1. µ - ebooks

of 49 /49
∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος Η θρησκευτική εκπαίδευση των μαθητών, όπως αναγνωρίζεται και διεθνώς, συνιστά όρο της ηθικής και πνευματικής τους ανάπτυξης και έχει ύψιστη κοινωνική σημασία. Χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός πως η θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών πραγματοποιείται και στο πλαίσιο άλλων θεσμών (οικογένεια, Εκκλησία), η παροχή της στο σχολικό περιβάλλον λειτουργεί συμπληρωματικά και συντελεί στην ολοκληρωμένη μόρφωσή τους. Το μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) είναι ενταγμένο στην παρεχόμενη από την πολιτεία εκπαίδευση υπηρετώντας τους γενικούς σκοπούς της παιδείας, όπως αυτοί ορίζονται από το Σύνταγμα και τους Νόμους. Στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση μελετάται ο Χριστιανισμός ως βιβλική ιστορία και βιβλικός λόγος, ως ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, ως πολιτιστική έκφραση, ως πορεία μέσα στην ιστορία, ως αναζήτηση της αλήθειας και ως σύγχρονη παρουσία μέσα στον κόσμο. Υπάρχουν επίσης κάποιες πληροφορίες για τις άλλες Ομολογίες, καθώς και για τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ, με την προοπτική να ασχοληθούν μ’ αυτά οι μαθητές εκτενέστερα στο Λύκειο. Στο Νηπιαγωγείο και στις δύο τάξεις του ∆ημοτικού (Α΄ και Β΄), όπου απουσιάζει από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα το μάθημα των Θρησκευτικών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης του παιδιού, μπορεί να λαμβάνονται θέματα και αφορμές από το μάθημα της «Μελέτης του Περιβάλλοντος». Το μάθημα αυτό μπορεί να συνδεθεί με τη θρησκευτική αγωγή, αφού οι σκοποί του αναφέρονται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην καλλιέργεια οικουμενικών και πανανθρώπινων αξιών και στην ανάπτυξη της ελληνικής μας ταυτότητας και συνείδησης με βάση την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ο σκοπός της διδασκαλίας του ΜτΘ εντάσσεται στο γενικό σκοπό της εκπαίδευσης, δηλαδή στη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. Ειδικότερα η διδασκαλία του ΜτΘ συμβάλλει: Στην απόκτηση γνώσεων γύρω από τη χριστιανική πίστη και την Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση Στην ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης Στην προβολή της ορθόδοξης πνευματικότητας ως ατομικού και συλλογικού βιώματος Στην κατανόηση της χριστιανικής πίστης ως μέσου νοηματοδότησης του κόσμου και της ζωής Στην παροχή ευκαιριών στους μαθητές για θρησκευτικό προβληματισμό και στοχασμό Στην κριτική επεξεργασία των θρησκευτικών παραδοχών, αξιών, στάσεων Στη διερεύνηση του ρόλου που έπαιξε και παίζει ο Χριστιανισμός στον πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης Στην κατανόηση της θρησκείας ως παράγοντα που συντελεί στην ανάπτυξη του πολιτισμού και της πνευματικής ζωής Στην επίγνωση της ύπαρξης διαφορετικών εκφράσεων της θρησκευτικότητας Στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και των μεγάλων σύγχρονων διλημμάτων Στην ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης και ελεύθερης έκφρασης Στην αξιολόγηση του Χριστιανισμού ως παράγοντα βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων 2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεμελιώδεις έννοιες ∆ιαθεματικής προσέγγισης Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Τάξη Άξονες γνωστικού περιεχομένου Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) Ενδεικτικές Θεμελιώδεις έννοιες ∆ιαθεματικής προσέγγισης Γ Ο Θεός στη ζωή μας Ο Θεός είναι μαζί μας Οι μαθητές επιδιώκεται: Να γνωρίσουν ότι ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και τον κόσμο, συνοδεύει, αγιάζει και ευλογεί τη ζωή. Παράδοση, Πολιτισμός Το δώρο της ζωής Να αντιληφθούν ότι ο κόσμος είναι ένα θαυμαστό δημιούργημα του Θεού, το οποίο οι άνθρωποι απολαμβάνουν και ευγνωμονούν τον Θεό γιαυτό. Να πληροφορηθούν ότι ο Θεός είναι στοργικός Πατέρας και φροντίζει όλα τα πλάσματά του. Άτομο-κοινωνία-κοινότητα, Οργάνωση, Σύστημα, Αλληλεπίδραση, Ομοιότητα-∆ιαφορά, Συλλογικότητα Η ζωή θέλει αγάπη και προσπάθεια Να αναγνωρίσουν ότι ο Θεός τίμησε τον άνθρωπο, με τα χαρίσματα που τον προίκισε, περισσότερο απόλα τα δημιουργήματα και τον κατέστησε συνεργάτη του. Να αντιληφθούν ότι ο Θεός συνοδεύει τον άνθρωπο στον αγώνα για επιβίωση και βελτίωση της ζωής και τον καλεί στην Εκκλησία για να βρει καταφύγιο και ειρήνη. Ισότητα, Εξέλιξη-Ανάπτυξη, Επικοινωνία, Οργάνωση 136

Embed Size (px)

Transcript of 1. µ - ebooks

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΝ
1. Σκοπς της διδασκαλας του µαθµατος Η θρησκευτικ εκπαδευση των µαθητν, πως αναγνωρζεται και διεθνς, συνιστ ρο της ηθικς και
πνευµατικς τους ανπτυξης και χει ψιστη κοινωνικ σηµασα. Χωρς να παραγνωρζεται το γεγονς πως η θρησκευτικ εκπαδευση των παιδιν πραγµατοποιεται και στο πλασιο λλων θεσµν (οικογνεια, Εκκλησα), η παροχ της στο σχολικ περιβλλον λειτουργε συµπληρωµατικ και συντελε στην ολοκληρωµνη µρφωσ τους. Το µθηµα των Θρησκευτικν (ΜτΘ) εναι ενταγµνο στην παρεχµενη απ την πολιτεα εκπαδευση υπηρετντας τους γενικος σκοπος της παιδεας, πως αυτο ορζονται απ το Σνταγµα και τους Νµους.
Στην εννιχρονη υποχρεωτικ εκπαδευση µελετται ο Χριστιανισµς ως βιβλικ ιστορα και βιβλικς λγος, ως ορθδοξη χριστιανικ παρδοση, ως πολιτιστικ κφραση, ως πορεα µσα στην ιστορα, ως αναζτηση της αλθειας και ως σγχρονη παρουσα µσα στον κσµο. Υπρχουν επσης κποιες πληροφορες για τις λλες Οµολογες, καθς και για τον Ιουδασµ και το Ισλµ, µε την προοπτικ να ασχοληθον µ’ αυτ οι µαθητς εκτενστερα στο Λκειο.
Στο Νηπιαγωγεο και στις δο τξεις του ηµοτικο (Α και Β), που απουσιζει απ το ρολγιο Πργραµµα το µθηµα των Θρησκευτικν, στο πλασιο της ανπτυξης της θρησκευτικς συνεδησης του παιδιο, µπορε να λαµβνονται θµατα και αφορµς απ το µθηµα της «Μελτης του Περιβλλοντος». Το µθηµα αυτ µπορε να συνδεθε µε τη θρησκευτικ αγωγ, αφο οι σκοπο του αναφρονται στην ανπτυξη της προσωπικτητας, στην καλλιργεια οικουµενικν και πανανθρπινων αξιν και στην ανπτυξη της ελληνικς µας ταυττητας και συνεδησης µε βση την πολιτιστικ µας κληρονοµι.
Ο σκοπς της διδασκαλας του ΜτΘ εντσσεται στο γενικ σκοπ της εκπαδευσης, δηλαδ στη διαµρφωση ελεθερων και υπεθυνων πολιτν. Ειδικτερα η διδασκαλα του ΜτΘ συµβλλει:
Στην απκτηση γνσεων γρω απ τη χριστιανικ πστη και την Ορθδοξη χριστιανικ παρδοση Στην ανπτυξη θρησκευτικς συνεδησης Στην προβολ της ορθδοξης πνευµατικτητας ως ατοµικο και συλλογικο βιµατος Στην κατανηση της χριστιανικς πστης ως µσου νοηµατοδτησης του κσµου και της ζως Στην παροχ ευκαιριν στους µαθητς για θρησκευτικ προβληµατισµ και στοχασµ Στην κριτικ επεξεργασα των θρησκευτικν παραδοχν, αξιν, στσεων Στη διερενηση του ρλου που παιξε και παζει ο Χριστιανισµς στον πολιτισµ και την ιστορα της Ελλδας και
της Ευρπης Στην κατανηση της θρησκεας ως παργοντα που συντελε στην ανπτυξη του πολιτισµο και της πνευµατικς
ζως Στην επγνωση της παρξης διαφορετικν εκφρσεων της θρησκευτικτητας Στην αντιµετπιση των κοινωνικν προβληµτων και των µεγλων σγχρονων διληµµτων Στην ανπτυξη ανεξρτητης σκψης και ελεθερης κφρασης Στην αξιολγηση του Χριστιανισµο ως παργοντα βελτωσης της ζως των ανθρπων 2. ξονες, Γενικο στχοι, Θεµελιδεις ννοιες ιαθεµατικς προσγγισης
Ι. ΗΜΟΤΙΚΟ
Ενδεικτικς Θεµελιδεις
Ο Θες εναι µαζ µας
Οι µαθητς επιδικεται: Να γνωρσουν τι ο Θες αγαπ τον νθρωπο και τον κσµο, συνοδεει, αγιζει και ευλογε τη ζω.
Παρδοση, Πολιτισµς
Το δρο της ζως
Να αντιληφθον τι ο κσµος εναι να θαυµαστ δηµιοργηµα του Θεο, το οποο οι νθρωποι απολαµβνουν και ευγνωµονον τον Θε γι’ αυτ. Να πληροφορηθον τι ο Θες εναι στοργικς Πατρας και φροντζει λα τα πλσµατ του.
τοµο-κοινωνα-κοιντητα, Οργνωση, Σστηµα, Αλληλεπδραση, Οµοιτητα-ιαφορ, Συλλογικτητα
Η ζω θλει αγπη και προσπθεια
Να αναγνωρσουν τι ο Θες τµησε τον νθρωπο, µε τα χαρσµατα που τον προκισε, περισστερο απ’ λα τα δηµιουργµατα και τον κατστησε συνεργτη του. Να αντιληφθον τι ο Θες συνοδεει τον νθρωπο στον αγνα για επιβωση και βελτωση της ζως και τον καλε στην Εκκλησα για να βρει καταφγιο και ειρνη.
Ιστητα, Εξλιξη-Ανπτυξη, Επικοινωνα, Οργνωση
Με το Χριστ αλλζει η ζω
Να γνωρσουν τι στο πρσωπο της Παναγας εκπληρνονται οι προφητεες για τον ερχοµ του Χριστο, ελευθερωτ του κσµου. Να κατανοσουν τι η γννηση του Χριστο αποτελε µπρακτη απδειξη της αγπης του Θεο για τον νθρωπο και αρχ µιας νας πορεας για τον κσµο.
Πολιτισµς, Παρδοση
Η χαρ για τη ζω
Να γνωρσουν τι οι γιορτς που αναφρονται στον Χριστ και στους Αγους σφραγζουν την προσωπικ, οικογενειακ, ενοριακ και σχολικ ζω και δηµιουργον κοινωνικτητα και ευφροσνη. Να κατανοσουν τη σπουδαιτητα των Μυστηρων του Βαπτσµατος και της Θεας Κοινωνας.
Πολιτισµς, Χρος-χρνος, Επικοινωνα, Συλλογικτητα
Η ζω µε τους γρω µας
Να γνωρσουν τους ρους και τη σηµασα της συµβωσης µσα απ τη συµµετοχ στη ζω της Εκκλησας. Να κατανοσουν τι η αγπη πρπει να εκδηλνεται προς λους τους ανθρπους.
Οργνωση, Ιστητα, Αλληλεπδραση, Οµοιτητα-ιαφορ, Συλλογικτητα, τοµο-κοινωνα
Τα Πθη και η Ανσταση του Χριστο
Να γνωρσουν τι στη ζω το καλ και το κακ εκφρζονται µε ποικλους τρπους και τι τα Πθη του Χριστο συνιστον αποκορφωση της κφρασης του κακο, αλλ και µεγαλεο της θυσας για το καλ. Να κατανοσουν τι η Ανσταση του Χριστο αποτελε κορυφαο γεγονς της ζως και της δρσης του και τι το Πσχα εναι η πιο µεγλη γιορτ της Ορθοδοξας και του λαο µας.
Πολιτισµς, Παρδοση, Χρος-χρνος
Γιορτς µετ το Πσχα
Να γνωρσουν το γεγονς της Ανληψης και τις γιορτς µετ το Πσχα.
Χρος-χρνος, Πολιτισµς, Παρδοση
Η πορεα µας στη ζω
Το ξεκνηµα Να αναγνωρσουν ννοιες, παραστσεις και αρχς που διπουν την πνευµατικ πορεα του χριστιανο. Να γνωρσουν το σκοπ, τον τρπο, τα µσα και τους καννες της πορεας του χριστιανο.
Χρος-χρνος, Εξλιξη-Ανπτυξη, Ιστητα-Νµος, Αλληλεπδραση, τοµο-Κοινωνα
Αυτο που δειξαν και βδισαν τον δρµο
Να γνωρσουν στιγµιτυπα και στοιχεα απ τη ζω των προφητν που βδισαν τον ορθ δρµο. Να κατανοσουν τη σηµασα που χει για τη ζω ο λγος του Χριστο: «Εγ εµαι η οδς», και τι το Ευαγγλιο αποτελε πυξδα στην πνευµατικ πορεα. Να αντιληφθον, µσα απ τη σχση του Χριστο µε τους ανθρπους, το ενδιαφρον και τη φροντδα του Χριστο για σους υποφρουν.
Παρδοση, Σγκρουση-Μεταβολ, Εξλιξη-Ανπτυξη, Ιστητα-Νµος, Επικοινωνα
Νος δρµος, καινοργια ζω
Να κατανοσουν τι το γιο Πνεµα φωτζει, εννει και οδηγε τους ανθρπους στην καινοργια τους πορεα. Να πληροφορηθον και να εκτιµσουν τον τρπο ζως των πιστν στις πρτες χριστιανικς κοιντητες. Να γνωρσουν τους αγους που µιµθηκαν τη ζω του Χριστο.
Παρδοση, Πολιτισµς, Χρος-Χρνος, Οργνωση, Επικοινωνα, Αλληλεπδραση
Συνεχζουµε τον δρµο λοι µαζ
Να εκτιµσουν τι ο Νας εναι το ζωτικ κντρο συνντησης των πιστν. Να γνωρσουν για την ιστορα, την τχνη, τη ζω των µοναστηριν και τον ορθ τρπο τλεσης της Θ. Λατρεας.
Χρος-Χρνος, Παρδοση, Πολιτισµς, Εξλιξη-Ανπτυξη, Συλλογικτητα
Στην πορεα ξεπερνµε τα εµπδια
Να αντιληφθον τα εµπδια που αντιµετωπζει ο πιστς στην πορεα του. Να γνωρσουν τους κατλληλους χειρισµος για την αντιµετπιση των αποκλσεων απ το δρµο του Θεο.
Επικοινωνα, Σγκρουση-Μεταβολ, Εξρτηση, τοµο-Κοινωνα
Η Εκκλησα πορεεται σε λον τον κσµο
Να κατανοσουν τη σηµασα της ιεραποστολς, του σκοπο και της δρσης των ιεραποστλων.
Κοινωνα-Κοιντητα, Οργνωση, Πολιτισµς, Αλληλεπδραση
Να γνωρσουν τους σηµαντικος εορταστικος σταθµος και γεγοντα απ το εορτολγιο της Εκκλησας και να αρχσουν να τα βινουν.
Παρδοση, Πολιτισµς
Ε Στη ζω χρειζονται αγνες
Οι αγνες στη ζω µας
Να γνωρσουν τις κα Εντολς και να αντιληφθον τι η τρηση των θεων εντολν δνει νηµα στη ζω και θρρος για αντιµετπιση των δυσκολιν και συνχιση του αγνα. Να εκτιµσουν την κοινοβιακ ζω των πρτων χριστιανν και να κατανοσουν τι η µετοχ λων στα αγαθ της ζως, που δωσε ο Θες, κνει τη ζω πιο ανθρπινη.
Χρος-Χρνος, Σγκρουση-Μεταβολ, Επικοινωνα, Αλληλεπδραση, τοµο-Κοινωνα, Ιστητα, Οργνωση, Συλλογικτητα
Αγωνιστς και Μρτυρες
Να αντιληφθον τι ο αγνας του Χριστο συνεχζεται στην Εκκλησα µε τους Αποστλους, τους Μρτυρες, τους Αγους και λους τους χριστιανος µχρι σµερα.
Σγκρουση-Μεταβολ, Εξλιξη-Ανπτυξη, Συλλογικτητα, τοµο-Κοινωνα
Αγνας για την αλλαγ του εαυτο µας
Να γνωρσουν τι η συνντηση µε τον Χριστ µπορε να αλλξει ριζικ τον τρπο ζως του αλλοτριωµνου ανθρπου, αρκε να χει ανοιχτ την καρδι του και να µετανοσει.
Σγκρουση-Μεταβολ, Εξλιξη-Ανπτυξη, τοµο-Κοινωνα
ηµιουργντας ναν µορφο κσµο
Να αντιληφθον τι οι χριστιανο αγωνζονται χι µνο για την προσωπικ τους αλλαγ, αλλ και για τη µεταµρφωση λου του κσµου.
Παρδοση, Πολιτισµς, Χρος-χρνος
Αγνας για ναν κσµο ανθρωπιντερο
Να εκτιµσουν την αδελφοσνη, την ειρνη και το σεβασµ του περιβλλοντος ως αξες της ορθδοξης παρδοσης. Να κατανοσουν τι εναι ευθνη των σηµερινν χριστιανν να ενδιαφρονται και να αγωνζονται καθηµεριν για να γνει πραγµατικτητα ο καινοργιος κσµος του Θεο.
Παρδοση, Πολιτισµς, Επικοινωνα, Ιστητα, Αλληλεπδραση, τοµο-κοινωνα, Οργνωση
Επκαιρα Να γνωρσουν τους εορταστικος σταθµος της Εκκλησας που ανεφοδιζουν και ενισχουν τους πιστος στον καθηµεριν αγνα της ζως (γιορτς αγων, περοδοι σκησης και προετοιµασας, τελετς).
Παρδοση, Πολιτισµς, Σγκρουση-Μεταβολ
ΣΤ Αναζητντας την αλθεια στη ζω µας
Η αναζτηση και η φανρωση της αλθειας
Να συνειδητοποισουν τι ο κθε νθρωπος στη ζω του αναζητ την αλθεια για τα βασικ ζητµατα της ζως (γννηση, ασθνεια, ανθρπινη αδυναµα στα φυσικ φαινµενα, θνατος).
Χρος-χρνος, Παρδοση, Πολιτισµς, Εξλιξη-Ανπτυξη
Η αλθεια καταγρφεται
Να κατανοσουν τι το Ευαγγλιο, µε την περιγραφ της ζως, του ργου και του προσπου του Χριστο, εναι πρωταρχικ και κορυφαα πηγ της αλθειας για τη ζω. Να γνωρσουν τι οι Ψαλµο εκφρζουν την αλθεια για τον Θε και αποτελον συνδετικ κρκο ανµεσα στους Ιουδαους και τους Χριστιανος.
Χρος-χρνος, Παρδοση, Πολιτισµς, Εξλιξη-Ανπτυξη
Αλθειες που δδαξε ο Χριστς
Να γνωρσουν τα χαρακτηριστικ γνωρσµατα της Βασιλεας του Θεο µσα απ τις παραβολς και τους Μακαρισµος.
Εξλιξη-Ανπτυξη, Οµοιτητα-ιαφορ, τοµο-κοινωνα
Ποιος αγρυπν για την αλθεια
Να γνωρσουν για την δρυση και τη σσταση του σµατος της Εκκλησας, η οποα διαφυλσσει την αλθεια που παρδωσε ο Χριστς. Να αντιληφθον τι τα σχσµατα τραυµατζουν την εντητα των χριστιανν και οι αιρσεις νοθεουν την αλθεια.
Παρδοση, Εξλιξη-Ανπτυξη, Οργνωση, Επικοινωνα, Σγκρουση-Μεταβολ
Ζντας µαζ την αλθεια
Να αντιληφθον τι µετχοντας στη ζω της εκκλησιαστικς κοιντητας (στα µυστρια, στη λατρεα της) αποκτ κανες γνση της αλθειας και βαθτερες σχσεις µε τα υπλοιπα χριστιανικ µλη. Να γνωρσουν τα χαρακτηριστικ της Ορθοδοξας και τα γνωρσµατα λλων Οµολογιν και Θρησκειν.
Χρος-χρνος, Πολιτισµς, Παρδοση, ιαφορ
138
Επκαιρα Να γνωρσουν, µσα απ το εορτολγιο της Εκκλησας και τον λατρευτικ της πλοτο, γιες µορφς και πρτυπα βου.
Πολιτισµς, Συλλογικτητα, Ιστητα
Ενδεικτικς θεµελιδεις ννοιες διαθεµατικς
Η Αγα Γραφ. Το βιβλο της Παλαις ιαθκης
Να αντιληφθον την αξα µελτης της Αγας Γραφς. Να γνωρσουν τα βιβλα της Παλαις ιαθκης, τους συγγραφες, τον κσµο της και τη θση της στη ζω της Εκκλησας.
Χρος-χρνος, Παρδοση, Πολιτισµς, Εξλιξη-Ανπτυξη
Η εποχ των Πατριαρχν: Απ τον πολυθεσµ στην πστη σε να Θε
Να πληροφορηθον για την κλση του Θεο προς τον Αβραµ και για την εποχ των Πατριαρχν.
Χρος-χρνος, Παρδοση-Πολιτισµς, Οργνωση, Επικοινωνα
Η ξοδος: Ο Θες ελευθερνει τον λα και τον καθοδηγε
Να γνωρσουν για την Αποκλυψη του Θεο στον Μωυσ. Να πληροφορηθον για τα γεγοντα της Εξδου του Ισραηλιτικο λαο απ την Αγυπτο και την πορεα του στην ρηµο.
Χρος-χρνος, Σγκρουση-Μεταβολ, Οργνωση, Ιστητα, Νµος, Μετανστευση
Ο λας οργαννεται χοντας ως κντρο της ζως του τον Θε
Να γνωρσουν για την εγκατσταση του Ισραηλιτικο λαο στη γη της επαγγελας, τη ζω του, τους αγνες του µε τους γειτονικος λαος και το ρλο των Κριτν.
Χρος-χρνος, Σγκρουση-Μεταβολ, Οργνωση, Εξλιξη-Ανπτυξη
Ο λας σε σγχυση: Η φων των Προφητν κραυγ αφπνισης
Να γνωρσουν για την κλση και τη δρση των µεγλων προφητν (8ος – 7ος π.Χ. αι.).
Σγκρουση-Μεταβολ, Εξλιξη-Ανπτυξη, Πολιτισµς
Η ζω µετ την επιστροφ απ την αιχµαλωσα ως τις παραµονς του ερχοµο του Μεσσα
Να κατανοσουν το περιεχµενο των διηγσεων της Γνεσης που αναφρονται: στη δηµιουργα του κσµου, στην ξεχωριστ θση του ανθρπου µσα στην πλση και την ευθνη του γι’ αυτν. Να κατανοσουν τον τρπο οργνωσης της ζως των Ισραηλιτν.
Χρος-χρνος, Πολιτισµς, Εξλιξη-Ανπτυξη, Οργνωση, Ιστητα-Νµος, Συλλογικτητα
Β
Εισαγωγ Ο κσµος στα χρνια του Χριστο – Η Καιν ιαθκη
Να γνωρσουν την κατσταση του ιουδακο κσµου πριν την λευση του Χριστο. Να γνωρσουν στοιχεα για τα βιβλα της Καινς ιαθκης και το περιεχµεν τους.
Χρος-χρνος, Παρδοση, Πολιτισµς, Επικοινωνα, Εξλιξη-Ανπτυξη
Ο Ιησος Χριστς ρχεται και εγκαινιζει τον καινοργιο κσµο του Θεο
Να γνωρσουν τα κρια γεγοντα που χουν σχση µε τον ερχοµ του Χριστο στον κσµο µχρι και την κλση των µαθητν του.
Χρος-χρνος, Εξλιξη-Ανπτυξη, Συλλογικτητα
Ο Χριστς επικοινωνε µε τους ανθρπους και µε τη διδασκαλα του δεχνει τη Βασιλεα του Θεο
Να γνωρσουν το Χριστ ως δσκαλο. Να κατανοσουν τα µηνµατα των παραβολν. Να εκτιµσουν τη στση του Ιησο απναντι στις γυνακες, τα παιδι και τα υλικ αγαθ.
Παρδοση, Πολιτισµς, Επικοινωνα, Οµοιτητα-ιαφορ, τοµο-Κοινωνα, Αλληλεπδραση
Ο Χριστς µε τα θαµατ του φανερνει χειροπιαστ τον καινοργιο κσµο του Θεο
Να κατανοσουν τη σηµασα των θαυµατουργικν ενεργειν του Χριστο. Να γνωρσουν το γεγονς της Μεταµρφωσης του Χριστο και τη σηµασα του.
Επικοινωνα, Οργνωση, Αλληλεπδραση, Ιστητα, Συλλογικτητα
139
Η Βασιλεα του Θεο πορεεται µσα απ τα Πθη και την Ανσταση του Χριστο
Να γνωρσουν τι ο καινοργιος κσµος του Θεο πραγµατνεται και πορεεται µσα απ τα Πθη και την Ανσταση του Χριστο.
Πολιτισµς, Σγκρουση-Μεταβολ, Σστηµα, Χρος-χρνος, Επικοινωνα
Γ
Τα πρτα βµατα της Εκκλησας
Να γνωρσουν τι µε το γεγονς της Πεντηκοστς ιδρεται η Εκκλησα. Να γνωρσουν τον τρπο ζως της πρτης χριστιανικς κοιντητας. Να εκτιµσουν τη σηµασα της µεταστροφς του Παλου, τις περιοδεες του και το νοιγµα του Χριστιανισµο στα θνη.
Χρος-χρνος, τοµο-κοινωνα- κοιντητα, Ιστητα, Σγκρουση-Μεταβολ, Συλλογικτητα, Οργνωση
Επκταση, περιπτειες και επσηµη αναγνριση της Εκκλησας
Να πληροφορηθον τους µεγλους διωγµος κατ των χριστιανν και για τις κατακµβες. Να αντιληφθον τη σηµασα του ιατγµατος των Μεδιολνων.
Σγκρουση-Μεταβολ, Πολιτισµς, Ιστητα-Νµος, Οµοιτητα-ιαφορ
Εδραωση και ακµ της Εκκλησας
Να γνωρσουν για τη συνντηση Χριστιανισµο – Ελληνισµο. Να γνωρσουν σηµαντικος σταθµος και προσωπικτητες της Εκκλησας κατ τη βυζαντιν περοδο (Οικουµενικς Σνοδοι, Πατρες, Μοναχισµς, Εικονοµαχα, Εκκλησιαστικ τχνη).
Χρος-χρνος, Οργνωση, Σστηµα, Σγκρουση-Μεταβολ, Παρδοση, Συλλογικτητα
Η Εκκλησα στον Ευρωπακ χρο
Να εκτιµσουν τη σηµασα της διδοσης του Χριστιανισµο στα Βαλκνια, τη υτικ Ευρπη, καθς και τις συνπειες του Σχσµατος του 1054.
Χρος-χρνος, Εξλιξη-Ανπτυξη, Οµοιτητα-ιαφορ, Σγκρουση-Μεταβολ
Η Εκκλησα στα νετερα χρνια
Να γνωρσουν το γεγονς της Μεταρρθµισης και την εξπλωσ της. Να γνωρσουν το ργο και τη στση της Ανατολικς Εκκλησας κατ την περοδο της Τουρκοκρατας.
Σγκρουση-Μεταβολ, Εξλιξη-Ανπτυξη, Σστηµα, Οργνωση, Πολιτισµς
Ο Χριστιανισµς και οι λλες θρησκεες στην εποχ µας
Να πληροφορηθον για τον Ρωµαιοκαθολικισµ και τον Προτεσταντισµ της εποχς µας. Να γνωρσουν τις λλες Θρησκεες στον σγχρονο κσµο. Να εκτιµσουν το ργο της Ορθοδοξας στην εποχ µας. Να αντιληφθον το ραµα και τις προσπθειες για την εντητα των χριστιανν.
Οργνωση, Σστηµα, Εξλιξη-Ανπτυξη, Πολιτισµς
Ι. ΗΜΟΤΙΚΟ
1. Ειδικο σκοπο
Με τη διδασκαλα των Θρησκευτικν στο ηµοτικ Σχολεο επιδικεται οι µαθητς: Να γνωρσουν βασικς παραστσεις, ννοιες και σµβολα της ορθδοξης πστης και ζως. Να αντιληφθον την αγπη του Θεο προς τον νθρωπο και τον κσµο. Να ανακαλψουν τη σηµασα και την επικαιρτητα του Ευαγγελου για την προσωπικ και κοινωνικ ζω και τον
πολιτισµ. Να καλλιεργσουν πνεµα µπρακτης αλληλεγγης, ειρνης και δικαιοσνης, σεβασµο της θρησκευτικς
ιδιαιτερτητας και συνπαρξης µε το «διαφορετικ». Να εκτιµσουν την ανγκη σεβασµο και προστασας του περιβλλοντος, καθς και της πολιτισµικς
κληρονοµις του τπου µας και γενικτερα της ανθρωπτητας. Να κατανοσουν τι σηµανει να εναι κποιος ενεργ µλος εκκλησιαστικς κοιντητας.
2. Στχοι, Θεµατικς εντητες, Ενδεικτικς δραστηριτητες, ιαθεµατικ σχδια εργασας
140
Ενδεικτικς δραστηριτητες1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ο Θες εναι µαζ µας Οι µαθητς επιδικεται: Να κατανοσουν γιατ σε κθε σηµαντικ γεγονς της ζως µας επικαλοµαστε την ευλογα του Θεο.
Ο Αγιασµς στο σχολεο µας Η ατµσφαιρα της πρτης µρας του νου σχολικο τους Η περιγραφ της Ακολουθας του Αγιασµο Η τλεση του Αγιασµο σε λλες περιστσεις της ζως µας
(1 ρα)
Οι µαθητς: Περιγρφουν τα δρµενα της Ακολουθας του Αγιασµο και τα υλικ που χρησιµοποιονται
Να αντιληφθον γιατ ο Σταυρς εναι το κατεξοχν σµβολο των χριστιανν και αποτελε την πιο τραν απδειξη της αγπης του Θεο. Να πληροφορηθον το ιστορικ της ερεσης και της ψωσης του Τιµου Σταυρο. Να µθουν πς, πτε και γιατ κνουµε το σηµεο του Σταυρο.
Ο Σταυρς: Το σµβολο των χριστιανν Απλ διγηση για την παρουσα του Σταυρο στο περιβλλον µας Σντοµη περιγραφ της ερεσης του Τιµου Σταυρο και της καθιρωσς του ως κριου συµβλου των χριστιανν Πηγ: Μηναο (14 Σεπτεµβρου)
(1 ρα)
Σχεδιζουν και ταξινοµον τπους Σταυρο
Να καταλβουν τι ο Χριστς δειξε την αγπη και τη στοργ στα παιδι. Να αντιληφθον τι πρπει µε εµπιστοσνη να πλησιζουν τον Χριστ. Να µθουν τρπους ανταπκρισς τους στην αγ&