1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ...

of 45 /45
1 1 ο ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ του Καθηγητή Δρ. Ιωάννη Κακαρά Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών Επιμέλεια : Δρ. Γεώργιος Μαντάνης - Email: [email protected]

Embed Size (px)

Transcript of 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ...

Page 1: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

11οο ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ –– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΞΥΛΙΝΩΝΞΥΛΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝΣΠΙΤΙΩΝ ––

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑΥΛΙΚΑ

του Καθηγητή Δρ. Ιωάννη Κακαρά

Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα ΚαρδίτσαςΤμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & ΕπίπλουΕργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών

Επιμέλεια:Δρ. Γεώργιος Μαντάνης - Email: [email protected]

Page 2: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

ΤοΤο ΞΥΛΟΞΥΛΟ ωςως δομικόδομικό υλικόυλικό!!

ΞύλινηΞύλινη γέφυραγέφυρα ((ΛουκέρνηΛουκέρνη), ), 13331333

ΞενοδοχείοΞενοδοχείο--κορμόσπιτοκορμόσπιτο ((ΝορβηγίαΝορβηγία), ), 19211921

Page 3: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

ΤοΤο ΞΥΛΟΞΥΛΟ ωςως δομικόδομικό υλικόυλικό!!

ΞύλινοΞύλινο σχολικόσχολικό κτίριοκτίριο ((ΦλόρινταΦλόριντα), ), 17211721

SSōōhonzanhonzan HHōōryryūū--jiji ((ΙαπωνίαΙαπωνία), ), 607 607 μμ..ΧΧ..

Page 4: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι κατασκευές κατοικιών με ξύλινο σκελετό παρουσιάζουνενδιαφέρον για την Ελλάδα, για τους ακόλουθους λόγους:

Το ξύλο ως δομικό υλικό είναι πολύ παρεξηγημένο στηνΕλλάδα, όπου το μπετό κυριαρχεί σε επικίνδυνο βαθμό. Ηάποψη ότι δεν υπάρχει ξύλο είναι εσφαλμένη.Σημ. για το σκελετό ενός σπιτιού απαιτείται μόνο μιαποσότητα 10-20 κ.μ. πριστής ξυλείας ελάτης / πεύκης, πουπαράγουμε στην Ελλάδα και διάφορες ξυλοπλάκες.

Οι κατασκευές με ξύλινο σκελετό είναι οι πλέοναντισεισμικές και ως εκ τούτου κατάλληλες για περιοχές μεέντονη σεισμικότητα. Πρόσθετα, το ξύλο είναι ένα υπέροχο υλικό που κατεργάζεταιεύκολα, είναι μονωτικό και έχει υψηλή αισθητική αξία.

Page 5: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

ΕξαιρετικέςΕξαιρετικές ξυλοκατασκευέςξυλοκατασκευές!!

Page 6: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Πριστή ξυλεία κωνοφόρων (πεύκη, ελάτη, ερυθρελάτη, λάρικα, ψευδοτσούγκα).

Λεπτή στρογγύλη ξυλεία (στύλοι) πεύκης, ψευδοτσούγκας κ.α.

Προϊόντα ξυλοπλακών (μοριοσανίδες, ινοσανίδες, O.S.B. αντικολλητά, τσιμεντοσανίδες.

Page 7: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

Η πριστή ξυλεία είναι ηβασικότερη πρώτη ύληγια δομικές καιξυλουργικές κατασκευές.

Πρέπει να είναι σωστάξηραμένη, ευθυτενής καιχωρίς σφάλματα (ρόζους, στρεψοϊνια κλπ)

Page 8: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Λεπτή στρογγύλη ξυλείαΔιάφορες μορφές λεπτών κορμιδίων σε εγκάρσια τομή

που χρησιμοποιούνται ως δομικά στοιχεία τοίχων σε κορμόσπιτα

Page 9: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Μηχανή μορφοποίησης κορμιδίων

Page 10: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Προϊόνταξυλοπλακών:αντικολλητάμοριοσανίδεςινοσανίδεςOSB τσιμεντοσανίδες

Εφαρμογές: δομικές και ξυλουργικέςκατασκευές

Page 11: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Αντικολλητό (κόντρα πλακέ): τοσπουδαιότερο αλλά ακριβότεροπροϊόν ξύλου. Έχει υψηλήμηχανική αντοχή και διαστασιακήσταθερότητα.

Εφαρμογές: Επενδύσεις τοίχων, πατώματα, ταβάνια, δοκοί, ξύλινασπίτια, στέγες, ξυλουργικέςκατασκευές, έπιπλα, εξωτερικέςκατασκευές και ξυλοναυπηγική, όταν χρησιμοποιείται κόλλαφαινόλης-φορμαλδεΰδης (κόντραπλακέ θαλάσσης).

Page 12: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Μοριοσανίδες διαφόρων τύπωνκατηγορίας Εο ή Ε1:

• Ανθυγρή μοριοσανίδα(πράσινη)• Πυράντοχη μοριοσανίδα

Εφαρμογές: Δομικές καιξυλουργικές κατασκευές, ειδικέςκατασκευές με αντοχή σευγρασία και στη φωτιά, έπιπλα.

Page 13: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Ξυλοπλάκες τύπου OSB με κατευθυνόμενη διάταξηξυλοτεμαχιδίων σε 3 ή 5 στρώσεις. Ως κόλλες χρησιμοποιούνταιοι: MUF, PF, MUPF και ισοκυανικές (PMDI).

Εφαρμογές: Εξωτερική επένδυση τοίχων ξύλινων σπιτιών,επένδυση στέγης, πατώματα, μέσα συσκευασίας κ.α.

Page 14: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,
Page 15: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Νέα προϊόντα ξύλου σε μορφή πριστών και ξυλοδοκών: Ξυλοδοκοί από συγκολλημένες λωρίδες ξυλοφύλλων(Paraller Strand Lumber: PSL) Σύνθετη ξυλεία από συγκολλημένα και παράλληλαμεταξύ τους πλανίδια ξύλου (Laminated Strand Lumber: LSL)Ειδικοί δοκοί διπλού ταφ (Ι-beam) από LVL καινεύρωση από OSB, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ωςστοιχεία σκελετού τοίχων, στέγης πατωμάτων.Γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, καρφιά, κοχλίες, μεταλλικές πλακέτες συνδέσεων, ασφαλτικά, πισσόχαρτο, μεμβράνες, οργανικές επικαλύψεις τοίχων, πατωμάτων κ.α.

Page 16: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Ξύλινοι δοκοί τύπου διπλού ταφ (I) από επικολλητά ξυλόφυλλα(LVL) και νεύρωση από OSB.Εφαρμογές: σκελετοί στεγών και πατωμάτων.

Page 17: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Ξύλινοι δοκοί από επικολλητά ξυλόφυλλα (LVL). Εκτός απότην υψηλή μηχανική αντοχή και ελαστικότητα, προσφέρουνκαι διαστασιακή σταθερότητα. Εφαρμογές: Σκελετοί κτιρίων, ξυλουργικές κατασκευέςακριβείας.

Page 18: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

ΕμφανήςΕμφανής μονωτικήμονωτική ινοσανίδαινοσανίδα επένδυσηςεπένδυσης τοίχωντοίχων καικαιταβανιώνταβανιών. . ΠολύΠολύ καλόκαλό καικαι οικολογικόοικολογικό προϊόνπροϊόν ξύλουξύλου

Page 19: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Σύνθετοι δοκοί από συγκολλημένες παράλληλα μεταξύ τουςλωρίδες ξυλοφύλλων (PSL) χρησιμοποιούνται σε προκατασκευέςκτιρίων και κατοικιών με ξύλινο σκελετό.

Page 20: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Μεταλλικές συνδέσειςαπό ανοξείδωτο χάλυβακαι ειδικούς κοχλίεςπροσαρμόζονται σε όλουςτους συνδέσμους τουσκελετού ξύλινου σπιτιού

Page 21: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Βασικά προϊόντα ξύλου που έχουν μια ιδιαίτερη σημασία απόαρχιτεκτονική άποψη και χρησιμοποιούνται σε δομικές και άλλεςκατασκευές είναι τα ακόλουθα:

Πελεκητή ξυλεία πεύκης, κυπαρισσιού, καστανιάς, λάρικας(λάρτζινο) με χρήσεις σε φέροντα στοιχεία εμφανούς στέγης, σκελετό ξύλινων μπαλκονιών σε πέτρινες κυρίως κατοικίες.

Φαρδιές σανίδες λάρικας, πεύκης ελάτης ερυθρελάτης, δρυός, καστανιάς με χρήση για πέτσωμα ταβανιών με οροφοπήχεις, γιαπαραδοσιακές επενδύσεις τοίχων ή για παραδοσιακά πατώματα.

Επικολλητή ξυλεία σε κολόνες και δοκούς από πεύκο και ελάτηγια σκελετούς στεγών, υποστέγων κλπ

1. 1. ΞΥΛΕΙΑΞΥΛΕΙΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥΣΚΕΛΕΤΟΥ

Page 22: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Πριστή ξυλεία πεύκης-ελάτης εμποτισμένη με άλατα βορίουκαι χαλκού για στέγες σε συμβατικές κατοικίες, για σκελετούςξύλινων σπιτιών, για εξωτερικές ξύλινες κατασκευές. Τα άλατααρσενικού και χρωμίου είναι υπό απαγόρευση σε πολλές χώρεςκαι δεν συνιστάται η χρήση τους.

Το κόντρα-πλακέ είναι ένα κλασικό και αποδεκτό προϊόν ξύλουυψηλής ποιότητας, το οποίο ενδείκνυται για κατασκευέςποιότητας

Τα προϊόντα φελλού σε φύλλα διαφόρων παχών ή μετά απόκατεργασία σε λωρίδες πατωμάτων είναι αναμφίβολα μοναδικάγια επενδύσεις τοίχων, διακόσμηση τζακιών, πατώματα κλπ

1. 1. ΞΥΛΕΙΑΞΥΛΕΙΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥΣΚΕΛΕΤΟΥ

Page 23: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Κορμίδια = ευθυτενή, χωρίς βασικά σφάλματα στρεψοϊνιας, κωνικομορφίας, έντονης ροζοβρίθειας, έντονων ραγαδώσεωνκαι προσβολών από μύκητες και έντομα. Η διάμετρος κορμιδίων κυμαίνεται από 12 έως 22 εκ. Αν είναιπριστή ξυλεία πρέπει επίσης να είναι διαβαθμισμένη καιαπαλλαγμένη από σφάλματα και προσβολές. Η ξυλεία σκελετούπρέπει να είναι ξηραμένη σε υγρασία 10-12%. Οι επικρατέστερες διατομές των πριστών είναι στις σύγχρονεςκατοικίες: πάχος : 5 εκ. x 10 εκ. για απόσταση κατακόρυφωνστοιχείων 50 – 60 εκ. (κέντρο από κέντρο). Για μεγαλύτερες αποστάσεις κατακόρυφων στοιχείων σκελετού, οι διατομές είναι μεγαλύτερες και ανάλογα με το είδος τηςκατοικίας, τον αριθμό των ορόφων και τη στατική μελέτη, οιδιατομές είναι μεγαλύτερες όπως 10x10εκ. ή 10x12εκ. ή12x12εκ. κλπ. Τα είδη ξύλου που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως κωνοφόρα(πεύκη, ελάτη, ερυθρελάτη, λάρικα, ψευδοτσούγκα).

ΒΕΛΤΙΣΤΑΒΕΛΤΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑΓΙΑ ΚΟΡΜΙΔΙΑΚΟΡΜΙΔΙΑ--ΠΡΙΣΤΑΠΡΙΣΤΑ

Page 24: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

2. 2. ΞυλοπλάκεςΞυλοπλάκες & & σανίδεςσανίδες επικάλυψηςεπικάλυψης

ΣανίδεςΣανίδες τύπουτύπου ραμποτέραμποτέ πάχουςπάχους τουλάχιστοντουλάχιστον 22 22 mmmmαπόαπό πεύκηπεύκη, , ψευδοτσούγκαψευδοτσούγκα. .

ΑντικολλητάΑντικολλητά εξωτερικήςεξωτερικής χρήσηςχρήσης απόαπό ανθεκτικάανθεκτικάείδηείδη όπωςόπως πεύκηπεύκη, , δρύδρύ, , ευκάλυπτοευκάλυπτο, , ανθεκτικάανθεκτικά τροπικάτροπικά, , συγκολλημένασυγκολλημένα μεμε κόλλακόλλα εξωτερικήςεξωτερικής χρήσεωςχρήσεως ((MUF, PF).MUF, PF).

ΤσιμεντοσανίδεςΤσιμεντοσανίδες εξωτερικήςεξωτερικής χρήσηςχρήσης ((ίνεςίνες ξύλουξύλου ήήίνεςίνες πολυμερώνπολυμερών αναμεμιγμένεςαναμεμιγμένες μεμε τσιμέντοτσιμέντο υψηλήςυψηλής πίεσηςπίεσης καικαιπιεσμένεςπιεσμένες σεσε συμπαγήσυμπαγή πλάκαπλάκα). ). ΧρησιμοποιούνταιΧρησιμοποιούνται επίσηςεπίσης καικαιδομικέςδομικές πλάκεςπλάκες σάντουϊτςσάντουϊτς κατασκευασμένεςκατασκευασμένες απόαπό πυρήναπυρήναδιογκωμένηςδιογκωμένης πολυστερίνηςπολυστερίνης μεμε αμφίπλευρηαμφίπλευρη επένδυσηεπένδυσητσιμεντοσανίδωντσιμεντοσανίδων τύπουτύπου HeraclithHeraclith. . ΤαΤα προϊόνταπροϊόντα αυτάαυτά μπορείμπορείνανα σοβατιστούνσοβατιστούν..

Page 25: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Δοκοί επικολλητού ξύλου (σύνθετη ξυλεία, Glue lam) απόσυγκολλημένα πριστά κωνοφόρων (πεύκη, ελάτη, ερυθρελάτη, λάρικα, ψευδοτσούγκα) σε ποικιλία διαστάσεων.

Εφαρμογές: σκελετοί στέγης με μικρό η μεγάλο άνοιγμα, σκελετοί σπιτιών, εξωτερικές κατασκευές.

Page 26: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

ΠροϊόνταΠροϊόντα επικολλητούεπικολλητού ξύλουξύλου σεσε μορφήμορφή επιφάνειαςεπιφάνειαςκαικαι δοκώνδοκών

Page 27: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,
Page 28: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Εφαρμογές των επικολλητών δοκών σε στέγαστρααρχαιολογικών χώρων. Είναι η ιδανική κατασκευή γιατέτοιους χώρους από άποψη αισθητικής και δεοντολογίας ηοποία αν είχε χρησιμοποιηθεί στο Ακρωτήρι της Σαντορίνηςαντί της μεταλλικής, θα είχε αποφευχθεί η κατάρρευση.

Page 29: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Εφαρμογές των καμπύλων επικολλητών δοκών σε μεγάλακτίρια όπως: βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, υπόστεγα.

Page 30: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,
Page 31: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Τεράστια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Οι καμπύλεςεπικολλητές δοκοί (σύνθετοι δοκοί) επιτρέπουν στοναρχιτέκτονα να σχεδιάσει και να δημιουργήσει.

Page 32: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Κτίρια από καμπύλες επικολλητές δοκούς με άνοιγμα πάνωαπό 150 m. Μόνο το ξύλο ως υλικό με την υψηλή μηχανικήαντοχή και ελαστικότητα και το μικρό ειδικό βάρος μπορείνα χρησιμοποιηθεί σε τέτοιες κατασκευές.

Page 33: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,
Page 34: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Ενδιαφέρουσα εφαρμογή καμπύλων επικολλητών δοκώνμετάλλου και κρυστάλλου

Page 35: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Ο συνδυασμός ξύλου με άλλαυλικά όπως μπετόν, μέταλλο, αλουμίνιο, κρύσταλλο καιπολυμερή σε κατασκευέςκτιρίων ανοίγει νέους ορίζοντεςκαι προάγει τον αρχιτεκτονικόσχεδιασμό.

Προϋποθέτει όμως τηνεφαρμογή κανόνων τεχνολογίαςλόγω των διαφορών στιςιδιότητες των υλικών.

Page 36: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

Κορμόσπιτο από κατεργασμένα κορμίδια

Page 37: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

ΧΡΗΣΕΙΣΕξωτερικές και εσωτερικές επενδύσεις τοίχωνπροκατασκευασμένων σπιτιών,

Εσωτερικά χωρίσματα σπιτιών και άλλων χώρωνκαταστημάτων,υποδομή ειδικών πατωμάτων, πόρτες,

Ειδικά ηχομονωτικά – θερμομονωτικά – διακοσμητικάπάνελς.

ΠάνελςΠάνελς σεσε μορφήμορφή σάντουιτςσάντουιτς διαφόρωνδιαφόρων τύπωντύπων

Page 38: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

1. Αντικολλητή ξυλοπλάκα 3 στρώσεων από μασίφ ξύλοπεύκης, δρυός, οξιάς (3 ply board)Εφαρμογές: εσωτερική και εξωτερική επένδυση τοίχων, ξυλουργικές κατασκευές και έπιπλα.

ΠάνελςΠάνελς σεσε μορφήμορφή σάντουιτςσάντουιτς διαφόρωνδιαφόρων τύπωντύπων

Page 39: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

2. Πάνελ 3 στρώσεων από MDF – OSB – MDF (triboard)

Page 40: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

3.3. ΚόντραΚόντρα πλακέπλακέ –– διογκωμένηδιογκωμένη πολυουρεθάνηπολυουρεθάνη ήή εξηλασμένηεξηλασμένηπολυστυρόληπολυστυρόλη –– κόντρακόντρα πλακέπλακέ γιαγια εσωτερικήεσωτερική επένδυσηεπένδυση τοίχωντοίχωνκαικαι εσωτερικάεσωτερικά χωρίσματαχωρίσματα

Page 41: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

4.4. ΠάνελΠάνελ γιαγια πόρτεςπόρτες: : ΑντικολλητόΑντικολλητό –– στρώσηστρώση αλουμινίουαλουμινίου ––στρώσηστρώση πολυουρεθάνηςπολυουρεθάνης –– στρώσηστρώση αλουμινίουαλουμινίου –– αντικολλητόαντικολλητό..5.5. ΠάνελΠάνελ γιαγια φάτσεςφάτσες κτιρίωνκτιρίων καικαι νταπλάδεςνταπλάδες πορτώνπορτών καικαιχωρισμάτωνχωρισμάτων: : PVC PVC –– εξηλασμένηεξηλασμένη πολυστυρόληπολυστυρόλη –– PVC.PVC.

Page 42: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

ΥΛΙΚΑΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΣΗΣΜΟΝΩΣΗΣ

υαλοβάμβακαςυαλοβάμβακας καικαι άλλεςάλλες ίνεςίνες ορυκτώνορυκτών((ορυκτοβάμβακαςορυκτοβάμβακας))διογκωμένηδιογκωμένη ήή εξηλασμένηεξηλασμένη πολυστερίνηπολυστερίνηπολυουρεθάνηπολυουρεθάνημονωτικέςμονωτικές ινοπλάκεςινοπλάκεςπισσόχαρτοπισσόχαρτοασφαλτόπαναασφαλτόπαναμεμβράνεςμεμβράνες πολυμερώνπολυμερών PVCPVC –– CPECPEθερμομονωτικέςθερμομονωτικές πλάκεςπλάκες φελλούφελλού

Page 43: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

ΥΛΙΚΑΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΣΗΣΜΟΝΩΣΗΣ

πισσόχαρτοπισσόχαρτουαλοβάμβακαςυαλοβάμβακας

ασφαλτόπανοασφαλτόπανο

Page 44: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

ΥΛΙΚΑΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΣΗΣΜΟΝΩΣΗΣ

ΘερμομονωτικέςΘερμομονωτικές πλάκεςπλάκες φελλούφελλού, , οιοι οποίεςοποίεςπαρασκευάζονταιπαρασκευάζονται απόαπό διογκωμέναδιογκωμένα τρίμματατρίμματαφυσικούφυσικού φελλούφελλού ((φελλοδρύςφελλοδρύς), ), πουπου μορφοποιούνταιμορφοποιούνταισεσε πλάκεςπλάκες μεμε πίεσηπίεση καικαι υψηλήυψηλή θερμοκρασίαθερμοκρασία. . ΤοΤοπροϊόνπροϊόν αυτόαυτό είναιείναι τοτο μοναδικόμοναδικό φυσικόφυσικόθερμομονωτικόθερμομονωτικό υλικόυλικό αβλαβέςαβλαβές γιαγια τοντον άνθρωποάνθρωπο

ΗχομονωτικάΗχομονωτικά σάντουϊτςσάντουϊτς απόαπό ηχοαπορροφητικόηχοαπορροφητικόυλικόυλικό, , απόαπό αφρώδηαφρώδη PUPU + + ηχοανακλαστικόηχοανακλαστικό φύλλοφύλλο + + αφρώδηαφρώδη PUPU γιαγια απορρόφησηαπορρόφηση κραδασμώνκραδασμών, , συνολικούσυνολικού πάχουςπάχους 30 30 mmmm

Page 45: 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ– ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝΣΠΙΤΙΩΝ …users.teilar.gr/~mantanis/xk1.pdf · Κορμίδια= ευθυτενή, χωρίςβασικάσφάλματαστρεψοϊνιας,

ΦΕΛΛΟΣΦΕΛΛΟΣ