Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας &...

of 27 /27
Καλωσόρισμα Από την Οργανωτική Επιτροπή Χ. Αναγνώστου

Embed Size (px)

Transcript of Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας &...

Page 1: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

Καλωσόρισμα

Από την Οργανωτική Επιτροπή

Χ. Αναγνώστου

Page 2: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

Ενα μικρό ιστορικό τριών δεκαετιών

Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

Page 3: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

A’ Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

14-17 Μαίου 1984, Αθήνα ΕΙΕ

1ο

Page 4: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

14-17 Μαίου 1984, Αθήνα ΕΙΕ

" ... το Συμπόσιο προέκυψε από την ανάγκη επικοινωνίας των μελών της επιστημονικής κοινότητας σε εθνικό επίπεδο"

Page 5: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

Σκοπός του Συμποσίου ήταν

-η αξιολόγηση των προοπτικών που υπάρχουν για την ανάπτυξη της Ωκεανογραφικής και Αλιευτικής έρευνας στην Ελλάδα,

-η εκτίμηση της αναγκαιότητας για έρευνα και αξιοποίηση του εθνικού θαλάσσιου χώρου,

-οι τρόποι αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους στο χώρο των θαλασσίων επιστημών.

Page 6: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

Το τοπίο

Διάχυτη η νοοτροπία «Εφ όσον οι αμερικανοί κάνουν τα πάντα εμείς χρειάζεται να μάθουμε μόνο πολύ καλά αγγλικά»

Δυο φορείς -ένας πολιτικός και ένας στρατιωτικός- καλύπτουν το ερευνητικό αντικείμενο της ωκεανογραφίας

-το Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών & Αλιευτικών Ερευνών (ΙΩΚΑΕ), [30 επιστήμονες, κάποιος αξιόλογος εργαστηριακός εξοπλισμός, δεν υπάρχουν Ωκ Σκαφη]

-η Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού [έχει Ωκ Σκάφη και εξοπλισμό]

Page 7: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

Το τοπίο

-Το Πανεπιστήμιο Αθηνών με το Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας

-Το ΙΓΜΕ για θέματα θαλάσσιας γεωλογίας [4 επιστήμονες]

- «Δημόκριτος» με δραστηριότητες στον τομέα της θαλάσσιας ρύπανσης και της βιολογικής ωκεανογραφίας

-Το ΠΕΡΠΑ Υπηρεσία του ΥΧΟΠ, αναπτύσσει ερευνητικές δραστηριότητεςστον τομέα της ρύπανσης της θάλασσας

-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης

-Πανεπιστήμιο Πατρών (θέματα θαλάσσιας γεωλογίας)

Page 8: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

Β’ Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

11-15 Μαίου 1987, Αθήνα ΕΙΕ

1ο

2ο

Page 9: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

Β' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

11-15 Μαίου 1987, Αθήνα ΕΙΕ (αφίσα το σκάφος)

... Η Οργανωτική Επιτροπή του Β' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ θεωρεί το Β’ Συμπόσιο αποτελεί συνέχεια του Α ... και ελπίζει ότι το Συμπόσιο θα γίνει θεσμός παρ' όλες τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει. Η συμβολή όλων των συναδέλφων στο χώρο των θαλασσίων επιστημών είναι καθοριστική για την παγίωση μιας τέτοιας εξέλιξης.

Page 10: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

Και να μην νομίζετε ότι τα πράγματα ήταν πάντα όπως είναι σήμερα

.. η Ο.Ε. γράφει

"..θέλουμε να εκφράσουμε την πικρία μας προς το Δ.Σ του ΕΚΘΕ, που όχι μόνο δεν υποστήριξε ηθικά και οικονομικά το Συμπόσιο αλλά αντίθετα δημιούργησε προβλήματα στην καλή εξέλιξη των εργασιών του Συμποσίου ...

Page 11: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

Τι έχει αλλάξει στο Τοπίο;-Εχουμε «Πενταετή Προγραμματισμό Αναπτυξης της Έρευνας και Τεχνολογίας» από το Υπουργείο Ερευνας και Τεχνολογίας (1983-87) με βασικό στόχο θεσμική, υλικοτεχνική και ανθρώπινη υποδομή-Έχουμε θεσμικό πλαίσιο τον Νόμο Πλαίσιο για την "Ανάπτυξη της Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας" (Ν. 1514/85) - Έχει θεσμοθετηθεί η υπόσταση του ερευνητή.-Η Ελλάδα έχει Ωκεανογραφικό σκαφος-Υπάρχει εθνικός σχεδιασμός "Έρευνας Ελληνικών Θαλασσών" -Εμφανίζεται το Προγραμμα MED - POL

Page 12: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

.. οι εργασίες χωρίστηκαν

-Χημική Ωκεανογραφία - Ρύπανση, Φυσική Ωκεανογραφία, Βιολογική Ωκεανογραφία - Τοξικότητα, Θαλάσσια γεωλογία - Γεωφυσική, Αλιεία - Υδατοκαλλιέργειες.

Ενημερωτική ομιλία για την Εθρωπαϊκή Πολιτική για την Ερευνα σε θάματα θαλασσίου περιβάλλοντος

Page 13: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

Γ’ Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

14-17 Μαίου 1990, Αθήνα ΕΙΕ

1ο

2ο 3ο

1ο

2ο

Page 14: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

Γ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

14-17 Μαίου 1990, Αθήνα ΕΙΕ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Γ' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ πιστεύει ότι το Συμπόσιο καθιερώθηκε ήδη σαν θεσμός στην Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα

Page 15: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

26-29 Απριλίου 1993, Ρόδος

1ο

2ο 3ο

1ο

2ο

4ο

Page 16: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

26-29 Απριλίου 1993, Ρόδος

Η έξοδος πέρα από το λεκανοπέδιο

Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ γίνεται θεσμός με ιστορία Οι Ανοιχτές Θάλασσες εντάσσονται ως σημαντική θεματική ενότητα στις εργασίες του Συμποσίου Εχουμε προσκεκλημένους ομιλητέςΠαρουσιάζονται οι πολιτικές της Κοινότητας για την έρευνα, το Πρόγραμμα MAST

Page 17: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

15-18 Απριλίου 1997, Καβάλα

1ο

2ο 3ο

1ο

2ο

4ο

5ο

Page 18: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

15-18 Απριλίου 1997, Καβάλα

Σημαντική αύξηση των συμμετοχών

Διοργανώνονται Ειδικές Συνεδρίες-Διαχείριση Αλευτικών Πόρων-Διαχείριση Ποταμών λιμνών και λιμνοθαλασσών-Προκλήσεις της Θαλάσσιας Τεχνολογίας-Τεχνικά έργα και ωκεανογραφία-Ελληνική Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και άλλα διεθνή προγράμματα

Page 19: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

23-26 Μαίου 2000, Χίος

1ο

2ο 3ο

1ο

2ο

4ο

5ο

6ο

Page 20: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

6-9 Μαίου 2003, Χερσόνησος–Κρήτη

1ο

2ο 3ο

1ο

2ο

4ο

5ο

6ο

7ο

Page 21: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

4-8 Ιουνίου 2006, Θεσσαλονίκη

1ο

2ο 3ο

1ο

2ο

4ο

5ο

6ο

7ο

8ο

Page 22: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

8ο

9ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

13-16 Μαίου 2009, Πάτρα

1ο

2ο 3ο

1ο

2ο

4ο

5ο

6ο

7ο

8ο

9ο

Page 23: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

13-16 Μαίου 2009, Πάτρα

Ένα ακόμα πετυχημένο συμπόσιο

Σημαντική καινοτομία: Επιστημονική Καλλιτεχνική Φωτογραφία, Η ανθρώπινη διάσταση στην έρευνα

Page 24: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

8ο

10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

7-11 Μαίου 2012, Αθήνα

1ο

2ο 3ο

1ο

2ο

4ο

5ο

6ο

7ο

8ο

9ο

10ο

Page 25: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

.... με χαρά σας καλούμε να συμμετάσχετε στις εργασίες του «10ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας», .Στο πρόγραμμα μας υπάρχουν -προφορικές και αναρτημένες εργασίες (με σύντομη προφορική παρουσίαση). -Ειδικές Συνεδρίες με θέματα αιχμής -Προσκεκλημένες Ομιλίες που συμπληρώνουν τους θεματικούς άξονες του Συμποσίου.

Στο Συμπόσιό μας θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί η «Διακήρυξη για τη Θαλάσσια Έρευνα στην Ελλάδα » ως κατάθεση ενός οράματος με ορίζοντα 20 χρόνια μετά.

Page 26: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

Υπενθύμιση-το περιοδικό του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Mediterranean Marine Science δέχτηκε να δημοσιεύσει πλήρη κείμενα των εργασιών του Συμποσίου σε Ειδικό Τεύχος που θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2012. -οι συμμετέχοντες στο Συμπόσιο που ενδιαφέρονται να δημοσιευθεί η εργασία τους στο τεύχος αυτό μπορούν να την υποβάλλουν εκ νέου ηλεκτρονικώς στο ηλ. ταχ. του Γραφείου Εκδόσεων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Η δημοσίευση των εργασιών θα γίνει με τη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθεί το περιοδικό.Σας καλωσορίζουμε όλους

Page 27: Έναρξη 10ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Αναγνώστου Χ.

Σας καλωσορίζουμε όλους

Ευχαριστούμε