16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ...

of 16 /16
16 1 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Transcript of 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ...

Page 1: 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑxilopolis.gr/files/plastika_metallika_mikroexarthmata.pdf160107.0010 σημύδα τεμ. 2000 160107.0011 wenge

16

1

16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Page 2: 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑxilopolis.gr/files/plastika_metallika_mikroexarthmata.pdf160107.0010 σημύδα τεμ. 2000 160107.0011 wenge

16

2

116. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

3.8mm

9.5mm

3.5mm

12.7mm

3.5mm

12.7mm

20.6mm

7.6mm

5.4mm

9.5mm

12.7x12.5mm

5.8mm

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160210.0004 διάφανοκάρτα30τεμ.

504

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-18”

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160210.0000 διάφανοκάρτα30τεμ.

504

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-1”

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160210.0005 διάφανοκάρτα12τεμ.

420

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-19”

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160210.0001 διάφανοκάρτα30τεμ.

396

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-3”

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160210.0006 διάφανοκάρτα30τεμ.

670

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-22”

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160210.0003 διάφανοκάρτα30τεμ.

660

160210.0013 διάφανοκάρτα20τεμ.

50

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-12 SD”

16.01 Αντιθορυβικά Bumpers

Ø

Ø

Ø

Ø

Page 3: 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑxilopolis.gr/files/plastika_metallika_mikroexarthmata.pdf160107.0010 σημύδα τεμ. 2000 160107.0011 wenge

3

116.01 Αντιθορυβικά Bumpers

�TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, � Fax: 210 2888699, email:[email protected]

16

12.7mm

3.8mm

15.2mm

46.0mm

1.9mm

19.1mm

12.7mm

3.0mm

5.08mm

12.57mm

2.2mm

7.9mm

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160210.0009 διάφανοκάρτα30τεμ.

504

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-33-SD”

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160210.0002 διάφανοκάρτα56τεμ.

440

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-27-SD”

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160210.0010 διάφανοκάρτα12 τεμ.

1008

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-39”

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160210.0007 διάφανοκάρτα1 τεμ.

500

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-30”

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160210.0011 διάφανοκάρτα30 τεμ.

504

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-58”

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160210.0008 διάφανοκάρτα30 τεμ.

504

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-32”

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Page 4: 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑxilopolis.gr/files/plastika_metallika_mikroexarthmata.pdf160107.0010 σημύδα τεμ. 2000 160107.0011 wenge

16

4

116. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

16.01 Αντιθορυβικά Bumpers

3.8mm

9.5mm

3.5mm

12.7mm

3.5mm

12.7mm

12.7x12.5mm

5.8mm

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160211.0004 διάφανοblister

30 τεμ.1

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-18” BLISTER

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160211.0000 διάφανοblister30 τεμ.

1

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-1” BLISTER

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160211.0001 διάφανοblister30 τεμ.

1

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-3” BLISTER

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160211.0003 διάφανοblister30 τεμ.

1

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-12-SD” BLISTER

Ø

Ø

Ø

Page 5: 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑxilopolis.gr/files/plastika_metallika_mikroexarthmata.pdf160107.0010 σημύδα τεμ. 2000 160107.0011 wenge

16

5�TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, � Fax: 210 2888699, email:[email protected]

116.01 Αντιθορυβικά Bumpers

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160211.0005 διάφανοblister

12 τεμ.1

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-19 ” BLISTER

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160211.0006 διάφανοblister

30 τεμ.1

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-22” BLISTER

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160211.0002 διάφανοblister56 τεμ.

1

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-27-SD” BLISTER

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160211.0007 διάφανοblister2 τεμ.

1

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-30” BLISTER

20.6mm

7.6mm

2.2mm

7.9mmØ

15.2mm

46.0mmØ

5.4mm

9.5mmØ

Page 6: 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑxilopolis.gr/files/plastika_metallika_mikroexarthmata.pdf160107.0010 σημύδα τεμ. 2000 160107.0011 wenge

16

6

116. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160211.0009 διάφανοblister30 τεμ.

4

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-33-SD” BLISTER

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160211.0010 διάφανοblister12 τεμ.

1

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-39” BLISTER

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160211.0011 διάφανοblister30 τεμ.

1

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-58” BLISTER

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160211.0008 διάφανοκάρτα30 τεμ.

1

� ANTΙΘΟΡΥΒΙΚΟ “ΒS-32” BLISTER

16.01 Αντιθορυβικά Bumpers

12.7mm

3.8mm

12.7mm

3.0mm

Ø

1.9mm

19.1mmØ

5.08mm

12.57mmØ

Page 7: 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑxilopolis.gr/files/plastika_metallika_mikroexarthmata.pdf160107.0010 σημύδα τεμ. 2000 160107.0011 wenge

16

7�TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, � Fax: 210 2888699, email:[email protected]

116.02 Τάπες οπών

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160107.0000 λευκό τεμ. 2000

160107.0001 αλουμίνιο τεμ. 2000

160107.0002 κρεμ τεμ. 2000

160107.0003 σφένδαμος τεμ. 2000

160107.0004 μηλιά τεμ. 2000

160107.0005 οξυά τεμ. 2000

160107.0006δρυς

ανοιχτότεμ. 2000

160107.0007δρυς

σκούροτεμ. 2000

160107.0008 καρυδιά τεμ. 2000

160107.0009 κερασιά τεμ. 2000

160107.0010 σημύδα τεμ. 2000

160107.0011 wenge τεμ. 2000

160107.0012 μαόνι τεμ. 2000

� ΤΑΠΕΣ ΟΠΩΝ Φ13mm AYTOKOΛΛΗΤΕΣ, ΣΕΙΡΑ ECO (ΚΑΡΤΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

Page 8: 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑxilopolis.gr/files/plastika_metallika_mikroexarthmata.pdf160107.0010 σημύδα τεμ. 2000 160107.0011 wenge

16

8

116. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

16.02 Τάπες οπών

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160107.0013 λευκό σατινέ τεμ. 2000

160107.0014 δρυς τεμ. 2000

160107.0015 μαύρο τεμ. 2000

160107.0016 γκρι wenge τεμ. 2000

160107.0017 oξυά τεμ. 2000

160107.0018 σφένδαμος τεμ. 2000

160107.0019 ασημί τεμ. 2000

160107.0020 μανώλια τεμ. 2000

160107.0021 άβαφο τεμ. 2000

160107.0022δρυς καφέ

γκριτεμ. 2000

160107.0023 zebrano τεμ. 2000

160107.0024 βελανιδιά τεμ. 2000

160107.0025 μετ.αλουμίνιο τεμ. 2000

� ΤΑΠΕΣ ΟΠΩΝ Φ13mm AYTOKOΛΛΗΤΕΣ, ΣΕΙΡΑ ECO (ΚΑΡΤΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

Page 9: 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑxilopolis.gr/files/plastika_metallika_mikroexarthmata.pdf160107.0010 σημύδα τεμ. 2000 160107.0011 wenge

16

9�TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, � Fax: 210 2888699, email:[email protected]

116.02 Τάπες οπών

Page 10: 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑxilopolis.gr/files/plastika_metallika_mikroexarthmata.pdf160107.0010 σημύδα τεμ. 2000 160107.0011 wenge

16

10

116. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

� ΤΑΠΕΣ ΟΠΩΝ ΧΩΝΕΥΤΕΣ

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160103.0002 Φ5 Η6mm καφέ τεμ. 5000

160103.0000 Φ5 Η6mm λευκό τεμ. 5000

160103.0001 Φ5 Η6mm μαύρο τεμ. 5000

� ΤΑΠΕΣ ΟΠΩΝ ΧΩΝΕΥΤΕΣ

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160103.0005 Φ8 Η8mm καφέ τεμ. 2000

160103.0003 Φ8 Η8mm λευκό τεμ. 2000

160103.0004 Φ8 Η8mm μαύρο τεμ. 2000

� ΤΑΠΕΣ ΟΠΩΝ ΧΩΝΕΥΤΕΣ

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160103.0008 Φ10 Η8mm καφέ τεμ. 2000

160103.0006 Φ10 Η8mm λευκό τεμ. 2000

160103.0007 Φ10 Η8mm μαύρο τεμ. 2000

16.02 Τάπες οπών

Page 11: 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑxilopolis.gr/files/plastika_metallika_mikroexarthmata.pdf160107.0010 σημύδα τεμ. 2000 160107.0011 wenge

116.03 Τάπες για βίδες 16

11�TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, � Fax: 210 2888699, email:[email protected]

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160102.0002 καφέ τεμ. 1000

160102.0000 λευκό τεμ. 1000

160102.0001 μαύρο τεμ. 1000

� ΤΑΠΑ ΒΙΔΑΣ ΜΟΝΤΑΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160101.0002 καφέ τεμ. 1000

160101.0000 λεύκο τεμ. 1000

160101.0001 μαύρο τεμ. 1000

� ΤΑΠΑ ΝΟΒΟΠΑΝΙΔΑΣ

16.04 Στοπ ραφιών

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160202.0004 χρώμιο τεμ. 5000

� ΣΤΟΠ ΡΑΦΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ Φ5

Page 12: 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑxilopolis.gr/files/plastika_metallika_mikroexarthmata.pdf160107.0010 σημύδα τεμ. 2000 160107.0011 wenge

16

12

116. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

16.04 Στοπ ραφιών

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ

160212.0002 νίκελ τεμ. 2500

� ΣΤΟΠ ΡΑΦΙΟΥ ΜΕ ΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΑΚΙΔΑ Φ5

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ

160212.0000 νίκελ τεμ. 5000

� ΣΤΟΠ ΡΑΦΙΟΥ ΜΕ ΠΕΙΡΟ Φ5

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.M

160212.0001 διάφανο τεμ. 2500

� ΣΤΟΠ Φ5 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΑ

Page 13: 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑxilopolis.gr/files/plastika_metallika_mikroexarthmata.pdf160107.0010 σημύδα τεμ. 2000 160107.0011 wenge

116.04 Στοπ ραφιών 16

13�TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, � Fax: 210 2888699, email:[email protected]

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ

160202.0002 νίκελ τεμ. 1000

160202.0003 χρυσαφί τεμ. 100

� ΣΤΟΠ ΡΑΦΙΟΥ Φ5

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160208.0001 μπρονζέ τεμ. 1000

160208.0000 μπρονζέ τεμ. 1000

� ΣΤΟΠ ΡΑΦΙΟΥ ΒΙΔΩΤΟ

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΘΗΛΥΚΟ

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160202.0005 χρώμιο τεμ. 1000

� ΣΤΟΠ ΡΑΦΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ Φ5

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160202.0006 διαφανές τεμ. 1000

� ΣΤΟΠ ΡΑΦΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Φ5

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160207.0000 διαφανές τεμ. 1000

� ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ

Page 14: 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑxilopolis.gr/files/plastika_metallika_mikroexarthmata.pdf160107.0010 σημύδα τεμ. 2000 160107.0011 wenge

16

14

116. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

16.04 Στοπ ραφιών

16.05 Στοπ πόρτας

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160201.0005 καφέ τεμ. 1000

160201.0003 λευκό τεμ. 1000

� ΣΤΟΠ ΡΑΦΙΟΥ ΧΩΡΙΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ11x8mm

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160203.0002 μαύρο τεμ. 1000

� ΣΤΟΠ ΡΑΦΙΟΥ ΧΩΡΙΣΤΟ ΚΑΡΦΙ

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160203.0001 καφέ τεμ. 1000

160203.0000 λευκό τεμ. 1000

� ΣΤΟΠ ΡΑΦΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ5mm

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

140501.0000 λευκό τεμ. 150

140501.0001 μαύρο τεμ. 150

140501.0002 καφέ τεμ. 150

� ΣΦΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Page 15: 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑxilopolis.gr/files/plastika_metallika_mikroexarthmata.pdf160107.0010 σημύδα τεμ. 2000 160107.0011 wenge

16

15�TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, � Fax: 210 2888699, email:[email protected]

116.05 Στοπ πόρτας

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160206.0006 ασημί τεμ. 1000

� ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ Φ8,2mm

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160206.0003 λευκό τεμ. 2000

� ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΡΦΩΤΟ 0072

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160206.0004 διαφανές τεμ. 5000

� ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

140502.0000 λευκό τεμ. 1000

140502.0001 καφέ τεμ. 1000

� ΠΑΤΙΝΙ ΚΑΡΦΩΤΟ

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160206.0005 καφέ τεμ. 100

� ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Page 16: 16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑxilopolis.gr/files/plastika_metallika_mikroexarthmata.pdf160107.0010 σημύδα τεμ. 2000 160107.0011 wenge

116.05 Στοπ πόρτας16

16

16. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160401.0000 λευκό τεμ. 50

160401.0001 καφέ τεμ. 50

� MINI LATCH

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160402.0001 μαύρο τεμ. 50

160402.0000 μαύρο τεμ. 25

� ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΚΛΙΠ

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

149905.0000 μαύρο τεμ. 5000

� ΠΑΤΙΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ DB Φ8mm

16.06 Μini Latch & Μάγνητες

ΕΑΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Μ.Μ.

160206.0000 λευκό τεμ. 5000

160206.0001 καφέ τεμ. 5000

160206.0002 διαφανές τεμ. 5000

� ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ Φ5mm

ΜΟΝΟΣ

ΔΙΠΛΟΣ