«Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Στρατηγική» -...

13
Τα 4 C’s της Πράσινης Επιχειρηματικότητας Κάρολος-Κωνσταντίνος Παπαδάς Υπ. Διδάκτωρ Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης Καθηγητής Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Transcript of «Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Στρατηγική» -...

Page 1: «Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Στρατηγική» - Κάρολος Παπαδάς

Τα 4 C’s τηςΠράσινης Επιχειρηματικότητας

Κάρολος-Κωνσταντίνος ΠαπαδάςΥπ. Διδάκτωρ

Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Γεώργιος Ι. ΑυλωνίτηςΚαθηγητής

Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Page 2: «Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Στρατηγική» - Κάρολος Παπαδάς

Τι μάς οδήγησε στην συγκεκριμένη έρευνα;

Η Στρατηγική για Βιώσιμη Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα

Η Πράσινη Επιχειρημάτικότητα ωςΑνταγωνιστικό Πλεονέκτημα & Καινοτομία

Page 3: «Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Στρατηγική» - Κάρολος Παπαδάς

Το ερευνητικό ζήτημα

• “Εταιρικός Περιβαλλοντισμός”

• “Environmental/Green Marketing”

• Έλλειψη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου για Στρατηγική ΠράσινηςΕπιχειρηματικότητας

Μελέτη και Αξιολόγηση της βιβλιογραφίας

Πρόταση ενός ερευνητικού μοντέλου με 4 Κεφάλαια Στρατηγικής ΠράσινηςΕπιχειρηματικότητας

Page 4: «Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Στρατηγική» - Κάρολος Παπαδάς

Βιβλιογραφική Ανάλυση

Συνθέσαμε την Βιβλιογραφία στον ΕταιρικόΠεριβαλλοντισμό, το Πράσινο Μάρκετινγκ και

αποκαλύφθηκαν 4 Κεφάλαια / προυποθέσεις γιαεπιτυχημένη

Στρατηγική Πράσινης Επιχειρηματικότητας:

Commitment

Culture

Corporate Environmental Performance

Communication

Page 5: «Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Στρατηγική» - Κάρολος Παπαδάς

Δέσμευση (Commitment)

• Περιβαλλοντική-Επιχειρηματική Στρατηγική Οι αλλάγες στο ΦυσικόΠεριβάλλον ως ευκαιρία δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

• Η Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Agenda της επιχείρησης

• Ο ρόλος της Εταιρικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής για την Επικοινωνίατης μακροχρόνιας Δέσμευσης

Page 6: «Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Στρατηγική» - Κάρολος Παπαδάς

Κουλτούρα ( Culture )

• Η φιλική προς το περιβάλλον εταιρική κουλτούρα σχετίζεται με τηναναγνώριση της από τις Ομάδες Ενδιαφέροντος

• Οι Συμμαχίες-Συνεργασίες με φιλικούς προς το περιβάλλον οργανισμούς, οι αλλαγές στο RnD και την Στρατηγική Μάρκετινγκ, ενδυναμώνουν τηνπράσινη στάση και την κουλτούρα των επιχειρήσεων.

• Ο Περιβαλλοντικός Προσανατολισμός μίας επιχείρησης πρέπει ναεπιτυγχάνεται εσωτερικά μέσω των εργαζομένων. Με αυτόν τον τρόπο, η απόδοση των εργαζομένων, οι δεξιότητες και η συνέπεια τουςαυξάνονται.

Page 7: «Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Στρατηγική» - Κάρολος Παπαδάς

Εταιρική Περιβαλλοντική Επίδοση(Corporate Environmental Performance)

• Εφοδιαστική Αλυσίδα – Reduction, Recycle, Reuse

• Προσαρμόζοντας τα 4 P’s με γνώμονα τις σημερινές περιβαλλοντικέςανησυχίες Βιώσιμο Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

• Green Product, Green Price, Green Place, Green Promotion

Page 8: «Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Στρατηγική» - Κάρολος Παπαδάς

Επικοινωνία (Communication)

• “Greenwashing”

• “Βιώσιμη Επικοινωνία” – Ειλικρινής Διάλογος

• Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις – Eco Labels

• Websites & Social Media

Page 9: «Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Στρατηγική» - Κάρολος Παπαδάς

Papadas & Avlonitis (2014)

Page 10: «Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Στρατηγική» - Κάρολος Παπαδάς

Δέσμευση σημαίνει ότι η Ηγεσία είναι αφοσιωμένη στην περιβαλλοντική φιλοσοφία σε συνάρτηση με την επιχειρηματικήεπίδοση

Αυτή η φιλοσοφία πρέπει να διαπερνά όλες τις ομάδες ενδιαφέροντος, δημιουργώντας μία Κουλτούρα με περιβαλλοντικέςαξίες και όραμα

Κατόπιν αυτού, οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν γνώση των Δυνατών και Αδύνατων Σημείων τους σε όρους ΕταιρικήςΠεριβαλλοντικής Επίδοσης

Στο τέλος, οι μέθοδοι Επικοινωνίας θα πρέπει να αλλάξουν, χρησιμοποιώντας αληθή, ακριβή, αξιόπιστα επιχειρήματα καιοικοδομώντας έναν άμεσο διάλογο με τους πελάτες για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Page 11: «Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Στρατηγική» - Κάρολος Παπαδάς

Τι μπορούν να κάνουν οιεπιχειρήσεις...

Να μελετήσουν τα 4 C’s και να ταπροσαρμόσουν στην δικιά τους

στρατηγική και στον᾽᾽χαρακτήρα᾽᾽της επιχείρησής τους

Ένα μοντέλο επιχειρηματικούπροσανατολισμού

Θετική επίδραση σε αποτελέσματαεπιχείρησης και στο περιβάλλον

Page 12: «Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Στρατηγική» - Κάρολος Παπαδάς

Τι μπορείτε να κάνετε εσείς...

Η αρχή μία προσπάθειας 4 χρόνων

Μπορείτε να βοηθήσετε και να συνεισφέρετε στην ενημέρωσητης επιστήμης του Μάρκετινγκ και των επιχειρήσεων σχετικά

με τις φιλικές προς το περιβάλλον στρατηγικής μάρκετινγκ

10 λεπτά για το περιβάλλον και το μάρκετινγκ...

Page 13: «Επιχειρηματικότητα και Πράσινη Στρατηγική» - Κάρολος Παπαδάς

Σας ευχαριστώ πολύ!

Κάρολος – Κωνσταντίνος ΠαπαδάςΥπ. Διδάκτωρ Μάρκετινγκ

[email protected]: @karolospapadas