40 χρόνια στη Διοίκηση...

Click here to load reader

 • date post

  05-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 40 χρόνια στη Διοίκηση...

 • 1

  .

  Το εξειδικευμένο MSc

  από εξειδικευμένους

  καθηγητές

  40 χρόνια

  στη Διοίκηση

  Μονάδων Υγείας και

  Πρόνοιας

  ΠΜΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

  Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

  Master of Science (MSc) in Health and Social Care Management

  ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Το επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης μέσω της διεπιστημονικής εξειδίκευσης των θεμελιωδών

  γνώσεων

  της Οικονομίας,

  της Διοίκησης,

  της Κοινωνιολογίας,

  του Δικαίου,

  της Πληροφορικής

  και της

  της Κοινωνικής Έρευνας

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διοργάνωση

  Ίδρυμα:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α)

  Σχολή:

  Διοικητικών, Οικονομικών και

  Κοινωνικών Επιστημών

  Τμήμα:

  Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση

  Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

  Ε Ν

  Η Μ

  Ε Ρ

  Ω Τ

  ΙΚ Ο

  Σ Ο

  Δ Η

  Γ Ο

  Σ

 • 2

  Αντικείμενο – Σκοπός Α. Η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου,

  προωθημένων γνώσεων, υπόβαθρου και τεχνογνωσίας, η

  έρευνα και η πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών

  φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και

  Διαχείρισης των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής

  Φροντίδας.

  Β. Η δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων

  στελεχών στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας

  στη Διοίκηση, Οργάνωση και Διαχείριση των Υπηρεσιών

  Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, η συνεχής βελτίωση της

  ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της

  κάλυψης των διαρκών μεταβαλλόμενων κοινωνικό-

  οικονομικών αναγκών.

  Πεδίο Εκπαιδευτικής Εξειδίκευσης κατά UNESCO ISCED 0413 Management

  and Administration

  Διάρκεια Σπουδών 3 Εξάμηνα Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν

  διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις,

  ερευνητικές εργασίες και εξετάσεις σε 4

  μαθήματα ανά εξάμηνο.

  Στο τρίτο εξάμηνο διδάσκονται 2

  μαθήματα και εκπονείται η Μεταπτυχιακή

  Διπλωματική Εργασία.

  Γνώσεις-Δεξιότητες & Επαγγελματικές Προοπτικές Ανάπτυξη γνώσεων

  Α. για την κατανόηση των σύγχρονων διοικητικών,

  λειτουργικών και διαχειριστικών απαιτήσεων των δημοσίων

  και ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής

  Φροντίδας.

  Β. για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση των

  παρεμβάσεων και πολιτικών ανάπτυξης στις εν λόγω

  υπηρεσίες.

  Γ. για την εμβάθυνση στις σύγχρονες οικονομικό-

  διαχειριστικές, οργανωτικό-διοικητικές μεθόδους, και στις

  μεθόδους ελέγχου ολικής ποιότητας.

  Δ. για την ανάδειξη δεξιοτήτων σχεδιασμού πολιτικών.

  Ε. για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών Υγείας και

  Κοινωνικής Φροντίδας στις νέες θεσμικές απαιτήσεις της

  Ε.Ε. και τις διεθνείς εξελίξεις.

  Ανάπτυξη Έρευνας

  Έμφαση στις Μεθοδολογικές Τεχνικές Ανάπτυξης της

  Κοινωνικής Έρευνας, Επαγωγικές και Απαγωγικές

  προσεγγίσεις, Ανάλυση και Σύνθεση Δεδομένων, Ικανότητα

  μετασχηματισμού της βασικής θεωρητικής γνώσης σε

  καινοτόμο οργανωτική και διοικητική εφαρμογή.

  Ενδυνάμωση

  Μέθοδοι και τεχνικές αποφόρτισης, διαχείρισης άγχους,

  ασκήσεις ρόλων, ενίσχυσης της προσωπικής ποιότητας και

  της αυτογνωσίας, ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες,

  μέθοδοι και τεχνικές διαχείρισης της εργασιακής κόπωσης

  και εξουθένωσης, της παρακίνησης και ικανοποίησης του

  προσωπικού, δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικής

  διεπιστημονικής εργασίας, ηγεσίας και δυναμικής ομάδας,

  λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων σε σύγχρονα

  περιβάλλοντα εντάσεως εργασίας στις υπηρεσίας υγείας και

  κοινωνικής φροντίδας.

  Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 90 Αριθμός Μαθημάτων 10 Συνολικές Ώρες Μαθημάτων 520 Γλώσσα Εκπαίδευσης Ελληνικά

  Αγγλικά

  Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινό Εξάμηνο:

  1η εβδομάδα Οκτωβρίου

  Εαρινό Εξάμηνο:

  1η εβδομάδα Μαρτίου

  Διάρκεια Διδακτικών Εβδομάδων 13

  Διάρκεια Εβδομαδιαίων Μαθημάτων 2 Ημέρες την Εβδομάδα και 1 επιπλέον

  ημέρα (Σάββατο) κάθε 3 εβδομάδες για τα

  2 πρώτα εξάμηνα. Μία (1) φορά την

  Εβδομάδα στο τρίτο εξάμηνο και 8

  συνολικά συνεδρίες συμβουλευτικής

  επίβλεψης της Μεταπτυχιακής

  Διπλωματικής Εργασίας.

 • 3

  Επαγγελματικές Προοπτικές

   Υπηρεσίες Κεντρικής Διοίκησης και Δημόσιοι

  Οργανισμοί του τομέα Υγείας και Κοινωνικής

  Προστασίας

   Ιδιωτικές Επιχειρήσεις του τομέα Υγείας και

  Κοινωνικής Φροντίδας

   Εκπαιδευτικοί Φορείς

   Φορείς Εθελοντικού Τομέα

   Επιχειρήσεις Συμβουλευτικής και Μελετών

   Επαγγελματική Ανέλιξη

   Ακαδημαϊκή Εξέλιξη

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ1 Ώρες Διδασκαλίας Απογευματινές πλην Σαββάτου

  Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

  Master of Science (MSc)in Health and Social Care

  Management

  Α΄ Εξάμηνο- Ενότητα Μαθημάτων

  Κοινωνική Διοίκηση -Οικονομικά και Διοίκηση

  Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας - 30 ECTS

  Β΄ Εξάμηνο- Ενότητα Μαθημάτων

  Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών-

  Ποιότητα Φροντίδας Υγείας και

  Κοινωνικής Φροντίδας - 30 ECTS

  Γ΄ Εξάμηνο- Ενότητα Μαθημάτων –

  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

  Θεματική Ενότητα: Σχεδιασμός – Έρευνα - Ποιότητα

  Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

  Προφίλ Φοιτητών Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές

  προέρχονται από διαφορετικά

  επιστημονικά πεδία και είναι πτυχιούχοι:

  Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόν