ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ...

of 84 /84
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Embed Size (px)

Transcript of ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ...

Page 1: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Page 2: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

1

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Page 3: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

2

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Καραμαούνα 1 – Πλ. Σκρα

551 32 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

τηλ: 2313 331 500

fax: 2313 331 502

e-mail: [email protected]

Page 4: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ………………………………………………………………………………………………..………..11

ΓΥΜΝΑΣΙΟ……………………………………………………………………………………………………….….…….....14

ΛΥΚΕΙΟ…………………………………………………………………………………………………………………….….28

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ………………………………………………………………………………………………………………….41

ΓΥΜΝΑΣΙΟ……………………………………………………………………………………………………………………43

ΛΥΚΕΙΟ…………………………………………………………………………………………………………..……………..54

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ……………………………………………………………………………………………………………………………………….63

ΓΥΜΝΑΣΙΟ………………………………………………………………………………………………………………………64

ΛΥΚΕΙΟ………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

Page 5: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

4

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΥΡΙΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΟΥ ΚΕΓ*

«ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

«ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

http://www.greek-language.gr/digitalResources/

* Τεχνική υλοποίηση Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Page 6: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

ΚΕΝΤΡΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣΓΛΩΣΣΑΣ ΑΡΧΑΙΑΕΛΛΗΝΙΚΑ‐1

ΨΗΦΙΑΚΟΙΠΟΡΟΙΓΙΑΤΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΤΟΥΣΣΤΗΜΕΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(ΓΛΩΣΣΑ&ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)ΣΩΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ,

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΙ,

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΠΗΓΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη  της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας 

LIDDELL‐SCOTT. Επίτομο Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 

Αρχαιογνωσία‐Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση

Πυξίς:  Ψηφιακή Αρχαιοθήκη

Θέματα Ιστορίας  της Ελληνικής Γλώσσας 

Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία: Οδηγός πλοήγησης

Σημαντικά έργα από αρχαίους Έλληνες συγγραφείς στο πρωτότυπο και σε δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις.  

Ψηφιακή έκδοση σε βάση δεδομένων του Λεξικού της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας των Liddell & Scott, όπως κυκλοφόρησε εκσυγχρονισμένο σε επίτομη μορφή το 2007.  

Ψηφιακή έκδοση των εγχειριδίων της σειράς «Αρχαιογνωσία‐Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση», που εκπονήθηκε με συντονιστή τον Δ.Ν. Μαρωνίτη (υπό την αιγίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας).   Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής 

Γλώσσας (του Α.‐Φ. Χριστίδη)  Αρχαιοελληνική Γραμματολογία 

(του Φ. Κακριδή)  Αρχαϊκή Επική Ποίηση (των Δ.Ν. 

Μαρωνίτη & Λ. Πόλκα)  Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι 

(των Β. Κάλφα & Γ. Ζωγραφίδη)  Ελληνική Αρχαιότητα: Πόλεμος‐

Πολιτική‐Πολιτισμός (των Δ. Κυρτάτα & Σπ. Ράγκου) 

Η Ρώμη και ο Κόσμος της (του Θ. Παπαγγελή) 

Η Αρχαία Ελληνική Τέχνη και η Ακτινοβολία της (των Μ. Βουτυρά & Α. Γουλάκη‐Βουτυρά)

 

Συλλογή ψηφιακών πόρων για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, που επιτρέπει τη χρονολογική και τη θεματική αναζήτηση προσώπων, έργων και θεμάτων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και τέχνης. 

Θεωρητικά κείμενα και πολυμεσικό υλικό συστήνουν την ιστορία της ελληνικής γλώσσας με έμφαση στις τύχες της αρχαίας ελληνικής στον νεότερο κόσμο.  

Βάση δεδομένων και θεματικοί κατάλογοι όπου καταγράφονται και αξιολογούνται οι ψηφιακές πηγές για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο ή σε μορφή πολυμέσων.  

Ανθολογία  Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας  

Λεξιλόγια  της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 

ΣΧΕΡΙΑ. Ο Τρωικός Μύθος  στην Τέχνη και τη Λογοτεχνία

Ενδογλωσσική Μετάφραση:  Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά 

Λεξικά, Εγχειρίδια, Μελέτες:  Βιβλιογραφικός Οδηγός

Μέσα από αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα ποιητικών και πεζών κειμένων παρουσιάζεται το εύρος και η ποικιλία της συγγραφικής παραγωγής της ελληνικής αρχαιότητας από τον 8ο π.Χ έως και τον 4ο μ.Χ. αιώνα.  

Ειδικά λεξιλόγια, χρήσιμα για την εκμάθηση της αττικής διαλέκτου της κλασικής εποχής.   

Βάση δεδομένων με κειμενικές πηγές, εικαστικά έργα τέχνης και πολυμεσικούς πόρους που απηχούν την πρόσληψη του τρωικού μύθου από την αρχαιότητα έως σήμερα. 

Θεωρητικές, ιστορικές και πρακτικές πληροφορίες για τη μετάφραση της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας καθώς και προτάσεις για τη διδασκαλία της στη σχολική τάξη. 

Βιβλιογραφική βάση στην οποία σχολιάζονται βασικά εργαλεία για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής: ερμηνευτικά και εγκυκλοπαιδικά λεξικά, εγχειρίδια σύνταξης, μέθοδοι διδασκαλίας. 

Ανθολογία  Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης 

Κατάλογος Ρηματικών Τύπων της Αρχαίας Ελληνικής (του J.J. Bodoh) 

ΑΡΙΑΔΝΗ. Μορφές και Θέματα  της Αρχαιοελληνικής Μυθολογίας

Το Μεταφραστικό Έργο  του Ι.Θ. Κακριδή 

ΝΕ Μεταφράσεις ΑΕ Έργων:  Βιβλιογραφικός Οδηγός

Ανθολογία αποσπασμάτων από την ποιητική παραγωγή των σημαντικότερων εκπροσώπων της αρχαϊκής λυρικής ποίησης (ελεγείας, ιάμβου, μονωδικού και χορικού άσματος).   

Λεξικό με πεντακόσιες χιλιάδες περίπου ρηματικούς τύπους της κλασικής ελληνικής γλώσσας, για τους οποίους παρέχεται πλήρης γραμματική αναγνώριση.   

Πολυμεσικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αδιαμεσολάβητη ανάγνωση του μύθου μέσα από πλούσιες κειμενικές και εικαστικές πηγές. 

Περιβάλλον με τις ομηρικές μεταφράσεις που εκπόνησε ο Ι.Θ. Κακριδής (σε συνεργασία με τον Ν. Καζαντζάκη) και γλωσσικό υλικό από το αρχείο του. 

Βιβλιογραφική βάση στην οποία παρουσιάζονται οι νεοελληνικές μεταφράσεις Αρχαίων Ελληνικών κειμένων από τη βυζαντινή εποχή έως σήμερα. 

Ανθολογία Επιγραφών  (8ος αι. π.Χ.‐6ος αι. μ.Χ.) 

O Σχηματισμός των Λέξεων στην Αρχαία Ελληνική (του A. Debrunner) 

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Αρχαία Μακεδονία:  Οδηγοί Αρχαιοτήτων

Η Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση  στη Β΄ Λυκείου 

Ψηφιακά Εργαλεία:  Οδηγοί διδακτικής αξιοποίησης

Συλλογή επιγραφικών κειμένων (με σχολιασμό) που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων.  

Μια ακτινογραφία του ελληνικού λεξιλογίου μέσα από τη μελέτη των κατασκευαστικών αρχών των λέξεων και των στενών δεσμών ετυμολογίας και σημασίας.  

Μέσα από εξειδικευμένες μελέτες, ανθολογίες κειμένων, εικονογρα‐φικό υλικό και πολυμεσικούς πόρους παρουσιάζονται τα τυπολογικά χαρακτηριστικά και η ιστορική εξέλιξη των βασικών γενών/ειδών της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, οι κύριοι εκπρόσωποί τους καθώς και η πρόσληψη της συγγραφικής παραγωγής τους στα νεότερα χρόνια.  Αρχαϊκή Επική Ποίηση  Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση  Ελληνιστική Γραμματεία  Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο  Τραγωδία  Κωμωδία  Φιλοσοφία  Ιστοριογραφία  Ρητορική 

Οδηγοί για την αρχαιολογία της Μακεδονίας, οι οποίοι καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων των κοινωνιών που αναπτύχθηκαν στην αρχαία Μακεδονία. Χωρίζονται σε τέσσερις θεματικές ενότητες:   Μελέτες για την Προϊστορική 

Μακεδονία  Προς τη γένεση των πόλεων  Στη Μακεδονία. Από τον 7ο αι. 

π.Χ. έως την ύστερη αρχαιότητα 

Θεσσαλονίκη  

Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης, σύμφωνα με τα πορίσματα της σύγχρονης φιλολογικής έρευνας. 

Οδηγοί για ψηφιακές εφαρμογές και λογισμικά ανοιχτού κώδικα που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ανθολογία  Αττικής Πεζογραφίας 

Αρχές Σύνταξης  της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας 

    ΤΠΕ και Διδασκαλία  των Αρχαίων Ελληνικών Διεθνώς 

 

Μια επιλογή αντιπροσωπευτικών πεζών κειμένων του κλασικού αττικού πεζού λόγου (ιστοριογραφία, φιλοσοφία, ρητορική) για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.  

Ένα θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο για τη συστηματική εκμάθηση της δομής του αττικού πεζού λόγου.  

    Μελέτες και πορίσματα ερευνών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών διεθνώς.  

 

ΝΟΣΤΟΣ. Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος  στην Παγκόσμια Λογοτεχνία 

  Εργαστήριο Αρχαιομάθειας:  Ηλεκτρονικές Ασκήσεις 

  Όψεις του Προσωπείου  Προτάσεις‐Σενάρια και Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών 

 

Ανθολογία έργων της νεότερης και σύγχρονης παγκόσμιας συγγραφικής παραγωγής που διαλέγονται με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και μύθο.  

  Τύποι διαδραστικών ασκήσεων και πολλαπλές εφαρμογές τους ενθαρρύνουν τη συστηματική χρήση των ψηφιακών εργαλείων για την εκμάθηση των Αρχαίων Ελληνικών. 

  Πληροφοριακό υλικό (φιλολογικό, φωτογραφικό, ηχητικό) για διάφορα είδη προσωπείων (αποτροπαϊκά, θρησκευτικά‐τελετουργικά, θεατρικά, νεκρικά, εθνολογικά, καρναβαλιού). 

Σχέδια διδασκαλίας και σενάρια που προτείνουν δημιουργικούς τρόπους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας. *διαθέσιμα στον ξεχωριστό δικτυακό τόπο ΠΡΩΤΕΑΣ: proteas.greek‐language.gr  

 

5

Page 7: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

ΣυμπληρωματικοίδιαχρονικοίψηφιακοίπόροιγιατηδιδασκαλίαΝΕΑΕΛΛΗΝΙΚΗΓΛΩΣΣΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΘΕΩΡΙΑΚΑΙΙΣΤΟΡΙΑΤΗΣΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΛΛΟΙΔΙΚΤΥΑΚΟΙΤΟΠΟΙΤΟΥΚΕΓ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ‐ΣΩΜΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝΕλληνο‐αγγλικόΛεξικόΓεωργακάΛεξικότηςΚοινήςΝεοελληνικής

ΑντίστροφοΛεξικόΛεξικόΓλωσσολογικώνΌρων

«ΛεξικότηςΛαϊκήςκαιΠεριθωριακήςΓλώσσας»Γ.ΚΑΤΟΥΓραμματική&Λεξικά:ψηφιακά

εγχειρίδιαπρωτοβάθμιαςεκπαίδευσης

ΜικρόΛεξικόΓλωσσολογικώνΌρων

ΨηφιακάΠεριοδικά(ΝέαΠορεία,κ.ά.)

ΣΩΜΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ:ΑρχείοΔ.Ι.Γεωργακά

Σώμακειμένωννεοελληνικούλόγου(εφημερίδες&διδακτικά

εγχειρίδια)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠιστοποίησηΕπάρκειαςτηςΕλληνομάθειας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαδρομές

ΕΡΓΑΛΕΙΑΛογισμικόαναγνωσιμότητας

ελληνικώνκειμένων

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ‐ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣτρατηγικέςμάθησηςκαι

διδακτικέςπροτάσεις‐ΔιδακτικόΕγχειρίδιο:«Απότηλέξηστο

κείμενο»

ΜΕΛΕΤΕΣΣύγκρισηΠρογραμμάτων

ΣπουδώνΠιστοποιητικόελληνομάθειαςτουΚΕΓκαιπιστοποιητικά

ελληνομάθειαςάλλωνφορέωνεξωτερικού

ΠιστοποιητικόελληνομάθειαςτουΚΕΓκαιπιστοποιητικά

άλλωνγλωσσώνΣτατιστικήανάλυσηκαιερμηνείατωνεξετάσεωνελληνομάθειαςΑνάλυσηλαθώντηςπαραγωγής

γραπτούλόγου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣΞενόγλωσσηβιβλιογραφίαγιατη

διδασκαλία

ΟΔΗΓΟΙ‐ΠΗΓΕΣΕστίεςδιδασκαλίαςκαι

εξεταστικάκέντρα‐ΚέντραΕκμάθησηςτηςΕλληνικήςΓλώσσαςστηνΕλλάδαΚατάλογοςδιδακτικού/βοηθητικούυλικού

Ελληνόγλωσσηβιβλιογραφίαγιατηδιδακτική

Δείγματατωνεξεταστικώνθεμάτων

ΕΡΓΑΛΕΙΑ‐ΣΩΜΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝΑνεμόσκαλα.ΣώμαΝεοελληνικής

ΠοίησηςΣυμφραστικόςΠίνακαςΛέξεωντου

ποιητικούέργουτουΓιώργουΣεφέρη

ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ

Ανθολόγησηνεοελληνικήςλογοτεχνίας(19ος‐20όςαι.)ΠαλαιότερεςΑνθολογίεςΝεοελληνικήςΛογοτεχνίας

ΑνθολόγιοΜεταφράσεωνΝεότερηςΕυρωπαϊκήςΛογοτεχνίας

ΑνθολόγησηΜεταφρασμένωνΠοιημάτωνκαιΔιηγημάτωνΒιβλιοθήκηλογοτεχνικώνκαι

κριτικώνκειμένων

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ‐ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΝεότερηΕυρωπαϊκήΛογοτεχνία(σχολικόεγχειρίδιο&ψηφιακοί

φάκελοι)Πολυμεσικοίεκπαιδευτικοίπόροι:

ΙστορίακαιΛογοτεχνία.ΛογοτεχνίακαιΠόλεις.ΠρόσωπακαιΘέματατης

Λογοτεχνίας.Εξερευνώτιςιστορίες.Δημώδηςγραμματεία.

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓραμματολογίεςΝεοελληνικήςΛογοτεχνίας

Μελέτεςγιατηνεοελληνικήλογοτεχνία

Ηγλώσσατηςλογοτεχνίαςκαιηγλώσσατηςμετάφρασης

Λογοτεχνικήμετάφραση:Ιστορία,κριτική,κείμενα

Γλωσσικήδιδασκαλίακαιψηφιακάμέσα:Μελέτεςέρευνας/μεθοδολογίας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜεταφράσειςτηςΝεοελληνικήςΛογοτεχνίαςσεάλλεςγλώσσες

Λογοτεχνικέςμεταφράσειςπροςτηνέαελληνική

Νεοελληνικάδιηγήματα(1974κ.ε.)‐Λογοτεχνικάπεριοδικά(1974κ.ε.)ΣύμμεικταΝεοελληνικήςΦιλολογίας

ΟΔΗΓΟΙ‐ΠΗΓΕΣ

ΗλογοτεχνίαστοδιαδίκτυοΗλεκτρονικάπροϊόνταΜεταπτυχιακέςσπουδές

ΆΠΑΝΤΑΕΜΑΝΟΥΗΛΚΡΙΑΡΑ(ΨΗΦΙΑΚΑΑΡΧΕΙΑ)ΛεξικόΜεσαιωνικήςΕλληνικήςΔημώδους

Γραμματείας(τόμοιΑ‐ΙΖ)Αλληλογραφία,

αυτοβιογραφικάκλπ.Μονογραφίες,άρθρα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΛΕΞΙΚΟΕπιτομήπουκαλύπτειτουςτόμουςΑ´–ΙΔ´τουΛεξικούτηςΜεσαιωνικήςΕλληνικήςΔημώδουςΓραμματείας

(1100‐1669)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣΛεξικάτηςμεσαιωνικής

ελληνικήςΙδιωματικάλεξικά&

γλωσσάριαΛεξικάκαιμελέτεςορολογίας

/δάνειωνλέξεωνΜορφολογίακαισύνταξηΠηγέςτουλεξικούτηςμεσαιωνικήςδημώδους

ΟΔΗΓΟΙ‐ΠΗΓΕΣ

Κατάλογοςσυνδέσμων‐δικτυογραφία

ΨΗΦΙΑΚΑΑΡΧΕΙΑΑπότηνιστορίατων

Γραμματικώντηςνέαςελληνικής:γραμματικέςπουέχουνιστορική

αξία

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ‐ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΘέματαιστορίαςτηςελληνικήςγλώσσας(20πολυμεσικές

ενότητες)Εγκυκλοπαιδικόςοδηγόςγιατη

γλώσσα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ‐ΜΕΛΕΤΕΣΙστορίεςτηςελληνικήςγλώσσαςΠρακτικάΛεξικογραφικών

συνεδρίωνΘετίμα:ΑρχαίεςΕλληνικές

Διάλεκτοι(ancdialects.greeklanguage.gr)

 www.greeklanguage.gr 

Επίσημος δικτυακός τόπος του ΚΕΓ  

www.greek‐language.gr Πύλη για την ελληνική γλώσσα 

 www.greek‐

language.gr/digitalResources Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα 

 http://georgakas.lit.auth.gr/dictionari

es/index.php «Λεξικό περιθωριακής γλώσσας Γ. 

Κάτου» ‐ Αρχείο Γεωργακά  

proteas.greek‐language.gr Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια  

 ancdialects.greeklanguage.gr 

Θετίμα: Αρχαίες Ελληνικές Διάλεκτοι  

politropi.greek‐language.gr Πολύτροπη Γλώσσα 

 www.e‐istories.gr 

Εξερευνώ τις ιστορίες: παιχνίδια φιλαναγνωσίας  

 www.greek‐language.gr/ certification 

Πιστοποίηση ελληνομάθειας  

elearning.greek‐language.gr Διαδρομές: τηλεκπαίδευση για τη διδασκαλία της νεοελληνικής 

γλώσσας  

www.komvos.edu.gr Ηλεκτρονικός κόμβος για την 

ελληνική γλώσσα & τη διδασκαλία της 

dialogos.greek‐language.gr Διάλογος: διαδικτυακή κοινότητα 

 www.fryktories.gr 

Φρυκτωρίες: για τη διδασκαλία της ελληνικής

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ‐ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΗ/Υκαιδιδασκαλίατηςγλώσσας

Ψηφιακάμέσα/Σενάριακαιδιδασκαλίατηςγλώσσας

Λόγος‐ΚείμενοΠερίληψη

ΔιδακτικέςδοκιμέςΠολύτροπηΓλώσσα

(http://politropi.greek‐language.gr/)

ΜΕΛΕΤΕΣΗελληνικήγλώσσαστην

ΕυρώπηΟινεοελληνικέςδιάλεκτοι

ΤεχνολογίεςΠληροφορίαςκαιΕπικοινωνίας

ΗλεκτρονικάπεριοδικάΤΠΕκαιδιδασκαλίατηςγλώσσας

διεθνώς

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣΝέαελληνικήγλώσσα

καιγλωσσικήεκπαίδευσηΙστορίεςτηςελληνικήςγλώσσαςΓραμματικέςτηςνέαςελληνικής

ΛεξικάτηςνέαςελληνικήςΔίγλωσσαλεξικάΣώματακειμένων

Εκπαιδευτικόλογισμικό

ΟΔΗΓΟΙ‐ΠΗΓΕΣΓλωσσικήτεχνολογίαΔικτυακοίτόποι

ΣπουδέςγιατηγλώσσαΕλληνικήγλώσσακαιδιάβίουεκπαίδευση

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΡΧΑΙΑΕΛΛΗΝΙΚΑ– 2

6

Page 8: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

ΚΕΝΤΡΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣΓΛΩΣΣΑΣ ΝΕΑΕΛΛΗΝΙΚΗΓΛΩΣΣΑ&ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ‐1

ΨΗΦΙΑΚΟΙΠΟΡΟΙΓΙΑΤΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  

ΜΕ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ 

 ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    ΜΕΛΕΤΕΣ    ΟΔΗΓΟΙ, 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ‐ΠΗΓΕΣΨηφιακό Αρχείο Δ. Ι. Γεωργακά: Γλωσσική αποδελτίωση από τον 18ο αιώνα έως σήμερα  

  Λεξικά νεοελληνικής Γλώσσας    Πρόσωπα και Θέματα    Μελέτες για τη νεοελληνική γλώσσα    Βιβλιογραφίες για τη νεοελληνική λογοτεχνία

Το Αρχείο  της  Ελληνικής  Γλώσσας  του  καθηγητή Δ.  Ι.  Γεωργακά,  μοναδικής  επιστημονικής σημασίας για την ελληνική γλώσσα, καταγράφει το επίτευγμα  του  νέου  Ελληνισμού:  τα  άφθονα, αυτούσια  από  πρωτογενείς  φιλολογικές  πηγές χωρία  και  η  συστηματική  περιδιάβαση  στους σύγχρονους  συγγραφείς  δίνουν  μια  πιστή  εικόνα του  τι  πραγματοποίησε  ο  νέος  Ελληνισμός  κατά τον 19ο και 20ό αιώνα.   

  Λεξικό κοινής νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδη),  Αντίστροφο λεξικό (Αναστασιάδη‐Συμεωνίδη)  Ελληνο‐αγγλικό λεξικό (Γεωργακά)  Λεξικό Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους

Γραμματείας (τόμοι Α-ΙΖ)  «Λεξικό της Λαϊκής και Περιθωριακής 

Γλώσσας» του Γ. ΚΑΤΟΥ Tα λεξικά, με τον πλούτο, την επιστημονικότητα και το  εύρος  τους,  διαθέτουν  σύνθετες  δυνατότητας αναζήτησης  με  σειρά  κριτηρίων  και συμπληρώνονται  με  σώματα  κειμένων  που παρέχουν  στον  εκπαιδευτικό  ένα  ακόμη  ευρύτερο και  ζωντανό  φάσμα  παραδειγμάτων  για  τη  χρήση των λημμάτων. Δυνατή είναι,  επίσης, η παράλληλη χρήση των λεξικών. 

  Λήμματα  για  πρόσωπα,  όρους  και  θέματα  της  λογοτεχνίας,  με επιλεγμένα  αποσπάσματα  από  τις  Ιστορίες  της  νεοελληνικής λογοτεχνίας  και  από  μελέτες  και  άρθρα  γραμματολογικού  περιεχομένου.  Τα  λήμματα  και  τα  αποσπάσματα  που περιέχονται  σε  αυτά  συνδυάζονται  μεταξύ  τους  με περισσότερους  τρόπους  πέραν  της  συμβατικής  γραμμικής ανάπτυξης.  

Η ελληνική γλώσσα στην Ευρώπη  Νεοελληνικές διάλεκτοι: 

περιγραφή, διαλεκτικά κείμενα, φωνητικό υλικό, κ.ά. 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση (έρευνες), Ψηφιακές πρακτικές γραμματισμού των εφήβων (έρευνα), Παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση ηλεκτρονικού λόγου από εφήβους: ανάλυση λαθών, Πρακτικά διεθνούς ημερίδας (1999) 

Ηλεκτρονικά Περιοδικά  

  Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες ‐ Λογοτεχνικές μεταφράσεις προς τη νέα ελληνική  

Νεοελληνικά διηγήματα (1974 κ.ε.) / Λογοτεχνικά περιοδικά (1974 κ.ε.)  

Περί μετάφρασης  Σύμμεικτα Νεοελληνικής 

Φιλολογίας: εκδοτικά στοιχεία και περιεχόμενα των σύμμεικτων τόμων της νεοελληνικής φιλολογίας από το 1926 και μετά. 

Για τη γλωσσική διδασκαλία στο Λύκειο  Πολύτροπη Γλώσσα: http://politropi.greek-language.gr/

Υποστηρικτικό υλικό για τη γλωσσική διδασκαλία στο λύκειο, διευρύνοντας και εμπλουτίζοντας το εγχειρίδιο «Έκφραση-Έκθεση».

Διδακτικές δοκιμές για το μάθημα «Έκθεση‐Έκφραση»  Λόγος – Κείμενο. Ανάλυση βασικών εννοιών  Θεωρία και διδασκαλία της περίληψης

Σώματα κειμένων νεοελληνικού λόγου     Από την ιστορία των Γραμματικών της νέας ελληνικής 

  Δημώδης Γραμματεία. Από τον Διγενή Ακρίτη έως την πτώση της Κρήτης

  Μελέτες για τη λογοτεχνική μετάφραση 

  Βιβλιογραφίες  για  τη  νεοελληνική γλώσσα  Αποδελτιωμένη  βιβλιογραφία 

με σύντομες περιλήψεις για την ελληνική  γλώσσα  (2000‐2006) και  τη  διδασκαλία  της  (1976‐2006) 

Βιβλιογραφίες  για  την  Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία 

Οι  ιστορίες  της  ελληνικής γλώσσας σχολιασμένες 

Kριτική επιλογή και παρουσίαση γραμματικών της νέας ελληνικής /  έντυπων  &  ηλεκτρονικών λεξικών  της  νέας  ελληνικής  / των  κυριότερων  δίγλωσσων λεξικών  της  νέας  ελληνικής  / των  σωμάτων  κειμένων  για  την ελληνική 

Οι  κυριότεροι  τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού.  

Οδηγοί και πηγές  Παρουσίαση  εργαλείων 

γλωσσικής τεχνολογίας  Δικτυακοί  τόποι  αξιοποιήσιμοι 

στη διδασκαλία   Η  διδασκαλία  της  νέας 

ελληνικής  στα  ελληνικά πανεπιστήμια. 

Ελληνική  γλώσσα  και  διά  βίου εκπαίδευση 

Η λογοτεχνία στο διαδίκτυο  Ηλεκτρονικά  προϊόντα  για  τη 

νεοελληνική λογοτεχνία  Μεταπτυχιακές  σπουδές  για  τη 

νεοελληνική λογοτεχνία 

6.000.000  τύποι λέξεων σε βάση δεδομένων που αποτελείται από τρία σώματα κειμένων:  της Εφημερίδας "Τα Νέα"  της Εφημερίδας "Μακεδονία"  των διδακτικών βιβλίων του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου 

  Ψηφιοποιημένα αρχεία των έργων:  Νεοελληνική Γραμματική του Μ. 

Τριανταφυλλίδη,  Νεοελληνική Γραμματική της Ε΄ και Στ΄ 

Δημοτικού του Χρ. Τσολάκη  Μεγάλη Ρωμαίικη Επιστημονική Γραμματική, 

του Γ. Ψυχάρη

  Ψηφιακό  περιβάλλον  για  την  ανάγνωση,  τη  διδασκαλία,  την έρευνα,  τη  μελέτη  και  την  ενίσχυση  της  παρουσίας  της Δημώδους  Γραμματείας  στο  εκπαιδευτικό  μας  σύστημα,  με επιλεγμένα  αποσπάσματα  ποιητικού  και  πεζού  λόγου, πολυμεσικά εμπλουτισμένα. 

  Η γλώσσα της λογοτεχνίας και η γλώσσα της μετάφρασης: σε ηλεκτρονική μορφή τα κείμενα του ομώνυμου τόμου του ΚΕΓ. 

Λογοτεχνική μετάφραση: ιστορία, θεωρία και κριτική. 

 

Σώματα & concordances νεοελληνικής ποίησης    Γνώσεις για τη γλώσσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση:  Γραμματική και Λεξικά  

  Στον άξονα του χρόνου και του χώρου    Μελέτες για τη νεοελληνική λογοτεχνία 

 

Ανεμόσκαλα Ψηφιακό corpus με το ποιητικό έργο  Νεοελλήνων ποιητών  του 19ου και 20ού αιώνα.  Το  έργο κάθε ποιητή  συνοδεύεται  επιπλέον  από  πολυμεσικό εργοβιογραφικό.  Το  περιβάλλον  προσφέρει δυνατότητες  σύνθετης  αναζήτησης  με  ποικίλα κριτήρια    καθώς  και  δυνατότητα  επισκόπησης καταλόγων λέξεων (κύριων ονομάτων κλπ.).  Συμφραστικός πίνακας του ποιητικού έργου 

του Γ. Σεφέρη 

  Τα  δύο  λεξικά  της  νεοελληνικής  γλώσσας  που χρησιμοποιούνται  στην  Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση, καθώς  και  η  σχολική  γραμματική.  Η  βάση δεδομένων  των  «γνώσεων  για  τη  γλώσσα»  είναι διαβαθμισμένη  σε  επίπεδα,  ώστε  να  μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  σε  όλες  τις  τάξεις  της Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης.  Ιδιαίτερη  έμφαση δίνεται στην ορολογία που χρησιμοποιείται. 

  Ιστορία και Λογοτεχνία  Λογοτεχνικά  κείμενα  και  ιστορικές  πηγές  για  στιγμές  της νεότερης  και σύγχρονης  ελληνικής  ιστορίας  (18ος‐20ός αι.).  Το περιβάλλον  προσφέρεται  για  να  διερευνηθούν  τρόποι  με  τους οποίους  η  λογοτεχνία  αναπαριστά  και  πραγματεύεται  την ιστορία.   Λογοτεχνία και πόλεις Περιήγηση σε πόλεις  της  λογοτεχνίας μέσα από διαδραστικούς ψηφιακούς  χάρτες.  Ο  χρήστης  πλοηγείται  γεωγραφικά  ή θεματικά έχοντας στη διάθεσή του λογοτεχνικά και πολυμεσικά “κείμενα” που συνομιλούν μεταξύ τους.

  Γραμματολογίες Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: κριτική «περιδιάβαση» προκειμένου να ανασυσταθεί και να ιστορηθεί η Ιστορία της εθνικής μας γραμματείας. 

Μελέτες για τη νεοελληνική λογοτεχνία: Κριτική παρουσίαση των βασικότερων μελετών σε σχέση με διακριτά θέματα και περιοχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας.  

ΤΠΕ και Διδασκαλία – Μελέτες και σενάρια  Μελέτες για την αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία διεθνώς και στην Ελλάδα 

Σενάρια που προτείνουν δημιουργικούς τρόπους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία.  *διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο ΠΡΩΤΕΑΣ: proteas.greek‐language.gr. 

 

Ανθολογίες και περιοδικά για τη λογοτεχνία  Λεξικά Γλωσσολογικών Όρων  Σελιδοδείκτες. Πολυμεσικός οδηγός για τη λογοτεχνία και την ανάγνωση

Ανθολόγηση νεοελληνικής λογοτεχνίας (19ος‐20ός αι.)  

Παλαιότερες ανθολογίες: Δ. Κ. Κοκκινάκης (Πανελλήνιος Ανθολογία, 1899), Ι. Πολέμης (Λύρα, 1923), Τ. Άγρας (Οι νέοι, 1922), Α. Δ. Παπαδήμας (Οι νέοι διηγηματογράφοι, 1923), πλαισιωμένες από κατατοπιστικές εισαγωγές 

Ανθολόγιο ευρωπαϊκής λογοτεχνίας   Ανθολόγηση μεταφράσεων   Βιβλιοθήκη λογοτεχνικών και κριτικών 

κειμένων  Ψηφιοποιημένα τεύχη περιοδικών

λογοτεχνικής κριτικής (Νέα Πορεία κ.ά.) 

Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων. Το  εύχρηστο  «μικρό»  γλωσσάρι  συμβάλει  στη διδασκαλία  και  κατανόηση  όρων,  υιοθετώντας  μια δομή  λημμάτων  εν  είδει  διδακτικών παραδειγμάτων,  συμβατών  με  την  ηλικία  των μαθητών/τριών,  όπου  χρησιμοποιούνται, πολυμεσικά (ήχος, εικόνα) ή διαδραστικά μέσα και, όπου  είναι  δυνατόν,  συνοδεύονται  από συγκεκριμένες ηλεκτρονικές ασκήσεις.  Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων. Βασικοί  όσο  και  ειδικότεροι  γλωσσολογικοί  όροι, γραμμένοι από ειδικούς. 

Ο οδηγός αναδεικνύει τον σύνθετο και πολυδιάστατο χαρακτήρα του  λογοτεχνικού  φαινομένου  και  προτείνει  σύγχρονους τρόπους προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων.   Εξερευνώ τις ιστορίες Εκπαιδευτικά εργαλεία & παιχνίδια για την καλλιέργεια αναγνωστικών δεξιοτήτων (για τα παιδιά του Δημοτικού).   Νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία Το  σχολικό  εγχειρίδιο  σε  ψηφιακή  μορφή  και  υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος επιλογής της Β' Ενιαίου Λυκείου 

7

Page 9: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

ΗΕΛΛΗΝΙΚΗΩΣΔΕΥΤΕΡΗ‐ΞΕΝΗ

ΑΡΧΑΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΓΛΩΣΣΑΚΑΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΚΑΙΙΣΤΟΡΙΑΤΗΣΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΛΛΟΙΔΙΚΤΥΑΚΟΙΤΟΠΟΙΤΟΥΚΕΓ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣΠιστοποίησηΕπάρκειαςτης

Ελληνομάθειας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣΔιαδρομές

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Λογισμικόαναγνωσιμότηταςελληνικώνκειμένων

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣύγκρισηΠρογραμμάτωνΣπουδών‐Πιστοποιητικόελληνομάθειαςτου

ΚΕΓκαιπιστοποιητικάελληνομάθειαςάλλωνφορέωνεξωτερικού‐

ΠιστοποιητικόελληνομάθειαςτουΚΕΓκαιπιστοποιητικάάλλων

γλωσσών‐Στατιστικήανάλυσηκαιερμηνείατωνεξετάσεων

ελληνομάθειας‐Ανάλυσηλαθώντηςπαραγωγήςγραπτούλόγου

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ‐ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στρατηγικέςμάθησηςκαιδιδακτικέςπροτάσεις‐ΔιδακτικόΕγχειρίδιο:

«Απότηλέξηστοκείμενο»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣΞενόγλωσσηβιβλιογραφίαγιατη

διδασκαλία

ΟΔΗΓΟΙ‐ΠΗΓΕΣΕστίεςδιδασκαλίαςκαιεξεταστικάκέντρα‐ΚέντραΕκμάθησηςτηςΕλληνικήςΓλώσσαςστηνΕλλάδα

Κατάλογοςδιδακτικού/βοηθητικούυλικού

Ελληνόγλωσσηβιβλιογραφίαγιατηδιδακτική

Δείγματατωνεξεταστικώνθεμάτων

ΕΡΓΑΛΕΙΑ‐ΣΩΜΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝΣώματακειμένων:

ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ.ΨηφιακήΒιβλιοθήκητηςΑρχαίαςΕλληνικήςΓραμματείαςΑνθολογίαΑττικήςΠεζογραφίας

Λεξικάκαιάλλαγλωσσικάεργαλεία:

LIDDELL‐SCOTT.ΕπίτομοΛεξικότηςΑρχαίαςΕλληνικήςΓλώσσαςΛεξιλόγιατηςΑρχαίαςΕλληνικήςΓλώσσας

ΚατάλογοςΡηματικώνΤύπωντηςΑρχαίαςΕλληνικής(τουJ.J.Bodoh)

OΣχηματισμόςτωνΛέξεωνστηνΑρχαίαΕλληνική(τουA.Debrunner)

ΑρχέςΣύνταξηςτηςΑρχαιοελληνικήςΓλώσσας

ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣΑνθολογίαΑρχαίαςΕλληνικήςΓραμματείαςΑνθολογίαΑρχαϊκήςΛυρικήςΠοίησης

ΑνθολογίαΕπιγραφών(8οςαι.π.Χ.‐6οςαι.μ.Χ.)ΝΟΣΤΟΣ.ΟΑρχαιοελληνικόςΜύθοςστηνΠαγκόσμιαΛογοτεχνία

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ‐ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕργαστήριοΑρχαιομάθειας:ΗλεκτρονικέςΑσκήσειςΗΑρχαϊκήΛυρικήΠοίησηστηΒ΄ΛυκείουΤοΜεταφραστικόΈργοτουΙ.Θ.Κακριδή

Πολυμεσικοίεκπαιδευτικοίπόροι:Πυξίς:ΨηφιακήΑρχαιοθήκη

Αρχαιογνωσία‐ΑρχαιογλωσσίαστηΜέσηΕκπαίδευση(Ψηφιακήέκδοσητωνεγχειριδίων)

ΕγκυκλοπαιδικόςΟδηγόςτηςΑρχαίαςΕλληνικήςΓραμματείαςΌψειςτουΠροσωπείου

ΑρχαίαΜακεδονία:ΟδηγοίΑρχαιοτήτωνΑΡΙΑΔΝΗ.ΜορφέςκαιΘέματατηςΑρχαιοελληνικήςΜυθολογίας

ΣΧΕΡΙΑ.ΟΤρωικόςΜύθοςστηνΤέχνηκαιτηΛογοτεχνία

ΜΕΛΕΤΕΣΕνδογλωσσικήΜετάφραση:ΑπόταΑρχαίασταΝέαΕλληνικά

ΘέματαΙστορίαςτηςΕλληνικήςΓλώσσαςΤΠΕκαιδιδασκαλίαδιεθνώς

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Λεξικά,Εγχειρίδια,Μελέτες:ΒιβλιογραφικόςΟδηγόςΝΕΜεταφράσειςΑΕΈργων:ΒιβλιογραφικόςΟδηγός

ΟΔΗΓΟΙ‐ΠΗΓΕΣΗλεκτρονικήΑρχαιογνωσία:Οδηγόςπλοήγησης

ΨηφιακάΕργαλεία:Οδηγοίδιδακτικήςαξιοποίησης

ΆΠΑΝΤΑΕΜΑΝΟΥΗΛΚΡΙΑΡΑ(ΨΗΦΙΑΚΑΑΡΧΕΙΑ)

ΛεξικόΜεσαιωνικήςΕλληνικήςΔημώδουςΓραμματείας(τόμοιΑ‐ΙΖ)Αλληλογραφία,αυτοβιογραφικάκλπ.

Μονογραφίες,άρθρα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΛΕΞΙΚΟΕπιτομήπουκαλύπτειτουςτόμουςΑ´–ΙΔ´τουΛεξικούτηςΜεσαιωνικήςΕλληνικήςΔημώδουςΓραμματείας

(1100‐1669)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣΛεξικάτηςμεσαιωνικήςελληνικήςΙδιωματικάλεξικά&γλωσσάριαΛεξικάκαιμελέτεςορολογίας/

δάνειωνλέξεωνΜορφολογίακαισύνταξη

Πηγέςτουλεξικούτηςμεσαιωνικήςδημώδους

ΟΔΗΓΟΙ‐ΠΗΓΕΣ

Κατάλογοςσυνδέσμων‐δικτυογραφία

ΨΗΦΙΑΚΑΑΡΧΕΙΑΑπότηνιστορίατων

Γραμματικώντηςνέαςελληνικής:γραμματικέςπουέχουνιστορική

αξία

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ‐ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΘέματαιστορίαςτηςελληνικήςγλώσσας(20πολυμεσικές

ενότητες)Εγκυκλοπαιδικόςοδηγόςγιατη

γλώσσα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ‐ΜΕΛΕΤΕΣΙστορίεςτηςελληνικήςγλώσσαςΠρακτικάΛεξικογραφικών

συνεδρίωνΘετίμα:ΑρχαίεςΕλληνικές

Διάλεκτοι(ancdialects.greeklanguage.gr)

www.greeklanguage.gr Επίσημος δικτυακός τόπος του ΚΕΓ 

 www.greek‐language.gr 

Πύλη για την ελληνική γλώσσα  

www.greek‐language.gr/digitalResources Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα 

 http://georgakas.lit.auth.gr/dictionaries/in

dex.php «Λεξικό περιθωριακής γλώσσας Γ. Κάτου» 

‐ Αρχείο Γεωργακά  

proteas.greek‐language.gr Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια  

 ancdialects.greeklanguage.gr 

Θετίμα: Αρχαίες Ελληνικές Διάλεκτοι  

politropi.greek‐language.gr Πολύτροπη Γλώσσα 

 www.e‐istories.gr 

Εξερευνώ τις ιστορίες: παιχνίδια φιλαναγνωσίας  

 www.greek‐language.gr/ certification 

Πιστοποίηση ελληνομάθειας  

elearning.greek‐language.gr Διαδρομές: τηλεκπαίδευση για τη 

διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας  

www.komvos.edu.gr Ηλεκτρονικός κόμβος για την ελληνική 

γλώσσα & τη διδασκαλία της  

dialogos.greek‐language.gr Διάλογος: διαδικτυακή κοινότητα 

 www.fryktories.gr 

Φρυκτωρίες: για τη διδασκαλία της ελληνικής

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΕΑΕΛΛΗΝΙΚΗΓΛΩΣΣΑ&ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ‐2

Συμπληρωματικοίδιαχρονικοίψηφιακοίπόροιγιατηδιδασκαλία

8

Page 10: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

1996• Μέθοδοι διδασκαλίας της νέας ελληνικήςως ξένης γλώσσας, 1οςτόμος,Πρακτικάημερίδας.• Εγχειρίδια διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας, 2ος τόμος, Πρακτικάημερίδας.• Ηελληνική γλώσσα/TheGreekLanguage/LaLangue grecque, ΥΠΕΠΘ&ΚΕΓ (2ηανατύπωση2001).• «Ισχυρές» και«ασθενείς»γλώσσεςστηνΕυρωπαϊκήΈνωση: Όψεις τουγλωσσικούηγεμονισμού,Πρακτικάημερίδας.1997• Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα (1ηέκδοση).• Εντοπισμός αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,ΕξωτερικώνκαιΠολιτισμούσεθέματα γλώσσας.• Η γλωσσική εκπαίδευση των ελλήνων μεταναστών / Éducation linguistique desimmigrés Grecs en Europe / Language Education and Greek Immigrants in Europe,ΥΠΕΠΘ & ΚΕΓ.• Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στην Ιταλία / Lingua e LetteraturaNeogrecainItalia,ΥΠΕΠΘ&ΚΕΓ.• Τανέαελληνικάστηγαλλικήεκπαίδευση/LeGrecmoderne danslesystèmeéducatiffrançais,ΥΠΕΠΘ&ΚΕΓ.1998• Institutions Offering Courses of Modern Greek in Greece and Abroad: A Brief GuideUpdated and Revised • Ηγλώσσατηςλογοτεχνίαςκαιηγλώσσατηςμετάφρασης, Πρακτικάημερίδας.• Νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία: Ανθολόγιο μεταφράσεων για τη Β' τάξη ενιαίουΛυκείου,ΠαιδαγωγικόΙνστιτούτο& ΚΕΓ.• Μεταφράσεις του Μείζονος Ελληνισμού: Μικρασία, Κύπρος, Αίγυπτος, 1880‐1930,Βιβλιογραφικήμελέτη.• ΟΎμνος εις την Ελευθερίαν του Διονύσιου Σολωμού και οιξενόγλωσσεςμεταφράσειςτου.• ΗδιδασκαλίατηςαρχαίαςελληνικήςγραμματείαςαπόμετάφρασηστηΜέσηΕκπαίδευση.1999 • Διαλεκτικοίθύλακοιτηςελληνικήςγλώσσας/DialectEnclavesoftheGreekLanguage,ΥΠΕΠΘ&ΚΕΓ.• «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικούηγεμονισμού / «Strong» and «Weak» Languages in the European Union: Aspects ofLinguisticHegemonism,Πρακτικάδιεθνούςσυνεδρίου,2τόμοι.• Γλωσσικός υπολογιστής, Περιοδική έκδοση του Κέντρου ΕλληνικήςΓλώσσαςγιατηγλώσσακαιτηγλωσσικήαγωγή,1οςτόμος.• Κατώφλι για τα νέα ελληνικά, 1ος τόμος,έκδοση του ΣυμβουλίουτηςΕυρώπης.• Κατώφλι γιατανέαελληνικά,2οςτόμος(Ηέρευνα), έκδοση τουΣυμβουλίουτηςΕυρώπης• ΜετοντρόποτουΚαβάφη:Είκοσιξέναποιήματα.• ΟΎμνος εις την Ελευθερίαντου ΔιονύσιουΣολωμού και οι τρειςπρώτεςμεταφράσειςτου[1825],ΒουλήτωνΕλλήνων&ΚΕΓ

2001• Πληροφοριακή‐επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: Ηδιεθνής εμπειρία / Information‐Communication Technology andLiteracy:The InternationalExperience.Πρακτικά διεθνούςημερίδας.• Ενδιάμεσοεπίπεδογιατανέαελληνικά.• Πιστοποίησηεπάρκειαςτηςελληνομάθειας:Αναλυτικόεξεταστικόπρόγραμμα(2ηαναθεωρημένηέκδοση).• Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας:Κριτικήεπισκόπησηεγχειριδίων.• Επιτομή του Λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδουςγραμματείας1100‐1669τουΕμμανουήλΚριαρά,τόμοςΑ(Α‐Κ).• Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερηαρχαιότητα,Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ‐ΙνστιτούτοΝεοελληνικώνΣπουδών(1ηανατύπωσηΔεκέμβριος2001,2ηανατύπωσηΟκτώβριος2002–2ηαναθεωρημένηέκδοση2014).• Εγκυκλοπαιδικόςοδηγόςγιατηγλώσσα(2ηέκδοση2003).• Γλώσσα,γλώσσεςστηνΕυρώπη/Langue,languesenEurope,ΥΠΕΠΘ&ΚΕΓ.2002• Γλώσσα,κοινωνία, ιστορία:ΗΕυρώπητουΝότου/Langue,société,histoire:L’EuropeduSud,ΥΠΕΠΘ&ΚΕΓ.2003• Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας:Διδακτική αξιοποίηση των διδακτικών εγχειριδίων του Σχολείου ΝέαςΕλληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης.• Προχωρημένοεπίπεδογιατανέαελληνικά,έκδοσητουΣυμβουλίουτηςΕυρώπης.• ΒιβλιογραφίαΚ.Π.Καβάφη(1886–2000).• ΓράμματαΨυχάρηπροςΝικόλαοΓ.Πολίτη.• Σύγκριση προγραμμάτων σπουδών: Σύγκριση του αναλυτικούεξεταστικού προγράμματος πιστοποίησης επάρκειας τηςελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας προς το πρόγραμμασπουδώνγιατηγλώσσαόλωντωνεκπαιδευτικών βαθμίδων.• Modern GreekWriting: An Anthology in English translation,Λονδίνο:PeterOwenPublishers.• Η λεξικογραφία της αρχαίας, μεσαιωνικής και νέας ελληνικήςγραμματείας: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές των σύγχρονωνλεξικογραφικών εγχειρημάτων / The Lexicography of Ancient,Medieval and Modern Greek Literature: Present State and Prospectsof Current Major Projects,Πρακτικάδιεθνούςημερίδας.• Συμφραστικός πίνακας λέξεων στο ποιητικό έργο του ΓιώργουΣεφέρη.• Ηελληνικήγλώσσακαιηιστορίατης/LaLanguegrecqueetsonhistoire,ΥΠΕΠΘ&ΚΕΓ.• ΕπιτομήτουΛεξικούτηςμεσαιωνικήςελληνικήςδημώδουςγραμματείας1100‐1669τουΕμμανουήλΚριαρά,τόμοςΒ(Λ‐Παραθήκη).2004 • Οικλασικέςγλώσσες:Ηδιαχείρισηενόςπολιτισμικούκεφαλαίου/LesLanguesclassiques:LaGestiond’uncapitalculturel,ΥΠΕΠΘ&ΚΕΓ.• ΝέαγράμματαΨυχάρηπροςΝικόλαοΓ.Πολίτη.2005• AModernGreek‐EnglishDictionary,Volume1(A),CompiledandEditedbyDemetriusJ.Georgacas• Εθνικέςγλώσσεςκαιπολυγλωσσία:Ελληνικέςπρωτοβουλίες.Πρακτικάτηςσειράςδιαλέξεων,ΥΠΕΠΘ&ΚΕΓ.

2008Σειράεγχειριδίωνγιαταομογενειακάσχολεία:

•Ομηρικάέπη.Οδύσσεια–ΙλιάδαΑ΄Γυμνασίου•ΑρχαίαΕλλάδα.ΙστορίακαιΠολιτισμόςΒ΄Γυμνασίου•ΔραματικήποίησηΓ΄Γυμνασίου•ΑρχαίαΕλληνικήΓλώσσαγιατοΛύκειο•ΝεοελληνικήΓλώσσα,Α΄Γυμνασίου•ΝεοελληνικήΓλώσσα,Β΄Γυμνασίου•ΝεοελληνικήΓλώσσα,Γ΄Γυμνασίου•ΚείμεναΝεοελληνικήςΛογοτεχνίαςγιατοΓυμνάσιο•ΚείμεναΝεοελληνικήςΛογοτεχνίαςΑ’,Β’,Γ’Λυκείου•Έκθεση–ΈκφρασηγιατοΓενικόΛύκειο.ΤεύχοςΑ’•Έκθεση–ΈκφρασηγιατοΓενικόΛύκειο.ΤεύχοςΒ’•Έκθεση–ΈκφρασηγιατοΓενικόΛύκειο.ΤεύχοςΓ’

[Ταπαραπάνωδενπωλούνται.ΤυπώνονταικαιδιανέμονταιαπότονΟΕΔΒσεομογενειακάσχολεία]. Λεξικότηςμεσαιωνικήςελληνικήςδημώδουςγραμματείας(1100‐1669)του

Εμμ.Κριαρά,τόμοςΙΣΤ’(περιδιαβάζω‐πνεύμονας) ΟΣεφέρηςγιανέουςαναγνώστες(2ηέκδοση)[Διατίθεταιαπότις«Εκδόσεις

ΙΚΑΡΟΣ»]. ΘέρμηκαιΦως–LichtundWärme:ΑφιερωματικόςτόμοςστημνήμητουΑ.Φ.

Χριστίδη. ΥαλουργίαΑρχαίακαιΜεσαιωνική:Ορολογία,τεχνολογίακαιτυπολογία. ΚοινόΕυρωπαϊκόΠλαίσιοΑναφοράςγιατιςγλώσσες:Εκμάθηση,Διδασκαλία,

Αξιολόγηση.ΈκδοσητουΣυμβουλίουτηςΕυρώπης.[ΕλληνικήΜετάφρασηαπόομάδασυνεργατώντουΚέντρουΕλληνικήςΓλώσσας]

2009•Γραμματισμός,νέεςτεχνολογίεςκαιεκπαίδευση:όψειςτουτοπικούκαιτουπαγκόσμιου[Διατίθεταιαπότις«ΕκδόσειςΖΗΤΗ»].2010•ΖητήματαΓλωσσικήςΑλλαγής:απότηνκοινήπροςτηνέαελληνική/Questionsrelativesauchangementlinguistique:delakoinéaugrecquemodern.2011•Λεξικότηςμεσαιωνικήςελληνικήςδημώδουςγραμματείας(1100‐1669)τουΕμμ.Κριαρά,τόμοςΙΖ’(πνεύσις‐προβίβασις).•Εφηβικέςπρακτικέςψηφιακούγραμματισμούκαιταυτότητας.2012•Λεξικότηςμεσαιωνικήςελληνικήςδημώδουςγραμματείας(1100‐1669)τουΕμμ.Κριαρά,τόμοςΙΗ’.•AlbertRijksbaron.Σύνταξηκαισημασιολογίατουρήματοςστηνκλασικήελληνική.•ΓνώριμοςκαιΞένος.Ηνεοελληνικήλογοτεχνίασεάλλεςγλώσσες.•Πιστοποίησηεπάρκειαςτηςελληνομάθειας.ΝέοΑναλυτικόΕξεταστικόΠρόγραμμα..ΕκδόσειςμεχρηματοδότησηΕΣΠΑ2007‐2013–δενδιατίθενταιπροςπώληση[ψηφιακήέκδοση:http://ancdialects.greeklanguage.gr]:•ΜεθώνηΠιερίαςΙ:Επιγραφές,χαράγματακαιεμπορικάσύμβολαστηγεωμετρικήκαιαρχαϊκήκεραμικήαπότο«Υπόγειο»τηςΜεθώνηςΠιερίαςστηΜακεδονία.•ΑρχαίαΜακεδονία:Γλώσσα,ιστορία,πολιτισμός.

2014 •ΚΛΙΚσταελληνικάΕπίπεδοΑ1γιαεφήβουςκαιενηλίκους.Μέθοδοςεκμάθησηςτηςελληνικήςωςδεύτερης/ξένηςγλώσσας.•ΚΛΙΚσταελληνικάΕπίπεδοΑ2μέθοδοςεκμάθησηςτηςελληνικήςωςδεύτερης/ξένηςγλώσσας.•ΚΛΙΚσταελληνικάΕπίπεδοΒ1μέθοδοςεκμάθησηςτηςελληνικήςωςδεύτερης/ξένηςγλώσσας.•Πιστοποίησηεπάρκειαςτηςελληνομάθειας.Δείγματαεξεταστικώνθεμάτων.ΕπίπεδοΒ2.•Λεξικότηςμεσαιωνικήςελληνικήςδημώδουςγραμματείας(1100‐1669)τουΕμμ.Κριαρά,τόμοςΙΘ’(ραβιόλι‐σιργουλιστά).2015•ΚΛΙΚσταελληνικάΕπίπεδοΑ1γιαπαιδιά(6‐12ετών)Α΄μέρος.Μέθοδοςεκμάθησηςτηςελληνικήςωςδεύτερης/ξένηςγλώσσας.•ΚΛΙΚσταελληνικάΕπίπεδοΑ1γιαπαιδιά(6‐12ετών)Β΄μέρος.Μέθοδοςεκμάθησηςτηςελληνικήςωςδεύτερης/ξένηςγλώσσας.ΕκδόσειςμεχρηματοδότησηΕΣΠΑ2007‐2013–δενδιατίθενταιπροςπώληση:

•ΧρηστικόΛεξικόΌρωνΕκπαιδευτικήςΑξιολόγησης•Διαδικτυακέςκοινότητεςεκπαιδευτικώνγιαταγλωσσικάμαθήματα:σχεδιασμόςκαιεμπειρία.•Ανάλυσησχολικούλόγου.Ηγλωσσικήδιδασκαλίασεένανμεταβαλλόμενοκόσμο.ΤόμοιΑ‐Β.•Σελιδοδείκτες.Γιατηνανάγνωσητηςλογοτεχνίας.•ΕισαγωγήστηνΕλληνικήΕπιγραφικήαπότον8οαιώναπ.Χ.ωςτηνύστερηαρχαιότητα.•ΟΓλωσσικόςΧάρτηςτηςΚεντρικήςκαιΒόρειαςΕλλάδαςκατάτηναρχαιότητα.

2016•ΚΛΙΚσταελληνικά.ΕπίπεδοΒ2μέθοδοςεκμάθησηςτηςελληνικήςωςδεύτερης/ξένηςγλώσσας.•Πιστοποίησηεπάρκειαςτηςελληνομάθειας.Δείγματαεξεταστικώνθεμάτων.ΕπίπεδοΓ1.ΕκδόσειςμεχρηματοδότησηΕΣΠΑ2007‐2013–δενδιατίθενταιπροςπώληση:

•ΜοντέλαΑναλυτικώνΠρογραμμάτωνγιατηδιδασκαλίατηςελληνικήςωςδεύτερης/ξένηςγλώσσας.•ΥποστηρικτικόυλικόγιατηδιδασκαλίατηςΕλληνικήςΓλώσσαςσταΤ.Ε.Γ.εξωτερικού

•Λεξικότηςμεσαιωνικήςελληνικήςδημώδουςγραμματείας(1100‐1669)τουΕμμ.Κριαρά,τόμοςΚ’(σιρόκος‐σταματώ).•«ΛεξικότηςΛαϊκήςκαιΠεριθωριακήςΓλώσσας»τουΓ.ΚΑΤΟΥ(ηλ.έκδ.)

2000• Χαρτογραφώνταςτηνελληνόφωνηπραγματικότητα:Λίβανος& Συρία(CD‐ROM).• Αρχικόεπίπεδογιατανέαελληνικά,έκδοσητουΣυμβουλίουτης Ευρώπης.• Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας: Αρχές, προβλήματα,προοπτικές,Πρακτικάδιημερίδας.• Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, θέματα για την εξάσκησητωνυποψηφίων,επίπεδαΑ,Β,Γ&Δ.• Ηελληνικήγλώσσακαιοι διάλεκτοί της / La Languegrecqueet sesdialects,ΥΠΕΠΘ&ΚΕΓ.• Γλωσσικός υπολογιστής, Περιοδική έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας γιατηγλώσσακαιτηγλωσσικήαγωγή, 2οςτόμος.• ΙωαννίκιουΚαρτάνου,ΠαλαιάτεκαιΝέαΔιαθήκη.• Συνομιλώντας με τον Καβάφη:Ανθολογία ξένων καβαφογενών ποιημάτων.• Νεότερηευρωπαϊκήλογοτεχνία,ΜάθημαεπιλογήςΒ΄Ενιαίου Λυκείου.Υποστηριτικόδιδακτικόυλικό.ΔιαθέσιμοψηφιακάστηνΠΥΛΗ:www.greek‐language.gr/greekLang/literature/education/europeanl

2006• Ηδιδασκαλίατουλεξιλογίουτηςελληνικήςωςδεύτερης/ξένηςγλώσσας:Μέθοδοςεκμάθησηςτουλεξιλογίουμέσωτωνμορφημάτωνπουκατασκευάζουντιςλέξεις.• Λεξικότηςμεσαιωνικήςελληνικήςδημώδουςγραμματείας(1100‐1669)τουΕμμ.Κριαρά,τόμοςΙΕ΄(παραθρασεία‐περιδεσμώ)2007• ΝεοελληνικήκαιμεταφρασμένηλογοτεχνίαστηνΕλλαδικήδευτεροβάθμιαεκπαίδευση(1884‐2001)• AHistoryofAncientGreek:fromtheBeginningstoLateAntiquity.CAMBRIDGEUNIVERSITYPRESS• Γλώσσα,Κοινωνία,Ιστορία:ΤαΒαλκάνια(ΠρακτικάΔιεθνούςΣυνεδρίου,Θεσσαλονίκη,11‐12Νοεμβρίου2001)• ΟιελληνικέςΣπουδέςστηνΕυρώπη:ΙστορικήΑνασκόπησηαπότηνΑναγέννησηωςτοτέλοςτου20ούΑιώνα.

2013•DebrunnerAlbert:Οσχηματισμόςτωνλέξεωνστηναρχαίαελληνική.•ΚΛΙΚσταελληνικάΕπίπεδοΑ1&Α2.Μέθοδοςεκμάθησηςτηςελληνικήςωςδεύτερης/ξένηςγλώσσας.ΕκδόσειςμεχρηματοδότησηΕΣΠΑ2007‐2013–δενδιατίθενταιπροςπώληση:•Πιστοποίησηελληνομάθειαςγιαεπαγγελματικούςσκοπούς/ΑναλυτικόΕξεταστικόΠρόγραμμα.ΕπίπεδοΑ2•Πιστοποίησηελληνομάθειαςγιαεπαγγελματικούς

σκοπούς/ΑναλυτικόΕξεταστικόΠρόγραμμα.ΕπίπεδοΒ2

ΕΚΔΟΣΕΙΣwww.greeklanguage.gr/pubs  

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

9

Page 11: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

10

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ

Μια πανοραμική θέα των ψηφιακών πόρων για την Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, που ετοίμασε το ΚΕΓ,

κατ’ εντολήν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με ευρωπαϊκά προγράμματα και προπάντων δια

του πρώτου ΕΣΠΑ, προσφέρουν οι ένθετοι ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ. Αναφέρονται σε όλο το φάσμα των σχολικών

μαθημάτων: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μεσαιωνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα

(διδασκόμενη τόσο ως Μητρική όσο και ως Β/Ξένη Γλώσσα), Νεοελληνική Λογοτεχνία. Συνεργάστηκαν εκατοντάδες

ειδικοί και καθηγητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Τα υπέρ πάσαν προσδοκίαν πλούσια και αξιόπιστα

περιεχόμενα χαρακτηρίζονται από καινοτόμο παιδαγωγική πνοή. Εγγύηση αποτελεί η μεγάλη επισκεψιμότητα (με

450.000 μοναδικούς επισκέπτες τον μήνα) της ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, όπου στεγάζονται οι Ψηφιακοί

Πόροι του ΚΕΓ.

Για διευκόλυνση του καθηγητή, εκπονήθηκε το ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ αυτό, όπου παρουσιάζεται το μέρος εκείνο των

περιεχομένων των ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ που σχετίζεται αμεσότερα με τα σχολικά μαθήματα, έτσι ώστε τα

σχετικά «πακέτα» του να ευρίσκονται αμέσως κατά σχολική βαθμίδα, τάξη και μάθημα. Έτσι εύκολα εντοπίζει κανείς

τους ηλεκτρονικούς πόρους που έχουν εκπονηθεί για το μάθημα, λ.χ., της Ελένης του Ευριπίδη που συμβαίνει να

διδάσκει. Ή το εντελώς πρόσφατο –πολυμεσικό– υλικό για την Έκθεση- Έκφραση Λυκείου που εκπόνησε η Ομάδα

Συνεργατών του Καθηγητή Τσολάκη.

Page 12: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

11

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ:

ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Χ. Συμεωνίδης, Γ. Ξενής και Α. Φλιάτουρας. Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Π. Μπίλλα. Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Μ. Οικονόμου Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γυμνασίου-Λυκείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Α. Στέφος, Ε. Στεργιούλης και Γ. Χαριτίδου. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1. Ομηρικά έπη Μ. Σαμαρά και Κ. Τοπούζη. 2014. Οδύσσεια. Μετάφραση Δ. Ν. Μαρωνίτης. Βιβλίο μαθητή.

2. Ιστοριογραφία Ζ. Σπανάκου 2015. Ηροδότου ιστορίες. Mετάφραση Hλίας Σ. Σπυρόπουλος. Βιβλίο μαθητή.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ν. Μπεζαντάκος, Α. Παπαθωμάς, Ε. Λουτριανάκη και Β. Χαραλαμπάκος. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Page 13: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

12

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1. Ομηρικά έπη Ζ. Σπανάκου 2015. Ιλιάδα. Μετάφραση Ιάκωβος Πολυλάς. Βιβλίο μαθητή.

2. Ανθολόγιο Θ. Στεφανόπουλος και Ε. Αντζουλή 2015. Αρχαία Ελλάδα. Ο τόπος και οι άνθρωποι. Βιβλίο μαθητή.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α. Παπαθωμάς, Μ. Γαλάνη-Δράκου, Β. Καμπουρέλλη και Ε. Λουτριανάκη. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1. Δραματική ποίηση Ν. Δεσύπρης, Δ. Παπαγεωργάκης, Χ. Ράμμος και Κ. Τσενέ. Ευριπίδη Ελένη. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Θ. Στεφανόπουλος και Ε. Αντζουλή. Αριστοφάνη Όρνιθες. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

2. Ιστοριογραφία Ν. Μπούρας, Ναστούλης Κ. και Α. Σακελλαρίου. Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

3. Φιλοσοφία Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Χ. Σακελλίου και Ε. Λεοντσίνη. Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ν. Μπεζαντάκος, Ε. Αστυρακάκη, Μ. Γαλάνη-Δράκου και Β. Χαραλαμπάκος. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Page 14: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

13

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εγχειρίδια υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή στη συλλογή Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων του Ψηφιακού Σχολείου στη διεύθυνση

http://ebooks.edu.gr/new/ . Στην ίδια διεύθυνση υπάρχουν τα Βιβλία Μαθητή σε μορφή html, εμπλουτισμένα με επιπλέον ψηφιακούς πόρους. Ο

εμπλουτισμός πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Page 15: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

14

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας για το Γυμνάσιο http://ebooks.edu.gr/info/cps/5deppsaps_ArxaionEllinikon.pdf ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2017-18 https://goo.gl/cr8mjK

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένο διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή: Αρχ. Ελλ. Γλώσσα: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/457/3002,12050/ Αρχ. Ελλ. Γραμμ.: Οδύσσεια http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A115/461/3014,12200/

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα: http://proteas.greek-language.gr/ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας: http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html (Συλλογή κειμένων για γλωσσικά θέματα)

Α.Ε. Πεπονή. 1998. Η διδασκαλία της αρχαίας ελλην. γραμματείας από μετάφραση στη μέση εκπαίδευση. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. http://www.greeklanguage.gr/node/67 A. Rijksbaron. 2013. Σύνταξη και σημασιολογία του ρήματος στην κλασική ελληνική. Εισαγ. και μτφρ. Γ. Καρανάσιος & Γ. Κονδυλόπουλος, επιμ. Ευ. Πετρούνιας& Μ. Χρίτη. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

A. Debrunner. 2013. Ο σχηματισμός των λέξεων στην αρχαία ελληνική. Μτφρ. Η. Τσιριγκάκης, επιμ. Ευ. Πετρούνιας και Μ. Χρίτη. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 16: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

15

Ηροδότου Ιστορίες http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A113/349/2334,8910/ Φωτόδεντρο: Μαθησιακά Αντικείμενα http://photodentro.edu.gr/lor/ Φωτόδεντρο: Θεματικές περιοχές http://photodentro.edu.gr/lor/subject-search?locale=el Υποσυλλογή: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: https://goo.gl/6t6FWC

Ηλεκτρονικά Λεξικά: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html Αρχείο Γεωργακά: http://georgakas.lit.auth.gr/dgeorgakas/index.php (Λεξικογραφικό αρχείο. Διδακτικές προτάσεις) Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/epic/index.html Αρχαϊκή Επική Ποίηση: Από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/epos/index.html Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/poetry/index.html Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/index.html

Ν. Οικονομάκη και Γ. Σ. Τζιφόπουλος. 2015. Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. http://ancdialects.greeklanguage.gr/studies/eisagogi-stin-elliniki-epigrafiki Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της. 2000. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 1999, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα: ΚΕΓ και Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ. Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας. 1999. (Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά). Αθήνα: ΚΕΓ και Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ. Η ελληνική γλώσσα και η ιστορία της. 2003. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2002, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ και Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Page 17: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

16

Νόστος. Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/index.html Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html Σχερία. Ο Τρωικός Μύθος στην Τέχνη και τη Λογοτεχνία http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/sxeria/index.html Πυξίς. Ψηφιακή Αρχαιοθήκη http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/index.html http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/navigator/periods.html?period_name=archaic_period

Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/grammatologia/index.html

Οι κλασικές γλώσσες: Η διαχείριση ενός πολιτισμικού κεφαλαίου. 2004. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2003, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ και Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Χατζηκυριάκου, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Αδάμπα και Μ. Παυλίδου. 2015. Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. 2 τόμ. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Δ. Κουτσογιάννης και Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997. Δ. Κουτσογιάννης 2011. Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 18: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

17

Βασικό Λεξιλόγιο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/index.html Μνημοσύνη. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html Ενδογλωσσική Μετάφραση. Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/index.html Ανεμόσκαλα (για τη διδασκαλία παράλληλων κειμένων) http://greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/ Liddell & Scott: Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας, 1100-1689 (Λεξικό Κριαρά): http://georgakas.lit.auth.gr/kriaras/index.php

Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. (β έκδ. 2003). Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 19: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

18

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ της ελληνικής γλώσσας για το Γυμνάσιο http://ebooks.edu.gr/info/cps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf Πρόγρ. Σπ. για τη Διδασκ. της Νεοελλ. Γλώσσας & της Λογοτ., της Αρχ. Ελλ. Γλώσσας & Γραμμ. στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Αθήνα 2011. https://goo.gl/iIXHvz

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένο διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή: Αρχ. Ελλην. γλώσσα http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B112/300/2087,7390/ Αρχ. Ελλην. Γραμμ. Ιλιάδα http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B108/208/1441,4841/ http://ebooks.edu.gr/m

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα: http://proteas.greek-language.gr/ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας: http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html (Συλλογή κειμένων για γλωσσικά θέματα)

Α.Ε. Πεπονή. 1998. Η διδασκαλία της αρχαίας ελλην. γραμματείας από μετάφραση στη μέση εκπαίδευση. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. http://www.greeklanguage.gr/node/67 A. Rijksbaron. 2013. Σύνταξη και σημασιολογία του ρήματος στην κλασική ελληνική. Εισαγ. και μτφρ. Γ. Καρανάσιος & Γ. Κονδυλόπουλος, επιμ. Ευ. Πετρούνιας& Μ. Χρίτη. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

A. Debrunner. 2013. Ο σχηματισμός των λέξεων στην αρχαία ελληνική. Μτφρ. Η. Τσιριγκάκης, επιμ. Ευ. Πετρούνιας και Μ. Χρίτη. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 20: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

19

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2017-18 https://goo.gl/cr8mjK

odules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1803,5840/ Αρχ. Ελλάδα. Ο τόπος και οι άνθρωποι http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B120/203/1362,4752/ Φωτόδεντρο: Μαθησιακά Αντικείμενα http://photodentro.edu.gr/lor/ Φωτόδεντρο: Θεματικές περιοχές http://photodentro.edu.gr/lor/subject-search?locale=el

Ηλεκτρονικά Λεξικά: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html Αρχείο Γεωργακά: http://georgakas.lit.auth.gr/dgeorgakas/index.php (Λεξικογραφικό αρχείο. Διδακτικές προτάσεις) Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία:http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/epic/index.html Αρχαϊκή Επική Ποίηση: Από την Ιλιάδα στην Οδύσσειαhttp://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/epos/index.html Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/poetry/index.html Νόστος. Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/index.html

Ν. Οικονομάκη και Γ. Σ. Τζιφόπουλος. 2015. Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. http://ancdialects.greeklanguage.gr/studies/eisagogi-stin-elliniki-epigrafiki Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της. 2000. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 1999, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα: ΚΕΓ και Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ. Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας. 1999. (Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά). Αθήνα: ΚΕΓ και Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ. Η ελληνική γλώσσα και η ιστορία της. 2003. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2002, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ και Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Page 21: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

20

Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html Σχερία. Ο Τρωικός Μύθος στην Τέχνη και τη Λογοτεχνία http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/sxeria/index.html Πυξίς. Ψηφιακή Αρχαιοθήκη http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/index.html http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/navigator/periods.html?period_name=archaic_period

Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/grammatologia/index.html Βασικό Λεξιλόγιο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσαςhttp://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/index.html

Οι κλασικές γλώσσες: Η διαχείριση ενός πολιτισμικού κεφαλαίου. 2004. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2003, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ και Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Χατζηκυριάκου, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Αδάμπα και Μ. Παυλίδου. 2015. Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. 2 τόμ. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Δ. Κουτσογιάννης και Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997. Δ. Κουτσογιάννης 2011. Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 22: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

21

Μνημοσύνη. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείαςhttp://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/index.html Ενδογλωσσική Μετάφραση. Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/index.html Ανεμόσκαλα (για τη διδασκαλία παράλληλων κειμένων) http://greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/ Liddell&Scott: Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας, 1100-1689 (Λεξικό Κριαρά): http://georgakas.lit.auth.gr/kriaras/index.php

Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. (2η έκδ. 2003). Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 23: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

22

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ της ελληνικής γλώσσας για το Γυμνάσιο http://ebooks.edu.gr/info/cps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf Πρόγρ. Σπουδών για τη Διδασκαλία της Νεοελλ. Γλώσσας & της Λογοτ., της Αρχ. Ελλ. Γλώσσας & Γραμμ. στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Αθήνα 2011. https://goo.gl/iIXHvz

ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένο διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή: Αρχ. ελλ. γλώσσα http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C106/502/3267,13322/ Αρχ. Ελλ. Γραμμ.: Ελένη http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C112/347/2316,8862/

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα: http://proteas.greek-language.gr/ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας: http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html (Συλλογή κειμένων για γλωσσικά θέματα)

Α.Ε. Πεπονή. 1998. Η διδασκαλία της αρχαίας ελλην. γραμματείας από μετάφραση στη μέση εκπαίδευση. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. http://www.greeklanguage.gr/node/67 A. Rijksbaron. 2013. Σύνταξη και σημασιολογία του ρήματος στην κλασική ελληνική. Εισαγ. και μτφρ. Γ. Καρανάσιος & Γ. Κονδυλόπουλος, επιμ. Ευ. Πετρούνιας& Μ. Χρίτη. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

A. Debrunner. 2013. Ο σχηματισμός των λέξεων στην αρχαία ελληνική. Μτφρ. Η. Τσιριγκάκης, επιμ. Ευ. Πετρούνιας & Μ. Χρίτη. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 24: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

23

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2017-18 https://goo.gl/cr8mjK

Αλεξάνδρου Ανάβαση http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C121/400/2651,10387/ Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C119/464/3081,12319/ Όρνιθες http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C116/678/4501,20263/

Ηλεκτρονικά Λεξικά: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html Αρχείο Γεωργακά: http://georgakas.lit.auth.gr/dgeorgakas/index.php (Λεξικογραφικό αρχείο. Διδακτικές προτάσεις) Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία:http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/epic/index.html Αρχαϊκή Επική Ποίηση: Από την Ιλιάδα στην Οδύσσειαhttp://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/epos/index.html Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/poetry/index.html Νόστος. Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/index.html

Ν. Οικονομάκη και Γ. Σ. Τζιφόπουλος. 2015. Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. http://ancdialects.greeklanguage.gr/studies/eisagogi-stin-elliniki-epigrafiki Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της. 2000. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 1999, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα: ΚΕΓ και Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ. Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας. 1999. (Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά). Αθήνα: ΚΕΓ και Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ. Η ελληνική γλώσσα και η ιστορία της. 2003. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2002, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Page 25: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

24

Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html Σχερία. Ο Τρωικός Μύθος στην Τέχνη και τη Λογοτεχνία http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/sxeria/index.html Πυξίς. Ψηφιακή Αρχαιοθήκη http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/index.html http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/navigator/periods.html?period_name=archaic_period

Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/grammatologia/index.html Βασικό Λεξιλόγιο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσαςhttp://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/index.html

Οι κλασικές γλώσσες: Η διαχείριση ενός πολιτισμικού κεφαλαίου. 2004. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2003, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Χατζηκυριάκου, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Αδάμπα & Μ. Παυλίδου. 2015. Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. 2 τόμ. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997. Δ. Κουτσογιάννης 2011. Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 26: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

25

Μνημοσύνη. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείαςhttp://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/index.html Ενδογλωσσική Μετάφραση. Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/index.html Ανεμόσκαλα (για τη διδασκαλία παράλληλων κειμένων) http://greek-language.gr/Resources/literature/tools/concordance/ Liddell&Scott: Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας, 1100-1689 (Λεξικό Κριαρά): http://georgakas.lit.auth.gr/kriaras/index.php

Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. (2η έκδ. 2003). Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 27: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

26

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ:

ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Μ. Οικονόμου. 2016. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Γυμνασίου-Λυκείου). Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Α.Β. Μουμτζάκης. 2016. Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου). Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Π. Μπίλλα. Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Χ. Συμεωνίδης, Γ. Ξενής & Α. Φλιάτουρας. Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλος, Ε. Κουτρουμπέλη & Γ. Χρυσαφής. 2016. Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Ξενοφών, Θουκυδίδης). Πάτρα: ΙΤΥΕ

«Διόφαντος».

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι. Βιβλίο μαθητή – Κείμενα με παράλληλες μεταφράσεις. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Page 28: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

27

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σοφοκλέους Αντιγόνη - Θουκυδίδη, Περικλέους Επιτάφιος. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής

Πολιτικής. Αθήνα: «Διόφαντος».

Κ. Δάλκος, Χ. Δάλκος, Γ. Μανουσόπουλος κ.ά.. 2016. Ρητορικά Κείμενα. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Μ. Ζ. Κοπιδάκης & Έ. Πατρικίου - Δ. Λυπουρλής & Δ. Μωραΐτου. Φιλοσοφικός Λόγος (Πλάτων – Αριστοτέλης). Αθήνα: ΟΕΔΒ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εγχειρίδια υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή στη συλλογή Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων του Ψηφιακού Σχολείου στη διεύθυνση

http://ebooks.edu.gr/new/ . Στην ίδια διεύθυνση υπάρχουν τα Βιβλία Μαθητή σε μορφή html, εμπλουτισμένα με επιπλέον ψηφιακούς πόρους. Ο

εμπλουτισμός πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Page 29: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

28

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Α΄, Β΄ τάξης γενικής παιδείας και της Β΄, Γ΄ τάξης της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών του Γενικού Λυκείου. https://goo.gl/XSbBbn

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένα διαδραστικά βιβλία μαθητή: Αρχ. Έλληνες Ιστοριογράφοι http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A108/225/1640,5208/

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα: http://proteas.greek-language.gr/ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας: http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html (Συλλογή κειμένων για γλωσσικά θέματα)

Α.Ε. Πεπονή. 1998. Η διδασκαλία της αρχαίας ελλην. γραμματείας από μετάφραση στη μέση εκπαίδευση. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. http://www.greeklanguage.gr/node/67 A. Rijksbaron. 2013. Σύνταξη και σημασιολογία του ρήματος στην κλασική ελληνική. Εισαγ. και μτφρ. Γ. Καρανάσιος & Γ. Κονδυλόπουλος, επιμ. Ευ. Πετρούνιας& Μ. Χρίτη. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 30: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

29

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α ́και Β ́ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017 –2018 http://www.minedu.gov.gr/news/30692-10-10-17-odigies-gia-didaskalia-filologikon-kai-thriskeftikon-sto-lykeio Η εξέταση στο μάθημα των Aρχαίων στην Α' και Β' Λυκείου https://goo.gl/ePZZxi

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι, βιβλίο μαθητή – Κείμενα με παράλληλες μεταφράσεις https://goo.gl/H9wraF

Εγκυκλοπαιδικός οδηγός: Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/istoriografia/index.html Η Ελληνική Αρχαιότητα: Πόλεμος-Πολιτική-Πολιτισμός http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/arxaiotita/index.html Πυξίς. Ψηφιακή Αρχαιοθήκη http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/index.html http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/navigator/periods.html?period_name=archaic_period

Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/grammatologia/index.html Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείαςhttp://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/index.html

A. Debrunner. 2013. Ο σχηματισμός των λέξεων στην αρχαία ελληνική. Μτφρ. Η. Τσιριγκάκης, επιμ. Ευ. Πετρούνιας & Μ. Χρίτη. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Ν. Οικονομάκη & Γ. Σ. Τζιφόπουλος. 2015. Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. http://ancdialects.greeklanguage.gr/studies/eisagogi-stin-elliniki-epigrafiki Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της. 2000. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 1999, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ. Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας. 1999. (Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά). Αθήνα: ΚΕΓ και Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ. Η ελληνική γλώσσα και η ιστορία της. 2003. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2002, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ και

Page 31: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

30

Βασικό Λεξιλόγιο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσαςhttp://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/index.html Μνημοσύνη. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html Ενδογλωσσική Μετάφραση. Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/index.html Liddell&Scott: Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html Αρχείο Γεωργακά: http://georgakas.lit.auth.gr/dgeorgakas/index.php (Λεξικογραφικό αρχείο. Διδακτικές προτάσεις)

Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Οι κλασικές γλώσσες: Η διαχείριση ενός πολιτισμικού κεφαλαίου. 2004. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2003, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Χατζηκυριάκου, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Αδάμπα & Μ. Παυλίδου. 2015. Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. 2 τόμ. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997. Δ. Κουτσογιάννης 2011. Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 32: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

31

Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. (2η έκδ. 2003). Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 33: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

32

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Β’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου https://goo.gl/wccgie

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένα διαδραστικά βιβλία μαθητή: Σοφοκλέους Αντιγόνη - Θουκυδίδη, Περικλέους Επιτάφιος http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGL-B

Ρητορικά Κείμενα (ανθρωπ. προσαν.) http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.ph

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα: http://proteas.greek-language.gr/ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας: http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html (Συλλογή κειμένων για γλωσσικά θέματα)

Α.Ε. Πεπονή. 1998. Η διδασκαλία της αρχαίας ελλην. γραμματείας από μετάφραση στη μέση εκπαίδευση. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. http://www.greeklanguage.gr/node/67 A. Rijksbaron. 2013. Σύνταξη και σημασιολογία του ρήματος στην κλασική ελληνική. Εισαγ. και μτφρ. Γ. Καρανάσιος & Γ. Κονδυλόπουλος, επιμ. Ευ. Πετρούνιας& Μ. Χρίτη. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

A. Debrunner. 2013. Ο σχηματισμός των λέξεων στην αρχαία ελληνική. Μτφρ. Η. Τσιριγκάκης, επιμ. Ευ. Πετρούνιας & Μ. Χρίτη. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 34: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

33

ΟΔΗΓΙΕΣ διδασκαλίας Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (Β΄ ΓΕΛ) https://goo.gl/ozajhf

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α ́και Β ́ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017 –2018 http://www.minedu.gov.gr/news/30692-10-10-17-odigies-gia-didaskalia-filologikon-kai-thriskeftikon-sto-lykeio

Η εξέταση στο μάθημα των Aρχαίων στην Α' και Β' Λυκείου https://goo.gl/ePZZxi

p/DSGL-B124/636/4089,18653/ Φωτόδεντρο: Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων http://photodentro.edu.gr/lor/ Υποσυλλογή: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: https://goo.gl/5tmjYP

Φωτόδεντρο: Θεματικές περιοχές http://photodentro.edu.gr/lor/subject-search?locale=el

Εγκυκλοπαιδικός οδηγός: Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/drama/index.html Εγκυκλοπαιδικός οδηγός: Αρχαία Ελληνική Τραγωδία http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/encyclopedia/tragedy/index.html Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html Νόστος. Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/index.html Πυξίς. Ψηφιακή Αρχαιοθήκη http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/index.html http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/navigator/periods.html?period_name=archaic_period

Ν. Οικονομάκη & Γ. Σ. Τζιφόπουλος. 2015. Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. http://ancdialects.greeklanguage.gr/studies/eisagogi-stin-elliniki-epigrafiki Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της. 2000. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 1999, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ. Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας. 1999. (Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά). Αθήνα: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ. Η ελληνική γλώσσα και η ιστορία της. 2003. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2002, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Page 35: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

34

Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/grammatologia/index.html Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείαςhttp://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/index.html Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/poetry/index.html Εγκυκλοπαιδικός οδηγός: Αρχαϊκή Λυρική Ποίησηhttp://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/poetry/index.html Ανθολογία Επιγραφών: 8ος αι. π.Χ. - 6ος αι. μ.Χ.http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/inscriptions/index.html Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/index.html

Οι κλασικές γλώσσες: Η διαχείριση ενός πολιτισμικού κεφαλαίου. 2004. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2003, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Χατζηκυριάκου, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Αδάμπα & Μ. Παυλίδου. 2015. Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. 2 τόμ. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997. Δ. Κουτσογιάννης 2011. Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 36: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

35

Βασικό Λεξιλόγιο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσαςhttp://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/index.html Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσαςhttp://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/index.html Μνημοσύνη. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html Εγκυκλοπαιδικός οδηγός: Ρητορεία και Ρητορική στην Αρχαιότητα http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/rhetoric/index.html Ενδογλωσσική Μετάφραση. Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/index.html

Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. (2η έκδ. 2003). Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 37: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

36

Όψεις του Προσωπείου http://www.komvos.edu.gr/masks/masks.html Liddell&Scott: Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html

Page 38: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

37

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Α΄, Β΄ τάξης γενικής παιδείας και της Β΄, Γ΄ τάξης της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών του Γενικού Λυκείου. https://goo.gl/XSbBbn

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένο διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή: Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4509,20305/ Φωτόδεντρο: Θεματικές περιοχές http://photodentro.edu.gr/lor/subject-search?locale=el

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα: http://proteas.greek-language.gr/ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας: http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/index.html Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html

Α.Ε. Πεπονή. 1998. Η διδασκαλία της αρχαίας ελλην. γραμματείας από μετάφραση στη μέση εκπαίδευση. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. http://www.greeklanguage.gr/node/67 A. Rijksbaron. 2013. Σύνταξη και σημασιολογία του ρήματος στην κλασική ελληνική. Εισαγ. και μτφρ. Γ. Καρανάσιος & Γ. Κονδυλόπουλος, επιμ. Ευ. Πετρούνιας& Μ. Χρίτη. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

A. Debrunner. 2013. Ο σχηματισμός των λέξεων στην αρχαία ελληνική. Μτφρ. Η. Τσιριγκάκης, επιμ. Ευ. Πετρούνιας & Μ. Χρίτη. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 39: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

38

Φωτόδεντρο: Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων http://photodentro.edu.gr/lor/ Υποσυλλογή: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: https://goo.gl/wYXt7m

Πυξίς. Ψηφιακή Αρχαιοθήκη http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/navigator/index.html http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/navigator/periods.html?period_name=archaic_period

Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/grammatologia/index.html Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείαςhttp://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/index.html Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/index.html Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/composition/index.html

Ν. Οικονομάκη & Γ. Σ. Τζιφόπουλος. 2015. Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. http://ancdialects.greeklanguage.gr/studies/eisagogi-stin-elliniki-epigrafiki Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της. 2000. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 1999, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ. Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας. 1999. (Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά). Αθήνα: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ. Η ελληνική γλώσσα και η ιστορία της. 2003. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2002, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Page 40: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

39

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html (Συλλογή κειμένων για γλωσσικά θέματα) Βασικό Λεξιλόγιο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσαςhttp://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/index.html Μνημοσύνη. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/index.html# Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/filosofia/index.html Ενδογλωσσική Μετάφραση. Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/index.html O Σχηματισμός των λέξεων στην Αρχαία Ελληνικήhttp://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/structure/in

Οι κλασικές γλώσσες: Η διαχείριση ενός πολιτισμικού κεφαλαίου. 2004. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2003, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Χατζηκυριάκου, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Αδάμπα & Μ. Παυλίδου. 2015. Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. 2 τόμ. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997. Δ. Κουτσογιάννης 2011. Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 41: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

40

dex.html Ηλεκτρονικές Ασκήσεις http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/workshop/exercise/index.html Liddell&Scott: Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html

Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. (2η έκδ. 2003). Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 42: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

41

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ:

ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Μ. Γαβριηλίδου, Π. Λαμπροπούλου & Κ. Αγγελάκος. Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας ΕλληνικήςΑ΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Σ. Χατζησαββίδης & Α. Χατζησαββίδου. Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κ. Αγγελάκος, Ε. Κατσαρού & Α. Μαγγανά. Νεοελληνική Γλώσσα. Βιβλίο Μαθητή. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Κ. Αγγελάκος, Ε. Κατσαρού & Α. Μαγγανά. Νεοελληνική Γλώσσα. Τετράδιο Εργασιών. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Κ. Αγγελάκος, Ε. Κατσαρού & Α. Μαγγανά. Νεοελληνική Γλώσσα. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μ. Γαβριηλίδου, Π. Εμμανουηλίδης & Ε. Πετρίδου-Εμμανουηλίδου. Νεοελληνική Γλώσσα. Βιβλίο Μαθητή. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Μ. Γαβριηλίδου, Π. Εμμανουηλίδης & Ε. Πετρίδου-Εμμανουηλίδου. Νεοελληνική Γλώσσα. Τετράδιο Εργασιών. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Page 43: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

42

Μ. Γαβριηλίδου, Π. Εμμανουηλίδης & Ε. Πετρίδου-Εμμανουηλίδου. Νεοελληνική Γλώσσα. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ε. Κατσαρού, Α. Μαγγανά, Αι. Σκιά & Β. Τσέλιου. Νεοελληνική Γλώσσα. Βιβλίο Μαθητή. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Ε. Κατσαρού, Α. Μαγγανά, Αι. Σκιά & Β. Τσέλιου. Νεοελληνική Γλώσσα. Τετράδιο Εργασιών. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Ε. Κατσαρού, Α. Μαγγανά, Αι. Σκιά & Β. Τσέλιου. Νεοελληνική Γλώσσα. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εγχειρίδια υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή στη συλλογή Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων του Ψηφιακού Σχολείου στη διεύθυνση

http://ebooks.edu.gr/new/ . Στην ίδια διεύθυνση υπάρχουν τα Βιβλία Μαθητή σε μορφή html, εμπλουτισμένα με επιπλέον ψηφιακούς πόρους. Ο

εμπλουτισμός πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Page 44: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

43

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ της ελληνικής γλώσσας για το Γυμνάσιο http://ebooks.edu.gr/info/cps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf Πρόγρ. Σπουδών για τη Διδασκ. της Νεοελλ. Γλώσσας & της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Αθήνα 2011. https://goo.gl/attQ24 Πρόγρ. Σπουδών για τη

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένο διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή:http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A112/346/2302,8787/ Τετράδιο Εργασιών https://goo.gl/cVbWCW

Βιβλίο Εκπ/κού https://goo.gl/vYs89o

Φωτόδεντρο:

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα: http://proteas.greek-language.gr/ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διδασκαλία της γλώσσας: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/education/cbt/index.html Λόγος και Κείμενο: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/index.html

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Χατζηκυριάκου, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Αδάμπα & Μ. Παυλίδου. 2015. Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. 2 τόμ. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997.

Page 45: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

44

Διδασκ. της Νεοελλ. Γλώσσας & της Λογοτεχνίας της Αρχ.Ελλ. Γλώσσας & Γραμματείας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Αθήνα 2011. https://goo.gl/iIXHvz Πρόγρ. Σπουδών για τη Διδασκ. της Νεοελλ. Γλώσσας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Δημοτικό & Γυμνάσιο). Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Αθήνα 2011. https://goo.gl/6Xjq2E

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2017-18 https://goo.gl/cr8mjK

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Συλλογή: Γλώσσα και Λογοτεχνία. Υποσυλλογή: Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνασίου - Λυκείου): http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3780/simple-search?query=&newQuery=true

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html (Συλλογή κειμένων για γλωσσικά θέματα) Ηλεκτρονικά Λεξικά: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html Αρχείο Γεωργακά: http://georgakas.lit.auth.gr/dgeorgakas/index.php (Λεξικογραφικό αρχείο. Διδακτικές προτάσεις) Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων: http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/search.html?lq= Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html Ανεμόσκαλα: Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html

Δ. Κουτσογιάννης 2011. Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. (β έκδ. 2003). Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της. 2000. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 1999, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Page 46: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

45

Liddell&Scott: Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας, 1100-1689 (Λεξικό Κριαρά): http://georgakas.lit.auth.gr/kriaras/index.php

Page 47: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

46

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ της ελληνικής γλώσσας για το Γυμνάσιο http://ebooks.edu.gr/info/cps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf Πρόγρ. Σπουδών για τη Διδασκ. της Νεοελλ. Γλώσσας & της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Αθήνα 2011. https://goo.gl/attQ24 Πρόγρ. Σπουδών για τη Διδασκ. της

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένο διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή:http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B110/244/1803,5840/ Τετράδιο Εργασιών https://goo.gl/Sxvj3Y

Βιβλίο Εκπαιδ/κού https://goo.gl/zd3FpZ

Φωτόδεντρο:

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα: http://proteas.greek-language.gr/ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διδασκαλία της γλώσσας: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/education/cbt/index.html Λόγος και Κείμενο: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/index.html Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός:

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Χατζηκυριάκου, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Αδάμπα & Μ. Παυλίδου. 2015. Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. 2 τόμ. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997. Δ. Κουτσογιάννης 2011. Εφηβικές

Page 48: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

47

Νεοελλ.Γλώσσας & της Λογοτεχνίας της Αρχ. Ελλ. Γλώσσας & Γραμμ. στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Αθήνα 2011. https://goo.gl/iIXHvz Πρόγρ. Σπουδών για τη Διδασκ. της Νεοελλ. Γλώσσας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Δημοτικό & Γυμνάσιο). Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Αθήνα 2011. https://goo.gl/6Xjq2E

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2017-18 https://goo.gl/EXcaQa

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Συλλογή: Γλώσσα και Λογοτεχνία. Υποσυλλογή: Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνασίου - Λυκείου): http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3780/simple-search?query=&newQuery=true

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html (Συλλογή κειμένων για γλωσσικά θέματα) Ηλεκτρονικά Λεξικά: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html Αρχείο Γεωργακά: http://georgakas.lit.auth.gr/dgeorgakas/index.php (Λεξικογραφικό αρχείο. Διδακτικές προτάσεις) Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων: http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/search.html?lq= Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html Ανεμόσκαλα: Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html Liddell&Scott: Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας:

πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. (β έκδ. 2003). Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της. 2000. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 1999, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Page 49: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

48

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας, 1100-1689 (Λεξικό Κριαρά): http://georgakas.lit.auth.gr/kriaras/index.php

Page 50: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

49

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ της ελληνικής γλώσσας για το Γυμνάσιο http://ebooks.edu.gr/info/cps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf Πρόγρ. Σπουδών για τη Διδασκ. της Νεοελλ. Γλώσσας & της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Αθήνα 2011. https://goo.gl/attQ24 Πρόγρ. Σπουδών για

ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένο

διαδραστικό Βιβλίο

Μαθητή:http://ebooks.

edu.gr/modules/ebook/

show.php/DSGYM-

C107/358/2410,9222/

Τετράδιο Εργασιών:

https://goo.gl/nYQVvF

Βιβλίο Εκπ/κού:

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα: http://proteas.greek-language.gr/ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διδασκαλία της γλώσσας: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/education/cbt/index.html Λόγος και Κείμενο: http://www.greek-

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Χατζηκυριάκου, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Αδάμπα & Μ. Παυλίδου. 2015. Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. 2 τόμ. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών

Page 51: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

50

τηΔιδασκ. της Νεοελλ. Γλώσσας & της Λογοτεχνίας της Αρχ. Ελλ. Γλώσσας & Γραμματείας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Αθήνα 2011. https://goo.gl/iIXHvz Πρόγρ. Σπουδών για τη Διδασκ. της Νεοελλ. Γλώσσας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Δημοτικό & Γυμνάσιο). Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Αθήνα 2011. https://goo.gl/6Xjq2E

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2017-18 https://goo.gl/cr8mjK

https://goo.gl/f86Fy8

Φωτόδεντρο: Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Συλλογή: Γλώσσα και Λογοτεχνία. Υποσυλλογή: Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνασίου - Λυκείου): http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3780/simple-search?query=&newQuery=true

language.gr/greekLang/studies/discourse/index.html Περίληψη: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/summary/index.html Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html (Συλλογή κειμένων για γλωσσικά θέματα) Ηλεκτρονικά Λεξικά: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html Αρχείο Γεωργακά: http://georgakas.lit.auth.gr/dgeorgakas/index.php (Λεξικογραφικό αρχείο. Διδακτικές προτάσεις) Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων: http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/search.html?lq= Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων: http://www.greek-

για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997. Δ. Κουτσογιάννης 2011. Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. (β έκδ. 2003). Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της. 2000. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 1999, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Page 52: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

51

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html Ανεμόσκαλα: Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html Liddell&Scott: Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας, 1100-1689 (Λεξικό Κριαρά): http://georgakas.lit.auth.gr/kriaras/index.php

Page 53: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

52

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ:

ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Γ.Β. Κανδήρου, Δ.Ε. Πασχαλίδης & Σπ. Ν. Ρίζου. Γλωσσικές Ασκήσεις. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Γ. Μανωλίδης, Θ. Μπεχλιβάνης & Φ. Φλωρού. Έκφραση – Έκθεση για το Γενικό Λύκειο. Θεματικοί Κύκλοι. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Χ. Τσολάκης, Κ. Αδαλόγλου, Ά. Αυδή, Ε. Λόππα & Δ. Τάνης. Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο. Τεύχος Α΄. Βιβλίο Μαθητή. Πάτρα: ΙΤΥΕ

«Διόφαντος».

Χ. Τσολάκης, Κ. Αδαλόγλου, Ά. Αυδή, Ε. Λόππα & Δ. Τάνης. Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο. Τεύχος Α΄. Βιβλίο του Καθηγητή. Πάτρα:

ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΛ:

Σειρά νέα λογομάθεια – διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Περί Γλώσσας – Εισαγωγή των Μποτίνη Β. & Ζ. Αντωνοπούλου (επιμ.).

Αθήνα: ΙΕΛ. 2005.

Page 54: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

53

Σειρά νέα λογομάθεια – διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Ορθογραφία των Μποτίνη Β. & Ν. Οικονόμου (επιμ.). Αθήνα: ΙΕΛ – Ε.Κ.

«Αθηνά». 2007.

Σειρά νέα λογομάθεια – διδασκαλία Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Συντακτικό των Αντωνοπούλου Ζ., Μποτίνη Β., Οικονόμου Ν. (επιμ.). Αθήνα:

ΙΕΛ – Ε.Κ. «Αθηνά». 2007.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Χ. Τσολάκης, Κ. Αδαλόγλου, Ά. Αυδή, Ε. Λόππα & Δ. Τάνης. Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο. Τεύχος Β΄. Βιβλίο Μαθητή. Πάτρα: ΙΤΥΕ

«Διόφαντος».

Χ. Τσολάκης, Κ. Αδαλόγλου, Ά. Αυδή, Ε. Λόππα & Δ. Τάνης. Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο. Τεύχος Β΄. Βιβλίο Καθηγητή. Πάτρα: ΙΤΥΕ

«Διόφαντος».

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Χ. Τσολάκη, Κ. Αδαλόγλου, Ά. Αυδή, Ν. Γρηγοριάδης, Α. Δανιήλ, Ι. Ζερβού, Ε. Λόππα, Δ. Τάνης, Β. Ιντζίδης. Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό

Λύκειο. Τεύχος Γ΄. Βιβλίο Μαθητή. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

Χ. Τσολάκη, Κ. Αδαλόγλου, Ά. Αυδή, Ν. Γρηγοριάδης, Α. Δανιήλ, Ι. Ζερβού, Ε. Λόππα, Δ. Τάνης, Β. Ιντζίδης. Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό

Λύκειο. Τεύχος Γ΄. Βιβλίο Καθηγητή. Πάτρα: ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εγχειρίδια υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή στη συλλογή Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων του Ψηφιακού Σχολείου στη διεύθυνση http://ebooks.edu.gr/new/ . Στην ίδια διεύθυνση υπάρχουν τα Βιβλία Μαθητή σε μορφή html, εμπλουτισμένα με επιπλέον ψηφιακούς πόρους. Ο

εμπλουτισμός πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Τα εγχειρίδια Νεοελληνικής Γλώσσας για τα

ΕΠΑΛ είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα για το Γενικό Λύκειο. Επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο ως σειρά συμπληρωματικών εγχειριδίων μόνο για την Α΄ Λυκείου των ΕΠΑΛ.

Page 55: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

54

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων για το σχολ. έτος 2017-18

http://www.minedu.gov.gr/news/30692-10-10-17-odigies-gia-didaskalia-filologikon-kai-thriskeftikon-sto-lykeio

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένο διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή:http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1820,5865/ Φωτόδεντρο: Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Συλλογή: Γλώσσα και Λογοτεχνία. Υποσυλλογή: Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνασίου - Λυκείου): http://photodentro.edu

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα: http://proteas.greek-language.gr/ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διδασκαλία της γλώσσας: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/education/cbt/index.html Λόγος και Κείμενο: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/index.html Περίληψη: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/summary/index.html

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Χατζηκυριάκου, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Αδάμπα & Μ. Παυλίδου. 2015. Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. 2 τόμ. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997.

Page 56: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

55

.gr/lor/r/8521/3780/simple-search?query=&newQuery=true

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html (Συλλογή κειμένων για γλωσσικά θέματα) Πολύτροπη γλώσσα. Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της νεοελλ. γλ. στο Λύκειο http://politropi.greek-language.gr/ Ηλεκτρονικά Λεξικά: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html Αρχείο Γεωργακά: http://georgakas.lit.auth.gr/dgeorgakas/index.php (Λεξικογραφικό αρχείο. Διδακτικές προτάσεις) Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων: http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/search.html?lq= Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html

Δ. Κουτσογιάννης 2011. Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. (β έκδ. 2003). Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της. 2000. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 1999, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Page 57: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

56

Ανεμόσκαλα: Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html Liddell&Scott: Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας, 1100-1689 (Λεξικό Κριαρά): http://georgakas.lit.auth.gr/kriaras/index.php Λεξικό Γεωργίου Κάτου της Λαϊκής και Περιθωριακής γλώσσας: http://georgakas.lit.auth.gr/dictionaries/

Page 58: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

57

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων για το σχολ. έτος 2017 - 2018

http://www.minedu.gov.gr/news/30692-10-10-17-odigies-gia-didaskalia-filologikon-kai-thriskeftikon-sto-lykeio

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένο διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή:http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2910,11398/ Φωτόδεντρο: Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Συλλογή: Γλώσσα και Λογοτεχνία. Υποσυλλογή: Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνασίου - Λυκείου): http://photodentro.edu

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα: http://proteas.greek-language.gr/ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διδασκαλία της γλώσσας: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/education/cbt/index.html Λόγος και Κείμενο: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/index.html Περίληψη: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/summary/index.html

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Χατζηκυριάκου, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Αδάμπα & Μ. Παυλίδου. 2015. Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. 2 τόμ. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997. Δ. Κουτσογιάννης 2011. Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 59: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

58

.gr/lor/r/8521/3780/simple-search?query=&newQuery=true

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html (Συλλογή κειμένων για γλωσσικά θέματα) Πολύτροπη γλώσσα. Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της νεοελλ. γλ. στο Λύκειο http://politropi.greek-language.gr/ Ηλεκτρονικά Λεξικά: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html Αρχείο Γεωργακά: http://georgakas.lit.auth.gr/dgeorgakas/index.php (Λεξικογραφικό αρχείο. Διδακτικές προτάσεις) Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων: http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/search.html?lq= Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html

Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. (β έκδ. 2003). Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της. 2000. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 1999, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Page 60: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

59

Ανεμόσκαλα: Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html Liddell&Scott: Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας, 1100-1689 (Λεξικό Κριαρά): http://georgakas.lit.auth.gr/kriaras/index.php

Page 61: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

60

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΩΡΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ http://users.sch.gr/akouts/programs.htm (ΦΕΚ 561/6-5-1999)

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένο διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή:http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4162,19399/ Φωτόδεντρο: Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Συλλογή: Γλώσσα και Λογοτεχνία. Υποσυλλογή: Νεοελληνική Γλώσσα (Γυμνασίου - Λυκείου): http://photodentro.edu

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα: http://proteas.greek-language.gr/ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διδασκαλία της γλώσσας: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/education/cbt/index.html Λόγος και Κείμενο: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/index.html Περίληψη: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/summary/index.html

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Χατζηκυριάκου, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Αδάμπα & Μ. Παυλίδου. 2015. Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. 2 τόμ. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997. Δ. Κουτσογιάννης 2011. Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 62: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

61

.gr/lor/r/8521/3780/simple-search?query=&newQuery=true

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html (Συλλογή κειμένων για γλωσσικά θέματα) Πολύτροπη γλώσσα. Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της νεοελλ. γλ. στο Λύκειο http://politropi.greek-language.gr/ Ηλεκτρονικά Λεξικά: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html Αρχείο Γεωργακά: http://georgakas.lit.auth.gr/dgeorgakas/index.php (Λεξικογραφικό αρχείο. Διδακτικές προτάσεις) Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων: http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/search.html?lq= Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html

Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. (β έκδ. 2003). Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της. 2000. (Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 1999, δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-γαλλικά). Αθήνα: ΚΕΓ & Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ.

Page 63: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

62

Ανεμόσκαλα: Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html Liddell&Scott: Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας, 1100-1689 (Λεξικό Κριαρά): http://georgakas.lit.auth.gr/kriaras/index.php

Page 64: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

63

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ:

ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Ε. Αθανασόπουλος, Ει. Κοκκινάκη & Π. Μπίστα. Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θ. Πυλαρινός, Σ. Χατζηδημητρίου & Λ. Βαρελάς. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ε. Γαραντούδης, Σ. Χατζηδημητρίου & Θ. Μέντη. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Π. Καγιαλής, Χρ Ντουνιά. & Θ. Μέντη. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εγχειρίδια υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή στη συλλογή Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων του Ψηφιακού Σχολείου στη διεύθυνση

http://ebooks.edu.gr/new/ . Στην ίδια διεύθυνση υπάρχουν τα Βιβλία Μαθητή σε μορφή html, εμπλουτισμένα με επιπλέον ψηφιακούς πόρους. Ο

εμπλουτισμός πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Page 65: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

64

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ της νεοελληνικής λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο http://ebooks.edu.gr/info/cps/4deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf Οδηγός για τον εκπαιδευτικό (Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην υποχρεωτικήεκπαίδευση): https://goo.gl/MdXRL3

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένο διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2595,21811/ Φωτόδεντρο: Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων http://photodentro.edu.gr/lor/ Συλλογή Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για το μάθημα της λογοτεχνίας: http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html?lq=&topic%5B%5D=2&optR=0 Πρόσωπα και θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html Ανεμόσκαλα: Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html

Β. Βασιλειάδης & Κ. Δημοπούλου, επιμ. 2015. Σελιδοδείκτες. Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/998 Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997.

Page 66: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

65

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ https://goo.gl/aooKmu

Υποσυλλογή 1. Λογοτεχνία (Γυμνασίου – Λυκείου): http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3782/simple-search?query=&newQuery=true Υποσυλλογή 2. Λογοτεχνικά και κριτικά κείμενα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9730/simple-search?query=&newQuery=true

Ιστορία και Λογοτεχνία: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html Σελιδοδείκτες. Πολυμεσικός οδηγός για τη λογοτεχνία και την ανάγνωση: http://selidodeiktes.greek-language.gr/ Εξερευνώ τις ιστορίες. Εργαλεία ανάγνωσης και διδασκαλίας της λογοτεχνίας: http://www.e-istories.gr/ [Κατ’ επιλογήν υλικό και δραστηριότητες και για μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου] Ανθολογίες κειμένων της νεοελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας και κριτικής: http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/index.html Ο αρχαιοελληνικός μύθος στην παγκόσμια λογοτεχνία: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/index.html Αριάδνη. Μορφές και θέματα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html

Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μαρία Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. (2η έκδ. 2003).

Page 67: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

66

Λογοτεχνία και Πόλεις: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/urban/index.html Περίληψη: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/summary/index.html Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων: http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/search.html?lq= Ηλεκτρονικά Λεξικά: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html

Page 68: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

67

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ της νεοελληνικής λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο http://ebooks.edu.gr/info/cps/4deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf Οδηγός για τον εκπαιδευτικό (Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην υποχρεωτικήεκπαίδευση): https://goo.gl/rGBZLw

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένο διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1682,5363/ Φωτόδεντρο: Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων http://photodentro.edu.gr/lor/ Συλλογή Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για το μάθημα της λογοτεχνίας: http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html?lq=&topic%5B%5D=2&optR=0 Πρόσωπα και θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html Ανεμόσκαλα: Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html

Β. Βασιλειάδης & Κ. Δημοπούλου, επιμ. 2015. Σελιδοδείκτες. Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/998 Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997.

Page 69: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

68

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ https://goo.gl/CLUfYa

Υποσυλλογή 1. Λογοτεχνία (Γυμνασίου – Λυκείου): http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3782/simple-search?query=&newQuery=true Υποσυλλογή 2. Λογοτεχνικά και κριτικά κείμενα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9730/simple-search?query=&newQuery=true

Ιστορία και Λογοτεχνία: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html Σελιδοδείκτες. Πολυμεσικός οδηγός για τη λογοτεχνία και την ανάγνωση: http://selidodeiktes.greek-language.gr/ Ανθολογίες κειμένων της νεοελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας και κριτικής: http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/index.html Ο αρχαιοελληνικός μύθος στην παγκόσμια λογοτεχνία: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/index.html Αριάδνη. Μορφές και θέματα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html Λογοτεχνία και Πόλεις: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/urban/index.html

Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μαρία Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. (2η έκδ. 2003).

Page 70: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

69

Περίληψη: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/summary/index.html Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html Ηλεκτρονικά Λεξικά: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html

Page 71: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

70

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ της νεοελληνικής λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο http://ebooks.edu.gr/info/cps/4deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf Οδηγός για τον εκπαιδευτικό (Πρόγρ.Σπουδών για τη διδασκ. της λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση): https://goo.gl/Pg8iDo

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένο διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2360,8968/ Φωτόδεντρο: Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων http://photodentro.edu.gr/lor/ Συλλογή Γλώσσα και Λογοτεχνία. Υποσυλλογή 1.

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για το μάθημα της λογοτεχνίας: http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html?lq=&topic%5B%5D=2&optR=0 Πρόσωπα και θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html Ανεμόσκαλα: Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html

Β. Βασιλειάδης & Κ. Δημοπούλου, επιμ. 2015. Σελιδοδείκτες. Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/998 Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997.

Page 72: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

71

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ https://goo.gl/XAUeyF

Λογοτεχνία (Γυμνασίου – Λυκείου): http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3782/simple-search?query=&newQuery=true Υποσυλλογή 2. Λογοτεχνικά και κριτικά κείμενα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9730/simple-search?query=&newQuery=true

Ιστορία και Λογοτεχνία: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html Σελιδοδείκτες. Πολυμεσικός οδηγός για τη λογοτεχνία και την ανάγνωση: http://selidodeiktes.greek-language.gr/ Δημώδης Γραμματεία. Από τον Διγενή Ακρίτη μέχρι έως την πτώση της Κρήτης: http://georgakas.lit.auth.gr/dimodis/ Ανθολογίες κειμένων της νεοελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας και κριτικής: http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/index.html Ο αρχαιοελληνικός μύθος στην παγκόσμια λογοτεχνία: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/index.html Μορφές και θέματα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html

Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μαρία Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. (2η έκδ. 2003).

Page 74: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

73

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ:

ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Ν. Παρίσης & Ι. Παρίσης. Λεξικό λογοτεχνικών όρων Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ν. Γρηγοριάδης, Δ. Καρβέλης, Χ. Μηλιώνης, Κ. Μπαλάσκας, Γ. Παγανός & Γ. Παπακώστας. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Α΄ Τεύχος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ν. Γρηγοριάδης, Δ. Καρβέλης, Χ. Μηλιώνης, Κ. Μπαλάσκας, Γ. Παγανός & Γ. Παπακώστας. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Β΄ Τεύχος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ν. Γρηγοριάδης, Δ. Καρβέλης, Χ. Μηλιώνης, Κ. Μπαλάσκας, Γ. Παγανός & Γ. Παπακώστας. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Γ΄ Τεύχος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εγχειρίδια υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή στη συλλογή Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων του Ψηφιακού Σχολείου στη διεύθυνση

http://ebooks.edu.gr/new/ . Στην ίδια διεύθυνση υπάρχουν τα Βιβλία Μαθητή σε μορφή html, εμπλουτισμένα με επιπλέον ψηφιακούς πόρους. Ο

εμπλουτισμός πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική ευθύνη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Page 75: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

74

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΩΡΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ http://users.sch.gr/akouts/programs.htm Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων για το σχολικό έτος 2017-8

http://www.minedu.gov.gr/news/30692-10-10-17-odigies-gia-didaskalia-filologikon-kai-thriskeftikon-sto-lykeio

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένο διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1911,6302/ Φωτόδεντρο: Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων http://photodentro.edu.gr/lor/ Συλλογή Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για το μάθημα της λογοτεχνίας: http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html?lq=&topic%5B%5D=2&optR=0 Πρόσωπα και θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html Ανεμόσκαλα: Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html

Β. Βασιλειάδης & Κ. Δημοπούλου, επιμ. 2015. Σελιδοδείκτες. Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/998 Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997.

Page 76: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

75

Υποσυλλογή 1. Λογοτεχνία (Γυμνασίου – Λυκείου): http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3782/simple-search?query=&newQuery=true Υποσυλλογή 2. Λογοτεχνικά και κριτικά κείμενα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9730/simple-search?query=&newQuery=true

Ιστορία και Λογοτεχνία: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html Σελιδοδείκτες. Πολυμεσικός οδηγός για τη λογοτεχνία και την ανάγνωση: http://selidodeiktes.greek-language.gr/ Δημώδης Γραμματεία. Από τον Διγενή Ακρίτη μέχρι έως την πτώση της Κρήτης: http://georgakas.lit.auth.gr/dimodis/ Ανθολογίες κειμένων της νεοελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας και κριτικής: http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/index.html Ο αρχαιοελληνικός μύθος στην παγκόσμια λογοτεχνία: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/index.html Μορφές και θέματα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html

Ν. Βαγενάς, επιμ. 1999. Με τον τρόπο του Καβάφη. Είκοσι ξένα ποιήματα. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Ν. Βαγενάς, επιμ. 2000. Συνομιλώντας με τον Καβάφη. Ανθολογία ξένων καβαφογενών ποιημάτων. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα. (2η έκδ. 2003).

Page 77: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

76

Λογοτεχνία και Πόλεις: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/urban/index.html Περίληψη: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/summary/index.html Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων: http://www.greek-language.gr/digitalResources/modern_greek/tools/lexica/glossology_edu/search.html?lq= Ηλεκτρονικά Λεξικά: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html

Page 78: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

77

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΩΡΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ http://users.sch.gr/akouts/programs.htm Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων για το σχολικό έτος 2017-8

http://www.minedu.gov.gr/news/30692-10-10-17-odigies-gia-didaskalia-filologikon-kai-thriskeftikon-sto-lykeio

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένο διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3560,14815/ Φωτόδεντρο: Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων http://photodentro.edu.gr/lor/ Συλλογή Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για το μάθημα της λογοτεχνίας: http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html?lq=&topic%5B%5D=2&optR=0 Πρόσωπα και θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html Ανεμόσκαλα: Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html

Β. Βασιλειάδης & Κ. Δημοπούλου, επιμ. 2015. Σελιδοδείκτες. Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/998 Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997.

Page 79: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

78

Υποσυλλογή 1. Λογοτεχνία (Γυμνασίου – Λυκείου): http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3782/simple-search?query=&newQuery=true Υποσυλλογή 2. Λογοτεχνικά και κριτικά κείμενα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9730/simple-search?query=&newQuery=true

Ιστορία και Λογοτεχνία: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html Σελιδοδείκτες. Πολυμεσικός οδηγός για τη λογοτεχνία και την ανάγνωση: http://selidodeiktes.greek-language.gr/ Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/education/european/index.html Ανθολογίες κειμένων της νεοελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας και κριτικής: http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/index.html Ο αρχαιοελληνικός μύθος στην παγκόσμια λογοτεχνία: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/index.html Μορφές και θέματα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html

Ν. Βαγενάς, επιμ. 1999. Με τον τρόπο του Καβάφη. Είκοσι ξένα ποιήματα. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Ν. Βαγενάς, επιμ. 2000. Συνομιλώντας με τον Καβάφη. Ανθολογία ξένων καβαφογενών ποιημάτων. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα. (2η έκδ. 2003). Ν. Βαγενάς, Τ. Καγιαλής, Λ. Πόλκας, Ν. Ταραράς, Γ. Φράγκογλου. 1998. Νεώτερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία. Ανθολόγιο μεταφράσεων. Β΄ τάξη λυκείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Συνέκδοση του ΚΕΓ με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Τ. Καγιαλής & Λ. Βαρελάς, επιμ. 2000. Νεώτερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία. Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα για την υποστήριξη της διδασκαλίας. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 80: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

79

Λογοτεχνία και Πόλεις: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/urban/index.html Δημώδης Γραμματεία. Από τον Διγενή Ακρίτη μέχρι έως την πτώση της Κρήτης: http://georgakas.lit.auth.gr/dimodis/ Περίληψη: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/summary/index.html Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html Ηλεκτρονικά Λεξικά: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html

Page 81: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

80

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΩΡΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ http://users.sch.gr/akouts/programs.htm (ΦΕΚ 561/6-5-1999)

ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΕΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΓ

Εμπλουτισμένο διαδραστικό Βιβλίο Μαθητή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C131/595/3927,17218/ Βλ. επίσης συνδυαστικά και: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4101,18781/

Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για το μάθημα της λογοτεχνίας: http://proteas.greek-language.gr/scenarios.html?lq=&topic%5B%5D=2&optR=0 Πρόσωπα και θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/search.html Ανεμόσκαλα: Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html

Β. Βασιλειάδης & Κ. Δημοπούλου, επιμ. 2015. Σελιδοδείκτες. Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/998 Δ. Κουτσογιάννης & Α. Μάτος, επιμ. 2015. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997.

Page 82: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

81

Φωτόδεντρο: Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων http://photodentro.edu.gr/lor/ Συλλογή Γλώσσα και Λογοτεχνία. Υποσυλλογή 1. Λογοτεχνία (Γυμνασίου – Λυκείου): http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3782/simple-search?query=&newQuery=true Υποσυλλογή 2. Λογοτεχνικά και κριτικά κείμενα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9730/simple-search?query=&newQuery=true

Ιστορία και Λογοτεχνία: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html Σελιδοδείκτες. Πολυμεσικός οδηγός για τη λογοτεχνία και την ανάγνωση: http://selidodeiktes.greek-language.gr/ Λογοτεχνία και Πόλεις: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/urban/index.html Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/education/european/index.html Ανθολογίες κειμένων της νεοελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας και κριτικής: http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/anthologies/index.html Ο αρχαιοελληνικός μύθος στην παγκόσμια λογοτεχνία: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/mythology/index.html

Ν. Βαγενάς, επιμ. 1999. Με τον τρόπο του Καβάφη. Είκοσι ξένα ποιήματα. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Ν. Βαγενάς, επιμ. 2000. Συνομιλώντας με τον Καβάφη. Ανθολογία ξένων καβαφογενών ποιημάτων. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ. Α.-Φ. Χριστίδης, επιμ. σε συνεργασία με Μ. Θεοδωροπούλου. 2001. Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα. (2η έκδ. 2003). Ν. Βαγενάς, Τ. Καγιαλής, Λ. Πόλκας, Ν. Ταραράς, Γ. Φράγκογλου. 1998. Νεώτερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία. Ανθολόγιο μεταφράσεων. Β΄ τάξη λυκείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ. (Συνέκδοση του ΚΕΓ με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Τ. Καγιαλής & Λ. Βαρελάς, επιμ. 2000. Νεώτερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία. Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα για την υποστήριξη της διδασκαλίας. Θεσ/νίκη: ΚΕΓ.

Page 83: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

82

Αριάδνη. Μορφές και θέματα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/index.html Δημώδης Γραμματεία. Από τον Διγενή Ακρίτη μέχρι έως την πτώση της Κρήτης: http://georgakas.lit.auth.gr/dimodis/ Περίληψη: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/summary/index.html Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα: http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/index.html Ηλεκτρονικά Λεξικά: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html

Page 84: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ · i e c iΓΕ ΑΔΕΑ, ΕΕΑ >Α ΕΑΩ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

83