En Håndbog -...

of 20 /20
Den danske grammatik 03.01.2007 A compléter Dansk Grammatik (En préparation) En Håndbog http://perso.orange.fr/mementoslangues/ [email protected]

Embed Size (px)

Transcript of En Håndbog -...

Page 1: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 03.01.2007 A compléter

Dansk Grammatik (En préparation)

En Håndbog

http://perso.orange.fr/mementoslangues/

[email protected]

Page 2: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 2/20 Nyhavn-Copenhague

Page 3: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 3/20 A compléter

Mémentos grammaticaux disponibles Références bibliographiques Langue Titre

Allemand Die deutsche Grammatik

Arabe أَلوحبِنرٱلْع ي Bulgare Българска Граматика

Croate Hrvatska Gramatika

Danois Dansk Grammatik

Espagnol La Gramática Española

Grec moderne Η Νεοελληνική Γραµµατική

Italien La Grammatica Italiana

Russe Русская Грамматика

Serbe Српска Граматика L'auteur saura gré des remarques que l'on pourra lui

transmettre à l'adresse: [email protected]

- Dictionnaire Français-Danois et Danois-Français, Berlitz

- Le danois de poche, Assimil évasion - Le danois sans peine, Méthode Assimil

Page 4: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 4/20 A compléter

Page(s) Dansk grammatik La grammaire danoise

Page 5: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 5/20 A compléter

Page 6: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 6/20 A compléter

Kalenderen Le calendrier

Page 7: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 7/20 Notesbloken

Notesbloken Le bloc-notes

Page 8: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 8/20 Alfabetet

L'alphabet danois A a A a B b B b C c C c D d D d E e E e F f F f G g G g H h H h I i I i J j J j K k K k L l L l M m M m N n N n O o O o P p P p Q q Q q R r R r S s S s T t T t U u U u V v V v W w W w X x X x Y y Y y Z z Z z Æ æ Æ æ Ø ø Ø ø Å å Å å

La prononciation A a A a A a A a U u U u Y y Y y Æ æ Æ æ a (quatre) ai (fait) ou (pouce) u (lu) ei (meilleur)

bakke kaste sut dyst vælte Ø ø Ø ø Ø ø Ø ø Å å Å å D d D d D d D d

eu (meunier) eu (meuble) o (sol) d (Danemark) th (the anglais) kød søner blå Danmark gade

Page 9: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 9/20 Dagene

Cardinaux Ordinaux Saisons Mois Jours 1 en, et 1er første Januar Mandag 2 to 2ème anden Februar Tirsdag 3 tre 3ème tredje

Vinteren Marts Onsdag

4 fire 4ème fjerde April Torsdag 5 fem 5ème femte Maj Fredag 6 seks 6ème sjette

Foråret Juni Lørdag

7 syv 7ème syvende Juli Søndag 8 otte 8ème ottende August i forgårs 9 ni 9ème niende

SommerenSeptember i går

10 ti 10ème tiende Oktober i dag 11 elleve 11ème ellevte November i morgen 12 tolv 12ème tolvte

Efteråret December i overmorgen

13 tretten 13ème trettende i morges i eftermiddag i aften 14 fjorten 14ème fjortende morgenen middagen aftenen

Page 10: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 10/20 A compléter

La date en danois Les jours de la semaine

Hvilken dag er vi i dag ? Lørdags den tyvende april. Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Le samedi 20 avril.

Le quantième du mois I femten dag nu. Den tiende juni. Depuis 15 jours maintenant. C'est le dix juin.

L'année, le siècle I juni nittenhundredeogenogfirs. Året nittenhundredeogseksogfyrre. En juin 1981. L'année 1946. Hun er femogtyve (år). I juli 2006. Om sommeren. I år 1800. Elle a vingt-quatre ans. En juillet 2006. En été. En l'an 1800. Nittenhundrede tallet. Attenhundrede tallet. 1900-tallet. 1800-tallet Le XXème siècle. Le XIXème siècle. Le XXème siècle. Le XIXème siècle. før Kristi fødsel (f. Kr.) avant J-C efter Kristi fødsel (e. Kr.) après J-C

Page 11: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 11/20 A compléter

L'heure en danois klokken l'heure Klokken er…ti. 10h00 om morgenen du matin …fem minutter over ti. 10h05 om formiddagenen du matin …kvart over ti. 10h15 om eftermiddagen de l'après-midi …tyve minutter over ti. 10h20 om aftenen du soir …fem minutter i halv elleve. 10h25 om natten de la nuit …halv elleve. 10h30 minuttet (minutterne) la minute (P) …fem minutter over halv elleve. 10h35 sekundet (sekunderne) la seconde (P) …tyve minutter i elleve. 10h40 kvarteret (kvarterene) le quart d'heure (P) …kvart i elleve. 10h45 middag(en) (le) midi …fem minutter i elleve. 10h55 midnat(ten) (le) minuit Klokken er…elleve. 11h00 Hvad er klokken ? Den er en. Quelle heure est-il ? Il est 1 heure. Klokken er tre minutter over fem. Il est 5 heures 3 minutes. Jeg har en aftale klokken ni. J'ai un rendez-vous à neuf heures.

Page 12: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 12/20 A compléter

Les nombres cardinaux en danois 0 nul 14 fjorten 28 otteogtyve 200 to hundrede 1 en, et 15 femten 29 niogtyve 300 tre hundrede 2 to 16 seksten 30 tredive 400 fire hundrede 3 tre 17 sytten 31 enogtredive 500 fem hundrede 4 fire 18 atten 32 toogtredive 600 seks hundrede 5 fem 19 nitten 40 fyrre 700 syv hundrede 6 seks 20 tyve 50 halvtreds 800 otte hundrede 7 syv 21 enogtyve 60 tres 900 ni hundrede 8 otte 22 toogtyve 70 halvfjerds 1 000 tusind 9 ni 23 treogtyve 80 firs 1 001 tusind og en

10 ti 24 fireogtyve 90 halvfems 2 000 to tusind 11 elleve 25 femogtyve 100 hundrede 10 000 ti tusind 12 tolv 26 seksogtyve 101 hundrede og en 100 000 hundrede tusind 13 tretten 27 syvogtyve 102 hundrede og to 1 000 000 en million

Page 13: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 13/20 A compléter

Les nombres ordinaux en danois (en général: cardinal + ende, de, te) 1er første 15ème femtende 29ème niogtyvende 300ème trehundrede

2ème anden, andet 16ème sekstende 30ème tredivte 400ème firehundrede

3ème tredje 17ème syttende 31ème enogtredivte 500ème femhundrede

4ème fjerde 18ème attende 32ème toogtredivte 600ème sekshundrede

5ème femte 19ème nittende 40ème fyrretyvende 700ème syvhundrede

6ème sjette 20ème tyvende 50ème halvtredsindstyvende 800ème ottehundrede

7ème syvende 21ème enogtyvende 60ème tresindstyvende 900ème nihundrede

8ème ottende 22ème toogtyvende 70ème halvfjerdsindstyvende 1 000ème tusinde

9ème niende 23ème treogtyvende 80ème firsindstyvende 1 001ème enogtusinde

10ème tiende 24ème fireogtyvende 90ème halvfemsindstyvende 1 002ème toogtusinde

11ème ellevte 25ème femogtyvende 100ème hundrede 2 000ème totusinde

12ème tolvte 26ème seksogtyvende 101ème enoghundrede 10 000ème titusinde

13ème trettende 27ème syvogtyvende 102ème tooghundrede 100 000ème hundredetusinde

14ème fjortende 28ème otteogtyvende 200ème tohundrede 1 000 000ème millionende

Page 14: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 14/20 A compléter

Page 15: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 15/20 A compléter

Page 16: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 16/20 Kalenderen

Ugedagene Januar 2007 Februar 2007 Marts 2007 Mandag 1008015022029 0005012019026 0005012019026 Tirsdag 2009016023030 0006013020027 0006013020027 Onsdag 3010017024031 0007014021028 0007014021028 Torsdag 4011018025 1008015022029 1008015022029 Fredag 5012019026 2009016023030 2009016023030 Lørdag 6013020027 3010017024 3010017024031 Søndag 7014021028 4011018025 4011018025

Ugedagene April 2007 Maj 2007 Juni 2007 Mandag 002009016023030 0006013020027 0004011018025 Tirsdag 003010017024 1008015022029 0005012019026 Onsdag 004011018025 2009016023030 0006013020027 Torsdag 005012019026 3010017024031 0007014021028 Fredag 006013020027 4011018025 1008015022029 Lørdag 007014021028 5012019026 2009016023030 Søndag 108015022029 6013020027 3010017024

Page 17: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 17/20 Kalenderen

Ugedagene Juli 2007 August 2007 September 2007 Mandag 0002009016023030 0006013020027 0003010017024 Tirsdag 0003010017024031 0007014021028 0004011018025 Onsdag 0004011018025 1008015022029 0005012019026 Torsdag 0005012019026 2009016023030 0006013020027 Fredag 0006013020027 3010017024031 0007014021028 Lørdag 0007014021028 4011018025 1008015022029 Søndag 1008015022029 5012019026 2009016023030

Ugedagene Oktober 2007 November 2007 December 2007 Mandag 1008015022029 0005012019026 0003010017024031 Tirsdag 2009016023030 0006013020027 0004011018025 Onsdag 3010017024031 0007014021028 0005012019026 Torsdag 4011018025 1008015022029 0006013020027 Fredag 5012019026 2009016023030 0007014021028 Lørdag 6013020027 3010017024 1008015022029 Søndag 7014021028 4011018025 2009016023030

Page 18: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 18/20 A compléter

Proverbes danois

Page 19: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 19/20 A compléter

Expressions usuelles danoises Ja. Ja tak ! Oui. Oui merci. Nej. Nej tak ! Non. Non merci Tak. Mange tak. Merci. Merci beaucoup. Værsgo, vær så venlig. Undskyld. S'il vous plaît. God morgen / Goddag ! Bonjour (Matin avant 9 h/ Après 9 h) ! God aften ! Bonsoir ! Godnat ! Bonne nuit ! Hej ! Dav ! Davs ! / Farvel Salut (Bonjour) ! / Au revoir ! Hvordan har De det ? Hvordan går det ? Comment allez-vous ? Comment ça va ? Jeg har det godt, ta. Det går fint, tak. Je vais bien,merci.Ça va très bien,merci. Undskyld ! Excusez-moi ! Pardon ! God appetit ! Bon appétit ! Taler De fransk ? Parlez-vous français ? Jeg forstår ikke. Je ne comprends pas.

Page 20: En Håndbog - mementoslangues.pagesperso-orange.frmementoslangues.pagesperso-orange.fr/divers/GrammaireDanoise.pdf · Espagnol La Gramática Española Grec moderne Η Νεοελληνική

Den danske grammatik 20/20 Bateau-Copenhague