εγκατάσταση Android σε Linux (και εγκάτασταση Ubuntu)

Click here to load reader

 • date post

  02-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  45
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Εγκατάσταση Android σε Linux

Transcript of εγκατάσταση Android σε Linux (και εγκάτασταση Ubuntu)

1. (SDK) Android Ubuntu (SDK) Android Ubuntu.

1.1. android : Ubuntu 10.04 LTS ( 64 bit) JDK 6, Eclipse 3.5, Android SDK, Android Development Tools (ADT).

1.2. Ubuntu 10.04 LTS Ubuntu 10.04 LTS : http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/download run :

3.2.1: ubuntu

Ubuntu, username password. password . Install .

3.2.2: ubuntu

. 'Finish' .

3.2.3:

2 boot menu. 'Ubuntu'.

3.2.4 : boot menu

: Ubuntu .

1.3. Java SDK : sudo add-apt repository"debhttp://archive.canonical.com/ lucid partner" terminal (Aplications--> Accessories--> Terminal)

3.3.1:

: sudo apt-get update : sudo apt-get install sun-java6-jdk Java SDK, : sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1gdev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev ia32-libs x11protocore-dev libx11-devlib32readline5-dev lib32z-dev

: 1) '' . 2) ubuntu , 3) sudo apt-get update 2 Tip: 'Java' terminal , Java .

3.3.2: java

1.4. eclipse 3.5 : http://www.eclipse.org/downloads/. . home. : To eclipse , eclipse.exe.

1.5. Android SDK Android SDK :http://developer.android.com/sdk. Android SDK , home.

1.5.1 Path : gedit ~/.bashrc terminal

3.5.1:

: export PATH=${PATH}:$HOME/android-sdk-linux_86/tools. ( path android-sdk ). :

3.5.2: path android-sdk

1.6. Android Development Tools (ADT). eclipse Help Install New Software 1. add Available Software 2. Add Site Name field , "Android Plug-in" Location field URL: https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/

:1) https URL, https http . ( https ) 2) Finish, URL: https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ 'Work With' Add.

3.6.1: Available software

3. Available Software , 2 "Developer Tools" Android DDMS Android Development Tools. checkbox . 4. Install Details, Android DDMS Android Development Tools . . Next 5. Eclipse

1.7. Android SDK location eclipse , window preferencesAndroid SDK Location directory android-sdk-windows .

3.7.1: SDK Location

1.8. AVD ( Emulator ) tools android. . Available Packages

3.8.1: Available Packages

install selected .

3.8.2: Available Packages

new , emulator .

3.8.3: emulator

AVD .

3.8.4: emulator

Start emulator.

3.8.5: emulator