Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

of 69 /69
ANCIENT GREEK MONUMENTS

Embed Size (px)

Transcript of Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

Page 1: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

ANCIENT GREEK MONUMENTS

Page 2: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

ATHENS: Library

Page 3: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

ATHENS Herodion

Page 4: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

ATHENS Herodion now

Page 5: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας
Page 6: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

ATHENS Dionysos theater

Page 7: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

ATHENS: Ifestos temple now

Page 8: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

ATHENS: Zeus temple

Page 9: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

ATHENS: Prytanio

Page 10: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

ATHENS: Agrippas Odeum

Page 11: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

ATHENS Akropolis view

Page 12: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας
Page 13: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

ATHENS: Akropolis now

Page 14: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

ATHENS Akropolis Propylaia

Page 15: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

ATHENS : Akropolis Erechtheio

Page 16: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

KARYATIDES

Page 17: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

PARTHENON

Page 18: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

AFAIA ATHINA : Aegina island

Page 19: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

SOUNIO : Poseidon temple

Page 20: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

SOUNIO : Poseidon (the god of Sea)

Page 21: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

DELFI : ancient world’s center

Page 22: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

DELFI Apollo’s oracle Iniohos statue

Page 23: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

DELFI

Page 24: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

DILOS Birth place of Apollo & Artemis

Page 25: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

ANCIENT DILOS

Page 26: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

DILOS iera odos-sacred way

Page 27: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

DILOS : Entrance of the Apollo’s temple

Page 28: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

KRETA: Knossos

Page 29: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας
Page 30: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

KNOSSOS :The palace 1700 b.C

Page 31: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

KNOSSOS nowThe throne room- the

dolfins room

Page 32: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

KNOSSOS :the shield- the bull show

Page 33: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

KNOSSOS :Ladies- Goddess with snakes

Page 34: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

KNOSSOSThe prince with the lillies

Page 35: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

KORINTH- ancient city

Page 36: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

CORINTHIAN- ATHENIAN POTTERY

Page 37: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

KORINTHOS Perini Fountains- Apollo’s temple

Page 38: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

OLYMPIA

Page 39: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

OLYMPIAHera ‘s temple

Page 40: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

OLYMPIAHermes of Praxitelis-Niki Paeoniu

Page 41: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

OLYMPIATreasury - Zeus temple

Page 42: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

OLYMPIAPast Present

Page 43: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

OLYMPIAThe stadium

Page 44: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

Olympia from sky

Page 45: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

OLYMPIA

Page 46: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

EPIDAVROS The ancient theater

Page 47: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

EPIDAVROS Sanctuary of Asklipios, god of medicine

Page 48: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

MYKINES

Page 49: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

MYKINES 1400 b.C

Page 50: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

GOLDEN BURIAL MASK 1600 b.C

Page 51: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας
Page 52: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

MYKINES Palace

Page 53: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

LION GATE1250 b.CThe oldest sculpture in Europe.Giant stones

Page 54: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

Palace of Tirinths

Page 55: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

Lady with the compass

Page 56: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

THIRA-SANTORINIVlcano’s last catastrofical erruptionin 1613b.C

Page 57: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

Caldera of the volcano

Page 58: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας
Page 59: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

Fresquos. The erruption saved them

Page 60: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

PELLA Central Macedonia

Page 61: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

PELLAThe birth place of Alexander the great

Page 62: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

VERGINA: first capital of Macedonia. From the grave of Alexander’s father

Page 63: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

POSEIDONIA.Greek colony in s. Italy. 6th b.C age

Page 64: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

Age 6th b.CAchilles & Ajax playing dice

Page 65: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

GOLDEN JEWLLERY 4th b.C

Page 66: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας
Page 67: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας
Page 68: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας

1700 b.C

Page 69: Αρχαία μνημεία της Ελλάδας