, 14-11-2017 . , 14-11-2017 . : 13541 . / 1941 . . 73400 - 2017

download , 14-11-2017 . 

, 14-11-2017 . : 13541 . / 1941 . . 73400 - 2017

If you can't read please download the document

 • date post

  12-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of , 14-11-2017 . , 14-11-2017 . : 13541 . / 1941 . . 73400 - 2017

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κίσσαµος , 14-11-2017

  ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Αρ.Πρωτ: 13541

  Ταχ. ∆/νση Πολεµιστών 1941

  Τ.Κ. 73400 Κίσσαµος

  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ

  ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

  (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

  ΑΔΑ: 6Ο4ΗΩΕΖ-ΙΝΖ

 • Σελίδα 1 από 29ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ου 2017

  ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

  ΕΣΟ∆Α

  0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 3.537.520,13 3.104.383,89 2.880.108,75

  01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 16.220,00 12.540,65 10.818,65

  011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1.220,00 1.020,00 1.020,00

  0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ∆Κ) 1.020,00 1.020,00 1.020,00

  0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ∆ΚΚ) 1.020,00 1.020,00 1.020,00

  0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ∆Κ) 200,00 0,00 0,00

  0113.001 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 ∆ΚΚ) 200,00 0,00 0,00

  012 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

  15.000,00 11.520,65 9.798,65

  0125 ∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)

  1.500,00 2.227,40 505,40

  0125.001 ∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)

  1.500,00 2.227,40 505,40

  0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 13.500,00 9.293,25 9.293,25

  0129.001 Εσοδα από εκµετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών 13.500,00 9.293,25 9.293,25

  02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 18.000,00 19.198,59 19.198,59

  021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 18.000,00 19.198,59 19.198,59

  0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 18.000,00 19.198,59 19.198,59

  0211.001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 18.000,00 19.198,59 19.198,59

  03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.330.913,00 1.264.716,31 1.046.585,71

  031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 987.978,00 835.436,93 835.436,93

  0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 987.978,00 835.436,93 835.436,93

  0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 987.978,00 835.436,93 835.436,93

  032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 Β∆ 24/9-20/10/1958) 153.020,00 238.364,60 89.814,92

  0321 ∆ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 8.845,00 11.780,00 11.130,00

  0321.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 8.845,00 11.780,00 11.130,00

  0322 Τέλος ύδρευσης 137.575,00 223.234,60 76.934,92

  0322.001 Τέλος ύδρευσης 137.575,00 223.234,60 76.934,92

  0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 6.600,00 3.350,00 1.750,00

  0324.001 Λοιπά τέλη κανονισµού ύδρευσης 6.600,00 3.350,00 1.750,00

  033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 Β∆ 24/9-20/10/1958) 109.465,00 12.150,00 10.890,00

  0331 ∆ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 8.330,00 10.580,00 9.320,00

  0331.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης 8.330,00 10.580,00 9.320,00

  0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 101.135,00 1.570,00 1.570,00

  0332.001 Τέλη άρδευσης 100.000,00 0,00 0,00

  0332.002 Λοιπά τέλη κανονισµού άρδευσης 1.135,00 1.570,00 1.570,00

  034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 Β∆ 24/9-20/10/1958) 80.450,00 178.764,78 110.443,86

  0341 ∆ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 60.450,00 161.475,42 103.428,81

  0341.001 ∆ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 60.450,00 161.475,42 103.428,81

  0342 Τέλη χρήσεως υπονόµων 20.000,00 17.289,36 7.015,05

  0342.001 Τέλη χρήσεως βιολογικού καθαρισµού 20.000,00 17.289,36 7.015,05

  04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  379.810,17 384.501,72 384.501,72

  044 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 8.000,00 54,71 54,71

  0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 8.000,00 54,71 54,71

  0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0,00 54,71 54,71

  0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας - ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (παρ. 19 άρθρου 24 Ν 2130/93)

  8.000,00 0,00 0,00

  045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΩΝ 11.000,00 22.517,03 22.517,03

  0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)

  6.000,00 8.946,70 8.946,70

  0451.001 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) 6.000,00 8.946,70 8.946,70

  0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)

  5.000,00 13.570,33 13.570,33

  046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 60.810,17 66.652,98 66.652,98

  0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 6.000,00 8.651,15 8.651,15

  0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 5.000,00 7.851,15 7.851,15

  0461.003 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου στασιµου εµπορίου

  1.000,00 800,00 800,00

  Τρίτη, 14 Νοεµβρίου 2017

  ΑΔΑ: 6Ο4ΗΩΕΖ-ΙΝΖ

 • 0469 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)

  54.810,17 58.001,83 58.001,83

  0469.002 Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.) 37.567,77 39.643,96 39.643,96

  0469.003 Τέλος Α.Π.Ε. (΄Ανεµος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) 17.242,40 18.357,87 18.357,87

  047 ∆ΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 300.000,00 295.277,00 295.277,00

  0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 300.000,00 295.277,00 295.277,00

  0471.001 Τέλη Γραµβούσας - Μπάλου (Λιµάνι) 160.000,00 174.077,00 174.077,00

  0471.002 Τέλη Γραµβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο) 140.000,00 121.200,00 121.200,00

  05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10.000,00 7.800,82 3.378,28

  052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10.000,00 7.800,82 3.378,28

  0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)

  8.202,78 3.831,06 3.378,28

  0521.001 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)

  8.202,78 3.831,06 3.378,28

  0524 Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012)

  1.797,22 3.969,76 0,00

  0524.002 Εσοδα από εισφορά σε χρήµα (Ζώνη επαφής) 1.797,22 3.969,76 0,00

  06 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 1.701.016,96 1.411.310,80 1.411.310,80

  061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

  1.701.016,96 1.411.310,80 1.411.310,80

  0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.597.656,96 1.331.380,80 1.331.380,80

  0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.597.656,96 1.331.380,80 1.331.380,80

  0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)

  103.360,00 79.930,00 79.930,00

  0614.001 ΚΑΠ για