06 παπαδοπουλοσ Attica Ventures

download 06 παπαδοπουλοσ Attica Ventures

of 20

Embed Size (px)

Transcript of 06 παπαδοπουλοσ Attica Ventures

  • 1.3 2009 . Giannis Papadopoulos Chief Executive OfficerATTICA VENTURES

2. 3 2009 1 --; , ; ; ; 3. 3 2009 2 .... / / (tacit or codified) 4. 3 2009 3 = ? , concept. concept . 5. 3 2009 4 = ? , , 6. 3 2009 5 .... (1) (.. pentium chip,Wi Fi, skype- ) (.. - , ..)- (.. ) 7. 3 2009 6 .... (2) (..franchising, outsourcing, , just in time manufacturing) , .. - (.. ) 8. 3 2009 7 .... (3) - 9. 3 2009 8 - * 15 GoodysChipita Cosmote mastihashop 3E Cocomat Follie Follie * 500 10. 3 2009 9 .... ( ) 4 11. 3 200910 ... - () 2002 R&D 3 (10 ) 400 -, , , , coffeeway- , (10 ). 12. 3 200911 mastihashop 13. 3 200912 ? (, , Incubators) R&D- - 14. 3 200913 .... ... .. - . 15. 3 2009 ` 14 ....(2) , . 16. 3 2009 15 Attica Ventures E () 7 2992/2002. Attica Ventures Attica Bank. 2003, fund (ZaitechFund) 2005, (2003-2004) VC 10 4 -. 17. 3 2009 16 - : 40 . ( 30 .- 2008) : 10 ( 2 ) : 5 Maximum : 20% = 8 . : 2,5 . : - : 2-7 .-: .. 18. 3 200917 Attica Ventures ( -Attica Ventures ) (start up- -Attica Ventures ) (Attica Ventures ) 19. 3 2009 18AVE- 10 (-retail, industrial innovation, retail-productinnovation, IT services, telecoms software, , , real estate, contractlogistics, ) , 4 . 70% - 900 700 (initial appraisal-first level)110 (at second level)40 AVE 7 projects (deepdue dilligence) : real state, , , ,, logistics, retail,, IT-telecoms, . 20. 3 2009 www.attica-ventures.gr 8, 106 79, : +30 210 3637663: +30 210 3637859