ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΔΓ46Ψ842...

of 27 /27
1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΔΓ46Ψ842-ΞΜ9 Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/218/5.3.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Συνεδρίασης με αριθμό 31/11.12.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:00 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕ- ΛΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩ- ΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Χρήστος Σπίρτζης Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αντώνιος Πρωτονοτάριος Γενικός Γραμματέας ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Πολυχρόνης Ακριτίδης Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Θεόδωρος Σεραφίδης παραιτηθείς Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Κωνσταντίνος Κουρνιώτης Αναπλ. Γεν. Γραμματέας 19:15 ΛΗΞΗ Γρηγόρης Γρηγοριάδης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γεώργιος Ζερβάκης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Σπυρίδων Κοντομάρης Μέλος 19:15 ΛΗΞΗ Κωνσταντίνος Μακέδος Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αθανάσιος Μπούμης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Ασημούλα Σταγιάννη Μέλος 19:15 ΛΗΞΗ Γεώργιος Τσουκαλάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γεώργιος Παπαναστασίου Μέλος 21:40 ΛΗΞΗ AΠΟΝΤΕΣ: Νικόλαος Μήλης Μέλος Ιωάννης Φούρκας Μέλος Παρίστανται από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Ιωάννης Θεοδωράκης Ιωάννης Κυριακόπουλος Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας 19:15 19:40 20:40 ΛΗΞΗ Παρίσταται η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ

Embed Size (px)

Transcript of ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΔΓ46Ψ842...

 • 1

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΔΓ46Ψ842-ΞΜ9

  Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/218/5.3.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

  Συνεδρίασης με αριθμό 31/11.12.2012

  Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00

  ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:00

  ΧΡΟΝΟΣ

  ΠΡΟΣΕ-

  ΛΕΥΣΗΣ

  ΧΡΟΝΟΣ

  ΑΠΟΧΩ-

  ΡΗΣΗΣ

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Χρήστος Σπίρτζης Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

  Αντώνιος Πρωτονοτάριος Γενικός Γραμματέας ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

  Πολυχρόνης Ακριτίδης Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

  Θεόδωρος Σεραφίδης παραιτηθείς Β΄

  Αντιπρόεδρος

  ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

  Κωνσταντίνος Κουρνιώτης Αναπλ. Γεν. Γραμματέας 19:15 ΛΗΞΗ

  Γρηγόρης Γρηγοριάδης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

  Γεώργιος Ζερβάκης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

  Σπυρίδων Κοντομάρης Μέλος 19:15 ΛΗΞΗ

  Κωνσταντίνος Μακέδος Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

  Αθανάσιος Μπούμης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

  Ασημούλα Σταγιάννη Μέλος 19:15 ΛΗΞΗ

  Γεώργιος Τσουκαλάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

  Γεώργιος Παπαναστασίου Μέλος 21:40 ΛΗΞΗ

  AΠΟΝΤΕΣ: Νικόλαος Μήλης Μέλος

  Ιωάννης Φούρκας Μέλος

  Παρίστανται από

  το Προεδρείο της

  Αντιπροσωπείας

  ΤΕΕ

  Ιωάννης Θεοδωράκης

  Ιωάννης Κυριακόπουλος

  Πρόεδρος

  Γενικός Γραμματέας

  19:15

  19:40

  20:40

  ΛΗΞΗ

  Παρίσταται η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ

  Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε.

  ΕΝΑΡΞΗ

  ΕΝΑΡΞΗ

  ΛΗΞΗ

  ΛΗΞΗ

 • 2

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εισηγήσεις Διευθύνσεων

  2. Επικύρωση Πρακτικών

  3. Ανώτατη Παιδεία

  4. Εισήγηση για ιστοσελίδα πώλησης ελληνικών προϊόντων

  Δομικών Υλικών και κτιριακού αποθέματος Ελλήνων

  Μηχανικών

  5. Εισήγηση για άδεια άσκησης επαγγέλματος (Εισηγητής: Κ.

  Κουρνιώτης)

  6. Εισήγηση για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για το

  Κτηματολόγιο (Εισηγητής: Π. Ακριτίδης)

  7. Εισήγηση για το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου

  «Συμπλήρωση διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και

  άλλες διατάξεις» (Εισηγητής: Π. Ακριτίδης)

  8. Απόφαση Δ.Ε. για τις εκλογές του ΤΕΕ, σύμφωνα με τον Ν.

  2833/2000 (άρθρο 10) και το Π.Δ. 72/2010.

  9. Ενημέρωση

  Απόφ. Α1/Σ31/2012 Κατακύρωση Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

  εκτύπωση- βιβλιοδεσία 6 βιβλίων

  Η Διοικούσα Επιτροπή, σε συνέχεια της Α8/Σ27/2011 απόφασής

  της για την Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για

  την εκτύπωση-βιβλιοδεσία 6 βιβλίων και έχοντας υπ’ όψιν:

  1. την υπ’ αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 8254/2-3-2012 Διακήρυξη του διαγωνισμού

  2. την υπ’ αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 31554/11-7-2012 Απόφαση Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών

  3. το από 30-7-2012 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διενέργειας των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με

  το οποίο οι Οικονομικές Προσφορές παρουσιάζονται στον

  παρακάτω πίνακα:

 • 3

  4. το από 28-9-2012 Πρακτικό 3 της Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι υποψήφιες ανάδοχες

  εταιρείες και αυτά που αναζήτησε αυτεπάγγελτα η Υπηρεσία του

  ΤΕΕ είναι πλήρη και νόμιμα και

  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

  1o

  βιβλίο

  2o

  βιβλίο

  3o & 4o

  βιβλίο

  5o

  βιβλίο

  6o

  βιβλίο

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ.

  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

  ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  13.550,00 2.750,00 9.100,00 33.000,00 5.000,00

  ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ –ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ –

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΕ

  12.600,00 2.250,00 8.205,00 13.585,00 4.205,00

  ΚΕΘΕΑ

  ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ

  11.840,00 2.200,00 5.700,00 14.000,00 4.500,00

  MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  11.580,00 2.885,00 7.580,00 13.980,00 4.880,00

  GENESIS ADVERTISING

  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΕΚΤΥΠΩΣΗ

  ΕΠΕ

  10.590,00 3.000,00 6.600,00 12.700,00 4.300,00

 • 4

  5. την εισήγηση (αρ. πρωτ. 193/11.12.2012-§1.1) της παριστάμενης Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ κ. Δήμητρας Κανέλλου που

  ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών

  Υπηρεσιών

  α π ο φ α σ ί ζ ε ι

  α) την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία

  “ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ” για την εκτύπωση του 6ου

  βιβλίου με

  τίτλο ««Νικόλαος Ζουμπουλίδης – ένας σημαντικός αρχιτέκτονας,

  ένας πολύπλευρος άνθρωπος», στην τιμή των 4.205,00 € συν ΦΠΑ

  6,5%

  β) την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία “ΚΕΘΕΑ

  ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ” για την εκτύπωση:

  του 2ου βιβλίου με τίτλο «Informal Urban Development in Europe. A case study from Albania and Greece (Αυθαίρετη

  Δόμηση στην Ευρώπη. Η περίπτωση της Αλβανίας και της

  Ελλάδας)», στην τιμή των 2.200,00 € συν ΦΠΑ 6,5%

  του 3ου βιβλίου με τίτλο «Αναφορά στους καταστροφικούς κινδύνους στην κατασκευή των υπόγειων τεχνικών έργων και

  τον σχεδιασμό αντιμετώπισής τους» και

  του 4ου βιβλίου με τίτλο «Ασφάλεια στη μεταφορά, αποθήκευση και χρήση εκρηκτικών υλών στα τεχνικά έργα

  και στις εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις», στην τιμή των

  5.700,00 € συν ΦΠΑ 6,5%

  γ) την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία “GENESIS

  ADVERTISING ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ

  ΕΠΕ” για την εκτύπωση:

  του 1ου

  βιβλίου με τίτλο «8ο

  Διεθνές Συνέδριο για τη Συντήρηση

  των Μνημείων της Μεσογείου», στην τιμή των 10.590,00 € συν

  ΦΠΑ 6,5% και

  του 5ου

  βιβλίου με τίτλο ««Τεχνολογική Αλλαγή και Βιομηχανική

  Ανάπτυξη. Η Ιστορία της Χημικής Τεχνολογίας και η Διεθνής

  Χημική Βιομηχανία από το 1850 έως σήμερα», στην τιμή των

  12.700,00 € συν ΦΠΑ 6,5%

  σύμφωνα με τις Οικονομικές και Τεχνικές Προσφορές των

  εταιρειών και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του

  διαγωνισμού.

  Για τη σχετική δαπάνη, υπάρχει πίστωση από τον κωδικό:

  Κωδικός Προϋπολογισθέντα 2013

  891 300.000,00

 • 5

  Αποφ. Α2/Σ31/2012 Συζήτηση για τη διοργάνωση Σεμιναρίου με θέμα: «Τεχνικές

  αποτελεσματικότερης αναζήτησης εργασίας» για νέους

  Μηχανικούς, στην Αθήνα

  Η Δ.Ε., αφού ενημερώθηκε για την υπ’ αριθ. 193/11-12-2012 §2.1

  εισήγηση της παριστάμενης Γεν. Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου

  που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της

  Διεύθυνσης Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας κ. Γ.

  Ζαμπατή, που αφορά στην πρόταση του κ. Νίκου Μαρσέλλου,

  Πολιτικού Μηχανικού για την οργάνωση Σεμιναρίου την 22.1.2013

  με εισηγητές τον ίδιο και την κ. Ελισάβετ Φλεριανού, ψυχολόγο

  (με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων)

  με θέμα «Τεχνικές αποτελεσματικότερης αναζήτησης εργασίας»

  για νέους Μηχανικούς, το οποίο θα απευθύνεται σε άνεργους,

  νέους Μηχανικούς ηλικίας μέχρι 35 ετών, που επιθυμούν να

  εντρυφήσουν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες

  τους για αποτελεσματικότερη εξεύρεση εργασίας, αναβάλλει τη

  λήψη απόφασης, προκειμένου να υποβληθεί αναλυτικότερη

  ενημέρωση για το περιεχόμενο του σεμιναρίου.

 • 6

  Αποφ. Α3/Σ31/2012 Συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Inteligent Energy

  Europe II” -Έργο SEAP PLUS-Υποστήριξη του Συμφώνου των

  Δημάρχων-Διοργάνωση Τεχνικής Συνάντησης/ Σεμιναρίου και

  Στρογγυλού Τραπεζιού μεταξύ ΤΕΕ-DIBA –ΔΗΜΩΝ

  Η ΔΕ έχοντας υπόψη:

  α) Την υπ’αρ. ΙΕΕ/11/978/ S12.615950/30-3-2012 υπογραφείσα

  σύμβαση (GRAND AGREEMENT) μεταξύ ΤΕΕ και EACI, όπως

  τροποποιήθηκε με την 1η τροποποίηση ΙΕΕ/11/978/S12.615950/16-

  8-2012

  β) τις υπ’αρ.Α2/Σ4/2012, Α3/Σ4/2012, Γ1/Σ9/2012, Α1/Σ12/2012

  και την Α1/Σ23/2012

  γ) την εισήγηση (αρ. πρωτ. 193/11-12-2012 §2.2) εισήγηση της

  παριστάμενης Γεν. Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δ. Κανέλλου που

  ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της

  Διεύθυνσης Επιστημονικής & Αναπτυξιακής Δραστηριότητας κ. Γ.

  Ζαμπατή,

  Αποφασίζει

  Τη διοργάνωση Τεχνικής Συνάντησης/Σεμιναρίου και Στρογγυλού

  Τραπεζιού τον Ιανουάριο 2013, σύμφωνα με την υπ’αρ.

  ΙΕΕ/11/978/ S12.615950/30-3-2012 υπογραφείσα σύμβαση

  (GRAND AGREEMENT) μεταξύ ΤΕΕ και EACI, όπως

  τροποποιήθηκε με την 1η τροποποίηση (AMENDMENT No 1),

  ΙΕΕ/11/978/S12.615950/16-8-2012 και ειδικότερα σύμφωνα με τα

  απαιτούμενα από το ΠΕ 2.2 (Ενέργειες Αδελφοποίησης), υποέργο

  Υ-ΠΕ 2.2.2 (Επισκέψεις Στελεχών στους Εκπαιδευόμενους

  Εταίρους). Αναλυτικότερα:

  Η Tεχνική Συνάντηση -Σεμινάριο θα γίνει 21-22 Ιανουαρίου 2013 και θα περιλαμβάνει συσκέψεις μεταξύ των εκπροσώπων της

  DIBA (Diputacio de Barcelona-Έμπειρος Εταίρος) και των

  Αρμόδιων Διαχείρισης και Υποστήριξης του Προγράμματος εκ

  μέρους του ΤΕΕ (Εκπαιδευόμενος Εταίρος), όπως ορίστηκαν από

  τις υπ’αριθ. Α2/Σ4/2012, Α3/Σ4/2012, Γ1/Σ9/2012, Α1/Σ12/2012

  και Α1/Σ23/2012 Αποφάσεις. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων

  πιθανόν να διενεργηθεί και επίσκεψη εργασίας σε σημείο

  ενδιαφέροντος για το έργο.

  Η διοργάνωση του Στρογγυλού Τραπεζιού θα γίνει στις 23 Ιανουαρίου 2013, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ. Στο

  Στρογγυλό Τραπέζι θα παρευρεθούν οι εκπρόσωποι της DIBA, οι

  εκπρόσωποι των Δήμων που θα ενταχθούν στο Σύμφωνο των

  Δημάρχων και οι Αρμόδιοι Διαχείρισης και Υποστήριξης του

  Προγράμματος, εκ μέρους ΤΕΕ, όπως ορίστηκαν από τις υπ’αριθ.

 • 7

  Α2/Σ4/2012, Α3/Σ4/2012, Γ1/Σ9/2012, Α1/Σ12/2012 και

  Α1/Σ23/2012Αποφάσεις.

  Προϋπολογισμός κάλυψης δαπανών της διοργάνωσης (Τεχνική Συνάντηση/Σεμινάριο και Στρογγυλό Τραπέζι) ορίζεται το ποσό

  των 900,00€, από το οποίο θα καλυφθούν δαπάνες παράθεσης

  καφέ, επισήμων γευμάτων, τεχνικών επισκέψεων, κτλ..

  Υπενθυμίζεται ότι η ως άνω δαπάνη εντάσσεται στον

  προϋπολογισμό συμμετοχής του ΤΕΕ στο έργο (Χρηματοδότηση

  Προγράμματος 75%, ιδία συμμετοχή ΤΕΕ 25%) και η πληρωμή θα

  γίνει από τον Κ.Α.9319β.

  Ο Γρ. Γρηγοριάδης Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη απόφασης.

  Στο σημείο αυτό (19:15) προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Κ. Κουρνιώτης, Σπ. Κοντομάρης, Ασ. Σταγιάννη και Ι.

  Θεοδωράκης.

  Αποφ. Α4/Σ31/2012 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στη μόνιμη υπάλληλο της

  Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. κ. Αικατερίνη Παζάλου του

  Κωνσταντίνου, λόγω της από 30.11.2012 αυτοδίκαιης λύσης της

  υπαλληλικής σχέσης της

  Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. έχοντας υπόψη:

  1. Τη με αριθμ. πρωτ. 41241/04.12.2012 (ΑΔΑ: Β45546Ψ842-ΗΒ3) απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε., με την οποία

  διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της

  μόνιμης υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε. κ.

  Αικατερίνης Παζάλου του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΔΕ

  Προσωπικού Η/Υ, με βαθμό Γ’, από 30.11.2012, ημερομηνία

  υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της από την Υπηρεσία.

  2. Το Φ.Ε.Κ. 1302/10.12.2012, τεύχος τρίτο, όπου δημοσιεύθηκε περίληψη της ως άνω απόφασης του Προέδρου του Τ.Ε.Ε.

  3. Τα άρθρα 147, 148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).

  4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4544/1966 (Φ.Ε.Κ. 185/1966).

  5. Τις διατάξεις του Ν. 2112/1920. 6. Το γεγονός ότι η υπάλληλος, που αποχώρησε στις 30.11.2012, έχει συμπληρώσει χρόνο συνολικής αναγνωρισμένης δημόσιας

  υπηρεσίας στο Τ.Ε.Ε. είκοσι δύο (22) έτη, έξι (6) μήνες και είκοσι

  έξι (26) ημέρες.

  7. Την εισήγηση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αικατερίνης Τραντάλη,

  Αποφασίζει

 • 8

  Την καταβολή αποζημίωσης στη δικαιούχο κ. Αικατερίνη Παζάλου

  του Κωνσταντίνου σύμφωνα με τις βασικές αποδοχές της (παρ. 2,

  άρθρο 1, του Ν. 4024/2011) όπως παρακάτω:

  Βασικός μισθός 1.206,00 €

  Επίδομα οικογενειακών βαρών 71,00 €

  Επίδομα Η/Υ 84,20 €

  Κίνητρο απόδοσης 32,00 €

  Σύνολο μηνιαίων ακαθ. αποδοχών 1.393,20 €

  Ετήσιες αποδοχές 1.393,20 X 12 μήνες = 16.718,40 €

  Επίδομα Δώρου Πάσχα 250,00 €

  Επίδομα Άδειας 250,00 €

  Επίδομα Δώρου Χριστουγέννων 500,00 €

  Σύνολο ετησίων αποδοχών με δώρα 17.718,40 €

  Μηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισμό της

  αποζημίωσης:

  17.718,40 : 12 μήνες =

  1.476,53 €

  Σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας της υπαλλήλου, η αποζημίωση

  είναι ίση με τις αποδοχές δεκαοκτώ (18) μηνών ήτοι:

  Ποσό αποζημίωσης: 1.476,53 X 18 μήνες = 26.577,54 €

  Η Διοικούσα Επιτροπή διευκρινίζει ότι σύμφωνα με την παρ. 13

  του άρθρου 21 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄), η οποία

  τροποποίησε το άρθρο 33 του ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27 Α΄), το

  καταβλητέο ποσό στη δικαιούχο κ. Αικατερίνη Παζάλου του

  Κωνσταντίνου ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ

  (15.000,00 €).

  Το ποσό που δεσμεύεται είναι εντός του διαθέσιμου ποσού

  πίστωσης (ΚΑΕ 0631 α).

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Aποφ. Α5/Σ31/2012 Διόρθωση της Γ4/Σ30/2012 απόφασης της Δ.Ε.

  Η Διοικούσα Επιτροπή διορθώνει την Γ4/Σ30/2012 απόφασή της

  που αφορά στη Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών για το έτος

  2013 και εκ παραδρομής αναφέρεται «…………..συγκροτεί τις

  παρακάτω Επιτροπές για το έτος 2012…….» αντί του ορθού

  «……για το έτος 2013».

  Επικυρώνεται αυθημερόν.

  Aποφ. Α6/Σ31/2012 Ανώτατη Παιδεία

  Ο Πρόεδρος ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης αναπτύσσει την πρόταση που

  πρέπει να έχει το ΤΕΕ για την οριστική λύση των στρεβλώσεων

 • 9

  στα τεχνικά επαγγέλματα στην Ανώτατη Παιδεία και παρουσιάζει

  τις στεβλώσεις αυτές:

  «Είναι γνωστές οι στρεβλώσεις που έχουν υποστεί τα τεχνικά επαγγέλματα και κυρίως το επάγγελμα του Μηχανικού, λόγω στρεβλών, ανορθολογικών,

  αντεπιστημονικών και αντιαναπτυξιακών πολιτικών στο χώρο είτε της

  προσχηματικής, δήθεν ενιαίας Ανώτατης Παιδείας, είτε παλαιότερα της

  Ανώτατης και Ανώτερης Παιδείας.

  Οι στρεβλώσεις αυτές προήλθαν κυρίως από τον ενδοτισμό των πολιτικών

  ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας σε ρουσφετολογικές δράσεις παρακάμπτοντας

  επιστημονικούς Φορείς, τις στοιχειώδεις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές

  αξιολόγησης, τις εκπτώσεις στις ελάχιστες προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά

  των επιστημονικών επαγγελμάτων, τις προτάσεις διεθνών Οργανισμών, όπως

  του ΟΟΣΑ, που αποτελούν «Ευαγγέλιο» για τις υπόλοιπες πολιτικές της

  Κυβέρνησης, τις κοινοτικές οδηγίες σε όσα κατ’ επιλογή θέλει να

  καταστρατηγήσει, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Χώρας, ακόμη και τη

  γνώμη στα καθ’ ύλη αρμόδια παραγωγικά Υπουργεία.

  Οι πολιτικές αυτές βασίστηκαν στο στρεβλό κοινωνικό στερεότυπο της

  κοινωνικής καταξίωσης μέσω των σπουδών και στον λαϊκισμό της ανεξέλεγκτης

  αύξησης Τμημάτων και εισακτέων στην Ανώτατη και Ανώτερη Παιδεία, χωρίς

  την πρόβλεψη των απαραίτητων προϋποθέσεων σε οικονομικούς πόρους,

  κατάλληλου επιπέδου και επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικού προσωπικού,

  υλικοτεχνικής υποδομής, σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με τη νομοθεσία

  και της έρευνας με τις αναπτυξιακές δραστηριότητες.

  Οι ισοπεδωτικές λαϊκίστικες και ανεύθυνες πολιτικές στην Παιδεία οδήγησαν

  στα εκφυλιστικά φαινόμενα τμημάτων με γνωστικό αντικείμενο απροσδιόριστο

  για την αγορά αλλά προσδιορισμένο στους επισπεύδοντες την ίδρυσή τους, στην

  εικονική «ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ, στον υπερπληθωρισμό επιστημόνων, στις

  συνεχείς εκπτώσεις ποιότητας, στην ανυπαρξία αξιόπιστου συστήματος

  αξιολόγησης και στην τάση του Υπουργείου Παιδείας να οικειοποιηθεί

  αρμοδιότητες των κατά νόμο και καθ’ ύλη αρμοδίων Υπουργείων τόσο στα

  επαγγελματικά δικαιώματα όσο και σε δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και

  αδειοδότησης.

  Δυστυχώς, οι Υπουργοί Παιδείας λειτούργησαν ως κομματάρχες εξυπηρέτησης

  επαγγελματικών ομάδων, στρεβλών και άνευ σχεδίου τοπικών αιτημάτων και

  «οικείων» πανεπιστημιακών, εξαγοράζοντας πολιτική στήριξη και βάζοντας το

  σύνολο του πολιτικού συστήματος σε μια πλειοδοσία στρεβλών,

  αντιεπιστημονικών και λαϊκίστικων πολιτικών θέσεων και πράξεων.

  Είναι άλλωστε γνωστή η απουσία της Χώρας μας στη διαδικασία διαμόρφωσης

  των κοινοτικών Οδηγιών αλλά και η στρεβλή εφαρμογή τους στη συνέχεια.

  Ενδεικτικό παράδειγμα η καταστρατήγησή της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και της

  Οδηγίας 2006/123/ΕΚ που αποτελεί το άλλοθι της επιχειρούμενης

 • 10

  απορρύθμισης, ώστε νομικά ρυθμισμένα επαγγέλματα να παρουσιασθούν ως

  συνδεδεμένα με την ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον.

  Τα πολιτικά τερτίπια συνεχίζονται ακόμη και σήμερα.

  Στον Νόμο 4093/2012, γνωστό ως άρθρο Μόνο, καταργείται η διάταξη του

  Εφαρμοστικού ΠΔ 38/2010 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, που όριζε, σύμφωνα με

  την Οδηγία, το ΤΕΕ από την 01.01.2013 ως τον αρμόδιο Φορέα για τις

  επαγγελματικές ισοτιμίες. Την αρμοδιότητα, κατά παράβαση της Οδηγίας, κρατά

  το Υπουργείο Παιδείας, για να συνεχίζει στρεβλώσεις, αντιεπιστημονικές και έξω

  από τη διεθνή πρακτική, εκδίδοντας, διοικητικές, αποφάσεις επαγγελματικών

  δικαιωμάτων, άσχετων με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το πρόγραμμα και τα

  χρόνια σπουδών, την εμπειρία που κάποιος απέκτησε σε κάποια ευρωπαϊκή

  Χώρα, χωρίς ενιαίους κανόνες και προδιαγραφές.

  Στρεβλώσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του

  δημόσιου συμφέροντας και την υγεία των πολιτών.

  Το ΤΕΕ παρουσιάζει σήμερα τις στρεβλώσεις ενός άθλιου συστήματος ενιαίας

  Ανώτατης Παιδείας και την πρόταση του για μια οριστική λύση, έναν ορθολογικό

  τρόπο διάρθρωσής της και την επαγγελματική πρόσβαση όλων, στους τομείς και

  τις βαθμίδες που μπορεί να αδειοδοτηθεί:

  1. Αριθμός διπλωματούχων Μηχανικών στην Ελλάδα σε σχέση με ευρωπαϊκές

  Χώρες

  2. Αποτύπωση της κατάστασης στα ΤΕΙ

  3. Αριθμός εισακτέων

  4. Τμήματα και βασικές ειδικότητες 5. Κατηγορίες έργων 6. Στρεβλώσεις που αντιμετωπίζουμε με το σύστημα της επαγγελματικής ισοτιμίας από το υπουργείο Παιδείας

  Επαγγελματική ισοτιμία με ειδικότητες μεγαλύτερου εύρους

  Επαγγελματική ισοτιμία με απόφοιτους 3ετών σπουδών

  Αναγνώριση εμπειρίας σε άλλη Χώρα

  Αναγνώριση εμπειρίας στη Χώρα μας που αναγνωρίζεται σε άλλη Χώρα, με τοπικά παραρτήματα

  7. Σύστημα επαγγελματικής ισοτιμίας 8. Διάκριση αποφοίτων ειδικοτήτων υποκατηγορίας (ΚΑΤΕΕ, ΣΕΛΕΤΕ, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, Σιβητανιδείου)

  9. Ενιαία Ανώτατη Παιδεία σημαίνει συγχώνευση των αντίστοιχων Τμημάτων των ΤΕΙ στα Τμήματα των ΑΕΙ

  Ενιαίες πενταετείς σπουδές, ισοτίμηση με Master (Δημόσιος Τομέας)

  ΙΕΚ/Κολέγια

  Πενταετία

  Μη ύπαρξη ΤΕΙ σε ευρωπαϊκές Χώρες

  Ειδικότητες μεγάλου εύρους

 • 11

  Σύστημα συμπληρωματικού προγράμματος σπουδών στους απόφοιτους ΚΑΤΕΕ, ΣΕΛΕΤΕ, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, Σιβητανιδείου) για απόκτηση

  διπλώματος Μηχανικού στην ίδια ειδικότητα.

  10. Έκδοση ΠΔ Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων, επαγγελματικά δικαιώματα κατασκευαστών σε όλους τους αποφοίτους Τμημάτων ΚΑΤΕΕ,

  ΣΕΛΕΤΕ, Σιβητανιδείου, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ και ένταξή τους στο Μητρώο

  Κατασκευαστών του ΤΕΕ. Μεταφορά όλων των Μητρώων Μηχανικών και

  τεχνικών επαγγελμάτων στο ΤΕΕ και Διαβάθμιση Μηχανικών – μεταβατικές

  διατάξεις για τα έως σήμερα Μέλη του ΤΕΕ».

  Η Δ. Επιτροπή, αφού συζήτησε κατ’ αρχή το θέμα, αποφασίζει να

  το συζητήσει αναλυτικά στην επόμενη συνεδρίασή της.

  Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος (19:40) προσήλθε στη συνεδρίαση ο κ. Ι. Κυριακόπουλος.

  Αποφ.A7/Σ31/2012 Συμμετοχή ΤΕΕ στο Συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό

  Πρόγραμμα «Intelligent Energy Europe II»- Διοργάνωση 2ης

  Συνάντησης του Έργου με τίτλο « BUILD UP Skills - Greek

  platform and Roadmap for the building workforce qualification on

  energy efficiency and renewable energy (BUS-GR)»

  Η Δ. Επιτροπή έχοντας υπόψη:

  1) την υπ’αριθμ. Α14/Σ18/2012 Απόφασή της σχετικά με τη συμμετοχή του ΤΕΕ στο Συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό

  Πρόγραμμα « Intelligent Energy Europe II»-υλοποίηση

  προγράμματος με τίτλο « BUILD UP Skills - Greek platform and

  Roadmap for the building workforce qualification on energy

  efficiency and renewable energy (BUS-GR)» και

  2) Την υπ’ αριθμ. ΙΕΕ/11/ΒWΙ/430/SΙ2.622870 Σύμβαση με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την

  Καινοτομία ( EACI - Executive Agency for Competitiveness and

  Innovation ) και το συνημμένο Παράρτημα (ANNEX I), το οποίο

  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της,

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

  Α) εγκρίνει τη διοργάνωση της 2ης

  Συνάντησης του Έργου με

  τίτλο« BUILD UP Skills - Greek platform and Roadmap for the

  building workforce qualification on energy efficiency and

  renewable energy (BUS-GR)» Συναντήσεων στο πλαίσιο

  συμμετοχής του ΤΕΕ στο Συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό

  Πρόγραμμα « Intelligent Energy Europe II» και της υλοποίησης

  του ως άνω έργου, σύμφωνα με της απαιτήσεις και το

  χρονοδιάγραμμα αυτού, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα,

  στα γραφεία του ΤΕΕ την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012. Στη

 • 12

  Συνάντηση αυτή θα συζητηθούν θέματα διαχείρισης του έργου,

  όπως ο απολογισμός δραστηριοτήτων του έργου, ο συντονισμός

  των εργασιών στις διάφορες φάσεις, τα παραδοτέα, το

  χρονοδιάγραμμα, κλπ.)

  Β) εγκρίνει προϋπολογισμό δαπανών για την ως άνω εκδήλωση

  ποσού περίπου 1.000,00€ συν ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός αυτός θα

  καλύψει έξοδα όπως την παράθεση καφέ, γεύματος, εκτύπωση

  υλικού κλπ.

  Υπενθυμίζεται ότι η ως άνω δαπάνη εντάσσεται στον

  προϋπολογισμό συμμετοχής του ΤΕΕ στο έργο (Χρηματοδότηση

  Προγράμματος 90% , ιδία συμμετοχή ΤΕΕ 10%.

  Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη απόφασης.

  Αποφ. Α8/Σ31/2012 Πύλη Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων Η Δ.Επιτροπή, σε συνέχεια της Α2/Σ29/2012 απόφασής της, με την

  οποία αποφάσισε κατ΄αρχή την ανάληψη πρωτοβουλιών του ΤΕΕ

  για τη δημιουργία πύλης προώθησης ελληνικών προϊόντων,

  καθορίζει και αποφασίζει τα εξής:

  « 1.1. Εισαγωγή

  Το έργο «Πύλη Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων» αποτελεί μια

  προσπάθεια του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την προώθηση

  της Εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας και των Ελληνικών

  Επιχειρήσεων παρέχοντας τους Ψηφιακές Εφαρμογές για την

  δικτύωσή τους και την είσοδό τους στις ξένες αγορές.

  Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την ταχεία και ομαλή

  μετάβαση των επιχειρήσεων της χώρας στα δεδομένα της νέας

  παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας.

  Τόνωση εξωστρέφειας επιχειρήσεων και δραστηριοποίησής τους

  στο εξωτερικό.

  Χρήση καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών για την αξιοποίηση

  διαθέσιμων πληροφοριών και την ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον

  αφορά το βαθμό και το είδος της εξωστρέφειας που δύναται να

  αξιοποιήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

  Δημιουργία ενός συμπαγούς δικτύου ελληνικών επιχειρήσεων και

  επιχειρήσεων του εξωτερικού από ολόκληρο το φάσμα της

  οικονομικής δραστηριότητας στο ρόλο δυνητικών πελατών.

 • 13

  Στοχευμένη προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών από

  επιλεγμένους κλάδους ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. Κατασκευστικές

  εταιρίες, Δομικά Υλικά, Πληροφορική & Επικοινωνίες).

  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των ελληνικών

  εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσα από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον

  διαχείρισης της γνώσης, το οποίο θα παρέχει ολοκληρωμένες

  πληροφορίες σχετικά με δυνητικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

  Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι η

  ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της

  δικτύωσής τους και την είσοδό τους στις ξένες αγορές. Επιπλέον,

  γίνεται μία στοχοποιημένη εξαγωγική προσπάθεια για τις ελληνικές

  εταιρείες σε συγκεκριμένες αγορές και εξειδικευμένα προϊόντα.

  Τέλος, προωθείται η ελληνική επιχειρηματικότητα και διαφημίζονται

  οι ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό.

  1.1. Λειτουργικότητα

  Το Τ.Ε.Ε. μέσω της Πύλης θα παρέχει προς τις επιχειρήσεις-μέλη

  υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

  1.1.1. Προβολή Προϊόντων

  Η Πύλη θα περιέχει πλήθος προϊόντων, η διαχείριση των οποίων

  μπορεί να γίνεται από τους ίδιους τους προμηθευτές των προϊόντων.

  Η Πύλη θα είναι οργανωμένη σε κατηγορίες έτσι ώστε να είναι

  ευκολότερη η εύρεση των επιθυμητών προϊόντων από τους

  δυνητικούς αγοραστές. Θα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης,

  μετονομασίας και διαγραφής μιας κατηγορίας οποτεδήποτε είναι

  αυτό αναγκαίο, από τα αρμόδια στελέχη που θα διαχειρίζονται την

  Πύλη.

  Στην πρώτη σελίδα της Πύλης θα παρουσιάζονται προσφορές

  προϊόντων, νέα προϊόντα, προτεινόμενα προϊόντα, προϊόντα stock

  και γενικότερα διάφορες ειδικές λίστες προϊόντων. Επίσης, υπάρχει η

  δυνατότητα προβολής προϊόντων συγκεκριμένων κλάδων ή

  κατασκευαστών.

  Οι χρήστες θα έχουν στην διάθεσή τους μηχανισμό αναζήτησης για

  την ευκολότερη εύρεση των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν. Θα

 • 14

  μπορεί να πραγματοποιηθεί full text αναζήτηση αλλά και σύνθετη

  αναζήτηση με συνδυασμό κριτηρίων όπως για παράδειγμα

  κατηγορία, κατασκευαστής και εύρος τιμής.

  Οι υπηρεσίες της Αγοράς μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνο για

  εγγεγραμμένους χρήστες ή και για ανώνυμους χρήστες.

  1.1.1. Λειτουργικότητα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων

  Το Τ.Ε.Ε. με την δημιουργία της Πύλη Προώθησης Ελληνικών

  Προϊόντων θα δώσει, ουσιαστικά, την δυνατότητα στις επιχειρήσεις

  να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά καταστήματα προβολής για να

  προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν.

  Κάθε επιχείρηση-μέλος θα αποκτά ένα δικό της ηλεκτρονικό

  κατάστημα προβολής το οποίο θα διαχειρίζεται η ίδια. Τα μέλη θα

  έχουν την δυνατότητα να φτιάξουν το κατάστημά τους επιλέγοντας

  μέσα από μια λίστα έτοιμων templates παρουσίασης τα οποία με

  απλές διαδικασίες μέσα από ειδικούς οδηγούς (wizard) θα μπορούν

  να προσαρμόσουν (λογότυπο, επωνυμία εταιρίας κτλ). Επίσης, θα

  μπορούν να διαχειριστούν τις κατηγορίες που θα έχει το mini-site

  (π.χ. ιστορικό εταιρίας, στοιχεία επικοινωνίας, υπηρεσίες κτλ), να

  κατηγοριοποιήσουν τα προϊόντα και να διαχειριστούν το

  περιεχόμενο του.

  Η δημιουργία του mini-site και η διαχείριση κατηγοριών,

  περιεχομένου και προϊόντων θα γίνεται από κάθε επιχείρηση-μέλος

  με χρήση κωδικών (κάθε μέλος θα έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του

  δεδομένα). Ενδεικτικά για κάθε προϊόν μπορεί να προσθέσει στοιχεία

  όπως αναλυτική και συνοπτική περιγραφή του προϊόντος (με χρήση

  WYSIWYG editor), κατασκευαστής, φωτογραφίες, διαθεσιμότητα,

  χρόνο παράδοσης από την στιγμή της παραγγελίας, συνοδευτικά

  έγγραφα (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές), αρχεία video και, γενικότερα,

  ότι πληροφορία είναι επιθυμητή.

  Ο επισκέπτης της Πύλης που ενδιαφέρεται για κάποιο προϊόν, το

  προσθέτει στο «καλάθι» του. Η δυνατότητα προσθήκης προϊόντος

  στο καλάθι υπάρχει τόσο στην αναλυτική παρουσίαση του προϊόντος

  όσο και από τις λίστες παρουσίασης προϊόντων (π.χ. παρουσίαση

  προϊόντων μιας κατηγορίας, παρουσίαση προϊόντων σε προσφορά

  κ.α). Όταν ολοκληρώσει την περιήγηση του στην Ηλεκτρονική Αγορά,

 • 15

  προχωρά σε check-out και το σύστημα αναλαμβάνει να ενημερώσει

  σχετικά τις εταιρίες που παρέχουν τα επιλεγμένα προϊόντα..

  Η επιχείρηση που διαχειρίζεται το κατάστημα θα ενημερώνεται με

  email άμεσα μόλις εκδηλώνεται ενδιαφέρον για κάποιο από τα

  προϊόντα της ενώ μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του

  ηλεκτρονικού καταστήματος θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις

  επικοινωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της Πύλης.

  1.1.2. Εφαρμογές Αμφίδρομης Επικοινωνίας

  Οι εφαρμογές αυτές θα δώσουν την δυνατότητα στο Τ.Ε.Ε. να

  επικοινωνεί συνεχώς με τις επιχειρήσεις-μέλη του, να ζητά την

  γνώμη τους για θέματα που αφορούν το επιμελητήριο και την σχέση

  τους μαζί του, να θέτει θέματα σε δημόσια διαβούλευση και,

  γενικότερα, να λαμβάνει άμεση γνώση των απόψεων και των

  προβληματισμών των μελών του. Ταυτόχρονα, τα μέλη θα μπορούν

  να αξιοποιούν τις ίδιες εφαρμογές για ανταλλαγή γνώσεων και

  εμπειριών για θέματα ειδικού ή κλαδικού ενδιαφέροντος αλλά και για

  την ανάπτυξη συνεργιών και συνεργασιών.

  Χώρος Ανταλλαγής Απόψεων και Δημόσιας Διαβούλευσης (Forum)

  Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την

  πραγματοποίηση online συζητήσεων και την ανταλλαγή απόψεων με

  τις επιχειρήσεις ή και μεταξύ των επιχειρήσεων για θέματα που τους

  απασχολούν. Οι επισκέπτες της Πύλης θα μπορούν να συμμετέχουν

  σε διαφορετικά Forum, στα οποία θα πραγματοποιούνται συζητήσεις

  ανάμεσά τους. Στην σελίδα των Forum πρόκειται να υπάρχουν

  διαφορετικές θεματικές περιοχές τις οποίες ο χρήστης θα μπορεί να

  επισκεφτεί, να διαβάσει τις ήδη δημοσιευμένες απόψεις και να

  απαντήσει σε κάποια συγκεκριμένη ή απλώς να εκφράσει τη γνώμη

  του πάνω στο γενικότερο θέμα της συγκεκριμένης περιοχής. Στην

  εφαρμογή μπορεί να ενσωματωθεί και διαδικασία έγκρισης του προς

  δημοσίευση υλικού από τον διαχειριστή ή άλλο προκαθορισμένο

  χρήστης του συστήματος (moderator).

  Πίνακας Ανακοινώσεων (Bulletin Board)

  Οι πίνακες ανακοινώσεων θα αποτελούν μια ξεχωριστή ενότητα της

  Πύλης. Οι χρήστες που συμμετέχουν σε αυτή την ενότητα έχουν την

 • 16

  δυνατότητα να δημοσιεύουν οτιδήποτε αυτοί θεωρούν σημαντικό

  προς ανακοίνωση και πληροφόρηση τρίτων (π.χ. μικρές αγγελίες,

  ανακοίνωση θέσεων εργασίας, προτάσεις συνεργασίας κτλ). Υπάρχει

  η δυνατότητα πριν δημοσιευτεί το μήνυμα, ο διαχειριστής ή άλλος

  προκαθορισμένος χρήστης του συστήματος να ελέγξει και να εγκρίνει

  το περιεχόμενό του.

  Ψηφοφορία / Δημοσκόπηση

  Η ψηφοφορία επιτρέπει στον Φορέα να θέτει ερωτήματα πάνω σε

  επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με προβλήματα του Τ.Ε.Ε. και

  των μελών του, με αποφάσεις και πρωτοβουλίες της Διοίκησης ή

  όποιο άλλο επίκαιρο θέμα και να καλεί τους επισκέπτες της Πύλης να

  επιλέξουν ανάμεσα σε προκαθορισμένες απαντήσεις εκφράζοντας με

  αυτό τον τρόπο την άποψη τους. Τα αποτελέσματα θα προβάλλονται

  με αυτοματοποιημένο τρόπο -άμεσα ή με την λήξη του χρονικού

  διαστήματος διεξαγωγής της ψηφοφορίας- σε ειδική σελίδα της

  Πύλης.

  Έρευνα (Survey)

  Με τη συγκεκριμένη λειτουργία, ο Φορέας θα έχει τη δυνατότητα να

  διεξάγει ολοκληρωμένες έρευνες με πολλαπλά ερωτήματα και να

  εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά, μέσω της

  προβολής των αποτελεσμάτων στην Πύλη θα αποτελούν μια ακόμη

  πηγή άντλησης πληροφοριών για τους επισκέπτες. Συγκεκριμένα, για

  τον διαχειριστή της ενότητας αυτής, θα παρέχεται η δυνατότητα

  δημιουργίας φόρμας - ερωτηματολόγιου στην Πύλη. Την φόρμα αυτή

  θα την συμπληρώνει ο επισκέπτης και θα καταχωρεί τις απαντήσεις

  του στις ερωτήσεις της έρευνας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να

  σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τόσο πολλαπλής επιλογής

  όσο και ερωτήσεις με απάντηση μέσω κειμένου. Αφού η φόρμα

  συμπληρωθεί από τον επισκέπτη, θα αποστέλλεται (διαδικασία

  submit) και τα δεδομένα θα διατηρούνται σε βάση δεδομένων. Στη

  συνέχεια, η διαδικασία επεξεργασίας των απαντήσεων θα είναι

  αυτοματοποιημένη (μόνο για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) και

  τα αποτελέσματα θα προβάλλονται σε ξεχωριστή σελίδα.

  1.1.3. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

 • 17

  Η ανάπτυξη της υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης θα δίνει

  στα μέλη τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου να έχουν πρόσβαση στα

  περιεχόμενα της βιβλιοθήκης και να τα αξιοποιούν. Στην

  Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη οι επιχειρήσεις θα μπορούν να βρουν

  στατιστικά στοιχεία, οδηγούς και πρότυπα εγγράφων, έρευνες,

  μελέτες τοπικού, γενικού ή κλαδικού ενδιαφέροντος και, γενικότερα,

  χρήσιμες πληροφορίες.

  Τα περιεχόμενα της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης, θα είναι

  κατηγοριοποιημένα ενώ υπάρχει η δυνατότητα ύπαρξης ενός

  συγκεντρωτικού ευρετηρίου έτσι ώστε να διευκολύνονται οι χρήστες

  στην αναζήτηση. Οι κατηγορίες ορίζονται δυναμικά και μπορούν να

  τροποποιηθούν από το περιβάλλον διαχείρισης. Τέλος, όταν

  προστίθεται ένα νέο έγγραφο στην Βιβλιοθήκη υπάρχει η δυνατότητα

  χαρακτηρισμού του με λέξεις-κλειδιά, με βάση τις οποίες θα μπορεί

  να πραγματοποιηθεί αναζήτηση, για ευκολότερο εντοπισμό από τους

  χρήστες των κειμένων που τους ενδιαφέρουν».

  Επίσης η Δ. Επιτροπή εγκρίνει το ποσό των 60.000 € ως

  προϋπολογισμό δαπανών υλοποίησης της παρούσας απόφασης.

  Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί.

  Αποφ. Α9/Σ31/2012 Πρόταση για την αναμόρφωση των εξετάσεων για την απόκτηση

  άδειας άσκησης επαγγέλματος στο ΤΕΕ

  Ο Κ. Κουρνιώτης, Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Δ.Ε.

  αναπτύσσει την παρακάτω πρότασή του για την αναμόρφωση των

  εξετάσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στο

  ΤΕΕ:

  « Σημερινή Κατάσταση

  Διενεργούνται 3 φορές το χρόνο και έπονται των εξεταστικών περιόδων των Πολυτεχνείων.

  Διενεργούνται από 3 μελείς εξεταστικές επιτροπές που απαρτίζονται από μέλη του ΤΕΕ με σχετική εμπειρία.

  Η εξέταση είναι προφορική, ατομική και συνήθως μικρής διάρκειας.

  Η ύλη δεν είναι καθορισμένη και οι ερωτήσεις περιστρέφονται γύρω από θέματα διπλωματικής εργασίας.

  Νομοθετικό πλαίσιο

  Σύμφωνα με το Ν. 1486/84 άρθρο 4 παρ.3 «Το ΤΕΕ σε σχέση με τα μέλη του διενεργεί τις εξετάσεις και χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των

  μηχανικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις…»

  Η υπουργική απόφαση υπ. αρ. ΕΔ5/4/339 που αφορά τη διαδικασία χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος ορίζει πως «Η άδεια άσκησης

  επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς ……………… χορηγείται από

  το ΤΕΕ ύστερα από προφορικές εξετάσεις»

 • 18

  Γίνεται φανερό ότι οποιαδήποτε αλλαγή των εξετάσεων από προφορικές σε ηλεκτρονικές απαιτεί αλλαγή στην υπουργική απόφαση.

  Ηλεκτρονικές εξετάσεις

  Η αναγκαιότητα αλλαγής των προφορικών εξετάσεων έχει ανακύψει πολλές

  φορές στο παρελθόν. Οι λόγοι είναι οι εξής:

  Το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις πλησιάζει το 100%

  Η μελλοντική πιθανή υποχρέωση του ΤΕΕ να δίνει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε αποφοίτους ΤΕΙ Κολεγίων κ.λ.π.

  Η αμφισβήτηση της αντικειμενικότητας του υπάρχοντος συστήματος εξετάσεων.

  Οι αντίστοιχες εξετάσεις για την απόκτηση άδειας επαγγέλματος στο εξωτερικό διενεργούνται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά.

  Για όλους αυτούς τους λόγους Προτείνεται η κατάργηση του σημερινού τρόπου

  εξετάσεων και η θεσμοθέτηση ενός μεικτού τρόπου εξετάσεων ηλεκτρονικές και

  προφορικές.

  Το ΤΕΕ έχει την εμπειρία και την υποδομή να υποστηρίξει τις ηλεκτρονικές

  εξετάσεις. Ήδη διενεργεί τις εξετάσεις των ελεγκτών δόμησης και έχει αναλάβει

  τις εξετάσεις των ενεργειακών επιθεωρητών.

  Υλη

  Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις θα γίνονται με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών.

  Ο απόφοιτος θα εξετάζεται ανά θεματική ενότητα (μια ή περισσότερες) που θα αντιστοιχίζεται πλήρως με τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από

  την ειδικότητα του.

  Επιτροπή εξεταστικών θεμάτων

  Για την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων εκατοντάδων ερωτήσεων ανά

  θεματική ενότητα απαιτείται η δημιουργία μιας επιτροπής που θα ασχοληθεί

  αποκλειστικά με την συγγραφή της εξεταστέας ύλης. Για το λόγο αυτό

  προτείνεται ανά ειδικότητα μια επιτροπή που θα αποτελείται από:

  Δύο εκπροσώπους από την επιστημονική επιτροπή της αντίστοιχης ειδικότητας.

  Δύο εκπροσώπους από τον αντίστοιχο σύλλογο.

  Δύο εκπροσώπους από το ΤΕΕ

  Πέντε εκπροσώπους από καθηγητές της αντίστοιχης Πολυτεχνικής σχολής. Βαθμολόγηση

  Ορίζεται ελάχιστη βαθμολογία για την επιτυχία στις εξετάσεις το 60%

  Ο εξεταζόμενος θα δίνει πρώτα ηλεκτρονικές εξετάσεις και ύστερα προφορικές.

  Το ποσοστό επηρεασμού των ηλεκτρονικών εξετάσεων θα είναι 75% και των προφορικών 25%

  Η ηλεκτρονική εξέταση ανά θεματική ενότητα ορίζεται στα 30 λεπτά».

  Η Δ. Επιτροπή, αφού συζήτησε κατ’ αρχή το θέμα, αποφασίζει να

  το συζητήσει αναλυτικά στην επόμενη συνεδρίασή της από κοινού

  με το θέμα της Ανώτατης Παιδείας.

  Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος (20:40) αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Ι. Θεοδωράκης και μετά τη συζήτηση

  (21:20) αποχώρησε ο Σπ. Κοντομάρης.

 • 19

  Αποφ. Α10/Σ31/2012 Παρατηρητήριο Εθνικού Κτηματολογίου

  Η Δ. Επιτροπή, σε συνέχεια της Α3/Σ27/2012 απόφασής της και

  μετά από εισήγηση του Α΄ Αντιπροέδρου της Π. Ακριτίδη και

  έχοντας υπόψη ότι:

  - Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υπήρξε ο βασικότερος συντελεστής της προσπάθειας που οδήγησε στην έναρξη του

  προγράμματος σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου στη χώρα

  μας. Αλλά και στη συνέχεια παρενέβη καθοριστικά

  επανασχεδιάζοντας το πρόγραμμα, όταν δημιουργήθηκε

  κίνδυνος διακοπής του. Συγκεκριμένα το 1994 συντάχθηκε από

  το ΤΕΕ μελέτη για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην

  Ελλάδα, με βάση την οποία ξεκίνησε το έργο,

  χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν το 2005

  δημιουργήθηκαν κίνδυνοι διακοπής της συνέχισης του έργου,

  εκπονήθηκε από το ΤΕΕ ο Στρατηγικός Σχεδιασμός με βάση το

  οποίο συνεχίζεται σήμερα η σύνταξη του Εθνικού

  Κτηματολογίου.

  - Εκτός από τα προηγούμενα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει για πάνω από τριάντα χρόνια διοργανώσει πλήθος

  εκδηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο και γενικότερα έχει

  παρέμβει συστηματικά για την έναρξη και συνέχιση του έργου

  με πολλούς τρόπους.

  - Σήμερα η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου βρίσκεται και πάλι σε κρίσιμο σημείο. Μετά την ολοκλήρωση των τριών

  πρώτων πιλοτικών προγραμμάτων μεταβλήθηκε ο τρόπος

  προκήρυξης και εκπόνησης των μελετών κτηματογράφησης για

  τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου με αποτέλεσμα να

  προκληθούν τραγικές καθυστερήσεις. Για τις μισές περίπου από

  τις μελέτες του επόμενου προγράμματος δεν έχει ακόμα

  ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης. Παράλληλα το

  λειτουργούν Κτηματολόγιο των πρώτων προγραμμάτων

  τηρείται από τα υποθηκοφυλακεία, τα οποία λειτουργούν ως

  προσωρινά κτηματολογικά γραφεία, χωρίς να έχει γίνει

  οποιαδήποτε ενέργεια για τη δημιουργία οριστικών

  κτηματολογικών γραφείων.

  Επισημαίνεται ότι πέραν των ουσιαστικών λόγων που

  επιβάλλουν τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου, η χώρα

  μας έχει δεσμευτεί και με διεθνή σύμβαση για την ολοκλήρωσή

  του μέχρι το 2020.

  Είναι λοιπόν αδήριτη ανάγκη να υπάρξει και πάλι παρέμβαση

  του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη σωτηρία θεσμού.

  Αυτή τη φορά μάλιστα η παρέμβαση θα πρέπει να είναι διαρκής

  μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

 • 20

  Η Δ. Επιτροπή επιβεβαιώνει τη δημιουργία Παρατηρητηρίου

  Εθνικού Κτηματολογίου.

  Επίσης η Δ. Επιτροπή καθορίζει:

  α) ότι επιγραμματικά οι σκοποί του Παρατηρητηρίου Εθνικού

  Κτηματολογίου θα είναι οι εξής :

  Αξιολόγηση και παρεμβάσεις στα υπό ανάθεση ή εκπονούμενα προγράμματα.

  Διατύπωση προτάσεων για την ολοκλήρωση του έργου και παρακολούθηση των αντίστοιχων προγραμμάτων

  o Ρόλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. o Ρόλος ΟΚΧΕ o Ρόλος Ειδικής Γραμματείας Δασών o Βελτιώσεις Ν. 2308/95 o Βελτιώσεις Ν. 2664/1998 o Ν. 998/1979 και 3208/2003 o Απλοποίηση προδιαγραφών και διαδικασιών μελετών o Μελέτες επαναχωροθέτησης o Χρηματοδότηση έργου o ΄Άλλες ρυθμίσεις o

  α/α Εκπρόσωπος ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ (Α΄ Αντιπρόεδρος Πολυχρόνης Ακριτίδης) 1 Συντονιστής

  2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΕ 1

  3 ΠΣΔΑΤΜ 1

  4 ΠΣΔΑΤΜ 2

 • 21

  Διατύπωση προτάσεων για τη δημιουργία οριστικών κτηματολογικών γραφείων και παρακολούθηση της λειτουργίας

  τους

  Επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως αυτό προέκυψε το 2009 από την

  αντίστοιχη επιτροπή του ΤΕΕ

  β) την οριστική σύνθεση του Παρατηρητηρίου Εθνικού

  Κτηματολογίου

  γ) ότι η επιτροπή θα λειτουργήσει από 01/01/2013 και για χρονικό

  διάστημα 2 ετών.

  Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί.

  5 ΠΣΔΑΤΜ 3

  6 ΣΕΓΕΚ 1

  7 ΣΕΓΕΚ 2

  8 ΔΣΑ 1

  9 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 1

  10 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ 1

  11 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 1

  12 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 2

  13 ΟΚΧΕ 1

  14 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1

  15 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠ. ΠΕΚΑ 1

  16 ΤΑΤΜ - ΕΜΠ 1

  17 ΤΑΤΜ - ΑΠΘ 1

 • 22

  Αποφ. Α11/Σ31/2012 Εισήγηση για το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου «Συμπλήρωση

  διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες διατάξεις»

  (Εισηγητής: Π. Ακριτίδης)

  Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για την εισήγηση του Α΄

  Αντιπροέδρου της Π. Ακριτίδη που αφορά στο υπό διαβούλευση

  σχέδιο Νόμου «Συμπλήρωση διατάξεων περί Εθνικού

  Κτηματολογίου και άλλες διατάξεις», αποφασίζει να συζητήσει το

  θέμα στην επόμενη συνεδρίασή της.

  Στο σημείο αυτό (21:40) προσήλθε στη συνεδρίαση ο Γ. Παπαναστασίου.

 • 23

  Αποφ. Α12/Σ31/2012 Εκλογές ΤΕΕ

  Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. Γ.Δ.849/2012/29.11.2012

  γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΤΕΕ κ. Θεόδωρου

  Σχινά:

  «Προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. κ. Χρήστο Σπίρτζη

  Επί του αριθμ. Πρωτ. 40342/23-11-2011 εγγράφου σας

  Αγαπητέ Πρόεδρε,

  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 40342/23-11-2012 έγγραφό σας, ζητάτε να σας

  γνωστοποιήσω την άποψή μου σχετικά με την ημερομηνία των επόμενων

  εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών των Οργάνων του Τ.Ε.Ε.,

  προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το θεσμικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε.

  απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Επί του ερωτήματος αυτού, εκθέτω τα

  ακόλουθα:

  Νομοθετικό Πλαίσιο

  1) Ο χρόνος διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του Τ.Ε.Ε. ορίζεται στο άρθρο 16 § 1 του από 27-11/14-12-1926

  Π.Δ. «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων

  διατάξεων», όπως έχει τροποποιηθεί με την § 1 του άρθρου 10 του Ν.

  2833/2000 (ΦΕΚ 150Α) και ισχύει, στην οποία ορίζεται ότι: «1. Η εκλογή για

  την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου

  Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) διενεργείται εντός του μηνός Νοεμβρίου κάθε τρίτου έτους, σε

  μία ή δύο συνεχόμενες ημέρες, που καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας

  Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ταυτόχρονα στις έδρες

  όλων των νομαρχιών και επαρχιών της χώρας, κάθε μέλος μπορεί να ψηφίζει

  στον τόπο όπου βρίσκεται την ημέρα της εκλογής».

  2) Τα ειδικότερα θέματα διεξαγωγής των εκλογών ρυθμίζονται με το Π.Δ. 7/2010 (ΦΕΚ 9Α), το οποίο έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της § 6 του

  άρθρου 16 του από 27-11/14-12-1926 Π.Δ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Στο άρθρο 1 Π.Δ. 7/2010 προβλέπεται ότι: «Κατά τις εκλογές για την

  ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του Τ.Ε.Ε. εκλέγονται με άμεση

  εκλογή τα μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., της Αντιπροσωπείας κάθε

  Περιφερειακού Τμήματος, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Ανώτατου

  Πειθαρχικού Συμβουλίου και τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών

  Ειδικοτήτων. Η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., η οποία

  προβλέπεται από την § 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. της 27-11/14-12-1926 “Περί

  κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων”, όπως

  τροποποιήθηκε από την § 1 του άρθρου 10 του Ν. 2833/2000, για καθορισμό της

  ημέρας ή των ημερών διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών

  μελών των οργάνων του Τ.Ε.Ε., εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

  του προηγούμενου έτους από το έτος διενέργειας των εκλογών. Η απόφαση αυτή

  ανακοινώνεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου

 • 24

  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίου

  του Τ.Ε.Ε.».

  Στο άρθρο 2 Π.Δ. 7/2010 ορίζεται η εν γένει διαδικασία για την έκδοση της

  προκήρυξης για τη διεξαγωγή των εκλογών, η οποία εκδίδεται από τον

  Πρόεδρο της Δ.Ε./Τ.Ε.Ε. εβδομήντα πέντε (75) ημέρες πριν από την

  ημερομηνία διενέργειας των εκλογών (§1 άρθρου 2), κατά δε την § 4 του ίδιου

  άρθρου, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την προκήρυξη των εκλογών,

  η Δ.Ε. προσδιορίζει τον αριθμό των αιρετών μελών της Αντιπροσωπείας που

  αντιστοιχεί σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα, ή στις περιφέρειες που θεωρούνται

  για τον σκοπό αυτό περιφερειακά τμήματα, καθώς και τον αριθμό των αιρετών

  μελών της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος και την κατανομή

  των μελών μεταξύ των δήμων της περιοχής κάθε τμήματος.

  Πραγματικά Δεδομένα

  Η τελευταία εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του

  Τ.Ε.Ε. διενεργήθηκε στις 25 Απριλίου 2010, μετά από την έκδοση, κατ’

  εξουσιοδότηση της § 7 άρθρου 16 του από 27-11/14-12-1926 Π.Δ., της υπ’

  αριθμ. Δ16γ/470/1/455Γ/14-09-2009 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

  Συμπέρασμα

  Με το δεδομένο της διεξαγωγής των εκλογών στις 25 Απριλίου 2010 και σε

  εφαρμογή της διάταξης της § 1 άρθρου 16 του από 27-11/14-12-1926 Π.Δ., οι

  επόμενες εκλογές πρέπει να διενεργηθούν εντός του μηνός Νοεμβρίου του

  έτους 2013 (τρίτο έτος από τη διενέργεια των προηγούμενων εκλογών).

  Ο μήνας Νοέμβριος, και μόνον αυτός, ορίζεται στην ανωτέρω διάταξη ως ο

  χρόνος διεξαγωγής.

  Προς τούτο, η Δ.Ε./Τ.Ε.Ε. οφείλει, μέχρι την 31η-12-2012, κατ’ εφαρμογή του

  άρθρου 1 Π.Δ. 7/2010 να καθορίσει την ακριβή ημέρα ή τις ημέρες του μηνός

  Νοεμβρίου 2013 για τη διενέργεια των εκλογών, να ανακοινώσει την απόφασή

  της στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και να τη

  δημοσιεύσει στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε.

  Ο Νομικός Σύμβουλος

  Θεόδωρος Σχινάς»

  Ο Πρόεδρος ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης εισηγείται, λαμβάνοντας υπόψη την

  παραπάνω γνωμοδότηση, τη διενέργεια των εκλογών του ΤΕΕ το

  Νοέμβριο του 2013 και συγκεκριμένα την τελευταία Κυριακή του

  μήνα, δηλαδή την 24.11.2013.

  Ο Θ. Σεραφίδης καταθέτει την παρακάτω επιστολή – εισήγηση:

  «ΕλΕΜ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

 • 25

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

  Αθήνα, 11/12/2012

  ΠΡΟΣ: Πρόεδρο κ. Χρήστο Σπίρτζη και Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ

  Συνάδελφοι,

  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 27/1926 περί σύστασης

  του Τ.Ε.Ε., «Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων

  του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) διενεργείται εντός του μηνός

  Νοεμβρίου κάθε τρίτου έτους …», ενώ στην παράγραφο 2 του εν λόγω

  άρθρου αναφέρεται ότι «Οι πρώτες εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου

  Ελλάδος, μετά την ισχύ του παρόντος άρθρου, θα διενεργηθούν εντός του

  μηνός Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους 2000».

  Περαιτέρω, η παράγραφος 7 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίζει ότι «Ο

  χρόνος διενέργειας των εκλογών που ορίζεται στην παρ. 1 αυτού του

  άρθρου μπορεί να μετατίθεται μέχρι πέντε μήνες κατ’ ανώτατο όριο σε

  περιπτώσεις που ο χρόνος αυτός ή το προηγούμενο απ’ αυτόν δίμηνο

  συμπίπτει με το χρόνο διενέργειας βουλευτικών εκλογών ή συντρέχουν

  άλλοι σοβαροί λόγοι που καθιστούν αδύνατη ή δυσχερή τη διενέργεια των

  εκλογών των οργάνων του ΤΕΕ κατά το χρόνο που ορίζεται στην παρ. 1

  αυτού του άρθρου. Η μετάθεση του χρόνου των εκλογών σύμφωνα με τα

  παραπάνω γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων ΄Εργων, με την

  οποία μετατίθενται ανάλογα και όλες οι προθεσμίες οι σχετικές με τις

  εκλογές και ρυθμίζονται όλες οι υπόλοιπες αναγκαίες σχετικές

  λεπτομέρειες».

  Τέλος, η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ. 7/2010 αναφορικά με τις

  εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών του Τ.Ε.Ε. ορίζει ότι «Η

  απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, η οποία προβλέπεται από την

  παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 “περί

  κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως ΤΕΕ κειμένων διατάξεων” όπως

  τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2833/2000, για

  καθορισμό της ημέρας ή των ημερών διενέργειας των εκλογών για την

  ανάδειξη αιρετών μελών των οργάνων του ΤΕΕ, εκδίδεται το αργότερο

  μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους από το έτος διενέργειας

  των εκλογών».

  Από τα παραπάνω καθίστανται σαφή τα ακόλουθα: ΄Επειτα από τις

  εκλογές του Νοεμβρίου του έτους 2006, οι επόμενες εκλογές έπρεπε να

  διενεργηθούν το Νοέμβριο του έτους 2009. Δεδομένου ότι διενεργήθηκαν

  βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2009, οι εκλογές του Τ.Ε.Ε.

  μετατέθηκαν νομίμως σύμφωνα με τα ανωτέρω για τον Απρίλιο του έτους

  2010. Οι επόμενες λοιπόν εκλογές έπρεπε να διενεργηθούν το Νοέμβριο

  του 2012, αφού προηγουμένως η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ είχε

  εκδώσει απόφαση το αργότερο μέχρι 31.12.2011. Το γεγονός ότι η

 • 26

  Διοικούσα Επιτροπή δεν εξέδωσε καμία τέτοια απόφαση, συνιστά σοβαρό

  λόγο που καθιστά αδύνατη τη διενέργεια των εκλογών των οργάνων του

  ΤΕΕ, σύμφωνα με το παραπάνω α. 16 παρ. 7 του π.δ. 27/1926. Συνεπώς,

  για το λόγο αυτό, οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων του ΤΕΕ δέον να

  διενεργηθούν εντός πενταμήνου από το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους,

  έπειτα από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής έως την 31.12.2012.

  Ο Πρόεδρος της ΕλΕΜ και

  Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής

  Θεόδωρος Σεραφίδης»

  Οι Κ. Κουρνιώτης, Κ. Μακέδος και Γ. Παπαναστασίου

  εισηγούνται τη διενέργεια των εκλογών ΤΕΕ τον Απρίλιο 2013,

  για καθαρά πολιτικούς λόγους και όχι για νομικούς λόγους.

  Η Δ. Επιτροπή, μετά από τοποθετήσεις των μελών της και

  έχοντας υπόψη:

  1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί

  συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως

  αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του

  Ν. 2833/2000,

  2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 7/2010 «Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του Τεχνικού

  Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)»,

  καθορίζει (κατά πλειοψηφία) την Κυριακή 24.11.2013, ως

  ημερομηνία των επόμενων εκλογών για την ανάδειξη των

  αιρετών μελών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου

  Ελλάδας.

  Προηγήθηκε ψηφοφορία μεταξύ των προτάσεων – εισηγήσεων

  (όπως αναπτύχθηκαν παραπάνω) του Προέδρου ΤΕΕ Χρ.

  Σπίρτζη (α΄ πρόταση), του Θ. Σεραφίδη (β΄ πρόταση) και των

  Κ. Κουρνιώτη, Κ. Μακέδου και Γ. Παπαναστασίου (γ΄

  πρόταση), με αποτέλεσμα:

  α΄ πρόταση: 7 (Ακριτίδης, Πρωτονοτάριος, Ζερβάκης,

  Σταγιάννη, Μπούμης, Τσουκαλάς, Σπίρτζης)

  β΄ πρόταση: 1 (Σεραφίδης)

  γ΄ πρόταση : 3 (Κουρνιώτης, Μακέδος, Παπαναστασίου)

 • 27

  ΛΕΥΚΟ : 1 (Γρηγοριάδης)

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΑΝΤ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ