Εφημερίδα "Πράσινη Πολιτική" | Φύλλο 108

of 16/16
Πράσινα Διλήμματα: Με τούτη ή με την άλλη Ευρώπη, ή μήπως με καμιά από δαύτες; Η χαμένη τιμή της εκπαιδευτικής κοινότητας Στις 2/10, το υπ. Παιδείας εγκαινιάζει έναν διάλογο για την αξιολόγηση. Προστατευόμενες περιοχές και γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες Πρόβλημα αποτελεί η κατάτμηση των προστατευόμενων περιοχών _σ. 2 insideinformation Μηνιαία οικοΛογική Εφημερίδα | Οκτώβριος 2012 | Φύλλο 108 | Τιμή φύλλου 0,01 € οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη Η δημοσιοποίηση του νέου πακέτου μέτρων, μετά από 100 μέρες διαβουλεύσεων, επιβεβαι- ώνει την αναμενόμενη σφοδρό- τητά τους για την κοινωνία και την οικονομία. Τα επιμέρους σημεία έχουν αναμφίβολα τη σημασία τους, ζωτικής σημασίας όμως είναι να έχουμε και ολό- κληρη την ευρύτερη εικόνα: Δ ημοσιονομική εξυγίανση είναι απα- ραίτητη, και οι Οικολόγοι Πράσινοι είχαμε καταθέσει και συγκεκριμέ- νες προτάσεις γι' αυτό. Σε μια συ- γκυρία όμως, όπου η οικονομία ήδη βουλιάζει, δεν υπάρχει κανένας απολύτως τρόπος για μέτρα ύψους 13,5 δις ευρώ χωρίς ακραία πλήγματα στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή, πολύ περισσότερο όταν αποκλείεται εκ των προτέρων ο συνυπολογισμός κερδών από καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, δέσμευση των «γκρίζων περιου- σιών», τόνωση και αναπροσανατολισμό της πραγ- ματικής οικονομίας. _σ. 10 Συζητώντας για μέτρα: Το μεγάλο τοπίο και τα μικρά επικοινωνιακά παιχνίδια Η δημιουργική επίκληση του Συντάγματος (ή η αρχή του τέλους της Ισονομίας) Η πιστοληπτική αξιοπιστία της χώρας: το νέο ύψιστο αγαθό. Σε πρόσφατη ομιλία του προέδρου του Συμ- βουλίου της Επικρατείας, Κωνσταντίνου Μενου- δάκου, σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, πολίτες και νομικοί τον ακούσαμε να επικαλείται το έκτακτο των καταστάσεων που ζούμε ως αιτία της "νέας ανάγνωσης", από το ανώ- τατο ακυρωτικό δικαστήριο, του Συντάγματος και της νομοθεσίας που προστατεύει το περιβάλλον, το πολυτιμότερο από τα συλλογικά αγαθά. Της επίσκε- ψης αυτής στην πόλη μας, είχε προηγηθεί η επίσκε- ψη αξιωματούχων της τρόικας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και λίγο μετά η έκδοση της απόφασης που επέτρεψε τη συνέχιση των εργασιών στις εγκα- ταστάσεις της "Ελληνικός Χρυσός" και την άμεση αποψίλωση με εντολή του ΥΠΕΚΑ μεγάλων εκτά- σεων αρχέγονου δάσους στη Χαλκιδική. _σ. 6 _σ. 3 διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων και κοινωνικών συμμαχιών από την οικογένεια των Πρασίνων κομ- μάτων στην Ευρώπη. Μάλιστα, το Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί τη στιγμή που η χώρα στο όνομα της αποπληρωμής των δανειστών και της εξάρτη- σής της από τη δόση λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης των υφιστάμενων κυβερνήσεων να προβάλουν ένα εναλλακτικό βιώσιμο σχέδιο διεξόδου από την κρί- ση, ετοιμάζεται να υποστεί ένα καθοριστικό χτύπημα με την ψήφιση των μέτρων, το οποίο θα αποτελέσει σταθμό στην διαδικασία αποδόμησής της. Ένα από τα βασικά θέματα του Συμβουλίου είναι η Πράσινη Διέξοδος από την Κρίση, μια συζήτηση που διοργανώνεται από την ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο και στην οποία θα συμμετέ- χουν ο Ντάνι Κον Μπεντίτ (συμπρόεδρος της Ομά- δας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο), ο Νίκος Χρυσόγελος (Ευρωβουλευτής), η Μόνικα Φρασόνι (συμπρόεδρος των Ευρωπαίων Πράσινων) και ο Ζαν-Μαρκ Νολέ. Η συμβολή των Πράσινων στη δι- αμόρφωση εναλλακτικών προτάσεων σε ευρωπαϊ- κό, εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι καθοριστική, με παραδείγματα όπως η καθιέρωση της φορολόγη- σης της περιουσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εισα- γωγή του ευρωπαϊκού φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η θέσπιση των ευρωπαϊκών ομολό- γων και κυρίως η διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού επενδυτικού πακέτου για βιώσιμες επενδύσεις που ενισχύουν την απασχόληση και την αποδοτική αξιο- ποίηση των φυσικών πόρων. Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε δώσει έμφαση στη διαμόρφωση ενός βιώ- σιμου σχεδίου που θα αντικαταστήσει τις αδιέξοδες πολιτικές λιτότητας που προτάσσει τώρα η τρόικα. Ταυτόχρονα έχουμε καταθέσει, μέσω του Ευρω- βουλευτή μας και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα των Ευρωπαίων Πράσινων, προτάσεις, παρεμβάσεις και ερωτήσεις στην Ε.Ε. με στόχο την καλύτερη αξιο- ποίηση των θεσμικών εργαλείων προς όφελος των πολιτών και της προάσπισης της δημοκρατικής λει- τουργίας της οικονομικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. Το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος για τον επαναπροσδιορισμό των πολιτικών κατευθύνσεων όλης της Ευρώπης / 9-11 Νοεμβρίου στην Αθήνα Σ ε αυτή την κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα, οι Οικολόγοι Πράσινοι φιλοξε- νούν 350 βουλευτές και ευρωβου- λευτές των Ευρωπαίων Πράσινων, στα πλαίσια του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος. Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων σχε- τικά με τους λόγους που οδηγήθηκε η Ελλάδα και η Ευρώπη στην τριπλή κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική κρίση, αλλά ακόμα κυριότερα η εξεύρεση κοινών στρατηγικών για την ευρωπαϊκή δι- έξοδο από την κρίση. Η επιλογή να πραγματοποιηθεί το Συμβούλιο στην Αθήνα αποδεικνύει την ειλικρινή διάθεση για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μέσα από τη _σ. 4 _σ. 5
 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Εφημερίδα "Πράσινη Πολιτική" | Φύλλο 107, Οκτώβριος 2012

Transcript of Εφημερίδα "Πράσινη Πολιτική" | Φύλλο 108

 • :

  , ;

  2/10, . .

  _. 2

  insideinformation

  | 2012 | 108 | 0,01

  , 100 , - - . , - :

  -, - ' . - , , 13,5 , , -, - .

  _. 10

  :

  ( )

  : .

  - , -, , " ", - , , . - , - , - " " - .

  _. 6_. 3

  - . , - -, , .

  , - ( - ), (), ( ) - . - -, , - , - , - - . - . , - , , .. - - ..

  / 9-11

  , - 350 - , . - , , - .

  _. 4 _. 5

 • | 201202 -

  13,5 - - 4,5% ..., 2014

  . , , , - . , , - .

  - 35% ... , - 45%. . , 2 - 18 -, , , - ...: , , -, , .

  , , : , . , , :

  - , - . -

  2013 - 2014, --.

  - , , . , - .

  31,5 , , - . , -, - - , . . , - . , - , , .

  , 13,5 , - . - . . ... ( - ), - - , .

  () , . . - . , - : , - - .

  , , ., : , .

  -, , - :

  .., - 29-30 , 1% ..., .

  EFSF .

  ... , .

  , , . - .

  13,5 , - . . . ... - , - , .

  : . 14, 105 53, . 210 33 06 301, f. 210 38 34 390/: 1 & - 54631, . 2310 26 97 80, f. 2310 42 11 96www.ecogreens.gr | [email protected]

  : -, 31, 105 62, , . 210 32 13 442, f. 210 32 41 825

  - , , , , ,

  () ( - ) ( ) ( -) ( -) ( ) ( ) ( ) () ()

  : Sereal Designers: UDF

  .( )

  : , - , : - , - .

  - - , - . - , .

  , . , .

  * .

 • | 2012 03

  ,

  - , . . - . To - - . , , - , - - .

  - , -,

  . ( , , , ) .

  - , - . - . - .

  . . -

  , , - . - ..

  .

  . - ,

  - , , . , - - FRONTEX. , - .

  - ( ), Judith Sargentini (), ( , - ) - .

  , , .

  ,

  ( )

  -. , , , .

  . , 175 . 2012, 2013 . -, . - . , , !! . . , -

  ...

  . , , , , . . , .

  - . . , -

  , ,

  , . - .. (30%). - 50% . 2012, 31 . - .

  - , , , - . - , , - . 300 200 .

  , - .

  2012

 • | 201204

  :

  -

  T ; . ;

  , - / - -, , - 70, - - . 21 ( 18 19-20), Ignacio Ramonet . - , -, ,

  . -, , ( ).

  , . , -, - , .

  . , --, , -. , 90 , . - -

  - :

  - - ,

  , -, - . - .

  , , .

  - . - .

  - -, - .

  - - . .

  28 , -. , . . , , , . .

  -, 28 ,

  - . ..

  , , . , -. , , . , ..

  , , , . , . , , :

  , ;

  . -

  , - -: - . - , () (). - ( , ) - , . 1990 , 40 , - (, , , ) . , .

  - ,

  , .

  - - -. -, , - . () '', . , , - - . , - -, , -, - ATTAC. .

  - .

 • | 2012 05

  2/10, - . http://evaluation.minedu.gov.gr/ :

  ..... , , -. - , - .

  - :

  ( . -) - .

  , -. -.

  .

  ! ; - ; ;

  - - :

  - , . , , - , .

  : , , -. , , , . , -, , .

  : , . , 30 , 4 - , -. , , .

  ;

  , . - .

  . - , - . .

  . , - . , , , - .

  : , , . , .

  , - . - :

  1. -. , , -, -.

  2.

  . - . - . , 4 - , , , .

  -, - . -, - . , - . - : - . - .

  - , .

  -

  -.

  . , , , . -

  . , .

  - - , .

  , - . , , .

  -

  - .

  , : , , , .

  - , , - !

  ,

 • | 201206 &

  - -

  - , -, , -, , .

  - . , . , ad hoc "", - . - , , , . , , - -, . -, , , - - - - .

  "" - -.

  - -- - , , ...., , , , - , . ' , - , , , -, . , , , , , --, . - , , , .

  , , - ; , -

  , , - . , , - , -. , "" , - .

  - .

  "" -, . - , - , - ,

  - , . - , - , , , . -,

  , , , , - .

  - . , - . , - . ,

  , , - - . , , . , , , .

  .

  - .

  19 food and chemical toxicology, 2 , ,

  Gilles Eric Sralini, Caen, - . - . - Monsanto, OGM NK 603.

  , , - Sralini. 13 . , 25% . , . , . , -

  - , . 2 .

  40 .

  .

  , , , . . O . ;

  :Corinne Lepage, La vrit sur les OGM, cest notre affaire , Edition Charles Lopold mayerNouvel Observateur, le 20-09-2012.

  17-10-2012 -

  . , .

  , ,

  ( )

 • | 2012& 07

  !

  , - , , , . , , , .

  . . , . , ad hoc , - . , , , .

  , , , , , , .

  353 , , Rokas- Ibedrola, . , , -, , , , .

  - : , , , - , , , . . . , -

  .

  -. , , , . - , ( , , , ).

  - , . , ( ). - 3 - , , . - ; ;

  . , " " , , - , . . , , . , . , , , , , .

  O , - , .

  4 , H

  ...

  , , -, , , - ... .

  , , - - - . .

  - , , - .

  -, , . .

  , , -...

  , - - -. - !! , , - ! - , ....

  , ..

  .. ,

 • | 2012 08

  ,

  , - - . , -, , .

  :

  , - ,

  , - , " "

  , , , , - -

  , , , -

  , , : ;

  , , :

  , - , , -.

  , , , , , - , , -. , -, , - ,

  - .

  . .

  : , . - , , . . -, , , - . - , - . - , . -, -, , -, , .

  :

  , - , , , . - , , , - , .

  - .

  , , -.

  , - , - . . , , -, , , - . - , - , , - , ... ' , .

  , - , .

  ; , - - , -, -

 • | 2012 09 . -, , ' , - . , . - ( 2001/77) 20% 2020 ( 8,6% 1997), , . - . , -, , , 250 m3, , - 2,5 - , 1,5 , - , , 2000/60 - ' - . , . , - . , - .. , - , , .

  , -, - , . , - - , - . , , , - .

  , , - . , , - , - . . . , , - : , - , . , , . - , , -

  , .

  , -, - , . - , , . , - -, . ,

  3 .

  ; , , , , - . '60 - - - , , .

  , .

  - , - - 2000/60/ , 14 - , -. . - . -, , . , , . - , , -,

  - , - , . . , , , -.

  - , , , , , , - - , , - , -, () , . - , , , 3 - .

  , . '60 - - - - -, - , -.

  -

  , - , ,

 • | 201210

  Jacqueline McGlade, EEA : - . - . 105.000 . - - . , - , -. - . .. - 2020, -

  .

  2020 2 :

  20% ( - - ), 20% , .

  - , , .

  - , , , . ,

  ! . - , . -- , - AEGEAN. - , - .

  , , - . - . 2020 - .

  ; ;

  ;

  , - 29-10-2012 ;

  - ; - . 25 , - .

  , - ; ( , , - .)

  ;

  - -;

  - - -- - ; , .

  - -IBERDROLA ;

  , , 25 50

  , ()1 - . - , , . , , , .

  - , 2037 2062 ; ;

  - -, , , , ;

  - , , , , -, - , ; , ;

  - - 2037 2062;

  ;

  , , .

  - , - .

  - - -

  - , 24-10-2012http://politischios.gr/politiki/prostateyomenes-periohes-kai-gigantiaies-anemogennitries

  .

 • | 2012 11

  ... 50-50

  20/7 153 .

  , , , . , . , . - , .

  . , , . , - .

  - :

  -, , - , . ,

  , , . , - , - Rokas - Ibedrola. 6 , - ( - ) . , - , - .

  (opengov), - , , . , , - , -, 4 - . - , , 2 . , - -

  , . - - . , - . . . -, , "" .

  , , 50-50, - . , . , - . - - , . , , , ; - , , , ...

  - . - . - , , ' , , - - .

  , , - ( , , ..) . , - , . H - , - .

  - : -. , - , . , . - . - , . - , - .

 • | 2012 12

  Booze Cooperativa 57 10562 | B - 98 10681 | aNNaBiSHop 24 10679 - & - 30009 | 26&- 11146 | KampoS BiomarKet 9 & 16674 | \ . 89 17237 | . 14 16343 | BioCaFe - 15 49100 | 104 49100 | 10 50100 | 3 15124 | | .. 109 26332 | 15 18531 | eYoi eYaN 9 18535 | - 10, | 2 73100 | 18 15231 | - 18 81100 | 13-15 10681 | - 36 | - 26 10678 | Bio-armoNia . 43 15342 . | . 85 & 15342 .- | 28 38 38333 | iN vivo . 4 60100 - | 7 72100 . | 26 41222 | 15 66100 | - 20 45332 | - 14 & 84435 | - 135 | . 104 | .- 28 16673 | Stop & SHop . 10 19009 . | 66 17124 . | - 6 32200 | . 7 16674 | - 212 - | 100 | aLoe FLoWerS 33 | . 211 18900 | 92 40200 | & - 39 | 6 10553 | 23

  , ,

  . -. , . , , , -, . , , , ' , .

  , . -- , - , - . , -. - , - , , , - ' . - , , , , '''' - , ' . - : - , - .

  '' ''. , - '''' -, (, , ' ) . - , , ' . , . ' - , , .

  , - ' : , , , ' , - - ( ). , (- ), - '' ''. , , , ! - , ' - , 25 . , , - , , - . - !

  , , . - , . '' -'' ,

  '' '' , ( ) - . - - , ( ), , .

  , , . - . , ' , - , . - , - -, . , -- - - . , - ''''. - , ( ''- '' ), - , , , , - 136 . - , - , . , -. . ;

  , , , .

 • | 2012world wilde 13

  - , Huehuecoyotl, -

  Chichinautzin. 1982 30 -, - (rainbow peace caravan), 10 4 . , , , , , , .

  , Huehuecoyotl ( Nahuatl ) , , - , , , . - - 60, - , .

  - -, , . - .

  , - -. , , - , - ,

  , - . Huehuecoyotl - - , , -, (permaculture), , , , - , - .

  , - 13 . , , . , - , .

  - , - . - - . . - , ( ) - - . - , - . , , - .

  ()

  HueHuecoyotl - Tepoztlan Morelos. - - , .

  - , ( -) - 30 Huhuecoyotl, - GEN . - , , - Gaia Education.

  Sarar Transformation, - - . , ( -, , ) .

  - , .

  ,

  www.iliosporoi.net

 • | 201214

  . , ,

  . , - - ( ), , , , .

  -, , . . . , , . - -.

  , , .

  1. -; ;

  2. - ,

  ; - - ;

  3. ;

  4. - ; - ;

  5. -; - . - ;

  6. - - ; ;

  7. - - ;

  . , - . - .

  -. - , :

  1.

  2.

  3.

  4. -

  5.

  6.

  7.

  8. -

  9. - -

  10. - / , .

  11. - . 3852/2010 - -

  -

  . 1987, 1992 2008. 70% 2008 132.000 .

  :

  1. ,

  2. ,

  3. , , -

  4.

  , , email , - -. , ;

  4 . .

  , . - . - Yale, . . , . - , .

  2012, , . , , . , - , .

  , - ( ). : , . - .. - 45 ; ;

  , . , , - .

  - , , .

  * , -, 2010 2012. , , Natura , WWF - .

  , ,

 • | 2012 15

  , ,

  .

  - . - , ( ) . . , , .

  , 2003. .

  - 2006 1 . .

  650 . - 250 . . , 100 . , , , - , .

  , , . - 100 . , - , , 400 . .

  9 13 .

  -, . , , - .

  , , . , 3,5 . - . 100 . .

  , , 1 . 1,6 . 700 . , -.

  - , , , .

  , , , 20%, 200 . .

  1 . 800 . . - , - , 3 . .

  800 .

  266 , 22 2 .

  700 .

  :

  700 . .

  , , 288 . , .

  , , ;

  300 . . , - ;

  , , .

  , - 288 . , -, .

  , . .

  , . .

  , - , , - .

  * , - -

  tvxs

  , 36 . 1976 , 1984 - , 1986 1990, .

  - - . , . , , , , ! ! , , !, , , .( )

  ...

 • | 201216

  9 2012

  1. , , , . ... , , ;, -, ;, .

  2. , (, , ), ( ...) , , , , . . , . ...... , -...

  3. , : , Ossie, !

  4. - , .

  5.

  . . . . ... ...

  6. , , . ... . , ... , - - , .

  . - - ;

  7. ... ... -! ...

  8. . - , , , - : , . , , . - , . - , .

  9. , , -. - . , ! , , , , , , , , , , , , , , , -, opengov, , , ... !!! , ! !!!! !

  ,

  (-) , - .

  , () - . , - () - . - . K , .

  , - - , - . , , , : -.

  - , - . , , , , - -

  , , - -.

  , , , , , -.

  - - - , () .

  - , - . - .

  - , - - , , , .

  - , , , -, , , - .

  : *

  link FAQ on degrowth site: www.venezia2012.it

  - DEGROWTH (faq) (degrowth) :

  , ;