστε τα προϊόντα που παράγονται και διακινούνται στην κοινότητα να έχουν κοινώς αποδεκτά χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα έχει κυρώσει τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, κατά συνέπεια τα δομικά προϊ-όντα που παράγονται και διακινούνται στην Ελλάδα μετά το 2006 υποχρεούνται να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά.Με αυτόν τον τρόπο, ο τελικός καταναλωτής είναι σίγουρος ότι το προϊόν που προμηθεύεται είναι κατάλ-ληλο για την περίπτωση για την οποία προορίζεται, είναι ασφαλές σε ό,τι αφορά στη χρήση του και δεν περικλείει κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον.

  Η THRAKON εφαρμόζει με σχολαστικότητα τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που προβλέπονται από τις σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις και οδηγίες. Διαθέτει οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια για τον έλεγχο τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων. Η THRAKON διαθέτει πιστοποίηση ISO και τα προϊόντα της εταιρείας φέρουν τη σήμανση CE, έτσι ο τελικός καταναλωτής είναι σίγουρος για την καταλληλότητα και την ποιότητα των προϊόντων που προμηθεύεται.

  Η σήμανση CE είναι το σήμα ποιότητας του προϊόντος. Η ύπαρξή του διασφαλίζει για τον καταναλωτή, ότι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που έχει επιλέξει ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά που έχουν θεσπιστεί για το προϊόν.Για να μπορέσει ο παραγωγός να αποκτήσει τη δυνατότητα σήμανσης των προϊόντων του με το CE είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και διαδικασίες παραγωγής όπως είναι το ISO 9001.Τόσο οι διαδικασίες παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου (FPC Factory Production Control) όσο και τα αρχικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ελέγχονται από ανεξάρτητους φορείς και εργαστήρια που διαθέ-τουν την απαραίτητη προς τούτο διαπίστευση. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και ελέγχεται ο παραγωγός ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις προβλεπόμενες διαδι-κασίες.Η σήμανση CE έχει συγκεκριμένη φόρμα και τίθεται πάνω σε κάθε προϊόν. Εκτός δε των άλλων περιλαμ-βάνει τα ευρωπαϊκά πρότυπα επί τη βάσει των οποίων παράγεται το προϊόν και τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (π.χ. για σοβάδες ΕΝ 998-1, για κόλλες πλακιδίων ΕΝ 12004, για δάπεδα ΕΝ 13813, για κονιάματα τοιχοποιίας ΕΝ 998-2, κ.λπ.).Στο προϊόν βρίσκονται και άλλες σημάνσεις οι οποίες επισημαίνουν ή τονίζουν μερικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (όπως ελαστικότητα, αδιαβροχοποίηση κ.λπ.) και οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν υπερ-καλύπτουν το CE.

  Η σήμανση CE

  Η ευρωπαϊκή οδηγία 89/106/EEC

 • Σύστημα εξωτερικήςθερμομόνωσης CLIMAPLUS

  Διακοσμητικού τύπουεπιχρίσματα

  Πλακόστρωσησε ενδοδαπέδιαθέρμανση

  ΣύστηματοιχοποιίαςYTONG

  Κονιάματα επισκευήςεπιχρισμάτων

  Συστήματα επιχρισμάτωνεσωτερικής χρήσης

  Κονιάματα για κτίσιμοτοιχοποιίας

  Συστήματα γεμίσματος δαπέδων

  Στεγάνωση καιπλακόστρωσησε υγρούς χώρους

  Συστήματα επιχρισμάτων εξωτερικής χρήσης

  Χρώματα

  Στεγάνωση και πλακόστρωση σε πισίνα

  Συστήματα στεγάνωσης ταράτσας

  Συστήματα στεγάνωσης και πλακόστρωσης για μπαλκόνια

  Συστήματαστεγάνωσης θεμελίων

  Πλακόστρωση καιαρμολόγηση φυσικής πέτρας

  Συστήματα επισκευής σκυροδέματος - Ταχύπηκτα σφραγιστικά κονιάματα

  Υπόστρωμαγια κυβόλιθους

  Συστήματα πλακόστρωσης μη απορροφητικώνπλακιδίων

  Πυρίμαχα κονιάματαγια τζάκια και φούρνους

  Κονιάματα γιαυαλότουβλα καιδιακοσμητικάπλακίδια

  Συστήματαπλακόστρωσηςαπορροφητικών πλακιδίων

  Χρώμα Κατηγορίες

  Επιχρίσματα και συνδετικές κονίες

  Χρώματα διαλύτες STATUS

  Κόλλες και αρμόστοκοι

  Δάπεδα

  Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και διακοσμητικά επιχρίσματα

  Επισκευαστικά

  Στεγανωτικά

 • Πλεονεκτήματα

  • Παρουσιάζει μοναδική ποικιλία επιφανειών (πάνω από 35)

  • Δυνατότητα χρωματισμού σε περισσότερες από 30.000αποχρώσεις

  • Διαθέτει μοναδική γκάμα μονωτικών υλικών

  • Εξοικονομεί καύσιμα και ενέργεια έως και 60%

  • Εγκαθίσταται εύκολα, δίχως ρηγματώσεις στο σοβά

  • Διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα

  • Φροντίζει για το περιβάλλον με σημαντική μείωσητων ρύπων CO2

  • Εμφανίζει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τις δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες

  • Προστατεύει τον φέροντα οργανισμό και φροντίζειγια τη στεγάνωση των προσόψεων του κτιρίου

  • Εξασφαλίζει ποιοτική θερμομόνωση χειμώνα – καλοκαίρι

  • Προσφέρει σημαντικά βελτιωμένη ηχομόνωση

  • Προσθέτει υπεραξία στο ακίνητο

  CLIMAPLUS - Υλικά Προσόψεων

  • Υλικό Συγκόλλησης

  • Βασική ΣτρώσηΕπιχρίσματος

  • Θερμομονωτικό Υλικό

  • Οπλισμός

  • Στρώση Εμποτισμού

  • Τελικό Επίχρισμα

  • Θερμομονωτικά Χρώματα

  • Βύσματα ΚαιΠαρελκόμενα

  • Πατητή Τσιμεντοκονία

  5

 • Υλικό συγκόλλησης - Βασική στρώση επιχρίσματος

  Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  Γκρι25 kg 60 0,34 8,50

  THC 403 Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσηςKόλλα με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένη με πολυμερικά πρόσθε-τα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας ΕΝ 13499 και ETAG 004.Εφαρμογή: Κατάλληλη για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλα-κών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων (EPS/XPS).Κατανάλωση: 3,5 - 4,0 kg/m²

  Συσκ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  Γκρι5 kg 4 120 0,73 3,65

  Λευκή5 kg 4 120 0,74 3,70

  Γκρι25 kg 4 60 0,65 16,25

  Λευκή25 kg 4 60 0,66 16,50

  Εξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα, υψηλής ελαστικότητας, αυ-ξημένων αντοχών, με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5 mm, ασβεστολιθικά fillers, ίνες πολυπροπυλενίου και βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13499 και ETAG 004.Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη συγκόλληση και το σοβάτισμα θερ-μομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Συνιστάται ιδιαίτερα για την εφαρμογή του CLIMAPLUSσε πετροβάμβακα και Multipor.Κατανάλωση: 3,5 - 4,0 kg/m²

  THC 410 Ινοπλισμένη κόλλα - σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλής ελαστικότητας

  Θερμομονωτικό υλικό

  Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Πιστο-ποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13163.Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξω-τερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.Ενδεικτική Πυκνότητα: 15 - 17 kg/m3

  Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,037 W/mK

  Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

  Διάσταση (mm)

  Πάχη (mm)Συσκευασία

  Τιμή €/m²Φύλλα/Δέμα m²/Δέμα

  1000 x 600 30 20 12,00 3,14

  1000 x 600 40 15 9,00 3,88

  1000 x 600 50 12 7,20 4,86

  CLIMAPLUS EPS-F 80 Διογκωμένη πολυστερίνη

  Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Πιστο-ποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13163.Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS.Πυκνότητα: 15 - 17 kg/m³Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,037 W/mKΧρόνος Παράδοσης: 5-7 εργάσιμες

  Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

  EPS-F 80 Διογκωμένη πολυστερίνηΔιάσταση

  (mm)Πάχη (mm)

  ΣυσκευασίαΤιμή €/m²Φύλλα/Δέμα m²/Δέμα

  1000 x 500 30 20 10,00 2,46

  1000 x 500 50 12 6,00 4,10

  1000 x 500 70 7 3,50 5,74

  Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και βελτιωμένη θερμική αγωγιμότητα. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το πρότυπο ΕΝ 13163.Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.Ενδεικτική Πυκνότητα: 18 - 20 kg/m3

  Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,036 W/mKΧρόνος Παράδοσης: 5-7 εργάσιμες

  Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

  EPS-F 100 Διογκωμένη πολυστερίνηΔιάσταση

  (mm)Πάχη (mm)

  ΣυσκευασίαΤιμή €/m²Φύλλα/Δέμα m²/Δέμα

  1000 x 500 30 20 10,00 2,76

  1000 x 500 50 12 6,00 4,60

  1000 x 500 70 7 3,50 6,44

  Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  Γκρι25 kg 60 0,39 9,75

  Λευκή25 kg 60 0,40 10,00

  Εξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5 mm, ασβεστολιθικά fillers και βελτιω-τικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13499 και ETAG 004.Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη συγκόλληση και το σοβάτισμαθερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων.Κατανάλωση: 3,5 - 4,0 kg/m²

  THC 405 PLUS Ινοπλισμένη κόλλα - σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης

  NEO

  Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  Γκρι25 kg 36 1,50 37,50

  Οργανικό ινοπλισμένο κονίαμα βασικής στρώσης, έτοιμο προς χρή-ση. Ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου και βελτιωτικά πρόσθετα κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15824.Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη συγκόλληση και σοβάτισμα θερμομο-νωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων.Κατανάλωση: 3,0-3,5 kg/m²

  THC 420 ORGANIC Οργανικός ινοπλισμένος σοβάς βασικήςστρώσης για θερμομονωτικές πλάκες

  NEO

  Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  Γκρι25 kg 60 0,55 13,75

  Λευκή25 kg 60 0,56 14,00

  Εξειδικευμένο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένο με πολυμε-ρικά πρόσθετα. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5 mm, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13499 και ETAG 004.Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Εξαιρετικό για υπόστρωση σοβάδων, εφόσον συνδυαστεί με υαλόπλεγμα.Κατανάλωση: 3,5 - 4,0 kg/m²

  THC 409 Κόλλα - σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης

  Διάσταση (mm)

  Πάχη (mm)Συσκευασία

  Τιμή €/m²Φύλλα/Δέμα m²/Δέμα

  1000 x 600 30 20 12,00 3,47

  1000 x 600 40 15 9,00 4,27

  1000 x 600 50 12 7,20 5,35

  1000 x 600 60 10 6,00 6,41

  1000 x 600 70 8 4,80 7,18

  1000 x 600 80 7 4,20 8,22

  1000 x 600 90 6 3,60 9,24

  1000 x 600 100 6 3,60 10,16

  Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και βελτιωμένη θερμική αγωγιμότητα. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το πρότυπο ΕΝ 13163.Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξω-τερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.Ενδεικτική Πυκνότητα: 18 - 20 kg/m3

  Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,036 W/mK

  Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

  CLIMAPLUS EPS-F 100 Διογκωμένη πολυστερίνη

  76

 • Διάσταση (mm)

  Πάχη (mm)Συσκευασία

  Τιμή €/m²Φύλλα/Δέμα m²/Δέμα

  1000 x 600 20 30 18,00 3,18

  1000 x 600 30 20 12,00 4,76

  1000 x 600 40 15 9,00 5,88

  1000 x 600 50 12 7,20 7,35

  1000 x 600 60 10 6,00 8,82

  1000 x 600 70 8 4,80 9,88

  1000 x 600 80 7 4,20 11,29

  1000 x 600 90 6 3,60 12,71

  1000 x 600 100 6 3,60 13,98

  Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Πα-ρέχουν αυξημένη πυκνότητα και είναι πιστοποιημένες με σήμανση CE, με βάση το πρότυπο ΕΝ 13163.

  Εφαρμογή: Κατάλληλες για την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, στα στοιχεία από σκυρόδεμα, με τοποθέτηση στον ξυλότυπο πριν τη σκυροδέ-τηση, όπως κολώνες, δοκάρια και πλάκες.

  Ενδεικτική Πυκνότητα: 25 - 27 kg/m³

  Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,034 W/mK

  Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

  Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

  CLIMAPLUS EPS-F 150 Διογκωμένη πολυστερίνη

  Σταθερές πλάκες αυτοσβενύμενης γραφιτούχας διογκω-μένης πολυστερίνης. Παρουσιάζουν 15% - 20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες από τις συμβατικές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13163.Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρό-γραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,031 W/mK

  Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

  NEOPOR EPS 100 Αυτοσβενύμενη γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη

  Διάσταση (mm)

  Πάχη (mm)Συσκευασία

  Τιμή €/m²Φύλλα/Δέμα m²/Δέμα

  1000 x 600 50 8 4,80 7,15

  1000 x 600 70 6 3,60 10,01

  1000 x 600 80 5 3,00 14,3

  NEO

  Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και είναι πιστοποιημένες με σήμανση CE, με βάση το πρότυπο ΕΝ 13163.

  Εφαρμογή: Κατάλληλες για την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, στα στοιχεία από σκυρόδεμα, με τοποθέτηση στον ξυλότυπο πριν τη σκυροδέ-τηση, όπως κολώνες, δοκάρια και πλάκες. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί για θερμομονώσεις ταρατσών.

  Ενδεικτική Πυκνότητα: 30 - 32 kg/m³

  Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,033 W/mK

  Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

  Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

  CLIMAPLUS EPS-F 200 Διογκωμένη πολυστερίνη

  Διάσταση (mm)

  Πάχη (mm)Συσκευασία

  Τιμή €/m²Φύλλα/Δέμα m²/Δέμα

  1000 x 600 10 60 36,00 1,18

  1000 x 600 20 30 18,00 3,76

  1000 x 600 30 20 12,00 5,65

  1000 x 600 40 15 9,00 6,98

  1000 x 600 50 12 7,20 8,73

  1000 x 600 60 10 6,00 10,47

  1000 x 600 70 8 4,80 11,73

  1000 x 600 80 7 4,20 13,41

  1000 x 600 90 6 3,60 15,08

  1000 x 600 100 6 3,60 16,59

  NEO

  Διάσταση (mm)

  Πάχη (mm)Συσκευασία

  Τιμή €/m²Φύλλα/Δέμα m²/Δέμα

  1250 x 600 20 20 15,00 3,75

  1250 x 600 30 14 10,50 4,58

  1250 x 600 40 10 7,50 5,88

  1250 x 600 50 8 6,00 7,03

  1250 x 600 60 7 5,25 8,35

  1250 x 600 70 6 4,50 9,77

  1250 x 600 80 5 3,75 11,27

  1250 x 600 90 4 3,00 14,39

  Σταθερές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ΧPS. Πιστο-ποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13164.Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστη-μα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS. Ιδανικές για εφαρμογές σε υψηλή υγρασία, λόγω της έλλειψης απορρόφησης νερού που χαρακτηρίζει την εξηλασμένη πολυστερίνη.Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας * λD(max):

  λ (W/mK) πάχος (cm) * Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας μετά από τεχνική γήρανση του υλικού που αντιστοιχεί στη συμπεριφορά που θα έχει το υλικό μετά από περίπου 25 χρόνια.

  0,031 20,032 30,034 4-5

  0,036 6-12

  ΧPS Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης

  Διάσταση (mm)

  Πάχη (mm)Συσκευασία

  Τιμή €/m²Φύλλα/Δέμα m²/Δέμα

  1200 x 600 50 8 5,76 8,25

  1200 x 600 70 6 4,32 11,55

  1200 x 600 80 5 3,60 15,20

  1200 x 600 100 4 2,88 16,50

  1200 x 600 120 3 2,16 19,80

  NEOPOR PLUS Αυτοσβενύμενη γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη

  Γραφιτούχες θερμομονωτικές πλάκες για εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων με Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότη-τας λD = 0,030 W/mK. Παράγεται σύμφωνα με τις προδια-γραφές του προτύπου EN 13163 και διαθέτει πιστοποιητικό για την παραγωγή του κατά ISO 9001 και σήμανση CE.Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρό-γραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,030 W/mK

  Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

  NEO

  Διάσταση (mm)

  Πάχη (mm)Συσκευασία

  Τιμή €/m²Φύλλα/Δέμα m²/Δέμα

  1000 x 600 50 8 4,80 6,25

  1000 x 600 70 6 3,60 8,75

  1000 x 600 80 5 3,00 10,00

  Σταθερές πλάκες αυτοσβενύμενης γραφιτούχας διογκω-μένης πολυστερίνης. Παρουσιάζουν 15% - 20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες από τις συμβατικές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13163.

  Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρό-γραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

  Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,032 W/mK

  NEOPOR EPS 80 Αυτοσβενύμενη γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη

  NEO

  Πλάκες από φελλό για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.Ο φελλός είναι απόλυτα (100%) φυσικό προϊόν, έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής και δεν χάνει τα τεχνικά του χαρακτηριστικά με την πάροδο του χρόνου.Εφαρμογή: Προσφέρει υψηλή ηχομείωση (από κτυπογενή και αερόφερτο ήχο), με υψηλές αντοχές σε ακραίες θερμοκρασίες (κρύο-ζέστη) όσο και στην πίεση.Συντελεστής θερμικής αγωγιμοτητας: λ=0,036 W/mKΠυκνότητα: 110-130 kg/m³ - Διαστάσεις: 500 mm X 1000 mmΧρόνος Παράδοσης: 30 ημέρες

  CLIMAPLUS CORK Θερμομονωτικές πλάκες από φελλόΠυκνότητα Διαστάσεις Πάχος Euro/m³

  110 - 130 kg/m³ 1000 mm x 500 mm

  10 mm

  563,00

  50 mm

  100 mm

  150 mm

  200 mm

  98

 • Οπλισμός

  Συσκ. Ρολά/Παλ. m²/Παλ. Euro/m² Euro/Τεμ.

  Ρολό1m x 50m 33 1650 1,10 55,00

  Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.Εφαρμογή: Εφαρμογή: Κατάλληλο για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομό-νωσης CLIMAPLUS και το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.Μάτι: 4 x 4,5 mmΔιαστάσεις: ρολό 1 m x 50 mΚατανάλωση: 1,1 m/m²

  Υαλόπλεγμα CLIMAPLUS (160 g/m²)

  Συσκ. Ρολά/Παλ. m²/Παλ. Euro/m² Euro/Τεμ.

  Ρολό1m x 50m 33 1650 1,10 55,00

  Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.Εφαρμογή: Κατάλληλο για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS.Μάτι: 4 x 4,5 mmΔιαστάσεις: ρολό 1 m x 50 mΚατανάλωση: 1,1 m/m²

  Υαλόπλεγμα ETICS (160 g/m²)

  NEO

  YTONG MULTIPOR - Θερμομονωτικές πλάκες YTONG

  Θερμομονωτικές πλάκες YTONG από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα (AAC).Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύ-στημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, ενώ προτείνεται ιδιαίτερα για εφαρμογές του συστήματος εσωτερικά μίας κατοικίας, για πυροδιαμερίσματα και για χώρους όπου έχουμε αυξημένες απαιτήσεις ηχομόνωσης.Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας:λ=0,045 W/mK

  Χρόνος Παράδοσης: 20 ημέρες

  Πυκνότητα Διαστάσεις Πάχος m³/Παλ. Euro/m³

  100 - 115 kg/m³ 600 mm x 500 mm

  75 mm 1,35

  250,00

  100 mm 1,44

  125 mm 1,35

  150 mm 1,35

  200 mm 1,44

  Στρώση εμποτισμού

  Αστάρι ακρυλικής βάσης υψηλής διεισδυτικότητας, προορισμένο για λευκά (οργανικά και ανόργανα) επιχρίσματα.Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν από την τελική εφαρμογή ακρυλικής βάσης επιχρισμάτων και χρωμάτων.Αραίωση: 15% έως 20% με νερόΚατανάλωση μετά από αραίωση: 0,20 - 0,25 kg/m² ανά στρώση

  GLX 496 ACRYL Λευκό ακρυλικό αστάρι

  Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg² Euro/Τεμ.

  Λευκό5 kg

  60 2,83 14,15

  Λευκό25 kg

  36 2,58 64,50

  Αστάρι ακρυλικής βάσης, υψηλής διεισδυτικότητας. Χρωματίζεται ανάλογα με την απόχρωση του τελικού επιχρίσματος.Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν από την τελική εφαρμογή ακρυλικής βάσης οργανικών επιχρισμάτων και χρωμάτων.Αραίωση: έως 20% με νερόΚατανάλωση μετά από αραίωση: 0,20 - 0,25 kg/m² ανά στρώση

  GLX 494 PRIM Έγχρωμο ακρυλικό αστάρι

  Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg² Euro/Τεμ.

  Διάφανο 5 kg 60 2,83 14,15

  Διάφανο 25 kg 36 2,58 64,50

  Χρωματιστό 5 kg 60 3,01 15,05

  Χρωματιστό 25 kg 27 2,74 68,50

  Σιλικονούχο αστάρι πρόσφυσης. Χρωματίζεται ανάλογα με την απόχρωση του τελικού επιχρίσματος.Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν από την εφαρμογή του οργανικού επιχρίσματος με βάση τη σιλικόνη (DEC 438).Αραίωση: Έως 20% με νερόΚατανάλωση μετά από αραίωση: 0,20 kg/m² ανά στρώση

  GLX 498 SIL PRIM Έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι

  Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg² Euro/Τεμ.

  Διάφανο 5 kg 60 3,13 15,65

  Διάφανο 25 kg 36 3,04 76,00

  Χρωματιστό 5 kg 60 3,31 16,55

  Χρωματιστό 25 kg 36 3,22 80,5

  NEO

  Ακρυλικά επιχρίσματα

  Τελικό επίχρισμα

  Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  Λευκό25 kg

  27 1,53 38,25

  Χρωματιστό25 kg

  27 1,70 42,50

  Επίχρισμα ακρυλικής βάσης, και άριστη πρόσφυση, που προσφέρει έγχρω-μες τελικές επιφάνειες σε διαφορετικούς τύπους.

  Εφαρμογή: Κατάλληλο για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο ολοκληρω-μένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

  DEC 427 DECORATIVA Ακρυλικό επίχρισμα

  Κατανάλωση RILLEN:

  1,5 mm: 2,2 kg/m²

  Κατανάλωση SCRATCH:1,5 mm: 2,5 kg/m²

  NEO

  Διάσταση (mm)

  Πάχη (mm)Συσκευασία

  Τιμή €/m²Φύλλα/Δέμα m²/Δέμα

  1200 x 600 40 4,32 86,40 8,77

  1200 x 600 50 4,32 69,12 10,96

  1200 x 600 60 3,60 57,60 13,18

  1200 x 600 70 2,88 51,84 15,40

  1200 x 600 80 2,88 40,32 17,55

  1200 x 600 100 1,44 34,56 21,85

  1200 x 600 120 1,44 28,80 26,23

  Άκαυστες μονωτικές πλάκες από πετροβάμβακα με ενισχυμένες θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13162.Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, ενώ προτείνεται ιδιαίτερα για εφαρμογές του συστήματος εσωτερικά μίας κατοικίας, για πυροδιαμερίσματα και για χώρους όπου έχουμε αυξημένες απαιτήσεις ηχομόνωσης.

  Χρόνος Παράδοσης: 20 ημέρες

  Πετροβάμβακας - Θερμομονωτικές πλάκες

  1110

 • Κατανάλωση RILLEN:

  1,5 mm: 2,3 kg/m²

  2,0 mm: 2,7 kg/m²

  2,5 mm: 3,3 kg/m²

  3,0 mm: 3,9 kg/m²

  Κατανάλωση SCRATCH:1,0 mm: 1,8 kg/m²1,5 mm: 2,6 kg/m²2,0 mm: 3,3 kg/m²

  Επίχρισμα ακρυλικής βάσης με μεγάλη ελαστικότητα και άριστη πρόσφυση, που προσφέρει έγχρωμες τελικές επιφάνειες σε διαφορετικούς τύπους (RILLEN ή SCRATCH), δίχως την ανάγκη βαφής.Εφαρμογή: Κατάλληλο για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο ολοκληρω-μένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.Χρωματίζεται σύμφωνα με τη νέα βεντάλια CLIMAPLUS, σε περισσότερες από 500 αποχρώσεις.

  DEC 428 POLYPLAST Ακρυλικό επίχρισμα

  Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  Λευκό25 kg

  27 1,46 36,50

  Χρωματιστό25 kg

  27 1,62 40,50

  Σιλικονούχο επίχρισμα

  Κατανάλωση RILLEN1,5 mm: 2,3 kg/m²2,0 mm: 2,7 kg/m²2,5 mm: 3,3 kg/m²3,0 mm: 3,9 kg/m²

  Κατανάλωση SCRATCH1,0 mm: 1,8 kg/m²1,5 mm: 2,6 kg/m²2,0 mm: 3,3 kg/m²

  Σιλικονούχο επίχρισμα με μεγάλη υδρατμοπερατότητα και επιπλέον αντιμυ-κητιακή δράση. Προσφέρει έγχρωμες τελικές επιφάνειες σε διαφορετικούς τύπους (RILLEN ή SCRATCH), δίχως την ανάγκη βαφής των όψεων.Εφαρμογή: Ως σοβάς τελικής στρώσης στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Εξαιρετική λύση για κατασκευές που βρίσκονται κοντά ή δίπλα στη θάλλασα.

  DEC 438 SILICONE Έγχρωμο σιλικονούχο επίχρισμα

  Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  Λευκό25 kg

  36 2,28 57,00

  Χρωματιστό25 kg

  36 2,44 61,00

  Έγχρωμο επίχρισμα, λείας τελικής επιφάνειας, ακρυλικής βάσης, ενισχυ-μένο με ρητίνες σιλικόνης για καλύτερη υδαταπωθητικότητα.Εφαρμογή: Κατάλληλο για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο ολοκλη-ρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποι-ίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.Κατανάλωση: 1,0 mm: 2 kg/m²

  DEC 431 FINE Λείο ακρυλικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνηςΣυσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  Λευκό25 kg

  36 1,86 46,50

  Χρωματιστό25 kg

  36 2,02 50,50

  Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  25 kg 36 2,50 62,5

  Λύση ταυτόχρονα διακοσμητική και πρακτική, με τους χρωματικούς κόκκους μαρμάρου να διαμορφώνουν μια εντυπωσιακή όψη μωσαϊκού. Διατίθεται σε 28 αποχρώσεις.Εφαρμογή: Χρήση τελικού επιχρίσματος στο ολοκληρωμένο σύστημα θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών καιεξωτερικών χώρων.Κατανάλωση: 1,5 mm: 5 kg/m²

  DEC 433 MOZAIC Ψηφιδωτό επίχρισμα με χρωματιστούς κόκκους

  Επιχρίσματα υδρύαλου

  Κατανάλωση RILLEN:

  1,5 mm: 2,3 kg/m²

  2,0 mm: 2,7 kg/m²

  2,5 mm: 3,3 kg/m²

  3,0 mm: 3,9 kg/m²

  Κατανάλωση SCRATCH

  1,0 mm: 1,8 kg/m²

  1,5 mm: 2,6 kg/m²

  2,0 mm: 3,3 kg/m²

  Διακοσμητικό επίχρισμα υδρύαλου, ενισχυμένο με ρητίνες σιλικόνης για μεγαλύτερη υδαταπωθητικότητα και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Προσφέρει έγχρωμες τελικές επιφάνειες σε διαφορετικούς τύπους (RILLEN ή SCRATCH).Εφαρμογή: Ως σοβάς τελικής στρώσης στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Εξαιρετική λύση για την ανακαίνιση προσόψεων παλαι-ών κτιρίων και την προστασία πολιτιστικών μνημείων. Προτείνεται ιδιαίτερα για την εφαρμογή εσωτερικής θερμομόνωσης σε μία κατοικία, λόγω της άριστης διαπνοής που προσφέρει.

  DEC 437 Si & Si Επίχρισμα υδρύαλου με ενίσχυση σιλικόνης

  Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  Λευκό25 kg

  36 2,14 53,50

  Χρωματιστό25 kg

  36 2,30 57,50

  Επιχρίσματα με βάση το τσιμέντο

  Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  25 kg 60 0,32 8,00

  Λευκό επίχρισμα βάσης τσιμέντου τύπου SCRATCH, ενισχυμένο με ειδικές ρητίνες. Υδαταπωθητικό, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και με πολύ ισχυρή πρόσφυση στα ανόργανα υποστρώματα.Εφαρμογή: Για το τελικό χέρι του σοβά στο ολοκληρωμένο σύ-στημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιί-ες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.Κατανάλωση: 1,4 mm: 3 - 3,5 kg/m²

  2,5 mm: 4 - 5,7 kg/m²

  DEC 424 SCRATCH Λευκό ανόργανο επίχρισμα

  Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  25 kg 60 0,32 8,00

  Λευκό επίχρισμα βάσης τσιμέντου τύπου RILLEN, ενισχυμένο με ειδικές ρητίνες. Η διαβαθμισμένη κοκκομετρία του ευνοεί τη διαμόρφωση επιφανειών με έντονα διακοσμητικά στοιχεία.Εφαρμογή: Για το τελικό χέρι του σοβά στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Κατάλληλο για υποστρώματα υψηλών απαιτήσεων ως προς την ελαστικότητα και την πρόσφυση.Κατανάλωση: 2,5 mm: 3 - 3,5 kg/m²

  3,5 mm: 5,5 - 6 kg/m²

  DEC 425 RILLEN Λευκό ανόργανο επίχρισμα

  1312

 • Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  40 kg 35 0,52 20,80

  Λευκός, διακοσμητικός σοβάς τελικής στρώσης, τσιμεντοειδούς βάσης. Aνταποκρίνεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 998-1. Δε χρειάζεται βάψιμο.Εφαρμογή: Ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα τριών στρώσεων της THRAKON, εσωτερικά, εξωτερικά, σε στηθαία, μάντρες αλλά και στο ολοκληρωμένο σύστημα θερμομόνωσης CLIMAPLUS.Κατανάλωση: Περίπου 5 kg/m², ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.Κόκκος: 1,4 mm max

  DEC 440 ROLLER Λευκό διακοσμητικό ανόργανο επίχρισμα

  Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  20 kg 60 0,43 8,60

  Λευκό κονίαμα ενός συστατικού. Καταργεί τους παραδοσιακούς στόκους και λαδόστοκους, ενώ καλύπτει μεγαλύτερες επιφάνειες σε σύγκριση μαζί τους. Αποδίδει ένα λείο τελικό αποτέλεσμα για βάψιμο ή συγκόλληση ταπετσαρίας.Εφαρμογή: Κατάλληλο για σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών πάνω σε μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονίες.Κατανάλωση: 1,2 kg/m² για δύο στρώσεις.

  DEC 480 Χονδρόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

  Υλικά Προσόψεων

  Συσκ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  20 kg 60 0,44 8,80

  5 kg 4 120 0,52 2,60

  Λευκό κονίαμα ενός συστατικού. Καταργεί τους παραδοσιακούς στόκους και λαδόστοκους. Αποδίδει μια λεία τελική επιφάνεια, χωρίς σβολιάσματα, γραμμές και σκασίματα μετά το στέγνωμα.Εφαρμογή: Κατάλληλο για σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών πάνω σε μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονίες.Κατανάλωση: 1,0 kg/m² για δύο στρώσεις.Διατίθεται και σε συσκευασία 5 kg

  DEC 470 Λεπτόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

  NEO

  Γενικής χρήσης, υψηλής ελαστικότητας, ακρυλικός στόκος για σφράγιση και συγκόλληση. Προσφέρει μεγάλη αντοχή σε βάθος χρόνου και δεν επηρεάζεται από το αλκαλικό περιβάλ-λον. Μπορεί να βαφεί, ενώ αντέχει σε συστολοδιαστολές (max 10%).Εφαρμογή: Κατάλληλος για την πλήρωση αρμών σε κουφώ-ματα αλουμινίου, ξύλου. Δεν είναι κατάλληλος για εφαρμογή σε εξωτερικούς αρμούς που έχουν μόνιμη επαφή με νερό.

  Συσκ. Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  Λευκός 280 ml 30 39,00 1,30

  THRAKON FINE PUTTY Ακρυλικός στόκος σε φυσίγγιο

  NEO

  Θερμομονωτικά Χρώματα

  Διαθέτει επίσημη οικολογική πιστοποίηση από την Ε.Ε. Τα ειδικά σφαιρίδια που περιέχει προσφέρουν άριστη θερμομόνωση, υδρομόνωση και ηχομόνωση, διατηρώντας τη θερμοκρασία του χώρου σταθερή και συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα οι υψηλές αντι-μουχλικές ιδιότητες που διαθέτει εμποδίζουν την ανάπτυξη μούχλας.Εφαρμογή: Ειδικό θερμομονωτικό χρώμα, ανώτερης ποιότητας κατάλλη-λο για εσωτερική χρήση. Κατανάλωση: 10-12 m²/L

  MONOSIS IN Θερμομονωτικό πλαστικό χρώμαΑπόχρωση Συσκ. Τεμ./Κιβ. Euro/Τεμ.

  Λευκό3 L 4 17,90

  10 L 54,50

  Τα ειδικά σφαιρίδια που περιέχει προσφέρουν άριστη θερμομόνωση, υδρομόνωση και ηχομόνωση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην εξοικο-νόμηση ενέργειας. Έχει εξαιρετικές αντοχές, μονώνει άριστα τους εξωτε-ρικούς τοίχους από την υγρασία και καλύπτει τις ρωγμές. Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα από το ΚΑΠΕ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.Εφαρμογή: Ειδικό θερμομονωτικό χρώμα, ανώτερης ποιότητας κατάλλη-λο για εξωτερική χρήση.Κατανάλωση: 6-8 m²/L

  MONOSIS OUT Θερμομονωτικό ακρυλικό χρώμαΑπόχρωση Συσκ. Τεμ./Κιβ. Euro/Τεμ.

  Λευκό3 L 4 22,20

  10 L 67,30

  Τα ειδικά σφαιρίδια που περιέχει προσφέρουν άριστη θερμομόνωση, υδρομόνωση και ηχομόνωση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην εξοι-κονόμηση ενέργειας. Μονώνει άριστα τις οριζόντιες επιφάνειες όπως ταράτσες και βεράντες. Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, είναι αδιάβροχο, ελαστικό και δεν ξεφλουδίζει. Πι-στοποιημένο ψυχρό χρώμα από το ΚΑΠΕ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.Εφαρμογή: Ειδικό ελαστομερές θερμομονωτικό υλικό, κατάλληλο για την στεγανοποίηση ταρατσών.Κατανάλωση: 1-2 m²/L

  MONOSIS ROOF Ελαστομερές Θερμομονωτικό ταρατσώνΑπόχρωση Συσκ. Τεμ./Κιβ. Euro/Τεμ.

  Λευκό3 L 4 22,20

  10 L 67,30

  NEO

  Συσκ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  5 kg 4 120 0,52 2,60

  Υλικό αρμολόγησης για γυψοσανίδες με λοξά άκρα (AK) ή με λοξά και ημιστρόγγυλα άκρα (HRAK).Εφαρμογή: Κατάλληλο για την επικόλληση γυψοσανίδων σε επίπεδες επιφάνειες, για την επιδιόρθωση φθαρμένων γυψοσα-νίδων, για συγκόλληση και σπατουλάρισμα γυψότουβλων και για γέμισμα αρμών προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος και ελαφροσκυροδέματος.Κατανάλωση: 0,8 kg/m²/mm

  DEC 485 GYPSUM FILLER Στόκος αρμολόγησης γυψοσανίδας

  Το προϊόν θα είναι διαθέσιμο από 1η Οκτωβρίου

  1514

 • Βύσματα και παρελκόμενα

  Βύσμα στερέωσης CLIMAPLUS για θερμομονωτικές πλάκες Multipor. Μεταλλικό, βιδωτό.Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ΕΤΑ.

  Βιδωτά μεταλλικά βύσματα για Multipor

  Διαστάσεις Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  60 mm x 10 mm x 115 mm 200 74,00 0,37

  60 mm x 10 mm x 135 mm 200 86,00 0,43

  60 mm x 10 mm x 155 mm 200 104,00 0,52

  60 mm x 10 mm x 175 mm 200 120,00 0,60

  60 mm x 10 mm x 195 mm 200 156,00 0,78

  Βύσμα στερέωσης CLIMAPLUS για τσιμεντοσανίδα. πλαστικό.Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ΕΤΑ.

  Βύσματα Θερμομόνωσης τσιμεντοσανίδας

  Διαστάσεις Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  60 mm x 10 mm x 90 mm 200 14,00 0,07

  NEO

  NEO

  NEO

  Βύσμα στερέωσης CLIMAPLUS για τούβλο.Μεταλλικό, καρφωτό.Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ΕΤΑ.

  Μεταλλικά βύσματα στερέωσης θερμομόνωσης για τούβλο

  Διαστάσεις Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  60 mm x 10 mm x 95 mm 200 44,00 0,22

  60 mm x 10 mm x 115 mm 200 46,00 0,23

  60 mm x 10 mm x 135 mm 200 48,00 0,24

  60 mm x 10 mm x 155 mm 200 52,00 0,26

  Βύσματα Θερμομόνωσης για μπετόν

  Βύσμα στερέωσης CLIMAPLUS για μπετό. Πλαστικό, καρφωτό.Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ΕΤΑ.

  Διαστάσεις Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  60 mm x 10 mm x 70 mm 400 24,00 0,06

  60 mm x 10 mm x 90 mm 500 40,00 0,08

  Βύσμα στερέωσης CLIMAPLUS για τούβλο. Πλαστικό, καρφωτό.Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ΕΤΑ.

  Διαστάσεις Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  60 mm x 10 mm x 70 mm 250 17,50 0,07

  60 mm x 10 mm x 90 mm 250 20,00 0,08

  60 mm x 10 mm x 120 mm 250 22,50 0,09

  60 mm x 10 mm x 140 mm 250 25,50 0,10

  60 mm x 10 mm x 160 mm 250 27,50 0,11

  60 mm x 10 mm x 180 mm 250 30,00 0,12

  60 mm x 10 mm x 200 mm 250 32,50 0,13

  Πλαστικά βύσματα στερέωσης θερμομόνωσης για τούβλο

  Πλαστική φρέζα κοπής για την διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για τον εγκιβωτισμό των βυσμάτων στήριξης.

  Πλαστική φρέζα

  Διάμετρος Euro/Τεμ.

  68 mm 16,00

  Βύσμα ανάρτησης φορτίων στο σύστημα CLIMAPLUS. Πλαστικό.Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ΕΤΑ.

  Βύσματα ανάρτησης φορτίων θερμομόνωσης

  Διαστάσεις Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  5 cm 50 27,50 0,55

  8 cm 40 37,20 0,93

  Προφίλ σκληρού PVC για αρμούς διαστολής.

  Προφίλ αρμού διαστολής

  Διαστάσεις Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  Μήκος 2,5 m 50 28,50 0,57

  Στρογγυλές τάπες από ΕPS για κάλυψη των θερμογεφυρών που αφήνουν τα βύσματα στερέωσης, κορνίζες, κολώνες, φου-ρούσια για επένδυση και διακόσμηση των όψεων και βεβαίως καμπυλωμένες πλάκες για επένδυση καμπύλων επιφανειών με οποιαδήποτε ακτίνα καμπυλότητας.

  Τάπα για EPS (Λευκή)

  Διαστάσεις Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  70 mm 200 24,00 0,12

  Στρογγυλές τάπες από Neopor για κάλυψη των θερμογεφυρών που αφήνουν τα βύσματα στερέωσης, κορνίζες, κολώνες, φου-ρούσια για επένδυση και διακόσμηση των όψεων και βεβαίως καμπυλωμένες πλάκες για επένδυση καμπύλων επιφανειών με οποιαδήποτε ακτίνα καμπυλότητας.

  Τάπα για EPS (Neopor)

  Διαστάσεις Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  70 mm 200 28,00 0,14

  Αυτοδιογκούμενη ταινία που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του συστήματος θερμομόνωσης CLIMAPLUS Multipor.

  Ηχομονωτική ταινία Multipor-50mm

  Διαστάσεις Euro/Τεμ.

  Ρολό25 m - 3 mm x 50 mm 8,95

  NEO

  NEO

  NEO

  NEO

  NEO

  NEO

  Μεταλλική φρέζα κοπής για τη διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για τον εγκιβωτισμό των βυσμάτων στήριξης.

  Μεταλλική φρέζα

  Διάμετρος Euro/Τεμ.

  60 mm 40,00

  1716

 • Πλαστικό γωνιόκρανο (PVC) CLIMAPLUS με αντιαλκαλικό πλέγμα.

  Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα

  Διαστάσεις Euro/Τεμ.

  2.5 m x 0,07 m x 0,07 m 0,80

  2.5 m x 0,08 m x 0,12 m 1,25

  Προφίλ κρυφού νεροσταλάκτη PVC CLIMAPLUSμε αντιαλκαλικό πλέγμα.

  Νεροσταλάκτης με πλέγμα - κρυφός νεροσταλάκτης

  Διαστάσεις Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  2.5 m x 11 cm x 6 cm 25 39,25 1,57

  Διαστάσεις Τεμ./Κιβ. Euro/m Euro/Τεμ.

  2,5 m / 33 mm 20 2,20 5,50

  2,5 m / 53 mm 20 2,60 6,50

  2,5 m / 73 mm 20 3,00 7,50

  2,5 m / 83 mm 20 3,40 8,50

  Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου CLIMAPLUS.

  Οδηγός εκκίνησης CLIMAPLUS

  Πλαστικό (PVC) προφίλ CLIMAPLUS για σκοτίες.

  Προφίλ για σκοτία

  Διαστάσεις Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  Μήκος: 3 mΠλατος: 20-30-50 mm

  20 7,40 0,37

  Πάγκος για την κοπή θερμομονωτικών πλακών EPS/XPS. Προσφέρει υψηλή ακρίβεια στο κόψιμο, ακόμα και σε διαγώνια κοψίματα, βελτιώνοντας την ποιότητα και αυξάνοντας την ταχύτητα εφαρμογής.

  Πάγκος κοπής για πλάκες πολυστερίνης EPS / XPS

  Μήκος κοπής Βάθος κοπής Βάρος Διαστάσεις Τροφοδοσία Euro/Τεμ.

  1395 mm 295 mm 16,5 kg 1370 x 530 x 220 230 Volt 2.700

  Πλαστικό εύκαμπτο γωνιόκρανο (PVC) CLIMAPLUSμε αντιαλκαλικό πλέγμα.

  Εύκαμπτo γωνιόκρανο (3,0 m)

  Διαστάσεις Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  Ρολό25 m - 3 mm x 50 mm 50 86,50 1,73

  NEO

  NEO

  NEO

  Προφίλ νεροσταλάκτη (PVC) CLIMAPLUS με αντιαλκαλικό πλέγμα.

  Νεροσταλάκτης με πλέγμα

  Διαστάσεις Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  2.5 m x 11 cm x 6 cm 25 33,75 1,35

  Χρονος Θέρμανσης Τάση Ισχύς Ισχύς Εισόδου Βάρος Euro/Τεμ.

  10 sec 230 V-50 Hz - 110 V-60 Hz 110 Watt 1/4 min 1025 g 250

  Για κοπή θερμομονωτικών πλακών πάχους έως 140 χιλιοστά και για τα ειδικά κοψίματα.

  Εργαλείο χειρός για κοπή πλακών πολυστερίνης EPS / XPS

  Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης, με εξαιρετική πρόσφυση σε ξύλο, σοβά, σκυρόδεμα, πέτρες, μέταλ-λα κ.λπ. Προτείνεται ιδιαίτερα για το γέμισμα οπών και διακένων των θερμομονωτικών πλακών, στην εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

  Αφρός πολυουρεθάνης χειρός CLIMAPLUS FIXενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης

  Συσκ. Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  750 ml 12 66,24 5,52

  Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης, με εξαιρετική πρόσφυση σε ξύλο, σοβά, σκυρόδεμα, πέτρες, μέταλ-λα κ.λπ. Προτείνεται ιδιαίτερα για το γέμισμα οπών και διακένων των θερμομονωτικών πλακών, στην εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

  Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού CLIMAPLUS FIXενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης

  Συσκ. Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  750 ml 12 68,76 5,73

  Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, για συγκόλληση EPS και XPS. Προσφέρει εξαιρετική ποιότητα και αντοχή. Αντικαθιστά τις παραδοσιακές τσιμεντοειδείς κόλλες, επιταγχύνοντας τη δια-δικασία εφαρμογής. Εξοικονομεί αποθηκευτικό χώρο και κάνει την εργασία πιο ξεκούραστη. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση.

  Αφρός πολυουρεθάνης CLIMAPLUS STICKενός συστατικού, μηδενικής διόγκωσης για συγκόλληση EPS

  Περιεκτικότητα Τεμ./Κιβ. Euro/Κιβ. Euro/Τεμ.

  800 ml 12 77,52 6,46

  NEO

  NEO

  NEO

  1918

 • Οπλισμός CLIMAPLUS

  Υλικό Συγκόλλησης CLIMAPLUS

  Θερμομονωτικό Υλικό CLIMAPLUS(Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS ήΕξηλασμένη Πολυστερίνη XPS ή Πετροβάμβακας) ή Multipor

  Στρώση Εμποτισμού CLIMAPLUS.Επιλογή ασταριού ανάλογαμε το χρώμα του τελικούεπιχρίσματος

  Τελικό Επίχρισμα CLIMAPLUS.Επιλογή επιχρίσματος ανάλο-γα με την απόχρωση και την τεχνοτροπία που επιθυμούμε

  Βασική ΣτρώσηΕπιχρίσματος CLIMAPLUS

  Βύσματα ΣτερέωσηςCLIMAPLUS

  Προετοιμασία επιφανειών• Καθαρισμός από σκόνες, λάδια, σαθρά και ξένα σώματα

  • Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνή, στέρεα και καθαρή

  • Καθαρισμός και προστασία της περιοχής περιμετρικά του κτιρίου από την ανερχόμενη υγρασία

  • Η εξωτερική θερμομόνωση γίνεται με τη χρήση πλακών διογκωμένης πολυστερίνης ή εξηλασμένης πολυστερίνης βάρους 30 kg/m³ ή πετροβάμβακα βάρους 150 kg/m³

  Διαδικασία εφαρμογής του συστήματος CLIMAPLUS

  • Οι θερμοκρασίες κατά την εφαρμογή θα πρέπει να είναι μεταξύ 5°C και 35°C

  • Η κόλλα THRAKON THC 403 τοποθετείται στο περίγραμ-μα των θερμομονωτικών πλακών και εντός αυτού (σε 6 σημεία)

  • Οι εργασίες επί των θερμομονωτικών πλακών γίνονται 2-3 ημέρες μετά από την τοποθέτησή τους, ενώ οι διαφορές μεταξύ των μονωτικών πλακών πρέπει οπωσδήποτε να εξομαλύνονται

  • Το βάθος στήριξης βυσμάτων στον τοίχο πρέπει να είναι ≥ 5cm και η οπή πρέπει να είναι κατά 2 cm μεγαλύτερη. Βύσματα υπάρχουν μεταλλικά και πλαστικά σε διάφορες διαστάσεις και τύπους.Η επιλογή εξαρτάται από το ύψος του κτιρίου και από την κατάσταση του υποστρώματος για την εφαρμογή των μονωτικών πλακών

  • Όλες οι γωνίες προστατεύονται με ειδικά διάτρητα αλου-μινένια ή πλαστικά γωνιόκρανα τα οποία τοποθετούνται στο μονωτικό υπόστρωμα με κόλλα THRAKON THC 403 ή με τα επιχρίσματα THRAKON THC 405 PLUS, THC 409, THC 410, THC 420

  • Το πρώτο χέρι βασικού επιχρίσματος περνιέται αφού τοποθετηθούν γωνιόκρανα, γίνει η επικόλληση του υαλο-πλέγματος της αρχικής σειράς θερμομονωτικών πλακών (αν υπάρχει) και οπλιστούν οι γωνίες των ανοιγμάτων των προσόψεων με υαλόπλεγμα

  1

  2

  Επιλογή Υλικών Συστήματος CLIMAPLUS

  Επιλογή κόλλας / Βασικού επιχρίσματος:

  • THRAKON THC 403 - Κόλλα θερμομονωτικών πλακών

  • THRAKON THC 405 PLUS - Βασικό ινοπλισμένο επίχρι-σμα και κόλλα θερμομονωτικών πλακών (λεπτόκοκκο)

  • THRAKON THC 409 - Βασικό επίχρισμα και κόλλαθερμομονωτικών πλακών (λεπτόκοκκο)

  • THRAKON THC 410 - Ινοπλισμένο υπερελαστικό βασικό επίχρισμα και κόλλα θερμομονωτικών πλακών για πετρο-βάμβακα

  • THRAKON THC 420 - Ινοπλισμένο οργανικό υπερελαστικό βασικό επίχρισμα και κόλλα θερμομονωτικών πλακών

  Επιλογή ασταριού:

  • ΤHRAKON THC 420 - Ινοπλισμένο οργανικό επίχρισμα

  • ΤHRAKON GLX 494 Prim - Έγχρωμο ακρυλικό αστάρι

  • ΤHRAKON GLX 496 Acryl - Λευκό ακρυλικό αστάρι

  • ΤHRAKON GLX 498 - Έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι

  Επιλογή τελικού επιχρίσματος:

  • Με βάση τον πίνακα των σελίδων 22-23.

  3

  Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στα τεχνικά έντυπα και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

  για σωστή εφαρμογήΚανόνες

  ΠΡΟΣΟΧΗ Σχετικά με το χρωματισμό των ακρυλικών επιχρισμάτων, κι επειδή ενδέχεται να υπάρχει διαφορά στην απόχρωση ανάμεσα στη βεντάλια και το χρωματισμένο υλικό, η εταιρία μας προτείνει να γίνεται σε πρώτη φάση δειγματισμός

  και κατόπιν να δίνεται η παραγγελία της τελικής απόχρωσης. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη από τη στιγμή της παραγγελίας του χρωματισμού. Επιπλέον, σε περίπτωση συμπληρωματικής παραγγελίας, αυτή θα πρέπει να γίνεται βάσει του δελτίου αποστολής ή τιμολογίου της αρχικής παραγγελίας και αφού έχει δοθεί ο αριθμός παραγωγής (Batch Number) της παρτίδας. Μετά από κάποιο καιρό ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στην υφιστάμενη απόχρωση και στην επιλεγμένη (από το χρωματολόγιο) από-χρωση. Επίσης, διαφορές στις αποχρώσεις μπορούν να προκύψουν όταν έχει επιλεγεί ίδιος κωδικός απόχρωσης αλλά το οργανικό επίχρισμα είναι διαφορετικής χημείας (πχ ακρυλικό-σιλικονούχο). Σε αυτήν την περίπτωση ο δειγματισμός είναι αναγκαίος προς αποφυγή παραπόνων.

  2120

 • ΟΡΥΚΤΟΣ (ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ) ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΨΗΦΙΔΩΤΟΣ ΥΔΡΥΑΛΟΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ

  Ονομασία/ Χαρακτηριστικά

  DEC 424 (Scratch), DEC 425 (Rillen)

  DEC 427 Decorativa DEC 428 Polyplast DEC 431 Fine DEC 433 Mozaic DEC 437 Si & Si DEC 438 Silicone

  Βάση Τσιμέντου Ακρυλικά πολυμερή (ρητίνες) Ακρυλικά πολυμερή (ρητίνες) Ακρυλικά πολυμερή (ρητίνες) Ακρυλικά πολυμερή (ρητίνες)Υδατικό διάλυμα πυριτικού καλλιου (υδρύαλος) + άλλα

  διαλύματα πολυμερών

  Πολυμερή σιλικόνης (ρητίνες) + ακρυλικά πολυμερή (ρητίνες)

  Πρόσθετα σιλικόνης Ναι - - Ναι - Ναι Ναι

  Τεχνοτροπία SCRATCH-RILLEN SCRATCH-RILLEN SCRATCH-RILLEN FINE (1,0 mm) ΨΗΦΙΔΩΤΟΣ SCRATCH-RILLEN SCRATCH-RILLEN

  Κοκκομετρίες Scratch424: 1,4 - 2,5mm425: 2,5 - 3,5mm

  1,5 mm 1,0 - 1,5 - 2,0 mm - 1,0 - 1,5 - 2,0 mm 1,0 - 1,5 - 2,0 mm 1,0 - 1,5 - 2,0 mm

  Κοκκομετρίες Rillen 425: 2,5 mm - 3,5 mm 1,5 mm 1,5 - 2,0 mm - 1,5 mm 1,5 - 2,0 mm 1,5 - 2,0 mm

  Αποχρώσεις Λευκό 500+ 500+ 500+ 28 500+ 500+

  Πεδία Εφαρμογής (Συνίσταται ιδιαίτερα)

  Νέα κτίρια - Παλιά κτίρια (απαιτείται καλή διαπνοή) - Aνακαινίσεις - Συντήρηση

  παλιών κτιρίων(λόγω του μηχανισμού

  πρόσφυσης του επιχρίσματος στην τοιχοποιία)

  Νέα κτίρια Νέα κτίρια Νέα κτίριαΚατάλληλο για κουζίνες, μπά-νια, τζάκια, μπορντούρες, ζώνη

  στεγάνωσης ETICS

  Νέα κτίρια - Παλιά κτίρια (απαιτείται καλή διαπνοή) - Aνακαινίσεις - Συντήρηση

  παλιών κτιρίων(λόγω του μηχανισμού πρό-

  σφυσης του επιχρίσματος στην τοιχοποιία)

  Νέα κτίρια - Παλιά κτίρια (καλύτερη διαπνοή από τα

  ακρυλικά επιχρίσματα)

  Εφαρμογή σε EPS Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

  Εφαρμογή σε XPS Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

  Εφαρμογή σε πετροβάμβακα

  Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι Όχι

  Ευκολία εφαρμογής

  Εξειδικευμένο συνερ-γείο - Υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να

  δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομοιομορφία της επιφάνειας

  κατά την εφαρμογή

  Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

  Εξειδικευμένο συνεργείο - Υγρασία και χαμηλές θερμο-κρασίες μπορούν να δημι-ουργήσουν πρόβλημα στην

  ομοιομορφία της επιφάνειας κατά την εφαρμογή

  Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

  Υδατοαπωθητικότητα

  Διαπνοή (υδρατμοπερατότητα)

  Αντοχή στις υπεριώδεις ακτινοβολίες

  Αντοχή στο χρόνο-καιρό (θερμοκρασιακούς κύκλους: ζέστη-κρύο)

  Ανθεκτικό στη μούχλα και άλγη

  Ανθεκτικό στη βρωμιά

  Τρόπος καθαρισμού Βάψιμο Πλύσιμο Πλύσιμο Πλύσιμο Πλύσιμο Βάψιμο Πλύσιμο

  Βάφεται με ακρυλικά χρώματα

  Ναι Ναι Ναι Ναι - - -

  Βάφεται με χρώματα υδρύαλου

  Ναι - - - - Ναι -

  Βάφεται με σιλικονούχα χρώματα

  Ναι Ναι Ναι Ναι - Ναι Ναι

  Χαμηλή

  Μέτρια

  Υψηλή

  Σχετικά με το χρωματισμό των επιχρισμάτων, κι επειδή ενδέχεται να υπάρχει διαφορά στην απόχρωση ανάμεσα στη βεντάλια και το χρωματισμένο υλικό, η εταιρία μας προτείνει να γίνεται σε πρώτη φάση δειγματισμός και κατόπιν να δίνεται η παραγγελία της τελικής απόχρωσης. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη απο τη στιγμή της παραγγελίας του χρωματισμού. Επιπλέον, σε περίπτωση συμπληρωματικής παραγγελίας, αυτή θα πρέπει να γίνεται βάσει του δελτίου αποστολής ή τιμολογίου της αρχικής παραγγελίας και σε σύντομο διάστημα μετά την αρχική παραγγελία. 2322

 • Πατητή Τσιμεντοκονία

  Πατητή Τσιμεντοκονία

  Α) Για απορροφητικές επιφάνειες: GLX 292 ή STATUS DUR ΝΕΡΟΥΒ) Για μη απορροφητικές επιφάνειες: χαλαζιακό αστάρι GLX-190 ή GLX-298

  Αστάρια προετοιμασίας επιφάνειας

  Πατητή τσιμεντοκονία δύο συστατικών για τη δημιουργία χρωματιστών διακοσμητικών επιφανειών σε δάπεδα και τοίχους. Δημιουργεί την παραδοσιακή κυκλαδίτικη τεχνοτροπία με το σχηματισμό νερών. Εφαρμόζεται σε πάχος 2 - 10mm σε μια στρώση πάνω σε συμπαγές και κατάλληλα ασταρωμένο υπόστρωμα. Συνδυάζεται με το ενισχυτικό υαλόπλεγμα CLIMAPLUS. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Διατίθεται σε συσκευασία 30 kg (25 kg A και 5 kg B).Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες, από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και άλλα υποστρώματα μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Είναι ιδανικό για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, νιπτήρες, ντουζιέρες, πισίνες, ζαρντινιέρες, σκάλες, κ.ά.Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό χρώμα και αναμειγνύεται με τις χρωστικές DECOR ART σε υγρή μορφή για να την επίτευξη 10 επιλεγμένων αποχρώσεων.Κατανάλωση: 1,5 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

  DECOR Πατητή τσιμεντοκονία δύο συστατικών

  NEO

  NEOΧρωστική σε υγρή μορφή η οποία αναμειγνύεται με κάθε τύπου τσιμεντοειδή κονιάματα και με το σύστημα της πατητής τσιμεντοκονίας DECOR της THRAKON. Επίσης αναμειγνύεται και με κάθε τύπου τσιμεντοκονιάματα όπως σοβάδες, στεγανωτικά, κόλλες, κ.ά.Εφαρμογή: Κατάλληλη για το χρωματισμό της πατητής τσιμεντοκονίας DECOR καθώς επίσης και σοβάδων, στεγανωτικών, επισκευαστικών, κ.ά.Αποχρώσεις: Διατίθεται στις παρακάτω αποχρώσεις του χρωματολογίου CLIMAPLUS της THRAKON:

  Συσκ. Euro/L Euro/Τεμ.

  250 ml 19,20 4,80

  DECOR ART Χρωστικές σε υγρή μορφή

  Λευκό

  TH 059

  TH 083

  TH 088

  TH 363

  TH 367

  TH 263

  TH 283

  TH 153

  TH 298

  Συσκ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  Α Συστ.:25 kg 48 0,67 16,75

  Β Συστ.:5 kg 72 4,04 20,2

  25

 • Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στα τεχνικά έντυπα και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

  Η THRAKON σας δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης και παρουσίασης του συστήματος της πατητής τσιμεντοκονίας, διοργανώ-νοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε εβδομαδιαία βάση, στα τρία εκπαιδευτικά κέντρα που διαθέτει: Οινόφυτα, Χαλκηδόνα και Ορεστιάδα.

  Το σύστημα DECOR της THRAKON αποτελεί μία πρωτοποριακή λύση που προτείνει η THRAKON ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα πατητής τσιμεντοκονίας. Με το σύστημα πατητής τσιμεντοκονίας DECOR, μπορούμε να διακοσμήσουμε με μοναδικό τρόπο επιφάνειες τοιχοποιίας ή δάπεδα, πετυχαίνοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα από αισθητικής απόψεως.

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

  • Επιλέγουμε το κατάλληλο αστάρι προετοιμασίας της επιφάνειας εφαρμογής, ανάλογα με την επι-φάνεια

  • Για απορροφητικές επιφάνειες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το GLX 292 ή το STATUS DUR ΝΕΡΟΥ

  • Για μη απορροφητικές επιφάνειες θα χρησιμο-ποιήσουμε κάποιο από τα αστάρια χαλαζιακής βάσης της THRAKON: GLX-190 ή GLX-298

  ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ DECOR

  • Μπορεί να εφαρμοστεί για τη δημιουργία διακο-σμητικών επιφανειών σε δάπεδα και τοίχους, δη-μιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα

  • Είναι προϊόν 2 συστατικών και μπορεί να εφαρ-μοστεί σε επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσα-νίδες και γενικά στις περισσότερες επιφάνειες

  • Επιλέγουμε την απόχρωση από το χρωματολόγιο CLIMAPLUS της THRAKON (Λευκό – TH 059 – TH 083 – TH 088 – TH 153 - TH 263 – TH 283 – TH 298 – TH 363 – TH 367)

  1

  2

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

  • Εφαρμόζουμε το DECOR PRIM που είναι αστάρι εμποτισμού, υψηλής διείσδυσης, προκειμένου να πετύχουμε στη σταθεροποίηση της τσιμεντοκονί-ας

  • Επιλέγουμε το βερνίκι προστασίας της τελικής επιφάνειας: • DECOR PROTECT: Βερνίκι υδατικής βάσης • DECOR PU VARNISH: Πολυουρεθανικό βερνί-

  κι δύο συστατικών

  3

  για μία σωστή εφαρμογήΚανόνες

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  CLIMAPLUS - Υλικά Προσόψεων

  Συσκ. Τεμ./Κιβ. Κιβ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  1 kg 16 27 8,00 8,00

  Μικρομοριακό αστάρι υδατικής βάσης υψηλής διείσδυσης, κατάλληλο για εμποτισμό και σταθεροποίηση τσιμεντοκονιών πριν την εφαρμογή τελικού βερνικιού.Εφαρμογή: Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε κάθε είδους τσιμεντοειδή επιφάνεια, όπως πατητή τσιμεντοκονία, παραδοσιακού τύπου τσιμεντοκονίες, σοβάδες, κ.λπ.Κατανάλωση: 100-150 ml/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

  DECOR PRIM Αστάρι εμποτισμού τσιμεντοκονίας

  Διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι, δύο συστατικών. Προσφέρει άριστη στεγανότητα, υψηλές μηχανικές αντοχές, αντίσταση στους χημικούς παράγοντες, προστασία από το κιτρίνισμα και την ακτινοβολία UV.Εφαρμογή: Κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία κάθε είδους δομικού στοιχείου. Συνιστάται ιδιαίτερα για πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδή υποστρώματα, ξύλο, μέταλλο, φυσική πέτρα, κ.ά. Η ειδική του σύνθεση περιέχει φίλτρα UV κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας παρέχοντας προστασία των αποχρώσεων και των τεχνοτροπιών γιατί δεν κιτρινίζει και δεν αποχρωματίζεται με την πάροδο του χρόνου.Κατανάλωση: 80-120 ml/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

  Συσκ. Τεμ./Κιβ. Τεμ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  1 kg 12 24 15,50 15,50

  DECOR PU VARNISH Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών

  Ειδικά σχεδιασμένο βερνίκι για την προστασία επιφανειών τσιμεντοειδούς βάσης στις οποίες έχει προηγηθεί εφαρμογή DECOR PRIM.Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση πάνω σε κάθε είδους τσιμεντοειδή επιφάνεια όπου δεν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, λίπη και έλαια.Κατανάλωση: 100-200 ml/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

  DECOR PROTECT Βερνίκι υδατικής βάσης για προστασία τσιμεντοκονιών

  Συσκ. Τεμ./Κιβ. Κιβ./Παλ. Euro/kg Euro/Τεμ.

  1 kg 16 27 9,80 9,80

  NEO

  NEO

  NEO

  Προστασία πατητής τσιμεντοκονίας

  2726

 • Χρώματα Πλεονεκτήματα• Κορυφαίας ποιότητας, πιστοποιημένα θερμομονωτικά χρώματα

  • Μεγάλη γκάμα οικολογικών χρωμάτων

  • Δυνατότητα χρωματισμού των επιχρισμάτων CLIMAPLUS

  • Άριστη εργασιμότητα

  • Εξαιρετική καλυπτικότητα

  • Πιστοποιημένα προϊόντα

  • Πλήρης γκάμα οικοδομικών χρωμάτων

  • Πλούσιες και αναλλοίωτες αποχρώσεις μέσω του συστήματοςχρωματισμού της THRAKON

  • Θερμομονωτικά

  • Πλαστικά

  • Ακρυλικά

  • Αστάρια

  • ΠροστασίαΞύλου-Μετάλλου

  • Ειδικά Προϊόντα

  • Διαλυτικά

  • Ειδικές Κόλλες

  29

 • Χρώματα

  Θερμομονωτικά Χρώματα Πλαστικά Χρώματα

  Πλαστικό οικολογικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, ιδανικό για εσωτε-ρικούς χώρους. Είναι άοσμο και απόλυτα φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Απλώνεται θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και μεγάλη απόδοση.Εφαρμογή: Σε επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.Κατανάλωση: 12-15 m²/L

  STATUS ECO Οικολογικό πλαστικόΑπόχρωση Συσκ. Τεμ./Κιβ. Euro/Τεμ.

  Λευκό

  750 ml 12 4,40

  3 L 4 16,10

  10 L 48,20

  Πλαστικό, ματ χρώμα κορυφαίας ποιότητας, ιδανικό για εσωτερικούς χώ-ρους. Έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα, υψηλές αντοχές στο πλύσιμο και μεγάλη απόδοση, προσφέροντας μια υπέροχη τελική επιφάνεια.Εφαρμογή: Σε επιφάνειες όπως τοίχοι, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατου-λαριστά, ξύλα. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.Κατανάλωση: 12-15 m²/L

  STATUS ΠλαστικόΑπόχρωση Συσκ. Τεμ./Κιβ. Euro/Τεμ.

  Λευκό

  750 ml 12 4,40

  3 L 4 16,00

  10 L 48,00

  Αντιμουχλικό πλαστικό χρώμα με ισχυρή αντιμυκητιακή δράση. Έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα, μεγάλη απόδοση και εύκολη εφαρμογή. Αφήνει μία ξεχωριστή, πλούσια ματ επιφάνεια, που αντέχει στο πλύσιμο και διατηρεί την απόχρωση αναλλοίωτη, χαρίζοντας την αίσθηση του καθαρού και φρεσκοβαμμένου χώρου για πολύ καιρό.Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ιδανικό για μπάνια και κουζίνες.Κατανάλωση: 12-15 m²/L

  STATUS Kitchen & BathΑπόχρωση Συσκ. Τεμ./Κιβ. Euro/Τεμ.

  Λευκό

  750 ml 12 4,40

  3 L 4 16,30

  10 L 49,30

  Πλαστικό ματ χρώμα με ισχυρή χρωστική δύναμη και ικανότητα πλήρους ενσωμάτωσης, για αναλλοίωτες στο χρόνο αποχρώσεις που αντέχουν στην ηλιακή ακτινοβολία και τα αλκάλια.Εφαρμογή: Κατάλληλο για το βάψιμο διαφόρων επιφανειών και το χρωματισμό των λευκών πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, ώστε να δη-μιουργούνται σύνθετες αποχρώσεις. Διατίθεται σε 8 βασικές αποχρώσεις: κίτρινο, κόκκινο, μπλε, πράσινο, ώχρα, κεραμιδί, καφέ, μαύρο.Κατανάλωση: 10-13