Εθνικός...

Click here to load reader

 • date post

  12-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Εθνικός...

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ): Νέες Προοπτικές και

  Εξελίξεις

  Η Πλευρά των Εργαζομένων του ΕΟΦ

  Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΦ:

  Ι. Μαλέμης, Κτηνίατρος, Προϊστάμενος Κτηνιατρικού Τμήματος και

  Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΦ:

  Δρ. Χ. Κατσούλας, Βιολόγος, Τμήμα Επιθεωρήσεων

  http://www.eofse.gr/

  http://www.eofse.gr/ http://www.eofse.gr/ http://www.eof.gr/ http://www.eof.gr/ http://www.eof.gr/

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ): Νέες Προοπτικές και Εξελίξεις

  Η Πλευρά των Εργαζομένων του ΕΟΦ

  246 Υπάλληλοι

  159 Υπάλληλοι 135

  Υπάλληλοι

  2009 2013 Υπηρετούν πραγματικά*

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΦ 2009-2013

  *Είκοσι τέσσερις (24) υπάλληλοι είναι αποσπασμένοι ή βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια ή σε άδεια άνευ αποδοχών ή σε άδειες κύησης, λοχείας, μητρότητας.

  Η πραγματική μείωση προσωπικού του ΕΟΦ ανέρχεται στο 45,12%

  http://www.eofse.gr/ http://www.eofse.gr/

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ): Νέες Προοπτικές και Εξελίξεις

  Η Πλευρά των Εργαζομένων του ΕΟΦ

  % ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2009-2013

  ΥΕ -71,43%

  ΠΕ -24,80%

  ΤΕ -81,48%ΔΕ

  -30,38%

  Μείωση Προσωπικού ανά Κατηγορία Προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ)

  http://www.eofse.gr/ http://www.eofse.gr/

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ): Νέες Προοπτικές και Εξελίξεις

  Η Πλευρά των Εργαζομένων του ΕΟΦ

  Μείωση Επιστημονικού Προσωπικού ανά Κλάδο

  0

  15

  30

  45

  60

  ΠΕ ΦΑΡΜΑ ΚΟΠΟΙ

  ΩΝ

  ΠΕ ΧΗΜΙΚ

  ΩΝ

  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗ ΤΙΚΩΝ

  ΠΕ ΚΤΗΝΙΑ ΤΡΩΝ

  ΠΕ ΕΠΙΣΤΗ

  ΜΗΣ ΥΠΟΛΟ ΓΙΣΤΩΝ

  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗ ΣΗΣ- ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩ

  Ν

  ΠΕ ΒΙΟΛΟΓ

  ΩΝ

  ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

  ΠΕ ΧΗΜΙΚ ΩΝ-

  ΜΗΧΑΝ ΙΚΩΝ

  ΠΕ ΜΗΧΑΝ

  ΙΚΩΝ

  ΠΕ ΦΥΣΙΚ

  ΩΝ

  2009 57 30 22 5 3 2 2 2 1 0 1 2013 45 19 17 2 2 2 2 2 1 1 1

  ΑΡ ΙΘ

  Μ Ο

  Σ Υ

  Π ΑΛ

  ΛΗ ΛΩ

  Ν

  ΚΛΑΔΟΙ

  ΜΕΙΩΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 2009-2013

  http://www.eofse.gr/ http://www.eofse.gr/

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ): Νέες Προοπτικές και Εξελίξεις

  Η Πλευρά των Εργαζομένων του ΕΟΦ

  Μείωση Τεχνικού Προσωπικού ανά Κλάδο

  ΜΕΙΩΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΤΕ 2009-2013

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  ΚΛΑΔΟΙ

  Α ΡΙ

  Θ Μ

  Ο Σ

  ΥΠ Α

  ΛΛ Η

  ΛΩ Ν

  2009 20 3 2 1 1

  2013 2 2 1 0 0

  ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

  ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜ

  ΩΝ

  ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

  http://www.eofse.gr/ http://www.eofse.gr/

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ): Νέες Προοπτικές και Εξελίξεις

  Η Πλευρά των Εργαζομένων του ΕΟΦ

  Μείωση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Κλάδο

  ΜΕΙΩΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕ 2009-2013

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  ΚΛΑΔΟΙ

  Α ΡΙ

  Θ Μ

  Ο Σ

  ΥΠ Α

  ΛΛ Η

  ΛΩ Ν

  2009 36 15 3 11 7 6 1

  2013 25 7 3 12 6 2 0

  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

  ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡ

  ΑΦΩΝ

  ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ

  ΙΣΤΩΝ Η/Υ

  ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Τ. ΕΡΓΑΣΤΗΡ.

  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

  ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩ

  Ν

  http://www.eofse.gr/ http://www.eofse.gr/

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ): Νέες Προοπτικές και Εξελίξεις

  Η Πλευρά των Εργαζομένων του ΕΟΦ

  Μείωση Προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ανά Κλάδο

  ΜΕΙΩΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΥΕ 2009-2013

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  ΚΛΑΔΟΙ

  Α ΡΙ

  Θ Μ

  Ο Σ

  ΥΠ Α

  ΛΛ Η

  ΛΩ Ν

  2009 12 1 1

  2013 3 0 1

  ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΥΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

  http://www.eofse.gr/ http://www.eofse.gr/

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ): Νέες Προοπτικές και Εξελίξεις

  Η Πλευρά των Εργαζομένων του ΕΟΦ

  ΕΟΦ: 2009 – 2013

  Υπάρχουσες αρμοδιότητες του ΕΟΦ: • Αξιολογητικό έργο / Έκδοση Αδειών Κυκλοφορίας

  προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ • Επιθεώρηση και έλεγχος της αγοράς • Παρακολούθηση επάρκειας / αντιμετώπιση ελλείψεων • Εργαστηριακός έλεγχος • Φαρμακοεπαγρύπνιση / Υλικοεπαγρύπνιση • Κλινικές Μελέτες

  http://www.eofse.gr/ http://www.eofse.gr/

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ): Νέες Προοπτικές και Εξελίξεις

  Η Πλευρά των Εργαζομένων του ΕΟΦ ΕΟΦ: 2009 – 2013

  Προσθήκη Νέων Αρμοδιοτήτων: • Τιμολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων • Υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης • Επιτροπή Εκτός Ενδείξεων (Off-label use) • Αξιολόγηση Κοινοποιημένων Οργανισμών (CE) • Αδειοδότηση Φαρμακαποθηκών/Πρατήρια/Κέντρα Διανομής

  Ανάληψη υποχρεώσεων Ελληνικής Προεδρίας 1ο εξάμηνο 2014

  http://www.eofse.gr/ http://www.eofse.gr/

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ): Νέες Προοπτικές και Εξελίξεις

  Η Πλευρά των Εργαζομένων του ΕΟΦ ΕΟΦ: 2009 – 2013

  Μνημόνια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

  • Οριζόντιες Περικοπές Προσλήψεων (πάγωμα ΑΣΕΠ και 1:5)

  • Οριζόντιες Μισθολογικές Περικοπές (εφαρμογή Ενιαίου Μισθολογίου, μείωση αποδοχών κατά 50%)

  • Περιορισμοί μετακινήσεων εκτός έδρας (5ημέρες/μήνα)

  Αυτοχρηματοδοτούμενος, πλεονασματικός χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού

  http://www.eofse.gr/ http://www.eofse.gr/

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ): Νέες Προοπτικές και Εξελίξεις

  Η Πλευρά των Εργαζομένων του ΕΟΦ

  ΕΟΦ: 2009 – 2013

  Αρνητικές Επιπτώσεις

  Αποθεματικό ΕΟΦ: 3/2012: 106 εκατομμύρια

  Κούρεμα PSI: 70 εκατομμύρια

  http://www.eofse.gr/ http://www.eofse.gr/

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ): Νέες Προοπτικές και Εξελίξεις

  Η Πλευρά των Εργαζομένων του ΕΟΦ ΕΟΦ: 2009 – 2013

  Αρνητικές επιπτώσεις στις λειτουργίες του Οργανισμού

  Αξιολόγηση & έκδοση αδειών κυκλοφορίας

  Έλεγχος της Αγοράς

  Ανάληψη αρμοδιοτήτων Κράτους Μέλους Αναφοράς για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων σε άλλα Κ.Μ.

  Συμμετοχή στην αξιολόγηση προϊόντων τα οποία εγκρίνονται

  με Κεντρική Διαδικασία

  http://www.eofse.gr/ http://www.eofse.gr/

 • Εθνικός Οργανισμός Φαρμ