Απεγκατάσταση Εφαρμογών Στο Linux Mint - Ubuntu

11
pcsteps.gr http://www.pcsteps.gr/59632-απεγκατάσταση-εφαρμογών-linux-mint-ubuntu/ Άγγελος Κυρίτσης 31 Μαρτίου 2015 Απεγκατάσταση Εφαρμογών στο Linux Mint / Ubuntu Τα Windows δεν συμμετέχουν στην απεγκατάσταση εφαρμογών - κάθε πρόγραμμα έχει τον δικό του uninstaller. Στο Linux, όμως, το ίδιο το λειτουργικό σύστημα αναλαμβάνει την απεγκατάσταση εφαρμογών, είτε μέσα από το κέντρο λογισμικού είτε μέσω τερματικού. Δείτε τους τρόπους να αφαιρέσουμε εντελώς μια εφαρμογή στο Linux Mint και το Ubuntu. Στα Windows, για τη βαθιά απεγκατάσταση εφαρμογών θα χρειαστούμε κάποια τρίτη εφαρμογή, όπως το Revo Uninstaller ή οι υπόλοιπες που είδαμε στο σχετικό αφιέρωμα . Στο Linux όμως δεν χρειάζεται κάποιο τρίτο πρόγραμμα. Το λειτουργικό περιέχει όλα όσα χρειαζόμαστε για την πλήρη απεγκατάσταση εφαρμογών, χωρίς να μείνει το παραμικρό ίχνος στο σύστημα. Περιεχόμενα [απόκρυψη] Απεγκατάσταση εφαρμογών μέσω του κέντρου λογισμικού Για προγράμματα που έχουμε εγκαταστήσει μέσα από το κέντρο λογισμικού, ή που ήταν προεγκατεστημένα στο σύστημα, η απλούστερη μέθοδος για την απεγκατάσταση εφαρμογών είναι επίσης από το κέντρο λογισμικού. Στο Ubuntu αρκεί να πάμε στην επιλογή "Εγκατεστημένα".

description

Linux Tutorials

Transcript of Απεγκατάσταση Εφαρμογών Στο Linux Mint - Ubuntu

Page 1: Απεγκατάσταση Εφαρμογών Στο Linux Mint - Ubuntu

pcsteps.gr http://www.pcsteps.gr/59632-απεγκατάσταση-εφαρμογών-linux-mint-ubuntu/

Άγγελος Κυρίτσης 31 Μαρτίου2015

Απεγκατάσταση Εφαρμογών στο Linux Mint / Ubuntu

Τα Windows δεν συμμετέχουν στην απεγκατάσταση εφαρμογών - κάθε πρόγραμμα έχει τον δικό του uninstaller.Στο Linux, όμως, το ίδιο το λειτουργικό σύστημα αναλαμβάνει την απεγκατάσταση εφαρμογών, είτε μέσα από τοκέντρο λογισμικού είτε μέσω τερματικού. Δείτε τους τρόπους να αφαιρέσουμε εντελώς μια εφαρμογή στο LinuxMint και το Ubuntu.

Στα Windows, για τη βαθιά απεγκατάσταση εφαρμογών θα χρειαστούμε κάποια τρίτη εφαρμογή, όπως το RevoUninstaller ή οι υπόλοιπες που είδαμε στο σχετικό αφιέρωμα.

Στο Linux όμως δεν χρειάζεται κάποιο τρίτο πρόγραμμα. Το λειτουργικό περιέχει όλα όσα χρειαζόμαστε για τηνπλήρη απεγκατάσταση εφαρμογών, χωρίς να μείνει το παραμικρό ίχνος στο σύστημα.

Περιεχόμενα [απόκρυψη]

Απεγκατάσταση εφαρμογών μέσω του κέντρου λογισμικού

Για προγράμματα που έχουμε εγκαταστήσει μέσα από το κέντρο λογισμικού, ή που ήταν προεγκατεστημένα στοσύστημα, η απλούστερη μέθοδος για την απεγκατάσταση εφαρμογών είναι επίσης από το κέντρο λογισμικού.

Στο Ubuntu αρκεί να πάμε στην επιλογή "Εγκατεστημένα".

Page 2: Απεγκατάσταση Εφαρμογών Στο Linux Mint - Ubuntu

Μπορούμε είτε να ψάξουμε καθεμία από τις κατηγορίες, ή, ακόμα καλύτερα, να κάνουμε αναζήτηση.

Αν μαζί με μια εφαρμογή πρέπει να απεγκατασταθούν και κάποια τρίτα πακέτα λογισμικού - στο παράδειγμα, τααρχεία βοήθειας - το κέντρο λογισμικού θα μας ενημερώσει.

Page 3: Απεγκατάσταση Εφαρμογών Στο Linux Mint - Ubuntu

Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί η απεγκατάστασηεφαρμογών στο Linux Mint με το διαχειριστήλογισμικού.

Αρκεί σε οποιαδήποτε κατηγορία να πάμε στο μενού "Προβολή" και να ξε-τσεκάρουμε τα "Διαθέσιμα πακέτα",ώστε να εμφανίζονται μόνο τα εγκατεστημένα.

Page 4: Απεγκατάσταση Εφαρμογών Στο Linux Mint - Ubuntu

Ανοίγοντας το πακέτο της επιλογής μας, θα βρούμε την επιλογή "Αφαίρεση".

Ομοίως και εδώ θα ενημερωθούμε για επιπλέον πακέτα λογισμικού που θα απεγκατασταθούν μαζί.

Page 5: Απεγκατάσταση Εφαρμογών Στο Linux Mint - Ubuntu

Απεγκατάσταση εφαρμογών μέσω του τερματικού

Ενώ το κέντρο και ο διαχειριστής λογισμικού θα αφαιρέσουν τις εφαρμογές, αν μας ενδιαφέρει η απεγκατάστασηεφαρμογών σε βάθος, το τερματικό είναι η καλύτερη επιλογή.

Βλέπετε, όταν εγκαθιστούμε μια εφαρμογή όπως πχ ο VLC, με την εντολή:

sudo apt-get install vlc

...μαζί με τον VLC εγκαθίστανται κυριολεκτικά δεκάδες άλλα πακέτα λογισμικού που απαιτούνται για τη λειτουργίατου.

Μόνο μέσα από το τερματικό θα μπορέσουμε να απεγκαταστήσουμε όλα τα πακέτα που δεν είναι πλέοναπαραίτητα για το σύστημα. Και για αυτό είναι απαραίτητη μια σειρά από εντολές.

Ανοίγουμε ένα τερματικό με ctrl+alt+T και τρέχουμε αρχικά την εντολή:

sudo apt-get purge (όνομα πακέτου)

Στο παράδειγμα με τον VLC, το sudo apt-get purge vlc θα αφαιρέσει την εφαρμογή και τυχών αρχεία ρυθμίσεωντα οποία δεν βρίσκονται στον προσωπικό μας φάκελο /home.

Page 6: Απεγκατάσταση Εφαρμογών Στο Linux Mint - Ubuntu

Θυμίζουμε, για τους αρχάριους στο Linux, πως όταν χρησιμοποιούμε το sudo και μας ζητηθεί ο κωδικός τουλογαριασμού μας, δεν θα φαίνεται κάτι καθώς τον γράφουμε (αστεράκια, τελείες κλπ), απλά τον εισάγουμε καιπατάμε enter.

Αφού εισάγουμε y στο "θέλετε να συνεχίσετε" και ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση, τρέχουμε με τη σειρά τιςπαρακάτω εντολές:

sudo apt-get updatesudo apt-get autocleansudo apt-get autoremove

Οι εντολές αυτές θα βρουν ποια πακέτα δεν είναι απαραίτητα για το σύστημα ή για άλλες εφαρμογές, τώρα πουαφαιρέσαμε το VLC, όπως τα vlc-plugin-notify και vlc-plugin-samba, για να τα αφαιρέσουν.

Πάντως, για την απεγκατάσταση εφαρμογών μέσω του τερματικού χρειάζεται να γνωρίζουμε το ακριβές όνοματης εφαρμογής.

Για παράδειγμα, αν έχουμε εγκαταστήσει τον Chrome στο Linux Mint ή το Ubuntu, το να τρέξουμε την εντολήsudo apt-get purge chrome δεν θα οδηγήσει πουθενά.

Όπως θα δείτε και στον οδηγό της εγκατάστασης, το πλήρες όνομα πακέτου είναι google-chrome-stable. Ως εκτούτου, η σωστή εντολή είναι:

Page 7: Απεγκατάσταση Εφαρμογών Στο Linux Mint - Ubuntu

sudo apt-get purge google-chrome-stable

Αφαίρεση repository

Για την εγκατάσταση ορισμένων εφαρμογών, είναι πιθανό να χρειαστεί να προσθέσουμε στο σύστημα τοrepository για τις εφαρμογές αυτές, συνήθως με την εντολή sudo add-apt-repository ppa:(όνομα repository)/ppa

Μετά την απεγκατάσταση εφαρμογών για τις οποίες προσθέσαμε repository, μας είναι άχρηστο για το σύστημα,και καλό είναι να το αφαιρέσουμε. Η αφαίρεση γίνεται με την ίδια εντολή, με την παράμετρο --remove.

Για παράδειγμα, για να αφαιρέσουμε το repository του Wine τρέχουμε την εντολή:

sudo add-apt-repository --remove ppa:ubuntu-wine/ppa

Να σημειωθεί πως το όνομα του repository δεν είναι απαραίτητα το ίδιο με το όνομα της εφαρμογής (που για τοWine είναι σκέτο wine). Από την εντολή για την προσθήκη του repository βρίσκουμε το σωστό όνομα για να το

Page 8: Απεγκατάσταση Εφαρμογών Στο Linux Mint - Ubuntu

αφαιρέσουμε.

Αφαίρεση προσωπικών ρυθμίσεων των εφαρμογών

Όποιες και όσες από τις παραπάνω μεθόδους και αν ακολουθήσουμε, στις εφαρμογές που έχουμε τρέξειτουλάχιστον μία φορά έχει δημιουργηθεί ένας φάκελος στον προσωπικό μας φάκελο, που περιέχει τις ρυθμίσειςτης εφαρμογής.

Αυτοί οι φάκελοι των ρυθμίσεων είναι κρυφοί. Για να τους δούμε, θα πρέπει στον προσωπικό φάκελο ναπατήσουμε ctrl+H.

Τα κρυφά αρχεία και φάκελοι στο Linux έχουν μια τελεία στην αρχή του ονόματος.

Για κάποιες εφαρμογές, όπως το Wine ή ο Firefox, θα βρούμε το φάκελο με τις ρυθμίσεις χύμα στο /home.

Page 9: Απεγκατάσταση Εφαρμογών Στο Linux Mint - Ubuntu

Άλλες εφαρμογές, όπως o Google Chrome ή ο VLC έχουν τους φακέλους των ρυθμίσεων μέσα στο/home/.config.

Κάποιες εφαρμογές μπορεί να έχουν αρχεία και στο /home/.local/share.

Διαγράφοντας τους αντίστοιχους φακέλους, έχουμε ολοκληρώσει την πλήρη απεγκατάσταση εφαρμογών.

Υπάρχει μέθοδος για ακόμα βαθύτερη απεγκατάσταση εφαρμογών?

Page 10: Απεγκατάσταση Εφαρμογών Στο Linux Mint - Ubuntu

Τα παραπάνω είναι αντικειμενικά αρκετά για να καθαρίσει το σύστημά μας από μια εφαρμογή.

Υπάρχουν ορισμένοι χρήστες, όμως, που δεν ανέχονται το παραμικρό υπόλειμμα εφαρμογής στο σύστημά τους.

Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να ανοίξουμε το log της εγκατάστασης, τρέχοντας την εντολή

sudo gedit /var/log/apt/history.log

Στο αρχείο αυτό θα βρούμε αναλυτικές πληροφορίες για όποια εγκατάσταση και απεγκατάσταση έχουμεπραγματοποιήσει.

Αρκεί να βρούμε την εγκατάσταση της εφαρμογής, έστω στο παράδειγμα του VLC...

Αγνοούμε αυτό που γράφει μετά την άνω-κάτω τελεία και μέσα στις παρενθέσεις, και έχουμε έτσι τα ονόματαόλων των πακέτων που εγκαταστάθηκαν μαζί με τον VLC.

Page 11: Απεγκατάσταση Εφαρμογών Στο Linux Mint - Ubuntu

Συνεπώς, θα πρέπει να τρέξουμε την εντολή sudo apt-get purge για όλες τις εφαρμογές. Μπορούμε βέβαια ναορίσουμε πάνω από μία εφαρμογές στην ίδια εντολή, δεν θα χρειαστεί να την τρέξουμε 35 φορές στην περίπτωσητου VLC.

Αξίζει να μπούμε σε αυτό τον κόπο? Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να αφαιρέσουμε μιαεφαρμογή που να την χρειάζεται κάποιο άλλο πρόγραμμα του συστήματος, και να καταλήξει να απεγκατασταθείκαι αυτό αυτόματα.

Με άλλα λόγια, η παραπάνω εντολή θα αφαιρέσει και τον VLC, παρόλο που δεν αναφέρουμε το σκέτο πακέτο"vlc".

Για όσους όμως δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ στη σκέψη πως έχουν αχρησιμοποίητες εφαρμογές στονυπολογιστή τους, αυτή είναι η μόνη λύση.