ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ€¦ · Νάσια Ιωαννίδου (Π.Φ. 34659) Ο κ....

of 12 /12
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4739 Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013 773 Aριθμός 645 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 644 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 11 ης Δεκεμβρίου 2013, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης επέστρεψε στην Κύπρο και ανέλαβε τα καθήκοντα του λειτουργήματός του στις 12 Δεκεμβρίου 2013 και από την ημέρα αυτή ο κ. Σοφοκλής Φυττής έπαυσε να ασκεί το λειτούργημα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Aριθμός 646 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Οι πιο κάτω μόνιμοι Λειτουργοί Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών Α', Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, αποσπώνται στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από 27 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016: Νικόλαος Καραολής (Π.Φ. 25988) Κυριάκος Φιλής (Π.Φ. 26316) Οι πιο κάτω μόνιμοι Λειτουργοί Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, αποσπώνται στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από 27 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016: Ελένη Γιαννουλάτου (Π.Φ. 29733) Μάριος Σταυρινίδης (Π.Φ. 34357) Ανθή Χατζηχαραλάμπους (Π.Φ. 34360) Ευαγγελία Ευριπίδου (Π.Φ. 34682) Ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μόνιμος Σύμβουλος ή Γενικός Πρόξενος Α', Εξωτερικές Υπηρεσίες, αποσπάται στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Οκτωβρίου 2013 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. (Π.Φ. 27944) Ο κ. Μενέλαος Π. Γεωργιάδης, μόνιμος Λειτουργός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τελωνεία, αποσπάται στη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 27 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016. (Π.Φ. 29516) Ο κ. Κλεάνθης Ορφανός, μόνιμος Επιθεωρητής Πλοίων Α', Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, αποσπάται για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στην Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015. (Π.Φ. 27679)

Embed Size (px)

Transcript of ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ€¦ · Νάσια Ιωαννίδου (Π.Φ. 34659) Ο κ....

 • ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

  ΤΜΗΜΑ A

  Αριθμός 4739 Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013 773

  Aριθμός 645

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 644 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 11

  ης Δεκεμβρίου 2013, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης επέστρεψε στην Κύπρο και ανέλαβε τα

  καθήκοντα του λειτουργήματός του στις 12 Δεκεμβρίου 2013 και από την ημέρα αυτή ο κ. Σοφοκλής Φυττής έπαυσε να ασκεί το λειτούργημα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης

  Aριθμός 646

  ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Οι πιο κάτω μόνιμοι Λειτουργοί Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών Α', Υπηρεσία Συνεργατικών

  Εταιρειών, αποσπώνται στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από 27 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016: Νικόλαος Καραολής (Π.Φ. 25988) Κυριάκος Φιλής (Π.Φ. 26316)

  Οι πιο κάτω μόνιμοι Λειτουργοί Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, αποσπώνται στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από 27 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016: Ελένη Γιαννουλάτου (Π.Φ. 29733) Μάριος Σταυρινίδης (Π.Φ. 34357) Ανθή Χατζηχαραλάμπους (Π.Φ. 34360) Ευαγγελία Ευριπίδου (Π.Φ. 34682)

  Ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μόνιμος Σύμβουλος ή Γενικός Πρόξενος Α', Εξωτερικές Υπηρεσίες, αποσπάται στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Οκτωβρίου 2013 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. (Π.Φ. 27944)

  Ο κ. Μενέλαος Π. Γεωργιάδης, μόνιμος Λειτουργός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τελωνεία, αποσπάται στη Διοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 27 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016. (Π.Φ. 29516)

  Ο κ. Κλεάνθης Ορφανός, μόνιμος Επιθεωρητής Πλοίων Α', Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, αποσπάται για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στην Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015. (Π.Φ. 27679)

 • ΤΜΗΜΑ Α

  774 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  Aριθμός 647

  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Η απόσπαση του κ. Γιώργου Νικολαΐδη, μόνιμου Λειτουργού Πληροφορικής, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, στο

  Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, ανανεώνεται από την 1η Δεκεμβρίου 2013 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014. (Π.Φ. 31453) Aριθμός 648

  ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

  Οι πιο κάτω μόνιμοι Λειτουργοί Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών Α΄, Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, αφυπηρέτησαν από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 22 Νοεμβρίου 2013: Κυριακή Α. Τσολάκη (Π.Φ. 27772) Χριστόφορος Χριστοφόρου (Π.Φ. 27831) Έφη Αργυρίδου (Π.Φ. 27853) Άννα Κωνσταντίνου (Π.Φ. 27859) Ειρήνη Σ. Γεωργίου (Π.Φ. 28049) Γιώτα Α. Λουκά (Π.Φ. 28540/ΙΙ)

  Οι πιο κάτω μόνιμοι Λειτουργοί Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, αφυπηρέτησαν από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 22 Νοεμβρίου 2013: Αλίκη Αγρότου-Γιαπατή (Π.Φ. 27845) Θεοχάρης Θεοχάρους (Π.Φ. 28064) Χριστιάνα Πισία (Π.Φ. 31472) Βασίλειος Βασιλειάδης (Π.Φ. 33184) Αριστοτέλης Βασιλαράς (Π.Φ. 34347) Βασίλης Οικονομίδης (Π.Φ. 34352) Χρίστης Η. Παναγίδης (Π.Φ. 34354) Μαριάννα Χριστοφόρου (Π.Φ. 34361) Νάσια Ιωαννίδου (Π.Φ. 34659)

  Ο κ. Ανδρέας Κ. Κυπριανού, μόνιμος Πρώτος Γεωργικός Επιθεωρητής, Τμήμα Γεωργίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Δεκεμβρίου 2013. (Π.Φ. 16794)

  Ο κ. Αργυρός Χατζηγεωργίου, μόνιμος Πρώτος Κτηνοτροφικός Επιθεωρητής, Τμήμα Γεωργίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Νοεμβρίου 2013. (Π.Φ. 17855)

  Ο κ. Μιχαήλ Χ. Χρυσάνθου, μόνιμος Ανώτερος Δασικός Λειτουργός, Τμήμα Δασών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Δεκεμβρίου 2013. (Π.Φ. 17442)

  Ο κ. Γεώργιος Α. Γεωργίου, μόνιμος Ανώτερος Δασικός Λειτουργός, Τμήμα Δασών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Νοεμβρίου 2013.

  (Π.Φ. 19485) Ο κ. Γεώργιος Αδάμου, μόνιμος Αρχιδεσμοφύλακας, Φυλακές, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με

  το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 29 Νοεμβρίου 2013. (Π.Φ. 22809)

  Η κ. Ανδρούλα Μιχαλιά, μόνιμος Ιδρυματικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 27 Νοεμβρίου 2013. (Π.Φ. 22118)

  Ο κ. Ανδρέας Φ. Ευριπίδου, μόνιμος Τεχνικός Μηχανικός Χωρομετρίας, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 27 Νοεμβρίου 2013. (Π.Φ. 27057)

  Ο κ. Ανδρέας Λούμακος, μόνιμος Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Νοεμβρίου 2013. (Π.Φ. 18300)

  Ο κ. Λούης Μιχαήλ, μόνιμος Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Δεκεμβρίου 2013. (Π.Φ. 18469)

  Ο κ. Γεώργιος Χατζηκυριάκου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 2 Δεκεμβρίου 2013. (Π.Φ. 20619)

 • ΤΜΗΜΑ Α

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 775

  Η κ. Καίτη Βασιλείου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 27 Νοεμβρίου 2013. (Π.Φ. 21073)

  Η κ. Βιργινία Ν. Κωστέκογλου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 2 Δεκεμβρίου 2013. (Π.Φ. 21816)

  Η κ. Μαρίνα Χρ. Χριστοφόρου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Δεκεμβρίου 2013. (Π.Φ. 22011)

  Η κ. Ελένη Ετεοκλέους, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Δεκεμβρίου 2013. (Π.Φ. 22465)

  Ο κ. Χρίστος Π. Φράγκου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Νοεμβρίου 2013. (Π.Φ. 24020)

  Η κ. Περσεφόνη Α. Νικολάου, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Νοεμβρίου 2013. (Π.Φ. 21788)

  Ο κ. Νίκος Π. Σιανταρής, μόνιμος Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Δεκεμβρίου 2013. (Π.Φ. 17063)

  Η κ. Πέτρος Φραγκούς, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Δεκεμβρίου 2013. (Π.Φ. 22725)

  Ο κ. Κώστας Πέτρου, μόνιμος Ταχυδρομικός Επιθεωρητής, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 2 Δεκεμβρίου 2013. (Π.Φ. 19943)

  Η κ. Ελένη Μάγου, μόνιμη Πρώτη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 29 Νοεμβρίου 2013. (Π.Φ. 20700)

  Η κ. Αντιγόνη Παύλου, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Δεκεμβρίου 2013. (Π.Φ. 20798)

  Η κ. Ειρήνη Α. Παναγίδου, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από την 1η Δεκεμβρίου 2013. (Π.Φ. 20856)

  Ο κ. Νίκος Σκορδής, μόνιμος Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Παιδιατρικής), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Νοεμβρίου 2013. (Π.Φ. 23718/IV)

  O κ. Τιμόθεος Στ. Τιμοθέου, μόνιμος Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Ωτορινολαρυγγολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Νοεμβρίου 2013. (Π.Φ. 25432)

  Η κ. Μαρία Χατζηγιάννη-Πολυκάρπου, μόνιμος Φαρμακοποιός Α', Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Νοεμβρίου 2013. (Π.Φ. 19398)

  Η κ. Κατερίνα Κονάρη, μόνιμος Χημικός, 1ης Τάξης, Γενικό Χημείο του Κράτους, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2013, από τις 30 Νοεμβρίου 2013. (Π.Φ. 19621)

 • ΤΜΗΜΑ Α

  776 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  Aριθμός 649

  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

  __________

  Επικύρωση Διορισμού

  H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο του 1990, ανακοινώνει ότι αναφορικά με την προκήρυξη θέσεων που είχε δημοσιεύσει στις 22.7.2011 και μετά τη συμπλήρωση της προκαθορισμένης διαδικασίας και των δύο (2) χρόνων με υπηρεσία υπό δοκιμαστικής βάσης επικυρώνεται ο διορισμός της Σπερέζη Χριστίνας (Αρ. Ταυτ. ΑΙ 039080) στη θέση του Λειτουργού Ενέργειας (Φυσικό Αέριο και άλλα Καύσιμα) από τις 14 Νοεμβρίου 2013.

  Aριθμός 650

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

  ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

  ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

  ΤΙΤΛΟΣ: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: Μία (1)

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με συμβόλαιο για δύο (2) χρόνια

  ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.ucy.ac.cy) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο Τμήμα Φυσικής. Ο/Η υποψήφιος/α θα εργάζεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Baryon structure with QCD simulations with light, strange and charm dynamical quark flavor».

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Φυσικής στην ερευνητική περιοχή Θεωρητικής Φυσικής Ισχυρών Αλληλεπιδράσεων και ειδικότερα στην Κβαντική Χρωμοδυναμική στο πλέγμα. Ο/Η επιτυχών/επιτυχούσα υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι άτομο με άριστη ακαδημαϊκή επίδοση που θα έχει σαν μελλοντικό επαγγελματικό στόχο την έρευνα.

  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

  Διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Baryon structure with QCD simulations with light, strange and charm dynamical quark flavor».

  ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

  Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές του/της Μεταδιδακτορικού Ερευνητή θα είναι μεταξύ €2000 - €2500 ανάλογα της ερευνητικής εμπειρίας. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές του εργοδότη και του εργοδοτούμενου. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13

  ου μισθού και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η προβλεπόμενη

  ημερομηνία έναρξης της εργοδότησης είναι η 1/9/2014.

  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα σε (2) δύο αντίτυπα:

  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.

  2. Βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας.

  3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες.

  4. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

  Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν σε ένα (1) αντίτυπο ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.

  Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο Συμβουλίου–Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη), Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14.00 ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο με την ένδειξη “Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, Τμήμα Φυσικής” ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2013. Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμες νοουμένου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2014 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 27 Δεκεμβρίου 2013), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου.

  Σημειώνεται ότι για τη χρονική περίοδο από 24/12/2013 μέχρι και τις 26/12/2013, οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν κλειστές λόγω διακοπών των Χριστουγέννων. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορεί να γίνεται παραλαβή αιτήσεων κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο.

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος Δρ Κωνσταντία Αλεξάνδρου, τηλ. 22892829 ή Email: [email protected]

 • ΤΜΗΜΑ Α

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 777

  Aριθμός 651

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

  Τίτλος : Ειδικός Επιστήμονας

  Αρ. Θέσεων : 1 ή 2

  Κατηγορία : Σύμβαση (6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 18 μήνες)

  Μισθολογική Τοποθέτηση : Αναλόγως προσόντων (μέχρι €1,000 μηνιαίως)

  Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση 1 ή 2 κενών θέσεων Ειδικών Επιστημόνων με μερική ή πλήρη απασχόληση σε Ερευνητικό Πρόγραμμα με θέμα «Αποτελεσματικότητα Προγραμμάτων Απασχόλησης σε Περιόδους Οικονομικής Κρίσης» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι Ειδικοί Επιστήμονες θα συμβάλλουν στην εκπόνηση έρευνας στους τομείς της ανεργίας και της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων απασχόλησης υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου ερευνητή του έργου, Δρα Μάριου Μιχαηλίδη, Λέκτορα του Τμήματος Οικονομικών Πανεπιστημίου Κύπρου.

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  Πτυχίο (BSc) στα Οικονομικά ή Στατιστική ή συναφή κλάδο.

  Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  Επιπρόσθετα προσόντα:

  Mεταπτυχιακός τίτλος (Masters ή PhD) στα Οικονομικά ή άλλο συναφή κλάδο.

  Γνώση στατιστικού προγραμματισμού (Stata ή SAS).

  Ενθαρρύνονται αιτήσεις από μεταπτυχιακούς φοιτητές ή κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου οι οποίοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν έρευνα στον τομέα της ανεργίας ή σε συναφείς τομείς.

  Η πλήρωση των θέσεων είναι με συμβόλαιο 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και 18 μήνες. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα καθοριστούν με βάση το καθεστώς απασχόλησης και τα προσόντα των υποψηφίων αλλά δε θα υπερβαίνουν τα €1,000. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές εργοδότη και εργοδοτουμένου στα Ταμεία του Κράτους.

  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:

  (1) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ελληνικά ή Αγγλικά).

  (2) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (Ελληνικά ή Αγγλικά).

  (3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες (Ελληνικά ή Αγγλικά).

  (4) Ονόματα δύο ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας να είναι ακαδημαϊκός, από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

  (5) Πρόσφατο δείγμα γραφής στα Αγγλικά (αν υπάρχει).

  Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2014 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα «UCY Special Scientist Application» στο Δρα Μάριο Μιχαηλίδη ([email protected]).

  Aριθμός 652

  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011 (Ν. 25(Ι)/2011), το δεύτερο συμπληρωματικό οριστικό κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν σε Φαρμακοποιούς, στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, για τα έτη 2013-2014.

  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

  A/A Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Μόρια A/A Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Μόρια

  1 Χρυστάλλα Παπά Πάμπος 9,00 5 Άντρια Κυριάκου Παντελάκη 2,10

  2 Ιωάννης Αντωνίου Ανδρέας 3,10 6 Χριστίνα - Σύλβια Χρυσοστόμου

  Χρυσόστομος 2,00

  3 Άννα Γιαννίκου Σάββας 3,00 7 Πέτρος Πετρίδης Κωστάκης 1,50

  4 Έλένη Κύζα Παναγιώτης 2,50 8 Γιώργος Πασιάς Μάριος 1,00

 • ΤΜΗΜΑ Α

  778 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  Aριθμός 653

  ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  ΚΑΤΑ ΤΗ 15η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος δημοσιεύει, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 4 των περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμων του 1995 έως 2011, τον ονομαστικό κατάλογο των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στα Τμήματα / Υπηρεσίες του, κατά τη 15

  η Δεκεμβρίου 2013, κατά δέσμη καθηκόντων και με αριθμητική σειρά κατάταξης, βάσει της προγενέστερης

  ημερομηνίας μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου. Για την αριθμητική σειρά κατάταξης, στις περιπτώσεις ίδιας ημερομηνίας μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου, λήφθηκε υπόψη η ημερομηνία γέννησης, με βάση τους πιο πάνω Νόμους.

  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ 15

  Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

  ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

  Α/Α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Α/Α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  1 Ορφανίδης Κυριάκος 15/12/2011 1 Γαβριηλίδου Παναγιώτα 25/02/2006

  2 Σταυρή Σταύρος 29/12/2011 2 Παπαδοπούλου Ανδρούλλα 25/02/2006

  3 Λαμπριανίδης Κυριάκος 31/12/2011 3 Ιακωβίδου Έλενα 25/02/2006

  4 Κώστουλλος Μιχάλης 19/04/2012 4 Θεοφάνους Δέσπω 25/02/2006

  5 Γιάγκου Γαβριήλ 19/04/2012 5 Σιάμπη Αγγέλα 25/02/2006

  6 Κρασιάς Γεώργιος 19/04/2012 6 Δημητρίου Θεοτούλα 28/02/2006

  7 Ταλιαδώρος Αθανάσιος 19/04/2012 7 Παναγίδου Άντρη 02/03/2006

  8 Παπαγεωργίου Ελένη 19/04/2012 8 Κακογιάννη Ευρυδίκη 09/03/2006

  9 Καρίττεβλης Δημήτρης 19/04/2012 9 Βαλιαντή Στέλλα 17/05/2006

  10 Παπαδόπουλος Παύλος 05/10/2012 10 Σταυρή Βέρα 15/11/2007

  11 Δημητρίου Γεώργιος 05/10/2012 11 Ματθαίου Ελένη 06/02/2008

  12 Φινάνσοβα Ντιμίτροβα Ρουμιάνα 05/10/2012 12 Χρυσοστόμου Μαρίνα 22/03/2008

  13 Αλέξανδρος Σκουρίδης 31/01/2013 13 Χριστοφή Ελένη 11/10/2008

  ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΙ ΓΡΑΦΕΙΣ

  14 Ιωάννου Κίκα 13/12/2008

  15 Θεοδώρου Κλέα 09/03/2009

  1 Λοϊζου Νικολή Μαρία 18/05/2010 16 Χαραλάμπους Παναγιώτα 13/03/2009

  2 ΄Ελληνα Μαρία 04/07/2010 17 Ελευθερίου Κατερίνα 02/01/2010

  3 Λυμπουρή Μαρία 05/01/2012 18 Σιαμπάνια Γιάννα 26/04/2010

  4 Γκιώνη Θέκλα 05/03/2012 19 Οικονόμου Στέλλα 29/04/2010

  5 Σωκράτους Πραξούλα 19/04/2012 20 Κουππάρη Έλενα 15/05/2010

  6 Βασιλείου Ηλιάνα 17/05/2012 21 Χρυσάνθου Ελευθερία 26/08/2010

  7 Αριστείδου Ηλιάδα 15/06/2012 22 Χαραλάμπους Χριστιάνα 05/09/2010

  23 Νικολάου Φίλιππος 06/09/2010

  24 Κουμπάρου Δώρα 07/01/2011

  25 Παπαγεωργίου Βασιλική 28/01/2011

  26 Μπέηκερ Τασούλα 10/03/2011

  27 Φιλήτας Άριστος 01/01/2012

  ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΙ

  Α/Α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Α/Α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  1 Τσολάκης Ελευθέριος 18/01/2006 12 Ορατίου Ανδρέας 19/08/2010

  2 Ιωάννου Ιωάννης 31/07/2008 13 Ορφανού Ελένη 19/08/2010

  3 Ανδρέου Ανδρέας 31/07/2008 14 Καργάδος Ιωάννης 26/08/2010

  4 Αριστοδήμου Γεώργιος 03/08/2008 15 Καμβίσιος Νικόλαος 29/08/2010

  5 Γεωργιάδης Λούκας 06/08/2008 16 Κοτζιάπασιης Αντώνης 16/09/2010

  6 Κατσαρής Γιώργος 08/08/2008 17 Ασήμη Μαρία 30/09/2010

  7 Λουκά Στέλλα Ευλογημένου 10/08/2008 18 Παπαχαραλάμπους Χαμπούλλα

  02/11/2010

  8 Χαραλάμπους Μελιάνα 03/09/2008 19 Τσιαήλη Αναστασία 01/12/2011

  9 Χριστοδούλου Νίκος 14/04/2010 20 Χαραλάμπους ΄Ελενα 02/12/2011

  10 Αδάμου Αδάμος 26/05/2010 21 Ασπρής Σάββας 15/12/2011

  11 Κυριάκου Χριστόδουλος 05/08/2010 22 Στυλιανού Στέλλα 30/11/2012

 • ΤΜΗΜΑ Α

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 779

  ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

  ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

  Α/Α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Α/Α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  1 Βαρνάβα Νικολέτα 01/07/2010 1 Γεωργίου Μαρκέλλα 21/05/2006

  2 Αντωνιάδης Κωνσταντίνος 10/12/2011 2 Σταυρινού ΄Αντρη 12/09/2006

  3 Μανιταράς Ιωάννης 01/01/2012 3 Παναγόπουλος Αργύρης 30/06/2007

  4 Κονναρής Κώστας 15/03/2012

  ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

  Α/Α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Α/Α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  1 Αντωνίου Γεωργία 10/04/2007 1 Κώστα Σάββα Δήμητρα 11/02/2006

  2 Γεωργιάδου Ειρήνη 06/05/2009 2 Κονιώτου Αιμιλία 25/02/2006

  3 Καλακούτας Ανδρέας 25/10/2009 3 Γιαλλουρίδου Στάλω 25/12/2006

  4 Ρούσου Ανδρέας 19/05/2010 4 Χριστοδούλου Καλλισθένη 20/02/2007

  5 Ιακωβίδης Τεύκρος 23/12/2011 5 Ιωσήφ Γιώργος 31/12/2007

  6 Ιωάννου Τιμοθέα 17/03/2010

  ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΡΟΜΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ

  7 Γεδεών Δημήτρης 09/06/2010

  1 Νεοφύτου ΄Ελενα 18/08/2010 8 Χριστοφή Λαμπρίνα 28/06/2010

  2 Ασπρομάλλης Γεώργιος 08/06/2012 9 Περμανού Ανθή 14/07/2010

  3 Παπαπέτρου Μάριος 19/10/2012 10 Λοϊζου Μυριάνθη 01/03/2011

  ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΛΕΙΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

  11 Τσούκκα Παυλίνα 01/03/2011

  12 Σκουλιά Θεοπίστη 02/05/2012

  1 Ζιντίλας Κωνσταντίνος 08/06/2012 13 Ευριπίδου Μάρκος 21/07/2012

  2 Μιχαήλ Χριστοφορος 01/09/2012 14 Χριστοφόρου Ελένη 24/08/2012

  15 Χατζηκουμή Γιάννος 30/09/2012

  ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

  ΤΗΣ ΤΡΟΜΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ

  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ

  1 Νικολάου Κωνσταντίνος 24/02/2012 Α/Α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  2 Αντωνίου Ειρήνη 14/06/2012 1 Χρυσομήλη Μαρία 01/05/2010

  3 Καραπίττας Χρίστος 15/06/2012

  4 Πολυκάρπου Νίκος 25/07/2012

  5 Δημητρίου Κώστας 16/08/2012

  ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

  Α/Α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Α/Α

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  1 Δημητρίου Μαρία 25/04/2007 1 Ιωάννου Σταυρούλλα 01/10/2008

  2 Λοΐζου Μαρία 22/12/2007 2 Γιαννακοπούλου Μαριάνθη 18/10/2008

  3 Περικέντη Στέλλα 31/05/2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 4 Χριστοφή Καλλιρόη 13/08/2008

  5 Παπαναστασίου Αθηνά 17/10/2008 1 Φουλής Χριστόδουλος 07/02/2006

  6 Γεωργίου Ναταλία 22/03/2009 2 Κιουρτσίδου Ελένη 25/03/2009

  7 Ξενοφώντος Μαρίνα 13/02/2010 3 Γεωργίου Γεωργία 11/06/2010

  8 Αθανασιάδης Ανδρέας 13/02/2010 4 Νεάρχου Νέαρχος 09/07/2010

  9 Ιωάννου Θεοδώρα 13/02/2010 5 Σοφοκλέους Ζαχαρίας 02/08/2010

  10 Αχιλλέως Αντωνία 11/03/2010 6 Μπαζιώτης Κωνσταντίνος 19/08/2010

  11 Σαββίδου ΄Αννα 07/04/2010 7 Απόστολος Πέτρος 13/01/2011

  12 Παπασταύρου Μαριλένα 01/01/2012 8 Νικολάου Ευτυχία 15/04/2012

  9 Φραντζιής Αντώνης 05/05/2012

  10 Μάρκου Γιάννης 08/06/2012

  11 Ηρακλέους Στέλλα 14/06/2012

  12 Τήλλυρος Γιώργος 18/06/2012

  13 Αριστοδήμου Αριστόδημος 04/08/2012

 • ΤΜΗΜΑ Α

  780 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  Aριθμός 654

  ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 15

  η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  Η Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο δημοσιεύει, σύμφωνα με το άρθρο 4(5) του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001 (Ν.26(1)/2001), τον ονομαστικό κατάλογο των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου κατά την 15

  η Δεκεμβρίου 2013, κατά δέσμη καθηκόντων

  και με αριθμητική σειρά κατάταξης, βάσει της προγενέστερης ημερομηνίας μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου. Για την αριθμητική σειρά κατάταξης σε περιπτώσεις ίδιας ημερομηνίας μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου, λήφθηκε υπόψη η ημερομηνία γέννησης, με βάση τον πιο πάνω Νόμο.

  Ονομαστικός Κατάλογος των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

  Κατά την 15η Δεκεμβρίου 2013

  Α/Α Θέση και Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου Ημερομηνία Σύμβασης αορίστου χρόνου

  Σύμβουλος Εκπροσώπου Ε/Κ Πλευράς στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους

  1. Ξενοφών Καλλής 26.1.2006

  Ερευνητής στο Γραφείο Ε/Κ Εκπροσώπου στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους

  1. Μιχάλης Πεύκος 1.08.2008

  Αρχαιολόγος / Οστεολόγος στο Γραφείο Ε/Κ Εκπροσώπου στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους

  1. Θεοδώρα Ελευθερίου 15.9.2009

  Αρχαιολόγος στο Γραφείο Ε/Κ Εκπροσώπου στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους

  1. Αγγελική Ανθούση 15.9.2009

  2. Αγγέλα Ιωάννου 16.10.2009

  3. Ρουσάνα Θεοκλή 20.2.2010

  4. Γεώργιος Χατζηθωμάς 25.3.2010

  5. Άντρη Πάλλα 23.4.2010

  6. Μαρία Μικελλίδου 3.4.2011

  7. Σοφία Χαρτζιώτη 25.4.2011

  8. Στυλιανός Μανώλη 11.6.2011

  9. Χαράλαμπος Σιάφκου 12.9.2011

  10. Ασπασία (Σούλα) Γεωργιάδη 15.10.2010

  11. Ιουλία Χατζηθωμά 18.11.2011

  12. Μαρία Σολωμού 23.3.2012

  13. Χριστιάνα Ζήνωνος 13.4.2012

  14. Μάριος Μακρίδης 13.4.2012

  15. Ανδρέας Χρίστου 11.6.2012

  16. Θωμάς Αντωνίου 18.7.2012

  17. Χρυσάνθη Κυριάκου 8.10.2012

  18. Γιάννος Φιλίππου 19.11.2012

  19. Φρίξος Μάρκου 30.11.2012

  Ψυχολόγος στο Γραφείο Ε/Κ Εκπροσώπου στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους

  1. Λίζα Ζαμπά 5.11.2009

  2. Καίτη Μανκερτζιάν 14.11.2009

  Γεωλόγος στο Γραφείο Ε/Κ Εκπροσώπου στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους

  1. Γιάννης Ιωάννου 11.5.2011

  Λειτουργός Ασφάλειας στο Γραφείο Ε/Κ Εκπροσώπου στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους

  1. Πέτρος Αλεξάνδρου 8.10.2011

  Βοηθός Ανθρωπολογικού Εργαστηρίου στο Γραφείο Ε/Κ Εκπροσώπου στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους

  1. Μαρία Κωνσταντίνου 5.4.2010

 • ΤΜΗΜΑ Α

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 781

  Αριθμός 655

  ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤA ΤΗ 15η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων, δημοσιεύει, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 4 των περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011 (Ν. 196 (I) /2011), τον ονομαστικό κατάλογο των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, κατά τη 15η Δεκεμβρίου 2013, κατά δέσμη καθηκόντων και με αριθμητική σειρά κατάταξης, βάσει της προγενέστερης ημερομηνίας μετατροπής της σύμβασης εργασίας σε αορίστου χρόνου. Για την αριθμητική σειρά κατάταξης, στις περιπτώσεις ίδιας ημερομηνίας μετατροπής της σύμβασης εργασίας σε αορίστου χρόνου, λήφθηκε υπόψη η ημερομηνία γέννησης, με βάση τον πιο πάνω Νόμο.

  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤA ΤΗ 15

  η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  Α/Α Ονοματεπώνυμο και Θέση

  Ημερομ. Σύμβασης αορίστου χρόνου

  ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

  Αρχαιολογικοί Λειτουργοί

  1 Φρύνη Χατζηχριστοφή 18/2/2006

  2 Ευθύμιος Σιαφτακόλας 17/5/2006

  3 Κατερίνα Παπανικολάου 25/2/2006

  4 Μαργαρίτα Κουάλη 24/2/2009

  5 Ανθή Καλδέλη 14/9/2010

  Τεχνικοί

  1 Ηλίας Κυριακίδης 05/04/2012

  2 Θεοδώρα Ματάρ 06/03/2012

  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Εκτελεστικοί Μηχανικοί

  1. Σάββα Αριστοτέλης 01/03/2008

  2. Δημητρίου Φλώρα 02/03/2008

  3. Μανώλη Ειρήνη 22/07/2008

  Αρχιτέκτονες

  1. Καλογήρου Μαρία 19/09/2012

  Τεχνικοί

  1. Αριστοδήμου Αντωνίου Ελένη 12/02/2006

  2. Κολλύφα Ελένη 30/11/2007

  3. Ηλιάδου Χριστιάνα 08/02/2008

  4. Πάρπα Έλενα 06/11/2008

  5. Λαμπριανού Πετρούλα 08/12/2008

  6. Ομήρου Ευθυμία 07/02/2010

  7. Παπαδημητρίου Ελπινίκη 04/03/2010

  8. Φτιάκκου Κωνσταντίνος 03/06/2010

  9. Μιχαήλ Μιχάλης 22/08/2010

  10. Πλακωτάς Ιωάννης 15/09/2011

  11. Αριστείδου Χρίστια 15/09/2011

  12. Φωτεινού Αριστείδου Ειρήνη 17/11/2011

  13. Παύλου Αρτεμισία 10/12/2011

  14. Γεωργίου Στυλιανού Μαρίνα 12/12/2011

  15. Γεωργίου Γεωργία 05/01/2012

  16. Δημητρίου Ηλίας 06/01/2012

  17. Αντωνίου Αντώνης 06/01/2012

  18. Κουντούρης Ελευθέριος 07/01/2012

  19. Αριστείδου Άντρη 08/01/2012

  20. Κουμπαρή Έλενα 09/01/2012

  21. Χρυσοστόμου Μάριος 13/01/2012

  22. Χαραλάμπους Κούλα 20/01/2012

  23. Καμηλάρης Δήμος 24/02/2012

  24. Πέτρου Στέφανος 10/03/2012

  Α/Α Ονοματεπώνυμο και Θέση

  Ημερομ. Σύμβασης αορίστου χρόνου

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Μηχανολόγοι Μηχανικοί

  1 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου 16/01/2008

  2 Νικόλας Παναγίδης 04/12/2009

  3 Άγγελος Κυλίλης 03/06/2010

  4 Κυριάκος Κυριάκου 02/10/2010

  5 Χριστάκης Ανδρέου 01/03/2013

  Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

  1 Ελευθερία Σωφρονίου 28/07/2010

  2 Κωνσταντίνος Ανθούλης 29/12/2011

  3 Χάρης Χαραλάμπους 29/12/2011

  4 Άκης Σαμούτης 29/12/2011

  5 Μιχάλης Νικολάου 29/12/2011

  Τεχνικοί Μηχανικοί Ηλεκτρολογίας

  1 Αντωνίου Δημήτρης 04/01/2010

  2 Τσιοπανή Χριστιάνα 01/08/2012

  Τεχνικοί Μηχανικοί Μηχανολογίας

  1 Χρίστου Χριστάκης 18/01/2010

  2 Στυλιανού Χρυσόστομος 28/06/2012

  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Λειτουργοί Ηλεκτρονικων Επικοινωνιών

  1 Ερωτοκρίτου Ιωάννης 01/07/2010

  2 Κωνσταντίνου Αργυρώ 03/06/2012

  3 Λιπέρη Κωνσταντίνα 03/06/2012

  4 Τσιακκούρης Σταύρος 27/06/2012

  ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Τεχνικοί

  1 Λαούτας Κωνσταντίνος 07/04/2007

  2 Κουτούνας Χρίστος 24/11/2007

  3 Αλκιβιάδης Στέφανος 11/12/2007

  4 Λοϊζίδης Χριστόφορος 25/08/2010

  5 Γλυκαίνου Μάρκος 09/09/2010

  6 Χαραλάμπους Κωνσταντίνος 10/07/2009

  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

  Βοηθοί Λειτουργοί Αεροπορικών ΚΙνήσεων

  1 Σκαρλάτος Γιώργος 01/03/2006

  2 Λαζάρου Παναγιώτα 19/03/2006

  3 Αντωνίου Αντώνης 28/07/2006

  4 Θρασυβούλου Αντωνίου Μαργαρίτα

  27/12/2006

  Βοηθοί Αερολιμένα

  1 Κουζαρίδης Γεώργιος 04/04/2006

  2 Ευριπίδου Αναστασία 21/05/2006

  3 Νικολάου Χρίστος 07/08/2006

 • ΤΜΗΜΑ Α

  782 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Λειτουργοί Ελέγχου

  Α/Α Ονοματεπώνυμο και Θέση

  Ημερομ. Σύμβασης αορίστου χρόνου

  1 Χριστοφόρου Θεοπίστη 25/01/2010

  2 Παύλου Ελένη 0706/2010

  3 Μιχαλοπούλου ΄Αννα 09/06/2010

  4 Ματσουκάρης Γιώργος 15/01/2011

  5 Καζαμίας Λούκας 02/12/2011

  Τεχνικοί Ελέγχου

  1 Φλουρέντζου Γιώργος 04/05/2010

  2 Σιλβέστρος Ευριπίδης 09/12/2010

  3 Κοφτερού Ελένη 15/08/2010

  4 Καλλονάς Χριστάκης 31/08/2012

  ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Επιθεωρητές Πλοίων

  1 Κωνσταντίνου Απόστολος 01/12/2007

  2 Παλπάνης Ηρόδοτος 21/12/2007

  3 Γεωργούδης Ευστράτιος 01/03/2009

  4 Κανιάς Μιχάλης 26/12/2009

  ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Ταχυδρομικοί Διανομείς

  1 Τελεβάντος Αυγουστίνος 25/01/2006

  2 Πολυστιπιώτης Πανίκος 25/01/2006

  3 Ιωακείμ Κωνσταντίνος 25/01/2006

  4 Θεοδώρου Βαρνάβας 25/01/2006

  5 Σταύρου Σταύρος 25/01/2006

  6 Χριστοφή Μάριος 25/01/2006

  7 Αντωνίου Ελευθέριος 25/01/2006

  8 Πίττας Πέτρος 25/01/2006

  9 Κυπριανού Ανδρέας 25/01/2006

  10 Κλείτου Κλείτος 25/01/2006

  11 Γρηγορίου Δημήτρης 25/01/2006

  12 Γέρος Νίκος 25/01/2006

  13 Παφίτης Χάρης 25/01/2006

  14 Ιωάννου Σ. Ιωάννης 25/01/2006

  15 Χριστοδουλίδης Ευριπίδης 25/01/2006

  16 Αργυρού Γιάννης 25/01/2006

  17 Τσιάτταλος Κωνσταντίνος 25/01/2006

  18 Μιχαηλίδης Ανδρέας 25/01/2006

  19 Αλαμπρίτης Ματθαίος 25/01/2006

  20 Ευριπίδου Αγαθοκλής 25/01/2006

  21 Γεωργίου Σίμος 26/01/2006

  22 Κυριάκου Μάριος 26/01/2006

  23 Ορφανίδης Μιχάλης 26/01/2006

  24 Πατσαλίδης Γεώργιος 26/01/2006

  25 Πιερή Φανούριος 26/01/2006

  26 Μακαρίου Σωτήρης 27/01/2006

  27 Έλληνας Παναγιώτης 27/01/2006

  28 Χαραλάμπους Ιωάννης 27/01/2006

  29 Γιωργάκης Ανδρέας 30/01/2006

  30 Κοντός Νικόλας 30/01/2006

  31 Αριστείδου Αριστείδης 31/01/2006

  32 Χαραλάμπους Παναγιώτης 01/02/2006

  33 Αδάμου Ανδρέας 02/02/2006

  34 Χριστοφίδης Εύης 03/02/2006

  35 Μαυρίκκου Νικόλας 03/02/2006

  36 Παπασταύρου Νεοκλής 05/02/2006

  37 Βιολάρης Μάριος 06/02/2006

  38 Ζήνωνος Κωστάκης 06/02/2006

  39 Φειδίας Γεώργιος 09/02/2006

  Α/Α Ονοματεπώνυμο και Θέση

  Ημερομ. Σύμβασης αορίστου χρόνου

  40 Λεωνίδου Γεώργιος 13/02/2006

  41 Αναστασιάδης Παντελής 13/02/2006

  42 Χαραλάμπους Στέφανος 14/02/2006

  43 Τσιάρλεστου Άντρη 20/02/2006

  44 Οικονόμου Ζαχαρίας 20/02/2006

  45 Χαραλάμπους Σάββας 01/03/2006

  46 Χριστοδούλου Μάριος 01/03/2006

  47 Οδυσσέως Κυριάκος 01/03/2006

  48 Θεοκλή Μάριος 07/03/2006

  49 Ροκόπου Ιωάννης 07/03/2006

  50 Ιακωβίδης Στέλιος 08/03/2006

  51 Νικήτα Χριστόδουλος 13/03/2006

  52 Σάββα Μιχάλης 13/03/2006

  53 Βασιλείου Γεώργιος 14/03/2006

  54 Κοτζιάπασιης Μάριος 17/03/2006

  55 Ευριπίδου Ευριπίδης 23/03/2006

  56 Κοντός Νικόλας 28/03/2006

  57 Μιχαηλίδης Μιχάλης 30/03/2006

  58 Πολυβίου Άλκηστις 04/04/2006

  59 Ματθαίου Ματθαίος 04/04/2006

  60 Δημητρίου Μάριος 12/04/2006

  61 Στυλιανίδης Γεώργιος 17/04/2006

  62 Χατζηαργυρού Μάριος 11/07/2006

  63 Νικολάου Γιακ. Ανδρέας 31/10/2006

  64 Χρυσοχού Μιχάλης 31/10/2006

  65 Ευθυμίου Ευθυμία 31/10/2006

  66 Τριανταφυλλίδης Θεόδοτος 06/11/2006

  67 Πέτρου Πέτρος 06/11/2006

  68 Ανδρέου Νίκος 07/11/2006

  69 Θεμιστοκλέους Πανίκος 07/11/2006

  70 Πηλαβάκης Σίμος 07/11/2006

  71 Δελέντας Νικόλας 07/11/2006

  72 Αθανασίου Ανδρέας 08/11/2006

  73 Παναγή Κυριάκος 08/11/2006

  74 Χατζηευσταθίου Στέλιος 15/11/2006

  75 Κόνου Νεόφυτος 20/11/2006

  76 Έλληνας Νικόλας 18/12/2006

  77 Ιγνατίου Γεώργιος 29/01/2007

  78 Νικολάου Γεώργιος 02/10/2007

  79 Δαρείου Ανδρέας 09/10/2007

  80 Ευσταθίου Φίλιος 08/07/2008

  81 Άγγονας Δημήτρης 18/09/2008

  82 Λαζάρου Λάζαρος 11/05/2009

  83 Αριστοτέλους Χρίστος 23/12/2009

  84 Χαραλάμπους Νίκος 18/01/2010

  85 Πίπιρος Νεκτάριος 18/01/2010

  86 Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος 18/01/2010

  87 Αχιλλέως Κωνσταντίνος 18/01/2010

  88 Φωτίου Μιχάλης 18/01/2010

  89 Κώστα Κύπρος 05/02/2010

  90 Περικλέους Μιχάλης 08/03/2010

  91 Παπαγεωργίου Δημήτρης 08/03/2010

  92 Λάμπρου Λάμπρος 27/04/2010

  93 Μαννούρης Ηρόδοτος 03/05/2010

  94 Γεωργίου Γεώργιος 29/06/2010

  95 Κωνσταντίνου Δημήτρης 070/7/2010

  96 Καραμανής Παναγιώτης 17/12/2010

  97 Τσούντας Ανδρέας 25/02/2011

 • ΤΜΗΜΑ Α

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 783

  Α/Α Ονοματεπώνυμο και Θέση

  Ημερομ. Σύμβασης αορίστου χρόνου

  98 Κυπριανού Μιχάλης 05/05/2011

  99 Τρύφωνας Τρύφωνος 03/06/2011

  100 Γεωργάκης Αλέξανδρος 04/07/2011

  101 Γεωργίου Φίλιππος 04/07/2011

  102 Τσιάκαλος Παναγιώτης 04/07/2011

  103 Δημητριάδης Χρίστοs 04/07/2011

  104 Βακανάς Αντρέας 04/07/2011

  105 Γεωργίου Αντώνης 04/07/2011

  106 Παλαντζής Χάρης 04/07/2011

  107 Σιάμπη Αγγελική 04/07/2011

  108 Γιάγκου Γεώργιος 04/07/2011

  109 Παναγιώτου Γρηγόρης 04/07/2011

  110 Κυριάκου Κύπρος 04/07/2011

  111 Γεωργίου Σάββας 04/07/2011

  112 Αριστείδου Ζήνωνας 04/07/2011

  113 Κυριάκου Μάριος 04/07/2011

  114 Κάκκουφας Μιχάλης 04/07/2011

  115 Θεοδώρου Θεόδωρος 04/07/2011

  116 Ματθαίου Ματθαίος 04/07/2011

  117 Αντωνίου Μάριος 04/07/2011

  118 Τάνος Παναγιώτης 04/07/2011

  119 Μούσιης Παντελής 04/07/2011

  120 Χαραλάμπους Σ. Όμηρος 04/07/2011

  121 Χριστοφόρου Μάριος 06/07/2011

  122 Χατζηκωνσταντή Μιχάλης 08/07/2011

  123 Νικολάου Κώστας 08/07/2011

  124 Ψυλλίδης Χρίστος 25/07/2011

  125 Κουτούρης Χαράλαμπος 22/08/2011

  126 Καδής Χρυσόστομος 16/09/2011

  127 Καζαντζή Σαββάκης 03/10/2011

  128 Σάββα Σάββας 03/10/2011

  129 Χατζηδημητρίου Γιάννης 03/10/2011

  130 Πατίκης Αντρέας 03/10/2011

  131 Φιλίππου Αντώνης 03/10/2011

  132 Χαραλάμπους Αντώνης 03/10/2011

  133 Αναστασίου Αναστάσιος 05/10/2011

  134 Χριστοδουλίδης Χρίστος 25/11/2011

  135 Σπύρος Δημητρίου 27/12/2011

  136 Μάριος Λοιζίδης 17/08/2012

  137 Χρίστος Βωνιάτης 20/08/2012

  138 Κωνσταντίνος Κουτσίδης 31/08/2012

  139 Αντρέας Αχιλλέως 11/10/2012

  140 Κυριάκος Θεοδοσίου 14/06/2013

  Ταχυδρομικοί Λειτουργοί

  1 Τουμάζου Χρυστάλλα 13/10/2006

  2 Ιωάννου Άντρη 13/10/2006

  3 Πέτρου Αργυρούλλα 16/10/2006

  4 Ανδρέου Μαρία 30/10/2006

  5 Συμεού Έλενα 31/10/2006

  6 Κουρτέλλα Άντρη 01/12/2006

  7 Μιχαήλ Νίκη 18/12/2006

  8 Ελευθερίου Ζωούλλα 18/12/2006

  9 Παύλου Μαρία 18/12/2006

  10 Σταύρου Ηλιάνα 18/12/2006

  11 Κουννή Μηλίτσα 21/12/2006

  12 Χρυσοστόμου Δέσποινα 21/12/2006

  13 Λανίτη Θ. Φαίδρα 21/12/2006

  14 Χριστοφή Χρυστάλλα 27/12/2006

  15 Τουμάζου Αντρούλλα 27/12/2006

  Α/Α Ονοματεπώνυμο και Θέση

  Ημερομ. Σύμβασης αορίστου χρόνου

  16 Παυλίδου Μαρία 27/12/2006

  17 Βορκά Μαρία 27/12/2006

  18 Σαραγλή Μαρία 28/12/2006

  19 Πατέρα Ελένη 02/01/2007

  20 Τέμπρου Μαρία 11/01/2007

  21 Ανδρέου Μ. Παναγιώτα 17/01/2007

  22 Λοΐζου Κατερίνα 28/01/2007

  23 Κυριάκου Στέλλα 13/02/2007

  24 Δράκου Σοφία 17/02/2007

  25 Σπύρου Θέκλα 24/02/2007

  26 Πολυκάρπου Αίμιλυ 04/04/2007

  27 Μελαχροινού Κούλλα 02/10/2007

  28 Κούππα Χρυστάλλα 02/10/2007

  29 Γαβριλά Αντιγόνη 02/10/2007

  30 Ευαγγέλου Παντελίτσα 02/10/2007

  31 Αλεξάνδρου Αριάδνη 22/10/2007

  32 Καλλά Τασούλλα 25/10/2007

  33 Αγγελή Μαρία 05/11/2007

  34 Θεοφάνους Χαρίκλεια 16/01/2008

  35 Καστελλανή Έλλη 28/02/2008

  36 Αγγελή Πόπη 04/03/2008

  37 Παπαδημητρίου Σωτηρούλλα 07/04/2008

  38 Ιωάννου Αγγέλα 09/07/2008

  39 Φακαλάς Ανδρέας 02/10/2008

  40 Σουρουλλά Ελένη 25/11/2008

  41 Τουμάζου Κασσιανή 08/12/2008

  42 Φρίξου Χριστιάνα 09/06/2009

  43 Φαίδωνος Δέσπω 15/06/2009

  44 Πηγιώτη Άντρη 01/07/2009

  45 Θεοδώρου Αντωνία 31/08/2009

  46 Ανδρέου Γεωργία 03/09/2009

  47 Αλεξάνδρου Ανθούλλα 03/09/2009

  48 Αργυρίδου Ρούλλα 09/09/2009

  49 Κιαττίπης Χαράλαμπος 07/12/2009

  50 Θεοχάρους Στυλιανή 18/01/2010

  51 Σουρουλλά Κυριακή 18/01/2010

  52 Θεοδώρου Αθηνά 18/01/2010

  53 Χωραίτη Τζωρτζίνα 18/01/2010

  54 Γλυκαίνου Ανδρούλλα 20/01/2010

  55 Χατζημύλου Στέλλα 29/01/2010

  56 Μιχαηλίδου Άντρη 26/02/2010

  57 Κωνσταντίνου Μυρούλλα 01/03/2010

  58 Αχιλλέως Ελένη 05/03/2010

  59 Ιωαννίδου Κυριακή 08/03/2010

  60 Αρέστη Άννα 26/03/2010

  61 Χατζηλοΐζου Μηλίτσα 29/03/2010

  62 Μιχαηλίδης Κύπρος 30/04/2010

  63 Χατζηπετρή Πετρούλλα 03/05/2010

  64 Νικολάου Ζωή 01/06/2010

  65 Αχιλλέως Χριστίνα 21/06/2010

  66 Μεσολογγίτης Κυριάκος 04/10/2010

  67 Έκτορος Παναγιώτα 20/10/2010

  68 Αλεξάνδρου Αικατερίνη 09/12/2010

  69 Δημητρίου Μαρίνα 09/12/2010

  70 Κιούρτη Μαρία 09/12/2010

  71 Πέτρου Παναγιώτης 27/12/2010

  72 Χατζηαντώνη Παναγιώτα 12/02/2011

  73 Χριστοφή Ανδρέας 07/11/2011

 • ΤΜΗΜΑ Α

  784 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  Aριθμός 656

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ __________

  Γνωστοποίηση Θέμα: Αγορά Υπηρεσιών Θεραπευτών μέσω Τέχνης.

  Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ενδιαφέρονται για αγορά υπηρεσιών Θεραπευτών μέσω Τέχνης για προγράμματα που πιθανόν να οργανωθούν στους κλάδους της Εικαστικής Θεραπείας, Δραματοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας και Χοροθεραπείας σε διάφορες Δομές / Μονάδες των Υπηρεσιών (Παιδιών και Εφήβων, Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας, Κέντρα Ημέρας, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Μονάδες για Τοξικοεξαρτήσεις), εντός του 2014. Τα προγράμματα θα είναι κατά κανόνα ομαδικά, θα αμείβονται με €22 την ώρα και θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του 2014.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική επιστολή με βιογραφικό και αντίγραφα των σχετικών πτυχίων / διπλωμάτων, μαζί με βεβαιώσεις ότι τα προσόντα αυτά επαρκούν για άσκηση του επαγγέλματος στη χώρα σπουδών. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 30/12/2013 στη Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Νοσοκομείο Αθαλάσσας, 1452 Λευκωσία, υπόψη κας Χρύσως Γεωργίου, Διοικητικού Λειτουργού.

  Για περισσότερες πληροφορίες: Χρύσω Γεωργίου, τηλ. 22402103.

  Καθήκοντα

  1. Οργάνωση και λειτουργία ομαδικών προγραμμάτων στον αντίστοιχο κλάδο με βάση τις γενικότερες αρχές δεοντολογίας που διέπουν τα θεραπευτικά επαγγέλματα.

  2. Τακτική ενημέρωση του προσωπικού της αντίστοιχης υπηρεσίας / μονάδας σε ότι αφορά το πρόγραμμα και τη συμμετοχή και συμπεριφορά των μελών της ομάδας.

  Απαραίτητα προσόντα

  Α. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Εικαστική Θεραπεία ή Δραματοθεραπεία, ή Μουσικοθεραπεία ή Χοροθεραπεία.

  Β. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής

  Aριθμός 657

  Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 2) (όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα)

  __________

  Ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5(3)

  Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου όρισε τις ακόλουθες ημερομηνίες για διεξαγωγή κατά το έτος 2014 των εξετάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του περί Δικηγόρων Νόμου:

  Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2014

  ΗΜΕΡΑ ΗΜ/ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

  Δευτέρα 03.02.2014 15.00–16.45 17.00–18.45

  Α

  Ποινικό Δίκαιο

  Β Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας & περί Κληρονομιών & Διαδοχής Νόμος

  Τετάρτη 05.02.2014 15.00–16.45 17.00–18.45

  Α

  Συνταγματικό Δίκαιο

  Β Διοικητικό Δίκαιο σε συνάρτηση με το Άρθρο 146 του Συντάγματος

  Παρασκευή 07.02.2014 15.00–16.45 17.00–18.45

  Α

  Ποινική Δικονομία

  Β Οικογενειακό Δίκαιο

  Δευτέρα 10.02.2014

  15.00–16.45 17.00–18.45

  Α Β

  Συμβάσεις & Δίκαιο Αγοραπωλησίας Εμπορευμάτων

  Εταιρικό Δίκαιο

  Τετάρτη 12.02.2014 15.00–16.45 17.00–18.45

  Α

  Απόδειξη

  Β Πολιτική Δικονομία

  Παρασκευή 14.02.2014 15.00–16.45 17.00–18.45

  Α

  Αστικά Αδικήματα

  Β Περί Δικαστηρίων/Δικηγόρων Νόμοι & Δεοντολογία

  Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις Φεβρουαρίου 2014 είναι η 18η Ιανουαρίου 2014.

  Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων θα γίνει στις 13 Μαρτίου 2014.

  Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης αναθεώρησης της βαθμολογίας η 27η Μαρτίου 2014.

  ____________________________________________________________________________________________________________

  Tυπώθηκε στο Tυπογραφείο της Kυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος

  Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 – www.mof.gov.cy/gpo Aντίτυπα της Eπίσημης Eφημερίδας πωλούνται προς €1,71 το καθένα – Ετήσια συνδρομή: €20,00