ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με...

of 16 /16
Τουρκία ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ

Embed Size (px)

Transcript of ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με...

Page 1: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το 1985 στον κατάλογο Μνημεία

ΤουρκίαΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΤΗΝ

Page 2: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το 1985 στον κατάλογο Μνημεία

2

Η Κωνσταντινούπολη, διεθνώς γνωστήως Ιστάνμπουλ είναι η μεγαλύτερη πόληκαι λιμάνι της Τουρκίας. Συνιστά ταυτό-χρονα κύριο πολιτισμικό, οικονομικό καιβιομηχανικό κέντρο της χώρας. Με πλη-θυσμό περίπου 12 εκατομμύρια κατοί-κων, αποτελεί μια από τις πολυπληθέστε-ρες πόλεις του κόσμου. Η σημερινήτοποθεσία της Κωνσταντινούπολης κείταιεπί της αρχαίας πόλης Βυζάντιο, που έλκειτην ονομασία της από τον Βύζαντα τωνΜεγάρων, ιδρυτή της πόλης το 667 π.Χ..Είναι κτισμένη στις δύο πλευρές του Κε-ρατίου Κόλπου (τουρκ. Haliç) στη νότιαείσοδο του στενού πορθμού του Βοσπό-ρου που με μήκος περίπου 35 χλμ. συνδέειτη Μαύρη Θάλασσα (τουρκ. Karadeniz)στο βορρά με τη θάλασσα του Μαρμαράστο νότο. Αποτελεί κατά αυτό τον τρόποτη μοναδική πόλη στον κόσμο που βρί-σκεται σε δύο ηπείρους, την Ευρώπη(Ανατολική Θράκη) και την Ασία. Η σύγ-χρονη πόλη χωρίζεται σε τρεις κύριες ζώ-νες που περιλαμβάνουν την παλαιά Κων-σταντινούπολη (τουρκ. Eminönü καιFatih), την περιοχή του Μπέηογλου(τουρκ. Beyoglu) με τη συνοικία του Γα-λατά και τον ομώνυμο πύργο, καθώς καιτο Σκούταρι (τουρκ. Üsküdar) μαζί μεάλλα προάστια που βρίσκονται στην απέ-ναντι ασιατική πλευρά του Βοσπόρου.Στη μακραίωνη ιστορία της, υπήρξε πρω-τεύουσα τριών διαδοχικών αυτοκρατο-ριών: της Ρωμαϊκής (324-395), Βυζαν-τινής (395-1453), και Οθωμανικής(1453-1922) με συνέπεια την ανάδειξηαλλά και τη γεφύρωση των τριών πολι-τισμών σε μια σύμμεικτη σήμερα παρου-σία. Ως πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυ-τοκρατορίας, υπήρξε κέντρο τουελληνικού στοιχείου για περισσότερο απόχίλια χρόνια. Κατά τη διάρκεια της Βυ-ζαντινής περιόδου το ελληνικό στοιχείοανθούσε υπό την προστασία της αυτο-κρατορίας και η Κωνσταντινούπολη ήταντο κέντρο ανάπτυξής του. Μετά από τηνκατάληψη από τους Ρωμαίους της Αθή-νας, ο ελληνισμός βρέθηκε μέσω διάν-θισης αργότερα στην Κωνσταντινού-πολη. Οι ιστορικές περιοχές της πόλης,με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το1985 στον κατάλογο Μνημεία Παγκό-σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥ-ΝΕΣΚΟ. Στα σημαντικότερα αξιοθέατατης πόλης ανήκουν η Αγία Σοφία, το ανά-κτορο Τοπ Καπί και το τζαμί του Σουλεϊ-μάν, καθώς και το τζαμί του ΣουλτάνουΑχμέτ («Μπλε τζαμί»). Στην πόλη εδρεύειεπίσης το αρχαιότερο πανεπιστήμιο τηςΤουρκίας.

Κωνσταντινούπολη

Page 3: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το 1985 στον κατάλογο Μνημεία

4&5 μέρες↝ αεροπορικώς

1η ημέρα: Πτήση για ΚωνσταντινούποληΣυγκέντρωση στο αεροδρόμιο, έλεγχος και πτήση γιαΚωνσταντινούπολη. Άφιξη στη βασιλίδα των πόλεων,την Κωνσταντινούπολη. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο,έχοντας το βράδυ μας ελεύθερο για βόλτα στην κεντρικήπλατεία της Κωνσταντινούπολης, την πλατεία Ταξίμ.

2η ημέρα: ΚωνσταντινούποληΑφού προγευματίσουμε, ξεκινάμε με έναν «οδικό» περίπλουτων Θεοδοσιανών τειχών. Μας δίνεται έτσι η ευκαιρίανα επισκεφθούμε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής.Βλέπουμε ακόμη εκεί τους τάφους Πατριαρχών. Συνεχίζουμεκι επισκεπτόμαστε την εκκλησία της Παναγίας των Βλα-χερνών, όπου γράφηκε το 626 το «Τη Υπερμάχω», ούμνος στην Υπέρμαχο Θεοτόκο. Στη συνέχεια κατευθυ-νόμαστε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την κιβωτότης Ορθοδοξίας. Επισκεπτόμαστε τον πατριαρχικό ναό,βλέπουμε τα γραφεία του Πατριαρχείου, όπως και τηναίθουσα της έψησης του Αγίου Μύρου. Και περνάμε στησκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί Τσαρσί,με τις 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε μιατεράστια ποικιλία προϊόντων. Και από εκεί, από το λιμανάκιτου Καμπάτας, προαιρετική εκδρομή με το πλοιάριο τηςγραμμής, στο τέταρτο νησί των Πριγκηπονήσων, τη μο-ναδική Πρίγκηπο. Προαιρετικά, κάνουμε το γύρο τουνησιού με τα παϊτόνια που υπάρχουν εκεί. Επιστρέφουμεστο ξενοδοχείο και διανυκτερεύουμε.

3η ημέρα: ΚωνσταντινούποληΜέρα ελεύθερη στην πλούσια και αξιόλογη αγορά της

πόλης. Παράλληλα σας προτείνουμε περίπατο στο ιστορικόκέντρο όπου θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε τζαμιά-μνημεία της άλλοτε κραταιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας(Τζαμί Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, Τζαμί του ΡουστένΠασά, Γενί Τζαμί).

4η ημέρα: ΚωνσταντινούποληΜετά το πρόγευμά μας συμμετέχουμε προαιρετικά σε μιαπλωτή περιήγηση στο μοναδικό Βόσπορο, το κανάλι πουενώνει τη Θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα.Συνεχίζουμε και περνώντας μπροστά από το τέμενος τουΠορθητή, όπου βρισκόταν ο ναός των Αγίων Αποστόλων,περνάμε πλάι από την Κερκόπορτα και ξεναγούμαστε στηΜονή της Χώρας, τη μεγαλύτερη πινακοθήκη βυζαντινώνψηφιδωτών στον κόσμο. Τα Ευαγγέλια της Εκκλησίας μας,μάς παρουσιάζονται ψηφιδογραφημένα. Στην ίδια περιοχή,θαυμάζουμε και το τέμενος της Μιριμάχ, κόρης του Σουλεϊμάντου Μεγαλοπρεπούς, δημιούργημα και αυτό του αρχιτέκτοναΣινάν. Και συνεχίζουμε για το Βυζαντινό ιππόδρομο. Εκεί,βλέπουμε τη γερμανική κρήνη του Κάϊζερ, δώρο του στοσουλτάνο Μουράτ Β΄, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρειεπάνω του ιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, τηστήλη του Πορφυρογέννητου.Επόμενη επίσκεψή μας, στο αρχιτεκτονικό αριστούργηματων αιώνων, την εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, τοδημιούργημα των αρχιτεκτόνων, Ανθέμιου και Ισίδωρου.Κατόπιν, απαραίτητη η επίσκεψή μας στη Δεξαμενή τουΙουστινιανού, με τους διαφόρων ρυθμών κίονες. Ακολουθείη ξενάγησή μας στο παλάτι του Τοπ Καπί, που είναι τοπρώτο παλάτι που δημιουργήθηκε από τους Οθωμανούς

μετά την άλωση της Πόλης. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείοκαι το βράδυ συμμετέχουμε προαιρετικά στη νυχτερινήδιασκέδαση με χορούς και τραγούδια της Ανατολής. Επι-στρέφοντας στο ξενοδοχείο, διανυκτερεύουμε.

5η ημέρα: Κωνσταντινούπολη}Πτήση επιστροφής Πρόγευμα και προετοιμασία για αναχώρηση. Μετάβασηστο αεροδρόμο και πτήση επιστροφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:• Στην 4ήμερη εκδρομή δεν ισχύει η 3η μέρα του5νθήμερου προγράμματος.• Η εκδρομή στα Πριγκηπόννησα πραγματοποιείταιεφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Βόσπορος - Πριγκηπόννησα

Κωνσταντινούπολη

Τι σας προσφέρουμε:� Αεροπορικά εισιτήρια

� Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία

� Πρωινά

� Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν

� Ξεναγήση 1 ή 2 μέρες αντίστοιχα

� Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας

� Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλισηαστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνει:Φόρους αεροδρομίων, εισόδους μουσείων, πάρ-κων και αρχαιολογικών χώρων, διασκεδάσεις,ποτά, φιλοδωρήματα, βαπορέτα και ό,τι αναφέρεταιστο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

3

ΑΕ

ΡΟ

ΠΟ

ΡΙ

ΚΕ

Σ

ΕΚ

ΔΡ

ΟΜ

ΕΣ

Σ

ΤΗ

Ν

ΤΟ

ΥΡ

ΚΙ

Α

2-12E &

HOTEL CITY 4* or similar (Laleli) 279 € 279 €

HOTEL PEAK 4* or similar (Taksim) 289 € 319 € 40%

HOTEL LION/PERA TULIP 4* or similar 299 € 329 €

HOTEL CITY 4* or similar (Laleli) 329 € 329 €

HOTEL PEAK 4* or similar (Taksim) 339 € 359 € 40%

HOTEL LION/PERA TULIP 4* or similar 359 € 379 €

4

100 €TURKISH AIR

1 - 70 €

5 100 €

TURKISH AIR 1

-70€

15%

15%

Page 4: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το 1985 στον κατάλογο Μνημεία

ΕΠ

ΙΛΕ

ΓΜ

ΕΝ

Α -

ΣΥ

ΝΕ

ΡΓ

ΑΖ

ΟΜ

ΕΝ

Α Ξ

ΕΝ

ΟΔ

ΟΧ

ΕΙΑ

ΣΤ

ΗΝ

ΚΩ

ΝΣ

ΤΑ

ΝΤ

ΙΝΟ

ΥΠ

ΟΛ

Η

4

Hotel City 4* www.cityotel.com

AKSARAY

Grand Beyazit 4* www.hotelbeyazid.comHotel Pera Tulip 4*www.peratulip-hotel.com

Hotel Peak 4* www.thepeakhotel.com.tr

Αυτό το ξενοδοχείο στην παλιά πόλη της Κωνσταντι-νούπολης είναι καλόγουστο και βρίσκεται σε κοντινήαπόσταση με τα πόδια από την Αγία Σοφία και το πα-λάτι Τοπ Καπί. Διαθέτει πολυτελές σπα με τουρκικόχαμάμ και περιποιήσεις μασάζ.Κάθε δωμάτιο στο TheCity Hotel είναι όμορφα επιπλωμένο και παρέχει τηλε-όραση LCD και δωρεάν Wi-Fi πρόσβαση. Όλα τα δω-μάτια έχουν ένα μεγάλο, μοντέρνο μπάνιο με υψηλήςποιότητας προϊόντα περιποίησης. Οι σουίτες περιλαμ-βάνουν ξεχωριστό χώρο σαλονιού και μπανιέρα-υδρομασάζ.

Αυτό το design ξενοδοχείο βρίσκεται στη συνοικίαΜπέηογλου και προσφέρει πολυτελή, μαρμάρινοχώρο πισίνας με υδρομασάζ και ένα εστιατόριο. Ηπολυσύχναστη λεωφόρος İstiklal απέχει λίγα λεπτά.Τα δωμάτια του Pera Tulip Hotel διαθέτουν κομψήεπίπλωση, κεφαλάρια μπροκάρ και μεταξωτά καλύμ-ματα στα κρεβάτια. Περιλαμβάνουν διαδραστική τη-λεόραση επίπεδης οθόνης 32 ιντσών, δωρεάν Wi-Fiκαι στερεοφωνικό ηχοσύστημα.Το κέντρο σπα διαθέτει πισίνα, υδρομασάζ, εξοπλι-σμό γυμναστηρίου, φινλανδική σάουνα και ατμόλου-τρο.

Αυτό το ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη απέχει 2λεπτά από το Μεγάλο Παζάρι και 10 λεπτά από τοΜπλε Τζαμί και την Αγία Σοφία. Διαθέτει γυμναστή-ριο, υδρομασάζ και υπηρεσίες μασάζ. Παρέχει δω-ρεάν Wi-Fi πρόσβαση.Τα κλιματιζόμενα δωμάτια στο 4 αστέρων GrandBeyazit Hotel διαθέτουν μίνι μπαρ, τηλεόραση και κα-θιστικό με τραπεζάκι του καφέ.Στο Grand Beyazit έχετε διάφορες επιλογές για χαλά-ρωση, όπως τουρκικό λουτρό, σάουνα και ατμόλου-τρο.

Στην περιοχή Beyoglu (Πέρα) της Κωνσταντινούπο-λης, το Peak Hotel προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και 2εστιατόρια σε μια από τις παλιότερες συνοικίες τηςΚωνσταντινούπολης. Το Μουσείο του Πέρα βρίσκεται200μ. μακριά.Το Peak Hotel διαθέτει σύγχρονα δωμάτια με κλιματι-σμό, μίνι μπαρ και παροχές για τσάι και καφέ. Για περισ-σότερη άνεση, όλα τα δωμάτια παρέχουν χνουδωτάμπουρνούζια.Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουνμεσογειακή κουζίνα και διάφορα κοκτέιλ στο The Junc-tion Restaurant & Bar, το οποίο περιλαμβάνει μπαλκόνιειδικά σχεδιασμένο για το καλοκαίρι.

TAKSIM

TAKSIM LALELI

Page 5: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το 1985 στον κατάλογο Μνημεία

ΕΠ

ΙΛΕ

ΓΜ

ΕΝ

Α -

ΣΥ

ΝΕ

ΡΓ

ΑΖ

ΟΜ

ΕΝ

Α Ξ

ΕΝ

ΟΔ

ΟΧ

ΕΙΑ

ΣΤ

ΗΝ

ΚΩ

ΝΣ

ΤΑ

ΝΤ

ΙΝΟ

ΥΠ

ΟΛ

Η

5

Το Lyon Hoyel προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με δω-ρεάν Wi-Fi και ένα εστιατόριο που σερβίρει τουρκικέςσπεσιαλιτέ. Βρίσκεται στο κέντρο της ΚωνσταντινούποληςSehzadebasim, και απέχει 2χλμ. από το Πανεπιστήμιο τηςΚωνσταντινούπολης.Όλα τα δωμάτια έχουν απλή διακόσμηση και είναι εξο-πλισμένα με τηλέφωνο, μίνι μπαρ και ιδιωτικό μπάνιο.Κάθε δωμάτιο διαθέτει τηλεόραση επίπεδης οθόνης μεπρόσβαση σε δορυφορικά κανάλια.

Hotel Lion 4* www.taksimhotels.com

TAKSIM

Αυτό το ξενοδοχείο απέχει μόλις 300μ. από την ΠλατείαΤαξίμ και 1 λεπτό με τα πόδια από το σταθμό του μετρό.Το συνεδριακό κι εκθεσιακό κέντρο Lutfi Kirdar βρίσκεται900μ. μακριά. Διατίθεται δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi.Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στο χαμάμ ή τηναίθουσα μασάζ, αλλά και να κολυμπήσουν στην εξωτε-ρική πισίνα που περιβάλλεται από ξαπλώστρες.Τα δωμάτια του Golden Age 1 Hotel περιλαμβάνουν δια-κόσμηση με ζεστά χρώματα, έπιπλα με τουρκικές επιρ-ροές, τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ιδιωτικό μπάνιο καικαθιστικό με πολυθρόνες.

Hotel Golden Age I 4* www.goldenagehotel.com

TAKSIM

Το Grand Cevahir Hotel διαθέτει εσωτερική πισίνα, εξωτε-ρική πισίνα και γυμναστήριο με διαδρόμους γυμναστικήςκαι ελεύθερα βάρη. Απέχει 3,8χλμ. από την πλατεία Ταξίμκαι προσφέρει δωμάτιά με τηλεόραση επίπεδης οθόνηςκαι δωρεάν Wi-Fi.Όλα τα ευρύχωρα δωμάτια έχουν κλιματισμό, δορυφο-ρική τηλεόραση και lounge με άρτια φωτισμένη επιφά-νεια εργασίας και πολυτελείς πολυθρόνες. Όλα ταιδιωτικά μπάνια περιλαμβάνουν προϊόντα περιποίησηςκαι παντόφλες.

Hotel Grand Cevahir 5* www.gch.com.tr

SICLI

Page 6: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το 1985 στον κατάλογο Μνημεία

6

ΟΔ

ΙΚ

ΕΣ

Ε

ΚΔ

ΡΟ

ΜΕ

Σ

ΣΤ

ΗΝ

Τ

ΟΥ

ΡΚ

ΙΑ

1η ημέρα: Αναχώρηση }ΚωνσταντινούποληΑναχώρηση από τα γραφεία μας στις 22:30. Διασχίζοντας τμήματα της Εγνατίας οδού, καικάνοντας τις προβλεπόμενες στάσεις, διερχόμαστε έξω από την Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούποληκαι φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων επι-σκεπτόμαστε τα καταστήματα των αφορολογήτων ειδών, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνοβγαίνοντας από τη χώρα. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στο τουρκικό έδαφος.

2η ημέρα: ΚωνσταντινούποληΔιασχίζουμε την Ευρωπαϊκή Τουρκία, φθάνοντας το πρωί στη βασιλίδα των πόλεων, τηνΚωνσταντινούπολη. Ξεκινάμε με έναν «οδικό» περίπλου των Θεοδοσιανών τειχών. Θαεπισκεφθούμε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής με τους τάφους Πατριαρχών και ευεργετών.Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε τη σκεπαστή αγορά της Πόλης, το γνωστό Καπαλί Τσαρσί, μετις 4.000 μαγαζιά, όπου μπορούμε να βρούμε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μας, νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένααξιοθέατα της πόλης . Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και διανυκτερεύουμε

3η ημέρα: ΚωνσταντινούποληΜετά το πρόγευμά μας, συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια πλωτή περιήγηση στο μοναδικόΒόσπορο, το κανάλι που ενώνει τη Θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα. Στησυνέχεια, περνώντας μπροστά από το τέμενος του Πορθητή, όπου βρισκόταν ο ναός τωνΑγίων Αποστόλων, περνάμε πλάι από την Κερκόπορτα και ξεναγούμαστε στη Μονή τηςΧώρας, τη μεγαλύτερη πινακοθήκη βυζαντινών ψηφιδωτών στον κόσμο. Και συνεχίζουμεγια το Βυζαντινό ιππόδρομο. Εκεί, βλέπουμε τη γερμανική κρήνη του Κάϊζερ, δώρο του στοσουλτάνο Μουράτ Β΄, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω του ιερογλυφικά, το χάλκινοκίονα των Δελφών, τη στήλη του Πορφυρογέννητου.Επόμενη επίσκεψή μας, στο αρχιτεκτονικό αριστούργημα των αιώνων, την εκκλησία της τουΘεού Αγία Σοφία, το δημιούργημα των αρχιτεκτόνων, Ανθέμιου και Ισίδωρου. Κατόπιν,απαραίτητη η επίσκεψή μας στη Δεξαμενή του Ιουστινιανού, με τους διαφόρων ρυθμώνκίονες. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο παλάτι του Τοπ Καπί, που είναι το πρώτο παλάτι πουδημιουργήθηκε από τους Οθωμανούς μετά την άλωση της Πόλης. Επιστρέφουμε στοξενοδοχείο και το βράδυ συμμετέχουμε προαιρετικά στη νυχτερινή διασκέδαση με χορούςκαι τραγούδια της Ανατολής. Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο, διανυκτερεύουμε.

4η ημέρα: Κωνσταντινούπολη}ΕπιστροφήΠρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείοστο Φανάρι και στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών,όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ.Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο ISTANBUL FORUM, ένααπό τα πλέον σύγχρονα εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινού-πολης, όπου θα επισκεφθούμε το Aquarium (Ενυδρείο), όπουεκτίθενται πάνω από 10000 διαφορετικά θαλασσινών ειδών& ψαριών. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και μεενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη

1η ημέρα: Αναχώρηση }ΚωνσταντινούποληΑναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας. Διασχίζοντας τμήματα της Εγνατίας οδού, και κάνονταςτις προβλεπόμενες στάσεις, διερχόμαστε έξω από την Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη καιφθάνουμε στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστετα καταστήματα των αφορολογήτων ειδών. Περνώντας τη γέφυρα του Έβρου, μπαίνουμε στοτουρκικό έδαφος. Μετά τις συνοριακές διατυπώσεις, διασχίζουμε την Ευρωπαϊκή Τουρκία,φθάνοντας στη βασιλίδα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο, όπουτακτοποιούμαστε και ξεκουραζόμαστε. Το βράδυ μας, νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένααξιοθέατα της πόλης.

2η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - ΠριγκηπόννησαΠρωινό και συνεχίζουμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000καταστήματα για ψώνια σε δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντίκες κ.α. Στο χρόνοαυτό μπορείτε να περάσετε και μια βόλτα από την Αιγυπτιακή αγορά. Ακολούθως περνάμε από τηνπρώτη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου στην ασιατική ακτή. Άφιξη στη Χαλκηδόνα με τη γνωστήλεωφόρο Βαγδάτης και τα υπερπολυτελή εμπορικά καταστήματα. Συνεχίζουμε για το λιμάνι τουΜπόσταντζι, από όπου θα κάνουμε προαιρετική εκδρομή με το πλοιάριο της γραμμής, για τα μαγευτικάκαι καταπράσινα Πριγκιπόνησα. Άφιξη στην Πρίγκιπο και χρόνος ελεύθερος για βόλτα με τα γραφικάπαϊτόνια, όπου θα θαυμάσουμε τις αρχοντικές ξύλινες επαύλεις με τους ολάνθιστους κήπους. Για όσουςεπιθυμούν προτείνουμε την ανάβαση-προσκύνημα στο μοναστήρι του Αϊ-Γιώργη του Κουδουνά, πουβρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του νησιού, από όπου θα θαυμάσουμε την υπέροχη θέα όλων τωννησιών. Γεύμα ατομικά σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΚωνσταντινούποληΜετά το πρόγευμά μας συμμετέχουμε προαιρετικά σε μια πλωτή περιήγηση στο μοναδικό Βόσπορο, τοκανάλι που ενώνει τη Θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα. Συνεχίζουμε, και περνώνταςμπροστά από το τέμενος του Πορθητή, όπου βρισκόταν ο ναός των Αγίων Αποστόλων, περνάμε πλάιαπό την Κερκόπορτα και ξεναγούμαστε στη Μονή της Χώρας, τη μεγαλύτερη πινακοθήκη βυζαντινώνψηφιδωτών στον κόσμο. Και συνεχίζουμε για το Βυζαντινό ιππόδρομο. Εκεί, βλέπουμε τη γερμανικήκρήνη του Κάϊζερ, δώρο του στο σουλτάνο Μουράτ Β΄, τον Αιγυπτιακό οβελίσκο που φέρει επάνω τουιερογλυφικά, το χάλκινο κίονα των Δελφών, τη στήλη του Πορφυρογέννητου. Επόμενη επίσκεψή μας,στο αρχιτεκτονικό αριστούργημα των αιώνων, την εκκλησία της του Θεού Αγία Σοφία, το δημιούργηματων αρχιτεκτόνων, Ανθέμιου και Ισίδωρου. Κατόπιν, απαραίτητη η επίσκεψή μας στη Δεξαμενή τουΙουστινιανού, με τους διαφόρων ρυθμών κίονες. Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο παλάτι του Τοπ Καπί,που είναι το πρώτο παλάτι που δημιουργήθηκε από τους Οθωμανούς μετά την άλωση της Πόλης.Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το βράδυ συμμετέχουμε προαιρετικά στη νυχτερινή διασκέδαση μεχορούς και τραγούδια της Ανατολής. Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο, διανυκτερεύουμε.

4η ημέρα: Κωνσταντινούπολη}Επιστροφή

Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στοΦανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλει γιαπρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ. Χ, και στο Αγίασμα τηςΖωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή) με τα ψάρια της παράδοσης τηςΆλωσης και τους τάφους των Πατριαρχών. Στην συνέχεια θακατευθυνθούμε στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχροναεμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούμε τοAquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10000 διαφορετικάθαλασσινών ειδών & ψαριών. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχοςκαι με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

4 μέρες (3νύχτες) ↝ οδικώς 4 μέρες (2νύχτες) ↝ οδικώς

Κωνσταντινούπολη Κωνσταντινούπολη

ΔΩΡΟ νυχτερινήπεριήγηση

στα φημισμένααξιοθέατα της πόλης

Τι σας προσφέρουμε:4 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 Πρωινά 4 Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν 4 Ξεναγήσεις περιη-

γήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 4 Έμπειρο συνοδότου γραφείου μας 4 Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια καιασφάλιση αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνει:Εισόδους μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών χώρων, δια-σκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα, βαπορέτα και ό,τι αναφέρε-ται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

HOTEL CITY 4* or similar (Laleli) 179 € 179 €

HOTEL PEAK 4* or similar (Taksim) 189 € 219 €

HOTEL LION/PERA TULIP 4* or similar 199 € 229 €

K

HOTEL CITY 4* or similar (Laleli) 139 € 139 €

HOTEL PEAK 4* or similar (Taksim) 149 € 179 €

HOTEL LION/PERA TULIP 4* or similar 159 € 189 €

K

K

Page 7: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το 1985 στον κατάλογο Μνημεία

1η ημέρα: Αναχώρηση }Κων/ποληΑναχώρηση στις 06.00πμ από τα γραφεία μας και με τις απα-ραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίωνκαι χρόνος ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνονταςστην Ανατολική Θράκη θα περάσουμε έξω από την Κεσάνη,Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτήτης Θάλασσας του Μαρμαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολητο απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και νυχτερινήπεριήγηση στο φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης

2η ημέρα: Χαλκηδόνα, Πρίγκηπος & ΧάλκηΠρωινό στο ξενοδοχείο και περνάμε από την πρώτη κρεμαστήγέφυρα του Βοσπόρου στην ασιατική, ακτή. Άφιξη στη Χαλ-κηδόνα χρόνος ελεύθερος στην αγορά και συνεχίζουμε γιατο λιμάνι, από όπου θα πάρουμε το καραβάκι για τα μαγευτικάκαι καταπράσινα Πριγκιπόνησα. Άφιξη στην Χάλκη επίσκεψηστην Θεολογική Σχολή και συνεχίζουμε για την Πρίγκιπο.Άφιξη στην Πρίγκιπο και χρόνος ελεύθερος για βόλτα με ταγραφικά παϊτόνια, όπου θα θαυμάσουμε τις αρχοντικές ξύλινεςεπαύλεις με τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυμούν,προτείνουμε την ανάβαση-προσκύνημα στο μοναστήρι τουΑι-Γιώργη του Κουδουνά, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείοτου νησιού, από όπου θα θαυμάσουμε την υπέροχη θέαόλων των νησιών. Γεύμα ατομικά σε παραθαλάσσια ψαρο-ταβέρνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα : ΜΟΥΣΕΙΑΠρωινό και επίσκεψη-ξενάγηση στο ανάκτορο του ΝτολμάΜπαξέ, στην ακτή του Βοσπόρου. Συνεχίζουμε με επίσκεψηστο Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), με τα ψάριατης παράδοσης της Άλωσης και τους τάφους των Πατριαρχώνκαι την ιστορική Μονή της Χώρας με τα υπέροχα ψηφιδωτά,το Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών (όπου εψάλει γιαπρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ. Χ.) για να

καταλήξουμε για προσκύνημα στο Ορθόδοξο ΟικουμενικόΠατριαρχείο στο Φανάρι. Στη συνέχεια θα επιστεφθούμε καιθα ξεναγηθούμε στην Αγία Σοφία και στην υπόγεια ΒασιλικήΚινστέρνα (Δεξαμενή- Υδραγωγείο) του Ιουστινιανού.. Ακόμηθα δούμε το Μπλέ Τζαμί, τον Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αι-γυπτιακό οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των Δελφών, τη στήλητου Κωνσταντίνου και τη Γερμανική Κρήνη του 1898. Επιστροφήστο ξενοδοχείο.

4η μέρα : ΒΟΣΠΟΡΟΣΠρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας αρχίζει με προαιρετικήκρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου,όπου, από θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλάκαι τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχριτην δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Συνεχίζουμεοδικώς κατά μήκος της ευρωπαϊκής ακτής περνώντας από ταξακουστά χωριά του Βοσπόρου ( Μέγα Ρεύμα, Μπεμπέκ,Στενή, Νιχώρι, Μπουγιούκ Ντερέ μέχρι και τα Θεραπειά).Καθοδόν θα θαυμάσουμε το παρελθόν αλλά και το παρόντου Βοσπόρου, με τα παλάτια και τις σύγχρονες υπερπολυτελείςκατοικίες. Συνεχίζουμε στο Λεβέντ (το Μανχάταν της Κων-σταντινούπολης) και επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο Saphire.Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Κωνσταντινούπολη}ΕπιστροφήΠρωινό και συνεχίζουμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά τηςπόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα για ψώνιασε δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά,αντίκες κ.α., χωρίς να παραλείψουμε το απαραίτητο «παζάρι»,φυσικά. Στο χρόνο αυτό μπορείτε να περάσετε και μια βόλτααπό την Αιγυπτιακή αγορά (Μισίρ Τσαρσί). Αναχώρηση καιάφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσεςστάσεις καθοδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

Τι σας προσφέρουμε:4 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία

4 Επιλεγμένη διατροφή.

4 Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένοκλιματιζόμενο λεωφορείο

4 Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρό-γραμμα

4 Συνοδό -αρχηγό του γραφείου μας

4 Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνει:Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων,κρουαζιέρες, καραβάκι για πριγκηπόννησα,επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέρεται στοπρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με δια-φορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ήεορτών.

ΔΩΡΟ νυχτερινήπεριήγηση

στα φημισμένααξιοθέατα της πόλης

5 μέρες ↝ οδικώς

Βόσπορος - Προύσα- Πριγκηπόννησα

Κωνσταντινούπολη

ΟΔ

ΙΚ

ΕΣ

Ε

ΚΔ

ΡΟ

ΜΕ

Σ

ΣΤ

ΗΝ

Τ

ΟΥ

ΡΚ

ΙΑ

7

2-12

HOTEL CITY 4* or similar (Laleli) 229 € 229 €

HOTEL PEAK 4* or similar (Taksim) 239 € 259 € 15% 40%

Page 8: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το 1985 στον κατάλογο Μνημεία

ΟΔ

ΙΚ

ΕΣ

Ε

ΚΔ

ΡΟ

ΜΕ

Σ

ΣΤ

ΗΝ

Τ

ΟΥ

ΡΚ

ΙΑ

8

Τι σας προσφέρουμε:4 Τις διανυκτερεύσεις στα επιλεγμένα ξε-

νοδοχεία. 4 Ημιδιατροφή εκτός Κων/λεως. 4 Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψω-

μένο κλιματιζόμενο λεωφορείο του γρα-φείου μας.

4 Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με τοπρόγραμμα

4 Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας 4 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 4 Το αεροπορικό εισιτήριο μίας διαδρομής.

Δεν περιλαμβάνει:Φόρους αεροδρομίου, εισόδους μουσείωνκαι αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέον γεύ-ματα, ποτά, φιλοδωρήματα . Oτι αναφέρεταιως προαιρετικό στο πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣH: Η εκδρομή πραγματοποιείται και μεαντίστροφη φορά. Πτήση προς Σμύρνη καιοδική επιστροφή στην Ελλάδα.

Στην 6ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 7ημέρα, και η πτήση επιστροφής είναι στην 6η ημέρα.

1η ημέρα: Αναχώρηση }ΚωνσταντινούποληΣυγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 06.00πμ.Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν, φθάνουμε στα σύνορατων Κήπων. Έλεγχος διαβατηρίων και άφιξη στην Κωνσταντι-νούπολη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το από-γευμα χρόνος ελεύθερος.

2η ημέρα : Κωνσταντινούπολη} Προκόπι Πρωινό και περνώντας την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρουπου ενώνει την Ευρώπη με την Ασία και διαμέσου Νικομήδειας,Μπόλου (αρχ.Κλαυδιούπολις) και Άγκυρας, διασχίζουμε το ορο-πέδιο της Ανατολίας. Άφιξη στο Προκόπι και τακτοποίηση στοξενοδοχείο. Επίσκεψη-προσκύνημα στην οικία που έζησε οΆγιος Ιωάννης ο Ρώσος.

3η ημέρα : Καππαδοκία Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πόλη της Σινασσού θα δούμε τομεγαλοπρεπή ναό του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης καθώς καιτον ναό του Αγ. Βασιλείου. Συνεχίζουμε στο υπαίθριο μουσείοτης κοιλάδας στα Κόραμα, σε ένα υπέροχο τοπίο από λαξευμένεςστους βράχους εκκλησίες και μοναστήρια με μοναδικές βυζαν-τινές τοιχογραφίες – αγιογραφίες. Ξεχωριστό ενδιαφέρον πα-ρουσιάζουν η Σκοτεινή Εκκλησία, η Εκκλησία του Μήλου και ησημαντικότερη από όλες Τοκαλι Κιλισε με τοιχογραφίες πουαπεικονίζουν σκηνές από τη ζωή του Χριστού. Στη συνέχειαακολουθώντας το ηφαιστειακό ανάγλυφος των περιοχών τηςΖέλβης και της Αβάνου θα θαυμάσουμε από κοντά το μοναδικόδημιούργημα της φύσης και χαρακτηριστικό της Καππαδοκίας,τις περίφημες «νεραϊδοκαμινάδες». Θα καταλήξουμε στην Και-σαρεία, οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο της Καππαδοκίας,πατρίδα του Μεγάλου Βασιλείου. Περιήγηση στα αξιοθέατα τηςπόλης και βόλτα στην κλειστή αγορά της. Επιστροφή στο ξενο-δοχείο. Το βράδυ προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση με παρα-δοσιακούς ρυθμούς της Ανατολίας.

4η ημέρα : Καππαδοκία Πρωινό στο ξενοδοχείο. Περνώντας δια μέσω των ηφαιστειακώνφαραγγιών φθάνουμε στην υπόγεια πόλη της Μαλακοπής με βά-θος περίπου 85 μέτρων σε 8 διαφορετικά επίπεδα με την εκκλησίατων Αγ. Θεοδώρων να δεσπόζει στην είσοδό της. Στην συνέχεια

αναχωρούμε για έναν από τους εντυπωσιακότερους σχηματισμούςτης νότιας Καππαδοκίας, την κοιλάδα του Περιστρέματος (Ihlara)με τις αναρίθμητες λαξευμένες εκκλησίες και κατοικίες μοναχών.Περιήγηση στους τόπους όπου αγίασαν μορφές του ορθόδοξουμοναχισμού και επόμενος σταθμός η πόλη της Καρβάλης, με τονναό του Αγ.Γρηγορίου του Θεολόγου χτισμένη σε μια πλαγιά απόπωρόλιθο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα : Προκόπιο } Παμούκαλε Μετά το πρωινό αναχώρηση και δια μέσου Ακσαράι, (αρχαίαΑρχελαΐς), Ικονίου (μια από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμουκαι φυσικό σταυροδρόμι που ενώνει όλη την Ανατολία, σταόρια μεταξύ Καππαδοκίας και Φρυγίας) και Αντιόχειας της Πι-σιδίας, άφιξη στην Ιεράπολη (Pamukkale). Τακτοποίηση στοξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα : Παμούκαλε}Σμύρνη Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο απόκοσμο περιβάλλον τηςευρύτερης περιοχής. Στους γυμνούς λόφους πάνω από την πόλη, οιαποθέσεις του θερμού νερού (37 βαθμών Κελσίου), σε μεταλλικάάλατα έχουν δημιουργήσει ένα απόκοσμο τοπίο με μικρές λίμνες,ασβεστολιθικές λεκάνες ιαματικών νερών και καταρράκτες σε ένακατάλευκο περιβάλλον. Αναχώρηση μέσω Αιδινίου, όπου θα επι-σκεφθούμε την αρχαία Έφεσο. Στον αρχαιολογικό χώρο θα δούμετο Βουλευτήριο, το Πρυτανείο, τη Δημόσια Αγορά, το Νυμφαίο, τηΒιβλιοθήκη του Κέλσου, το Θέατρο, το Γυμνάσιο και το Στάδιο. Τοαπόγευμα άφιξη στην Σμύρνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η μέρα : Σμύρνη}Πτήση επιστροφήςΠρωινό στο ξενοδοχείο. Στην περιήγηση της Σμύρνης θα δούμετο Διοικητήριο με το Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά αρχοντικάκαι στη συνέχεια θα περάσουμε από την προκυμαία του Κορ-δελιού. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης και μεταφοράστο αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής για Θεσσαλονίκη.

6 & 7 μέρες ↝ οδικώς/αεροπορικώς

Κωνσταντινούπολη-Προκόπι - Σμύρνη

Καππαδοκία-Παμούκαλε

2-12 &

01 , 07 A 76 + 5

375 €

02 , 07 A 6 5 + 4 330 €

charter flight75 €15% 3* & 4* 40%

Page 9: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το 1985 στον κατάλογο Μνημεία

1η ημέρα: Αναχώρηση }ΤσανάκαλεΣυγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 06.00πμ.Με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, φθάνουμε στα σύνορα. Έλεγχοςδιαβατηρίων και σύντομη στάση στο κατάστημα αφορολογήτωνειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας έξωαπό την Κεσάνη, θα περάσουμε τα στενά του Ελλησπόντου απότην Μάδυτο στο Τσανάκκαλε, με το ferryboat. Επίσκεψη στιςαρχαιότητες της μυθικής Τροίας, την πόλη του Πριάμου, όπουθα δούμε ερείπια από την παλιά πόλη και το αντίγραφο τουΔουρείου Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο με τα αλ-λεπάλληλα στρώματα υπολειμμάτων από τις διάφορες φάσειςύπαρξης της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα : Τσανάκαλε}Αϊβαλί}Πέργαμος}Σμύρνη Μετά το πρωινό μας δια μέσου μιας πανέμορφης διαδρομήςστις κατάφυτες πλαγιές του όρους Ίδη, συνεχίζουμε για Αδρα-μύττιο για να φθάσουμε στο πανέμορφο Αϊβαλί, τις αλλοτινέςΚυδωνιές, μέσα σε ένα απέραντο κάμπο από ελαιόδεντρα. θαπεριηγηθούμε στο Αϊβαλί, στα γραφικά σοκάκια με τις παλιέςσαπωνοποιίες. Θα δούμε τα παλιά ελληνικά αρχοντικά σπίτιαπου σώζονται ακόμη και κοσμούν το Αϊβαλί. Βόλτα στο γραφικόλιμανάκι με τις παραδοσιακές ταβέρνες και επίσκεψη στα πανέ-μορφα Μοσχονήσια, ένα σύμπλεγμα από 22 μικρά νησάκια δια-σκορπισμένα στο κόλπο του Αιβαλιού. Εκεί ακόμη σώζονταιερείπια από το Ναό των Ταξιαρχών του 1890. Αναχωρούμε γιανα επισκεφθούμε την Αρχαία Πέργαμο, μία από τις λαμπρότερεςπόλεις της αρχαιότητας. Γεύμα εξ ιδίων και ξενάγηση στο Ασκλη-πιείο της Περγάμου. Δια μέσου Μενεμένης φθάνουμε, το βράδυ,στην Σμύρνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα : ΈφεσοςΜετά το πρωινό θα α επισκεφθούμε την Αρχαία Έφεσο. Η αρχαίαΈφεσος αποτέλεσε για πάνω από 1000 χρόνια μια μεγαλούπολητου ελληνισμού. Πατρίδα του φιλόσοφου Ηράκλειτου ήταν γνω-στή σε όλο τον αρχαίο κόσμο για την λατρεία της Εφεσίας Αρ-

τέμιδος. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια ήταν ήδη μεγάλη πόληκαι αναφέρεται στις γνωστές προς Εφεσίους επιστολές του απο-στόλου Παύλου και ως μία από τις Επτά Εκκλησίες της Αποκά-λυψης. Στον αρχαιολογικό χώρο θα δούμε το Βουλευτήριο, τοΠρυτανείο, την Δημόσια Αγορά, το Νύμφαιο, την Βιβλιοθήκητου Κέλσου, το Θέατρο, το Γυμνάσιο και το Στάδιο. Τριγύρωαπό την Έφεσο θα επισκεφθούμε τον Κιρκιντζέ, το ελληνικό χω-ριό που αναφέρει η Διδώ Σωτηρίου στα «Ματωμένα Χώματα»και το κοσμοπολίτικο θέρετρο Κουσάντασι. Ελεύθερος χρόνοςστην πλούσια αγορά του και γεύμα εξ ιδίων σε παραθαλάσσιαταβέρνα. Επιστροφή στην Σμύρνη.

4η ημέρα : ΤσεσμέςΠρωινό. Ελεύθερη μέρα στην αγορά της Σμύρνης. Θα κατευ-θυνθούμε προς τον παραθαλάσσιο Τσεσμέ, την παλιά ελληνικήΚρήνη ακριβώς απέναντι από την Χίο, στην δυτική άκρη τηςχερσονήσου της Ερυθραίας. Η πορεία μας ακολουθεί την νότιαακτή του κόλπου της Σμύρνης, και θα περάσουμε έξω από ταΒουρλά, την Σκάλα Βουρλών (αρχ. Κλαζομεναί), όπου σώζεταικαι το σπίτι του ποιητή Γιώργου Σεφέρη, τα Αλάτσατα, το Λυθρί(αρχ.Ερυθραί), την Κάτω Παναγία και άλλα χωριά όπου ο ελ-ληνισμός ανθούσε μέχρι το 1922. Στον Τσεσμέ θα παραμείνουμεγια γεύμα εξ’ ιδίων σε μια από τις παραθαλάσσιες ψαροταβέρνες.Επιστροφή στην Σμύρνη.

5η μέρα: ΠαμούκαλεΠρωινό στο ξενοδοχείο. Μέσω Αϊδινίου και κινούμενοι στη κοιλάδατου Μαιάνδρου ποταμού, άφιξη στο Παμούκκαλε. Επίσκεψη στοαπόκοσμο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Στους γυμνούςλόφους πάνω από την πόλη, οι αποθέσεις του θερμού νερού (37βαθμών Κελσίου), σε μεταλλικά άλατα έχουν δημιουργήσει ένααπόκοσμο τοπίο με μικρές λίμνες, ασβεστολιθικές λεκάνες ιαματικώννερών και καταρράκτες σε ένα κατάλευκο περιβάλλον. Χρόνοςελεύθερος για δείπνο εξ ιδίων και επιστροφή στην Σμύρνη.

6η μέρα : Σμύρνη}Πτήση επιστροφήςΠρωινό στο ξενοδοχείο. Στην περιήγηση της Σμύρνης θα δούμετο Διοικητήριο με το Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά αρχοντικάκαι στη συνέχεια θα περάσουμε από την προκυμαία του Κορ-δελιού. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης και μεταφοράστο αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής για Θεσσαλονίκη.

Τι σας προσφέρουμε:4 Τις διανυκτερεύσεις στα επιλεγμένα ξε-

νοδοχεία. 4 Ημιδιατροφή. 4 Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψω-

μένο κλιματιζόμενο λεωφορείο του γρα-φείου μας.

4 Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με τοπρόγραμμα

4 Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας 4 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 4 Το αεροπορικό εισιτήριο μίας διαδρομής.

Δεν περιλαμβάνει:Φόρους αεροδρομίου, εισόδους μουσείωνκαι αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέον γεύ-ματα, ποτά, φιλοδωρήματα . Oτι αναφέρεταιως προαιρετικό στο πρόγραμμα.

Η εκδρομή πραγματοποιείται και με αντίστροφηφορά. Πτήση προς Σμύρνη και οδική επιστροφήστην Ελλάδα. Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η5η ημέρα - εκδρομή στο Παμούκκαλε.

5 & 6 μέρες ↝ οδικώς/αεροπορικώς

Τσεσμέ - Αϊβαλί - Πέργαμος -Παμούκαλε

Σμύρνη-Τσανάκαλε-Έφεσο

ΟΔ

ΙΚ

ΕΣ

Ε

ΚΔ

ΡΟ

ΜΕ

Σ

ΣΤ

ΗΝ

Τ

ΟΥ

ΡΚ

ΙΑ

9

2-12 &

02, 07 A 6 320 €

03, 07A 5 270 €

75 €40% charter flight 3* & 4* 15%

Page 10: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το 1985 στον κατάλογο Μνημεία

ΟΔ

ΙΚ

ΕΣ

Ε

ΚΔ

ΡΟ

ΜΕ

Σ

ΣΤ

ΗΝ

Τ

ΟΥ

ΡΚ

ΙΑ

10

Τι σας προσφέρουμε:4 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία

4 Ημιδιατροφή

4 Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν

4 Εισιτήρια πλοίων στα Δαρδανέλια

4 Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα μετο πρόγραμμα

4 Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας

4 Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια καιασφάλιση αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνει:Εισόδους μουσείων, πάρκων και αρχαι-ολογικών χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φι-λοδωρήματα, και ό,τι αναφέρεται στοπρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινό-μενο.

1η ημέρα: Αναχώρηση }ΑϊβαλίΑναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας και κάνοντας τις προ-βλεπόμενες στάσεις, διερχόμαστε έξω από την Καβάλα, Ξάνθη,Αλεξανδρούπολη και φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό τωνΚήπων, όπου μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων επισκεπτόμαστετα καταστήματα των αφορολογήτων ειδών, τα οποία επισκε-πτόμαστε μόνο βγαίνοντας από τη χώρα. Περνώντας τη γέφυρατου Έβρου, μπαίνουμε στο τουρκικό έδαφος. Μετά τις συνοριακέςδιατυπώσεις, διασχίζουμε τη χερσόνησο της Καλλίπολης, καιπερνώντας στην ασιατική πλευρά της Τουρκίας, φθάνουμε στοΤσανάκκαλε, και συνεχίζουμε για το μοναδικό Αϊβαλί. Φθάνονταςεκεί, τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο της περιοχής, δειπνούμεκαι διανυκτερεύουμε.

2η ημέρα: Αϊβαλί}Φώκια}ΣμύρνηΠρόγευμα και αναχώρηση για το παραθαλάσιο προάστιο τωνΦωκαίων με τα στενά δρομάκια. Στη συνέχεια μετάβαση στηΣμύρνη, περιήγηση με το λεωφορείο στο παλιό Κορδελιό, τααρχοντικά σπίτια των παλιών Ελλήνων, στην πόλη και τογραφικό Κορντόν. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Σμύρνη}Έφεσσος ΚουσάντασιΠρόγευμα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη αρχαία Έφεσοόπου θαυμάζουμε το σημαντικότερο αρχαιολογικό της χώρο. Πε-

ριήγηση στις αρχαιότητες, επίσκεψη στο σπίτι της Παναγίας καισυνεχίζουμε για το χωριό Κιρκιντζέ, γνωστό από το μυθιστόρηματης Διδώς Σωτηρίου ΅Ματωμένα Χώματα¨. Και συνεχίζουμε γιανα επισκεφθούμε το γνωστό τουριστικό θέρετρο Κουσάντασι. Τοαπόγευμα επιστρέφουμε στη Σμύρνη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα : Σμύρνη }Πέργαμος } ΤσανάκαλεΑναχώρηση για την αρχαία Πέργαμο, επίσκεψη στις αρχαιότητεςκαι συνεχίζουμε για το πολύπαθο Αϊβαλί. Επίσκεψη στα Μο-σχονήσια περνώντας την πρόσφατα κατασκευασμένη γέφυρα,και συνεχίζουμε για Τσανάκαλε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5μέρα: Τσανάκαλε}Τροία }Κήποι }Επιστροφή Επίσκεψη - περιήγηση στις αρχαιότητες της μυθικής Τροίας (τοαρχαίο Ίλιον), όπου θα δούμε ερείπια από την παλιά πόλη, τοαντίγραφο του Δούρειου Ίππου και ξεκινάμε για Δαρδανέλια.Διέλευση από τα σύνορα των Κήπων. Άφιξη το βράδυ στηνπόλη μας.

5 μέρες ↝ οδικώς

Φώκια - Έφεσσος -Κουσάντασι - Τροία

Αϊβαλί-Σμύρνη-Πέργαμο-Τσανάκαλε

2-12

3* & 4* 40%229 € 15%

Page 11: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το 1985 στον κατάλογο Μνημεία

1η ημέρα: Αναχώρηση } ΤσανάκαλεΣυγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις06.00πμ. Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν, φθά-νουμε στα σύνορα. Έλεγχος διαβατηρίων και ελεύθεροςχρόνος στο κατάστημα αφορολογήτων ειδών. Μπαί-νοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας έξω απότην Κεσάνη, θα περάσουμε τα στενά του Ελλησπόντουαπό την Μάδυτο στο Τσανάκκαλε. Τακτοποίηση στο ξε-νοδοχείο και δείπνο.

2η μέρα : Τένεδος (προαιρετική ημερήσια εκδρομή)Πρωινό και αναχωρούμε για την Τένεδο, προαιρετικά.Δια μέσου Εζίνε (αρχ. Νεανδρία), άφιξη στο λιμανάκιΓκεϊκλί, από όπου θα επιβιβαστούμε στο ferry-boat γιανα περάσουμε στο νησί της Τενέδου. Ξενάγηση στοιστορικό της κάστρο χτισμένο από τους Ιωαννίτες Ιππότεςτης Ρόδου, περιήγηση στην πόλη της Τενέδου, με τουςελάχιστους εναπομείναντες Έλληνες. Επίσκεψη-προσκύνημαστον ελληνορθόδοξο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.Γεύμα εξ ιδίων στο γραφικό λιμανάκι του νησιού. Επιστροφήστο Τσανάκκαλε. Δείπνο και ελεύθερος χρόνος.

3η μέρα : Τσανάκαλε}Αϊβαλί}Σμύρνη Πρωινό στο ξενοδοχείο και δια μέσου μιας πανέμορφης

διαδρομής στις κατάφυτες πλαγιές του όρους Ίδη, συνε-χίζουμε για Αδραμύττιο για να φθάσουμε στο πανέμορφοΑϊβαλί, τις αλλοτινές Κυδωνιές, μέσα σε ένα απέραντοκάμπο από ελαιόδεντρα. Ελεύθερος χρόνος και σταγραφικά σοκάκια με τις παλιές σαπωνοποιίες, θα δούμετα παλιά ελληνικά αρχοντικά σπίτια που σώζονται ακόμηκαι κοσμούν το Αϊβαλί. Βόλτα στο γραφικό λιμανάκια μετις παραδοσιακές ταβέρνες και κρουαζιέρα στα πανέμορφαΜοσχονήσια, ένα σύμπλεγμα από 22 μικρά νησάκια δια-σκορπισμένα στο κόλπο του Αιβαλιού. Εκεί ακόμη σώζονταιερείπια από το Ναό των Ταξιαρχών του 1890. Δια μέσουΜενεμένης φθάνουμε στην πολύπαθη Σμύρνη. Τακτοποίησηστο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.

4η ημέρα : ΕφεσσόςΜετά το πρωινό θα κατευθυνθούμε νότια, στην καρδιάτης Αρχαίας Ιωνίας. Θα επισκεφθούμε την Αρχαία Έφεσο.Η αρχαία Έφεσος αποτέλεσε για πάνω από 1000 χρόνιαμια μεγαλούπολη του ελληνισμού. Πατρίδα του φιλόσοφουΗράκλειτου ήταν γνωστή σε όλο τον αρχαίο κόσμο γιατην λατρεία της Εφεσίας Αρτέμιδος. Τα πρώτα χριστιανικάχρόνια ήταν ήδη μεγάλη πόλη και αναφέρεται στις γνωστέςπρος Εφεσίους επιστολές του αποστόλου Παύλου και ωςμία από τις Επτά Εκκλησίες της Αποκάλυψης. Στον αρ-χαιολογικό χώρο θα δούμε το Βουλευτήριο, το Πρυτανείο,την Δημόσια Αγορά, το Νύμφαιο, την Βιβλιοθήκη τουΚέλσου, το Θέατρο, το Γυμνάσιο και το Στάδιο. Τριγύρωαπό την Έφεσο θα επισκεφθούμε τον Κιρκιντζέ, το ελληνικόχωριό που αναφέρει η Διδώ Σωτηρίου στα «ΜατωμέναΧώματα» και το κοσμοπολίτικο θέρετρο Κουσάντασι.Ελεύθερος χρόνος στην πλούσια αγορά του και γεύμα εξιδίων σε παραθαλάσσια ταβέρνα. Επιστροφή στην Σμύρνηκαι δείπνο.

5η ημέρα : Τσεσμές (προαιρετική ημερήσια εκδρομή)Πρωινό. Θα κατευθυνθούμε προς τον παραθαλάσσιο

Τσεσμέ, την παλιά ελληνική Κρήνη ακριβώς απέναντιαπό την Χίο, στην δυτική άκρη της χερσονήσου της Ερυ-θραίας. Η πορεία μας ακολουθεί την νότια ακτή τουκόλπου της Σμύρνης, και θα περάσουμε έξω από ταΒουρλά, την Σκάλα Βουρλών (αρχ. Κλαζομεναί), όπουσώζεται και το σπίτι του ποιητή Γιώργου Σεφέρη, ταΑλάτσατα, το Λυθρί (αρχ.Ερυθραί), την Κάτω Παναγίακαι άλλα χωριά όπου ο ελληνισμός ανθούσε μέχρι το1922. Στον Τσεσμέ θα παραμείνουμε για γεύμα εξ’ ιδίωνσε μια από τις παραθαλάσσιες ψαροταβέρνες και το από-γευμα επιστροφή στην Σμύρνη. Δείπνο.

6η ημέρα : Σμύρνη}Πέργαμος}Τσανάκαλε Μετά το πρωινό, μετάβαση στην Ακρόπολη του ΚαντιφέΚαλέ για μια πανοραμική ξενάγηση της Σμύρνης. Καθοδόνπεριήγηση της πόλης όπου θα δούμε το Διοικητήριο μετο γραφικό Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, τηνιστορική προκυμαία της και τον παλαιό ΣιδηροδρομικόΣταθμό. Χρόνος ελεύθερος και αναχωρούμε για να επι-σκεφθούμε την Αρχαία Πέργαμο, μία από τις λαμπρότερεςπόλεις της αρχαιότητας. Ξενάγηση στο Ασκληπιείο, τηνΒασιλική του Αγίου Ιωάννου, την Κόκκινη Αυλή. Στάσηγια γεύμα εξ ιδίων και συνεχίζουμε μέσω Αδραμυτίουγια το Τσανάκκαλε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δεί-πνο.

7η ημέρα : Τροία}Επιστροφή Μετά το πρωινό μας, επίσκεψη στις αρχαιότητες τηςμυθικής Τροίας, την πόλη του Πριάμου, όπου θα δούμεερείπια από την παλιά πόλη και το αντίγραφο του ΔουρείουΊππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο με τα αλλε-πάλληλα στρώματα υπολειμμάτων από τις διάφορεςφάσεις ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουμε τα στενάτων Δαρδανελίων για να φθάσουμε στην Καλλίπολη, γε-νέτειρα της γνωστής σε όλους μας Σοφίας Βέμπο. Άφιξηστα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσεςστάσεις καθοδόν, άφιξη αργά το απόγευμα στη Θεσσα-λονίκη.

7 μέρες ↝ οδικώςΤσανάκαλε-Τένεδος-Αϊβαλί -Σμύρνη - Έφεσσος - Τσεσμέ -

Πέργαμος- Τροία

Κλασική Τουρκία

Τι σας προσφέρουμε:4 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία

4 Ημιδιατροφή(πρωινό και δείπνο καθημερινά σταξενοδοχεία).

4 Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν

4 Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, Μάδυτος Τσανάκκαλε καιΛάμψακος Καλλίπολη

4Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα

4 Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας

4 Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλιση αστι-κής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνει:Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέονγεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα . Ότι αναφέρεται ως προαι-ρετικό στο πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επι-τρέπουν την μετάβαση στην Τένεδο, οι εκδρομείς θα έχουνελεύθερη ημέρα για περιήγηση στην αγορά του Τσανάκκαλε.Στην εξαήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η ημερήσιαεκδρομή στον Τσεσμέ. Στην πενθήμερη εκδρομή δεν πραγ-ματοποιείται η ημερήσια εκδρομή στην Τένεδο και στονΤσεσμέ. Η διανυκτέρευση εναλλακτικά από το Τσανάκκαλε,μπορεί να γίνει και στο Αϊβαλί

ΟΔ

ΙΚ

ΕΣ

Ε

ΚΔ

ΡΟ

ΜΕ

Σ

ΣΤ

ΗΝ

Τ

ΟΥ

ΡΚ

ΙΑ

11

2

12

40%15% 3* & 4* 325 €

Page 12: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το 1985 στον κατάλογο Μνημεία

ΟΔ

ΙΚ

ΕΣ

Ε

ΚΔ

ΡΟ

ΜΕ

Σ

ΣΤ

ΗΝ

Τ

ΟΥ

ΡΚ

ΙΑ

12

Τι σας προσφέρουμε:4 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία

4 Ημιδιατροφή εκτός Κων/λεως.

4 Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψω-μένο κλιματιζόμενο λεωφορείο τουγραφείου μας.

4 Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα μετο πρόγραμμα

4 Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας

4 Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια καιασφάλιση αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνει:Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικώνχώρων. Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδω-ρήματα . Ότι αναφέρεται ως προαιρετικόστο πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η εκδρομή πραγματοποιείται καιμε αντίστροφη φορά, χωρίς καμία παράλειψη.

1η ημέρα: Αναχώρηση } ΚωνσταντινούποληΣυγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 06.00πμ.Με τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν, φθάνουμε στα σύνορατων Κήπων. Έλεγχος διαβατηρίων και άφιξη στην Κωνσταντι-νούπολη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και τοαπόγευμα χρόνος ελεύθερος.

2η μέρα :Κωνσταντινούπολη} ΆγκυραΠρωινό και επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι,στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλει γιαπρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ, για να καταλήξουμεστο Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), με τα ψάριατης παράδοσης της Άλωσης και τους τάφους των Πατριαρχών.Περνώντας την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου που ενώνειτην Ευρώπη με την Ασία και διαμέσου Νικομήδειας και Κλαυ-διουπόλεως, φθάνουμε στην πρωτεύουσα της σύγχρονης Τουρ-κίας, την Άγκυρα, μια σύγχρονη μεγαλούπολη χωρίς αξιοσημείωταμνημεία από το παρελθόν της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,ελεύθερος χρόνος και δείπνο.

3η μέρα : Άγκυρα}ΠροκόπιοΜετά το πρωινό, επίσκεψη στο Μουσείο των Πολιτισμών τηςΑνατολίας, με σημαντικά ευρήματα από όλους τους πρόχρι-στιανικούς πολιτισμούς (Χετταίοι, Φρύγες, Πέρσες, Σκύθες) τηςΜικράς Ασίας. Στην συνέχεια κατευθυνόμαστε στο Προκόπι.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη-προσκύνημα στην οικίαπου έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Δείπνο.

4η μέρα : ΚαππαδοκίαΠρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πόλη της Σινασσού θα δούμε τομεγαλοπρεπή ναό του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης καθώς καιτον ναό του Αγ. Βασιλείου. Συνεχίζουμε στο υπαίθριο μουσείοτης κοιλάδας στα Κόραμα, σε ένα υπέροχο τοπίο από λαξευμένεςστους βράχους εκκλησίες και μοναστήρια με μοναδικές βυζαντινέςτοιχογραφίες – αγιογραφίες. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουνη Σκοτεινή Εκκλησία, η Εκκλησία του Μήλου και η σημαντικότερηαπό όλες Τοκαλι Κιλισε με τοιχογραφίες που απεικονίζουνσκηνές από τη ζωή του Χριστού. Στη συνέχεια ακολουθώνταςτο ηφαιστειακό ανάγλυφος των περιοχών της Ζέλβης και τηςΑβάνου θα θαυμάσουμε από κοντά το μοναδικό δημιούργημα

της φύσης και χαρακτηριστικό της Καππαδοκίας, τις περίφημες«νεραϊδοκαμινάδες». Θα καταλήξουμε στην Καισαρεία, οικονομικόκαι θρησκευτικό κέντρο της Καππαδοκίας, πατρίδα του ΜεγάλουΒασιλείου. Περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης και βόλτα στηνκλειστή αγορά της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προ-αιρετική νυχτερινή διασκέδαση με παραδοσιακούς ρυθμούςτης Ανατολίας.

5η μέρα : ΚαππαδοκίαΠρωινό στο ξενοδοχείο. Περνώντας δια μέσω των ηφαιστειακώνφαραγγιών φθάνουμε στην υπόγεια πόλη της Μαλακοπής μεβάθος περίπου 85 μέτρων σε 8 διαφορετικά επίπεδα με την εκ-κλησία των Αγ. Θεοδώρων να δεσπόζει στην είσοδό της. Στηνσυνέχεια αναχωρούμε για έναν από τους εντυπωσιακότερουςσχηματισμούς της νότιας Καππαδοκίας, την κοιλάδα του Περι-στρέματος (Ihlara) με τις αναρίθμητες λαξευμένες εκκλησίεςκαι κατοικίες μοναχών. Περιήγηση στους τόπους όπου αγίασανμορφές του ορθόδοξου μοναχισμού και επόμενος σταθμός ηπόλη της Καρβάλης, με τον ναό του Αγ.Γρηγορίου του Θεολόγουχτισμένη σε μια πλαγιά από πωρόλιθο. Επιστροφή στο ξενοδο-χείο.

6η μέρα : Προκόπιο}ΠρούσαΠρωινό στο ξενοδοχείο και μέσω Εσκίσεχίρ, άφιξη στην Προύσα.Χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης. Τακτοποίηση στο ξε-νοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα : Προύσα}ΕπιστροφήΠρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση. Δια μέσου Λαμψάκου,επιβίβαση στο ferry-boat και διασχίζοντας τα στενά του Ελλη-σπόντου περνάμε στην απέναντι πλευρά, στην Καλλίπολη.Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός και αστυνομικός έλεγχος καιμε ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

7 μέρες ↝ οδικώς

Κωνσταντινούπολη-Άγκυρα -Προκόπι-

Προύσα

Καπαδοκία

2-12

40%15% 3* & 4* 355 €

Page 13: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το 1985 στον κατάλογο Μνημεία

1η ημέρα: Αναχώρηση }Κωνσταντινούπολη}ΜπόλουΑναχώρηση από το γραφείο μας στις 05.00 για Καβάλα, Ξάνθη,Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη. Έλεγχος στα σύνορα των Κήπωνκαι μπαίνουμε στο τουρκικό έδαφος, στο μεθοριακό σταθμότων Υφάλων. Μετά τις συνοριακές διατυπώσεις, διασχίζουμετην Ευρωπαϊκή Τουρκία, περνάμε περιφερειακά την Κων/ποληκαι το βράδυ φθάνουμε στην πόλη Μπόλου. Τακτοποίηση στοξεν/χείο, δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.

2η ημέρα: Μπόλου}ΤραπεζούνταΜετά το ρπόγευμά μας αναχωρούμε για Τραπεζούντα. Περνάμεπεριφερειακά της Σαμσούντας και διασχίζοντας το παρευξείνιοδρόμο, φθάνουμε το βράδυ στην Τραπεζούντα. Τακτοποιούμαστεστο ξενοδοχείο, δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.

3η ημέρα: ΤραπεζούνταΜετά το πρωινό, ξεκινάμε για την περιήγησή μας στην πόλη τηςΤραπεζούντας. Επισκεπτόμαστε την Αγία Σοφία, τη Βίλλα του Κα-παγιαννίδη, σήμερα Ατατούρκ κιοσκ. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστετο Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, το σπίτι της Μέριμνας Ποντίωνκυριών, το αρχοντικό του Κωστάκη Θεοφυλάκτου, τις τράπεζεςΚαπαγιαννίδη, Φωστηρόπουλου, το Λεοντόκαστρο, το Τζενεβίζχανί, το Ταχυδρομείο δεμάτων. Στη συνέχεια είμαστε ελεύθεροι γιαψώνια στην πλούσια αγορά της πόλης. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο,δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.

4η ημέρα: Τραπεζούντα}Παναγία ΣουμελάΠρογευματίζουμε και αναχωρούμε για την Παναγία Σουμελά, τογνωστότερο μνημείο του Ελληνισμού του Πόντου. Δέος και συγκίνησηδιακατέχει όποιον αξιώνεται να ανεβεί στην απότομη πλαγιά, όπουακόμη ένα μνημείο, αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Φεύγοντας από κει,στάση στης Τρίχας το γεφύρι. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στη λίμνη τουΟυζουνγκιόλ. Η αρμονία, η ομορφιά της φύσης, σε όλο της το μεγαλείο.Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο, δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.

5η ημέρα: Τραπεζούντα}ΣαμψούνταΜετά το πρωινό μας, κατευθυνόμαστε για την Κερασούντα,όπου βλέπουμε το ναό του Αγίου Νικολάου, το Διοικητήριο,την Ακρόπολη. Συνεχίζουμε για την Οινόη, όπου βλέπουμε ταπαλιά ελληνικά σπίτια, το ναό της Θεοτόκου, το Κάστρο. Απόεκεί πηγαίνουμε στην Ορντού, τα παλιά Κοτύωρα. Εκεί θαυμάζουμετο ναό της Υπαπαντής, το Εθνογραφικό μουσείο. Συνεχίζουμεγια Σαμσούντα, όπου φθάνοντας, τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο,δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.

6η ημέρα: Σαμψούντα}ΑμάσειαΑφού πάρουμε το πρωινό μας, περιηγούμαστε στην Σαμσούντα,θαυμάζοντας τα παλιά αρχοντικά, την καθολική εκκλησία καιτα νεοκλασικά κτίρια Ελλήνων και Αρμενίων. Συνεχίζουμε γιατην Αμάσεια. Περιηγούμαστε εκεί την πόλη, επισκεπτόμαστετην πλατεία όπου απαγχονίστηκαν 174 Πόντιοι το Σεπτέμβριοτου 1921. Η πόλη διασχίζεται από τον ποταμό Γεσίλ Ιρμάκ (Ίριςποταμός). Πάνω από την πόλη δεσπόζουν τα δύο κάστρα της,ενώ στην πλαγιά του βουνού υπάρχουν μέσα στους βράχουςοι λαξευμένοι τάφοι των Βασιλέων, των Μιθριδατών, και δίπλαστο ποτάμι, κοντά στη γέφυρα υπάρχει το διώροφο κονάκι,παλιό αρχοντικό του 1982, καθώς και άλλα ελληνικά σπίτια. ΗΑμάσεια, ήταν πατρίδα του μεγάλου γεωγράφου Στράβωνα.Κατόπιν, πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε, δειπνούμεκαι διανυκτερεύουμε.

7η ημέρα: Αμάσεια}ΠρούσαΜετά το πρόγευμά μας, αναχωρούμε για την Προύσα. Η Προύσαγνωστή για τα μεταξωτά της προϊόντα, τα κλωστοϋφαντουργικάτης προϊόντα, όπως και για το κάστανο γλυκό. Φθάνοντας εκεί, τα-κτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο, δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.

8η ημέρα: Προύσα}ΕπιστροφήΜετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για τη Λάμψακο, από όπουμε την υπάρχουσα πορθμιακή γραμμή, περνάμε από την Ασίαστην Ευρώπη. Διασχίζουμε την ιστορική χερσόνησο τηςΚαλλίπολης και διερχόμενοι τα τουρκοελληνικά σύνορα, δια-σχίζοντας την Εγνατία οδό, φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ,γεμάτοι με αλησμόνητες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

8 μέρες ↝ οδικώς

Μπόλου - Τραπεζούντα - Σαμψούντα - Αμάσεια

- Άγκυρα - Προύσα

Εύξεινος Πόντος

Τι σας προσφέρουμε:4 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία

4 Ημιδιατροφή

4 Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν

4 Εισιτήρια πλοίων στα Δαρδανέλια

4 Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα μετο πρόγραμμα

4 Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας

4 Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια καιασφάλιση αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνει:Εισόδους μουσείων, πάρκων και αρχαι-ολογικών χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φι-λοδωρήματα, πλοία Μυτιλήνης και ό,τιαναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρε-τικό ή προτεινόμενο.

ΟΔ

ΙΚ

ΕΣ

Ε

ΚΔ

ΡΟ

ΜΕ

Σ

ΣΤ

ΗΝ

Τ

ΟΥ

ΡΚ

ΙΑ

13

2-12

40%15%27-13-

3* & 4* 449 €

Page 14: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το 1985 στον κατάλογο Μνημεία

Lefas Station

132ο Χλμ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ[στην έξοδο Μουσθένης]

ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

απολαύστε μια στάση στο ταξίδι σας

Page 15: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το 1985 στον κατάλογο Μνημεία

2

2

NAMIK KEMALSTATION

AMIK N

OITTAATSKEMAL

AMIK

NOKEMAL

NAMIK KEMAL

α άνΈηησέτρηπυξή εικλιΦ

ρα βε ντείl μπορaemk KmiaN

νολλάιβρεό πικτωραλαο χετνα ά

ετσζεάειρι χ, τε ότείρ

ςεισύες γέικετοραφδιας τητόιής ποηλψαι υορη κ

αια τα νια γτάιά πλλαι ποα κτάιπό πα αίλιικοΠ

εςίεσρπηΥς ολλάαι κν ίμωσυαΚ7/24

όικταδας υο στσστούο γζει τάιραι

Σταθμοί εξυπηρέτησης

NAMIKKEMAL στην Ραιδεστό(Tekirdağ)

Yay1 Namik Kemal. Yayoba 4 αστέρων ξενοδοχείο.

Hotel Yayoba (Tekirdağ) 4 αστέρων

Για όλους εσάς που ταξιδεύετε από την Ελ-λάδα στην Κωνσταντινούπολη, σας περιμέ-νουμε στο εστιατόριο μας με πληθώρα απόνόστιμα φαγητά, ποτά και πάνω απ’ όλα γρή-γορη εξυπηρέτηση. Εδώ θα βρείτε τα περί-φημα κεφτεδάκια Ραιδεστού, μπακλαβά,τυρί, χαλβά. Ευχαρίστως να σας καλωσορί-σουμε.

Σταθμός εξυπηρέτησης NAMIK KEMALΓια όλους εσάς που ταξιδεύετε από την Ελ-λάδα στην Κωνσταντινούπολη, σας περιμέ-νουμε στο εστιατόριο μας με πληθώρα απόνόστιμα φαγητά, ποτά και πάνω απ’ όλα γρή-γορη εξυπηρέτηση. Εδώ θα βρείτε τα περί-φημα κεφτεδάκια Ραιδεστού, μπακλαβά, τυρί,χαλβά. Ευχαρίστως να σας καλωσορίσουμε.

Τοπικές γεύσεις. Κεφτεδάκια Ραιδεστού

Ποικιλία από νόστιμα φαγητά

Ευχάριστο διάλειμμα για καφέΆνετο & ευρύχωρο περιβάλλον

Συνεχής άψογη εξυπηρέτησηΚαθαρή & φιλική εξυπηρέτηση

Φιλική εξυπηρέτηση Ένα άνετο χαλαρωτικό περιβάλλον

Ποικιλία πιάτων ιδανικά στο γούστο σας

Γρήγορη εξυπηρέτηση & ποικι-λία γεύσεων υψηλής ποιότητας

Συνεχής άψογη εξυπηρέτηση

Page 16: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τουρκία · 2014. 6. 20. · με σημαντικά μνημεία, ανήκουν από το 1985 στον κατάλογο Μνημεία

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΗ συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή που διοργανώνει το ταξιδιωτικό γραφείο μας σημαίνει αυτομάτως ότι έχετε λάβει γνώση και αποδεχθήκατε χωρίς επιφυλάξεις τουςπαρακάτω όρους, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με την Οδηγία 90/314 της ΕΟΚ και του ΠΔ 339/1996 και τους οποίους παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά.

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει λάβει γνώση καιαποδέχεται το πρόγραμμα της εκδρομής, όπως περιγράφεταιστο έντυπο του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, το οποίο έλαβε. Ο υπογράφωνσυμμετέχων αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του ΔΙΟΡΓΑ-ΝΩΤΗ για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος,εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν προσηκόντως τις υποχρεώσειςτους από την παρούσα σύμβαση.2. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης τηςσύμβασης αυτής ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτής, ο ΣΥΜΜΕ-ΤΕΧΩΝ πρέπει να ενημερώσει εγγράφως, εντός επτά ημερώναπό την επιστροφή του, τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τον τοπικό αντι-πρόσωπο του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Η αξίωση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣγια τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης συνεπεία μηεκτέλεσης η πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εξ υπαιτιό-τητας του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τρίτων παρόχων για τους οποίουςαυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνειτο 15% της κατ’ άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ φόρων.Ο περιορισμός αυτός ρητά συμφωνείται από τους συμβαλλό-μενους στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. 339/1996.3. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Εάν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ για οποιον-δήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ήέχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθείεγγράφως προς τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, ο οποίος δε φέρει καμία ευ-θύνη ή υποχρέωση για την αποδοχή του αιτήματος. Αλλαγήπρογράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣδεσμεύει τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτήεγγράφως από τον ίδιο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις του ΠΩΛΗΤΗπου ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσμευσητου ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και δε γεννούν αξίωση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣέναντι αυτού.4. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ενεργεί ωςμεσολαβητής μεταξύ του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και των διαφόρωνφορέων που χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση των εκδρομών(αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικάτουριστικά γραφεία κ.λ.π.) καθώς και οποιουδήποτε άλλουπροσφέρει τις υπηρεσίες του για την ομαλή εκτέλεση κάθε τα-ξιδιωτικού προγράμματος, ήτοι φορέων στους οποίους ο ΔΙΟΡ-ΓΑΝΩΤΗΣ δεν ασκεί άμεσο έλεγχο, κατά συνέπεια δεν είναιυπαίτιος σε περιπτώσεις παραλείψεων, πταισμάτων και οργα-νωτικών αδυναμιών που προέρχονται από αυτούς. Η εκ τουνόμου ευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ για πράξεις και παραλείψειςτων ανωτέρω τρίτων παρόχων υπόκειται στον περιορισμό τουάρθρου 2.5. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. Οι αεροπορικές εταιρίες επιφυ-λάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρο-μολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προ-ειδοποίηση. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόνκαθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπουαεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανω-τέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται στο πίσω μέρος του αε-ροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύτης αεροπορικής εταιρίας και του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Οι όροι καιοι κανόνες των αεροπορικών πτήσεων, οι οποίοι ρυθμίζουντις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών(είτε εκτελούν τακτικά δρομολόγια είτε πτήσεις charter), ορί-ζονται από τις διατάξεις των εκάστοτε ισχυουσών διεθνών συμ-βάσεων. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, στα πλαίσια του ενδιαφέροντός τουγια τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξα-σφαλίσει στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ μεταφορά με αεροπορική εται-ρία άλλη από την αρχικά αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, ανπαρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας ναεκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις ανώτερεςτων 8 ωρών τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο ΣΥΜΜΕΤΕ-ΧΩΝ δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγό-μενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους διεθνείς κανόνεςασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Επιτρέπεται μία αποσκευή,μέχρι βάρους είκοσι κιλών για κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ όπωςσυνήθως ζητούν οι αεροπορικές εταιρίες. Εκτός από αυτή, κάθεΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μπορεί να κρατά και μία χειραποσκευή βάρουςέως πέντε κιλών στις μετακινήσεις του, διαστάσεων μέχρι 53 Χ26 Χ 53 (μήκος - ύψος - πλάτος). Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δε συμμετέχειούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη διαδικασία φόρ-τωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικέςεταιρίες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων.Ως εκ τούτου δε φέρει έναντι του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ καμία ευ-θύνη για ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης απο-σκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις του ΣΥΜΜΕΤΕ-ΧΟΝΤΟΣ στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας.6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣκαταβάλλει κάθε καλόπιστη και δυνατή προσπάθεια για τη συ-νεπέστερη και ακριβή τήρηση του προγράμματος της εκδρομήςστην οποία ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει δηλώσει συμμετοχή. Σε πολλέςπεριπτώσεις, όμως, εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων καιαπρόβλεπτων καταστάσεων, καθίσταται επιβεβλημένη η αλ-λαγή και διαφοροποίηση του προγράμματος. Πιθανή αλλαγήτων ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωίσε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασηςσε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προ-γράμματος. Αλλαγή ή τροποποίηση του προγράμματος μπορείνα συμβεί είτε πριν την αναχώρηση της εκδρομής είτε κατά τηδιάρκεια της.Πριν την αναχώρηση, ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα νατροποποιήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού σε σχέση με το ανα-γραφόμενο στον έντυπο κατάλογο. Στις περιπτώσεις αυτές οΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει τις εξής επιλογές :α) Να δεχθεί την αλλαγή.β) να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν ταχρήματα που έχει καταβάλλει, εφόσον η μεταβολή είναι ου-σιώδης και καθιστά την εκδρομή, όπως τελικά διαμορφώνεται,μη ενδιαφέρουσα γι’ αυτόν (π.χ. ακύρωση ενός από τους πε-ρισσότερους προορισμούς). Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεταιαν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγήστην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης,αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωσημίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.)γ) να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ με τηνίδια τιμή πώλησης ή σε φθηνότερη εκδρομή με ταυτόχρονηεπιστροφή της διαφοράς τιμής ή σε ακριβότερη εκδρομή κα-ταβάλλοντος επιπλέον την διαφορά τιμής. Η δυνατότητα αυτήπαρέχεται υπό τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται και ηπροηγούμενη υπό στοιχείο β’.Εφόσον ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ προβεί σε εξόφληση της εκδρομήςτου και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του πα-ραδίδει ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 41β π.δ.339/1996 πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευαξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγώνσε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα.Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει δικαίωμα,στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο στην ασφάλεια του ΣΥΜ-ΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και την όσο το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση τουπρογράμματος, όταν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός ήανωμαλία από αστάθμητους παράγοντες που αναφέρθηκανανωτέρω (καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μεταφο-ρικών μέσων, πόλεμοι, πολιτικές αναταραχές, απεργίες, καιρικέςσυνθήκες κ.λ.π.), να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα.Στις περιπτώσεις αυτές, όλα τα επιπλέον έξοδα που θα προκύ-ψουν για την ομαλή διεκπεραίωση του προγράμματος (π.χ.επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητά, μεταφορικά) επιβαρύνουντον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ, εφόσον καθίσταται φανερό ότι ήταν αδύ-νατη η πρόβλεψη τους. Για τις αλλαγές αυτές ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝδεν έχει καμία αξίωση έναντι του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, εφόσον είναιμη ουσιώδεις και δε μειώνουν σημαντικά το περιεχόμενο καιτο ενδιαφέρον της εκδρομής (π.χ. μεταφορά σε άλλο ξενοδοχείοτης αυτής κατηγορίας, ματαίωση ή αλλαγή χρόνου μίας εκ τωνπερισσοτέρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.). Για τις ουσιώδεις μεταβολέςγια τις οποίες θα εδύνατο να στοιχειοθετηθεί υπαιτιότητα καιευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, η ευθύνη αυτή περιορίζεται κατάτα ανωτέρω ορισθέντα.7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣέχει το δικαίωμα να ακυρώσει, πριν την αναχώρηση, μία εκ-δρομή, κυρίως εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν ανωτέραβία και για λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή θα επι-στραφεί στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ, το ποσό των χρημάτων πουέχει καταβληθεί, χωρίς αυτός να έχουν οποιαδήποτε περαιτέρωαξίωση αποζημίωσης. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής πα-ρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την άμεση διακοπήτης (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ) ηευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ περιορίζεται στον επαναπατρισμότου ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ με το πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς άλληευθύνη επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης. Επίσης μια εκ-δρομή είναι δυνατόν να ακυρωθεί, εξαιτίας μη συμπλήρωσηςτου απαραίτητου ελάχιστου αριθμού συμμετοχών (ο οποίοςείναι 16 άτομα για κάθε αεροπορική εκδρομή και 25 για οδικήεκδρομή). Στην περίπτωση αυτή ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, δεν ευθύνεταιγια οποιαδήποτε αποζημίωση, πλην της επιστροφής των χρη-

μάτων που έχουν ήδη καταβληθεί, υπό τον όρο ότι θα ενημε-ρώσει τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τηνπρογραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης. Αν ο ΣΥΜΜΕ-ΤΕΧΩΝ δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω ΠΩΛΗΤΗ, η άνω ενη-μέρωση θα γίνει προς τον ΠΩΛΗΤΗ ο οποίος φέρει την απο-κλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ.Και στις δύο περιπτώσεις ακύρωσης, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει τοδικαίωμα να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗαντιστοίχου αξίας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κρά-τηση θέσης για συμμετοχή σε εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ πρέπεινα υπογραφεί από τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ και τον ενδεχόμενοδιαμεσολαβούντα ΠΩΛΗΤΗ η παρούσα σύμβαση και να κατα-βληθεί προκαταβολή ίση με το 30% της τιμής της εκδρομήςγια συμμετοχή σε αεροπορική εκδρομή και 20%για συμμετοχήσε οδική εκδρομή. Η εξόφληση της εκδρομής πρέπει να γίνεταιτο αργότερο 10ήμερες πριν την αναχώρηση της κάθε εκδρομής,ειδάλλως ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα ακύρωσης τηςκράτησης, εφαρμόζοντας αναλόγως τη διάταξη περί ακυρώ-σεως εκδρομής από τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝμπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε εκδρομή καταβάλλοντας σελογαριασμό του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ το ποσό της ελάχιστης προκα-ταβολής και αποστέλλοντας ταυτόχρονα, μέσω φαξ, αντίγραφοτου αποδεικτικού κατάθεσης και της παρούσας σύμβασης συμ-πληρωμένης και υπογεγραμμένης.9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Κάθε ΣΥΜ-ΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σεμία εκδρομή. Η ακύρωση γίνεται μόνο με έγγραφη ειδοποίησηπρος το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και ισχύει από την ημερομηνία αποδε-δειγμένης παραλαβής της. Εάν η ακύρωση γίνει μέχρι 21 ημέρεςπριν την αναχώρηση, επιβαρύνεται ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ με 60ευρώ / άτομο για οργανωτικά και επικοινωνιακά έξοδα. Εάν ηακύρωση γίνει μέχρι 14 ημέρες πριν την εκδρομή, παρακρα-τείται κατ’ άτομο το 40% της αξίας της εκδρομής, ως ποινικήρήτρα για την αναπόδεικτη ζημία του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Εάν γίνειμέχρι 7 ημέρες προ της αναχωρήσεως της εκδρομής, ο ΔΙΟΡ-ΓΑΝΩΤΗΣ παρακρατεί το 60% της αξίας της εκδρομής και εάνγίνει την τελευταία εβδομάδα, ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δικαιούται ναπαρακρατήσει το σύνολο της αξίας της εκδρομής, επίσης ωςποινική ρήτρα για την αναπόδεικτη ζημία του. Οι παρακρατήσειςαυτές διενεργούνται οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος τηςακύρωσης της εκδρομής (λόγοι υγείας, έκτακτων επαγγελμα-τικών υποχρεώσεων, ακόμα και ανωτέρα βία). Το δικαίωμασυμμετοχής μπορεί να εκχωρείται σε άλλο πρόσωπο, αρκείαυτό το πρόσωπο να πληροί τους απαραίτητους όρους πουαπαιτούνται για το ταξίδι (συναίνεση στους όρους συμμετοχής,πιθανή επιβάρυνση εξόδων εκχώρησης, αποδοχή της εκχώ-ρησης από λοιπούς φορείς (αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχείοκ.λ.π.).10. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. Τα δωμάτια παραδίδονται συ-νήθως στις 14.00 και παραμένουν στη διάθεση του ΣΥΜΜΕΤΕ-ΧΟΝΤΑ μέχρι τις 12.00 της ημέρας αναχώρησης. Τα περισσότεραδωμάτια ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στον κόσμο, έχουν σχε-διασθεί ως δίκλινα. Το τρίκλινο δωμάτιο είναι, στην ουσία, έναδίκλινο με ένα πρόσθετο κρεβάτι, το οποίο μπορεί να είναι μικρό-τερο από τα κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για το τετράκλινο δωμάτιο.Στα τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια ο χώρος του δωματίου είναιαισθητά περιορισμένος. Δεν υπάρχει ενιαία κατηγορία κατάταξηςτων ξενοδοχείων, η οποία να είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Σε γε-νικές γραμμές, γίνεται αποδεκτή η χρήση των αστέρων (2* =Τουριστική κατηγορία, 3* = Β’ κατηγορία, 4* =Α’ κατηγορία, 5*= Λουξ κατηγορία), η οποία όμως δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικάσε κάθε χώρα. Είναι δυνατόν ξενοδοχεία της αυτής κατηγορίαςνα παρουσιάζουν διαφορές στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.Υποχρέωση του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτεξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίαςπου αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτεποιοτικό του χαρακτηριστικό. Όλα τα ξενοδοχεία με τα οποία συ-νεργάζεται ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, διαθέτουν τη νόμιμη εν ισχύ άδειαλειτουργίας που απαιτείται από τις αρχές του κράτους στο οποίοβρίσκεται. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δύναται χωρίς να γεννάται αξίωσηστο πρόσωπο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ να αλλάζει το ξενοδοχείοστο οποίο θα καταλύσει αυτός, σε σχέση με την αρχική επιλογή,εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη, υποχρεούμενος όμως να εξα-σφαλίσει ξενοδοχείο της αυτής κατηγορίας.11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, ενεργώντας σύμφωνα με τονόμο, έχει καλύψει την ευθύνη της ασφάλισης απέναντι στονΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ για τυχόν αξιώσεις τους από τη μη εκτέλεση

ή πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης του ταξιδιού, καθώς καιτην επιστροφή χρημάτων και τον επαναπατρισμό των ταξι-διωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσής της, συ-νάπτοντας τις υπ’ αριθμ. 10523910 και 10522956 συμβάσειςασφάλισης αστικής ευθύνης και τις υπ’ αριθμ. 10523913 και10522984 συμβάσεις ασφάλισης ταξιδιωτικής ασφάλισης, μετην ασφαλιστική εταιρία GENERALI HELLAS A.E.Γ.Α., μέσω τηςΑΝΑΞ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δύναταικατά την κρίση του να καλύψει με δικές του δαπάνες και σεεταιρία της επιλογής του κινδύνους οι οποίοι δεν καλύπτονταιαπό τις παραπάνω ασφαλιστικές συμβάσεις.12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. Ο ΣΥΜΜΕ-ΤΕΧΩΝ έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση καιτη φύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων πουαπαιτούνται (διαβατήριο, βίζες, πιστοποιητικά κ.λ.π.), προκει-μένου να συμμετάσχει σε μία εκδρομή, ανάλογα με τον προ-ορισμό του. Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ είναι κάτοχος ξένου διαβατη-ρίου, πρέπει αυτό να δηλωθεί εγκαίρως και εγγράφως. Για τηντήρηση των διατυπώσεων που θέτει κάθε κράτος για την σεαυτό είσοδο αλλοδαπών αποκλειστική ευθύνη του ΣΥΜΜΕΤΕ-ΧΟΣ. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο της δήλωσης,γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική ευθύνητου ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΣ. Η φύλαξη, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρο-μής, πραγμάτων αξίας που μεταφέρει ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μαζίτου (φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, κοσμήματα, αντικείμενααξίας κ.λ.π.) αποτελεί δική του ευθύνη, ενώ οφείλει επίσης ναπροσέρχεται την ακριβή ώρα αναχωρήσεων για τις διάφορεςεκδηλώσεις του προγράμματος (εκδρομές, ξεναγήσεις, μετα-φορές, πτήσεις, γεύματα). Σε διαφορετική περίπτωση, ο αρχηγόςτης εκδρομής έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει χωρίς τον συγ-κεκριμένο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ σεβόμενος τους υπόλοιπους εκ-δρομείς και την τήρηση του προγράμματος. Στην περίπτωσηαυτή, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, εάνχάσει κάποια εκδήλωση της εκδρομής, ενώ επιπλέον επιβαρύ-νεται από τα όποια πιθανά επιπλέον έξοδα προκύψουν (π.χ.μίσθωση ταξί).13. ΤΙΜΕΣ. Η τιμή πώλησης μίας εκδρομής έχει υπολογισθεί,παίρνοντας ως βάση τις τιμές των αεροπορικών, ακτοπλοϊκώνναύλων, τιμές ξενοδοχείων και τις συναλλαγματικές ισοτιμίεςπου ισχύουν κατά την κατάρτιση του προγράμματος. Ο ΔΙΟΡ-ΓΑΝΩΤΗΣ επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να αυ-ξομειώσει τις τιμές μέχρι 20 ήμερες πριν την αναχώρηση, εξαι-τίας π.χ. αύξησης αεροπορικών ναύλων ή καυσίμων, αλλαγήςσυναλλαγματικών ισοτιμιών, περιορισμένου αριθμού συμμε-τοχών κ.λ.π. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αύξηση των τιμώναυτών, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίωμα είτε να ακυρώσει τησυμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα, άνευ οποι-ασδήποτε άλλης αποζημίωσης, είτε να συμφωνήσει με τις ανα-προσαρμοσμένες τιμές. Στις τιμές των εκδρομών του ΔΙΟΡΓΑ-ΝΩΤΗ δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων, λιμενικά τέλη,είσοδοι σε μουσεία, προαιρετικές εκδρομές κ.λ.π., εκτός αναναγράφεται κάτι αντίθετο στο, εκάστοτε έντυπο πρόγραμμα.14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ υπόσχεται να επιλύσειμε κάθε καλή πίστη και διάθεση, οποιαδήποτε διαφορά μπορεί ναπροκύψει με τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Σε κάθε περίπτωση, όμως,που θα υπάρξει ανεπίλυτη διαφορά, εφαρμοστέο είναι το ελληνικόδίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.16. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η παρούσα σύμβαση, εφόσον καταρτί-ζεται στην έδρα ή τα υποκαταστήματα του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, υπο-γράφεται και από τον αρμόδιο υπάλληλο του τελευταίου. Εάνκαταρτισθεί σε γραφείο διαμεσολαβούντος ΠΩΛΗΤΗ, υπογρά-φεται από τον ΠΩΛΗΤΗ και τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ και έχει έναντιαυτών πλήρη ισχύ ανεξαρτήτως υπογραφής της από το ΔΙΟΡ-ΓΑΝΩΤΗ. Στην περίπτωση αυτή, η επιβεβαίωση της κράτησηςτου ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και η αποδοχή τυχόν ιδιαίτερων απαι-τήσεων αυτού γίνεται με ανεξάρτητο έγγραφο το οποίο θααποσταλεί στον ΠΩΛΗΤΗ.

Αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. 09.33.Ε.60.00.00.00985.00