Download - παρουσίαση1

Transcript
Page 1: παρουσίαση1

44οο ΚΣΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΣΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΖΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΠΡΑΪΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΖΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΠΡΑΪΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Page 2: παρουσίαση1

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκε στον Πύργο (Μπουργκάς) Γεννήθηκε στον Πύργο (Μπουργκάς) της της Βουλγαρίας το ς το 1884*. Το επίθετό *. Το επίθετό του, αν όχι καλλιτεχνικό δηλώνει του, αν όχι καλλιτεχνικό δηλώνει καταγωγή από τη καταγωγή από τη Βάρνα όπου έμεναν όπου έμεναν πολλοί Έλληνες. Έλαβε τη βασική πολλοί Έλληνες. Έλαβε τη βασική μόρφωση στα Ζαρίφεια διδασκαλεία μόρφωση στα Ζαρίφεια διδασκαλεία της Φιλιππούπολης και έπειτα με την της Φιλιππούπολης και έπειτα με την υποστήριξη του Μητροπολίτη Αγχιάλου υποστήριξη του Μητροπολίτη Αγχιάλου ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει Φιλολογία. Φιλολογία.

Page 3: παρουσίαση1

Το Το 1908 πήρε το πτυχίο του και άρχισε να πήρε το πτυχίο του και άρχισε να εργάζεται στην εκπαίδευση στην αρχή στο εργάζεται στην εκπαίδευση στην αρχή στο ελληνικό διδασκαλείο του Πύργου ελληνικό διδασκαλείο του Πύργου (Μπουργκάς) και στη συνέχεια στην (Μπουργκάς) και στη συνέχεια στην Ελλάδα όπου μεταξύ άλλων στην Ανωτάτη Ελλάδα όπου μεταξύ άλλων στην Ανωτάτη Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών. Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών. Το 1919 πήγε στο Παρίσι με υποτροφία και παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας, φιλολογίας και κοινωνιολογίας. Τότε Τότε προσχώρησε στον προσχώρησε στον μαρξισμό και τον και τον διαλεκτικό υλισμό..

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Page 4: παρουσίαση1

Αναθεώρησε τις προηγούμενες απόψεις Αναθεώρησε τις προηγούμενες απόψεις του για την ποίηση, τόσο σε θεωρητικό, του για την ποίηση, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Διετέλεσε όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Διετέλεσε για πολλά χρόνια καθηγητής μέσης για πολλά χρόνια καθηγητής μέσης εκπαίδευσης ενώ εργάστηκε για εκπαίδευσης ενώ εργάστηκε για βιοποριστικούς λόγους και ως βιοποριστικούς λόγους και ως δημοσιογράφος. Υπήρξε συνεργάτης σε . Υπήρξε συνεργάτης σε πολλά περιοδικά και εγκυ-κλοπαίδειες πολλά περιοδικά και εγκυ-κλοπαίδειες μεταξύ των οποίων και στη Μεγάλη μεταξύ των οποίων και στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Πέθανε στις Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Πέθανε στις 16 Δεκεμβρίου 1974..

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Page 5: παρουσίαση1

Ο ποιητής διαβάζει το ποίημα Ο ποιητής διαβάζει το ποίημα

«Οι Μοιραίοι»«Οι Μοιραίοι»

http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=56

Page 6: παρουσίαση1

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

Page 7: παρουσίαση1

ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

Page 8: παρουσίαση1

http://www.youtube.com/watch?v=7hw6Qg79Pl4