ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ · 2013-10-25 · ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ...

33
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ της ΑΛΚΗΣΤΗΣ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ – ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Transcript of ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ · 2013-10-25 · ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ...

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και

ΥΠΟΜΝΗΜΑΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

τηςΑΛΚΗΣΤΗΣ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ – ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011

2

3

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ονοματεπώνυμο: Άλκηστις Χιδίρογλου – ΖαχαριάδηΤόπος γέννησης: ΘεσσαλονίκηΔιεύθυνση: Αποστόλου Παύλου 32, 546 34 ΘεσσαλονίκηΤηλ.: 2310 209103, 2310997504, κιν. 6972 203419e-mail: [email protected]

1. Σπουδές

Τίτλοι σπουδών

1978 : Doctorat de 3è cycle. En Linguistique – Option: Linguistique appliquée. Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle. Θέμα: “Etude lexicale, syntaxique et sémantique d’ une langue de spécialité. L’ architecture contemporaine. Perspectives d’ applications didactiques”. Kριτική Eπιτροπή: Καθηγητές R. Galisson, B. Quémada και J. Pinchon.

1976 : Diplôme d’ Études Approfondies (D.E.A.). Εn Linguistique – Option: Linguistique appliquée. Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle. Kριτική Eπιτροπή: Καθηγητές R. Galisson, B. Quémada και P. Perrot.

1975 : Maîtrise sans mention de spécialité, Lettres Modernes. Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle. Θέμα: “Τhèmes de prédilection et vocabulaires thématisés propres à motiver une population d’ apprenties en langue française de 15 à 18 ans, de sexe féminin, de nationalité hellénique”. Καθηγητής R. Galisson.

1974 : Diplôme Supérieur de Linguistique Appliquée (D.S.L.A.). Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle.

1972 : Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σεμινάρια – Mαθήματα (κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle)

- Lexicologie appliquée et Méthodologie de l’ enseignement des vocabulaires étrangers. Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle (καθηγητής R. Galisson).

- Docimologie. Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle (καθηγητής Ρ. Perrot).

4

- Inventaire des néologimes (aspects néologiques du français d’ aujourd’ hui). Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle (καθηγητής Β. Quémada).

- Méthodologie générale. Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle (καθηγητής

R. Galisson).

- Méthodes de recherche en Linguistique appliquée. Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle (καθηγητής R. Galisson).

- Grammaire appliquée. Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle (καθηγήτρια Wagner).

- Les Linguistiques. Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle (καθηγητής Gauthier).

- Lexicologie. Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle (καθηγητής B. Quémada).

- Problèmes d’ orthographe. Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle (καθηγήτρια N. Catach).

- Phonétique appliquée. Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle (καθηγήτρια Μ. Callamand).

- Grammaire générative. Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle (καθηγητής Ρ. Le Coffic).

Ξένες γλώσσες: - Γαλλικά- Αγγλικά- Ιταλικά (βασικές γνώσεις)- Τουρκικά (βασικές γνώσεις)

Υποτροφίες 1976-1977: Υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές στο

Παρίσι. 1978-1979: Υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές στο

Παρίσι.

5

2. Επαγγελματική πορεία - Διοικητικό έργο

2009-2012: Διευθύντρια του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ..

2010-2012: Τακτικό μέλος Συντονιστικής Επιτροπής για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Γ.Σ.Ε.Σ. 105/21.1.2010).

2008-2012: Τακτικό μέλος Επιτροπής Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

2009: Εκπαιδευτική άδεια (15.02.09 – 30.06.09). Παραμονή στο Παρίσι για έρευνα στις Επιστήμες της Γλώσσας στο Μaison des Sciences de l’ Homme, Paris Nord και στο Πανεπιστήμιο Παρισίων 8 από τις 15 Φεβρουαρίου 2009 ως τις 30 Ιουνίου 2009 (επισυνάπτεται βεβαίωση).

2007-2008: Αναπληρωματικό Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής (για την κ. Α.Ν. Συμεωνίδου-Χριστίδου), για την παρακολούθηση και των συντονισμό λειτουργίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Γ.Σ.Ε.Σ. 88/18.10.07).

2007: Διορισμός στη βαθμίδα του μόνιμου Αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., πλήρους απασχόλησης (Φ.Ε.Κ. 591/16.8.2007, τ.Γ΄). Τη θέση αυτή κατέχω μέχρι και σήμερα.

1997: Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, κατόπιν κρίσεως, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

1994-1995: Εκπαιδευτική άδεια. Παραμονή στο Παρίσι για ενημέρωση, συλλογή βιβλιογραφίας, συμμετοχή σε σεμινάρια άμεσα σχετιζόμενα με το αντικείμενό μου (NG 032 Lexicologie française, EF 484 Lexicodidactologie) με τον καθηγητή R. Galisson στο Πανεπιστήμιο Sorbonne Nouvelle Paris III καθώς και σεμινάρια με τον καθηγητή Β. Quémada (Recherches et Αpplications lexicographiques et terminolo-

6

giques, Politiques de la langue et aménagement linguistiques) στην Ecole des Hautes Etudes κατά τη διάρκεια 4 μηνών από 1.10.94.

1991: Εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, επί θητεία, στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

1986: Εκλογή στη βαθμίδα του λέκτορα στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Y.A. αριθμ.. B2/724/ 14.5.86)

1985-1986: Aπόσπαση από τη Μέση Εκπαίδευση στο Α.Π.Θ., Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

1984-1985: Aπόσπαση από τη Μέση Εκπαίδευση στο Α.Π.Θ., Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

1985 Μονιμοποίηση στη Μέση Εκπαίδευση (Πρ. αριθμ. 50/14.6.1985).

1982: Διορισμός στη Μέση Εκπαίδευση.

1975-1976: Συμμετοχή στην έρευνα της Υπηρεσίας για την Παρατήρηση της Σύγχρονης Γαλλικής Γλώσσας - Centre d’ Études du Français Moderne et Contemporain. Παρίσι.

1975-1978: Διερμηνέας – μεταφράστρια. Ελληνική Πρεσβεία. Παρίσι.

1970-1973: Διερμηνέας – μεταφράστρια. Γαλλικό Προξενείο. Θεσσαλονίκη (παράλληλα με τις σπουδές μου στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.).

7

3. Δημοσιεύσεις – Εργασίες

Μελέτες

Etude lexicale, syntaxique et sémantique d’ une langue de spécialité. L’ architecture contemporaine. Perspectives d’ applications didactiques. Université de Paris III, Sorbone Nouvelle, Doctorat de 3è cycle (Ανέκδοτη Διδακτορική Διατριβή), Παρίσι, 1978, σσ. 477.

Τhèmes de prédilection et vocabulaires thématisés propres à motiver une population d’ apprenties en langue française de 15 à 18 ans, de sexe féminin, de nationalité hellénique. Université de Paris III, Sorbone Nouvelle, Mémoire de maîtrise (Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή Εργασία), Παρίσι, 1975, σσ. 140.

Βιβλία

Εντυπωνύμια στη σημερινή Ελλάδα. Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 2011, σσ. 420.

Ο λόγος στη διαφήμιση. Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 2006, σσ. 190.

Ονοματολογία κτηρίων στον ελληνικό χώρο. Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1996, σσ. 211.

Άρθρα – Ανακοινώσεις

2011: Το κύριο όνομα στα ΜΜΕ. Ένα παράδειγμα: τα εντυπωνύμια. Άρθρο προς δημοσίευση στα Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), αφιερωμένο στον Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011.

2011: La nomination dans la sculpture néohellénique. Influences françaises. Ανακοίνωση στο XXIVe Congrès International des Sciences Onomastiques του International Council of Onomastic Sciences (ICOS), με κύριο θέμα του συνεδρίου: Les noms dans la vie quotidienne, 5-9 Σεπτεμβρίου 2011, Bαρκελώνη (επισυνάπτεται βεβαίωση). Θα ακολουθήσει έκδοση Πρακτικών του Συνεδρίου.

2010: Πολιτισμική πολυσημία μέσα από τις ονομασίες. Άρθρο δεκτό προς δημοσίευση στα Πρακτικά της Πανελλήνιας Ημερίδας της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας - Association Onomastique Grecque - για την επέτειο της Τριακονταετηρίδος από της ιδρύσεώς της (1980-2010), υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών, 27 Ιανουαρίου 2010 (επισυνάπτεται βεβαίωση).

8

2010: Το όνομα στην τέχνη. Ένα παράδειγμα: η γλυπτική. Άρθρο δεκτό προς δημοσίευση στα Πρακτικά της 1ης Πανελλήνιας Διημερίδας της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας - Association Onomastique Grecque – αφιερωμένης στη μνήμη του Γ.Ν. Χατζηδάκι, για τα 162 χρόνια από τη γέννησή του (1848-1941), με κύριο θέμα του συνεδρίου: Το όνομα εις την Ελληνικήν Γραμματείαν και τέχνην δια μέσου των αιώνων, 11-12 Νοεμβρίου 2010 (επισυνάπτεται βεβαίωση).

2010: Les activités lexicologiques, lexicographiques et morphosyntaxiques: un regard en arrière avant d’ aller en avant (σε συνεργασία με Π. Αρβανίτη και Αικ. Κιγιτσιόγλου-Βλάχου). Άρθρο προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Francontraste 2010, Premier Colloque Francophone International de l’ Université de Zagreb, με κύριο θέμα του συνεδρίου: Le français en contraste: langue et culture francophones dans l’espace de la communication, Ζάγκρεπ, Κροατία, 2-4 Δεκεμβρίου 2010.

2010: Συμβολή στη μελέτη ονομασιών Φθιωτικού Τύπου. Άρθρο δεκτό προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Ε΄ Ονοματολογικού Συνεδρίου με κύριο θέμα: Ονοματολογικά Φθιώτιδος, Λαμία, 3-5 Οκτωβρίου 2008 (επισυνάπτεται βεβαίωση).

2009: Dictionnaire Onymique. Projet de Recherche. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Syn-Thèses. Revue annuelle, Τεύχος 2 με αφιέρωμα στο θέμα: Langue Interculture Communication. Département de Langue et de Littérature Françaises de l’ Université Aristote de Thessalonique, 2009, pp. 171-182.

2009: Onomastique et Culture(s). Δημοσιευμένη στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου: 2008 Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου: Συνομιλώντας με τις γλώσσες – πολιτισμούς, , σσ. 276-283.

2006: Pour une approche socio-lexicographique des noms propres donnés à des non-animés. Δημοσιευμένη στα Πρακτικά του Colloque προς τιμήν του καθηγητή της Σορβόννης R. Galisson, Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., , University Studio Press, Θεσσαλονίκη, σσ. 85-95.

2006: Τα κύρια ονόματα επικαιρότητας στον ελληνικό Τύπο. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Παλίμψηστον, τ. 20/21, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ηράκλειον 2006-2007, σσ. 321-328.

2003: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολύγλωσσης ορολογικής Βάσης Δεδομένων για τον γνωστικό τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (σε συνεργασία με τους Π. Αρβανίτη, Π. Παναγιωτίδη). Δημοσιευμένη στα Πρακτικά του 4ου

Συνεδρίου Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία της Ελληνικής Εταιρείας

9

Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), αφιερωμένης στον Αδαμάντιο Κοραή. 30, 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2003, Αθήνα, σσ. 255-262.

2003: Ο συμβολικός ρόλος των κύριων ονομάτων. Δημοσιευμένη στο Περιοδικό Παλίμψηστον, Τεύχος 18, Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ηράκλειον 2003, σσ. 199-204.

2002: “οικΟΝΟΜΙΑ”: ένα σώμα σχολιασμένων οικονομικών κειμένων (σε συνεργασία με τους Π. Γιούλη, Ι. Δεμοίρο, Β. Αντωνόπουλο, Χ. Παπα-γεωργίου, Σ. Πιπερίδη, Π. Αρβανίτη, Ε. Παπαναστασίου, Δ. Κακλαμανίδου, Α. Αλεξανδροπούλου, Σ. Κυλιντηρέα, Μ. Κοπιδάκη). Δημοσιευμένη στα Πρακτικά της 22ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Τόμος ΙΙ, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 20-32.

2001: Αυτόματη Αναγνώριση Ονοματικών Οντοτήτων για Εξαγωγή και Ανάκτηση Πληροφοριών (σε συνεργασία με τους Π. Γιούλη, Ι. Δεμοίρο, Σ. Πιπερίδη, Π. Αρβανίτη). Δημοσιευμένη στα Πρακτικά της 21ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, Tόμος Ι, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 133-144.

1999: Λεξικό Ονομασιών προϊόντων και υπηρεσιών. Το γαλλικό παράδειγμα και το ελληνικό σχέδιο (σε συνεργασία με Γ. Ανδρουλάκη). Δημοσιευμένη στα Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), Αθήνα 1999, σσ. 51-59.

1999: Dictionnaire de noms de marques courants. Essais de lexiculture ordinaire, των R. Galisson και J.-Cl. André, 1998. Παρουσίαση του έργου στο περιοδικό Cοntact, Νο 5, Μάρτιος ΄99, Σύνδεσμος καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας, Π.Ε., Αθήνα 1999, σσ. 11-12.

1997: L’ onomastique dans les lieux de divertissement. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Onοmα, Τ. 33 (1996-1997), Journal of the International Council of Onomastic Sciences – ICOS, International Centre of Onomastics. Leuven, 1997, σσ. 189-221.

1994: Τα ονόματα των προϊόντων στον ελληνικό χώρο. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Γλώσσα, Τ. 34, Καλοκαίρι 1994, Αθήνα, σσ. 55-61.

1993: Glossaires et dictionnaires: critères d’évaluation. Glossaires et dictionnaires: Propositions. Έκθεση στο πλαίσιο του ερευνητικού Ευρωπαϊ-κού Προγράμματος DEFI-Med Campus, του Εργαστηρίου Διδακτικής

10

Ζωντανών Γλωσσών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Med-Campus, DEFI (Project 94), Σεπτέμβριος 1993.

1993: Η αντίθεση στη διαφήμιση. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Φιλόλογος, Τ. 74, Χειμώνας 1993, Θεσσαλονίκη, σσ. 286-301.

1993: Οι νεολογισμοί στη διαφήμιση. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Γλώσσα, Τ. 31, Φθινόπωρο 1993, Aθήνα, σσ. 17-35.

1991: Διαφήμιση και στρατηγικές του Λόγου. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Γλώσσα, Τ. 25, Χειμώνας 1991, Αθήνα σσ. 64-80.

1986: Νεολογικές τάσεις στη σύγχρονη ελληνική. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Διαβάζω, Τ. 157, Αθήνα, σσ. 26-37.

1985: Προφορικός και γραπτός λόγος στη Γαλλική Γλώσσα. Μερικές διαφορές και οι μεθοδολογικές επιπτώσεις τους. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση, Τ. 20, Ιαν.-Φεβ. 1985, Αθήνα, σσ. 89-92.

1983: Πρότυπα των «Καλλιγραφημάτων» του Σεφέρη. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Εκηβόλος, Τ. 12, Άνοιξη 1983, Αθήνα σσ. 969-984.

11

4. Διδακτικό έργο

Προπτυχιακό επίπεδο

1992-2011: Διδασκαλία των μαθημάτων:

Εισαγωγή στη Λεξικολογία (1103): Εισαγωγή στην σύγχρονη λεξικολογία, ειδικό κλάδο της γλωσσολογίας, με αντικείμενο μελέτης το λεξιλόγιο μιας γλώσσας σε επίπεδο εννοιολογικό, σημασιολογικό, φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό κ.λπ. Μελέτη και ανάλυση βασικών εννοιών που ανήκουν στο ειδικό πεδίο της λεξικολογίας. Προβληματική γύρω από την έννοια του όρου «λέξη».

Εφαρμογές στη Λεξικολογία (1118): Μελέτη λεξιλογικού/γραμματικού μορφήματος, χαρακτηρισμός τύπων λεξικολογικών μονάδων, επισήμανση ποικιλίας λεξικολογίων, μελέτη κριτηρίων επιλογής όρων σε διαφορετικά λεξικολογικά πεδία.

Λεξικολογία – Λεξικογραφία (1204): Μελέτη του φαινομένου της αλλαγής του γλωσσικού συστήματος στο επίπεδο του λεξιλογίου (σύγχρονες θεωρίες γλωσσικής αλλαγής και είδη νεολογισμών). Παρουσίαση και κριτική εξέταση γενικών και ειδικών λεξικών.

Μέθοδοι έρευνας στη Λεξικολογία (1254): Μύηση των φοιτητών σε μεθόδους έρευνας λεξιλογίου σε ειδικά πεδία (νέες τεχνολογίες, ιατρική, νομική, πολιτική, διαφήμιση κ.ά.). Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογικών αρχών για τη συλλογή λεξικολογικού υλικού.

Ο λόγος στη διαφήμιση (1248): Μελέτη φαινομένων που παρουσιάζονται στο επίπεδο της «λέξης», διερεύνηση της σημασιολογικής λειτουργίας, της επικοινωνιακής δράσης της λέξης, της λεξικής δράσης της λέξης ή της λεξικής δομής στο πλαίσιο του διαφημιστικού λόγου. Ο ρόλος των επικοινωνιακών λειτουργιών της γλώσσας στο διαφημιστικό μήνυμα, όπως φαινόμενα αντίθεσης, επανάληψης, νεολογίας.

Εισαγωγή στην Ονοματολογία (ΚΕ-ΓΛΩ-17): Μελέτη και ανάλυση των ονομάτων, των ονομασιών (ανθρωπωνύμια, τοπωνύμια, ζωωνύμια, οικωνύμια, ναωνύμια, εντυπωνύμια κ.λπ.) σε όλες τις χρήσεις τους. Παρουσίαση βασικών εννοιών που ανήκουν στον ειδικό αυτό κλάδο της λεξικολογίας. Ονοματολογικές έρευνες στον ελληνικό και στον διεθνή χώρο. Μέθοδοι συγκέντρωσης ονοματολογικού υλικού και ανάλυση σε σημασιολογικό και λεξιλογικό επίπεδο. (To μάθημα περιλαμβάνεται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών).

12

1986-1991: Διδασκαλία των μαθημάτων:Στοιχεία Λεξικολογίας (1222)Η λεκτική πράξη (1231)Η τοποθέτηση στο χώρο/χρόνο (1232)Το λεκτικό εγχείρημα (1105)Τύποι Λόγου (1106)

1984-1985 Διδασκαλία στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστο-τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (με απόσπαση από τη Μέση Εκπαίδευση) των μαθημάτων:

ΦωνητικήΑσκήσεις Μεθοδολογίας

Μεταπτυχιακό επίπεδο

2011-2012: Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (χειμερινό εξάμηνο) του μαθήματος:Εφαρμογές στη Λεξικολογία και Λεξικογραφία. Μελέτη της σχέσης της Λεξικολογίας με τα παρακάτω επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης και τις βασικότερες αρχές τους όπως α. Λεξικολογία και Σημασιολογία, β. Λεξικολογία και Μορφολογία, γ. Λεξικολογία και Σύνταξη, δ. Λεξικολογία και Φωνολογία. Μελέτη: α. της σημασίας και β. της μορφολογικής δομής των λέξεων (φαινόμενα παραγωγής, σύνθεσης, νεολογίας, συντόμευσης κ.α.). Ιστορία της Λεξικογραφίας. Τυπολογία των λεξικών. Δομή και οργάνωση των λεξικών.

2009-2010: Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (χειμερινό εξάμηνο) του μαθήματος:Εφαρμογές στη Λεξικολογία και Λεξικογραφία. Μελέτη της σχέσης της Λεξικολογίας με τα παρακάτω επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης και τις βασικότερες αρχές τους όπως α. Λεξικολογία και Σημασιολογία, β. Λεξικολογία και Μορφολογία, γ. Λεξικολογία και Σύνταξη, δ. Λεξικολογία και Φωνολογία. Μελέτη: α. της σημασίας και β. της μορφολογικής δομής των λέξεων (φαινόμενα παραγωγής, σύνθεσης, νεολογίας, συντόμευσης κ.α.). Ιστορία της Λεξικογραφίας. Τυπολογία των λεξικών. Δομή και οργάνωση των λεξικών.

13

και1985-1986:

1998-1999: Διδασκαλία στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του μαθήματος:Μέθοδοι Λεξικογραφίας (ΚΑ 10/26).

1997-1998: Διδασκαλία στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του μαθήματος:Μέθοδοι Λεξικογραφίας (ΚΑ 10/26).

Σεμινάρια

1993: Διδασκαλία σε επιμορφωτικό σεμινάριο, με στόχο την εκπαίδευση καθηγητών ξένων γλωσσών με γενικό τίτλο: Ανάπτυξη δια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (DEFI), στο πλαίσιο του Ερευνητικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος DEFI-Med Campus του Εργαστηρίου Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των μαθημάτων:

Glossaires et dictionnaires. Critères d’évaluationGlossaires et dictionnaires. Propositions

1987-1989: Διδασκαλία σε σειρά σεμιναρίων απευθυνομένων σε επιμορφωτές της Ν.Ε.Λ.Ε. στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος: Εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας για κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ενηλίκων.

1983: Διδασκαλία σε σειρά σεμιναρίων απευθυνομένων σε καθηγητές Γαλλικής στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (επισυνάπτεται βεβαίωση).

Μέση εκπαίδευση

1982-1986: Διδασκαλία Γαλλικής Γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση (συμπερι-λαμβανομένου του χρόνου απόσπασης στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.).

Φροντιστήρια

1980-1982: Διδασκαλία μαθημάτων σε επίπεδο Sorbonne I και II στο Φροντιστήριο Saint Nicolas της Θεσσαλονίκης

14

5. Eπίβλεψη, καθοδήγηση, βαθμολόγηση διδακτορικών διατριβώνκαι διπλωματικών εργασιών

Διδακτορικές διατριβές

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της κας Λ.-Μ. Φαρίνα-Γραβάνη, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Γ.Σ.Ε.Σ. 38/27.1.2000), που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, με θέμα: «Παρέμβαση στην κοινωνική δομή της τάξης στο μάθημα της ξένης γλώσσας».

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της κας Ε. Λουπάκη, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον, του Α.Π.Θ. (Γ.Σ. 34/22-12-97), που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, με θέμα: «Η διαφοροποίηση μεταξύ πρωτοτύπου και μεταφράσματος: η περίπτωση των κοινοτικών κειμένων» (υποστήριξη: 18.04.2005).

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της κας Ε. Χατζηγεωργίου, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Γ.Σ. Ε.Σ. 2/30.6.1993), που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, με θέμα: «Η μετάφραση στην Εκπαιδευτική διαδικασία. Η Ανάπτυξη της Δεξιότητας της Περιστασιακής Μετάφρασης».

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του κου Π. Αρβανίτη, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον, του Α.Π.Θ. (Γ.Σ. 85/13/12/90), που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, με θέμα: «Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων για ανάπτυξη πολύγλωσσων λεξικών».

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της κας Μ. Παπαδοπούλου, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Συνεδρία 76/3-7-89), που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, με θέμα: «Η κοινωνική λειτουργία της γραφής».

Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της κας Ε. Μουσούρη, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον, του Α.Π.Θ. (Συνεδρία αριθμ. 115/7.3.2007), με θέμα: “Analyse des représentations langagières des enfants bilingues issues de l’ immigration grecque en France».

Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του κου Ν. Ταχινοσλή, του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής

15

Σχολής του Α.Π.Θ. (Γ.Σ.ΕΣ. αρ. 95/31-3/2005), με θέμα: «Μορφές του Κωνσταντίνος (19ος αιώνας-1913)».

Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής της κας Λ.-Μ. Φαρίνα-Γραβάνη, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Γ.Σ.Ε.Σ αριθμ. 55/17.10.2001), με θέμα: «Παρέμβαση στην κοινωνική δομή της τάξης στο μάθημα της ξένης γλώσσας».

Διπλωματικές εργασίες

Επιβλέπουσα για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας της κας Σαββουλίδου, φοιτήτριας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα «Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης ονομάτων. Λεξιλογική μελέτη με διδακτικές προεκτάσεις. Η περίπτωση του ονόματος στην αεροπορία», που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέλος Τριμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση και εξέταση της διπλωματικής εργασίας της κας Ειρ. Κουνιαρέλλη, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Γ.Σ.Ε.Σ. 106/15.4.2010), με θέμα: «Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση του ιδιώματος της Λέσβου. Γλωσσικές τάσεις στις περιοχές Αγιάσου και Πλωμαρίου» στην ειδίκευση «Διδακτική των Γλωσσών και Γλωσσική Επικοινωνία», που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την κρίση και βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας της κας Β. Παπαϊωάννου, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον, του Α.Π.Θ. (Συνεδρίαση 121/9.6.2008), που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, με θέμα: «Η διδασκαλία της αγγλικής μέσω της δημιουργίας σώματος κειμένων και σχεδιασμού λεξιλογικών δραστηριοτήτων: η περίπτωση της Σχολής Δασολογίας και Διαχείρησης Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων του Δ.Π.Θ» με ειδίκευση «Γλωσσοδιδακτική».

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την κρίση και βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας της κας Μ. Καλδή, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον, του Α.Π.Θ. (Συνεδρία αρ. 62/27.4.2001), που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, με θέμα: «Διδασκαλία Λεξιλογίου στα σχολικά εγχειρίδια της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Η περίπτωση της Γαλλικής Γλώσσας».

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την κρίση και βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας του κου Chr. Dunez, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας

16

και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Συνεδρία αρ. 36/11.11.1999), που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, με θέμα: «Potentialités des N.T.I.C. dans l’ enseignement/apprentissage du F.L.E. face aux moyens technologiques présents dans quelques méthodes classiques».

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την επίβλεψη, καθοδήγηση της διπλωματικής εργασίας της κας Χρ. Παπαδοπούλου, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Γ.Σ. 28/8.10.98), που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, με θέμα: «La langue du nouveau testament et la situation linguistique en Palestine au premier siècle de notre ère».

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την κρίση και βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας της κας Α. Βαλκανιώτη, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον, του Α.Π.Θ. (Συνεδρίαση αριθμ. 34/22.12.1997), που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, με θέμα: «Εφαρμογές του Η/Υ στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας».

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την κρίση και βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας της κας Β. Παπαγεωργίου, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον, του Α.Π.Θ. (Συνεδρίαση 35/19.2.1998), που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, με θέμα: «Νέες γλώσσες – Κώδικες Επικοινωνίας στον Κυβερνοχώρο».

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την κρίση και βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας της κας Δ. Κακλαμανίδου, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον, του Α.Π.Θ. (Συνεδρίaση αριθμ. 24/3.4.1997), που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, με θέμα: «H Διαφήμιση. Λεξικολογική προσέγγιση».

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την επίβλεψη, καθοδήγηση της διπλωματικής εργασίας της κας Σ. Λάχλου, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Γ.Σ.Ε.Σ. Ι. 7/3.10.96), που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, με θέμα: «Λεξικογραφική προσέγγιση στον Τομέα της τεχνολογίας τροφίμων».

Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την επίβλεψη, καθοδήγηση της διπλωματικής εργασίας του κου Χρ. Παπαρίζου, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Γ.Σ. 77/12.10.1989), που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, με θέμα: «Ο χρόνος και ο «χρόνος» στη γλωσσική διδασκαλία του Δημοτικού».

17

6. Συνέδρια – ΔιαλέξειςΕρευνητική δραστηριότητα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο

2011: Συμμετοχή με ανακοίνωση, μετά από επίσημη πρόσκληση, στο XXIVe Congrès International des Sciences Onomastiques του International Council of Onomastic Sciences (ICOS) με κύριο θέμα του συνεδρίου: “Les noms dans la vie quotidienne”. Τίτλος ανακοίνωσης: La nomination dans la sculpture néohellénique. Influences françaises, Bαρκελώνη, 5-9 Σεπτεμβρίου 2011, (επισυνάπτεται βεβαίωση).

2011: Συμμετοχή με ανακοίνωση στο 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ). Τίτλος ανακοίνωσης: Το κύριο όνομα στα ΜΜΕ. Ένα παράδειγμα: τα εντυπωνύμια. Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011

2011: Διάλεξη μετά από πρόσκληση της καθηγήτριας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Τέσσας Δουλκέρη, στο μάθημα «Μέθοδοι Έρευνας Μαζικής Επικοινωνίας». Θέμα της διάλεξης: Το κύριο όνομα στον ελληνικό Τύπο (επισυνάπτεται βεβαίωση).

2010: Συμμετοχή με ανακοίνωση, μετά από πρόσκληση, στην 1η Πανελλήνια Διημερίδα της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας - Association Onomastique Grecque – αφιερωμένης στη μνήμη του Γ.Ν. Χατζηδάκι, με κύριο θέμα του συνεδρίου: “Το όνομα εις την Ελληνικήν Γραμματείαν και τέχνην δια μέσου των αιώνων”. Τίτλος ανακοίνωσης: Το όνομα στην τέχνη και η τέχνη του ονόματος. Ένα παράδειγμα: η γλυπτική. Αθήνα, Μέγαρον Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική Αίθουσα, 11-22 Νοεμβρίου 2010.

2010: Συμμετοχή με ανακοίνωση, μετά από πρόσκληση, στην Πανελλήνια Ονοματολογική Ημερίδα της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας - Association Onomastique Grecque - για την επέτειο της Τριακονταετηρίδος από της ιδρύσεώς της (1980-2010), υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών. Τίτλος ανακοίνωσης: Πολιτισμική πολυσημία μέσα από τις ονομασίες, Αθήνα, Μέγαρον Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική αίθουσα, 27 Ιανουαρίου 2010.

2010: Συμμετοχή με ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεπ, Francontraste 2010 Premier Colloque Francophone International de l’ Université de Zagreb, με κύριο θέμα του συνεδρίου: “Le français en contraste: langue et culture francophones dans l’espace de la communication”. Τίτλος ανακοίνωσης: Les activités lexicologiques, lexicographiques et morphosyntaxiques : un regard en arrière avant d’aller en avant, Ζάγκρεπ, Κροατία, 2-4 Δεκεμβρίου 2010.

18

2009 Έρευνα στις Επιστήμες της γλώσσας στο Maison des Sciences de l’ Homme, Paris Nord και στο Πανεπιστήμιο Παρισίων 8, στο πλαίσιο του θέματος «Ανθρωπολογία της Επικοινωνίας» από 15 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 (επισυνάπτεται βεβαίωση).

2008: Συμμετοχή με ανακοίνωση στο Ε΄ Ονοματολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας - Association Onomastique Grecque - με κύριο θέμα του συνεδρίου: «Ονοματολογικά Φθιώτιδος». Τίτλος ανακοίνωσης: Ονομασίες Φθιωτικού Τύπου, Λαμία, 3-5 Οκτωβρίου 2008

2008: Συμμετοχή με ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας, Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών, με κύριο θέμα του συνεδρίου: «2008 Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου: Συνομιλώντας με τις γλώσσες-πολιτισμούς». Τίτλος ανακοίνωσης: Οnomastique et culture(s), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 12-14 Δεκεμβρίου 2008.

2004: Συμμετοχή με ανακοίνωση στο Colloquium του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, προς τιμήν του καθηγητή της Σορβόνης Robert Galisson, Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τίτλος ανακοίνωσης: Pour une approche socio-lexicographique des noms propres donnés à des non-animés , Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου 2004.

2004: Συμμετοχή στη Διεθνή Επιστημονική Διημερίδα του Τμήματος Δημοσιο-γραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ. (υπό τη διεύθυνση της κυρίας Τ. Δουλκέρη, Καθηγήτρια του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ), με κύριο θέμα: “Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, Αθήνα 2004 και τα Διεθνή ΜΜΕ” σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Θεσσαλονίκη 7-8 Μαΐου 2004.

2003: Συμμετοχή με ανακοίνωση στο 4ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) με κύριο θέμα του Συνεδρίου: «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΙΠ), το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (IFA), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ), τον Οργανισμό για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επαγγελματιών Μεταφραστών (ΠΣΕΜ). Τίτλος ανακοίνωσης: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολύγλωσσης ορολογικής Βάσης Δεδομένων για τον γνωστικό τομέα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2003.

19

2003: Συμμετοχή στο XVII International Congress of Psychopathology of Expression and Art-Therapy, SOMA and PSYCHE, Αθήνα, 11-14 Οκτωβρίου 2003.

2001: Συμμετοχή στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) με κύριο θέμα του συνεδρίου: «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» σε συ-νεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο Επε-ξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2001.

2001: Συμμετοχή με ανακοίνωση στην 22η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας, του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., με θέμα: «Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα». Τίτλος ανακοίνωσης: οικΟΝΟΜΙΑ”: ένα σώμα σχολιασμένων οικονομικών κειμένων, Θεσσαλο-νίκη, 27-29 Απριλίου 2001.

2000: Διάλεξη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών κου Παν. Αγαπητού, καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας, στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θέμα της διάλεξης: Κύρια ονόματα και σύμβολα, Λευκωσία, 3 Νοεμβρίου 2000 (επισυνάπτεται βεβαίωση).

2000: Συμμετοχή στο 2nd International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC-2000, Αθήνα, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 2000.

2000: Συμμετοχή με ανακοίνωση στην 21η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα». Τίτλος ανακοίνωσης: Αυτόματη Αναγνώριση Ονοματικών Οντοτήτων για Εξαγωγή και Ανάκτηση Πληροφοριών. Θεσσαλονίκη, 12-14 Μαΐου 2000.

1999: Συμμετοχή με ανακοίνωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) με κύριο θέμα του συνεδρίου: «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τίτλος ανακοίνωσης: Λεξικό ονομασιών προϊόντων και υπηρεσιών. Το γαλλικό παράδειγμα και το ελληνικό σχέδιο. Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 1999.

1996: Συμμετοχή στη Διεθνή Ημερίδα του Τμήματος Λεξικογραφίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με θέμα: “Η Λεξικογραφία της Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής γραμματείας: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές των σύγχρονων λεξικογραφικών εγχειρημάτων”, Θεσσαλονίκη, 9 Νοεμβρίου 1996.

1986: Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας με θέμα: “Communicative Language Teaching and Communicative Methodology”, Θεσσαλονίκη, 16-18 Δεκεμβρίου 1986.

1986: Συμμετοχή με ανακοίνωση στο 3ο Συνέδριο Ξενόγλωσσης Παιδείας. Τίτλος ανακοίνωσης: Το λάθος στις διαφορές προφορικού/γραπτού λόγου, Αθήνα, Νοέμβριος 1986.

20

7. Συμμετοχή σε προγράμματα

2006: Συμμετοχή στο υποέργο του ΥΠΕΠΘ "Πιστοποίηση δεξιοτήτων εκπαιδευτικών" της πράξης "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση" του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας

2003: Μέλος της ερευνητικής ομάδας στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη οργάνων μέτρησης γλωσσομάθειας για τη Γαλλική Γλώσσα και κατάρτιση αξιολογητών» του προγράμματος του ΥΠΕΠΘ «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» για την ετοιμασία θεμάτων εξετάσεων Γαλλικής Γλώσσας.

1999-2001: Επιστημονικός Υπεύθυνος τμήματος του Ερευνητικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ «ΠΕΝΕΔ99-Οικονομία» του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Αθήνας. Σκοπός του προγράμματος, η αυτόματη αναγνώριση και κατηγοριοποίηση από Η/Υ ονοματικών οντοτήτων (πρόσωπα, οργανισμοί, τοπωνύμια, χρονικές εκφράσεις, αριθμητικές εκφράσεις), σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Διεθνών συνεδρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εξαγωγής Πληροφοριών (Μessage Understanding Conferences - MUC). Συντονισμός και επίβλεψη του ελέγχου του πολυεπίπεδου σχολιασμού του σώματος κειμένου και διαχείριση των ηλεκτρονικών εκδόσεών του.

1997: Συμμετοχή στο Ερευνητικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Ι, Υποέργο 3, Δράση 3.1.α., με τίτλο "ΧΕΝΙΟΣ - Ανάπτυξη μοντέλου για παραγωγή λογισμικού ξενόγλωσσης αυτοκατάρτισης με πολυμέσα". Σκοπός του προγράμματος η παραγωγή διδακτικού υλικού για την εξ αποστάσεως γλωσσική κατάρτιση προπτυχιακών φοιτητών με χρήση Videoconference και ISDN. Η έρευνα έγινε σε έξι γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά). Σχεδιασμός του εξάγλωσσου πολυμεσικού λεξικού συμφραζομένων (γαλλικής, αγγλικής, γερμανικής, ελληνικής, ισπανικής και ιταλικής γλώσσας) με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας σύνθεσης φωνής (Text to Speech Engines, TTS.

1995: Συμμετοχή στο Ερευνητικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DIMITRA-LEONARDO DA VINCI. Σκοπός του προγράμματος η ανάπτυξη πολυμεσικών δραστηριοτήτων για μεταφραστικούς σκοπούς στο πεδίο των επαγγελματικών γλωσσών. Η έρευνα έγινε σε τρεις γλώσσες (Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά). Σχεδιασμός ανάπτυξης τρίγλωσσου πολυμεσικού λεξικού συμφραζομένων.

21

1993-1994: Συμμετοχή σε Ερευνητικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «DEFI-Med Campus» του Εργαστηρίου Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών του Α.Π.Θ. Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών για ανάπτυξη γλωσσικών επαγγελματικών δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας τροφίμων. Διδακτικές προτάσεις σε επιμορφωτικό σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση καθηγητών ξένων γλωσσών και με γενικό τίτλο: «Ανάπτυξη δια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (DEFI)». Σκοπός του προγράμματος η παραγωγή μοντέλου πολυμεσικών γλωσσικών δραστηριοτήτων με στόχο την εκπαίδευση εκπαιδευτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης Τρίτων Μεσογειακών Χωρών.

1987-1988: Συμμετοχή σε Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ενηλίκων» της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Διαμόρφωση διδακτικών προτάσεων για την προσέγγιση ειδικών λεξιλογίων στο επίπεδο του λόγου: διδακτικές προτάσεις για εντοπισμό, απόκτηση και ενεργοποίηση λεξιλογίου σε σχέση με τις παραμέτρους που ορίζουν την περίσταση επικοινωνίας.

1984-1991: Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής για μια νέα διδακτική προσέγγιση της γλώσσας με κέντρο το ομιλούν υποκείμενο. Παραγωγή διδακτικού υλικού και οργάνωση μαθημάτων στα αντικείμενα:

Η λεκτική πράξηΗ τοποθέτηση στο χώρο/χρόνοΤο λεκτικό εγχείρημαΤύποι Λόγου

22

8. Προσκλήσεις επιστημόνων

Επίσημη πρόσκληση από τον Josep Moran Ocerinjauregui, Πρόεδρο του Συνεδρίου της ICOS-24 για συμμετοχή με ανακοίνωση στο XXIVe Congrès International des Sciences Onomastiques, Βαρκελώνη, 5-9 Σεπτεμβρίου 2011 (επισυνάπτεται βεβαίωση).

Πρόταση – Πρόσκληση από τον καθηγητή Γλωσσολογίας Dr. Willy Van Langendonck, Department of Linguistics, Πανεπιστήμιο του Leuven, Editor in chief του περιοδικού Onoma, διευθυντή του Centre International d’ Onomastique, στο XXIVè Congrès International ICOS des Sciences Onomastiques του International Counsil of Onomastique Sciences, με κύριο θέμα του συνεδρίου: “Les noms dans la vie quotidienne”, Βαρκελώνη, 5-9 Σεπτεμβρίου 2011 (επισυνάπτεται βεβαίωση).

Πρόσκληση για διάλεξη από την καθηγήτρια του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Τέσσα Δουλκέρη, στο μάθημα «Μέθοδοι Έρευνας Μαζικής Επικοινωνίας». Θέμα της διάλεξης: Το κύριο όνομα στον ελληνικό Τύπο (επισυνάπτεται βεβαίωση)

Πρόσκληση για 2 διαλέξεις από τον Πρόεδρο του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Παν. Αγαπητό, καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας, 2 και 3 Νοεμβρίου 2000 (επισυνάπτεται βεβαίωση).

Πρόταση-πρόσκληση από το Maison des Sciences de l’ Homme (MSH), Paris Nord και συγκεκριμένα από την καθηγήτρια Béatrice Fracchiola, MCF στην Επιστήμη της Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Παρισίων 8, Συντονίστρια με τον Georges Chapoutier του θέματος «Ανθρωπολογία της επικοινωνίας» Αξων-1, για έρευνα στο πλαίσιο του θέματος «Ανθρωπολογία της Επικοινωνίας» από 15 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 (επισυνάπτεται βεβαίωση).

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Τριακονταετηρίδος από της ιδρύσεώς της, της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, πρόσκληση του Προέδρου της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας για συμμετοχή με ανακοίνωση στην Πανελλήνια Ονοματολογική Ημερίδα υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών. Αθήνα, Μέγαρον Ακαδημίας Αθηνών, 27 Ιανουαρίου 2010 (επισυνάπτεται βεβαίωση).

Πρόσκληση του Προέδρου της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας για συμμετοχή με ανακοίνωση στην 1η Πανελλήνια Διημερίδα της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας – Association Onomastique Grecque, με κύριο θέμα του Συνεδρίου: «Το όνομα εις την Ελληνικήν Γραμματείαν και τέχνην δια μέσου των

23

αιώνων», Αθήνα, Μέγαρον Ακαδημίας Αθηνών, 11-12 Νοεμβρίου 2010 (επισυνάπτεται βεβαίωση).

24

9. Άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες

2010: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την αξιολόγηση ανακοινώσεων στην 1η

Πανελλήνια Διημερίδα της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας - Association Onomastique Grecque - με τίτλο: «Το όνομα εις την Ελληνικήν Γραμματείαν και τέχνην δια μέσου των αιώνων», 11-12 Νοεμβρίου 2010.

2009: Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του περιοδικού Syn-Thèses No 2, Langue Interculture Communication.

2003: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την αξιολόγηση ανακοινώσεων στο 9 th

Panhellenic Conference in Informatics (PCI’ 2003) και 1st Balkan Conference in Informatics (BCI’ 2003), που οργανώθηκε από: Greek Computer Society, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, 21-22 Νοεμβρίου 2003.

2003: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο 17th Congress of SIPE, Αθήνα, 11-14 Οκτωβρίου 2003.

2002: Συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ΙSO) για την αναθεώρηση του Διεθνούς Προτύπου ISO 1951, «Presentation/Representation of entries in dictionaries»

2000: Αξιολόγηση άρθρων, υπό δημοσίευση, στα Πρακτικά Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.

1998: Επιστημονική επίβλεψη και καθοδήγηση που αφορά στην ερευνητική δραστηριότητα της υποτρόφου του Ι.Κ.Υ., κ. Μaria José Ferreira Homem Ribeiro, από την Πορτογαλία (επισυνάπτεται βεβαίωση).

25

10. Ειδικό εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο

Εκπρόσωπος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. στη Σύγκλητο (1989-90, 1990-91, 2007-08).

Τακτικό μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (225/4/12/2008) από το 2008 μέχρι σήμερα.

Πρόεδρος και Τακτικό μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για τον διαγωνισμό αρ. 279 που αφορά στην προμήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (πρ. αποφ. 49923/19.4.08) για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Τακτικό μέλος Επιτροπής Ενστάσεων για τα ξενόγλωσσα βιβλία και συγγράμματα του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Γ.Σ. 241/29/6/2010).

Μέλος της Επιτροπής Κατατάξεων για την ευθύνη και τον προγραμματισμό των εξετάσεων των πτυχιούχων για κατάταξη στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2005-2006).

Μέλος της Επιτροπής Βαθμολογητών Κατατακτηρίων Εξετάσεων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. στο μάθημα «Γλώσσα, Ρητορική, Πολιτισμός» της Ομάδας 43 (2002).

Μέλος της Επιτροπής Φοιτητικών Ζητημάτων του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2008-09).

Τακτικό Μέλος Εκλεκτορικών Σωμάτων για την πρόσληψη, εξέλιξη και μονιμοποίηση μελών ΔΕΠ (1986-2011) στα Τμήματα:

- Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

- Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

- Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

- Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

- Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

26

Μέλος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή κ. Γεωργίου Ξυδόπουλου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Γλωσσολογία: Λεξικολογία (αριθμ. συνεδρίασης: 246/4.5.2011).

Μέλος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση της υποψήφιας κας Αικ. Πάππου-Ζουράβλεβα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο: «Ρωσική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Νεοελληνικές Διάλεκτοι της Παρευξείνιας Διασποράς» (Πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. αριθμ. 4144/26/6/2008)

Μέλος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση της υποψήφιας κας Αικ. Κιγιτσιόγλου-Βλάχου στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή του Τομέα Γλωσσο-λογίας και Διδακτικής της Γλώσσας, του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλο-λογίας με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με ειδικό αντικείμενο τη Διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας» (αρ. Ειδικής συνεδρίασης: 3-11-2005)

Μέλος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση της υποψήφιας κας Ε. Μουσούρη για θέση διδάσκοντα με το Π.Δ. 407/80 του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιογλωσσολογία με γλωσσικές εφαρμογές στη Γαλλική Γλώσσα» (απόφαση Γ.Σ. Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας αρ. 1/22-9-2008).

Μέλος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση των υποψηφίων κ.κ. Π. Αρβανίτη και Ουρ. Χατζηδάκη στην κενή θέση λέκτορα του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων για Ανάπτυξη Πολύγλωσσων Λεξικών (Ειδική Συνεδρία 19-10-2000)

Μέλος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση της υποψήφιας κας Ε. Χατζηγεωργίου για ένταξή της στη βαθμίδα του μόνιμου λέκτορα του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με γνωστικό αντικείμενο: «Διδακτική των Ξένων Γλωσσών». (Ειδική Συνεδρία 3-7-2003).

Μέλος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση των υποψηφίων κ.κ. Γ. Ανδρουλάκη και Μ. Συντιχάκη για εκλογή στη θέση του λέκτορα του Τμήματος

27

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιο-γλωσσολογία και έμφαση στην Εναλλαγή Κωδικών» (Ειδική Συνεδρίαση 25-11-99). Μέλος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την κρίση των υποψηφίων κ.κ. Παν. Παναγιωτίδη και Π. Στεφανέα σε κενή θέση ΕΕΠ του Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Συνεδρία αριθμ. 134/2.10.97).

Βαθμολογήτρια – εξετάστρια στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων υποψηφίων για μετεγγραφές από ΑΕΙ της Αλλοδαπής στο Γ΄ και Ε΄ εξάμηνο Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στα μαθήματα:

Γαλλική Γλώσσα (1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94). 1109 Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσσολογία (1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-

93, 1993-94). 1232 Μορφοσύνταξη 2 γραπτός λόγος (1996-1997, 1997-1998, 1998-1999,

1999-2000)

Αναβαθμολογήτρια για κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι. για το Α΄, Γ΄ και Ε΄ εξάμηνο σπουδών στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στα μαθήματα:

1232 Μορφοσύνταξη 2 γραπτός λόγος (2002, 2003, 1999).1231 Μορφοσύνταξη 1 γραπτός λόγος (1999, 2002, 2003).1231 Η λεκτική πράξη (1993, 1989).1101 Η λεκτική πράξη (1989-1990, 1993-1994).1102 Η τοποθέτηση στο χώρο/χρόνο (1989-1990, 1991-1992, 1992-1993).1109 Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία (1991-1992, 1992-1993)ΥΠΟ-01 Ενισχυτική Διδασκαλία Ι (2010-2011)

Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής εξεταστών - βαθμολογητών στο μάθημα Διδακτική των Γλωσσών για επιλογή υποψηφίων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον, του Α.Π.Θ.(Συνεδρίαση 1Ι/27.3.95).

Αναπληρωματικό μέλος εξεταστών για διαγωνισμό χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές από:

- το τμήμα Κληροδοτημάτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (για μία τριετία από το έτος 1999-2000), - το Κληροδότημα Χρήστου Βράκα (2002), - το Κληροδότημα Αν. Μυσιρλόγλου (1999-2003 και 2003-2005).

Βαθμολογήτρια ΑΣΕΠ Εγγραφή στον Εθνικό Πίνακα Κριτών (Α.Π. 8112 (ΦΟΡ) 557, Υπουργείο Ανάπτυξης)

28

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Τμήμα Ξένων Γλωσσών (1992).

Μέλος Επιτροπής για τη μετάφραση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (1993).

Μέλος Επιτροπής για τη σύνταξη του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (1988).

Μέλος της Επιτροπής για τη σύνταξη και υπογραφή τεχνικών προδιαγραφών και εκθέσεων σκοπιμότητας για προμήθεια επιστημονικών οργάνων του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1989, 1990, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).

Μέλος της Επιτροπής του Ενυαλίου Κληροδοτήματος για τη διαδικασία έγκρισης και εκτύπωσης διδακτορικών διατριβών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (2008) Συνεδρία Κοσμητείας της Φ.Σ. (αριθμ. 156/24.10.2007).

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Syn-thèses (για τον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής).

Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για το διαγωνισμό αρ. 309 που αφορά στην «προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων και συγγραμμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (πρ. αποφ. 49923/19.04.08).

Τακτικό Μέλος Επιτροπής Ενστάσεων για τα ξενόγλωσσα βιβλία και συγγράμματα του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνεδρίαση αριθμ. 251/7-7-2011).

29

11. Βιβλιογραφικές παραπομπές (ενδεικτικά)

1. Βιβλίο: Εντυπωνύμια στη σημερινή Ελλάδα, Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 2011, σσ. 420Θετικές κρίσεις από τον Ν. Κοντοσόπουλο, τέως Διευθυντή του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών

Θετικές κρίσεις από τον Χρ. Χαραλαμπάκη, καθηγητή του Τομέα Γλωσσολογίας, του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικός σε θέματα λεξικογραφίας.

2. Εργασία: "οικΟΝΟΜΙΑ": ένα σώμα σχολιασμένων οικονομικών κειμένωνΔημοσιευμένη στα Πρακτικά της 22ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τόμος ΙΙ, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 20-32.

Αναφορά: Ντεϊμέντε Σοφία. Υλοποίηση δομής αποθήκευσης σωμάτων κειμένων σε σχεσιακή βάση Oracle 9i, Διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, στις σελίδες 35 και 85.

Σχετικό link:http :// nemertes . lis . upatras . gr / dspace / bitstream /123456789/544/ l / Nimertis Deime de . pdf

3. Εργασία: L' onomastique dans les lieux de divertissement. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Onoma, T. 33, (1996-1997) Journal of the International Council of Onomastic Sciences - ICOS, International Centre of Onomastics. Leuven, 1997, σσ. 189-221.

Αναφορά: Bibliographie Linguistique de L'Anneé 1997 et Complément des Années Précédentes: Publié par le Comité International Permanent de Linguistes sous les auspices du Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines, editée par Mark Janse et Sijmen Tol avec l’ assistance de Inge Angevaare et Theo Horstman, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London

Σχετικό link:http://books.google.com/books?id=al5SK4wrzflC&pg=PA408&lpg=PA408&dq=L / +on omastique+dans+les+lieux+de+divertissement&source=bl&ots=rqlMMC4uKH&sig=h WHngXBddrHBhEGtdpgcE0bknE4&hl=en&ei=tlT Tl-KEYav 8 QOblKmMCw & sa = X & oi = book result & ct = result & resnum = l & sqi -2& ved =0 CB UQ 6 AEwAA # v = onepage & q = L / %20 onomastique %20 dans %20 les %20 lieux %20 de %20 di vertissement&f=false

30

4. Eργασία: Διαφήμιση και στρατηγικές του Λόγου. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Γλώσσα, Τ. 25, Χειμώνας 1991, Αθήνα σσ. 64-80

Αναφορά: Δουλκέρη Τέσσα, Διαφήμιση και Επικοινωνία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, στη σελίδα 94.

5. Εργασία: Οι νεολογισμοί στη διαφήμιση. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Γλώσσα, Τ.31, Φθινόπωρο 1993, Αθήνα, σσ. 17-35

Αναφορά: Δουλκέρη Τέσσα, Διαφήμιση και Επικοινωνία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, στη σελίδα 108.

6. Εργασία: Η αντίθεση στη διαφήμιση. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Φιλόλογος, Τ.74, Χειμώνας 1993, Θεσσαλονίκη, σσ. 286-301.

Αναφορά: Δουλκέρη Τέσσα, Διαφήμιση και Επικοινωνία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, στη σελίδα 108 και στη σελίδα 94.

7. Εργασία: Ο συμβολικός ρόλος των κύριων ονομάτων. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Παλίμψηστον, Τεύχος 18, Βικελαία βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ηράκλειον 2003, σσ. 199-204.

Αναφορά: Μανουράς Στέργιος, Επιδράσεις της ολοκαυτώσεως το 1866 της Μονής Αρκαδίου σε ονοματοθεσίες, Περιοδικό Ονόματα, Revue Onomastique, Επιστημονική Έκδοση της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, Τ. 17-18, Αθήνα 2005, στη σελίδα 236.

8. Βιβλίο: Ονοματολογία κτηρίων στον ελληνικό χώρο. Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1996, σσ. 211.

Αναφορά: Μανουράς Στέργιος, Επιδράσεις της ολοκαυτώσεως το 1866 της Μονής Αρκαδίου σε ονοματοθεσίες, Περιοδικό Ονόματα, Revue Onomastique, Επιστημονική Έκδοση της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, Τ. 17-18, Αθήνα 2005, στη σελίδα 246.

Παρουσιάσεις:

Εφημερίδα «Αγγελιοφόρος», 8 Φεβρουαρίου 1997, στη σελίδα 19.

Περιοδικό «Παριανά», Ιούλιος 1999, Τεύχος 74, στη σελίδα 279.

Θετικές κρίσεις από τον Κ.Γ. Σταλίδη, Φιλόλογο-Ονοματολόγο

31

9. Βιβλίο Ο λόγος στη διαφήμιση. Εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 2006, σσ. 190.Αναφορά: Κέλλα Βασιλική, Publicité: stratégies du discoures et pratiques culturelles. Une approche socio-pragmatique, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου: «2008 Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου: Συνομιλώντας με τις γλώσσες – πολιτισμούς», Tμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας, Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών, στη σελίδα 292.

10. Διδακτορική διατριβή Etude lexicale, syntaxique et sémantique d’ une langue de specialité. L’ architecture contemporaine. Perspectives d’ applications didactiques. Université de Paris III, Sorbone Nouvelle, Doctorat de 3e cycle (Ανέκδοτη Διδακτορική διατριβή) Παρίσι, 1978, σσ. 477.

Αναφορά: Sklavounou, E. Un lexique-grammaire trilingue de noms composés (grec - français - anglais). Μémoire de maîtrise, Centre d' Etudes et de Recherches en Informatique Linguistique. Laboratoire d'automatique documentaire et linguistique. Université Paris 8, 1993, στη σελίδα 122.

11. Εργασία: Νεολογικές τάσεις στη σύγχρονη ελληνική. Δημοσιευμένη στο περιοδικό Διαβάζω, Τ. 157, Αθήνα, σσ. 26-37.

Αναφορές:

Koutsivitis, G.V. Chef d’ Equipe de Traduction à la Commission des Communantés Europpéennes. La traduction juridique. Etude d'un cas: la traduction des textes législatifs des Communautés européennes et en particulier à partir du français vers le grec. Thèse de doctorat, Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle, 1988, στις σελίδες 170, 173 και 452

Sklavounou, E. Un lexique-grammaire trilingue de noms composés (grec - français - anglais). Μémoire de maîtrise, Centre d' Etudes et de Recherches en Informatique Linguistique. Laboratoire d'automatique documentaire et linguistique. Université Paris 8, 1993, στη σελίδα 122.

12. Ανακοίνωση: Ονομασίες Φθιωτικού Τύπου στο Ε΄ Ονοματολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, Λαμία 3-5 Οκτωβρίου 2008

Αναφορά: Εφημερίδα «Αντίπαλοι της Πάππας». Μηνιαία ανεξάρτητη εφημερίδα ζητημάτων βορειοδυτικής Φθιώτιδας και γενικότερα. Έτος 3ο, αριθμ. φύλλου 35, Οκτώβριος 2008. Παρουσίαση / αναφορά της ανακοίνωσης στο Ε΄ Ονοματολογικό Συνέδριο με θέμα: «Ονομασίες Φθιωτικού Τύπου»

Εκτός των παραπάνω παραπομπών υπάρχουν αναφορές σε βιβλία και ανακοινώσεις.(αντίγραφα και πιστοποιητικά των ανωτέρω κρίσεων και αναφορών βρίσκονται στο παράρτημα του υπομνήματος)

32

13. Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εταιρείες

Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας - Αssociation Onomastique Grecque - Αθήνα

Μέλος της ICOS, International Council of Onomastic Sciences

Μέλος της ΕΛΕΤΟ, Ελληνική Εταιρία Ορολογίας

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

14. Επιστημονικά ενδιαφέροντα και προσεχή ερευνητικά σχέδια

Η ερευνητική μου δραστηριότητα επικεντρώθηκε από την αρχή της καριέρας μου και για αρκετά χρόνια στη διερεύνηση φαινομένων που εντάσσονται στα στενά όρια της παραδοσιακής Λεξικολογίας, όπως το φαινόμενο της νεολογίας, η μελέτη ειδικών λεξιλογίων κ.ά. Πρόσφατα και παραμένοντας πάντα στο πεδίο της Λεξικολογίας – Λεξικογραφίας ασχολούμαι με θέματα ονοματοθεσίας. Αυτό είναι και το ειδικότερο πεδίο στο οποίο σκέφτομαι να επικεντρώσω το έργο μου, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στο στάδιο παραγωγής του ονόματος όσο και στην πρόσληψή του, μέσα από τη διερεύνηση των παραμέτρων που καθορίζουν την ονοματολογία ως κοινωνική πρακτική. Συχνά το κύριο όνομα είναι φορέας μηνύματος, το οποίο αναλύεται διαφορετικά τη στιγμή της κατονομαστικής πράξης – της παραγωγής – απ’ό,τι τη στιγμή της πρόσληψης . ανάμεσα στα δύο αυτά χρονικά σημεία, παράγοντες κοινωνικοί, αισθητικοί κ.ά. είναι δυνατόν να τροποποιήσουν την αντίληψη (perception) σχετικά με το κύριο όνομα.

33