Sparta (TAGALOG)

of 15 /15
Ang Sparta

Embed Size (px)

description

Learn more about Sparta nation. Hope this helps :>

Transcript of Sparta (TAGALOG)

Page 1: Sparta (TAGALOG)

Ang Sparta

Page 2: Sparta (TAGALOG)

Ang lungsod-estado ng Sparta ay matatagpuan sa katimugan ng Peloponnesus.

Sa isang lambak nakatayo ang Lungsod-Estado ng Sparta.

Page 3: Sparta (TAGALOG)

Hinati sa tatlong pangkat ang lipunang Sparta:

•Spartiate•Perioeci•Helot

Page 4: Sparta (TAGALOG)

SpartiateAng Spartiates (Griyego: Σπαρτιάται, "Spartans") o Homoioi (Griyego: Ὅμοιοι, "mga taong magkamukha") ay ang lalaki ng Sparta kilala ang Spartans bilang "mga kapantay" o "lalaki ng pantay na katayuan". Mula sa isang batang edad, lalaki Spartiates ay sinanay para sa gera at ilagay sa pamamagitan nakakapanghina hamon na inilaan upang bapor ang mga ito sa walang takot mandirigma…

Page 5: Sparta (TAGALOG)

…Sa labanan, sila ay nagkaroon ng reputasyon ng pagiging ang pinakamahusay na sundalo sa Greece, at ang lakas ng Sparta ni pwersa hoplite hayaan ang lungsod maging ang nangingibabaw estado sa Greece sa buong magkano ng Classical panahon. Walang iba pang mga lungsod-estado ay maglakas-loob sa pag-atake Sparta kahit na maaari itong mag-ipon lamang ng puwersa ng tungkol sa 8,000 Spartiates sa panahon ng tugatog ng kanyang pangingibabaw

Page 6: Sparta (TAGALOG)

PerioeciAng perioeci, o perioikoi, ang mga kasapi ng isang autonomous na grupo ng mga libreng ngunit hindi-mamamayan ng mga naninirahan sa Sparta. Puro sa mga lugar beach at highland ng Laconia, ang pangalan περίοικοι derives mula περί, peri, "sa paligid," at οἶκος, oikos, "tirahan, bahay." Sila ay ang mga tao lamang na pinapayagan na maglakbay sa ibang lungsod, kung saan ang mga Spartans ay hindi, maliban kung ibinigay na pahintulot.

Page 7: Sparta (TAGALOG)

HelotAng helots (Griyego: εἵλωτες, heílotes) ay isang lupig pangkat populasyon na nabuo sa pangunahing populasyong Laconia at Messenia (lugar pinasiyahan sa pamamagitan ng Sparta). Ang kanilang eksaktong kalagayan ay naka-dispute sa unang panahon:. Ayon sa Critias, sila ay "alipin nang sukdulan", samantalang ayon sa Pollux, sila inookupahan ng katayuang "sa pagitan ng librengmga kalalakihan at alipin" nakatali sa lupa...

Page 8: Sparta (TAGALOG)

…sila ay nagtrabaho sa agrikultura bilang isang karamihan at matipid suportado ang Spartan mamamayan. Sila ay ritually mistreated, pinapahiya at kahit pinaparusahan: tuwing tag-lagas, sa panahon ng Crypteia, maaari silang papatayin sa pamamagitan ng isang Spartan mamamayan walang takot sa pag-igkas.

Page 9: Sparta (TAGALOG)

Ang Pamahalaan…

Page 10: Sparta (TAGALOG)

Ang Pamahalaang Sparta

Ang pamahalaan ay binubuo ng dalawang pangkat:

• Asamblea• Konseho ng Matatanda

Page 11: Sparta (TAGALOG)

Asamblea

Ay binubuo ng mga kalalakihan at mga hinirang na opisyal na boboto sa mahahalagang isyu at patakaran.

Page 12: Sparta (TAGALOG)

Konseho ng matatanda (Council of Elders)

Ay siyang nagpapanukala ng mga batas sa Asamblea.Mayroon ding hinirang bilang opisyal na tinatawag na ephors.Sila ang nagpapatupad ng mga ipinasang batas at sila rin ang namamahala sa edukasyon at paglilitis ng mga kaso

Page 13: Sparta (TAGALOG)

Mga ilan sa mga batas na ipinanukala ng mga Ephors…

• Ipinagbawal ang paggamit ng ginto at pilak bilang salapi at ipinalit ang mga baretang bakal.

• Hindi rin pinahintulutan ang paglalakbay. Maging ang mga bisitang buhat sa ibang lugar ay hindi maluwag na nakakapasok sa Sparta.

Page 14: Sparta (TAGALOG)

End…

Page 15: Sparta (TAGALOG)

Group presentation by:

Apple LacquioBea CayabyabSean MagliquianChristian GarciaCarlo DalisayAllen Magpantay