Appendix - Aalborg Parkinson¢â‚¬â„¢s patients with pain/...

download Appendix - Aalborg Parkinson¢â‚¬â„¢s patients with pain/ Parkinsons patienter med smerte (PPMS) Parkinson¢â‚¬â„¢s

of 90

 • date post

  02-Nov-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Appendix - Aalborg Parkinson¢â‚¬â„¢s patients with pain/...

 • Investigation of sensory abnormalities in patients suffering from Parkinson’s disease Group: 1017

  Page 1 of 90

  Appendix

  Appendix A – Abbreviation list

  Parkinson’s disease (PD)

  α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor (AMPA)

  N-methyl-D-aspartate receptor (NMDA)

  metabotropic glutamate receptor (mGluR)

  Parkinson’s patients with pain/ Parkinsons patienter med smerte (PPMS)

  Parkinson’s patients without pain/ Parkinsons patienter uden smerte (PPUS)

  Healthy subjects group / Raske forsøgspersoner (RFP)

  Mini Mental Status Examination (MMSE)

  Cold Pressor Test (CPT)

  Pressure Pain Threshold (PPT)

  Visual analog scale (VAS)

  Interquartile (IQR)

 • Investigation of sensory abnormalities in patients suffering from Parkinson’s disease Group: 1017

  Page 2 of 90

  Appendix B – Protocol

  FORSØGSPROTOKOL

  Projekttitel

  Undersøgelse af sensoriske anormaliteter i patienter, der lider af Parkinsons sygdom

  Forsøgsansvarlig & kontaktperson

  Klinisk ansvarlige

  Projektgruppe

  Maria Skallerup Andersen, BSc, Stud.sceint.med.

  Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

  Aalborg Universitet (AAU)

  Parisa Gazerani, PharmD, Ph.d., Lektor

  Center for Sanse-Motorisk Interaktion

  Aalborg Universitet

  Ali Karshenas, Dr. med.

  Ladegårdsgade 5, 8. sal

  Aalborg Sygehus Nord

  9000 Aalborg

  Tlf.: 99 32 19 49

  E-mail: ali.karshenas@rn.dk

  Flemming W. Bach, Dr. med., Professor

  Ladegårdsgade 5, 9. sal

  Aalborg Sygehus

  9000 Aalborg

  Tlf: 99 32 19 28

  E-mail: fwb@rn.dk

  Parisa Gazerani, PharmD, Ph.d., Lektor Center for Sanse-Motorisk Interaktion Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 7A-2 (A2-208) 9220 Aalborg Ø Tlf.: 99 40 24 12 E-mail: gazerani@hst.aau.dk

 • Investigation of sensory abnormalities in patients suffering from Parkinson’s disease Group: 1017

  Page 3 of 90

  1. Forsøgsprotokol Baggrund

  Parkinsons sygdom er en kronisk, progressiv og uhelbredelig sygdom, der er karakteriseret som

  en primær neurodegenerativ lidelse i basalganglierne (corpus striatum, globus pallidus,

  subthalamic nucleus og substantia nigra) (Beiske et al., 2009, Ford, 2010, Kathryn L. McCane,

  2010). Lidelsen kendetegnes ved tab af dopaminerge neuroner i substantia nigra pars compacta.

  Substantia nigra er det område i hjerne, der kontrollerer koordineringen af uvilkårlige

  muskelbevægelser og er især vigtig for opstart af muskelbevægelserne (Kathryn L. McCane, 2010).

  Ved ca. 75% døde nerveceller optræder der symptomer som hviletremor, bradykinesi, rigiditet,

  tab af ansigtsmimik, akinesi og posturale abnormaliteter. Disse symptomer er med til at forringe

  patienternes livskvalitet (Berardelli et al., 2012, Kathryn L. McCane, 2010).

  Lidelsen invaliderer både motorisk og non-motorisk, herunder kognitiv svækkelse og smerte

  (Beiske et al., 2009, Ford, 2010). Parkinsons sygdom kan forekomme hos både mænd og kvinder

  fra 40 års alderen men afficerer oftest ældre (>60) (Kathryn L. McCane, 2010). Der er gennem

  tiderne blevet forsket en del i det motoriske område, hvilket har bidraget til udviklingen af

  behandling for Parkinson-patienter (Bridges et al., 2013, Sidtis et al., 2009, Olanow and Schapira,

  2013). Et uudforsket område inden for Parkinsons sygdom er det non-motoriske. Flere patienter

  klager over forskellige typer smerte, men da mekanismen bag smerte hos disse patienter stadig er

  relativt ukendt, kræves der en del forskning og forsøg inden for dette felt.

  Prævalensen af smerte hos Parkinson-patienter er omkring 40% og er associeret med en

  markant reduceret livskvalitet (Nandhagopal et al., 2010, Ford, 2010). På nuværende tidspunkt er

  der beskrevet fem forskellige typer smerter, som Parkinson-patienter kan være berørt af;

  muskuloskeletal smerte, radikulær-neuropatisk smerte, dystonisk smerte, central neuropatisk

  smerte og akatisi. Den hyppigste form for Parkinson relateret smerte er muskuloskeletal smerte

  og dernæst dystonisk smerte, hvor en lille del af patienterne oplever central neuropatisk smerte

  (Beiske et al., 2009, Ford, 2010). En del patienter oplever ømhed, krampelignende smerter,

  frossen skulder og rygsmerter i forbindelse med muskuloskeletal smerte, hvorimod andre

  patienter i forbindelse med dystonisk smerte oplever vedvarende muskelsammentrækninger i

  forskellige ekstremiteter og/eller i ansigts- og svælg muskulaturen, der forårsager drejende og

  gentagne bevægelser eller unormale stillinger, hvilke oftest er smertefuldt for patienten (Ford,

  2010, Zambito Marsala et al., 2011).

 • Investigation of sensory abnormalities in patients suffering from Parkinson’s disease Group: 1017

  Page 4 of 90

  Flere studier har foreslået, at smerte i forbindelse med Parkinsons sygdom kan være forårsaget

  af basalganglierne, der menes at være involveret i nociceptive processer (Sophie and Ford, 2012,

  Borsook et al., 2010). Flere studier tyder på, at en unormal basalgangliefunktion i Parkinsons

  sygdom modulerer smerte direkte, enten ved at øge eller sænke udbredelsen af nociceptive signaler og

  indirekte ved affektiv påvirkning og kognitive processer, som er relaterede til

  smerteperception (Truini et al., 2013, Brefel-Courbon et al., 2005). Basalganglierne modtager

  direkte og indirekte afferente input fra medulla spinalis og truncus encephalicus, hvorefter

  størstedelen af inputtene modtages i striatum og en mindre del sendes til globus pallidus og

  substantia nigra (Borsook et al., 2010). Thalamus modtager direkte afferente input fra medulla

  spinalis, som videresendes til kortikale smertecentres regioner via cortico-basal ganglia–thalamic-

  cortical loop, hvorefter de modtagne input sendes til striatum. Disse processer menes, at være

  mulige smerteprocesser og årsagen til kronisk smerte hos patienter med Parkinsons sygdom

  (Borsook et al., 2010).

  Nyere forskning har vist, at der er generel konsensus om, at Parkinson-patienter har ændret

  somatosensorisk perception i forhold til raske personer (Hara et al., 2013, Tykocki et al., 2013), og

  endvidere har flere studier fundet ændringer i smertetærsklen hos Parkinson-patienter

  sammenlignet med raske personer (Brefel-Courbon et al., 2005, Vela et al., 2012). Dog er der

  stadig uklarheder om ændret somatosensorisk perception, da der stadig er en del studier, som

  ikke har fået et signifikant resultat i de gennemførte undersøgelser (Zambito Marsala et al., 2011).

  Tidligere har forskere undersøgt smerte og sensoriske anormaliteter hos patienter med lidelser i

  centralnervesystemet og hos Parkinson-patienter, hvor der blandt andet er blevet anvendt tests til

  at vurdere smerte, sensibilisering og perception af sensorisk input hos patienterne (Cruz-Almeida

  and Fillingim, 2013, Nandhagopal et al., 2010).

  Dette projekt vil tage udgangspunkt i Parkinson-patienter, som undersøges for sensoriske

  forstyrrelser og ændret smertetærskel, da dette ville være et oplagt område at udforske og

  samtidig styrke evidensen for, at disse patienter har ændret sensorisk perception. Målinger af

  sensoriske tests og smertetests vil blive udført med det formål at undersøge for allodyni

  (patienten føler smerte over for en ikke smertefuld stimulus), som forekommer, når det sensoriske

  system er unormalt eller hypersensitivt. Endvidere undersøges der for hyperalgesi (patienten har

  øget sensitivitet til smerte over for svage smertestimuli), som kan være forårsaget af skade på

 • Investigation of sensory abnormalities in patients suffering from Parkinson’s disease Group: 1017

  Page 5 of 90

  nociceptorer eller perifere nerver samt potentiel skade i små og store nerveender hos

  patienterne. Forhåbentligt vil disse undersøgelser være med til at give en bedre indsigt i

  nociceptionen hos patienterne, hvilket kan bidrage til litteraturen og udvikling af

  behandlingsmuligheder for Parkinsons sygdom i fremtiden.

  Strategi for litteratursøgning

  Baggrund for studiet er fundet blandt peer-reviewed artikler, offentligt tilgængeligt materiale

  og Aalborgs Universitets egen forskning. Der er fundet 3849 artikler og anvendt 20 kilder (se

  afsnittet Referenceliste) til dette studie, hvilket danner basis for forskningen inden for Parkinsons

  sygdom og det sensoriske (non-motoriske) område, som blandt andet påvirker sensibilisering,

  smerteperception og livskvalitet.

  Litteraturen er fundet ved litteraturgennemgang af søgemaskinen: Pubmed Database. Følgende

  søgeord er anvendt i kombinationer til gennemgang af litteraturen; Parkinson’s disease, pain, pain

  test, cold pressor test pain, thermal test, visual analogue scale, pain perception, pain pressure

  threshold, algometry, mini mental state examination, sensory loss.

  Der er kun anvendt st