®“®µ...

download ®“®µ ®±¯â‚¬¯’®»¯¯â€‍® ®µ¯â‚¬®¹¯â€‍¯¯â€®¯®± ¯’¯â€‍®­¯â€ ®¸®®›®µ

of 48

 • date post

  17-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ®“®µ...

 • Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 1

  42

  Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝΕ στο Ηράκλειο Κρήτης

  Η πόλη της Λάρισας θα φιλοξενήσει το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ

 • σύγχρονος νοσηλευτής2

 • Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 3

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

  ΤΡΙMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ Βασ. Σοφίας 117, 11521 Αθήνα Τηλ.: 210 64 69 802, Fax: 210 64 69 286 www.pasyno.gr / ΚΩΔ: 8184

  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

  ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

  ΕΚΔΟΤΗΣ Ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ Αριστείδης Δάγλας

  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριστείδης Δάγλας

  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

  • Λάμπρος Μπίζας • Δημήτρης Σκουτέλης • Γεώργιος Αβραμίδης • Κωνσταντία Μπελαλή • Δημήτρης Πιστόλας • Μιχάλης Μαντζανάς • Εύη Κακλαμάνου • Γεώργιος Αρβανίτης • Ελένη Αλμπάνη • Γεώργιος Δραχτίδης • Νικόλαος Παπανδρέου • Γεώργιος Ίντας • Δημοσθένης Σαληκίδης • Απόστολος Κωτσής • Σοφία Τάνη • Παναγιώτης Κοσκινάς • Ιωάννης Μπακέλας • Γεώργιος Μπαλιόζογλου • Ανδριάνα Θεοδωρακοπούλου • Παντελής Στεργιάννης • Βαρβάρα Γαρδίκου • Χριστίνα Πασαλή • Γεωργία Χονδρού

  ΤΕΥΧΟΣ 42

  EDITORIAL Λέοντες άχαιτοι νωδοί και βαλτοδίαιτοι

  ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10ο Συνέδριο ΕΝΕ: Ωριμότητα, παλμός και ποιότητα μοναδική

  04

  05

  36

  40

  32

  08

  28 18 ο Νοσηλευτικό Συνέδριο της

  ΠΑΣΥΝΟ στη Λάρισα

  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Συμμετοχή της ΕΝΕ στη διημερίδα πολιτικού διαλόγου για τις πολιτικές Δημόσιας Υγείας που συνδιοργάνωσαν η ΓΓΔΥ και το ευρωπαϊκό γραφείο του ΠΟΥ

  ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

  ΣΤΑ ΜΕΛΗ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ: «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής»

  ΕΡΩΤΗΜΑ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ Απάντηση στην ΠΑΣΥΝΟ για τις παράλληλες αναθέσεις από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

  Απολογισμός Ημερίδας του ΣΥΝΟΨΥΝΟ με θέμα: Διεπιστημονική προσέγγιση στη Διαπολιτισμικότητα

  43

 • σύγχρονος νοσηλευτής4

  Τ ελευταία,παρατηρούμε στην άνυδρη σαβάνα της υγείας να «τανύονται» λέοντες με προσθε-τική οδοντοστοιχία και ιδεολογική περούκα αντί χαίτης, που ακόμα και το μουγκρητό τους είναι προ- σποιητό και δανεισμένο από τη δεξαμενή της κενοδο- ξίας και της βαλτώδους διαδρομής τους στο συνδικα- λιστικό και επαγγελματικό γίγνεσθαι.

  Άτομα υπερφίαλα, με θώκους παρακείμενους των υπερσυντέλικων αρχών μιας νοσηρά συγκεντρωτικής λογικής στερούμενης μέλλοντος, θεωρούν ότι μπο- ρούν να κρίνουν, να επικρίνουν και να κατακρίνουν αιρετούς εκπροσώπους δημοσίων φορέων με πολυ- πληθή βάση και ανάλογου μεγέθους αναγνώριση.

  Χειροκροτητές και κόλακες με ειδικό βάρος λιθίου, κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να αποδείξουν ότι κακώς στερούνται του αρχικού «η», ως προσθήκη του προαναφερθέντος χημικού στοιχείου.

  Διορισμένοι αυλικοί με βραχύτατο ομφάλιο λώρο

  που εκφύεται από τη γαστέρα της εξουσίας, ζαλισμένοι από το νέκταρ που τρύγησαν απ’ τη ματαιοδοξία τους, αγνοούνπως ο καιρός της κίβδηλης λάμψης τους είναι απολύτως πεπερασμένος.

  Σε κοινή θέα, νομίζοντας πως δρουν στη σκιά, προ- σπαθούν να στήσουν ενέδρες εποφθαλμιώντας θώ- κους δυσθεώρητους γι’ αυτούς, χωρίς να γνωρίζουν ότι αποκτώνται με διαδικασίες ανοιχτές και διαυγείς και όχι με ομιχλώδεις και παρασκηνιακές «παλικαριές» που δεν έχουν ίχνος ηθικής και ευθύτητας.

  Υπό αίρεση λοιπόν οι μη αιρετοί που χωρίς άλλο γνωρίζουν, ότι ο δρόμος της αναγνώρισης περνάει μέσα από διαδικασίες ανοιχτές και κρυστάλλινες και όχι μέσα από κομματικούς σωλήνες και υπόγειες δι- αδρομές.

  Οψόμεθα λοιπόν εις Φιλίππους, με κάθε Μάρκο Ιού- νιο Βρούτο, ξιφουλκούντα ή μη….

  Λέοντες άχαιτοι νωδοί και βαλτοδίαιτοι

  EDITORIAL

  Γράφει ο Άρης Δάγλας,

  Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, Γενικός Γραμματέας ΕΝΕ

 • Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 5

  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  Συμμετοχή της ΕΝΕ στη διημερίδα πολιτικού διαλόγου για τις πολιτικές Δημόσιας Υγείας που συνδιοργάνωσαν η ΓΓΔΥ και το ευρωπαϊκό γραφείο του ΠΟΥ

  Η ΕΝΕ ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας, συμμετείχε στο Διάλο-γο για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα, με τίτλο: «Η Δημόσια Υγεία στον 21ο αιώνα», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 28 και 29 Μαρτίου, ως μέρος του ευρύτερου προγράμμα- τος μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας, που υπο- στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΠΟΥ- Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης .

  Η αντιπροσωπία της ΕΝΕ, αποτελούμενη από τις κ.κ. Ευγενία Βλάχου και Μαρία Μηλάκα συμμετείχε σε ομά- δες εργασίας, με θέματα: α) «Ανάπτυξη του ανθρώπι- νου δυναμικού στη Δημόσια Υγεία. Εκπαίδευση, εξει- δίκευση, επαγγελματικές δεξιότητες» και β) «Σύνδεση της ΠΦΥ με τις υπηρεσίες και τις δράσεις της Δημόσιας Υγείας, με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη και την προαγωγή της υγείας»

  Στα πλαίσια των εργασιών αναμένονται οι καταθέ- σεις προτάσεων από τους συμμετέχοντες εκπροσώ- πους της ΕΝΕ, όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα, με στόχευση στον εντοπισμό και την ανάλυση των καί- ριων προκλήσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Σύνδεσης με την ΠΦΥ.

  Με τη συμμετοχή της στο Διάλογο, η Ένωση Νοση- λευτών Ελλάδος εκφράζει την πεποίθηση ότι, η γόνι- μη συνεργασία ανάμεσα στους βασικούς φορείς που αφορά η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υγεία, θα οδηγή- σει στον εντοπισμό των σύγχρονων προκλήσεων, την υιοθέτηση κοινών βασικών αρχών και τη συμφωνία ανάληψης δράσεων μέσα από αποτελεσματικούς δι