ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ.pdf

of 1117 /1117

Embed Size (px)

Transcript of ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ.pdf

 • 1091

  Index Graecitatis . , 1998, . 233-71, . Lexikon zur byzantinischen Grzitt E. Trapp ( 1-7) ( ). , , , , ,

  , ( ) , , , , , , , ,

  , , (.), , , ( . -) , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , ( . )

  , , , , , , , , ( -) , , , , , , (.) ., ,

  , , ,

 • 1092 ________________________________________________________________ , , . , , , ( ) , ()

  , , , , , . , , , (., ),

  , , , , , (?, LBG), ,

  , ,

  , (.), , , , , , ( -), , , , , ( ,

  ) , , ( , ) , , , -, -, ,

  , ,

  ( -) , , , , , , , (- ., - LBG), , ,

  , , , , , , , , , , , , ,

 • 1093 ________________________________________________________________ ( ) , , , , ()-, ()

  (. ), (.) . (.), , -, ,

  , , , ( -), (. ), , , , ( -, . ), , , , , , ,

  ( ) , , , , , , ( ) .,

  , (?, -) . (.), , , ( . -) , , , , = , , , , , , , , , ( ) (.), , , , ,

  , , , , , () , , , , (), ,

  ( , ) .

  , ,

 • 1094 ________________________________________________________________ , , , , , , (?, ) , , (.), , , () -, , , , , , ( . ) . , , ( ) , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , ,

  , , , , , ( -) , (?, . , , . ?), ,

  , -, , , , , , ( , -), -, , ( ) ( ), , , , (, -) ( -) , , , , , ,

 • 1095 ________________________________________________________________ , ,

  , , , , , , , , ( ), , , , , , , , () -

  , , , . , , , , , , , ( -) , , .

  , , , , , o , , , , . () ( ), , ,

  ( ), () , , ( ), , ,

  , , ( -) . ( ), ( ), , , , , , , ( ), , ,

  , , , , (.) , , , (.) ,

  , , , , , , , ( ) , ( ),

 • 1096 ________________________________________________________________ , , , , , , , , , , , . ( ) , (?), , (. exceptor), , ,

  , ( ), ,

  (- LBG), , (. ) , = ,

  ( -), () , , , . , , , , , , , ( -) , , .

  ., , (.), , , , , (), , , ( ) (, ) , , ( -) , , , ( -) , , , , ( -) , , , , ( -) , , ,

 • 1097 ________________________________________________________________ , , , , (.), , , , , , , , , , , , , .

  , , , , , , , , , , , , - (.),

  (?, - LBG), . , , , , , , , ( -) ( -) , , , , , , , , ( -) , , , , , , , , , () ( -) , ( -) , , , , , ,

  ( -) . (.), , ( ) ( ), , (.), (.), (.), , , , , , , , ,

 • 1098 ________________________________________________________________ ( .), , , , , , , , , , (- .), () ( -), ( ), , ( -, - LBG), , , , , ( ), , , , , , , , ( ),

  = , , , , , (. ), , , , , , , ( ) , ( .) , (), ( ) , (?), , , , . , , , , , , , , , , (), , , , , , , ,

  , , , ,

 • 1099 ________________________________________________________________ , , , , , , ,

  , , , (.) . , , , , , , , (, ) (.), ( , ) ? , , ( -) , , , , (), , , , , , , , , , , , , , , , =

  , , , , ( ), ,

  , ,

  ( -) ., , , , . ( ., ) , . ( -) , , , , (.), , , , , ( ), (), ,

  , (, ), , , . , ,

 • 1100 ________________________________________________________________ , , , , , ( , LBG)

  , , ( ) , , (.), , , , , ,

  ( ) , , , , .

  (., . , . ), , , , , ,

  ( -) , ( -) ( -) (.), , , , , ,

  (), , ,

  , , ( -) (?), ( ) , , , , , , , , , , , , (?), , , , , , , , () : ()

  ( ) , ,

 • 1101 ________________________________________________________________ , , (?) , , , (), , ,

  (), ( -) (, ) (), , ( 16 . ),

  , , ( -) , , , , , , . , , , ( ) ( -) , , , , (), , , ( ), , , () , , () , , , ( -) , ( ) , ()

  ( ), , , , , (.) ,

  , , , , , , (.) ,

  , , , , ( -), -, ( ), /

  , , . ( )

  , (?), . (?), ( ) ( )

  ( ) , , ( ?), ( ), ,

 • 1102 ________________________________________________________________ , , , , , , () , , , , , , -, ,

  -, ,

  , , , , , , , , , , ( ), , (), ( -), , (. . ) ,

  , , , , ( -) , (.), , , .

  , , , , , , , ( -) , (- LBG), () .

  . , , (), , , , , , , () (), , , , ()

  , , , ( ), , , , , , ,

 • 1103 ________________________________________________________________ ,

  ( ), , , , , , . ( ) (, ) , , , , (- ), , , , , , = ,

  , , . , , , (?, ., ) , , (LBG) ( ) ,

  ( ) , . , . , , ( ) , ( ) -, ,

  , , , , , , () , (, ) , ,

  ( .) , , (.), , , ( -), , , (?, - ), ? , , , (), , , , , , , , , ( -) ( ) , = (?, )

 • 1104 ________________________________________________________________ , , ( ) ( ), (), (.), ( -) (? - -), , , , , , , , , (), , , (), , () (?), () , , , ( .), , , , , , , , , ( ), , , , (- ., ), ,

  (?), , , , , , , , , , , , , , ( 16 . ),

  , ( -) ( ), ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 • 1105 ________________________________________________________________ , , , , , ( )

  , , , , , ( -) , , , , , , , , , -, , , , ( ), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (), , , , ( ), (), , , , ( ), , , , , , , .

  , , , , , , , , , , , , - (?), , , (?) , , , , , , ,

 • 1106 ________________________________________________________________ -, , , , , (), , , (), , , , , (?), , , , ( -), , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , ( ) .

  , , , , , , , = , () . , , , , ,

  , , , , , ( , . ), ,

  , , , , () , , ,

 • 1107 ________________________________________________________________ (, ?), , , , ( , ) ( -) , , , , , , , ( -) ( -) (?), , ( )

  , - -, ,

  , ( , ) ( -), , ( ), () , , , -, , (, -), . (), ( -), . ( -) , , . , , , ( )

  ( - -) (- .), , ( ) , , ( -) ( ) , , , (),

  (), , , , (.) .,

  (), , () (?, -) , , (. . ), ,

  , (), , ,

 • 1108 ________________________________________________________________ , , , , , , , -, , . ,

  , ( -) ( -) . , , , , , , , , ( ., -) ( ), , , , , , , , , , , , , , (), , ,

  , , , , , , , , (?), , (.), , , , , , , , , , , , , , (.)

  , , , ., , () , , . .,

  , , , , , () , . ,

  (, ),

 • 1109 ________________________________________________________________ , , , , (. )

  , , , () , , , , , , , , , ( ), , , ( , . ), ,

  , , , . )

  , , , , , , , () , , () (.), , . ,

  , , ( -) , , (?, -) ( ), , , , , , , , (?, . ), , , , ,

  , , , , , , , , ( -)

 • 1110 ________________________________________________________________ , , , , , , , , , , , , , , , ( )

  ( ), ( ), , , , , , , , , , , ( -) , ( -) , , , (?), (?) , , , , , , , , , , , , , , , , ( -) (?), , , () , , , , , , , (- .), , ()

  ( . ) , , , , ,

 • 1111 ________________________________________________________________ , (. . )

  , , (), , , (., ), , ( -) ( ) ( )

 • 1

 • 2

  {} [] ***

 • 3

  :

 • 4

  . 1 : Cod. Paris. gr. 1335 (14 .), . 6r-v cod. Marc. gr. 575, . 395v-396v ( 1426). : . 405-8 (. . ). :

  1184-1196 (, ) . , , (. 2 ), . :

  ( 2), 1196 (. 7, 29).

 • 5

  1. , ,

  . , , , , , . , , , , .

  2. , , . , , , , , .

  3. , , , , , , , , , , , . , , , , ; , .

  4. , .

 • 4, 4 6 __________________________________________________________________

  , , , , . , , . .

  5. , , . , , , , . , .

  6. , . , , . . , . , , .

  7. , , , , . , , ,

 • 7, 8 7 __________________________________________________________________ , , , , . , , . , . , , .

 • 8

  . 2 : F = cod. Paris. gr. 1335, . 7r-7v (14 .) V = cod. Marc. gr. 575, . 396v-397v ( 1426). : . 417-20 (. . ). : . 27 ,

  , . 1200 , . , , ; :

  1200.

 • 9

  1.

  , , , , , , .

  2. . , , , , , , , .

  3. , , , , , , , . , , , , .

  4. , . . , , . 5. , , , ,

 • 5, 6 10 __________________________________________________________________ . 6. , , . .

  7. , , . ; . , , . , , ; , , . , , , .

  8. , . , , , , . , , ; .

  9. .

 • 9, 7 11 __________________________________________________________________ , . , .

  10. , , , , , , , , .

 • 12

  . 3 : E = cod. Edimburg. gr. 224 .

  ( Laing III 811) ( 1214), . 1r-83r ( ) . = ( , ),

  , . ( 1779), . - 1-33. : . 25-69 (. . . ) . . , , 1969 (.

  2001), . 69-104. : ( )

  . 1191. :

  (9-5-1214). : . ., ,

  2005, . 415-63 Coureas N., The Foundation Rules of Medieval Cypriot Monasteries: Makhairas and

  St. Neophytos, [Texts and Studies of History of Cyprus 46], 2003, . 129-68 Galatariotou Catia, Byzantine Monastic Foundation Documents, A Complete

  Translation of the Surviving Founders Typika and Testaments, (. John Thomas - Angela Constantinides Hero), . 4, Washington 2000, . 1338-73.

 • 13

  . . . . . . .

  . .

  []. . . . []

  . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . .

  . .

  . . . .

  , . .

  . .

  .

 • 14

  ,

  , ,

  , .

  +

  . + . .

  , , , , , .

  . .

  . , , , . , , . . , .

  . . 1. ,

  , , ,

 • 3, 1, 7 15 __________________________________________________________________ , , , , , ( ) , , , . 2. , , , , , , , ;

  3. , , , , , , . , , , , , , . 4. . , .

  5. , . , , .

  .

  .

 • 4, 1, 1 16 __________________________________________________________________

  1. . , , , .

  2. , , . . , , . 3. , , , , , , , .

  4. , , , . , , , . 5. , , , . . .

 • 4, 5, 11 17 _________________________________________________________________ .

  6. , . , , .

  .

  . 1. ,

  , , , . . , . 2. , . , , , . 3. , , , . , ; , . , , , , , . .

  4. .

 • 5, 4, 5 18 __________________________________________________________________ , , . 5. , . , . [***

  . . ***] . [

  . ***] , ,

  , , . , . , .

  . . .

  , , . , . .

  . . 1.

  .

 • 9, 1, 5 19 __________________________________________________________________ , , , , , , . 2. , , , , . , , , . , , . 3. , , , , .

  . . 1.

  , , . , , , , . , , , . . 2. , . , ,

 • 10, 2, 10 20 __________________________________________________________________ . , , , . 3. , , . , . , ;. , , .

  . . 1. ,

  , , , . , , , . 2. . , , , . , . 3. . , , , , , . , ,

 • 11, 3, 15 21 __________________________________________________________________ . 4. , , . 5. . , , , , .

  .

  . 1.

  , , . . , . 2. , , , . , . 3. , , .

  4. , ,

 • 12, 4, 5 22 __________________________________________________________________ ,

  , ,

  , , .

  . . 1. , ,

  , , , . , . , . . . , . . . 2. , , . , .

 • 14 23 _________________________________________________________________ . . 1. , ,

  , . , . , , , . 2. , , . 3. , , , . , . , .

  4. .

  , , , , , , , , , , , , , , , . , .

 • 15 24 _________________________________________________________________ . . (

  .) 1. , ,

  . , . , . , . . 2. , , , . , , , . , , , , , , ; 3. , . , . , , ; , ; ; ; , , . , .

  4. , , , , , . , , , . 5. , ,

 • 15, 5, 6 25 __________________________________________________________________ , . , , . 6. , . , , , , .

  .

  . 1.

  , , , . 2. , , . , , , , . , , , , . , , . 3. , , , . . . [***]

 • 18 26 _________________________________________________________________

  . . [*** ]

  . , ; , , , , , , . .

  . 1. ,

  , . . , , , . 2. , , . . .

  . 1.

  , . , , .

 • 20, 1, 6 27 __________________________________________________________________ , . 2. , . , , , . 3. , , , , , , , , , , . 4. , , . , , , . , . .

  5. , , , , . , .

 • 21 28 _________________________________________________________________

  . . 1.

  . , , . 2. . , . [***].

  . [

  . 1. ***]

  , , . . , , .

  2.

  , , , , .

  3. .

 • 22, 3, 4 29 __________________________________________________________________ , , . , , .

  . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .

  .

  , . 1. . , ,

  , ,

 • 23, 1, 4 30 __________________________________________________________________ . , , , , , , , , .

  2. .

  . , , . , , .

  3. . ,

  , , , , . . .

  4. . ,

  . , .

  5. .

  , , , .

  6. , . , ,

  ,

 • 23, 6, 3 31 __________________________________________________________________ . , .

  7. . ,

  , , , .

  8. .

  , , , , .

  9. . , ,

  , , . .

  10. .

  , , . , . . , , .

  11. , .

  . , , , , , , .

 • 23, 11, 6 32 __________________________________________________________________ , , . , , .

  12. . , , ,

  . , , , , , , , , , . , , , , .

  13. . , ,

  , . , , . , , . , , , .

  14. . [***],

  . 15. .

  , , , . .

 • 23, 16 33 __________________________________________________________________

  16. .

  , , . . , , . , . , . , , .

  17. .

  , . , , , , .

  18. .

  , , . , . .

  19. .

  , , , , . . , ; , , , ,

 • 23, 19, 9 34 __________________________________________________________________ ; , . .

  20. . ,

  , . , , , . . .

  21.

  , , , .

  . . . .

  . . . . . . . , . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 23, 21, 23 35 __________________________________________________________________

  .

  22.

  ( ) . ,

  , . .

  , . . ,

  . .

  , . . ,

  . . , . . ,

  . .

  , . . , . . , . .

  , . . ,

  . 23.

  , , , , , . ; .

  .

  [***].

 • 24 36 _________________________________________________________________

  .

  .

  , .

  1. , , , . , , , , , , . , . 2. ( , ; , ; , ; ), , , , , , , , , . 3. , , , , . 4. , , , , , . , , , . ,

 • 24, 4, 10 37 __________________________________________________________________ , , , .

  5. , , . . , ; , , .

  6. . ,

  , , , .

  +

  .

  , , , , , . +++

 • 38

  . 4 : . =

  , . 34-53. : . 353-87 (. . . ) ( ), 1998, .

  69-76 62-63. :

  , , 24 . 1197, . , , . :

  24-1-1197 (. 30, 8/9) .

 • 39

  ,

  , ,

  , .

  1. , , , , , .

  2. , , , , . , , . , , , , , .

  3. . , . , . , , ,

 • 3, 10 40 __________________________________________________________________ , . 4. . {} , , . , .

  5. , , , . , , ; .

  6. . .

  7.

  , , , , , , , .

 • 7, 13 41 __________________________________________________________________ . 8. . , .

  9. , , .

  () , , ,

  , , , , , , , , , , , . , , , , , , .

  10. , , , . , , , , . , , , , , . 11.

 • 11, 2 42 __________________________________________________________________ ,

  , , , . , , , , , . , , , , , . , , , , , , . , , , , .

  12. , . , , . , , . , , , , . , , , , .

  13. , , . , , , , , . . 14. ,

 • 14, 5 43 __________________________________________________________________ , . 15. , , , , , , ; ; . . 16. , , , , . 17. , , , , , , , , . 18. , , , . , , , , , . 19. , , . , , ( , , ) , . 20. , .

 • 20, 4 44 __________________________________________________________________ , . , , , .

  ( ) 21. , , ,

  , , . , , , .

  22. , , , , , , . 23. , , . , , , , , , .

  24. , , , , . , , . 25. , ,

 • 25, 3 45 __________________________________________________________________ , , , , . . , , . 26. . , , , , , ( ) , . 27. , , , . , , , . , , , , . 28. , . , , , . 29. . , , , . . 30. .

 • 30, 7 46 __________________________________________________________________ , .... 31. , , , , . 32. , , , , ; , , ; , , , , , , , . , .

  33. . , , . . .

  ( )

  34. , , . , , . , , . , , , . , , , . , , , , , , , , . , . , , , , , , , , , ,

 • 34, 14 47 __________________________________________________________________ , . 35. , , , , , , , . 36. , , , , . , , , , ... . , . , , , .

  ( ) 37. , , ,

  , . , , , , . , , .

  ( ) 38. , ,

  . , , , , , . , , , , , .

 • 39 48 __________________________________________________________________

  ( )

  39. , , , .

  ( ) 40. , ,

  , . , , , , , , , , , , , .

  41.

  , , . , . , , , , , .

  ( ) 42.

  , , , , , , . 43. , , , , ,

 • 43, 6 49 __________________________________________________________________ , , , , , . 44. , , , . , , , , , , , , , . 45. , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . 46. , , , . . , . , , .

 • 50

  . , .

  47. , ,

  . , , , , . 48. , , , , . 49. , , . 50. , .

  51. , , , , . 52. ; , . 53.

 • 53, 4 51 __________________________________________________________________ , , , , , , , .

  54. , , , , . , . , , , . . 55. , . , .

  56. . , , .

  57. , , , . 58. , , , . , , ,

 • 58, 8 52 __________________________________________________________________ . 59. , , , . , . 60. , , , , , , , , , , , , , .

  61.

  . , , , , . .

  62. . .

  ; . .

  . ,

  , , , , , , .

 • 62, 13 53 __________________________________________________________________

  . . .

  , , . . . .

  63. . .

  , . ; . . . [***

  64. ] , ,

  , , , , , , , .

  65. , , , , , .

  66. .

  . .

  ( )

  67. , , , , , , , , ,

 • 67, 14 54 __________________________________________________________________ .

  , .

  .

  .

  68. . . , , . , , , .

  . .

  .

  69. , , , . , , , , , , , .

  . . . .

  70.

  ,

 • 70, 3 55 __________________________________________________________________ , , , .

  . . .

  .

  71. ; , , , , , , .

 • 56

  . 5

  1 - : = cod. Marc. gr. III 4 (15 .), . 367v-368v = cod. Lond. Burney 54 . (16 .), . 212r-215r G = cod. Lond. Add. 34060 . (16 .), . 444r-v = cod. Holkham. gr. 57 (85) Bodleian Library (16 .), .

  15v-18r ( ) . 508 (976), . 478r-480v (17 .). : . 427-32 (. . ). :

  (. 5) . . : 1200-1209,

  . 2

  : C = cod. Paris. Coisl. gr. 287 ( , 12 .), . 201v-202v. : . 447 ( . ) , . . (. ), . 203-4. : , ,

  . : .

  3 : C = cod. Paris. Coisl. 287 ( , 12 .), . 202v-207v. : . 439-43 (. . ) , . . (. ), . 205-10.

 • , 57 _________________________________________________________________ : , , ,

  9 ( 44) ( ). . : .

  , ( 1176).

  4 : C = cod. Paris. Coisl. gr. 287 ( , 12 .), . 40r-45v (

  ). : . 455-61 , . . (. ), . 211-18. :

  ( 8). . : .

  5 : Cod. Paris. suppl. gr. 1317 ( 13 .), . 213r ( ). : . 321 (. . . ). :

  , . : .

  , , , .

 • , 58 __________________________________________________________________

  6

  : Cod. phil. gr. 330 (

  14 .), . 132v. : ., 6 (1972-73) 125-27 Christodoulou G.,

  , . 67-68 . ., , 2012, . 18-20. : -

  . . , , . : post quem

  , (1198-1206). , , ( 3) .

 • 59

  1

  1.

  , , , , , , . 2. , , , , , , , , .

  3. , , , , . , .

  4. , . , ,

 • , 1 4, 9 60 __________________________________________________________________ .

  5. , , , , ; , , . .

  6. , . , , . , , , , , , ( ) , .

  1

  1. ,

  , {} . .

  2. , , , , , , , , ,

 • , 1 2, 9 61 __________________________________________________________________ , .

  3. .

  2

  1. ,

  , , < ***>. ; , , , , . , , .

  2. ( ), , , , , . , , , . , .

  3

  1. , , , . , ,

 • , 3 1, 9 62 __________________________________________________________________

  , , .

  2. , , , , , .

  3. . , , , , , , , . 4. . , , . , . , . 5. . , , .

  6. , , , . , , , , , , , , .

 • , 3 7, 1 63 __________________________________________________________________

  7. , , , , , . 8. , , . , .

  9. , ; , , , , , , , , , , , .

  10. , , , , , , , , , , .

  11. , , , ; ;

  ; , , ,

 • , 3 11, 5 64 __________________________________________________________________

  . , , , , , , . , .

  12. , , , [***] . 13. ; ; , , [***].

  4 [ ]

  1. [***]

  . , , , , , , , , , .

  2. . . , ( ), ,

 • , 4 2, 7 65 __________________________________________________________________

  , , .

  3. , , , , . , . , , , , .

  4. , ; , , ;

  5. , ; , . , , .

  6. , , , .

 • , 4 6, 9 66 __________________________________________________________________

  .

  7. , , . , , . , , . , , , , , , , , .

  8. , , , , , , , , .

  9. , , , , , . , , . 10. , , , , , , , , . , .

  11. , . , , .

 • , 4 11, 7 67 __________________________________________________________________

  , .

  12. , , . , , , , , .

  13. , , . , , , , .

  14. , , , , , , , , .

  15. , , , . , , , , . 16. , , . , , [***].

 • , 5 68 __________________________________________________________________

  5

  1. [***] .

  . , . 2. , , , , , .

  6

  1. . .

  , , , , . . : ,

  , , , .

  2. , . .

 • , 6 3, 1 69 __________________________________________________________________

  3.

  , , , .

 • 70

  . 6

  . . :

  . ., Byzantion 39 (1969) 413 . ., , 2012, . 18. (13, 2)

  , . , ( 1500) , : , (. .. . , , , 2004, . 58-59).

  . . :

  Mango C. - Hawkins E. J. W., The Hermitage of St. Neophytos and its Wall Paintings, DOP 20 (1966) 140, 166, 169, 181, 183, 192

  , .. . 410-416 ( . 3 4) , .. . 15-17. :

  1. (1260;) , . (, ), (. . 4, 6 5, 2).

  2. (1182/3) : , , , .

  3. (1182/3): .

  4. (1182/3;). 5. . :

  6. , , .

  8. .

 • 71

  + ,

  , , .

  1

  [+] [,] [, .] [ ,] [] [] [ ] [.] , , [], , , [ ] .+

  2 , , , , .

  3

  , , .

  4

  ------] ------- ------ ------ .

  5

  + [ ] [] () [=1182/3].

  6

  +, [1195/6],

 • 6, 4 72 _________________________________________________________________________________

  [1502/3] , .

  7

  + , , , , , . , .

 • 73

  .

 • 74

  . 1 : C = cod. Paris. Coisl. gr. 287 ( 12 .), . 1r-197v. : . 33-212 (. . . ) . . (.) ,

  , 1998. : ,

  , . , , , (. . . , 2010, . 277-96), , , . . . (. 12, 4). : 7 1175/6 (. 4) ,

  , .

 • 75

  [

  , .

  ***

  , .

  1. ***] ,

  , , . ; , , , , ; .

  2. , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . 3. , , ; , , , , , ,

 • 2, 3, 8 76 __________________________________________________________________

  , , , , , , , .

  4. , . , , . , , , , , , , , , , , . 5. ; , .

  6. , , , , , .

  , . 1. ,

  , ,

 • 3, 1, 3 77 __________________________________________________________________

  , , , , , . , , , , , , , , , , , ( ) .

  2. , , , , , , , , , , , ; , , , , . 3. , , . ; , , . , , , , . , , , , .

  4. . , , . 5. , , , , , . 6. , , , ,

 • 3, 6, 4 78 __________________________________________________________________

  . , , . , , . , ; , ; ; , . 7. . , , . , . . , , , , .

  8. , , , , . , , , , , , , . , , , .

  9. , . , , , , , , , . , , , . 10. , , , ,

 • 3, 10, 4 79 __________________________________________________________________

  , , , , , , . , , , , , . , . 11. , , , , , , , , , , .

  12. , , , , ;

  13. , , , , , , , , , . 14. , , , , ( , ), . 15. , , , . , , , . , , . , , . , ,

 • 3, 15, 13 80 __________________________________________________________________

  , . , .

  16. , ;

  , , . , , , .

  17. , ( , ), ; , , , , , , , , , , . , , , , , , , .

  18. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ; , , , .

  19. , , . , ,

 • 3, 19, 5 81 __________________________________________________________________

  . , ; , , , , , , , , .

  20. . , , , , , . 21. , , . ; , , , . , .

  22. , , ; , , . , , , , , .

  23. , , , .

  24. , , ; (

  ), . .

 • 3, 25, 1 82 __________________________________________________________________

  25. , , ,

  , . , , , . , , . , , , , , , , , , , , , . 26. , , , , , , , , ; ( ). 27. , , , , , , , , , . , , , .

  28. , , , , .

  , .

  1.

  . , ,

 • 4, 1, 6 83 __________________________________________________________________

  , . 2. , , . , , , , . 3. ; , . , , , , , , , , , , , , ; ; 4. , , . ( ), , .

  5. , , , , , . 6. , , , , , , ,

 • 4, 6, 10 84 __________________________________________________________________

  . , , . 7. , , . , , , , , , , , , , , , ;. 8. , , . , , , , , ; 9. , , , , . 10. , , , , , ; 11. . , , . 12. . , , , . ,

 • 4, 12, 8 85 __________________________________________________________________

  , , , , .

  13. , , , , , . 14. , , , , .

  15. , , , ; , , .

  16. , , ; , ,

  . , , ; ,

  , , . , , , . ; ;

 • 4, 16, 15 86 __________________________________________________________________

  , . 17. , , , , . , , , , , . 18. , , , , , , , , .

  19. ; , , . , , . , . 20. , , , , , , , , . , , ; , ; , . , . 21. ; . , . , , , , , , , , ,

 • 4, 21, 7 87 __________________________________________________________________

  . , , . . 22. , , ; , , , , , .

  23. , , , , , , , , . 24. ; , , . , , , ; , . 25. , , . 26. , , , . , , , , , , , , , , , . 27.

 • 4, 27, 2 88 __________________________________________________________________

  , , , . 28. , , , , , , , , , , , , , , , . , .

  29. , , ; ; , , ,

  . , , , , . 30. . , , , , , , . 31. , , . . 32. , , ; , ; ( ) , . .

  33. , , ;

 • 4, 33, 2 89 __________________________________________________________________

  , , , , , , , , , . ; , .

  34. , , , ; , ;

  ; , , .

  35. , , , ; ,

  , , . , , , , . 36. ; , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , . 37. ,

 • 4, 37, 3 90 __________________________________________________________________

  , , , . , . , , , , , , , , , ;

  38. , , , ; ; , ; ; , , ; 39. , , , . , , , ;

  40. , , , , . , , , , , . , , .

  41. , , , ,

 • 4, 41, 3 91 __________________________________________________________________

  , . , , . 42. , , , . , ; , . 43. , , , . , , , , , .

  44. ; , ; ; , , . , , , , , , , , . , , , , , , .

  45. , .

 • 92

  ,

  , .

  1. , , . 2. , , , , , , , , , , , , . 3. , , . , , , , , , , . 4. , , . , , , . 5. , , , . 6. , , ,

 • 5, 6, 4 93 __________________________________________________________________

  , , , , , , . ; , , .

  7. ; , , ; , , . , , ; ; ; , , , . .

  8. ; , ; , ,

  , , . , , , , , . , . 9. , . , , , . . 10. , , , , , [***

 • 5, 11, 1 94 __________________________________________________________________

  11. ] .

  .

  12. , , , , , . 13. , , , , , ; ; 14. , , . , , , , , .

  15. . , , , , . . 16. . . 17. , ; , , . 18. , , , , , , , , , , , , , , , ,

 • 5, 18, 7 95 __________________________________________________________________

  , , , , , , , , , , , , , ( , , , ), , , . 19. ; , , .

  20. , , , , , . , . 21. , , , , , .

  22. , , , . , . 23. , . , , , .

  24. , , , , , , ,

 • 5, 24, 5 96 __________________________________________________________________

  , , . 25. , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , .

  26. , ; ; , . , , , , .

  27. , , , , , , , , , , , , , . , , , , .

  28. , ( , , , , ,

 • 5, 28, 5 97 __________________________________________________________________

  , ), . , , , . 29. , , , . . ; , , , , , , . 30. , , . , , . , , , , , .

  31. , , , , , , , .

  32. , , . , , , , , . 33. , , , , . 34. ,

 • 5, 34, 3 98 __________________________________________________________________

  . , ; , , .

  35. ( , , ), , , . , , , ; ( .) , . 36. , , , , , , . , , , , , . , , .

  37. , . ( ) , . 38. ;

 • 5, 38, 4 99 __________________________________________________________________

  ( ), . 39. , ; ( , ;) 40. ; ; , . , , , . 41. ; , , , . , . 42. , , , , , , , , , , , ( , .) 43. , , , . ,

 • 5, 43, 10 100 __________________________________________________________________

  , , , . 44. , . . , . . 45. , . , . 46. , . , , .

  47. ; , . , , , , , . . ; , , , . 48. , ; , , , . , , .

  49. , , .

 • 5, 49, 5 101 __________________________________________________________________

  , , ; , , ;

  50. , , , . ; , . 51. , ; . , , , , . 52. , , , . , ; , , , , , . 53. , ; , , , , , , . .

  54. , , , , , . , , , .

 • 5, 54, 8 102 __________________________________________________________________

  , , , , . , . 55. , ( , ), , , , , , .

  56. , , , . , , . 57. , , ; , , , ; , . . , ;

  58. , , , .

 • 103

  , .

  1. , . , . , , , , , . , . 2. , ; , . , , , , ; 3. , , . , , , , ; , .

  4. , , , . , , . , , . 5. , , , . 6.

 • 6, 6, 2 104 __________________________________________________________________

  , , , , , , , , , , . 7. , , ; , , . , . 8. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . 9. , . ; , , , , , , , . , . 10. , , . , .

  11. . , , , , , , . ,

 • 6, 11, 9 105 __________________________________________________________________

  , , , , . 12. , , , . 13. , , , , , , , , , , , , , , , , .

  14. , , ; , , . 15. , , , , , . , , . 16. , , , , , , , , .

  17. , , . ,

 • 6, 17, 7 106 __________________________________________________________________

  , , , , . 18. , , , , . , , , , ; . 19. , , , . , , , . 20. , , , , , , , . , , , , . 21. , , , , . , . , , , , , ;

  22. , , , , , ,

 • 6, 22, 6 107 __________________________________________________________________

  , , , . 23. , , , . , , . , , ; , , , , ( , ), .

  24. , , , , , , , , , , , . , ; 25. , , , , . ; , , . , , , , , . 26. , , , , , , , , . 27. , ,

 • 6, 27, 2 108 __________________________________________________________________

  , , . , , , , , , .

  28. , , . . . , , . .

  29. ( , ), , , , , . 30. , , , , . , , , . , , , , .

  31. , , .

 • 6, 31, 4 109 __________________________________________________________________

  . , , , , , ( ), , , , , , , , . 32. , . , , , , . , , . 33. , , . , . , , , . , , , . 34. , , , , . , , . . . 35. ,

 • 6, 35, 2 110 __________________________________________________________________

  , , , , , .

  36. , . , , . , , , , , , . 37. , , . , , , , , , , , , . , , . 38. , , , , , , , , , , . 39. , , , . , , , , , . , , (, , ), , , , , ,

 • 6, 39, 11 111 __________________________________________________________________

  , , . 40. , , , , . , , , .

  41. , ; , , ; , , , , , . 42. , , , , , , , , , , , , , . . 43. , , . ; , , , , .

  44. , , , , .

  , .

  1.

 • 7, 1, 3 112 __________________________________________________________________

  , . , , (, , , ) , , , , , , . .

  2. , . , , , , , , , , , , , , . 3. , , , , .

  4. , , , ( , , , ), , , , , , , , . 5. , , ,

 • 7, 5, 6 113 __________________________________________________________________

  . , , , , .

  6. , , , ; 7. , , , , ; , , , , , , .

  8. , , , ; , , , , , , . 9. , , , , . , , , , , .

  10. , , , , . 11.

 • 7, 11, 2 114 __________________________________________________________________

  , , , , , ; , , . . , , , , , .

  12. , , , , ; , . 13. , , , , . 14. . , , . 15. , ; , , .

 • 7, 16, 1 115 __________________________________________________________________

  16.

  , , , , , , , . 17. , , . , , , .

  18. , , , . 19. , . , , .

  20. , , , , , , ( ; ) . 21. , , , , . .

  22. , , .

 • 7, 22, 3 116 __________________________________________________________________

  , , , ; [***

  23. ] . , , . , , ;

  24. , , , , , , , . 25. . , , .

  26. , . 27. , , , , , , , , , , , , ,

 • 7, 27, 13 117 __________________________________________________________________

  , ( , , , ), , , , , , .

  28. . , , , , , ; . ; .

  29. , , , , , ;

  30. , , , , , . , , , , , , .

  31. ;

  , . . . , . 32. ; ,

 • 7, 32, 5 118 __________________________________________________________________

  ; ; . , , .

  33. , , ; ( ;

  , , ), , . ; , , , , , , . 34. , , , . 35. , , , , , , , ;

  36. , , , , ; , , ;, , . . 37. , , , ,

 • 7, 37, 3 119 __________________________________________________________________

  , , , , ; [***].

  38. [ ; ; ; ] , . , , , , , , , , . . 39. ; , , ; , , , , ; ; 40. , , , , , , , , . 41. , ; ; ; , . 42. , , .

 • 7, 42, 4 120 __________________________________________________________________

  , , , , , . .

  43. ; , , , , . , , , , ; 44. , , , . , ; , . , , , , , , ; 45. , , , , , , . . , , .

  46. , , , , ;

  47. , , , , , ; ,

 • 7, 47, 5 121 __________________________________________________________________

  , ; , , , , , , , , , . , .

  48. , , , , , , , ; , ; ; ; , .

  49. , , , , , , , , , , . , ; ;

  50. , , , ,

 • 7, 50, 12 122 __________________________________________________________________

  , , . 51. , . , , , .

  52. , , , . , , , . , , , , , . 53. ; , , . , , , .

  54. ; , , ,

  , , , , , .

  55. , , .

 • 7, 55, 4 123 __________________________________________________________________

  , , , , . 56. , , . , . 57. , , ; , , , . , , . , .

  58. , , . , , , , . , , , , ; ; ; ;, , , , ,

 • 7, 58, 18 124 __________________________________________________________________

  , .

  59. , , , , . . 60. , . , , , , . .

  61. , , , , , , , , .

  ,

  , .

  1.

  .

 • 8, 1, 7 125 __________________________________________________________________

  , , , , , . , , , , .

  2. . , , , , . , , . 3. , . , . 4. , , , , . , , , , . 5. , , (, ; , ) . , ; , . 6. , .

 • 8, 6, 5 126 __________________________________________________________________

  , , . , , . 7. , , ; , , . , . , ; ; , . .

  8. , , , ; , , . , , ; . , , , , , , , , , ( ). 9. , , . , , , , , .

  10. , , , , , , ;

  11. , , ,

 • 8, 11, 3 127 __________________________________________________________________

  ; . , , , , , . ;

  12. , , , ; ,

  , , . , . , ;

  13. , , . , , . , , , , . 14. , , , , , , . , , . , , , , , , , , . ,

 • 8, 14, 18 128 __________________________________________________________________

  , , , , .

  15. , , , , ; , , , , .

  16. , , , , , , , .

  17. , , . . , , , , , , , , , ; ;

  18. , , , , ; ,

  .

 • 8, 19, 1 129 __________________________________________________________________

  19. , ,

  ; , , ,

  , , , , .

  20. , , , , , . . 21. , , , , , , . 22. , , , , .

  23. , , , , , ; , , ; , , , .

  24. , ,

 • 8, 24, 7 130 __________________________________________________________________

  , , , , , . , ;

  25. ; , , ; , ;

  26. , , , , . , , .

  27. , , ; ;

  28. , , . , , . 29. , . , .

  30. , , , , , .

  . , ,

 • 8, 30, 6 131 __________________________________________________________________

  , , , , . , , , , , . 31. ; ; , , , , , , , , . ; ; 32. , . , , , . . 33. , , . , , , . 34. , . , , , , , , , , . 35. ,

 • 8, 35, 10 132 __________________________________________________________________

  ;

  36. , , . ,

  . ; , . ; 37. , . , , , , , , . . . 38. , , ; , , , , , , , .

  39. , .

  40. , , , . , , , , , , , , , . , , ;

 • 8, 41, 1 133 __________________________________________________________________

  41.

  , , , , . , . 42. , . , , . ,