ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ l n s @ s c h o...

of 2 /2
© European Commission, 2012. 1/2 www.active-ageing-2012.eu ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ g e n e ra ti o n s @ s c h o o l g e n e r a t i o n s @ s c h o o l Μία από τις εναλλακτικές προτάσεις του σχεδίου [email protected] στα σχολεία είναι να αναπτύξουν μαζι την πρωτοβουλία με ένα Ευρωπαϊκό σχολείο. Συνεργατικό διαγενεακό σχέδιο ανάμεσα σε Ευρωπαϊκά σχολεία Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ετους 2012, το Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα eTwinning σας παρέχει τη δυνατότητα να φέρετε σε επαφή, με ηλε- κτρονικό τρόπο, τα Ευρωπαϊκά ιδρύματα που επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγενεακό σχέδιο. Το www.etwinning.net επιτρέπει στα Ευρωπαϊκά εκ- παιδευτικά ιδρύματα να εγγραφούν σε μία βάση δεδο- μένων και να ψάξουν τα ιδρύματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στην έρευνά τους, προκειμένου να αποκτήσουν εκπαιδευτικούς εταίρους, σε διάφορους επιστημονικούς τομείς και σε Ευρωπαϊκή διάσταση, με βάση τις ΤΠΕ και την εκμάθηση ξένων γλωσσών για ανάπτυξη των διεθνών ανταλλαγών. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πλατ- φόρμα για να εκπονήσετε εκπαιδευτικά σχέδια με επίκε- ντρο τον διαγενεακό και διαπολιτισμικό διάλογο. Στόχοι για τους μαθητές Ανάπτυξη του διαλόγου για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Εξάσκηση στη χρήση των εργαλείων της πληροφορικής και του Δικτύου. Εκπαίδευση των παιδιών με ανησυχίες σε μια άλλη κουλτούρα και σε μια άλλη γλώσσα. Υποστήριξη της συνειδητοποίησης της πολιτοφροσύνης στην Ευρώπη και υποστήριξη της ένταξης του γλωσσικού και πολιτιστικού πλούτου. Ανάπτυξη της δυνατότητας να μαθαίνουμε μαζί, να μοιραζόμαστε τις απόψεις και τις γνώσεις μας. Εκπαίδευση των παιδιών στην παραγωγή κειμένων. 4

Embed Size (px)

Transcript of ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ l n s @ s c h o...

Page 1: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ l n s @ s c h o owawwd-resources.s3.amazonaws.com/historypin/ey/Resource_4 EL.p… · Με αφορμή την Ευρωπαϊκή

© E

urop

ean

Com

mis

sion

, 201

2.

1/2

www.active-ageing-2012.eu

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ4

[email protected]

[email protected]

Μία από τις εναλλακτικές προτάσεις του σχεδίου [email protected] στα σχολεία είναι να αναπτύξουν μαζι την πρωτοβουλία με ένα Ευρωπαϊκό σχολείο.

Συνεργατικό διαγενεακό σχέδιο ανάμεσα σε Ευρωπαϊκά σχολεία

Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ετους 2012, το Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα eTwinning σας παρέχει τη δυνατότητα να φέρετε σε επαφή, με ηλε-κτρονικό τρόπο, τα Ευρωπαϊκά ιδρύματα που επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγενεακό σχέδιο.

Το www.etwinning.net επιτρέπει στα Ευρωπαϊκά εκ-παιδευτικά ιδρύματα να εγγραφούν σε μία βάση δεδο-μένων και να ψάξουν τα ιδρύματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στην έρευνά τους, προκειμένου να αποκτήσουν εκπαιδευτικούς εταίρους, σε διάφορους επιστημονικούς τομείς και σε Ευρωπαϊκή διάσταση, με βάση τις ΤΠΕ και την εκμάθηση ξένων γλωσσών για ανάπτυξη των διεθνών ανταλλαγών.

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πλατ-φόρμα για να εκπονήσετε εκπαιδευτικά σχέδια με επίκε-ντρο τον διαγενεακό και διαπολιτισμικό διάλογο.

Στόχοι για τους μαθητές• Ανάπτυξη του διαλόγου για την αλληλεγγύη

μεταξύ των γενεών.• Εξάσκηση στη χρήση των εργαλείων της

πληροφορικής και του Δικτύου.• Εκπαίδευση των παιδιών με ανησυχίες σε μια

άλλη κουλτούρα και σε μια άλλη γλώσσα.• Υποστήριξη της συνειδητοποίησης της

πολιτοφροσύνης στην Ευρώπη και υποστήριξη της ένταξης του γλωσσικού και πολιτιστικού πλούτου.

• Ανάπτυξη της δυνατότητας να μαθαίνουμε μαζί, να μοιραζόμαστε τις απόψεις και τις γνώσεις μας.

• Εκπαίδευση των παιδιών στην παραγωγή κειμένων.

4

Στοχοι για τους μαθητες

Page 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ l n s @ s c h o owawwd-resources.s3.amazonaws.com/historypin/ey/Resource_4 EL.p… · Με αφορμή την Ευρωπαϊκή

www.active-ageing-2012.eu

2/2

© E

urop

ean

Com

mis

sion

, 201

2.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ4

[email protected]

Πιθανοί τρόποι εφαρμογήςΜε αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα, μπορείτε να βρείτε στο eTwinning ένα σχολείο που κάλεσε ηλικιωμένους την ημέρα αυτή και να ετοιμάσετε με τους μαθητές σας ένα ερωτηματολόγιο για να συζητήσετε με μία τάξη του ίδιου επιπέδου με τη δική σας:

• Διεξαγωγή μιας πρώτης συζήτησης μεταξύ τάξεων για εισαγωγή στο σχέδιο: παρουσίαση των σχολείων, των τάξεων και των μαθητών.

• Ακολουθεί συζήτηση για τον διαγενεακό δεσμό ανάμεσα στους νέους και τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη της οικογένειάς τους, μέσω ενός διαγενεακού διαλόγου: μιλήστε για την Ευρωπαϊκή Ημέρα και τις ιδέες για σχέδια που γεννήθηκαν μέσα στην τάξη σας ως επακόλουθο της συνάντησής σας με τους ηλικιωμένους

Carole Gadet Ειδικός σε προγράμματα μεταξύ των γενεών: Επικεφαλής του συνδέσμου “Ensemble Demain” (www.ensembledemain.com), και Διευθύντρια για το “Intergenerational Approaches”, Académie de Paris και Υπεύθυνος σπουδών στο Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας – Γαλλία.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας οτι... Οι δάσκαλοι μπορούν να εκπονήσουν διαγενεακά σχέδια μέσα στις τάξεις τους

· Σχέδια δράσης των πολιτών στα οποία οι τάξεις δουλεύουν σε συνεργασία με τους ηλικιωμένους, τους συλλόγους και τα ιδρύματα τρίτης ηλικίας.

· Σχέδια διαπολιτισμικά και διαγενεακά: ανάγνωση, παραμύθια, θέατρο, βραδιά

ποίησης, μουσική κωμωδία, χορός, τραγούδι, κηπουρική, επιστήμες, κλπ.

· Σχέδια για την πολιτιστική κληρονομιά, σχέδια με βάση τις μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν ασυνήθιστα ιστορικά γεγονότα (παράλληλα με τα Ιστορικά ντοκουμέντα), κλπ.

· Σχέδια διεθνών ανταλλαγών ανάμεσα στις τάξεις που συμμετέχουν στα διαγενεακά σχέδια.