Katalog izložbe (.pdf)

Click here to load reader

 • date post

  30-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  249
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Katalog izložbe (.pdf)

 • M A R K O O I

  S NOVA

  KNJIGA

 • 2

 • 3

  18. prosinca 2013. - 31. sijenja 2014.

  Galerija Vjekoslav KarasLj. estia 3, Karlovac

  MARKO OI

  K N J I G A S N O V A

 • 4

  Knjiga snova

  Prolo je vie od nekoliko godina od moga zadnjeg boravka u Vinkovcima i susreta s umjetnikom i

  kolegom Markom oiem. Nae poznanstvo poelo je na otoku Brau. Tamo smo bili gosti odline

  likovne kolonije koja je godinama bila mjesto okupljanja eminentnih umjetnika hrvatske i inozemne

  likovne scene. Kolonija na Brau, preko pokojnog ravnatelja muzeja u Vinkovcima Stjepana Jozia,

  odvela me na koloniju u Nutar. Boravei u Nutru, imala sam priliku ponovno se druiti s Markom

  oiem te posjetiti njegov dom u Vinkovcima. Tada mi se otkrila arolija koju vam sada predstavljam.

  Da bi upoznali nekog umjetnika, morate upoznati njegov atelje i dom. Atelje je duboka intima

  umjetnika. Posjetiti atelje prava je privilegija.

  Smatram da smo posjetom Markovoj kui u

  Vinkovcima te veeri bili upravo privilegirani.

  U ateljeu se stvara, ljubi, razmilja, tuguje i ivi.

  Upoznavi atelje Marka oia, otkrio mi se bogat

  svijet ovog osebujnog i talentiranog umjetnika.

  Ve tada se rodila ideja o njegovoj izlobi ovdje u

  Karlovcu. elim s vama podijeliti par detalja iz tog

  prostora, a koji su me inspirirali da vam nekoliko

  godina kasnije predstavim ovog umjetnika u

  karlovakoj galeriji.

  Na ulaznim stepenicama njegove kue izvedena je

  prostorna iluzija koja nikom ne moe promaknuti.

  Vjetom manipulacijom likovnim elementima

  na dvodimenzionalnoj povrini, stvoren je efekt

  savijanja povrine pod vaim nogama. Pomislila

  sam kako ulazim u neki svijet mate i iluzije.

  Tako je i bilo. Iz prostorije u prostoriju oslikani

  zidovi, namjetaj, iskoriteni predmeti koje je

  netko odbacio. Moju panju privue slika na zidu

  ispod koje gore svijee. Kakav je ovo oltar? -

  pitam Marka. On mi odgovara kako su to majka i

 • 5

  ki. Majka je naruila portret svoje keri. Portret je naslikan realistino i kvalitetno, no ona nije bila

  zadovoljna jer ona zna kako treba. Nakon svega, Marko odluuje naslikati odgovor i tako nastaju

  Kirbaj galerue. To su njih dvije bez cenzure. Ispod slike upaljena je svijea u nadi da e se dvije

  due promijeniti i poeti razumijevati umjetnost.

  U kupaonici predivni detalji na vratima i na zidovima. Svugdje neka intervencija, a ponegdje ak i

  neka misao s naslovnice novina zalijepljena na zid. Sve zajedno odie i prti kreativnou.

  Nakon obilaska Markova doma i ateljea zapravo zakljuujemo kako bi bilo odlino organizirati

  izlobu i elemente njegova doma preseliti u

  galeriju. Naravno, takvi su poduhvati komplicirani

  pa smo nakon nekoliko godina ipak odluili

  predstaviti javnosti njegove slike na platnu. Ipak,

  da bi svi vi mogli doivjeti ono to sam doivjela ja,

  kroz ovih nekoliko fotografi ja elim vam predstaviti

  gdje slika umjetnik Marko oi. Dobar je to uvod

  u svijet snova koji nam umjetnik na karlovakoj

  izlobi zapravo predstavlja. Kako je ova izloba na

  zajedniki projekt, dogovorili smo se da emo ii

  s dva teksta. Moj je tekst uvod u priu, a u tekstu

  Marka oia pronalazimo sve ostale razloge

  zato je ciklus nazvan Snovi. Eksperimentiranje

  s fosforescentnim pigmentima, stvaranje neke

  druge stvarnosti uz pomo posebne rasvjete, daju

  dualni karakter radovima Marka oia. Takav je

  upravo svijet u kojem se ivi. Na svjetlu, po danu, ima jedan karakter, ali kad padne no zapoinje

  neku drugu nadrealnu priu. ovjek se oduvijek pita ima li to smisla? No do danas jo nitko nije

  odgovorio na to pitanje. Ono to je sigurno, i s ime u zavriti moj dio predgovora, je poruka iz kue

  Marka oia. Ona kae: Samo hrabri idu do kraja.

  U Karlovcu 19. studenoga 2013. voditeljica Galerije Vjekoslav KarasAleksandra Goreta, akademska slikarica

 • 6

  Moj umjetniki kredo i objanjenje rada

  Ova izloba u Karlovcu mi je vrlo znaajna jer se predstavljam s recentnim radovima ili, kako

  je to uvrijeeno rei, radovima iz zadnje faze. Osobno nisam sklon dijeliti cjelokupni autorski

  rad na faze, osobito kada se radi o izriaju i temama koje su obuhvaene u samome radu. I po

  koncepciji rada bolje je rei da se radi o jednom fragmentu nego o zasebnoj cjelini. Radovi kojima

  se predstavljam seu unazad etiri godine, a obuhvaaju i neke koji su netom zavreni. Ti su radovi

  intimna dokumentacija mog privatnog i javnog ivota, to je vidljivo i po odabiru teme i nainu

  izvedbe.

  Na to su utjecali razni imbenici, poevi od osobnog zaokreta k samome sebi u kasno ljeto 2009.

  godine. Te sam jeseni, krajnje frustriran vlastitim manirizmom, i ivotnim i slikarskim, odluio

  uzeti stvar u svoje ruke, preuzeti odgovornost za svoje djelovanje u ovom svijetu. Upisao sam

  Poslijediplomski doktorski studij slikarstva pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, koji mi je

  otvorio nove horizonte, moda najvie one intelektualne i mentalne. Novi, bliski ljudi i joga koju sam

  poeo upoznavati s njima, promijenili su moju ivotnu paradigmu, naveli su me da promotrim svoju

  duhovnu sferu i njoj se puno vie posvetim.

  Ovaj cjeloviti zaokret na svim razinama mogao se odmah primijetiti i na mojim slikama. Iako sam

  oduvijek na svakoj slici i pri samoj izvedbi imao jako puno posla, jer je svaka zahtijevala strpljivost,

  pa i onu tehnoloku, sada sam slikao puno manje; kako zbog teorijsko-istraivakog dijela svoga

  studija kojemu sam se morao posvetiti tako i zbog onoga to sam slikao.

  Zato se u odabiru radova za ovu izlobu nalaze i slike koje sam radio netom prije ove promjene. To

  su uvarice, stilizirani i vrlo dekorativno izvedeni enski, oniriki likovi, krajnje obogaene slikarske

  povrine nastale eksperimentiranjem i kombiniranjem klasinih slikarskih materijala i onih iz podruja

  kemije i medicine. Da bi se ti radovi lake objasnili i opisali, nuno je navesti autore, asocijacije i

  poznate stilove koji se daju prepoznati ili barem posluiti kao okvirna vodilja. Serija uvarica, od

  ukupno trinaest radova istoga formata, nalik su i temom i izvedbom na Klimtove prikaze enskih

  fi gura, ali s vrlo snanim koloritom i dramatinim kontrastima svjetla i sjene, obrade plohe (sjajno

  i mat), hijerarhijski poredanim akcentima razliitih inkrustacija (plastino i pravo kamenje, perle,

  ljokice razliitih granulacija). Ovaj manirizam moga rada se toliko rastegao, dok nije pukao i otkrio

  jedan novi svijet koji se nalazio ispod brino tretirane i ureene materijalne povrine. I upravo te

  pukotine e biti kljune za moj daljnji rad, i kao ideja, i kao sam nain slikanja.

 • 7

  Tema mojeg studijskog istraivanja je san, vrlo krhka struktura, kojoj je jako teko prii, a da se ne

  skrene s puta u poetinost, matu, nadrealizam i ostale odavno poznate interpretacije. Ovo slikarsko

  hvatanje sna, koje ne zadire u bit znaenja simbola snova, niti njihovu analizu, temelji se iskljuivo

  na istraivanju metode koja e san moi prikazati objektivnije od svih postojeih metoda. Moda je

  udno kada tvrdim da se san ne smije promatrati u okviru samoga sebe jer time samo poetiziramo

  njegovu ve postojeu poetiku; ja mu pristupam racionalno, hladno i objektivno. Ovakav suprotni

  svijet od onog svijeta sna, jedini je mogui odmak da san sagledamo u kontekstu cjelokupnog

  ivota i vratimo mu znaaj koji je vremenom izgubio.

  Vei dio radova s kojima se predstavljam na ovoj izlobi pripadaju praktinom dijelu moga istraivanja

  u sklopu doktorata. Figuracija, koja je u uvaricama dosegla svoj dekorativni vrhunac, ponovno

  se vraa na realizam, ak i na fotorealistinu maniru. Razlog tomu je slikanje po neposrednom

  promatranju iz stvarnosti, a da bi se stvorila objektivna slika sna. Ovakva podreenost unaprijed

  zadanom nainu je bila nuna da se san prikae lienim svakog uljepavanja i izmiljanja u samom

  procesu slikanja. Takoer, treniranje pamenja snova, voenje dnevnika i crtanje skica neposredno

  nakon buenja, stvorili su materijal za ove radove.

  Slike su, osim realistinog naina, slikane i zamueno, ili poput fragmenata razbijene antike

  posude koju restauracijski arheolog ponovno sastavlja u jednu cjelinu. Da izbjegnem improvizacije

  izmeu dijelova sna kojih se ne sjeam, taj dio slike ostavljam praznim, neoslikanim, a slikam samo

  ono ega se jasno sjeam.

  Osim tafelajnih slika koje sam odabrao jer sam tradicionalni slikar i cilj mi je ovoj vjetini povratiti

  znaaj kojega je izgubila, radio sam slike na velikim plohama od industrijskog fi lca i to fosforescentnim

  pigmentom koji se vidi samo u mraku i uz pomo UV rasvjete. Te tkanine koje lelujaju vise s plafona

  i ispunjavaju prostor, uz autorski audio i hidrolat (miris) stvaraju ambijent koji cilja na recipijenta

  posjetitelja izlobe. Posjetitelji se uvlae u stanje sna, a kretanjem kroz prostor stvaraju svoju

  vlastitu sliku i doivljaj koji uzdie od zbiljskog. Ovim postupkom elim skrenuti pozornost na san i

  na propitivanje vanosti sanjanja u naim ivotima. Ne nudim nikakve odgovore, samo postavljam

  pitanja na koja sami moemo dati odgovore.

  Marko oi

  U Vinkovcima 11. studenoga 2013.

 • 8Mala, Ana y Dominus, 2006.-2013., 120x80 cm, kombinirana tehnika na drvu

 • 9Malena za ankom, 2012., 100x120 cm, kombinirana tehnika na platnu

  Crveni hotel, 2012., 100x120 cm, kombinirana tehnika na platnu

 • 10

  Zlatn