ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ...

42
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε) ΚΑΡΔΙΤΣΑ –ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Transcript of ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ...

Page 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ –ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Page 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 1 ~

Περιεχόμενα

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ................................................................................................... 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................... 3

ΓΕΝΙΚΑ ......................................................................................................................... 4

Περιφράξεις για κατοικίες .................................................................................. 4

Περιφράξεις για οικόπεδα- αγροτεμάχια και φάρμες ......................................... 5

Οριοθέτηση και κράσπεδα δρόμων .................................................................... 5

Σύμφωνα με τις λειτουργικές τους δυνατότητες: ...................................................... 6

Σύμφωνα με τις κατασκευαστικές τους δυνατότητες: ............................................... 6

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.......................................................................................................... 7

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ...................................................................................................... 8

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ............. 17

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ............................................................................................................ 18

MIND MAP ...................................................................................................... 18

ΣΚΙΤΣΑ-ΙΔΕΕΣ ................................................................................................ 19

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ....................................................................... 24

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ............................................................................... 34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ .................................................................................................. 37

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ...................................................................................... 38

Στάδια παραγωγής επικολλητής ξυλείας Teak: ..................................................... 38

Στάδια παραγωγής μεταλλικής ράβδου: .................................................................. 39

Στάδιο εγκατάστασης ξύλινης περίφραξης: ............................................................. 39

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας ...................................................................................... 40

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................................................................... 41

Page 3: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 2 ~

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την ολοκλήρωση του μαθήματος Εξωτερικές Ξύλινες κατασκευές ΙΙ ,

συντάξαμε την παρακάτω εργασία.

Το θέμα της εργασίας είναι η "Κατασκευή Ξύλινης Περίφραξης σε ένα πολυτελές

ξενοδοχείο".

Σκοπός εργασίας

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσουμε στους συμφοιτητές μας μία

συνοπτική εικόνα για το τι είναι μια περίφραξη. Που χρησιμοποιείται και για ποιους

λόγους. Ποια είναι τα κύρια υλικά από τα οποία αποτελείται συνήθως τα οποία είναι

και απαραίτητα για την υλοποίηση αυτού του σκοπού. Τυχόν προδιαγραφές που θα

είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε κατά την διάρκεια του σχεδιασμού και της

υλοποίησης της περίφραξης. Πραγματοποίηση μιας έρευνας αγοράς πάνω στις

ξύλινες περιφράξεις που μπορούμε να συναντήσουμε στο εμπόριο. Καθώς και η

παρουσίαση αρχικών σκίτσων και τελικού σχεδίου μαζί με τα κατασκευαστικά σχέδια

από τις περιφράξεις που σκεφτήκαμε. Τέλος, θα αναλύσουμε την διαδικασία

παραγωγής που θα ακολουθήσουμε στο εργοστάσιο μας για την παραγωγή της

συγκεκριμένης περίφραξης που επιλέξαμε έχοντας σαν δεδομένα και τον πίνακα

υλικών που απαιτείται.

Όλα αυτά βέβαια σε συνάρτηση με τις δυνατότητες και το κόστος όσων αφορά τις

επιχειρήσεις του χώρου αλλά και με την ικανοποίηση των συμφοιτητών μας από το

τελικό αποτέλεσμα που θα αντικρίσουν.

Page 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 3 ~

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ξύλινες περιφράξεις είναι μια κατηγορία ξύλινων κατασκευών εξωτερικού

χώρου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι κυρίως μία αυτόνομη δομή που έχει σχεδιαστεί

για να οριοθετεί την κίνηση σε έναν περιβάλλοντα χώρο. Οι περιφράξεις διακρίνονται

από τους τοίχους λόγο της ελαφρότητας της κατασκευής τους, τον σκοπό τους, την

αισθητική τους αξία και την πολυπλοκότητα των σχεδίων που μπορούμε να τους

προσθέσουμε. Οι τοίχοι είναι συνήθως τεχνητά εμπόδια κατασκευασμένα από

συμπαγή τούβλα ή μπετόν, με συνέπεια να μην υπάρχει ορατότητα στο άλλο μέρος

του τοίχου ή δυνατότητα περάσματος μέσα από αυτόν, ενώ οι περιφράξεις

χρησιμοποιούνται για να παρέχουν οπτική δυνατότητα των χώρων. Μπορούμε να

συναντήσουμε βέβαια και περιφράξεις οι οποίες και αυτές με την σειρά τους

λειτουργούν όπως και οι τοίχοι.

Τα προϊόντα ξύλου, που χρησιμοποιούνται για τις διάφορες κατασκευές

περίφραξης, είναι στύλοι, πάσσαλοι, πριστή ξυλεία και κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Άλλες πρώτες ύλες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το ξύλο

είναι το μέταλλο, το αλουμίνιο, το σύρμα, το συρματόπλεγμα, το Plexiglas και το

WPC. Γενικότερα στις περιφράξεις μπορούμε να πειραματιστούμε με διάφορα υλικά

ώστε να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι ξύλινες περιφράξεις διακρίνονται ανάλογα με τη χρήση τους σε :

o Περιφράξεις για κατοικίες και άλλα κτήρια

o Περιφράξεις για οικόπεδα και αγροτεμάχια

o Περιφράξεις για οριοθέτηση και κράσπεδα δρόμων

Πηγή : http://st.houzz.com/ by Ohashi Design Studio, υλικό περίφραξης Ipe

Page 5: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 4 ~

ΓΕΝΙΚΑ

Περιφράξεις για κατοικίες

Πρόκειται κυρίως για περιφράξεις ασφαλείας, καλαίσθητες, από ξύλο κατάλληλο

για εξωτερική χρήση. Η περίφραξη μπορεί να είναι χαμηλή, απλής οριοθέτησης, η

οποία δεν ενδείκνυται για εξωτερική περίφραξη αυλής. Στις μέρες μας κυριαρχεί η

βαριάς κατασκευή περίφραξη ασφαλείας, για να προστατεύει την αυλή και την

κατοικία.

Ένας φράκτης μπορεί να κατασκευαστεί για διακοσμητικούς λόγους ή για την

οριοθέτηση και την ενίσχυση της ασφάλειας της κατοικίας ή του οικοπέδου. Ανάλογα

με τα υλικά και την τεχνολογία κατασκευής τους διακρίνουμε τους ακόλουθους

τύπους περιφράξεων για κατοικίες :

Περίφραξη από προκατασκευασμένα πάνελ πριστής ξυλείας

Φράκτες με ξύλινη πλέξη

Δικτυωτός φράκτης

Φράκτες με κάθετες σανίδες

Καλαμωτός φράκτης

Φράκτης από ολόσωμους πασσάλους ή σανίδες

by Charles Prowell Woodworks , Stone and Rail fence Διαθέτει ράγες 2x4, και οι

πυλώνες έχουν επεκταθεί με βάση στις βάσεις τους.

Πηγή: http://cdnpix.com/

Page 6: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 5 ~

Περιφράξεις για οικόπεδα- αγροτεμάχια και φάρμες Οι περιφράξεις για οικόπεδα, αγροτεμάχια και φάρμες είναι συνήθως απλές και

σταθερές κατασκευές για οριοθέτηση και ασφάλεια του χώρου. Ο πιο συνηθισμένος

τύπος είναι αυτός που κατασκευάζεται από μορφοποιημένα ξύλινα κολωνάκια ή

πασσάλους και σύρμα. Παραλλαγή του τύπου αυτού είναι ο αγροτικός φράκτης,

όπου χρησιμοποιούμε ξύλινους στύλους ή πασσάλους.

Κακό παράδειγμα ποιότητας περίφραξης, χωρίς να δώσει καθόλου σημασία ο

κατασκευαστής στις τυχόν προδιαγραφές που απαιτούνταν, με αποτέλεσμα τα ζώα να

σφηνώνουν. Πηγή : http://www.stopgapfencing.co.uk/

Οριοθέτηση και κράσπεδα δρόμων Για οριοθέτηση και κράσπεδα δρόμων μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα

εμποτισμένοι ξύλινοι στύλοι και δοκοί σε μεγάλες διατομές. Σε αυτή την κατηγορία

ανήκουν οι μπάρες ασφαλείας των δρόμων και τα ηχοπετάσματα.

Πηγή : http://st.gdefon.com/

Page 7: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 6 ~

Υπάρχουν πολλών ειδών υποκατηγορίες όσον αφορά τους τύπους περιφράξεων οι

οποίοι χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

Σύμφωνα με τις λειτουργικές τους δυνατότητες:

Γεωργική περίφραξη για να κρατήσει τα ζώα ή τα αρπακτικά έξω

Περίφραξη προστασίας ιδιωτικής χρήσης

Προσωρινή περίφραξη, ώστε να παρέχουν ασφάλεια, όπου απαιτείται

προσωρινά ο έλεγχος της πρόσβασης (ειδικά για οικοδομές και εργοτάξια)

Περιμετρική περίφραξη, για να αποτρέψει την καταπάτηση ή κλοπή και να

κρατήσει τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από το να περιπλανιούνται

έξω

Διακοσμητική περίφραξη, για να βελτιωθεί η εμφάνιση του κήπου

Οριακή περίφραξη, ώστε να οριοθετήσει ένα κομμάτι της περιουσίας

Περίφραξη τρίτων, (περίφραξη για αμφίβια και ερπετά), είναι ένας χαμηλός

φράχτης από φύλλα πλαστικών υλών ή παρόμοιων υλικών με περιορισμό της

κίνησης των αμφιβίων και ερπετών.

Περίφραξη για τα παράσιτα, χρησιμεύει στο να αποκλείσει ορισμένα είδη

εντόμων. Αυτό μπορεί να είναι για να προστατευτούν τα φυτά στην

κηπουρική ή τη διατήρηση βοσκοτόπων για τη βόσκηση των ζώων

Περίφραξη πισίνας

Περίφραξη χιονιού

Σύμφωνα με τις κατασκευαστικές τους δυνατότητες:

Φράχτης με χαμόκλαδα, (brushwood fencing)

Περίφραξη κατασκευασμένη από σύρματα υφασμένα (chain-link fencing)

Κλειστές σανιδωμένες περιφράξεις, είναι ισχυροί φράχτες κατασκευασμένοι

από άκρες ξύλινων ράβδων και κάθετες σανίδες ραμποτέ (closed boarded

fencing)

Φράχτη από σκυρόδεμα (concrete fencing)

Περίφραξη εμποδίων, κατασκευασμένο από κινητά τμήματα (hurdle fencing)

Φράχτης με πασσάλους (palisade)

Φράχτης από στύλους ξύλινων ράβδων (post-and-rail fencing)

Φράχτες από στρογγυλεμένους πασσάλους, τυπικό της Σκανδιναβίας και

άλλων περιοχών που είναι πλούσιες σε ακατέργαστη ξυλεία (roundpole

fences)

Περιφράξη σε στυλ κορυφής δοριού (Spear-top fence)

Καλαμωτή περίφραξη, από καλάμια που έχουν πλεχτεί μεταξύ τους (wattle

fencing)

Page 8: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 7 ~

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όταν αρχίζεις να σχεδιάζεις και να κατασκευάζεις ένα αντικείμενο υπεύθυνα,

οποιοδήποτε και αν είναι αυτό θα πρέπει να συμμορφώνεται με κάποιες γενικές

προδιαγραφές οι οποίες δίνονται από ορισμένους φορείς. Δεν θα πρέπει να είναι κάτι

αυθαίρετο, ούτε η επιλογή των υλικών από τα οποία θα απαρτίζεται να είναι τυχαία.

Για τον λόγω αυτό και εμείς πριν αρχίσουμε να σχεδιάζουμε την περίφραξή μας

μελετήσαμε προσεκτικά κάποιες στάνταρ προδιαγραφές οι οποίες απαιτούνται για

την υλοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού και ακολουθούνται από όλη την

ευρωπαϊκή ένωση και τον κόσμο γενικότερα. Γιατί σκοπός μας ήταν να σχεδιάσουμε

και να κατασκευάσουμε μία ξύλινη περίφραξη η οποία όχι μόνο θα είναι ωραία

αισθητικά, αλλά θα έχει διάρκεια στο χρόνο και θα γνωρίζουμε από πριν πως το

τελικό προϊόν που παραδώσαμε θα είναι άριστης ποιότητας και ασφαλές για τον

πελάτη. Διότι με την ικανοποίηση του πελάτη και την δημιουργία καλού ονόματος

αξιοπιστίας στην αγορά, καταφέρνεις να κερδίζεις άλλους δέκα (10) απλά και μόνο

επειδή ο πρώτος μίλησε για σένα στον περίγυρό του.

Παρακάτω σας αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένες προδιαγραφές που μελετήσαμε

για την ξύλινη περίφραξη:

ASTM F537 - 01(2014) : Πρότυπη προδιαγραφή για τον σχεδιασμό, την

κατασκευή και την εγκατάσταση περίφραξης κατασκευασμένης από ξύλο και

συναφών υλικών

ASTM D2559 - 12α : Πρότυπη προδιαγραφή για Κόλλες για συνδεδεμένα

Διαρθρωτικά προϊόντα ξύλου για χρήση υπό εξωτερικές συνθήκες έκθεσης

ASTM D6763 - 08 (2014) : Πρότυπος οδηγός για δοκιμές βαφών ξύλου

εξωτερικού χώρου και απωθητικών

Εκτός όμως από τις παραπάνω είχαμε ορίσει και εμείς οι ίδιοι πιο πριν

προδιαγραφές με τις οποίες θα ξεκινάγαμε τον σχεδιασμό της περίφραξης εκ των

οποίων είναι οι εξής:

Χρησιμοποίηση περισσοτέρων υλικών από ένα (ήταν μια πρόκληση στην

οποία έπρεπε να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε πολλά)

Χρησιμοποίηση όσο το δυνατόν οικολογικά προϊόντα ώστε το τελικό μας

προϊόν να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Να είναι αισθητικά ωραίο

Να είναι εύκολα προσβάσιμο για τυχόν συντήρηση που θα χρειαστεί στο

μέλλον

Να είναι κάτω από ενάμιση μέτρο το ύψος της περίφραξης

Να είναι ημιδιαφανής περίφραξης ώστε να υπάρχει μικρή δυνατότητα

ορατότητας

Page 9: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 8 ~

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Περίφραξη από στρογγυλή ξυλεία για εξοχική κατοικία

Πηγή :http://eadsfence.com/products/wood/wood-privacy.html

Πηγή: http://eadsfence.com/products/wood/wood-privacy.html

Page 10: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 9 ~

Πηγή:http://www.chesterfieldfence.com/

Ξύλινη περίφραξη κατοικίας της εταιριας ‘ The Fence Company’

Πηγή:http://thefencecompany.com/

Page 11: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 10 ~

Περίφραξη με κάθετες σανίδες και καρέ πλέξη για αισθητικούς και σχεδιαστικούς

λόγους κυρίως.

Πηγή:http://desellefence.com/fences/custom-wood.php

Ξύλινη περίφραξη κατοικίας από δύο διαφορετικές πλέξεις και στην κορυφή

ενσωματωμένα φανάρια

Πηγή:http://interunet.com/fence-ideas-types-installation-cost-design

Page 12: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 11 ~

Περίφραξη κατοικίας από πέτρινη βάση με επικολλητή ξυλεία στο εσωτερικό και

πλέξη στο επάνω μέρος.

Πηγή:http://interunet.com/fence-ideas-types-installation-cost-design

Περίφραξη κατοικίας από κάθετες σανίδες σε συγκεκριμένο μοτίβο.

Πηγή:http://interunet.com/fence-ideas-types-installation-cost-design

Page 13: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 12 ~

Περίφραξη από επικολλητή ξυλεία, πολύ όμορφη αισθητική κατασκευή

Πηγή:http://architecturedesigndiy.com/wooden-fence/

Περίφραξη από επικολλητη ξυλεία τοποθετημένη σε πάνελ μεγάλου πάχους

Page 14: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 13 ~

Περίφραξη ξύλινης κατοικίας σε κήπο

Πηγή:http://www.homedit.com/modern-wood-fence/

Ξύλινη περίφραξη σε μορφή μεγάλου μήκους πρηστών, τροπικής ξυλείας.

Πηγή:http://swattmiers.com/#/projects/

Page 15: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 14 ~

Ξύλινη περίφραξη με χρήση δύο υλικών, τούβλου και ξύλου το οποίο ενσωματώνεται

μέσα στο τούβλο.

Πηγή:http://www.lushome.com/20-wood-fence-designs-blending-traditions-modern-

ideas/141914

Περίφραξη αγροτεμαχίου με πλέξη κλαδιών

Πηγή:http://www.lushome.com/20-wood-fence-designs-blending-traditions-modern-

ideas/141914

Page 16: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 15 ~

Ξύλινη περίφραξη τοποθετημένη πάνω σε πέτρινη βάση

Πηγή:http://imgarcade.com/1/cedar-wood-fence-horizontal/

Ξύλινη περίφραξη με χρήση μορφοποιημένων κλαδιών ώστε να απεικονίζονται

δέντρα.

Πηγή:http://oaktreelife.com/stunning-pictures-of-rustic-garden-ideas-using-rustic-

wood-fence/entrancing-ideas-for-home-exterior-and-garden-decoration-with-log-

rustic-wood-fence/

Page 17: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 16 ~

Περίφραξη για οριοθέτηση κρασπέδων και δρόμων

http://flickrhivemind.net/

Page 18: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 17 ~

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Η ξύλινη περίφραξη χρησιμοποιείται για να προσθέσει ένα διακοσμητικό

στοιχείο στον κήπο.

Στην αγορά υπάρχει μεγάλη γκάμα ξύλινων περιφράξεων από πολλές

εταιρείες.

Σε μία ξύλινη περίφραξη έχουμε την δυνατότητα να ρυθμίσουμε ακόμα κ το

ύψος της περίφραξης όποια στιγμή επιθυμούμε κόβοντας τα πάνελ ή

προσθέτοντας κ άλλα μέρη για να γίνει ψηλότερη, τα οποία μπορούν να

στερεωθούν εύκολα με την βοήθεια κοχλιών ή με μεταλλικούς ιμάντες.

Είναι αισθητικά πανέμορφη κατασκευή και ευχάριστη για το ανθρώπινο μάτι.

Οικολογική κατασκευή.

Το μειονέκτημα του είναι ότι είναι δύσκολο να διατηρηθεί το ξύλο στην

αρχική του κατάσταση και μπορεί να σαπίσει κ να μολυνθεί από ξυλοφάγα

έντομα εύκολα, οπότε και απαιτεί τακτική συντήρηση. Γεγονός πολύ

σημαντικό για να διατηρηθεί το ξύλο προστατευμένο από αυτούς του

εξωτερικούς παράγοντες

Επίσης η επίδραση της UV ακτινοβολίας πάνω στο ξύλο αποτελεί

μειονέκτημα.

Page 19: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 18 ~

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

MIND MAP

Page 20: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 19 ~

ΣΚΙΤΣΑ-ΙΔΕΕΣ

ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΠΟΥ ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ

ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ.

Page 21: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 20 ~

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΠΕΤΡΑ-ΞΥΛΟ-ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

ΧΑΛΥΒΑΣ)

Page 22: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 21 ~

ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΠΕΡΗ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΡΟΜΒΟΥ.

ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤ

Page 23: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 22 ~

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ

ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΣΕ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΚΑΘΕΤΑ Κ ΜΕ

ΜΗΚΟΣ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝΤΑΣ

ΚΑΠΟΙΑ ΚΕΝΑ.

Page 24: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 23 ~

ΠΕΡΙΦΑΡΞΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΤΙΒΟ.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ.

Page 25: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 24 ~

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Page 26: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 25 ~

Page 27: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 26 ~

Page 28: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 27 ~

Page 29: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 28 ~

Page 30: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 29 ~

Page 31: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 30 ~

Page 32: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 31 ~

Page 33: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 32 ~

Page 34: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 33 ~

Page 35: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 34 ~

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Page 36: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 35 ~

Page 37: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 36 ~

Page 38: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 37 ~

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Page 39: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 38 ~

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Απαραίτητες πληροφορίες:

Το εργοστάσιό μας βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή της Καρδίτσας

Είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα CNC που

επεξεργάζονται το ξύλο

Έχει μικρή μονάδα επίσης εξοπλισμένη με μηχανήματα CNC επεξεργασίας

σιδήρου και μετάλλου

Συνεργάτες με τους οποίους θα συνεργαστούμε και θα προμηθευτούμε τις πρώτες

ύλες:

ELMETAL NAOUMIS (Καρδίτσα) θα προμηθευτούμε τις ανοξείδωτες

μεταλλικές κυκλικές ράβδους.

TEUCRIS Πέτρινες Κατασκευές – Επενδυτική Δημοσιογραφία (Λάρισα)

θα προμηθευτούμε την πέτρα που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση και ως κολώνα.

Να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος συνεργάτης μας έχει παραχωρήσει δικό

του εξειδικευμένο συνεργείο το οποίο θα είναι παρών στην εγκατάσταση της

περίφραξης και θα βοηθήσει στο κομμάτι με την πέτρινη βάση.

ERGOWOOD (Αθήνα) θα προμηθευτούμε την επικολλητή ξυλεία Teak

στις τυποποιημένες διαστάσεις της και στην συνέχεια θα αναλύσουμε την

διαδικασία κατεργασίας της.

Στάδια παραγωγής επικολλητής ξυλείας Teak: 1) Ρυθμίζουμε την τεμαχιστική CNC μας ώστε να κόψει την επικολλητή πλάκα

μας στις επιθυμητές διαστάσεις. (ρύθμιση 2 διαφορετικών προγραμμάτων

γιατί έχουμε 2 διαφορετικές κοπές να πραγματοποιήσουμε η μία με

μεγαλύτερο πλάτος από την άλλη)

2) Παίρνουμε την ξυλεία μας από την αποθήκη και την τοποθετούμε στην

τεμαχιστική η οποία ξεκινάει να την επεξεργάζεται, δίνοντας όλα τα

απαραίτητα προφίλ και γωνιάζοντας την στις επιθυμητές διαστάσεις.

3) Κάνουμε συνεχείς ελέγχους σε όλες τις πλάκες που κόβονται για τυχόν λάθη

στην παραγωγή.

4) Ρυθμίζουμε το 5 αξονικό CNC (τράπεζα εργασίας) ώστε να τρυπήσει την

ξυλεία μας στα σημεία που επιθυμούμε στα οποία μετά θα τοποθετηθούν οι

μεταλλικοί ράβδοι. ( να σημειωθεί πως στην ρύθμιση της διαμέτρου της

τρύπας έχουν δοθεί κάποια χιλιοστά παραπάνω ώστε να έχει λίγο αέρα η

μεταλλική ράβδος στην τρύπα, λόγο ρίκνωσης διόγκωσης του ξύλου, για να

αποφευχθεί τυχόν πρόβλημα)

5) Τοποθετούμε την ξυλεία μας στο 5 αξονικό CNC και τοποθετούμε τους

γάντζους συγκράτησης που είναι ειδικοί για μασίφ ξυλεία και ξεκινάμε τα

τρυπήματα όπου είναι απαραίτητα.

6) Φινίρουμε την ξυλεία μας

Page 40: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 39 ~

7) Επάλειψη με ακρυλικό βερνίκι εξωτερικής χρήσης

8) Φινίρισμα της ξυλείας μας ξανά και επαναλάβουμε το ακρυλικό βερνίκι για

δεύτερη φορά

9) Η ξυλεία είναι έτοιμη και τοποθετείται στο φορτηγό για να μεταφερθεί στον

χώρο εγκατάστασης

Στάδια παραγωγής μεταλλικής ράβδου: 1) Ρυθμίζουμε το ψαλίδι CNC για κοπή μετάλλου, ώστε να κόψουμε στις

επιθυμητές διαστάσεις τις μεταλλικές κυκλικές ράβδους μας. (ρύθμιση 3

προγραμμάτων διαφορετικών διότι έχουμε να κάνουμε 3 διαφορετικές κοπές

σε διαφορετικές διαστάσεις)

2) Κάνουμε συνεχής ελέγχους για να δούμε αν τα τελικά μας προϊόντα

συμβαδίζουν με αυτά που είχαμε δώσει σαν σχέδιο στο CNC να κόψει.

3) Φινίρουμε τις μεταλλικές ράβδους στις άκρες για τυχόν αιχμές που θα έχουν

δημιουργηθεί από την κοπή

4) Τα μεταλλικά μας στοιχεία είναι έτοιμα και πακετάρονται στο φορτηγό για

μεταφορά

Στάδιο εγκατάστασης ξύλινης περίφραξης: 1) Φτάνοντας στον χώρο του ξενοδοχείου όπου θα εγκαταστήσουμε την ξύλινη

περίφραξη, ξεφορτώνουμε το φορτηγό.

2) Ο συνεργάτης μας που θα ασχοληθεί με τα πέτρινα στοιχεία ξεκινάει το

σοβάτισμα αυτόν και την δημιουργία της βάσης.

3) Ανοίγει τρύπες στις κολώνες όπου θα τοποθετηθούν έπειτα οι μεταλλικές

ράβδοι με ειδικό τρυπάνι διάνοιξης οπών σε πέτρινα στοιχεία.

4) Τοποθετεί μέσα σε αυτά τσιμέντο σε υγρή μορφή, όπου στην συνέχεια θα

τοποθετηθούν οι μεταλλικές ράβδοι.

5) Τοποθετούμε τις μεταλλικές ράβδους και περιμένουμε λίγο να στεγνώσει το

τσιμέντο ώστε να συγκρατηθούν πλήρως.

6) Έπειτα τοποθετούμε σφηνωτά τα ξύλινα στοιχεία μας στις ράβδους.

7) Περνάμε έπειτα τις κάθετες μεταλλικές ράβδους ανάμεσα στα ξύλινα

στοιχεία, και αυτές σφηνωτές θα τοποθετηθούν.

8) Στην συνέχεια χτίζουμε και την δεύτερη κολώνα και συνεχίζουμε την

παραπάνω διαδικασία.

9) Η ίδια διαδικασία ακολουθείτε σε όλο το μήκος και πλάτος της ξύλινης

περίφραξης.

Page 41: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 40 ~

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της συγκεκριμένης εργασίας ανατρέξαμε σε

διάφορες πηγές για συλλογή πληροφοριών. Θα μπορούσαμε να πούμε πως αρχικά

περιμέναμε να βοηθηθούμε περισσότερο από το διαδίκτυο λόγω της μεγάλης

ποικιλίας πληροφοριών που διαθέτει παρά από το εκπαιδευτικό υλικό που είχαμε

στην κατοχή μας, αλλά βγήκαμε λανθασμένοι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως το

βιβλίο είχε και με το παραπάνω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που

χρειαζόμασταν ώστε να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε και να παρουσιάσουμε

καλύτερα το τι είναι μία ξύλινη περίφραξη. Συμπέρασμα το οποίο μας οδηγεί πως οι

Έλληνες έχουν μεγάλη γνώση και τεχνογνωσία στην ξύλινη περίφραξη και οι

δυνατότητες τους είναι τεράστιες σε όλους τους τομείς αρκεί να υπάρχει ευδιάθετη

διάθεση και μεράκι από τους ίδιους.

Page 42: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ (Ε)users.teilar.gr/~mantanis/ergasia-04.pdf · ~ 4 ~ ΓΕΝΙΚΑ Περιφράξεις για κατοικίες Πρόκειται

~ 41 ~

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία

1. http://www.astm.org

2. http://www.teucris.com/

3. http://www.elmetal.gr/el/

4. http://www.ergowood.gr/categories.asp?catid=1

5. http://www.buzzle.com/articles/advantages-and-disadvantages-of-wood-

fencing.html

6. https://mmcfencingandrailing.com/reasons-for-a-fence/

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Fence

8. http://en.wikipedia.org/wiki/Fence

Εγκυκλοπαιδική Βιβλιογραφία

1. Βιβλίο “Τεχνολογία Ξύλινων Δομικών Κατασκευών” του Ιωάννη Κακαρά