ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Πράσινη … st kaysimon...

Click here to load reader

 • date post

  10-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Πράσινη … st kaysimon...

 • ΗΜΕΡΙΔΑΗΜΕΡΙΔΑ

  ««ΣΤΕΡΕΑΣΤΕΡΕΑ

  ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

  -- ΠράσινηΠράσινη

  ΠρακτικήΠρακτική

  στηστη

  ΣύγχρονηΣύγχρονη

  ΒιομηχανίαΒιομηχανία»»

  ΕθνικόΕθνικό

  ΜετσόβιοΜετσόβιο

  ΠολυτεχνείοΠολυτεχνείο, , ΑίθουσαΑίθουσα

  ΤελετώνΤελετών

  4 4 ΙουνίουΙουνίου

  20020088

  Αντικατάσταση

  στερεών

  καυσίμων

  με

  στερεά βιοκαύσιμα

  : παρούσα

  κατάσταση

  και

  προοπτικές

  E. Κακαράς+30 210 772 3662, Fax: +30 210 772 3663,

  E-mail: [email protected]

  Εργαστήριο

  Ατμοκινητήρων

  και

  ΛεβήτωνΕθνικό

  Μετσόβιο

  Πολυτεχνείο

 • 2

  ΠεριεχόμεναΣτόχοι ΕΕ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

  Προτυποποίηση στερεών βιοκαυσίμων & SRF

  Εμπειρία από τη μικτή καύση βιομάζας με λιγνίτη

  Χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία

  Αξιοποίηση της βιομάζας και των εναλλακτικών καυσίμωνστην ΕλλάδαΙ. Μικτή

  καύση

  σε

  Ελληνική

  ηλεκτροπαραγωγική

  μονάδα

  από

  λιγνίτηII. Εναλλακτικά

  καύσιμα

  στην

  ελληνική

  τσιμεντοβιομηχανία

  Συμπεράσματα και μελλοντικές ανάγκες έρευνας

 • 3

  Στόχοι της

  ΕΕ

  για

  τις

  ΑΠΕ

  ΕνέργειαΕνέργεια

  & & ΠεριβάλλονΠεριβάλλον: : ΝοΝο

  1 1 προτεραιότηταπροτεραιότητα

  γιαγια

  τηντην

  ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή

  ΈνωσηΈνωση

  ΟιΟι

  στόχοιστόχοι

  γιαγια

  τοτο

  2010:2010:

  Αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας στο 12%

  Αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο 22,1%

  Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 8%

  Αύξηση της συμμετοχής των βιοκαυσίμων σε 5,75% επί του συνόλου της βενζίνης καιτου ντίζελ

  ΟιΟι

  στόχοιστόχοι

  γιαγια

  τοτο

  2020:2020:

  Αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας στο 20%

  Αύξηση κατά 20% στην απόδοση ενέργειας

  Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%

  Αύξηση της συμμετοχής των βιοκαυσίμων σε 10 % επί του συνόλου της βενζίνηςκαι του ντίζελ

 • 4

  Πλεονεκτήματα

  της

  χρήσης

  των

  εναλλακτικών καυσίμων

  στη

  βιομηχανία

  ΠεριβαλλοντικάΕξοικονόμηση φυσικών πόρων – περιορισμός τηςχρήσης μη ανανεώσιμων, στερεών ορυκτώνκαυσίμων

  Αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένουανανεώσιμων καυσίμων

  Μηδενικό ισοζύγιο παραγωγής CO2

  Κοινωνικo-ΟικονομικάΜείωση της εξάρτησης από εισαγόμενεςενεργειακές πηγές (πετρέλαιο)

  Μείωση του κόστους παραγωγής

  Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

  Ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας

  Αξιοποίηση υπολειμμάτων & Επανακαλλιέργεια μηχρησιμοποιούμενων εκτάσεων

 • 5

  Προτυποποίηση

  Στερεών

  Βιοκαυσίμων

  Βιομάζα

  Πηγή/προέλευση Εμπορική

  μορφή(π.χ. pellet)

  Διαδικασία

  παραγωγής Στερεό

  βιοκαύσιμοΧρήση

  βιοενέργειαςΜετατροπή

  Τεκμηρίωση

  της

  προέλευσης(Table 1 in CEN/TS 14961)

  Διασφάλιση

  ποιότητας(CEN/TS 15234)

  Tables with property grades(Table 4 -13 in CEN/TS 14961)

  WP4.1 Ιδιότητες

  αναφορικά

  με

  την

  εφοδιαστική

  αλυσίδα

  WP4.3 Θεμελιώδη

  για

  τους

  κανόνες

  συμμόρφωσης

  WP4.2:

  Ιδιότητες

  αναφορικά

  με

  την

  καύση

  Πηγή: Bionorm

  II project

 • 6

  briquettespelletsexhausted olive cakewood chipshog fuelwood logssawdustbarkstraw balesGeneral master table for others

  Πηγή: Bionorm

  II project

  Προτυποποίηση

  Στερεών

  Βιοκαυσίμων

 • 7

  SRF –

  Ορισμός, Πλεονεκτήματα

  -

  Ανησυχίες

  Solid Recovered Fuel

  (SRF):

  “Fuel prepared from non hazardous waste to be used for energy recovery

  in waste incineration and co-incineration plants”

  Πλεονεκτήματα

  της

  μικτής

  καύσης

  SRF

  σε

  βιομηχανικές

  διεργασίεςΕξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πόρων με την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμωνΕναλλακτική διαχείριση αποβλήτωνΤο SRF είναι σε ορισμένο ποσοστό βιογενές (μέχρι 70% wt)Η αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων (τσιμεντοβιομηχανία, ηλεκτροπαραγωγή) γιατη μικτή καύση του SRF είναι τεχνικώς και οικονομικώς αποδοτική λύση

  Παραγωγή SRF από την ανάκτηση υλικών / Ο κύκλος επαναχρησιμοποίησης ενάντια στηνιεράρχηση των αποβλήτων (πρόληψη των απορριμμάτων / ελαχιστοποίηση καιανακύκλωση προτιμότερη από την ανάκτηση ενέργειας και τη διάθεση).Ανησυχία σχετικά με τις αποκλίσεις των ελέγχων που εφαρμόζονται σε μονάδεςαποτέφρωσης και συναποτέφρωσηςΑναγκαία η δημόσια αποδοχή και εμπιστοσύνη προτυποποίηση

  Ανησυχίες

 • 8

  Προτυποποίηση

  SRF

  Οργάνωση

  και

  δομή

  της

  ομάδας

  εργασίας

  σχετικά

  με

  την

  προτυποποίηση

  του

  SRF

  (CEN/ TC 343)

  WG1:

  Ορολογία

  και

  διαχείριση

  ποιότηταςWG2: Ταξινόμηση

  καυσίμων

  και

  προδιαγραφέςWG3: Δειγματοληψία

  και

  καθορισμός

  του

  βιογενούς

  κλάσματοςτου

  ανακτηθέντος

  καυσίμουWG4: Φυσικές

  και

  μηχανικές

  δοκιμέςWG5: Χημικές

  δοκιμές

  Δομή

  του

  Συστήματος

  διαχείρισης

  ποιότητας

  για

  το

  SRF

  Πηγή: Quovadis

  Project

  Σκοπός

  και

  επιμέρους

  στόχοι

  της

  ομάδας

  εργασίας

  CEN/ TC 343

 • Περιβαλλοντικά

  οφέλη

  από

  την

  αξιοποίηση καυσίμων

  ανακτηθέντων

  από

  απορρίμματα

  Εκπομπές

  CO2

  από

  διάφορα

  καύσιμαΠηγή:

  Thomas Glorius, ”Potential for decreasing CO2

  emissions through co-

  combustion of recovered fuels, Entsorga

  Seminar 2003”

  Υπολογίζεται

  ότι

  με

  τη

  μικτή

  καύση

  1tn SRF:-

  αποφεύγεται

  η

  εκπομπή

  1tn CO2-

  εξοικονομείται

  περίπου

  1,5 tn

  ορυκτών

  καυσίμων

  9

 • 10

  Σύγχρονες

  Τεχνικές

  Μικτής

  Καύσης σε

  Θερμοηλεκτρικούς

  Σταθμούς

  1.

  Από

  κοινού

  κονιοποίηση

  και

  τροφοδοσία

  του

  καύσιμου

  μίγματος2.

  Ξεχωριστή

  άλεση

  του

  καυσίμου

  υποκατάστασης, εισαγωγή

  του

  στον

  αγωγό

  τροφοδοσίας

  του

  άνθρακα, καύση

  στους

  υπάρχοντες

  καυστήρες

  άνθρακα3.

  Ξεχωριστή

  άλεση

  του

  καυσίμου

  υποκατάστασης, καύση

  σε

  νέους

  καυστήρες

  βιομάζας4.

  Αεριοποίηση

  της

  βιομάζας, καύση

  του

  παραγόμενου

  αερίου

  σύνθεσης

  στους

  καυστήρες

  του

  λέβητα

  Σημείωση:

  Καθεμία

  από

  τις

  παραπάνω

  εναλλακτικές

  μικτής

  καύσης

  έχει

  τις

  δικές

  της

  (μοναδικές) λειτουργικές

  ανάγκες

  και

  ειδικές

  απαιτήσεις

  στην

  ποιότητα

  του

  καύσιμου.

 • 11

  Ανασκόπηση

  των

  Θερμικών

  Σταθμών μικτής

  καύσης

  σε

  παγκόσμιο

  επίπεδο

  Μια

  πρόσφατη

  έρευνα

  για

  την

  εφαρμογή

  της

  μικτής

  καύσης, παγκοσμίως, έδειξε

  ότι

  υπάρχουν

  περισσότεροι

  από

  240 θερμοηλεκτρικοί

  σταθμοί

  που

  χρησιμοποιούν

  ως

  καύσιμα

  βιομάζα

  ή

  απορρίμματα

  μαζί

  με

  άνθρακα.

  Τα

  τελευταία

  5-10 χρόνια

  έχει

  υπάρξει

  αξιοσημείωτη

  πρόοδος

  στην

  ανάπτυξη

  της

  συνδυασμένης

  χρήσης

  βιομαζικών

  υλικών

  σε

  ανθρακικούς

  σταθμούς

  παραγωγής

  ενέργειας

  Οι

  ανθρακικοί

  σταθμοί

  που

  κυρίως

  εφαρμόζουν

  τη

  μικτή

  καύση

  είναι

  συνήθως

  μεγάλης

  κλίμακας

  εγκατεστημένης

  ισχύος: 50 -

  700 MWe

  . Ελάχιστες

  μονάδες

  μικρότερης

  κλίμακας

  (5 -

  50

  MWe

  )

  εφαρμόζουν

  αυτήν

  την

  τεχνολογία.

 • 12

  Μικτή

  καύση

  βιομάζας

  στον

  ανθρακικό σταθμό

  AMER

  στην

  Ολλανδία

  Πηγή: Συνέδριο

  NETBIOCOF

 • 13

  Μικτή

  καύση

  SRF σε

  ανθρακικούς

  σταθμούς: Η

  περίπτωση

  της

  Γερμανίας

  Σχήμα: Έρευνα

  αγοράς

  για

  το

  SRF. Πρόβλεψη

  της

  παραγωγής

  και

  ζήτησης

  SRD

  στη

  Γερμανία,(Πηγή: Prognos

  AG)

  Θερμικός

  ΣταθμόςΕταιρεία Καύσιμο

  υποκατάστασηςΣυνεχής

  λειτουργία

  από

  Δυναμικό(

  ktons/a)

  Boxberg

  III Vattenfall Λυμματολάσπη 03/1999 160

  “ “ Κρεατάλευρα 12/2002 35

  Jaenschwalde “ SRF 02/2005 400

  Lippendorf “ Λυμματολάσπη 07/2004 385

  Schwarze

  Pumpe“ Αναμεμιγμένο

  ανακτηθέν

  κλάσμα

  06/2001 360

  “ “ Χαρτοπολτός 12/2005 100

  Berrenrath RWE-Power SRF 2006 100

  Weisweiler RWE-Power Χαρτοπολτός 2004 200

  Από τον Ιούνιο 2005 δεν επιτρέπεται στη Γερμανία ηαπόθεση απορριμμάτων που δεν έχουν υποστείμηχανική / βιολογική επεξεργασία σε ΧΥΤΑΠροβλέπεται η έλλειψη υποδομών σε εγκαταστάσειςθερμικής αξιοποίησης SRF για τα επόμενα χρόνιαΟι ανθρακικοί σταθμοί μπορούν να διαδραματίσουνσημαντικό ρόλο καλύπτοντας μέρος των εμφανιζόμενωνελλείψεων για την ενεργειακή αξιοποίηση του SRF

  Πίνακας: Γερμανικοί

  θερμικοί

  σταθμοί, όπου

  εφαρμόζεται

  η

  μικτή

  καύση

  διάφορων

  εναλλακτικών

  καυσίμων

 • 14

  Μικτή

  καύση

  SRF στον

  ανθρακικό σταθμό

  παραγωγής

  Weisweiller

  στη

  Γερμανία

  Σχήμα: Φωτογραφία

  και

  σχηματικό

  διάγραμμα

  τουΘερμικού

  σταθμού

  Weisweiler (Πηγή: RWE –

  Power)

  Δοκιμές μικτής καύσης διάρκειας τριών εβδομάδων έλαβαν χώρα στολιγνιτικό σταθμό Weisweiler ιδιοκτησίας RWE

  Παροχή SRF σε κάθε μονάδα: 12,5 t/h που αντιστοιχεί σε 2% θερμικόποσοστό υποκατάστασης

  Δύο λέβητες ονομαστικής ισχύος 600 MWe χρησιμοποιήθηκαν για τιςδοκιμές

  Στα πλαίσια των δοκιμών εξετάστηκαν τα εξής τεχνικά ζητήματα:

  -

  Διαχείριση

  και

  τροφοδοσία

  καυσίμου-

  Απόδοση

  μύλων

  κονιοποίησης-

  Συμπεριφορά

  απόδοση

  καύσης-

  Εκπομπές-

  Ιδιότητες

  τέφρας

 • 15

  Αποτελέσματα

  των

  δοκιμών

  Κανονική λειτουργία του σταθμού χωρίς εμφάνιση προβλημάτων πουθα ανάγκαζαν τη διακοπή της τροφοδοσίας του εναλλακτικού καυσίμου.

  Αναγκαία η στέγαση του χώρου εκφόρτωσης των φορτηγών μεταφοράςτου εναλλακτικού καυσίμου για μεγαλύτερη αντιανεμική προστασία.

  Αναγκαίες μικρές βελτιώσεις στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου γιατην περίπτωση συνεχούς λειτουργίας μικτής καύσης.

  Δε διαπιστώθηκε μεταβολή στις εκπομπές ρύπων λόγω τηςχρησιμοποίησης του εναλλακτικού καυσίμου.

  Η τέφρα εξακολουθεί και πληρεί τις αναγκαίες προδιαγραφές γιααπόθεση.

  Οι δοκιμές έκπλυσης της τέφρας απέδειξαν την καταλληλότητα τηςταφής της σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια.

 • 16

  Εμπειρία

  στην

  τσιμεντοβιομηχανία

  Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων ξεκίνησε στις ΗΠΑ στιςαρχές της δεκαετίας του ΄80Υπάρχει εμπειρία στην χρησιμοποίηση ελαστικών στηνΑυστρία και τη Γερμανία εδώ και σχεδόν 20 χρόνια(Gmunden, Retznei, Rodaun)Η πρώτη χρήση υγρών εναλλακτικών καυσίμων ξεκίνησεστη Γαλλία το 1989 (Frangey και Val d’Azergues) Η χρήση άλλων στερεών εναλλακτικών καυσίμων, όπωςSRF, ξεκίνησε το 1990 στην Αυστρία και τη ΓερμανίαΣήμερα έχουν επιτευχθεί ποσοστά ανάκτησης της τάξης του85% για υγρά απόβλητα (Paulding, Fredonia ΗΠΑ) και έως50% για στερεά απόβλητα (Retznei Αυστρία)

 • 17

  Παραγωγή Τσιμέντου

  Βασικές

  Πρώτες

  ΎλεςΑσβ/θος, Σχίστης, Άργιλος

  Δευτερογενείς

  πρώτες

  ύλεςΦορείς

  Ca

  τέφρες,…

  Φορείς

  Si

  σκωρίες,…Φορείς

  Fe

  αποφρ. ΠυρίτηΦορείς

  Al

  ιλύες, κατάλοιπα

  βωξιτη,…

  Πρωτογενή

  καύσιμαΚάρβουνο, πετκώκ, μαζούτ,

  φυσικό

  αέριο

  Δευτερογενή

  καύσιμαΕλαστικά, πλαστικά, βιομάζα, ζωοτροφές,

  διαλύτες,...

  Α΄Ύ

  ληΚΑΥΣ

  ΙΜΑ

  ΚΑΥΣΗ ΑΛΕΣΗClinker Τσιμέντο

  Πρόσθετα

  άλεσης:Κύρια:

  γύψος, ανυδρίτηςΔευτερογενή: χημική

  γύψος

  Υδραυλικά

  ενεργά

  πρόσθετα

  άλεσης:Κύρια:

  ποζολάνηΔευτερογενή: σκωρίες. τέφρες

 • 18

  Μονάδες

  Lafarge

  όπου

  χρησιμοποιούνταιστερεά

  καύσιμα

  από

  απόβλητα

  0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

  LICHTENBURG(ZA)

  LA COURONNE(FR)

  ALPENA(US)

  KUJAWY(PL)

  SEATLE(US)

  DAVENPORT(US)

  ST CONSTANT(CA)

  CONTES(FR)

  PORT LA NOUVELLE(FR)

  BROOKFIELD(US)

  PESCARA(I)

  WOESSINGEN(DE)

  LE HAVRE(FR)

  WHITEHALL(US)

  MARTRES(FR)

  ST PIERRE LA COUR(FR)

  MANNERSDORF(AT)

  RETZNEI(AT)

  LE TEIL BLANC(FR)

  VAL D'AZERGUES(FR)

  LE TEIL GRIS(FR)

  FRANGEY(FR)

  LA MALLE(FR)

  CIZKOVICE(CZ)

  KARSDORF(DE)

  FREDONIA(US)

  PAULDING(US)

  Substitution Rate

  Year 2000

 • 19

  Επιπτώσεις

  στο

  περιβάλλον

  Οι πιο κρίσιμες εκπομπές από την καύση είναι πολύ χαμηλέςHCl app. 2 - 15 mg / Nm ³HF app. 0,5 - 2 mg / Nm ³Οι διοξίνες και τα φουράνια 0,01 - 0,06 ng / TEQ / Nm ³Οι εκπομπές βαρέων μετάλλων ιδιαίτερα από το θάλλιο, τονυδράργυρο και το κάδμιο εξαρτώνται από το επίπεδοεισόδου και πρέπει να ρυθμίζονται με κατάλληλο ελέγχοποιότηταςΔεν απαιτείται διάθεση της τέφραςΗ εμπειρία από τα διάφορα εργοστάσια τσιμέντου έδειξε ότιοι εκπομπές NOx και το SO2 δεν είναι άμεσα συνδεδεμένεςμε τη χρησιμοποίηση των αποβλήτων

 • 20

  Τίτλος

  του

  έργου Μικτή

  καύση

  βιομάζας

  με

  λιγνίτη

  σε

  μονάδα

  300 MWe

  Ενέργεια Επίδειξη

  της

  μικτής

  καύσης

  βιομάζας

  με

  λιγνίτη

  σε

  μεγάλες

  μονάδες

  παραγωγής

  ηλεκτρικής

  ενέργεια

  και

  καθορισμός

  των

  προδιαγραφών

  για

  μακροπρόθεσμη

  συμμετοχή

  στο

  υψηλότερο

  ποσοστό

  συμμετοχής

  της

  βιομάζας

  στο

  καύσιμο

  μίγμαΕταίροι ΔΕΗ

  Α.Ε. / ΑΗΣ

  Καρδιάς

  &

  ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ

  Συνολικό

  ΈργοΣτόχοι

  Ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος εφοδιασμού βιομάζαςΕντοπισμός τεχνικών δυσκολιών της μικτής καύσης με βιομάζαΕφαρμογή κατάλληλων τροποποιήσεων για αξιόπιστη λειτουργίαΚατάρτιση προδιαγραφών για συνεχή λειτουργία και υλοποίησηπαρόμοιων έργων σε άλλες μονάδες για την αξιοποίηση τωνστερεών βιοκαυσίμων

  Προϋπολογισμός περίπου

  1,2 Mi€, 50% πόροι

  ΕΕ

  (

  έργο

  7ο

  ΠΠ, Ακρωνύμιο: DEBCO

  )

  Διάρκεια

  έργου 48 μήνες

  Μικτή

  καύση

  σε

  Ελληνική

  μονάδα ηλεκτροπαραγωγής

  από

  λιγνίτη

 • 21

  Τεχνολογικοί

  Δείκτες

  Οικονομικοί

  Δείκτες

  Περιβαλλοντικοί

  Δείκτες

  Διαθέσιμο δυναμικό 117.500 τόνοι αγροτικών υπολειμμάτων ετησίως κι επιπλέον 144.000 τόνοι στηνευρύτερη περιοχή εγκατάστασης των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών

  Δυνατότητα υποκατάστασης του λιγνίτη από βιομάζα σε ποσοστό 5% κατά προσδιδόμενη ισχύ πουμπορεί να αυξηθεί σε 10%

  Απαίτηση περίπου 100.000 τον/έτος από τουλάχιστον 2 είδη βιομάζας για τη μικτή καύση

  Η αντίστοιχη εξοικονόμηση λιγνίτη υπολογίζεται σε περίπου 210.000 τόνοι/έτος ανά λιγνιτική μονάδαεγκατεστημένης ισχύος 300ΜWeΗ μείωση των εκπομπών CO2 είναι περίπου 140.000tn/έτος, ενώ οι εκπομπές SOx and NOx κυμαίνονταικάτω από τα επιτρεπτά όρια

  Δεν απαιτούνται ειδικές άδειες για την εφαρμογή της μικτής καύσης με βιομάζα

  Η συνολική επένδυση για την εφαρμογή της μικτής καύσης σε δύο λιγνιτικές μονάδες 300MWeανέρχεται σε 24 Mi€

  Επιπλέον εισροή κεφαλαίου έχει υπολογιστεί από τα δικαιώματα εκπομπών CO2 η οποία ανέρχεται σε3.5Mi€ ανά έτος (τιμή: 25€/tnCO2)

  Μικτή

  καύση

  σε

  Ελληνική

  μονάδα ηλεκτροπαραγωγής

  από

  λιγνίτη

 • 22

  Στερεό Βιοκαύσιμο Ποσότητα (τόνοι / έτος)

  Φάση στο έργο

  Υπολ. εκκοκκισμού, κλαδέματα, ελαιοπυρηνόξυλο, άχυρο, πελλέτες

  200,0001 Επίδειξης

  Solid Recovered Fuel (SRF) 24,000 – 60,0001,2 Πιλοτική

  Ενεργειακές καλλιέργειες Πιλοτική κλίμακα Ερευνητικό

  1

  Υπολογισμοί

  βάση

  προσφορών

  τον

  Απρίλιο

  του

  2007.2

  Οι

  ποσότητες

  υπολογίστηκαν

  σύμφωνα

  με

  τους

  120.000 tn

  αστικών

  απορριμμάτων

  που

  παράγονται

  στη

  Δυτική

  Μακεδονία, όπου

  υπάρχει

  ένα

  ολοκληρωμένο

  σύστημα

  διαχείρισης

  απορριμμάτων

  (ΟΣΔΑ)

  Μικτή

  καύση

  σε

  Ελληνική

  μονάδα ηλεκτροπαραγωγής

  από

  λιγνίτη

 • 23

  ΕναλλακτικάΕναλλακτικά

  καύσιμακαύσιμα

  στηνστην

  ΑΓΕΤΑΓΕΤ--ΗΡΑΚΛΗΣΗΡΑΚΛΗΣ

  Εναλλακτικά υλικά χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγήςτσιμέντου, εδώ και πολλά χρόνια (ιπτάμενη τέφρα, σκωρίες, ερυθράιλύς, κτλ)Αρχή της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων με έμφαση:

  ΒιομάζαΜη ανακυκλώσιμα πλαστικά και χαρτί

 • 24

  Εναλλακτικά

  καύσιμα

  στην

  TITAN

  ΑΕ

  ΣήμεραΠαλιά λάστιχα-

  N.C.V. 7.000kcal/kgΕναλλακτικά στερεά καύσιμα (ASF) Ορυκτέλαια

  των

  διυλιστηρίων

  /

  πριονίδι-N.C.V. 3.500

  kcal/kgAlternative Liquid Fuels (ALF)Οργανικά

  υγρά, έλαια

  υδατικά

  διαλύματα,γαλακτώματα,

  Περιεκτικότητα

  σε

  νερό

 • 25

  ΣυμπεράσματαΗ αγορά για τα στερεά βιοκαύσιμα (SRF & βιομάζα) στην ΕΕαναπτύσσεται συνεχώς ανάπτυξη - Ανάγκη προτυποποίησης

  Η μικτή καύση βιομάζας, SRF μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς στo τομέα της ενέργειας και του τσιμέντου. Αυξημένες δυνατότητεςαξιοποίησης στην ηλεκτροπαραγωγή εξαιτίας της μεγαλύτερηςεγκατεστημένης ισχύος των μονάδων. Αυξημένη συμμετοχή τωνΕναλλακτικών Καυσίμων στην διαδικασία παρασκευής τσιμέντου.

  Κυριότερα εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς τωνστερεών βιοκαυσίμων και της μικτής καύσης: εφοδιαστική, τεχνικός τομέας (προεπεξεργασία των καυσίμων, βελτιστοποίησητης λειτουργίας των μονάδων), νομοθεσία, κοινωνική αποδοχή.

  Η μικτή καύση SRF με άνθρακα προτιμάται όπου δενεφαρμόζονται ανταγωνιστικές τεχνολογίες. Εκτεταμένη επίδειξητης μικτής καύση SRF σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής / μονάδεςτσιμέντου θα περιορίσει τις κοινωνικές ανησυχίες

  ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - � Πράσινη Πρακτική στη Σύγχρονη Βιομηχανία»��Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Τελετών�4 Ιουνίου 2008ΠεριεχόμεναΣτόχοι της ΕΕ για τις ΑΠΕSlide Number 4Slide Number 5Slide Number 6SRF – Ορισμός, Πλεονεκτήματα - Ανησυχίες �Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25