Εισαγωγή στον όρο...

Click here to load reader

 • date post

  22-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Εισαγωγή στον όρο...

Εισαγωγή στον όρο “Πνευματική Ιδιοκτησία

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας

Φοιτήτρια

Αναστασία Καμπουρούδη

Πτυχιακή εργασία

Θέμα: :“Πνευματική Ιδιοκτησία στην Ηλεκτρονική Δημοσίευση:

Τεχνολογίες Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε

Ψηφιακό περιβάλλον”

Επόπτης Καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης

Φεβρουάριος 2006

ΚΕΡΚΥΡΑ

“Πνευματική Ιδιοκτησία στην Ηλεκτρονική Δημοσίευση:

Τεχνολογίες Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε Ψηφιακό περιβάλλον”

Σημείωση: η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από την ηλεκτρονική διεύθυνση mineco.fgov.be/intellectual_ property/home_en.htm.

Περιεχόμενα

6Πρόλογος

7Εισαγωγή στους όρους “Πνευματική Ιδιοκτησία” και “Ηλεκτρονική Δημοσίευση”

7Περίληψη

10Τύποι και σκοπός της “πνευματικής ιδιοκτησίας”

11Τάσεις που διέπουν σήμερα τη νομοθεσία

21Πνευματικά δικαιώματα “Copyright”

22Μεταφορά δικαιωμάτων

23Διάκριση ιδέας-έκφρασης

23Δόγμα Πρώτης Πώλησης “First Sale Doctrine”

23Θεμιτή χρήση “Fair Use”

24Κριτική για τη νομοθεσία του copyright

25Η σύγχρονη μάχη για το copyright

26WIPO

26Ιστορική αναδρομή παρελθόν –παρόν-μέλλον

28Σημαντικά γεγονότα: 1883-2002

28Ανάπτυξη ενός διεθνούς νόμου για την Πνευματική Ιδιοκτησία

29Ψηφιακή Ατζέντα (Digital agenda):

29Ηλεκτρονικό Εμπόριο

30Παγκόσμια συστήματα και υπηρεσίες προστασίας

30WIPOnet

30Κέντρο διαιτησίας και διαμεσολάβησης

31WIPO COPYRIGHT TREATY

32Οι βιβλιοθήκες στη σύγχρονη Ψηφιακή εποχή- η αντίθεση για τα πνευματικά δικαιώματα

33Το ψηφιακό αντίγραφο

33Πρώτη πώληση “First Sale Doctrine” χτες και σήμερα.

34Ανάπτυξη των συλλογών

35Χορήγηση αδειών vs. νομοθεσία για το copyright

35Το πρόβλημα της διατήρησης

36Μέτρα Τεχνολογικής Προστασίας

37Υπόσχεση ισορροπίας στο νόμο για το copyright

37Βασικές αρχές διαχείρισης Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Ψηφιακό περιβάλλον

38Πνευματική επικοινωνία

39Αποδεικτικό αρχείο

39Προσεγγίσεις στην αλλαγή

40Αρχές

46Πνευματικά δικαιώματα στη βιβλιοθήκη

46Η ψηφιακή βιβλιοθήκη

47Πώς μια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "θα δανείσει" το υλικό της;

47Δανεισμός στο ψηφιακό μέλλον.

48Παραχωρημένες με άδεια εργασίες.

48Ψηφιακά πνευματικά δικαιώματα για τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία, τις γκαλερί και τα μουσεία

49Τι καλύπτουν τα πνευματικά δικαιώματα στο ψηφιακό περιβάλλον;

49Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό που προστατεύεται με copyright στο ψηφιακό περιβάλλον;

50Ποιες εξαιρέσεις ισχύουν και για ποιον;

50Τι επιτρέπουν οι εξαιρέσεις να γίνει;

53Εξαιρέσεις χρηστών:

55Η άποψη της LACA (Library Association Copyright Alliance) και της IFLA (International Federation of Libraries Associations) για τα πνευματικά δικαιώματα στο ψηφιακό περιβάλλον.

56Το ισορροπημένο copyright είναι για όλους.

58Αρχές της LACA και της IFLA

59Ψηφιακή συντήρηση και copyright

60Προγράμματα υπολογιστών

61Αντίγραφα διατήρησης βιβλιοθηκών και αρχείων:

61Διατήρηση Θεμιτής χρήσης από χρήστες και βιβλιοθήκες

62Διατήρηση στο World Wide Web: μια ιδιαίτερη περίπτωση

63Χορήγηση αδειών και η DMCA: Τα τελικά εμπόδια

64Αναθεώρηση του copyright

64Βασικοί σχεδιασμοί “αγορών” για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

66Πνευματική ιδιοκτησία

66Copyright

67Ψηφιακές τεχνολογίες

68Η επίδραση της Ψηφιακής Επανάστασης στους Εκδότες

68Η επίδραση της Ψηφιακής Περιοχής στις Εκδόσεις

69“Αγορές”-‘marketspace’

70Αγορά στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

73Χαρακτηριστικά Διαδικασίας ανταλλαγής

74Μέρος Β’

74Τεχνικές προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας σε ψηφιακό περιβάλλον

74Digital Rights Management Systems

74Έννοιες και Σχέδια για την Θεμιτή Χρήση και την προστασία της ιδιωτικότητας στα DRM

75Εισαγωγή στα συστήματα DRM

76“Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων”

78Μοντέλα

78Ιδέες και Υποθέσεις σχεδίων

84Δικαιώματα πνευματικής Ιδιοκτησίας και DRMS

88Νομική επιβολή της Διαχείρισης των Ψηφιακών Δικαιωμάτων

89Digital Millennium Copyright Act και DRM

91Αντιθέσεις και συνέπειες των αναπτυσσόμενων DRM συστημάτων.

92Ευρωπαϊκοί διάλογοι για τις ανησυχίες που προκαλούνται από τη DRM.

93Χαρακτηριστικά της DRM

94Μεταδεδομένα

94Κοινά χαρακτηριστικά των συστημάτων που βρίσκονται στην αγορά:

97Drms και νομοθεσία

103Ψηφιακή υπογραφή

104Η σύγχρονη κατάσταση χρήσης – νομική και πρακτική πλευρά

105File sharing

106Ψηφιακό υδατογράφημα

107Νομοθεσία

107Οδηγία εναρμόνισης του όρου της προστασίας του copyright

107“Δημόσια κυριαρχία” Public Domain

109Οδηγία 2001/29/EC (EUCD) Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πνευματικά Δικαιώματα

109Συνοπτικά:

113Λεξιλόγιο

116Παράρτημα

116Wipo copyright treaty

117Σύνταγμα

118Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας

122Wipo Copyright Treaty

129Οδηγία 2001/29/ΕΚ

147Άρθρο 17 της Αμερικανικής Νομοθεσίας – Αναφορά για τη Κρατική Κυριαρχία

148Βιβλιογραφία

Πρόλογος

Η σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας γενικά και των πνευματικών δικαιωμάτων ειδικότερα στο τομέα της πληροφορίας και της γνώσης είναι μεγάλη. Η νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα υπάρχει από πολύ παλιά και είναι η απόρροια της σπουδαιότητας που έδειχναν οι νομοθέτες και ολόκληρη η κοινωνία στην ιδιοκτησία των καινούργιων πνευματικών έργων. Ήταν στ’ αλήθεια απαραίτητη πάντα από την εποχή της άνθησης της τυπογραφίας και τη μετατροπή του βιβλίου σε εμπορικό αγαθό. Όσοι είχαν συμφέροντα πάνω στις εργασίες (δημιουργοί, εκδότες, χορηγοί κτλ.) ενδιαφέρονταν και για τα δικαιώματα.

Οι εποχές αλλάζουν και σήμερα ο έντ