Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · •...

of 28 /28
Περιβαλλοντική προστασία στα χρόνια της οικονομικής κρίσης Hμερίδες ενημέρωσης Προανακριτικών Υπαλλήλων 18/12/2019 Χάρακας Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου Εισηγητής: Γ. Σμπώκος, Δ.Ν. Μέρος Α’

Transcript of Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · •...

Page 1: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

Περιβαλλοντική προστασία στα χρόνια της οικονομικής κρίσης

Hμερίδες ενημέρωσης Προανακριτικών Υπαλλήλων

18/12/2019 Χάρακας

Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου

Εισηγητής: Γ. Σμπώκος, Δ.Ν.

Μέρος Α’

Page 2: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

Πως συμβάλλει το Themis στην περιβαλλοντική προστασία;

Page 3: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Page 4: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

Ανατολική Κρήτη σύνολο 2018

Σύνολο ελεγμένων υποθέσεων: 16.325 (13.264 Ηράκλειο + 3.061 Λασίθι)

Σύνολο περιβαλλοντικών υποθέσεων: 278

Γ. Σ

ΜΠ

ΩΚ

ΟΣ

Δ.Ν

. LIF

E N

ATU

RA

TH

EMIS

20

19

Page 5: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

Ανατολική Κρήτη 2018

83

36

8

9

136

142

278

Σύνολο 278 υποθέσεων

Αθωώσεις Καταδίκες Παύση 4411/16 Παύση άλλο Συζητήθηκαν Αναβλήθηκαν

Γ. Σ

ΜΠ

ΩΚ

ΟΣ

Δ.Ν

. LIF

E N

ATU

RA

TH

EMIS

20

19

Page 6: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

Συγκριτικό συχνότητας δίωξης στην Ανατολική Κρήτη

2015

2016

2017

20180

20

40

60

80

100

120

0.95 3.62 3.85 4.1515.5

6.957

7.0523.47

21 9 10 10

66 7 13

84

23.4

94

33

12 17.8 1832

20

62

111

31

7 17 21 22

2015 2016 2017 2018Γ. Σ

ΜΠ

ΩΚ

ΟΣ

Δ.Ν

. LIF

E N

ATU

RA

TH

EMIS

20

19

Page 7: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

Συγκριτικό συχνότητας δίωξης στην Ανατολική Κρήτη

0.95

3.62

3.85

4.15

15.5

6.95

7

7.05

23.47

2

1

9

10

10

6

6

7

13

8

4

23.4

94

33

12

17.8

18

32

2

0

62

111

31

7

17

21

22

0 20 40 60 80 100 120

Λατομική δραστηριότητα χωρίς άδεια

Υλοτομία

Απόβλητα (στερεά και υγρά)

Εμρησμοί (με δόλο ή από αμέλεια)

Λαθροθηρία

Εκχέρσωση δασικών εκτάσεων

Παράνομη δόμηση

Παράνομη βόσκηση

Μεταβολή αιγιαλού

2018 2017 2016 2015Γ. Σ

ΜΠ

ΩΚ

ΟΣ

Δ.Ν

. LIF

E N

ATU

RA

TH

EMIS

20

19

Page 8: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

Συγκριτικό πορείας δικαστικής διαχείρισης

Αθώωση

Παύση

Καταδίκη

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2010-142015

20162017

2018

150

84

42

172

8320

1014

77

17

5859

2147

36

2010-2017 Ανατ. Κρήτη

Αθώωση Παύση Καταδίκη

Γ. Σ

ΜΠ

ΩΚ

ΟΣ

Δ.Ν

. LIF

E N

ATU

RA

TH

EMIS

20

19

Page 9: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Heraclion Lassithi

Αριθμός παραβάσεων 2018Γ.

ΣΜ

ΠΩ

ΚΟ

Σ Δ

.Ν. L

IFE

NA

TUR

A T

HEM

IS 2

01

9

Page 10: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Heraclion Lassithi

Παραβάσεις ανά 10.000 κατοίκους

304.270 κάτοικοι 76.319 κάτοικοι

Γ. Σ

ΜΠ

ΩΚ

ΟΣ

Δ.Ν

. LIF

E N

ATU

RA

TH

EMIS

20

19

Page 11: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

5.6

5.7

5.8

5.9

6

6.1

6.2

6.3

6.4

Heraclion Lassithi

Παραβάσεις ανά 100 τ.χλμ.

2.641 τ.χλμ 1.827 τ.χλμ

Γ. Σ

ΜΠ

ΩΚ

ΟΣ

Δ.Ν

. LIF

E N

ATU

RA

TH

EMIS

20

19

Page 12: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

Α. Έγκλημα

Γ. Σ

ΜΠ

ΩΚ

ΟΣ

Δ.Ν

. LIF

E N

ATU

RA

TH

EMIS

20

19

Page 13: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

Συχνότερα διωκόμενα εγκλήματα Ανατ. Κρήτης έτους 2018

73

42

2

11

5

8

1

0

11

5

0

38

20

0

6

0

23

0

0

11

2

21

0 20 40 60 80 100 120

Εμπρησμός

Στερεά/ υγρά απόβλητα

Λατομική δραστηριότητα

Αυθαίρετη κατασκευή

Παράνομη οικονομική δραστηριότητα

Παράνομη θήρα

Υποβάθμιση εδάφους

Υλοτομία

Μεταβολή αιγιαλού

Εκχέρσωση

Βόσκηση

Ηράκλειο Λασίθι

Μείωση ποινής

Περιορισμός ελέγχων

Αμνηστία

Τακτοποίηση

Γ. Σ

ΜΠ

ΩΚ

ΟΣ

Δ.Ν

. LIF

E N

ATU

RA

TH

EMIS

20

19

Page 14: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

Πως νομοθετεί ένα κράτος;

Page 15: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

Τεχνολογία

Πολιτική

Θετικό δίκαιο

Φιλοσοφία

Έθιμο

Φυσικό δίκαιο

Νόμος

Page 16: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

LIFE Natura Themis - LIFE14/GIE/GR/000026«Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της

περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη»

Το έργο LIFE14/GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο

LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2012 ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

• (σελ. 4 Μνημονίου 2012) Απαλλαγή ακινήτων δημοσίου, ανακατανομή χρήσεων γης• (σελ. 32 Μνημονίου 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση νομοθεσίας δασών και

δασικών εκτάσεων (4467/2017)• (σελ. 33 Μνημονίου 2012) Κατάργηση νομοθεσίας (αδειες, κανόνες ασφάλειας,

πολεοδομικές ρυθμίσεις) που άσκοπα περιορίζουν μ.α. την τουριστική δραστηριότητα.

ΑΜΝΗΣΤΙΑ

Page 17: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

LIFE Natura Themis - LIFE14/GIE/GR/000026«Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της

περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη»

Το έργο LIFE14/GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο

LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• Η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 (εξομοιώνει τα δημόσια με τα ιδιωτικά δάση, με αποτέλεσμα την εμπορική τους εκμετάλλευση και τη δυνατότητα της μεταβολής του προορισμού τους)

• Νόμος 3894/2010 (Fast Track) για την υλοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων (η ΕΠΟ μπορεί να λαμβάνει τη μορφή ΚΥΑ )

• Νόμος 4014/2011 χαρακτηρίζεται ως «άνευ προηγουμένου ταχεία αδειοδοτήσηεπενδυτικών προτάσεων» (ΣτΕ Ολ 528/2015).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΣΜΟΣ

Page 18: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

LIFE Natura Themis - LIFE14/GIE/GR/000026«Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της

περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη»

Το έργο LIFE14/GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο

LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2012 ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

• (σελ. 41 Μνημονίου 2012) Ομάδα κρούσης για την αναθεώρηση του ΚΠολΔικ• (σελ. 40 Μνημονίου 2012) Εξάλειψη δικαστικών καθυστερήσεων μέσω μηχανισμών εξωδικαστικής

επίλυσης διαφορών• (σελ. 40 Μνημονίου 2012) Περιορισμός του ρόλου του Δικαστή• (σελ. 40 Μνημονίου 2012) Άνοιγμα του επαγγέλματος των διαμεσολαβητών σε Μη- Νομικούς

Page 19: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

LIFE Natura Themis - LIFE14/GIE/GR/000026«Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της

περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη»

Το έργο LIFE14/GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο

LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2012 ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

• (σελ 33 Μνημονίου 2012) Η Κυβέρνηση υποχρεούται να διατηρεί ελάχιστες ποσότητες αδιύλιστου πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου.

• (σελ 33 Μνημονίου 2012) Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει την πρόσβαση τρίτων στη λιγνιτικήπαραγωγή ενέργειας

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΘΡΑΚΑ

Page 20: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

LIFE Natura Themis - LIFE14/GIE/GR/000026«Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της

περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη»

Το έργο LIFE14/GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο

LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2012 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• (σελ. 91 Μνημονίου 2010) fast track κατασκευής και λειτουργίας μονάδων (3982/2011)• (σελ. 106 Μνημονίου 2010) απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης (4014/2011)• (σελ. 32 Μνημονίου 2012) Αναθεώρηση των 12 χωροταξικών σχεδίων (ΦΕΚ

260/ΑΑΠ/9.11.2017)• (σελ. 32 Μνημονίου 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση νομοθεσίας δασών και

δασικών εκτάσεων (4467/2017)

Page 21: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

LIFE Natura Themis - LIFE14/GIE/GR/000026«Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της

περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη»

Το έργο LIFE14/GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο

LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

•Η ΕΠΟ μπορεί να λαμβάνει τη μορφή ΚΥΑ.

•Δεν απαιτείται ακρόαση των απόψεων των Υπηρεσιών των Υπουργείων.

•Επιτρέπονται αποκλίσεις από τον ισχύοντα πολεοδομικό κανονισμό

•Χορηγείται το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού, υπεδάφους και παραλίας.

•Προβλέπεται ειδική διαδικασία για την απαλλοτρίωση της γης καθώς

και την παραχώρηση δημόσιας γης για την κατασκευή, την επέκταση

και τον εκσυγχρονισμό επενδυτικών στρατηγικών.

ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Page 22: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

LIFE Natura Themis - LIFE14/GIE/GR/000026«Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της

περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη»

Το έργο LIFE14/GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο

LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2010 ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ (σελ. 91,106)

• Εισαγωγή νόμου fast track 3982/2011 για την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης βιομηχανικών δραστηριοτήτων

• Εισαγωγή του νόμου 4014/2011 για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Page 23: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

LIFE Natura Themis - LIFE14/GIE/GR/000026«Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της

περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη»

Το έργο LIFE14/GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο

LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

• Άρθρο 146: Έλεγχος μετά από απόφαση φορέα και ενημέρωσηελεγχόμενου• Άρθρο 148: Απαγόρευση στους ελεγκτές να παρέμβουν στην δραστηριότητα του οικονομικού

φορέα• Άρθρο 155: δικαίωμα άρνησης χορήγησης εγγράφων• Άρθρο 157: καταγγελία λόγω «εύλογης αμφιβολίας για τη μεροληπτική στάση» του ελεγκτή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (Ν.4512/18, ΦΕΚ Α' 5/17.01.2018)

ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 17.01.18 ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΜΕΡΟΣ Δ' ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 127 επ.

Page 24: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

LIFE Natura Themis - LIFE14/GIE/GR/000026«Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της

περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη»

Το έργο LIFE14/GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο

LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2012 ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (σελ. 32)

• Δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για τον τρόπο των ελέγχων σε κανένα μνημόνιο.• Το Μνημόνιο του 2012 αναφέρει: «Η Κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει τους

παραμένοντες περιορισμούς σε επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες καινοτομίας…και ειδικότερα να απλοποιήσει τη περιβαλλοντική αδειοδότηση»

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Page 25: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

Το έργο LIFE14/GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο

LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΑΜΝΗΣΤΙΑΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΝΤΙ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΘΡΑΚΑ

ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ

Page 26: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

Το έργο LIFE14/GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο

LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ

Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣΜΟΣ

ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ

Page 27: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

LIFE Natura Themis - LIFE14/GIE/GR/000026«Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της

περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη»

Το έργο LIFE14/GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο

LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΕίναι το ποινικό περιβάλλοντος το μόνο εναπομείναν

εργαλείο περιβαλλοντικής προστασίας;

Page 28: Πριβαλλονική προσασία σα χρόνια ης ... · 2019. 12. 24. · • (σελ. 32 Μνημονίο 2012) Αναθεώρηση και κωδικοποίηση

Ευχαριστούμε!