Download - SMILE NEWS

Transcript
Page 1: SMILE NEWS
Page 2: SMILE NEWS
Page 3: SMILE NEWS

gallop

4 | smilenews

Πήγα στην Χαλκι-δική με φίλους!

Αλέξ

ανδρ

ος

Όπως κάθε άλλη... γιατί πιστεύω στον έρωτα, αλλά όχι έτσι όπως τον πουλάει αυτή η μέρα!

Σύνθ

ια

Δεν την θεωρώ ξεχω-ριστή μέρα... Άλλω-στε, όποιος βιώνει τον έρωτα, το γιορτάζει κάθε μέρα!

Ελέν

η

Με τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής μου...Μ

άγδα

Πήρα το αμαξάκι μου και απέδρασα στο πρώτο χιονι-σμένο χωριουδάκι…

Μαρ

ιάνν

α Ήμουν με τον άνθρω-πο που με κάνει να περνάω υπέροχα τον τελευταίο καιρό!Ό

λια

Δεν γιορτάζω την ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου, γιατί, όταν είμαι ερωτευ-μένος, γιορτάζω κάθε μέρα!

Πέτρ

ος Περίμενα εκείνη τη μέρα να έρθει ο έρωτας!!!

Σταυ

ρούλ

α

Γιορτάζω κάθε μέρα!

Στέφ

ανος

Πήγα για ψάρεμα... !

Βασί

λης

της Δώρα Λουρίδα και της Ελένης Πότσιου

Πώς γιορτάσατε τις 14 Φεβρουαρίου;

Page 4: SMILE NEWS

6 | smilenews

*Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή και γενικά η παραγωγή -ολική, μερική, περιληπτική - ή κατά παράφραση η διασκευή απόδοση του περιεχο-

μένου του περιοδικού, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο (μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,

ηχογράφησης ή άλλο) άνευ προηγούμενης άδειας του εκδότη (Νομ. 2121/1993 και Διεθνής

σύμβασης της Βέρνης που έχει επικυρωθεί στην Ελλάδα με τον Νομ. 100/1975). Η smile δεν φέρει καμιά ευθύνη για τα πνευματικά

δικαιώματα φωτογραφιών για προσαρμογή διαφημίσεων στο περιοδικό smile news. Η smile news δεν φέρει καμιά ευθύνη για τα πνευματικά δικαιώματα φωτογραφιών για προσαρμογή δι-αφημίσεων στο περιοδικό smile news. Η άποψη

συνεργατών του περιοδικού δεν αντιπροσω-πεύει απαραίτητα την άποψη της εταιρίας μας.

staffcontents

Εκδότης – Γεν. ΔιευθυντήςΣπύρος Βάτσικας

ΑρχισυντάκτριαΚλαίρη Μιχαηλίδη

Συντακτική ΟμάδαΑλέξανδρος Ασσαριώτης

Γιώργος ΜιχαιλίδηςΔώρα ΛουρίδαΕλένη Πότσιου

Κλαίρη ΜιχαηλίδηΣοφία Κοσμά

Σπύρος Βάτσικας

Λογιστήριο Παύλος Κενανίδης

Δημιουργικό Smilepeople

Ιδιοκτησία

SMILEPEOPLEΕταιρία Διαφημίσεων και εκδόσεων

Διεύθυνση

Βιτσίου 1 & Αγ. ΜηνάΤηλ: 24670-29531, fax: 24675-01405

email: [email protected]/[email protected]

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣΣΕΛ:08

text

γιΑννηΣμπΟΥΤΑΡηΣΣΕΛ:12

theinterview

η ΖΩη ΕινΑι γΕνΟΥΣ ΘηΛΥΚΟΥΣΕΛ:30

article

ΕνΑΛΛΑΚΤιΚΟΣΤΟΥΡιΣμΟΣΣΕΛ:42

travelling

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΑ χΡΟ-νιΑ ΤηΣ... ΚΡιΣηΣ!ΣΕΛ:16

article

2o ΤΟΥΡνΟΥΑ ΤΡιΣπΟνδηΣ ΚΑΡ... ΣΕΛ:18

freshkastoria

ΤΙΡΑΖ 2.000freshbeautyΣΕΛ:20

freshfashionΣΕΛ:24 ΣΕΛ:38 ΣΕΛ:40

musttvmustcook

Page 5: SMILE NEWS

texttext

www.odigoskastorias.gr

της Δώρα Λουρίδα

Όταν η πλειοψηφία των Ελλήνων κάνει τα πάντα για να καταστρέψει το περιβάλλον, υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να το προστατεύσουν...

Σύμβαση της Βέρνης:Υπογράφτηκε το 1979 και κυρώθη-κε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προβλέπει ότι «…η Ελλάδα θα λάβει τα κατάλληλα νομικά και κανονιστικά μέτρα, για να εξασφαλίσει τη διατή-ρηση των βιοτόπων των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας…». Η αρκούδα αναφέρεται σαφώς στα παραρτήματα, ως αυστηρά προστατευόμενο είδος.

Στην Ελλάδα η καφέ αρκούδα ζει σε δυο αποκομμένους πλη-θυσμούς, στην Πίνδο και στη Ροδόπη. Ο ελάχιστος πληθυσμός της υπολογίζεται στα 150-170 άτομα.

Αρκούδα:Αρκούδας και λύκου λειτουργούν στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Κέντρου του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Φιλοξενούν πρώην αιχ-μάλωτα ζώα, τα οποία δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν μόνα τους στη φύση.

Καταφύγια:

Αποτύπωμα: Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ μελετάει τα ίχνη των ατόμων αρκούδας και λύκου που ζουν ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον. Με συνεχή παρουσία στην ύπαιθρο, ειδικοί επιστήμονες συγκεντρώνουν πληροφορίες για τη βιολογία, τις συνήθειες και τις μετακινήσεις τους.

ΕλληνικόςΠοιμενικός Σκύλος:Έχουν απομείνει ελάχι-στα άτομα καθαρόαιμων ελληνικών ποιμενικών σκύλων και η συστη-ματική προσπάθεια για διάδοση της φυλής κρίνεται αναγκαία, καθώς τα χαρακτηριστικά της ράτσας τούς καθιστούν ικανούς να αντιμετωπί-σουν επιθέσεις άγριων ζώων στα κοπάδια.

Λύκος:Ο πληθυσμός του λύκου έχει μειωθεί σημαντικά και αποτε-λεί πλέον ένα τρωτό είδος που χρειάζεται προστασία και διαχεί-ριση.

Χειμέριος Λήθαργος:Από τα τέλη του φθινοπώρου μέχρι τις αρχές της άνοιξης, η αρκούδα βρίσκεται σε χειμέριο λήθαργο.

Περιβάλλον: Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ παρεμβαί-νει δυναμικά σε όλες τις περιπτώσεις όπου σημα-ντικοί βιότοποι απειλού-νται ή καταστρέφονται.

Σύμμαχοι:Ανεκτίμητη είναι η συνεισφορά ευαισθητοποιη-μένων πολιτών που συμβάλλουν στην υλοποίη-ση των δράσεων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και υποστη-ρίζουν το έργο του οικονομικά, ηθικά αλλά και με την προσφορά εθελοντικής εργασίας. 

Ο Αρκτούρος:Ο Αρκτούρος είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φροντίδα και η περίθαλψη άγριων ζώων, που βρίσκονται σε κατάσταση αιχμαλωσίας (σύμφωνα με την άδεια του Υπουργείου Γεωργίας το Περιβαλλοντικό Κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Περίθαλψης Ζώων).

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών.

Η παροχή ειδικής τεχνογνωσίας για τις επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των υπεύθυνων κρατικών φορέων σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και η εφαρμογή της σε ειδικά θέματα διαχείρισης.

Η ενίσχυση της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας.

Η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Οι δράσεις του:Στις δράσεις της οργάνωσης εντάσσονται επιστημονικές έρευνες, που επιτρέπουν παρεμβάσεις σε όλες τις περιπτώσεις όπου σημαντικοί βιότοποι απειλούνται ή καταστρέφονται από μεγάλα τε-χνικά έργα, η υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης βιοτόπων και της πανίδας τους καθώς και η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών. Τέλος, ο Αρκτούρος συνεισφέρει στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενάντια τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, έτσι, ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις κανονισμών –ή ακόμη και θέσπιση νέων– προς όφελος της άγριας ζωής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δράση του Αρκτούρου έχει περάσει τα ελληνικά σύνορα, με συνεργασίες σε όλα τα Βαλκάνια.Για την υλοποίηση των στόχων του Αρκτούρου λειτουργούν τα καταφύγια αρκούδας και λύκου, το κέντρο αναπαραγωγής και επαναδιάδοσης του ελληνικού ποιμενικού σκύλου, κτηνιατρικός σταθ-μός, καθώς και κέντρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επισκεπτών. Στο Νυμφαίο της Φλώρινας και σε υψόμετρο 1350μ. βρίσκεται το Καταφύγιο της Αρκούδας. Κατα-λαμβάνει περιφραγμένη έκταση 50 στρεμμάτων, σε φυσικό δάσος οξιάς, ενώ η ευρύτερη περιοχή αποτελεί τυπικό βιότοπο της αρκούδας. Προσφέρει σε πρώην αιχμάλωτα ζώα (προερχόμενα από τσίρκο ή βασανιζόμενα από πλανόδιους «διασκεδαστές») τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για τη φυσική διαβίωση τους, με την ελάχιστη δυνατή ενόχληση. Ακόμη, υπάρχουν διαθέσιμες δεξαμενές με άφθονο τρεχούμενο νερό καθώς και ειδική κτιριακή υποδομή για τον χειμέριο ύπνο. Το Κατα-φύγιο της Αρκούδας αποτελεί έναν από τους πρωτοποριακούς χώρους φιλοξενίας άγριων ζώων σε όλη την Ευρώπη και οι εγκαταστάσεις του ανταποκρίνονται στις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές.Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά (Αγραπιδιά Φλώρινας) συναντάμε το Καταφύγιο του Λύκου, ένα περι-φραγμένο τμήμα φυσικού δάσους βελανιδιάς, έκτασης 70 στρεμμάτων. Πρόκειται για έναν ειδικό χώρο για τη φιλοξενία κακοποιημένων λύκων μέχρι το τέλος της ζωής τους. Οι πρώτοι λύκοι προ-ήλθαν από το Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων και Πτηνών της Αίγινας, στο οποίο κατέληξαν μετά το κλείσιμο ζωολογικών κήπων της Αθήνας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν λύκοι από κατασχέ-σεις σε ιδιώτες και τον ζωολογικό κήπο της Φλώρινας.Στην Αγραπιδιά Φλώρινας δημιουργήθηκε και το Κέντρο Αναπαραγωγής και Επαναδιάδοσης του Ελληνικού Ποιμενικού Σκύλου, το οποίο καταλαμβάνει έκταση 4 στρεμμάτων και φιλοξενεί 11 ζώα. Ο χώρος περιλαμβάνει 14 ανεξάρτητους χώρους διαμονής σκύλων, κοινό χώρο εξάσκησης τους και δυνατότητα μετατροπών ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνονται. Οι εγκαταστάσεις είναι διαμορφωμένες ώστε να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, διατροφής και εκπαί-δευσης των σκύλων με στόχο την καλύτερη διαβίωση τους και την αποτελεσματικότερη λειτουρ-γία του αναπαραγωγικού προγράμματος.

Οι στόχοι του είναι:

Διακρίσεις:Το 1998 ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ έλαβε το Henry Ford European Conservation Award για το έργο και τη συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το 2003 ο πρόεδρος του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Γιάννης Μπουτάρης έλαβε την τιμητική διάκριση Environmental Hero of Europe 2002 από το περιοδικό TIME για την προσφορά του ίδιου και του οργανισμού στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ιδρυτής και διαχειριστής του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Γιάννης Μπουτάρης, διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής NATURA 2000.

8 | smilenews www.odigoskastorias.gr smilenews | 9

Page 6: SMILE NEWS

text

Αρκτούρος και Καστοριά:Στον οδικό άξονα Σιάτιστα–Καστοριά–Κρυσταλλοπηγή, η δράση του Αρκτούρου είναι σημαντική. Οι περιοχές αυτές αποτελούν διαδρόμους επικοινωνίας Γράμμου – Ασκίου – Βέρνου και το 2009 παρατηρήθηκαν αυξημένα περιστατικά (4 θάνατοι αρκούδων, ένας τραυματισμός αρ-κούδας και τροχαία ατυχήματα). Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με την επιβολή λήψης μέτρων και τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης του πληθυσμού.

iΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, τα προγράμματα ή τους τρόπους που μπορείτε να συμβάλλετε και εσείς στη προσπάθεια του Αρκτούρου, η διεύθυνση επικοινωνίας είναι: Βίκτωρος Ουγκώ 3, 546 25, ΘεσσαλονίκηΤηλ.: 2310 555920 – fax: 2310 553932site: www.arctouros.gr

Συγκεκριμένα:1. με τη λειτουργία Ομάδας Άμεσης Επέμβασης και Ενημέρωσης,

2. με την αποστολή ειδικού υπομνήματος προς στα αρμόδια Υπουργεία για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων,

3. με την έναρξη εκστρατείας για την ενημέρωση του κοινού και των αρμόδιων αρχών,

4. με δράσεις παρακολούθησης της αρκούδας στην περιοχή.

Ο «Άργος» και η «Καστοριά» είναι δύο απ’ τις αρκούδες που παρακολουθούνται με τηλεμετρία στην περιοχή μας.

Εάν έχετε πληροφορίες για την καφέ αρκούδα μπο-ρείτε να τις στείλετε στο [email protected] ή στο fax: 2310 553932. Έτσι, συμμετέχετε ενεργά στο έργο της επιστημονι-κής ομάδας του Αρκτούρου για την παρακολούθηση των πληθυσμών άγριων θηλαστικών που ζουν στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας.

Ώσπου όλος ο κόσμος να αγαπήσει τη φύση... ο Αρκτούρος θα συνεχίσει να υπηρετεί το όραμα για μια κοινωνία στην οποία η ανθρώπινη ανάπτυξη

περιλαμβάνει το φυσικό περιβάλλον και δεν το καταργεί!

10 | smilenews www.odigoskastorias.gr

Page 7: SMILE NEWS

12 | smilenews smilenews | 13

theinterview theinterview

Ποια ιδιότητα προτιμάτε περισσότερο: αυτή του οινοπαρα-γωγού ή του πολιτικού;Πολιτικός, με την γνωστή έννοια του όρου δεν είμαι, είμαι πο-λιτικό ον και ασχολούμαι με τα κοινά επειδή αγαπώ τον τόπο μου, το Νυμφαίο, τη Νάουσα, την Θεσσαλονίκη, και θέλω να προσφέρω. Άλλωστε η ενασχόληση με τα κοινά «τρέχει στο αίμα» της οικογένειάς μου, ο παππούς μου ήταν δημοτικός σύμβουλος πριν από την απελευθέρωση το 1912, ο μπάρ-μπας μου, ο Κωστάκης Νιτσιώτας, ήταν δημοτικός σύμβου-λος, εκλεγόταν στην ενορία της Αχειροποιήτου, ο μπαμπάς μου ήταν δύο φορές υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος χωρίς να εκλεγεί, υπήρξε, όμως, επί είκοσι χρόνια περίπου πρόε-δρος στο σύνδεσμο ποτοποιών και στη συνέχεια πρόεδρος στο Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου. Αλλά, η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, δεν παίρνεις από την συμμετοχή σου στα κοινά, οφείλεις να δίνεις. Οινοπαραγωγός, από την άλλη, έγινα μέσα από την οικογενειακή παράδοση, μεγάλωσα μέσα στ’ αμπέλια, σε κάθε τρύγο, ό,τι και να συνέβαινε, εγώ ήμουν στη Νάουσα, δίπλα στον μπάρμπα μου. Τα δύο, λοιπόν, δεν είναι αντικρουόμενα ώστε να προτιμώ κάτι περισσότερο από το άλλο, συμβαίνουν εξίσου φυσικά.Τι σας δίδαξε η ζωή στο οινοποιείο όλα αυτά τα χρόνια; Η εναλλαγή των εποχών, η ωρίμανση των σταφυλιών πάνω στο αμπέλι, ο τρύγος, η αναμονή για την παλαίωση του κρασιού… όλα αυτά σου δείχνουν πως τα πράγματα γίνονται, αλλά στον δικό τους χρόνο. Έμαθα, λοιπόν, να κάνω υπομονή και να μην βιάζω καταστάσεις. Η ενασχόλησή σας με το κρασί προέκυψε λόγω της αγάπης σας για αυτό ή κατά κάποιον τρόπο ήταν μονόδρομος λόγω της ήδη υπάρχουσας οικογενειακής επιχείρησης;Μονόδρομος ήταν, δεν μου πέρασε ποτέ απ’ το μυαλό ότι μπορούσα να γίνω κάτι άλλο. Όταν κατά διαστήματα δήλωνα πως ήθελα να γίνω εμποροπλοίαρχος, ας πούμε, που μου είχε καρφωθεί κάποια στιγμή, αυτό προερχόταν από βιβλία και αναγνώσματα. Οι πρώτες εικόνες που έχω από τα κρασιά και τα σταφύλια είναι στα τέλη τα δεκαετίας του ’50, όταν για πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με την οικογενειακή επιχείρη-ση. Θυμάμαι τα σταφύλια απ’ τη Νάουσα που έρχονταν στο οινοποιείο «Ζαφειράκη» και μετά στο Βρυσάκι. Όταν τελείωνε ο τρύγος της Νάουσας, άρχιζαν να έρχονται και τα φορτηγά με τα σταφύλια του Αμυνταίου. Μάθαινα τη δουλειά δίπλα στον μπάρμπα μου, τον Κυρ-Κώστα και εμένα με αποκαλού-σαν Γιαννάκη. Όταν ο μπάρμπας μου έφυγε απ’ τη ζωή και ανέλαβα εγώ, αυτομάτως έγινα «Κυρ-Γιάννης».Έχετε υπάρξει πρόεδρος του Αρκτούρου. Τι σας οδήγησε στην απόφαση να ασχοληθείτε με την προστασία της πανί-δας της Δυτικής Μακεδονίας;Η ιδέα προέκυψε όταν προσπαθούσα να βρω κάτι που να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών στο Νυμφαίο ώστε να αναβιώσει ο τόπος. Συνέπεσε το ενδιαφέρον και οι ανησυχίες του μικρού γιου μου, του Μιχάλη, για το περιβάλλον, αλλά και μια βρετανική καμπάνια για την κατάργηση της αρκούδας-χορεύτριας με τον τίτλο «libearty», νεολογισμός και λογο-

Γεννήθηκε το 1942 στη Θεσσαλονίκη, γιος του Στέλιου Μπου-τάρη και της Φανής Μίσιου. Παντρεμένος με την Αθηνά Μιχαήλ έκανε τρία παιδιά και έχει έξι εγγόνια. Μαθητής του Δημοτικού στο Πειραματικό Σχολείο του Α.Π.Θ., στη συνέχεια στο κολλέγιο Ανατόλια, πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ., άριστος γνώστης της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας. Με τα κοινά της πόλης του αρχίζει να ασχολείται το 1992, ως ιδρυ-τικό μέλος της Ένωσης Πολιτών Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με οικολογικές οργανώσεις και φορείς απέτρεψαν το μπάζωμα της παλιάς παραλίας. Το 2002 διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στο συνδυασμό του Αγάπιου Σαχίνη, ενώ το 2004 ήταν υποψή-φιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην τελευταία μη εκλόγιμη θέση μετά από προσωπική πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου. Το 2006 ανακοίνωσε ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο ενεργών πολιτών με την ονομασία “Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη” στο οποίο τέθηκε επικεφαλής. Με τον συνδυασμό “Πρωτοβουλία 2010” κερδίζει στις δημοτικές εκλογές του 2010. Η ευαισθησία του για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος ξεκινά το 1992 με την δημιουργία του “Αρκτούρου”, του οποίου είναι πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος. Από το 1987 μέχρι σήμερα είναι ιδρυτικό μέλος του Μακεδονι-κού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Χρηματοδοτεί τη λειτουργία του μουσείου, γίνεται χορηγός σε εκθέσεις, εκδόσεις βιβλίων, σε συναυλίες και παραστάσεις που παρέχουν ευκαιρίες σε νέους καλλιτέχνες. Αναλαμβάνει προσωπική πρωτοβουλία για τη διάσωση του οικι-σμού του Νυμφαίου της Φλώρινας από όπου κατάγεται. Σήμερα το Νυμφαίο αποτελεί πρότυπο παραδοσιακής, οικολογικής και τουριστικής ανάπτυξης.Είναι ο πρώτος οινοποιός που κάνει πραγματικότητα το όνειρο να αποκτήσει η Ελλάδα κρασιά με ονομασία προέλευσης και να γεμίσει η ελληνική ύπαιθρος από μικρούς παραγωγούς κρασιών. Προάγει το κοινό όφελος του κλάδου ιδρύοντας διεπαγγελμα-τικούς συνδέσμους παραγωγών. Διετέλεσε πρόεδρος του συν-δέσμου ελληνικού οίνου και συμετέχει στην ευρωπαϊκή ένωση οινοπαραγωγικών περιφερειών και στη διεθνή ακαδημία Οίνου. Το 1996 τιμήθηκε ως “οινοποιός της χρονιάς” στη Σουηδία και το 2003 με τον ίδιο τίτλο στην Ελλάδα.

Λίγα λόγια για το ποιος είναι ο Γιάννης Μπουτάρης.

Προκάλεσε με τις δηλώσεις του προεκλογικά, ήταν όμως ειλικρινής, αυθεντικός και ανθρώπινος. Τώρα θέλει να αλλάξει τα πράγματα και δηλώνει έτοιμος να διαχειριστεί τις όποιες δυσκολίες συναντά στο καινούργιο έργο του. Ο κυρ-Γιάννης με τη μικροκαμωμένη φιγούρα, τα

γκρίζα μαλλιά και τα στρογγυλά γυαλιά του μας έκανε να τον συμπαθήσουμε και μόνο που τον βλέπουμε. Με τις εναλλακτικές του απόψεις μας κέρδισε και κατάφερε να τον εμπιστευτούμε την ώρα που γινόμαστε όλο και πιο καχύπτοπτοι και δύσπιστοι με τους πολιτικούς. Ο δή-μαρχος Θεσσαλονίκης μας μίλησε για τα περίφημα κρασιά του, την προστασία των αρκούδων, τη δημιουργία του “Αρκτούρου”, την έντονη

οικολογική του δράση αλλά και για την Καστοριά.

Γιάννης μπουτάρης

Page 8: SMILE NEWS

14 | smilenews

theinterview

παίγνιο από τις αγγλικές λέξεις liberty (ελευθερία) και bear (αρκούδα). Στο μεταξύ ψηφίστηκε στην Ελλάδα ο νόμος που απαγόρευε την κατοχή άγριων ζώων, αλλά ενώ οι αρμόδιοι φρόντιζαν να κατάσχουν τις αιχμάλωτες αρκούδες-χο-ρεύτριες, δεν είχαν τι να τις κάνουν. Έτσι κάναμε το καταφύγιο των άγριων ζώων στο Νυμφαίο. Τι αποκομίσατε από αυτή σας την ενα-σχόληση κατ’ επέκταση με τη φύση; Η φύση διδάσκει;Η φύση διδάσκει τη σειρά, καθετί συμ-βαίνει στην ώρα του και όλα γίνονται με μια σειρά, δεν μπορείς να επέμβεις και ν’ αλλάξεις τη ροή των πραγμάτων. Πρόσφατα βρεθήκατε στα εγκαίνια του Κέντρου Ενημέρωσης Γράμμου στο Νεστόριο, ένα έργο που ολοκληρώθηκε και με την σύμπραξη του Αρκτούρου. Τι θεωρείτε πως έχει πραγματικά να δώσει αυτό το κέντρο στον Γράμμο και στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς;Το Νεστόριο είναι πύλη του επισκέπτη στο Γράμμο, έναν τόπο απίστευτης ομορφιάς, που αποτελεί βιότοπο πολλών άγριων ζώων, μεταξύ των οποίων και της καφέ αρκούδας. Το Κέντρο Ενημέρω-σης Γράμμου θα αποτελέσει το σημείο πληροφόρησης για τους επισκέπτες, χάρη στο οποίο θα μπορέσουν να αποκωδικοποιήσουν τη σημασία της περιοχής, ώστε σταδιακά να αναπτυχθεί η ευαισθητοποίηση για τον βιότοπο, αλλά και να προσελκυσθούν περισσότε-ροι επισκέπτες. Πιστεύω πως το Κέντρο Ενημέρωσης Γράμμου θα αποτελέσει τελικά έναν αναπτυξιακό παράγοντα για την περιοχή, που θα δώσει προστιθέμενη αξία στον βιότοπο του Γράμμου.Έχετε βρεθεί πολλές φορές στην Καστο-ριά. Τι ανάμνηση σας έχουν αφήσει οι επισκέψεις σας στην πόλη μας;Πηγαίνω συχνά στην Καστοριά, έχω φίλους εκεί. Η γυναίκα μου, η Αθηνά, είχε καταγωγή απ’ την Καστοριά και έτσι έχω και συγγενείς στην πόλη. Καμιά φορά επισκέπτομαι την Καστοριά με τον παπά του Νυμφαίου, που υπάγεται στη Μη-τρόπολη της Καστοριάς. Μοιάζει με τη Θεσσαλονίκη, κατά έναν τρόπο, επειδή και η Καστοριά είναι χτισμένη πάνω στο νερό, στη λίμνη.

Page 9: SMILE NEWS

article article

Το 2002, το ευρώ αποτελούσε για την Ελλάδα μια σπουδαία κατάκτηση, που δημιούργη-σε ελπίδες και προσδοκίες για ένα καλύτερο αύριο. Εννέα χρόνια μετά, την αισιοδοξία διαδέχθηκε το άγχος και η αβεβαιότητα. Ο όρος «οικονομική κρίση» –τόσο οικείος πια σε όλους μας– πλανάται ως μόνιμη απειλή και έχει επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, ακόμη και στον έρωτα.Επειδή όμως όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις, έτσι και εδώ υπάρχουν δύο διαφορε-τικές απόψεις: Η απαισιόδοξη (ή ρεαλιστική για πολλούς) και η αισιόδοξη (ή ρομαντική για κάποιους άλλους).Σύμφωνα με την πρώτη, η δύσκολη οικονομική κατάσταση μόνο αρνητικές επιπτώσεις έχει στις σχέσεις των ανθρώπων, αφού δημιουργεί διαρκώς προστριβές στα ζευγάρια. Η καθημερινότητα δεν είναι όπως παλιά, τα έξοδα αυξάνονται και τα έσοδα δεν επαρκούν. Το ζευγάρι πλέον δεν ζει όπως θα ήθελε… όσα συνήθιζαν να κάνουν μαζί, θεωρούνται «πολυτέλειες» και έχουν περιοριστεί. Αντίθετα αυτά που υπάρχουν στο ημερήσιο πρό-γραμμα είναι η γκρίνια, οι φωνές και οι τσακωμοί για πράγματα που, μέχρι πριν λίγο καιρό, θεωρούνταν δεδομένα. Επιπλέον, παρατηρείται και το φαινόμενο της «αλλαγής των ρόλων». Ο άνδρας, που πα-ραδοσιακά εργαζόταν, για να συντηρεί την οικογένεια, χάνει την δουλειά του και ανα-γκάζεται να μείνει στο σπίτι. Έτσι, η γυναίκα (που είτε εργαζόταν πριν είτε όχι) είναι αυτή που βγαίνει στην αγορά εργασίας. Αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής είναι, εκτός των πε-ριορισμένων οικονομικών πόρων, και η περιορισμένη αυτοεκτίμηση του άνδρα (άλλη μία πηγή γκρίνιας…). Όλα τα παραπάνω αυξάνουν τις ψυχολογικές εντάσεις που με τη σειρά τους μειώνουν την ερωτική επιθυμία. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε και σχετική έρευνα της Εταιρεί-ας Μελέτης της Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας, που διαπίστωσε κατακόρυφη μείωση της συχνότητας των σεξουαλικών επαφών των Ελλήνων τα τελευταία δύο χρόνια, με βασικό αίτιο τα οικονομικά προβλήματα. Ο μύθος του… «Έλληνα εραστή» κλονίζεται μπροστά στα οικονομικά μέτρα! Πώς μπορεί στ’ αλήθεια κάποιος να έχει τακτικές και ικανοποιη-τικές ερωτικές επαφές όταν σκέφτεται το δάνειο που πρέπει να πληρώσει, όταν βρεθεί ξαφνικά χωρίς δουλειά ή όταν γνωρίζει ότι έχει «μόνιμο εραστή» το περίφημο ΔΝΤ και μάλιστα παρά τη θέληση του, διερωτώνται οι υποστηρικτές αυτής της άποψης.Η κακή οικονομική κατάσταση αποτελεί επίσης ανασταλτικό παράγοντα και στην δη-μιουργία νέων ζευγαριών. Και ρωτώ: πώς να ερωτευτείς; Για να ερωτευτείς, πρέπει να γνωρίσεις… για να γνωρίσεις, πρέπει να μιλήσεις… για να μιλήσεις, πρέπει να πιεις… για να πιεις, πρέπει να βγεις… για να βγεις, πρέπει να πληρώσεις…….Η αισιόδοξη θεώρηση, τώρα, υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τα οικονομικά προβλήματα να επηρεάζουν τη σχέση με το σύντροφό μας. Αντίθετα, η κατάσταση αυτή μπορεί να μας φέρει πιο κοντά, εάν κατανοήσουμε ότι η ευτυχία δε βρίσκεται στα υλικά αγαθά, αλλά στην αγάπη και τη συντροφικότητα. Άλλωστε, μια σχέση είναι και για τα δύσκολα.Ακολουθώντας, λοιπόν, τη λαϊκή ρήση που λέει ότι «η φτώχεια θέλει καλοπέραση», ας απολαύσουμε τις προσωπικές μας στιγμές –οι οποίες, σημειωτέον, είναι από τα λίγα πράγματα που δε φορολογούνται ακόμα– διώχνοντας έτσι το άγχος που μας προκαλούν οι απελπιστικές εικόνες της ελληνικής οικονομίας.Προσπαθήστε να έχετε υπομονή, να γίνετε ενεργητικοί και να επιστρατεύσετε την… φαντασία σας. Η μείωση των εξόδων για λόγους οικονομίας είναι μια καλή ευκαιρία, για να ανανεώσετε τη σχέση σας περνώντας ποιοτικό χρόνο στο σπίτι. Παρακολουθήστε μια ταινία αγκαλιά ή μαγειρέψτε μαζί (είναι γνωστό ότι «ο έρωτας περνάει από το στο-μάχι»). Θυμηθείτε όλα εκείνα που σας έκαναν το ζευγάρι που είστε σήμερα, μοιραστείτε μικρά μυστικά και γελάστε με όσα περάσατε!Ας μη σημαίνει τελικά το ΔΝΤ “Δε Νιώθω Τίποτα”! Οι δύο παραπάνω απόψεις, ενδεχομένως μπορούν να θεωρηθούν ως ακραίες και η αλήθεια –ως συνήθως– να βρίσκεται κάπου στη μέση. Οι άνθρωποι, ανάλογα με την προσωπικότητα, τις συνθήκες, τις εμπειρίες τους, αλλά και τα πράγματα που θεωρούν ότι χαρίζουν την ευτυχία, συγκλίνουν στην μία ή την άλλη. Συχνά παλινδρομούν, είναι φορές που απογοητεύονται και άλλες που αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν την κατά-σταση με μεγαλύτερη μαχητικότητα.Οι ανθρώπινες σχέσεις χτίζονται μέρα με τη μέρα και απαιτούν καθημερινή προσπάθεια.

της Δώρα Λουρίδα

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΑ χΡΟνιΑ

ΤηΣ... ΚΡιΣηΣ!Το χρήμα χωρίζει

και δένει τους ανθρώπουςέλεγε ο Goethe. Σας βρίσκει σύμφωνους;

η επιβίωση ζευγαριού μέσα στην κρίση, κωδικοποιημένη σε 4 λέξεις - κλειδιά:Ενεργητικότητα. Μην σας πάρει από κάτω και πέσετε σε «θανατηφόρα μιζέρια»…Δημιουργικότητα. Σκεφτείτε, σχεδιάστε, αυτοσχεδιάστε!Προτεραιότητα. Δώστε στην σχέση σας τον χώρο και τον χρόνο που της αξίζει! Δημιουρ-γήστε στιγμές μέσα στην ημέρα μόνο για τους δυο σας… (η γκρίνια δεν χωράει ανάμεσά σας)Ειλικρίνεια. Μάθετε να ζητάτε την συμβουλή του συντρόφου σας. Συζητήστε μαζί του και αποδεχτείτε την βοήθειά του.

igenia700euro.pblogs.gr: Κάτω από το tag «Εναλλακτικές Λύ-σεις» θα βρείτε πολλές ιδέες για να περάσετε καλά, όσα κι αν βγάζετε.jaba.gr: Το ατού του είναι ότι περιέχει εκδη-λώσεις για πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα.opencalendar.gr: Ψάξτε στην ενότητα «Δωρεάν Εκδηλώσεις».kala-nea.gr: Κάντε κλικ στην ενότητα «Δωρεάν».tzaba.gr: Εκτός απ’ τις χρήσιμες πληροφορίες που θα βρείτε, τσεκάρετε και τις δω-ρεάν προσφορές των χορηγών του.

Μερικές αλλαγές είναι αναπόφευκτες και όλοι μας καλούμαστε να προσαρμο-στούμε σ’ αυτές. Οφείλουμε να είμαστε ψύχραιμοι και σίγουρα όχι παθητικοί.Κυρίως, όμως, πρέπει να προσπαθήσου-με να μην αφήσουμε την οικονομική κρίση να μας προκαλέσει και νευρική κρίση. Γιατί η ψυχική ηρεμία είναι τόσο πολύτιμη που δεν αγοράζεται ούτε με όλα τα χρήματα του κόσμου. Η ιστορία, εξάλλου, έχει αποδείξει ότι όλα κάποια στιγμή ξεπερνιούνται. Κρί-ση είναι λοιπόν, θα περάσει. Κι ας μας αφήσει κάτι καλό: να αισθανόμαστε την γεύση ενός φιλιού! Να μάθουμε πάλι να ζούμε, απολαμβάνοντας τα αληθινά, τα απόλυτα αναγκαία. Εγώ εσένα κι εσύ εμένα…

www.odigoskastorias.gr smilenews | 17

Page 10: SMILE NEWS

freshkastoria

18 | smilenews

freashkastoria

Πώς νιώθετε για αυτή σας την νίκη;Έπαιξα αρκετά καλά και αγωνιστικά και ψυχικά και έτσι νομίζω, ότι δίκαια πήρα το κύπελλο και την πρώτη θέση. Είναι η πρώτη σας διάκριση;Δεν είναι η πρώτη μου διάκριση, καθώς δραστηριοποιούμαι στο μπιλιάρ-δο από το 1985. Έχω πάρει 2 πρωταθλήματα Ελλάδος. Επί 12 χρόνια ήμουν παίκτης πρώτης κατηγορίας και συνεχίζω να είμαι και έχω αρκετά τρόπαια στην κατοχή μου. Επειδή το μπιλιάρδο είναι όλη μου η ζωή συνεχίζω και θα συνεχίσω -όσο μπορώ- να δραστηριοποιούμαι στο χώρο αυτό και να παίζω. Πείτε μας δύο λόγια για το πότε και με ποιο τρόπο μπήκε το μπιλιάρδο στη ζωή σας...Το μπιλιάρδο είναι στη ζωή μου από το 1974, όπου με είχε πάρει ο πατέρας μου σε έναν αγώνα μπιλιάρδου. Με δική του πρωτοβουλία το 1985 άνοιξε ένα μαγαζί σε μένα και τον αδερφό μου, αθλητικό σύλλογο και από τότε

ασχολούμαστε με το αθλητικό μπιλιάρδο. Το 1996 είχαμε την ευκαιρία και την τύχη, το μπιλιάρδο να γίνει ένα άθλημα όπως και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, καθώς μας έχει αναγνωρίσει και η γενική γραμματεία αθλητισμού και από εκεί και πέρα προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να διαδώσουμε το μπιλιάρ-δο στον κόσμο. Με ποιες λέξεις θα μπορούσατε να μου περιγράψετε το ρόλο που διατηρεί αυτό το άθλημα για εσάς;Μετά την οικογένεια μου είναι το πρώτο θέμα που με απασχολεί! Είναι η ζωή μου όλη το μπιλιάρδο, καθώς γύρω από αυτό έχω τα περισσότερα μου βιώματα.Να περάσουμε στο τουρνουά τώρα και συγκεκριμένα στους 12 Καστοριανούς παίκτες που συμμετείχαν. Πως είδατε το επίπεδο τους;Επειδή είμαι πολλά χρόνια στο χώρο γνωρίζω ήδη 2 με 3 άτομα, τα οποία και παίζουν πάρα πολύ καλό μπιλιάρδο, βέβαια τον ένα δεν τον είδα σε αυτό το τουρνουά. Τώρα από τους άλλους σίγουρα δεν περιμένω υψηλό επίπεδο, αλλά σίγουρα, αυτό που με ενδιαφέρει είναι η συμμετοχή και από τη στιγμή που υπήρ-

χε συμμετοχή, πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό από το αν το επίπεδο είναι πολύ υψηλό ή όχι. Το επίπεδο του τουρνουά γενικότερα;Το επίπεδο του τουρνουά ειδικά την ημέρα του τελικού ήταν πολύ υψηλό. Τα παι-χνίδια ήταν πάρα πολύ καλά και πιστεύω με μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο. Το τουρνουά διοργανώθηκε στο Bollox American Lounge Bar, το οποίο μπορού-με να το χαρακτηρίσουμε και έναν σύγχρονο πολυχώρο. Κατά πόσο σας επηρέα-σε στο παίξιμο σας το γεγονός, ότι δεν ήταν χώρος μόνο για μπιλιάρδο;Είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε σε τέτοιους χώρους, ξέρουμε ότι όλες οι αίθου-σες ανά την Ελλάδα είναι πολυχώροι και έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους χώρους αυτούς. Το παιχνίδι για εμάς είναι ένα χόμπι, μια διασκέδαση. Από εκεί και πέρα σίγουρα αντιλαμβανόμαστε, ότι το κάθε μαγαζί έχει τα έξοδα του και πρέπει να συντηρηθεί. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε, ούτε να απαιτήσουμε τίποτα από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, όπου και να παίζουμε. Δυο λόγια από εσάς για την πόλη μας. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεστε …

Είναι η δεύτερη φορά, που έρχομαι. Πιστεύω, ότι είναι η πιο γραφική πόλη στην Ελλά-δα. Μακάρι να ξαναγίνει το τουρνουά και να ξαναέρθουμε.Και μία συμβουλή ή και μία προτροπή, για να έρθουν όλο και περισσότερα νέα παι-διά κοντά στο μπιλιάρδο;Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, είναι παιχνίδι που μπο-ρείς να ασχολείσαι μέχρι και 70 χρονών, δηλαδή όσο περπατάς μπορείς να παίζεις και να αγωνίζεσαι. Μπορεί και σου δημιουργεί ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης γενικότερα για τη ζωή.

Ο νικητής του 2ου Τουρνουά Τρίσπονδης Κα-ραμπόλας Κεντρικής και Βορείου Ελλάδος, που διοργανώθηκε στην Καστοριά, αναφέρεται στη νίκη του, στην Καστοριά, αλλά στην μεγάλη του αγάπη... το μπιλιάρδο.

ηλίας Αρτινόπουλος... όταν μία στεκιά κάνει τόσο διαφορετική ολόκληρη τη ζωή σου.

Με μεγάλη επιτυχία και για δεύ-τερη φορά εδώ στην Καστοριά πραγματοποιήθηκε το 2ο Τουρ-νουά Τρίσπονδης Καραμπόλας Κεντρικής και Βορείου Ελλάδος. Το τουρνουά διεξήχθη στον πολυχώρο Bollox American lounge bar και διήρκησε από την Παρασκευή 14 έως και την Κυριακή 16 Ιανουαρίου.Θα μπορούσε να χαρακτη-ριστεί και ένας μαραθώνιος αγώνων μπιλιάρδου, καθώς οι αγώνες ήταν συνεχόμενοι και διαρκείς. Ξεκίνησαν από την Παρασκευή στη 13:00 και διήρκησαν μέχρι και αργά το βράδυ, ενώ το τουρνουά έληξε την Κυριακή στις 20:00. Μεγάλος ήταν ο αριθμός των συμμετεχόντων που άγγιξε τους 50, από όλες σχεδόν τις περιοχές της Κεντρικής και Βορείου Ελλάδος αλλά και από τη δική μας την Καστοριά. Πιο αναλυτικά: 5 από τον Βόλο 1 από τα Γρεβενά 1 από την Έδεσα17 από την Θεσσαλονίκη 12 από την Καστοριά6 από την Κέρκυρα 5 από την Κοζάνη 3 από την ΧαλκίδαΗ εκδήλωση αποτέλεσε μία επιτυχημένη διοργάνωση, οπού απλοί θεατές, λάτρεις του μπιλιάρδου και φυσικά οι παίκτες έμειναν με τις καλύ-

τερες εντυπώσεις. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη τελική φάση των 16, καστοριανά ονόματα φιγουράριζαν στους αγώνες, αυτό του Γιώργου Παπουλίδη (που ήταν και διοργανωτής), αλλά και αυτό του Τριαντάφυλ-λου Ηλιόπουλου. Στην τελική φάση των δύο έφτασαν οι χρόνια παίκτες και λάτρεις του αθλήματος, Αρτινόπουλος Ηλίας από την Χαλκίδα και ο Μπερδερόπου-λος Κουλής από την Θεσσα-λονίκη. Ήταν ένας αγώνας με μεγάλο ενδιαφέρον, ένταση και επιτυχημένα χτυπήματα και από τους δύο παίκτες. Τον αγώνα όμως κερδίζει πάντα ένας και δικαιωματικά τον κέρδισε ο Χαλκιδιώτης Ηλίας Αρτινόπουλος. Στην δεύτερη θέση ήρθε ο Μπερδερόπουλος Κουλής από την Θεσσαλονίκη, ενώ την τετράδα πλαισίωσαν ο Παπαγεωργίου Γεώργιος από την Θεσσαλονίκη στη 3η θέση και ο Μαντάνης Νικόλαος στην 4η θέση. Συμμετέχοντες και θεατές έμειναν με τις καλύτερες των εντυπώσεων τόσο από τη διοργάνωση και το Τουρνουά, αλλά και από την Αρχόντισσα Καστοριά και δεσμεύθηκαν να είναι παρόντες στην επόμενη συνάντηση, που θα διοργανω-θεί εδώ στην πόλη μας.

«Πρέπει να συγχαρούμε τους διοργανωτές για αυτή τους την

πρωτοβουλία. Το μπιλιάρδο για εμάς είναι ένα άθλημα και

έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Τα οφέλη της εκδήλωσης αυτής

είναι πολλαπλά, τόσο για το ίδιο το άθλημα και πολύ

περισσότερο για την τοπική οικονομία. Η νέα δημοτική

αρχή αγκαλιάζει και θα είναι αρωγός, σε όλα τα αθλήματα

και σε κάθε ανάλογη εκδήλωση, που ωφελούν

την πόλη οικονομικά, αλλά και κοινωνικά. Το επίπεδο του τουρνουά ήταν πάρα

πολύ υψηλό, ομολογώ πως εντυπωσιάστηκα, τόσο από το επίπεδο των παικτών, οι

οποίοι είναι και γνωστοί στο χώρο, όσο και από το πλήθος των συμμετοχών. Συγχαίρω και πάλι τους

διοργανωτές για αυτή την πρωτοβουλία».

Δυο λόγια και από τις αρχές της πόλης.

Παρών καθόλη τη διάρκεια του τουρνουά ήταν και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητι-

σμού, Νέας Γενιάς και Τάξης - Παύλος Κενα-νίδης, ο οποίος είναι και ο ίδιος παίκτης και

λάτρης του μπιλιάρδου και ο οποίος δήλωσε:

Τουρνουά Τρίσπονδης Καραμπόλας Κεντρικής και Βορείου Ελλάδος

της Ελένης Πότσιου

www.odigoskastorias.gr smilenews | 19

Page 11: SMILE NEWS

20 | smilenews

freshbeauty της Δώρα Λουρίδα

πες μου το... τρικ της oμορφιάς σου;

Κοιτάζεις το πρόσωπό σου στον καθρέφτη και προσπαθείς να κάνεις τα χείλη σου να φαίνονται πιο σαρκώδη; Ρουφάς τα μάγουλά σου, προσπαθώντας να φανταστείς τον εαυτό σου με σέξι ζυγωματικά; Όποιο κι αν είναι το θέμα που σε απασχολεί , σου παρουσιάζουμε... τις λύσεις!

Αν η επιδερμίδα σου είναι χλωμή και δείχνει κουρα-σμένη, βούτηξε ένα πινέλο σε ρουζ ροζ απόχρωσης και μετά σε πούδρα σκόνη. Φύ-σηξε την περιττή ποσότητα και πέρασέ το στα μήλα, στο μέτωπο και τη μύτη.

Ζωντάνεψε την Επιδερμίδα!

Για να δείχνουν μεγαλύτερα τα μάτια σου, φώτισε όλη την περιοχή. Ξεκίνησε απλώνοντας μια ιριδίζουσα σκιά κατά μήκος του κόκαλου των φρυδιών και στις εσωτερικές γωνίες. Έπειτα, άπλωσε στο εσωτερικό της γραμμής των βλεφαρίδων μολύβι σε ουδέτερη ή λευκή απόχρωση. Όσο για τη μάσκαρα, το μυστικό είναι να την απλώνεις σε όλες τις βλεφαρίδες, ακόμη και στις πιο μικρές.

μεγάλωσε τα μάτια!

Αρχικά, χρησιμοποίησε ψαλίδι για βλεφαρίδες, ώστε να τους χαρίσεις κίνηση κι έπειτα πέρασέ τους μια στρώση μαύρη μάσκαρα όγκου. Άφησέ τη να στεγνώσει και άπλωσε μια στρώση μάσκαρα που χαρίζει μήκος.

μάκρυνε τις Βλεφαρίδες!

Αν τα φρύδια σου είναι ανό-μοια ή πολύ λεπτά, προσπάθη-σε να ξαναδημιουργήσεις το αρχικό σχήμα τους χρησιμο-ποιώντας μια σκιά φρυδιών. Πέρασε το βουρτσάκι με μικρές ανοδικές κινήσεις μέχρι να σχηματίσεις το επιθυμητό πάχος ή μήκος φρυδιών. Γενι-κά, απόφυγε τις πολύ σκούρες αποχρώσεις και προτίμησε το ανοιχτό καφέ.

διόρθωσε τα Τόξα!

Αν θέλεις να κάνεις τη μύτη σου να φαίνεται πιο λεπτή, άπλωσε ένα προϊόν λάμψης κατά μήκος της κι έπειτα πέρασε ταμποναριστά κον-σίλερ, έναν τόνο πιο σκού-ρο από την επιδερμίδα σου, στα πλαϊνά της γραμμής. Φωτίζοντας το κόκκαλο της μύτης σου, τραβάς την προσοχή στο κέντρο.

Στένεψε την μύτη!

Μπορείς εύκολα να πετύχεις έντονα ζυγωματικά. Ρούφηξε τα μάγουλά σου και άπλωσε στις λακούβες που δημιουργούνται μια ανοιχτή μπρονζέ πούδρα. Στη συνέχεια πέρασε στα μάγουλα μια ανοιχτόχρωμη ιριδίζουσα πούδρα. Ο συνδυασμός των δύο αποχρώσεων θα δημιουργήσει σκίαση, με αποτέλεσμα να τονιστούν τα ζυγωματικά σου περισσότερο.

δημιούργησε Ζυγωματικά!

Ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις τα χείλη σου να φαίνονται με-γαλύτερα; Άπλωσε ένα γκλος σε περλέ απόχρωση στο κέντρο του κάτω χείλους. Στη συνέχεια, πέ-ρασε το ίδιο προϊόν στην καρδιά του πάνω χείλους. Τα διακριτικά φωτεινά σημεία θα αναδείξουν το στόμα σου, χωρίς να κάνεις περίγραμμα.

Τόνισε τα χείλη!

Page 12: SMILE NEWS

M.Alexandrou 67

freshnews της Δώρα Λουρίδα

22 | smilenews

Box office 2010Μάγεψαν, συγκίνησαν, δίχασαν και κυρίως απέδειξαν ότι οι Έλληνες –ακόμη και σε δύσκολους καιρούς– πηγαίνουν σινεμά…

440.230 2. Inception

# Ταινία

3. I love Καρδίτσα

Eισιτήρια

430.213

338.1216.

7. 313.209

381.7644. Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου

5. 352.728

Harry Potter and the Deathly Hallows I

Το Νησί των ΚαταραμένωνShutter Island

ΈκλειψηThe Twilight Saga: Eclipse

Η Αλίκη στην Χώρα των ΘαυμάτωνAlice in Wonderland

307.0848. Sherlock Holmes

9. Sex and the City 2 297.563

223.39612.

13. 207.476

238.17510. Σρεκ κι Εμείς Καλύτερα

11. 236.817

Shrek Forever After

Toy Story 3

Step Up 3

Ζητείται Ψεύτης

206.18814. Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες

# Ταινία

15. Prince of Persia: The Sands of Time

Eισιτήρια

192.508

179.92818.

19. 179.861

189.68316. Βρέχει Κεφτέδες

17. 181.534

Cloudy with a Chance of Meatballs

Γονείς της ΣυμφοράςLittle Fockers

Ο πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι: Η Κλοπή της ΑστραπήςPercy Jackson & the Olympians: The Lighting Thief

Salt

175.70020. Μη Σπρώχνεις, Έρχομαι

21. Iron Man 2 164.985

157.65724.

25. 155.610

163.22722. Ψηλά στον Ουρανό

23. 161.266

Up

Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος The Princess and the Frog

Ρομπέν των Δασών

Οι Αναλώσιμοι(έως 31.12.2010)

A Nightmare on Elm Street

(έως 31.12.2010)

Due Date

Robin Hood

The Expendables

1# 494.596Τιτανομαχία Clash of the Titans Eισιτήρια

Page 13: SMILE NEWS

24 | smilenews

freshfashion

Κρυφή γοητείαΟ πιο ερωτικός μήνας του χρόνου απαιτεί ανανέωση των «όπλων» που κρύβεις στη ντουλάπα σου… Αποκάλυψε τον φλογερό εαυτό σου, επιλέγοντας άκρως θηλυκά εσώρουχα!

της Δώρα Λουρίδα

Ξεχώρισε δοκιμάζοντας ιδιαίτερα υφάσματα

–όπως το δέρμα– και μοντέρνα print -όπως το

καρό.

Τόνισε τις καμπύλες σου, φορώντας babydolls.

Tο βολάν κυριαρχεί, χαρί-ζοντας extra καμπύλες.

Τα έντονα χρώματα και οι αντιθέσεις αναδεικνύ-ουν τις λεπτομέρειες του

κορμιού σου.

tips Δώσε νέο αέρα σε κλασ-σικά κομμάτια! Συνδύασε την δαντέλα με το σατέν και παίξε με το λεοπάρ.

«Θέλω τον άνδρα - κυνηγό, να με διεκ-δικεί καθημερινά! Το είδος αυτό όμως δεν υπάρχει πια, τη θέση του έχει πάρει ένα πράγμα ντεμί, ξενέρωτο»

«Ο ιδανικός άντρας πρέπει να έχει τεράστια υπο-μονή, γιατί θέλω τον χρόνο μου. Δεν τον περιμένω πάνω σε άσπρο άλογο, αλλά αλητάκι με τατουάζ. Ειδικά εάν έχει κάνει piercing και φορά μποξεράκια με cartoons, θα μετρήσει…» «Μου αρέσουν οι ακομπλεξάριστοι

άνδρες, χωρίς ταμπού! Να μπορώ να πάω μαζί του σε sex shop…»

«Επιλέγω ανασφαλείς άνδρες. Η ζήλια προκαλεί παθιασμένες αντιδράσεις και αυτό με ιντριγκάρει. Γιατί ο άγριος τσα-κωμός έχει και άγρια αγκαλιά μετά…»

«Δεν θυμάμαι να έχω κάνει ποτέ το πρώτο βήμα σε μία σχέση. Ήμουν πάντοτε της λογικής ‘Αν ενδιαφέρεται, ας έρθει αυτός σ’ εμένα…’»

«Με ξενερώνουν οι διστακτικοί άνδρες. Δεν υπάρχει τίποτα πιο γοη-τευτικό απ’ την αυτοπεποίθηση, τον δυναμισμό και την σιγουριά!»

«Μ’ αρέσει ο άνδρας που έχω δίπλα μου να έχει καλή σχέση με την μητέρα του, αλλά με όρια. Ο άνδρας πρέπει να είναι άνδρας, όχι να κρέμεται απ’ το φουστάνι της!»

«Είμαι η πιο παραδοσιακή γυναίκα που ξέρω. Δίνω ό,τι έχω στον άνδρα μου, τον έχω βασιλιά! Όταν ο άνδρας χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, η γυναί-κα πρέπει να σκάει…»

«Ο τέλειος άνδρας είναι δυναμικός, ώστε να νιώθω ασφάλεια κοντά του. Έχει πολύ χιούμορ, γιατί μου αρέσει να γελάω και είναι ευγενι-κός, γιατί θέλω να μου φέρονται με το γάντι»

«Αν κάποιος δεν είναι από-λυτα δοτικός και κρατάει κάτι για τον εαυτό του, θα κρατήσει κι εμένα κολλημέ-νη μαζί του»

Ζέτα Μακρυπούλια

Κατερίνα Στικούδη

Έλενα Παπαρίζου

Κατερίνα Παπουτσάκη

Μαρία ΚορινθίουΈλενα Παπαβασιλείου

Ελένη ΦουρέιραΠηνελόπη Αναστασοπούλου Χριστίνα Μουστάκα Αθηνά Οικονομάκου

10 και να... Καίνε!!!Όπως εσείς τις ψηφίσατε...

freashkous-kousτης Δώρα Λουρίδα

smilenews | 25

Page 14: SMILE NEWS

freshmusic

Ακούγωντας αυτό το album πραγματικά δυσκολεύτηκα παρα πολύ να βρω κάποιο ψεγάδι. Τι κι αν ο Robert Wyatt είναι ήδη στα 66 του χρόνια; Τι κα αν αποφάσισε να διασκευάσει μερικά απο τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της ευρύτερης jazz; Τι κι αν κλείνει τον δίσκο του με το πασύγνωστο what a wonderful world που έχει ήδη διαγράψει την δική προσωπική του πορεία μέσα απο την εξαίσια φωνή του Luis Armstrong; Το αποτέλεσμα απλά ανεπανάληπτο.Η μεστή, σε δικό της αυτόνομο πλαίσιο, βιωμέ-νη «μελωδικότητα» και απίστευτης ευρύτητας φωνή του δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Δεν είναι και λίγο κάποιος να τολμά να διασκευάζει ταυτόχρονα στον ίδιο δίσκο Thelonius Monk, Duke Wellington ακόμη και Charlie Parker και μάλιστα με έναν εξαίσιο, ανεπίδευτο τρόπο. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και την ύπαρξη τριών ολοκαίνουργιων και ήδη διαχρονικών τραγουδιών το ένα εκ των οποίων αφιερωμένο στο λαό της Παλαιστίνης. What’s the air worth if you’re not allowed to breathe? What’s the opinion worth if you’re not allowed to speak your mind? Μια ωδή στην τζάζ κουλτούρα, ένα μουσικό ταξίδι με αρχή, μέση, τέλος με σεβασμό στην παράδοση της μουσικής του αλλά συνάμα με μία προσωπική σφραγίδα στην τζαζ ανεξίτιλη και ξεχωριστή μαζί.

Wyatt, Atzmon, Stephen // For the ghosts within

Cayetano // Back homeΟ κύριος Γιώργος Μπρατάνης ευρύτερα γνωστός ως Cayetano ξαναχτύπησε. Και όχι μόνο αυτό αλλά έκανε και πολύ πολύ μεγάλο κρότο. Σε μια εποχή όπου η Ελληνική σκηνή πάσχει απο μελωδία και φρέ-σκες ιδέες ο cayetano φτιάχνει ένα δίσκο με πραγματικά τραγούδια. Η αποδεκτή πλέον γνώση περί του beat, το μεράκι περί του μείγματος, η αδιάκοπη προσοχή στη ρυθμολογία, συνθέτουν ένα δίσκο απλά όχι μόνο αξιοπρεπή αλλά ένα δίσκο που στέκεται και κοντράρει αντίστοιχους δίσκους σε παγκόσμια κλίμακα. Το Back Home είναι η άλλη εκδοχή του ελληνικού freestyle, που κάνει μια στάση για να κρατηθεί μακριά από την μάχη των ειδών και των ιδεών, και έτσι κερδίζει το δικαίωμα του να συνεχίσει να υπάρχει, όταν θα παύσουν οι καιροί να το ευνοούν. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι ο δίσκος το φωνάζει από την πρώτη ακρόαση, πως φτιάχτηκε για να αναπαραχθεί στη σκηνή από πολυμελή μπάντα, παρότι σε καιρό κρίσης. Κορυφαίες του στιγμές το εύθραστο fairy tale και το radiofriendly αλλα πολύ ωραίο better man.

Ωφείλω να ομολογήσω πως την πρώτη φορά που άκουσα τους Imam Baildi με ξένησαν. Ίσως γιατι στο αυτί μου ο όρος electro-folk ήταν κάτι το αταίριαστο. Με το πέρασμα των ακροάσεων όμως άρχισαν να μου αρέσουν όλο και περισσότερο σε σημείο που αδημονούσα για την νέα τους δουλειά.Το cookbook συνεχίζει απο εκεί που τελείωσε ο προκατοχός του. Με μόνη διαφορά ότι οι εφυείς αυτοί μουσικοί πάνε τον ήχο τους ένα σκαλί παρακάτω. Οι απλές μελωδίες της τρομπέτας έχουν αντικαταστα-θεί από πιο προχωρημένους ήχους σαξοφόνου, κλαρινέτου ακόμη και ηλεκτρονικού μπουζουκιού.Η φοβερή πολυρυθμία του drummer που ώρες ώρες παραπέμπει σε jazz καταβολές καθώς και η πολύ έξυπνη χρήση των synths δημιουργούν ένα πολύ αξιόλογο αποτέλεσμα.Αλλά η μεγάλη έκπληξη για εμένα έρχεται από τραγούδια δικής τους έμπνευσης και όχι απο τις διασκευ-ές. Πανέξυπνα φωνητικά, συμπαγέστατος ήχος, κρυστάλλινη παραγωγή πραγματική συμπαγής μουσικής. Και φτάνω στο συμπέρασμα ότι αν οι Imam Baildi απαγκυστρωθούν απο την ταμπέλα των διασκευαστών και καταπιαστούν με την σύνθεση είμαι βέβαιος ότι θα μεγαλουργήσουν.Μπράβο σε ένα group που τόσο αθόρυβα αλλά και με τόση συνέπεια ανοιγεί το δικό του μονοπάτι σε αυτό που κάποιοι χαρακτηρίζουν electro-folk. Τέτοια group στο εξωτερικό θα μεγαλουργούσαν.Γιατί όχι και εδώ;

Imam Baildi // Cookbook 8.5/10

8/10

9/10 (ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΛΕΩ)

του Στάθη Καραγκούνη

Page 15: SMILE NEWS

28 | smilenews

freshhealth της Δώρα Λουρίδα

Κρύο καιρός για... ιώσεις!Οι εποχιακές ιώσεις, τα κρυολογήματα, ο ιός της γρίπης και γενικότερα οι λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι εδώ, για να σε ρίξουν στο κρεβάτι παρέα με χαρτομάντιλα και θερμόμετρα. Προφύλαξε τον οργανισμό σου! Πώς; Μα έτσι…

Η επαφή μας με μολυσμένες επιφάνειες (διακό-πτες, πόμολα, στιλό, πληκτρολόγια, κοινόχρη-στες τουαλέτες) είναι από τους βασικότερους τρόπους μετάδοσης ιών. Αν σκεφτείς ότι ένας άνθρωπος βάζει το χέρι στη μύτη του μία φορά κάθε τρία λεπτά, τότε όλοι μεταφέρουμε και λαμβάνουμε αμέτρητα μικρόβια. Γι’ αυτό να πλέ-νεις τα χέρια σου συχνά και να αποφεύγεις να τα βάζεις στα μάτια, στη μύτη και στο στόμα σου.

Με Καθαρά Χέρια

Σε περιόδους έξαρσης των ιώσεων, καλύτερα να χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο. Αν τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η μοναδική σου επιλογή, τότε φρόντισε να έχεις μαζί σου χαρτομάντιλα και αντισηπτικό, απέφυγε να στέκεσαι πρόσωπο με πρόσωπο με τους άλλους επιβάτες και απομακρύνσου απ’ όσους βήχουν ή φτερνίζονται.

Αν κάποιο μέλος της οικογένειάς σου είναι άρρωστο, φρόντιζε να αερίζεις συχνά το σπίτι. Επίσης, ο χώρος που εργάζονται πολ-λοί άνθρωποι πρέπει να αερίζεται καλά.

Με Φρέσκο Αέρα

Με το... Αυτοκίνητο

Δώσε έμφαση στην υγιεινή διατροφή. Κατανάλωνε άφθονα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρε-τικές για την τόνωση της άμυνάς σου είναι οι πλούσιες σε σίδηρο (κόκκινο κρέας, ψάρια, συκώτι, αβγά), ψευδάργυρο και σελήνιο τροφές. Προτίμησε τον συνδυασμό των τροφών αυτών με τη λήψη βιταμίνης C, που ευνοεί την απορρόφηση τους και ταυτόχρονα απο-τελεί ασπίδα απέναντι στα κρυολογήματα. Περιόρισε το γρήγορο φαγητό και τη ζάχαρη που ευνοούν την ανάπτυξη φλεγμονών.

Με Σωστή Διατροφή

Στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, τα συμπληρώματα περιτ-τεύουν. Αν όμως δεν τρέφεσαι σωστά, περνάς περίοδο έντονου στρες ή πολλοί γύρω σου είναι άρρωστοι, τότε ρώτησε τον γιατρό σου αν θα μπο-ρούσες για ένα διάστημα να χρησιμο-ποιήσεις τέτοια σκευάσματα.

Με Βιταμίνες

Το sex είναι σύμμαχος σου κατά των λοιμώξεων –όταν το κάνεις σε τακτική βάση ενισχύει το ανοσοποιητικό σου. Επιστήμονες έχουν συν-δέσει το sex με την αύξηση ενός αντιγόνου που αποτελεί ασπίδα άμυνας κατά του κρυολογήματος. 1-2 φορές την εβδομάδα αυξάνουν έως και 30 % την ποσότητα αυτού του αντιγόνου.

Με Sex

i1. Τα συμπτώματα του κρυολογήματος εκδηλώνονται συνήθως 1-3 μέρες μετά την έκθεση στον ιό.2. Ένας ενήλικος κρυολογεί κατά μέσο όρο 2 – 5 φορές ετησίως.3. Εμβόλιο για την γρίπη κάνουν όσοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Συζήτησε με τον γιατρό σου αν συντρέχουν λόγοι, για να το κάνεις.

Page 16: SMILE NEWS

Καταρχάς, μπορείτε να μας οριοθετήσετε την έννοια «Βία»;Χρησιμοποιώντας τον όρο «Βία», περικλείουμε κάθε μορφή απειλής: τη σωματική, τη λεκτική, την ψυχολογική και τον εξαναγκασμό σε σεξουαλική επαφή. Κάθε πράξη (συνήθως επαναλαμβανόμενη) που προκαλεί φόβο, βλάβη ή οδύνη, οικονομική ζημία, καθώς και περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας και έκφρασης.Υπάρχει κάποιος «τύπος γυναίκας» που πέφτει συχνά θύμα κακοποίησης;Δεν υπάρχει! Είναι η γυναίκα της διπλανής πόρτας. Η μορφωμένη ή αμόρφωτη, χειραφετημένη ή περιορισμέ-νη, οικονομικά ανεξάρτητη ή άνεργη, νέα ή ηλικιωμένη, όμορφη ή άσχημη, Ελληνίδα ή μετανάστρια… Παρά τις διαφορές και τις ιδιαιτερότητες τους, οι γυναίκες αυτές έχουν ένα βασικό, κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα: βρίσκονται όλες στη δίνη του ίδιου φαύλου κύκλου των μύθων, των άλλοθι, των ενοχών και της ανοχής. Μπορείτε να σκιαγραφήσετε το ψυχολογικό προφίλ των «δραστών»;Ούτε σ’ αυτή την περίπτωση μπορούμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Παρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία των ερευνών καταδεικνύουν ότι οι άνδρες δράστες είναι άτομα που κατά 80% περίπου βίωσαν την ενδοοικογενειακή βία στη παιδική τους ηλικία (απ’ τον πατέρα τους). Μεγαλώνοντας την ασκούν και οι ίδιοι, επειδή θεωρούν ότι είναι κοινωνικά αποδεκτό και ένδειξη ανδρισμού.Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι γυναίκες που υφίστανται βία;Πιστεύουν ότι φταίνε εκείνες, ότι βγάζουν δήθεν τον κακό εαυτό του συντρόφου τους, ο οποίος κατά βάθος είναι καλό παιδί. Θεωρούν ότι με την υπομονή μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση. Εγκλωβίζονται! Και βιώ-νουν όλες τις πλευρές της επίθεσης: τη βία, τη συγγνώμη, τη μεταμέλεια και την «αγάπη». Δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι καμιά διαφορά δεν λύνεται με βία, ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι προϋπόθεση για μια συντροφική ζωή. Ότι η βία σε βάρος τους δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά των ανδρών, λόγω παράδοσης, αλλά παραβατική. Ότι η δύναμη δεν είναι στη γροθιά, αλλά στο μυαλό και την ψυχή.Στα 16 χρόνια εμπειρίας σας σ’ αυτό τον τομέα, θυμάστε κάποιο χαρακτηριστικό περιστατικό, που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας;Θυμάμαι πόσο με συγκλόνισε η μαρτυρία μιας 20χρονης γυναίκας, η οποία διερωτήθηκε δημόσια –στη διάρ-κεια μιας εκδήλωσης με θέμα την ενδοοικογενειακή βία στην περιφέρεια– γιατί την κακοποιούσε ο φίλος της: «Καλά, όταν φταίω, να το δεχτώ. Όταν, όμως, έχω δίκιο, γιατί να με χτυπάει;».Ας μιλήσουν οι αριθμοί: Πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως μία στις τρεις γυναίκες πέφτει ή θα πέσει θύμα κάποιας μορφής βίας από τον ερωτικό σύντροφο ή το σύζυγό της. Πιστεύετε πώς τα ποσοστά αυτά είναι αντιπροσωπευτικά της πραγματικότητας;Ναι! Είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός ότι στην χώρα μας μόνο τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε 35 περιστατικά δολοφονιών που οφείλονται στην ενδοοικογενειακή βία. Δυστυχώς, μόνο το 20% των περιπτώσεων το καταγ-γέλλουν. Ίσως, επειδή τις περισσότερες φορές τα θύματα φοβούνται ότι εκείνα είναι που τελικά θα δικαστούν. Στην πράξη, τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα, η οποία δέχεται κάποια μορφή βίας;Μπορεί να ακουστεί κλισέ, αλλά θα πρέπει πρώτα να το δεχτεί η ίδια, να σταματήσει να βρίσκει/δημιουργεί άλ-λοθι για τον σύντροφό της. Και να συνειδητοποιήσει πώς αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει! Μόλις κάνει αυτό το βήμα, μπορεί να απευθυνθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, όπου θα την καθοδηγήσουν σχετικά. Επίσης, υπάρχουν πολλοί εξειδικευμένοι φορείς, για να ενημερώσουν, περιθάλψουν και φιλοξενή-σουν τις γυναίκες αυτές. Ακόμη και στην περιφέρεια, οι σύλλογοι γυναικών μπορούν να βοηθήσουν ανάλογες περιπτώσεις.Και τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας, η κοινωνία;Με τρεις λέξεις: Εκπαίδευση – Πληροφόρηση – Ευαισθητοποίηση! Από μικρή ηλικία θα πρέπει να μεγαλώνου-με με αντισεξιστική παιδεία και να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας. Να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε, αν υποστούμε ή αντιληφθούμε οποιαδήποτε μορφή βίας. Και, τέλος, να είμαστε ευαισθητοποιημένοι και ενεργοί απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Ακόμη κι αν δεν συμβαίνουν σ’ εμάς τους ίδιους, μας αφορούν!Θέλετε να δώσετε μια συμβουλή στις γυναίκες που θα διαβάσουν αυτή την συνέντευξη;Δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι για κάτι που δεν είναι δική σου ευθύνη… Δική σου ευθύνη είναι να σπάσεις αυτόν τον κύκλο, να σπάσεις την σιωπή! Το ξύλο δεν βγήκε απ’ τον παράδεισο! Ο βιασμός δεν είναι έρωτας! Η αγάπη δεν πονάει…

Η Χριστίνα Ασλάνογλου, κλινική ψυχολόγος με ειδίκευση στην υποστήριξη κακοποιημένων γυναικών, μας τονίζει πως μια ζωή χωρίς βία είναι δικαίωμα κάθε γυναίκας.

iΑθήνα* Γενική Γραμματεία Ισότητας: 210 3315292(- 5) – 210 3315344* Κέντρα Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Γυναικών (ΚΕΘΙ): 210 3898000* Γραμμή SOS της Γενικής Γραμματείας Ισότητας: 210 3220900* Κέντρα Υποδοχής Κακοποι-ημένων Γυναικών (Γ.Γ.Ι): 210 5235318 – 210 5235250* Ένωση Γυναικών Ελλάδος: 210 8225354* Γυναικεία Ομάδα Αυτοά-μυνας: 210 5221101 – 210 5316467* Ιατροδικαστική Υπηρεσία: 2103613340

Θεσσαλονίκη* Κέντρο Κοινωνικής Υποστή-ριξης Γυναικών, γραμμή SOS: 2310556007 * Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας: 2310 517959* Γραφείο Γυναικείων Θεμά-των Δήμου Θεσσαλονίκης: 2310 555053 – 2310 528483

8 μΑΡΤιΟΥΠαγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Μπορούμε να χαρίσουμε στον εαυ-τό μας ένα ζευγάρι γόβες, μία έξοδο με φίλες ή να μάθουμε να διεκδικού-με τα δικαιώματά μας! Εξάλλου, η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η ισότη-τα είναι γένους θηλυκού...

articleτης Δώρα Λουρίδα

www.odigoskastorias.gr smilenews | 31

Page 17: SMILE NEWS

της Δώρα Λουρίδαnexttop

καστ

ορια

νός

Status: Το αλάτι που μπαίνει στο φαγητό, δεν μπορεί να βγει!

Το ίδιο και στη ζωή…της Δώρα Λουρίδα

ηΛιΚιΑ23πΕΡιΟχη ΠοριάΕπΑγγΕΛμΑ Μάγειρας

Ταινία: August Rush.Τραγούδι: Like a G6.Αντικείμενο: Τζάκι.Φαγητό: Κέικ μουελέ με σάλτσα εξωτικών φρούτων.Ποτό: Σαγκριά με φρέσκα φρούτα.Προορισμό: Κανάρια νησιά.Πειρασμό: Σοκολατένια εσώρουχα…Ατάκα: Μμμμ!!!Στοιχείο σε μια γυναίκα: Χείλη…Διάσημη: Angelina Jolie!

Ποιο(α) θεωρείς περισσότερο Sexy…

πΑνΑγιΩΤηΣ ΤΖιΩΤΖηΣ

Καλησπέρα Παναγιώτη! Είσαι ο «Καστοριανός» σ’ αυτό το τεύχος, ποια είναι η πρώτη σου δήλωση;Είμαι πολύ περήφανος που μεγάλωσα σε μια τόσο όμορφη πόλη.Smile είναι…Χαμόγελα! Κι όλα πάνε καλά…Τι ΔΕΝ σου αρέσει στο περιοδικό μας;Θέλω να έχει περισσότερα θέματα μαγειρικής… Χα χα χα!Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που θέλεις να δεις στα επόμενα τεύχη;Τον Jamie Oliver!Δουλεύεις και ως barman, τι σου έχει μάθει η νύχτα;Να έχω υπομονή, ευγένεια και διπλωματία.Και οι γυναίκες;Να είμαι υπομονετικός… στα ψώνια!Για ποιο χαρακτηριστικό σου είσαι περήφανος;Είμαι αισιόδοξος! Ακόμη κι όταν όλα πηγαίνουν στραβά, σκέφτομαι ότι κάθε εμπόδιο είναι για καλό!Ενώ ποιο σε κάνει να ντρέπεσαι;Δεν ντρέπομαι για κάτι. Είμαι ο εαυτός μου!Γιατί σε πειράζουν οι φίλοι σου;Γιατί τους πειράζω κι εγώ… Χα χα χα!Ποιο είναι το πιο περίεργο μέρος να σε πετύχει κάποιος;Μέσα σ’ ένα χώρο με πολλούς καπνιστές. Δεν είναι ειρωνεία αυτό; Δουλεύω barman… Χα χα χα!Που θα πήγαινες μια κοπέλα για πρώτο ραντεβού; Σ’ ένα ακριβό εστιατόριο.Για να αράξεις με φιλαράκια;Σπίτι. Με λιχουδιές στο τζάκι και καλό κρασί…Συμφωνείς ή διαφωνείς με όσους λένε ότι η Καστοριά είναι μια πόλη χωρίς… παρόν, χωρίς δου-λειές;Διαφωνώ! Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.Έχεις σκεφτεί να φύγεις;Μόνιμα όχι. Αλλά φεύγω κατά καιρούς, λόγω δουλειάς.Αν σου αναφέρω τον Αγ. Βαλεντίνο, πώς θα αντιδράσεις;Θα χαμογελάσω! Είναι η μέρα των γενεθλίων μου! Υπάρχει κάποιο λάθος που κάνουν οι γυναίκες εκείνη την μέρα;Δείχνουν απογοήτευση, αν δεν πάρουν το δώρο που περιμένουν... Η κίνηση μετράει κορίτσια!

nexttop

φοιτ

ήτρι

α

Status: s1ngle

Πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν η μετάβαση σου στην Καστοριά;Ούτε που θυμάμαι… τώρα που φεύγω τι κάνουμε…Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη για αυτήν την πόλη;Μπήκα μέσα σε… card postal;;Τι μπορεί και τι όχι να σου προσφέρει η Καστοριά, σε σχέση με κάποιο αστικό κέντρο;Αναλόγως τι ψάχνεις να βρείς…Το αγαπημένο σου σημείο στην Καστοριά;Παραλία για καφέ, καλοκαιράκι έξω!Είσαι ικανοποιημένη από την νυχτερινή ζωή της Καστοριάς;Η νυχτερινή ζωή είναι ικανοποιημένη από μένα;Η άποψή σου για τις φοιτητικές παρατάξεις;Fake… Ασχολήθηκα μια φορά, ευχαριστώ δεν θα πάρω άλλο…Τι είναι αυτό που σε χαλάει στους ανθρώπους;Να είναι σνομπ και ξενέρωτοι.Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σου;Η υπομονή μου.…και το μεγαλύτερο μειονέκτημα;Το ότι, όταν ο Μπαμπινιώτης έγραφε την ερμηνεία της λέξης «κα-ταστροφή» σκεφτόταν εμένα…Πώς φαντάζεσαι την ζωή σου σε 10 χρόνια;Σε οποιαδήποτε πόλη του εξωτερικού, πουθενά αλλού…

ΤΟπΟΣ ΚΑΤΑγΩγηΣ ΚατερίνηΤμημΑΠληροφορικής και Τεχνολογίας Η/ΥηΛιΚιΑ22

ΑνΑΣΤΑΣιΑ ΣΕΡΑφΕιμιδΟΥ

Ταινία: Ερωτική επιθυμία.Τραγούδι: Barry White – Love theme.Αντικείμενο: Το μαστίγιο μου. Φαγήτο: Φράουλες με σαντιγύ.Ποτό: Campari red passionΠροορισμό: Οποιαδήποτε παραλία σε οποιοδήποτε Ελληνικό νησί.Πειρασμό: Τι άλλο πιο sexy από το σέξ;Στοιχείο σε έναν άντρα: Τα χέρια του.Διάσημο: Τον G.K.

Ποιο(α) θεωρείς περισσότερο Sexy…

32 | smilenews www.odigoskastorias.grwww.odigoskastorias.gr smilenews | 33

Page 18: SMILE NEWS

Μια οικογένεια με τρία παιδιά ζει σε μια μονοκατοικία έξω από την πόλη. Γύρω από το σπίτι υπάρχει ένας ψηλός φράχτης. Τα παιδιά δεν έχουν φύγει ποτέ από το σπίτι. Διαπαιδαγωγούνται, ψυχαγωγούνται, βαριούνται και αθλού-νται έτσι όπως οι γονείς τους πιστεύουν ότι θα έπρεπε, χωρίς κανένα εξωτερικό ερέθισμα. Ο μόνος άνθρωπος που μπαίνει μέσα στο σπίτι είναι η Χριστίνα, η οποία δουλεύει σαν security στο εργο-στάσιο του πατέρα. Ο πατέρας κανονίζει τις επισκέψεις της στο σπίτι με σκοπό να κατευνάζει τις σεξουαλικές ορμές του γιού του. Όλη η οικογένεια λατρεύει την Χριστίνα. Μια μέρα η Χριστίνα κάνει δώρο στην μεγάλη κόρη μια στέκα για τα μαλλιά ζητώντας της κάτι άλλο σε αντάλλαγμα. Λίγο πριν την απονομή των Όσκαρ, είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε την ελληνική υποψηφιότητα, η οποία έφτασε στην επιτυχία.

Κυνόδοντας

Σκηνοθεσία: Γιώργος ΛάνθιμοςΠαίζουν: Χρήστος Στέργιογλου, Μισέλ Βάλεϊ, Αγγελική Παπούλια, Χρήστος Πασσαλής, Μαίρη Τσώνη

mustdvd

Παράλληλα με τον σχεδιασμό ενός κόλπου που μπορεί να αποδειχθεί το μεγαλύτερο και πιο προσοδοφόρο στην εγκληματική του καριέρα, ένας καριερίστας κλέφτης σχεδιάζει την απόσυρσή του από το επάγγελμα και την πόλη του. Ταυτόχρονα, προ-σπαθεί να αποφύγει την σύλληψή του και της ομάδας του από τον μόνιμο διώκτη τους, έναν πράκτορα του FBI. Ο Μπεν Άφλεκ ηγείται ενός εκπληκτικού καστ ενώ παράλληλα υπογράφει την σκηνοθεσία και το σενάριο αυτού του γεμάτου σασπένς και δράση αστυνομικού θρίλερ.

The town

Σκηνοθεσία: Μπεν ΆφλεκΠαίζουν: Ρεμπέκα Χολ, Τζέρεμι Ρενέρ, Μπλέικ Λάιβλι, Τάιτους Γουέλιβερ, Πητ Ποστλθγουέιτ και Κρις Κούπερ

Τοπαλίδης Λάζαρος | 24670 28111Στρ. Άρτη 9 (πεζόδρομος Ερμού)

DVD CLUBενοικίαση - πώληση - αναλώσιμα - αξεσουάρ

HI TECHHI TECH

mustbooks

Η ανεργία στις μέρες μας έχει απογειωθεί. Οι μισθοί ψαλιδίζονται μήνα με το μήνα ενώ ταυτόχρονα η ακρίβεια γιγαντώνεται. Όλα αυτά φέρνουν στο νου, μεταξύ σοβαρού και αστείου, τις συνθήκες ζωής αλλά και τους εφευρετικότατους τρόπους επιβίωσης κατά την περίοδο της Κατοχής. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς δείκτες βιοτικού επιπέ-δου για κάθε περίοδο είναι το διαιτολόγιο. Τι έτρωγε ο κόσμος τότε; Πόσο κοντά είμαστε στο να αναπροσαρμόσουμε το σημερινό μας διαιτολόγιο σε κάτι παρόμοιο με εκείνο των δύσκολων χρόνων; Μια ενδιαφέρουσα μελέτη μίας δραματικής κατάστασης που ίσως να μην είναι τόσο μακριά από το σήμε-ρα, όπως νομίζουμε.

Σ’ αυτό το «μπαλκόνι της Ευρώπης», όπως ονομάζουμε την πατρίδα μας, δείχνουμε πε-ρισσότερο με τις διατροφικές μας συνήθειες να γέρνουμε προς την ανατολίτικη και τη βαλκανική μας προέλευση, σε μια αναζήτη-ση μέσα από το οικογενειακό τραπέζι, του νόστιμου, του χορταστικού, του “κιμπάρικου γεύματος”, αυτού που είναι φτιαγμένο με τα δώρα της γης και τα προϊόντα που παράγου-με στον τόπο μας. Στο βιβλίο «Με το απλόχε-ρο της γιαγιάς» εμπεριέχονται παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, βασισμένες σε έθιμα και παραδόσεις από την πόλη μας… Γιατί οι γιαγιάδες μας ήταν αυτές που ήξεραν πώς να χορταίνουν και να ευχαριστούν τις πολυμελείς φαμίλιες τους.

Οι συνταγές της πείνας με το απλόχερο της γιαγιάς

Συγγραφέας: Ελένη ΝικολαϊδουΕκδόσεις: Οξυγόνο

Συγγραφέας:Έφη ΓρηγοριάδουΕκδόσεις:Ιδεογραφίες, Χριστάκης

Page 19: SMILE NEWS

36 | smilenews

mustcar του Στάθη Καραγκούνη

mustgadgets

Το μόνο που με στενοχωρεί σχετικά με το αμάξι που θα γράψω εί-ναι οτι είναι Γερμανικό. Όμως, δυστυχώς, το νεο Golf R μας έκανε να χάσουμε τον ύπνο μας... Με δίλιτρο turbo κινητήρα 270 PS, ειδικά ενισχυμένη ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, ανάρτηση DCC -χαμηλωμέ-νη κατά 25 mm, με σκληρά σινεμπλόκ, παχύτερες αντιστρεπτικές και ενισχυμένα ελατήρια αμορτισέρ- κιβώτιο 6άρι DSG και 4κίνηση 4MOTION. Η πρώτη ερώτηση όλων όσων ασχολούνται με αυτοκίνη-τα είναι πως στέκεται το νέο αυτό αμάξι δίπλα στο S3 της Audi. Η απάντηση είναι λίγο πολύ αναμενόμενη. Στα ίσια. Για την ακρίβεια στο πολύ ίσια. Η δύναμη του κινητήρα είναι αστείρευτη και η διαρκής αίσθηση επιτάχυνσης στην πλάτη σε γαργαλά ευχάριστα.Σε κλειστό κομμάτι δρόμου με στροφές το Golf μοιάζει με ανεμο-στρόβιλο. Σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του και αφήνει πίσω του συντρίμμια. Δυστυχώς, όμως, και αυτό το αμάξι επιβεβαιώνει τον κα-νόνα του ότι πληρώνεις παίρνεις. Με τιμή κοντά στα 50.000 το νέο Golf R μάλλον θα μείνει απατηλό όνειρο για τους περισσότερους μας. Καλή οδηγική εμπειρία σε όλους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Volkswagen Golf R

Κινητήρας: 1.984 cc, Ισχύς: 270 PS /6.000 rpm, Ροπή: 35.7 kgm /2.500-5.000 rpmΜετάδοση: Σε όλους τους τροχούς, Κιβώτιο: Ημιαυτόματο διπλού συμπλέκτη 6 σχ.Τελική ταχύτητα: 250 km/h, Επιτάχυνση 0-100km: 6,2 sec, Μικτή κατανάλωση (/100 km): 14,9 lt (δοκιμής), Εκπομπές CO2: 199 gr/km, Βάρος: 1.466 kg, Διαστάσεις Μ/Π/Υ: 4.212/1.779/1.461mm, Χώρος αποσκευών: 350 ltΤιμή: 50.690€

Συνδέστε αντικείμενα από τον πραγματικό κόσμο με οποιαδήποτε ιντερνετικά δεδομένα σας κάνει κέφι με το μαγικό Tikitag. Απλά κολλήστε το Tikitag πάνω σε κάποιο αντικείμενο, από την κούπα του καφέ σας έως την ταμπακιέρα σας, συνδέστε το στο pc σας μέσω usb και θα εμφανιστούν αμέσως στην οθόνη σας κάθε σχετική ιστοσελίδα ή ιντερνετική σύνδεση!Φανταστείτε η ομπρέλα σας να ανοίγει τη σχετική σελίδα για τον καιρό, το σουβενίρ που φέ-ρατε από τη Μαγιόρκα να ανοίγει τις αγαπημένες σας φώτο και η ταμπακιέρα σας να σας ενη-μερώνει για τις ειδήσεις από όλο τον κόσμο! Είναι πανεύκολο, αρκεί να έχεις αρκετά Tikitags!Με σκοπό να προκαλέσουν μία μικρή επανάσταση, αυτά τα μαγικά μαραφετάκια ανοίγουν θύρες στον ψηφιακό κόσμο, αφού σας επιτρέπουν να συσχετίζετε πραγματικά αντικείμενα με συγκεκριμένες σελίδες ίντερνετ και εφαρμογές. Cool;;;

Tikitag

• Συμβατό με Windows XP, Vista και MacOSX 10.4 ή πιο εξελιγμένα (Intel) • Tο USB Reader λειτουργεί στα 13.56MHz (High Frequency RFID) και διαθέτει απόσταση «ανάγνωσης» 4 cm όταν χρησιμοποιείται με tikitag.

Τιμή: 72€

Σας ενοχλεί απίστευτα που ενώ κάνετε ένα διαλειμματάκι στο γραφείο ρίχνοντας πασιέντζα, το αφεντικό σας μπορεί να σας πιάσει στα πράσα; Βαρεθήκατε τη γκρίνια της κοπέλας σας ενώ σερφάρετε σε «βρώμικα» site στο internet; Θεωρείτε ότι η οθόνη του υπολογιστή σας και τα περιεχόμενά της ανήκουν αποκλει-στικά σε εσάς και δεν θέλετε να πέφτουν σε αδιάκριτα βλέμματα;Υπάρχει λύση… Το εκπληκτικό StealthSwitch σας εξασφαλίζει το «απόρρητο» του υπολογι-στή σας κυριολεκτικά στο δευτερόλεπτο! Χρησιμοποιεί την τεχνολογία για… το καλό σας. Με ένα απλό πάτημα του ποδιού σας, κρύβει ακαριαία όλες τις ανοιχτές εφαρμογές της οθόνης του υπολογιστή σας!! Για την ακρίβεια, οι συγκεκριμένες εφαρμογές δεν ελαχι-στοποιούνται στη γραμμή εργασιών του PC, αλλά γίνονται στην κυριολεξία… αόρατες! Τέρμα πια οι ελαχιστοποιήσεις, το κλείσιμο των εφαρμογών ή ακόμη χειρότερα το κλεί-σιμο του υπολογιστή, λόγω ξαφνικής «εφόδου» του αφεντικού σας!!! Με ένα απλό κλικ του ποδιού σας πάνω στο StealthSwitch μπορείτε να κρύψετε ένα ανοιχτό παράθυρο, να κλείσετε όλα τα ανοιχτά παράθυρα ή να αφήσετε ανοιχτά συγκεκριμένα «ακίνδυνα» παρά-θυρα στην οθόνη σας…Το καλύτερο, όμως, είναι ότι το StealthSwitch είναι και το ίδιο αόρατο, αφού τοποθετείται κάτω από το γραφείο σας! Επιτέλους, ξεγελάστε το αφεντικό σας, τη γυναίκα σας, το συνέταιρό σας… Ή μάλλον διεκδικήστε το «απόρρητο» της οθόνης του υπολογιστή σας, το οποίο άλλωστε σας ανήκει!

Κουμπί πανικού Usb

Τιμή: 40€

του Στάθη Καραγκούνη

Page 20: SMILE NEWS

Υλικάγια τα κεφτεδάκια* 1 κ. κιμά ανάμεικτο (1/2 χοιρινό, 1/2 μοσχαρίσιο)* 1 μέτριο κρεμμύδι* 2 αυγά* ψωμί μπαγιάτικο * αλάτι* πιπέρι * ρίγανη * δυόσμο* αλεύρι (για το αλεύρωμα στα κεφτεδάκια)* ελαιόλαδο (για το τηγάνισμα)

για τη σάλτσα μακάλο

* αλεύρι* κόκκινο πιπέρι* νερό* αλάτι * πιπέρι * σκόρδο (αρκετό)* προαιρετικά, λίγο ξύδι

mustcook της Ελένης Πότσιου

Κεφτέδες της γιαγιάς(Υλικά για 4 άτομα)Σε αυτό το τεύχος θα φιλοξενήσουμε μία γευστική και κλασσική συνταγή , την οποία μας προτείνει η Ταβέρνα – Εστιατόριο “Το Στέκι της Παρέας”. Το όνομα αυτής... κεφτέδες της γιαγιάς.

Εκτέλεσηκεφτεδάκια* Παίρνουμε τον κιμά και τον τοποθετούμε μέσα σε ένα μπολ.* Μουσκεύουμε το ψωμί και το τρίβουμε.* Τρίβουμε το κρεμμύδι.* Παίρνουμε το τριμμένο κρεμμύδι και το μουσκεμένο, τριμμένο ψωμί και μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά (αυγά, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, δυόσμο) τα ρίχνουμε μέσα στο μπολ με τον κιμά.* Τα ανακατεύουμε καλά, ώστε να γίνουν ένα ενιαίο μείγμα.* Στη συνέχεια πλάθουμε το μείγμα σε κεφτεδάκια στο μέγεθος που μας αρέσει. * Ρίχνουμε το ελαιόλαδο στο τηγάνι, για να κάψει.* Αλευρώνουμε τα κεφτεδάκια μας και τα τηγανίζουμε.

Σάλτσα μακάλο* Βγάζουμε τα κεφτεδάκια από το τηγάνι.* Στραγγίζουμε το λάδι, που έχει μείνει στο τηγάνι και προ-σθέτουμε αλεύρι τόσο, όσο για να χυλώσει το λάδι.* Τα ανακατεύουμε μέχρι να ροδίσει.* Προσθέτουμε λίγο κόκκινο πιπέρι. * Αμέσως μετά προσθέτουμε όσο ζεστό νερό χρειάζεται, για να χυλώσει. * Τέλος προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και αρκετό σκόρδο και προαιρετικά λίγο ξύδι.

38 | smilenews

Το σερβίρουμε σε βαθύ πιάτο, βάζοντας πρώτα τη σάλτσα μακάλο και από πάνω τα κεφτεδάκια. Το πιάτο συνοδεύεται με άσπρο ή κόκκινο κρασί. Εμείς σας δώσαμε την ιδέα, εσείς υλοποιήστε την και… καλή όρεξη !

Page 21: SMILE NEWS

mustdesignmusttv του Στάθη Καραγκούνη

«Το νησί»

40 | smilenews

Τώρα που τα περισσότερα reality της ελληνικής τηλεόρασης τελείωσαν ή τελειώνουν και κάνοντας μια αναδρομή σε αυτά που εντέλει μας έμειναν από την τηλεόραση φέτος, νομίζω ότι δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι το τηλεοπτικό φαινόμενο για την φετινή χρονιά δεν είναι άλλο από «Το νησί». Η σειρά του MEGA σε δύσκολες εποχές καταπιάστηκε με ένα δύσκολο θέμα, την ζωή των λεπρών της Σπιναλόγκας, και κατάφερε όχι απλά να κερδίσει μια θέση στη ζωή όλων μας αλλά και να μεγαλουργήσει δείχνοντας ότι οι καλές ελληνικές παραγωγές έχουν και λόγο ύπαρξης, καθώς και κάτι να πουν. Βασισμένη στο ομώνυμο best-seller βιβλίο της Βικτώρια Χίσλοπ η σειρά καταπιάνεται με την καθημερινότητα αυτών που έζησαν και πέθαναν στην Σπιναλόγκα καθώς και με τις σχέσεις τους με τον έξω κόσμο. Η στιβαρή σκηνοθεσία σε συνδυασμό με το πολύ καλό (τόσο από πλευράς ονομάτων όσο και ερμηνείας) casting δημιούργησαν ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα που καθηλώνει αλλά και μεταφέρει τον θεατή εντελώς αβίαστα σε εκείνη την εποχή. Θα έλεγα πως το νησί είναι μία από αυτές τις σειρές που δημιουργούν λόγο ύπαρξης για την ελληνική τηλεόραση που σε καιρούς χαλεπούς, όπου η κουτάλα και το μικρόφωνο επικρατούν, μας αποδεικνύουν ότι το ποιοτικό έχει θέση και μπορεί να πετύχει τα εξηντά-ρια –ποσοστά τηλεθέασης– που τόσο απεγνωσμένα καναλάρχες και παραγωγοί επιζητούν. Ας παραδειγματιστεί η ελληνική τηλεόραση έστω και αργά από τέτοιες προσπάθειες και ας στρέψει το βλέμμα της σε πιο ανθρωποκεντρικές και ανθρώπινες παραγωγές, γιατί έρχο-νται χρόνια ζοφερά και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την ανθρώπινη διάσταση της ζωής.

Design σημαίνει σχέδιο. Σχέδιο σημαίνει η αποτύπωση ενός σώματος ή αντικειμένου στο χαρτί. Σίγουρα όμως ο κορυφαίος καλλιτέχνης Klaus Voorman, δεν είχε τόσο στεγνά στο μυαλό του, την έννοια της γραφιστικής. Γι’ αυτό έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε στα χέρια μας, όλες αυτές τις ξεχωριστές δημιουργίες του. Του προσδίδεται ο όρος καλλιτέχνης και όχι απλά γραφίστας, γιατί η δημιουργικότητα του, δεν έχει περιοριστεί μόνο στην γραφιστική, αλλά και στον χώρο της μουσικής, καθώς το όνομα του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους Beatles. Ξέρουμε όμως στα αλήθεια ποιος είναι ο Klaus Voorman;Ο Klaus Voorman γεννήθηκε στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, το Βερολίνο, το 1938. Η σχέ-ση αγάπης, που διατηρεί με την γραφιστική ξεκίνησε γύρω στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 , αρχές του ‘60, όταν φοίτησε στο πανεπιστήμιο «Meisterschule für Grafik und Buchgewerbe», του Βερολίνου. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Αμβρούργο όπου συνέχισε τις σπουδές του στο «Meisterschule für Gestaltung». Η περίοδος εκείνη σηματοδοτεί την απαρχή της κα-ριέρας του, καθώς παράλληλα με τις σπουδές του εργάζεται στον σχεδιασμό περιοδικών. Κάπου στο 1960 έρχεται σε επαφή με το νέο ακόμα συγκρότημα των Beatles και έτσι μπαί-νει στον κόσμο της μουσικής, μέσα από τα δικά τους ροκ μονοπάτια, καθώς τα δικά του ακούσματα είναι τελείως διαφορετικά, ανάμεσα σε κλασική μουσική και τζαζ. Η συνέχεια είναι λίγο –έως πολύ– αναμενόμενη και –μάλλον– παραμυθένια. Ο Voorman “ακολουθεί” τους Beatles και οι Beatles τον Voorman σε μία συνεργασία που σταδιακά εξελίσσεται σε βαθιά φιλία. O Voorman κυνηγούσε την γραφιστική του καριέρα, αλλά πάντα διατηρούσε μέσα του το μικρόβιο της μουσικής. Ήταν ένας καθ’ όλα περιζήτητος μπασίστας. Manfred Mann, Lou Reed, Carly Simon, James Taylor, Harry Nilson, B.B. King, Trio (με το θρυλικό Da Da Da) και φυσικά οι Beatles ήταν πολλά από τα ονόματα της τότε μουσικής σκηνής, που συνόδευσε ο Voorman με το μπάσο του, ενώ υπήρξε και ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ono Plastic Band.Διατρέχοντας την γραφιστική καριέρα του Voorman συναντάμε αρχικά το εξώφυλλο του ιστορικού δίσκου των Beatles, «Revolver», ενώ έχει επιμεληθεί και πολλά από τα εξώφυλ-λα δίσκων των Bee Gees, Ringo Starr, Jackie Lomax, Wet wet wet και πιο πρόσφατα των Mando Diao. Σταθμό στην καριέρα του αποτελεί το 1995, όταν η δισκογραφική εταιρεία των Beatles η Apple, του ζητά να δημιουργήσει τα εξώφυλλα για την σειρά δίσκων των Beatles “Anthology”. Σήμερα ο Klaus Voorman ζει με την οικογένεια του νότια στο Μόναχο, ενώ στα σκαριά έχει μία νέα δουλειά, ένα εικονογραφημένο βιβλίο με τίτλο “Remember Revolver”. Νομίζω πως είναι παραπάνω από must να γνωρίζουμε το Klaus Voormann.

Klaus Voormanσχεδιάζοντας μουσικά.

Info: www.voormann.com

της Ελένης Πότσιου

Page 22: SMILE NEWS

του Στάθη Καραγκούνη travellingtravelling

τον «Μπλε κώνο», τη «Φωλιά», το «Δωμάτιο με Θέα», το «UFO», τη «Σάουνα στο δέντρο» και τον «Κύβο με τους καθρέφτες». Οι πελάτες μπορούν να κάνουν κράτηση σε εκείνο που πιστεύουν ότι ταιριάζει καλύτερα στον χαρα-κτήρα τους.«Στόχος μας είναι μέσα σε πέντε χρόνια το ξενοδοχείο μας να διαθέτει 24 διαφορετικά δωμάτια, 24 διαφορετικών στιλ» δήλωσε ο ένας εκ των ιδιοκτητών, Κεντ Λίντβαλ.Μιλώντας ειδικά για τον «Κύβο με τους καθρέφτες», ο κ. Λίντβαλ σημείωσε πως είναι κατασκευασμένος πάνω σε ένα δέντρο, σε ύψος που αγγίζει τα τέσσερα μέτρα από το έδαφος. «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κτίσμα» λέει και προσθέτει ότι η κατασκευαστική ιδιαιτε-ρότητά του είναι ότι οι καθρέφτες επιτρέπουν σε όσους διαμένουν μέσα να απολαμβάνουν τις αντανακλάσεις από οτιδήποτε κινείται ή βρίσκεται έξω από αυτό και πάνω στους τοίχους του!»

Φυσικά από ένα τέτοιο σκηνικό δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι δραστηριότητες. Δραστηριότητες για όλα τα γούστα για όλους τους επισκέπτες σε οποιαδήποτε εποχή! Το εύρος είναι πολύ μεγάλο και συμπεριλαμβά-νει από βόλτες με έλκηθρο και σαφάρι με σκυλιά ράτσας χάσκι μέχρι σάουνα και ψάρεμα στην παγωμένη λίμνη!Όσο για τις τιμές, μπορεί να μην είναι αυτό που θα έλεγε κανείς οικονομικές καθώς κυμαίνονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα και για κάθε περαιτέρω δραστηριότητα η χρέω-ση είναι πρόσθετη, όμως σίγουρα η εμπειρία είναι ασύ-γκριτη και ιδανική για όσους θέλουν κάτι ξεχωριστό και διαφορετικό από τα τετριμμένα! Για περαιτέρω πληροφορίες υπάρχει το πλήρως ενημε-ρωμένο site του «TreeHotel» με όλα όσα χρειάζονται να γνωρίζουν οι υποψήφιοι επισκέπτες: www.treehotel.se/en/startΟ εναλλακτικός τουρισμός είναι ένας τομέας που τα τε-λευταία χρόνια γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση και στη χώρα μας. Η Ελλάδα έχει αρχίσει να αξιοποιεί με γοργούς ρυθ-μούς τους πόρους που διαθέτει και αυτό έχει σαν απο-τέλεσμα κάθε χρόνο, ολοένα και περισσότεροι Έλληνες αλλά και ξένοι να προτιμούν αυτό το είδος τουρισμού.

Φυσικά σε αυτό συμβάλει σημαντικά το γεγονός πως οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να κουράζονται από τους γρή-γορους ρυθμούς που επιβάλλουν οι μεγαλουπόλεις κι έτσι αρέσκονται στο να καταφεύγουν στη φύση και σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με αυτή. Ίσως, γιατί ακόμη τους θυμίζει κάτι από το παρελθόν για το οποίο έχουν ακούσει τόσες ιστορίες και θα ήθελαν να είχαν ζήσει…Τι είναι όμως εναλλακτικός τουρισμός; Είναι το ταξίδι κατά το οποίο ο επισκέπτης θα δει πράγματα που οι άλ-λοι δεν βλέπουν, θα εμπλακεί ενεργά στα δρώμενα και θα ζήσει την πραγματική ζωή του τόπου που επισκέπτε-ται. Θα ανακαλύψει τη φύση μέσα από δραστηριότητες, διασχίζοντας ποτάμια με βάρκες, κωπηλατώντας στα ήρεμα νερά μιας λίμνης, πεζοπορώντας σε βουνά και φαράγγια, κάνοντας ποδήλατο σε κάμπους και πανέμορ-φα μονοπάτια, οδηγώντας σε ξεχασμένους δρόμους...

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα δεν θα μπορούσε κάθε περι-οχή να μην έχει αναπτύξει τον δικό της τομέα στο πλαί-σιο του εναλλακτικού τουρισμού. Κάθε τόπος ανάλογα με αυτά που έχει να επιδείξει και να προσφέρει στον επι-σκέπτη καταφέρνει να μετατραπεί σε πόλο έλξης. Μέσα από όλα αυτά ο επισκέπτης μπορεί να έρθει σε επαφή με τις μικρές χαρές που κρύβονται πίσω από το μεγαλείο της φύσης και να έρθει πιο κοντά της, να νιώσει πιο χαλαρός και πιο ελεύθερος, να αποκομίσει περισσότερες εμπειρίες και να κάνει κάτι που πραγμα-τικά τον εκφράζει κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Πρόκειται για ένα ταξίδι στη διάρκεια του οποίου έχει κανείς τη δυνατότητα να γνωρίσει γεύσεις του τόπου, επαγγέλματα που έχουν εξαφανιστεί στις μεγαλουπό-λεις, να νοσταλγήσει και –γιατί όχι;– να προσαρμόσει στην εποχή μας και να διασώσει σημαντικές διαστάσεις ενός παρελθόντος που φαίνεται να έχει χαθεί προ πολ-λού. Είναι τέλος ένα ταξίδι με σεβασμό στο περιβάλλον, ένα ταξίδι βαθύτερης γνωριμίας με μνημεία του παλιό-τερου αλλά και του νεώτερου πολιτισμού μας. Ταξίδι γνωριμίας με την αρχιτεκτονική των τόπων, ανακάλυψης των πετρόχτιστων γεφυριών, περιδιάβασης μονοπατιών

«Εναλλακτικός τουρισμός είναι καθετί που θα κάνει το ταξίδι πιο ενδιαφέρον»

Αν το ανεκπλήρωτο παιδικό σας όνειρο ήταν να αποκτή-σετε ένα σπιτάκι πάνω σε δέντρο, αλλά δεν τα καταφέ-ρατε ποτέ, ζώντας σε μια χώρα όπου τα δάση –ειδικά γύρω απ’ τις πόλεις– αποτελούν είδος προς εξαφάνιση, και τα σπιτάκια κατασκευές για κινηματογραφικές ται-νίες, τώρα μπορείτε να το πραγματοποιήσετε, διαμένο-ντας έστω και για λίγο σε μια τέτοια κατοικία.Η προϋπόθεση; Μία! Να φτάσετε στο χωριό Harads της Σουηδίας. Εξήντα περίπου χιλιόμετρα νότια του Αρκτι-κού Κύκλου και μία ώρα οδικώς από την πόλη Luleå, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην βόρεια Σουηδία, αγγίζει κανείς αυτόν τον μαγικό προορισμό ονόματι «TreeHotel ». Τα εγκαίνια έγιναν στις 17 Ιουλίου του περασμένου έτους και ήδη το τουριστικό κοινό πα-ρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον προκειμένου να επισκε-φθεί το εναλλακτικό αυτό ξενοδοχείο με τα δωμάτια να βρίσκονται κυριολεκτικά επάνω στα δέντρα.«Γιατί να μην δημιουργήσουμε ένα άνετο, βολικό, καλο-σχεδιασμένο ξενοδοχείο το οποίο θα επιτρέπει στους επισκέπτες να ζήσουν σε αρμονία με τη φύση ανάμεσα στα δέντρα;» Αυτό το ερώτημα έθεσε το ζεύγος Λίντβαλ και αποτέλεσε όχι μόνο την αφετηρία, αλλά ολόκληρη

την φιλοσοφία του «TreeHotel». Με τη βοήθεια μιας ομάδας γνωστών σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων η ιδέα μετατράπηκε σε πραγματικότητα. Στο ξενοδοχείο αυτό παρέχεται ένα σύνολο από δωμάτια δημιουργημένα σε πλήρη αρμονία με τη φύση και με γνώμονα την προστα-σία του δάσους και του περιβάλλοντος. Όπως οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, ο κύριος και η κυρία Λίντβαλ τονίζουν «Είναι σημαντικό να βρεις έναν άλλο τρόπο να αξιοποιήσεις το δάσος πέρα από το να κόβεις τα δέντρα για βιομηχανική χρήση. Αυτό το δάσος στην Αρκτική είναι ένας πνεύμο-νας της γης και οφείλουμε να τον προσέξουμε». Η έμπνευση για την ίδρυση του «TreeHotel» προήλθε από το ντοκιμαντέρ “Trädälskaren” (Treelover) του Jonas Selberg Augustsen. Είναι η ιστορία τριών ανδρών που από το αστικό περιβάλλον θέλησαν να επιστρέψουν στις ρίζες τους κατασκευάζοντας ένα δεντρόσπιτο! Ανα-δεικνύεται έτσι όλη η έννοια και η αξία του δέντρου για τους ανθρώπους όχι μόνο ιστορικά αλλά και πολιτισμικά. Ένα ακόμα στοιχείο που κάνει αυτό το ξενοδοχείο ξεχω-ριστό, πέρα από το γεγονός ότι τα δωμάτια είναι τοπο-θετημένα στα δέντρα, είναι πως κάθε δωμάτιο διαθέτει τον δικό του χαρακτήρα. Πρόκειται για την «Καμπίνα»,

42 | smilenews www.odigoskastorias.grwww.odigoskastorias.gr smilenews | 43

Page 23: SMILE NEWS

που οδηγούν σε πανέμορφα, αρχαία μνημεία λιγότερο γνωστά που υπάρχουν όμως ακόμη εκεί και κοσμούν την ελληνική γη.

Ταξίδια με θέματα, ταξίδια γνώσης.Ο αγροτουρισμός αποτελεί μία μορφή εναλλακτικού τουρισμού και η απήχησή του στο κοινό είναι ιδιαιτέρως ευρεία. Στον αγροτουρισμό ο τουρίστας είναι επισκέ-πτης, φίλος, θαυμαστής του τόπου, είναι ένας «φιλοξε-νούμενος», ένας ταξιδιώτης που αναζητά τα μυστικά, την αυθεντικότητα και την ομορφιά του, εστιάζοντας

στην ήσυχη ζωή, τη φυσική κληρονομιά και όλα όσα μοναδικά και ξεχωριστά έχει να προσφέρει ο κάθε προ-ορισμός. Ολόκληρη η φιλοσοφία του αγροτουρισμού βασίζε-ται στη διαπροσωπική, ανθρώπινη, άμεση και φιλόξε-νη σχέση μεταξύ του κατοίκου της υπαίθρου και του επισκέπτη. Έτσι, ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με τη φύση, μέσω της καλλιέργειας της γης, της περισυλλογής του καρπού, και φυσικά μέσω διαπροσωπικής επαφής με τους ανθρώπους της κάθε περιοχής. Επιπλέον, μαθαί-νει να φτιάχνει στον αργαλειό, να κεντάει, να παρατηρεί τα ζώα και τα πουλιά, να δοκιμάζει το κρασί και το τσί-

πουρο, να συμμετέχει στην παραγωγή τους, να καταλα-βαίνει τη σωστή ώρα του τρύγου, τη γεύση, το άρωμα, το χρώμα του κρασιού της κάθε ποικιλίας, τη χρήση του κρόκου, τη διαφορά στις ποικιλίες του μελιού, τη διαδι-κασία και επιλογή κατά την περισυλλογή των μανιταριών ή των κάστανων.Η καλύτερη πρόταση για τους ενδιαφερόμενους συ-μπεριλαμβάνει δασώδη μονοπάτια, γαλήνιες λίμνες και ορμητικά ποτάμια, ενώ προσφέρεται και η δυνατότητα για υπαίθριες δραστηριότητες και ξεναγήσεις σε παλιές εκκλησιές και μοναστήρια, πέτρινα γεφύρια και αρχαιο-

λογικά ευρήματα. Δεν θα μπορούσαν να λείπουν ασφα-λώς προσκλήσεις για συμμετοχή σε τοπικά πανηγύρια, γιορτές και έθιμα, πράγματα από τα οποία ολόκληρη η ελληνική ύπαιθρος είναι γεμάτη.

Για πληροφορίες και πλήρως οργανωμένες υπαίθριες δρα-στηριότητες, θεματικά ταξίδια, αγροτουρισμό & πολιτιστι-κό τουρισμό η eco action με 2 δικές της βάσεις στις περιοχές της Αρκαδίας και της Αχαΐας, προσφέρει πλήρη ενημέρωση και συμφέρουσες προσφορές. http://www.ecoaction.gr/

travelling

Page 24: SMILE NEWS

ΚΡΙΟΣ Αγοράζει το πρώτο πράγμα που πιάνει το μάτι του. Σιγά μην χάσει χρόνο για να ψάξει για κάτι καλύτερο.

ΤΑυΡΟΣ Θα ψάξει για καμία ευκαιρία σε κανένα ξεχασμένο μαγαζί ή το πολύ πολύ να σας πάρει κάτι από το «ότι πάρεις 1ευρώ».

ΔΙΔυμΟΣ Θα ξανατυλίξει το δώρο που του έκαναν πέρυσι και δεν χρησιμοποίησε ποτέ.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ Θα σας πλέξει κανένα πουλόβερ ή θα σας φέρει το γλυκό φτιαγμένο απ’ τα χεράκια του. Αν είστε τυχερός μπορεί και να μαγειρεύει καλά.

ΛΕωΝΘα κάνει μια φιλανθρωπική δωρεά στο όνομά σας. Δώρο άδωρον μιας και νομίζει ότι όλος ο κόσμος ζει για την υστε-ροφημία του όπως κι αυτός.

ΠΑΡθΕΝΟΣ Είναι συνήθως άχρηστα αλλά έχουν άψογο περιτύλιγμα.

ΖυΓΟΣΤο πιο πιθανόν είναι να μην σας κάνει δώρο επειδή δεν μπορεί να αποφασίσει…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ Θα σας κάνει δώρο μια αξέχαστη νύχτα. Εγώ που έχω ασθενική μνήμη πειράζει που θέλω κάτι χειροπιαστό;

ΤΟξΟΤΗΣΘα σας κάνει δώρο ένα σουβενίρ από καμία χώρα ή νησί που επισκέφτηκε για να σας θυμίζει πως είναι πολυταξιδε-μένος…

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ Θα σας χαρίσει καμία πένα με τα αρχικά σας χαραγμένα. Χρήσιμο δώρο αν σκεφτεί κανείς ότι τους έχουμε γραμμέ-νους.

υΔΡΟΧΟΟΣ Δεν θα ψάξει πολύ. Θα αγοράσει δώρο on-line. Αν δεν σου κάνει και να θες να το αλλάξεις.

ΙΧθυΣΘα φυτέψει ένα δέντρο προς τιμήν σας ή θα σας πάρει καμιά γλάστρα. Θα τον θυμάστε όμως κάθε φορά που θα βρίζετε γιατί πρέπει να την ποτίσετε.

Τηλ: 24670 73181 | Fax: 24670 85653website: www.autovision.gr

ΙΔΙωΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΗΛΙΤΣΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

thefuture

Ζώδια και δώρα

Κριός: Δεν χρειάζεται να κάνει ευχή γιατί νομίζει ότι τα έχει όλα.Ταύρος: Εύχεται να του κάνουν κάθε μέρα δώρα. Είναι αδικία να έχουμε μόνο μια φορά γενέθλια.Δίδυμος: εύχεται να γράψει ένα Best seller. Και λεφτά θα βγάλει και θα γίνει γνωστός.Καρκίνος: πάλι θέλει υγεία και ευτυχία για την οικογένειά του. Οι υπόλοιποι ας πάνε να πνιγούνε.Λέων: Σβήνει τα κεράκια και φαντασιώνεται ότι παίρνει Όσκαρ. Εμ βέβαια τέτοιες ψωνάρες που είναι.Παρθένος: Εύχεται να μην γίνει τίποτα και αναστατώσει τη ζωούλα τους. Έτσι όπως φοβούνται αυτοί και τη σκιά τους και το Λόττο να τους κάτσει δεν θα ξέρουν τι να κάνουνε.Ζυγός: Θα ευχηθεί να έρθει επιτέλους το ιδανικό τους ταίρι. Μόνοι τους δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.Σκορπιοί: Είναι τόσο κουτσομπόληδες που εύχονται να μάθουν τα μυστικά των υπολοίπων.Τοξότες: Εύχονται να αποκτήσουν σοφία, γαλήνη και φυσικά ένα ολοκαί-νουργιο, πανάκριβο ζευγάρι αθλητικά παπούτσια. Μην ξεχνιόμαστε κιόλας…Αιγόκερως: Θα ευχηθεί αύξηση στη δουλειά. Λες και ξέρουν τι να τα κάνουν τα λεφτά…Υδροχόοι: Εύχονται να γίνει επιτέλους γνωστό πόσο διάνυες είναι και να σωθεί η χελώνα καρέττα-καρέττα.Ιχθείς: Εύχονται παγκόσμια ειρήνη έτσι κι αλλιώς και αυτοί τα έχουν όλα.

46 | smilenews

Ζώδια και κεράκια

Page 25: SMILE NEWS

havefun

προσοχή στις...οδηγίες χρήσεως!Εμφανίστηκε σε σακουλάκι με γαριδάκια:μπορεί να είσαι ο νικητής, δεν είναι απαραίτητη η αγορά του προϊόντος, πληροφορίες εντός.Σε πιστολάκι για τα μαλλιά:μην το χρησιμοποιείτε κατά την διάρ-κεια του ύπνου.Σε σαπούνι ελληνικής παραγωγής:Xρησιμοποιήστε το σαν κανονικό σαπούνι.Σε κατεψυγμένο φαγητό:Πρόταση σερβιρίσματος: ξεπαγώστε το.Σε κάλυμμα κεφαλιού για ντους:Προσοχή: Χωράει μόνο ένα κεφάλι.Σε πακέτο με γλυκό τιραμισού (τυπωμένο στον πάτο) :μην το αναποδογυρίζετε.Σε υπνωτικό χάπι:Παρενέργειες: μπορεί να προκαλέσει υπνηλία.Σε αποκριάτικη παιδική στολή Σούπερμαν:Φορώντας αυτή τη στολή δε μπορείς να πετάξεις.Σε πακέτο ξηρών καρπών:Οδηγίες: Ανοίξτε το πακέτο, φάτε τους ξηρούς καρπούς.Σε κουβέρτα:Να μη χρησιμοποιείται για προστασία σε τυφώνες.Σε καθρέφτη αυτοκινήτου:θυμήσου: Τα αντικείμενα στον καθρέ-φτη είναι στην πραγματικότητα πίσω σου.Στο καπάκι μπουκαλιού με γάλα:Αφού ανοιχτεί, κρατήστε το όρθιο.Σ’ένα σπρέι για έντομα:Αυτό το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί σε ζώα.Σε μερικές βάσεις μπουκαλιών γνωστού αναψυκτικού:Ανοιξτε απ’την άλλη μεριά.Σε ένα κουτί φιστίκια:Προσοχή. Περιέχει φιστίκια.Στη συσκευασία σίδερου σιδερώματος:μη σιδερώνετε τα ρούχα ενώ τα φοράτε.

μαργαριτάρια απόδιαγωνίσματα!«Η σκανδιναβία είναι μια πράξη που κάθε πολιτισμένος άνθρωπος πρέπει να αποφεύγει»(Από γυμνάσιο της Λάρνακας Κύπρου)

«Εσπεριδοειδή σαν τα πορτοκάλια είναι και τα μαντολίνια, αλλά πιο μικρά και με φλούδα που βγαίνει εύκολα » (Απο γυμνάσιο της Αθήνας, 1992)

«Ο μισογύνης είναι τέρας μυθολογικόν, μι-σός γυναίκα και μισός άλλο πράμα,απερίγραπτης ασχήμιας και τελείως εξαγριωμένος με την κατάστασή του »(Από γυμνάσιο της Θεσπρωτίας, 1991)

«Όταν ο Οδυσσέας γύρισε πίσω στην Ιθά-κη, βρήκε τους είκοσι ανεμιστήρες και την Πηνελόπη να τους δουλεύει στο φουλ » (Από διαγώνισμα στην Ιστορία,γυμνάσιο της Κορινθίας, 1989)

«Την Οδύσσεια της έγραψε ο Οδυσσέας. Την Ιλιάδα ο Ηλιάδης »(Από διαγώνισμα Β’ τάξης γυμνασίου της Λαμίας, 1969)

«Η μάνα του Ρασπούτιν ήτανε η ρασ*******, τεραστίων διαστάσεων Ρωσίδα της Σιβηρία »(Από γυμνάσιο της Καρδίτσας, 1991)

«Το νερό ανακατεύεται με όλα τα υγρά, εκτός από το αίμα. Υπάρχει και παροιμία γι’ αυτό »

«Στην αρχαία εποχή δεν υπήρχαν ξένες χώρες γι’ αυτό δεν έχουν βρει οι αρχαιο-λόγοι αρχαία διαβατήρια »

«Ο Λεωνίδας και οι Τριακόσιοι του ηττήθηκαν γιατί οι Θερμοπύλες ήτανεπολυπληθέστεροι σε αριθμό »

«Οι Έλληνες εφεύρεσαν τη γεωμετρία για να αποφύγουνε την άλγεβρα που ήτανε αράπικη »

«Όταν ο Χριστός ήτανε μικρός, ο πατέρας του ο μαραγκός Ιωσήθ, το φώναζε Χρηστάκη »

«Το φοβερότερο όπλο των αρχαίων Αράβων ήταν ο Ευνούχος »

48 | smilenews

του Αλέξανδρου Ασσαριώτη

Page 26: SMILE NEWS

findus

50 | smilenews

> ΞΕνΟδΟχΕιΑ Αρχοντικό ΒεργούλαςΑιδατρας 14Αρχοντικό Βενετούλας Αγίων Θεολόγων 6ΑιολήςΑγ. Αθανασίου 30ΑκρόποληςΓράμμου 16Αλλαχού Παν. Φανερωμένης 18ΑναστασίουΠεριοχή ΠέτραΑνδρομέδαΜητροπόλεως 33Άνεσης Γράμμου 10ΒυζάντιουμΧλόηΚαστοριά Λ. Νίκης122μπάκαρης Ορεστιάδος & ΠαπακώσταντίουΟρέστειονΠλ. ΔαβάκηΠαραλίμνιοΛ. Κύκνων 34Πέτρα2ο χλμ. Καστοριάς – ΑθηνώνΤσάμης3 χλμ. Καστοριάς – ΑθηνώνΤο σπίτι της Σοφίας ΜεσοποταμίαΦιλοξένια Προφήτης ΗλίαςΚάστορ ΛΥΒ ΚαστοριάςΧλόη Άνθεων & Γιασεμιών, ΧλόηΈσπερος ΧλόηΛιμναίον 4ο χλμ. Καστοριάς – ΑθηνώνΝόστος Ν. Λεύκη

> ΚΑφΕΤΕΡιΕΣAlea Μ.Αλεξάνδρου 79Baccara Μ.Αλεξάνδρου 75Bollox M.Αλεξάνδρου 7Bongo Ορεστείων 4Cozi Μ.Αλεξάνδρου 77Day Din Μ.Αλεξάνδρου 67Da capo Μ.Αλεξάνδρου81Disney Park Λ. ΓουναράδωνDodoni Μ.Αλεξάνδρου33Envy Λ. Κύκνων 2Gens Μ.Αλεξάνδρου 81Gallery café Μανιάκι Junior park ΧλόηLago

Μ.Αλεξάνδρου 53Mall Εμπορικό ΚέντροPlayroom ΧλόηRetro Μητροπόλεως 32Stardust Μ.Αλεξάνδρου 57Zaza Μ.Αλεξάνδρου 61Καφενείο Αγ. ΑθανασίουΣβούρα Στοά Αθ. Διάκου 2Ν.Ο.Κ. Στρ. Σουγαρίδη163 Μ.Αλεξάνδρου 63 > ΚΟμμΩΤηΡιΑ - ΚΕνΤΡΑ ΑιΣΘηΤιΚηΣBody Shop ΕμπορικόCrystal Nails Μ.Αλεξάνδρου 57Elle & Lui Ιουστινιανού 9Gs studio Μεταξά 1In style Αγ. Αθανασίου 48Mani Mani Γράμμου 8Medi jeunesse Λ. Κύκνων & Ρίζου 1Melina Μητροπόλεως 18Hair place Εμπορικό κέντροNails Center Ορεστείων 7Stavros Μητροπόλεως 23θοδωρής Ορεστείων > VIDEo CLUBHi - tech Seven Αμανατίδης > ΚΟΣμημΑΤΑ - Ειδη δΩΡΩνArgento Αλεξίου Κομνηνού 1Bijoux bissous ΕμπορικόEl doro 11ης Νοεμβρίου 12Επώνυμο Πτολεμαίου 6 & Γ΄ΣεπτεμβρίουΔούκας 11ης Νοεμβρίου Παπουλίδης Jewellery 3ης Σεπτεμβρίου 2 & 4Παρουσάκης Πτολεμαίων 4

> ΕΣΤιΑΤΟΡιΑ - FAST FooDΑρχονταρίκι Ορεστειάδος 87

Βυζαντινό 3ης Σεπτεμβρίου 3 & Αθ. ΔιάκουΓαιτάνης ΔισπηλιόΓράδα Ορεστείων 37Κρασόσταμο Μ.Αλεξάνδρου 141μαμ 3ης Σεπτεμβρίου 5 & Πτολεμαίων 6μάσα Σούρα ΝταηλάκιΝηστικό αρκούδι Ούζο therapy Μ.Αλεξάνδρου 39Λίθος Ορεστειάδος 51Τα κοψίδια Ερμού 4Το αντέντι Λ. Νίκης 88To στέκι της παρέας Υπ. Διάκου 10Το τσιπουράδικο του θωμά Αγ. Αθανασίου 58Ψηστήρι Γράμμου 16712 μήνες στην κουζίνα Θωμαίδος 1Al sur Μ.Αλεξάνδρου 139Enjoy 3ης Σεπτεμβρίου 10Good Bites Ορεστείων 10Pizza Πακέτο Αθ. Διάκου 10Pizza 2+1 11ης Νοεμβρίου 53Roma Pizza Μ.Αλεξάνδρου 113Tom & Julie Μητροπόλεως 60 > AUTo - ΑνΤιπΡΟΣΩπιΕΣAutovision ΜηλίτσαAuto Glym Βαν ΦλήτCitroen Νέος Κόμβος ΔισπηλιούEasy Driver Σχολή Οδηγών Μητροπόλεως 83Ford 10χλμ. Καστ. - Κοζ.Mercedes ΔισπηλιόMotoaction Λ. Κύκνων 14Moto Αμανατίδης Γράμμου 72Opel - Subaru - Isuzu 7χλμ. Καστ. – Κοζ.Peugeot 6χλμ. Καστ. – Κοζ.Seat Λ. Κύκνων 30Suzuki 10χλμ. Καστ. – Κοζ.Toyota ΑμπελόκηποιTomaso Γράμμου 147

VW 4χλμ. Καστ. - ΚολοκυνθούΓαζέας Ιωάννης Γράμμου 85Σχ. Οδ. Παπαλάμπρος Γράμμου & Φιλικής ΕταιρίαςΣχ. Οδ. Νινόπουλος Αγ. Αθανασίου 13 > Ειδη ΣπιΤιΟΥHome Deco Αθηνιώτης Γράμμου 92Gautier Λ. ΓουναράδωνΕν τοις έργοις Γράμμου 37Επιπλοιδέες ΧλόηΕίδη υγιεινής Καστανίδης Γράμμου 82Ίνα & Ύλη Λ. Κύκνων 18Λευκό σπίτι 11ης Νοεμβρίου 54Τσακίρης Μανωλάκη 24 > ΕνδΥΣη - ΥπΟδηΣηAppartamento Ερμού 8Attrattivo Γράμμου 3Aglaia ΕμπορικόDaniel stern ΕμπορικόDivine Μητροπόλεως 19Filippidis Philippos Λ. ΓουναράδωνGiusto 11ης Νοεμβρίου 3Kafkias Γράμμου 3Lapel Μ. Αλεξάνδρου & Διοικητηρίου 1Lilac ΕμπορικόMexx 11ης Νοεμβρίου 52Never summer Στρ. Άρτης 7Smash Αρχιμήδους 3Toi Moi Γράμμου 6Vestire Στρ. Άρτης 15Zachos fur Ορεστειάδος 43Βήμα Βήμα Γράμμου 13Βιτρίνα ΕμπορικόΓλυστράω ΜητροπόλεωςΣταμπάδικο11ης Νοεμβρίου 58 > ηΛΕΚΤΡιΚΑ ΕιδηGadget Γράμμου 99ΑU Γράμμου 45

Multirama ΕμπορικόX plorer ΕμπορικόExpert Λ. ΓουναράδωνΗλμακ ΧλόηΚωτσόβολος Αμπελόκηποιμήλιος τηλεπικοινωνίες Γράμμου Νότες Μητροπόλεως 28 > ΑΛΛΑ ΣημΕιΑΟ κόσμος του γυαλιού 3χλμ. Καστ. – ΚολοκυνθούΦωτοαντιγραφική Αρχιμήδους 8 & ΓράμμουΕυ ζην Γράμμου 20Ορθοπεδική Φιλ. Εταιρίας 19One second 11ης Νοεμβρίου 40Gallerie Αλεξόπουλου Στρ. Άρτης 3Ink Center Αγ. Αθανασίου 13Δημιουργίες Γράμμου 30Φίλιππος Νάκας Γράμμου 11Αργυράκης Ιουστινιανού 5Καφεκοπτείο Γιώση 3ης Σεπτεμβρίου 3Οπτικά μιχαήλ 3ης Σεπτεμβρίου Φωτοαντιγραφική Καστοριάς Αρχιμήδους 8 & Γράμμου 151Ice μάτσια – Πριονίδου Ν. Λεύκηυφαντίδης αρτοποιία Αλ γερ αλλαντοποιία Ιουστινιανού 7υπερ Γρηγοριάδης ΆργοςΚωνσταντίνος Νίτσας Λ. Κύκνων 36Grand master ΜανιάκιGallery ora 11ης Νοεμβρίου 44Το ζυμωτάρι Γράμμου 53Ζοο Αγ. Αθανασίου 34Σοκολάτα Γράμμου 44Εκπαιδευτικός όμιλος ξυΝΗ Γράμμου 28

> ΕπιΣηΣΔημαρχείο Νομαρχεία Α΄πιάτσα Κτέλ Αστικών Κτέλ υπεραστικών Εμπορικό Κέντρο Ερμού Ομόνοια

Page 27: SMILE NEWS