· - 3 - ΚΩ∆. BARCODE TITΛΟΣ ΣΧΗΜΑ ΣΕΛ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ € ΤΕΜ. ΧΩΡΙΣ...

Click here to load reader

 • date post

  17-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of  · - 3 - ΚΩ∆. BARCODE TITΛΟΣ ΣΧΗΜΑ ΣΕΛ. ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ € ΤΕΜ. ΧΩΡΙΣ...

 • - 1 - www.epbooks.gr

  1/10/2017

  20 1 7

 • - 3 -

  . BARCODE TIT . . .

  & ( )

  23x30, 8

  11.135 9789604842254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.136 9789604842261 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.137 9789604842278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.138 9789604842285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.140 9789604842353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.141 9789604842360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.142 9789604842377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.143 9789604842384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.145 9789604842490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.146 9789604842506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.147 9789604842513 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.149 9789604843435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.150 9789604843442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . . .

  23x30, 16

  11.201 9789602614648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.202 9789602614600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.203 9789602614655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.204 9789602614594 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.205 9789602614563 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.206 9789602614587 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.207 9789602614556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.208 9789602614631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.210 9789602614549 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.212 9789602614570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.224 9789602615690 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.228 9789602619421 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.230 9789602619681 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.232 9789604120062 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.233 9789604120048 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.237 9789604124183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.238 9789604124176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.239 9789604124169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.240 9789604124152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.241 9789604125777 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.242 9789604125784 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.243 9789604125791 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . .11.244 9789604125807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.245 9789604127979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.246 9789604127986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.36 2.50 . . . . . . . . . . . . . . .

  12x17, 16

  11.281 9789604121564 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.282 9789604121588 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . . .

 • . BARCODE TIT . . .

  - 4 -

  11.283 9789604121571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.284 9789604121595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.285 9789604121939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.286 9789604121922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.287 9789604121915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.288 9789604121908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.289 9789604124206 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.290 9789604842155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.291 9789604842162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.292 9789604842179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.293 9789604842186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . . .

  23x30, 16

  11.304 9789602618431 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.59 2.75 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.308 9789602618660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.59 2.75 . . . . . . . . . . . . . . . . 11.310 9789602619285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.59 2.75 . . . . . . . . . . . . . . . .

  12x17, 16

  11.321 9789604121038 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . .11.322 9789604121328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . .11.323 9789604121342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . .11.324 9789604121335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . .11.325 9789604122264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . .11.326 9789604122257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . .11.327 9789604122271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . .11.328 9789604122240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.04 1.10 . . . . . . . . . . . . . . .

  23x30, 8

  11.330 9789604842292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . .11.331 9789604842308 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . .11.332 9789604842315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . .11.333 9789604842322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . .11.335 9789604842407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . .11.336 9789604842414 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . .11.337 9789604842421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . .11.338 9789604842438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 1.60 . . . . . . . . . . . . . . .

  11.390 9789604842193 (M ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12x17, 16 0.96 1.02 . . . . . . . . . . . . . . .

  . 21x29, 16

  11.431 9789604843077 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.98 2.10 . . . . . . . . . . . . . . .11.432 9789604843084 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.98 2.10 . . . . . . . . . . . . . . .11.433 9789604843091 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.98 2.10 . . . . . . . . . . . . . . .11.434 9789604843107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.98 2.10 . . . . . . . . . . . . . . .11.435 9789604843114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.98 2.10 . . . . . . . . . . . . . . .11.436 9789604843121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.98 2.10 . . . . . . . . . . . . . . .11.437 9789604843138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.98 2.10 . . . . . . . . . . . . . . .11.438 9789604843145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.98 2.10 . . . . . . . . . . . . . . .11.439 9789604843992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.98 2.10 . . . . . . . . . . . . . . .11.440 9789604844005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.98 2.10 . . . . . . . . . . . . . . .

 • - 5 -

  . BARCODE TIT . . .

  11.441 9789604844012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.98 2.10 . . . . . . . . . . . . . . . .11.442 9789604844029 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.98 2.10 . . . . . . . . . . . . . . . .

  ( )

  C. M. Spelman 19x19, 32

  12.024 9789604129911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.025 9789604129928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.026 9789604129935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.027 9789604129942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.028 9789604840052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.029 9789604840045 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.030 9789604840069 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . .

  12.043 9789605695637 , o 1 G. Delahaye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21x 29, 72 13.20 13.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.044 9789605696443 , o 2 G. Delahaye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21x 29, 72 13.20 13.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.045 9789605697754 , o 3 G. Delahaye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.99 . . . . . . . . . . . . . . . .

  A. Krings 19x19, 32

  12.051 9789604120239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .12.052 9789604120253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .12.053 9789604120246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .12.054 9789604120444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .12.055 9789604120451 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .12.056 9789604120468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .12.057 9789604120673 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .12.058 9789604120680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .12.059 9789604120697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .12.060 9789604120970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .12.061 9789604120987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .12.062 9789604120994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .12.063 9789604121601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .12.064 9789604121618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .12.065 9789604121625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .12.079 9789605692568 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .12.080 9789605696535 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .

  O 19x19, 24

  12.090 9789604127931 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.51 6.90 . . . . . . . . . . . . . . . .12.091 9789604127948 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.51 6.90 . . . . . . . . . . . . . . . .12.092 9789604127955 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.51 6.90 . . . . . . . . . . . . . . . .12.095 9789604128105 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.51 6.90 . . . . . . . . . . . . . . . .12.099 9789605694937 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.51 6.90 . . . . . . . . . . . . . . . .

  12.102 9789604843985 , G. de Pennart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21x29, 40 8.48 8.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.103 9789605691066 , G. de Pennart . . . . . . . . 21x29, 40 8.48 8.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.104 9789605695354 ! M. Willems . . . 24x24, 40 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.105 9789605695347 ! R. Biddulph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22x28, 40 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . .

 • . BARCODE TIT . . .

  - 6 -

  12.106 9789605692810 !, R. Biddulph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22x28, 40 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.111 9789602615058 , G. de Pennart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18x25, 40 9.06 9.60 . . . . . . . . . . . . . . . .12.113 9789602618288 , G. de Pennart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21x28, 40 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.114 9789602618592 , G. de Pennart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21x28, 40 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.121 9789602616079 , S. McBratney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22x25, 40 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.129 9789604128082 O , R. Gouichoux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23x26, 40 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.148 9789605696399 , !, J. John, B. Davies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23x28, 40 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.149 9789605696474 !, Jarvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24x24, 40 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.264 9789605695606 ; C. Zolotow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21x28, 32 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.278 9789605696023 , J. Kerr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22x28, 32 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.279 9789605695996 , C. Corr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22x30, 32 12.74 13.50 . . . . . . . . . . . . . . .12.280 9789605695743 !, C. Silas Neal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23x25, 32 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.288 9789605695446 , A. Traini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,5x29, 32 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.323 9789605693060 , E. Levey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21x29, 32 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.324 9789605696467 , A. Brive-Haquet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20x30, 32 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.328 9789605696665 & , R. Biddulph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22x28, 40 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . .

  O O. Lallemand 21x21

  12.162 9789604844098 O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.163 9789604844104 O . . . . . . . . . . . 32 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.164 9789604844111 O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.167 9789604849956 O . . 40 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.168 9789604849963 O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.169 9789605693244 O . . . . . . . . . . . . . . 40 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.172 9789605693251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.173 9789605695453 O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.174 9789605696733 O . . . . . . . . 40 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  A. Krings 19x19, 32

  12.273 9789605693152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.274 9789605693169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.275 9789605693176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.276 9789605695323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.277 9789605695330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.297 9789605696450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . .

  M . 24x22, 36

  12.305 9789605692889 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . 12.306 9789605692896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . 12.307 9789605694838 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.308 9789605694845 20.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . 12.309 9789605695361 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . 12.310 9789605696740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . .

  . 20x20, 36

  12.314 9789604842759 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .

 • - 7 -

  . BARCODE TIT . . .

  . 20x20, 36

  12.325 9789605693107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.326 9789605693114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.327 9789605695033 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .

  . 20x20, 36

  12.331 9789604128846 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.332 9789604128853 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.333 9789604128877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.334 9789604128860 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.335 9789604129645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.336 9789604129638 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.337 9789604840007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.338 9789604840014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.339 9789604840434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.340 9789604840441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.341 9789604840540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.342 9789604840557 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.343 9789604840885 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.344 9789604840892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.345 9789604840908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.346 9789604840915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.347 9789604841769 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.348 9789604841776 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.349 9789604841783 O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.350 9789604841790 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.354 9789604842551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.355 9789604842568 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.356 9789604842797 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.357 9789604842971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.358 9789604844487 o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.359 9789605696689 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .

  . 20x20, 36

  12.361 9789604841592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.362 9789604841585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.363 9789604841882 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.364 9789604841899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.365 9789604842773 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.366 9789604842780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.367 9789604843473 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.368 9789604843480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.369 9789605690113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.370 9789605690120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.396 9789605692520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.397 9789605693121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.398 9789605695026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.399 9789605695378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.400 9789605695385 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.403 9789605696702 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . .

 • . BARCODE TIT . . .

  - 8 -

  12.316 9789605696726 ! , . . . . . . . . 21x29, 32 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.317 9789605697129 101 , Dodie Smith . . . . . . . . . . . . . . 24x27,5, 40 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.318 9789605697334 , Jim Helmore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,5x28, 40 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.319 9789605697341 , Jim Helmore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21x29, 40 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.382 9789604123940 ; , . - . . . . . . . . . . . . . . . . 21x29, 32 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.386 9789604843374 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21x29, 32 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.387 9789605690137 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21x29, 32 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.388 9789605691622 , . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21x29, 32 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.389 9789605692759 To , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20x20, 48 8.48 8.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.390 9789605693091 , - . . . . . . . 22x22, 24 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.392 9789605693350 ; . . . 21x29, 32 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.393 9789605694852 , . - . . . . 21x29, 32 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.394 9789605695019 , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20x20, 60 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.406 9789604120666 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21x29, 32 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.504 9789605695392 , ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21x29, 32 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.505 9789605695750 , .&. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17x24, 48 8.48 8.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.506 9789605695767 Roulis - The dwarf donkey from Hydra, .&P. Koronakis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17x24, 48 8.48 8.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.507 9789605696696 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24x18, 48 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.509 9789605696290 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19x28, 32 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.510 9789605696481 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21x29, 32 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.516 9789605697402 , R.J. Palacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21x29, 40 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.517 9789605697419 , Barroux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24x27,5, 32 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.518 9789605697426 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24x24, 32 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.519 9789605697518 , Rob Hodgson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.520 9789605697525 , Jarvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28x25,5, 40 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.527 9789605696580 , ( ) . . . . . . . . 21x29, 160 20.75 21.99 . . . . . . . . . . . . . . .

  . 19x19, 32

  12.412 9789604120635 ... ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.02 8.50 . . . . . . . . . . . . . . .12.413 9789604120659 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.02 8.50 . . . . . . . . . . . . . . .12.414 9789604120642 ... ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.02 8.50 . . . . . . . . . . . . . . .12.415 9789604120871 ... ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.02 8.50 . . . . . . . . . . . . . . .12.416 9789604121717 ! ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.02 8.50 . . . . . . . . . . . . . . .12.417 9789604122530 ... ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.02 8.50 . . . . . . . . . . . . . . .12.418 9789604122851 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.02 8.50 . . . . . . . . . . . . . . .12.419 9789604123483 ... ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.02 8.50 . . . . . . . . . . . . . . .12.491 9789604125258 ... ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.02 8.50 . . . . . . . . . . . . . . .12.492 9789604128310 ... ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.02 8.50 . . . . . . . . . . . . . . .12.493 9789604842834 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.02 8.50 . . . . . . . . . . . . . . .12.494 9789605692643 ... ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.02 8.50 . . . . . . . . . . . . . . .

  12.437 9789604842827 , . . . . . 24x24, 40 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.439 9789604842995 , . . . . . . 24x24, 40 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.440 9789605690144 , . . . 24x24, 40 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . .

 • . BARCODE TIT . . .

  - 9 -

  . 21x29, 32

  12.425pb 9789604842681 ,{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.460pb 9789604843015 , . { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.462 9789602619926 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.466pb 9789604843046 { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.476pb 9789604843039 , . { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.479pb 9789604842711 , . { . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.481 9789605695460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.482 9789605695477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.483 9789605695484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.484 9789605695491 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . . .

  23x31, 76

  12.641 9789602618448 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.643 9789602619322 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . .

  23x31, 76

  12.671 9789602619858 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.672 9789604120512 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . .

  - 22x22, 24

  12.921 9789605690588 , J. Berry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.924 9789605690618 , J. Berry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.926 9789605690632 , J. Cain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.927 9789605690649 , E. Duval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.928 9789605690656 , R. Scamell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.929 9789605690816 CD, P. I. Tchaikovsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.930 9789605690823 , . Joosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.931 9789605691714 ! G. de Pennart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.932 9789605691721 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.933 9789605691738 , J. Langreuter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.934 9789605691745 , O. Weulersse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.935 9789605693145 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17x24, 40 7.08 7.50 . . . . . . . . . . . . . . .12.936 9789605694982 , . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.99 . . . . . . . . . . . . . . .12.937 9789605694999 -, . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.99 . . . . . . . . . . . . . . . 12.938 9789605695507 , M. Logue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.99 . . . . . . . . . . . . . . . 12.939 9789605695514 ; B. M. Joosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.99 . . . . . . . . . . . . . . . 12.940 9789605696092 , N. Werner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.99 . . . . . . . . . . . . . . . 12.941 9789605696344 , . , . . . . . . . . . . . . . . . 14x21, 48 5.65 5.99 . . . . . . . . . . . . . . .

  . 22x22 24

  12.9901 9789605695644 The twelve gods of Olympus 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.9902 9789605695651 Les Douze Dieux de lOlympe 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.9903 9789605695668 Die zwlf Gtter des Olymp 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.99 . . . . . . . . . . . . . . . .

 • . BARCODE TIT . . .

  - 10 -

  12.9904 9789605695675 12 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.9905 9789605695699 Leonidas and the Battle at Thermopylae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.9906 9789605695682 Lonide et la bataille des Thermopyles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.9907 9789605695705 Leonidas an den Thermopylen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.9909 9789605696757 The Battle of Marathon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.99 . . . . . . . . . . . . . . . .12.9910 9789605691974 Los doce dioses del Olimpo 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.99 . . . . . . . . . . . . . . . .

  &

  ( ) 17x24 48

  13.002 9789605696207 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.003 9789605696597 E. Lear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.54 7.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.004 9789605696719 9 , U. Wlfel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . . .

  L. Pichon 14,5x20,5

  13.010 9789604841974 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 9.90 10.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.011 9789604842728 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . .13.012 9789604842841 3 () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 12.25 12.99 . . . . . . . . . . . . . . . .13.013 9789605690151 4 ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . . .13.014 9789605690960 5 ( !) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . .13.040 9789605693275 6 (...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 9.90 10.49 . . . . . . . . . . . . . . .13.050 9789605696498 7 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . .

  13.029 9789604844524 , R. J. Palacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 13.20 13.99 . . . . . . . . . . . . . . .13.049 9789605697457 , Llus Prats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14x21, 160 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . .13.035 9789605692544 , . . . . 96 6.42 6.80 . . . . . . . . . . . . . . . .13.036 9789605692575 , , G. Neil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 7.92 8.40 . . . . . . . . . . . . . . .13.055 9789605695163 , . . . . . . . 64 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . .13.060 9789605696306 & , P.J. Palacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 13.20 13.99 . . . . . . . . . . . . . . .13.066 9789605696313 , M. Sandn { . . . . . . . . . . . . 160 12.25 12.99 . . . . . . . . . . . . . . .13.067 9789605696504 , A. Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 12.25 12.99 . . . . . . . . . . . . . . .13.068 9789605696511 , B. Kimberly . . . . 12.25 12.99 . . . . . . . . . . . . . . .13.069 9789605691103 , S. Bishop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 9.42 9.99 . . . . . . . . . . . . . . .13.070 9789605697310 , . -. . . . . . . . . . . . . . . 80 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . .13.095 9789605697464 - , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14x21, 80 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . .

  , M. Fry 14,5x20,5

  13.031 9789605691073 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 8.48 8.99 . . . . . . . . . . . . . . .13.034 9789605692537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 8.48 8.99 . . . . . . . . . . . . . . .

 • - 11 -

  . BARCODE TIT . . .

  , D. Cronin 14,5x20,5

  13.037 9789605692742 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . .13.039 9789605693084 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . .

  . 14,5x20,5 80

  13.046 9789605695125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.65 5.99 . . . . . . . . . . . . . .13.047 9789605695132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.65 5.99 . . . . . . . . . . . . . .

  13,5x20,5

  13.075 9789605696795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . .13.076 9789605696801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 5.65 5.99 . . . . . . . . . . . . . . .13.077 9789605696948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 4.71 4.99 . . . . . . . . . . . . . . .13.078 9789605696955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . .

  & , - 14,5x20,5 96

  13.083 9789605697433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.48 8.99 . . . . . . . . . . . . . .13.084 9789605697679 . . . . . . . . . . . . . 5.65 5.99 . . . . . . . . . . . . . . .

  14,5x20,5

  13.301 9789604120178 -, H. B. Stowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.302 9789604120147 O , J. F. Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.303 9789604120383 , C. Dickens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.304 9789604120154 O , F. H. Burnett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.305 9789604120161 H , F. H. Burnett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.306 9789604120185 , . Sewell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.307 9789604120130 To , R. L. Stevenson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.308 9789602619919 , L. M. Montgomery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.309 9789604120901 T , M. Twain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.310 9789604120949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.311 9789604120918 , H. Melville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.313 9789604122103 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.314 9789604122318 , A. Dumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.315 9789604122301 M , L. May Alcott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.316 9789604122547 O 80 , J. Verne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.317 9789604122325 X , H. Malot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . .13.318 9789604122752 , C. Dickens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.319 9789604122882 20.000 , J. Verne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.320 9789604122967 , . de Cervantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.321 9789604123155 I , C. - M. Lamb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.323 9789604123681 , M. Twain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.324 9789604123766 T , J. London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.325 9789604123759 M , C. Dickens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.326 9789604123742 , E. Porter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.328 9789604124060 T , J. Verne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.329 9789604124244 , A. Conan Doyle . . . . . . . . . . . . . 112 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.331 9789604124435 , . Bronde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.334 9789604125036 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.336 9789604125210 , G. Leroux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .

 • - 12 -

  . BARCODE TIT . . .

  13.337 9789604125203 , C. Dickens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.338 9789604125609 , M. Von Trap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.340 9789604125593 , J. Verne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.343 9789604125975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.346 9789604125982 , H. Malot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.347 9789604125951 , J. Swift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.350 9789604126668 , L. Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.351 9789604126675 , J. Verne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .13.352 9789604127115 , J. Verne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.19 5.50 . . . . . . . . . . . . . . . .

  14,5x20,5 32

  13.511 9789604126521 !, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.512 9789604126538 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.513 9789604126545 ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.514 9789604126552 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . .13.516 9789604126576 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.518 9789604127542 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.519 9789604127559 , . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.520 9789604127566 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.521 9789604128242 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.524 9789604128228 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.526 9789604129034 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.527 9789604129041 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.531 9789604840564 ; , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.532 9789604840571 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.533 9789604840588 , . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.534 9789604840595 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.535 9789604841721 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.536 9789604841813 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.537 9789604844494 !, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.538 9789604844500 , . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.539 9789604844517 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.540 9789605690168 !, . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.541 9789605691080 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.542 9789605691097 , . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.543 9789605695538 !, . - . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.544 9789605695545 , . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .13.546 9789605697389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . .13.901 9789604840021 At the museum, . , First Readers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.49 . . . . . . . . . . . . . . . .

  . 14,5x20,5 32

  13.581 9789604129584 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.53 4.80 . . . . . . . . . . . . . . . .13.582 9789604129591 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.53 4.80 . . . . . . . . . . . . . . . .13.583 9789604129607 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.53 4.80 . . . . . . . . . . . . . . . .13.584 9789604840618 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.53 4.80 . . . . . . . . . . . . . . . .13.585 9789604840601 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.53 4.80 . . . . . . . . . . . . . . . .

 • - 13 -

  . BARCODE TIT . . .

  13.5811 9789604842124 Lets go to Nafplio! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.53 4.80 . . . . . . . . . . . . . . . .13.5822 9789604842131 Lets go to Crete! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.53 4.80 . . . . . . . . . . . . . . . .

  JUNIOR 14,5x20,5

  13.602 9789604125647 T , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 4.91 5.20 . . . . . . . . . . . . . . . .13.606 9789604125654 , !, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4.91 5.20 . . . . . . . . . . . . . . .13.607 9789604125630 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 4.91 5.20 . . . . . . . . . . . . . . .13.611 9789604126682 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 4.91 5.20 . . . . . . . . . . . . . . .13.613 9789604127573 ; . . 48 4.91 5.20 . . . . . . . . . . . . . . .13.614 9789604128266 , , . . . . . . . . . . . . . 48 4.91 5.20 . . . . . . . . . . . . . . .13.615 9789604128259 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4.91 5.20 . . . . . . . . . . . . . . .13.616 9789604840922 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 4.91 5.20 . . . . . . . . . . . . . . .13.617 9789604840939 ; ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4.91 5.20 . . . . . . . . . . . . . . .

  14,5x20,5

  13.700 9789604126705 , . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21x29, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.702 9789604123582 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.85 6.20 . . . . . . . . . . . . . . . .13.703 9789604123575 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 5.85 6.20 . . . . . . . . . . . . . . . .13.707 9789604124039 11 & 11 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.85 6.20 . . . . . . . . . . . . . . . .13.713 9789604125302 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.85 6.20 . . . . . . . . . . . . . . . .13.714 9789604125753 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 5.85 6.20 . . . . . . . . . . . . . . . .13.715 9789604125760 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 5.85 6.20 . . . . . . . . . . . . . . . .13.716 9789604127580 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5.85 6.20 . . . . . . . . . . . . . . . .

  14,5x20,5

  13.023 9789605695521 2, H. Smale . . . . 304 12.25 12.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.024 9789604843558 , V. Siobhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 12.25 12.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.025 9789604843312 , C. Crowley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.030 9789604843053 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 8.48 8.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.038 9789605692766 , . Sedgwick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 13.20 13.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.041 9789605693282 , H. Smale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 13.20 13.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.044 9789605693312 K , V. Aveyard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 15.08 15.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.045 9789605695118 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 8.48 8.99 . . . . . . . . . . . . . . .13.057 9789605695798 2, V. Aveyard . . . . 512 16.03 16.99 . . . . . . . . . . . . . .13.096 9789605697471 , KamkwambaMealer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,5x20,5, 288 12.25 12.99 . . . . . . . . . . . . . . .

  14,5x20,5

  13.048 9789605697440 , . . . . . . . . . . . . . . . 144 12.25 12.99 . . . . . . . . . . . . . . .13.058 9789605695408 , H. Long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.059 9789605695415 , J. Dawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 11.31 11.99 . . . . . . . . . . . . . . . . .12.522 9789605697532 40 - , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17x24, 96 13.20 13.99 . . . . . . . . . . . . . . .

  18x18 10

  14.005 9789605695040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 14.006 9789605695057 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 14.007 9789605695187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 14.008 9789605695194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . .

 • - 14 -

  . BARCODE TIT . . .

  14.009 9789605696030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . .14.012 9789605697693 & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . .14.010 9789605696047 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . . 14.011 9789605696887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.59 6.99 . . . . . . . . . . . . . . . .

  18x18 10

  14.015 9789605695309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 14.016 9789605695316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 14.017 9789605693190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 14.019 9789605693213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . . 14.020 9789605693220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . 14.035 9789605696856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . 14.036 9789605696863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . . 14.037 9789605696870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . .14.038 9789605697709 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.13 6.50 . . . . . . . . . . . . . . .

  ! 20x20 10

  14.027 9789605696429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.48 8.99 . . . . . . . . . . . . . . .14.028 9789605696436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.48 8.99 . . . . . . . . . . . . . . .

  14.055 9789605697396 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28x18, 8 10.37 10.99 . . . . . . . . . . . . . . .

  15,5x15,5 10

  14.080 9789605697914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.48 8.99 . . . . . . . . . . . . . . .14.081 9789605697921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.48 8.99 . . . . . . . . . . . . . . .14.082 9789605697938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .