Φυλλάδιο προσφορών 07.05 - 26.05

4

description

Φυλλάδιο προσφορών 07.05 - 26.05

Transcript of Φυλλάδιο προσφορών 07.05 - 26.05

Page 1: Φυλλάδιο προσφορών 07.05 - 26.05

4,72Ä

6,29Ä

Κέρδος: 1,57Ä

-25%

12,72Ä

16,29Ä

Κέρδος: 1,57Ä

-25%

απόαπόέωςέως

φθηνότεραφθηνότεραφθηνότεραφθηνότερα

4444

απόαπό έωςέως

Άµεσο κέρδοςΆµεσο κέρδος

φθηνότερα !!!φθηνότερα !!!

Page 2: Φυλλάδιο προσφορών 07.05 - 26.05
Page 3: Φυλλάδιο προσφορών 07.05 - 26.05
Page 4: Φυλλάδιο προσφορών 07.05 - 26.05

4,72Ä

6,29Ä

Κέρδος: 1,57Ä

-25%

12,72Ä

16,29Ä

Κέρδος: 1,57Ä

-25%