«Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global...

76
ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Transcript of «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global...

Page 1: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Page 2: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως
Page 3: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Page 4: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»Ζήνωνος Ελεάτου 10, 15123 Μαρούσι

www.hamogelo.gr

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΚΔΟΤΗΣ Βαγγέλης Παπαλιός

ΒUSINESS DEVELOPMENT MANAGERKωνσταντίνος Παπαλιός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Βασίλης Θυμιανός

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΘεοδώρα Κούλη

DIRECTION BUSINESS NETWORKΜικράς Ασίας 43 | 152 33 | ΧαλάνδριT: 210.77.12.400 | F: 210.77.13.343

e-mail: info@dire ction.gr www.dire ction.gr

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Λ. Κηφισίας 294 & Ναυαρίνου 27,Χαλάνδρι 152 32

Τ: 216 100 5121 | F: 216 100 5101E: [email protected]

www.pressious.com

4

Page 5: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Περιεχόμενα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΜΕ ................................................................................................................ 6

ΜΉΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ........................................................................................................................................................ 9

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΉΝ ΕΚΘΕΣΉ ................................................................................................................................................ 10Προφίλ έκθεσης .........................................................................................................................................................................................10Στοιχεία επικοινωνίας ...............................................................................................................................................................................10

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ....................................................................................................................................................... 11Προφίλ ...........................................................................................................................................................................................................11Οργανόγραμμα Κεντρική Διοίκηση ....................................................................................................................................................14Tι κάνουμε ....................................................................................................................................................................................................16Η αποστολή μας .........................................................................................................................................................................................17Το όραμά μας ..............................................................................................................................................................................................17Οι αξίες μας ..................................................................................................................................................................................................17Κώδικας Δεοντολογίας ...........................................................................................................................................................................18Προγράμματα και νέα έργα ..................................................................................................................................................................19

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ ............................................................................................................ 22«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διεθνώς .................................................................................................................................................24«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ελλάδα ........................................................................................................................................25Πιστοποιήσεις .............................................................................................................................................................................................26Χαμογελάμε μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη.................................................................................................................................27Ανάλυση Ουσιαστικότητας ....................................................................................................................................................................30Χάρτης ουσιαστικότητας ........................................................................................................................................................................31Ουσιαστικά θέματα ...................................................................................................................................................................................32Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) ................................................................................33

ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΓΟΡΑ ............................................................................................................................................................... 35Ηθική και ακεραιότητα ...........................................................................................................................................................................35Ηθική εύρεση πόρων (Fundraising) ...................................................................................................................................................36Πώς αξιολογούμε την προσέγγισή μας ............................................................................................................................................37Ετήσια έσοδα ανά κατηγορία ...............................................................................................................................................................39Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων .........................................................................40

ΓΙΑ ΤΉΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ .......................................................................................................................................................... 41Πυλώνες δράσεων .....................................................................................................................................................................................41Γενικές υπηρεσίες του Οργανισμού για την πρόληψη .................................................................................................................42Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της Βίας .............................................................................43Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Εξαφάνισης .....................................................................................48Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Υγείας ................................................................................................52Δράσεις αντιμετώπισης στον τομέα της Φτώχειας ......................................................................................................................58Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στα Σπίτια του «Χαμόγελου» ..........................................................................................................62

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ............................................................................................................................................ 64Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες ..................................................................................................................................................64

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ .......................................................................................................................................................... 66Οι εργαζόμενοι ..........................................................................................................................................................................................66Ενδεικτικές εκπαιδεύσεις εντός του 2017 .........................................................................................................................................68Οι εθελοντές μας ........................................................................................................................................................................................70

ΠΙΝΑΚΑΣGRI .................................................................................................................................................................... 72 5

Page 6: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΜΕ

Εργαζόµενοι

Εθελοντές

Κοινωνικές Δράσεις

39.897 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Βίας

26.298 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Υγείας

900 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Εξαφάνισης

17.784 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Φτώχειας

5.886 παιδιά απασχολήθηκαν στον χώρο Δημιουργικής Απασχόλησης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

νέες δράσεις και υποδομές για τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα

}Παιδιατρική Κατ΄οίκον Νοσηλεία σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο, }Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης (Κ.Α.Κ.Ε.) στο Ηράκλειο Κρήτης, }Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης (Κ.Α.Κ.Ε.) στην Καβάλα,}Σπίτι για παιδιά θύματα Βίας στην Καβάλα

κλήσεις έλαβαν οι τρεις Γραμμές Υποστήριξης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, Ευρωπαϊκή Γραμμή υποστήριξης Παιδιών 116111)

263.863

4 5 σημαντικές διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

4 νέες σημαντικές συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό

326.942

3.918 ώρες εθελοντικής προσφοράς

εθελοντές

παιδιά και τις οικογένειές τους στήριξε ο Οργανισμός το 2017. Αναλυτικότερα:90.765

«ΜΕΝΕΙ ΜΥΣΤΙΚΟ» Πανελλαδική καμπάνια ενάντια στη Σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών

διαφορετικές ειδικότητες25

εργαζόμενοι478

Διοργάνωση του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου ενάντια στο Σχολικό Εκφοβισμό

Στοιχεία που µας κάνουν να Χαµογελάµε 2017

εκπαιδεύσεις διαφορετικών θεματικών 32

Εκπαιδεύσεις

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

6

[GRI 102-7]

Page 7: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

Εργαζόµενοι

Εθελοντές

Κοινωνικές Δράσεις

39.897 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Βίας

26.298 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Υγείας

900 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Εξαφάνισης

17.784 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Φτώχειας

5.886 παιδιά απασχολήθηκαν στον χώρο Δημιουργικής Απασχόλησης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

νέες δράσεις και υποδομές για τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα

}Παιδιατρική Κατ΄οίκον Νοσηλεία σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο, }Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης (Κ.Α.Κ.Ε.) στο Ηράκλειο Κρήτης, }Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης (Κ.Α.Κ.Ε.) στην Καβάλα,}Σπίτι για παιδιά θύματα Βίας στην Καβάλα

κλήσεις έλαβαν οι τρεις Γραμμές Υποστήριξης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, Ευρωπαϊκή Γραμμή υποστήριξης Παιδιών 116111)

263.863

4 5 σημαντικές διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

4 νέες σημαντικές συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό

326.942

3.918 ώρες εθελοντικής προσφοράς

εθελοντές

παιδιά και τις οικογένειές τους στήριξε ο Οργανισμός το 2017. Αναλυτικότερα:90.765

«ΜΕΝΕΙ ΜΥΣΤΙΚΟ» Πανελλαδική καμπάνια ενάντια στη Σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών

διαφορετικές ειδικότητες25

εργαζόμενοι478

Διοργάνωση του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου ενάντια στο Σχολικό Εκφοβισμό

Στοιχεία που µας κάνουν να Χαµογελάµε 2017

εκπαιδεύσεις διαφορετικών θεματικών 32

Εκπαιδεύσεις

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

7

Page 8: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΜΉΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ[GRI 102-14]

Αγαπητές αναγνώστριες, Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας καλωσορίζω στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για το έτος 2017, που συντάχθηκε με την καθοριστική υποστήριξη της ΕΥ Ελλάδας και έλαβε υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως ορίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ένας ιδιαίτερα εξωστρεφής Οργανισμός που σταθερά, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, επιδιώκει συνεχή διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη του, τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα του έργου του.

Με την πεποίθηση ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν ανήκει σε λίγους αλλά είναι το αποτέλεσμα της κοινής και συντονισμένης προσπάθειας και συμβολής πολλών διαφορετικών ανθρώπων και φορέων, διαχρονικά ο Οργανισμός μας στο πνεύμα της λογοδοσίας και της διαφάνειας δημοσιοποιεί ετησίως τα οικονομικά του στοιχεία και τα στατιστικά στοιχεία των κοινωνικών του δράσεων.

Η διαδικασία σύνταξης της Έκθεσης, μας έδωσε την ευκαιρία να ανοίξουμε για μία ακόμα φορά έναν διάλογο με τα ενδιαφερόμενά μας μέρη και να αναδείξουμε μέσω αυτού τα ουσιαστικά θέματα για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όπως οι ίδιοι τα αντιλαμβάνονται και τα αξιολογούν. Τα εννέα πιο ουσιαστικά θέματα όπως αυτά προέκυψαν ενίσχυσαν και επιβεβαίωσαν τη στρατηγική του που ακολουθούμε και παράλληλα θα καθορίσουν τα επόμενα βήματά μας.

Η ηθική και ακεραιότητα, η ηθική εύρεση πόρων (fundraising), η οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων, αποτέλεσαν τα τρία θέματα που αναδείχτηκαν ως πιο ουσιαστικά, γεγονός που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις προτεραιότητες που θέτουμε.

Φυσικά οι δράσεις μας, η ουσία του έργου μας, οι υπηρεσίες που παρέχουμε δωρεάν σε κάθε παιδί και οικογένεια στην Ελλάδα στους κρίσιμους τομείς της Βίας, της Υγείας, της Εξαφάνισης και της Φτώχειας, ομοίως αναδείχτηκαν ως ουσιαστικά θέματα γεγονός σημαντικό και σύμφωνο με την αντίληψή μας.

Το 2017 ήταν μία δύσκολη αλλά ιδιαίτερα εποικοδομητική χρονιά για «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Χάρη στην υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας, ο Οργανισμός μας κατάφερε να στηρίξει 90.765 παιδιά και τις οικογένειές τους παρέχοντας εξατομικευμένα την υποστήριξη που είχαν ανάγκη. Αναλυτικότερα υποστηρίξαμε 39.897 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Βίας, 26.298 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Υγείας, 900 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Εξαφάνισης και τέλος 17.784 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Φτώχειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας που λειτουργούμε (Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, Ευρωπαϊκή Γραμμή υποστήριξης Παιδιών 116111) έλαβαν συνολικά 263.863, κατά προσέγγιση 723 κλήσεις την ημέρα.

Παρά τις δυσκολίες, πιστοί στην Αποστολή μας και πάντα χάρη στην υποστήριξη από ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς, το 2017 προχωρήσαμε στην υλοποίηση τεσσάρων νέων ουσιαστικών δράσεων και υποδομών για τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

8

Page 9: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΜΉΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥΜΉΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Θέσαμε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα Παιδιατρική Κατ΄οίκον Νοσηλεία σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο, λειτουργήσαμε δύο νέα Κέντρα Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης (Κ.Α.Κ.Ε.) στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Καβάλα, ενώ με στόχο την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος σε παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας λειτουργήσαμε ένα ακόμα Σπίτι στην Καβάλα.

Κάθε διάκριση μας ενδυναμώνει να συνεχίσουμε, το 2017 όμως λάβαμε μία από τις σημαντικότερες στην πορεία των 22 χρόνων μας. Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου από την DG ECHO και αξιολόγησης στους τομείς της Διοικητικής επάρκειας, Οικονομικής Διαχείρισης και Επάρκειας, Τεχνικής Επάρκειας, καθώς και Εμπειρίας και Αποτελεσμάτων, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έγινε επίσημος εταίρος με την υπογραφή Framework Partnership Agreement (FPA).

Δραστηριοποιούμενοι στον τομέα της Παιδικής Προστασίας και πάντα στην πρώτη γραμμή, το 2017 θέλοντας να ενημερώσουμε και να κινητοποιήσουμε την κοινωνία πραγματοποιήσαμε, υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, πανελλαδική καμπάνια ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών με τον τίτλο «Μένει Μυστικό». Στο πλαίσιο της καμπάνιας διοργανώσαμε –μεταξύ άλλων- εννέα Συναντήσεις Εργασίας πανελλαδικά με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων θεσμικών φορέων. Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις παραδόθηκαν στην Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι η αφοσίωση τόσο των εργαζομένων μας όσο και των εθελοντών μας υπήρξε και το 2017 καθοριστικός παράγοντας στην υλοποίηση του έργου μας. Χωρίς τη συμβολή τους σίγουρα οι δυνατότητές μας θα ήταν πολύ περιορισμένες. Ενδυναμώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό μας και επενδύοντας σε αυτό, το 2017 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 32 εκπαιδεύσεις διαφορετικών θεματικών.

Εξίσου όμως καθοριστική είναι και η εμπιστοσύνη, η συμμετοχή και έμπρακτη υποστήριξη του έργου μας από την ελληνική κοινωνία, χάρη στην οποία συνεχίζουμε.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το 1995 παραμένει πιστό στο όραμα του 10χρονου Ιδρυτή του Ανδρέα και πάντα -με γνώμονα την κάλυψη των πολύπλευρων αναγκών των παιδιών στην Ελλάδα- αναπτύσσεται υλοποιώντας δράσεις και παρέχοντας υπηρεσίες, δωρεάν, πανελλαδικά σε κάθε παιδί ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα.

Ευχόμαστε μέσα από την παρούσα Έκθεση να γνωρίσετε καλύτερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το έργο, τις δυσκολίες και τις σημαντικότερες στιγμές μας. Καλούμε όλες και όλους, να γίνετε κοινωνοί της προσπάθειά μας.

Με την παρουσίαση της Έκθεσης, επιβεβαιώνουμε την πίστη και ελπίδα μας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη, επιδιώκοντας ένα καλύτερο αύριο για όλους μας και ιδιαίτερα για τα παιδιά.

Καλή ανάγνωση.

Κώστας Γιαννόπουλος

Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

9

Page 10: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΉΝ ΕΚΘΕΣΉ[GRI 102-50] [GRI 102-51] [GRI 102-52] [GRI 102-53]

[GRI 102-54] [GRI102-55] [GRI 102-56]

Προφίλ έκθεσηςΗ παρούσα ετήσια έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης αφορά στην περίοδο 01/01/2017 έως 31/12/2017 και έχει συνταχθεί σε συμφωνία με τη βασική επιλογή (Core) των Προτύπων GRI για τη σύνταξη εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη το κλαδικό συμπλήρωμα για Μ.Κ.Ο. των Κατευθυντήριων Οδηγιών GRI G4. Στόχος της έκδοσης είναι να ενημερώσουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον τρόπο ανταπόκρισής μας στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, καθώς και να δημοσιοποιήσουμε τη συνεισφορά μας σε σημαντικούς στόχους Bιώσιμης Aνάπτυξης, στο πλαίσιο της Agenda 2020 των Ηνωμένων Εθνών, όπως ενδεικτικά οι Στόχοι 3 «Υγεία και ευημερία», 8 «Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη» και 16 «Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί». Ο προηγούμενος Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης εκδόθηκε το 2011.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό του περιεχομένου και τη διαδικασία ανάλυσης της ουσιαστικότητας των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην έκθεση, είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης» στη σελίδα 31. Ο Πίνακας Περιεχομένων GRI βρίσκεται στις σελίδες 72-74.

Η παρούσα έκθεση δεν περιλαμβάνει ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση.

H παρούσα Έκθεση έχει συνταχθεί με την υποστήριξη του τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης (CCaSS) της EY Ελλάδας.

Στοιχεία επικοινωνίαςΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Τμήμα Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 210-3306140

E-mail: [email protected]

10

Page 11: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ[GRI 102-1] [GRI 102-3] [GRI 102-4] [GRI 102-5] [GRI 102-7] [GRI 102-45]

Προφίλ«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ιδρύθηκε το 1995 από τον 10χρονο Ανδρέα Γιαννόπουλο, ο οποίος λίγο πριν φύγει από τη ζωή, εξέφρασε στο ημερολόγιό του την επιθυμία να δημιουργηθεί ένας σύλλογος για να έχουν όλα τα παιδιά όσα ο ίδιος είχε απλόχερα: αγάπη, στοργή, ενδιαφέρον, σεβασμό.

Το όνειρο του 10χρονου Ανδρέα έγινε πραγματικότητα και σήμερα ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έχοντας αναγνωριστεί διεθνώς, με όραμα «το Χαμόγελο κάθε παιδιού», υλοποιεί πανελλαδικά, 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, αποτελεσματικές και άμεσες δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση συγκεκριμένων φαινομένων που απειλούν τα παιδιά.

Μέχρι σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει στηρίξει περισσότερα από 1.350.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. Παιδιά θύματα κάθε μορφής βίας, παιδιά θύματα εξαφάνισης, παιδιά με προβλήματα υγείας, παιδιά που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας, έχουν δεχθεί βοήθεια από τον Οργανισμό.

Η νομική υπόσταση είναι σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν έχει θυγατρικές. Ο Οργανισμός στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με την πολύτιμη υποστήριξη εθελοντών, ενώ στηρίζεται στους πολίτες και τις εταιρείες, οι οποίοι εμπιστευόμενοι το έργο του, το στηρίζουν έμπρακτα μέσω δωρεών και χορηγιών.

11

Page 12: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΛΕΙΣ

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Αίγιο

Κέρκυρα

Τρίπολη

Κυλλήνη

Χαλκίδα

Λάρισα

Χανιά

Γύθειο

Ηράκλειο

Μυτιλήνη

Αγρίνιο

Πάτρα

Πύργος

Καβάλα

Κόρινθος

Τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού βρίσκονται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Μαρούσι, στη διεύθυνση: Ζήνωνος Ελεάτου 10, 15124.

12

Page 13: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΈΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΈΧΈΙ ΏΣ ΈΞΗΣ:

ΠΡΟΈΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΈΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ΓΈΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ: Χρήστος Καμμιλάτος, Γιατρός

ΤΑΜΙΑΣ: Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Αντιστράτηγος ε.α. Π.Σ.

ΜΈΛΟΣ: Ευαγγελία Μαλαμάκη, Μαθηματικός

ΜΈΛΟΣ: Βασίλειος Ορφανός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ΜΈΛΟΣ: Ελευθέριος Αναστασάκης, Χημικός

ΑΝΑΠΛΗΡΏΜΑΤΙΚΟ ΜΈΛΟΣ: Ευαγγελία Καρπουζοπούλου, Νηπιαγωγός

ΑΝΑΠΛΗΡΏΜΑΤΙΚΟ ΜΈΛΟΣ: Αικατερίνη Χούπη, Διαφημίστρια, Σχεδιάστρια

ΑΝΑΠΛΗΡΏΜΑΤΙΚΟ ΜΈΛΟΣ: Αικατερίνη Κοσκινά, Ιστορικός Τέχνης, Μουσειολόγος

ΈΠΙΤΙΜΟ ΜΈΛΟΣ: Χρυσούλα Μυλωνά, τ. Εισαγγελέας Ανηλίκων

ΈΠΙΤΙΜΟ ΜΈΛΟΣ: Βασίλειος Μαρκής, τ. Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου

13

Page 14: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Οργανόγραμμα Κεντρική Διοίκηση[GRI 102-18]

14

Page 15: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

15

Page 16: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Tι κάνουμε [GRI 102-2] [GRI 102-6] [GRI 102-7]

Οι υπηρεσίες του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνονται στο σύνολο των παιδιών που διαμένουν στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα ή θρήσκευμα και παρέχονται δωρεάν, πανελλαδικά, 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο.

Οι τέσσερις βασικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι: Βία, Υγεία, Εξαφάνιση και Φτώχεια.

Πλήθος δράσεων υλοποιούνται σε κάθε τομέα, με στόχο την πρόληψη των φαινόμενων, την αντιμετώπισή τους και αποκλειστικά στον τομέα της Βίας και τη θεραπεία.

Παράλληλα, το δίκτυο υπηρεσιών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όπως είναι λογικό, απευθύνεται και στους γονείς/κηδεμόνες, παρέχοντας την υποστήριξη που χρειάζονται για την ομαλή πορεία στη διαχείριση κάθε θέματος που άπτεται των παιδιών.

16

Page 17: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Η αποστολή, οι αξίες και το όραμα του Οργανισμού προκύπτουν από την ιδρυτική συνθήκη του, που δεν είναι άλλη από το προσωπικό ημερολόγιο του δεκάχρονου ιδρυτή Ανδρέα Γιαννόπουλου.

Η αποστολή μας■ Πανελλαδικά

■ 365 ημέρες το χρόνο

■ 24 ώρες την ημέρα

■ Υπηρεσίες για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα

■ Δράσεις πρόληψης για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα για την αποφυγή των φαινομένων Βίας, των περιστατικών εξαφάνισης καθώς και την παροχή ιατρικών προληπτικών εξετάσεων

■ Δράσεις παρέμβασης για παιδιά θύματα κάθε μορφής βίας, παιδιά που εξαφανίζονται, παιδιά με προβλήματα υγείας, παιδιά που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας

■ Δράσεις θεραπείας για παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας

Το όραμά μας■ Το Χαμόγελο κάθε Παιδιού

Οι αξίες μας[GRI 102-16]

■ Φροντίδα

■ Ισότητα

■ Αξιοπρέπεια

■ Αγάπη

■ Ανιδιοτέλεια

■ Ευελιξία

■ Πρωτοπορία

■ Σεβασμός

■ Συμμετοχή

■ Συνέπεια

■ Συνεργασία

17

Page 18: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Κώδικας Δεοντολογίας [GRI 102-16]

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις των εργαζομένων του και διανέμεται υποχρεωτικά σε όλους.

Η γνώση και η αποδοχή του Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση της πρόσληψης των εργαζομένων και επιδρά σημαντικά και καθοριστικά στην επαγγελματική δραστηριότητα/απασχόληση όλων, ενώ η δέσμευσή τους να συμπεριφέρονται με δεοντολογικό τρόπο, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει σκοπό τη διασφάλιση και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που προστατεύει και στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και συγχρόνως περιγράφει και οριοθετεί τις προδιαγραφές της συμπεριφοράς και των ενεργειών των ατόμων που εργάζονται στον Οργανισμό.

Κατά την πρόσληψη, ο κάθε νέος εργαζόμενος ακολουθεί έναν κύκλο σφαιρικής ενημέρωσης για τις δράσεις του Οργανισμού, που περιλαμβάνει επισκέψεις και ατομικές εκπαιδεύσεις διάρκειας 3 ημερών. Ακολουθεί εξειδικευμένος κύκλος εκπαίδευσης στον τομέα που θα απασχοληθεί, διάρκειας από δύο έως τρεις εβδομάδες.

Αναφορικά με τη διαχείριση των εθελοντών υπάρχει αντίστοιχος Κώδικας Δεοντολογίας, που στόχο έχει να είναι αποτελεσματικό και επωφελές το έργο των εθελοντών και να καταγραφούν οι όροι και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα συνεργαστούν με τον Οργανισμό.

Η γνώση και η αποδοχή του Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση της απασχόλησης των εθελοντών και επιδρά σημαντικά και καθοριστικά στη δραστηριότητα όλων των αυτοβούλως απασχολουμένων εθελοντών στον Οργανισμό, ενώ η δέσμευσή τους να συμπεριφέρονται με δεοντολογικό τρόπο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την παροχή ποιοτικών εθελοντικών υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δραστηριότητας παρέχεται εποπτεία και αξιολόγηση.

18

Page 19: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Προγράμματα και νέα έργα [GRI 102-10]

Το 2017, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανέπτυξε περαιτέρω κάποιες από τις υφιστάμενες δράσεις του, ενώ υλοποίησε και μία νέα: την Παιδιατρική Κατ΄ οίκον Νοσηλεία.

Αναλυτικότερα:

■ «Παιδιατρική Κατ΄ οίκον Νοσηλεία», σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει σε κάθε παιδί με πρόβλημα υγείας και την οικογένειά του, υλοποιεί το Πρόγραμμα Παιδιατρική Κατ’ οίκον Νοσηλεία.

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας και στην πλειονότητά τους αδυνατούν να μετακινηθούν.

Εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών υγείας του Οργανισμού, με κινητή ιατρική μονάδα, πραγματοποιεί επισκέψεις στο σπίτι του παιδιού, όπου παρέχεται:

��Ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, υπό την καθοδήγηση των θεραπόντων ιατρών και των διευθυντών κλινικών των παιδιατρικών νοσοκομείων.

��Κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών με προβλήματα υγείας και των οικογενειών τους.

��Δημιουργική απασχόληση παιδιών στο σπίτι.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΈΙΝΑΙ:

��Η εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας και τις οικογένειές τους.

��Η υποστηρικτική βοήθεια στο οικογενειακό περιβάλλον.

��Η εκπαίδευση των γονέων του παιδιού που νοσεί.

��Η μείωση κινδύνου προσβολής των παιδιών από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

��Λιγότερη ταλαιπωρία για το παιδί και την οικογένεια από τις συχνές μετακινήσεις στο νοσοκομείο.

��Η μείωση των κλήσεων στο ΕΚΑΒ.

��Η διευκόλυνση του έργου των γιατρών και των νοσηλευτών που ζητούν τη συνδρομή του συλλόγου μας.

��Η αποσυμφόρηση και καλύτερη αξιοποίηση των νοσοκομειακών κλινών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί τη δράση Παιδιατρική Κατ’ οίκον Νοσηλεία σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και την Γ΄ Παιδιατρική Κλινική

του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης.

19

Page 20: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

■ Κέντρα Άμεσης Κοινωνικής Έπέμβασης (ΚΑΚΈ) στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Καβάλα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτούργησε Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης στο Ηράκλειο και στην Καβάλα, αναπτύσσοντας έτσι τη δράση του στην Κρήτη και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αντίστοιχα. Σήμερα λειτουργούν δύο Κέντρα Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης, στα Χανιά και στο Ηράκλειο, καλύπτοντας τις ανάγκες των παιδιών σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης.

■ Σπίτι στην Καβάλα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτούργησε ένα ακόμα Σπίτι για θύματα κάθε μορφής Βίας, στην Καβάλα.

■ Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Πανελλαδική καμπάνια ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών με τίτλο «Μένει Μυστικό», υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΔΙΑΚΡΙΣΈΙΣ

��Αναγνώριση του Οργανισμού ως επίσημου συνεργάτη της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανθρωπιστική Βοήθεια (DG ECHO).

��Πιστοποίηση ISO από την TÜV Hellas.

��Βραβείο Bravo Sustainability Award 2017 για την πανελλαδική δράση της Προληπτικής Ιατρικής.

��Βραβείο Bravo Sustainability Award 2017 για τη συμμετοχή των εθελοντών στη δράση του Οργανισμού.

��Διάκριση Bravo Sustainability 2017 για τις υπηρεσίες του Οργανισμού στον τομέα της Βίας.

Bravo Sustainability Awards 2017

20

Page 21: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΣΥΝΈΡΓΈΙΈΣ

��Συμβολή στη θετική αξιολόγηση της Ελλάδας για τις πολιτικές πρόληψης και καταπολέμησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (7ος γύρος αξιολόγησης των κρατών-μελών της Ε.Ε.).

��Συμβολή του Οργανισμού στην υιοθέτηση πολιτικής διακήρυξης του ΟΗΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων (Trafficking).

��Συμμετοχή και προώθηση πανευρωπαϊκής καμπάνιας #LostinMigration - προώθηση συστάσεων στους υπουργούς Μεταναστευτικής Πολιτικής των κρατών-μελών της Ε.Ε.

��Συνεργασία στον τομέα της Παιδικής Προστασίας με τον μεγαλύτερο γαλλικό φορέα για τα παιδιά Apprentis D’ Auteuil.

Συνεργασία στον τομέα της Παιδικής Προστασίας με τον μεγαλύτερο γαλλικό φορέα για τα παιδιά APPRENTIS D’ AUTEUIL.

Παράδοση στην Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας των αποτελεσμάτων και των προτάσεων του Οργανισμού για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του φαινομένου της Σεξουαλικής Κακοποίησης των Παιδιών, όπως προέκυψαν

από την πανελλαδική καμπάνια «Μένει Μυστικό».

21

Page 22: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ[GRI 102-12] [GRI 102-13]

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει και υποστηρίζει δράσεις τρίτων που αφορούν στην παιδική προστασία.

Κατά βάση, αυτές αποτελούν πρωτοβουλίες διεθνών φορέων και οργανισμών στους οποίους «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει ενεργά. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής:

� Πανευρωπαϊκή καμπάνια «Μιλώντας για όσα δεν μπορούν να ειπωθούν», πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα εξαφανισμένα και υπό εκμετάλλευση παιδιά, Ιανουάριος 2017.

��Missing Children Europe, καμπάνια ενημέρωσης και ενέργειες συνηγορίας προς τον Έλληνα υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής για την προστασία των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, Ιανουάριος 2017.

� Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου: Διοργάνωση εκδήλωσης στην Ελλάδα, 6 Φεβρουαρίου 2017.

��Ευρωπαϊκή Ημέρα Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112, Δίκτυο Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης (ΕΕΝΑ): Δελτίο Τύπου και συμμετοχή σε διεθνή καμπάνια socialmedia, 11 Φεβρουαρίου 2017.

��Διεθνής Ημέρα Τηλεφωνικών Γραμμών Βοήθειας για τα Παιδιά, Διεθνές Δίκτυο για τις Τηλεφωνικές Γραμμές Βοήθειας για τα Παιδιά (ChildHelpline International): Δελτίο Τύπου και συμμετοχή σε διεθνή καμπάνια socialmedia, 17 Μαΐου 2017.

��Παγκόσμιο Σχέδιο του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, Υιοθέτηση Πολιτικής Διακήρυξης: Συμμετοχή με φυσική παρουσία στην έδρα του ΟΗΕ, Νέα Υόρκη, Ιούνιος και Σεπτέμβριος 2017.

��Παγκόσμια Ημέρα για τους Πρόσφυγες- ΟΗΕ: - Δελτίο Τύπου και συμμετοχή σε καμπάνια social media, 20 Ιουνίου 2017.

��Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων - ΟΗΕ: Δελτίο Τύπου και συμμετοχή σε διεθνή καμπάνια social media, 20 Ιουλίου 2017.

��Παγκόσμια Ημέρα για τη Νεολαία - ΟΗΕ: Δελτίο Τύπου και συμμετοχή σε καμπάνια social media, 12 Αυγούστου 2017.

��Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας, ΟΗΕ: Συμμετοχή μέσω social media, 17 Οκτωβρίου 2017.

��Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού - ΟΗΕ: Δελτίο Τύπου και συμμετοχή σε διεθνή καμπάνια social media, 20 Νοεμβρίου 2017.

��Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού - ΟΗΕ: Δελτίο Τύπου, 5 Δεκεμβρίου 2017.

��Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, United Nations Children’s Fund: Ολοκλήρωση καμπάνιας ενάντια στη Σεξουαλική Κακοποίηση «Μένει Μυστικό», επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο και παράδοση αποτελεσμάτων καμπάνιας «Μένει Μυστικό» στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, 11 Δεκεμβρίου 2017.

��Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη - ΟΗΕ: Συμμετοχή σε διεθνή καμπάνια social media, 18 Δεκεμβρίου 2017.

22

Page 23: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναπτύσσει συνεργασίες στην Ελλάδα και διεθνώς, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον τομέα της Παιδικής Προστασίας.

Επίσης, ο Οργανισμός συνυπογράφει σύμφωνα συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την αποτύπωση και θεσμοθέτηση κοινών δράσεων.

23

Page 24: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διεθνώς «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με αποκλειστικό γνώμονα την παροχή βοήθειας σε παιδιά, στην Ελλάδα και διεθνώς, έχει ως θεμελιώδη αρχή τις διεθνείς συνεργασίες με οργανώσεις, κυβερνητικές ή μη-κυβερνητικές, με παρεμφερείς στόχους και αξίες. Οι συνεργασίες και τα δίκτυά μας με ευρωπαϊκούς καθώς και διεθνείς οργανισμούς έχουν απώτερο σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών προς όφελος των παιδιών στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αναλυτικότερα:

Εταίρος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO)

Funded byEuropean Union

Civil Protection and Humanitarian Aid

Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκπροσώπηση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112

Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τα Παιδιά

Μέλος στο Διεθνές Δίκτυο για τις Γραμμές Βοήθειας για Παιδιά

Μέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού

Μέλος του Εθνικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (ΗΠΑ)

Μέλος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά

Μέλος στο Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά

Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Οργανισμό Apprentis D’ Auteuil, τον μεγαλύτερο φορέα παιδικής προστασίας στη Γαλλία24

Page 25: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ελλάδα«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαχρονικά στηρίζει τους θεσμούς. Το σύνολο των υπηρεσιών και δράσεων που υλοποιεί, τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων θεσμικών φορέων. Παράλληλα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προωθεί τις συνέργειες με τους θεσμικούς, εθελοντικούς και ιδιωτικούς φορείς, έχοντας την πεποίθηση ότι η ένωση δυνάμεων μπορεί να φέρει ουσιαστικά και απτά αποτελέσματα. Πιο κάτω παρατίθενται οι φορείς με τους οποίους ο Οργανισμός έχει συνάψει Σύμφωνα και Μνημόνια Συνεργασίας.

��Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων

��Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

��Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

��Υπουργείο Υγείας

��Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

��Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

��Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

��Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

��Περιφέρεια Αττικής

��Δήμος Θεσσαλονίκης

��Πρεσβεία Γαλλίας

��Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

��Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Γ΄ Παιδιατρική Κλινική του ΑΠΘ

��Πανεπιστήμιο Κρήτης

��Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας

��Ελληνική Ψυχιατροδικαστική Εταιρεία

��Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

��Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

��251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

��ΕΚΑΒ

��Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας

��Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

��Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών

��Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

��Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας

��Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας

��Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων

25

Page 26: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΠιστοποιήσειςΑποτελεί πάγιο αίτημα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η ανάγκη πιστοποίησης των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Παιδικής Προστασίας. Παρακάτω οι πιστοποιήσεις που έχει λάβει ο Οργανισμός από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τις δράσεις που υλοποιεί.

��Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001:2015

��Δήλωση Πιστοποίησης για την Πολιτική Ποιότητας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

��Ένταξη στο Εθνικό Μητρώο μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

��Απόφαση αναγνώρισης ως Οργανισμός Κοινής Ωφελείας (ANBI-AlgemeenNutBeoogdeInstelling) στην Ολλανδία

��Πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

��Πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000

��Εκχώρηση από την ΕΕΤΤ του αριθμού 19810

��Εκχώρηση από την ΕΕΤΤ της Ευρωπαϊκής Γραμμής για την Υποστήριξη Παιδιών 116111

��Εκχώρηση από την ΕΕΤΤ της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000

��Αναφορά των Ηνωμένων Εθνών στην οποία «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αξιολογείται ως μία από τις δύο καλές πρακτικές στον τομέα της Παιδικής Προστασίας στην Ελλάδα

��Εγγραφή στο Μητρώο Μ.Κ.Ο. του Υπουργείο Εξωτερικών

��Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοποικού Χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας

26

Page 27: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Χαμογελάμε μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη[GRI 102-40] [GRI 102-42] [GRI 102-43] [GRI 102-44]

Ο Οργανισμός μας ορίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδέχεται να επηρεάζονται σημαντικά από τις δραστηριότητές του ή όσους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητά του να εφαρμόσει τη στρατηγική του και να επιτύχει τους στόχους του.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν βασικό πυλώνα της λειτουργίας μας και η διαβούλευση μαζί τους είναι αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας, κάτι που μας βοηθάει να ανταποκρινόμαστε με καλύτερο και πιο άμεσο τρόπο στις ανάγκες τους.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τις βασικές μεθόδους διαβούλευσης, τη συχνότητα διαβούλευσης, καθώς και τα θέματα που τους απασχόλησαν περισσότερο κατά την περίοδο αναφοράς.

27

Page 28: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΈΝΔΙΑΦΈΡΟΜΈΝΑ ΜΈΡΗ

ΜΈΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΈΥΣΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΈΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΘΈΜΑΤΑ ΈΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ

ΕργαζόμενοιΕ-mail/τηλεφωνικά/συναντήσεις

Συνεχής - Κατά περίπτωση

� Ηθική και ακεραιότητα� Ηθική εύρεση πόρων (fundraising)� Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης

και θεραπείας στον τομέα της Βίας � Υγεία, ασφάλεια και ευεξία

στα Σπίτια του «Χαμόγελου»� Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη

κατανομή και διαχείριση πόρων

ΕθελοντέςΕ-mail/τηλεφωνικά/συναντήσεις

Κατά περίπτωση

� Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της Βίας

� Ηθική και ακεραιότητα� Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης

στον τομέα της Εξαφάνισης � Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης

στον τομέα της Φτώχειας� Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης

στον τομέα της Υγείας

Μέλη

Ε-mail/τηλεφωνικά/Ετήσια Γενική Συνέλευση

1 φορά ετησίως

� Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στην εργασία� Υγεία, ασφάλεια και ευεξία

στα Σπίτια του Χαμόγελου� Απασχόληση� Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη

κατανομή και διαχείριση πόρων� Ηθική και ακεραιότητα

Ωφελούμενοι (παιδιά και ενήλικες)

Ε-mail/τηλεφωνικά/συναντήσεις

Κατά περίπτωση

� Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Εξαφάνισης

� Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της Βίας

� Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Φτώχειας

� Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Υγείας

Συνεργάτες και προμηθευτές

Ε-mail/τηλεφωνικά/συναντήσεις

Κατά περίπτωση

� Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Εξαφάνισης

� Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων

� Ηθική εύρεση πόρων (fundrairising)� Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης

στον τομέα της Υγείας

Χορηγοί/υποστηρικτές (επιχειρήσεις, ιδιώτες)

Ε-mail/τηλεφωνικά/συναντήσεις

5 φορές ετησίως

� Ηθική και ακεραιότητα� Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη

κατανομή και διαχείριση πόρων� Ηθική εύρεση πόρων (fundrairising)� Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης

και θεραπείας στον τομέα της Βίας� Υγεία, ασφάλεια και ευεξία

στα Σπίτια του «Χαμόγελου»28

Page 29: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΈΝΔΙΑΦΈΡΟΜΈΝΑ ΜΈΡΗ

ΜΈΘΟΔΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΈΥΣΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΈΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΘΈΜΑΤΑ ΈΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ

Πολιτεία/θεσμικοί φορείς

Ε-mail/τηλεφωνικά/συναντήσεις

Συνεχής - Κατά περίπτωση

� Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της Βίας

� Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Εξαφάνισης Υπογραφή Συμφώνων Συνεργασίας

� Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στα Σπίτια του Χαμόγελου

� Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Υγείας

� Αποτελεσματική συνεργασία με άλλους φορείς

Εθελοντικοί φορείς και οργανισμοί

Ε-mail/τηλεφωνικά/συναντήσεις/ συνέδρια

1 φορά ετησίως - Κατά περίπτωση

� Ηθική και ακεραιότητα� Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης

στον τομέα της Εξαφάνισης� Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες� Ηθική εύρεση πόρων (fundrairising)

Επιστημονική κοινότητα

Ε-mail/τηλεφωνικά/συναντήσεις/ συνέδρια

1 φορά ετησίως - Κατά περίπτωση

� Ηθική και ακεραιότητα� Υγεία, ασφάλεια και ευεξία

στα Σπίτια του Χαμόγελου� Κατάρτιση και εκπαίδευση των

εργαζομένων� Οικονομική σταθερότητα

και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων

� Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της Βίας

ΜΜΕ

Ε-mail/τηλεφωνικά/Συνεντεύξεις Τύπου

Συνεχής - Κατά περίπτωση

� Ηθική και ακεραιότητα� Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης

στον τομέα της Εξαφάνισης � Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης

και θεραπείας στον τομέα της Βίας� Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη

κατανομή και διαχείριση πόρων

Τοπική και ευρύτερη κοινωνία

Εκδηλώσεις, παρουσία στα ΜΜΕ

Συνεχής - Κατά περίπτωση

� Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Εξαφάνισης

� Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της Βίας

� Ηθική και ακεραιότητα� Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης

στον τομέα της Φτώχειας� Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη

κατανομή και διαχείριση πόρων

29

Page 30: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ανάλυση Ουσιαστικότητας[GRI 102-11] [GRI 102-46] [GRI 102-47]

Προκειμένου να προσδιορίσει τα πιο ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έχοντας ως γνώμονα τις Αρχές Προσδιορισμού του περιεχομένου του GRI (δηλαδή Συμμετοχικότητα Ενδιαφερόμενων Μερών, Πλαίσιο Βιωσιμότητας, Ουσιαστικότητα και Πληρότητα), πραγματοποίησε ανάλυση ουσιαστικότητας, η οποία αποτελούνταν από τρία διακριτά στάδια.

■ ΣΤΑΔΙΟ 1: Αναγνώριση

Χρησιμοποιώντας τα Πρότυπα GRI ως σημείο αναφοράς, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισκόπησε ένα ευρύ φάσμα πηγών για να αναγνωρίσει ένα σύνολο θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που συνδέονται με τη λειτουργία και τους στόχους του Οργανισμού και που ενδέχεται να επηρεάζουν εύλογα την κρίση και τις αποφάσεις των ενδιαφερόμενων μερών του. Οι πηγές αυτές περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, ειδικές εκδόσεις του GRI για τις Μ.Κ.Ο., επισκόπηση του Τύπου για το 2017, σημαντικών θεμάτων ομοειδών οργανισμών και αναγνωρισμένων από τον Οργανισμό προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών του, βάσει των υφιστάμενων δομών διαλόγου.

■ ΣΤΑΔΙΟ 2: Ιεράρχηση

Αφού προσδιορίστηκαν 22 αναγνωρισμένα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στο Στάδιο 1, πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική έρευνα, η οποία απευθύνθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού, καθώς και μία ειδική συνάντηση εργασίας (workshop) με τη συμμετοχή της Διοίκησης του Οργανισμού, προκειμένου να ιεραρχηθούν οι επιδράσεις των θεμάτων ως προς τη σημασία των επιδράσεών τους για τα ενδιαφερόμενα μέρη και ως προς τη σημασία των επιδράσεών τους στη βιώσιμη ανάπτυξη αντίστοιχα.

■ ΣΤΑΔΙΟ 3: Έπικύρωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα από τη φάση της ιεράρχησης επικυρώθηκαν από τη Διοίκηση του Οργανισμού.

30

Page 31: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Χάρτης ουσιαστικότητας

1 Απασχόληση

2 Κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων

3 Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στην εργασία

4 Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες

5Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στα Σπίτια του «Χαμόγελου»

6Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων

7 Ηθική και ακεραιότητα

8 Ηθική εύρεση πόρων (fundrairising)

9Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Υγείας

10Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Εξαφάνισης

11Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Φτώχειας

12Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της Βίας

13Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται

14Διαχείριση παραπόνων σχετικά με πολιτικές και προγράμματα

15Παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων και πολιτικών

16Εκστρατείες ενημέρωσης κοινού και δημόσιες θέσεις

17 Επιχειρησιακή εθελοντική συνέχεια

18 Αποτελεσματική συνεργασία με άλλους φορείς

19 Κατανάλωση ενέργειας

20 Εκπομπές και Κλιματική Αλλαγή

21 Απόβλητα

22 Νερό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

ΣΗΜ

ΑΝ

ΤΙΚΟ

ΤΗΤΑ

ΓΙΑ

ΤΑ Ε

ΝΔ

ΙΑΦ

ΕΡΟ

ΜΕΝ

Α Μ

ΕΡΗ

222119

20

171514

2

1

3

41618

13

11

10 12

9 56

7

8

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» - Ανάλυση ουσιαστικότητας 2017

01.00

31

Page 32: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ουσιαστικά θέματαΤα 9 πιο ουσιαστικά θέματα για τον Οργανισμό, όπως προέκυψαν από την ανάλυση ουσιαστικότητας και τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια της έκθεσης, είναι τα εξής:

■ Ηθική και ακεραιότητα

■ Ηθική εύρεση πόρων (fundrairising)

■ Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων

■ Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της Βίας

■ Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Εξαφάνισης

■ Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στα Σπίτια του «Χαμόγελου»

■ Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες

■ Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Υγείας

■ Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Φτώχειας

Αν και η αποστολή και η λειτουργία του Οργανισμού εστιάζει κυρίως στην κοινωνία, την προστασία και την ευημερία των παιδιών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναγνωρίζει τις υφιστάμενες και πιθανές περιβαλλοντικές επιδράσεις της λειτουργίας του, παρόλο που δεν εφαρμόζει συστηματικά την Αρχή της Προφύλαξης, όπως αυτή ορίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και αφορά τη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων. Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα της ανάλυσης ουσιαστικότητας, οι περιβαλλοντικές επιδράσεις δεν αποτελούν ουσιαστικά θέματα του κλάδου, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων και του μοντέλου λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα εξετάσει την ανάγκη μέτρησης και αξιολόγησης τρόπων βελτίωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

32

Page 33: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας,

παντού

Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των

εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους

Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες

πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς

αποκλεισμούς

Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς

αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε πρόσβαση

στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε

αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα τα

επίπεδα

Δίνουμε τέλος στην πείνα, πετυχαίνουμε την επισιτιστική ασφάλεια,

βελτιώνουμε τη διατροφή και τη βιώσιμη γεωργία

Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική,

αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για

όλους

Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και μεθόδους

παραγωγής

Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και

ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την

ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες

Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς

αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη

απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους

Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και

των συνεπειών της

Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση

προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση

Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε

την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και

ενθαρρύνουμε την καινοτομία

Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους

ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για βιώσιμη

ανάπτυξη

Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και των

κοριτσιών

Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των

χωρών

Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και

δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την

υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goa ls - SDGs)

Την 1η Ιανουαρίου 2016, τέθηκαν επισήμως σε ισχύ οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης - ΣΒΑ (Sustainable Development Goals - SDGs) και 169 ειδικότεροι στόχοι που σχετίζονται με αυτούς της Ατζέντας για Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030, οι οποίοι είχαν υιοθετηθεί από ηγέτες του κόσμου, τον Σεπτέμβριο του 2015, σε μια ιστορική Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ.

Οι Στόχοι αυτοί αναφέρονται στις σημαντικότερες οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση προκλήσεις της εποχής μας. Μέσω αυτών των νέων Στόχων, που είναι εφαρμόσιμοι σε όλους μέχρι και το 2030, οι χώρες θα ξεκινήσουν προσπάθειες για την εξάλειψη κάθε μορφής φτώχειας, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενόσω θα διασφαλίζουν ότι κανείς δεν μένει στο περιθώριο. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι στόχοι αυτοί πρόκειται να προωθήσουν δράσεις που θα αφορούν στους πολίτες, τον πλανήτη, την ευημερία, την ειρήνη και τη συνεργασία.

Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναλογιζόμενος την ανάγκη και την υποχρέωση να είναι αρωγός αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας, ξεκινάει με αφορμή αυτόν τον Απολογισμό να ευθυγραμμίσει τη στρατηγική και τις ενέργειές του με τους Στόχους. Ως πρώτο βήμα χρησιμοποιεί τους 17 Στόχους σαν ένα πλαίσιο για να ορίσει τις επιδράσεις του. Αυτή η σύνδεση, καθώς και τα όρια επίδρασης κάθε ουσιαστικού θέματος, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

33

Page 34: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΟΡΙΑ ΈΠΙΔΡΑΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΏΝ ΘΈΜΑΤΏΝ

Ουσιαστικά Θέματα

Η κυριότερη επίδραση των θεμάτων ως προς τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΈ

Όρια επίδρασης, οντότητες εντός ή εκτός του ομίλου που ενδέχεται να προκαλούν ή να συνδέονται με τις επιδράσεις

Ηθική και ακεραιότητα

� «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

� Εργαζόμενοι

� Μέλη

� Εθελοντές

� Συνεργάτες και προμηθευτές

Ηθική εύρεση πόρων (fundrairising) � «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων

� «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της Βίας

� «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

� Εργαζόμενοι

� Μέλη

� Εθελοντές

Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Εξαφάνισης

� «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

� Εργαζόμενοι

� Μέλη

� Εθελοντές

Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στα Σπίτια του Χαμόγελου

� «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

� Εργαζόμενοι

Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες� «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

� Συνεργάτες και προμηθευτές

Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Υγείας

� «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

� Εργαζόμενοι

� Μέλη

� Εθελοντές

Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Φτώχειας

� «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

� Εργαζόμενοι

� Μέλη

� Εθελοντές34

Page 35: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΓΟΡΑ

Ηθική και ακεραιότητα ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΈΜΑ

ΓΙΑΤΙ ΈΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

Πιστός στην αποστολή, στις αξίες και στο όραμά του, αλλά και στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών, ο Οργανισμός έχει πάντα ως προτεραιότητα να λειτουργεί με ηθικό τρόπο και με στόχο να καταπολεμήσει τη διαφθορά σε όλες της τις μορφές. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», γνωρίζοντας πως τέτοια περιστατικά μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς ή τυχόν περιστατικά διαφθοράς, θα επηρεάσουν τη φήμη του και θα κλονίσουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών για τη σημασία του έργου του, φροντίζει να λειτουργεί πάντα με διαφάνεια και πάντα σε συμμόρφωση με όλους τους νόμους και κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του. Σαν αποτέλεσμα της διαχείρισής μας, μειώνοντας τη διαφθορά και το χρηματισμό και στηρίζοντας ένα κράτος δικαίο στη χώρα μας, συνεισφέρουμε στο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 16 «Ειρήνη, διακαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί».

ΠΏΣ ΤΟ ΔΙΑΧΈΙΡΙΖΟΜΑΣΤΈ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει συντάξει Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, στον οποίο αποτυπώνονται οι βασικές αρχές συμπεριφοράς που θα πρέπει να υιοθετούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. εργαζόμενοι, εθελοντές, προμηθευτές, χορηγοί και υποστηρικτές κ.λπ.).

Ο Οργανισμός ενημερώνεται για παραβάσεις του Κώδικα Ηθικής, Δεοντολογίας πρόληψης και καταπολέμησης απάτης και διαφθοράς (Ethics Antifraud and Anticorruption Policy) μέσω Mηχανισμού Προστασίας Πληροφοριοδοτών (Whistle Blow Policy) που διαθέτει (Γραμμή απευθείας επικοινωνίας 210 3306177 - [email protected])

ΠΏΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΈ ΤΗΝ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΜΑΣ[GRI 205-3]

Πρόκειται για μια διαδικασία εναρμόνισης με τη διεθνή πρακτική που πρόσφατα εφάρμοσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και ως εκ τούτου βρίσκεται υπό αξιολόγηση. Το 2017 δεν αναφέρθηκαν περιστατικά διαφθοράς μέσω του Μηχανισμού Προστασίας Πληροφοριοδοτών.

35

Page 36: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ηθική εύρεση πόρων (Fundraising) ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΈΜΑ

[GRI 102-9]

ΓΙΑΤΙ ΈΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις χορηγίες των επιχειρήσεων καθώς και στις δωρεές των ιδιωτών, οι οποίες προσφέρονται είτε χρηματικές είτε σε είδος. Αυτές αποτελούν τον ουσιαστικότερο τρόπο χρηματοδότησης των δράσεων του Οργανισμού. H διαδικασία εξεύρεσης πόρων είναι πολύπλευρη, με έντονο το χαρακτηριστικό της λογοδοσίας, όχι μόνο στους χορηγούς και δωρητές αλλά ευρύτερα στα ενδιαφερόμενα μέρη και την ελληνική κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη διαφάνεια αυτών σε όλα τα επίπεδα. Μέσω αυτής της στήριξης του Οργανισμού στη διαφάνεια των θεσμών και τη λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα, συνεισφέρει στο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 16 «Ειρήνη, διακαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί».

ΠΏΣ ΤΟ ΔΙΑΧΈΙΡΙΖΟΜΑΣΤΈ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», καθ’ όλα τα χρόνια της λειτουργίας του, έχει καταφέρει να επιβιώσει χάρη στην αυστηρή πολιτική που ακολουθεί ως προς την κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών του. Η πολιτική του Οργανισμού απαιτεί την εξάντληση κάθε πιθανότητας δωρεάν κάλυψης κάθε ανάγκης, που προκύπτει στο πλαίσιο της δράσης του, πριν δαπανηθούν οικονομικοί πόροι από τα πολύτιμα έσοδα του Οργανισμού για την αγορά οποιουδήποτε είδους ή υπηρεσίας. Αυτή η απόλυτα προσανατολισμένη πολιτική στη διασφάλιση της δωρεάν κάλυψης, έχει αποδειχθεί σημείο-κλειδί για τη μέχρι τώρα επιβίωση του Οργανισμού και ακολουθείται πιστά από κάθε εργαζόμενο και εκπρόσωπό του.

Επιγραμματικά, οι ανάγκες που καλείται καθημερινά να καλύψει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες, με κριτήριο τη φύση και τη συχνότητα που προκύπτουν:

■ Ανάγκες σε είδος: όλες οι υλικές ανάγκες του Οργανισμού (π.χ. τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, καύσιμα, ιατρικός εξοπλισμός, γραφική ύλη κ.ά.)

■ Ανάγκες σε υπηρεσίες: όλες οι άυλες ανάγκες του Οργανισμού (π.χ. ‘συντήρηση και επισκευή οχημάτων, ιατρικές εξετάσεις, υδραυλικές εργασίες, φροντιστηριακά μαθήματα κ.ά.)

■ Ανάγκες σε χρήματα: το σύνολο του ετήσιου προϋπολογισμού του Οργανισμού.

■ Πάγιες ανάγκες: οι ανάγκες που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός σταθερά και μπορούν να προβλέπονται σε τακτή χρονική βάση (π.χ. ρεύμα, τρόφιμα κ.ά.)

■ Έκτακτες ανάγκες: οι ανάγκες που προκύπτουν εκτός προγραμματισμού (π.χ. ιατρικές εξετάσεις και φάρμακα κ.ά.)

■ Εποχικές ανάγκες: οι ανάγκες που μεταβάλλονται ποσοτικά και ποιοτικά ανά έτος, αλλά μπορούν να προβλεφθούν σταθερά σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους εντός του έτους (π.χ. σχολικά είδη, χριστουγεννιάτικα δώρα, αποκριάτικες στολές κ.ά.).

■ Ανάγκες παράστασης: τα τελευταία χρόνια, λόγω της αυξανόμενης δραστηριότητας του Οργανισμού, έχει προστεθεί και μια νέα κατηγορία αναγκών, η οποία σχετίζεται με τη γενικότερη προβολή και δραστηριότητα του Οργανισμού και αφορά ανάγκες εκτυπώσεων, διάθεσης χώρου, υλικών για υλοποίηση εκδηλώσεων κ.λπ.

36

Page 37: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Πώς αξιολογούμε την προσέγγισή μας [GRI NG08] [GRI 102-7]

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ελέγχεται από εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, γεγονός που διασφαλίζει τη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων του Οργανισμού.

Κάθε ενέργεια εξεύρεσης πόρων επικοινωνείται με απόλυτη διαφάνεια και με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι απόλυτα κατανοητό το όφελος που θα αποκομίσει ο Οργανισμός από αυτή. Με την ολοκλήρωση κάθε ενέργειας, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκδίδει απολογισμό.

Παράλληλα, την κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, ακολουθεί η έκδοση νόμιμης απόδειξης με το λογότυπο του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο της αποστολής και των αξιών του Οργανισμού, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν προχωρά σε συνεργασίες με ιδιώτες ή επιχειρήσεις που έχουν συνδεθεί με αρνητική δημοσιότητα ή έχουν αμφίβολες πηγές εσόδων.

Ειδικότερα, οι συνεργασίες με επιχειρήσεις δεν προχωρούν όταν:

■ Η κατασκευή/παραγωγή των προϊόντων γίνεται με παιδική εργασία/εκμετάλλευση

■ Τα προϊόντα έχουν επιβλαβή για την υγεία συστατικά

Αναφορικά με τη χρήση της επωνυμίας ή του λογοτύπου του Οργανισμού, απαγορεύεται αυστηρά χωρίς να υπάρχει πρότερη έγγραφη ενημέρωση και έγκριση του Οργανισμού για το είδος της προβολής και χρήσης του λογοτύπου.

Απαγορεύεται αυστηρά η αλλοίωση του λογοτύπου του Οργανισμού καθώς και η χρήση του με τρόπο παραπλανητικό ως προς το είδος της συνεργασίας που υφίσταται ανάμεσα στον Οργανισμό και τον τρίτο.

Σε κάθε περίπτωση, χρήση του λογοτύπου και της επωνυμίας του Οργανισμού, με οικονομικό όφελος για τον Οργανισμό αλλά και για τον τρίτο, προϋποθέτει την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού ανάμεσα στον συνεργάτη/χορηγό και τον Οργανισμό.

Όλα τα παραπάνω σαν βασικό στόχο έχουν την απόλυτη ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας για τις συνεργασίες, τα έσοδα και τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

37

Page 38: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Οι κατηγορίες πηγών χρηματοδότησης του Οργανισμού είναι οι εξής:

■ Χρηματοδότηση από φορείς γενικής κυβέρνησης

■ Χρηματοδότηση Ε.Ε.

■ Ιδρύματα

■ Έσοδα από ενέργειες ανεύρεσης οικονομικών πόρων

■ Δωρεές - Εισφορές

■ Έσοδα από εκμετάλλευση ακινήτων

■ Τόκοι και χρηματοοικονομικά έσοδα

■ Έσοδα από πωλήσεις παγίων

Αποτίμηση χορηγιών σε είδος:

■ 2016: 2.150.369,76 ευρώ

■ 2017: 2.752.601,29 ευρώ

Οι εισπράξεις του Οργανισμού για το 2017 από χρηματοδοτήσεις, ενέργειες ανεύρεσης οικονομικών πόρων, δωρεές - εισφορές και εκμετάλλευση ακινήτων, ανήλθαν στα 11.569.533.35 ευρώ.

38

Page 39: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ετήσια έσοδα ανά κατηγορία

2017 2016

Χρηματοδότηση από φορείς γενικής κυβέρνησης 746.971,59 327.680,00

Χρηματοδότηση Ε.Ε. 21.225,59 103.797,63

Ιδρύματα 522.769,66 697.732,01

Έσοδα από ενέργειες ανεύρεσης οικονομικών πόρων 2.487.273,06 3.347.500,89

Δωρεές - Εισφορές 7.516.435,72 7.786.810,07

Έσοδα από εκμετάλλευση ακινήτων 274.857,73 182.740,44

Τόκοι και χρηματοοικονομικά έσοδα 186.727,12 307.593,91

Έσοδα από πωλήσεις παγίων 1.586.099,94 0

Σύνολο 13.342.360,41 12.753.854,95

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ

ΟΤΕ

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κ. Δ. (Ιδιώτης)

Johnson & Johnson Hellas

Visa Hellas

Έτος 2016 765.000 €

0 50 100 150 200 250 300

ΟΤΕ

Σ. Ι. (ιδιώτης)

Π. Κ. (ιδιώτης)

Χ. Κ. (ιδιώτης)

Johnson & Johnson Hellas

270.000 €

195.000 € 100.000 €

100.000 €100.000 €

Έτος 2017 731.530,79 €

270.000 €200.000 €

100.000 €81.530,79 €80.000 €

39

Page 40: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΈΜΑ

ΓΙΑΤΙ ΈΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

Η οικονομική σταθερότητα και η υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων είναι αναγκαία για τη διατήρηση της αδιάλειπτης και ομαλής λειτουργίας των δράσεων του Οργανισμού και κατ’ επέκταση της συνέχειας παροχής δωρεάν υπηρεσιών στα παιδιά και τις οικογένειές τους, στους κρίσιμους τομείς της Βίας, της Υγείας, της Εξαφάνισης και της Φτώχειας. Φροντίζοντας η κατανομή των πόρων να πραγματοποιείται αποτελεσματικά με διαφάνεια, και λογοδοσία, συνεισφέρουμε στο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 16 «Ειρήνη, διακαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί».

ΠΏΣ ΤΟ ΔΙΑΧΈΙΡΙΖΟΜΑΣΤΈ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» τηρεί διπλογραφικά λογιστικά βιβλία, διαθέτει σύστημα εσωτερικού ελέγχου και ελέγχεται από εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Περιοδικά, ελέγχονται τα κέντρα κόστους των δράσεων που υλοποιεί ο Οργανισμός στους τομείς της Βίας, της Υγείας, της Εξαφάνισης και της Φτώχειας. Ομοίως ελέγχονται οι κατηγορίες λειτουργικών δαπανών όπως μισθοδοσία, λειτουργικά κόστη, φόροι κ.λπ.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» καταρτίζει προϋπολογισμό για κάθε επόμενο έτος σύμφωνα με τους στόχους που θέτει και βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού τριετίας, ενώ ενδιάμεσα καταρτίζονται προβλέψεις σε επίπεδο τριμήνου για τη διαχείριση της ρευστότητας. Στις περιπτώσεις δραστικής μείωσης της ρευστότητας, εξετάζεται η διαχείριση κεφαλαίων του Οργανισμού.

ΠΏΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΈ ΤΗΝ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Οι παραπάνω μηχανισμοί κρίνονται ικανοποιητικοί και σύμφωνοι με την κείμενη νομοθεσία.

Ωστόσο, από τη φύση της δραστηριότητάς του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συχνά καλείται να ανταποκριθεί σε έκτακτες υποχρεώσεις που προκύπτουν και αφορούν στην κάλυψη αναγκών παιδιών που χρήζουν υποστήριξης, γεγονός που συνεπάγεται προσλήψεις, υλικοτεχνικό εξοπλισμό κ.λπ. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι όταν οι έκτακτες αυτές υποχρεώσεις προκύπτουν λόγω απρόβλεπτων κοινωνικών κρίσεων, καιρικών συνθηκών, ανωτέρας βίας κ.λπ., με συχνά μαζικό χαρακτήρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης, ανταποκρίθηκε άμεσα προχωρώντας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση νέων δράσεων, με στόχο τη φροντίδα των παιδιών προσφύγων και μεταναστών καθώς και των οικογενειών τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2016, και σε μόλις 9 μήνες (από 29/2/2016 έως 31/12/2016), ο Οργανισμός υποστήριξε 17.779 παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες καθώς και τις οικογένειές τους.

Κατά τη διάρκεια του 2017, μπορούμε να αναφέρουμε ότι για κάθε 100 ευρώ εξόδων, τα 65,88 ευρώ αφορούν σε έξοδα προστασίας και φροντίδας παιδιών, κοινωνικής μέριμνας και υποστήριξης και διάφορα έξοδα υλοποίησης των σκοπών, τα 12,01 ευρώ σε έξοδα οργάνωσης και διοίκησης, τα 2,10 ευρώ σε ανάπτυξη και συντήρηση υποδομών και εγκαταστάσεων, τα 2,15 ευρώ σε αγορά, επισκευές και συντηρήσεις κινητών ιατρικών μονάδων-μεταφορικών μέσων, τα 1,44 ευρώ αφορούν σε αγορά και συντήρηση λοιπού εξοπλισμού, τα 6,16 ευρώ αφορούν σε αγορά υλικών εκμετάλλευσης για την υποστήριξη δραστηριοτήτων, τα 1,69 ευρώ σε έξοδα παροχών, τα 4,60 ευρώ σε καταβολή φόρων και τελών, τα 2,53 ευρώ σε αμοιβές

τρίτων και τα 1,44 ευρώ σε χρηματοοικονομικά έξοδα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα.40

Page 41: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΓΙΑ ΤΉΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πυλώνες δράσεων

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», με την εμπειρία των 22 χρόνων, ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας αλλά και πιστό στο όραμα, τις αξίες και την αποστολή του, έχει εστιάσει σε τέσσερις βασικούς πυλώνες δράσεων, οι οποίοι παρουσιάζονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη συνέχεια του κεφαλαίου.

■ ΠΥΛΏΝΑΣ 1: Δίπλα σε κάθε παιδί θύμα βίας

■ ΠΥΛΏΝΑΣ 2: Δίπλα σε κάθε παιδί θύμα εξαφάνισης

■ ΠΥΛΏΝΑΣ 3: Δίπλα σε κάθε παιδί με πρόβλημα υγείας

■ ΠΥΛΏΝΑΣ 4: Δίπλα σε κάθε παιδί σε κατάσταση φτώχειας

Με τον τρόπο που ο Οργανισμός προσεγγίζει και διαχειρίζεται αυτούς τους 4 πυλώνες, συνεισφέρει θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας στον άξονα της κοινωνίας και κυρίως στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 «Μηδενική φτώχεια», 3 «Υγεία και ευημερία», 11 «Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες» και 16 «Ειρήνη, διακαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί». Πιο συγκεκριμένα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, μέσω των δράσεών του στην παροχή ασφαλούς κατοικίας και βασικών υπηρεσιών, στη μείωση του ποσοστού των παιδιών που ζουν στη φτώχεια, στην εύκολη πρόσβαση στα φάρμακα και στις υπηρεσίες υγείας και, τέλος, στη μείωση και καταπολέμηση κάθε μορφή βίας.

NEXT TO EVERYMISSINGCHILD

NEXT TO EVERY CHILDVICTIM OFVIOLENCE

NEXT TO EVERY CHILDWITH A HEALTHPROBLEM

NEXT TO EVERY CHILDVICTIM OFPOVERTY

41

Page 42: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Γενικές υπηρεσίες του Οργανισμού για την πρόληψη■ Πρόληψη και Έυαισθητοποίηση Παιδιών, Έκπαιδευτικών, Γονέων και Κηδεμόνων

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της σχολικής κοινότητας στην πρόληψη, πραγματοποιεί οργανωμένες διαδραστικές βιωματικές δράσεις, που απευθύνονται στους μαθητές και μαθήτριες, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στους κηδεμόνες. Οι παρεμβάσεις γίνονται από εξειδικευμένη ομάδα ψυχολόγων του Οργανισμού σε σχολεία όλης της χώρας.

Οι ψυχολόγοι επικοινωνούν με μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες για τα θέματα που τους απασχολούν, με επικρατέστερα τη βία κατά των παιδιών, τον ενδοσχολικό εκφοβισμό (bullying), την εξαφάνιση, τη χρήση διαδικτύου και τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

■ Έυρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111, η οποία παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες. Ομάδα εξειδικευμένων ψυχολόγων είναι στη διάθεση κάθε παιδιού και ενήλικα για την παροχή υποστήριξης σε θέματα που τους απασχολούν.

Η Γραμμή 116111 είναι στελεχωμένη αποκλειστικά από εξειδικευμένους ψυχολόγους και διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Οι κλήσεις προς τη Γραμμή 116111 είναι δωρεάν από σταθερό και κινητό τηλέφωνο, από καρτοτηλέφωνο δεν απαιτείται τηλεκάρτα, ενώ η κλήση από καρτοκινητά δεν απαιτεί διαθέσιμες μονάδες.

Επιπρόσθετα, η Γραμμή 116111 είναι διασυνδεδεμένη με τον 112, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης και υπάγεται στο Διεθνές Δίκτυο Τηλεφωνικών Γραμμών (ChildHelpline International).

Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111 λειτουργεί πανευρωπαϊκά, την καθιστά ένα πολύτιμο εργαλείο στη διαδικασία παροχής υποστήριξης και σε παιδιά που βρίσκονται στην Ελλάδα ως πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτή η ανάγκη οδήγησε τον Οργανισμό να συγκροτήσει ομάδα εθελοντών διερμηνέων/διαμεσολαβητών αραβικών και φαρσί. Παράλληλα, η Γραμμή 116111 και οι υπηρεσίες που παρέχει επικοινωνήθηκαν μέσω ειδικών φυλλαδίων στα σημεία εισόδου και παραμονής παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.

Υπηρεσίες και δράσεις για κάθε συγκεκριμένο τομέα αναλύονται περισσότερο στα επόμενα κεφάλαια. 42

Page 43: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της Βίας ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΈΜΑ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίπλα σε κάθε παιδί θύμα Βίας (σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση, παραμέληση, bullying, παράνομη διακίνηση και εμπορία).

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», από την ίδρυσή του και βάσει της αποστολής του, δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της αντιμετώπισης της βίας. Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των παιδιών που είχαν βιώσει κάθε μορφή βίας, δημιούργησε τη Γραμμή SOS 1056 και ταυτόχρονα λειτούργησε το 1ο Σπίτι για παιδιά θύματα Βίας.

Στα 22 χρόνια που ακολούθησαν, ο Οργανισμός επέκτεινε σημαντικά τις υπηρεσίες που παρέχει στα παιδιά στον τομέα της Βίας, υλοποιώντας σήμερα δράσεις ολιστικής αντιμετώπισης του φαινομένου.

43

Page 44: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΠΏΣ ΤΟ ΔΙΑΧΈΙΡΙΖΟΜΑΣΤΈ

Οι υπηρεσίες και δράσεις του Οργανισμού για την αντιμετώπιση των φαινομένων Βίας στα παιδιά

■ Έθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056

Η αναγνωρισμένη ως Εθνική, Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και είναι στη διάθεση κάθε παιδιού και ενήλικα για την παροχή υποστήριξης σε θέματα που τους απασχολούν.

Η Γραμμή 1056 είναι στελεχωμένη αποκλειστικά από εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Οι κλήσεις προς τη Γραμμή 1056 είναι δωρεάν από σταθερό και κινητό τηλέφωνο, για κλήση από καρτοτηλέφωνο δεν απαιτείται τηλεκάρτα, ενώ η κλήση από καρτοκινητά δεν απαιτεί διαθέσιμες μονάδες.

Μέσω της Γραμμής SOS 1056 παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

��λήψη ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών για παιδιά σε κίνδυνο (κακοποίηση, trafficking, ασυνόδευτα παιδιά)

��ενεργοποίηση διαδικασιών για την άμεση παροχή προστασίας παιδιών σε κίνδυνο (επιτόπια παρέμβαση)

��ενεργοποίηση διαδικασιών για τη φροντίδα παιδιών που έχουν κακοποιηθεί και βρίσκονται στα νοσοκομεία (μεταβατικό στάδιο)

��διαχείριση αιτημάτων φιλοξενίας κακοποιημένων παιδιών στα 14 Σπίτια του Οργανισμού

��παροχή κατευθύνσεων για κάθε θέμα και τη διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες

��κινητοποίηση εθελοντών δοτών αίματος και αιμοπεταλίων

Για την υλοποίηση των παραπάνω στη διάθεση της Γραμμής όλο το 24ωρο βρίσκονται τα Οχήματα Άμεσης Επέμβασης και οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και νεογνά και παιδιά, που διαθέτει ο Οργανισμός.

Δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία με τα παιδιά και τους εφήβους, πέρα από την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να «μιλήσουν» μαζί μας μέσω: Email, Chat και Social Media.

Επιπρόσθετα, η Γραμμή 1056 είναι διασυνδεδεμένη με τον 112, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης και υπάγεται στο Διεθνές Δίκτυο Τηλεφωνικών Γραμμών (ChildHelpline International).

Αξίζει να σημειωθεί ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού», θέλοντας να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της Γραμμής 1056 κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, διαθέτει και ένα τηλεφωνικό κέντρο Έκτακτης Ανάγκης στο ΔΑΑ Ελ. Βενιζέλος.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί τη Γραμμή SOS 1056 από το 1997, ενώ το 2007 η Γραμμή αναγνωρίστηκε ως Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά.

44

Page 45: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

■ Έπιτόπια παρέμβαση για παιδιά που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», με στόχο την προστασία παιδιών που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο, παρέχει την υπηρεσία της επιτόπιας παρέμβασης. Η επιτόπια παρέμβαση πραγματοποιείται από τους εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους του Οργανισμού.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε παιδιά θύματα κάθε μορφής βίας (σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση, παραμέληση, παράνομη διακίνηση και εμπορία), με σκοπό την προστασία τους και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές.

Στις περιπτώσεις που ένα παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, πρωταρχικός στόχος είναι η ασφαλής μεταφορά του συνοδεία κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου με τα Οχήματα Άμεσης Επέμβασης του Οργανισμού, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Δεύτερο βήμα είναι η συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση.

■ Σπίτια για Παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας (σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση, παραμέληση, παράνομη διακίνηση & εμπορία)

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», με στόχο την προστασία παιδιών θυμάτων κάθε μορφής Βίας και την παροχή σε αυτά ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, στο οποίο απολαμβάνουν όλα τα απαραίτητα για την υγιή σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη τους, λειτουργεί πανελλαδικά 11 Σπίτια.

Στα Σπίτια μεγαλώνουν παιδιά διαφόρων ηλικιών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και καταγωγής, που οι αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές έκριναν αναγκαία την απομάκρυνσή τους από το οικογενειακό τους περιβάλλον λόγω σοβαρής κακοποίησης και παραμέλησης.

■ Το Κέντρο Συνηγορίας του Παιδιού

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», μέσα από την πολυετή δράση του στον τομέα της παιδικής προστασίας και την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει, δημιούργησε ένα Κέντρο με στόχο τη φιλική δικαιοσύνη προς τα παιδιά. Σε οίκημα του Οργανισμού λειτουργεί ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος στον οποίο -υπό καθεστώς πλήρους προστασίας- παιδιά μετέχουν στις νομικές διαδικασίες με την ιδιότητα του θύματος ή του μάρτυρα.

Ο συγκεκριμένος χώρος έχει τεθεί στη διάθεση των συναρμόδιων αρχών (δικαστικών, εισαγγελικών και αστυνομικών λειτουργών) καθώς και των υγειονομικών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Βασικός στόχος είναι η διαχείριση περιστατικών κακοποίησης στο πλαίσιο της λειτουργίας μιας διατομεακής ομάδας ανταπόκρισης στο φαινόμενο της Βίας απέναντι στα Παιδιά. Επί του παρόντος το Κέντρο Συνηγορίας του Παιδιού δεν έχει τεθεί σε λειτουργία από τις αρμόδιες αρχές. 45

Page 46: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Οι υπηρεσίες και δράσεις του Οργανισμού για τη Θεραπεία παιδιών θυμάτων Βίας

■ Το Σπίτι του Παιδιού

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», μέσα από την πολυετή δράση του στον Τομέα της Παιδικής Προστασίας και την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει, δημιούργησε «Το Σπίτι του Παιδιού».

«Το Σπίτι του Παιδιού» αποτελεί ένα Κέντρο Ημέρας Εξατομικευμένης Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε παιδιά και εφήβους, θύματα κακοποίησης, παραμέλησης, ενδοοικογενειακής βίας, παιδιά θυματοποιημένα, εμπλεκόμενα σε περιστατικά bullying και γενικά παιδιά που έχουν εκτεθεί πρόσφατα ή παλαιότερα σε έντονες ψυχοτραυματικές εμπειρίες και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, προσαρμογής ή συμπεριφοράς.

«Το Σπίτι του Παιδιού» είναι μια ειδικευμένη υπηρεσία, μοναδική στην Ελλάδα και πρωτοποριακή σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

«Το Σπίτι του Παιδιού» στελεχώνεται από εξειδικευμένη θεραπευτική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από:

�Ψυχίατρο - Επιστημονικά Υπεύθυνο

�3 παιδοψυχιάτρους

�3 κλινικούς ψυχολόγους

�1 κοινωνική λειτουργό

�1 λογοθεραπεύτρια

�1 εργοθεραπευτή

�1 ειδική παιδαγωγό

�2 άτομα διοικητικό προσωπικό

«Το Σπίτι του Παιδιού» παρέχει δωρεάν υπηρεσίες:

�σε παιδιά και εφήβους θύματα που μεγαλώνουν με την οικογένειά τους ή εναλλακτικά (αναδοχή) ή σε πλαίσιο φιλοξενίας (ξενώνες, οικοτροφεία, καταφύγια κ.λπ.).

�στις οικογένειες των παιδιών καθώς και στο φροντιστικό προσωπικό δομών, στις οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά θύματα κακοποίησης.

«Το Σπίτι του Παιδιού» παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

�Έγκαιρη παρέμβαση - αξιολόγηση - συμβουλευτική υποστήριξη.

�Διάγνωση και θεραπεία όλου του φάσματος των παιδοψυχιατρικών προβλημάτων.

�Σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης που εμφανίζουν ψυχοπαθολογικές διαταραχές, η όλη προσέγγιση περιλαμβάνει, επίσης, τη σφαιρική αντιμετώπιση όλων των ενδεχόμενων παράλληλων αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένων της διάγνωσης και θεραπείας ειδικών μαθησιακών αναγκών και της παροχής υπηρεσιών λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ειδικής διαπαιδαγώγησης.

�Συμβουλευτική σε γονείς, φροντιστές και λοιπά πρόσωπα αναφοράς.

�Παρακολούθηση - καταγραφή - στατιστική επεξεργασία των αναγκών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που απορρέουν από τα περιστατικά κακοποίησης των παιδιών.

�Δράσεις ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης της κοινότητας, με στόχο την πρόληψη κάθε μορφής φαινομένων παιδικής κακοποίησης.

46

Page 47: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΠΏΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΈ ΤΗΝ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, ο Οργανισμός έχει στηρίξει περισσότερα από 1.000.000 παιδιά στον τομέα της Βίας μέσω του πλήθους υπηρεσιών του πανελλαδικά, ενώ η Γραμμή SOS 1056 έχει δεχτεί περισσότερες από 3.500.000 κλήσεις.

Συγκεκριμένα, το 2017, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε συνολικά 39.897 παιδιά και τις οικογένειές τους και πιο συγκεκριμένα:

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS

Δέχτηκε 221.152 τηλεφωνικές κλήσεις.

Δέχτηκε 848 καταγγελίες σοβαρών περιστατικών κακοποίησης

παιδιών και αφορούσαν στο σύνολό τους 1.656 παιδιά.

Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης για παιδιά

Δέχτηκε 6.332 τηλεφωνικές κλήσεις.

Παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής για

θέματα ανηλίκων σε 3.818 άτομα

}Πραγματοποιήθηκαν 150 επιτόπιες παρεμβάσεις

για 237 παιδιά που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο.

}Δέχτηκε 134 αιτήματα για φιλοξενία 218 παιδιών σε κίνδυνο.

}Συνολικά 297 παιδιά μεγαλώνουν στα 11 Σπίτια

του οργανισμού πανελλαδικά. Το 2017 ήρθαν 58 παιδιά.

256 παιδιά έλαβαν 5.948 θεραπευτικές

υπηρεσίες από την διεπιστημονική ομάδα

που στελεχώνει «Το Σπίτι του Παιδιού»

55 ενήλικα παιδιά συνεχίζουν να υποστηρίζονται από τον οργανισμό, ενώ σπουδάζουν, εργάζονται ή αναζητούν εργασία.

Πραγματοποιήθηκαν διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε 33.578 παιδιά στο πλαίσιο 885 επισκέψεων πανελλαδικά με τη συμμετοχή μαθητών, συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, συλλόγων Εκπαιδευτικών και ελεύθερου κοινού.

116111

1056

47

Page 48: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Εξαφάνισης ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΈΜΑ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίπλα σε κάθε παιδί που εξαφανίζεται

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», δραστηριοποιούμενο στο πεδίο της παιδικής προστασίας, ήρθε αρκετά σύντομα αντιμέτωπο με το φαινόμενο της εξαφάνισης των παιδιών. Βάσει της αποστολής του, ο Οργανισμός από το 2004 δημιούργησε μία ολοκληρωμένη δράση, με συγκεκριμένες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου και στα χρόνια που ακολούθησαν κατάρτισε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση του φαινομένου, το οποίο ολοένα λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις στην ελληνική κοινωνία.

Σήμερα, ο Οργανισμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των περιστατικών εξαφάνισης παιδιών, παρέχοντας πλήθος υπηρεσιών, με χαρακτηριστικότερες τη λειτουργία και το συντονισμό του Προγράμματος AmberAlertHellas και τη λειτουργία στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Παιδιά 116000.48

Page 49: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Η τεχνογνωσία του Οργανισμού, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του και η επιχειρησιακή ετοιμότητά του στο πεδίο για την έρευνα και διάσωση κάθε παιδιού που αγνοείται, αποτελεί διεθνώς μια καλή πρακτική.

ΠΏΣ ΤΟ ΔΙΑΧΈΙΡΙΖΟΜΑΣΤΈ

Οι υπηρεσίες και δράσεις του Οργανισμού για την Αντιμετώπιση των περιστατικών Έξαφάνισης παιδιών.

■ Έυρωπαϊκή Γραμμή για τα Έξαφανισμένα Παιδιά 116000

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, η οποία παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε παιδιά που έχουν εξαφανιστεί, την οικογένειά τους, ενώ παράλληλα δέχεται ανώνυμα και επώνυμα πληροφορίες για περιστατικά εξαφάνισης (φυγή εφήβου, απαγωγή, γονική αρπαγή, ανησυχητική εξαφάνιση), τις οποίες και προωθεί στις αρμόδιες αρχές.

Η Γραμμή 116000 είναι στελεχωμένη αποκλειστικά από εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Οι κλήσεις προς τη Γραμμή 116000 είναι δωρεάν από σταθερό και κινητό τηλέφωνο, από καρτοτηλέφωνο όπου δεν απαιτείται τηλεκάρτα, ενώ η κλήση από καρτοκινητά δεν απαιτεί διαθέσιμες μονάδες.

Επιπρόσθετα, η Γραμμή 116000 είναι διασυνδεδεμένη με τον 112, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης και υπάγεται στο Διεθνές Δίκτυο Τηλεφωνικών Γραμμών (ChildHelpline International).

Η Γραμμή 116000 έχει στη διάθεσή της όλο το 24ωρο, σε επιχειρησιακό επίπεδο:

��την Ομάδα Έρευνας & Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» με τη συμμετοχή και πιστοποιημένων κυνοφιλικών ομάδων

��πλήθος εξειδικευμένων υλικοτεχνικών μέσων (jeeps, ATV, μηχανή, ασθενοφόρα)

�τον «Οδυσσέα», Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο

Δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία με τα παιδιά και τους εφήβους, πέρα από την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω Email, Chat και Social Media.

Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 λειτουργεί πανευρωπαϊκά, την καθιστά ένα πολύτιμο εργαλείο στη διαδικασία παροχής υποστήριξης και σε παιδιά που βρίσκονται στην Ελλάδα ως πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτή η ανάγκη οδήγησε τον Οργανισμό να συγκροτήσει ομάδα εθελοντών διερμηνέων/διαμεσολαβητών αραβικών και φαρσί. Παράλληλα, η Γραμμή 116000 και οι υπηρεσίες που παρέχει επικοινωνήθηκαν, μέσω ειδικών φυλλαδίων, στα σημεία εισόδου και παραμονής παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 από το 2007 κατόπιν αριθμοδότησης από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων). Το 2016, η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 στην Ελλάδα, στο πλαίσιο αξιολόγησης όλων των Γραμμών 116000 πανευρωπαϊκά, πιστοποιήθηκε συγκεντρώνοντας τη μέγιστη βαθμολογία 100%.

49

Page 50: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

■ AmberAlertHellas

Το AmberAlertHellas είναι το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης/απαγωγής ανηλίκων, το οποίο ενεργοποιείται από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» με την έγκριση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το AmberAlertHellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ανηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό, στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον καθέναν από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου παιδιού και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στο Facebook, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λπ.

Σήμερα στο AmberAlertHellas συμμετέχουν περισσότεροι από 60 φορείς.

Οι περιπτώσεις εξαφάνισης ανηλίκων για τις οποίες μπορεί να ενεργοποιηθεί το AmberAlertHellas θα πρέπει να εκτιμώνται συλλογικά και να διαθέτουν κάποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

�Μικρή ηλικία του παιδιού/παιδιών

�Σαφείς ενδείξεις που να δηλώνουν ότι μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή ή η υγεία του παιδιού.

�Υποψίες που να δηλώνουν πιθανή αρπαγή ή απαγωγή του παιδιού.

�Η ενεργοποίηση του συστήματος θα βοηθήσει στον εντοπισμό του παιδιού

�Η αστυνομία αποφασίζει ότι η ενεργοποίηση του συστήματος δεν θα θέσει σε κίνδυνο το παιδί.

50

Page 51: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

■ Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Έξαφανισμένων Παιδιών «Θανάσης Μακρής»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει συγκροτήσει με την πολύτιμη συμμετοχή εθελοντών την Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Εξαφανισμένων Παιδιών «Θανάσης Μακρής». Στόχος της ομάδας είναι η έρευνα σε αστικό ή μη αστικό περιβάλλον για τον εντοπισμό παιδιών που έχουν εξαφανιστεί.

Η ομάδα είναι σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που συντονίζουν την κάθε έρευνα, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Βασικά μέλη της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εξαφανισμένων Παιδιών «Θανάσης Μακρής» είναι οι κυνοφιλικές ομάδες που συμμετέχουν. Οι κυνοφιλικές ομάδες (χειριστής και σκύλος) είναι οι μόνες στην Ελλάδα που έχουν λάβει πιστοποίηση από τον διεθνή φορέα NSARDA (National Search And Rescue Dog Association UK) και οι μόνες κυνοφιλικές ομάδες στην Ελλάδα που αναζητούν συγκεκριμένο άτομο.

Για την επιτέλεση του έργου της, η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Εξαφανισμένων Παιδιών «Θανάσης Μακρής» έχει στη διάθεσή της:

�την Κινητή Επιχειρησιακή Μονάδα του Οργανισμού

�πλήθος εξειδικευμένων υλικοτεχνικών μέσων του Οργανισμού (jeeps, ATV, μηχανή, ασθενοφόρα).

ΠΏΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΈ ΤΗΝ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Μέχρι σήμερα ο Οργανισμός έχει στηρίξει περισσότερα από 1.300 παιδιά στον τομέα της Εξαφάνισης μέσω του πλήθους υπηρεσιών του πανελλαδικά, ενώ η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 έχει δεχτεί περισσότερες από 55.000 κλήσεις.

Συγκεκριμένα, το 2017, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε συνολικά 900 παιδιά και τις οικογένειές τους και πιο συγκεκριμένα:

Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά

Δέχτηκε 9.379 τηλεφωνικές κλήσεις..

Δέχτηκε 128 αιτήματα για υποστήριξη ερευνών

αναζήτησης 128 εξαφανισμένων παιδιών.

Πραγματοποιήθηκαν διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης

και ευαισθητοποίησης σε 772 παιδιά

στο πλαίσιο 142 επισκέψεων πανελλαδικά με τη συμμετοχή

μαθητών, συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων,

συλλόγων Εκπαιδευτικών και ελεύθερου κοινού.

116000

51

Page 52: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Υγείας ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΈΜΑ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί με πρόβλημα Υγείας.

Στον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα της Υγείας «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δραστηριοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, με δεδομένη και την ιδιαίτερη ευαισθησία που προέκυψε από την προσωπική ιστορία του δεκάχρονου ιδρυτή του Οργανισμού, Ανδρέα Γιαννόπουλου.

Κατ’ αρχήν με επισκέψεις ομάδων παιδιών εθελοντών σε νοσηλευόμενα παιδιά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» άρχισε να δραστηριοποιείται σταδιακά στον τομέα της Υγείας και βρέθηκε αντιμέτωπο με πλήθος αναγκών πανελλαδικά. Έτσι, ακολουθώντας την ανάγκη και λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα κάθε παιδιού, σήμερα βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί με πρόβλημα υγείας, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση και στην πρόληψη. Στόχος η υποστήριξη κάθε παιδιού και της οικογένειάς του. Οι δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα καθιστούν τις υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός ακόμα πιο απαραίτητες και πολύτιμες.52

Page 53: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Μία ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες, ειδικοί Καλλιτεχνικής Αγωγής) υποστηρίζει κάθε:

�παιδί - ασθενή

�νοσηλευόμενο παιδί

�παιδί σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής,

�καθώς παράλληλα και την οικογένεια του παιδιού.

ΠΏΣ ΤΟ ΔΙΑΧΈΙΡΙΖΟΜΑΣΤΈ

Οι υπηρεσίες και δράσεις του Οργανισμού για την πρόληψη προβλημάτων Υγείας

■ Προληπτική ιατρική

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της πρόληψης, πραγματοποιεί προληπτική ιατρική πανελλαδικά σε όλα τα παιδιά, με έμφαση σε αυτά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρικά κέντρα, βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και λόγω οικονομικών ή άλλων δυσκολιών, δεν έχουν κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα.

Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος πραγματοποιείται πάντα με την έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων του παιδιού και περιλαμβάνει:

�κλινική εξέταση, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων υγείας

�εκπαίδευση, με στόχο την αποφυγή εμφάνισης ασθενειών

�πρώιμη διάγνωση παθήσεων της παιδικής ηλικίας και καθοδήγηση για τη σωστή αντιμετώπισή τους

�παραπομπή ή/και συνοδεία για περαιτέρω έλεγχο και εξετάσεις (σε ειδικές περιπτώσεις)

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιεί προληπτική ιατρική με τρεις κινητές μονάδες:

��Το Πολυϊατρείο «Ιπποκράτης», το οποίο περιλαμβάνει τα εξής αυτόνομα τμήματα: ακουολογικό, καρδιολογικό, παιδιατρικό, οφθαλμολογικό, οδοντιατρικό. Η Μονάδα έχει αυτόνομη ρευματοδότηση και διαθέτει το καινοτόμο σύστημα e-ppokrates, ενώ υλοποιείται ένα πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής μέσω του οποίου πραγματοποιείται σειρά εξετάσεων με ταυτόχρονη δημιουργία ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου για τα παιδιά. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μέσω τηλεϊατρικής παρέχεται σύνδεση με γιατρούς.

��Την Κινητή Μονάδα Προληπτικής Οδοντιατρικής και Ιατρικής για Παιδιά

��Την Κινητή Διαγνωστική Οφθαλμολογική και Ακουολογική Μονάδα Προληπτικής Ιατρικής για Παιδιά. 53

Page 54: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Οι υπηρεσίες και δράσεις του Οργανισμού για την αντιμετώπιση προβλημάτων Υγείας

■ Κινητές Ιατρικές Μονάδες Έντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά - Διακομιδές

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά, με τις οποίες πραγματοποιεί διακομιδές πανελλαδικά και σε κάποιες περιπτώσεις εκτός Ελλάδας. Ο Οργανισμός θέτει στη διάθεση των παιδιών και του ΕΚΑΒ συνολικά 7 Μονάδες με έδρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λέσβο, οι οποίες στελεχώνονται από εξειδικευμένους διασώστες και πιστοποιημένους από το ΙΕΚ ΕΚΑΒ.

Βασικοί στόχοι είναι:

��Η παροχή πρώτων βοηθειών σε επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά.

��Η εξυπηρέτηση χρόνιων παιδιατρικών περιστατικών.

��Η εξυπηρέτηση παιδιών με ειδικές ικανότητες.

��Οι διακομιδές παιδιατρικών περιστατικών ανά την Ελλάδα.

��Οι διακομιδές νεογνών με θερμοκοιτίδα.

��Η συμβολή μας στην απομάκρυνση ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο, σε συνεργασία με τη γραμμή SOS 1056.

��H συμβολή μας στις εξαφανίσεις παιδιών/Amber Alert Hellas.

��H συμβολή μας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιές).

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά του Οργανισμού είναι μοναδικές στην Ελλάδα και είναι ουσιαστικά ένα «κρεβάτι» Μονάδας Εντατικής Θεραπείας σε 6 τροχούς, εν κινήσει.

��Παρέχουν τη δυνατότητα παιδιατρικής υποστήριξης της ζωής κατά τη διακομιδή (αναπνευστήρας, καρδιακό monitor/απινιδωτής, αναρρόφηση κτλ.).

��Έχουν ανεξάρτητη παροχή ρεύματος, η οποία διαρκεί για τουλάχιστον τον διπλάσιο χρόνο της διακομιδής.

��Oι θερμοκοιτίδες διαθέτουν δικό τους monitor, αναπνευστήρα, πιεσόμετρο κτλ.

��Οι θερμοκοιτίδες διαθέτουν δική τους μπαταρία και ανεξάρτητη παροχή οξυγόνου αλλά και όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη σύνδεσή τους σε ρεύμα ή αέρα ή οξυγόνο του ασθενοφόρου.

��Διαθέτουν ειδική αντλία έγχυσης υγρών με σύριγγα (φάρμακα, γάλα κτλ.) για τα νεογνά (καμία άλλη Μονάδα στην Ελλάδα δεν διαθέτει ανάλογο εξοπλισμό).

��Διαθέτουν εξοπλισμό με ενσωματωμένες παιδιατρικές παραμέτρους (π.χ ο αναπνευστήρας βγάζει αυτοματοποιημένες παραμέτρους βάσει της ηλικίας και του βάρους του παιδιού) (καμία άλλη Μονάδα στην Ελλάδα δεν έχει ταυτοποιημένες παραμέτρους).

��Οι Μονάδες είναι πιστοποιημένες από την Ε.Ε.54

Page 55: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

■ Δημιουργική απασχόληση στα νοσηλευόμενα παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», από τα πρώτα χρόνια δράσης του, βρέθηκε ενεργά δίπλα σε κάθε παιδί που για μεγάλα ή μικρότερα χρονικά διαστήματα βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Η ομάδα μας καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά με:

��Ατομικό και ομαδικό παιχνίδι σε ειδικά διαμορφωμένους παιδότοπους και στους θαλάμους νοσηλείας.

��Ευκαιρίες για αυτοσχεδιασμό και έκφραση, χαλάρωση - εκτόνωση των παιδιών (ζωγραφική, χειροτεχνίες, καλλιτεχνικές κατασκευές, παρακολούθηση κουκλοθέατρου, θεατρικών παραστάσεων κ.ά.).

��Μέρες με μουσική και τραγούδια, όπου τα παιδιά δε χρειάζεται να διαθέτουν γνώσεις μουσικής. Ανάλογα με την ηλικία και τη συναισθηματική και σωματική τους κατάσταση παίρνουν μέρος σε μουσικές δραστηριότητες και μουσικά παιχνίδια, όπου μέσω αυτών εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους και παράλληλα αποκτούν και μουσικές γνώσεις.

��Διοργάνωση ημερήσιων εκδρομών, καθώς και εκδηλώσεων, πάρτι γενεθλίων, εποχικών γιορτών, με συμμετοχή κλόουν, ταχυδακτυλουργών και αγαπημένων καλλιτεχνών.

��Εποχικές δράσεις, όπου μοιράζονται χριστουγεννιάτικα δώρα και λαμπάδες πανελλαδικά σε όλα τα νοσηλευόμενα παιδιά και σε νοσοκομεία που δεν πραγματοποιείται δημιουργική απασχόληση.

Σήμερα, η δράση υλοποιείται στα:

��Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

��Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη & Αγλαϊας Κυριακού»

��Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

��Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

��Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»

��Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

55

Page 56: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

■ Φιλοξενία οικογενειών με παιδιά, που αντιμετωπίζουν προβλήματα Υγείας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει φιλοξενία σε οικογένειες με παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σκοπός είναι η φιλοξενία οικογενειών που διαμένουν εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης και τα παιδιά τους νοσηλεύονται με χρόνιες παθήσεις για μεγάλο διάστημα σε νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι οικογένειες φιλοξενούνται για όσο χρόνο απαιτούν η θεραπεία και η παρακολούθησή του παιδιού από τους θεράποντες ιατρούς.

Δίπλα στην οικογένεια βρίσκονται παιδαγωγός, κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος, παρέχοντας:

��Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη.

��Ενίσχυση σε είδος, εξασφαλίζοντας αναλώσιμα πρώτης ανάγκης και είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας.

��Δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

■ Παροχή κοινωνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κάθε παιδί με πρόβλημα Υγείας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», με την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα του, παρέχει κοινωνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και τις οικογένειές τους.

Στόχος μας είναι η εξατομικευμένη κάλυψη των αναγκών κάθε παιδιού, κάθε οικογένειας. Επιγραμματικά οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

��Κάλυψη ιατρικών και φαρμακευτικών ειδών, εξειδικευμένων διαγνωστικών εξετάσεων, ειδικών θεραπευτικών συνεδριών.

��Παροχή κατευθύνσεων, επίλυση διαδικαστικών θεμάτων, κατευθύνσεις για προνοιακές παροχές.

��Διασύνδεση με φορείς και υπηρεσίες του εξωτερικού κατόπιν παραπομπής των θεραπόντων γιατρών του παιδιού στην Ελλάδα.

��Ψυχολογική στήριξη του παιδιού και της οικογένειάς του.

��Επισκέψεις σε νοσηλευόμενα παιδιά στα παιδιατρικά νοσοκομεία.

��Συνεργασία με ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και κοινωνικές υπηρεσίες.

��Κινητοποίηση εθελοντών δοτών αίματος - αιμοπεταλίων.

56

Page 57: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΠΏΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΈ ΤΗΝ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Μέχρι σήμερα ο Οργανισμός έχει στηρίξει περισσότερα από 190.000 παιδιά στον τομέα της Υγείας μέσω του πλήθους υπηρεσιών του πανελλαδικά.

Συγκεκριμένα, το 2017, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε συνολικά 26.298 παιδιά και τις οικογένειές τους και πιο αναλυτικά:

Πραγματοποίησε διακομιδές

2.803 νεογνών και παιδιών,

ανταποκρινόμενο σε 5.517 σήματα

και διανύοντας 328.251 χιλιόμετρα!

9.339 παιδιά απασχολήθηκαν

δημιουργικά μέσα από 17.023 δράσεις

σε 6 νοσοκομεία στην Αθήνα,

τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

140 παιδιά δέχτηκαν

τις υπηρεσίες του προγράμματος

«Παιδιατρική κατ’ οίκον νοσηλεία»

με 1.158 επισκέψεις γιατρών,

φυσιοθεραπευτών και νοσηλευτών.

Με τις 3 κινητές μονάδες προληπτικής ιατρικής

(πολυϊατρείο «Ιπποκράτης», Ακουoλογική/Οφθαλμολογική μονάδα και Οδοντιατρική/Παιδιατρική μονάδα)

εξέτασε δωρεάν 12.749 παιδιά πανελλαδικά,

πραγματοποιώντας 18.244 προληπτικές

ιατρικές/οδοντιατρικές εξετάσεις. 57

Page 58: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Δράσεις αντιμετώπισης στον τομέα της Φτώχειας ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΈΜΑ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί που βρίσκεται ή απειλείται να βρεθεί σε κατάσταση φτώχειας.

Από το 1997, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ξεκίνησε να υλοποιεί δράσεις για την υποστήριξη παιδιών και των οικογενειών τους με προβλήματα διαβίωσης. Με γνώμονα ότι κάθε παιδί δικαιούται να έχει όλα όσα χρειάζεται για την ομαλή ανάπτυξή του και με απαράβατο κανόνα την απόλυτη διασφάλιση της αξιοπρέπειας της οικογένειάς του, ο Οργανισμός αρχικά με τράπεζες ειδών και σήμερα με τη λειτουργία Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, έχει επιτύχει να καλύπτει ολιστικά τις ανάγκες των παιδιών, όχι μόνο υλικά αλλά και με υπηρεσίες σε θέματα ιατρικά, εκπαιδευτικά κ.λπ.

Η επέκταση των υπηρεσιών στον τομέα της Φτώχειας ήρθε ως ανάγκη της πολυετούς κοινωνικοοικονομικής κρίσης που διανύει η ελληνική κοινωνία, που έχει αυξήσει ραγδαία τον αριθμό των παιδιών και των οικογενειών τους που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με μία εξειδικευμένη

ομάδα, στηρίζει παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.

58

Page 59: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Κάθε οικογένεια είναι διαφορετική και ανάλογα με τις ανάγκες της προσαρμόζεται και η στήριξη που της παρέχουμε. Στόχος μας η οικογένεια να ορθοποδήσει και να καταφέρει να συνεχίσει την πορεία της χωρίς να χρειάζεται υποστήριξη.

ΠΏΣ ΤΟ ΔΙΑΧΈΙΡΙΖΟΜΑΣΤΈ

Οι υπηρεσίες και δράσεις του Οργανισμού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών και των οικογενειών τους που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση Φτώχειας.

■ Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί τη Δράση «Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας» με σκοπό τη φροντίδα παιδιών, οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργικότητά τους. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να οφείλονται είτε σε κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα είτε σε σοβαρά προβλήματα υγείας των γονέων, με συνέπεια να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες των παιδιών τους.

Βασικό μέλημα είναι η υποστήριξη των παιδιών και κατ΄ επέκταση η ενίσχυση της οικογένειάς τους, προκειμένου να καταστεί λειτουργική και δυνατή να ανταποκριθεί στην ομαλή και υγιή ανάπτυξη του παιδιού.

Σήμερα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί πανελλαδικά 3 Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας σε:

��Βροχίτσα Ν. Ηλείας

��Καλύβια Δήμου Αγρινίου, Ν. Αιτωλοακαρνανίας

��Μύτικα Ν. Ευβοίας

Στα παιδιά που συμμετέχουν στη δράση εξασφαλίζουμε:

��παραμονή σε ένα υγιές και δομημένο περιβάλλον, κατάλληλο να τους προσφέρει κίνητρα και ευκαιρίες ανάπτυξης

��κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών

��εκπαιδευτική ενίσχυση

��ψυχαγωγική ενίσχυση

��ενδυνάμωση της λειτουργικότητας της οικογένειάς τους

Τα παιδιά το πρωί πηγαίνουν στο σχολείο και μετά στα Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας, όπου με την υποστήριξη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού μελετούν, παρακολουθούν εξωσχολικές δραστηριότητες, παίζουν, τρώνε, κάνουν μπάνιο και το βράδυ έχοντας ολοκληρώσει όλα όσα ένα παιδί της ηλικίας τους κάνει καθημερινά, επιστρέφουν στην οικογένειά τους.

Τα Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας του «Χαμόγελου» στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

O εθελοντισμός αποτελεί σημαντικό και καθοριστικό στοιχείο στα Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας. Οι εθελοντές μας καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, καλύπτοντας βασικές ανάγκες των Σπιτιών μας.

��Δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

��Συνοδεία των παιδιών σε εκδηλώσεις, εκδρομές, διακοπές

��Υποστήριξη των μαθησιακών αναγκών των παιδιών, όπως ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα, διδασκαλία ξένων γλωσσών

��Υποστήριξη της υγείας των παιδιών

��Υποστήριξη οικιακών εργασιών

59

Page 60: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

■ Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί συνολικά 11 Κέντρα Στήριξης, στις εξής περιοχές:

��Ίλιον Αττικής

��Μαρούσι Αττικής

��Θεσσαλονίκη

��Πάτρα

��Χαλκίδα

��Κόρινθος

��Κέρκυρα

��Πύργος

��Τρίπολη

��Χανιά

��Λάρισα,

ενώ παράλληλα διαθέτει ένα Κέντρο Διαχείρισης και Διανομής Προϊόντων στην περιοχή του Ρέντη Αττικής (Εγκαταστάσεις ΟΚΑΑ) καθώς και ένα Κέντρο Διανομής Προϊόντων στη Νέα Μάκρη Αττικής.

Το εξειδικευμένο προσωπικό που στελεχώνει τα Κέντρα Στήριξης, παρέχει στις οικογένειες:

��Υλική ενίσχυση (τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, σχολικά, χριστουγεννιάτικα πακέτα, πασχαλινά πακέτα, είδη ένδυσης, είδη υπόδησης, οικοσκευές, βρεφικά είδη, έπιπλα κ.λπ.)

��Είδη σημαντικά για κάθε παιδί (βιβλία, παιχνίδια κ.λπ.)

��Ψυχολογική στήριξη

��Ιατρική στήριξη (φαρμακευτική κάλυψη, ιατρικές εξετάσεις, επεμβάσεις κ.λπ.)

��Κάλυψη άλλων αναγκών για τα παιδιά (θεραπείες, φροντιστήρια κ.λπ.)

��και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται η οικογένεια σε κρίση, για να σταθεί στα πόδια της με αξιοπρέπεια.

Οι οικογένειες επισκέπτονται το πλησιέστερο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στην περιοχή που ζουν και η διάθεση των ειδών γίνεται κατόπιν ραντεβού, ώστε να διαφυλαχθεί απόλυτα η αξιοπρέπειά τους. Τα Κέντρα Στήριξης στο σύνολό τους διαθέτουν χώρους για να απασχολούνται τα παιδιά σε περίπτωση που συνοδεύουν τους γονείς τους. Τα είδη εξασφαλίζονται από τον Οργανισμό με τη σταθερή αλλά και εποχική κινητοποίηση επιχειρήσεων, ιδιωτών, σχολείων, συλλόγων κ.λπ.

Βάσει συγκεκριμένων αναγκών δημοσιοποιούνται λίστες με κάθε τι απαραίτητο όπως τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, σχολικά, παιχνίδια, φάρμακα, είδη προσωπικής υγιεινής, εξειδικευμένα είδη (π.χ. για βρέφη) κ.λπ.60

Page 61: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τα προϊόντα παραλαμβάνονται στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας με προβλήματα διαβίωσης του Οργανισμού ανά την Ελλάδα ή παραλαμβάνονται με εξειδικευμένα οχήματα (φορτηγά ψυγεία κ.λπ.) και προσωπικό του Οργανισμού από τα σημεία συγκέντρωσής τους. Σε κάθε περίπτωση, παραδίδεται στον ιδιώτη, επιχείρηση, φορέα αναλυτικό δελτίο παραλαβής και ευχαριστήρια επιστολή. Η αποθήκευση και η διαχείριση των ειδών πραγματοποιείται στα Κέντρα Στήριξης του Οργανισμού. Όλοι οι χώροι πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής για τη συγκέντρωση, αποθήκευση και διανομή αγαθών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει οχήματα που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής για τη μεταφορά αγαθών (φορτηγά ψυγεία, εξειδικευμένα ψυγεία για τη μεταφορά φαρμάκων κ.λπ.). Χάρη στα οχήματα διασφαλίζεται η επάρκεια των Κέντρων Στήριξης σε είδη και η συνεχής ροή των προϊόντων όπου και σε όσους έχουν ανάγκη, με απόλυτο κριτήριο την αξιοποίηση κάθε προσφοράς χωρίς καμία σπατάλη.

■ Ιατρική και κοινωνική στήριξη

Μια οικογένεια που βρίσκεται ή απειλείται να βρεθεί σε κατάσταση Φτώχειας, παράλληλα:

��Αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα ιατρικά προβλήματα των παιδιών.

��Αντιμετωπίζει κοινωνικά-προνοιακά προβλήματα π.χ. διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων απορίας, επιδόματα απορίας κ.λπ.

��Αντιμετωπίζει προβλήματα σχετικά με τη γενικότερη συμπεριφορά των παιδιών, προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο.

��Καλείται να διαχειριστεί μαθησιακά προβλήματα των παιδιών.

��Βιώνει κοινωνικό αποκλεισμό.

Άρα η οικογένεια χρειάζεται πολύπλευρη στήριξη και όχι μόνο υλική. Με δεδομένο αυτό, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, υποστηρίζει ολιστικά την οικογένεια, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες που έχει.

ΠΏΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΈ ΤΗΝ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Μέχρι σήμερα ο Οργανισμός έχει στηρίξει περισσότερα από 100.000 παιδιά στον τομέα της Φτώχειας μέσω του πλήθους υπηρεσιών του πανελλαδικά.

Συγκεκριμένα, το 2017, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε συνολικά 17.784 παιδιά και τις οικογένειές τους και πιο συγκεκριμένα:

Στήριξε πανελλαδικά 17.731 παιδιά οικογενειών, φορέων και δομών προσφύγων που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας.

Στα 3 Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας στην Ηλεία, στο Αγρίνιο και στον Μύτικα

συμμετείχαν 53 παιδιά.

61

Page 62: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στα Σπίτια του «Χαμόγελου» ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΈΜΑ

ΓΙΑΤΙ ΈΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

Για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η υγεία, η ασφάλεια και η ευεξία των παιδιών, των εργαζομένων και των εθελοντών που δραστηριοποιούνται στα Σπίτια του Οργανισμού είναι υψίστης σημασίας.

Για τα παιδιά που μεγαλώνουν στα Σπίτια του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξασφαλίζει όλα όσα απαιτούνται για τη σωματική και ψυχική τους υγεία, ευεξία και την ασφάλεια, με στόχο την ομαλή ανάπτυξή τους σε κάθε επίπεδο.

Ο Οργανισμός αξιολογεί ως πολύτιμο «κεφάλαιο» τους εργαζομένους των διαφόρων ειδικοτήτων που απασχολούνται στα Σπίτια, πράττοντας ότι είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας καθώς και ευεξίας στο χώρο εργασίας τους. Μάλιστα, αντιλαμβανόμενος και τις ανάγκες τους σε προσωπικό/οικογενειακό επίπεδο, βρίσκεται δίπλα τους αναλαμβάνοντας την επίλυση ποικίλων προβλημάτων (υγείας, οικονομικά, κοινωνικά κ.λπ.), χτίζοντας ένα ιδιαίτερα οικείο και «οικογενειακό» περιβάλλον.

ΠΏΣ ΤΟ ΔΙΑΧΈΙΡΙΖΟΜΑΣΤΈ

Γενικά τηρούνται ευλαβικά όλα όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους, όπως ορίζονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται επισκέψεις γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας περιοδικά σε όλα τα Σπίτια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση των Σπιτιών, ώστε να είναι ασφαλή κατ’ αρχήν για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε αυτά και φυσικά για τους εργαζομένους και εθελοντές. Προσοχή δίνεται στη χωροταξία, στην επιλογή των οικοσκευών (έπιπλα, συσκευές κ.λπ.), στη διαμόρφωση των εξωτερικών και βοηθητικών χώρων, στην ασφάλεια των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, στη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον κ.λπ.

Για την ασφάλεια όσων βρίσκονται στα Σπίτια ο Οργανισμός οργανώνει για τους εργαζομένους και εθελοντές μαθήματα παροχής πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, ασκήσεις κατάσβεσης και εκκένωσης, με στόχο το συντονισμό και την ετοιμότητα των παιδιών, των εργαζομένων και των εθελοντών.

Συγκεκριμένα, για τους εργαζομένους «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κατά την πρόσληψή τους στα Σπίτια ζητά, μεταξύ άλλων, την προσκόμιση ενός πλήρους ιατρικού ελέγχου με τις εξετάσεις όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Κατά τη διάρκεια απασχόλησής τους οι εργαζόμενοι των Σπιτιών είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ατομικό Βιβλιάριο υγείας, ανανεωμένο όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Για τους εθελοντές ο Οργανισμός, κατά την έναρξη δραστηριοποίησής τους στα Σπίτια, ζητά, μεταξύ άλλων, την προσκόμιση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικού Καλής Υγείας, υπογεγραμμένο από γιατρό.

Τέλος, για τα παιδιά που μεγαλώνουν στα Σπίτια και πριν από την είσοδό τους σε αυτά πραγματοποιείται ένας πλήρης ιατρικός έλεγχος και άλλες απαραίτητες εκτιμήσεις στο πλαίσιο εισαγωγής τους σε δημόσιο νοσοκομείο, ώστε να συνταχθεί ένας ατομικός πλήρης ιατρικός φάκελος για κάθε παιδί, ο οποίος και επικαιροποιείται.

62

Page 63: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Κατά την παραμονή κάθε παιδιού στα Σπίτια παρακολουθείται σε τακτική βάση από παιδίατρο, λαμβάνοντας εξατομικευμένα όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται σε ιατρικό και ψυχικό επίπεδο. Κάθε παιδί διαθέτει ατομικό Βιβλιάριο Υγείας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Εξατομικευμένα και ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε χώρου, ο Οργανισμός λαμβάνει και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.

ΠΏΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΈ ΤΗΝ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Η αξιολόγηση είναι καθημερινή, γιατί η λειτουργία των Σπιτιών είναι αδιάλειπτη και κάθε πρόβλημα γίνεται άμεσα αντιληπτό. Τα Σπίτια συντηρούνται τακτικά, ενώ οι σημαντικές εργασίες, εφόσον αφορούν σε συντήρηση και όχι άμεση βλάβη, πραγματοποιούνται κατά βάση τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου τα παιδιά παραθερίζουν.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην υγεία και στην ευεξία των εργαζομένων και των παιδιών, όπου κάθε περιστατικό αξιολογείται και λαμβάνονται όλα όσα προβλέπονται για την προστασία και ταχεία ανάρρωση των ασθενών και παράλληλη προστασία των υπολοίπων.

Οι εργαζόμενοι ως μια από τις βασικές τους αρμοδιότητες έχουν τη σταθερή επίβλεψη των παιδιών, προλαμβάνοντας τους κινδύνους που πιθανόν να αντιμετωπίσουν.

Παρά τις προβλέψεις και δικλίδες ασφαλείας που λαμβάνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τον Σεπτέμβριο του 2017 ο Οργανισμός στα 22 χρόνια λειτουργίας του βρέθηκε πρώτη φορά αντιμέτωπος με ένα δυστύχημα σε ένα από τα Σπίτια του, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωής του μικρού μας Νίκου.

Τα μέτρα που λαμβάνει ο Οργανισμός για την ασφάλεια των παιδιών, εργαζομένων και εθελοντών στα Σπίτια, αν και δεν περιορίζονται στα προβλεπόμενα από το νόμο, δεν μπορούν να εξαλείψουν τον υπολειπόμενο κίνδυνο, γι’ αυτό και μετά το τραγικό δυστύχημα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε επιπρόσθετα μέτρα, με ένα εξ αυτών την πιστοποίηση ασφάλειας από εξωτερικό συνεργάτη, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

63

Page 64: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΈΜΑ

ΓΙΑΤΙ ΈΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

Για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η αποδοχή της διαφορετικότητας και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών ανεξάρτητα από εθνικότητα, θρήσκευμα και φύλο αποτελούν βασικούς πυλώνες των αξιών του, συνεισφέροντας έτσι στο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 10 Μείωση Ανισοτήτων.

Αυτό φυσικά αντικατοπτρίζεται κατ’ αρχήν στα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου και στο ανθρώπινο δυναμικό του και επεκτείνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

ΠΏΣ ΤΟ ΔΙΑΧΈΙΡΙΖΟΜΑΣΤΈ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαθέτει Κώδικα Ηθικής, Δεοντολογίας Πρόληψης και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς (Ethics Antifraud and Anticorruption Policy), στον οποίο γίνεται ειδική μνεία στα θέματα ίσων δικαιωμάτων, ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης χωρίς καμία διάκριση.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού αποδέχονται των Κώδικα Ηθικής, Δεοντολογίας Πρόληψης και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς.

ΠΏΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΈ ΤΗΝ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΜΑΣ [GRI 405-1]

Το 2017, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού συμμετείχαν συνολικά 12 μέλη (μόνιμα, αναπληρωματικά και επίτιμα), εκ των οποίων:

Άνδρες Γυναίκες 30 έως 50 ετών 50 ετών και άνω

5 7 4 8

64

Page 65: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Το 2017, 478 άτομα απασχολήθηκαν στον Οργανισμό πανελλαδικά, εκ των οποίων:

Άνδρες Γυναίκες έως 30 30 έως 50 ετών 50 ετών και άνω

114 364 90 341 47

11 έχουν άλλη εθνικότητα πλην της ελληνικής (1 άτομο από Μολδαβία, 1 άτομο από Ρουμανία, 3 άτομα από Αλβανία, 1 άτομο από Κύπρο, 1 άτομο από Ιράκ, 1 άτομο από Πακιστάν, 1 άτομο από Λιβύη, 1 άτομο από Συρία και 1 άτομο από Σερβία).

65

Page 66: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Οι εργαζόμενοι [GRI 102-8] [GRI 102-41]

Καθοριστικό και πρωτεύοντα ρόλο στον Οργανισμό «Το χαμόγελο του Παιδιού» διαδραματίζουν οι άνθρωποί του. Πρωτίστως το έμμισθο ανθρώπινο δυναμικό του και υποστηρικτικά σε αυτό η εξαιρετική ομάδα των εθελοντών του πανελλαδικά. Όλοι οι εργαζόμενοι (100%) καλύπτονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

478 εξειδικευμένοι επαγγελματίες (στοιχεία 2017)

Σύνολο εργαζομένων: 478

Συνολικός αριθμός εργαζομένων ανά σύμβαση εργασίας και φύλο

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Αορίστου 113 356 469

Ορισμένου 1 8 9

Σύνολο 114 364 478

Συνολικός αριθμός εργαζομένων ανά σύμβαση εργασίας και φύλο

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Πλήρους 112 359 471

Μερικής 2 5 7

Σύνολο 114 364 478

66

Page 67: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

22

Αίγιο

Κέρκυρα

Τρίπολη

14

Κυλλήνη

Χαλκίδα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Λάρισα

Χανιά

Μυτιλήνη

Γύθειο

Ηράκλειο

Αγρίνιο

Πάτρα

Πύργος

Καβάλα

Κόρινθος 235

67

Page 68: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ενδεικτικές εκπαιδεύσεις εντός του 2017Έκπαιδευτικοί:

■ Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-E LEARNING: Θέμα: Αυτισμός: συμπτώματα και αντιμετώπιση

■ Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-E LEARNING: Θέμα: Διαχείριση συναισθηματικού, ψυχικού τραύματος

■ �Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-E LEARNING: Θέμα: Ειδική Αγωγή

■ �Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-E LEARNING: Θέμα: Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία

■ Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-E LEARNING: Θέμα: Μαθησιακές δυσκολίες: αξιολόγηση και στρατηγικές παρεμβάσεις

68

Page 69: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι και παιδαγωγοί:

■ Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (ΓΕΘΕΙΣ): Θέμα: Αναγνώριση θυμάτων και πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων

■ Φορέας: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Θέμα: Κοινωνική εργασία για την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική αλλαγή: ενδυναμώνοντας ανθρώπους και κοινότητες

■ Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα: Εστιασμένη στο τραύμα γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες

■ Θέμα: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα θετικής διαπαιδαγώγησης με τίτλο «Θετικοί Γονείς, Χαρούμενα Παιδιά»

■ Θέμα: Η βία στο παιδικό ιχνογράφημα: «Ό,τι δε λέει το παιδί, το ζωγραφίζει»

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού:

■ Φορέας: TQM TRAINING Θέμα: Αξιολόγηση προσωπικού

■ Φορέας: BOUSSIAS COMMUNICATION Θέμα: HR IN Action 6

69

Page 70: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Οι εθελοντές μαςΘεμέλιος λίθος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι οι εθελοντές, που με τη δική τους πολύτιμη προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου μας. Οι εθελοντές μας απασχολούνται σε όλες μας τις δράσεις πανελλαδικά και καλύπτουν βασικές ανάγκες, τόσο με την ειδικότητά τους όσο και με την εκπαίδευσή τους στις προκαθορισμένες δράσεις του Οργανισμού.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει φροντίδα και καθοδήγηση στους εθελοντές που συμμετέχουν στις δράσεις του Οργανισμού. Μηνιαίως πραγματοποιούνται ομάδες εποπτείας από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Παράλληλα, βασικό μας μέλημα αποτελεί και η ηθική ανταμοιβή των εθελοντών μας.

Το «προφίλ» των εθελοντών μας

Ο εθελοντής του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι «νέος» από 16 έως 76 ετών, με διάθεση προσφοράς και συμμετοχής στα κοινά. Συνήθως, είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γυναίκα, με σπουδές ή εμπειρία στα παιδαγωγικά. Βέβαια, όπως σε κάθε οικογένεια έτσι και στον Οργανισμό μας απαντώνται προσωπικότητες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, οι οποίες εντάσσονται αρμονικά στο εθελοντικό δυναμικό μας.

Μορφές εθελοντισμού

■ Ατομικός εθελοντισμός

■ Συλλογικός εθελοντισμός/Εταιρικός Εθελοντισμός

Ο εταιρικός εθελοντισμός, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχει δημιουργήσει ένα δίαυλο προσφοράς και επικοινωνίας μεταξύ του Οργανισμού μας και διάφορων εταιρειών που εμπράκτως αποδεικνύουν πως αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία. Μέσα από την εμπειρία μας βλέπουμε μια σχέση εταιρικής εθελοντικής δραστηριότητας να μετουσιώνεται με το χρόνο σε σχέση δυνατής φιλίας που αμφότεροι οικοδομούμε εμπειρίες.

Τακτική - έκτακτη δραστηριοποίηση

Τομείς εθελοντικής δραστηριοποίησης

��Φροντίδα παιδιών στα νοσοκομεία

��Δημιουργική απασχόληση στα νοσοκομεία παίδων

��Κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας

��Εθελοντικό δημιουργικό εργαστήρι

��Παζάρια/εκθέσεις

��Διοικητική/γραμματειακή υποστήριξη

��Τα Σπίτια μας

��Εθελοντική προσφορά ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα

��YouSmile

��Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Θανάσης Μακρής70

Page 71: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Στοιχεία 2017

��Αριθμός Ενεργών Εγγεγραμμένων Εθελοντών: 2.296 εθελοντές + 383 ιατροί (Προληπτική, βλ. σημείωση) = 2.679 εθελοντές

Σημείωση για Προληπτική: οι εθελοντικές συμμετοχές των ιατρών /οδοντιάτρων που κλήθηκαν και στελέχωσαν τη δράση προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής ανέρχονται στις 383 ( δηλ. κάποιοι ιατροί συμμετείχαν παραπάνω από μία φορά).

��Ώρες Εθελοντικής Προφοράς: 320.858 ώρες (ενεργών εγγεγραμμένων εθελοντών) + 1.532 ώρες (Προληπτική) = 322,390 ώρες

��Εταιρικός/Ομαδικός Εθελοντισμός: 3.395 ώρες και 842 άτομα

��Οικογενειακός Εθελοντισμός: 372 άτομα, 744 ώρες, 144 οικογένειες

��Εθελοντισμός από Εξωτερικό/Ομογενείς: 25 άτομα και 413 ώρες

��Συνολικός αριθμός ατόμων που βοήθησαν σε εθελοντικές δράσεις = 3.918 άτομα που προσέφεραν 326.942 ώρες εθελοντικής προσφοράς

��Αποτίμηση εθελοντικής προσφοράς σε χρηματικούς όρους (326.942 ώρες * 4,80€): 1.569.321€

71

Page 72: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

ΠΙΝΑΚΑΣGRI[GRI 102-55]

GRI ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΈΝΟΤΗΤΑ ΣΈΛΙΔΈΣ

GRI 102: GENERAL STANDARD DISCLOSURES 2016

102-1 Όνομα του οργανισμού Ο οργανισμός μας: Προφίλ 11102-2 Δραστηριότητες, μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες Τι κάνουμε 16

102-3 Τοποθεσία της έδρας Ο οργανισμός μας: Προφίλ 11

102-4 Τοποθεσία δραστηριοτήτων Ο οργανισμός μας: Προφίλ 11102-5 Ιδιοκτησιακό καθεστώς και νομική μορφή Ο οργανισμός μας: Προφίλ 11

102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται Τι κάνουμε 16

102-7 Μέγεθος του οργανισμού Ο οργανισμός μας: Προφίλ 11,16102-8 Πληροφορίες για υπαλλήλους και άλλους εργαζομένους Οι άνθρωποί μας 66

102-9 Εφοδιαστική Αλυσίδα Ηθική εύρεση πόρων (Fundraising) 36102-10 Σημαντικές αλλαγές του οργανισμού και της εφοδιαστικής αλυσίδας Προγράμματα και νέα έργα 19

102-11 Αρχή της προφύλαξης Ανάλυση Ουσιαστικότητας 30

102-12 Εξωτερικές πρωτοβουλίες Οι Συμμετοχές μας και οι Συνεργασίες μας 22

102-13 Συμμετοχή σε οργανώσεις Οι Συμμετοχές μας και οι Συνεργασίες μας 22102-14 Δήλωση του υψηλότερα ιστάμενου υπευθύνου λήψης αποφάσεων Μήνυμα Προέδρου 9

102-16 Αξίες, αρχές, πρότυπα και κώδικες συμπεριφοράς Οι αξίες μας / Κώδικας Δεοντολογίας 17-18

102-18 Δομή διακυβέρνησης Οργανόγραμμα Κεντρική Διοίκηση 14-15102-40 Κατάλογος ομάδων ενδιαφερόμενων μερών

Χαμογελάμε μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη 27

102-41 Συλλογικές συμβάσεις Οι άνθρωποί μας 66102-42 Αναγνώριση και επιλογή ενδιαφερόμενων μερών

Χαμογελάμε μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη 27

102-43 Προσέγγιση στη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Χαμογελάμε μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη 27

102-44 Βασικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν

Χαμογελάμε μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη 27

102-45 Οντότητες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Ο οργανισμός μας: Προφίλ 11

102-46 Καθορισμός του περιεχομένου του απολογισμού και των ορίων των θεμάτων Ανάλυση Ουσιαστικότητας 30

102-47 Λίστα ουσιαστικών θεμάτων Ανάλυση Ουσιαστικότητας 30

102-48 Αναδιατυπώσεις πληροφοριών Δεν υπήρχαν αναδιατυπώσεις πληροφοριών -

102-49 Αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης απολογισμού

Δεν υπήρχαν αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης -

102-50 Περίοδος αναφοράς Σχετικά με την Έκθεση: Προφίλ έκθεσης 10102-51 Ημερομηνία πιο πρόσφατου προηγούμενου απολογισμού Σχετικά με την Έκθεση: Προφίλ έκθεσης 10

102-52 Κύκλος απολογισμού Σχετικά με την Έκθεση: Προφίλ έκθεσης 10102-53 Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήματα αναφορικά με τον απολογισμό Σχετικά με την Έκθεση: Προφίλ έκθεσης 10

102-54 Ισχυρισμός για τα κριτήρια συμφωνίας Σχετικά με την Έκθεση: Προφίλ έκθεσης 10

102-55 Πίνακας Περιεχομένων GRI Σχετικά με την Έκθεση: Προφίλ έκθεσης 10

102-56 Εξωτερική διασφάλιση Σχετικά με την Έκθεση: Προφίλ έκθεσης 10

72

Page 73: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

GRI ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΈΝΟΤΗΤΑ ΣΈΛΙΔΈΣΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΈΡΑΙΟΤΗΤΑ

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

Όρια επίδρασης ουσιαστικών θεμάτων Ηθική και ακεραιότητα 34, 35

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της Ηθική και ακεραιότητα 35103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης Ηθική και ακεραιότητα 35

GRI 205: ANTI-CORRUPTION 2016

205-3 Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και δράσεις αντιμετώπισης Ηθική και ακεραιότητα 35

ΗΘΙΚΗ ΈΥΡΈΣΗ ΠΟΡΏΝ (FUNDRAIRISING)

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

Όρια επίδρασης ουσιαστικών θεμάτων Ηθική εύρεση πόρων (Fundraising) 34, 36

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της Ηθική εύρεση πόρων (Fundraising) 36103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης Ηθική εύρεση πόρων (Fundraising) 37

- NGO8: Πηγές χρηματοδότησης ανά κατηγορία και οι πέντε μεγαλύτεροι χορηγοί Ηθική εύρεση πόρων (Fundraising) 37

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΈΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΈΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΈΙΡΙΣΗ ΠΟΡΏΝ

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

Όρια επίδρασης ουσιαστικών θεμάτων Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων

34, 40

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων 40

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων 40

- Δείκτης ΧΤΠ: Ανάλυση κατανομής πόρων Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων 40

73

Page 74: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

GRI ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΈΝΟΤΗΤΑ ΣΈΛΙΔΈΣΔΡΑΣΈΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΝΤΙΜΈΤΏΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΈΡΑΠΈΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

Όρια επίδρασης ουσιαστικών θεμάτων Πυλώνες δράσεων 34, 41

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της Βίας 44

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της Βίας 47

- Δείκτης ΧΤΠ: Ετήσια αποτελέσματα Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της Βίας 47

ΔΡΑΣΈΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΈΤΏΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΈΞΑΦΑΝΙΣΗΣ

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

Όρια επίδρασης ουσιαστικών θεμάτων Πυλώνες δράσεων 34, 41

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Εξαφάνισης 49

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Εξαφάνισης 51

- Δείκτης ΧΤΠ: Ετήσια αποτελέσματα Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Εξαφάνισης 51

ΥΓΈΙΑ, ΑΣΦΑΛΈΙΑ ΚΑΙ ΈΥΈΞΙΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΈΛΟΥ

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

Όρια επίδρασης ουσιαστικών θεμάτων Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στα Σπίτια του Χαμόγελου

34, 62

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στα Σπίτια του Χαμόγελου 62

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στα Σπίτια του Χαμόγελου 63

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

403-2 Τύποι και ποσοστά τραυματισμών, εργασιακών ασθενειών, χαμένων ημερών και αδικαιολόγητων απουσιών

Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στα Σπίτια του Χαμόγελου 63

ΔΙΑΦΟΡΈΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΈΣ ΈΥΚΑΙΡΙΈΣ

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

Όρια επίδρασης ουσιαστικών θεμάτων Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες 34, 64

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες 64103-3Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες 64

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity

405-1 Διαφορετικότητα φορέων διακυβέρνησης και εργαζομένων Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες 64

ΔΡΑΣΈΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΈΤΏΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΥΓΈΙΑΣ

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

Όρια επίδρασης ουσιαστικών θεμάτων Πυλώνες δράσεων 34, 41

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Υγείας 53

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Υγείας 57

- Δείκτης ΧΤΠ: Ετήσια αποτελέσματα Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Υγείας 57

ΔΡΑΣΈΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΈΤΏΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΦΤΏΧΈΙΑΣ

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και των Ορίων του

Όρια επίδρασης ουσιαστικών θεμάτων Πυλώνες δράσεων 34, 41

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Φτώχειας 59

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Φτώχειας 61

- Δείκτης ΧΤΠ: Ετήσια αποτελέσματα Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Φτώχειας 61

* Δε δημοσιοποιούνται ο αριθμός και τα ποσοστά τραυματισμών, εργασιακών ασθενειών, χαμένων ημερών και αδικαιολόγητων απουσιών. Λόγος παράλειψης: η πληροφορία δεν ήταν διαθέσιμη.

74

Page 75: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως
Page 76: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» - Global Sustainglobalsustain.org/publish/XAMOGELO_apologismos GR.pdf · 2018-11-21 · Χαμόγελο του Παιδιού», όπως