LOGO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ...

Click here to load reader

 • date post

  28-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of LOGO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ...

 • ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Αρ. Εντύπου: ?? Έκδοση: 03 Ημ/νια Έκδοσης: 8/6/2016

  1

  LOGO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

  ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ

  «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ»

  «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

  Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων

  στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας

  (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

  Τίτλος

  ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

  LOGO ΦΟΡΕΑ

 • ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Αρ. Εντύπου: ?? Έκδοση: 03 Ημ/νια Έκδοσης: 8/6/2016

  2

  ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

  Τίτλος (Ελληνικά)

  Τίτλος (Αγγλικά)

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Ελληνικά)

  (έως 4000 χαρακτήρες)

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Αγγλικά)

  (έως 4000 χαρακτήρες)

 • ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Αρ. Εντύπου: ?? Έκδοση: 03 Ημ/νια Έκδοσης: 8/6/2016

  3

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ .................................................................................... 4

  2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ............................................. 5 2.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ για συνεργατικά

  έργα) ........................................................................................................................... 5 2.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ανά

  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ...................................................................... 5

  3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ) ................................................. 7 3.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ ........................................................ 7

  3.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ........................................................................................... 7 3.1.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ...................................................................................... 12

  4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΤΙΣ

  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ................................................................................................................... 14 4.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...................................... 15

  4.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ .................................................. 16 4.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.............................................................. 17

  4.4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ............................................ 18 4.5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ........................................................... 19

  5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ............................................................................ 20

  5.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ............................................................................... 20

  5.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ...................................................................................................... 21

  5.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ........................................................ 22

  5.4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ κατά ΕΠΑΝΕΚ ..................................................................................................................... 26

  6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. .......................................................................... 27

 • ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Αρ. Εντύπου: ?? Έκδοση: 03 Ημ/νια Έκδοσης: 8/6/2016

  4

  1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

  ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

  σύμφωνα με ΕΠΑνΕΚ (αναλυτική

  πρόσκληση δράσης: I.1.5)

   Υλικά – Κατασκευές

   Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές

  Βιομηχανίες

   Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων

   Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

   Υγεία και Φάρμακα

   Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα

   Ενέργεια

   Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

   Αναδυόμενες Τεχνολογίες

  ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ σύμφωνα με τα

  συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης

  Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο

  (αναλυτική πρόσκληση δράσης: I.1.5)

  ΛΕΞΕΙΣ ή ΦΡΑΣΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ ως προς

  το περιεχόμενο του φυσικού

  αντικειμένου (keywords)

  (έως 10 πεδία)

 • ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Αρ. Εντύπου: ?? Έκδοση: 03 Ημ/νια Έκδοσης: 8/6/2016

  5

  2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  2.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ για

  συνεργατικά έργα)

  Α/Α ΦΟΡΕΑ1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

  ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

  ΕΙΔΟΣ

  ΦΟΡΕΑ

  2.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ανά

  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  Σημείωση2

  Α/Α

  ΦΟΡΕΑ

  ΣΥΝΤΜΓΡΦΙΑ

  ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

  ΦΟΡΕΑ

  ΕΙΔΟΣ

  ΦΟΡΕΑ

  ΠΡΟΫΠΛΓΙΣΜΟΣ

  (€)

  ΔΗΜΟΣΙΑ

  ΔΑΠΑΝΗ

  (€)

  ΔΗΜΟΣΙΑ

  ΔΑΠΑΝΗ

  (%)

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

  ΣΥΝΟΛΟ:

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ3

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ4

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ

  ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ

  FAX

  e-mail

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ5

  1 Στα συνεργατικά έργα πρώτος δηλώνεται ο Συντονιστής Φορέας. 2 Όλα τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα επάγονται από την ενότητα 3.1. 3 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να

  υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. 4 Φυσικό πρόσωπο, που ανήκει στην ομάδα έργου και διατελεί σε μόνιμη εργασιακή σχέση με

  τον Συντονιστή φορέα. 5 Εάν διαφορετικός από τον Συντονιστή. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι δυνατόν να μην ανήκει στο τακτικό προσωπικό του δυνητικού δικαιούχου (των φορέων, στην περίπτωση

  συνεργατικών έργων) και