ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.1010, 31.6.2013

of 12 /12
σελίδα 4 ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Τετάρτη 31 Ιούλη 2013 Αριθμός Φύλλου 1010 Τιμή 1 € κωδικός 3573 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 6 σελίδα 4 σελίδα 7 Η εφημερίδα θα επανεκδοθεί στις 4 Σεπτεμβρίου. - Για τα προβλήματα του Νοσοκο- μείου και των Κέντρων Υγείας του νησιού μας. - Για τα προβλήματα των παιδικών Σταθμών του νησιού μας. - Για την ιδιωτικοποίηση των Δημο- τικών Αλυκών του νησιού μας που εξήγγειλε η Κυβέρνηση. - Για το «Πολυνομοσχέδιο» που σκα- ρώνει νέα αβάσταχτα δεσμά για τα λαϊκά στρώματα. - Για τη δημιουργία Ενιαίου Χαρτο- γραφικού Υπόβαθρου στις πινακί- δες ΓΥΣ 1:5.000. Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα πα- ραπάνω σοβαρά προβλήματα του τόπου μας τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου- λίου αρκέστηκαν να απαντήσουν ότι τα έχουν υπ΄όψη τους και ότι θα ενεργήσουν… αρμοδίως

Embed Size (px)

description

ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, βδομαδιάτικη εφημερίδα των εργαζομένων Ν. Λέσβου.

Transcript of ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.1010, 31.6.2013

Page 1: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.1010, 31.6.2013

σελίδα 4

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥΤετάρτη 31 Ιούλη 2013 Αριθμός Φύλλου 1010 Τιμή 1 €

κωδικός 3573

www.neo-empros.net

σελίδα 3

σελίδα 4

σελίδα 6 σελίδα 4

σελίδα 7

Η εφημερίδα θα επανεκδοθεί στις 4 Σεπτεμβρίου.

- Για τα προβλήματα του Νοσοκο-μείου και των Κέντρων Υγείας του νησιού μας. - Για τα προβλήματα των παιδικών Σταθμών του νησιού μας. - Για την ιδιωτικοποίηση των Δημο-τικών Αλυκών του νησιού μας που εξήγγειλε η Κυβέρνηση. - Για το «Πολυνομοσχέδιο» που σκα-ρώνει νέα αβάσταχτα δεσμά για τα λαϊκά στρώματα. - Για τη δημιουργία Ενιαίου Χαρτο-γραφικού Υπόβαθρου στις πινακί-

δες ΓΥΣ 1:5.000. Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα πα-ραπάνω σοβαρά προβλήματα του τόπου μας τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-λίου αρκέστηκαν να απαντήσουν ότι τα έχουν υπ όψη τους και ότι θα ενεργήσουν… αρμοδίως…

Page 2: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.1010, 31.6.2013

2/ Τετάρτη 31 Ιούλη 2013

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Αρχιπελάγους 21, 3ος όροφος, 81100 Μυτιλήνη. Τηλ.: 2251029239, φαξ: 2251042492, e-mail: [email protected] web: www.neo-empros.netΕΚΤΥΠΩΣΗ: Δημ. Δούκας & Σια ΟΒΕΕ, Βενιαμίν Λεσβίου 6, Μυτιλήνη. Τηλ.: 2251024904 Fax: 2251027454ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ετήσια 35,00 ευρώ, Υπόλοιπη Ελλάδα 70,00 ευρώ, Τραπεζών - ΟΤΑ - Εταιριών - Υπηρεσιών 100,00 ευρώ. Αυστραλία: 200$, Καναδάς: 190$, Ευρώπη: 105,00 ευρώ. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Αθανασία Καλαϊτζόγλου Εθνική Τράπεζα, Αρ.Λογαριασμού: 415/950150-94.Τετάρτη 31 Ιούλη 2013, Αριθμός φύλλου: 1010 Τιμή φύλλου: 1 ευρώ.Ιδιοκτήτης: ΝΕ Λέσβου ΚΚΕ Εκδότης: Παρασκευάς Γεωργούλας

Διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή.

Πολιτική

«Είναι ανάγκη τώρα, οι αυ-τοαπασχολούμενοι και συ-νταξιούχοι να συνειδητο-ποιήσουν ότι αυτή η πολιτι-

κή δεν έχει τέλος, δε φτιασιδώνεται, μόνο ανατρέπεται». Τα παραπάνω σημειώνει η Πανελλαδική Γραμμα-τεία της Πανελλαδικής Αντιμονο-πωλιακής Συπείρωσης ΕΒΕ (ΠΑΣΕ-ΒΕ) σε ανακοίνωσή της για τις δη-λώσεις του υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης περί «μη βιωσιμότητας» του ασφαλιστικού συστήματος, υπο-γραμμίζοντας ότι στόχος της κυβέρ-νησης είναι νέα μείωση των συντά-ξεων και ουσιαστικά η κατάργηση του ΟΑΕΕ και του συστήματος της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και συντάξεων.

Συγκεκριμένα, στο δελτίου Τύπου αναφέρεται: «Οι προχτεσινές (25/7) δηλώσεις του υπουργού της Κοινω-

νικής Ασφάλισης περί «μη βιωσι-μότητας» του ασφαλιστικού συστή-ματος της χώρας, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του ΔΝΤ περί ανάγκης «παραπέρα μείωσης» των μισθών επιβεβαιώνουν για πολλοστή φορά τους στόχους της εφαρμοζόμενης φιλομονοπωλιακής ευρωενωσιακής πολιτικής. Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι συνταξιούχοι πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Αποτελούν αισχρό ψέμα οι διαβεβαιώσεις του υπουρ-γού ότι δε θα πάρουν νέα μέτρα.

Να μειώσουν τις συντάξεις σχεδι-άζουν. Να καταργήσουν τον ΟΑΕΕ και τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑ-ΛΙΣΗ και ΣΥΝΤΑΞΗ επιδιώκουν. Να απαλλάξουν τον κρατικό προϋπο-λογισμό από τα βάρη της ασφάλι-σης και να δώσουν ζεστό χρήμα στα μονοπώλια, στην προσπάθεια ανά-καμψης που κάνουν. «Απορούν» τά-

χατες από τις μειώσεις των εσόδων των ασφαλιστικών Ταμείων.

Πώς μπορεί να αυξάνονται τα έσοδα του ΟΑΕΕ, όταν οι αυτοαπασχολού-μενοι δεν έχουν μεροκάματο και τα μικρομάγαζα κλείνουν κατά δεκάδες χιλιάδες; Πώς να σταθούν τα μικρο-μάγαζα με μηνιάτικα των 400 και 500 ευρώ για τους εργαζόμενους και κοντά 2 εκατομμύρια άνεργους; Ποια πολιτική έφερε τα πράγματα ως εδώ; Γιατί συνεχίζουν να σφυ-ρίζουν αδιάφορα κάνοντας τους ανήξερους για τη ληστεία των απο-θεματικών του ΟΑΕΕ και των άλλων Ταμείων; Θα επιστρέψουν τα κλεμ-μένα στους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους; Οι αυτοα-πασχολούμενοι και οι συνταξιούχοι έχουμε πληρώσει με το παραπάνω και με τον ιδρώτα μας την ασφάλι-σή μας. Σταθερά και αταλάντευτα

παλεύουμε και διεκδικούμε την αύ-ξηση της κρατικής επιχορήγησης.

Είναι ανάγκη τώρα, οι αυτοαπασχο-λούμενοι και συνταξιούχοι να συνει-δητοποιήσουν ότι αυτή η πολιτική δεν έχει τέλος. Δε φτιασιδώνεται όσα λόγια και να πουν. Ανατρέπε-ται!

Με τη δράση της λαϊκής συμμαχίας όλων όσοι θίγονται απ’ αυτήν. Πα-ραμερίζοντας συμβιβασμένους και εργοδοτικούς συνδικαλιστές, κάνο-ντας δική τους υπόθεση την πάλη για το «μεροκάματο», την ασφάλιση, τη σύνταξη, την υγεία, την παιδεία. Ανοίγοντας το δρόμο για τη δική τους εξουσία και έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης. Εξω από την Ευρωπαϊκή Ενωση, με μονομερή διαγραφή του χρέους και κατέχοντας τα συγκε-ντρωμένα μέσα παραγωγής».

«Αγαπητή φίλη

Βλέποντάς με ν’ ανοίγω την πόρ-τα του μαγαζιού σου, είχες την

ελπίδα ότι μπήκα σαν πελάτισσα. Μάλ-λον απογοητεύτηκες που ήρθα για να σου δώσω μόνο ένα χαρτί, αλλά σίγου-ρα ανακουφίστηκες, όταν διαπίστωσες ότι δεν ήταν λογαριασμός, ούτε από την εφορία…Μέσα σου ξέρεις ότι ο λόγος που δεν μπαίνω για να ψωνίσω δεν είναι ότι δε θέλω. Είναι ότι δεν μπορώ! Είμαι μία από τις χιλιάδες άνεργες ή απλήρωτες ή κακοπληρωμένες μισθωτές γυναίκες που αγωνιούν σαν κι εσένα πώς θα τα βγάλει πέρα η οικογένειά τους, μή-πως μείνουν χωρίς ρεύμα ή νερό, αν θα πάρουν το παιδί τους στον παιδικό σταθ-μό κι αν θα μπορέσει να κάνει τα εμβόλιά του, τι θα γίνει με τα σχολειά που συγ-χωνεύονται κι υποβαθμίζονται, με τις αρ-ρώστιες τις δικές μας και των γερόντων που η ανάγκη τους πέφτει κι αυτή στις δικές μας πλάτες…Μέσα σου ξέρεις ότι εγώ κι εσύ είμαστε από την ίδια πλευρά κι απέναντί μας έχουμε τον ίδιο εχθρό!Εσύ με το μικρομάγαζο κι εγώ η μισθωτή μικροκαταναλώτρια ζούμε καθημερινά με τον ίδιο τρόμο. Εσύ με τον τρόμο του μεγαλέμπορα που μπορεί και πουλάει φτηνά, ξεζουμίζοντας τους πολυάριθ-μους υπαλλήλους του. Εγώ με τον τρόμο του μεγαλοαφεντικού, που ξεζουμίζει εμένα, πάντα θησαυρίζοντας από τους

κόπους μου, είτε με θέλει στη δουλειά είτε με διώχνει. Η αγωνία σου είναι ίδια με τη δική μου. Εσύ αγωνιάς αν θα κα-ταφέρεις να πληρώσεις τις εισφορές για να πάρεις φορολογική κι ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να μπορείς να δουλέ-ψεις και να ’χεις έστω κι αυτή την άθλια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που όλο και ακριβαίνει. Εγώ γιατί σπάνια μου κολλάνε ένσημα, όταν δουλεύω. Ετσι κι αλλιώς, τον περισσότερο καιρό είμαι άνεργη… Ασε που τα τωρινά όρια συντα-ξιοδότησης έχουν καταδικάσει και τις δυο μας να δουλεύουμε ως τα βαθιά γε-ράματα και στο τέλος να μην μπορούμε να πάρουμε ούτε τα ψίχουλα που δίνουν για σύνταξη. Εσύ κι εγώ έχουμε κι άλλο ένα κοινό. Θέλουνε και τις δυο να μας ξ ε γ ε λ ά σ ο υ ν ! Αφού περίσσε-ψαν τα τελευ-ταία χρόνια τα πανηγύρια των κυβερνήσεων για την ενίσχυ-ση της «γυναι-κείας επιχειρη-ματικότητας», θέλουν να σε πείσουν ότι είσαι στ’ αλή-θεια «επιχειρηματίας»… Κι εμένα, τη γυναίκα του μεροκάματου, που είμαι άνεργη, απλήρωτη, κακοπληρωμένη, με ελεεινές συνθήκες εργασίας, χωρίς δικαι-ώματα, θέλουν να με πείσουν ότι μπορώ

να γίνω. Για να μειώσουν τάχα την ανερ-γία, μου προτείνουν να έρθω κι εγώ στη θέση σου. Δηλαδή ν’ αλλάξω προβλήμα-τα, κι αντί να έχω τα δικά μου, ν’ αποκτή-σω τα δικά σου. Οχι λιγότερα ή μικρότε-ρα, αλλά τα ίδια προβλήματα βαλμένα σε άλλο κουτί. Γελάς πικρά γιατί εσύ ξέρεις: • Οτι μόνο η εφορία σε λογαριάζει για «επιχειρηματία», όταν σου τα παίρνει, γιατί άμα φτάσει η ώρα της πληρωμής, εσένα σ’ έχουν για μεγιστάνα και το με-γαλέμπορα για παρακατιανό!• Οτι έχεις βουλιάξει στα χρέη, αφού πρώτα χρησιμοποίησες προσωπικές κα-ταθέσεις για να καλυφθούν τα δάνεια που πήρες για τις ανάγκες του μαγαζιού σου (ίσως έχεις εκποιήσει και προσωπι-κή περιουσία), κι ότι για τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης είσαι «διαρθρωτικό πρόβλημα», που πρέπει να λυθεί με ορι-στικό λουκέτο, με την πτώχευση τη δική σου και των άλλων «μικρών»!

Εχουν πέσει πάνω σου για να σε πείσουν ότι τη μίζερη ζωή σου πρέπει να την κά-νεις ακόμα πιο μίζερη, χωρίς ανάσα, χω-ρίς ξεκούραση, χωρίς ούτε τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο για σένα και την οικο-γένειά σου, περνώντας στο μαγαζί σου ακόμα και τις Κυριακές!

Αγαπητή φίλη

Λυπάμαι που δεν μπήκα στο μαγαζί σου για να ψωνίσω.

Ηρθα για να σου δώσω το χέρι μου και για να σε καλέσω να μου δώσεις κι εσύ το δικό σου. Ηρθα να σου μιλήσω για τον κοινό μας εχθρό και να σε βεβαιώσω ότι δεν είσαι μόνη σου απέναντί του!Ο κοινός εχθρός μας (οι μεγαλοεπιχειρη-ματίες, οι μεγαλέμποροι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, τα μονοπώλια και οι πο-λυεθνικές), στις περιόδους της ανάπτυ-ξης μπουκώνει από τα κέρδη του γι' αυτό μετά προκαλείται η οικονομική κρίση. Την περίοδο της κρίσης η ΕΕ, οι κυβερνή-σεις και τα κόμματα για να τη βγάλουν καθαρή τα μονοπώλια εφαρμόζουν ή συμφωνούν με πολιτικές που την πληρώ-νουμε εσύ, εγώ, τα παιδιά μας, οι οικογέ-νειές μας. Πιάσε λοιπόν το χέρι που σου δίνω κι έλα να βρούμε τη διέξοδο μαζί, ενάντια στα συμφέροντά τους και την εξουσία τους. Γιατί ούτε κι εγώ είμαι μόνη μου!Χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι και άνεργοι, εργάτες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, νέοι του θρανίου και της δουλειάς, γυ-ναίκες του μικρομάγαζου και του μερο-κάματου σαν εσένα κι εμένα, έχουν πει κιόλας όχι στους δυνάστες μας, δίνοντας τα χέρια για ν’ αποτινάξουν το ζυγό των καταπιεστών τους.

Μη μένεις πια μέσα στους τέσσερις τοί-χους του μαγαζιού σου, προσπαθώντας να σώσεις ό,τι δεν σώζεται, κι έλα μαζί με όσους έχουν κοινά συμφέροντα μ’ εσένα κι εμένα για να διεκδικήσουμε τη ζωή.»

Page 3: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.1010, 31.6.2013

/3Τετάρτη 31 Ιούλη 2013 Πολιτική

Με την ανακοίνωση στο χέρι, τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ, θα ξεκινήσουν τις

επόμενες ημέρες τις εξορμήσεις στις γειτονιές της Μυτιλήνης και στα χωριά, καλώντας τους νέους να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις του 39ου φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Προφεστιβαλικές εκδηλώσεις θα γίνουν σε Αγιάσο, Καλλονή, Πέ-ραμα Γέρας και Μανταμάδο. Στο νησί μας οι εκδηλώσεις που είναι αφιερωμένες στο 39ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή θα κορυφωθούν την Παρασκευή 6 και Σάββατο 7 Σε-πτέμβρη στο πάρκο του ΙΚΑ στην Επάνω Σκάλα.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ελα και συ, πάρε μέρος στις εκ-δηλώσεις του 39ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Κάνε κι εσύ δική σου υπόθεση την επιτυχία του Φε-στιβάλ! Απ’ άκρη σ’ άκρη, σε όλη τη χώρα, με δεκάδες πολύμορφες δραστηριότητες, φτάνει το αισιό-δοξο κι ελπιδοφόρο μήνυμα των καιρών μας: «Άλλαξε τον κόσμο, το ‘χει ανάγκη». Γι’ αυτό το σκο-πό δρα η ΚΝΕ. Για ν’ αλλάξει ο κό-σμος, για να ζήσουμε όπως μας αξίζει. Με σύγχρονα δικαιώματα στη δουλειά, στη μόρφωση, στη ζωή, στον αθλητισμό, στον πολιτι-σμό.

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του «Οδηγητή» είναι μοναδικό, αντέ-χει στο χρόνο, είναι μία νεολαι-ίστικη γιορτή, μία αιχμηρή πο-λιτική και πολιτιστική πρόταση. Συνδυάζει την πρωτοπόρα και ανατρεπτική πολιτική πρόταση με πολλές μορφές τέχνης, συναυλίες, αφιερώματα, με αθλητικές δρα-στηριότητες, με συζητήσεις και εκ-δηλώσεις με τη συμμετοχή χιλιά-δων λαού και νεολαίας. Χτίζεται από την αρχή μέχρι το τέλος με το μεράκι, την ανιδιοτέλεια, τη συλ-λογικότητα, την εθελοντική και σχεδιασμένη δουλειά χιλιάδων μελών και φίλων της ΚΝΕ χωρίς την ανάγκη από σπόνσορες και χορηγούς. Το Φεστιβάλ μας θέλουμε να εί-ναι η συνάντηση των χιλιάδων νέων:- Της ανεργίας, της εργασιακής περιπλάνησης, της κακοπληρω-

μένης και ανασφάλιστης δου-λειάς. - Των σχολικών θρανίων του υπο-σιτισμού και των τεράστιων ταξι-κών φραγμών.- Της μαθητείας και της κατάρ-τισης που προσπαθούν να τους δασκαλέψουν από μικρούς για να αποδέχονται σαν δίκιο, το δίκιο του αφεντικού.- Των ΤΕΙ και των ΑΕΙ, που προ-σπαθούν να σπουδάσουν δίνο-ντας πολλές φορές μαζί με αυτή

τη μάχη και τη μάχη της δουλειάς για να ανταπεξέλθουν στις ακρι-βοπληρωμένες σπουδές.Μία μεγάλη συνάντηση δηλαδή κάθε νέου που του αξίζει μία κα-λύτερη ζωή! Σήμερα μπορεί να γίνει στάχτη ο «γερασμένος κόσμος» της ταξικής εκμετάλλευσης από τη δική μας φωτιά, από το δικό μας αγώνα. Είναι ανάγκη της εποχής μας να ανατραπεί ο καπιταλισμός. Αυτό απαιτεί οργάνωση, αντοχή στις δυσκολίες, γνώση, υπομονή κι επι-μονή, πίστη στο δίκιο και τη δύνα-μη της εργατικής τάξης, δυσπιστία απέναντι σε όποιον σου λέει με-γάλα λόγια και σου τάζει δήθεν εύκολες λύσεις από τα πάνω.Η «νέα Ελλάδα» της ΝΔ, αλλά και η «παραγωγική ανασυγκρότηση» του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν τα ίδια τρα-γικά αποτελέσματα για τη νεολαία των λαϊκών στρωμάτων. Θα χτι-στούν πάνω στα συντρίμμια της ζωής και των δικαιωμάτων μας. Και οι δύο πίνουν νερό στο όνομα της λυκοσυμμαχίας της ΕΕ. Τόσο ο δρόμος που ακολουθεί η ΝΔ, όσο και ο δρόμος που προτείνει ο ΣΥ-ΡΙΖΑ, έχουν τον ίδιο προορισμό: τη διαιώνιση του συστήματος της εκμετάλλευσης.

Αυτό το σύστημα υπηρετεί και η φασιστική συμμορία-κόμμα των καπιταλιστών, η Χρυσή Αυγή. Δεί-χνει για εχθρό σου το μετανάστη, για να κάνεις φίλο σου το αφε-

ντικό. Ο φασισμός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το σύστημα που τον θρέφει, από τον καπιτα-λισμό. Μπορεί να απομονωθεί και να τσακιστεί από το εργατικό λαϊ-κό κίνημα, με τη νέα βάρδια των εργαζομένων στην πρώτη γραμ-μή. Ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και θ’ αλλάξει!Η ΚΝΕ δίνει όλες της τις δυνά-μεις, στο πλευρό του ΚΚΕ, για

τη συγκρότηση της πιο μεγάλης, πλατιάς λαϊκής συμμαχίας που θα τα βάλει με τα μονοπώλια και την εξουσία τους και θα τους σα-ρώσει. Σε αυτή τη συμμαχία έχει θέση κάθε νέος και νέα που θέλει να παλέψει σήμερα ενάντια στα πιεστικά προβλήματα που ζούμε στα σπίτια μας, στη δουλειά μας, στο σχολείο και στη σχολή. Για να παρθούν άμεσα μέτρα προστα-σίας της ζωής των λαϊκών οικογε-νειών, για να οργανωθεί η ταξική αλληλεγγύη, η μόνη που γίνεται μεταξύ ίσων και όχι με σκοπό να βουλώσει τα στόματα των καταπι-εσμένων. Για να σφυρηλατείται η ενότητα του λαού και της νεολαί-ας ενάντια στα μονοπώλια και την εξουσία τους.

Παλεύουμε για την εργατική λα-ϊκή εξουσία. Για να γίνουν λαϊ-κή περιουσία τα εργοστάσια, τα λιμάνια, ο φυσικός και ορυκτός πλούτος της χώρας. Μόνο έτσι δε θα γίνουμε δούλοι του 21ου αιώνα, αλλά θα ζήσουμε με αξιοπρέπεια, με σύγχρονα δικαιώματα. Αυτό εί-ναι το μοναδικό, πραγματικά και-νούργιο, ο δρόμος για τη λευτε-ριά από τα καπιταλιστικά δεσμά. Σήμερα η μοναδική φιλολαϊκή διέξοδος από την καπιταλιστική οικονομική κρίση είναι η επανα-στατική ανατροπή του καπιταλι-σμού, η οικοδόμηση της νέας κοι-νωνίας, της πραγματικής ελευθε-ρίας, της ζωής με δικαιώματα: ο Σοσιαλισμός».

Προφεστιβαλικές εκδηλώσεις

ΑΓΙΑΣΟΣΣάββατο 3 Αυγούστου στην πλα-

τεία Δημαρχείου Αγιάσου στις

8:30 μμ

- Στις 7 μμ ιστορικός περίπατος

- Αφιέρωμα στο Ναζίμ Χικμέτ

- Ομιλία από την Πόπη Γκιούσα,

μέλος του ΝΣ Λέσβου της ΚΝΕ

- Μουσική από το Αναγνωστήριο

Αγιάσου

ΓΕΡΑΚυριακή 4 Αυγούστου στο Λιμα-

νάκι στο Πέραμα Γέρας στις 8:30

μμ

- Αφιέρωμα στη Σωτηρία Βασιλα-

κοπούλου

- Ομιλία από τη Νίκη Τσιριγώτη,

μέλος του ΝΣ Λέσβου της ΚΝΕ

ΚΑΛΛΟΝΗΠέμπτη 8 Αυγούστου στη Σκάλα

Καλλονής στις 8:30 μμ

- Αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο και το

Ναζίμ Χικμέτ

- Ομιλία από την Πόπη Γκιούσα, μέ-

λος του ΝΣ Λέσβου της ΚΝΕ

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣΚυριακή 11 Αυγούστου στο Πολύ-

κεντρο Μανταμάδου στις 8:30 μμ.

- Αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο και το

Ναζίμ Χικμέτ

- Ομιλία από τη Νίκη Φευγαλά, μέ-

λος του ΝΣ Λέσβου της ΚΝΕ

- Λαϊκό γλέντι

Page 4: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.1010, 31.6.2013

4/ Τετάρτη 31 Ιούλη 2013Πολιτική

Με την απαράδεκτη αλλά συνηθισμένη πλέον διαδικασία του κατεπείγοντος σε μία

και μόνη συνεδρίαση ψηφίστηκε από το πρώτο Θερινό Τμήμα της Βουλής ο «κώδικας φορολογικής διαδικασίας» με τον οποίο κλιμακώνεται η φορο-ληστεία στα λαϊκά στρώματα, αφού προβλέπει ακόμα και κατασχέσεις από τον έφορο στα λαϊκά νοικοκυ-ριά.Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε στην αρ-μόδια κοινοβουλευτική επιτροπή σε μία και μόνη συνεδρίαση από τους βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.Καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο ο εισηγητής του ΚΚΕ Ν. Καραθανασό-πουλος τόνισε ότι αυτό εντάσσεται μέσα στο γενικότερο αντιλαϊκό και βαθύτατα ταξικό χαρακτήρα της συ-νολικής φορολογικής πολιτικής.Το σύνολο σχεδόν, είπε, των ρυθμίσε-ων που προβλέπει χαρακτηρίζονται

από μια οριζόντια αντιμετώπιση με χαρακτηριστικότερη τη δυνατότητα των φορολογικών μηχανισμών να προχωρούν σε συντηρητικές κατα-σχέσεις είτε η οφελή προς την εφο-ρία αφορά 1.000 ή 2.000 ευρώ είτε

αφορά πέντε ή έξι εκατομμύρια. Υπο-γράμμισε δε, ότι αυτός που χρωστά τα λίγα είναι και ο αδύνατος αφού οι ισχυροί μπορούν να βρουν διάφορα παραθυράκια για να ξεφύγουν από

τις συγκεκριμένες διατάξεις.Ο Ν. Καραθανασόπουλος κατήγγειλε ότι το ελληνικό δημόσιο μετατρέπε-ται σε επίσημο τοκογλύφο αφού βά-ζει επιτόκιο 10% σε όποιον χρωστάει ένα δίμηνο και 20% σε όποιον χρω-στάει για πάνω από ένα χρόνο και τόνισε:

«Πού τον οδηγείτε; Να πάρει δάνειο με 15% επιτόκιο για ένα χρόνο, τον οδηγείτε στο δανεισμό και την υπερ-χρέωση από το τραπεζικό σύστημα».Μόνο θυμηδία, τόνισε, μπορεί να προκαλέσουν οι κυβερνητικοί ισχυ-ρισμοί ότι με την κωδικοποίηση θα περιοριστεί η φοροδιαφυγή και υπο-γράμμισε ότι εξακολουθούν να μέ-νουν στο απυρόβλητο οι διάφορες οff shore εταιρείες, οι φορολογικοί παράδεισοι και η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων και υπη-ρεσιών.Με πρόσχημα την φοροδιαφυγή, κα-

τέληξε, έχουμε ένα ακόμα επεισόδιο στη φοροεπιδρομή απέναντι στα λα-ϊκά στρώματα και διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η θέση τους.Υπερασπιζόμενος το νομοσχέδιο ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυ-ραγάνης ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνη-ση αντιμετωπίζει την πολυδαίδαλη φορολογική πραγματικότητα με ένα «ρηξικέλευθο νομοθέτημα» με το οποίο όπως είπε αποτυπώνεται μια «νέα λογική» μακριά από «στερεότυ-πα και αγκυλώσεις». Κατά τον υφυ-πουργό ο «φορολογικός κώδικας» είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο που συνεισφέρει στην «ενίσχυση της επι-χειρηματικότητας».Σχετικά με τη διάταξη για τις κατα-σχέσεις περιουσιακών στοιχείων ισχυρίστηκε ότι έχει «ειδικό σκοπό», αφορά εξαιρετικές περιπτώσεις και δεν αφορά «τον κάθε Ελληνα, την πλατιά μάζα».

Σχετικά με τη απειλή κατασχέ-σεων για χρέη προς την Εφο-ρία, από το ΠΑΜΕ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Tα ήδη χρεοκοπημένα λαϊκά νοικο-κυριά χτυπημένα από τα συνεχόμε-να μέτρα βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα και στριμώχνονται ακόμα περισσότερο στις δαγκάνες της Εφο-ρίας που θα μπορεί, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νομού, να προβαίνει και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπράγματων δι-καιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοι-χείων του οφειλέτη του Δημοσίου, είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτων.Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει

τους φόρους ή τους τόκους και τα πρόστιμα στη συγκεκριμένη ημερο-μηνία που προβλέπεται από το νόμο, η Εφορία θα του αποστέλλει ατομική

ειδοποίηση καταβολής των οφειλών του και αν μέσα σε 30 ημέρες δεν έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του, θα μπορεί να προβεί σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή αναγκα-στικής είσπραξης των οφειλόμενων ποσών.Είναι ανάγκη να κλιμακωθεί και να

οργανωθεί κα-λύτερα και πιο αποτελεσματικά η οργανωμένη αλληλεγγύη. Να δυναμώσει το σύνθημα "Κανέ-νας μόνος του απέναντι στην

κρίση, απέναντι στην Εφορία, τις τράπεζες, τα δικαστήρια".Να δυναμώσουν οι παρεμβάσεις απέναντι στα χαράτσια και τη φορο-

ληστεία, να συναντούν οργισμέ-νη λαϊκή αντίδραση οι απειλές και οι εκβιασμοί για κατασχέ-σεις και πλειστηριασμούς από τράπεζες και Δημόσιο.Καμία κατάσχεση σε εργαζόμε-νο να μη γίνει! Τα σωματεία σε κάθε κλάδο να πάρουν πρωτο-βουλίες ώστε κάθε εργαζόμενος που θα βρίσκεται μπροστά στο αδιέξοδο από την επίθεση που

δέχεται, να χτυπάει συναγερμό ώστε συλλογικά και ταξικά να απαντάμε. Είναι ευθύνη των ΔΣ των σωματεί-ων να γνωρίζουν τις δυσκολίες που υπάρχουν στον κλάδο, σε συναδέλ-φους. Να δημιουργούν το έδαφος ώστε κάθε εργαζόμενος, άνεργος, συνταξιούχος να απευθύνεται θαρ-ρετά και χωρίς καθυστέρηση στο συνδικάτο του.

Υπενθυμίζουμε πως το ΠΑΜΕ έχει ήδη συγκροτήσει τμήμα νομικής ενη-μέρωσης προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργαζόμενους για βοήθεια πάνω στα ζητήματα αυτά».

Νέα παράταση για την καταβολή των αγροτι-κών ασφαλιστικών ει-σφορών του ΕΛΓΑ για το

έτος 2012 έδωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-ξης, με την απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Μ. Χαρα-κόπουλος, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2013 και προωθήθηκε στο συναρμό-διο υπουργείο Οικονομικών. Σημει-ώνουμε ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση που δίνεται φέτος για την καταβολή των αγρο-τικών ασφαλιστικών εισφορών, κα-θώς χρόνο με το χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των παραγωγών που αδυ-νατεί να καταβάλει τα αυξημένα ασφάλιστρα ολοένα και αυξάνεται. Μόνο για το 2011, ο αριθμός των παραγωγών που δεν είχαν κατα-βάλει τις εισφορές τους έφθασε τις 50.000, ενώ για να δικαιούνται απο-ζημίωσης σε περιπτώσεις ζημιάς ακόμη και επόμενων ετών θα πρέ-πει να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Η διοίκηση του ΕΛΓΑ έχει απειλήσει όσους παραγωγούς εκκρεμεί η πλή-ρωση των ασφαλιστικών τους υπο-χρεώσεων ότι σύντομα θα λάβουν ειδοποιητήρια άμεσης πληρωμής και αν δε συμμορφωθούν, τότε τα ποσά θα βεβαιωθούν στις εφορίες ως ληξιπρόθεσμα χρέη και θα επι-βάλλονται οι κατά το νόμο προβλε-πόμενες προσαυξήσεις.

Page 5: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.1010, 31.6.2013

/5Τετάρτη 31 Ιούλη 2013

Το ανελέητο φοροκυνηγητό στον εργαζόμενο, στο μικρομάγαζο και το χωραφάκι του φτωχού αγρότη

Που είναι η παραίτηση Βουνάτσου;;;

Αγώνας για να μην κλείσει κανένα σχολείο

Στον προθάλαμο της ανεργίας άλλοι 9.820 υπάλληλοι

Τεράστιες ευθύνες έχουν οι συμβιβασμένες δημοτικές πλειοψηφίες (και) στις τελευ-ταίες δυσμενείς εξελίξεις στο

χώρο των ΟΤΑ, με τις νέες απολύσεις. Δημοτικές αρχές των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑ-ΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ (και κάθε λογής αυτοπα-ρουσιαζόμενων ως «ανεξάρτητων» όπως Βουνάτσος) έχουν αποδεχτεί χρόνια τώρα τη λειψή χρηματοδότηση των δήμων, τη μείωση της κρατικής επι-

χορήγησης προς τους ΟΤΑ, την εμπο-ρευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, τη μεταφορά αρμοδιοτή-των δίχως τους αντίστοιχους πόρους, πρωταγωνιστούν στο άγριο χαρά-τσωμα των δημοτών, συντάσσουν και εκτελούν ταξικούς προϋπολογισμούς που ρίχνουν ολοένα μεγαλύτερα βάρη στο λαό, μετακυλίουν στις πλάτες των δημοτών το κόστος λειτουργίας μιας σειράς βασικών κοινωνικών υπηρεσι-ών (π.χ. βρεφονηπιακοί σταθμοί).Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο κι ενώ χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, και τάχα παραιτούνται…, για το προσωπικό των ΟΤΑ και τις απολύσεις, πέρυσι έσπευσαν να εφαρμόσουν κυβερνη-τική εγκύκλιο και να καταργήσουν τις κενές οργανικές θέσεις στους Οργα-νισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ετσι, ενώ υπάρχουν κενά (μύθος το δήθεν πλεονάζον προσωπικό), πλέον τυπι-κά δεν εμφανίζονται και οι δημοτικές πλειοψηφίες δεν διεκδικούν την κά-λυψή τους με μόνιμο προσωπικό με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Προηγουμένως, είχαν συμφωνήσει με την «κινητικότητα», τη

«θεωρία» περί πλεονάζοντος προσω-πικού. Παραπέρα, η ηγεσία της ΚΕΔΕ στις πρόσφατες συναντήσεις της με τους υπουργούς Εσωτερικών και Διοι-κητικής Μεταρρύθμισης, έσπευσε να καταθέσει τα διαπιστευτήριά της στην πολιτική των απολύσεων και ζήτησε να γίνει «σωστή αξιολόγηση» στις δομές όλων των φορέων του δημόσιου το-μέα. Δηλαδή, κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει μεν στο πρόγραμμα «διαθεσιμότητας» που εξήγγειλε (άρα και απολύσεις), αντλώντας όμως λιγό-τερους υπαλλήλους από το χώρο των δήμων, και να «αποκεφαλίσει» άλλους εργαζομένους σε άλλους φορείς.Ας μην πιστέψουμε τα κροκοδείλια δάκρυα τους και ας τους δώσουμε την απάντηση μας με τη συμμετοχή μας στους αγώνες με το ταξικό κίνημα, με την αλληλεγγύη σε κάθε σωματείο, κλάδο που βρίσκεται σε κινητοποίηση, σε κάθε εργαζόμενο, άνεργο, μεμονω-μένα, που μπορεί να του βγάλουν το σπίτι σε πλειστηριασμό ή να του κόψει η ΔΕΗ το ρεύμα γιατί δεν έχει να πλη-ρώσει. Ας κάνουμε σύνθημα της ζωής μας ένας για όλους και όλοι για έναν.

Ενα ακόμη ισχυρό χτύπημα στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών της δέχεται η λαϊκή οικογένεια, με το κλείσιμο και

τις συγχωνεύσεις επιπλέον 118 Δημο-τικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. Με την εξέλιξη αυτή, η κυβέρνηση διευρύ-νει τη δεξαμενή των απολύσεων στους δημόσιους υπαλλήλους και τους εκ-παιδευτικούς. Κλείνει Δημοτικά, κατά κύριο λόγο στην περιφέρεια της χώ-

ρας, εξαναγκάζοντας, στον 21οαιώνα, μικρά παιδιά να καλύπτουν τεράστιες αποστάσεις για να πάνε σχολείο. Αντί-στοιχα, το κλείσιμο δεκάδων Νηπιαγω-γείων καθώς και η απαγόρευση από το υπουργείο της εγγραφής των προνη-πίων σημαίνει ότι εκατοντάδες παιδιά θα προστεθούν στα χιλιάδες άλλα που μένουν εκτός της «υποχρεωτικής» προ-σχολικής αγωγής! Εκπαιδευτικοί, γο-νείς, συνδικάτα, από κοινού, να κάνουν

δική τους υπόθεση τη μάχη ενάντια στην κατάργηση σχολείων, για να μην κλείσει κανένα σχολείο, για σύγχρονα δημόσια σχολεία με μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Καμία τάξη πάνω από 20 μαθητές. Να δοθεί άμεση δωρεάν, ασφαλής λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών, με κρα-τική ευθύνη και χρηματοδότηση.Η περσινή σχολική περίοδος στο νησί μας ανέδειξε πόσο σοβαρό είναι το

πρόβλημα της μεταφο-ράς των μαθητών στα χωριά του νησιού μας. Οι κινητοποιήσεις που έγιναν από τους μα-θητές, τους γονείς και τους δασκάλους αλλά και η συμπαράσταση που είχαν από όλο το λαό του νησιού μας έδειξε ότι ενωμένοι

μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στη νέα σχολική χρονιά θα πρέπει από την αρχή να υπάρξει τέτοια πίεση προς τους αρ-μόδιους ανευθυνο - υπεύθυνους φο-ρείς ώστε να εξασφαλιστεί η χρημα-τοδότηση των μεταφορικών μέσων για την απρόσκοπτη μεταφορά των μαθη-τών, για να μην υπάρχουν χαμένες σχο-λικές ώρες με αιτία τα απλήρωτα λεω-φορεία και ταξί που χρησιμοποιούνται για το λόγο αυτό.

Από χτες η είδηση που «παίζεται», με αφορμή τα στοιχεία από τη Γενι-κή Γραμματεία Δημοσίων

Εσόδων για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, είναι η εξής: 1 εκατομμύριο φορολογούμε-νοι, κυρίως μισθωτοί και αυτοαπα-σχολούμενοι θα πληρώσουν φόρο 979,5 ευρώ. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτό το ποσό αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκκαθά-ριση της δήλωσης. Δηλαδή, ήδη αυτοί οι φορολογούμενοι που θα κληθούν να πληρώσουν τα πε-ρίπου 1.000 ευρώ έχουν ήδη πληρώ-σει στην εφορία όλο το χρόνο ένα ποσό που είναι πολύ μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, ένας μισθωτός με καθαρό εισόδημα γύρω στα 1.200 ευρώ και ένα ανήλικο παιδί, έχει ήδη πληρώσει στην εφορία μέσω της μηνιαίας παρακράτησης από το μισθό του, ένα ποσό που φτάνει τις 3.000 ευρώ.Τώρα, με την υποβολή της δήλω-σης και με δεδομένη την κατάργη-ση του αφορολόγητου, την κατάρ-γηση μιας σειράς φοροαπαλλαγών που αφορούν τα παιδιά, τους τό-κους δανείων, τις δαπάνες για ια-τροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλα, θα πρέπει να πληρώσει άλλα 800, 900 ή 1.000 ευρώ. Αυτή είναι

η πραγματικότητα. Και βέβαια, η φορολογική επιδρομή έρχεται να προστεθεί στα χαράτσια για τα ακίνητα, στην κατάργηση πολλών επιδομάτων, την κατάργηση του ΕΚΑΣ για χιλιάδες συνταξιούχους, το ανελέητο φοροκυνηγητό στο μικρομάγαζο και το χωραφάκι του φτωχού αγρότη. Οχι πως όλα αυτά

δεν είναι γνωστά. Απλά, ο τρόπος που προβάλλεται η είδηση από τα αστικά ΜΜΕ, δίνει την εντύπωση πως τα 979 ευρώ φόρος είναι ο μο-ναδικός που θα πληρώσει ο μισθω-τός για το 2012.Αλλωστε, υπάρχει κι άλλο ένα στοιχείο που προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις για το 2012 και είναι ενδεικτικό του τι περνά ο λαός. Σύμφωνα με αυτό, πάνω από 1 εκατομμύριο μισθωτοί εργάτες και συνταξιούχοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, όχι το πραγ-ματικό που είναι πολύ υψηλότε-ρο, αλλά αυτό που καθορίζουν οι αστοί, καθώς δήλωσαν εισόδημα κάτω από 6.000 ευρώ το χρόνο ή λιγότερα από 500 ευρώ το μήνα...

Περίπου 10.000 εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα τεθούν σε καθεστώς «διαθεσιμότητας» μέχρι τις 19 Σεπτέμβρη, μετά την «αξιολόγη-

ση» που έκαναν ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και οι ομόλογοί του από όλα τα υπουρ-γεία. Αυτό προκύπτει από δημοσίευμα στον Τύπο (εφημερίδα «Εθνος»), που συ-γκεκριμενοποιεί στους 9.820 τον αριθμό όσων βρίσκονται άμεσα αντιμέτωποι με την απόλυση, προκειμένου να προσεγγι-στεί ο στόχος των 25.000 υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μέχρι το τέ-λος του 2013, όπως συμφώνησαν κυβέρνη-ση - τρόικα.Ηδη, 4.260 υπάλληλοι έχουν τεθεί στον προθάλαμο της απόλυσης, μετά την ψήφι-ση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών και υπολείπονται περίπου 8.300. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν «δυσλειτουργίες» και καθυστερή-σεις μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη, μπήκαν στο στόχαστρο της κυβέρνησης συνολικά 9.820 υπάλληλοι, δηλαδή περίπου 1.520

περισσότεροι απ' ό,τι ορίζει η συμφωνία.Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα μπουν στο καθεστώς της διαθεσιμότητας θα προκύ-ψουν ύστερα από αξιολόγηση του προ-σωπικού στις δομές που καταργούνται ή συγχωνεύονται, σύμφωνα με τα σχέδια στελέχωσης που έχει εγκρίνει το κυβερνη-τικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμι-σης, με βασικότερο προσόν τα μόρια που διαθέτει ο καθένας.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο αριθμός των 9.820 υπαλλήλων συμπληρώνεται από τα υπουργεία Παιδείας (1.500), Εσωτερικών - από τη Δημοτική Αστυνομία - (3.000), Εθνι-κής Αμυνας (500), Υγείας (1.500), Δημόσιας Τάξης (500), Εργασίας (600), Οικονομικών (400), Πολιτισμού (500), Υποδομών (750), Αγροτικής Ανάπτυξης (130), Ανάπτυξης (100), Τουρισμού (100), Περιβάλλοντος (100), Δικαιοσύνης (50), Ναυτιλίας (50), Εξωτερικών (20) και Μακεδονίας - Θράκης (20).Αυτήν την τύχη ετοιμάζουν η συγκυβέρνη-ση της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με την ΕΕ για τους εργα-ζόμενους. Ανεργία και εξαθλίωση…

Page 6: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.1010, 31.6.2013

6/ Τετάρτη 31 Ιούλη 2013Πολιτική

Απιαστο όνειρο αποτελούν για όλο και περισσότερες λαϊκές οικογένειες οι καλοκαιρινές διακοπές. Η εργατική τάξη του

τόπου μας, χτυπημένη ανελέητα από την πολιτική του ευρωμονόδρομου, δεν μπορεί πια να ξαποστάσει ούτε μερικές μέρες εν μέσω θέρους καθώς η ανεργία, τα εξευτελιστικά μεροκάματα και οι μι-σθοί πείνας, η απλήρωτη εργασία, οι αυ-ξήσεις «φωτιά», οι έτσι κι αλλιώς ψηλές τιμές δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ανάσας.Μια σειρά έρευνες που βλέπουν και αυτό το καλοκαίρι το φως της δημοσιό-τητας τονίζουν ότι όλο και περισσότεροι Ελληνες από τα φτωχά και μεσαία στρώ-ματα είτε δε θα κάνουν καθόλου διακο-πές, είτε θα περιοριστούν σε ελάχιστες μέρες ανάπαυλας, είτε θα καταφύγουν σε χωριά, πατρικά, σπίτια συγγενών και φίλων ως «φιλοξενούμενοι» για να πε-ριορίσουν τα έξοδα.Στην πραγματικότητα, δε χρειάζεται κα-μία τέτοια έρευνα να πιστοποιήσει το αυταπόδεικτο. Μια παράθεση μερικών μόνων από το κόστος που πρέπει να επωμιστεί σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, ο εργάτης, ο νεολαίος, ο συνταξιούχος, ο άνεργος, δείχνει αμέσως το γιατί δεν μπορεί να κάνει διακοπές.

Τιμές - «φωτιά»Ενδεικτικά, δύο ενήλικες με ένα αυτο-κινητάκι μήκους 3,5 μέτρων, για μετα-κίνηση από το λιμάνι του Πειραιά προς Λέσβο, για μια θέση στο κατάστρωμα και ταξίδι 12 ωρών, καλούνται να πλη-ρώσουν 42 με 43 ευρώ ανά άτομο, συν 72 με 96 το αυτοκινητάκι (ανάλογα με τη ναυτιλιακή). Συν άλλα τόσα η επιστρο-φή. Σύνολο περίπου 340 ευρώ.Εμείς δε από τα νησιά αν θελήσουμε να πάμε κάπου αλλού, για να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα μας, να γνωρίσουμε και κάποια άλλο μέρος της χώρας μας, είναι ακόμα δυσκολότερα από τη στιγμή που στα εισιτήρια του κα-ραβιού θα προστεθούν και άλλα, ανά-λογα με τον προορισμό επιλογής μας, όπως έξτρα εισιτήρια καραβιού για άλλο νησί. Αν κάποιος δε επιλέξει μετακίνη-ση οδικώς, πάλι ένα σκασμό λεφτά θα πληρώσει αφού, πέρα από τα ακτοπλο-ϊκά μέχρι Πειραιά, ένα ΙΧ πληρώνει για το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το οδικό δίκτυο και μάλιστα το ποσό εξαρτάται ανάλογα με πόσους σταθμούς διοδίων θα συναντήσει στη διαδρομή που έχει επιλέξει.Φυσικά στις οδικές διαδρομές έρχεται να προστεθεί και το κόστος της βενζίνης. Το καύσιμο, η διάθεση του οποίου στα χέρια μονοπωλίων βρίσκεται, άρχισε πάλι να «τσιμπάει» προς τα πάνω. Η δια-δρομή π.χ. από Πειραιά προς Μεσσηνία και πίσω με κατανάλωση 50 λίτρα και ενδεικτική τιμή στα 1,68 ευρώ το λίτρο, έρχεται στα 84 ευρώ. Συν τα 25,2 ευρώ διόδια, φτάσαμε τα 110 ευρώ μόνο να πάμε και νά 'ρθουμε μέχρι Πειραιά. Χώ-ρια το κόστος για τις όποιες μετακινή-σεις στην περιοχή φιλοξενίας.

Αλλά δεν είναι μόνο τα εισιτήρια που κάνουν τις διακοπές να είναι μόνο όνει-

ρο για τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά και η διαμονή. Μέχρι πρόπερσι υπήρχε ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) που έστω με τις κουτσουρεμένες παροχές του έδινε μια διέξοδο. Ασκούνταν (και δικαίως) κριτι-κή στα όρια εισοδήματος που έθεταν οι κυβερνήσεις προς χορήγηση «δελτίων κοινωνικού τουρισμού». Πετάγονταν χιλιάδες εργαζόμενοι εκτός, ακόμη και όσοι έπαιρναν δελτίο επιβαρύνονταν με οικονομική συμμετοχή, για τη μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλισμένων η πα-ροχή δινόταν χρόνο παρά χρόνο. Ομως έστω κι έτσι η ύπαρξη και λειτουργία του ΟΕΕ έδινε μιαν ανακούφιση. Δυο χρόνια τώρα που ο ΟΕΕ καταργήθηκε από την τότε συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ/ΝΔ (προ-κειμένου να μειώσει το λεγόμενο «μη μισθολογικό κόστος», να απαλλάξει τη μεγαλοεργοδοσία από τις εισφορές σε ΟΕΕ κ.ά.) πάνω από 500.000 δικαιούχοι ετησίως στερούνται αυτό το 7ήμερο δια-κοπών που επιχορηγούσε ο Οργανισμός, χάθηκε κι αυτό το αποκούμπι όπου προ-σέβλεπε η λαϊκή οικογένεια.

Λαϊκό δικαίωμα οι διακοπές και η αναψυχή

Χρόνια ολόκληρα ΚΚΕ και ΚΝΕ, τονίζουν ότι είναι αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα των εργαζομένων, των νέων και των οι-κογενειών τους για τουρισμό, διακοπές, ανάπαυση, προαγωγή της υγείας τους, αναψυχή. Αλλά στα πλαίσια του καπιτα-λιστικού τρόπου παραγωγής είναι αδύ-νατον να εξασφαλιστεί και να υπάρχει το δικαίωμα σε φθηνές διακοπές, στην αναψυχή και στην περιήγηση για τη συ-ντριπτική πλειοψηφία των εργαζομέ-νων. Η τουριστική ανάπτυξη στον καπι-ταλισμό συνοδεύεται από τη σχετική και απόλυτη εξαθλίωση, τον αποκλειστικό προσανατολισμό στην ξένη τουριστική κίνηση γιατί μπορεί να εξασφαλίσει την κερδοφορία, την κατασπατάληση πό-ρων και περιβαλλοντική καταστροφή, τις κρίσεις και την ανισόμετρη - άναρχη ανάπτυξη. Και όλα αυτά σε συνθήκες που έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας, έχουν προοδεύσει τα τεχνικά μέσα και έχουν αναπτυχθεί οι υποδο-μές. Ο τουρισμός και οι διακοπές στα πλαίσια του καπιταλισμού είναι ένα πο-λυτελές εμπόρευμα και όχι κοινωνικό δικαίωμα.Μόνο στα πλαίσια των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής είναι δυνατό να λυ-θεί προς όφελος του λαού το ζήτημα της ισόρροπης ανάπτυξης του τουρισμού συνδυασμένα με την ανάπτυξη όλων των παραγωγικών δυνάμεων και με ταυ-τόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Μόνο με την κατάργηση της καπιταλιστι-κής εκμετάλλευσης και της καπιταλιστι-κής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής θα εξασφαλιστούν ο ελεύθερος χρόνος και ο οργανωμένος κοινωνικός τουρισμός, θα εξαλειφθεί η αναρχία της καπιταλι-στικής παραγωγής.Πρώτη και βασική προϋπόθεση για να τεθούν στη διάθεση του λαού και της εργατικής τάξης όλος αυτός ο τεράστιος πλούτος υποδομών, χώρων και κτιρίων είναι η κοινωνικοποίησή τους και να γίνουν ολοκληρωτικά λαϊκή - κοινωνι-

κή περιουσία η γη, τα δάση, οι ορεινοί όγκοι, οι αιγιαλοί, οι δρόμοι, τα λιμάνια και τα σιδηροδρομικά δίκτυα, η ναυσι-πλοΐα και τα αεροδρόμια. Στη βάση αυτή η εργατική εξουσία θα μπορεί με κεντρι-κό σχέδιο και αντίστοιχους νόμους, να κατανέμει αναλογικά παραγωγικούς πόρους, να απλώνει ισόμετρα σε όλη την Ελλάδα ένα δίκτυο με ξενοδοχεια-κές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, κα-λύμματα, θέρετρα, χώρους αναψυχής, κέντρα διασκέδασης και πολιτισμού. Θα μπορεί να σχεδιάζει προστατεύοντας το περιβάλλον, αξιοποιώντας ισορροπημέ-να τη γη για τις παραγωγικές ανάγκες, για την ενέργεια, τις διατροφικές λαϊκές ανάγκες. Σε αυτά τα πλαίσια θα είναι δυ-νατό να εξασφαλίζεται η συνεχής τουρι-στική κίνηση για της λαϊκές ανάγκες όλο το χρόνο, και τους χειμερινούς μήνες και τους θερινούς. Θα είναι δυνατό να αναπτύσσονται δωρεάν εκπαιδευτικές εκδρομές, εκδρομές περιήγησης για μαθητές και τα παιδιά του λαού από το κράτος σε όλη τη χώρα με απόλυτη ασφάλεια. Μόνο σε τέτοιες συνθήκες θα εξασφαλίζεται μόνιμη σταθερή εργασία με δικαιώματα σε όσους εργαζόμενους αξιοποιούνται στον τουρισμό και στην εστίαση. Θα λυθεί το ζήτημα να ανα-πτύσσονται όλες οι περιοχές ισόμετρα, θα λυθεί προοπτικά το ζήτημα της υπερ-συγκέντρωσης πληθυσμού στα αστικά κέντρα και σε λίγες περιοχές. Θα είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της απεξάρτησης ολοκλήρων περιοχών από την αποκλειστική τουριστική δραστηρι-ότητα. Θα είναι δυνατό να αναπτύσσο-νται όλες οι απαραίτητες υποδομές, να ανανεώνονται ο εξοπλισμός και τα κτί-ρια και να αναπτύσσονται με σύγχρονες τεχνικές, με πλήρη ασφάλεια και σεβα-σμό στο περιβάλλον.Από αυτή την σκοπιά θα τεθεί σε νέα βάση η αξιοποίηση και η κατανομή εργα-τικού δυναμικού, πόρων και υποδομών. Στα πλαίσια του κεντρικού σχεδιασμού θα σταματήσει πραγματικά η σπατάλη παραγωγικών πόρων και θα επιτευχθεί η αξιοποίηση όσων πραγματικά απαι-τούν οι κοινωνικές ανάγκες. Από αυτή τη σκοπιά είναι λογικό να γίνει επανε-κτίμηση για τον προσανατολισμό και το περιεχόμενο του τουρισμού, αλλά και της εστίασης. Ιδιαίτερα ο επισιτισμός δε θα έχει κύριο προσανατολισμό την τουριστική κίνηση, αλλά την εξασφάλι-ση του επισιτισμού στα εργοστάσια και στους χώρους δουλειάς, της σίτισης στα σχολεία, στις παιδικούς σταθμούς, στις κατασκηνώσεις, στην άμυνα και στα νο-σοκομεία, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις της δημιουργίας του μεγάλου «κοινωνικού νοικοκυριού» της κομμουνιστικής κοινωνίας.

Ενιαία λαϊκή πάληΣτα πλαίσια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και όσο ο τουρισμός παρα-μένει ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα δε θα διασφαλίζεται το δικαίωμα στις διακοπές, στην αναψυχή και στην πε-ριήγηση για όλους τους εργαζόμενους. Ακόμα περισσότερο, δε διασφαλίζεται κανένα δικαίωμα στην εργασία σε αυ-τούς τους κλάδους.Η εργατική τάξη, τ' άλλα φτωχά λαϊκά

στρώματα, χρειάζεται να αγωνιστούν ενιαία, ώστε να αναπτυχθούν με ευθύ-νη του κράτους κοινωνικά προγράμματα τουρισμού για όλους τους εργαζόμε-νους, να αναπτυχθούν κρατικές δομές και δίκτυα ξενοδοχείων - κατασκηνώ-σεων - εγκαταστάσεων που θα δένεται με την πάλη για κοινωνικοποίηση όλων των μεγάλων μονάδων ώστε να αξιοποι-ηθούν για τις λαϊκές ανάγκες. Και αυτά σε συνδυασμό με την πάλη για ενιαίο αποκλειστικά δημόσιο φορέα στις μετα-φορές και συγκοινωνίες, στη ναυσιπλο-ΐα. Να αναπτυχθούν από ενιαίο δημόσιο φορέα οι υποδομές με κριτήριο τις λαϊ-κές ανάγκες. Να γίνουν λαϊκή περιουσία τα λιμάνια, οι σιδηρόδρομοι και τα αε-ροδρόμια που θα ανήκουν αποκλειστικά στο κράτος, η γη, τα νησιά, τα δάση, οι ιαματικές πηγές και τα λουτρά, οι ορει-νοί όγκοι και οι αιγιαλοί, αποκλείοντας οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση. Να αναπτυχθούν αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν τουριστικές σχολές. Να κα-ταργηθούν τα διόδια.Εδώ εντάσσεται και το μέτωπο ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, στο πούλημα νη-σιών, ιαματικών πηγών, παραλιών και δασών. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να ανα-πτυχθεί η πάλη ενάντια στην επιχειρη-ματική εκμετάλλευση, είτε αυτή γίνεται μέσω καπιταλιστών, είτε μέσω φορέων της Τοπικής Διοίκησης. Να είναι ελεύθε-ρη η είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογι-κούς χώρους, οργανωμένες πλαζ και πο-λιτιστικές δραστηριότητες. Να ανήκουν σε ενιαίο δημόσιο φορέα οι ιαματικές πηγές και τα λουτρά, ώστε να αξιοποι-ούνται δωρεάν για εργαζομένους και συνταξιούχους που τα έχουν ανάγκη. Να αναπτυχθούν πολιτιστικές - μορφωτικές εκδρομές από τα σχολεία με την κάλυψη των εξόδων από το κράτος. Να καταργη-θεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κα-τανάλωσης.Το δικαίωμα στις διακοπές για όλους τους εργαζόμενους προϋποθέτει επί-σης την εξασφάλιση (χρειάζεται αγώνας γι' αυτό), ολόκληρης της καλοκαιρινής άδειας και του 14ου μισθού για τις δι-ακοπές. Προγράμματα κοινωνικού του-ρισμού στους ανέργους και για όλους τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (μερική απασχό-ληση, συμβάσεις ορισμένου χρόνου κλπ.), τους φτωχούς και μεσαίους αγρό-τες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Δη-μόσιες δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις για τα παιδιά όλων των εργαζομένων και ανέργων, που θα λειτουργούν όλο το καλοκαίρι. Δημόσιους δωρεάν οργα-νωμένους χώρους αναψυχής με ειδικό εξοπλισμό, υποδομές και εκπαιδευμένο προσωπικό για τα ΑμεΑ.Το δικαίωμα στις διακοπές είναι ένας κρί-κος για να αναπτύσσονται όροι Λαϊκής Συμμαχίας, να εδραιώνεται ο αντικαπι-ταλιστικός - αντιμονοπωλιακός προσα-νατολισμός στο εργατικό - λαϊκό κίνημα κόντρα στον αντιλαϊκό χαρακτήρα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, που θεωρεί τον τουρισμό σαν βασική οικονο-μική δραστηριότητα (βαριά βιομηχανία της Ελλάδας τον αποκαλούν), προβάλ-λοντας ότι από την ανάπτυξή του θα ωφεληθεί και ο λαός.

Page 7: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.1010, 31.6.2013

/7Τετάρτη 31 Ιούλη 2013 Πολιτική

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝΘΩΜΑ ΒΑΝΑΒΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε

Με σεβασμό στον ανθρώπινο πόνο.Με αξιοπρέπεια στη δύσκολη στιγμή της ζωής.

Το γραφείο δεν έχει σχέση με τη διακίνηση των νεκρώνεντός και εκτός του Νοσοκομείου.

Γι αυτό δε θα μας βρείτε μέσα ή έξω από το Νοσοκομείοή από όποιο άλλο ίδρυμα παρά μόνο στο γραφείο μας:

Σαπφούς 3Β και στα τηλέφωνα:22510-22128, 21421 και ΦΑΞ 27163

6937346040-6996229818Το γραφείο μας λειτουργεί όλο το 24ωρο

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟΕνοικιάζεται καινούργια γκαρσονιέρα

2χωρη (σαλονοτραπεζαρία-υπνοδωμάτιο) 45τμ σε 1ο όροφο στην Χρυσομαλλούσα.

Αυτόνομη θέρμανση, κλιματιστικό, μεγάλη βεράντα με τέντες, ντουλάπα, καναπέ, κρεβάτι, τηλεόραση, ψυγείο,

κουζίνα, πλυντήριο. Τηλέφωνο: 6937277315

Πρόσφατα η «Λαϊκή Συσπεί-ρωση» Δήμου Λέσβου, είχε καταθέσει μια σειρά από Ερωτήσεις-Προτάσεις για

σοβαρά ζητήματα που έχουν να κά-νουν με τις λαϊκές ανάγκες και τοπικά προβλήματα του νησιού μας και είχε ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή να τα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο για πλήρη ενημέρωση και δρομολόγηση μέτρων και ενεργειών για την αντιμε-τώπιση τους. Οι Ερωτήσεις-Προτάσεις: - Για τα προβλήματα του Νοσοκομεί-ου και των Κέντρων Υγείας του νησιού μας. - Για τα προβλήματα των παιδικών Σταθμών του νησιού μας. - Για την ιδιωτικοποίηση των Δημοτι-κών Αλυκών του νησιού μας που εξήγ-γειλε η Κυβέρνηση. - Για το «Πολυνομοσχέδιο» που σκα-ρώνει νέα αβάσταχτα δεσμά για τα λαϊκά στρώματα. - Για τη δημιουργία Ενιαίου Χαρτογρα-φικού Υπόβαθρου στις πινακίδες ΓΥΣ 1:5.000.

Για τα ζητήματα λειτουργίας του Νο-

σοκομείου και των Κέντρων Υγεί-ας ύστερα από συνεχείς πιέσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» έγινε ενημέ-ρωση, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πριν ένα μήνα, από τους Προέδρους των Συλλόγων των Για-τρών του Νοσοκομείου και του ΕΣΥ, οι οποίοι περιέγραψαν με τα πιο μελανά χρώματα την άθλια κατάσταση που επικρατεί στους χώρους αυτούς και την σοβαρή έλλειψη ιατρικού και νο-σηλευτικού προσωπικού και σωρεία άλλων προβλημάτων που έχουν να κάνουν με λαϊκές ανάγκες υγειονομι-κής περίθαλψης. Δυστυχώς το ενδιαφέρον της Δημο-τικής Αρχής σταμάτησε σε αυτή την ενημέρωση, χωρίς έστω να πάρει μια απόφαση ή ένα ψήφισμα συμπαρά-στασης και διαμαρτυρίας καθώς και δρομολόγηση ενεργειών διεκδίκησης λύσεων.

Για τα άλλα ζητήματα που έχει κατα-θέσει προτάσεις η «Λαϊκή Συσπείρω-ση» η Δημοτική Αρχή έδειξε πλήρη αδιαφορία.

Στις έντονες διαμαρτυρίες του Βαγγέ-

λη Παλαιολόγου στην προχθεσινή συ-νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γι’ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση αδιαφορίας της Δημοτικής Αρ-χής για τα παραπάνω σοβαρά προβλήματα του τόπου μας τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Πρό-εδρος του Δημοτικού Συμβουλί-ου αρκέστηκαν να απαντήσουν ότι τα έχουν υπ όψη τους και ότι θα ενεργήσουν… αρμοδίως…

Αυτή δυστυχώς είναι μια άλλη εικόνα λειτουργίας της «ανεξάρ-τητης» Δημοτικής Αρχής Βου-νάτσου, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματα του.

Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου

Σε παρέμβαση του ο Βαγγέλης Παλαι-ολόγος αναφέρθηκε και στην απαρά-δεκτη εικόνα που παρουσιάζει η Λει-τουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις έντονες διαμάχες, τις κοκορο-μαχίες και τον πόλεμο εντυπώσεων από όλες τις πλευρές, για ασήμαντα ή δευτερεύοντα πολλές φορές ζητήμα-τα, χωρίς καθόλου ωστόσο να θίγουν

την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολι-τικής που είναι καθολικά υπεύθυνη πέρα από τις διαχειριστικές ευθύνες

και αδυναμίες της Δημοτικής Αρχής για την κατάσταση και τον ρόλο της Τοπικής Διοίκησης. Για την εφαρμογή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής που περνά μέσα από τους Δήμους και είναι μέρος της Κυβερνη-τικής πολιτικής των μνημονίων, της ΕΕ και του ΔΝΤ, είναι υπεύθυνη τόσο η «ανεξάρτητη» Δημοτική Αρχή του κ. Βουνάτσου όσο και οι παρατάξεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που στην ουσία στήριξαν και εφάρμοσαν τον «Καλλικράτη».

Η ηγεσία της Κεντρικής Ενω-σης Δήμων Ελλάδας εμφα-νίστηκε πριν λίγες μέρες να αρνείται να στείλει στοιχεία

των προϋπολογισμών των δήμων στο λεγόμενο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Το συγκεκριμένο όργανο έχει συσταθεί με σκοπό τη συ-νεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και των νομικών τους προ-σώπων. Βέβαια, πρέπει να θυμίσουμε ότι το Παρατηρητήριο που θεσπίστηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στα τέλη του 2012, στην ουσία είχε προαναγγελθεί με το νόμο «Καλλι-κράτης» που προέβλεπε τον περίφημο μηχανισμό εξυγίανσης σε περίπτωση που ένας δήμος δεν μπορεί να αντεπε-ξέλθει οικονομικά. Εξυγίανση που θα συνοδευόταν από απολύσεις, περικο-πές, κατάργηση υπηρεσιών και άλλα παρόμοια μέτρα στην κατεύθυνση της περιστολής των δαπανών των δήμων. Τότε, όμως, όσοι σήμερα εμφανίζονται

να αντιδρούν, αποθέωναν τον «Καλλι-κράτη» και μιλούσαν για νέα μεγάλη

και ιστορική μεταρρύθμιση στο χώρο της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκη-σης.Θυμίζουμε ότι το Παρατηρητήριο Οι-κονομικής Αυτοτέλειας (υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών) ελέγχει την ορθή εφαρμογή του προϋπολογισμού με βάση «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» που περιλαμβάνει το πενταε-τές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης,

το ετήσιο πρόγραμ-μα δράσης και τον ετήσιο προϋπολο-γισμό του κάθε ΟΤΑ και των νομικών του

προσώπων. Στην περίπτωση που το Παρατηρητήριο διαπιστώσει απόκλι-

ση από τους τριμηνιαί-ους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, παρέχει στο δήμο υπο-χρεωτικές, ως προς την εφαρμογή τους, οδηγί-ες για τη διόρθωση της απόκλισης. Εφόσον η εκτέλεση του προϋπο-λογισμού του ΟΤΑ εξα-κολουθεί να παρουσιά-ζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από

τους στόχους, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρε-ωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Εξυγίανσης

1. Αμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέ-τρων που προβλέπονται από τη νομο-θεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και της αντι-μετώπισης της φοροδιαφυγής.2. Αναστολή προσλήψεων.3. Επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού.4. Πρόσβαση του ΟΤΑ που αποκλίνει στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλλη-

λεγγύης της Αυτοδιοίκησης (προβλέ-πεται στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ). Σημειωτέον ότι αυτό το Ταμείο δημιουργείται με χρήματα των ίδιων των ΟΤΑ, τα οποία παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).5. Αύξηση των ιδίων εσόδων του ΟΤΑ που αποκλίνει από φόρους, τέλη, δι-καιώματα και εισφορές.6. Αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περι-ουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3 τοις χιλίοις και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθα-ρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.7. Περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.Ουσιαστικά με το λεγόμενο Παρατη-ρητήριο και το Πρόγραμμα Εξυγίαν-σης, που προβλεπόταν όπως είπαμε από τον «Καλλικράτη», η κυβέρνηση καλεί το λαό να πληρώσει και να κα-λύψει την πολιτική των περικοπών και της στάσης πληρωμών που έχει κηρύ-ξει στους Δήμους. Μήπως όμως και οι ίδιοι οι δήμαρχοι που στήριξαν και στηρίζουν την αντιλαϊκή μεταρρύθμι-ση δεν έχουν τεράστιες ευθύνες;

Page 8: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.1010, 31.6.2013

8/ Τετάρτη 31 Ιούλη 2013

Εισπράκτορες του

στην περιοχή Αττικής

Οι συνδρομητές περιοχής Αθήνας και Πειραιά, μπορούν να δίνουν τις συνδρομές τους, στους παρακάτω συμπατριώτες μας που εισπράττουν για λογαριασμό του “Νεο Εμπρος”. - Χρήστος Κυμιατζής Ψάχου 17, Νέα Σμύρνη,, τηλ. 210-9318781. - Γιώργος Λεβεντός Κοραλίων 20, Περιστέρι, τηλ. 210-5013433.- Παναγιώτης Σταυράκης Νικ. Αρώνη 30-32 Βύρωνας, τηλ. 210-7650921.

ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Νοσοκομείο Μυτιλήνης 22510-57700ΙΚΑ Μυτιλήνης 22510-28498Κέντρο Υγείας Άντισσας 22530-56440Κέντρο Υγείας Καλλονής 22530-22222Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου 22520-32151Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου 22520-41111Άμεση Δράση 100Τμήμα Τάξης Άντισσας 22530-56222Τμήμα Τάξης Αγιάσου 22520-22777Τμήμα Τάξης Καλλονής 22530-22100Τμήμα Τάξης Πλωμαρίου 22520-32222Τουριστική Αστυνομία 22510-22030Λιμεναρχείο Μυτιλήνης 108, 22510-40827, 24115Πυροσβεστική 199Εφημερεύοντα Φαρμακεία 1434

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπουργείο Αιγαίου 22510-47963, 22510-47966Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου 22513-52100ΚΕΠ 22510-37625Δήμος Λέσβου 22510-27777, 22510-28811, 22510-20478ΔΟΥ Μυτιλήνης 22510-22600Πρωτοδικείο 22510-22518Εισαγγελία 22510-22522ΚΤΕΛ αστικά 22510-46436ΚΤΕΛ υπεραστικά 22510-28873ΤΑΞΙ 22510-23500, 22510-25900ΚΤΕΟ 22510-47777, 22510-45559

ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Κρατ. Αερολ. Μυτιλήνης 22510-38700, 22510-61590Olympic Air 801 80 10101Aegean Airlines 801 80 20000Βλάβες ΟΤΕ 121ΔΕΗ Μυτιλήνης 22510-28860Ύδρευσης 22510-23843, 22510-24444Μετεωρολογικό Δελτίο 149

Αγαπητοί φίλοι.

Η συνταχτική επιτροπή του «Νέο Εμπρός» σας ευχαριστεί για τη στήρι-ξη και εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εφημερίδα της ΝΕ Λέσβου του ΚΚΕ και την επιλέγετε για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προβλήματα που απα-σχολούν το λαό του νησιού μας. Στην εποχή της καπιταλιστικής κρίσης, που η πολιτική, των κυβερνήσεων ΠΑ-ΣΟΚ, ΝΔ, ΕΕ και ΔΝΤ, προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα κερδών του μεγά-λου κεφαλαίου με την εξαθλίωση της εργατικής τάξης, των μικρομεσαίων αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων και της νέας γενιάς, είναι σημαντική η δύναμη που δίνετε στην εφημερίδα μας και σαν αναγνώστες αλλά και σαν οικονομικοί ενισχυτές ώστε να συνε-χίσει την προσφορά της στο λαϊκό κί-νημα του νησιού μας. Γι’ αυτό ζητάμε, την τακτοποίηση των συνδρομών από τους φίλους συνδρο-μητές που δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Οι συνδρομές μπορεί να καταβάλλο-νται ή στο Λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας: 415/950150-94 ή με ταχυδρομική επιταγή στη διεύ-θυνση της εφημερίδας: Νέο Εμπρός, Αρχιπελάγους 21, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη ή ακόμα καθημερινά στα γραφεία της εφημερίδας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22510-29239

Σας ευχαριστούμε Η Συνταχτική ΕπιτροπήΤο βιβλίο διατίθεται στα γραφεία της ΝΕ Λέσβου του ΚΚΕ, Αρχιπελάγους 21

(απέναντι από την πλ. Σαπφούς)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του ΑΚ όπως τροποποιήθηκε με το 1250/82 ότι:Ο Ζαρταμόπουλος Νικόλαος του Σωτηρίου και της Μαρίας-Κωνσταντίνας το γένος Ανα-στασιάδη που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής και κατοικεί στη Μυτιλήνη Λέσβου και η Τζαφέρη Ευαγγελία του Ιωάννη και της Θεοδώρας το γένος Δελή που γεννήθηκε στην Ριζάρι Πέλλας και κατοικεί στη Μυτιλήνη Λέσβου, πρόκειται να τελέσουν τους γάμους του, στην Εδεσσα Πέλλας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ/νση: Πλατεία Μαρτύρων 81100 Μυτιλήνη Τηλ.: 22510-24678FAX: 22510-29950 Μυτιλήνη 26/07/2013Αρ. Πρωτ. 01/Γ46

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ Β’ ΤΕΤΡΑΜΗ-ΝΟΥ 2013

ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

1. Στις 29/07/2013 αρχίζει από τα Υποκ/τα-παρ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η καταβολή Δωρόσημου του Β’ Τετραμήνου του 2013. 2. Η πληρωμή θα γίνει στο χρονι-κό διάστημα από 29/07/2013 μέχρι 20/08/2013, κατά τις ημερομηνίες 29, 30/07/2013 και 5, 6, 7, 19, 20/08/2013, εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργί-ας των Υποκ/των.

Δικαιολογητικά πληρωμής: - Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο. - Για τους απογραφέντες μέχρι 3/02/2002 η προσκόμισης ΔΑΤΕ ή Βιβλι-άριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.

- Για τους απογραφέντες από 4/02/2002 και μετά η προσκόμιση της βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόσπα-σμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.

3. Το δωρόσημο καταβάλλεται και μέσω Τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση-δήλωση. Ειδικά γα τους παραπάνω η κατάθεση του δικαιούμε-νου ποσού δωρόσημου στο τραπεζικό τους λογαριασμό θα πραγματοποιηθεί την 29/07/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθούν στο Υποκ/μα της περιο-χής τους.

Πέρασε ένας χρόνος που έφυ-γε από κοντά μας ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΡΛΙΩΤΗΣ-ΤΣΑΛΙΚΗΣ από

την Αργενο. Πιστός κομμου-νιστής μέχρι το τέλος και στα ανώτερα ιδανικά για έναν κα-λύτερο κόσμο. Στη μνήμη του ο γιος του Βαγγέλης Ναρλιώ-της-Τσαλίκης προσφέρει για την οικονομική ενίσχυση του ΚΚΕ μέσω ΚΟΒ Συκαμιάς 50 ευρώ.

Επίσης στη μνή-μη του ο Κα-ράτσαλος Διο-νύσης μέσω ΚΟΒ Μήθυμνας προσφέρει 30 ευρώ.

Στη μνήμη της Ευστρατίας Καμπούρη, αντί για στεφάνι, ο Μιχάλης Αψόκαρδος προ-σφέρει 20 ευρώ στη ΚΟΒ Μα-νταμάδου του ΚΚΕ.

Στη μνήμη της Ευστρατίας Καμπούρη, αντί για στεφάνι, η Χαρίκλεια Προσμητρέλλη προσφέρει 20 ευρώ στη ΚΟΒ Μανταμάδου του ΚΚΕ.

Στη μνήμη της Ευστρατίας Κα-μπούρη, αντί για στεφάνι, ο Δημήτριος Χηροπαίδης προ-σφέρει 10 ευρώ στη ΚΟΒ Μα-νταμάδου του ΚΚΕ.

Page 9: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.1010, 31.6.2013

/9Τετάρτη 31 Ιούλη 2013

Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ στη Λήμνο, με εξορμήσεις που πραγ-ματοποιούν, καλούν τη νεολαία και τους κατοίκους του νησιού

στην προφεστιβαλική εκδήλωση που δι-οργανώνει η Οργάνωση Λήμνου της ΚΝΕ στα πλαίσια του 39ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ το Σάββατο 10 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο λιμάνι της Μύρινας (μπροστά από το Δημαρχείο). Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιή-σει ο Νίκος Σοφιανός μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.Στα πλαίσια της εκδήλωσης, η Οργάνω-ση Λήμνου της ΚΝΕ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών Λήμνου, θα πραγματοποιήσουν ποδο-σφαιρικό αγώνα στην Ατσική, προβάλ-λοντας τις θέσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για λαϊκό μαζικό αθλητισμό, ως αντίβαρο στον καλλιεργούμενο χουλιγκανισμό και τον φασισμό, αλλά και ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά.

Κάλεσμα από την Τομεακή Επιτροπή Λήμνου του ΚΚΕ

Η Τ.Ε. Λήμνου του ΚΚΕ, καλεί τους κατοί-

κους του νησιού να συμμετέχουν στην προφεστιβαλική εκδήλωση της ΚΝΕ και στην πολιτική ομιλία του Νίκου Σοφια-νού, με την παρακάτω ανακοίνωση:

«Βρισκόμαστε στη δίνη της καπιταλιστι-κής οικονομικής κρίσης που προκάλεσαν το κεφάλαιο και η Ευρωπαϊκή Ενωση. Η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στηρίζουν την ντόπια και ξένη πλουτοκρατία, ρημάζο-ντας τη ζωή του λαού μας και πρωτίστως της νεολαίας και των γυναικών.Ανεργία, απολύσεις, εξευτελιστικοί μι-σθοί και μεροκάματα, φόροι, χαράτσια, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, εί-ναι στην ημερήσια διάταξη κυβέρνησης και υπουργείων.Απόρροια όλων αυτών είναι και τα προβλήματα στο νησί μας με την ανεργία στον κλάδο των κατασκευ-ών, το ξεκλήρισμα αμπελοκαλλιεργητών και κτηνοτρόφων, την υποβάθμιση του νοσοκομείου του νησιού μας, των σχο-λείων και της εκπαίδευσης, των ακτο-πλοϊκών συγκοινωνιών, την υποβάθμιση και το κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών.Ο λαός δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στο νέο δίπολο που διαμορφώνεται με πυ-ρήνα, από τη μια μεριά τη ΝΔ και από την άλλη τον ΣΥΡΙΖΑ με τις όποιες συμ-

μαχίες και κυβερνήσεις προωθούν. Και οι δυο δε δίνουν φιλολαϊκή λύση απέναντι στην κρίση. Ολα τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της καπιταλιστικής ανά-καμψης, κρύβουν το βαθιά αντιλαϊκό της περιεχόμενο, ότι σταθερό κριτήριό της είναι το κέρδος του κεφαλαίου και όχι οι λαϊκές ανάγκες. Ο λαός θα συνεχίσει να έρχεται αντιμέτωπος με τον αντιλαϊκό μονόδρομο της ΕΕ, των μονοπωλίων και των αστικών κυβερνήσεων.Σ’ αυτές τις συνθήκες γίνεται ακόμα πιο επίκαιρη η πρόταση του ΚΚΕ για Λαϊκή Συμμαχία, για Λαϊκή Εξουσία, για το Σο-σιαλισμό.Δε θέτουμε την αντίληψή μας για το σο-σιαλισμό ως προϋπόθεση κοινής δράσης. Απευθυνόμαστε σε όσους και όσες πι-στεύετε ότι χρειάζεται γραμμή ρήξης με την ΕΕ, τα μονοπώλια και ανατροπής της εξουσίας τους και σας καλούμε να συ-ζητήσουμε και να συμπορευτούμε στον αγώνα για να στεριώσει η Λαϊκή Συμμα-χία, ανεξάρτητα αν συμφωνείτε σε όλα με το ΚΚΕ για τις αναγκαίες αλλαγές.Σας καλούμε στο λιμάνι της Μύρινας (μπροστά από το Δημαρχείο) το Σάββα-το 10 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στην προφεστιβαλική εκδήλωση της ΚΝΕ».

Απιαστο όνειρο αποτελούν για όλο και περισσότερες λαϊκές οικογένειες οι καλοκαιρινές διακοπές. Η εργατική τάξη

του τόπου μας, χτυπημένη ανελέητα από την πολιτική του ευρωμονόδρο-μου, δεν μπορεί πια να ξαποστάσει ούτε μερικές μέρες εν μέσω θέρους καθώς η ανεργία, τα εξευτελιστικά μεροκάματα και οι μισθοί πείνας, η απλήρωτη εργασία, οι αυξήσεις «φω-τιά», οι έτσι κι αλλιώς ψηλές τιμές δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ανάσας.Μια σειρά έρευνες που βλέπουν και αυτό το καλοκαίρι το φως της δημοσι-ότητας τονίζουν ότι όλο και περισσότε-ροι Ελληνες από τα φτωχά και μεσαία στρώματα είτε δε θα κάνουν καθόλου διακοπές, είτε θα περιοριστούν σε ελάχιστες μέρες ανάπαυλας, είτε θα καταφύγουν σε χωριά, πατρικά, σπίτια συγγενών και φίλων ως «φιλοξενούμε-νοι» για να περιορίσουν τα έξοδα.Στην πραγματικότητα, δε χρειάζεται καμία τέτοια έρευνα να πιστοποιήσει το αυταπόδεικτο.

Η εικόνα της μειωμένης τουριστικής κί-

νησης και στη Λήμνο το δείχνειΜια παράθεση του κόστους που πρέ-πει να επωμιστεί σε νησιά και τουρι-στικούς προορισμούς της ηπειρωτικής

Ελλάδας, ο εργάτης, ο νεολαίος, ο συ-νταξιούχος, ο άνεργος, δείχνει αμέσως το γιατί δεν μπορεί να κάνει διακοπές.Ενδεικτικά, σύμφωνα και με δημοσί-ευμα του Ριζοσπάστη, δύο ενήλικες με ένα αυτοκινητάκι μήκους 3,5 μέ-τρων, για μετακίνηση από το λιμάνι του Λαυρίου προς Λήμνο, με καράβι ένα σαπάκι σχεδόν 40 ετών (έτος ναυ-πήγησης 1976), για μια θέση στο κατά-

στρωμα και ταξίδι 11 ωρών στον ήλιο, τον αέρα και την αλμύρα, καλούνται να πληρώσουν 30 ευρώ ανά άτομο συν 90 το αυτοκινητάκι. Συν άλλα τόσα η

επιστροφή. Σύνολο 300 ευρώ στα ταμεία μιας ναυτιλιακής εταιρείας η οποία αρχές Ιούλη πέτυχε στο Τριμελές Εφετείο Β. Αιγαίου δι-καστική απόφαση που ουσιαστικά ενισχύει την επιδίωξη των εφο-πλιστών να έχουν τους ναυτεργάτες είλωτες, να εξασφαλίζουν τζά-μπα εργατική δύναμη, να μην εκτελεστούν

(μέχρι να γίνει η δίκη για την υπαγω-γή της εταιρείας στο άρθρο 106 β' του Ν.3588/2007 - τμήμα του πτωχευτικού κώδικα) οφειλές της εταιρείας σε πι-στωτές, συμπεριλαμβανομένων και των δεδουλευμένων μισθών στους ερ-γαζόμενούς της, άρα να παραμείνουν οι ναυτεργάτες απλήρωτοι. ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ τόνιζαν αρχές Ιούλη ότι η ναυτιλιακή εταιρεία

οφείλει δεδουλευμένες αποδοχές στο σύνολο των ναυτεργατών των 15 πλοί-ων της καθώς και στους εργαζόμενους των γραφείων της.Στα πλαίσια του καπιταλιστικού τρό-που παραγωγής και όσο ο τουρισμός παραμένει ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα δε θα διασφαλίζεται το δικαίωμα στις διακοπές, στην αναψυ-χή και στην περιήγηση για όλους τους εργαζόμενους. Ακόμα περισσότερο, δε διασφαλίζεται κανένα δικαίωμα στην εργασία σε αυτούς τους κλάδους.Η εργατική τάξη, τ' άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα, χρειάζεται να αγωνιστούν ενιαία, ώστε να αναπτυχθούν με ευθύ-νη του κράτους κοινωνικά προγράμμα-τα τουρισμού για όλους τους εργαζόμε-νους, να αναπτυχθούν κρατικές δομές και δίκτυα ξενοδοχείων - κατασκηνώ-σεων - εγκαταστάσεων που θα δένε-ται με την πάλη για κοινωνικοποίηση όλων των μεγάλων μονάδων ώστε να αξιοποιηθούν για τις λαϊκές ανάγκες. Και αυτά σε συνδυασμό με την πάλη για ενιαίο αποκλειστικά δημόσιο φο-ρέα στις μεταφορές και συγκοινωνίες, στη ναυσιπλοΐα.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αποστολή του Αναγνω-στηρίου Αγιάσου στο

Μπροντ της Βοσνίας και η συμμετοχή του στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο τοπικός Δήμος.Τα Σαντούρια του Αναγνωστηρίου και ολιγομελές χορευτικό του τμήμα βρέ-θηκαν στο Μπροντ από τις 18 έως τις 22 Ιουλίου 2013.

Page 10: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.1010, 31.6.2013

10/ Τετάρτη 31 Ιούλη 2013

ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΣΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΞΥΛΟΥ-ΑΠΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ PELLET ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΟΜΠΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑ-ΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ INVERTER ME THN ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ!!

ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΧειρούργος οφθαλμίατρος

τ. Επιμελήτρια του Ε.Σ.Υ.

ΚΑΒΕΤΣΟΥ 11(πλησίον καταστημάτων με τα στρώματα)Πρωί: 9π.μ. - 1μ.μ. Καθημερινά χωρίς ραντεβού Απογεύματα και Σάββατο πρωί με ραντεβούΤο ιατρείο δύναται να συνταγογραφεί απευθείας γυαλιά

με βάση το Α.Π. 536(23-1-12), φάρμακα και λοιπές παροχές ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑΙατρείο: 22510-42312 /// Οικίας: 22510-41487

Εκθεση Ζωγραφικής με ελαιογραφίες και ακουαρέλες "Μετ'αισθήσεις"της Καίτης Μεσσηνέζη, στον αύλειο χώρο του Πύργου «Χρυσώ», στον Αγιο Νικόλαο Πύργων Θερμής. Θα διαρκέσει έως την Πέ-μπτη 8 Αυγούστου. Είσοδος Ελεύθερη

Πέμπτη 1 ΑυγούστουΘεατρική παράσταση Μαίρη Πόπινς, με τους Ταμίλα Κουλίεβα, Φώτη Σπύρου. Στο Κάστρο Μυτιλήνης και ώρα έναρξης 21:15. Πέμπτη 1 Αυγούστου έως Σάββατο 10 Αυ-γούστουΚοινή έκθεση φωτογραφίας μελών Φω-τογραφικής Εταιρίας Μυτιλήνης (ΦΕΜ) και Φωτογραφικής Εταιρίας Περγάμου (BEAFSAD), στην Πλατεία Σαπφούς. Ωρες έκθεσης 20:00-23:00Είσοδος Ελεύθερη

Κυριακή 4 ΑυγούστουΓιορτή Γκιουζλεμέ με Μουσικοχορευτική εκδήλωση "Από τη Σμύρνη στον Περαία" με Μικρασιάτικα τραγούδια από το συ-γκρότημα "Μουσικές διαδρομές" και το "Χορευτικό τμήμα του Δήμου Λέσβου" με τον Κώστα Αγκοπιάν, στα Μυστεγνά. Ωρα έναρξης 21:00

Δευτέρα 5 ΑυγούστουΒραδιά Καντάδας αφιερωμένη στον τρο-βαδούρο της Μυτιλήνης Σπύρο Βαξαβα-νέλλη, με την Μουσική Διεύθυνση του Γιώργου Παζαΐτη. Στον αύλειο χώρο του Πύργου «Χρυσώ» στον Αγιο Νικόλαο Πύργων Θερμής και ώρα έναρξης 21:00. Είσοδος Ελεύθερη

Σάββατο 10 ΑυγούστουΓιορτή Σαρδέλας με μουσικοχορευτική εκ-δήλωση "Από τη Σμύρνη στον Περαία" με Μικρασιάτικα τραγούδια από το συγκρό-τημα "Μουσικές διαδρομές» στην Σκάλα Καλλονής και ώρα έναρξης 21:00. Είσοδος Ελεύθερη

Σάββατο 10 Αυγούστου14ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορώνΑπό τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παραδοσι-ακών χορών Μήθυμνας «Ο Μόλυβος» σε συνεργασία με τον Φορέα Τουρισμού Μή-θυμνας και τον Οργανισμό Παιδείας, Πολι-τισμού και Αθλητισμού του Δήμου Λέσβου στο Κάστρο Μολύβου και ώρα έναρξης 20:30. Είσοδος Ελεύθερη Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών από το "Χορευτικό τμήμα του Δήμου Λέσβου" με

τον Κώστα Αγκοπιάν και το Χορευτικό "Αρί-ων", στην Πλατεία της Αγρας στις 20:30. Είσοδος Ελεύθερη

Παρασκευή 16 ΑυγούστουΘεατρική παράσταση "Ενα παιδί μετράει τ'άστρα" με τους Κώστα Βουτσά, Θανάση Τσαλταμπάση στο Κάστρο Μυτιλήνης στις

21:30. Μουσικοχορευτική βραδιά από την Χορω-δία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πανα-γιούδας και το συγκρότημα «Τα φώτα απέ-ναντι», στο Φοινικόδασος του Καλαμιάρη Παναγιούδας στις 21:00. Είσοδος Ελεύθερη

Κυριακή 18 ΑυγούστουΘεατρική παράσταση «Ενα παιδί μετράει τ'άστρα» με τους Κώστα Βουτσά, Θανάση Τσαλταμπάση, στο Κάστρο Μολύβου στις 21:30.

Παράσταση κουκλοθέατρου «Ταξίδι στη χώρα της τύχης» από το θέατρο κουκλο-παραμυθάδων «Λαχταρού», στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονής στις 20:00.

Δευτέρα 26 ΑυγούστουΠαράσταση κουκλοθέατρου «Ταξίδι στη χώρα της τύχης» από το θέατρο κουκλο-παραμυθάδων «Λαχταρού», στο Πολύκε-ντρο Πολιχνίτου στις 20:00.

Τρίτη 27 ΑυγούστουΠαιδική θεατρική παράσταση «Αίσωπος... κάτι θέλει να μας πει» από την Κάρμεν Ρουγκέρη, στο Κάστρο Μυτιλήνης στις 21:00.

Τετάρτη 28 ΑυγούστουΠαιδική θεατρική παράσταση «Αίσωπος...

κάτι θέλει να μας πει» από την Κάρμεν Ρουγκέρη, στο Κάστρο Μολύβου στις 21:00.

Δευτέρα 2 ΣεπτεμβρίουΠαράσταση κουκλοθέατρου «Ταξίδι στη χώρα της τύχης» από το θέατρο κουκλο-παραμυθάδων «Λαχταρού» στο Πολύκε-ντρο Μανταμάδου στις 20:00.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙ-ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΛΥΒΟΥΠρόγραμμα Εκδηλώσεων 2ης Θερινής Ακαδημίας Κιθάρας «ΑΡΙΩΝ»

Παρασκευή 2 Αυγούστου στις 21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Μολύβου. Ρεσιτάλ του διεθνούς φήμης κιθαρίστα DARKO PETRINJAK

Σαββάτο 3 Αυγούστου στις 21:00 στο Συ-νεδριακό Κέντρο Μολύβου. Συναυλία μουσικής δωματίου με τους κα-θηγητές εγχόρδων του Ιονίου Πανεπιστη-μίου «IONIAN STRING TRIO».

Κυριακή 4 Αυγούστου στις 21:00 στο Συ-νεδριακό Κέντρο Μολύβου. Συναυλία του πολυβραβευμένου συνθέτη και κιθαρίστα ΝΟΤΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗμαζί του ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΣΙΚΙΑΝ.

Δευτέρα 5 Αυγούστου στις 21:00 στο Συ-νεδριακό Κέντρο Μολύβου. Συναυλία από τους σπουδαστές της 2ης ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ «ΑΡΙΩΝ».

Τρίτη 6 Αυγούστου στις 21:00 στο Κάστρο Μολύβου. «Τραγουδώντας με το ίδιο φεγγάρι: Αρίω-νας, Σαπφώ, Beatles, Χατζιδάκις, Σεφαρα-δίτικα...», με τους Σαββίνα Γιαννάτου και Κορίνα Βουγιούκα.

Εκθεση ζωγραφικής Χαράλαμπου Καπτζή & Αγγελικής Γαλιατσάνου

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Εκθεση ζωγραφικής του Χαράλα-μπου Καπτζή «Στιγμές ενός παρα-

δείσου» και της Αγγελικής Γαλιατσάνου «Ο τόπος των θεών» θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δά-σους Λέσβου στο Σίγρι έως 4 Αυγού-στου 2013. Η παρουσίαση της έκθεσης εντάσσεται στο πρόγραμμα καλοκαι-ρινών εκδηλώσεων «Γιορτές της Γης 2013» που οργανώνει το Μουσείο.Η θεματολογία του Χαράλαμπου Κα-πτζή πλουσιότατη, κατά κύριο λόγο νησιώτικη και μάλιστα Μυτιληνιά. Ψα-ράδικα λιμανάκια με βάρκες, γρι-γρι και δίχτυα και ψαράδες. Στενά δρομά-κια με καλντερίμια, σπίτια πετρόκτι-στα, πλατείες με αμαξάκια, ταβέρνες, καφενεία, πανηγύρια, παλιοί τεχνίτες, εκκλησάκια, εσωτερικά παραδοσια-κών σπιτιών, όλα μας ζωντανεύουν μνήμες ελληνικές που κινδυνεύουν να χαθούν. Η πηγαία έμπνευση της Αγγε-λικής Γαλιατσάνου, η βιωματική απο-τύπωση στο τελάρο στιγμιότυπων, τα ζωντανά κι αληθινά χρώματα, η διάθε-ση που ξεπηδά μέσα από τους πίνακές της, χαρακτηρίζουν το έργο της Αγγε-λικής Γαλιατσάνου.Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά Δευ-τέρα – Σάββατο 9.00-18.00, Κυριακή 10.00-18.00.Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-διαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-νούν με τα τηλέφωνα 2253054434 και 2251047033, E-mail: [email protected], www.lesvosmuseum.gr.

Εκθεση ζωγραφικής της Ευγενίας Φίλιου «΄Εν Σάρλιτζα σε προσμένω» με την ποιητική χροιά της Αλεξάνδρας Παπαπάντου Κότερου

Με αφορμή τον πίνακα της Ευγενίας Φίλιου "Γιατί Αργείς;" που απεικονίζει την είσοδο του Σάρλιτζα, στην οποία προβάλει αχνά μια γυναικεία μορφή, η Αλεξάν-δρα Παπαπάντου Κότερου εμπνεύστηκε το ομώνυμο ποίημα. Αυτή ήταν η αρχή για τη δημιουργία μιας σειράς έργων ζωγραφικής και ποίησης με θέμα "Εν Σάρ-λιτζα σε προσμένω", η οποία θα παρουσιαστεί στον Ιανό ( Παραλία Λουτροπόλε-ως Θερμής) στα πλαίσια του πολιτιστικού φεστιβάλ της ομάδας "Θέατρο η Ζωή μου". Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 23 Αυγούστου έως 4 Σεπτέμβρη. Το Σάββατο 24 Αυγούστου στον χώρο του Ιανού, θα ακουστούν τα ποιήματα με μουσική συνοδεία του Βασίλη Μούσχουρη.

Πολιτιστικός Σύλλογος «Νήσος Κύδων»Την Κυριακή 4 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Νήσος Κύδων» φι-λοξενεί τα Σαντούρια του Αναγνωστηρίου της Αγιάσου στο «Βράχο» στη Σκάλα Νέων Κυδωνιών. Είσοδος ελεύθερη.

Page 11: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.1010, 31.6.2013

/11Τετάρτη 31 Ιούλη 2013 Βιβλιοπαρουσιάσεις

Ο Παναγιώτης Βέης ταξίδεψε από 17 ως 36 χρονώ ως ναυτικός σε υπερπόντια ταξίδια. Τις αποθη-σαυρισμένες εμπειρίες του σε

προσωπικές σημειώσεις εν είδει εκτενέστα-του ημερολογίου από μπάρκο σε μπάρκο αφηγείται με τις αναγκαίες προεκτάσεις στο βιβλίο του «… Ως τα 36 μου…». Ενδιάμεσα εξιστορεί συμβάντα από τη στρατιωτική του θητεία στα δυο πρώτα χρόνια της δικτατο-ρίας των συνταγματαρχών και καταγράφει παράλληλα αναμνήσεις από τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στη γενέτειρά του, στο χωριό Μανταμάδος της Λέσβου ή περιγρά-φει τις συναισθηματικές αντιδράσεις του από την επαφή του με το φυσικό και ανθρώ-πινο περιβάλλον του χωριού του, όταν επι-στρέφει μετά από κάποιο μπάρκο.Ρεαλιστικά χωρίς εξωραϊσμούς ο συγγρα-φέας απεικονίζει ανάγλυφα τη ζωή του ναυ-τικού. Τις σκληρότατες συνθήκες δουλειάς του, τους κίνδυνους μέσα σε αφιλόξενες θά-λασσες και πολυάνθρωπες ξένες πολιτείες, τον καημό της ξενιτιάς, τον ακοίμητο πόθο επιστροφής στον τόπο του και στους δικούς του, την ασίγαστη λαχτάρα για λίγη ζεστα-σιά, λίγη αγάπη, τον αγοραίο συνήθως -κά-ποτε και τον ιδεατό- στα διάφορα λιμάνια έρωτα. Με την αμεσότητα και τη θέρμη της πρωτο-πρόσωπης αφήγησης αποκαλύπτει τις ευαι-σθησίες, τους ενθουσιασμούς και τις απογο-ητεύσεις του, τις κάθε λογής αντιδράσεις, διαθέσεις και σκέψεις του απέναντι σε γεγο-νότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα τη ζωή του. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι προ πάντων η ανθρώπινη ύπαρξη, όπως δοκιμάζεται και διαμορφώνεται είτε μέσα στις σκληρές συν-θήκες του καραβιού είτε στη συνάντησή της με λογής λογής ανθρώπους, συνήθειες και κοινωνίες, καθώς και οι διαπιστώσεις και η

πείρα ζωής που αποκομίζει από εξέχοντα συμβάντα στην πορεία της ζωής του. Παράλληλα με τη αφήγηση των περιπετει-ών της ναυτικής ζωής και της στρατιωτικής θητείας του, καταφεύγει σε αναμνήσεις των παιδικών και εφηβικών χρόνων - λυτρωτικό

αντίδοτο στις τρέχουσες αντιξοότητες. «Η μία θύμηση -γράφει- τραβάει την άλλη σαν μια αόρατη, μακριά αλυσίδα που ο κάθε κρίκος της έχει χαραγμένο και από ένα συμβάν, και δεν χρειάζεται παρά λίγο να τραβήξεις προς τα πίσω και ποτάμι ορμητικό, οι αναμνήσεις, καλές, κακές ανακατεμένες, να ζωντανεύ-ουν το χτες. Σαν να ήταν το πρωί, το μεση-μέρι, τώρα σήμερα.» Νοσταλγεί γωνιές της γενέτειράς του, όπου πέρασε ανέμελα τα παιδικά και εφη-βικά του χρόνια, αναθυμάται πρόσωπα και πράγματα του παλιού καλού καιρού, αυθε-ντικά. Αλλοτε πάλι περιγράφει εξαιρετικά τις εξοχές του Μανταμάδου, όπου κατά τις επιστροφές του από τα μπάρκα άραζε ψυχή

και μάτι και χαιρόταν άπληστα την ομορφιά της φύσης και της απλής, καλοσυνάτης ζωής, γινόταν και πάλι «φυσικός άνθρωπος», όπως γράφει σε ένα ποίημά του που παραθέτει:

Το θρόισμα του πεύκου με νανούρισε /και αφέθηκα στην αγκαλιά της μάνας γης./Πάνω στις ρίζες που βαθιά ήταν βαλμένες /και εγώ ένα κλαδάκι καταγής.Να ένα δείγμα εξαιρετικής περιγραφής των παλιών καλών ημερών: Σκοτείνιασε και για λίγο, μια απόλυτη ησυ-χία απλώθηκε για να δώσει, την θέση της στην επικράτηση των κοασμάτων από τα βα-τράχια και των κουδουνιών από τα πρόβατα που βγήκαν για βοσκή, αφέθηκα στη μαγεία των ήχων της νύχτας, στη φυσική της ροή κοιτώντας τα άστρα που λαμπύριζαν στον καθαρό ουρανό. Με τα μάτια καρφωμένα στον ουρανό το μυαλό μου γύρισε πίσω, τότε που παιδιά σχολιαρούδια, ερχόμασταν εδώ εκδρομές, αμολιόμασταν οι πιο πολλοί στο ποταμάκι, ψάχνοντας να βρούμε καβού-ρια και ψαράκια, μπροστά μου πρόβαλαν οι δάσκαλοι: Στυλιανίδης, Μαλίδης και η Ανθί-πη που μας λέγανε να μην απομακρυνόμα-στε, τι φωνές , τι γέλια, τι χαρές, τι παιχνίδια και ύστερα πάλι στο τέλος Αυγούστου άρα και του καλοκαιριού το τριήμερο πανηγύρι του Αι- Γιάννη, για τρία μερόνυχτα χαλούσε ο κόσμος, όπως και σε κάθε πανηγύρι που γινόταν τότε, κόσμος μέσα στους δρόμους, πηγαινοερχόταν με τα πόδια, τώρα ερήμωση και εγκατάλειψη όπου και αν δεις.

Συχνά επίσης καταγγέλλει με τρόπο αιχμηρό πράγματα απαράδεκτα στη συνείδησή του, όπως την κοινωνική αδικία, την αναξιοκρα-τία, τις διώξεις λόγω πολιτικών φρονημά-των ή προσθέτει με καθαρότητα και τόλμη σχόλια, που αποκαλύπτουν τις προσωπι-

κές κοινωνικοπολιτικές ιδέες του. Λχ. ασκεί αμείλικτη κριτική στη θρησκοληψία και στη θαυματοποία. Να ένα τέτοιο αιχμηρό σχό-λιο, που ακολουθεί με αφορμή ενός ποιήμα-τος του Γεωργίου Βιζυηνού:

Είμαστε Ελληνες και έχει ο Θεός για εμάς, θυμήθηκα ένα ποίημα στο Δημοτικό που λε-γόταν το Ναυτόπουλο και τελείωνε έτσι: Το ένα κύμα τον χτυπά, / το άλλο τον εχά-φτει/και η μαύρη θάλασσα ζητά / να καταπιεί τον ναύτηΜ’ αυτός ακόμα τραγουδεί / και κολυμπά και πάει εγώ είμαι Ελληνικό παιδί / και ο πλάστης με φιλάει. Τα λέει όλα τρομάρα μας, με αυτήν την βλακώδη αντίληψη έχουμε σπείρει τις θά-λασσες και τους ωκεανούς όλης της γης, με κορμάκια ελληνικά με τα σαπιοκάραβα για να θησαυρίζουν οι εφοπλιστές...

Στο τέλος του βιβλίου του θυμάται τα παλιά καλά χρόνια, τότε που οι άνθρωποι δεν είχαν τηλεόραση και στέκονταν και άκουγαν συνε-παρμένοι τις αφηγήσεις κάποιων, που κατεί-χαν να μιλούν με γνώση και με τρόπο. Εναν τέτοιον αφηγητή μνημονεύει, που με τις κα-θημερινές αφηγήσεις του στο καφενείο του χωριού του γοήτευε τους ακροατές του. Απλός, συναρπαστικός αφηγητής αναδει-κνύεται ο Παναγιώτης Βέης.

Κατορθώνει να τιθασεύσει, να οργανώσει και να αποδώσει σε δόκιμο, στρωτό, χωρίς περιττές διακοσμήσεις και φτιασίδια, διαυ-γή, άνετα ρέοντα λόγο πλήθος ετερόκλητων περιστατικών, αισθήσεων, στοχασμών.

Ο Μιχάλης Λιαρούτσος, αναγνωρι-σμένος συγγραφέας επτά πεζο-γραφημάτων και δυο ποιητικών συλλογών, ηλικίας 92 ετών, κυκλο-

φόρησε πρόσφατα ένα ακόμη βιβλίο με δι-ηγήματα, που επαναβεβαιώνει τους χώρους στους οποίους κινείται το όλο έργο του. Οι εμπειρίες από την Αντίσταση και το Δημο-κρατικό στρατό, οι ταπεινοί άνθρωποι και τα δραματικά περιστατικά της ζωής τους, οι αναμνήσεις και τα βιώματα από τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στη γενέτειρα την Τήνο, η φυσιολατρία και η καταξίωση των απλών, καθημερινών πραγμάτων τροφοδο-τούν την όλη δημιουργία του.Υπόβαθρο των διηγημάτων του Λιαρούτσου σε τούτη τη συλλογή είναι μνήμες και βιώμα-τα από τη ζωή στη γενέτειρά του, την Τήνο, «όπου το λουλούδι της ζωής του άνοιξε κι εδώ ξαναγυρνά, τώρα που η δύση φτάνει και το ηλιοβασίλεμα κοντοζυγώνει, όπως γράφει συγκινημένος στο ποίημα του, ποίημα έκφρασης λατρείας προς τον γενέθλιο τόπο, που τίθεται ως πρόλογος των διηγημάτων. Εξ ου και ο σημαδιακός, συναισθηματικά φορ-τισμένος, τίτλος: «Τήνος, καρδιά μου».Τα δυο πρώτα διηγήματα (αφηγήματα καλύ-τερα) αντλούν την ύλη τους από πρόσωπα και πράγματα του γενέθλιου τόπου, καθώς τα συλλαμβάνει η οξυμμένη παρατηρητικό-τητα του συγγραφέα ή τα ανακαλεί με συγκί-νηση η ακμαία μνήμη του, ενώ παράλληλα γίνεται λόγος για σαρωτικές αλλαγές που έχει επιφέρει η τεχνική πρόοδος, αλλά και η απομάκρυνση από παραδοσιακές αξίες.Στις εμπειρίες του συγγραφέα από τη συμ-μετοχή του στην αντίσταση βασίζονται δυο άλλα διηγήματα. Στο πρώτο επιχειρεί να αναδείξει το ηθικό ανάστημα της ΕΠΟΝ και

τις βαθιές ρίζες της στη ψυχή του λαού, στο δεύτερο (Αμωμος εν τη οδώ) αναπλάθει την επικοδραματική ιστορία ενός αντάρτη. Τα υπόλοιπα τρία διηγήματα ανατέμνουν υπαρ-ξιακά ζητήματα καθημερινών ανθρώπων. Το διήγημα «Ο Καλούμπας» αρχίζει από το τέλος της ζωής του ήρωα του και με αναδρο-μή στο παρελθόν καταγράφονται καίριες και

χαρακτηριστικές στιγμές του περιπετειώδους βίου του: Η σχέση με τη μητέρα και τον πα-τέρα του, το μπαρκάρισμα του στα καράβια, η παντρειά του, το ξελόγιασμα της γυναίκας του από τον πατέρα του, η δικαιολογημένη απέχθειά του για τους φορείς της εκκλησίας και της δικαιοσύνης.Στο διήγημα «Οι συμμα-

θητές» ο συγγραφέας επικεντρώνεται στην ιστορία ενός βασανισμένου, ορφανού φτω-χόπαιδου και στη φιλία του με έναν συμμα-θητή του από τα δημοτικό, ενώ παράλληλα σκιαγραφεί πτυχές της εποχής, αναφέρεται στις ασφυκτικές για τους μαθητές απαγορεύ-σεις του σχολείου και αντιπαραθέτει τη ζωή φτωχών μικρών βιοπαλαιστών με τη ζωή γό-νων ευκατάστατων οικογενειών.Το τελευταίο διήγημα «Το καφενείο του κυρ Αναγνώστη» παρουσιάζει δυο μοναχικούς τύπους, ο ένας υπάλληλος συμβολαιογρα-φείου, ο άλλος πωλητής καταστήματος υφασμάτων, που ανταμώνουν καθημερινά στο καφενεδάκι του κυρ Αναγνώστη, όπου συζητώντας τις έγνοιες, τις ανησυχίες και τους καημούς τους αλαφρώνουν κάπως τη βαρυφορτωμένη ψυχή τους. Ο αιφνίδιος θά-νατος του άνδρα μιας παλιάς και αλησμόνη-της αγάπης του υπάλληλου του συμβολαιο-γραφείου και η επαναπροσέγγιση της χήρας εκ μέρους του θα περιορίσει -διαισθάνεται προς μεγάλη λύπη του ο πωλητής υφασμά-των- τις συχνές επαφές τους.Και σε τούτα τα διηγήματα, όπως και σε εκείνα της συλλογής «Δρόμοι παλιοί» αναδεικνύεται και πάλι ο Μιχάλης Λιαρούτσος ένας τεχνίτης με καίρια αίσθηση του ουσιώδους και του περιττού, που με εξαιρετική ικανότητα, φωτίζοντας εσωτερικά τους ήρωες του, περιγράφει αρι-στουργηματικά ανθρώπινες καταστάσεις, υψώνοντας τες σε επίπεδο τέχνης, που προ-καλεί αυθεντικές συγκινήσεις χωρίς εξάρσεις και μεγαλοστομίες, με ρεαλισμό, με αυξανό-μενη ένταση και δραματικότητα, με ευθύβο-λη, χυμώδη γλώσσα.Στο σημείο αυτό παραθέτω ένα δείγμα της αφηγηματικής του τέχνης συγγραφέα. Είναι ένα κομμάτι από το διήγημα «Αμωμος εν

τη οδώ» το οποίο μας δίνει μια έξοχη φυσι-κή περιγραφή και στη συνέχεια τονίζει ότι εκείνος, ο Πανάγος, ο μετέπειτα αντάρτης, δεν μπορούσε λόγω του σκληρού για την επιβίωση καθημερινού μόχθου να χαρεί τις ομορφιές της φύσης και της ζωής.Τα καλο-καιρινά βράδια, που το φεγγάρι ταξίδευε στο στερέωμα και το απαλό του φως πασπάλιζε μ’ ασημόσκονη βουνά, θάλασσες, δέντρα και χλόη, που το άλογο ζωσμένο στο μαγκανοπή-γαδο έφερνε τους γύρους του και το νερό κυ-λούσε στη στέρνα κι έπειτα στ' αυλάκια, να ξεδιψάσει τη φρυγμένη απ’ τον καυτό ήλιο γη, σμίγοντας το κελάρυσμά του με το τρα-γούδι των γρύλων και το θρήνο της αλυσίδας του μαγκανιού, όλα εκεί μέσα χαλούσαν σε έκσταση!Οχι όμως κι αυτόν!Αυτός ένα μονάχα ήξερε, ένα μονάχα γνώ-ριζε. Πως χωρίς δουλειά ασταμάτητη, νύχτα και μέρα, χωρίς ιδρώτα ποτάμι, όλο το χρό-νο, είτε με κάψα είτε με παγωνιά, πως χωρίς έγνοια κι αγωνία καθημερινή, τίποτα απ' όλον αυτό τον παράδεισο δε θα υπήρχε. Και μαζί ούτε και το ψωμί της φαμίλιας του. Ξα-πόσταμα γι’ αυτόν δεν υπήρχε. Κι ούτε αυγές με ρόδινες ανατολές, πορφυρά ηλιοβασιλέ-ματα κι ασημένιες φεγγαροβραδιές στη θά-λασσα. Η κούραση, ο μόχθος τα σκότωναν, τα σβήναν όλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγγραφέας αισθα-νόμενος πλέον ότι ο κύκλος της δημιουργικής πορείας του κλείνει με τούτο το βιβλίο -είναι ήδη 92 ετών- προσθέτει μετά το τελευταίο διήγημα ένα εξαιρετικό με ελεγχόμενη συ-γκίνηση απολογιστικό της ζωής και του έργου του ποίημα με τίτλο «Προς την έξοδο», συν-θέτει αδρομερώς το πορτρέτο του ανθρώ-που και συγγραφέα Μιχάλη Λιαρούτσου.

Page 12: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.1010, 31.6.2013

12/ Τετάρτη 31 Ιούλη 2013

Πάγωσε η Ισπανική και η διε-θνής κοινή γνώμη, το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιούλη προς Πέμπτη, από το φοβερό πολύ-

νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην πόλη της Σαντιάγο ντε Κομποστέλα της Γαλικίας, στη Βορειοανατολική Ισπανία. 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν (35 βαριά) όταν η υπερταχεία τρέχοντας σε καμπή της διαδρομής με 190 χλμ την ώρα, εκτρο-χιάστηκε με αποτέλεσμα τη δεύτερη πο-λύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία από το 1972. Τότε είχε εκτροχι-αστεί τρένο στην Ανδαλουσία της νότιας Ισπανίας παρασύροντας στο θάνατο 76 ανθρώπους και σακατεύοντας 68. 41 χρόνια μετά, με υπερσύγχρονο σι-δηροδρομικό δίκτυο -κατά τα λεγόμενα των Ισπανών αρμοδίων- κανένας δεν πε-ρίμενε να συμβεί στην Ισπανία τέτοιου μεγέθους σιδηροδρομική τραγωδία.

Ανθρώπινο λάθος ή κακά συντηρημένο δίκτυο

Στο τρένο επέβαιναν 247 επιβάτες, ανά-μεσα τους και αρκετοί τουρίστες που συμπεριλαμβάνονται στα θύματα. Το ταξίδι της υπερταχείας εξελίσσοντας πολύ καλά όταν σε μία καμπή κλειστή αντί ο μηχανοδηγός να μειώσει την τα-χύτητα του τρένου στα 80 χλμ την ώρα, το οδήγησε με 190 χλμ την ώρα και τότε συνέβη το μοιραίο.

Ολα τα βαγόνια, λόγω της μεγάλης φυ-γόκεντρης δύναμης εκτροχιάστηκαν και πολλά από αυτά συγκρούστηκαν με τον περιβάλλοντα τοίχο, πέντε περίπου χι-λιόμετρα από το σταθμό της πόλης Σα-ντιάγο ντε Κομποστέλα.

Το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που με-ταδόθηκε σε όλο τον κόσμο αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι, τα σωστικά συνερ-γεία, που έσπευσαν στον τόπο του τρα-γικό δυστυχήματος, αντίκρισαν εικόνες που δεν μπόρεσαν να περιγραφούν με λόγια, εικόνες κόλασης. Αμέσως έσπευσα στον τόπο του δυστυ-χήματος ο ισπανός πρωθυπουργός Μα-ριάνο Ραχόι, ενώ κηρύχτηκε στην χώρα τριήμερο πένθος. Ο μηχανοδηγός της υπερταχείας συνελήφθη και ανακρίθη-κε και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να είπε ότι πα-ραβίασε το όριο ταχύτητας των 80 χλμ την ώρα οδηγώντας το τρένο με 190 χλμ

την ώρα. Τα ερωτηματικά που τίθενται είναι πολ-λά: - Γιατί ο μηχανοδηγός οδηγούσε στην επικίνδυνη κλειστή καμπή με 190 χλμ την ώρα (και μιλάμε για έμπειρο μηχα-

νοδηγό 52 ετών με 30χρονη πεί-ρα); - Μήπως η υπερταχεία είχε κά-ποια σοβαρή βλάβη που δεν είχε διαπιστωθεί; - Μήπως έφταιξε η ελλιπής συ-ντήρηση του σιδηροδρομικού υλικού τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της δεινής οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ισπανία και των μνημονίων της σκληρής λιτότητας παντού, δηλαδή και στο σιδηροδρομικό δίκτυο;

Η παράμετρος που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην φοβερή σιδηροδρομική τρα-γωδία της Ισπανίας είναι -κατά τη γνώμη μας- η μείωση κατά 70% των δαπανών για την συντήρηση των ισπανικών σιδη-ροδρόμων αλλά ίσως συμβολή στη νέα τραγωδία είχε και το λεγόμενο «κίνητρο για την παραγωγικότητα», προς τους μη-χανοδηγούς το οποίο δεν παίρνουν σε περίπτωση καθυστερημένης αύξησης της αμαξοστοιχίας (!!!). Με δύο λόγια α) το ασυντήρητο δίκτυο, αφού 70% μείωση στις δαπάνες συντή-ρησης μειώνει την ασφάλεια των ταξι-διών με σιδηρόδρομο και β) οι αφόρητες

πιέσεις προς τους μηχανοδηγούς να μην καθυστερούν τις αφίξεις στους σιδηρο-δρομικούς σταθμούς θα πρέπει να είναι

τα αίτια της νέας πολύνεκρης σιδηρο-δρομικής τραγωδίας. Με τους αρμόδιους κυβερνητικούς αξι-ωματούχους να δηλώνουν στα ΜΜΕ ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί από την ανάλυση των στοιχείων του «μαύρου κουτιού» της αμαξοστοιχίας, είναι αμφί-βολο αν θα λάμψει τελικά η αλήθεια για τα πραγματικά αίτια της τραγωδίας. Ετσι το ερώτημα μας παραμένει: «Θα λάμψει η αλήθεια;». Μάλλον όχι, συνήθως στις χώρες του καπιταλισμού, σε τέτοιες περιπτώσεις, συγκαλύπτεται η αλήθεια -κλειστά στό-ματα- και όλα αποδίδονται στο «ανθρώ-πινο λάθος». Εχουμε την εντύπωση ότι αυτό θα συμ-βεί και τώρα, δυστυχώς όλα αυτά τα δυσάρεστα, τα τραγικά γεγονότα είναι απόρροια του βάρβαρου καπιταλιστι-κού συστήματος.

Δουλεμπορικό αλιευτικό σκά-φος, που μετέφερε στοιβαγ-μένους σαν τα ζώα περίπου 250 πολυβασανισμένους αν-

θρώπους από το Ιράκ, το Ιράν και τη Σρι Λάνκα, με προορισμό το νησί των Χρι-στουγέννων της Αυστραλίας, βυθίστηκε ανοιχτά της Ινδονησίας. Για πολλοστή φορά και τα νερά του Ειρηνικού Ωκεα-

νού, αντί για οδός σωτηρίας για δυστυ-χισμένες ξεριζωμένους ανθρώπους από τις πολύπαθες πατρίδες τους, έγιναν ο τάφος για δεκάδες ή και εκατοντάδες που αναζητούν μία καλύτερη τύχη. Το τραγικό γεγονός συνέβη την περασμένη Τρίτη 23 Ιούλη και για μια ακόμη φορά καλύφθηκε ελάχιστα από τον διεθνή «έγκυρο» και «αντικειμενικό» τύπο. Οι έρευνες για ανεύρεση επιζώντων σταμά-τησαν λόγω θαλασσοταραχής την Τετάρ-τη 24 Ιούλη, ενώ σύμφωνα με ανακοίνω-ση των αρμοδίων αρχών, 190 άνθρωποι διασώθηκαν, δεκάδες δε από αυτούς κα-τάφεραν να φτάσουν κολυμπώντας προς τις ακτές. Πάντως αν και η τύχη χαμογέ-λασε σε αυτούς τους πολυβασανισμέ-νους μετανάστες, άγνωστος παραμένει και θα παραμείνει ο αριθμός των επιβα-τών αλλά και των αγνοουμένων.

Στα πλαίσια του δικού της μνη-μονίου με την Τρόικα (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ) η Κυβέρνηση της Πορτο-γαλίας προχωράει στην υλο-

ποίηση των εντολών της Τρόικας για την επιτάχυνση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων. Σειρά στο ξεπούλη-

μα και στις ιδιωτικοποιήσεις παίρνουν τώρα τα ταχυδρομεία της Πορτογαλί-ας και θα ακολουθήσουν -κατά το πα-ράδειγμα της Ελλάδας- και οι άλλοι τομείς του Πορτογαλικού Δημόσιου Τομέα. Η ιδιωτικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων είναι προαπαιτούμενο για την δανειακή σύμβαση ανάμεσα

στην Πορτογαλική Κυβέρνηση και την Τρόικα. Ηδη οι αστικές κυβερνήσεις της Πορτογαλίας έχουν ξεπουλήσει πολλά από τα «προικιά» της χώρας έχοντας ήδη ξεπεράσει τον στόχο της είσπραξης 5,5 δισ. ευρώ. Οι ιδιωτικο-ποίησες των δημόσιων επιχειρήσεων

τη Πορτογαλίας αναμένεται ότι θα φέρουν εισπράξεις 6,4 δισ. ευρώ, που έως τα τέλη του 2013 θα έχουν καταλήξει στις τσέπες των δανειστών. Ηδη έχουν ξεπουληθεί: η Εταιρεία Ενεργειακών Δικτύων, η Κρα-τική Εταιρεία Διαχείρισης των Αεροδρομίων, ενώ έχει αρχίσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Κρατικής Τράπεζας και σχε-διάζονται οι ιδιωτικοποίησες: στο Κρατικό Αερομεταφορέα,

στην Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφο-ρών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων και στην Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέ-τευσης. Στο ερώτημα: «Τι θα απομείνει για ξε-πούλημα;» την απάντηση την γνωρί-ζεται εσείς πολύ καλοί αγαπητοί μου φίλοι και σύντροφοι.