Download - ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

Transcript
Page 1: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥΤετάρτη 23 Φλεβάρη 2011 Αριθμός Φύλλου 906 Τιμή 1 €

κωδικός 3573

www.neo-empros.net

σελίδα 7

σελίδα 2

σελίδα 2

σελίδες 8 - 9

σελίδα 4

Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ :

ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΩΝ: Ζητάμε Εξαθέσιο Σχολείο με εξειδικευμένους δασκάλους και ειδικά μαθή-ματα με ίσες ευκαιρίες και παροχές για όλα τα παιδιά

ΜΕΣΑΓΡΟΤΩΝ: Στην προσπάθεια ξεπουλήμα-τος των πάντων εμείς θα είμαστε ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ

ΕΡΕΣΙΩΤΩΝ: «Καλύτερα τα παιδιά μας να είναι φτωχά και γραμματιζούμενα παρά πλούσια και αγράμματα»

ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1ου-2ου ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Η ενοποίηση των σχολείων είναι αντιεκπαιδευτική, και θα δημι-ουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία τους

σελίδες 6 - 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

- Απεμπόληση των κυριαρχι-κών μας δικαιωμάτων στο Αι-γαίο καιπαράδοσης του πλούτου του στις πολυεθνικές.Ο Περιφερειάρχης κ. Γιακαλής και οι Συμβούλοι της παράταξής του «Ισχυρό Β. Αιγαίο» (ΠΑ-ΣΟΚ) και οι «οικολόγο» με τον κ. Η. Γιαννίρη καταψήφισαν το ψήφισμα που κατέθεσε ο επικε-φαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Στρατής Κόρακας για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση στις 15 Φλεβά-ρη 2011, σχετικά με τις εξελίξεις στο Αιγαίο.

- Η πορνεία είναι έσχατη μορ-φή προσβολής των ανθρώπι-νων δικαιωμάτων

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Την Πέμπτη 24 Φλεβάρη και ώρα 16:00-20:00

στο Εργατικό Κέντρο

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Σύσκεψη Παρασκευή 25 Φλεβάρη στις 6:30 το απόγευμα

στο Εργατικό Κέντρο

Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Αντεπίθεση τώρα Οργανωμένη Ανυ-πακοή στην αντερ-

γατική θύελλα

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Δεν θα τους περάσει. Οι συνταξιούχοι θα

δώσουν την απάντηση που τους αρμόζει

διεκδικώντας τα αυτονόητα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

σελίδα 3

Κοπή πίτας - γλέντιΤην Κυριακή 27 Φλεβάρη και ώρα 9:30 μ.μ. στο εστιατόριο «ΕΜΠΥΡΙΕΣ» (στα Λαδάδικα)

με ζωντανή μουσική

Απο την εκδήλωση των συνδικαλιστικών φορέων για τα προβλήματα των εργαζομένων

Page 2: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

2/ Τετάρτη 23 Φλεβάρη 2011Πολιτική

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Αρχιπελάγους 21, 3ος όροφος, 81100 Μυτιλήνη. Τηλ.: 2251029239, φαξ: 2251042492, e-mail: [email protected] web: www.neo-empros.netΕΚΤΥΠΩΣΗ: Δημ. Δούκας & Σια ΟΒΕΕ, Βενιαμίν Λεσβίου 6, Μυτιλήνη. Τηλ.: 2251024904 Fax: 2251027454ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ετήσια 35,00 ευρώ, Τραπεζών - ΟΤΑ - Εταιριών - Υπηρεσιών 100,00 ευρώ. Αυστραλία: 200$, Καναδάς: 190$, Ευρώπη: 105,00 ευρώ. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Αθανασία Καλαϊτζόγλου Εθνική Τράπεζα, Αρ.Λογαριασμού: 415/950150-94.Τετάρτη 23 Φλεβάρη 2011, Αριθμός φύλλου: 906, Τιμή φύλλου: 1 ευρώ.Ιδιοκτήτης: ΝΕ Λέσβου ΚΚΕ Εκδότης: Παρασκευάς Γεωργούλας

Διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή.

Η Διοίκηση του Συν-δικάτου Οικοδόμων Λέσβου, καλεί τα

μέλη και τους οικοδόμους του νησιού μας σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή στις 6:30 το απόγευμα, στην αίθου-σα συνεδριάσεων του Ερ-γατικού Κέντρου, (οδός Βαλαωρίτου και Δαβάκη στη Χρυσομαλλούσα).Η σύσκεψη έχει σαν στόχο να συζητηθεί και να συντονι-στεί η δράση των οικοδόμων ώστε να γίνει πράξη το σύν-θημα «ένας για όλους και όλοι για έναν».

Στην πρόσκληση, η Διοίκη-ση αναφέρει: «Συνάδελφε Οικοδόμε,Οι εργαζόμενοι τον τελευταίο χρόνο δέχονται κατά μέτωπο

επίθεση από τις δυνάμεις του κεφαλαίου και τους πο-λιτικούς υπηρέτες τους, την κυβέρνηση και τα κόμματα της Ν.Δ. και το ΛΑ.Ο.Σ, σε στενή συνεργασία με τους ιμπεριαλιστικούς οργανι-σμούς ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ.

Στον κλάδο των οικοδόμων η ανεργία θερίζει, σπάει κό-καλα όπως λέει και ο λαός μας.

Το χειμερινό επίδομα ανερ-γίας ελάχιστοι συνάδελφοι είχαν προϋποθέσεις για να το πάρουν, τον επόμενο

χρόνο όπως φαίνεται κανέ-νας οικοδόμος δε θα το δι-καιούται εάν ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις.

Ασφαλιστική κάλυψη για να έχουμε ιατρική περίθαλψη εμείς και τα παιδιά μας είναι πλέον δύσκολο έως ακατόρ-θωτο με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος Πετρα-λιά.Παροχές σε χρήμα (επίδομα

ασθενείας, επίδομα παιδιών κλ) είναι πλέον όνειρο άπια-στο για τους οικοδόμους.

Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Τα παιδιά μας θα αναγκα-στούν να εγκαταλείψουν τις σπουδές. Θα στερηθούν το φαΐ. Στερούν από τα παιδιά μας το δικαίωμα της ιατρικής πε-ρίθαλψης, το δικαίωμα της

δουλειάς, το δικαίωμα να ερωτευτούν, να κάνουν οι-κογένεια, να κάνουν παιδιά, να ονειρευτούν και να προ-γραμματίσουν το μέλλον τους.

Θα μας κόψουν το νερό, το ρεύμα, το τηλέφωνο.

Θα κατασχέσουν τα σπίτια μας όσοι πληρώνουμε δά-νεια στις τράπεζες.

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Η προσωρινή Διοίκηση

του Σωματείου, σε ανακοί-νωση-κάλεσμα καλεί τους

εργαζόμενους-ες στον κλάδο του επισιτισμού-τουρισμού, να πάρουν μέρος στις εκλογές του Σωματείου και να συσπειρωθούν με το ταξικό εργατικό κίνημα, για να μπει ένα τέ-λος στην εκμετάλλευση.

«Δεν υπάρχει άλλη λύση, πέρα από τον μαζικό, οργανωμένο αγώνα με ταξικό προσανατολισμό. Στη βάση αυτή, το Σωματείο Επισιτισμού-Τουρισμού, σε καλεί να συσπειρω-θείς στο σωματείο και να παλέψεις για τα δικαιώματα τα δικά σου και των συναδέλφων σου.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερος φόβος για το κεφάλαιο, από τη δράση των εργαζομένων στα σωματεία, από την ενιαία απάντηση τους στα σχέ-δια της πλουτοκρατίας, που έχει ως στόχο την ολοένα και μεγαλύτερη εξαθλίωση των εργαζομένων.

Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να παλέψει μόνος του. Η μεγαλύ-τερη του δύναμη είναι η αλληλεγ-γύη και η βοήθεια των συναδέλ-φων του» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της η προσω-ρινή Διοίκηση του Σωματείου.

Page 3: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

/3Τετάρτη 23 Φλεβάρη 2011

Εργατικά

Πολιτική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κοινή εκδήλωση έκαναν οι συνδικαλιστικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο

Πανεπιστήμιο Αιγαίου με αφορμή τις περικοπές και το κόψιμο των προσλήψεων νέων καθηγητών στην οποία αποφάσισαν όπως μας είπε ο κ. Στράτος Γεωργούλας, πρό-εδρος του ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου- Παράρτη-μα Μυτιλήνης, ότι: «Αφενός θα παλέψουμε για Δημόσια και Δωρεάν Παι-δεία. Αφετέρου να καταδείξου-με τους κινδύνους όπου οι Υπουργικές Αποφάσεις και το Σχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, είχαν τους κινδύνους για το Πανε-πιστήμιο Αιγαίου.

Πιο συγκεκραμένα:- Μείωση του προϋπολογι-σμού για το 2010 κατά 25% και για το 2011 περαιτέρω μείωση κατά 30%. - Μειώσεις μισθών καθηγη-τών και διοικητικών υπαλ-λήλων άνω του 15%. - Σταμάτημα των διορισμών των ήδη εκλεγμένων καθηγητών. - Σταμάτημα των εξελίξεων των ήδη υπηρετούντων καθηγητών. - Κόψιμο όλων των νέων προσλή-ψεων των καθηγητών που είχαν αποφασίσει για Πανεπιστήμια. - Κόψιμο των πιστώσεων για συμ-βασιούχους καθηγητές κατά 34% γι’ αυτό το 6μηνο».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε αντι-προσωπεία του Παλλεσβιακού Ερ-γατοϋπαλληλικού Κέντρο με επι-κεφαλής το μέλος της Διοίκησης Διονύση Καράτζαλο, από το ΠΑΜΕ Δημοσίου ο Βασίλης Γιανέλλης και αντιπροσωπεία του ΜΑΣ.

Στην τοποθέτησή του ο εκπρόσω-πος του Εργατικού Κέντρου μεταξύ άλλων τόνισε.«Η διοίκηση του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, ένα από τα θέματα που θεωρεί ότι δεν πρέπει να φεύγει από το κέντρο της προσοχής της εργατικής τάξης, εί-ναι η παιδεία και η ολόπλευρη μόρ-φωση της νέας γενιάς. Η Παιδεία, η εκπαίδευση και η ολό-πλευρη μόρφωση της νέας γενιάς και όχι μόνο, είναι κάτι που απα-σχολεί τη συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών οικογενειών.Για μας η επίθεση που αυτή τη χρο-νική περίοδο, δέχεται το δικαίωμα στη μόρφωση, η δημόσια δωρεάν παιδεία, το δημόσιο ΔΩΡΕΑΝ Πανε-πιστήμιο, είναι μέρος της γενικότερης επίθε-σης που έχει εξαπολυθεί σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής και

στην ποιότητα του βιοτικού επιπέ-δου των εργαζομένων, και γενικά της λαϊκής οικογένειας. Επίθεση που εξαπέλυσαν κυβέρ-νηση, με την ανοχή της Ν.Δ., των κομμάτων του ευρωμονόδρομου και τη στήριξη του ΛΑ.Ο.Σ. Πάντα σε στενή συνεργασία με την Ε.Ε., το Δ.Ν.Τ. και την Ε.Κ.Τ. Με αφορμή και πρόσχημα τα ελλείμματα που οι

ίδιοι τα δημιούργησαν και την κα-πιταλιστική κρίση, παίρνουν τέτοια μέτρα, καταργούν κατακτήσεις που κερδήθηκαν με αίμα τον προηγού-μενο αιώνα και ακόμα πιο πίσω. Καταργούν εργασιακά, μισθολογι-κά, συνταξιοδοτικά, κοινωνικά δι-καιώματα.

Δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την Υγεία-Πρόνοια, την Παιδεία και ολόπλευρη μόρφωση του λαού, ψυχαγωγία, άθληση, πολιτισμό, τα μετατρέπουν όλα σε εμπόρευμα.Η περίπτωση της περικοπής πι-στώσεων στο πανεπιστήμιο Αιγαί-ου, αλλά και γενικά σε όλα τα πανε-πιστήμια με ό,τι συνεπάγεται αυτό, απολύσεις, περικοπή μαθημάτων, τμημάτων κ.λπ. είναι σύμπτωμα, δεν είναι ασθένεια. Ακόμα κι αν βρε-θούν φέτος χρήματα, θα καταπολε-μηθεί προσωρινά το σύμπτωμα της μεγάλης ασθένειας, που αυτή θα τρώει την παιδεία σε μεγαλύτερο βάθος και πάλι θα επανέλθει με οξύ-τερη μορφή. Από αυτά που μέχρι σήμερα έχου-με αποκρυσταλλώσει σαν εμπειρία, είναι ό,τι με το νέο νόμο επιδιώκεται η πλήρης παράδοση της παιδείας και ο έλεγχος της γνώσης και της επιστήμης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την προσχολική αγωγή, μέχρι το Πανεπιστήμιο, στις ορέξεις και την ιδιοκτησία των μονοπωλιακών ομίλων και συγκροτημάτων, που δραστηριο-ποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης, ή ετοιμάζονται να επενδύσουν το συσ-σωρευμένο χρήμα που προέρχεται από ληστεία της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Καταλήγοντας θα ήθελα να κατα-

θέσω την θέση του Εργατικού Κέ-ντρου για την παιδεία την επιστή-μη, τη δομή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης.Αναφέρω το κοινά αποδεκτό ό,τι η επιστήμη σε κάθε ιστορική στιγμή είναι το γενικό αποτέλεσμα του συ-νόλου της προηγμένης επιστήμης. Είναι σύνολο σκέψεων και ιδεών, που έχουν οικοδομηθεί από την

πείρα και εργασία χιλιάδων επιστη-μόνων και στοχαστών και όχι μόνο.Άρα η επιστήμη έχει κοινωνικό χα-ρακτήρα.

Kαι ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιστήμης, άρα και των ΑΕΙ είναι αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, αντίθετος με τη μείωση της κρατικής χρηματοδό-τησης, αντίθετος με τη μείωση των δημόσιων πόρων για την παιδεία είναι αντίθετος με την ύπαρξη στα πανεπιστήμια εργαζομένων είτε δι-δασκόντων είτε διοικητικών υπαλ-λήλων ή όποιας ειδικότητας προ-σωπικού με ημερομηνία λήξης. Είναι αντίθετος και δεν μπορεί να συνυπάρξει με κολέγια, ή με πα-ραρτήματα πανεπιστημίων άλλων χωρών, που λειτουργούν με κερδο-σκοπικό χαρακτήρα, ούτε με ινστι-τούτα, προδρόμους της ιδιωτικο-ποίησης των Πανεπιστημίων τύπου ΙΝΕ των ανυπόληπτων κυβερνητι-κών ηγεσιών ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Εί-ναι καιροσκοπισμός σήμερα να μι-λάμε για δημόσιο πανεπιστήμιο και να δεχόμαστε δίδακτρα, κάνοντας αρχή από μεταπτυχι-ακά, αλλά και ιδιωτικά κολέγια στο όνομα της ελεύθερης επιλογής.

. Οι βασικοί άξονες μιας φιλολαϊκής εκ-παιδευτικής πολιτικής πρέπει να είναι: - Καθιέρωση Ενιαίου, 12χρονου Βασικού Υποχρεωτικού Σχολεί-ου, απαραίτητη προϋ-πόθεση όχι μόνο των

πανεπιστημιακών σπουδών, αλλά κάθε επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σχολείου κοινού για όλους, χωρίς ταξικές, φυλετικές, γεωγραφικές και άλλες διακρίσεις.- Το δωδεκάχρονο σχολείο αποτε-λεί συνέχεια μιας δίχρονης υποχρε-ωτικής προσχολικής αγωγής μέσα από κρατικό σύστημα παιδικών κέ-ντρων.- Ριζική αναμόρφωση της τεχνικοε-παγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε αυτή να οικοδομηθεί σε μεταλυκει-ακό επίπεδο. - Συγκρότηση Δημόσιας και Δωρε-άν Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, στην υπηρεσία των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και της εξέλιξης της επιστήμης, που να εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου επιστημονική ει-δίκευση για όλους αδιάκριτα τους φοιτητές. - Αναμόρφωση των προγραμμά-των σπουδών και επανεξέταση των αντικειμένων τους, ώστε, να αντα-ποκρίνονται ενιαία στις πραγματι-κές ανάγκες της επιστημονικής και κοινωνικής προόδου.- Αναπροσανατολισμό της Πανε-πιστημιακής έρευνας, ώστε, αντί για την ενίσχυση της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας των λίγων, να αποσκοπεί στην ανύψωση της κοινωνικής, οικονομικής και πνευ-ματικής στάθμης του συνόλου του λαού.- Κατοχύρωση Δημόσιας και Δω-ρεάν Ανώτατης Εκπαίδευσης, ως τη βασική προϋπόθεση του ενιαί-ου χαρακτήρα της. Κατάργηση των κάθε λογής ιδιωτικών «πανεπιστη-μίων» και κάθε μορφής ιδιωτικοποί-ηση των κρατικών.- Την εξασφάλιση της οικονομικής επάρκειας των ΑΕΙ για το σύνολο των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, με αποκλει-στικά κρατική χρηματοδότηση.- Την αποτροπή επιβολής του συ-στήματος αξιολόγησης των ιδρυμά-των και του διδακτικού προσωπι-κού, με κριτήρια εξωπανεπιστημια-κά - επιχειρηματικά, της σύνδεσης της χρηματοδότησης με το βαθμό ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις της «αγοράς Την υπεράσπιση της δημοκρατικής λειτουργίας των ΑΕΙ».

Page 4: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

4/ Τετάρτη 23 Φλεβάρη 2011Πολιτική

Την Τρίτη 15 Φλεβάρη, ήταν μέρα Πα-νελλαδικής δράσης της ΚΝΕ για την ανερ-γία.Από το πρωί μέλη και φίλοι της Οργάνω-σης, βρέθηκαν έξω από τα γραφεία του ΟΑΕΔ, αφού στην υπηρεσία αυτή πηγαί-νουν καθημερινά δεκάδες νέοι και νέες,

ψάχνοντας για δου-λειά.Μια δουλειά, η οποία είναι ορισμένου χρόνου και πληρώ-νονται με μισθούς πείνας, αφού δεν φτάνει ούτε για τις βασικές ανάγκες.

Η πεντάμηνη κα-μπάνια της ΚΝΕ για την οργάνωση

της νεολαίας, της νέας βάρ-διας της εργατικής τάξης, για την οργάνωσή της σε κατεύθυνση ρήξης και ανα-τροπής με το καπιταλιστικό σύστημα, έχει ήδη απλωθεί σε όλη τη χώρα με μια πο-λυμορφία δράσεων και εκδηλώσεων.

Αμεσα μέτρα προστασίας των

ανέργωνΣύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστι-κής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η ανεργία στους νέ-ους... «θερίζει»! Στην ηλικιακή ομάδα 15 - 29 ετών η ανεργία ήταν στο 3ο τρίμηνο του 2009 στο 18,5% και ένα χρόνο μετά, στο τρίτο τρίμηνο του 2010 σκαρ-φάλωσε στο 24,2%. Στην ηλικιακή ομάδα 15 - 24 ετών, τον Οκτώβρη του 2009 ήταν 27,5% και τον Οκτώβρη του 2010 έφτασε στο 34,6%. Στην ίδια ηλικι-ακή ομάδα (15 - 24 ετών), το Νοέμβρη του 2009 ήταν 27,8% και το Νοέμβρη του 2010 έφτασε στο 35,6%! Δη-λαδή, πάνω από ένας στους

τρεις νέους μέχρι 24 χρονών καταγράφεται επισήμως ως άνεργος (ποσοστό που στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο αφού και μόνο για λίγες ώρες περιστασια-κά να έχει δουλέψει κάποιος στα εξεταζόμενα διαστήμα-τα, δεν προσμετράται στους ανέργους).

Στην προκήρυξή της για την Πανελλαδική μέρα δρά-σης για την ανεργία, η ΚΝΕ εξηγεί στους νέους ότι «την ανεργία, όπως και την κρί-ση, τη γεννά το γερασμένο καπιταλιστικό σύστημα, όπου όλα λειτουργούν για τα κέρδη των λίγων:

-Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις κλείνουν τις μικρότερες. -Γιατί ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των επιχειρή-σεων γίνεται σε βάρος των δικαιωμάτων των εργατών που παράγουν τον πλούτο, επειδή λειτουργούν για το κέρδος των καπιταλιστών. Οσο αυξάνει η παραγωγι-

κότητα, δηλαδή αυτά που παράγει ο εργάτης στο χρόνο που δουλεύει, αντί να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος και να αυξηθούν οι μισθοί, συμβαίνει το αντίθε-το. Αυτοί απολύουν εργάτες για να αυξηθούν κι άλλο τα κέρδη τους».

Απέναντι σ' αυτή την πραγ-ματικότητα του καπιτα-λισμού, που σε καιρούς κρίσης γίνεται ακόμα πιο εφιαλτική και αγκαλιάζει μά-ζες νεολαίας, η ΚΝΕ καλεί τους νέους να διεκδικήσουν οργανωμένα και να επιβά-

λουν μέτρα προστασίας για όλους τους ανέργους και τις οικογένειές τους:-Επίδομα ανεργίας 1.120 ευρώ για όλη την περίο-δο της ανεργίας, για όλες τις κατηγορίες ανέργων, με πλήρη και δωρεάν υγειονο-μική φροντίδα και περίθαλ-ψη χωρίς προϋποθέσεις. -Κανένα σπίτι ανέργου να μη βγει σε πλειστηριασμό, να παγώσουν τα δάνεια. Σε κανένα σπίτι ανέργου να μην κοπεί ηλεκτρικό, νερό, τηλεφωνία. -Δωρεάν μετακίνηση.

«Μαζί με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ να δώσεις τη μάχη για την ανασύνταξη του

κινήματος, να πάρει σάρ-κα και οστά η λαϊκή συμ-

μαχία που θα αμφισβητή-σει και θα ανατρέψει την εξουσία των μονοπωλί-

ων, που θα εξαλείψει την αιτία της ανεργίας, την

καπιταλιστική εκμετάλ-λευση», καλούσε η ΚΝΕ

τους νέους ανέργους, απολυμένους, ημιαπα-

σχολούμενους.

Τον αποκλεισμό της από τις εκλογές των Πολιτικών Συνταξι-

ούχων του νησιού μας κα-ταγγέλλει η Ενωτική Συνδι-καλιστική Κίνηση Πολιτικών Συνταξιούχων.«Με αφορμή τις εκλογές στο Σύνδεσμο Πολιτικών Συντα-ξιούχων Λέσβου, η Ενωτι-κή συνδικαλιστική κίνηση πολιτικών Συνταξιούχων Λέσβου, απευθυνόμενη σ’ όλους τους συνταξιούχους της Λέσβου καταγγέλλει τη μεθοδευμένη προσπάθεια του Δ.Σ του συνδέσμου να αποκλείσει από τις εκλο-γές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 27 Φλεβάρη στα γραφεία του συνδέσμου την παράταξη μας η οποία έχο-ντας το δικαίωμα και βάσει του καταστατικού να κατέβει με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και με συγκεκριμένες θέσεις αποδεκτές από την πλειο-ψηφία των Συνταξιούχων.Είναι φανερό ότι ορισμένοι μαζί και τα μέλη του Δ.Σ του Συνδέσμου φοβούνται την

καταδίκη των αντιλαϊκών πο-λιτικών των Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και γι’ αυτό κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους ούτως ώστε οι συ-νταξιούχοι της Λέσβου να μείνουν για μια ακόμη διετία στη γωνία, αρκούμενοι σε κοινωνικές και μόνο εκδη-λώσεις πάντα μακριά από το μετερίζι των αγώνων που δίνει το ταξικό λαϊκό κίνημα» τονίζει στην ανακοίνωση της και επισημαίνει ότι:

«Δεν θα τους περάσει. Οι συνταξιούχοι θα δώσουν την απάντηση που τους αρ-μόζει διεκδικώντας τα αυτο-νόητα.Το δικαίωμά τους να εκ-φράζονται με όποιο τρόπο επιλέξουν οι ίδιοι και όχι να αποφασίζουν άλλοι γι’ αυ-τούς.Το δικαίωμα να επιλέγουν το δρόμο του αγώνα και όχι τον καθοδηγούμενο εφησυχα-σμό και μοιρολατρία.Όσα εμπόδια και να σκαρφι-στούν το ποτάμι της λαϊκής

οργής δεν μπορούν να το σταματήσουν.Η Ενωτική κίνηση μας θα αγωνιστεί ούτως ώστε να αρθούν τα ψευτοδιλήματα και τα νομικίστικα τάχα μου εμπόδια που προσπαθούν να μπουν από τους θεματο-φύλακες της νομιμότητας.Την απάντηση θα την πά-ρουν σύντομα».

Και τονίζουν ακόμα ότι:«Οι Συνταξιούχοι, η Ερ-γατική Τάξη και τα λαϊκά στρώματα δέχονται την πιο άγρια επίθεση σε όλα τα δικαιώματα και ό,τι με αίμα και θυσίες κατακτήθηκε. Οι αντεργατικές-αντιλαϊκές πο-λιτικές της κυβέρνησης, με τη στήριξη της ΝΔ και του ΛΑ.Ο.Σ., έχουν ακέραια την ευθύνη για την κατάσταση που βιώνουμε εμείς και τα παιδιά μας.Το πάγωμα των συντάξι-μων αποδοχών μας για πέ-ντε χρόνια, η περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, η επι-βολή του ΛΑΦΚΑ, η επιβά-

ρυνση από την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας, η αύξηση στον ΦΠΑ, οι αυξή-σεις στα φάρμακα, η εμπο-ρευματοποίηση της Υγείας, οι ενοποιήσεις στα ασφαλι-στικά ταμεία για τον κλάδο της Υγείας, με τη μείωση την κρατικής συμμετοχής, καθώς πολλά ακόμη μέτρα έχουν κάνει τη ζωή μας αφό-ρητη και μας οδηγούν στην εξαθλίωση».

Διεκδικούμε:Αποκλειστικά Δημόσιο, Δω-ρεάν ενιαίο και καθολικό σύ-στημα Υγείας και Πρόνοιας, με πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολο-γισμό. Κατάργηση κάθε επι-χειρηματικής δράσης. • Να καταργηθούν οι ασφαλι-στικές εισφορές στον κλάδο Υγείας, κάθε είδους πληρω-μή των ασθενών για ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη, στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας. • Κανένα δημόσιο νοσο-

κομείο, πολυιατρείο, ή νο-σοκομείο του ΙΚΑ, ή άλλου Ταμείου να μην κλείσει ή να συγχωνευτεί. • Άμεσες προσλήψεις για-τρών, νοσηλευτών για πλή-ρη κάλυψη των αναγκών. Κατάργηση ελαστικών σχέ-σεων εργασίας και μονιμο-ποίηση όλων των συμβασι-ούχων».

Το ψηφοδέλτιο της Ενωτι-κής συνδικαλιστικής κίνη-σης πολιτικών συνταξιού-χων Λέσβου

1.Αντώνα-Βουλβούλη Ελέ-νη του Κωνσταντίνου2. Βουλβούλης Δημήτριος (Ηλίας)3.Δούκα Ευστρατία του Κωνσταντίνου4.Καράβολας Ηλίας του Πέτρου5.Καρακωσταντής Ιγνάτης του Χρήστου6.Σταθέλλη Σταυρίτσα του Κωνσταντίνου7.Χατζηπαναγιώτης Χρύ-σανθος του Χριστόφα

Page 5: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

/5Τετάρτη 23 Φλεβάρη 2011

Η παράταξη του κ. Ν. Γιακαλή απορρίπτει την καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής στο Αιγαίο

Στην πρώτη ουσιαστικά συ-νεδρίαση του Περιφερεια-κού Συμβουλίου (ΠΣ) Βο-

ρείου Αιγαίου, που έγινε την Τρίτη 15 φρουρίου 2011 στη Μυτιλήνη, μεταξύ των θεμάτων ήταν και η έκδοση ψηφίσματος για τη δια-σφάλιση των κυριαρχικών μας δι-καιωμάτων στο Αιγαίο, στα πλού-σια απ’ ότι φαίνεται κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το θέμα το πρότεινε η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» με επικεφαλής το Στρατή Κόρακα.

Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν απλού διαχειριστικού χαρακτήρα με ήσσονος πολιτικού χαρακτήρα, που υποβαθμίζουν τη λειτουργία ενός πολιτικού οργάνου που πρέπει να είναι το ΠΣ Βορείου Αιγαίου. Το ψήφισμα είχε προ πολλού κατα-τεθεί στο Προεδρείο και το περιε-χόμενο του διασφαλίζει την εθνική αξιοπρέπεια μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, το γνήσιο πατριωτισμό του λαού μας, την ειρήνη στην περι-οχή μας. Καταδίκαζε τις προσπάθει-ες της Κυβέρνησης και των μονοπω-λιακών ομίλων που έχουν βάλει στο στόχο αυτό τον πλούτο. Καταδίκαζε τις ωμές ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που θέλουν

Η ξευτίλα στο μεγαλείο της!!!

το Αιγαίο ουδέτερη ζώνη, χωρίς ελ-ληνικά δικαιώματα με κουμανταδόρο το ΝΑΤΟ.Παρόλο που το ψήφισμα στις διατυ-πώσεις του ήταν πολύ προσεγμένο, χωρίς όμως να στρογγυλεύει την αλήθεια, η παράταξη του κ. Νάσου Γιακαλή που ελέω «Καλλικράτη» έχει τη πλειοψηφία (τα 3/5 των Δημοτι-κών Συμβούλων) σύσσωμη καταψή-φισε το ψήφισμα, με προφανή στόχο να μην θιγεί στο ελάχιστο η κυβερ-νητική πολιτική του ΠΑΣΟΚ στον το-μέα αυτό. Κατά τα άλλα οι άνθρωποι προεκλογικά εμφανίζονταν ως «ανε-ξάρτητοι», «υπερκομματικοί» κλπ. Και να σκεφθεί κανείς ότι κάποιοι από αυτούς μιλούσαν για «πατριω-τικό ΠΑΣΟΚ».

Δε φτάνει που ο κ. Βουνά-τσος άφησε την υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας με

δυό μόνο υπαλλήλους και δεν μπορούν οι πολίτες, που έχουν ανάγκη βιβλιάρια κοινωνικής πρό-νοιας, επιδόματα και ότι άλλο τους

προσφέρει αυτή η υπηρεσία, να εξυπηρετηθούν.Δε φτάνει που υπερασπίζεται μια

πολιτική για την Υγεία που βάζει

χαράτσι για να μπορεί κανείς να

έρθει σε επαφή με κάποιο γιατρό

του νοσοκομείου και να πληρώνει

κάθε εξέταση που κάνει. Δε φτάνει που έχουν οδηγήσει εκατομμύρια κόσμο κάτω από τα όρια της φτώχειας και στις ουρές

των συσσιτίων της εκκλησίας ή

των Δήμων. Έρχεται ο κ. Βουνά-τσος χωρίς ντροπή να εξευτελίσει

ακόμα περισσότερο ανθρώπους που έχουν ανάγκη ιατροφαρμα-κευτικής περίθαλψης με την πα-ραχώρηση κουπονιού και μάλιστα

περνώντας από το Πολιτικό του Γραφείο…Ντροπή και αίσχος για εκείνον και

για όσους βοηθάνε στο διασυρμό αυτών των ανθρώπων που αφού

Οικονομία στα πίτουρα

Να ποια είναι η Κ.Αλ.Π!!!

Πριν ακόμα φτάσουν στα χέ-ρια των ψαράδων οι νέες εγκρίσεις για χορήγηση ει-

δικής άδειας αλιείας ου ερυθρού τόνου, που ως γνωστόν έχουν ισχύ για ένα χρόνο, ανακοινώθηκε απ’ το Υπ. Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας (Υ.ΘΥ.Ν.ΑΛ.) η ανάκληση τους λόγω του ότι η ΕΕ απέρριψε το υποβληθέν ετήσιο σχέδιο Αλιείας τόνου της χώρας μας για το 2011, απαγορεύοντας τη χρήση αγκιστρωτών εργαλείων (παραγάδια, πετονιές) για τη σύλληψη του ερυθρού τόνου. Πρόκειται για μέτρο που θί-γει σχεδόν το σύνολο των μικρών και μικρομεσαίων ψαράδων που έτσι κι αλ-λιώς ελάχιστα μέσα δια-θέτουν να έχουν επιτυχείς αποδόσεις. Αντίθετα τα μεγάλα συ-γκροτήματα, γρι-γρι, που ανήκουν σε αλιευτικές εται-ρείες θα είναι οι αποκλειστι-κοί χρήστες στη διαχείριση του ερυθρού τόνου. Είναι αυτοί που καταφέρ-νουν να συλλαμβάνουν τεράστιες ποσότητες ερυ-θρού τόνου σε περιοχές που κοπαδιάζει για αναπαραγωγή χάρις στα τεράστια κυκλικά δίκτυα που διαθέτουν και μπορούν να εγκλωβιστούν μεγάλες ποσότητες ψαριών. Πίσω απ’ τις περίτεχνες διατυπώσεις όπως «ισορροπία αλιευτικών πόρων και αλιευτικής προσπάθειας» η «ορ-θολογική διαχείριση» προς αποφυγή «κατάρρευσης αποθεμάτων» κρύβο-νται οι πραγματικές προθέσεις της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η Αλιευτική Διαχεί-ριση να περάσει υπό τον έλεγχο του κεφαλαίου και να αποτελεί αποκλει-στικό δικαίωμα των μεγάλων αλιευτι-κών εταιρειών. Η ΕΕ απαγορεύει τα τσιμπολογήματα

των αγκιστρωτών εργαλείων και επι-τρέπει τα σαρώματα και τους μαζι-κούς εγκλωβισμούς που διενεργούν συγκροτήματα βιομηχανικής Αλιείας. Έχει στόχους να εκδιώξει τους ψαρά-δες που αποζούν απ’ την Αλιεία «με-ροδούλι- μεροφάι» και στηρίζει τα μεγάλα αλιευτικά συγκροτήματα που αποκομίζουν τεράστια κέρδη απ’ τις μαζικές συλλήψεις ψαριών τα οποία διοχετεύονται στις διεθνείς αγορές.

Κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις η Αλιεία στη χώρα μας δεν έχει μέλ-λον. Κυβέρνηση, κεφάλαιο και Κόμματα που στηρίζουν τον Ευρωμονόδρομο, λειτουργούν στην εκδίωξη των ψα-ράδων. Ο αλιευτικός κόσμος στη χώρα μας μπορεί να ελπίζει μόνο σε μια πορεία αποδέσμευσης απ’ την ΕΕ.

πρώτα τους πήραν τη μπουκιά από το στόμα τώρα τους εξευτελί-ζουν με αυτόν τον τρόπο.Ποιός σας δίνει αυτό το δικαίωμα

κ. Βουνάτσο; Δεν έχετε ίχνος ντρο-πής; Αλλά που να τη βρείτε. Ποιός πολιτικός πολιτισμός να σας

τη διδάξει; Όταν πριν λίγους μήνες

καπελώσατε το λαό του νησιού μας

με το «ανεξάρτητος» για να εφαρ-μόσετε, αμέσως μετά, τη χειρότερη

αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική της

κυβέρνησης διακόπτοντας τη σίτι-ση στους βρεφονηπιακούς σταθ-μούς, παραδίνοντας τα δημόσια σφαγεία στους ιδιώτες, ψάχνοντας

επενδυτές για να ξεπουλήσετε το

νερό του Τσίγκου, συμφωνώντας στις συγχωνεύσεως σχολείων και

ότι άλλο φέρνει η πολιτική αυτή

που ξεζουμίζει τον εργαζόμενο, τη

λαϊκή οικογένεια, για να παραδώ-σει τα πάντα στο μεγάλο κεφάλαιο

ή στη «φιλανθρωπία» σας.Είναι πολύ υπερήφανος όμως ο κό-σμος της φτωχολογιάς για να ανε-χτεί αυτό το διασυρμό περνώντας

από το Πολιτικό σας Γραφείο… Ή ίσως το κάνει μόνο και μόνο για να

σας φτύσει!!!

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ασχολήθηκε επί μακρόν στην τελευταία συνεδρίαση για εξεύρεση πόρων, περιορίζοντας δαπάνες για ενοί-κια σε κτίρια όπου τα περισσότερα γραφεία είναι άδεια.

Το φαινόμενο των κενών γραφείων οφείλεται στη λήξη των συμβάσεων των εποχιακών υπαλλήλων που αντί να τους επαναπροσλάβουν προτιμούν την εγκατάλειψη των μισθίων στο Δημόσιο καθώς και τη μείωση του αριθμού των Δημόσιων Υπαλλήλων. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι κάνει οικονομία με το να απολύει συμβασιούχους των 500 ευρώ το μήνα αδιαφορώντας ότι οι υπηρεσίες αδυνατούν να λει-τουργήσουν.

… και σπατάλη στο αλεύρι

Κι ενώ απολύει χαμηλόμι-σθους εργαζόμενους ορίζει γενικούς Δ/ντές με προκλη-

τικά υψηλούς μισθούς σχεδόν δι-πλάσιους σε σύγκριση με κατώτερο στελεχικό δυναμικό και πενταπλά-σιο σε σχέση με το μισθό των εποχι-ακών εργαζομένων.

Θα μπορούσαν αντί να δίνουν αυ-τούς τους προκλητικούς μισθούς

στους Γενικούς Δ/ντές να προσλαμ-βάνουν υπαλλήλους για να λειτουρ-γήσουν οι υπηρεσίες. Φαίνεται όμως ότι δεν τους ενδιαφέρουν η εξυπη-ρέτηση των λαϊκών στρωμάτων. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η εξυπηρέτηση του κεφαλαίου.

Οι λαϊκές αντιδράσεις είναι το λογι-κό επακόλουθο της αντιλαϊκής τους πολιτικής!

Page 6: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

6/ Τετάρτη 23 Φλεβάρη 2011Νεολαία

Οι κάτοικοι του Δημ. Διαμ. Με-σαγρού εκφράζουν την έντο-νη διαμαρτυρία τους για την

επιχειρούμενη κατάργηση του Δημο-τικού σχολείου της περιοχής τους και καταγγέλλουν επισημαίνοντας:1. «Όπου κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μια φυλακή»... και οι φυλακές έχουν πρόβλημα χωρητικότητας τώρα τελευταία (ή, αν προτιμάτε, η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα έχουν αυξητικές τάσεις).2. Στο βωμό του χρήματος θα συ-νενωθούν τα σχολεία τη στιγμή που θεωρείται ότι τα μικρά σχολεία προ-σφέρουν καλύτερες δυνατότητες μά-θησης.3. Το μέτρο αυτό θα φέρει την περαιτέ-ρω μεσομακροπρόθεσμη κοινωνική, πολιτιστική και πληθυσμιακή αποδυ-νάμωση των μικρών κοινωνιών.4. Θα αυξηθεί Ο κίνδυνος να δημιουρ-γηθούν υδροκέφαλα σχολεία (σχο-λεία υποδοχής) με πολλούς μαθητές ανά τμήμα, γεγονός που δυσχεραίνει την εκπαιδευτική και παιδαγωγική δι-αδικασία και την αμεσότητα της επα-φής του εκπαιδευτικού με το μαθητή.5. Τα παιδιά μας πλέον θα πρέπει να διαθέτουν επιπλέον χρόνο για με-τάβαση και επιστροφή στο σχολείο υποδοχής, με αποτέλεσμα να μειω-

θεί επιπλέον ο σχεδόν ανύπαρκτος ωφέλι-μος χρόνος τους.6. Τίποτα πλέον δεν μπορεί να κρύψει τη γύμνια του βασιλιά. Ούτε τα τρύπια συν-θήματα («πρώτα ο μα-θητής»), ούτε απαξίω-ση της σημασίας των λέξεων (διαβούλευ-ση), ούτε το σοκ και η αφασία που μας προ-καλούν προσωρινά τα απανωτά χτυπήμα-τα-μέτρα. Η παιδεία, όπως και η υγεία, η πρόνοια, οι δημόσιες συγκοινωνίες, η κοι-νωνική ασφάλιση και οτιδήποτε έχει κοινω-νικό και δημόσιο χαρακτήρα, μπαί-νουν από την πολιτική της κυβέρνη-σης στην προκρούστεια κλίνη.Τη στιγμή που ξανακατεβάζουν στη βουλή το νόμο (!) μέσω του οποίου διαγράφουν χρέη (οφειλές) προς το δημόσιο ύψους 23 δις ευρώ, για να αποκαθάρουν τους μεγαλοοφειλέ-τες-απατεώνες και να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα το «επι-χειρηματικό τους έργο», την ίδια στιγμή επιχειρούν να κλείσουν εκα-

τοντάδες σχο-λεία σε όλη την Ελλάδα για να εξοικονομήσουν περίπου 100 εκ. ευρώ. Και είναι προφανώς προ-σπάθεια μαζι-κού κλεισίματος σχολείων, γιατί αν η συζήτηση αφορούσε κά-ποια σχολεία που κάποια στιγμή μένουν 2 ή 3 μαθητές, υπήρχαν οι θε-σμοθετημένες δομές (νομαρχι-ακές επιτροπές παιδείας) που

κάθε χρόνο γνωμοδοτούσαν για την ανάγκη ίδρυσης ή συγχώνευ-σης σχολείων, ανάλογα με την με-ταβολή του μαθητικού πληθυσμού. Όμως τώρα η στόχευση είναι δρα-στική υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου, με τη δημιουργία σχολι-κών μονάδων τεράτων στα αστικά κέντρα και την παράλληλη ερήμω-ση της υπαίθρου. Ότι δεν κατάφε-ραν να κάνουν το Σεπτέμβρη μέσω της οδηγίας για τα 30άρια τμήματα,

λόγω των σφοδρών αντιδράσεων από καθηγητές και γονείς, επιχει-ρούν να το υλοποιήσουν τώρα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Εκτός από το να εκφράζουμε την οργή και τον αποτροπιασμό μας για όλη αυτή την τεράστια αναδιανομή πλούτου που συντελούν καθημερι-νά με την πολιτική τους αλλά και τη διάλυση κάθε είδους δικαιώματος, στη δουλειά, στη ζωή και στο όνει-ρο, έχουμε υποχρέωση προς εμάς και τα παιδιά μας να οργανώσουμε άμεσα την αντεπίθεση μας.7. Για τους παραπάνω λόγους και επειδή πιστεύουμε ότι για τα κρι-τήρια αυτά, έπρεπε να ρωτηθούμε και προπάντων να ενημερωθούμε, (από όλους τους αρμοδίους),

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ1. Δε συμφωνούμε και δε συναι-νούμε στην κατάργηση του σχο-λείου μας.2. Οι όποιοι οικονομικοί ή οικο-νομίστικοι λόγοι που επικαλείται η ηγεσία του Υπ. Παιδείας, δεν είναι λόγοι για να καταργούν ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ.3. Στην προσπάθεια ξεπουλήμα-τος των πάντων εμείς θα είμαστε ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ.

Εκφράζοντας την αγωνία της τοπικής κοινωνίας Ερεσού, σύσσωμοι οι

φορείς της Ερεσού σήμερα 18/2/2011 σε σύσκεψη που εί-χαμε αποφασίσαμε ομόφωνα τα παρακάτω:Απαιτούμε τη διατήρηση του Γυμνασίου Ερεσού. Είμαστε ανυποχώρη-τοι. Παλεύ-ουμε για τη μόρφωση των παιδιών μας.Οι λόγοι που μας οδηγούν στην απόφα-ση αυτή είναι:• Κατά την επί-σκεψη σας κε δ/ντη Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο Ερεσού ανα-φέρατε στους ε κ π α ι δ ευ τ ι-κούς και την πρόεδρο της Σχο-λικής Επιτροπής Ερεσού κα Ζ. Καραβασίλη το ενδεχόμενο κατάργησης του Γυμνασίου Ερεσού και συγχώνευσης του με άλλο, πιθανόν εκείνο της Αντίσσης, το οποίο είναι και το πλησιέστερο στην Ερεσό.• Πιθανή συγχώνευση του Γυ-μνασίου με εκείνο της Αντίσσης ή άλλου χωριού μόνο προβλή-

ματα μπορεί να προσθέσει.• Δεν υφίστανται ούτε παιδα-γωγικοί, ούτε διδακτικοί λόγοι συνένωσης του Γυμνασίου.• Οι οικονομικοί λόγοι θα είναι ασήμαντοι σε βάρος της μά-θησης, της ταλαιπωρίας και σωματικής ακεραιότητας των μαθητών.

• Η απόστα-ση της επό-μενης σχολι-κής μονάδας του Γυμνασί-ου Άντισσας είναι 20 χλμ. (με 165 στρο-φές ) από την Ερεσό, ο δρόμος ορει-νός και με δυ-σκολίες πρό-σβασης γύρω στις 10 μέρες το χρόνο (χιο-νοπ τώσεις,

πάγοι, κατολισθήσεις).• Δεν υπάρχει τακτική συγκοι-νωνία για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών. Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές Λυκείου της Ερεσού μετακι-νούνται ήδη στο Λύκειο της Άντισσας όμως το πλήθος των μαθητών γυμνασίου και λυκεί-ου Ερεσού είναι γύρω στα 80 άτομα θα αναγκάσει, σε περί-

πτωση συνένωσης να καλυ-φθεί με τη δρομολόγηση και δεύτερου οχήματος που θα επιβαρύνει οικονομι-κά τον προϋπολογισμό του Δήμου Λέσβου.• Το Γυμνάσιο Ερεσού συστεγάζεται σήμερα με το Δημοτικό Σχολείο Ερεσού στο Θεοφρά-στειο Δημοτικό Σχολείο, σε ένα πολιτισμένο και ανθρώπινο σχολικό πε-ριβάλλον (παραδοσια-κό, διατηρητέο κτήριο του οποίου η κάθε αίθουσα δι-δασκαλίας είναι 60τ.μ.), και τα έξοδα συντήρησης, καθαριό-τητας, θέρμανσης κ.λ.π. καλύ-πτονται ήδη από το Δημοτικό Σχολείο Ερεσού.• Όσον αφορά το μαθητικό δυναμικό κατά την τελευταία πενταετία είχαμε αύξηση 20% του μαθητικού δυναμικού και κατά την επόμενη τετραετία θα έχουμε αύξηση 7%, σύμφωνα με τις εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο Ερεσού.• Η Δημοτική Κοινότητα Ερε-σού σε αντίθεση με τις υπόλοι-πες της Δυτικής Λέσβου είναι η μόνη που παρουσιάζει αυ-ξητικές τάσεις στον πληθυσμό της, δίνοντας μια ανάσα στο

οξύτατο δημογραφικό πρό-βλημα. Άρα με την κατάργηση

του Γυμνασίου της Ερεσού θα συμβάλετε στην ερημοποίηση της περιοχής, αφού πολλές οι-κογένειες θα αναγκαστούν να μετοικήσουν.• Τέλος, σωστό είναι τα παιδιά να λαμβάνουν τη βασική και υποχρεωτική εκπαίδευση τους

στον τόπο διαμονής τους.Η Ερεσός σε τίποτα δεν θα

κάνει πίσω. Όλα αυτά τα χρόνια η σιωπή μας σε πολλά θέματα ίσως να εκλαμβανόταν και ως αδυναμία. Τώρα όμως στο νέο περιβάλλον που στήνεται δεν θα επιτρέ-ψουμε τα παιδιά μας να γίνουν αναλώσιμα, να μείνουν αγράμματα. Για-τί όπως αναφέρει και ο Κοσμάς ο Αιτωλός «κα-λύτερα τα παιδιά μας

να είναι φτωχά και γραμμα-τιζούμενα παρά πλούσια και αγράμματα».Η Τοπική κοινωνία είναι ανά-στατη.Περιμένουμε τη σαφή απάντη-ση σας.

Page 7: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

/7Τετάρτη 23 Φλεβάρη 2011 Πολιτική

Με επιστολή τους προς τη Διευθύντρια Πρωτοβάθ-μιας Εκπαίδευσης Ν. Λέ-

σβου και προς κάθε Αρμόδιο ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μαντα-μάδου εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για τις συγχωνεύσεις και των υποβιβασμό των σχολείων απαι-τώντας Εξαθέσιο Σχολείο με εξει-δικευμένους δασκάλους και ει-δικά μαθήματα με ίσες ευκαιρίες και παροχές για όλα τα παιδιά.Ο Σύλλογος γράφει. «Επικοινωνούμε μαζί σας ύστερα από την πίεση των γονέων αλλά και όλων των κατοίκων του Μανταμά-δου, που εξοργισμένοι απαιτούν να μην πειράξετε το Σχολείο μας. Στο άρθρο σας στα «Νέα της Λέ-σβου» της 16ης Φεβρουαρίου, μας δώσατε να καταλάβουμε ότι είστε

πολύ μακριά απ' την πραγματικότη-τα. Δεν μπορέσατε να μας πείσετε πως το πρόγραμμα συγχωνεύσεων και υποβιβασμών των Σχολείων εί-ναι για το καλό των παιδιών μας...Υποβιβάζετε την αξία της πολιτι-στικής κληρονομιάς, τη διαγράφετε εντελώς, (ιστορία και πολιτισμό). Για σας αν καταλάβαμε καλά είναι πράγματα εντελώς άχρηστα... και αυτό μας τρομάζει..

Αν επιθυμείτε να μάθετε για τη ζωή μας τώρα αφήστε την «καρέκλα» σας και ελάτε εδώ. Μαζέψτε ελιές, περιποιηθείτε ζώα, φροντίστε πε-ριβόλια και ύστερα κουρασμένη και βρώμικη επιστρέψτε στο σπίτι σας και προσπαθήστε να διατηρή-σετε ένα ανθρώπινο περιβάλλον με ή χωρίς χρήματα αφού το λάδι δεν πουλιέται, το γάλα δε μας το

πληρώνουν και πιστεύουμε πως θα μπορέσετε και σεις να κρατή-σετε την αξιοπρέπεια σας σαν και μας και να δείχνετε πως όλα πάνε καλά...

Τότε μόνο θα καταλάβετε γιατί ζη-τάμε τα παιδιά μας να είναι κοντά μας χωρίς να έχουν όπως εσείς γράφετε στο άρθρο σας το σοβα-ρό πρόβλημα της συνδιδασκαλίας πολλών τάξεων.Είμαστε αγανακτισμένοι και αντί-θετοι με το κλείσιμο των Σχολείων γιατί ερημώνουν τα χωριά μας και δεν το κάνουμε όπως ισχυρίζεστε από «ρομαντική διάθεση» αλλά από πραγματική ανάγκη, για αυτό συμπαραστεκόμαστε σε αυτούς που αγαπούν τον τόπο τους.Εδώ όμως μιλάμε για το δικό μας Σχολείο.

Όποια εποχή και να ήταν θα αντι-δρούσαμε. Τώρα ένας λόγος πα-ραπάνω που η δημοκρατική συνέ-νωση του Καποδίστρια μας έκανε να χάσουμε την ταυτότητα μας... Δεν θα δεχτούμε άλλους υποβιβα-σμούς, δεν θα δεχτούμε άλλες κα-ταστροφές. Θα περιφρουρήσουμε με κάθε τρόπο την απόφαση μας αυτή.Ζητάμε Εξαθέσιο Σχολείο με εξει-δικευμένους δασκάλους και ει-δικά μαθήματα με ίσες ευκαιρίες και παροχές για όλα τα παιδιά.Με τιμή».

Την παρούσα διαμαρτυρία εκτός από τους γονείς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημο-τικού Σχολείου Μανταμάδου, συνυ-πογράφουν φορείς και όλοι οι Μα-νταμαδιώτες.

Οι καθηγητές του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Μυτι-λήνης επισημαίνουν ότι η ενοποίηση των παραπάνω σχολείων είναι αντιεκπαιδευ-

τική, και θα δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουρ-γία του σχολείου για τους εξής λόγους:

1. Το νέο συγχωνευμένο σχολείο θα έχει ένα σύλ-λογο καθηγητών πολυπληθή, δυσκίνητο σε ση-μείο που η κάθε απόφαση θα απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες και οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις θα είναι αδύνατες. Με μετριοπαθείς υπολογισμούς ο αριθμός θα υπερβαίνει τους 90. 2. Το κτήριο είναι γνωστό πως είναι ακατάλλη-λο ακόμα και για τις τωρινές συνθήκες. Τυχόν ενοποίηση των σχολείων θα δημιουργήσει ένα υπερσχολείο που οι διδακτικές του αίθουσες και εργαστήρια θα «απλώνονται» σε έξι ορόφους συ-νολικής έκτασης 6.000 τ.μ.!!!3. Σε περίπτωση συγχώνευσης θα υπάρχουν ούτε λίγο ούτε πολύ 12 τομείς και πάνω από 20 ειδικότητες. Ο συντονισμός των προγραμμάτων θα καταστεί έργο τιτάνιο, όπως και η κατανομή των εφημεριών. 4. Ενδεικτικά αναφέρουμε ο συνολικός αριθμός των μαθητών θα υπερβαίνει του 500!!! Καταλα-βαίνει κανείς λοιπόν πόσο δύσκολη θα καταστεί παιδαγωγικά η αντιμετώπιση αυτού του πλή-θους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι μια τυχόν ενοποίηση μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει.

Ο Σύλλογος ΜΑΝΤΑ-ΜΑΔΙΩΤΩΝ της Αθήνας απευθυ-

νόμενος σε όλους τους αρ-μόδιους φορείς απαιτεί την άμεση αποκατάσταση του καμένου σχολειού του χω-ριού του και τη διαλεύκανση των αιτίων της πυρκαγιάς. «Ο Σύλλογος ΜΑΝΤΑΜΑ-ΔΙΩΤΩΝ της Αθήνας και όλοι οι Μανταμαδιώτες της διασποράς εκφράζουμε τη

βαθύτατη θλίψη μας για την πρόσφατη κα-ταστροφή από πυρ-καγιά του παραδοσι-ακού πετρόκτιστου «Κάτω Σχολειού» του χωριού μας, το οποίο τα τελευταία χρόνια στέγαζε υπηρεσίες του Δήμου. Επειδή αποτελεί μο-ναδικό μνημείο της πολιτι- στικής μας κληρονομιάς και

για πολλά χρόνια ήταν το

επίκεντρο κάθε κοι-νωνικής και πνευμα-τικής δραστηριότη-τας του χωριού μας, απαιτούμε:

1) από όλους τους αρμόδιους φορείς, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση αποκατά-

στασή του και

2) την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων της πυρκαγιάς και τον ορισμό από το Δήμο ανεξάρτητου ειδικού πραγ-ματογνώμονα για το σκοπό αυτό.

3) Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα στα-ματήσουμε τον αγώνα μας, μέχρι να πετύχουμε τον πα-ραπάνω στόχο».Ακολουθούν οι υπογραφές.

Page 8: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

8/ Τετάρτη 23 Φλεβάρη 2011Πολιτική

Έντονη ήταν η διαμαρτυρία στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο των Συμβούλων

της «Λαϊκής Συσπείρωσης» όταν στα θέματα που είχε για συζήτηση ο πρό-εδρος υπήρχε και θέμα για έγκριση εκ-προσώπου για τη σύσταση επιτροπής αδειοδότησης οίκων ανοχής.

Για το απαράδεκτο αυτό θέμα που έφε-ρε για συζήτηση ο πρόεδρος, που όχι μόνο δεν απέσυρε, όπως απαιτήθηκε, αλλά και όταν το εισηγήθηκε αναφέρθη-κε σ΄ αυτό αποκαλώντας το «το αρχαι-ότερο επάγγελμα του κόσμου» η Λαϊ-κή Συσπείρωση Β. Αιγαίου, η Ομο-σπονδία Γυναικών Ελλάδας και οι σύλλογοι: Προοδευτική Κίνηση Γυ-ναικών Σάμου, ο Σύλλογος Γυναι-κών Μυτιληνιών Σάμου, ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας, ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης και ο Σύλλογος Γυναικών Χίου έβγαλαν καταγγελία με την οποία καταδικάζουν τη συμπεριφορά του κ. Δημηρούδη και όσους ψήφισαν την απαράδεκτη αυτή απόφαση που εκ-πρόσωπος της Περιφέρειας «θα δίνει άδειες για σωματεμπορία !!!».

Και συνεχίζοντας στην καταγγελία επι-σημαίνουν.«Ο κ. Πρόεδρος και τα μέλη του Π.Σ. που υπερψήφισαν την απαράδεκτη απόφαση, πρέπει να γνωρίζουν ότι η

πορνεία δεν μπορεί να χαρακτηρι-στεί ως επάγγελμα ή ελεύθερη επι-λογή ή ατομικό δικαίωμα διότι είναι ασυμβίβαστη με την αξία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Είναι έσχατη μορφή προσβολής των αν-θρώπινων δικαιωμάτων.Μέσα στα πλαίσια της λογικής της επο-χής, ότι τα πάντα πωλούνται και τα πά-ντα αγοράζονται, το κράτος γίνεται ο Μεγάλος Προαγωγός.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί-νη που νομιμοποίησε την πορνεία ως επάγγελμα το 1999. Με το νέο δε νόμο του ΠΑΣΟΚ 3904 του 2010, αποποινι-κοποιείται η παράνομη πορνεία και με-τατρέπεται σε πταισματική παράβαση. Ο εν λόγω νόμος ακυρώνει τον παλαιό-τερο που προέβλεπε ποινές φυλάκισης μέχρι δύο έτη.

Με την εκπόρνευση των νέων γυναι-κών, που αποτελεί την πιο αποτελε-σματική αλλοτρίωση της κοινωνικής συνείδησης, αλλοτρίωση τόσο χρήσι-μη για την εκμετάλλευση από την κυρί-αρχη τάξη, άνοιξε διάπλατα ο δρόμος για την επένδυση σε επιχειρήσεις της πορνικής αγοράς, την ελεύθερη διαφή-μιση από τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, τα πορνομάγαζα, την ανάπτυξη της βιομηχανίας του σεξ, καθιερώθη-κε η πορνοκουλτούρα.

Το θέμα συνδέεται ακόμα με τη μόδα,

με τον «πολιτισμό», με τα «καλλιστεία», με την ελεύθερη χρήση των ναρκωτι-κών κ.α.

Είναι τεχνητός ο διαχωρισμός της νό-μιμης και της εξαναγκαστικής πορνεί-ας από την άρχουσα τάξη. Καταγγέλ-λοντας υποκριτικά την εξαναγκαστική πορνεία (η Ε.Ε. και η Ελληνική Κυβέρ-νηση ενασχολείται μόνο με το traffick-ing) σταθεροποιεί και επεκτείνει τη νόμιμη πορνεία.

Εξ αυτού και το θέμα στα Περιφε-ρειακά Συμβούλια.

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ο σκοπός της Κυ-βέρνησης είναι να βάλει στο χέρι τα τεράστια έσοδα και κέρδη των κυ-κλωμάτων αυτών της παραοικονομίας. Πορνεία, τζόγος και ναρκωτικά, αυτά είναι τα υλικά με τα οποία ο καπιταλι-σμός κτίζει τον κόσμο του. Αυτή είναι η αλήθεια.

Από τη συζήτηση δεν έλειψε και ο πρωτόγονος αντικομουνισμός από ανι-στόρητο περιφερειακό σύμβουλο της παράταξης «Ισχυρό Αιγαίο» (ΠΑΣΟΚ) - που ψήφισε υπερ της αδειοδότησης

πορνείων-ο οποίος, μετά τη δικαιο-λογημένα έντονη διαμαρτυρία της πε-ριφερειακής συμβούλου της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ευγενείας Μανώλη (ΚΚΕ, μέλος της Δημοκρατικής Κίνη-σης Γυναικών Ικαρίας - ΟΓΕ), επιτέθη-κε υστερικά στη «Λαϊκή Συσπείρωση» καλώντας την «να μην κάνει αυτή μα-θήματα ηθικής, μιας και όλες οι πόρνες είναι Ρωσίδες και Ουκρανέζες». Αξίζει

να υπενθυμίσουμε ότι η εμφάνιση της πορνείας και της σωματεμπορίας στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες είναι απο-τέλεσμα της παλινόρθωσης, εδώ και 20 χρόνια, του καπιταλισμού, στου οποίου τη φύση η εκπόρνευση σώματος και συνείδησης κατέχουν εξέχουσα θέση. Στα χρόνια του σοσιαλισμού η γυ-ναίκα ζούσε με αξιοπρέπεια και με δικαιώματα που, στις συνθήκες του καπιταλισμού, δεν μπορεί ούτε να ονειρευτεί».

Πρόταση για συ-ζήτηση εκτός ημερησίας διά-

ταξης, με θέμα τη απρό-σκοπτη μεταφορά των μαθητών στην Ικαρία, κατέθεσε η Περιφερει-ακή σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Ευγενία Μανώλη στη συνεδρίαση του Περι-φερειακού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011.

«Σας γνωρίζουμε ότι οι μαθητές της Ικαρίας έμει-ναν από χθες στο δρόμο μετά από την - δικαιολο-γημένη από κάθε άποψη – διακοπή εκτέλεσης του μεταφορικού έργου από τους συμβεβλημένους μεταφορείς (Λεωφορει-ούχους –Αυτοκινητιστές), οι οποίοι παραμένουν

απλήρωτοι εδώ και 1,5 χρόνο, ενώ οι νέες συμβά-σεις για τη σχολική περίο-δο 2010-2011 δεν έχουν ακόμα υπογραφεί μέχρι και σήμερα.

Επίσης μέχρι και σή-μερα δεν έχουν καμία επί-σημη απάντηση ούτε από το Υπ. Παιδείας, ούτε από το Υπ. Εσωτερικών, ούτε από την Περιφέρεια Βο-ρείου Αιγαίου (η οποία για την τρέχουσα σχολική περί-οδο έχει αναλάβει το θέμα των μεταφορών σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ.ΕΣ 31-2/11/2010 και το Άρ-θρο 269 του Ν.3852/2010) τόσο για το χρονοδιά-γραμμα αποπληρωμής των οφειλόμενων όσο και για την τύχη των νέων συμβάσεων. Πρό-κειται για πρόβλημα που επανέρχεται πιεστικά κάθε

χρόνο για τους ιδιοκτήτες των μεταφορικών μέσων, οι οποίοι έχουν παράσχει υπηρεσίες για τις οποίες δεν πληρώθηκαν και αδυ-νατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Αλλά και για τις οικογένει-ες των μαθητών καθώς η διακοπή της μετακίνησης τους από και προς το σχο-λείο αποτελεί πρόβλημα λειτουργικό και οικονομικό για αυτούς που αναγκάζο-νται να μεταφέρουν οι ίδιοι τα παιδιά τους. Ακόμη πιο δύσκολη είναι η περίπτω-ση των μαθητών που ζουν σε απομακρυσμένες περι-οχές.

Ευθύνες για την κα-τάσταση αυτή έχουν οι κυ-βερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ που διαχρονικά μέσω των αρμόδιων Υπουργείων,

δεν δίνουν τα απαραίτητα κονδύλια και μεταφέρουν βασικές υποχρεώσεις του κράτους για την παιδεία στους ήδη φορολογούμε-νους εργαζόμενους γονείς, των οποίων το εισόδημα συρρικνώνεται από τα αλ-λεπάλληλα μέτρα. Σοβα-ρές ευθύνες όμως έχουν και οι τοπικές διοικήσεις οι οποίες δεν διεκδίκησαν ουσιαστικά τα αναγκαία κονδύλια για τη μετακίνηση των μαθητών.

Ως Λαϊκή Συσπεί-ρωση καλούμε το περι-φερειακό συμβούλιο λόγω της σοβαρότητας του να συζητήσουμε το θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως έτσι ώστε να δοθεί μια σαφής απάντηση στα εξής:

Τι μέτρα θα λάβει η •

Περιφέρεια ώστε να συνεχιστεί απρόσκο-πτα η μετακίνηση των μαθητών; Σε ποιες ενέργειες θα •προχωρήσει ώστε να υπογραφούν οι νέες συμβάσεις;

Ποιο είναι το χρονο-•διάγραμμα αποπλη-ρωμής των οφειλόμε-νων ποσών;

Πότε προβλέπεται να •εξοφληθούν οι μετα-φορείς για την τρέ-χουσα σχολική περί-οδο;

Με ποιο τρόπο προ-•τίθεται να διεκδικήσει από την κυβέρνηση τις απαραίτητες χρη-ματοδοτήσεις;»

Page 9: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

/9Τετάρτη 23 Φλεβάρη 2011 Πολιτική

Ο Περιφερειάρχης κ. Γιακαλής και οι Συμ-βούλοι της παράτα-

ξής του «Ισχυρό Β. Αιγαίο» (ΠΑΣΟΚ) και οι «οικολόγο» με τον κ. Η. Γιαννίρη κατα-ψήφισαν το ψήφισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Στρα-τής Κόρακας για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβού-λιο, στη συνεδρίαση στις 15 Φλεβάρη 2011, σχετικά με τις εξελίξεις στο Αιγαίο.Το ψήφισμα που απέρριψαν οι παραπάνω παρατάξεις έλεγε τα εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ Το Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου θεωρεί χρέος του να εκφράσει την έντονηανησυχία του για τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή, για το ρόλο πουδιαδραματίζει σ’ αυτές η Ελ-ληνική Κυβέρνηση, για τις απειλές που εγκυμονούν γιατην εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας.

Πιο συγκεκριμένα, ζούμε σε συνθήκες εντεινόμενου

ανταγωνισμού τωνιμπεριαλιστικών δυνάμεων για τον έλεγχο των αγορών και των πλουτοπαραγωγι-κών πηγών, κυρίως πετρε-λαίου και φυσικού αερίου. Η ελληνική Κυβέρνηση αντί να αποστασιοποιηθεί από τους ανταγωνισμούς αυ-τούς και να διασφαλίσει τα συμφέροντα της χώρας και του λαού μας, με την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο κα-θορίζοντας την Αποκλειστική Οι-κονομική Ζώνη μας, όπως δικαι-ούται και όπως πολλές χώρες έχουν πράξει (και η Τουρκία στη Μαύρη Θάλασ-σα), έχει προ-χωρήσει σε δια-πραγματεύσεις και συναλλαγές με την Τουρκία και τις πολυε-θνικές για την εκμετάλλευση των πιθανών σημαντικότατων αποθεμά-των πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Αιγαίο.

Μένουν χωρίς κυβερνητική απάντηση οι διακηρύξεις της τουρκικής Κυβέρνησηςπερί συνεκμετάλλευσης 50-50% . Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα όσα διαμείφθηκαν,κατά την επίσκεψη του Πρω-θυπουργού της χώρας μας στο Ερζερούμ της Τουρκίας.

Τις ανησυχίες μας επιτείνουν ορισμένοι άλλοι παράγοντες όπως η συνεχήςαποδυνάμωση της αμυντι-κής θωράκισης, των νησιών μας, οι πληροφορίες ότι θααποστρατιωτικοποιηθούν 21 ελληνικά νησιά του Αιγαί-ου, η όλο και μεγαλύτερηεμπλοκή της χώρας μας στους επιθετικούς σχεδια-σμούς του ΝΑΤΟ (που δεναναγνωρίζει σύνορα μεταξύ των χωρών μελών του και σύμφωνα με το νέο δόγμα του δίνει στις δυνάμεις του το δικαίωμα να επεμβαί-νει όπου γης). Εμπλέκεται στους εντεινόμενους αντα-γωνισμούς των ιμπεριαλι-στών που, όπως η ιστορία μαρτυρά, μπορούν να κατα-λήξουν σε πολεμικές συρρά-ξεις.Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι και οι συμφωνίες της Κυ-βέρνησης με το Ισραήλ και τα κοινά στρατιωτικά γυμνά-σια με Ισραήλ και ΗΠΑ, με προφανείς τους κινδύνους που προκαλούν κυρίως από το γεγονός ότι η χώρα μας γί-νεται ανοιχτά σύμμαχος του σφαγέα του Παλαιστινιακού λαού.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου τάσσεται υπέρ της ειρηνικής συμβίωσηςτων λαών και χωρών και της αμοιβαία ωφέλιμης συνερ-γασίας με όλους τους γείτο-νέςμας, στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και του

αλληλοσεβασμού. Αυτό που διαπιστώνεται, όμως, είναι ότι οι συνομιλί-ες με την τουρκική ηγεσία γίνονται με φόντο τις συνε-χείς και προκλητικές παρα-βιάσεις του θαλάσσιου και εναέριου χώρου μας, με τα γνωστά «casus belli» σε ισχύ, διανθισμένα με επε-κτατικές «επιθέσεις φιλίας» και ενώ συνεχίζεται η κατο-χή του 37% της Κύπρου. Το Περιφερειακό Συμβού-λιο Β. Αιγαίου εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις αυτές. Ζητά από την Κυβέρνηση: - Να προχωρήσει άμεσα στον καθορισμό της Απο-κλειστικής Οικονομικής Ζώ-νης (ΑΟΖ) μας.- Να αξιοποιήσει τα αποθέ-ματα πετρελαίου και φυσι-κού αερίου για την κάλυψη, σε χαμηλές τιμές, των ανα-γκών του λαού μας.- Να απεμπλακεί από τον επικίνδυνο εναγκαλισμό με το ΝΑΤΟ και το Ισραήλ και να ακολουθήσει μια εξωτερι-κή πολιτική ειρήνης και φιλί-ας με όλους τους γειτονικούς λαούς και χώρες, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς

δικαίου, της αμοιβαία ωφέ-λιμης συνεργασίας και του αλληλοσεβασμού».

Στρατής ΚόρακαςΣε δήλωσή του ο επικεφα-λής της Λαϊκής Συσπείρω-σης τόνισε ότι: «Το ψήφισμα απορρίφθηκε γιατί καταψηφίστηκε από

τον Περιφε-ρειάρχη κ. Για-καλή και τους Συμβούλους της παράταξής του «Ισχυρό Β. Αιγαίο» (ΠΑ-ΣΟΚ) και τον «οικολόγο» Η. Γιαννίρη. Υπερψήφισαν οι Σύμβουλοι της «Λαϊκής Σ υ σ π ε ί ρ ω-σης», οι Σύμ-βουλοι της Π α ρ ά τ α ξ η ς «Αγώνας για τα νησιά μας» και ο Σύμβου-λος της παρά-ταξης «Πολίτες

κόντρα στον καιρό» (συνολι-κά 11).

Αντικειμενικά, η καταψήφιση ενός τέτοιου ψηφίσματος, στις σημερινές συνθήκες, χωρίς κάποια αντιπρόταση, «με επιχειρήματα κυριολε-κτικά τραβηγμένα από τα μαλλιά» και μάλιστα από τον Περιφερειακό Συμβού-λιο του Β. Αιγαίου, σημαίνει άκριτη στήριξη της κυβερ-νητικής πολιτικής, απεμπό-λησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο και παράδοσης του πλού-του του στις πολυεθνικές. Σημαίνει υποτίμηση αν όχι αδιαφορία μπροστά σους κινδύνους που εγκυμονεί για το λαό μας η εμπλοκή-συμμετοχή της χώρας μας στους επιθετικούς σχεδια-σμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και στους εσωιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για τον έλεγχο των αγορών και την αρπαγή του φυσικού πλού-του των λαών.

Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» θα καταγγέλλουμε και θα αντι-παλεύουμε αταλάντευτα αυ-τές τις λογικές και στάσεις».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

Για τον ίδιο λόγο ο Σύλλογος Γονέων του 1ου δημοτικού Αγίου Κηρυκου Ικαρίας απευθύνει κάλεσμα προς τα Δ.Σ των συλλό-γων γονέων της Ικαρίας να συντονίσουν τη δράση τους ώστε να απαιτήσουν την άμεση λύση του προβλήματος της μεταφο-ράς των μαθητών από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. «Έχοντας υπόψη αυτές τις εξελίξεις που αφορούν τη μεταφορά των μαθητών σε όλη την Ικαρία, απαιτούμε την άμεση διευθέτη-ση του ζητήματος έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη με-ταφορά των μαθητών όλων των βαθμίδων στα σχολεία τους…

… Σε ότι μας αφορά έχουμε καθαρό πως οι σοβαρότε-ρες ευθύνες για την κατάσταση αυτή ανήκουν στις κυβερ-νήσεις που διαχρονικά μέσω των συναρμόδιων Υπουργεί-ων, δεν εξασφαλίζουν τα απαραίτητα κονδύλια και μεταφέ-ρουν βασικές υποχρεώσεις του κράτους για την παιδεία στους είδη φορολογούμενους εργαζόμενους γονείς, των οποίων το εισόδημα συρρικνώνεται από τα αλλεπάλληλα μέτρα. Συνεπώς θεωρούμε επιβεβλημένο από κοινού όλοι οι γονείς μέσω των συλλόγων γονέων της Ικαρίας να διεκδι-κήσουμε από όλους τους συναρμοδίους φορείς (Υπουργείο παιδείας –Υπουργείο Εσωτερικών –Περιφέρεια Βορίου Αιγαίου ) να εξασφαλίσουν την άμεση και διαρκή χρηματοδότηση για τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία της Ικαρίας».

Page 10: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

10/ Τετάρτη 23 Φλεβάρη 2011

Ειδικός ΠαθολόγοςΜέλος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ)Μέλος Ευρωπαϊκής Διαβητολογικής Εταιρείας (EASD)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30 -12.30 και 17.30 - 21.00Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο κλειστά

Ιατρείο: Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 5 - Μυτιλήνητηλ. 22510-42505 κιν. 6932303873

ΝΑΣΟΣ ΓΑΛΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ: Δημόσιο, ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), Οίκο Ναύτου, ΤΥΔΚΥ, ΔΕΗ, Πανεπιστήμιο, ΟΓΑ, Υπουργείο Συγκοινωνιών.

ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΛΥΒΟΥΕβδομάδα επιμόρφωσης για όσους

ασχολούνται με τον τουρισμό

Ο νεοσύστατος φορέας τουρισμού στον Μόλυβο, διοργανώνει εβδομάδα επιμόρφωσης για όλους, όσους ασχολούνται με τον τουρισμό. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 21 – 25 Φεβρουαρίου, στο συνεδριακό κέντρο του Μολύβου.Με το σύνθημα «ελάτε να εκπαιδευτούμε», καλούνται επαγγελμα-τίες, εργαζόμενοι, δημότες, να συμμετέχουν στις ημερίδες αυτές που κύριο σκοπό έχουν:

-Την βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών και προϊόντων. -Την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος του Μόλυβο. -Την δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους επισκέπτες πε-λάτες μας. -Την αναβάθμιση της ταυτότητας και του κύρους της περιοχής. -Την επίτευξη της συνεργίας όλων των εμπλεκομένων με το κύκλω-μα τουρισμός. -Την εισαγωγή ενός νέου τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς προς τους πελάτες. -Την προσφορά υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις σύγχρο-νες απαιτήσεις.

Ζητά εργασία

Παιδαγωγός Απόφοιτη του Δημοκρίτειου Παν/μίου

Θράκης ζητά οποιαδήποτε συνεργασία με γονείς ή

φορείς για παιδιά από 3-7 ετών.

Τηλ. Επικοινωνίας: 697-3672300 και 22510-31072.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου

Την Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011, στις 5 μ.μ., έγιναν τα εγκαίνια του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Αγιάσου στο μισθωμένο γι’ αυτό το σκοπό ιδιωτικό κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, πολύ κοντά στην Πλατεία Αγοράς του χωριού. Ο χώρος ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε ικανοποιητικά, ώστε να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργικής και ευχάριστης αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των ατόμων της τρίτης ηλικίας.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους τα μέλη της Διοίκη-σης του ΚΑΠΗ και πολύς κόσμος, που εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την ικανοποίηση ενός πολύχρονου αιτήματος των κατοίκων και δήλωσε αποφασισμένος να στηρίξει τη λειτουργία του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΈκθεση φωτογραφίας του Σ. Τσουλέλλη από 21-

26 Φεβρουαρίου 2011

Η Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης πραγματοποιεί έκθεση φωτογραφίας, έως τις 26 Φεβρουαρίου από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, του Στρατή Τσουλέλλη με θέμα “Rainy night in Venice” στον εκθεσιακό χώρο της, Πιττακού 15.Οι εικόνες αυτές δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση τουριστική, αναμνηστική κα-ταγραφή, ούτε φωτορεπορτάζ για την Βε-νετία. Εικόνες ασαφείς και σκοτεινές που το λευκό τους έρχεται σε δεύτερη μοίρα σαν απλό συμπλήρωμα στα μεγάλα γκρίζα και μαύρα. Ανθρώπινες φιγούρες που γρήγορα κινούνται στο σκο-τάδι και πιο πολύ ανιχνεύονται από το περίγραμμά τους ή ίσως από την αύρα τους. Λήψεις μέσα στη νύχτα. Λήψεις μέσα στη βροχή. Όταν τα λαμπερά χρώματα και τα φανταχτερά στολίδια δίνουν τη θέση τους στα λιτά, στα απέριττα και στα πραγματι-κά.Ο Στρατής Τσουλέλλης φωτογραφίζει για πάνω από τριάντα χρόνια.Φωτογραφίες του έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς και έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα. Έχει εκδώσει τρία φωτογραφικά λευ-κώματα και είναι ο πρόεδρος της ΦΕΜ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΕθελοντικές αιμοδοσίες τον Φεβρουάριο

σε Δάφια και Πελόπη

Η Επιτροπή Ενίσχυσης Εθελοντικής Αιμοδοσίας, καλεί παλιούς και νέους εθελοντές να εκδηλώσουν την κοινωνική τους ευασθη-σία αφού οι ανα΄γκες είαμτοςς διαρκω΄ς αυξάνουν. Οι εθελοντικές αιμοδοσίες για τον μήνα Φεβρουάριο είναι: -Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου στα Δάφια στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα της Εκκλησίας -Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου στην Περλόπη στις 9 το πρωί στο Αγροτικό Ιατρείο.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣΣε πλειοδοτικό διαγωνισμό κατασχεμένα

αλιευτικά εργαλεία Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, θα πραγματοποιήσει πλειο-δοτικό διαγωνισμό αλιευτικών εργαλείων που κατασχέθηκαν στα πλαίσια παραβάσεων της αλιευτικής νομοθεσίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Παρασκευή 25 Φεβρου-αρίου 201 και ώρα 9 το πρωί στην αποθήκη μπροστά στην κεντρι-κή είσοδο του Λιμεναρχείου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥΜαθήματα ελληνικού σαντουριού

Ο πολιτιστικός Σύλλογος και η Κοινότητα Νεοχωρίου (Μπορού) διοργανώνουν από κοινού, δωρεάν μαθήματα ελληνικού σαντουριού, σε μαθητές ηλικίας από 10 έως 25 ετών. Τα μα-θήματα θα γίνονται στο «Μουσείο Ελιάς» του χωριού απ’ το δάσκαλο Δ. Β. Κοφτερό. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 1η Κυριακή του Μάρτη και θα είναι ατομικά.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944-295256.

Page 11: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

/11Τετάρτη 23 Φλεβάρη 2011

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 του Φλεβάρη στο κινηματο-θέατρο «ΜΑΡΟΥΛΑ» η Γενική

Συνέλευση του Σωματείου Οικοδόμων.Στη Συνέλευση μίλησε ο Γιάννης Πά-σουλας, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδί-ας Οικοδόμων και στέλεχος του ΠΑΜΕ.Στην ομιλία του ο Γιάννης Πάσουλας κά-λεσε τους οικοδόμους, σε κοινό μέτωπο με τους άλλους εργαζόμενους και μέσα

από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και το ΠΑΜΕ να ανατρέψουν τις αντι-λαϊκές πολιτικές κυβέρνησης, Ευρωπα-ϊκής Ένωσης, τρόικας και κεφαλαίου, με νέους δυνατούς Ενωτικούς αγώνες.

Να αγωνιστούν για Δημόσια Κοινωνι-κή Ασφάλιση, θεώρηση του βιβλιαρίου Υγείας χωρίς προϋποθέσεις, επιδότηση των ανέργων χωρίς καμιά προϋπόθεση,

ενάντια στην αύξηση των ορίων συντα-ξιοδότησης, ενάντια στην κατάργηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελ-μάτων, για σύνταξη στα 55, επαναφορά των 4.050 ενσήμων, ενάντια στη μείω-ση κύριας και επικουρικής σύνταξης – αύξηση των συντάξεων, να αναγνωρι-στούν τα υπέρ αγνώστων ένσημα, να παρθούν μέτρα για την ανεργία, να λει-τουργήσουν επιθεώρηση εργασίας και

ΟΑΕΔ στη Λήμνο, να υπερασπίσουν τη Δωρεάν και Δημόσια Υγεία και Παιδεία, ενάντια στην κατάργηση των Συλλογι-κών Συμβάσεων Εργασίας.

Κάλεσε τους οικοδόμους να συμβάλουν στην επιτυχία της απεργίας της 23 του Φλεβάρη και στην απεργιακή συγκέ-ντρωση του ΠΑΜΕ στο λιμάνι της Μύ-ρινας.

Αντίθετοι στην προτεινό-μενη κατάργηση και συγ-χώνευση των σχολείων

των χωριών τους είναι οι γονείς και οι κάτοικοι της Παναγιάς και του Κορνού, θεωρώντας ότι τέ-τοιου είδους συγχωνεύσεις δεν βοηθούν στην καλύτερη μόρφω-ση των παιδιών τους.Παράλληλα, ο Σύλλογος Εκπαι-δευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-δευσης Λήμνου έδωσε στη δη-μοσιότητα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σύμ-φωνα με το οποίο,«Οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις – καταργήσεις των σχολείων της Λήμνου, προτείνονται στα πλαί-σια της πολιτικής συγχωνεύσε-ων του Υπουργείου Παιδείας με στόχο τη μείωση των δαπανών για την παιδεία, των διορισμών εκπαιδευτικών, τη σταδιακή κα-τάργηση της οργανικής θέσης και τη δημιουργία μεγάλων σχο-λικών μονάδων χωρίς υποδομές και ευάλωτες στην είσοδο επιχει-ρήσεων – χορηγών σ’ αυτές.

Πιστεύουμε ότι την κρίση τη δημι-ούργησαν άλλοι και όχι οι μαθη-τές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και δεν θα την πληρώσουν αυτοί. Είμαστε αντίθετοι στις συγχωνεύ-σεις – καταργήσεις των σχολείων αφού αυτές θα συνοδεύονται από κατάργηση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, δεν θα εξασφα-λίζεται η δωρεάν και ασφαλής μεταφορά των μαθητών, καθώς και η κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών μονάδων και η επάρκειά τους σε μόνιμο εκ-παιδευτικό προσωπικό».Επίσης, ο Σύλλογος των Εκπαι-δευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-δευσης κάλεσε τα μέλη να συμ-μετέχουν στην 48ωρη απεργία στις 22 και 23 του Φλεβάρη με αιτήματα αυτά της Γενικής Συνέ-λευσης , που είναι:

-Όχι στο νέο μισθολόγιο στο Δη-μόσιο τομέα.

-Όχι στη σύμβαση της ντροπής του ΕΣΠΑ. Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους. Μαζικοί μό-νιμοι διορισμοί από το ΥΠΔΜΘ. Κατάργηση κάθε μορφής ελα-στικής απασχόλησης. Κατάρ-γηση του ΑΣΕΠ. Μονιμοποίηση τώρα όλων των συμβασιούχων στην εκπαίδευση (ωρομίσθιοι-αναπληρωτές) χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

-1900 ευρώ πρώτος μισθός σε Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευ-ση. Γνήσιες Συλλογικές Συμβά-σεις Εργασίας.

-Δημόσια κοινωνική καθολική

ασφάλιση. Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας (30/30) και στο 80% του τελευταίου μισθού. Σύνταξη στα 55 για τις γυναίκες, στα 60 για τους άνδρες. Να προ-σμετράται ως συντάξιμος ο χρό-νος ανεργίας-αδιοριστίας.

-Δίχρονη υποχρεωτική Προσχο-λική Αγωγή για όλα τα παιδιά. Βασική-γενική εκπαίδευση έως τα 18 χρόνια, που ο άνθρωπος ενηλικιώνεται ψυχικά, πνευματι-κά, κοινωνικά και βιολογικά, μέσα από ενιαίο δωδεκάχρονο υπο-χρεωτικό σχολείο. Καθιέρωση συστήματος δημόσιων, δωρεάν επαγγελματικών σχολών, μετά την ολοκλήρωση της δωδεκά-χρονης εκπαίδευσης.

-Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν

ενιαία παιδεία για όλους. Όχι στον «Καλλικράτη», στο αποκεντρω-μένο-διαφοροποιημένο σχολείο της αγοράς. Έξω οι επιχειρήσεις και οι χορηγοί από τα σχολεία.

-Άμεση καταβολή όλων των δε-δουλευμένων (αναπληρωτές ΕΣΠΑ, ωρομίσθιοι, ΠΕΚ, υπε-ρωρίες). Μείωση 30% των τιμο-λογίων των ΔΕΚΟ. Αφορολόγητο όριο ο μισθός του νεοδιόριστου. Να ανέβει η φορολογία για το με-γάλο κεφάλαιο στο 45%. Έκτακτη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών. Δωρεάν πετρέλαιο και ρεύμα στα σχολεία.

-Τακτική αεροπορική και ακτο-πλοϊκή σύνδεση του νησιού μας με την κεντρική και τη Βόρεια Ελ-λάδα χειμώνα και καλοκαίρι.

Πωλείται διώροφη οικοδομή (στα μπετά) 215 m2 με υπόγειο 125 m2, βιοκλιματικής αρχιτε-κτονικής σε 4.700 m2 οικόπε-δο. Πανοραμική θέα στο χωρίο (Μόλυβος) και στη θάλασσα. Κατάλληλο για τουριστική αξι-οποίηση. Πληροφορίες στα τηλ.: 6976-583858, 6972-521636 και 22530-71238.

Με επιστολή ο Αγροτικός-Αλιευτικός Σύλλογος Μα-νταμάδου, αναφέρει τα προβλήματα που έχουν οι αγρότες του νησιού μας και ταυτόχρονα απαιτεί από την πολιτική ηγεσία του τόπου να πάρει άμεσα μέτρα, για την καλυτέρευση τους.

«Είναι γεγονός ότι με την πολιτική που ασκείται εις βά-ρος των αγροτών μας οδηγείτε σε πλήρη καταστρο-φή. Ειδικότερα, όλα τα μέτρα που παίρνετε σχετικά με τους μικρομεσαίους αγρότες είναι στην ουσία μέτρα που βοηθούν τα ασύδοτα κυκλώματα των μεγαλε-μπόρων και των πολυεθνικών» τονίζει στη επιστολή του ο σύλλογος και αναφέρει ενδεικτικά κάποια από τα προβλήματα που «έχουν οξυνθεί σημαντικά με τη συμβολή της ακολουθούμενης πολιτικής του μνημονί-ου και των νέων αντιλαϊκών μέτρων.1. Οι ζωοτροφές μέσα σε ένα χρόνο έχουν αυξηθεί από 20 έως 40% και η άνοδος των τιμών τους συνεχί-ζεται. Βέβαια ο παραγωγός τους υποφέρει και αυτός, όπως και εμείς.2. Οι συνεχείς αυξήσεις στα άλλα μέσα παραγωγής όπως τα καύσιμα, ζωοφάρμακα, κλπ, αλλά και η γενι-

κότερη ακρίβεια της ζωής.3. Η ανώτερη τιμή για τα αρνιά γάλακτος είναι 3,70 ευρώ το κιλό ενώ στον κατανα-λωτή φτάνει στα 8,50 ευρώ με 9 ευρώ το κιλό!!!. Πως διαμορ-φώνεται αυτή η τιμή για τον κα-ταναλωτή; Πώς είναι δυνατόν ο παραγωγός να καλείται να τρέ-φει για έναν ολόκληρο χρόνο τα πρόβατα και στο τέλος να τα πουλά 3,7 ευρώ το κιλό και οι με-σάζοντες μέσα σε λίγες μέρες να κερδίζουν 5 ευρώ και βάλε!!! 4. Η τιμή του γάλατος είναι καθη-λωμένη εδώ και χρόνια στην ίδια τιμή και τα ελληνικά τυροκομικά προϊόντα, κυρίως των συνεταιρι-σμών και των μικρομεσαίων επι-χειρήσεων, δεν προστατεύονται. Το ίδιο συμβαίνει και με το λάδι.5. Η ληστρική τακτική της ΑΤΕ σε βάρος των αγρο-τών και των συνεταιριστικών οργανώσεων επιτείνει

επιπλέον τη θέση των μικρομεσαίων αγροτοκτηνο-τρόφων και των οργανώσεων τους». Και στη συνέχεια

δείχνουν τον ένοχο. «Εσείς μας καταστρέ-φετε με την πολιτική που ακολουθείτε σε βά-ρος μας». «Εμείς εξακολουθού-με να απαιτούμε και να αγωνιζόμαστε για άμε-σα μέτρα στήριξης της παραγωγής μας, γιατί πιστεύουμε ότι και άρι-στη παραγωγή διαθέ-τουμε και το κράτος έχει τα οικονομικά μέσα και εμάς να στηρίξει και ο καταναλωτής να αγορά-

ζει φτηνά προϊόντα. Γι’ αυτό και απαιτούμε:- Τιμές ασφαλείας στα αγροτικά προϊόντα που η τιμή τους να καλύπτει το κόστος παραγωγής και να δια-σφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα στον παραγωγό.- Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος λόγω των χαμηλών τιμών των προϊόντων. Οι επιδοτήσεις να συνδεθούν με την παραγωγή και να μη γίνεται καμία παρακράτηση.- Να επιδοτηθούν οι ζωοτροφές και να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της κτηνοτροφικής παραγωγής.- Επιδότηση με ταυτόχρονη μείωση των τιμών στα μέσα παραγωγής - πετρέλαιο, εργαλεία, φάρμακα, κλπ και κατάργηση του ΦΠΑ - σε όλα αυτά καθώς και στα είδη πλατιάς κατανάλωσης.- Αναβάθμιση των κοινωνικών συνθηκών ζωής της υπαίθρου με την πλήρη κάλυψη με δημόσιες, δωρεάν και υψηλού επιπέδου παροχές στους τομείς της υγεί-ας, της παιδείας, της πρόνοιας, κλπ».

ΛΗΜΝΟΣ

Page 12: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

12/ Τετάρτη 23 Φλεβάρη 2011Ανακοινώσεις

Άμεση Δράση___________________________________100Τροχαία_______________________________22510-22030Τουριστική αστυνομία____________________22510-22776Πυροσβεστική__________________________________199Δασική Υπηρεσία________________________________191Λιμεναρχείο Μυτιλήνης__________108/22510-40827/24115Στρατολογικό Γραφείο____________________22510-28452Εισαγγελία_____________________________22510-22522Πρωτοδικείο____________________________22510-22518Υπουργείο Αιγαίου_________________22510-38200/28296Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου_______________22510-27601Νομαρχία Λέσβου_______________________22510-46777Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Νομαρχία)___22510-37181Δήμος Μυτιλήνης__________________22510-41504/28501Αεροδρόμιο_______________________22510-38700/38702Ολυμπιακή Αεροπορία____________________22510-61590Aegean Airlines_________________________22510-61120Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου______________22510-42239ΝΕΛ Κεντρ. Πρακτ. ________________22510-37775/37768ΑΝΕΚ_________________________________22510-27000ΚΤΕΟ_________________________________22513-54100Αστικά ΚΤΕΛ___________________________22510-46436Υπεραστικά ΚΤΕΛ_______________________22510-28873ΤΑΞΙ_______________________22510-25900/23500/22064ΟΤΕ Βλάβες____________________________________121ΔΕΗ Βλάβες_______________________1050/22510-28860ΔΕΥΑΜ Βλάβες___________________22510-23843/24444ΟΤΕ Πληροφορίες_____________________________18888Μετεωρολογικό Δελτίο___________________________149Εφημερεύοντα Φαρμακεία________________________1434Νοσοκομείο Μυτιλήνης___________________22510-57700ΕΚΑΒ________________________________________166ΙΚΑ Μυτιλήνης_________________________22510-28498

Κέντρα Υγείας Άντισσας_______________________________22530-56440Καλλονής______________________________22530-22222Πλωμαρίου_____________________________22520-32151Πολιχνίτου_____________________________22520-41111

Χρήσιμα Τηλέφωνα ΛήμνουΕπαρχείο Λήμνου________________________22540-22996Νοσοκομείο Μύρινας_______________22540-23333/22222Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας_______________22540-22200Αστυνομ. Σταθμός Μούδρου_______________22540-71201Πυροσβεστική Υπηρεσία__________________22540-22199Λιμεναρχείο Μύρινας_____________________22540-22225Λιμεν. Σταθμός Μούδρου_________________22540-71240Στρατιωτική Διοίκηση____________________22540-22516Αερολιμένας Λήμνου_____________________22540-31204Βλάβες ΟΤΕ____________________________22540-22121Βλάβες ΔΕΗ____________________________22540-22448Βλάβες Ύδρευσης________________________22540-25088

Κοινότητα Αγ. Ευστρατίου Αστυνομικός Σταθμός____________________22540-93201Λιμενικός Σταθμός_______________________22540-93393

Στη μνήμη της Μαργιού Στυλιανής, ο Βασίλης Κυπριωτέλλης προσφέρει 20 ευρώ στη ΚΟΒ Αγιάσου.

Ο Γιάννης Σκλεπάρης στη μνήμη της Μαργιού Στυλιανής και της Ειρήνης Ιακώ-βου προσφέρει στη ΚΟΒ Αγιάσου 30 ευρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΚΚΕ

Ζητούνται άτομα για μερική ή πλήρη απασχόληση με υψηλές αποδοχές σε εταιρεία μάρκετινγκ υγιεινής διατροφής.

Τηλ. 6973696901

Ο Αβαγιανός Μιχάλης, εργολάβος οικοδομών, αναλαμβάνει στην Αθήνα ανακαινίσεις και αναπαλαιώσεις

οικοδομών.Τηλ: 210-9715631 και 6947709536.Ενοικιάζεται φρεσκοβαμένη, δίχωρη (ξεχωριστή

κουζίνα - υπνοδωμάτιο) γκαρσονιέρα 32τ.μ στην περιοχή της Σουράδας με αυτόνομη θέρμανση,

επιπλωμένη ή μη επιπλωμένη. Τηλ. επικοινωνίας 6977-270246.

Παραδίδονται ατομικά μαθήματα Τουρκικής γλώσσας με τη χρήση

νέων τεχνολογιών (on line). Προετοιμασία για πτυ-χία ΤΕΜΕL και ΟRTA. Ευέλικτο ωράριο και προ-

σιτές τιμές. Τηλ. επικοινωνίας: 2105621093 (10μμ-18μμ),

[email protected]ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ-κουζίνα 1 έτους 140 ευρώ-ψυγείο 1 έτους 140 ευρώ

-καναπές & κρεβάτι 100 ευρώ-έπιπλο για TV 30 ευρώ

-συρταριέρα 50 ευρώτηλέφωνο επικοινωνίας

694-5080890

Πωλειται kit xenon,55 watt,6000K,H7, αχρησιμοποιητο

στο κουτι του,τιμη 90 ευρω.

τηλεφ.επικοινωνιας 6986658872

Εισπράκτορες του

στην περιοχή ΑττικήςΟι συνδρομητές περιοχής Αθήνας και Πειραιά, μπορούν να δίνουν τις συνδρομές τους, στους παρακάτω συμπατριώτες μας που εισπράττουν

για λογαριασμό του “Νεο Εμπρος”.

--Παναγιώτης Ελευθεριάδης - Ιππολύτου 11τηλ. 210-2235158. --Χρήστος Κυμιατζής - Ψάχου 17, Νέα Σμύρνη,τηλ. 210-9318781. --Γιώργος Λεβεντός - Κοραλίων 20, Περιστέρι, τηλ. 210-5013433.--Παναγιώτης Σταυράκης - Νικ. Αρώνη 30-32 Βύρωνας, τηλ. 210-7650921.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΗΛ: 22510-46888 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Μυτιλήνη 16 Φεβρουαρίου 2011Α. Π.: 178/2011

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βο-ρείου Αιγαίου, κατά τη συνεδρία-ση του στις 15.02.2011, αποφά-σισε να ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης Περιφερειακού Συ-μπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 179 του νόμου 3852/2010 για το χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία επιλογής του πολίτη, που το Περιφερειακό Συμβούλιο θα αποφασίσει με πλειοψηφία 2/3 σε επόμενη συνεδρίαση του, μέχρι 31 Αυγούστου 2014.

Για το σκοπό αυτό όσοι πολίτες επιθυμούν να επιλεγούν για την παραπάνω θέση, καλούνται έως τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 να καταθέσουν αίτηση και πλήρες βιογραφικό στον Πρόε-δρο του Περιφερειακού Συμβου-λίου κ. Σταύρο Δημηρούδη είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομι-κώς, με COURIER. Οι αιτήσεις και το βιογραφικό πρέπει να έχουν κατατεθεί απα-ραιτήτως μέχρι τις 28 Φεβρουα-ρίου, στο γραφείο του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, μέσα σε κλειστό φάκελο, στη δ/νση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων και των φακέ-λων είναι ο κ. Θεόδωρος Σαμί-ου, υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης του Περιφερειακού Συμβουλίου.Τηλέφωνο:2251352128.Για κάθε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2251352127-128-101-102.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ

Page 13: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

/13Τετάρτη 23 Φλεβάρη 2011 Πολιτική

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

1.ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΥΘΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ)2.ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ3.ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

9

4.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΘΟΝΗ

Το Διοικητικό Συμ-βούλιο του Πολιτι-στικού Συλλόγου

Πλωμαρίου «ΤΟ ΠΟΛΙΟΝ», σε επιστολή που έστειλε στον Υπουργό Προστασί-ας του Πολίτη και σε το-πικούς πολιτικούς φορείς, εκφράζει την αναγκαιότητα της διατήρησης του Πυρο-σβεστικού Κλιμακίου Πλω-μαρίου Λέσβου και της μη καταργήσεως του.

Η επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρει:«Κύριε Υπουργέ,Δυστυχώς, βάσιμες πλη-ροφορίες μας έρχονται να επιβεβαιώσουν σήμερα την κατάργηση του Πυρο-σβεστικού Κλιμακίου Πλω-μαρίου Λέσβου…

Με αγανάκτηση και απορία μας διερωτόμαστε: Βάσει ποιας μελέτης, ποιας λο-γικής και ποιών κριτηρίων αποφασίστηκε η κατάρ-γηση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πλωμαρίου;

Μήπως, επειδή εδρεύει στην πλέον δυσπρόσιτη, δύσβατη και κατάφυτη από ελαιώνες και πεύκα, περιο-χής της Λέσβου;

Μήπως, επειδή η αμφιθε-ατρική και πυκνοδομημένη αρχιτεκτονική δομή των κατοικιών ευνοεί την ταχύ-τατη επέκταση της πυρκα-γιάς αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα;Μήπως, επειδή διαθέτει τις μεγαλύτερες βιομηχανί-ες ούζου στο νησί και στην Ελλάδα;

Μήπως, επειδή το πα-ρελθόν του είναι πλούσιο, δυστυχώς, σε καταστρε-πτικές πυρκαγιές κατά τις

οποίες είχαμε θρηνήσει και ανθρώπινες ζωές;

Μήπως, για λόγους οικο-νομίας; Μα το κόστος συ-ντήρησης του Π.Κ.Π. είναι μηδενικό διότι δεν πληρώ-νει ενοίκιο, φως, νερό, τα οποία του παρέχονται από τον πρώην Δήμο και τώρα Δημοτική Κοινότητα Πλω-μαρίου…

…Στο όνομα τίνων σκο-πιμοτήτων καταπατείται η βασική αρχή της πυρό-σβεσης, που επιβάλλει την άμεση επέμβαση στην κα-τάσβεση μιας πυρκαγιάς αλλιώς γίνεται ανεξέλεγκτη όταν μάλιστα ο χρόνος άφι-ξης πυροσβεστικού από τη Μυτιλήνη είναι 1 ώρα και 15 λεπτά και από την Αγιά-σο 1 ώρα;Άξιον απορίας είναι, το γεγονός με πόση ευκολία, χωρίς επιτόπια εξέταση, αστόχαστα, ανερμάτιστα, μπορεί να λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση, που ασφαλώς θα έχει οδυνη-ρές συνέπιες. Κύριε Υπουργέ, Σας παρακαλούμε πολύ,

μην καταργήσετε το Πυρο-σβεστικό Κλιμάκιο Πλωμα-ρίου (!!!).

Αν δε σας πείσαμε με αυτή την επιστολή, σας παρα-καλούμε να έρθετε να …

Αρκετές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμε-ρα η άλλοτε ακμάζουσα επαρχία Πλωμαρίου, που

αντίθετα τώρα φθίνει πλη-θυσμιακά από χρόνο σε χρόνο και αιμορραγεί από την αστυφιλία και τη με-τανάστευση. Ας νοιώθουν τουλάχιστον οι κάτοικοι, που απέμειναν σ’ αυτή ότι δεν διατρέχουν τον άμε-σο κίνδυνο της καταστρο-φής των περιουσιών τους ή ακόμη και να χάσουν τη ζωή τους από μια κατα-στροφική πυρκαγιά. Ας μη τους απογοητεύσουμε πε-ρισσότερο».

Το δικό μας σχόλιο.Η απόφαση αυτή δεν είναι κάτι το οποίο δεν περίμενε ο Μυτιληνιός λαός.

Ήταν έτοιμη προς υλοποί-

ηση αρκετό καιρό τώρα και σήμερα με τη νέα δομή του «Καλλικράτη» και με πρό-σχημα ότι δεν υπάρχουν χρήματα, κλείνουν σιγά-σιγά αρκετές υπηρεσίες ή στην «καλύτερη» περί-πτωση ζητάν από το λαό να συμβάλει πληρώνοντας ή με την πρώτη ευκαιρία ζητάν από επιχειρηματίες να τις εξαγοράσουν.

Έτσι γίνεται και με τα Κέντρα Υγείας, που για να εξεταστεί κα-νείς πρέπει να πληρώσει 5 ευρώ για την κάθε εξέ-ταση.

Έτσι γίνεται και με τις συγχωνεύσεις των σχολείων, με το πρόσχημα ότι δεν χρειάζε-ται κάθε χωριό να έχει δικό του σχολείο.

Γι’ αυτό και οι απολύσεις στο δημόσιο τομέα. «Άνοιξαν» από τη στιγμή που ξεκίνησε η εφαρμογή του «Καλλικρά-τη».

Όλα αυτά (και άλλα τόσα που θα γίνουν το επόμενο διάσημα), ήταν έτοιμα και περίμεναν χρόνια ολόκλη-ρα οι Κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, να έρ-θει η κατάλληλη στιγμή για να τα υλοποιήσουν.

Χρόνια ολόκληρα, οι Κυ-βερνήσεις τους, μας έχουν πείσει πλέον, πως δεν σκέ-φτονται ούτε τις ζωές μας, ούτε τα νοικοκυριά μας. Το μόνο που σκέφτονται, είναι το πώς θα έχουν περισσό-

τερο κέρδος οι επιχειρη-ματίες στους τομείς που ο καθένας δραστηριοποι-είται, και που με μεγάλη ευκολία τώρα πια το δη-μόσιο ξεπουλάει. Από την πυρασφάλεια της χώρας, την Υγεία του λαού, την παιδεία, τις συγκοινωνίες κ.λ.π.

Και κάτι τελευταίο. Δεν χρειάζονται παρακάλια για να μην κλείσει το Πυρο-σβεστικό Κλιμάκιο και κάθε άλλη υπηρεσία.

Χρειάζεται αγώνας, που στο στόχο θα έχει, την κα-λυτέρευση της καθημερινό-τητας μας, υπηρεσίες που θα παρέχονται δημόσια και δωρεάν.

Χρειάζεται, να ξεσηκωθού-με και να μη μένουμε σε επιστολές και παρακάλια.

Ας σηκώσουμε το μπόι μας για να πάρουμε ότι μας ανήκει.

ΚΩΣΤΑΣ Γ ΜΙΣΣΙΟΣΈνα βιβλίο για τον

αξέχαστο Μίλτη Παρασκευαϊδη

Η έκδοση αυτή περιλαμ-βάνει δημοσιεύματα του Μίσσιου από το 1991 έως το 2008 από το υλικό που διέθετε ο ίδιος, σκί-τσα, εξώφυλλα βιβλίων και αφιερωμάτων που έγιναν για τον Μ. Παρα-σκευαϊδη. Στο βιβλίο αυτό, υπάρχει ένα αξιόλογο υλικό από την πορεία του Μ. Παρα-σκευαϊδη, καθώς και θυ-μητικά κείμενα.Να σημειώσουμε ότι φέ-τος κλείνουν και 100 χρό-νια από τη γέννηση του.

Page 14: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

14/ Τετάρτη 23 Φλεβάρη 2011Αθλητικά

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΛΕΣΒΟΥΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ Ο ΑΙΟ....

Κυπελλούχος στην Μυτιλήνη αναδείχθηκε ο Αιολικός νικώντας με 3-0 τον Αστέρα Νίκης και περιμένει τώρα τον κυπελλούχο από την Λήμνο (Ηρακλής ή Κεραυνός ) για να τον αντιμετωπίσει για την ανάδειξη του υπερ-κυπελλούχου στον νομό. Πρόσωπο του αγώνα αλλά και του τελικού ο Πέτρος Νταλαμπέκης ο οποίος έκανε χατ-τρικ και ήταν αναμφισβήτητα ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του. Ξεκίνησε με ένα σουτ στο δοκάρι στο 14΄και κτύπησε οχτώ λεπτά αργότερα όταν εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα του Αστέρα Ν και με ατομική προσπάθεια και σουτ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με 1-0. Ένα λεπτό αργότερα ο Κουκέλλης έχασε απίστευτη ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του αναγκάζοντας τον νεαρό Γώμο που αντικατέστησε τον Καραβασίλη να πέσει σωστά στην γωνία του και να αποκρούσει. Στο 35’ ήταν η σειρά του Παπαδάτου να κάνει εντυπωσιακή απόκρουση σε μονοκόμματο σουτ από τον σκόρερ και τρία λεπτά αργότερα γίνεται το 2-0. Ο Τσετιροκλής βγάζει σέντρα στην περιοχή του Αστέρα και ο Νταλαμπέκης δεν δυσκολεύεται να χρισθεί σκόρερ για δεύτερη φορά. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε πάλι ο Νταλαμπέκης με κεφαλιά μετά από κτύπημα κόρνερ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Σήμερα Τετάρτη στην Ατσική θα γίνει ο τελικός της Λήμνου Ηρακλής Κεραυνός (3μ.μ.).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΑΙΟΛΙΚΟΣ-ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 3-0

«καθάρισε νωρίς»Πραγματοποιώντας την καλύτερη έως τώρα εμφάνιση του ο Αιολικός δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει με 3-0 τον Άγιαξ Τ. με μεγάλο πρωταγωνιστεί τον Πέτρο Νταλαμπέκη ο οποίος σημείωσε και τα τρία τέρματα της ομάδας του κάνοντας δεύτερο συνεχόμενο χατ-τρικ μετά το πρώτο στο κύπελλο. Μόλις στο 5ο με κεφαλιά με κεφαλιά έδωσε προβάδισμα ο ίδιος στο 35’ με σουτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του και στο τέλος του ημιχρόνου πάλι με σουτ αφού πρώτα η μπάλα κτύπησε στο δοκάρι σε σουτ από τον Βουργουτζή έκανε το τελικό 3-0. Ο Τσετιροκλής είχε σουτ φάουλ στο δοκάρι του Άγιαξ.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Χαιδάρι-Ηλυσιακός 3-1 Νέα Ιωνία-Αθηναϊκός 2-0 Φωστήρας-Άγ. Ιερόθεος 1-0 Αγ. Ανάργυροι-Περιστέρι 1-2 Αιολικός-Άγιαξ Τ 3-0 ΠΑΟΚ Γλ.-Ελπιδοφόρος 2-1 Ήφαιστος-Αιγάλεω 0-3

Η βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε μετά την 18η αγωνιστική

ΠΑΟΚ Γλ. 42 32-91. Ελπιδοφόρος 38 32-102.

Φωστήρας 34 22-123. Αιολικός 27 19-144. Περιστέρι 26 23-135. Αιγάλεω 24 17-106. Χαϊδάρι 23 17-197. Αθηναϊκός 23 18-218. Ήφαιστος 20 14-219.

Αγ. Ιερόθεος 19 17-2510. Άγιαξ Τ 18 18-3111. Ηλυσιακός 17 18-2412. Νέα Ιωνία 17 15-3113. Αγ. Ανάργυροι 15 14-26 14.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΠΙΑΣΕ ΚΟΡΥΦΗ

Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΗ αναβολή του παιχνιδιού Όλυμπος-Φίλια λόγο ακαταλληλότητας του γηπέδου του Ιππείου από την δυνατή βροχή που έπεφτε έφερε στην πρώτη θέση τον Ατρόμητο ο οποίος νίκησε με 6-1 την Προοδευτική. Δύσκολη νίκη σημείωσε ο Διαγόρας στην Μόρια 1-0 τον Βύρωνα ενώ στην μάχη της ουράς Αετός και Θύελλα ήταν οι κερδισμένη.

Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής

Αλκιβιάδης-Αν/ση Γέρας 1-2 Προοδευτική-Ατρόμητος 1-6 Όλυμπος-Φίλια (αναβλήθηκε) Βύρων-Διαγόρας 0-1 Αιγέας-Δόξα Πλ. 3-0 Θύελλα-Αστέρας Νίκης 2-0 Αετός Λ-Αρίων Μηθ. 3-0

Η βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε μετά την 20η αγωνιστική

1.Ατρόμητος 46 66-20 2.Όλυμπος 46 51-20 3.Διαγόρας 45 58-18 4.Αστέρας Ν 35 33-25 5.Αν/ση Γέρας 33 31-29 6.ΑΕΜ 26 31-26 7.Αιγέας 26 29-32 8.Βύρων Μ 24 30-22 9.Προοδευτική 21 42-43 10.Αετός Λ 20 19-30 11.Θύελλα Π 17 23-31 12.Αλκιβιάδης 17 26-43 13.Φίλια 14 18-48 14.Δόξα Πλ. 14 26-43 15.Αρίων Μηθ. 10 1 4-43 *Όλυμπος Φίλια έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΑΞΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΈΛΗΣ

ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟΗ Άναξος που νίκησε με 4-3 τον Μεσότοπο και ο Καραβαγγέλης που έχασε με 6-4 στα Βασιλικά ήταν οι ομάδες που πέρασαν στον όμιλο για την δεύτερη φάση ανόδου μαζί με Αχιλλέα, Παπανικολή, Ατρόμητο, Εθνικο, Παλλεσβιακό, Λιονταράκια, Αστέρα Ιππ. και Ερμή.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Α’ όμιλοςΑναγέννηση-Αστέρας Ιππ. (0-3α.α.) Έφηβος-Εθνικός 0-4 Ποσειδών-Παλλεσβιακός 0-0

Λιονταράκια-Ερμής 2-0 Αίας Μυτ.-Αρίων Παλ. 1-1

Β’ όμιλοςΑνδρονικάς-Παπανικολής 3-1 Ατρόμητος-Ταξιάρχης 6-2 Βασιλικά-Καραβαγγέλης 6-4 Μακαρέας-Αχιλλέας 1-5 Άναξος-Μεσότοπος 4-3

Οι τελικές βαθμολογίες όπως διαμορφώθηκαν μετά την 18η

αγωνιστικήΑ’ όμιλος

1.Εθνικός 47 50-18 2.Παλλεσβιακός 35 38-18 3.Λιονταράκια 33 38-15 4.Αστέρας Ιππ. 32 36-25 5.Ερμής 30 22-17 6.Αίας Μυτ. 26 35-30 7.Αρίων Παλ. 24 33-30 8.Έφηβος 19 21-46 9.Ποσειδών 6 18-38 10.Αναγέννηση 3 12-51

Β’ όμιλος 1.Αχιλλέας 50 58-10 2.Ατρόμητος 39 54-31 3.Παπανικολής 29 37-27 4.Άναξος 26 42-46 5.Καραβαγγέλης 26 49-46 6.Ταξιάρχης 25 44-42 7.Βασιλικά 25 57-39 8.Ανδρονικάς 19 32-56 9.Μεσότοπος 10 25-58 10.Μακαρέας 6 20-61

TRIAL 4X4ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΚΛΕΨΕ ΤΗΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΗ Λέσχη Τετρακίνησης Λέσβου με την υποστήριξη της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας και της περιφέρειας Β Αιγαίου διοργάνωσε με επιτυχία επίσημους αγώνες «TRIAL 4X4» στον ιδιωτικό χώρο μετά το αεροδρόμιο οι οποίοι στέφθηκαν από απόλυτη επιτυχία. Ο παραπάνω αγώνας είναι κατοχυρωμένος στο ετήσιο πρόγραμμα ΕΛΠΑ ΕΘΕΑ και πήραν μέρος αρκετοί οδηγοί από την Λέσβο και την Χίο ενώ την τελευταία ώρα δεν μπόρεσαν να έρθουν και πληρώματα από άλλα νησιά του Αιγαίου αφού προέκυψε πρόβλημα με την επιβίβαση τους στο πλοίο. Η διοργάνωση περιλάμβανε τρεις κατηγορίες με το θέαμα να είναι συναρπαστικό. Στην κατηγορία ΚΟ την παράσταση έκλεψε μια γυναίκα και συγκεκριμένα η Μαρία Πασπατή που κατάφερε να περάσει τους λάκκους και το ανήψωμα και να κερδίσει με την αξία της και το πάθος που επέδειξε την πρώτη θέση. Επόμενη διοργάνωση από την Λέσχη Τετρακίνησης θα είναι οι αγώνες ταχύτητας ενώ όπως δηλώνουν οι

διοργανωτές παρόμοια διοργάνωση θα ξαναγίνει τους επόμενους μήνες στην πόλη μας.

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ Ο ΣΤΡΑΙΧ ΤΟΥ

ΑΤΛΑΝΤΑ!Συνεχίζοντας τις πολύ καλές τους εμφανίσεις οι ποδηλάτες του «Άτλαντα» Βουλγαράκης και Στραϊχ πήραν μέρος την Κυριακή που μας πέρασε στον ποδηλατικό αγώνα 214 χιλιομέτρων (Ελευσίνα, Νεμέα Ελευσίνα) στον οποίο συμμετείχαν 184 αθλητές. Ο αγώνας διεξήχθη κάτω από δύσκολες συνθήκες αφού στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής έπεφτε χιονόνερο. Παρόλα αυτά ο Στέφανος Στραϊχ για άλλη μια φορά ήταν εντυπωσιακός τερματίζοντας στην κατηγορία του (ειδική Β’ master) 2ος και στην γενική 3ος. Στην ίδια κατηγορία ο Βαγγέλης Βουλγαράκης που συνεχώς βελτιώνει την απόδοση του ήταν 32ος και στην γενική κατάταξη 6ος. Νικητές αυτού του αγώνα ήταν ο Β. Κωσταμούλας (Εθνική ομάδα ποδηλασίας) 2ος ο Ι Γεωργόπουλος και 3ος όπως προαναφέραμε ο αθλητής του Άτλα Μυτ. Σ. Στραϊχ. Ο αγώνας αυτός ήταν ο πρώτος για φέτος μιας σειράς αγώνων πολλών χιλιομέτρων που σκοπό έχουν να δώσουν το δικαίωμα στους αθλητές μας να μετέχουν στον γύρο Γαλλίας (Παρίσι Μπρεστ) αποστάσεως 1280 χιλιομέτρων και που υπολογίζουν να τον καλύψουν σε 75-80 ώρες.

ΜΠΑΣΚΕΤΣΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ Η ΓΕΡΑ

Μια ακόμη ήττα με σκορ… υπέστη από την ΑΕ Ψυχικού μέσα στην Μυτιλήνη η Γέρα κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη την υπόθεση παραμονή. Το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι με την Έξω Παναγίτσα θα είναι κομβικής σημασίας παιχνίδι το οποίο αν κερδηθεί τότε ο δρόμος θα παραμείνει ανοικτός σε διαφορετική περίπτωση ο υποβιβασμός θα είναι ακόμη πιο κοντινός. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 23-24, 44-51, 59-67 και 68-86.

Πωλείται ή ενοικιάζεται επαγγελ-ματικός χώρος 144 m2 , με αύλειο χώρο στην περιοχή Καρά-Τεπέ, όπισθεν εταιρείας «ΗΧΩ». Πληροφορίες στα τηλ.: 22510-20925 και 6945-973344.

Page 15: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

/15Τετάρτη 23 Φλεβάρη 2011

του ψαχτήρ΄

Καθώς εξελίσσεται η καπιταλιστική κρίση στην Ελλάδα οξύνεται η δι-απάλη ανάμεσα στη ριζοσπαστική

γραμμή αμφισβήτησης της αστικής στρα-τηγικής με κατεύθυνση τη λαϊκή εξουσία και εκείνη του εγκλωβισμού των λαϊκών αντιδράσεων στα όρια της αστικής εξου-σίας χωρίς αυτή να αμφισβητείται.

Το ιδεολόγημα περί «κατοχής» της χώ-ρας από το ΔΝΤ έχει την ιδιαίτερη

συμβολή του σε αυτή την κατεύθυνση κα-θώς μάλιστα προβάλλεται από δυνάμεις του οπορτουνισμού που βρίσκουν αντικει-μενικό έδαφος παρουσίας στους χώρους της εκπαίδευσης. Έτσι, σύμφωνα με τις οπορτουνιστικές δυνάμεις, στην εκπαί-δευση έχουμε «Υπουργείο Παιδείας του ΔΝΤ» που κλείνει σχολεία γιατί επιδιώκει περιορισμό των δαπανών. Από κοντά και στην ίδια ρότα, οι συμβιβασμένες πλειο-ψηφίες σε ΔΟΕ-ΟΛΜΕ που ανακαλύπτουν απουσία «παιδαγωγικής λογικής» από το εγχείρημα των συγχωνεύσεων ενώ ζη-τούν ουσιαστική διαβούλευση ανάμεσα στο υπουργείο και τις τοπικές κοινωνίες!

Καθόλου τυχαία την ίδια μέρα που οι «εκπαιδευτικές ομοσπονδίες» έβγα-

λαν τα ανακοινωθέντα τους (14/1/2011), το υπουργείο Παιδείας απάντησε με ένα συνοπτικό δελτίο Τύπου που έβαζε τα πράγματα στη θέση τους. Σε αυτό υπο-στήριζε ότι οι συγχωνεύσεις των σχολεί-ων, τα «Σχολικά Κέντρα και οι Πολυδύ-ναμες Σχολικές Μονάδες» γίνονται για «παιδαγωγικούς λόγους και εκπαιδευτικά οφέλη», με κατεύθυνση το ολοήμερο σχο-λείο και την εφαρμογή καινοτόμων δράσε-ων στην εκπαίδευση.

Και στο ζήτημα της συγχώνευσης σχο-λικών μονάδων επιβεβαιώνεται το

συμπέρασμα ότι όσο η αντιπαράθεση γί-νεται στο έδαφος της αστικής στρατηγι-κής, κερδισμένη δεν μπορεί παρά να είναι η κυβέρνηση. Όσο το ζήτημα περιορίζε-ται στη «λογιστική», στο νοικοκύρεμα ή στην απουσία της παιδαγωγικής, τόσο θα δίνεται η δυνατότητα στις αστικές και

μικροαστικές πολιτικές δυνάμεις να εν-σωματώνουν λαϊκές αντιδράσεις, να τις εγκλωβίζουν τελικά σε διεκδίκηση άλλων μειγμάτων εκπαιδευτικής πολιτικής. Ακό-μα και αν υπάρχουν σωστά αιτήματα, αν δεν αμφισβητείται η οικονομική και πολιτι-κή εξουσία των μονοπωλίων, αυτά μένουν στον αέρα, γιατί πολύ απλά δε φωτίζεται ο δρόμος της ικανοποίησής τους, ο δρόμος

ανάπτυξης υπέρ του λαού, τελικά αποδέ-χονται ως όριο των διεκδικήσεων την κερ-δοφορία του εκμεταλλευτικού συστήματος άρα και το σχολείο του.

Το ζήτημα του μεγέθους του σχολείου στο φως των καπιταλιστικών αναδι-

αρθρώσεων

Και στο ζήτημα του μεγέθους των σχο-λείων η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ βρί-

σκει την ευκαιρία και εν μέσω κρίσης σχεδιάζει ένα βασικό και αναγκαίο εργα-λείο για την επιτάχυνση των αλλαγών στο επίπεδο της σχολικής εκπαίδευσης, όπως αυτή συνοψίζεται στη στρατηγική του «νέου σχολείου».

Προφανώς και ο σχεδιασμός για συγ-χωνεύσεις έχει στοιχεία οικονομικού

νοικοκυρέματος, εξοικονόμησης χρημάτων προκειμένου να δοθούν στο κεφάλαιο, «οι-κονομίας δυνάμεων» για να αποφευχθούν

δ υ σ λ ε ι τ ο υ ρ -γίες και αργά βήματα στην προώθηση του «νέου σχολεί-ου». Είναι και αυτά πλευρές του βίαιου τα-ρακουνήματος που σηματοδο-τεί η προσαρμο-γή του αστικού σχολείου στις αντιδραστικές αναδιαρθρώ -σεις στην εκ-παίδευση.

Πρ α γ μ α -τικά, η

κ υ β έ ρ ν η σ η χτυπάει τη ρίζα του προ-βλήματος όταν

αναφέρεται σε παιδαγωγικούς λόγους. Το ολοήμερο σχολείο το οποίο θα μπορεί να υλοποιηθεί καλύτερα σε μεγάλα σχολεία, δεν είναι θέμα «κοινωνικής πολιτικής», ούτε χώρος πάρκινγκ. Είναι πρόβα τζενε-ράλε για τη γενίκευση του σχολείου των δεξιοτήτων, της διαφοροποίησης, της αγο-ράς. Ταυτόχρονα, σε ένα τέτοιο σχολείο μπορούν να «ανθίσουν» οι ελαστικές σχέ-σεις εργασίας και κυρίως να παρέμβουν πιο αποτελεσματικά οι εταιρείες οι οποίες θα εκμεταλλευτούν και τη συγκεντρωμέ-νη μαθητική μάζα που - κακά τα ψέματα - αποτελεί πολύ καλή πελατεία.

Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά η οποία δείχνει τη συσχέτιση του με-

γέθους του σχολείου με τη στρατηγική του κεφαλαίου για την παιδεία. Είναι η ανάδειξη του σχολείου σε βασικού πα-ράγοντα οικονομικής ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία, σε φορέα παροχής δια βίου μάθησης στον οποίο θα εμπλέκονται οι επιχειρήσεις! Ας θυμηθούμε για παρά-δειγμα ότι το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του (πριν το ΔΝΤ!) έκανε λόγο για «Το ανοικτό σχολείο που λειτουργεί ως τοπική κοινό-τητα. Δίνει ρόλο και συμμετοχή στους γο-νείς, στους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς». Αυτός ο ρόλος αποδίδεται στο σχολείο και μέσα από τους νόμους για τη δια βίου μάθηση και την πιστοποίηση. Μά-λιστα στο κείμενο της ΕΕ για την πρόοδο που έχει γίνει σε σχέση με τους στόχους της Λισαβόνας στην εκπαίδευση, τονίζε-ται: «Η ιδέα του σχολείου ως πολυδύνα-μου κέντρου μάθησης είναι κεντρική στην μετατροπή της δια βίου μάθησης σε πραγ-ματικότητα»1.

Τονίζουμε επίσης ότι οι επίσημοι φορείς του κεφαλαίου δε βλέπουν αυτό το ζή-

τημα ως λογιστικό! Ετσι, τον Οκτώβρη του 2009 σε συνέδριο του ΟΟΣΑ με θέμα τα σχολικά κτίρια2, τονίστηκε ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετω-πίζεται το ζήτημα, ότι τα σχολεία πρέπει να γίνουν παραδείγματα συνάντησης της κοινωνίας με τις επιχειρήσεις. Αναμφίβο-λα, αυτή είναι και η κατεύθυνση της ΕΕ και αυτό αποδεικνύεται από εκατοντάδες ντοκουμέντα αλλά και συνέδρια όπως αυτό του Μάρτη του 2010 με θέμα «Συνεργασία σχολείου-επιχειρήσεων»3.

Η απάντησή μας

Το ζήτημα του μεγέθους του σχολείου δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Προβλημα-

τίζει σε κάθε φάση την αστική διαχείριση γιατί κρίνει την κατάλληλη μορφή η οποία θα υπηρετεί καλύτερα το περιεχόμενο του σχολείου. Άρα κρίνεται συνολικά από το έδαφος των σχέσεων παραγωγής στις οποίες αναπτύσσεται το εκπαιδευτικό σύ-στημα. Γι’ αυτό το λόγο, η αστική εκπαι-δευτική πολιτική δεν έχει «αγκυλώσεις».

Στις ΗΠΑ για παράδειγμα δημιουργή-θηκε ολόκληρο ρεύμα που υποστή-

ριζε ότι το μικρό σχολείο είναι καλύτερο γιατί είναι πιο ευέλικτο και πιο αποδοτικό. Πρόσφατα με την εμπειρία της εφαρμογής αυτής της κατεύθυνσης ακολουθείται η πολιτική: «μεγάλα κτίρια-μικρά σχολεί-

α»4 υπονοώντας δηλαδή τη συνύπαρξη τύπων σχολείων σε ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα. Οι αστικές μελέτες φαίνεται να εντοπίζουν περισσότερα προβλήματα εκδήλωσης βίας και «ταξικής πόλωσης» σε μεγαλύτερα σχολεία, ενώ συνολικότερα προβληματίζονται για το κατάλληλο μείγ-μα «αυτονομίας-λογοδοσίας» των σχολεί-ων, δηλαδή του βαθμού σύνδεσής τους με την αγορά!

Στη Γερμανία δε στα πολυδύναμα ολοή-μερα σχολεία τα οποία προωθήθηκαν

μετά τις χαμηλές επιδόσεις της χώρας στο διαγωνισμό του ΟΟΣΑ (θυμίζει άραγε τί-ποτα;) οι μαθητές χωρίζονται σύμφωνα με τις επιδόσεις τους και φοιτούν σε ανάλο-γες τάξεις! Μιλάμε δηλαδή για την αποθέ-ωση της διαφοροποίησης.

Πέρα από τη διεθνή εμπειρία, υπάρχει φυσικά και η ελληνική. Το γεγονός ότι

ακόμα υπάρχει το «σχολείο της γειτονιάς», δεν αποτελεί οπισθοδρόμηση. Το σχολείο για το οποίο εμείς παλεύουμε δεν μπορεί να είναι αχανές και απρόσωπο. Ενταγμένο σε έναν κεντρικό σχεδιασμό με επίκεντρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, έχει παιδαγωγική λογική και κριτήρια σε αντί-θεση με αυτά της αστικής παιδαγωγικής. Το να ξέρει - για παράδειγμα - ο εκπαι-δευτικός τα ονόματα των μαθητών του δεν είναι παράδοση που πρέπει να εκλείψει. Γι’ αυτό, σήμερα όχι αύριο, λέμε «όχι» στην επιχείρηση «συγχωνεύσεις σχολείων», παλεύουμε ενάντια στην επιχειρούμενη αναδιοργάνωση της εκπαιδευτικής δομής που αποτελεί προμήνυμα των επόμενων εγκλημάτων στη μόρφωση των παιδιών του λαού. Με αιτήματα και στόχους πά-λης στη γραμμή «καμία θυσία - την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία» (αναλογία μαθητών, εργασιακές σχέσεις εκπαιδευ-τικού και βοηθητικού προσωπικού κτλ.), πιάνουμε το νήμα της αγωνίας της λαϊκής οικογένειας να μορφώσει τα παιδιά της και το πηγαίνουμε στο επίκαιρο και αναγκαίο συμπέρασμα ότι χρειάζεται αλλαγή τάξης στην εξουσία για να έρθει στο προσκήνιο το σχολείο που η ίδια έχει ανάγκη και οι ίδιες οι δυνατότητες της εποχής επιτάσ-σουν. Η ώρα έχει έρθει, κάθε ώρα τώρα, είναι η δική μας ώρα!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:1. Progress towards the lisbon

objectives in education and training, Ευρωπαϊκή Ένωση 2007.

2. OECD, «Sustainable school buildings: from concept to reality», 1-2 October

2009, Λιουμπλιάνα.3. Ευρωπαϊκή Ένωση, School-business

thematic forum, 24-25 March 2010, Βρυξέλλες.

4. Κείμενο της Οργάνωσης Jobs for the future, Big buildings, small schools,

December 2004, ΗΠΑ.

ΤουΚυριάκου ΙΩΑΝΝΙΔΗ Από το blog της ΕΣΑΚ-ΔΕΕ Πιερίας (www.esakdeepier.gr)

Page 16: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.906, 23-2-2011

16/ Τετάρτη 23 Φλεβάρη 2011

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Οι Αιγύπτιοι διαδη-λώνουν για να γιορτάσουν την απομάκρυνση του Μουμπάρακ

Για μια ακόμα φορά ο Αιγυπτιακός λαός βρέθηκε στους δρόμους, την Παρασκευή 18 Φλε-βάρη, για να γιορτάσει την πρώτη μεγάλη του Νίκη, την απομάκρυνση του Χ. Μουμπάρακ. Άνθρωποι από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και πολιτικές κινήσεις συμμετείχαν στην «Πορεία Νίκης». Πήραν μέρος στη διαδήλωση πανηγυρίζοντας όταν έμα-θαν για την προληπτική σύλληψη τριών υπουργών της Κυβέρνησης Μουμπάρακ που κατηγορούνται για διαφθορά. Οι Αιγύπτιοι αντικαθεστωτικοί δια-δηλωτές, που επί 18 μερόνυχτα έδωσαν ένα μεγά-λο, σκληρό και άνισο αγώνα για την απομάκρυνση του Μουμπάρακ και με το αίτημα για Δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και γνήσιες και ελεύθερες εκλογές

πλήρωσαν βαρύ τίμημα για την πρώτη νίκη τους. Τουλάχιστον 365 άνθρωποι σκο-τώθηκαν, ενώ οι τραυματίες ξεπέ-ρασαν τους 5.500. Οι αριθμοί αυτοί όμως, που δόθη-

καν από επίσημα χείλη (το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου), θα πρέπει να απέχουν πολύ από τον πραγματικό αριθμό νεκρών και τραυματιών, που σίγουρα αργά ή γρήγορα θα μαθευτεί.

Πάντως, με τις «συμβουλές» και τις «ευλογίες» των Αμερικανό-Ευρωπαίων ιμπεριαλιστών αλλά

και την ουσιαστική στήριξη τους, στην εξουσία βρίσκονται πραξικοπηματικά οι Ένοπλες Δυνάμεις που ναι μεν έχουν υποσχεθεί δημοκρατικές μεταρ-ρυθμίσεις και ελεύθερες εκλογές, αλλά ο πλήρης έλεγχος τους εδώ και τρεις (;) δεκαετίες από τις ΗΠΑ, μόνο ανησυχία εμπνέει στον Αιγυπτιακό λαό. Από την άλλη μεριά, οι εργαζόμενοι της Αιγύπτου, μετά την πρώτη νίκη, δεν εφησυχάζουν όπως έδει-ξαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις της προηγούμε-νης εβδομάδας. Πολλοί κλάδοι Αιγυπτίων εργαζο-μένων αρκετά σημαντικοί όπως οι εργαζόμενοι στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Καΐρου, στην Κεντρική Τράπεζα και στα υφαντουργικά κρατικά εργοστά-σια στο Δέλτα του Νείλου και αλλού ζητούν μισθο-λογικές αυξήσεις, μείωση της τιμής των βασικών αγαθών διατροφής, ιατροφαρμακευτική περίθαλ-ψη, άμεση έναρξη ερευνών για την εκτεταμένη δι-αφθορά και άλλα βασικά και στοιχειώδη αιτήματα. Κατά συνέπεια ο πολιτικός ελιγμός της άρχουσας τά-ξης της Αιγύπτου να απομακρύνει τον Μουμπάρακ και να αναθέσει την εξουσία στο Στρατό δεν βάζει φρένο στις δίκαιες λαϊκές διεκδικήσεις «που δεν μπήκαν στο συρτά-ρι».

Ο λαός της Αιγύπτου οργανώνεται, όπως έδει-ξε το γεγονός ότι οι οργανώσεις της νεολαίας,

που δημιουργήθηκαν μέσα στις διαδηλώσεις και οδήγησαν στην εκδίωξη του Μουμπάρακ, εξετά-ζουν το ενδεχόμενο να συστήσουν πολιτικό σχη-ματισμό ο οποίος θα πάρει μέρος στις εκλογές. Ο Αγωνιζόμενος λαός της Αιγύπτου δεν εφησυχάζει, επαγρυπνεί και αγωνίζεται μέχρι την τελική δικαί-ωση του αγώνα του, οι έμμεσες απειλές του Ανω-τάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου της Αιγύπτου δεν τον πτοούν!!!

Ακούραστοι αυτοί οι ιμπεριαλιστές της ΕΕ στον αγώ-

να ενάντια στους λαούς της Ευρώπης. Μετά την Έκτακτη Σύνοδο Κορυ-φής της 3ης και 4ης Φλε-βάρη η «σκυτάλη» πέρα-σε στα θεσμικά όργανα για την οικονομία, δηλα-δή το «Eurogroup» και το «Ekofin», τα οποία συνε-δρίασαν-συζήτησαν και πήραν αποφάσεις κάθε

άλλο παρά ευχάριστες για το μέλλον των λαών της Ευρώπης. Μέσα σε δύο μέρες προχώρησαν τη συζήτηση για τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που θα τεθούν για συζήτηση και ψηφοφορία κατά τη διήμε-ρη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 24 και 25 Μάρτη. Αντικείμενο της διήμερης Συνόδου των υπουργών Οικονομικών (14 και 15 Φλεβάρη) η επιτάχυνση των σαρωτικών αλλαγών σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ, ανεξάρτητα από το ύψος των ελλειμμάτων και των χρεών τους, αλλά και ανεξάρτητα από τους οικονομικούς δείκτες κάθε χώρας.Οι διαφωνίες, όσον αφορά τον τρόπο χειρισμού των θεμάτων του «Μηχανι-σμού Στήριξης», δεν εμπό-δισαν τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ να συμφωνήσουν τελικά στην αύξηση των κονδυλίων του «Μηχανισμού Στήριξης» κατά 500 δισ. ευρώ. Όσο για το περιβόητο «Σύμφω-νο Ανταγωνιστικότητας», αποφάσισαν να συζητηθεί πιο ολοκληρωμένα στην Εαρινή Σύνοδο Κορυφής το Μάρτη 2011. Το Μάρτη επίσης αναμένεται να συ-ζητηθεί και το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για την επιμήκυνση της εξό-φλησης του χρέους των 100 δισ. ευρώ.

Το κείμενο Συμπερασμάτων

Στα πλαίσια της κατάρτισης των εθνικών προγραμμά-των μεταρρυθμίσεων (δηλ. των ανατροπών σε βάρος των λαών της ΕΕ) καθώς και των προγραμμάτων σύγκλισης και σταθερότη-τας, που θα καταρτιστούν από τις Κυβερνήσεις των 27 χωρών-μελών της ΕΕ έως τον ερχόμενο Απρίλη.

Θα πρέπει οι χώρες να προχωρήσουν στο «συ-ντονισμό των οικονομικών τους πολιτικών». Στα πλαί-σια δε αυτού του «Συντο-νισμού» τα κράτη-μέλη της ΕΕ καλούνται να πά-ρουν σε ετήσια βάση, μέ-τρα κατά πολύ υψηλότερα από το 95% του ΑΕΠ σε συνδυασμό με τις παρεμ-βάσεις τους σε: Συντάξεις, Υγειονομική περίθαλψη και Αγορά εργασίας. Παρακάτω οι «Σοφοί» και «Ειδικοί» των καπιτα-λιστικών οικονομιών της ΕΕ, επισημαίνουν, για τα κράτη-μέλη που αντιμε-τωπίζουν μεγάλα διαρ-θρωτικά προβλήματα, ότι η «δημοσιονομική εξυγί-ανση τους» θα πρέπει να είναι «εμπροσθοβαρής» (;;;). Λίγο όμως παρακά-τω οι «Σοφοί» υπουργοί Οικονομικών γίνονται συ-γκεκριμένοι και ξεκάθα-ροι. Τα κράτη-μέλη, λένε οι «Σοφοί», «θα πρέπει να προχωρήσουν σε μείωση των δημοσιών δαπανών τους, ενώ αυτά που θα καταφύγουν σε αύξηση των φόρων, προτεραιό-τητα θα πρέπει να δοθεί στην αύξηση της έμμεσης φορολογίας (!!! Δηλ. νέα φορολογικά βάρη στους εργαζόμενους)». Οι «Σο-φοί» όμως λίγο παρακά-τω ξεκαθαρίζουν ποιοι θα κληθούν «να πληρώσουν το μάρμαρο». Σημειώνουν ότι θα πρέπει να καταργη-

θούν:- «Αδικαιολόγητες (για το κεφάλαιο) φορολογικές δαπάνες»- και «Κοινωνικά επιδόμα-τα» (για τους εργαζόμε-νους).

Πως θα επιτευχθεί η «δημοσιονομική

εξυγίανση;;;»Η συνταγή των «Σοφών» είναι απλή, «θα πρέπει να γίνουν «μεταρρυθμίσεις» που αποσκοπούν στην εξασφάλιση βιώσιμων και επαρκών συνταξιοδοτι-κών συστημάτων κυρίας, μέσω της αύξησης της πραγματικής ηλικίας συ-νταξιοδότησης ή και του προσδιορισμού των συ-νταξιοδοτικών παροχών σε συνάρτηση με το προσ-δόκιμο ζωής».Ακόμα οι πολιτικές χορή-γησης επιδομάτων ανερ-γίας, θα πρέπει να αναθε-ωρηθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι παρέχο-νται κίνητρα για εργασία. Οι «Σοφοί» με απόλυτη σαφήνεια, ωμά και απρο-κάλυπτα, λένε «περιορί-στε ή κόψτε τα επιδόματα ανεργίας και δώστε κίνη-τρα (χρήμα στους εργοδό-τες) ώστε να εξασφαλιστεί εργασία!!!»

Και στο τέλος το «ψητό»

Οι «Σοφοί» συμφώνησαν ομόφωνα και συμβουλεύ-ουν. «Η μείωση της ανερ-γίας θα πρέπει να επιτευ-χθεί μέσω:-της κινητικότητας της ερ-γασίας -της αναθεώρησης της νο-μοθεσίας για την προστα-σία της απασχόλησης -τη μείωση της δυσκαμψί-ας της αγοράς εργασίας -και την προώθηση των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης».Με δύο λόγια αγαπητοί μου φίλοι και σύντροφοι, τα νέα σαρωτικά μέτρα σε βάρος των ευρωπαϊκών λαών που αναμένεται να επικυρωθούν στην Εαρινή Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ 2011, θα μας πάνε πίσω και από τον εργασιακό Με-σαίωνα. Θα τους το επιτρέψου-με;;; «ΟΧΙ». «ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ».