Η φιλική προς τα βρέφη παιδιατρική κλινική, συνέδριο...

download Η φιλική προς τα βρέφη παιδιατρική κλινική, συνέδριο Ibclc 2011

of 14

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Η φιλική προς τα βρέφη παιδιατρική κλινική, συνέδριο...

 • 1. H MRCPCH DCH IBCLC www.pediatros-thes.gr
 • 2.
  • !
  • !
 • 3.
  • www.cdph.ca.gov
 • 4.
  • /
  • ( CLC, )
  • 24/7
  • CLC Care Award Program www.ilca.org
 • 5.
  • ,
  • , ,
 • 6.
  • audit
 • 7.
  • /
  • (, , play specialists)
  • http://www.parents.gr/forum/showthread.php?t=28539
 • 8. 4. 4. () 3. 3. 2. 2. 1. 1.
 • 9.
  • Rooming-in,
 • 10.
  • , !
  • ( , )
  • Conflict of interest ,
 • 11.
  • feedback
  • Liaison office
  • risk management
 • 12.
  • 10 Steps to Optimal Breastfeeding in Paediatrics
  • 1. Have a written breastfeeding policy and train staff in necessary skills.
  • 2. When an infant is seen, for either a well visit or due to illness, ascertain the mothers
  • infant feeding practices, and assist in establishment or management of breastfeeding as
  • needed.
  • 3. Provide parents with written and verbal information about breastfeeding.
  • 4. Facilitate unrestricted breastfeeding or, if necessary, milk expression for mothers
  • regardless of the childs age.
  • 5. Give breastfed children other food or drink only when age appropriate or when medically
  • indicated, and if medically indicated, use only alternative feeding methods most
  • conducive to return to breastfeeding.
  • 6. If hospitalization is needed, ensure facility allows 24-hours mother/child rooming in.
  • 7. Administer medications and schedule procedures so as to cause the least possible
  • disturbance of feeding.
  • 8. Maintain a human milk bank, according to standards.
  • 9. Provide information and contacts concerning community support available.
  • 10. Maintain appropriate monitoring and records/data collection procedures to permit quality
  • assurance assessment, progress rounds or staff meetings, and feedback.
  • : BFHI WHO Section 1, 2009
 • 13. BFHI Expansion and Integration
  • /
  • + Mother-friendly care !
 • 14.
  • World Health Assembly. International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. Geneva: World Health Organization; 1981.
  • United Nations Childrens Fund, World Health Organization. Section 1. In: Baby Friendly Hospital Initiative: Revised, Updated and Expanded for Integrated Care. World Health Organization, UNICEF and Wellstart International, Geneva, 2009.
  • American Academy of Pediatrics Section on Breastfeeding. Sample Hospital Breastfeeding Policy for Newborns , 2009. www.aap.org/bookstore (accessed January 27, 2010).
  • Rosenberg KD, Stull JD, Adler MR, et al. Impact of hospital policies on breastfeeding outcomes . Breastfeed Med 2008; 3:110116.
  • ABM Clinical Protocol #7: Model Breastfeeding Policy (Revision 2010). The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee. Breastfeeding Medicine, Volume 5, Number 4, 2010
  • ABM Clinical Protocol #14: Breastfeeding-Friendly Physicians Office, Part 1: Optimizing Care for Infants and Children The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee. Breastfeeding Medicine Volume 1, Number 2, 2006.
  • Hillenbrand K, Larsen P. Effect of an educational intervention about breastfeeding on the knowledge, confidence, and behaviors of pediatric resident physicians . Pediatrics 2002;110(5):e59.
  • Papaventsis S . Return to breastfeeding: a survival guide for parents and health professionals . Patakis, 2011.