MOMENT - dicle.edu.tr · PDF fileMOMENT BirBir Kuvvetin Kuvvetin BirBir NoktayaNoktaya...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MOMENT - dicle.edu.tr · PDF fileMOMENT BirBir Kuvvetin Kuvvetin BirBir NoktayaNoktaya...

 • MOMENTMOMENTBirBir KuvvetinKuvvetin BirBir NoktayaNoktaya GreGre MomentiMomenti

  F

  Mo

  r

  FrM orr

  =

  dFFrM

  rd

  o .sin..

  sin.

  ==

  =

  O Ad

  A noktasna etki eden herhangi bir F kuvvetinin Onoktasnda meydana getirecei momenti Mo; OAytanmlayan r yer vektr ile F kuvvet vektrnn vektrelarpmdr.

  Birimi : t.m, t.cm, kg.cm,N.m,

  **pozitif dn yn

 • **Vektrel arpmn tanmna gre Mo momenti O ve Fkuvvetinin yer ald dzleme dik olur.

  **Mo momentinin yn sa el kural ile bulunur. Sa elindrt parma F kuvvetinin O noktasna gre cismeyaptrmak istedii dn yn ba parmak momentinynn gsterir.

  O

  MoF

  O

  MoF

  dFM o .+= dFM o .=

  (Saat akrebinin tersi +) (Saat yn -)

 • O(0,0)

  OArr

  Fr

  A(x,y)jFiFF

  jyixr

  FrM

  yx

  OA

  OAo

  rrr

  rrr

  rrr

  +=

  +=

  =

  kyFxF

  FF

  yx

  kji

  FrM xy

  yx

  OAO

  rrr)(

  0

  0 ===

 • RNEK 1

  20 cm

  30 cmA(0,0)

  C(30,20)

  60

  F=10 kg

  B

  D

  10 kglk kuvvet 20x30 cm levhaya etki etmektedir. Kuvvetin Aya gre momentinin hesab ?

  jijFiFF yxrrrrr

  oo 66,8560sin.1060cos.10 +=+=+=

  kk

  kji

  FrM

  jiACACr

  ACA

  AC

  rrrrr

  rrrrr

  160)100260(

  066,85

  02030

  2030)0,0()20,30(

  ====

  +====

 • Varignon Teoremi

  Bir noktada birleen ok sayda kuvvetinbilekesinin bir O noktasna gre momenti, bukuvvetlerin O noktasna gre momentlerinintoplamna eittir.

  Z3Fr

  nFr

  =n

  iFRrr

  XO

  Y

  1Fr2Fr

  3FnF=

  =i

  iFR1

  ( )n

  no

  FrFrFr

  FFFrRrMrvrrr

  rrrrrrr

  +++=

  +++==

  ...

  .....

  21

  21 rr

 • Boyutlu Halde Moment Hesab

  Y

  XO(0,0,0)

  Fr

  rr

  A(x,y,z)

  kMjMiMM

  FrM

  zkyjxir

  kFjFiFF

  zyxo

  o

  zyx

  ++=

  =

  ++=

  ++=

  rrv

  Z

  kMjMiMM zyxo ++=

  kyFxFjzFxFizFyF

  FFF

  zyx

  kji

  M xyxzyz

  zyx

  o )()()( +==

 • 8 m3 m

  Y

  X

  TAB=350 kg A

  C

  D

  RNEK 3

  E

  O

  6 mZ

  X

  2 m

  B

  Prefabrike beton duvar blmesi geici olarak ekildeki kablolarla

  tutulmutur. AB kablosunda 700 kg kuvvet varsa Ada duvara gelen TAB

  kuvvetinin O balang noktasna gre momentini hesaplaynz

  E

 • Y

  X

  Z

  RNEK 6

  P=75 kg

  12 cm9 cm

  20 cm

  B

  A

  D

  C

  Z

  Eik bir piramide ekildeki gibi iddeti 75 kg olan bir P kuvveti etki etmektedir. Pnin

  A) AD kenarna gre

  B) AB kenarna gre

  C) AC kenarna gre momentini hesaplaynz ?

 • Kuvvet ifti

  Tesir izgileri paralel, iddetleri eit ancak ynleri zt iki kuvvetin oluturduu sisteme kuvvet ifti ad verilir.

  d

  rr

  2rr

  rr

  Fr

  Fr

  OKuvvet iftinin O noktasna gre momenti :

  1rr

  rrrrrr

  += 12

  dFFrM

  FrFrFrrFrM

  rrr

  O

  O

  .sin..

  )( 1212

  12

  ==

  ===

  =

  rrrrrrrrrr

  rrr

 • *Kuvvet iftinin momenti, kuvvet iftinin oluturduu dzleme dik olup iddeti kuvvetlerden birinin iddeti ile iki kuvvet arasndaki uzakln arpmdr.

  d

  -F

  F

  M=F.d

  -F

  *Kuvvet iftinin momenti, moment alnan noktaya bal deildir. Kuvvetlerkayan vektrle gsterilmesine karn kuvvet iftleri serbest vektr ile gsterilir.Dolaysyla kuvvet iftleri kendine paralel istenen noktaya tanabilir.

 • *Kuvvet iftleri momentleri sabit kalacak ekilde telenebilir, dndrlebilir

  veya aralarndaki uzaklk deitirilebilir.

  =

  3 m

  4 kN

  4 kN=

  2 m

  6 kN6 kN

  -12 kNm

  M=F.d

  -F

  F

  d

  M=F.d

  F

  d

  M=F.d-F

  ==

  -2F

  M=2F.d/2-F

  2F

  d/2

 • Verilen Bir Kuvveti Herhangi Bir Noktaya Etkiyen

  Kuvvet-Kuvvet iftine Dntrmek

  O=

  O=A A

  OA

  OArr

  OArr

  FrMOvrv

  =Fr

  Fr

  Fr

  Fr

  **Herhangi bir F kuvveti, rasgele bir O noktasna gtrlebilir yeter ki Fnin Oya gre momentine eit momente sahip bir kuvvet ifti eklensin.

  **Bir F kuvveti etki ettii A noktasndan bir O noktasna taynca elde edilen kuvvet-kuvvet ifti sistemi F kuvveti ile kuvvet ifti vektrnden ibarettir.

  **Tersi olarak birbirine dik bir F kuvveti ile Mo kuvvet ifti vektr yerine tek bir kuvvet konulabilir.

  FrM OAOvrv

  =

  Fr

 • RNEK 85 ton

  4 m 2 mA B

  B noktasndaki 5 tonluk kuvveti A noktasna taynz

  5 ton5 ton5 ton

  A B A B

  5 ton5 ton

  5 ton

  5 ton

  10 tm

  =

 • RNEK 98 ton

  7 m 7 m

  A B

  24 tm A noktasna etki eden 8ton-24tmlik kuvvet-kuvvet ifti yerine AB arasnda bir kuvvet tanmlaynz.

  8 ton 8 ton 8 ton

  A B24 tm

  d8 ton

  A B

  7 m 3 m 4 m

  mFM

  d

  dFM

  3824

  .

  ===

  =

 • RNEK 10

  8000 kg10 cm 14 cm

  CAi

  k

  jBir kren kolu 8000 kglk bir yk tamaktadr. Yk AB boyunca etkiyen bir eksenel kuvvet ile bir kuvvet iftine indirgeyiniz

  )(19200)8000(24

  8000

  kgcmkjiRCAM

  jRrrrvv

  rr

  ===

  =

  B

  8000 kg24 cm

  C

  A

  B

  =

  8000 kg

  A

  B

  19200 kgcm8000 kg

  8000 kg

 • RNEK 11

  X

  Y

  Z

  10 cm

  4 cm

  Gik

  j

  2,5 t

  2,5 tonluk bir kuvvet bir kolona dmerkez olarak uygulanmtr. 2,5 tluk yke edeer Gdeki kuvvet-kuvvet iftinin bileenlerini bulunuz ? tcmM

  M

  tcmM

  tR

  ikjkiRAGM

  kiGAAG

  jR

  z

  y

  x

  25

  0

  10

  5,2

  1025)5,2()410(

  410)0,0,0()4,0,10(

  5,2

  =

  =

  =

  =

  ===

  ===

  =

  rrrrrrr

  rrrrr

  rr

 • RNEK 13

  AC

  B

  200 kg

  200 kg

  400 kg400 kg

  200 kg400 kg

  400 kg200 kg

  3m

  6 m

  3m 3m 3m 3m 3m 3m

  D E

  Bir bina erevesinin atsna ekildeki rzgar ykleri etki etmektedir.

  A) Dde etkiyen edeer kuvvet-kuvvet ifti sistemini

  B) Yklerin bilekesini ve bilekenin tesir izgisini bulunuz

 • 1200 kg 1200 kg

  7,5 m4,5 m 4,5 m

  =

  1140 kg 1140 kg

  7,5 m4,5 m 4,5 m

  384 kg 384 kg

  768 kg

  D yi

  Dey bileenler 1140 kglik kuvvet ifti oluturur.Dey bileenler 1140 kglik kuvvet ifti oluturur.

  kgmM

  kgFRRD 45579.1140)384384.(5,7

  768384384

  =++=

  =+==

  my

  y

  yFRy

  i

  i

  i

  85,5

  9.1140)384384(5,7768

  =

  ++=

  = D 5,85 m 768 kg

 • Bir Kuvvetler Sisteminin Bir Kuvvet ve Bir Kuvvet iftine ndirgenmesi

  O=A

  1Fr

  2Fr

  3Fr

  1rr

  2rr

  C

  2Mr

  1Fr

  2Fr

  3Fr

  O

  =O

  RoM

  r Rr

  3F3rr

  B

  1Mr

  O

  3Mr

  1- Kuvvetler sistemi ne kadar karmak olursa olsun verilen bir O noktasna gre etkiyen edeer bir kuvvet-kuvvet ifti sistemine indirgenebilir.

  (a) (b) (c)

 • 2- (b)de grld zere M1, M2, kuvvet ifti vektrlerinin her biri

  kendine kar gelen kuvvete dik olduu halde R bileke kuvvet ile

  bileke kuvvet ifti genel olarak birbirine dik deildir.

  Edeer kuvvet-kuvvet ifti sistemi:

  RoM

  r

  =

  =n

  iiFR

  1

  =

  =

  ==n

  iiio

  Ro

  i

  FrMM1

  1

  )(

  Bu denklemler unu ifade etmektedir: R kuvveti sisteme etki eden n adet

  kuvveti toplayarak elde edilmekte, buna karn sistemin moment bilekesi

  denilen kuvvet iftinin momenti sistemdeki btn kuvvetlerin Oya gre

  momentlerini toplayarak elde edilmektedir.

  RoM

 • kRjRiRR zyxrrrr

  ++=

  kMjMiMM RzRy

  Rx

  Ro

  rrrr++=

  kuvvetlerinin x, y, z bileenlerinin toplam sistemin rijit cisme

  x,y,z dorultusunda yaptrmak istedii telenme hareketinin eilimidir.

  Rz

  Ry

  Rx MMM ,,

  x,y,z dorultusunda yaptrmak istedii telenme hareketinin eilimidir.

  bileenleri verilen kuvvetlerin x,y,z eksenlerine gre

  momentlerinin toplam olup sistemin rijit cisme x,y,z eksenleri etrafnda

  yaptrmak istedii dnme hareketi eilimidir.

  zyx RRR ,,

 • O

  RoM

  r Rr

  O =O

  Rr

  Osr

  RoM

  RoM

  r

  sr RsMM Ro

  Ro

  rrrr+=

  Bir kuvvetler sistemini bir kere O noktasndaki bir kuvvetle bir kuvvet iftine

  indirgenirse artk baka bir O noktasndaki bir kuvvetle bir kuvvet iftine

  indirgenmesi kolaydr. R bileke kuvveti ayn olduu halde kuvvet ifti

  vektr, kuvvet ifti ile Odaki R kuvvetinin Oya momentinin toplamdr.RoM

  RoM

 • Edeer Kuvvet Sistemleri

  Eer iki kuvvet sistemi, verilen bir O noktasnda ayn kuvvet-kuvvet ifti

  sistemini indirgenebiliyorsa birbirine edeerdir.

  = FF = oo MM

  R bileke kuvveti ve birbirine dik iseler Odaki kuvvet-kuvvet ifti sisteminin

  yerine yeni bir tek R kuvveti koymak mmkn olduu daha nce sylenmiti.yerine yeni bir tek R kuvveti koymak mmkn olduu daha nce sylenmiti.

  Buna gre bir tek kuvvet veya bilekeye indirgenen kuvvet sistemleri R

  kuvveti ile kuvvet ifti birbirine dik olan sistemlerdir.

  Bu art (1) bir noktada bileen kuvvetler (2) dzlem kuvvetler (3) paralel

  kuvvetlerden ibaret sistemlerde salanr.

  RoM

 • 1-Bir Noktada Kesien Kuvvetler :

  Dorudan doruya toplanarak R bileke bulunur.

  2-Ayn Dzlemde Kuvvetler