ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

18
Αντισφαίριση Αντισφαίριση Tennis Tennis Μαυρίδου Θεοδώρα Μαυρίδου Θεοδώρα Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Transcript of ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Page 1: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΑντισφαίρισηΑντισφαίρισηTennisTennis

Μαυρίδου ΘεοδώραΜαυρίδου Θεοδώρα

Καθηγήτρια Φυσικής ΑγωγήςΚαθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Page 2: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΟΡΟΛΟΓΙΑΟΡΟΛΟΓΙΑΗ λέξη τένις προέρχεται από την Γαλλική λέξη tenez (από το ρήμα tenir) που φώναζαν οι Γάλλοι παίκτες όταν ήταν να σερβίρουν.

Η λέξη ρακέτα προέρχεται από την Αραβική λέξη rakhat που σημαίνει η παλάμη του χεριού.

Η λέξη deuce (ισοπαλία) προέρχεται από την Γαλλική φράση à deux le jeu που σημαίνει ότι και στους δύο είναι το παιχνίδι.

Η λέξη love (μηδέν) μπορεί να προέρχεται από την Γαλλική λέξη l'œuf που σημαίνει αυγό, από το σχήμα του μηδέν.

Page 3: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Ο αγώνας διεξάγεται σε ειδικό Ο αγώνας διεξάγεται σε ειδικό γήπεδογήπεδο, το , το οποίο χωρίζεται στη μέση με δίχτυ ύψους οποίο χωρίζεται στη μέση με δίχτυ ύψους

91 εκ.91 εκ. Σκληρά γήπεδαΣκληρά γήπεδα. Η πλειοψηφία των γηπέδων στον κόσμο. Σε . Η πλειοψηφία των γηπέδων στον κόσμο. Σε

αυτήν την κατηγορία ανήκει το Αυστραλιανό Όπεν που διεξάγεται αυτήν την κατηγορία ανήκει το Αυστραλιανό Όπεν που διεξάγεται στο Melbourne Park και το U.S. Open που διεξάγεται στο USTA στο Melbourne Park και το U.S. Open που διεξάγεται στο USTA National Tennis Center (ακρυλική επιφάνεια).National Tennis Center (ακρυλική επιφάνεια).

Χωμάτινα γήπεδαΧωμάτινα γήπεδα. Στην Ευρώπη τα περισσότερα γήπεδα . Στην Ευρώπη τα περισσότερα γήπεδα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το French Open που διεξάγεται στο Ρολάν Γκαρός (Stade de το French Open που διεξάγεται στο Ρολάν Γκαρός (Stade de Roland Garros).Roland Garros).

Γήπεδα με χόρτο.Γήπεδα με χόρτο. Τέτοια γήπεδα υπάρχουν κυρίως στην Αγγλία. Τέτοια γήπεδα υπάρχουν κυρίως στην Αγγλία. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το Γουίμπλεντον. Η δυσκολία στην Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το Γουίμπλεντον. Η δυσκολία στην συντήρηση τους έχει οδηγήσει σε πολλά γήπεδα να καταργούν το συντήρηση τους έχει οδηγήσει σε πολλά γήπεδα να καταργούν το χόρτο και να βάζουν άλλη επιφάνεια (συνήθως σκληρή).χόρτο και να βάζουν άλλη επιφάνεια (συνήθως σκληρή).

Page 4: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Page 5: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Οι μπάλες του τένις είναι ελαστικές, λαστιχένιες, ντυμένες με χνουδωτό ύφασμα, με διάμετρο 65 χιλιοστά και βάρος 55-60 γραμμάρια. Το μέγεθος της ρακέτας δεν είναι καθορισμένο. Έχει μήκος

65-70 εκατοστά.

Page 6: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αντισφαίριση είναι Η αντισφαίριση είναι άθλημα στο οποίο άθλημα στο οποίο αγωνίζονται δύο ή αγωνίζονται δύο ή τέσσερις παίκτες. Αν οι τέσσερις παίκτες. Αν οι αντίπαλοι είναι δύο, το αντίπαλοι είναι δύο, το παιχνίδι λέγεται απλό, παιχνίδι λέγεται απλό, ενώ αν είναι τέσσερις ενώ αν είναι τέσσερις (ένα ζευγάρι σε κάθε (ένα ζευγάρι σε κάθε πλευρά), λέγεται διπλό πλευρά), λέγεται διπλό (double) και σε αυτή την (double) και σε αυτή την περίπτωση προστίθονται περίπτωση προστίθονται στο παιχνίδι και οι στο παιχνίδι και οι εξωτερικές γραμμές του εξωτερικές γραμμές του γηπέδου. γηπέδου.

Page 7: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΣΕΡΒΙΣΣΕΡΒΙΣ

Υπάρχουν διάφοροι Υπάρχουν διάφοροι τρόποι σερβίς:τρόποι σερβίς:

Flat ΣερβίςFlat Σερβίς Topspin Topspin

ΣερβίςΣερβίς (Μερικές φορές (Μερικές φορές αποκαλείται αποκαλείται και και "Kick/Kicker""Kick/Kicker" σερβίς. σερβίς.

American Twist/Twist American Twist/Twist ΣερβίςΣερβίς Slice/Slider/SideSlice/Slider/Side

spin Σερβίςspin Σερβίς

Page 8: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΣΕΡΒΙΣΣΕΡΒΙΣ

Topspin-Slice ΣερβίςTopspin-Slice Σερβίς Reverse SliceReverse Slice//Reverse Reverse

SliderSlider//Reverse Reverse Sidespin ΣερβίςSidespin Σερβίς

Reverse TwistReverse Twist//Reverse Reverse American Twist ΣερβίςAmerican Twist Σερβίς

Reverse Topspin-Slice Reverse Topspin-Slice ΣερβίςΣερβίς

Page 9: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

FForehandorehand Για τον δεξιόχειρα Για τον δεξιόχειρα

παίχτη το forehand παίχτη το forehand είναι το χτύπημα που είναι το χτύπημα που ξεκινά από την δεξιά ξεκινά από την δεξιά πλευρά του κορμού, πλευρά του κορμού, συνεχίζει μπροστά συνεχίζει μπροστά στον κορμό του ενώ στον κορμό του ενώ γίνεται η επαφή με γίνεται η επαφή με την μπάλα, και την μπάλα, και τελειώνει με το χέρι τελειώνει με το χέρι στην αριστερή στην αριστερή πλευρά του κορμού πλευρά του κορμού του. του.

Page 10: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

BackhandBackhand Για τον δεξιόχειρα παίχτη Για τον δεξιόχειρα παίχτη

το backhand είναι το το backhand είναι το χτύπημα που ξεκινά από χτύπημα που ξεκινά από την αριστερή πλευρά του την αριστερή πλευρά του κορμού, συνεχίζει μπροστά κορμού, συνεχίζει μπροστά στον κορμό του ενώ γίνεται στον κορμό του ενώ γίνεται η επαφή με την μπάλα, και η επαφή με την μπάλα, και τελειώνει με το χέρι στην τελειώνει με το χέρι στην δεξιά πλευρά του κορμού δεξιά πλευρά του κορμού του.του.

Page 11: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΒολέΒολέ

Το χτύπημα βολέ Το χτύπημα βολέ πραγματοποιείται πραγματοποιείται πριν η μπάλα πριν η μπάλα αναπηδήσει στο αναπηδήσει στο έδαφος, συνήθως έδαφος, συνήθως πραγματοποιείται πραγματοποιείται κοντά στο φιλέ.κοντά στο φιλέ.

Page 12: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Half-VolleyHalf-Volley Το χτύπημα half-volley Το χτύπημα half-volley

πραγματοποιείται όταν η πραγματοποιείται όταν η επαφή με την μπάλα επαφή με την μπάλα γίνεται αμέσως μετά την γίνεται αμέσως μετά την αναπήδηση, κατά την αναπήδηση, κατά την διάρκεια ανόδου της διάρκεια ανόδου της μπάλας, συνήθως και μπάλας, συνήθως και αυτό το χτύπημα αυτό το χτύπημα πραγματοποιείται κοντά πραγματοποιείται κοντά στο φιλέ.στο φιλέ.

Page 13: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Overhead smashOverhead smash

Το overhead smash Το overhead smash είναι ένα δυνατό είναι ένα δυνατό χτύπημα πάνω από χτύπημα πάνω από το ύψος του κεφαλιού το ύψος του κεφαλιού που μοιάζει με το που μοιάζει με το σερβίς.σερβίς.

Page 14: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Drop shot Drop shot  Όταν ο αντίπαλος Όταν ο αντίπαλος

βρίσκεται μακριά από το βρίσκεται μακριά από το φιλέ ο παίχτης μπορεί να φιλέ ο παίχτης μπορεί να επιλέξει ένα χτύπημα επιλέξει ένα χτύπημα drop shot. Αυτό drop shot. Αυτό πραγματοποιείται με πραγματοποιείται με ελαφρό άγγιγμα της ελαφρό άγγιγμα της μπάλας ώστε μόλις να μπάλας ώστε μόλις να περάσει το φιλέ και ο περάσει το φιλέ και ο αντίπαλος να μην αντίπαλος να μην προλάβει να τρέξει για προλάβει να τρέξει για την φτάσει εγκαίρως.την φτάσει εγκαίρως.

Page 15: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

LobLob Όταν ο αντίπαλος βρίσκεται Όταν ο αντίπαλος βρίσκεται

κοντά στο φιλέ μπορεί να κοντά στο φιλέ μπορεί να επιλεγεί ένα χτύπημα lob. επιλεγεί ένα χτύπημα lob. Αυτό πραγματοποιείται Αυτό πραγματοποιείται στέλνοντας την μπάλα ψηλά στέλνοντας την μπάλα ψηλά πάνω από το κεφάλι του πάνω από το κεφάλι του αντιπάλου στο πίσω μέρος αντιπάλου στο πίσω μέρος του γηπέδου, και του γηπέδου, και αναγκάζοντας το αντίπαλο να αναγκάζοντας το αντίπαλο να τρέξει στο πίσω μέρος του τρέξει στο πίσω μέρος του γηπέδου προσπαθώντας να γηπέδου προσπαθώντας να προλάβει την μπάλα. Αυτό προλάβει την μπάλα. Αυτό δίνει στο παίχτη χρόνο για να δίνει στο παίχτη χρόνο για να προετοιμάσει την άμυνα του προετοιμάσει την άμυνα του στην επόμενη βολή. Υπάρχει στην επόμενη βολή. Υπάρχει ο κίνδυνος η βολή να μην ο κίνδυνος η βολή να μην είναι αρκετά ψηλά και ο είναι αρκετά ψηλά και ο αντίπαλος να καταφέρει ένα αντίπαλος να καταφέρει ένα overhead smash.overhead smash.

Page 16: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Λαβές ρακέταςΛαβές ρακέτας Κατά την διάρκεια των Κατά την διάρκεια των

χτυπημάτων ο παίχτης χτυπημάτων ο παίχτης έχει στην επιλογή του έχει στην επιλογή του διάφορους τρόπους διάφορους τρόπους πιασίματος της ρακέτας. πιασίματος της ρακέτας. Αυτές ονομάζονται Αυτές ονομάζονται continental, semi-continental, semi-western, western, western, western, extreme western ή extreme western ή eastern.eastern.

Page 17: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΛΑΒΕΣ ΛΑΒΕΣ FOREHANDFOREHAND