Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους...

172
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ’ 1.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ: Ι. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΚΑΘΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ (άρθρο 32του Ν. 2238/1994) ΙΙ. ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟ- ΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΓΟ- ΡΕΣ (άρθρο 32 του Ν. 2238/1994) ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ IV. ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ- ΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟ- ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 2.- ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

description

Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα (άρθρο 32 του Ν.2238/1994)

Transcript of Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους...

Page 1: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΤΜΗΜΑ Γ’

1.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ:

Ι. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΚΑΘΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ (άρθρο 32του Ν. 2238/1994)

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΜΠΟ- ΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΓΟ- ΡΕΣ (άρθρο 32 του Ν. 2238/1994)

ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ

IV. ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ- ΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟ- ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

2.- ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2000

Page 2: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Ι. Πινάκων Συντελεστών Καθαρού ΚέρδουςΕμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα(άρθρο 32 του Ν.2238/1994)

(Σχετικές αποφάσεις: Ε17418/1771/23.12.1985 - Ε3250/480/24.2.1987 - 1105572/ 15288/Γ0012/ΠΟΛ 1228/3.10.1989 - 1022260/15511/Γ0012/5.3.1991 - 1110210/15080/ Γ0012/ΠΟΛ 1276/24.8.1993 - 1116300/15081/Γ0012/ΠΟΛ 1296/7.9.1993 - 1115272/ 15083/Γ0012/ΠΟΛ 1291/9.9.1993 - 1124873/15091/Γ0012/ΠΟΛ 1321/30.9.1993 και 1135835/15872/Γ0012/ΠΟΛ 1341/30.12.1997)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.Προϊόντα μεταλλείων και λατομείων. Πολύτιμα μέταλλα και λίθοι.

Προϊόντα υαλουργίας και κεραμικής γενικά.

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός1001 Μεταλείο απλής εξορύξεως μεταλλευμάτων 71002 Λιγνιτωρυχείο 111003 Λατομείο απλής εξορύξεως αργών λίθων 111004 Λατομείο και επεξεργασία λατομικών προϊόντων 151005 Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων (μαρμαρογλυφεία) 181006 Εργοστάσιο τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών 151007 Εργοστάσιο κονιοποιήσεως μαρμάρων 161008 Εργοστάσιο παραγωγής γύψου, στόκου και συναφών ειδών 121009 Εργοστάσιο επεξεργασίας μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γής, κισήρεως, λευκολίθου, μονωτικών πλακών κ.λ.π.) 151010 Εργοστάσιο κατεργασίας σμύριδος και κατασκευής λειαντικών ή κοπτικών μέσων 101011 Εργοστάσιο κατασκευής ειδών από πορσελάνη, φαβεντιανών και διακοσμημένων κεραμικών ειδών 131012 Εργοστάσιο κατασκευής υάλου και υαλίνων αντικειμένων γενικά 121013 Ασβεστοποιός 111014 Κεραμοποιός και πλινθοποιός 161014α Παραγωγή και εμπόριο πυρίμαχων προϊόντων 161015 Κατασκευαστής ειδών από τσιμέντο (τσιμεντολίθων, τσιμεντοπλακών, τσιμεντοσωλήνων κ.λ.π. 12

2

Page 3: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

1016 Κατασκευαστής γύψινων ειδών και διακοσμήσεων από γύψο 201017 Κατασκευαστής κατόπτρων και επαργυρωτής κρυστάλλων 161018 Κατασκευαστής πολυφώτων και συναφών ειδών, πώληση χονδρική 141018α Κατασκευαστής πολυφώτων και συναφών ειδών, πώληση λιανική 161019 Κατασκευαστής μονωτικών υλικών (πισσόχαρτων, ασφαλτοπάνων και συναφών ειδών) 111020 Κατασκευαστής ή έμπορος πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση χονδρική 131020α Κατασκευαστής πήλινων αγγείων γενικά χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική 161020β 'Εμπορος πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική 151021 Τροχείο κρυστάλλων 151022 Βιοτεχνίες κατασκευής φακών οράσεως και οπτικών κρυστάλλων 91023 Λατομείο εξορύξεως μαρμάρων 141024 Εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρων (σχιστήρια) 141025 Κατασκευαστής ειδών από όνυχα και αλάβαστρο, πώληση χονδρική 141025α Κατασκευαστής ειδών από όνυχα και αλάβαστρο, πώληση λιανική 181026 Βιομηχανίες ή βιοτεχνίες έτοιμου σκυροδέρματος 111027 'Εμπορος μαρμάρων και σχιστολίθων 181101 Εργαστήριο χρυσοχοϊας 141101α Εργαστήριο χρυσοχοϊας, πώληση λιανική 221102 Εργαστήριο σκευών από άργυρο γενικά, πώληση χονδρική 171102α Εργαστήριο κοσμημάτων από άργυρο, πώληση χονδρική 201102β Εργαστήριο ειδών από άργυρο γενικά πώληση λιανική 211103 Εισαγωγείς χρυσού ή αργύρου 51104 Κατασκευαστής ημιπολύτιμων λίθων 201105 Εργαστήριο καδενοποιίας από χρυσό, πώληση χονδρική 121106 Εργαστήριο καδενοποιίας από χρυσό, πώληση λιανική 221107 'Εμπορος χρυσών και αργυρών κοσμημάτων, πώληση χονδρική 121108 Εξαγωγέας χρυσών και αργυρών κοσμημάτων (που δε διαθέτει δικό του εργαστήριο) 91109 Εξαγωγέας χρυσών και αργυρών κοσμημάτων (με δικό του εργαστήριο) 13

3

Page 4: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

1201 'Εμπορος οικοδομήσιμων υλικών γενικά 101202 'Εμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, χονδρικώς 101203 'Εμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, λιανικώς 141204 'Εμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων χονδρικώς 71205 'Εμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων λιανικώς 121206 'Εμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, χονδρικώς 61207 'Εμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, λιανικώς 111208 'Εμπορος γαιανθράκων , χρονδρικώς 8 1209 'Εμπορος καυσίμων υλών (υγρών και στερεών) 7 1301 'Εμπορος κοσμημάτων χρυσών, αργυρών και

συναφών ειδών, πώληση λιανική 201302 'Εμπορος πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων

από πολύτιμους λίθους 261303 'Εμπορος μεταλλικών σκευών και ποικίλων

άλλων ειδών πολυτελείας (επάργυρα κ.λ.π.) 161304 'Εμπορος σκευών από άργυρο, πώληση χονδρική 121305 'Εμπορος σκευών από άργυρο, πώληση λιανική 161306 Εξαγωγεάς σκευών από άργυρο (που δε διαθέτει δικό του εργαστήριο) 91307 Εξαγωγεάς σκευών από άργυρο (που διαθέτει δικό του εργαστήριο) 131401 Εργοστάσιο κοπής μαρμάρων (εργασία για

λογαριασμό τρίτων) 261402 Εργαστήριο υαλοχαρακτικής και διακο- σμήσεως ειδών από κρύσταλλα (εργασία για λογαριασμό τρίτων) 301403 Εργαστήριο διακοσμήσεως ειδών από πορσελάνη και φαβεντιανή γη (εργασία για

λογαριασμό τρίτων) 241404 Εργαστήριο επιχρυσώσεως, επαργυρώσεως και στιλβώσεως 341405 Κατασκευαστής διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κεραμεικών) με διακόσμηση, πώληση χονδρική 231406 Κατασκευαστής διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κεραμεικών) με διακόσμηση, πώληση λιανική 331407 Εργαστήριο παραγωγής αργύρου από κατάλοιπα χημικών υγρών 251408 'Εμπορος διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κ.λ.π. κερακεικών) με διακόσμηση, πώληση λιανική 27

4

Page 5: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

1410 Κατασκευαστής ή έμπορος τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών, χονδρικώς 161411 Κατασκευαστής ή έμπορος τυποποιημένων τζακιών και συναφών ειδών, λιανικώς 25

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Μέσος όρος συντελεστών 16

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.Μεταλλουργία, μετάλλινα είδη και σκεύη. Μηχανήματα, όργανα

και εργαλεία γενικά.

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός2001 Εργοστάσιο χαλυβουργίας και συναφών ειδών 112002 Εργοστάσιο κατασκευής πετρελαιομηχανών γενικά 152003 Εργοστάσιο σωληνουργίας (από μέταλλα) 92004 Εργοστάσιο κατασκευής ήλων, κοχλιών, συρμάτων, συρματοπλεγμάτων και συναφών ειδών 112005 Εργοστάσιο κλείθρων, συρτών, θηλυκωμάτων κουφωμάτων και συναφών ειδών 112006 Κατασκευαστής χρηματοκιβωτίων, πλαστίγγων και ζυγών 132006α 'Εμπορος χρηματοκιβωτίων, πλαστίγγων και ζυγών 132007 Κατασκευαστής ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού ή συσκευών υγραερίου 132007α Κατασκευαστής ή έμπορος ηλιακών θερμοσιφώνων 132008 Κατασκευαστής επαγγελματικών ψυγείων, ηλεκτρικών ή πάγου 122009 Κατασκευαστής θερμαστρών στερεών ή υγρών καυσίμων 122010 Κατασκευαστής ηλεκτροκινητήρων και συναφών ειδών 122011 Κατασκευαστής ηλεκτρικών συσσωρευτών, φόρτιση συσσωρευτών 152012 Κατασκευαστής σουστών αυτοκινήτων 182013 Κατασκευαστής μετάλλινων σκευών γενικά επιμεταλλωμένων (δίσκοι, ανταλλακτικά αυτοκινήτων) 182014 Κατασκευαστής σωληναρίων από κάθε ύλη 122015 Κατασκευαστής μουσικών οργάνων 182016 Κατασκευαστής κοπτικών οργάνων, γενικά 132017 Κατασκευαστής μετάλλινων ειδών, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως (μαχαιροπίρουνα κ.λ.π.) 142018 Κατασκευαστής μετάλλινων θηλυκωμάτων, φουρκετών και συναφών ειδών 112019 Κατασκευαστής φερμουάρ γενικά, από κάθε ύλη 132020 Μηχανουργείο 13

5

Page 6: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

2021 Εργοστάσιο κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων 102022 Εργοσάσιο ορειχαλκουργίας 102022α Εργαστήριο ειδών διακοσμήσεως από ορείχαλκο 142023 Εργαστήριο χυτοσιδηρουργίας 112024 Εργαστήριο λευκοσιδηρουργίας 122025 Εργαστήριο σιδηρών κατασκευών γενικά 132025α Εργαστήριο κατασκευών από αλουμίνιο γενικά 152026 Ναυπηγείο πλωτών μέσων γενικά (κατασκευή ή επισκευή) 132027 Μηχανουργείο για επισκευές πλοίων και μηχανικού εξοπλισμού αυτών 132028 Λεβητοποιός 132029 Στοιχειοχυτήριο 122030 Κατασκευαστής παιδικών παιχνιδιών 112031 Εργαστήριο επισκευής αυτοκινήτων (με υλικά και ανταλλακτικά) 252032 Κασσιτερωτής 92033 Κατασκευαστής ή έμπορος παιδικών αμαξιών 142034 Κατασκευαστής ή έμπορος μεταλλικών επίπλων γενικά 132035 Κατασκευαστής ή έμπορος κλινών και σομιέδων 132036 Κατασκευαστής ή έμπορος στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ) 152037 Κατασκευαστής ή έμπορος ορθοπεδικών ειδών, κηλεπιδέσμων και συναφών ειδών 162038 Κατασκευαστής ή έμπορος σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κ.λ.π. από καουτσούκ ή μέταλλο 272039 Ανατήκται μετάλλων 152040 Εργοστάσιο κατασκευής ειδών από μόλυβδο και κράματα αυτού (μολυβδοσωλήνες, σκάγια κ.λ.π.) 92041 Κατασκευαστής κενών φιαλών υγραερίου 92042 Κατασκευαστής συναρμολογητής δεκτών τηλεοράσεων 122043 Κατασκευαστής διακοσμητικών φύλλων από μέταλλα 132044 Κατασκευαστής οργάνων γυμναστικής 122045 Κατασκευαστής μητρών μεταλλικών διά πρέσης 192046 Κατασκευαστής μεταλλικών εργαλείων και αντικειμένων 142047 'Εμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, χονδρικώς 152047α 'Εμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, λιανικώς 202048 Κατασκευαστής σωμάτων κεντρικής θερμάνσεως

6

Page 7: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

(καλοριφέρ κ.λ.π.) 162049 Εργοστάσιο κατασκευής καλωδίων 122050 Κατασκευαστής μηχανημάτων κλιματισμού 132051 Εισαγωγέας και έμπορος συστημάτων συναγερμού 192055 Εκμεταλλευτής αυτομάτων πωλητών ροφημάτων 162100 'Εμπορος φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως, καθετήρων, γαζών κ.λ.π. 172200 Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών, πώληση χονδρική 102201 Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών, πώληση λιανική 112202 'Εμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, χονδρικώς 112203 'Εμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, λιανικώς 132301 Εισαγωγέας καινούργιων αυτοκινήτων, αποκλειστικός αντιπρόσωπος 82301α Εισαγωγέας καινούργιων αυτοκινήτων μη

αντιπρόσωπος 4

2301β 'Εμπορος καινούργιων αυτοκινήτων 42302 Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων 162302α Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων 152303 Εισαγωγέας ή έμπορος καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 162303α Εισαγωγέας ή έμπορος αξεσουάρ αυτ/των 182304 'Εμπορος παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 222305 'Εμπορος μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως 122306 'Εμπορος γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών 102307 'Εμπορος γεωργικών εργαλείων γενικά 112308 'Εμπορος μηχανημάτων υποδηματοποιίας, εξαρτημάτων και σχετικών υλικών 112309 'Εμπορος μηχανών πλεκτικής γενικά 132310 'Εμπορος λοιπών μηχανημάτων και σκευών που δεν κατονομάζονται ειδικά 132311 'Εμπορος χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων, οργάνων φυσικής και χημείας και συναφών ειδών 172312 'Εμπορος μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών 162313 'Εμπορος σιδήρου (μπετόν) 42314 'Εμπορος σιδήρου και μετάλλων γενικά 72315 'Εμπορος σιδηρικών οικοδομών και εργαλείων τεχνικών ` 122316 'Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων (SCRAP) 82317 'Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων,

7

Page 8: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση 142318 'Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση κατόπιν κοπής 142319 'Εμπορος ναυτιλιακών ειδών γενκά 142320 'Εμπορος ειδών αλιείας 142321 'Εμπορος όπλων, ειδών κυνηγιού και συναφών ειδών, χονδρικώς 122322 'Εμπορος όπλων, ειδών κυνηγιού και συναφών ειδών, λιανικώς 162323 'Εμπορος ειδών υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών, χονδρικώς 132324 'Εμπορος γραφομηχανών και υπολογιστικών μηχανών γενικά 142325 'Εμπορος αυτόματων ζυγών 172326 'Εμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκ/σεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, χονδρικώς 112326α 'Εμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών, χονδρικώς 132327 'Εμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, λιανικώς 142327α 'Εμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών, λιανικώς 152328 'Εμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση λιανική 142328α 'Εμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση χονδρική 102329 'Εμπορος συσκευών κλιματισμού ή ψυκτικών μηχανημάτων 112330 'Εμπορος ραδιοφώνων, βίντεο και συναφών ειδών 102330α 'Εμπορος τηλεοράσεων 52331 'Εμπορος ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού και συσκευών υγραερίου οικιακής χρήσεως (κουζίνες-πλυντήρια-ψυγεία κ.λ.π.) 82332 Εισαγωγέας συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνων και συναφών ειδών 142334 'Εμπορος αυτομάτων μηχανικών συσκευών, παιγνίων, σφαιριστηρίων, μηχανικών πωλητών διαφόρων ειδών, ηλεκτροφώνων και συναφών ειδών 162335 'Εμπορος παιδικών παιχνιδιών, χονδρικώς 102336 'Εμπορος παιδικών παιχνιδιών, λιανικώς 152337 'Εμπορος μουσικών οργάνων γενικά 172338 'Εμπορος ωρολογίων γενικά, πώληση λιανική 162339 'Εμπορος ειδών κομμωτηρίου γενικά 142340 'Εμπορος ξυριστικών μηχανών και λεπίδων, χονδρικώς 72341 'Εμπορος ραπτικών μηχανών γενικά, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως 15

8

Page 9: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

2342 'Εμπορος ταξιμέτρων αυτοκινήτων 162343 'Εμπορος οδοντιατρικών ειδών (εργαλεία, όργανα, υλικά οδοντιατρικής) 182344 'Εμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, λιανικώς 192344α Εισαγωγεάς ή έμπορος οπτικών,ακουστικών ειδών, πώληση χονδρική 172345 'Εμπορος φωτογραφικών, κινηματογραφικών ειδών, χονδρικώς 102346 'Εμπορος φωτογραφικών κινηματογραφικών ειδών, λιανικώς 162347 Κατασκευαστής σκελετών ομματοϋαλίων από κάθε ύλη 142348 Εισαγωγέας ωρολογίων, πώληση χονδρική 152349 'Εμπορος ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών 142349α 'Εμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών 142350 'Εμπορος ειδών υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών, λιανικώς 172351 Εισαγωγέας ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, πώληση χονδρική 102352 Κατασκευαστής κεραιών τηλεοράσεως 122353 'Εμπορος ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων και συναφών ειδών 142354 Εισαγωγέας ή κατασκευαστής ή μεταπωλητής τροχοσπίτων 142355 Κατασκευαστής ή συναρμολογητής ηλεκτρονικών ειδών 172356 'Εμπορος επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραερίου, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και συναφών επιχειρήσεων 132357 'Εμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 152358 'Εμπορος αναλωσίμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών (δισκέτες, μελανοταινίες, χαρτί μηχανογράφησης, καθαριστικά κεφαλών κ.λ.π. 13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 Μέσος όρος συντελεστών 13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3.Ξυλεία, χαρτί και προϊόντα από αυτά.Εκτυπωτικές τέχνες.

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός3001 Εργοστάσιο επεξεργασίας στρογγυλής ξυλείας γενικά 113002 Βιομηχανία παρκέτων από ξυλεία γενικά 133003 Βιομηχανία οδοντογλυφίδων και μικρών αντικειμένων αποκλειστικά ή κυρίως

9

Page 10: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

από ξύλο 163004 Βιομηχανία φελλοποιίας και πωμάτων μεταλλικών 123005 Εργοστάσιο αμαξωμάτων αυτοκινήτων γενικά 143006 Υλοτόμος ξυλείας ή καυσόξυλων 103007 Ξυλοτορνευτήριο 163008 Ξυλουργικά εργαστήρια γενικά 153009 Κατασκευαστής κουφωμάτων γενικά 153010 Κατασκευαστής ή έμπορος βαρελιών από ξυλεία γενικά 153011 Κατασκευαστής κιβωτίων από ξυλεία ή χαρτόνι 113012 Κατασκευαστής ιππηλάτων αμαξιών 103013 Κατασκευαστής κορνιζών 183014 Κατασκευαστής καλαποδιών και τακουνιών από κάθε ύλη 153015 Κατασκευαστής ειδών σαγής και συναφών ειδών 103016 Σαγματοποιείο ή πεταλωτήριο 83017 Εργολήπτης-Ξυλουργός με ίδια υλικά 153018 Κατασκευαστής ή 'Εμπορος προκατασκευασμένων οικιών 173019 Κατασκευαστής ξύλινων μικροαντικειμένων 173020 Εργοστάσιο κατασκευής τεχνητής ξυλείας από υποπροϊόντα ξύλου ή χάρτου 123021 Εισαγωγέας ή 'Εμπορος χάρτινων ειδών Νοσοκομείων μιας χρήσεως (καπέλα,μπλούζες, σχετικά είδη) 123097 Κατασκευαστής φερέτρων 233098 Εισαγωγέας επίπλων και μικροεπίπλων, πώληση χονδρική 173099 Εισαγωγέας επίπλων και μικροεπίπλων, πώληση λιανική 213100 Κατασκευαστής επίπλων από ξυλεία που απασχολεί τρείς και άνω εργάτες, πώληση χονδρική 113101 Κατασκευαστής επίπλων από ξυλεία που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες, πώληση χονδρική 13 3101α Κατασκευαστής επίπλων από ξυλεία, πώληση λιανική 183102 Κατασκευαστής ή έμπορος πλεκτών επίπλων και άλλων πλεκτών ειδών 173103 Κατασκευαστής ή έμπορος καρεκλών γενικά 123104 Κατασκευαστής ή έμπορος κοφινιών και ψαθών 143105 Κατασκευαστής ή έμπορος ψηκτρών 153106 Κατασκευαστής ή έμπορος σαρώθρων 143107 Κατασκευαστής ή έμπορος ειδών από φελλό 133108 Κατασκευαστής ή έμπορος υφαντικών κτενίων από κάθε ύλη 16

10

Page 11: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

3109 'Εμπορος επίπλων (χωρίς ίδιο εργαστήριο) 173110 'Εμπορος ψάθινων ειδών γενικά 153201 Εργοστάσιο Χαρτοποιίας 113202 Εργοστάσιο επεξεργασίας χάρτου(κατασκευή φακέλων, εμπορικών βιβλίων κ.λ.π.) 123203 Εργοστάσιο γραμμογραφήσεως χάρτου 133204 Τυπογραφείο κοινό 143205 Τυπογραφείο καλλιτεχνικών εκτυπώσεων (επισκεπτήρια, προσκλήσεις γάμων κ.λ.π.) 173206 Χρωματοτυπογραφείο ή λιθογραφείο 163207 Φωτοτσιγκογραφείο και εργαστήριο αναπαραγωγής φιλμς λιθογραφείο 173207α Εργαστήριο εμφανίσεως φιλμς και εκτυπώσεως φωτογραφιών 133207β Εργαστήριο εμφανίσεως φιλμς και εκτυπώσεως φωτογραφιών πώληση λιανική (εργαστήρια μιας ώρας) 273208 Κατασκευαστής χαρτοσάκων και χαρτοσακουλών 103209 Κατασκευαστής κουτιών γενικά από χαρτί ή λεπτό ξύλο 123210 Εργαστήριο κατασκευής ετικετών γενικά και συναφών ειδών 163211 Επιχείρηση εκδόσεως βιβλίων γενικά, πώληση χονδρική 73211α Επιχείρηση εκδόσεως βιβλίων γενικά, πώληση λιανική 12 3211β Εκδότης βιβλίων-συγγραφέας δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος 193212 Εκδότης εφημερίδας ή περιοδικού 103213 Εκδότης επαρχιακής εφημερίδας ή περιοδικού 63214 Εργαστήριο στοιχειοθεσίας κάθε μορφής 173301 'Εμπορος ξυλείας 63302 'Εμπορος ρητίνης 103303 'Εμπορος κορνιζών και πινάκων ζωγραφικής γενικά 223401 'Εμπορος χάρτου (χαρτί περιτυλίγματος και εκτύπωσης), πώληση χονδρική 103402 'Εμπορος ειδών γραφικών τεχνών (μελάνια, χρώματα κ.λ.π.) 213403 'Εμπορος ειδών σχεδιάσεως και συναφών οργάνων 143404 Βιβλιοπωλείο, χονδρικώς 73405 Βιβλιοπωλείο, λιανικώς 103405α Χαρτοπωλείο, λιανικώς 123406 'Εμπορος χαρτοπετσετών, χαρτομανδηλών και χαρτιών υγείας, πώληση χονδρική 73406α 'Εμπορος ειδών χαρτοπωλείου (φάκελοι, κόλλες αναφοράς, κάθε είδους γραφική ύλη), πώληση χονδρική 8

11

Page 12: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

3407 'Εμπορος μουσικών οργάνων και μουσικών εκδόσεων 173408 Βιβλιοδετείο 153409 'Εμπορος χαρτοπετσετών, χαρτομανδηλών και χαρτιών υγείας, πώληση λιανική 113501 Ξυλοπριονιστήριο με μηχανική δύναμη (εργασία για λογαριασμό τρίτων) 283502 Μηχανοξυλουργία (εργασία για λογαριασμό τρίτων) 283601 Εργαστήριο φωτοτυπίας 203602 Κατάστημα πολυγραφήσεων, δακτυλογραφήσεων και φωτοαντιγράφων 293603 Εκτυπώσεις υποτίτλων κινηματογραφικών ταινιών 30

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 Μέσος όρος συντελεστών 15

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.Χημικά προϊόντα γενικά.Παρεμφερή προϊόντα.

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός4001 Εργοστάσιο χρωμάτων 104002 Εργοστάσιο χημικών προϊόντων, ρητινέλαιου, αμμωνίας, οξέων, χημικών λιπασμάτων, αντισηπτικών ειδών, τρυγικού ασβέστου κ.λ.π. από υπολείμματα οινοποιίας και οινοπνευματοποιίας 114003 Εργοστάσιο ειδών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλαστική ύλη, βακελίτη και συναφών υλικών 114004 Εργοστάσιο κηροζίνης, παραφίνης και συναφών ειδών 94005 Εργοστάσιο χημικής μελάνης γραφής, γόμας και συναφών ειδών 114006 Εργοστάσιο ρητηνικών προϊόντων γενικά 94007 Εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων γενικά 124008 Εργοστάσιο τσιμέντου 114009 Εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου, ασετιλίνης, ανθρακικού αερίου και λοιπών βιομηχανικών

αερίων 154010 Βιομηχανία παραγωγής σόδας και παραγώγων αυτής 104011 Εργοστάσιο πυρηνελαίου 64012 Εργοστάσιο φυτικών ελαίων που δεν κατανομάζονται ειδικά 94013 Βιομηχανία λιπαντικών ελαίων γενικά 124014 Εργοστάσιο σαπωνοποιίας (σαπούνι κοινό) 54015 Εργοστάσιο σαπωνοποιίας (σαπούνι

12

Page 13: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

πολυτελείας) 124016 Εργοστάσιο απορρυπαντικών γενικά 124017 Εργοστάσιο τυπογραφικής μελάνης 104018 Εργοστάσιο θείου 74019 Κατασκευαστής ζύμης αρτοποιίας, τυρομαγιάς και συναφών ειδών 104020 Εργοστάσιο αναγομώσεως πυροσβεστήρων 274020α Κατασκευαστής ή έμπορος πυροσβεστήρων 124021 Βιομηχανία ελαστικού και παραγώγων αυτού 134021α Εργοστάσιο αναγομώσεως ελαστικών 154022 Κατασκευαστής πλαστικών ειδών 114023 Κατασκευαστής παρκετίνης 154024 Κηροπλάστης 114025 Φαρμακοβιομηχανία 114026 Κατασκευαστής αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά 154027 Κατασκευαστής και έμπορος εκρηκτικών υλών, φωσφόρων, σφαιριδίων και συναφών ειδών 114028 Κατασκευαστής ή έμπορος βαφών υποδημάτων 104029 'Εμπορος απορρυπαντικών ειδών 84030 Κατασκευαστής ανδρεικέλων προθηκών 134031 Κατασκευαστής ειδών υγιεινής από πολυεστέρα, πώληση χονδρική 204032 Κατασκευαστής μεταλλικών πινάκων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 154033 'Εμπορος αποσμητικών χώρου 114201 Εισαγωγέας ή έμπορος λιπασμάτων, πώληση χονδρική 54202 'Εμπορος χημικών προϊόντων γενικά ορυκτελαίων και λιπαντικών, χονδρικώς 104203 'Εμπορος τσιμέντων, χονδρικώς 44204 'Εμπορος πλαστικών ειδών 114204α 'Εμπορος πλαστικών δαπέδων και συνθετικών πλακιδίων δαπέδων και οροφής 114205 'Εμπορος ελαστικών ειδών 134206 'Εμπορος ελαστικών αυτοκινήτων 94206α 'Εμπορος ελαστικών και αεροθαλάμων ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων 124207 'Εμπορος χρωμάτων γενικά 114208 'Εμπορος αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, χονδρικώς 114209 'Εμπορος αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, πώληση λιανική 174210 Φαρμακέμπορος 44211 Φαρμακοποιός 94212 'Εμπορος τυπογραφικών και λιθογραφικών μελανών 134213 'Εμπορος πετρελαιοειδών γενικά, χονδρικώς 34214 'Εμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου 1,15

13

Page 14: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

4215 'Εμπορος (πρατήριο) ορυκτελαίου, λιπαντικών και συναφών ειδών 104216 'Εμπορος γεωργικών φαρμάκων (προς αγρότες), πώληση χονδρική 104216α 'Εμπορος γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων σε μικροσυσκευασίες πώληση λιανική 144216β Βιομηχανία παραγωγής γεωργικών φαρμάκων 104217 'Εμπορος αιθερίων ελαίων 174218 'Εμπορος υγραερίου σε φιάλες ή όχι, χονδρικώς 64219 'Εμπορος υγραερίου σε φιάλες ή όχι, λιανικώς 94220 Πρατήριο υγραερίου (εφοδιασμός αυτοκινήτων) 64221 Εργοστάσιο τεχνητής μέταξας και λοιπών συνθετικών ινών 104222 Εργοστάσιο συνθετικών δερμάτων, αδιαβρόχων και λοιπών ειδών από πλαστική ύλη και ελαστικό 104223 Εισαγωγέας άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση χονδρική 174224 Εισαγωγέας άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση λιανική 224225 'Εμπορος άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση λιανική 194230 Επεξεργασία και εμπορία αλουμινόχαρτου 14

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 Μέσος όρος συντελεστών 11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.Τρόφιμα και ποτά γενικά.Καπνός.

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός5001 Εργοστάσιο αλευροβιομηχανίας 55002 Εργοστάσιο ζυμαρικών 65003 Εργοστάσιο αλλαντοποιίας 75004 Εργοστάσιο αλιπάστων γενικά 75005 Εργοστάσιο αμύλου, αμυλοσακχάρου (γλυκόζης), αμυλοκόλλας και συναφών ειδών 105006 Εργοστάσιο αποφλοιώσεως ορύζης ή σησαμίου 65007 Εργοστάσιο στραγαλοποιίας και επεξεργασίας ξηρών καρπών 105008 Εργοστάσιο επεξεργασίας και καθαρισμού άλατος (αλατοτριβείο) 85009 Εργοστάσιο τοματοπολτού και διατηρημένων οπωροκηπευτικών 115010 Βιομηχανία παιδικών τροφών 135011 Βιομηχανία πτηνοτροφών-κτηνοτροφών 6

14

Page 15: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

5012 Αρτοποιός με μηχανικό ζυμωτήριο 65013 Αρτοποιός χωρίς μηχανικά μέσα 45014 Κουλουροποιός ή σημιτοποιός, κατασκευαστής πιτών 105015 Αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο (επί του συνόλου των εσόδων) 105016 Βιομηχανία μπισκότων 95017 Βιομηχανία γάλακτος και γαλοκτοκομικών προϊόντων 55018 Εργοστάσιο χαλβάδων, κουφέτων ή λουκουμιών 85019 Εργοστάσιο σοκολατοποιίας και ζαχαρωδών προϊόντων γενικά 85020 Εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής, πώληση χονδρική 85021 Εργοστάσιο κατασκευής μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού και συναφών ειδών 85022 Ζαχαροπλαστείο με ίδιο εργαστήριο 145023 Γαλακτοζαχαροπλαστείο 105024 Γαλακτοπώλης, πώληση χονδρική 35025 Γαλακτοπώλης, πώληση λιανική 75026 Κατασκευαστής ή έμπορος φύλλων κρούστας ή καταϊφιού 105027 Εργαστήριο τυροπιτών και συναφών ειδών, πώληση χονδρική 145028 Παρασκευαστής παγωτών, πώληση χονδρική 95028α 'Εμπορος παγωτού χύμα ή τυποποιημένου, πώληση λιανική 125029 Τυροκόμος, πώληση χονδρική 65030 Τυροκόμος, πώληση λιανική 95031 Κατασκευαστής μαγειρικών λιπών, πώληση χονδρική 35032 Κατασκευαστής μαγειρικών λιπών, πώληση λιανική 65033 Εργαστήρια αποφλοιώσεως και τεμαχισμού γεωμήλων και συναφών ειδών 75034 Παρασκευαστής τυποποιημένων τροφών από αραβόσιτο ή γεώμηλα 105035 Παρασκευαστής πεφρυγμένων γεώμηλων (τσιπς) και συναφών ειδών 105037 Κρυσταλλωτές ζαχάρεως δια μηχανών (συσκευαστές) 45038 Βιοτεχνία παρασκευής μουστάρδας, μαγιονέζας και συναφών ειδών 135039 Επεξεργασία ζωικών εντέρων αλλαντοποιίας 145040 'Εμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος κάτω του 18%), πώληση χονδρική 85041 'Εμπορος κώνων παγωτού, πώληση χονδρική 105042 Βιοτεχνία παστερίωσης και τυποποίησης

αμπελόφυλλων 135060 'Εμπορος γεωργικών σπόρων (προς αγρότες), πώληση χονδρική 6

15

Page 16: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

5061 'Εμπορος γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες, πώληση λιανική 155065 Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) και πώληση μανιταριών 155101 Εργοστάσιο ζυθοποιίας ή βυνοποιίας 65102 Εργοστάσιο οινοποιίας ή οξοποιίας 75103 Εργοστάσιο χυμών φρούτων 75104 Κατασκευαστής αεριούχων ποτών, χυμών και συναφών ειδών 105105 Οινοπνευματοποιοί Α' κατηγορίας 85106 Οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας 65106α Εμφιαλωτές οινοπνεύματος 45107 Ποτοποιός (με έκπτωση του φόρου καταναλώσεως οινοπνεύματος) 95201 Καπνοβιομηχανία 75301 Εξαγωγέας εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων 35302 'Εμπορος αλεύρων και δημητριακών γενικά, χονδρικώς 45303 'Εμπορος αλεύρων και δημητριακών γενικά, λιανικώς 75304 'Εμπορος ελαίου και ελαίων, χονδρικώς 55304α 'Εμπορος ελαίου, λιανικώς 75305 'Εμπορος λιπών και σάπωνος, χονδρικώς 55306 'Εμπορος ξηρών καρπών, χονδρικώς 55307 'Εμπορος ξηρών καρπών, διατηρημένων γλυκών και συναφών ειδών, λιανικώς 135308 'Εμπορος μπαχαρικών 75309 'Εμπορος πτηνοτροφών, κτηνοτροφών και συναφών ειδών, χονδρικώς 75310 'Εμπορος ζώντων ζώων, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, χονδρικώς 55311 'Εμπορος ζώντων ζώων, νωπών και

κατεψυγμένων κρεάτων για λογαριασμό τρίτων (επί προμηθειών) 505312 'Εμπορος αυγών και πτηνών, χονδρικώς 45313 'Εμπορος αυγών και πτηνών, λιανικώς 75314 'Εμπορος ειδών διατροφής γενικά, χονδρικώς 2,55315 'Εμπορος ειδών διατροφής γενικά, πώληση λιανική 45316 'Εμπορος γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά (τυρού, βουτύρου και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων), χονδρικώς 45317 'Εμπορος γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά (τυρού, βουτύρου και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων), λιανικώς 65318 'Εμπορος νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων, χονδρικώς 65319 'Εμπορος ιχθύων γενικά (επί προμηθειών) 505320 'Εμπορος νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων

16

Page 17: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

λιανικώς 105321 Σταφιδέμπορος 45322 'Εμπορος ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά 125323 'Εμπορος τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, λιανικώς 105323α 'Εμπορος τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, χονδρικώς 55324 'Εμπορος πεφρυγμένου και αλεσμένου καφέ και συναφών ειδών 75325 Καφεκόπτης 65326 'Εμπορος τυροπιτών και συναφών ειδών, πώληση λιανική 185327 Κρεοπώλης 65328 Ακροκαθαριστής και ακροπωλητής 125329 Οπωρολαχανοπώλης, χονδρικώς 45330 Οπωρολαχανοπώλης, λιανικώς 75331 Πρατήριο άρτου και ειδών αρτοποιίας 55332 Πρατήριο ζύθου αναψυκτικών και εμφιαλωμένων υδάτων (επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων) 35333 'Εμπορος οίνων, ποτών γενικά, χονδρικώς 45333α Εισαγωγέας ποτών 115334 Οινοπαντοπώλης 75335 Εξαγωγέας μη νωπών, εγχώριων αγροτικών προϊόντων 45336 'Εμπορος οσπρίων, αλεύρων και συναφών ειδών, μετά προηγούμενη αυτών συσκευασία 55337 'Εμπορος καρυκευμάτων-μπαχαρικών και λοιπών συναφών ειδών, μετά προηγούμενη άλεση και συσκευασία αυτών 105338 Εξαγωγέας τυποποιημένων ειδών διατροφής (εκτός αγροτικών προϊόντων) 45339 'Εμπορος ζαχάρεως, χονδρικώς 35340 'Εμπορος οίνων, ποτών γενικά και εμφιαλωμένων υδάτων, λιανικώς 75341 'Εμπορος ειδών υγιεινής διατροφής 55342 Εισαγωγέας παιδικών τροφών 115343 'Εμπορος παιδικών τροφών, λιανικώς 145401 Καπνέμπορος 65402 Πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας (επί ακαθαρίστων εσόδων) 0,905403 Πρατήριο λιανικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας 55501 Ελαιοτριβείο (επί εκθλιπτικού δικαιώματος) 305502 Αλευρόμυλος (επί αλεστικού δικαιώματος) 275503 Υδροπωλητής γενικά 22

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Μέσος όρος συντελεστών 9

17

Page 18: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6.Υφαντουργία.Βυρσοδεψία.

Είδη αμφιέσεως και στολισμού γενικά.

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός6001 Εργοστάσιο νηματουργίας 96002 Εργοστάσιο νηματουργίας βάμβακος 76003 Στριπτήριο νημάτων 86004 Εργοστάσιο μεταξουργίας 96005 Μεταξοκλωστήριο 136006 Εργοστάσιο υφαντουργίας 96007 Εριοβιομηχανία (νήματα-υφάσματα) 96008 Εργοστάσιο πλεκτικής από κάθε ύλη 86009 Εργοστάσιο κατασκευής δαντελών, κουρτινών και συναφών ειδών από κάθε ύλη 126010 Εργοστάσιο κλωστών ραφής 96011 Εργοστάσιο σάκων εκκαννάβεως, ιούτης και από άλλες ύλες 86012 Εργοστάσιο πιλοποιίας 86013 Εργοστάσιο κομβίων γενικά 146014 Κατασκευαστής κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών 116015 Εξαγωγέας κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών 86016 Εργαστήριο κατασκευής γυναικείων εσωρούχων γενικά 116017 Εργαστήριο κατασκευής μανδηλίων (ρινομάκτρων) και συναφών ειδών 106018 Εργαστήριο κατασκευής στηθοδέσμων, κορσέδων, λαστέξ, μαγιώ και συναφών ειδών 116019 Εργοστάσιο βυρσοδεψίας 106020 Κατασκευαστής υποδημάτων γενικά, που απασχολεί άνω των 12 εργατών, πώληση χονδρική 96021 Κατασκευαστής ιερατικών ενδυμασιών, αμφίων και συναφών ειδών 216022 Κατασκευαστής μανδηλίων κεφαλής (πολυτελείας ή όχι) και συναφών ειδών 146023 Κατασκευαστής πλισέδων και κάθε είδους κεντημάτων 166024 Κατασκευαστής πλεκτών ενδυμάτων γενικά 126025 Κατασκευαστής παιδικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική 106026 Κατασκευαστής φανελών και συναφών ειδών από κάθε ύλη 106027 Κατασκευαστής καλτσών γενικά από κάθε ύλη 116028 Κατασκευαστής γραβατών 13

18

Page 19: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

6029 Κατασκευαστής χειροκτίων από δέρμα ή πλαστικό 166029α Εισαγωγέας γαντιών προστασίας εργατών 186030 Κατασκευαστής ταινιών, σιριτίων, χρυσοποικιλμάτων και συναφών ειδών 176031 Κατασκευαστής σχοινίων και σπάγκων από κάθε ύλη 86032 Κατασκευαστής ταπήτων γενικά 106033 Κατασκευαστής δικτύων, τσαντών ωνίων και λοιπών συναφών ειδών 146034 Κατασκευαστής τεχνητών ανθέων ή πτερών 216035 Υφαντής, με δικά του υλικά 116036 Σακοποιός 116037 Επεξεργασία και συρραφή γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, πώληση χονδρική 86037α Παραγωγή ενδυμάτων από γούνα, για ίδιο λογαριασμό, κατόπιν επεξεργασίας και συρραφής ολόκληρων δερμάτων ή αποκομμάτων γούνας, και αποκλειστική εξαγωγή τους στο εξωτερικό 76037β Παραγωγή ενδυμάτων γούνας για ίδιο λογαριασμό, πώληση λιανική στο εσωτερικό 256038 Ταπετσέρης μεθ' υλικών (επίπλων κ.λ.π. εκτός τοίχων) 166039 Εξαγωγέας πλεκτών ειδών γενικά, από κάθε ύλη 86040 'Εμπορος κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών 106041 Βιοτεχνία κατασκευής εξωτερικών γυναικείων

ενδυμάτων 136042 'Εμπορος στηθοδέσμων, κορσέδων, λαστέξ, μαγιώ,

νυχτικών, ρομπών και λοιπών συναφών ειδών 156043 Κατασκευαστής ή έμπορος παιδικών ενδυμάτων, πώληση λιανική 166044 Κατασκευαστής πλεκτών χειροκτίων από κάθε

ύλη, εκτός δέρματος και πλαστικού 136045 Κατασκευαστής εξαρτημάτων δερμάτινων και πλαστικών ειδών 146046 Βιοτεχνία ή οικοτεχνία ψευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη, πώληση χονδρική 186046α Εξαγωγέας ψευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη (χωρίς δικό του εργαστήριο) 96046β Εξαγωγέας ψευδοκοσμημάτων (με δικό του εργαστήριο) 156047 Κατασκευαστής ή έμπορος ταπετσαριών τοίχων 156048 Εισαγωγέας κεντημάτων, πώληση χονδρική 136049 Εισαγωγέας κεντημάτων, πώληση λιανική 166050 'Εμπορος κεντημάτων, πώληση λιανική 156051 'Εμπορος εγχωρίων κεντημάτων, πώληση

19

Page 20: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

χονδρική 106052 Εισαγωγέας γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη, πώληση χονδρική 156053 'Εμπορος γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη, πώληση χονδρική 136201 Κατασκευαστής ή έμπορος υποκαμίσων, πυτζαμών, μπλουζών, και συναφών ανδρικών ειδών, πώληση χονδρική 86202 Κατασκευαστής ή έμπορος υποκαμίσων, πυτζαμών, μπλουζών, εσωρούχων και συναφών ανδρικών ειδών, λιανικώς 136203 Κατασκευαστής έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων πώληση χονδρική 106203α 'Εμπορος ετοίμων, ανδρικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική 96204 Κατασκευαστής ή έμπορος έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων, λιανικώς 156205 Κατασκευαστής ή έμπορος εγχωρίων υφαντών 116206 Κατασκευαστής ή έμπορος γυναικείων καπέλων 176207 Κατασκευαστής ή έμπορος στρωμάτων και παπλωμάτων 126208 Κατασκευαστής υποδημάτων γενικά που απασχολεί μέχρι δώδεκα (12) εργάτες (πώληση χονδρική) 136208α Κατασκευαστής υποδημάτων γενικά, πώληση λιανική 176209 Κατασκευαστής ή έμπορος χαρτοφυλάκων, τσαντών, ζωνών και συναφών ειδών ταξιδίου από δέρμα ή από άλλη ύλη 146210 Κατασκευαστής ή έμπορος τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, πώληση χονδρική (εκτός των αναφερομένων στον ΚΑ 1405) 156211 Εξαγωγέας τουριστικών και λοιπών ειδών 86212 Κατασκευαστής ή έμπορος τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, πώληση λιανική (εκτός των αναφερομένων στον ΚΑ 1406 και 1408) 216213 Κατασκευαστής ή έμπορος κορδονίων από κάθε ύλη, ταινιών, φιτιλίων και συναφών ειδών 136214 Κατασκευαστής ή έμπορος ομπρελών 106215 Κατασκευαστής ή έμπορος ειδών γάμου και βαπτιστικών, χονδρικώς 106216 Κατασκευαστής ή έμπορος ειδών γάμου και βαπτιστικών, λιανικώς 166217 Εξαγωγέας μπλουζών γυναικείων, υποκαμίσων ανδρικών, πυτζαμών και συναφών ειδών 66218 Βιοτεχνία ανδρικών εσωρούχων 106219 Εξαγωγέας εγχωρίων υφαντών 9

20

Page 21: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

6220 Κατασκευαστής ή έμπορος περουκών, ποστίς 206221 Βιοτεχνία κατασκευής παντοφλών, σανδαλιών κ.λ.π. 106222 Κατασκευαστής ή έμπορος τεντών, σκηνών και συναφών ειδών 156223 Εισαγωγέας έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, πώληση χονδρική 136224 Εισαγωγέας έτοιμων ανδρικών και γυναικείων

ενδυμάτων πώληση λιανική 196230 Κατασκευαστής ή έμπορος δερματίνων ενδυμάτων, χονδρικώς 156231 Κατασκευαστής ή έμπορος δερματίνων ενδυμάτων, λιανικώς 216301 'Εμπορος εκκοκκισμένου βάμβακος 46302 'Εμπορος μη εκκοκκισμένου (συσπόρου) βάμβακος 66303 'Εμπορος υποπροϊόντων βάμβακος 76304 'Εμπορος ακατέργαστων ερίων 76305 Εισαγωγέας ανδρικών υφασμάτων 156306 ‘Εμπορος ανδρικών υφασμάτων, χονδρικώς 96307 'Εμπορος ανδρικών υφασμάτων, λιανικώς 156308 'Εμπορος υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων λαϊκής καταναλώσεως, χονδρικώς 76309 'Εμπορος υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων λαϊκής κατανωλώσεως, λιανικώς 116310 Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, πώληση χονδρική 166310α Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, πώληση λιανική 196311 'Εμπορος γυναικείων υφασμάτων, ετοίμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών, χονδρικώς 106312 'Εμπορος γυναικείων υφασμάτων, ετοίμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών, λιανικώς 146313 Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων πολυτελείας 206314 'Εμπορος γυναικείων υφασμάτων πολυτελείας και ειδών νεωτερισμού 166315 'Εμπορος γυναικείων εσωρούχων γενικά 156316 'Εμπορος υφασμάτων επιπλώσεων ή ειδών ταπετσαρίας 146317 'Εμπορος παλαιών ενδυμάτων και υποδημάτων 146318 'Εμπορος ανδρικών ειδών γενικά 146319 'Εμπορος ταπήτων 146320 'Εμπορος έτοιμων ή ημιέτοιμων γουναρικών γενικά, χονδρικώς 156321 'Εμπορος γουναρικών γενικά, λιανικώς 226322 'Εμπορος χονδράδων (αποκόμματα

21

Page 22: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

γουναρικών) 106323 'Εμπορος υλικών ραπτών γενικά 116324 'Εμπορος ψιλικών, χονδρικώς 86325 'Εμπορος ψιλικών, λιανικώς 156326 'Εμπορος κομβίων, φιγουρινιών, πλισέδων και γυναικείων ζωνών 196327 'Εμπορος ακατέργαστων δερμάτων 76328 Εξαγωγέας ακατέργαστων δερμάτων 56329 'Εμπορος κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιίας, χονδρικώς 86329α Κατασκευαστής ειδών υποδηματοποιίας, πώληση χονδρική 146330 'Εμπορος κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιίας, λιανικώς 126331 Υποδηματοπώλης, χονδρικώς 76332 Υποδηματοπώλης, λιανικώς 126333 'Εμπορος ιμάντων και σωλήνων (μη μεταλλικών) 126334 'Εμπορος κενών σάκων, χονδρικώς 86335 'Εμπορος σχοινιών, σάκων και σπάγκων από κάθε ύλη 106336 'Εμπορος ράκων ή απορριμμάτων 196336α Ρακοσυλλέκτης παλαιού χάρτου και χαρτονιών 406337 Περιοδεύων έμπορος (έμπορος υφασμάτων, οικιακών σκευών κ.λ.π.) 156338 'Εμπορος προτύπων γυναικείων αμφιέσεων (πατρόν) 256339 'Εμπορος ψευδοκοσμημάτων, πώληση λιανική 226339α Εισαγωγέας ψευδοκοσμημάτων, πώληση λιανική 246340 Εισαγωγέας ψευδοκοσμημάτων, πώληση χονδρική 206340α 'Εμπορος ψευδοκοσμημάτων, πώληση χονδρική 186341 'Εμπορος νημάτων και συναφών ειδών, λιανικώς 86341α 'Εμπορος νημάτων και συναφών ειδών, χονδρικώς 66342 Εξαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, έτοιμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών 86343 'Εμπορος αθλητικών ειδών 136344 'Εμπορος εργοχείρων 136345 'Εμπορος οργάνων γυμναστικής, πώληση λιανική 166401 Μηχανικά πλυντήρια 176402 Στεγνοκαθαριστήριο και σιδερωτήριο ενδυμάτων 206403 Βαφείο, τυποβαφείο και φινιριστήριο υφασμάτων 17

22

Page 23: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

6404 Βαφέας ενδυμάτων 146405 Στιλβωτήριο και βαφείο υποδημάτων, δερμάτινων ειδών κ.λ.π. 206406 Σιδερωτήριο ενδυμάτων, υποκαμίσων και λοιπών συναφών ειδών 256407 Ράφτης ανδρικών ενδυμάτων (φασόν) που απασχολεί μέχρι δύο ραφτεργάτες μέσα στο εργαστήριο 236408 Ράφτης ανδρικών ενδυμάτων (φασόν) που απασχολεί από τρεις και πάνω ραφτεργάτες μέσα στο εργαστήριο 146409 Εργαστήριο γυναικείων αμφιέσεων γενικά (φασόν) 246410 Ράφτης ή ράφτρα γυναικείων αμφιέσεων χωρίς εργαστήριο (φασόν) 406411 Εργαστήριο κομβοτρυπών 326412 Εργαστήριο επισκευής γουναρικών 256413 Ταπητουργός (φασόν) 256414 Μανταριστής 306415 Επισκευαστής καπέλων 146416 Εκκοκκιστήριο βάμβακος, εργασία για λογαριασμό τρίτων 216416α Εκκοκιστήριο βάμβακος, που πωλεί για λογαριασμό του 76417 Κατασκευαστής αθλητικών ειδών 9

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 Μέσος όρος συντελεστών 14

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7.Μεταφορές δια ξηράς, θάλασσας, αέρα.

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός7001 Ναυτιλιακή αλλοδαπή επιχείρηση 97002 Εκμεταλλευτής φορτηγών και επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων 117003 Εκμεταλλευτής ρυμουλκών ιδιοκτησίας τρίτων 117004 Εκμεταλλευτής πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινάκατων κ.λ.π.) 187005 Εκμεταλλευτής πλωτών γερανών, βυθοκόρων 117006 Εκμισθωτής φορτηγίδων 457007 Κατασκευαστής ή έμπορος ξύλινων ή πλαστικών λέμβων 197101 Εκμεταλλευτής αστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης)

117102 Εκμεταλλευτής υπεραστικών λεωφορείων

23

Page 24: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης) 12

7103 Εκμεταλλευτής φορτηγών αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης) 87103α Εκμεταλλευτής φορτηγών αυτοκινήτων (οδηγός ιδιοκτήτης) 157104 Εκμεταλλευτής επιβατηγών αυτοκινήτων (ταξί ή αγοραίων) 157104α Εκμεταλλευτής επιβατηγών αυτοκινήτων (οδηγός και ιδιοκτήτης) 217105 Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν) 167105α Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), οδηγός ιδιοκτήτης 217106 Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών (οδηγός ιδιοκτήτης) 147107 Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών (οδηγός μη ιδιοκτήτης) 77108 Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών (οδηγός ιδιοκτήτης) 147109 Εκμεταλλευτής φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών (οδηγός μη ιδιοκτήτης) 77201 Εργολάβος μεταφοράς μεταλλευμάτων πρώτων υλών κ.λ.π. 187202 Γραφείο μεταφορών εμπορευμάτων, οικοσκευών κ.λ.π. 127203 Γραφείο εκκενώσεως βόθρων 267204 Εκμεταλλευτής γερανοφόρων αυτοκινήτων 197205 Εκμεταλλευτής βυτιοφόρων αυτοκινήτων (οδηγός ιδιοκτήτης) 197206 Εκμεταλλευτής βυτιοφόρων αυτοκινήτων (οδηγός μη ιδιοκτήτης) 157301 Επιχείρηση ενοικιάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων 317302 Ενοικιαστής μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων 277401 Επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών 10

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 Μέσος όρος συντελεστών 16,50

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8.Υπηρεσίες γενικά.Τεχνικά έργα.

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός8001 Τράπεζες 218002 Χρηματιστής ή μεσίτης χρηματιστηρίου 508003 Μεσίτης χρηματιστηρίου εμπορευμάτων 60

24

Page 25: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

8004 Αργυραμοιβός (έσοδα από προμήθειες) 508005 Προεξοφλητής 658006 Εμπορομεσίτης 588007 Κτηματομεσίτης 488008 Ναυλομεσίτης 468009 Μεσίτης οικιακών βοηθών 468010 Εκτελωνιστής ή διασαφιστής 528011 Επιχείρηση ασφαλειών κάθε κλάδου 88012 Γενικός πράκτορας ασφαλειών γενικά 268013 Παραγωγός ή μεσίτης ασφαλειών γενικά (με επαγγελματική εγκατάσταση) 438014 Παραγωγός ή μεσίτης ασφαλειών γενικά (χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση) 608015 Εμπορικός αντιπρόσωπος αλλοδαπών οίκων (επί προμηθειών) 508015α Αντιπρόσωπος οίκων εσωτερικού (επί προμήθεια) 558016 Παραγγελιοδόχος 488017 Περιοδεύων αντιπρόσωπος (πλασιέ) 438018 Επιχείρηση ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου 218019 Σχολή επαγγελματικών τεχνικών σπουδών (μηχανικών, ηλεκτρολόγων, μηχανοτεχνιτών, ηλεκτροτεχνιτών,εργοδηγών, μηχανικών αυτοκινήτων, αεροσκαφών κ.λ.π. διαθέτουσα πλήρη μηχανικό εξοπλισμό και λοιπά εποπτικά μέσα) 168020 Λοιπές επαγγελματικές σχολές (λογιστών, γραμματέων, κομμωτών κ.λ.π.) 238021 Φροντιστήριο γενικά (Θετικών ή Θεωρητικών Επιστημών) 358022 Φροντιστήριο ξένων γλωσσών 328023 Εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων 488024 Σχολή χορού 328025 Κουρέας που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες 258026 Κουρέας που απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες 178027 Κομμωτήριο και Καλλωπιστήριο γυναικών (μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές) 408028 Κομμωτήριο και Καλλωπιστήριο γυναικών (άνω των δύο τεχνιτών κομμωτών) 328029 Εργαστήριο αισθητικής προσώπου και σώματος (Ινστιτούτο καλλονής) 368029α Γυμναστήριο αθλήσεως που λειτουργεί ως τοιούτο με άδεια της αρμόδιας αρχής 308030 Φυσιοθεραπευτής (μαλάκτης) 608031 Φυσιοθεραπευτήριο ή εργαστήριο φυσιοθεραπείας 368032 Ενοικιαστής πετσετών και συναφών ειδών (κουρείων, εστιατορίων κ.λ.π.) 308033 Φωτογράφος εκτύπωση ασπρόμαυρων

25

Page 26: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

φωτογραφιών και εκτύπωση έγχρωμων σε εργαστήρια τρίτων 278033α Φωτορεπόρτερ 248034 Γραφείο οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών 498034α Επιχείρηση δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς 298035 Γραφείο διεκπεραιώσεως εμπιστευτικών υποθέσεων (Ντεντέκτιβς) 438036 Σχεδιαστές μόδας (μοντελίστ) 238037 Καπνομεσίτης 558038 Επισκευαστής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με δικά του υλικά 408039 Επισκευαστής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χωρίς υλικά 508040 Επισκευαστής υδραυλικών εγκαταστάσεων με δικά του υλικά 358041 Επισκευαστής υδραυλικών εγκαταστάσεων χωρίς υλικά 508042 Ηλεκτρολόγος επισκευαστής Μοτέρ (περιελίξεις κ.λ.π.) 408043 Ενοικιαστής κασετών βίντεο 388050 Υπαίθριος κατασκηνωτικός χώρος (κάμπινγκ) 348051 Εκμεταλλευτής παιδικών κατασκηνώσεων 258054 Παιδικός σταθμός 208055 Ωδείο 258056 Επιχείρηση παράδοσης μαθημάτων κολύμβησης 608060 Εταιρείες δημοσιεύσεως ισολογισμών, καταστατικών τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κ.λ.π. (Επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων) 98065 Απολυμάνσεις χώρων 458101 Ενοικιαστής δημοσίων, δημοτικών, λιμενικών κ.λ.π. φόρων 118102 Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως ιαματικών λουτρών και πηγών 258103 Επιχείρηση εκμεταλλύσεων λουτρών (καθαριότης, χαμάμ, ιαματικών) 248104 Εκμεταλλευτής θαλασσίων λουτρών 238105 Εργολάβος καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων 138106 Εργολάβος καθαριότητος 258107 Εργολάβος επικήδειων τελετών, μνημοσύνων κ.λ.π. 238108 Εργολάβος παροχής εργασίας ή υπηρεσίας που δεν κατανομάζεται ειδικά 238109 Επιχείρηση ιδιωτική υδροδοτήσεων γενικά (δίκτυο υδρεύσεως) 288110 Εκμεταλλευτής μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών 328111 Εκμεταλλευτής πλυντηρίων για το κοινό

26

Page 27: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

(SELF SERVICE) 318112 Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως γεωργικών μηχανημάτων γενικά 388113 Εργαστήριο ετοίμων ενδυμάτων φασόν οίκων εξωτερικού, που απασχολεί άνω των πέντε εργατών 108201 Εκμεταλλευτής χώρου σταθμεύσεων αυτοκινήτων ή πλυντηρίων αυτοκινήτων 258201α Εκμεταλλευτής υπαίθριου χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων 178202 Συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων (παροχή

υπηρεσιών) 338203 Εργαστήριο επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων (βουλκανιζατέρ) 308204 Κατασκευαστής ταπετσαρίας αυτοκινήτων (παροχή υπηρεσιών) 308205 Επιδιορθωτής ωρολογίων 438206 Επισκευαστής αριθμομηχανών, γραφομηχανών κ.λ.π. 348207 Επιδιορθωτής ραπτομηχανών, γενικά, επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως 348208 Επισκευαστής συσκευών ηλεκτρικών εφαρμογών 358209 Επισκευαστής οργάνων ακριβείας 388210 Ηλεκτρικά εργαστήρια. Επισκευές συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνου κ.λ.π. τοποθετήσεις κεραίων λήψεως 408211 Εργαστήριο οξυγονοκολλήσεως και ηλεκτροσυγκολλήσεως 258212 Επισκευές κυλίνδρων κινητήρων αυτοκινήτων (ρεκτιφιέ) 208213 Εργαστήριο επινικελώσεως και επιχρωμιώσεως 258301 Πρακτορείο τουρισμού, ταξιδίων και μεταναστεύσεως (προμήθεια από πωλήσεις εισιτηρίων) 368301α Πρακτορείο τουρισμού, ταξιδίων και μεταναστεύσεως (προμήθειες από πώληση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω τρίτων ή προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις) 128302 Πρακτορείο τουρισμού, ταξιδίων και μεταναστεύσεως (έσοδα από οργάνωση τουρισμού εσωτερικού ή εξωτερικού) 98303 Πρακτορείο τουρισμού, ταξιδίων και μεταναστεύσεως (προμήθειες από οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό) 368304 Επιχειρήσεις διαφημίσεως γενικά (στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων) 118305 Εργαστήριο διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών 33

27

Page 28: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

8305α Εργαστήριο κατασκευής και τοποθετήσεως φωτεινών επιγραφών 228306 Διακοσμητής καταστημάτων, οικιών κ.λ.π. (DECORATEUR) (παροχή υπηρεσιών) 508307 Επιχείρηση διακοσμήσεως καταστημάτων, οικίων κ.λ.π. 328401 Εργολάβος δημοσίων και δημοτικών τεχνικών έργων (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/94) 108402 Γενικός εργολάβος ιδιωτικών τεχνικών έργων που χρησιμοποιεί ίδια υλικά (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/94) 128403 Εργολάβος ή υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών γενικά, που χρησιμοποιεί ίδια υλικά (κατασκευή μπετόν, αρμέ, δόμηση αμμοκονιάματα, υδραυλικές εγκαταστάσεις, μωσαϊκά, ελαιοχρωματισμοί, πατώματα κ.λ.π. (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/94) 128404 Εργολάβος ή υπεργολάβος των αυτών ως άνω οικοδομικών εργασιών γενικά, άνευ ίδιων υλικών (που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/94) 258405 Εργολάβος εκσκαφών με μηχανικά μέσα 258406 Εργολάβος κατεδαφίσεως παλαιών οικοδομών 168407 Εργολάβος εκτελέσεως εργασίας, που δεν κατανομάζεται ειδικά ανωτέρω (με ίδια υλικά) 148408 Εργολάβος εκτελέσεως εργασίας, που δεν κατανομάζεται ειδικά ανωτέρω (χωρίς ίδια υλικά) 208409 Τεχνικό γραφείο εγκαταστάσεως ανελκυστήρων 168410 Εργολάβος περιφράξεων με συρματοπλέγματα και πασσάλους 138411 Εργολάβος μονώσεων και στεγανώσεων (με ίδια υλικά) 168412 Τεχνικό γραφείο συντηρήσεως ανελκυστήρων 288413 Γεωτρυπανιστές (για ανεύρεση ύδατος) 378414 Αδαμαντοδέτης απλός (μη πωλών κοσμήματα) επεξεργασία και λείανση αδαμάντων, χαράκτης πολύτιμων μετάλλων 488415 Στιλβωτές επίπλων (λουστραδόροι) 328416 Συντηρητές εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 508417 Επισκευαστής κλειδαριών, παραβιάσεις θυρών και αντιγραφές κλειδιών 508420 Επιδιορθωτής υποδημάτων 40

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 Μέσος όρος συντελεστών 32

28

Page 29: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9.Δημόσια κέντρα και θεάματα γενικά.

Λοιπά επαγγέλματα

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός9001 Καφενείο χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια 159002 Καφενείο με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια 209003 Κέντρο εκμεταλλεύσεως αυτόματων μηχανικών παιχνιδιών γενικά 309004 Καφωδείο 259004α Ντίσκο 259005 Κέντρα διασκεδάσεως (καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ) 259006 Κέντρο διασκεδάσεως (κοσμική ταβέρνα) 199006α Ταβέρνα πολυτελείας και υπερπολυτελείας 199007 Χορευτικό Κέντρο 259008 Επιχείρηση Λέσχης 409009 Ξενοδοχείο ύπνου πολυτελείας και Α' κατηγορίας 169009α Ξενοδοχείο ύπνου Β' κατηγορίας και κάτω 139010 Εστιατόριο μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου 15*9011 Εστιατόριο (Κατηγοριών Α' και κατωτέρων) 109012 Εστιατόριο (Α' διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων) 14*9013 Οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (τελούν υπό διατίμηση) 109014 Οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (μη τελούν υπό διατίμηση) 14*9015 Καφετέρια (Κατηγοριών Α'και ανωτέρων) 169015α Καφετέρια (Α' διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων) 199016 Μπαρ 259017 Αλλαντοζυθοπώλης 139018 Κέντρα διασκεδάσεως (μπουάτ) 259019 Πιτσαρίες 18*9020 Ψητοπωλεία-σουβλάκια (Κατηγοριών Α' και κατωτέρων) 129021α Ψητοπωλεία-σουβλάκια (Α' διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων) 169022 Εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ- φουντ, σνακ μπαρ) 15--------------------------------------------------------------------------------------------* Μετά την απελευθέρωση των τιμών με τις διατάξεις της

Α.Δ.16/1992 (11.5.1992) οι συντελεστές των επαγγελμάτων

29

Page 30: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

αυτών δεν εφαρμόζονται.9101 Επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών 149102 Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως κινηματογραφικών ταινιών 199103 Επιχείρηση εκμεταλλεύσεως κινηματογράφου 139104 Θεατρικές και λοιπές επιχειρήσεις δημοσίων θεαμάτων γενικά 109201 Βιομηχανία ψύχους (εκτός παγοποιείου) 159202 Επιχείρηση νοσοκομείου, κλινικής, Θεραπευ- τηρίου κ.λ.π. 169203 Εργαστήριο οδοντοτεχνίας (οδοντοτεχνίτης) 229204 Γενικό Πρακτοτείο εφημερίδων και περιοδικών (επί προμηθειών)

219205 Πρακτορείο εφημερίδων, περιοδικών και κάθε φύσεως εντύπων (επί προμηθειών) 329206 Εφημεριδοπώλης (επί προμηθειών) 389207 Πρακτορείο ειδήσεων και λοιπού δημοσιογραφικού υλικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου (επί προμηθειών) 339208 Πρακτορείο λαχείων επί ακαθαρίστων εσόδων 309208β Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ και Ιπποδρομιακού στοιχήματος 429208γ Πωλητής λαχείων 429209 Προμηθευτής διαφόρων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως νοσοκομεία, δημοτικά κ.λ.π. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα (μη διατηρών ίδια αποθέματα των ειδών αυτών) 89210 Προμηθευτές πλοίων (τρόφιμα, ποτά, είδη καθαρισμού κ.λ.π.) 119211 'Εμπορος δίσκων και κασετών διδασκαλίας ξένων γλωσσών 169212 'Εμπορος μουσικών δίσκων και κασετών 129212α Εισαγωγέας και έμπορος μουσικών δίσκων και κασετών 199213 'Εμπορος αρχαιοτήτων και γενικά παλαιών αντικειμένων τέχνης 359214 'Εμπορος ιερογραφιών, εικόνων και

συναφών ειδών 179215 'Εμπορος ειδών καπνιστού και λοιπών πολυτελών μικρο-αντικειμένων 209216 'Εμπορος παλαιών γραμματοσήμων 259217 'Εμπορος σπόγγων 99218 Επιχείρηση ανελκύσεως ναυαγίων 129219 Επιχείρηση αναγέρσεως και πωλήσεως οικοδομών (πολυκατοικιών) που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34

30

Page 31: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Ν.2238/94 159220 Επιχείρηση μεταπωλήσεως οικοπέδων 249221 Ανθοπώλης, λιανικώς 189221α Ανθοπώλης χονδρικώς (όταν δεν είναι παραγωγός) 129222 Παγοποιείο 89223 Εκμεταλλευτής οίκων ευγηρίας 179224 Εκμεταλλευτής κλινικών, Θεραπευτηρίων κ.λ.π. ζώων 349225 Επιχείρηση πωλήσεως οικοπέδων, προερχομένων από κατάτμηση αγροτικών εκτάσεων βάσει ίδιου ρυμοτομικού σχεδίου 249226 Εκτροφέας ή έμπορος ωδικών πτηνών διακοσμητικών ιχθύων, κυνών, γαλών κ.λ.π. 249226α Εκτροφέας πουλερικών κ.λ.π. για λογαριασμό τρίτων 229227 Φοντοποιός υποδηματοποιίας που απασχολεί μέχρι δύο εργάτες 389227α Φοντοποιός υποδηματοποιίας που απασχολεί άνω των δύο εργατών 209228 Κατάστημα ενοικιάσεως νυφικών ειδών γάμου και λοιπών αμφιέσεων 389229 Καθαριστήριο ταπήτων 409230 'Εμπορος δενδρυλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) 139231 Εισαγωγέας ανθέων, λιανικώς 209232 Εισαγωγέας ανθέων, χονδρικώς 14

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 Μέσος όρος συντελεστών 21

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣτην περίπτωση που επιχειρήσεις, από τις προβλεπόμενες στις παραπάνω

κατηγορίες επαγγελμάτων, προβαίνουν σε παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων με πρώτες ύλες παρεχόμενες από αυτούς, οι καθορισθέντες συντελεστές διπλασιάζονται, εφαρμοζόμενοι στα ακαθάριστα έσοδα (κατεργαστικά) τα προερχόμενα από τις εργασίες αυτών, εκτός αν από τον πίνακα προβλέπεται ίδιος συντελεστής για τις ενεργούμενες από τις επιχειρήσεις αυτές εργασίες για λογαριασμό τρίτων, οπότε εφαρμόζεται ειδικά ο προβλεπόμενος, για τις εργασίες αυτές, συντελεστής.

31

Page 32: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

II. Πινάκων Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδουςεμπορικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στις αγορές.

(άρθρο 32 του N.2238/1994).

(Σχετικές αποφάσεις: Ε. 17417/1770/23.12.1985 - Ε. 3249/479/24.2.1987 - 1044615/ 15232/Γ0012/12.4.1989 - 1022260/15511/Γ0012/5.3.1991 - 1110210/15080/Γ0012/ ΠΟΛ 1276/24.8.1993 - 1116300/15081/Γ0012/ΠΟΛ 1296/7.9.1993 και 1124873/15091/ Γ0012/ΠΟΛ 1321/30.9.1993).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Προϊόντα μεταλλείων και λατομείων. Πολύτιμα μέταλλα και λίθοι.

Προϊόντα υαλουργίας και κεραμικής γενικά.

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός11020 'Εμπορος πήλινων αγγείων γενικά

χωρίς διακόσμηση, πώληση χονδρική 1811020β 'Εμπορος πήλινων αγγείων γενικά

χωρίς διακόσμηση, πώληση λιανική 2011027 'Εμπορος μαρμάρων και σχιστολίθων 2111201 'Εμπορος οικοδομήσιμων υλικών γενικά 1211202 'Εμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη, χονδρικώς 1211203 'Εμπορος ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και

πορσελάνη, λιανικώς 1611204 Έμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων, χονδρικώς 811205 'Εμπορος υαλοπινάκων γενικά και κατόπτρων, λιανικώς 1411206 'Εμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, χονδρικώς 711207 'Εμπορος ειδών υγιεινής και υδραυλικών ειδών, λιανικώς 1311208 'Εμπορος γαιανθράκων, χονδρικώς 911209 'Εμπορος καυσίμων υλών (υγρών και στερεών) 811303 'Εμπορος μεταλλικών σκευών και ποικίλων ειδών πολυτελείας (επάργυρα κ.λ.π.) 2311305 'Εμπορος σκευών από άργυρο, πώληση λιανική 2011411 'Εμπορος, τυποποιμένων τζακιών και συναφών ειδών, λιανικώς 32

32

Page 33: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. Μέσος όρος συντελεστών 15,5

33

Page 34: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Μεταλλουργία, μετάλλινα είδη και σκεύη. Μηχανήματα, όργανα

και εργαλεία γενικά.

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός22006α 'Εμπορος χρηματοκιβωτίων, πλαστίγγων και ζυγών 1722007α 'Εμπορος ηλιακών θερμοσιφώνων 1522033 'Εμπορος παιδικών αμαξιών 1822034 'Εμπορος μεταλλικών επίπλων γενικά 1522035 'Εμπορος κλινών και σομιέδων 1522036 'Εμπορος στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ) 2022037 'Εμπορος ορθοπεδικών ειδών, κηλεπιδέσμων και συναφών ειδών 2022038 'Εμπορος σφραγίδων επιγραφών, σημάτων κ.λ.π. από καουτσούκ ή μέταλλο 4322047 'Εμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, πώληση χονδρική 2122047α 'Εμπορος μεταχειρισμένων σιδηρών βαρελιών, πώληση λιανική 2722051 Εισαγωγέας και έμπορος συστημάτων συναγερμού 2322055 Εκμεταλλευτής αυτομάτων πωλητών ροφημάτων 2222100 'Εμπορος φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως καθετήρων, γαζών κ.λ.π. 2222200 Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών,

πώληση χονδρική 1522201 Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών,

πώληση λιανική 1722202 'Εμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, χονδρικώς 1722203 'Εμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών, λιανικώς 2022301 Εισαγωγέας καινούργιων αυτοκινήτων, αποκλειστικός αντιπρόσωπος 922301α Εισαγωγέας καινούργιων αυτοκινήτων μη αντιπρόσωπος 4,522301β 'Εμπορος καινούργιων αυτοκινήτων 522302 Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων 2022302α Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων 1922303 Εισαγωγέας ή έμπορος καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 1922303α Εισαγωγέας ή έμπορος αξεσουάρ αυτοκινήτων 2222304 'Εμπορος παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 3022305 'Εμπορος μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως 1522306 'Εμπορος γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών 12

34

Page 35: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

22307 'Εμπορος γεωργικών εργαλείων γενικά 1322308 'Εμπορος μηχανημάτων υποδηματοποιίας, εξαρτημάτων και σχετικών υλικών 1322309 'Εμπορος μηχανών πλεκτικής γενικά 1622310 'Εμπορος λοιπών μηχανημάτων και σκευών που δεν κατονομάζονται ειδικά 1622311 ‘Εμπορος χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων, οργάνων φυσικής

και χημείας και συναφών ειδών 2222312 'Εμπορος μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών 2022313 'Εμπορος σιδήρου (μπετόν) 522314 'Εμπορος σιδήρου και μετάλλων γενικά 922315 'Εμπορος σιδηρικών οικοδομών και εργαλείων τεχνιτών 1522316 'Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων (SCRAP) 1022317 'Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, καταλλήλων για επαναχρησιμοποίηση 1722318 'Εμπορος παλαιών σιδήρων και μετάλλων, καταλλήλων για επαναχρησιμοποίηση κατόπιν κοπής 1722319 'Εμπορος ναυτιλιακών ειδών γενικά 1722320 'Εμπορος ειδών αλιείας 1722321 'Εμπορος όπλων, ειδών κυνηγίου και συναφών ειδών, χονδρικώς 1422322 'Εμπορος όπλων, ειδών κυνηγίου και συναφών ειδών, λιανικώς 2122323 'Εμπορος ειδών υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών, χονδρικώς 1522324 'Εμπορος γραφομηχανών και υπολογιστικών μηχανών γενικά 1722325 'Εμπορος αυτόματων ζυγών 2022326 'Εμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκ/σεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, χονδρικώς 1322326α 'Εμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών, χονδρικώς 15,522327 'Εμπορος υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υλικών λοιπών φωτιστικών ειδών, λιανικώς 1822327α 'Εμπορος πολυφώτων και συναφών ειδών,

λιανικώς 1922328 'Εμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση λιανική 1822328α 'Εμπορος σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως, πώληση χονδρική 1322329 'Εμπορος συσκευών κλιματισμού ή ψυκτικών μηχανημάτων 1322330 'Εμπορος ραδιοφώνων, βίντεο και συναφών

ειδών 1222330α 'Εμπορος τηλεοράσεων 622331 'Εμπορος ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού και

35

Page 36: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

συσκευών υγραερίου, οικιακής χρήσεως 1022332 Εισαγωγέας συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνων και συναφών ειδών 1722334 'Εμπορος αυτομάτων μηχανικών συσκευών παιγνίων, σφαιριστηρίων, μηχανικών πωλητών διαφόρων ειδών, ηλεκτροφώνων και συναφών ειδών 2022335 'Εμπορος παιδικών παιχνιδιών, χονδρικώς 1222336 'Εμπορος παιδικών παιχνιδιών, λιανικώς 2122337 'Εμπορος μουσικών οργάνων γενικά 2222338 'Εμπορος ωρολογίων γενικά, λιανικώς 2022339 'Εμπορος ειδών κομμωτηρίου γενικά 1822340 'Εμπορος ξυριστικών μηχανών και

λεπίδων, χονδρικώς 822341 'Εμπορος ραπτικών μηχανών γενικά επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως 2022342 'Εμπορος ταξιμέτρων αυτοκινήτων 2022343 'Εμπορος οδοντιατρικών ειδών (εργαλεία, όργανα, υλικά οδοντιατρικής) 2222344 'Εμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, λιανικώς 2422344α Εισαγωγέας ή έμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, πώληση χονδρική 2222345 'Εμπορος φωτογραφικών, κινηματογραφικών ειδών, χονδρικώς 1222346 'Εμπορος φωτογραφικών, κινηματογραφικών ειδών, λιανικώς 2022348 Εισαγωγέας ωρολογίων 2022349 'Εμπορος ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών 1822349α 'Εμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών 1722350 'Εμπορος ειδών υποβρυχίου, αλιείας και συναφών ειδών, λιανικώς 2222351 Εισαγωγέας ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, πώληση χονδρική 1322353 'Εμπορος ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων και συναφών ειδών 1822354 Εισαγωγέας ή μεταπωλητής τροχόσπιτων 1722356 'Εμπορος επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραερίου, ξενοδοχείων, ζαχαρο- πλαστείων, εστιατορίων και συναφών επιχειρήσεων 1722357 'Εμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 2022358 'Εμπορος αναλωσίμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών (δισκέττες, μελανοταινίες, χαρτί μηχανογράφησης, καθαριστικά κεφαλών κ.λ.π.) 17

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. Μέσος όρος συντελεστών 17

36

Page 37: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Ξυλεία, Χαρτί και Προϊόντα απ' αυτά.

Εκτυπωτικές Τέχνες

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός33018 'Εμπορος προκατασκευασμένων οικιών 2133097 'Εμπορος φερέτρων 3233098 Εισαγωγέας επίπλων και μικροεπίπλων, πώληση χονδρική 2133099 Εισαγωγέας επίπλων και μικροεπίπλων, πώληση λιανική 2633102 'Εμπορος πλεκτών επίπλων και άλλων

πλεκτών ειδών 2033103 'Εμπορος καρεκλών γενικά 1533104 'Εμπορος κοφινιών 1733105 'Εμπορος ψηκτρών 1733106 'Εμπορος σαρώθρων 1633107 'Εμπορος ειδών από φελλό 1533108 'Εμπορος υφαντικών κτενίων από κάθε άλλη ύλη 1833109 'Εμπορος επίπλων (χωρίς ίδιο εργαστήριο) 2233110 'Εμπορος ψάθινων ειδών γενικά 1833301 'Εμπορος ξυλείας 733302 'Εμπορος ρητίνης 1233303 'Εμπορος κορνιζών και πινάκων ζωγραφικής

γενικά 3333401 'Εμπορος χάρτου (χαρτί περιτυλίγματος και εκτύπωσης), πώληση χονδρική 1233402 'Εμπορος ειδών γραφικών τεχνών (μελάνια, χρώματα κ.λ.π.) 2633403 'Εμπορος ειδών σχεδιάσεως και συναφών οργάνων 1733404 Βιβλιοπωλείο χονδρικώς 933405 Βιβλιοπωλείο λιανικώς 1433405α Χαρτοπωλείο λιανικώς 1733406 'Εμπορος χαρτοπετσετών, χαρτομάνδηλων και χαρτιών υγείας, πώληση χονδρική 833406α 'Εμπορος ειδών χαρτοπωλείου (φάκελοι,

κόλλες αναφοράς κάθε είδους γραφική ύλη) πώληση χονδρική 10,533407 'Εμπορος Μουσικών Εκδόσεων 2433409 'Εμπορος χαρτοπετσετών, χαρτομάνδηλων

και χαρτιών υγείας, πώληση λιανική 13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Μέσος όρος συντελεστών 18

37

Page 38: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4Χημικά προϊόντα γενικά. Παρεμφερή προϊόντα.

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός44027 'Εμπορος εκρηκτικών υλών, φωσφόρων

σφαιριδίων και συναφών ειδών 1344028 'Εμπορος βαφών υποδημάτων 1244029 'Εμπορος απορρυπαντικών ειδών 1044033 'Εμπορος αποσμητικών χώρου 1344201 Εισαγωγέας ή έμπορος λιπασμάτων,

πώληση χονδρική 644202 'Εμπορος χημικών προϊόντων γενικά, ορυκτελαίων και λιπαντικών χονδρικώς 1244203 'Εμπορος τσιμέντων, χονδρικώς 544204 'Εμπορος πλαστικών ειδών 1344204α 'Εμπορος πλαστικών δαπέδων και συνθετικών πλακιδίων δαπέδων και οροφής 1444205 'Εμπορος ελαστικών ειδών 1544206 'Εμπορος ελαστικών αυτοκινήτων 1144206α 'Εμπορος ελαστικών και αεροθαλάμων ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων 1444207 'Εμπορος χρωμάτων γενικά 1444208 'Εμπορος αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, χονδρικώς 1344209 'Εμπορος αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, πώληση λιανική 2144210 Φαρμακέμπορος 544211 Φαρμακοποιός 1144212 'Εμπορος τυπογραφικών και λιθογραφικών μελανών 1544213 'Εμπορος πετρελαιοειδών γενικά, χονδρικώς 3,2044214 'Εμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου 1,2044215 'Εμπορος (πρατήριο) ορυκτελαίου, λιπαντικών και συναφών ειδών 1344216 'Εμπορος γεωργικών φαρμάκων πώληση χονδρική (προς αγρότες) 12,544216α 'Εμπορος γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, σε μικροσυσκευασίες, πώληση λιανική 1944217 'Εμπορος αιθερίων ελαίων 2244218 'Εμπορος υγραερίου σε φιάλες ή όχι, χονδρικώς 744219 'Εμπορος υγραερίου σε φιάλες ή όχι, λιανικώς 10 44220 Πρατήριο υγραερίου (εφοδιασμός αυτοκινήτων) 844223 Εισαγωγέας άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση χονδρική 2144224 Εισαγωγέας άγραφων βιντεοκασετών και

κασετών μαγνητοφώνου, πώληση λιανική 2744225 'Εμπορος άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητοφώνου, πώληση λιανική 2344230 Εμπορία αλουμινόχαρτου 21

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. Μέσος όρος συντελεστών 13

38

Page 39: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5Τρόφιμα και ποτά γενικά. Καπνός.

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός55023 Γαλακτοζαχαροπλαστείο 1255024 Γαλακτοπώλης, πώληση χονδρική 3,255025 Γαλακτοπώλης, πώληση λιανική 855026 'Εμπορος φύλλων κρούστας ή καταϊφιού 1355028 'Εμπορος παγωτού χύμα ή τυποποιημένου, πώληση χονδρική 1155028α 'Εμπορος παγωτού χύμα ή τυποποιημένου, πώληση λιανική 1555041 'Εμπορος κώνων παγωτού, πώληση χονδρική 1255061 'Εμπορος γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες, πώληση λιανική 2155065 Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλ- λιέργεια στη γη) και πώληση μανιταριών 2155301 Εξαγωγέας εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων 3,555302 'Εμπορος αλεύρων και δημητριακών γενικά, χονδρικώς 4,555303 'Εμπορος αλεύρων και δημητριακών γενικά, λιανικώς 855304 'Εμπορος ελαίου και ελαιών, χονδρικώς 655304α 'Εμπορος ελαίου, λιανικώς 955305 'Εμπορος λιπών και σάπωνος, χονδρικώς 655306 'Εμπορος ξηρών καρπών, χονδρικώς 655307 'Εμπορος ξηρών καρπών, διατηρημένων

γλυκών και συναφών ειδών, λιανικώς 1555308 'Εμπορος μπαχαρικών 855309 'Εμπορος πτηνοτροφών, κτηνοτροφών και συναφών ειδών, χονδρικώς 855310 'Εμπορος ζώντων ζώων, νωπών και κατε- ψυγμένων κρεάτων, χονδρικώς 5,555312 'Εμπορος αυγών και πτηνών, χονδρικώς 555313 'Εμπορος αυγών και πτηνών, λιανικώς 855314 'Εμπορος ειδών διατροφής γενικά, χονδρικώς 355315 'Εμπορος ειδών διατροφής γενικά, πώληση λιανική 555316 'Εμπορος γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά (τυρού, βουτύρου και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων), χονδρικώς 555317 'Εμπορος γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά (τυρού, βουτύρου και λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων), λιανικώς 755318 'Εμπορος νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων, χονδρικώς 755320 'Εμπορος νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων, λιανικώς 1255321 Σταφιδέμπορος 5

39

Page 40: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

55322 'Εμπορος ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά 1355323 'Εμπορος τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, λιανικώς 1355323α 'Εμπορος τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, χονδρικώς 5,555324 'Εμπορος πεφρυγμένου και αλεσμένου καφέ και συναφών ειδών 855326 'Εμπορος τυροπιτών και συναφών ειδών, πώληση λιανική 2255327 Κρεοπώλης 755328 Ακροκαθαριστής και ακροπωλητής 1455329 Οπωρολαχανοπώλης, χονδρικώς 555330 Οπωρολαχανοπώλης, λιανικώς 855331 Πρατήριο άρτου και ειδών αρτοποιϊας 655332 Πρατήριο ζύθου αναψυκτικών και εμφιαλωμένων υδάτων 3,555333 'Εμπορος οίνων, ποτών γενικά, χονδρικώς 4,555333α Εισαγωγέας ποτών 1555334 Οινοπαντοπώλης 855335 Εξαγωγέας μη νωπών, εγχώριων αγροτικών προϊόντων 555336 'Εμπορος οσπρίων, αλεύρων και συναφών ειδών 655337 'Εμπορος καρυκευμάτων-μπαχαρικών και λοιπών συναφών ειδών 1155338 Εξαγωγέας τυποποιημένων ειδών διατροφής

γενικά (εκτός αγροτικών προϊόντων) 555339 'Εμπορος ζαχάρεως, χονδρικώς 3,555340 'Εμπορος οίνων, ποτών γενικά και εμφια- λωμένων υδάτων, λιανικώς 955341 'Εμπορος ειδών υγιεινής διατροφής 655342 Εισαγωγέας παιδικών τροφών 1455343 'Εμπορος παιδικών τροφών, λιανικώς 1955402 Πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας (επί ακαθαρίστων εσόδων) 155403 Πρατήριο λιανικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας 5,5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. Μέσος όρος συντελεστών 8

KΑΤΗΓΟΡΙΑ 6Yφαντουργεία, Βυρσοδεψία, Είδη αμφιέσεως και στολισμού γενικά.

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός66015 Εξαγωγέας κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών 1066029α Εισαγωγέας γαντιών προστασίας εργατών 2366039 Εξαγωγέας πλεκτών ειδών γενικά από κάθε ύλη 1066040 'Εμπορος κιλιμίων, βελεντζών και συναφών ειδών 1266042 'Εμπορος στηθοδέσμων, κορσέδων λαστέξ, μαγιώ

40

Page 41: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

νυχτικών, ρομπών και λοιπών συναφών ειδών 2066043 'Εμπορος παιδικών ενδυμάτων, πώληση λιανική 2066047 'Εμπορος ταπετσαριών τοίχων 1866048 Εισαγωγέας κεντημάτων, πώληση χονδρική 1666049 Εισαγωγέας κεντημάτων, πώληση λιανική 2066050 'Εμπορος κεντημάτων, πώληση λιανική 1966051 'Εμπορος εγχωρίων κεντημάτων, πώληση χονδρική 1266053 'Εμπορος γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη, πώληση χονδρική 1666201 'Εμπορος υποκαμίσων, πυτζαμών, μπλουζών, εσωρούχων και συναφών ανδρικών ειδών, πώληση χονδρική 966202 'Εμπορος υποκαμίσων, πυτζαμών, μπλουζών,

εσωρούχων και συναφών ανδρικών ειδών, λιανικώς 1666203 'Εμπορος ετοίμων ανδρικών ενδυμάτων,

πώληση χονδρική 1166204 'Εμπορος ετοίμων ανδρικών ενδυμάτων, λιανικώς 2066205 'Εμπορος εγχωρίων υφαντών 1366206 'Εμπορος γυναικείων καπέλων 2366207 'Εμπορος στρωμάτων και παπλωμάτων 1466209 'Εμπορος χαρτοφυλάκων, τσαντών, ζωνών και συναφών ειδών ταξιδίου από δέρμα ή από άλλη ύλη 1966210 'Εμπορος τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, πώληση χονδρική (εκτός των αναφερομένων στον ΚΑ 1405 και 1408) 2066211 Εξαγωγέας τουριστικών και λοιπών ειδών 1066213 'Εμπορος κορδονιών από κάθε ύλη, ταινιών, φυτιλίων και συναφών ειδών 1866214 'Εμπορος ομπρελών 1566215 'Εμπορος ειδών γάμου και βαπτιστικών, χονδρικώς 1266216 'Εμπορος ειδών γάμου και βαπτιστικών, λιανικώς 2166217 Εξαγωγέας μπλουζών γυναικείων, υποκαμίσων ανδρικών, πυτζαμών και συναφών ειδών 766219 Εξαγωγέας εγχωρίων υφαντών 1166220 'Εμπορος περουκών, ποστίς 2566222 'Εμπορος τεντών, σκηνών και συναφών ειδών 2066223 Εισαγωγέας έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων, πώληση χονδρική 1766224 Εισαγωγέας έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων και γυναικείων ενδυμάτων, πώληση λιανική 2566231 'Εμπορος δερματίνων ενδυμάτων, λιανικώς 2866301 'Εμπορος εκκοκκισμένου βάμβακος 566302 'Εμπορος μη εκκοκκισμένου (συσπόρου) βάμβακος 766303 'Εμπορος υποπροϊόντων βάμβακος 8

41

Page 42: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

66304 'Εμπορος ακατέργαστων ερίων 966305 Εισαγωγέας ανδρικών υφασμάτων 2066306 'Εμπορος ανδρικών υφασμάτων, χονδρικώς 1166307 'Εμπορος ανδρικών υφασμάτων, λιανικώς 1866308 'Εμπορος υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων λαϊκής καταναλώσεως, χονδρικώς 966309 'Εμπορος υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων λαϊκής καταναλώσεως, λιανικώς 1466310 Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων,

πώληση χονδρική 2066310α Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, πώληση λιανική 2566311 'Εμπορος γυναικείων υφασμάτων, ετοίμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών, χονδρικώς 1366312 'Εμπορος γυναικείων υφασμάτων, έτοιμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών, λιανικώς 1766313 Εισαγωγέας γυναικείων υφασμάτων

πολυτελείας 2566314 'Εμπορος γυναικείων υφασμάτων πολυτελείας και ειδών νεωτερισμού 2066315 'Εμπορος γυναικείων εσωρούχων γενικά 2066316 'Εμπορος υφασμάτων επιπλώσεων ή ειδών ταπετσαρίας 1866317 'Εμπορος παλαιών ενδυμάτων και υποδημάτων 1866318 'Εμπορος ανδρικών ειδών γενικά 1866319 'Εμπορος ταπήτων 1766320 'Εμπορος έτοιμων ή ημιέτοιμων γουναρικών γενικά, χονδρικώς 2066321 'Εμπορος γουναρικών γενικά λιανικώς 3166322 'Εμπορος χονδράδων (αποκόμματα γουναρικών) 1266323 'Εμπορος υλικών ραπτών γενικά 1366324 'Εμπορος ψιλικών, χονδρικώς 1066325 'Εμπορος ψιλικών, λιανικώς 1866326 'Εμπορος κομβίων, φιγουρινιών, πλισέδων

και γυναικείων ζωνών 2566327 'Εμπορος ακατέργαστων δερμάτων 866328 Εξαγωγέας ακατέργαστων δερμάτων 666329 'Εμπορος κατεργασμένων δερμάτων και ειδών υποδηματοποιϊας, χονδρικώς 966330 'Εμπορος κατεργασμένων δερμάτων και

ειδών υποδηματοποιϊας, λιανικώς 1366331 Υποδηματοπώλης, χονδρικώς 866332 Υποδηματοπώλης, λιανικώς 1566333 'Εμπορος ιμάντων και σωλήνων (μη μεταλλικών) 1566334 'Εμπορος κενών σάκων, χονδρικώς 966335 'Εμπορος σχοινιών, σάκων και σπάγκων

42

Page 43: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

από κάθε ύλη 1266336 'Εμπορος ρακών ή απορριμμάτων 2266337 Περιοδεύων έμπορος (έμπορος υφασμάτων, οικιακών σκευών κ.λ.π.) 2066338 'Εμπορος προτύπων γυναικείων αμφιέσεων (πατρόν) 3566339 'Εμπορος ψευδοκοσμημάτων, πώληση λιανική 2766340 Εισαγωγέας ψευδοκοσμημάτων 2566341 'Εμπορος νημάτων, λιανικώς 1066341α 'Εμπορος νημάτων, χονδρικώς 766342 Εξαγωγέας γυναικείων υφασμάτων, έτοιμων ενδυμάτων, φορεμάτων και λευκών ειδών 966343 'Εμπορος αθλητικών ειδών 1566344 'Εμπορος εργόχειρων 2066345 'Εμπορος οργάνων γυμναστικής, πώληση λιανική 21

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6. Μέσος όρος συντελεστών 16

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Μεταφορές δια ξηράς, θάλασσας, αέρα.

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός77007 'Εμπορος ξύλινων ή πλαστικών λέμβων 22

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9Δημόσια κέντρα και θεάματα γενικά. Λοιπά επαγγέλματα.

Κωδικός Επάγγελμα Σ.Κ.Κ.αριθμός99001 Καφενείο χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια 4099010 Εστιατόριο μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου 22*99011 Εστιατόριο (Κατηγοριών Α' και κατωτέρων) 1499012 Εστιατόριο (Α' διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων) 20*99013 Οινοεστιατόριο ή οινομαγειρείο (τελούν υπό διατίμηση) 1499014 Οινοεστιατόριο ή οινομαγειρείο (μη τελούν υπό διατίμηση) 20*99015 Καφετέρια (Κατηγοριών Α' κατωτέρων) 2699015α Καφετέρια (Α' διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων) 3299016 Μπαρ 3299017 Αλλαντοζυθοπώλης 1899019 Πιτσαρίες 2699209 Προμηθευτής διαφόρων ειδών γενικά προς

43

Page 44: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κ.λ.π. κοινωφελή ή όχι Ιδρύματα και καταστήματα (μη διατηρών ίδια αποθέματα των ειδών αυτών) 999210 Προμηθευτής πλοίων (τρόφιμα, ποτά, είδη καθαρισμού κ.λ.π.) 1399212 'Εμπορος μουσικών δίσκων και κασετών 1599212α Εισαγωγέας και έμπορος μουσικών δίσκων και κασετών 2899214 'Εμπορος ιερογραφιών, εικόνων και λοιπών εκκλησιαστικών ειδών 2399215 'Εμπορος ειδών καπνιστού και λοιπών πολυτελών μικροαντικειμένων 3599217 'Εμπορος σπόγγων 1199221 Ανθοπώλης λιανικώς 3099231 Εισαγωγέας ανθέων λιανικώς 32

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9. Μέσος όρος συντελεστών 23

* Μετά την απελευθέρωση των τιμών με τις διατάξεις της ΑΔ 16/1992 (11.5.1992) οι συντελεστές των επαγγελμάτων αυτών δεν εφαρμόζονται.

44

Page 45: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

ΙΙΙ.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ

(ΣΧΕΤ.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:Ε.14245/ΠΟΛ.313/31.10.1986, 1026761/192/0012/ΠΟΛ.1063/ 24.2.1989 και 1092052/1645/Α0012/ΠΟΛ.1267/18.12.1990).

1. Προϊόντα φυτικής παραγωγής Συντελεστήςα) Σποροπαραγωγοί 5-8%

(άρθρο 9 ν.δ.4535/66)β) Ανθοπαραγωγοί (εφόσον διαθέτουν τα άνθη μέσω ανθαγωρών) 8%

2. Προϊόντα ζωϊκής παραγωγής Συντελεστήςα) Βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις 5%β) Χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις 5%γ) Πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 6%

3. Για τις λοιπές παραγωγές ισχύουν οι συντελεστές από 10-20%.

45

Page 46: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

IV. KAΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

(ΣΧΕΤ.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Ε.16382/ΠΟΛ. 371/29.12.1987 και οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του Ν.2238/1994).

Επάγγελμα ΣυντελεστήςΙατροί γενικά :- Προσωπική εργασία 55%- Με βοηθητικό προσωπικό 50%Οδοντίατροι :- Προσωπική εργασία 50%- Με βοηθητικό προσωπικό 45%

Επάγγελμα ΣυντελεστήςΚτηνίατροι 50%Δικηγόροι 50%Συμβολαιογράφοι 50%'Αμισθοι υποθηκοφύλακες 50%Δικαστικοί Επιμελητές 50%Χημικοί 50%Καθηγητές 55%Ηθοποιοί 40%Καλλιτέχνες ζωγράφοι ή γλύπτες ή χαράκτες ήΣκιτσογράφοι 45%Μουσουργοί,συνθέτες,ενορχηστρωτές,στιχουργοίκαι συγγραφείς 45%Χορογράφοι 45%Οικονομολόγοι, ερευνητές,φορολογικοί σύμβουλοι 50%Ιδιοκτήτες ή διευθυντές φορολογικού ή λογιστικούγραφείου - Προσωπική εργασία 55%- Οργανωμένα γραφεία 50%Δασολόγοι 15%Ξεναγοί 55%Μηχανικοί όλων των κλάδων ανάλογα με την κατηγορίατου έργου (Σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, επίβλεψη εκτέλεσης αυτών, διεύθυνση εκτέλεσης και ενέργεια πραγματο-γνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα).- Κτιριακά 38%α)Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργωνβ)Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωση εσω- τερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατά-σταση - διατήρηση παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου).γ)Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

46

Page 47: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Επάγγελμα Συντελεστής - Χωροταξικά πολεοδομικά, συγκοινωνιακά, υδραυλικά έργα και διεύθυνση εκτέλεσης έργου 22%α) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτεςβ) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτεςγ) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές)δ) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, και αποχετεύσεων)ε) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευναςστ)Μελέτες λιμενικών έργωνζ) Μελέτες γεωργικές (γεωργοοικονομικές - γεωργο- τεχνικές εγγείων βελτιώσεων,γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλ- λεύσεων)η) Μελέτες αλιευτικές

- Ηλεκτρομηχανολογικά 26%α) Μελέτες μηχανολογικές-ηλεκτρολογικές-ηλεκτρο- νικέςβ) Μελέτες οικονομικέςγ) Μελέτες κοινωνικέςδ) Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων,πλωτών, εναέριων)ε) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές,υδροηλε- κτρικές,πυρηνικές)στ)Μελέτες βιομηχανιών(προγραμματισμός-σχεδιασμός- λειτουργία)ζ) Χημικές μελέτες και έρευνεςη) Χημικοτεχνικές μελέτεςθ) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνεςι) Μελέτες και έρευνες γεωλογικές,υδρογεωλογικές και γεωφυσικέςια)Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνεςιβ)Εδαφολογικές μελέτες και έρευνεςιγ)Μελέτες δασικές (διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική διευθέτηση ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)ιδ)Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).

- Τοπογραφικά 17%Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές,φωτογραμετρικές,χαρτογραφικές,κτηματογραφικές και τοπογραφικές).

47

Page 48: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

V. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Στο ευρετήριο παραθέτονται οι κωδικοί αριθμοί των μοναδικών συντελεστών που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα. Για την εξεύρεση των συντελεστών που εφαρμόζονται στις αγορές επαναλαμβάνεται ο πρώτος αριθμός του αντίστοιχου κωδικού αριθμού π.χ. ο κωδικός αριθμός 1020 του πίνακα που αφορά ακαθάριστα έσοδα στον πίνακα αγορών είναι 11020).

Α Κωδ.

Αριθ.Αγγείων πήλινων γενικά κατασκευαστής ή έμπορος ................................... 1020Αγροτικών εγχώριων νωπών προϊόντων εξαγωγέας .....................................5301Αγροτικών προϊόντων μη νωπών εξαγωγέας .............................................. 5335Αδαμαντοδέντης απλός (μη πωλών κοσμήματα), επεξεργασία και λείανση αδαμάντων, χαράκτης πολύτιμων μετάλλων................................... 8414Αδαμάντων επεξεργασία................................................................................ 8414Αεριούχων ποτών και συναφών ειδών κατασκευαστής ................................5104Αερίων ανθρακικού και βιομηχανικών εργοστάσιο παραγωγής ................. 4009Αεροπορικών μεταφορών επιχείρηση ......................................................... 7401Αθλήσεως γυμναστήριο ............................................................................... 8029αΑθλητικών ειδών κατασκευαστής ................................................................ 6417Αθλητικών ειδών έμπορος .............................................................................6343Αιθερίων ελαίων έμπορος ............................................................................. 4217Αισθητικής προσώπου και σώματος εργαστήριο (Ινστιτούτο καλλονής) .....8029Ακουστικών, οπτικών ειδών έμπορος λιανικώς ........................................... 2344Ακουστικών, οπτικών ειδών εισαγωγέας ή έμπορος πώληση χονδρική .......2344αΑκροκαθαριστής ............................................................................................5328Ακροπωλητής ............................................................................................... 5328Αλάβαστρου και όνυχα κατασκευές ειδών πώληση χονδρική ..................... 1025Αλάβαστρου και όνυχα κατασκευές ειδών πώληση λιανική .........................1025α'Αλατος εργοστάσιο επεξεργασίας και καθαρισμού (αλατοτριβείο) .............5008Αλευροβιομηχανίας εργοστάσιο ....................................................................5001Αλευρόμυλος (επί αλεστικού δικαιώματος) ................................................. 5502Αλεύρων και δημητριακών γενικά, λιανικώς, έμπορος ............................... 5303Αλεύρων και δημητριακών γενικά, χονδρικώς, έμπορος ............................ 5302Αλεύρων οσπρίων και συναφών ειδών μετά προηγούμενη συσκευασία, έμπορος ................................................................................... 5336Αλιείας ειδών έμπορος ................................................................................. 2320Αλιείας υποβρυχίου ειδών έμπορος, λιανικώς ..............................................2350Αλιείας υποβρυχίου ειδών έμπορος, χονδρικώς ........................................... 2323Αλιπάστων γενικά εργοστάσιο ..................................................................... 5004Αλλαντοζυθοπώλης ...................................................................................... 9017Αλλαντοποιϊας εργοστάσιο ...........................................................................5003Αλλοδαπών οίκων αντιπρόσωπος (επί προμηθειών) ................................... 8015Αλλουμινίου κατασκευών γενικά εργαστήριο ..............................................2025α

48

Page 49: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Αλλουμινόχαρτου επεξεργασία και εμπορία ................................................ 4230Αμαξιών ιππηλάτων κατασκευαστής ............................................................3012Αμαξιών παιδικών κατασκευαστής ή έμπορος .............................................2033Αμαξωμάτων αυτοκινήτων γενικά εργοστάσιο ........................................... 3005Αμμωνίας εργοστάσιο ................................................................................. 4002Αμπελόφυλλων παστερίωσης και τυποποίησης βιοτεχνία .......................... 5042Αμυλοκόλλας εργοστάσιο ........................................................................... 5005Αμυλοσακχάρου (γλυκόζης) εργοστάσιο .................................................... 5005Αμφιέσεων γυναικείων γενικά (φασόν) εργαστήριο ................................... 6409Αμφιέσεων κατάστημα ενοικιάσεως ........................................................... 9228Αμφίων και συναφών ειδών κατασκευής .................................................... 6021Αναγομώσεως, πυροσβεστήρων εργοστάσιο ............................................... 4020Αναγομώσεως ελαστικών εργοστάσιο ......................................................... 4021αΑνατήκτες μετάλλων ................................................................................... 2039Αναψυκτικών ζύθου και εμφιαλωμένων υδάτων πρατήριο .........................

5332Ανδρεικέλων προθηκών κατασκευαστής ..................................................... 4030Ανδρικών ειδών γενικά έμπορος .................................................................. 6318Ανδρικών ενδυμάτων έτοιμων εισαγωγέας πώληση χονδρική .................... 6223Ανδρικών ενδυμάτων έτοιμων έμπορος πώληση χονδρική ......................... 6203αΑνδρικών ενδυμάτων έτοιμων εισαγωγέας πώληση λιανική ....................... 6224Ανδρικών ενδυμάτων έτοιμων κατασκευαστής ή έμπορος λιανικώς ........... 6204Ανδρικών ενδυμάτων έτοιμων κατασκευαστής πώληση χονδρική .............. 6203Ανεγέρσεως και πωλήσεως οικοδομών επιχείρηση ......................................9219Ανελκύσεως ναυαγίων επιχείρηση ............................................................... 9218Ανελκυστήρων εγκαταστάσεις (Τεχνικό Γραφείο) ...................................... 8409Ανελκυστήρων, τεχνικό γραφείο συντηρήσεως ........................................... 8412Ανθέων εισαγωγέας λιανικώς ....................................................................... 9231Ανθέων εισαγωγέας χονδρικώς .................................................................... 9232Ανθέων τεχνητών κατασκευαστής ............................................................... 6034Ανθοπώλης λιανικώς ................................................................................... 9221Ανθοπώλης χονδρικώς ................................................................................. 9221αΑνθρακικού αερίου εργοστάσιο παραγωγής ............................................... 4009Ανοικοδομήσεως και οδοποιΐας μηχανημάτων έμπορος ............................. 2305Ανταλλακτικών αυτοκινήτων επιμεταλλωμένων κατασκευαστής .............. 2013Ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων καινούριων έμποροςή εισαγωγέας ............................................................................................... 2303Ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων παλαιών έμπορος ή εισαγωγέας ............................................................................................... 2303αΑνταλλακτικών και εξαρτημάτων μοτοποδηλάτων ή ποδηλάτων έμπορος ...................................................................................................... 2312Ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ραδιοφώνων ή τηλεοράσεων έμπορος ...................................................................................................... 2353Αντικειμένων τέχνης παλαιών γενικά, έμπορος ......................................... 9213Αντιπρόσωπος οίκων εσωτερικού (επί προμηθεία) .................................... 8015αΑντιπρόσωπος αλλοδαπών οίκων (επί προμηθειών) .................................. 8015Αντιπρόσωπος περιοδεύων (πλασιέ) .......................................................... 8017Αντισηπτικών ειδών εργοστάσιο ............................................................... 4002Αξεσουάρ αυτοκινήτων εισαγωγέας ή έμπορος ......................................... 2303αΑποκομμάτων γουναρικών έμπορος .......................................................... 6322

49

Page 50: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Απολυμάνσεις χώρων ................................................................................ 8065Απορριμμάτων και ρακών έμπορος ........................................................... 6336Απορρυπαντικών ειδών έμπορος .............................................................. 4029Απορρυπαντικών γενικά εργοστάσιο ........................................................ 4016Αποσμητικών χώρου έμπορος .................................................................. 4033Αποφλοιώσεως ορύζης εργοστάσιο ......................................................... 5006Αργυραμοιβός (έσοδα από προμήθειες) ................................................... 8004Αργύρου εισαγωγείς ................................................................................. 1103Αργύρου γενικά εργαστήριο πώληση χονδρική ......................................... 1102Αργύρου εργαστήριο κοσμημάτων πώληση χονδρική ............................... 1102αΑργύρου γενικά εργαστήριο πώληση λιανική ............................................ 1102βΑργυρών, χρυσών κοσμημάτων και συναφών ειδών έμποροςπώληση λιανική .......................................................................................... 1301Αργυρών και χρυσών κοσμημάτων έμπορος πώληση χονδρική ...................1107Αργυρών και χρυσών κοσμημάτων εξαγωγέας (χωρίς δικό του εργαστήριο) ........................................................................ 1108Αργυρών και χρυσών κοσμημάτων εξαγωγέας (με δικό του εργαστήριο)....1109Αργυρών σκευών έμπορος πώληση χονδρική ............................................. 1304Αργυρών σκευών έμπορος πώληση λιανική ............................................... 1305Αργυρών σκευών εξαγωγέας (χωρίς δικό του εργαστήριο) ....................... 1306Αργυρών σκευών εξαγωγέας (με δικό του εργαστήριο) ............................. 1307Αργών λίθων λατομείο απλής εξορύξεως .................................................. 1003Αριθμομηχανών, γραφομηχανών κλπ. επισκευαστής ................................ 8206Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο ................................................................... 5015Αρτοποιΐας ειδών (ζύμης, τυρομαγιάς και συναφών ειδών) κατασκευαστής .......................................................................................... 4019Αρτοποιός χωρίς μηχανικά μέσα ............................................................... 5013Αρτοποιός με μηχανικό ζυμωτήριο ............................................................ 5012'Αρτου και ειδών αρτοποιΐας πρατήριο ...................................................... 5331Αρχαιοτήτων έμπορος ............................................................................... 9213Αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά κατασκευαστής ........................ 4026Αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, λιανικώς, έμπορος .................. 4209Αρωμάτων και καλλυντικών ειδών γενικά, χονδρικώς, έμπορος ............... 4208Ασβεστοποιός ............................................................................................ 1013Ασβέστου τρυγικού εργοστάσιο ................................................................. 4002Ασετυλίνης εργοστάσιο παραγωγής .......................................................... 4009Ασφαλειών κάθε κλάδου επιχείρηση .......................................................... 8011Ασφαλειών γενικά πράκτορας ................................................................... 8012Ασφαλειών γενικά παραγωγός ή μεσίτης (με επαγγελματική εγκατάσταση) ............................................................. 8013Ασφαλειών γενικά παραγωγός ή μεσίτης (χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση) ........................................................ 8014Ασφαλτικών προϊόντων γενικά, εργοστάσιο ............................................. 4007Ασφαλτοπάνων και συναφών ειδών κατασκευαστής ................................. 1019Αυγών και πτηνών έμπορος, λιανικώς ........................................................ 5313Αυγών και πτηνών έμπορος, χονδρικώς ..................................................... 5312Αυτοκίνητα-επισκευές κυλίνδρων κινητήρων (ρεκτιφιέ) ............................ 8212Αυτοκίνητα-επισκευή ελαστικών (βουλκανιζατέρ) ..................................... 8203Αυτοκινήτου φορτηγού διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής (οδηγός ιδιοκτήτης) .................................................................................... 7106

50

Page 51: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Αυτοκινήτου φορτηγού διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης) ............................................................................... 7107Αυτοκινήτου φορτηγού ψυγείου διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής (οδηγός ιδιοκτήτης) ........................................................... 7108Αυτοκινήτου φορτηγού ψυγείου διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης) ...................................................... 7109Αυτοκινήτων βυτιοφόρων εκμεταλλευτής (οδηγός ιδιοκτήτης) ................. 7205Αυτοκινήτων βυτιοφόρων εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης) ............ 7206Αυτοκινήτων αμαξωμάτων εργοστάσιο ...................................................... 3005Αυτοκινήτων αξεσουάρ εισαγωγέας ή έμπορος ......................................... 2303αΑυτοκινήτων επιβατηγών εκμεταλλευτής (ταξί ή αγοραίων) ..................... 7104Αυτοκινήτων επιβατηγών μεταχειρισμένων εισαγωγέας ή έμπορος ......... 2302αΑυτοκινήτων επιβατηγών (πούλμαν) εκμεταλλευτής ................................ 7105Αυτοκινήτων επιβατηγών, επιχείρηση ενοικιάσεως .................................. 7301Αυτοκινήτων εργαστήριο επισκευής, με υλικά και ανταλλακτικά ............. 2031Αυτοκινήτων καινούργιων εισαγωγέας μη αντιπρόσωπος ........................ 2301αΑυτοκινήτων καινούργιων εισαγωγέας, αποκλειστικός αντιπρόσωπος .... 2301Αυτοκινήτων καινούργιος έμπορος ........................................................... 2301βΑυτοκινήτων πλυντήριο ............................................................................ 8201Αυτοκινήτων σταθμός (γκαράζ) και πλυντήριο (παροχή υπηρεσιών) ....... 8201Αυτοκινήτων συνεργείο επισκευής (παροχή υπηρεσιών) ......................... 8202Αυτοκινήτων ταπετσαρίες-κατασκευαστής (παροχή υπηρεσιών) ........... 8204Αυτοκινήτων φορτηγών εκμεταλλευτής (οδηγός ιδιοκτήτης) ................. 7103αΑυτοκινήτων φορτηγών εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης) ............ 7103Αυτοκινήτων φορτηγών μεταχειρισμένων εισαγωγέας ή έμπορος ......... 2302Αυτόματων μηχανικών συσκευών, παιγνίων, σφαιριστήριων κλπ. έμπορος ........................................................................................... 2334Αυτόματων μηχανικών παιγνίων εκμετάλλευση ...................................... 9003Αυτόματων πωλητών ροφημάτων εκμεταλλευτής .................................. 2055

Β

Βακελίτη και συναφών ειδών, εργοστάσιο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ... 4003Βαμβακονηματουργίας εργοστάσιο ............................................................. 6002Βάμβακος εκκοκισμένου, έμπορος ...............................................................6301Βάμβακος εκκοκιστήριο (για λογ/σμό τρίτων) ............................................ 6416Βάμβακος εκκοκιστήριο που πωλεί για λογαριασμό του ............................ 6416αΒάμβακος μη εκκοκισμένου (συσπόρου) έμπορος ...................................... 6302Βάμβακος υποπροϊόντων έμπορος ............................................................. 6303Βαπτιστικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος, λιανικώς ......................... 6216Βαπτιστικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος, χονδρικώς ....................... 6215Βαρελιών από ξυλεία γενικά κατασκευαστής ............................................. 3010Βαρελιών σιδηρών μεταχειρισμένων έμπορος λιανικώς ............................ 2047αΒαρελιών σιδηρών μεταχειρισμένων έμπορος χονδρικώς ......................... 2047Βαφέας ενδυμάτων .................................................................................... 6404Βαφείο, τυποβαφείο και φινιριστήριο υφασμάτων .................................... 6403Βαφείο υποδημάτων, δερμάτινων ειδών κλπ. ............................................ 6405Βαφών υποδημάτων κατασκευαστής ή έμπορος ....................................... 4028Βελετζών και συναφών ειδών έμπορος ..................................................... 6040

51

Page 52: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Βελετζών και συναφών ειδών εξαγωγέας ................................................. 6015Βελετζών και συναφών ειδών κατασκευαστής ......................................... 6014Βενζινακάτων εκμεταλλευτής .................................................................. 7004Βενζίνης και πετρελαίου έμπορος (πρατήριο) .......................................... 4214Βιβλιοδετείο .............................................................................................. 3408Βιβλιοπωλείο, λιανικώς ............................................................................. 3405Βιβλιοπωλείο, χονδρικώς .......................................................................... 3404Βιβλίων γενικά επιχείρηση εκδόσεως πώληση χονδρική .......................... 3211Βιβλίων γενικά επιχείρηση εκδόσεως πώληση λιανική ............................. 3211αΒιβλίων εμπορικών, εργοστάσιο κατασκευής ........................................... 3202Βιντεοκασετών ενοικιαστής ..................................................................... 8043Βιντεοκασετών και κασσετών μαγνητοφώνου αγράφων εισαγωγέας, πώληση χονδρική ................................................................ 4223Βιντεοκασετών και κασσετών μαγνητοφώνου αγράφων εισαγωγέας, πώληση λιανική .................................................................. 4225Βιντεοκασετών και κασσετών μαγνητοφώνου αγράφων έμπορος, πώληση λιανική ...................................................................... 4224Βίντεο, ραδιοφώνων και συναφών ειδών έμπορος ............................... 2330Βόθρων εκκενώσεως γραφείο ................................................................ 7203Βουλκανιζατέρ ελαστικών αυτοκινήτων .............................................. 8203Βουτύρου και γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά έμπορος, λιανικώς ... 5317Βουτύρου και γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά έμπορος, χονδρικώς. 5316Βυθοκόρων εκμεταλλευτής ...................................................................... 7005Βυνοποιΐας εργοστάσιο .......................................................................... 5101Βυρσοδεψίας εργοστάσιο ....................................................................... 6019Βυτιοφόρων αυτοκινήτων εκμεταλλευτής (οδηγός ιδιοκτήτης) ............. 7205Βυτιοφόρων αυτοκινήτων εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης) ........ 7206

Γ

Γαιανθράκων έμπορος, χονδρικώς ...................................................... 1208Γαλακτοζαχαροπλαστείο ..................................................................... 5023Γαλακτομικών προϊόντων γενικά έμπορος, λιανικώς ......................... 5317Γαλακτομικών προϊόντων γενικά έμπορος, χονδρικώς ...................... 5316Γαλακτοπώλης, πώληση λιανική ......................................................... 5025Γαλακτοπώλης, πώληση χονδρική....................................................... 5024Γάλακτος και γαλακτομικών προϊόντων βιομηχανία ............................ 5017Γαλών εκτροφέας ή έμπορος ............................................................... 9226Γάμου ειδών και βαπτιστικών κατασκευαστής ή έμπορος, λιανικώς .. 6216Γάμου ειδών και βαπτιστικών κατασκευαστής ή έμπορος, χονδρικώς 6215Γάμου ειδών και λοιπών αμφιέσεων ενοικιάσεις .................................. 9228Γαντιών προστασίας εργατών εισαγωγέας ........................................... 6029αΓερανοφόρων αυτοκινήτων εκμεταλλευτής ........................................... 7204Γερανών πλωτών εκμεταλλευτής ........................................................... 7005Γεωμήλων εργαστήριο τεμαχισμού και αποφλοιώσεως ......................... 5033Γεωμήλων πεφρυγμένων (τσίπς) και συναφών ειδών παρασκευαστής ...................................................................................... 5035Γεωργικών εργαλείων γενικά έμπορος ................................................... 2307Γεωργικών μηχανημάτων εκμετάλλευση ................................................ 8112Γεωργικών μηχανημάτων εργοστάσιο κατασκευής ................................. 2021

52

Page 53: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών έμπορος .................. 2306Γεωργικών σπόρων έμπορος (προς αγρότες) πώληση χονδρική ............ 5060Γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες έμπορος, πώληση λιανική ..... 5061Γεωργικών φαρμάκων έμπορος πώληση χονδρική (προς αγρότες) ........ 4216Γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων έμπορος πώληση λιανική .......... 4216αΓεωργικών φαρμάκων βιομηχανία-παραγωγής ....................................... 4216βΓεωτρυπανιστές (για ανεύρεση ύδατος) ................................................. 8413Γλυκόζης εργοστάσιο .............................................................................. 5005Γλυκών διατηρουμένων και συναφών ειδών, λιανικώς, έμπορος ............ 5307Γλυκών κουταλιού και συναφών ειδών εργοστάσιο ................................ 5021Γόμας και συναφών ειδών εργοστάσιο ................................................... 4005Γουναρικών (αποκομάτων) έμπορος ....................................................... 6322Γουναρικών γενικά έμπορος, λιανικώς ................................................... 6321Γουναρικών εργαστήριο επισκευής ........................................................ 6412Γουναρικών ημιέτοιμων ή έτοιμων έμπορος, χονδρικώς ........................ 6320Γουναρικών συρραφή και επεξεργασία, πώληση χονδρική ..................... 6037Γραβατών κατασκευαστής ..................................................................... 6028Γραμματοσήμων παλαιών πωλητής ....................................................... 9216Γραμμογραφήσεως χάρτου εργοστάσιο ............................................... 3203Γραφείο διεκπεραιώσεως εμπιστευτικών υποθέσεων (ντέτεκτιβς) ..... 8035Γραφείο επικήδειων τελετών ............................................................... 8107Γραφείο μεταφορών εμπορευμάτων, οικοσκευών κλπ. ....................... 7202Γραφείο μνημοσύνων ........................................................................... 8107Γραφείο οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών ............................ 8034Γραφικών τεχνών ειδών (μελάνια, χρώματα κλπ.) έμπορος ................ 3402Γραφομηχανών και υπολογιστικών μηχανών γενικά έμπορος ............ 2324Γραφομηχανών, αριθμομηχανών κλπ. επισκευαστής .............................. 8206Γυάλινων ειδών έμπορος, λιανικώς ......................................................... 1203Γυάλινων ειδών έμπορος, χονδρικώς ...................................................... 1202Γυμναστήριο αθλήσεως ........................................................................... 8029αΓυμναστικής οργάνων έμπορος, πώληση λιανική ................................... 6345Γυμναστικής οργάνων κατασκευαστής ................................................... 2044Γυναικείων αμφιέσεων γενικά εργαστήριο (φασόν) ............................... 6409Γυναικείων αμφιέσεων ράφτης ή ράφτρια, χωρίς εργαστήριο (φασόν) .............................................................................................. 6410Γυναικείων ενδυμάτων εξωτερικών, βιοτεχνία κατασκευής .................. 6041Γυναικείων καπέλλων κατασκευαστής ή έμπορος ................................. 6206Γυναικείων ενδυμάτων εισαγωγέας πώληση χονδρική ....................... 6223Γυναικείων ενδυμάτων εισαγωγέας πώληση λιανική .......................... 6224Γυναικείων εσωρούχων γενικά εργαστήριο ......................................... 6016Γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη εισαγωγέας πώληση χονδρική ........ 6052Γυναικείων καλτσών από κάθε ύλη έμπορος πώληση χονδρική ............. 6053Γυναικείων υφασμάτων εισαγωγέας πώληση χονδρική ......................... 6310Γυναικείων υφασμάτων εισαγωγέας πώληση λιανική ............................ 6310αΓύψινων διακοσμήσεων κατασκευαστής ................................................ 1016Γύψινων ειδών κατασκευαστής .............................................................. 1016Γύψου, στόκου και συναφών ειδών εργοστάσιο παραγωγής .................. 1008

53

Page 54: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Δ

Δακτυλογραφήσεων κατάστημα ....................................................... 3602Δαντελλών και συναφών ειδών από κάθε ύλη εργοστάσιο .............. 6009Δενδριλίων και φυτών έμπορος (εκτός καλλωπιστικών) ..................

9230Δερματίνων ενδυμάτων κατασκευαστής ή έμπορος, χονδρικώς....... 6230Δερματίνων ενδυμάτων κατασκευαστής ή έμπορος, λιανικώς ......... 6231Δερματίνων και πλαστικών ειδών, κατασκευαστής εξαρτημάτων ...... 6045Δερμάτων ακατέργαστων έμπορος ..................................................... 6327Δερμάτων ακατέργαστων εξαγωγέας ................................................. 6328Δερμάτων κατεργασμένων έμπορος, λιανικώς .................................. 6330Δερμάτων κατεργασμένων και ειδών υποδηματοποιΐας έμπορος, χονδρικώς ........................................................................... 6329Δημητριακών και αλεύρων γενικά, λιανικώς, έμπορος ..................... 5303Δημητριακών και αλεύρων γενικά, χονδρικώς, έμπορος .................. 5302Δημοσιογραφικού υλικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου πρακτορείο (επί προμηθειών) ............................................................ 9207Δημοσιεύσεις ισολογισμών κλπ. εταιρείας ...................................... 8060Δημόσιων θεαμάτων επιχείρηση ...................................................... 9104Διακοσμήσεως ειδών από κρύσταλλα εργαστήριο (για λογ.τρίτων). 1402Διακοσμήσεως επιχείρηση καταστημάτων, οικιών κλπ.................... 8307Διακοσμήσεως ειδών από ορείχαλκο εργαστήρια ............................ 2022αΔιακοσμητής καταστημάτων, οικιών κλπ. (ντεκορατέρ) ................. 8306Διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων κλπ.) με διακόσμηση κατασκευαστής πώληση χονδρική ................................................... 1405Διακοσμητικών ειδών (πινακιδίων, πινακίων κλπ.) με διακόσμησηκατασκευαστής πώληση λιανική ....................................................... 1406Διακοσμητικών ειδών(πινακιδίων κλπ.)με διακόσμηση έμπορος πώληση λιανική ................................................................................. 1408Διακοσμητικών ιχθύων έμπορος ή εκτροφέας .................................. 9226Διακοσμητικών φύλλων από μέταλλα κατασκευαστής .................... 2043Διασαφιστής ...................................................................................... 8010Διατηρημένων γλυκών και συναφών ειδών έμπορος, λιανικώς ....... 5307Διατηρημένων οπωροκηπευτικών εργοστάσιο ................................. 5009Διατροφής ειδών έμπορος, λιανικώς ................................................ 5315Διατροφής ειδών έμπορος, χονδρικώς .............................................. 5314Διατροφής ειδών γενικά, τυποποιημένων εκτός αγροτικών προϊόντων, εξαγωγέας ....................................................................... 5338Διατροφής υγιεινής ειδών έμπορος ................................................... 5341Διαφημίσεων γενικά επιχειρήσεις ..................................................... 8304Διαφημιστικών πινάκων και επιγραφών εργαστήριο ........................ 8305Δικτύων, τσαντών ωνίων και λοιπών συναφών ειδών κατασκευαστής 6033Δίσκων διδασκαλίας ξένων γλωσσών έμπορος ................................... 9211Δίσκων μουσικών και κασσετών έμπορος ........................................... 9212Δίσκων μουσικών και κασσετών έμπορος και εισαγωγέας .............. 9212α

54

Page 55: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Ε

Ειδήσεων πρακτορείο ...................................................................... 9207Εικόνων, ιερογραφιών και συναφών ειδών έμπορος ........................ 9214Εκδόσεων μουσικών έμπορος ........................................................... 3407Εκδόσεως βιβλίων γενικά επιχείρηση πώληση χονδρική ................ 3211Εκδόσεως βιβλίων γενικά επιχείρηση πώληση λιανική ................... 3211αΕκδότης βιβλίων-συγγραφέας Δημόσιος υπάλληλος ή Συνταξιούχος Δημόσιος υπάλληλος ................................................. 3211βΕκδότης επαρχιακής εφημερίδας ή περιοδικού ................................ 3213Εκδότης εφημερίδας ή περιοδικού ....................................................

3212Εκκοκιστήριο βάμβακος (για λογ/σμό τρίτων) ................................. 6416Εκκρηκτικών υλών κατασκευαστής και έμπορος ............................. 4027Εκπαιδευτηρίου ιδιωτικού επιχείρηση .............................................. 8018Εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων ................................................... 8023Εκτελωνιστής ................................................................................... 8010Εκτροφέας ή έμπορος ωδικών πτηνών, διακοσμητικών ιχθύων, κυνών, γαλών κλπ. ............................................................................ 9226Εκτροφέας πουλερικών κλπ. για λογαριασμό τρίτων ...................... 9226αΕκτυπώσεις υποτίτλων κινηματογραφικών ταινιών ......................... 3603Εκτυπώσεις φωτογραφιών, εμφανίσεις φίλμς κλπ. ......................... 3207αΕκτυπώσεως και εμφανίσεως φωτογραφιών εργαστήριο πώληση λιανική ................................................................................ 3207βΕκτυπώσεων καλλιτεχνικών τυπογραφείο (επισκεπτήρια, προσκλήσεις γάμων κλπ.) ........................................ 3205Ελαιοτριβείο (επί εκθλιπτικού δικαιώματος) ................................... 5501Ελαίου έμπορος λιανικώς ................................................................. 5304αΕλαίου και ελαιών, χονδρικώς, έμπορος .......................................... 5304Ελαίων αιθερίων έμπορος ................................................................ 4217Ελαιών και ελαίου, χονδρικώς, έμπορος .......................................... 5304Ελαίων λιπαντικών γενικά βιομηχανία ............................................. 4013Ελαίων φυτικών που δεν κατονομάζονται ειδικά εργοστάσιο ......... 4012Ελαστικού και παραγώγων αυτού βιομηχανία .................................. 4021Ελαστικών αναγομώσεως εργοστάσιο ............................................. 4021αΕλαστικών αυτοκινήτων έμπορος .................................................... 4206Ελαστικών αεροθαλάμων ποδηλάτων και μοτοπ/των έμπορος ....... 4206αΕλαστικών ειδών έμπορος ............................................................... 4205Εμπιστευτικών υποθέσεων γραφείο (ντέτεκτιβς) ............................ 8035Εμπορομεσίτης ................................................................................ 8006Εμφανίσεις φίλμς και εκτυπώσεως φωτογραφιών εργαστήριο ...... 3207αΕμφανίσεως και εκτυπώσεως φωτογραφιών εργαστήριο πώληση λιανική ....... ........................................................................ 3207βΕμφιαλωμένων υδάτων έμπορος, λιανικώς ..................................... 5340Εμφιαλωτές οινοπνεύματος ............................................................ 5106αΕνδυμάτων ανδρικών έτοιμων κατασκευαστής ή έμπορος λιανικώς . 6204Ενδυμάτων ανδρικών έτοιμων κατασκευαστής πώληση χονδρική ... 6203Ενδυμάτων ανδρικών έτοιμων έμπορος πώληση χονδρική .............. 6203α

55

Page 56: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Ενδυμάτων ανδρικών έτοιμων εισαγωγέας πώληση χονδρική ......... 6223Ενδυμάτων ανδρικών έτοιμων εισαγωγέας πώληση λιανική ........... 6224Ενδυμάτων γυναικείων έτοιμων εξαγωγέας ..................................... 6342Ενδυμάτων γούνας παραγωγής για λογαριασμό, πώληση λιανική στο εσωτερικό ..................................................................... 6037βEνδυμάτων έτοιμων έμπορος, λιανικώς ........................................... 6312Ενδυμάτων έτοιμων έμπορος, χονδρικώς ........................................ 6311Ενδυμάτων και υποδημάτων παλαιών έμπορος ............................... 6317Ενδυμάτων παιδικών κατασκευαστής ή έμπορος, πώληση λιανική . 6043Ενδυμάτων παιδικών κατασκευαστής, πώληση χονδρική ................ 6025Ενδυμάτων παραγωγή από γούνα και αποκλειστική εξαγωγή .......... 6037αΕνδυμάτων πλεκτών γενικά κατασκευαστής .................................... 6024Ενοικιαστής κασετών βίντεο ............................................................. 8043Ενοικιαστής φόρων δημόσιων, δημοτικών, λιμενικών κλπ. ............. 8101Εξαρτημάτων και καινούργιων αυτοκινήτων εισαγωγέας ................ 2301Επαγγελματικές σχολές (λογιστών, γραμματέων, κομμωτών κλπ.) 8020Επαγγελματικών τεχνικών σπουδών σχολή ...................................... 8019Επαργυρώσεως εργαστήριο .............................................................. 1404Επαργυρωτής κρυστάλλων ............................................................... 1017Επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν) επιχείρηση εκμεταλλεύσεως .. 7105Επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν) επιχείρηση εκμεταλλεύσεως(οδηγός ιδιοκτήτης) ........................................................................... 7105αΕπιβατηγών αυτοκινήτων εκμεταλλευτής (ταξί ή αγοραίων) ........... 7104Επιβατηγών αυτοκινήτων εκμεταλλευτής (οδηγός και ιδιοκτήτης) .. 7104αΕπιβατηγών αυτοκινήτων μεταχειρισμένων εισαγωγέας ή έμπορος . 2302αΕπιβατηγών πλοίων και φορτηγών ιδιοκτησίας τρίτων εκμεταλλευτής 7002Επιγραφών από καουτσούκ ή μέταλλο κατ/τής ή έμπορος ............... 2038Επιγραφών και διαφημιστικών πινάκων γενικά εργαστήριο ............. 8305Επιγραφών φωτεινών εργαστήριο κατασκευής και τοποθετήσεως ... 8305αΕπιμεταλλωμένων μετάλλινων σκευών κατασκευαστής ..................... 2013Επινικελλώσεως και επιχρωμιώσεως εργαστήριο ............................... 8213Επίπλων από ξυλεία κατασκευαστής (πώληση λιανική) ..................... 3101αΕπίπλων από ξυλεία κατασκευαστής (πώληση χονδρική) .................. 3101Επίπλων έμπορος (χωρίς ίδιο εργαστήριο) ......................................... 3109Επίπλων και μικροεπίπλων εισαγωγέας πώληση χονδρική ................ 3098Επίπλων και μικροεπίπλων εισαγωγέας πώληση λιανική ................... 3099Επίπλων από ξυλεία κατασκευαστής που απασχολεί πάνω από τρείς εργάτες, πώληση χονδρική ................................................ 3100Επίπλων μεταλλικών κατασκευαστής ή έμπορος γενικά .................. 2034Επίπλων πλεκτών και άλλων πλεκτών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος .......................................................................................... 3102Επίπλων στιλβωτές (λουστραδόροι) ................................................. 8415Επιπλώσεων υφασμάτων έμπορος .................................................... 6316Επιχείρηση δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς ............................ 8034αΕπιχρυσώσεως εργαστήριο ............................................................... 1404Επιχρωμιώσεως εργαστήριο ............................................................. 8213Εργαλείων μεταλλικών και μεταλλικών αντικειμένων κατασκευαστής 2046Εργαλείων τεχνιτών και σιδηρικών οικοδομών έμπορος ..................... 2315Εργολάβος Δημόσιων και δημοτικών τεχνικών έργων ....................... 8401Εργολάβος εκσκαφών με μηχανικά μέσα ............................................ 8405

56

Page 57: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Εργολάβος εκτελέσεως εργασίας που δεν κατονομάζεται ειδικά (με ίδια υλικά) ..................................................................................... 8407Εργολάβος εκτελέσεως εργασίας που δεν κατονομάζεται ειδικά (χωρίς ίδια υλικά) .............................................................................. 8408Εργολάβος επικήδειων τελετών, μνημόσυνων κλπ. ........................... 8107Εργολάβος ή υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών χωρίς ίδια υλικά .. 8404Εργολάβος ή υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών με ίδια υλικά ....... 8403Εργολάβος ιδιωτικών τεχνικών έργων με ίδια υλικά ........................... 8402Εργολάβος καθαριότητας .................................................................... 8106Εργολάβος κατεδαφίσεως παλαιών οικοδομών .................................. 8406Εργολάβος μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών κλπ. .............. 7201Εργολάβος μονώσεων και στεγανώσεων με ίδια υλικά ...................... 8411Εργολάβος παροχής εργασίας ή υπηρεσίας που δεν κατονομάζεται ειδικά ........................................................................... 8108Εργόχειρων έμπορος ........................................................................... 6344Εριοβιομηχανία (νήματα - υφάσματα) ................................................ 6007Ερίων ακατέργαστων έμπορος ............................................................ 6304Εστιατόριο (Α'διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων) ................. 9012Εστιατόριο (Κατηγοριών Α' και κατώτερων) ..................................... 9011Εστιατόριο μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου ............................................... 9010Εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ-φουντ κλπ.) ................... 9022Εσωρούχων ανδρικών βιοτεχνία ....................................................... 6218Εσωρούχων γυναικείων γενικά εργαστήριο ...................................... 6016Εσωρούχων γυναικείων γενικά έμπορος ........................................... 6315Εσωρούχων και συναφών ανδρικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος, πώληση χονδρική ............................................................ 6201Εσωρούχων και συναφών ανδρικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος λιανικώς ........................................................................... 6202Ετικκετών γενικά και συναφών ειδών εργαστήριο κατασκευής ...... 3210Ετοίμου σκυροδέματος βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ............................. 1026Ετοίμων ενδυμάτων έμπορος, λιανικώς ........................................... 6312Ετοίμων ενδυμάτων έμπορος, χονδρικώς ......................................... 6311Ετοίμων ενδυμάτων φασόν οίκων εξωτερικού εργαστήριο ............. 8113Ευγηρίας οίκων εκμεταλλευτής ........................................................ 9223Εφημεριδοπώλης (επί προμηθειών) .................................................. 9206Εφημερίδας ή περιοδικού εκδότης ....................................................

3212Εφημερίδας ή περιοδικού επαρχιακού εκδότης ................................ 3213Εφημερίδων και περιοδικών πρακτορείο γενικό ................................ 9204Εφημερίδων, περιοδικών και κάθε φύσεως εντύπων πρακτορείο .... 9205

Ζ

Ζαχάρεως κρυσταλλωτές δια μηχανών (συσκευαστές) .................... 5037Ζαχαροπλαστείο με ίδιο εργαστήριο ................................................ 5022Ζαχαροπλαστείο - Αρτοποιείο .......................................................... 5015Ζαχαροπλαστικής ειδών γενικά έμπορος .......................................... 5322Ζαχαροπλαστικής εργοστάσιο, πώληση χονδρική ........................... 5020Ζαχαρωδών προϊόντων γενικά εργοστάσιο ...................................... 5019

57

Page 58: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Ζαχαρωδών προϊόντων τυποποιημένων έμπορος ............................. 5323Ζυγών αυτόματων έμπορος .............................................................. 2325Ζυγών κατασκευαστής ...................................................................... 2006Ζυγών έμπορος ................................................................................. 2006αΖυθοποιΐας ή βυνοποιΐας εργοστάσιο ............................................... 5101Ζύθου αναψυκτικών και εμφιαλωμένων υδάτων πρατήριο ..............

5332Ζυμαρικών εργοστάσιο ..................................................................... 5002Ζύμης αρτοποιΐας, τυρομαγιάς και συναφών ειδών κατασκευής ..... 4019Ζωγραφικής πινάκων έμπορος .......................................................... 3303Ζώντων ζώων έμπορος, χονδρικώς ................................................... 5310Ζωνών γυναικείων έμπορος .............................................................. 6326Ζωνών και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος .................... 6209Ζώων ζώντων, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων έμπορος για λογ/μό τρίτων (επί προμηθειών) .................................................. 5311Ζώων ζώντων, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων έμπορος, χονδρικώς 5310Ζώων θεραπευτήριο .......................................................................... 9224

Η

Ηλεκτρικά εργαστήρια, επισκευές συσκευών τηλεοράσεως, ραδιοφώνων κλπ. .............................................................................. 8210Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επισκευαστής με δικά του υλικά ........ 8038Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επισκευαστής χωρίς υλικά .................. 8039Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υλικών και λοιπών φωτιστικών ειδών χονδρικώς έμπορος ................................................................. 2326Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υλικών και λοιπών φωτιστικών ειδών λιανικώς έμπορος .................................................................... 2327Ηλεκτρικών ειδών κατασκευαστής (εφαρμογής ηλεκτρισμού) ........ 2007Ηλεκτρικών επαγγελματικών συσκευών ή συσκευών υγραερίου έμπορος ............................................................................................ 2356Ηλεκτρικών συσκευών επισκευαί ..................................................... 8208Ηλεκτρικών συσσωρευτών κατασκευαστής ..................................... 2011Ηλεκτρικών συσσωρευτών εισαγωγέας πώληση χονδρική .............. 2200Ηλεκτρικών συσσωρευτών εισαγωγέας πώληση λιανική ................ 2201Ηλεκτρικών συσσωρευτών έμπορος χονδρικώς ............................... 2202Ηλεκτρικών συσσωρευτών έμπορος λιανικώς ................................. 2203Ηλεκτρισμού εφαρμογής ειδών, εισαγωγέας, πώληση χονδρική ..... 2351Ηλεκτρισμού και συσκευών υγραερίου οικιακής χρήσεως (κουζίνες - ψυγεία κλπ.) έμπορος ..................................................... 2331Ηλεκτροκινητήρων και συναφών ειδών κατασκευαστής ................. 2010Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλαστική ύλη, βακελίτη κλπ. εργοστάσιο ................................................................ 4003Ηλεκτρολόγος επισκευαστής Μοτέρ (περιελήξεις) .......................... 8042Ηλεκτρονικών ειδών κατασκευαστής ή συναρμολογητής ............... 2355Ηλεκτρονικών συσκευών ανταλλακτικών έμπορος ......................... 2349Ηλεκτρονικών υπολογιστών έμπορος ............................................... 2349αΗλεκτρονικών υπολογιστών προγραμμάτων έμπορος ..................... 2357Ηλεκτρονικών υπολογιστών αναλώσιμων ειδών έμπορος (δισκέττες,

58

Page 59: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

μελανοταινίες, χαρτί μηχανογράφησης, καθαριστικά κεφαλών κλπ.) 2358Ηλεκτροσυγκολήσεως εργαστήριο ................................................... 8211Ηλεκτροφώνων και συναφών ειδών έμπορος ................................... 2334'Ηλλων εργοστάσιο ........................................................................... 2004

Θ

Θαλαμηγών εκμεταλλευτής .............................................................. 7004Θαλάσσιων λουτρών εκμεταλλευτής ................................................ 8104Θεατρικές και λοιπές επιχειρήσεις δημόσιων θεαμάτων .................. 9104Θείου εργοστάσιο ............................................................................. 4018Θεραπευτηρίου επιχείρηση .............................................................. 9202Θεραπευτήριο ζώων εκμεταλλευτής ................................................. 9224Θερμαστρών στερεών ή υγρών καυσίμων κατασκευαστής .............. 2009Θηλυκωμάτων κουφωμάτων και συναφών ειδών εργοστάσιο ......... 2005Θηλυκωμάτων μετάλλινων κατασκευαστής ..................................... 2018Θηραϊκής γης εργοστάσιο επεξεργασίας .......................................... 1009

Ι

Ιαματικών λουτρών και πηγών εκμετάλλευση ................................. 8102Ιατρικών και χειρουργικών μηχανημάτων και εργαλείων έμπορος . 2311Ιερατικών ενδυμασιών κατασκευαστής ............................................ 6021Ιερογραφιών έμπορος ....................................................................... 9214Ιμάντων και σωλήνων (μη μεταλλικών) έμπορος ............................. 6333Ινστιτούτο καλλονής ........................................................................ 8029Ιππηλάτων αμαξιών κατασκευαστής ................................................ 3012Ιπποδρομιακού στοιχήματος πρακτορείο ......................................... 9208βΙχθύων διακοσμητικών έμπορος ή εκτροφέας ................................... 9226Ιχθύων εν γένει επί προμηθεία έμπορος ............................................ 5319Ιχθύων νωπών και κατεψυγμένων έμπορος, χονδρικώς ................... 5318Ιχθύων νωπών και κατεψυγμένων έμπορος, λιανικώς ...................... 5320

Κ

Καδενοποιΐας από χρυσό εργαστήριο, πώληση λιανική ................... 1106Καδενοποιΐας από χρυσό εργαστήριο, πώληση χονδρική ................ 1105Καθαριότητας εργολάβος ................................................................. 8106Καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων εργολάβος .............................. 8105Καθαριστήριο ταπήτων ..................................................................... 9229Καλαποδιών κατασκευαστής ............................................................ 3014Καλλυντικών ειδών γενικά, κατασκευαστής .................................... 4026Καλλυντικών ειδών γενικά, λιανικώς, έμπορος ................................ 4209Καλλυντικών ειδών, χονδρικώς, έμπορος ........................................ 4208Καλτσών γενικά, από κάθε ύλη κατασκευαστής .............................. 6027Καλτσών από κάθε ύλη γυναικείων εισαγωγέας πώληση χονδρική ... 6052

59

Page 60: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Καλτσών από κάθε ύλη γυναικείων έμπορος πώληση χονδρική ........ 6053Κάμπιγκ ............................................................................................ 8050Καπέλλων γυναικείων κατασκευαστής ή έμπορος ........................... 6206Καπέλλων επισκευαστής .................................................................. 6415Καπνέμπορος .................................................................................... 5401Καπνιστού ειδών και λοιπών πολυτελών μικροαντικειμένων έμπορος 9215Kαπνοβιομηχανία ............................................................................... 5201Καπνοβιομηχανίας προϊόντων πρατήριο, λιανική πώληση ................ 5403Καπνοβιομηχανίας προϊόντων πρατήριο, χονδρική πώληση ............. 5402Καπνομεσίτης .................................................................................... 8037Καρεκλών γενικά κατασκευαστής ή έμπορος ................................... 3103Καρυκευμάτων μετά προηγούμενη άλεση και συσκευασία αυτών,έμπορος ............................................................................................. 5337Κασσετών και δίσκων διδασκαλίας ξένων γλωσσών έμπορος ......... 9211Κασσετών και δίσκων μουσικών έμπορος ....................................... 9212Κασσετών μαγνητοφώνου και βιντεοκασσετών άγραφων εισαγωγέας, πώληση χονδρική ......................................................... 4223Κασσετών μαγνητοφώνου και βιντεοκασσετών άγραφων εισαγωγέας, πώληση λιανική ............................................................ 4224Κασσετών μαγνητοφώνου και βιντεοκασσετών άγραφων έμπορος, πώληση λιανική ................................................................. 4225Κασσιτερωτής ................................................................................... 2032Καταϊφιού κατασκευαστής ή έμπορος .............................................. 5026Κατασκευών από αλουμίνιο γενικά εργαστήριο ............................... 2025αΚατασκευών σιδηρών γενικά εργαστήριο ........................................ 2025Κατεδαφίσεων εργολάβος ................................................................ 8406Κατεψυγμένων και νωπών ιχθύων έμπορος, λιανικώς ..................... 5320Κατεψυγμένων και νωπών ιχθύων έμπορος, χονδρικώς .................. 5318Κατεψυγμένων κρεάτων έμπορος για λογ/σμό τρίτων ..................... 5311Κατεψυγμένων κρεάτων έμπορος, χονδρικώς .................................. 5310Κατόπτρων έμπορος, λιανικώς ......................................................... 1205Κατόπτρων έμπορος, χονδρικώς ...................................................... 1204Κατόπτρων κατασκευαστής ............................................................. 1017Καυσίμων υλών (υγρών και στερεών) έμπορος ............................... 1209Καυσοξύλων ή ξυλείας υλοτόμος ..................................................... 3006Καφεκόπτης ...................................................................................... 5325Καφέ πεφρυγμένου και αλεσμένου και συναφών ειδών, έμπορος ... 5324Καφετέρια (Κατηγορία Α και κατωτέρων) ....................................... 9015Καφετέρια (Α διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων) ................ 9015αΚαφενείο χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια .............................. 9001Καφενείο με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια ................................... 9002Καφωδείο .......................................................................................... 9004Κεντημάτων εγχωρίων έμπορος πώληση χονδρική .......................... 6051Κεντημάτων έμπορος πώληση λιανική ............................................. 6050Κεντημάτων εισαγωγέας, πώληση λιανική ....................................... 6049Κεντημάτων εισαγωγέας, πώληση χονδρική ..................................... 6048Κεντημάτων κάθε είδους κατασκευαστής ........................................ 6023Κεντρικής θέρμανσης εγκαταστάσεων συντηρητές ......................... 8416Κέντρο διασκεδάσεως (καμπαρέ ή ναϊτ κλάμπ) ............................... 9005Κέντρο διασκεδάσεως (κοσμική ταβέρνα) ....................................... 9006

60

Page 61: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Κέντρο διασκεδάσεως (μπουάτ) ....................................................... 9018Κέντρο χορευτικό ............................................................................. 9007Κεραιών λήψεως τοποθετήσεις ........................................................ 8210Κεραιών τηλεοράσεως κατασκευαστής ............................................ 2352Κεραμικών διακοσμημένων εργοστάσιο κατασκευής ...................... 1011Κεραμοποιός ..................................................................................... 1014Κηδειών, μνημοσύνων κλπ. εργολάβος ............................................ 8107Κηλεπιδέσμων και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος ....... 2037Κηροζίνης παραφίνης και συναφών ειδών εργοστάσιο .................... 4004Κηροπλάστης .................................................................................... 4024Κιβωτίων από ξυλεία ή χαρτόνι κατασκευαστής ............................. 3011Κιλιμίων και συναφών ειδών έμπορος ............................................. 6040Κιλιμίων και συναφών ειδών εξαγωγέας .......................................... 6015Κιλιμίων και συναφών ειδών κατασκευαστής .................................. 6014Κινηματογραφικών ειδών έμπορος, χονδρικώς ................................ 2345Κινηματογραφικών ειδών έμπορος, λιανικώς .................................. 2346Κινηματογραφικών ταινιών επιχείρηση εκμεταλλεύσεως ................ 9102Κινηματογραφικών ταινιών επιχείρηση παραγωγής ........................ 9101Κινηματογραφικών ταινιών υποτίτλων εκτυπώσεις ......................... 3603Κινηματογράφου εκμετάλλευση ....................................................... 9103Κινητήρων κυλίνδρων αυτοκινήτων επισκευές (ρεκτιφιέ) ............... 8212Κισσήρεως εργοστάσιο επεξεργασίας ............................................. 1009Κλειδαριών επισκευαστής κλπ. ........................................................ 8417Κλείθρων εργοστάσιο ....................................................................... 2005Κλιματισμού συσκευών έμπορος ...................................................... 2329Κλινικής επιχείρηση ......................................................................... 9202Κλινικών, θεραπευτηρίων ζώων εκμεταλλευτής .............................. 9224Κλινών και σομιέδων κατασκευαστής ή έμπορος ............................ 2035Κλωστών ραφής εργοστάσιο ........................................................... 6010Κολύμβησης μαθημάτων επιχείρηση παράδοσης ............................. 8056Κομβίων έμπορος ............................................................................ 6326Κομβίων γενικά εργοστάσιο ............................................................ 6013Κομβοτρυπών εργαστήριο .............................................................. 6411Κομμωτήριο και καλλωπιστήριο γυναικών (άνω των δύο τεχνιτών κομμωτών) ................................................. 8028Κομμωτήριο και καλλωπιστήριο γυναικών (μέχρι και δύο τεχνίτες κομμωτές) ................................................. 8027Κομμωτηρίου ειδών γενικά έμπορος ............................................... 2339Κομπόστας και συναφών ειδών εργοστάσιο ................................... 5021Κονιοποιήσεως μαρμάρων εργοστάσιο ........................................... 1007Κοπής μαρμάρων εργοστάσιο (εργασία για λογ/σμό τρίτων) ......... 1401Κοπτικών ή λειαντικών μέσων εργοστάσιο κατασκευής ................. 1010Κοπτικών οργάνων γενικά κατασκευαστής ..................................... 2016Κορδονίων από κάθε ύλη κατασκευαστής ή έμπορος ...................... 6213Κορνιζών έμπορος ............................................................................ 3303Κορνιζών κατασκευαστής ................................................................ 3013Κορσέδων, λαστέξ και λοιπών συναφών ειδών έμπορος ................. 6042Κορσέδων, στηθοδέσμων και συναφών ειδών εργαστήριο κατασκευής 6018Κοσμημάτων από άργυρο εργαστήριο πώληση χονδρική ................ 1102αΚοσμημάτων από πολύτιμους λίθους έμπορος ................................ 1302

61

Page 62: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Κοσμημάτων χρυσών αργυρών πολύτιμων λίθων και συναφών ειδών έμπορος .................................................................. 1301Κοττέρων εκμεταλλευτής ................................................................ 7004Κουλουροποιός ................................................................................. 5014Κουρέας που απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες ............................ 8026Κουρέας που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες ............................. 8025Κουρτινών και συναφών ειδών από κάθε ύλη εργοστάσιο .............. 6009Κουτιών γενικά από χαρτί ή λεπτό ξύλο κατασκευαστής ................ 3209Κουφέτων εργοστάσιο ..................................................................... 5018Κουφωμάτων γενικά κατασκευαστής .............................................. 3009Κοφινιών κατασκευαστής ή έμπορος .............................................. 3104Κοχλιών εργοστάσιο ....................................................................... 2004Κρεάτων νωπών και κατεψυγμένων έμπορος, χονδρικώς ............... 5310Κρεοπώλης ...................................................................................... 5327Κρυστάλλινων ειδών λιανικώς έμπορος .......................................... 1203Κρυστάλλινων ειδών διακόσμηση και χαρακτική (εργασία για λογ/σμό τρίτων) ......................................................... 1402Κρυστάλλινων ειδών χονδρικώς έμπορος ....................................... 1202Κρυστάλλων επαργυρωτής ............................................................. 1017Κρυστάλλων οπτικών βιοτεχνία κατασκευής .................................. 1022Κρυστάλλων τροχείο ....................................................................... 1021Κτενίων υφαντικών από κάθε ύλη κατασκευαστής ή έμπορος ........ 3108Κτηματομεσίτης .............................................................................. 8007Κτηνοτροφικών προϊόντων έμπορος, λιανικώς ............................... 5317Κτηνοτροφικών προϊόντων έμπορος, χονδρικώς ............................ 5316Κτηνοτροφών βιομηχανία ................................................................ 5011Κτηνοτροφών, πτηνοτροφών και συναφών ειδών, χονδρικώς, έμπορος ........................................................................................... 5309Κυνηγίου ειδών, έμπορος όπλων και συναφών ειδών, λιανικώς ...... 2322Κυνηγίου ειδών, έμπορος όπλων και συναφών ειδών, χονδρικώς ... 2321Κυνών έμπορος ή εκτροφέας ........................................................... 9226Κώνων παγωτού έμπορος, πώληση χονδρική ................................... 5041

Λ

Λαϊκής τέχνης ειδών, κατασκευαστής ή έμπορος, λιανικώς ............ 6212Λαϊκής τέχνης τουριστικών ειδών, κατασκευαστής ή έμπορος, χονδρικώς 6210Λαστέξ και λοιπών συναφών ειδών έμπορος ................................... 6042Λαστέξ και συναφών ειδών εργαστήριο ........................................... 6018Λατομείο απλής εξορύξεως αργών λίθων ........................................ 1003Λατομείο εξορύξεως μαρμάρων ....................................................... 1023Λατομείο και επεξεργασία λατομικών προϊόντων ........................... 1004Λατομικών προϊόντων και επεξεργασίας λατομείο ......................... 1004Λαχείων γενικά πρακτορείο (επί προμηθειών) χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων .......................................................... 9208Λαχείων πωλητής ............................................................................ 9208γΛεβητοποιός ..................................................................................... 2028Λειαντικών μέσων εργοστάσιο κατασκευής ..................................... 1010Λέμβων ξύλινων κατασκευαστής ή έμπορος .................................... 7007

62

Page 63: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Λέμβων πλαστικών κατασκευαστής ή έμπορος ............................... 7007Λεπίδων ξυριστικών έμπορος, χονδρικώς ........................................ 2340Λέσχη ............................................................................................... 9008Λευκολίθου εργοστάσιο επεξεργασίας ............................................ 1009Λευκοσιδηρουργίας εργαστήριο ....................................................... 2024Λευκών ειδών, γυναικείων υφασμάτων, έμπορος, λιανικώς ............ 6312Λευκών ειδών, γυναικείων υφασμάτων, έμπορος, χονδρικώς ......... 6311Λευκών ειδών, γυναικείων υφασμάτων εξαγωγέας .......................... 6342Λεωφορείων αστικών εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης) ........ 7101Λεωφορείων υπεραστικών εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης). 7102Λιγνιτωρυχείο ................................................................................... 1002Λιθογραφείο ...................................................................................... 3206Λιθογραφικών και τυπογραφικών μελανών έμπορος ....................... 4212Λίθων αργών λατομείο απλής εξορύξεως ........................................ 1003Λίθων ημιπολύτιμων κατασκευαστές ............................................... 1104Λίθων πολύτιμων και συναφών ειδών έμπορος ............................... 1301Λιπαντικών ελαίων γενικά βιομηχανία ............................................. 4013Λιπαντικών και συναφών ειδών έμπορος (πρατήριο) ...................... 4215Λιπασμάτων εισαγωγέας ή έμπορος πώληση χονδρική ..................... 4201Λιπών και σάπωνος, χονδρικώς, έμπορος .......................................... 5305Λουκουμιών εργοστάσιο ..................................................................... 5018Λουστραδόρος .................................................................................... 8415Λουτρών εκμετάλλευση (καθαριότης, χαμάμ, ιαματικών) ................. 8103Λουτρών θαλάσσιων εκμεταλλευτής .................................................. 8104Λουτρών και ιαματικών πηγών εκμετάλλευση ................................... 8102

Μ

Μαγειρικών λιπών λιανικώς κατασκευαστής ................................... 5032Μαγειρικών λιπών χονδρικώς κατασκευαστής ................................ 5031Μαγιονέζας και συναφών ειδών βιοτεχνία παρασκευής .................. 5038Μαγιώ εργαστήριο κατασκευής και συναφών ειδών ........................ 6018Μαγιώ έμπορος και συναφών ειδών ................................................. 6042Μανδηλίων (ρινομάκτρων) και συναφών ειδών εργαστήριο κατασκευής 6017Μανδηλίων κεφαλής (πολυτελείας ή όχι) και συναφών ειδών κατασκευαστής ....................................................... 6022Μανιταριών παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γή) 5065Μανταριστής ....................................................................................... 6414Μαρμάρων (μαρμαρογλυφεία) επεξεργασίας εργαστήριο .................. 1005Μαρμάρων εξορύξεως λατομείο ......................................................... 1023Μαρμάρων εργοστάσιο επεξεργασίας (σχιστήρια) ............................. 1024Μαρμάρων εργοστάσιο κοπής (εργασία για λογαριασμό τρίτων) ...... 1401Μαρμάρων κονιοποιήσεως εργοστάσιο .............................................. 1007Μαρμάρων τεχνητών και μωσαϊκών πλακών εργοστάσιο ...................... 1006Μαρμελάδας κομπόστας γλυκών κουταλιού και συναφών ειδών εργοστάσιο ................................................................... 5021Μαχαραιροπήρουνων επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως κατασκευαστής ....................................................................... 2017Μελάνης τυπογραφικής εργοστάσιο ...................................................... 4017

63

Page 64: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Mελάνης χημικής και συναφών ειδών εργοστάσιο ................................. 4005Μελανών τυπογραφικών έμπορος ........................................................ 4212Μελανών χρωμάτων και λοιπών ειδών γραφικών τεχνών έμπορος ....... 3402Μεσίτης ή παραγωγός ασφαλειών γενικά (χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση) ..................................................... 8014Μεσίτης ή παραγωγός ασφαλειών γενικά (με επαγγελματική εγκατάσταση) .......................................................... 8013Μεσίτης οικιακών βοηθών ....................................................................... 8009Μεσίτης χρηματιστηρίου ......................................................................... 8002Μεσίτης χρηματιστηρίου εμπορευμάτων ................................................ 8003Μεταλλείο απλής εξορύξεως μεταλλευμάτων ........................................ 1001Μετάλλινων ειδών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσεως κατασκευαστής 2017Μεταλλικών πινάκων ηλεκτρ/κών εγκαταστάσεων κατασκευαστής ........ 4032Μεταλλικών σκευών γενικά επιμεταλλομένων κατασκευαστής ............... 2013Μεταλλικών σκευών και ποικίλων άλλων ειδών πολυτελείας έμπορος .... 1303Μετάλλων ανατήκτες ................................................................................ 2039Μετάλλων γενικά και σιδήρου έμπορος .................................................... 2314Μετάλλων και σιδήρων παλαιών έμπορος ................................................ 2316Μετάλλων και σιδήρων παλαιών,κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση, έμπορος .................................................................................................... 2317Μετάλλων και σιδήρων παλαιών, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση κατόπιν κοπής, έμπορος ................................... 2318Μεταναστεύσεως πρακτορείο (έσοδα από οργάνωση τουρισμού εσωτ. ή εξωτ.) ....................................... 8302Μεταναστεύσεως πρακτορείο (προμήθεια από πώληση εισιτηρίων) .......... 8301Μεταναστεύσεως πρακτορείο (προμήθειες από οργανωμένο τουρισμό από το εξωτ.) ............................................................................... 8303Μεταναστεύσεως πρακτορείο (προμήθειες από πώληση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω τρίτων ή προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις) ........................ 8301αΜεταξοκλωστήριο ....................................................................................... 6005Μεταξουργίας εργοστάσιο .......................................................................... 6004Μεταφοράς εργολάβος, μεταλλευμάτων πρώτων υλών κλπ. .................... 7201Μεταφορών εμπορευμάτων οικοσκευών, γραφείο κλπ. ............................. 7202Μητρών μεταλλικών δια πρέσσης κατασκευαστής .................................... 2045Μηχανημάτων και σκευών που δεν κατονομάζονται ειδικά έμπορος ......... 2310Μηχανημάτων οδοποιΐας και ανοικοδομήσεως, έμπορος ........................... 2305Μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών, εκμεταλλευτής .................................. 8110Μηχανημάτων υποδηματοποιΐας, εξαρτημάτων και σχετικών υλικών έμπορος ........................................................................... 2308Μηχανικά πλυντήρια .................................................................................... 6401Μηχανικών παιγνίων αυτόματων γενικά κέντρο - εκμεταλλεύσεως ............9003Μηχανικών πωλητών διαφόρων ειδών έμπορος .......................................... 2334Μηχανοξυλουργεία (εργασία για λογ/μό τρίτων) .........................................3502Μηχανουργείο ...............................................................................................2020Μηχανών ξυριστικών και λεπίδων έμπορος, χονδρικώς ............................. 2340Μικροαντικειμένων ξύλινων κατασκευαστής .............................................. 3019Μικροαντικειμένων πολυτελών και ειδών καπνιστού έμπορος ................... 9215Μνημόσυνων και επικήδειων τελετών εργολάβος ....................................... 8107Μόδας σχεδιαστές (Μοντελίστ) ................................................................... 8036Μολύβδου ειδών και κραμμάτων αυτού

64

Page 65: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

(μολυβδοσωλήνες, σκάγια κλπ.) εργοστάσιο ............................................... 2040Μοντελίστ .................................................................................................... 8036Μονώσεων εργολάβος .................................................................................. 8411Μονωτικών πλακών εργοστάσιο επεξεργασίας ........................................... 1009Μονωτικών υλικών κατασκευαστής .............................................................1019Μοτοποδηλάτων έμπορος ........................................................................... 2312Μοτοποδηλάτων ενοικιάσεις ...................................................................... 7302Μουσικών οργάνων γενικά έμπορος ............................................................ 2337Μουσικών οργάνων και μουσικών εκδόσεων έμπορος ................................ 3407Μουσικών οργάνων κατασκευαστής ............................................................ 2015Μουστάρδας βιοτεχνία παρασκευής ........................................................... 5038Μπαρ ........................................................................................................... 9016Μπαχαρικών έμπορος ................................................................................. 5308Μπαχαρικών μετά προηγούμενη άλεση και συσκευασία αυτών, έμπορος ....................................................................................................... 5337Μπισκότων βιομηχανία ................................................................................ 5016Μπλουζών γυναικείων, υποκαμίσων ανδρικών, εξαγωγέας .........................6217Μπλουζών και συναφών ανδρικών ειδών κατασκευαστήςή έμπορος πώληση χονδρική ........................................................................ 6201Μπλουζών και συναφών ανδρικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος λιανικώς ...................................................................................... 6202Μπουάτ ......................................................................................................... 9018Μωσαϊκών πλακών και τεχνητών μαρμάρων εργοστάσιο ........................... 1006

Ν

Ναυαγίων επιχείρηση ανελκύσεως ............................................................... 9218Ναυλομεσίτης ............................................................................................... 8008Ναυπηγείο πλωτών μέσων γενικά (κατασκευή ή επισκευή) ........................ 2026Ναυτιλιακή αλλοδαπή επιχείρηση ................................................................ 7001Ναυτιλιακών ειδών γενικά έμπορος ............................................................. 2319Νηματουργίας βάμβακος εργοστάσιο ...........................................................6002Νηματουργίας εργοστάσιο ........................................................................... 6001Νημάτων και συναφών ειδών έμπορος λιανικώς ..........................................6341Νημάτων και συναφών ειδών έμπορος χονδρικώς ....................................... 6341αΝημάτων στριπτήριο .................................................................................... 6003Νοσοκομείου κλινικής, θεραπευτηρίου επιχείρηση ..................................... 9202Ντεκορατέρ .................................................................................................. 8306Ντετέκτιβς .................................................................................................... 8035Ντίσκο ...........................................................................................................9004αΝυφικών, ειδών γάμου και λοιπών αμφιέσεων ενοικιάσεις ......................... 9228Νυχτικών, στηθοδέσμων, κορσέδων και λοιπών ειδών έμπορος ................. 6042Νωπών κρεάτων έμπορος για λογ/σμό τρίτων ............................................. 5311Νωπών κρεάτων έμπορος, χονδρικώς .......................................................... 5310

Ξ

Ξενοδοχείο ύπνου ........................................................................................ 9009

65

Page 66: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Ξηρών καρπών εργοστάσιο επεξεργασίας .................................................. 5007Ξηρών καρπών, και συναφών ειδών, λιανικώς, έμπορος ............................ 5307Ξηρών καρπών, χονδρικώς, έμπορος .......................................................... 5306Ξυλείας έμπορος ......................................................................................... 3301Ξυλείας ή καυσοξύλων υλοτόμος ................................................................ 3006Ξυλείας στρογγυλής γενικά εργοστάσιο επεξεργασίας .............................. 3001Ξυλείας τεχνιτής από υποπροϊόντα ξύλου, ή χαρτιών εργοστάσιο ............ 3020Ξύλινων επίπλων κατασκευαστής, πώληση λιανική ................................... 3101αΞύλινων ή πλαστικών λέμβων κατασκευαστής ή έμπορος ......................... 7007Ξύλινων μικροαντικειμένων κατασκευαστής .............................................. 3019Ξυλοπριονιστήριο με μηχανική δύναμη (εργασία για λογ/σμό τρίτων) ...... 3501Ξυλοτορνευτήριο ........................................................................................ 3007Ξυλουργικά εργαστήρια γενικά ................................................................... 3008Ξυλουργός - εργολήπτης με ίδια υλικά ....................................................... 3017Ξυριστικών μηχανών και λεπίδων χονδρικώς έμπορος .............................. 2340

Ο

Οδηγών αυτοκινήτων εκπαιδευτής ............................................................. 8023Οδοντιατρικών ειδών (εργαλεία, όργανα, υλικά οδοντιατρικής, έμπορος) 2343Οδοντογλυφίδων ή μικρών αντικειμένων αποκλειστικά ή κυρίως από ξύλοβιομηχανία .................................................................................................. 3003Οδοντοτεχνίας εργαστήριο (οδοντοτεχνίτης) ............................................ 9203Οδοποιΐας και ανοικοδομήσεως μηχανημάτων έμπορος ............................. 2305Οικιακής χρήσεως σκευών και άλλων αντικειμένων έμπορος πώληση λιανική ............................................................................................ 2328Οικιακής χρήσεως σκευών και άλλων αντικειμένων έμπορος πώληση χονδρική ......................................................................................... 2328αΟικιακών βοηθών μεσίτης ............................................................................ 8009Οικιών προκατασκευασμένων κατασκευαστής ή έμπορος .......................... 3018Οικοδομήσιμων υλικών γενικά έμπορος ...................................................... 1201Οικοδομικών εργασιών εργολάβος ή υπεργολάβος χωρίς ίδια υλικά .......... 8404Οικοδομικών εργασιών εργολάβος ή υπεργολάβος με ίδια υλικά ............... 8403Οικοδομών ανέγερση και πώληση που δεν υπάγεται στο αρθρ.34 Ν.2238/94 .................................................................................................... 9219Οικοπέδων μεταπωλήσεις ............................................................................ 9220Οικοπέδων πωλήσεις από κατάτμηση αγροτικών εκτάσεων βάσει ίδιου ρυμοτομικού σχεδίου ................................................................. 9225Οίκων ευγηρίας εκμεταλλευτής ................................................................... 9223Οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (μη τελούν υπό διατίμηση) .........................9014Οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (τελούν υπό διατίμηση) .............................. 9013Οινοπαντοπώλης .......................................................................................... 5334Οινοπνευματοποιοί Α' κατηγορίας ............................................................... 5105Οινοπνευματοποιοί Β' κατηγορίας ............................................................... 5106Οινοπνεύματος εμφιαλωτές ....................................................................... 5106αΟινοποιΐας και οξοποιΐας εργοστάσιο ......................................................... 5102Οίνων, ποτών γενικά και εμφιαλωμένων υδάτων, έμπορος χονδρικώς ....... 5333Οίνων, ποτών και εμφιαλωμένων υδάτων, έμπορος λιανικώς .................... 5340

66

Page 67: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Ομβρελλών κατασκευαστής ή έμπορος ...................................................... 6214Οματοϋαλίων σκελετών από κάθε ύλη κατασκευαστής ............................. 2347'Ονυχα και αλάβαστρου κατασκευές ειδών πώληση χονδρική .................... 1025'Ονυχα και αλάβαστρου κατασκευές ειδών πώληση λιανική ....................... 1025αΟξέων εργοστάσιο ...................................................................................... 4002Οξοποιΐας και οινοποιΐας εργοστάσιο ........................................................ 5102Οξυγονοκολλήσεως και ηλεκτροσυγκολλήσεως εργαστήριο ...................... 8211Οξυγόνου εργοστάσιο παραγωγής ............................................................. 4009'Οπλων έμπορος, ειδών κυνηγίου και συναφών ειδών, λιανικώς ................ 2322'Οπλων έμπορος, ειδών κυνηγίου και συναφών ειδών, χονδρικώς ............. 2321Οπτικών ακουστικών ειδών έμπορος λιανικώς ........................................... 2344Οπτικών, ακουστικών ειδών εισαγωγέας ή έμπορος πώληση χονδρική ..... 2344αοπτικών κρυστάλλων βιοτεχνία κατασκευής ............................................. 1022Οπωροκηπευτικών διατηρημένων εργοστάσιο .......................................... 5009Οπωρολαχανοπώλης, λιανικώς ................................................................. 5330Οπωρολαχανοπώλης, χονδρικώς .............................................................. 5329Οργάνων ακριβείας επισκευαστής ............................................................. 8209Οργάνων γυμναστικής έμπορος, πώληση λιανική ..................................... 6345Οργάνων γυμναστικής κατασκευαστής ..................................................... 2044Οργάνων κοπτικών γενικά κατασκευαστής ............................................... 2016Οργάνων μουσικών γενικά έμπορος .......................................................... 2337Οργάνων μουσικών, έμπορος .................................................................... 3407Οργάνων μουσικών κατασκευαστής .......................................................... 2015Οργάνων σχεδιάσεως έμπορος ................................................................. 3403Οργάνων φυσικής και χημείας έμπορος .................................................... 2311Ορειχάλκινων ειδών διακοσμήσεως εργαστήριο ....................................... 2022αΟρειχαλκουργίας εργοστάσιο ................................................................... 2022Ορθοπεδικών ειδών κηλεπιδέσμων και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος ........................................................................ 2037Ορύζης αποφλοιώσεως εργοστάσιο .......................................................... 5006Ορυκτελαίου, λιπαντικών και συναφών ειδών έμπορος (πρατήριο) .......... 4215Ορυκτελαίου, λιπαντικών και χημικών προϊόντων γενικά έμπορος χονδρικώς ........................................................................ 4202Ορυκτών μη μεταλλικών εργοστάσιο, επεξεργασίας ................................ 1009Οσπρίων, αλεύρων και συναφών ειδών έμπορος, μετά προηγούμενη αυτών συσκευασία ....................................................... 5336

ΠΠαγοποιείο ................................................................................................. 9222Παγωτού βιομηχανοποιημένου έμπορος, πώληση χονδρική ....................... 5040Παγωτού κώνων έμπορος, πώληση χονδρική ............................................. 5041Παγωτού χύμα ή τυποποιημένου έμπορος πώληση λιανική ....................... 5028αΠαγωτών παρασκευαστής, πώληση χονδρική ............................................ 5028Παιγνίων αυτόματων μηχανικών έμπορος ................................................. 2334Παιγνίων μηχανικών αυτομάτων εκμετάλλευση ........................................ 9003Παιδικός σταθμός ...................................................................................... 8054Παιδικών αμαξών κατασκευαστής ή έμπορος ........................................... 2033Παιδικών ενδυμάτων κατασκευαστής ή έμπορος , πώληση λιανική ........... 6043Παιδικών ενδυμάτων κατασκευαστής πώληση χονδρική ............................ 6025

67

Page 68: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Παιδικών κατασκηνώσεων εκμεταλλευτής ................................................. 8051Παιδικών παιχνιδιών κατασκευαστής ......................................................... 2030Παιδικών τροφών βιομηχανία ..................................................................... 5010Παιδικών τροφών εισαγωγέας .................................................................... 5342Παιδικών τροφών έμπορος λιανικώς .......................................................... 5343Παιχνιδιών παιδικών έμπορος, λιανικώς ..................................................... 2336Παιχνιδιών παιδικών έμπορος, χονδρικώς .................................................. 2335Παιχνιδιών παιδικών κατασκευαστής .......................................................... 2030Παιχνιδιών τυχερών εκμεταλλευτής μηχανημάτων ..................................... 8110Παλαιών αντικειμένων τέχνης γενικά, έμπορος .......................................... 9213Παλαιών ενδυμάτων και υποδημάτων έμπορος ........................................... 6317Παντοφλών, σανδαλίων κλπ., βιοτεχνία κατασκευής .................................. 6221Παπλωμάτων και στρωμάτων κατασκευαστής ή έμπορος .......................... 6207Παραγγελιοδόχος ........................................................................................ 8016Παραγωγός ή μεσίτης ασφαλειών γενικά (με επαγγελματική εγκατάσταση) ............................................................... 8013Παραγωγός ή μεσίτης ασφαλειών γενικά (χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση) .......................................................... 8014Παραφίνης και συναφών ειδών εργοστάσιο ................................................. 4004Παρκετίνης κατασκευαστής ......................................................................... 4023Παρκέτων από ξυλεία γενικά βιομηχανία .................................................... 3002Πατρόν έμπορος (προτύπων γυναικείων αμφιέσεων) ................................. 6338Περιοδεύων Αντιπρόσωπος ......................................................................... 8017Περιοδεύων έμπορος (υφασμάτων, οικιακών σκευών κλπ.) ........................ 6337Περιοδικού εκδότης ..................................................................................... 3212Περιοδικού επαρχιακού εκδότης ................................................................. 3213Περιοδικών και εφημερίδων γενικό πρακτορείο .......................................... 9204Περιφράξεις με συρματόπλεγμα και πασσάλους ....................................... 8410Περρουκών, ποστίς, κατασκευαστής ή έμπορος ........................................ 6220Πεταλωτήριο ............................................................................................... 3016Πετρελαιοειδών γενικά χονδρικώς, έμπορος .............................................. 4213Πετρελαιομηχανών γενικά εργοστάσιο κατασκευής .................................... 2002Πετρελαίου και βενζίνης έμπορος (πρατήριο) ..............................................4214Πετσετών και συναφών ειδών ενοικιαστής (κουρείων, εστιατορίων κλπ.) ..8032Πηγών και λουτρών ιαματικών εκμετάλλευση .............................................8102Πήλινων αγγείων χωρίς διακόσμηση έμπορος πώληση λιανική .................. 1020βΠήλινων αγγείων χωρίς διακόσμηση κατασκευαστής πώληση λιανική ...... 1020αΠήλινων αγγείων χωρίς διακόσμηση κατασκευαστής ή έμπορος πώληση χονδρική ........................................................................ 1020Πιλοποιΐας εργοστάσιο ................................................................................ 6012Πινακιδίων κλπ. ειδών διακοσμητικών κατασκευαστής .............................. 1405Πινάκων ζωγραφικής γενικά και κορνιζών έμπορος .................................... 3303Πινάκων μεταλλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατασκευαστής ............4032Πισσοχάρτων κατασκευαστής ...................................................................... 1019Πιτσαρίες ...................................................................................................... 9019Πωλητής λαχείων ..........................................................................................9208γΠλασιέ .......................................................................................................... 8017Πλαστίγγων έμπορος ................................................................................... 2006αΠλαστίγγων κατασκευαστής ....................................................................... 2006Πλαστικών δαπέδων και συνθετικών πλακιδίων δαπέδων

68

Page 69: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

και οροφής έμπορος .................................................................................... 4204αΠλαστικών ειδών έμπορος .......................................................................... 4204Πλαστικών ειδών και βακελίτη, εργοστάσιο ηλεκ/κών εγκαταστάσεων ..... 4003Πλαστικών ειδών κατασκευαστής ............................................................... 4022Πλαστικών ή ξύλινων λέμβων κατασκευαστής ή έμπορος .......................... 7007Πλεκτικής από κάθε ύλη εργοστάσιο .......................................................... 6008Πλεκτικής μηχανών γενικά έμπορος .......................................................... 2309Πλεκτών ειδών από κάθε ύλη, εξαγωγέας ................................................. 6039Πλεκτών ενδυμάτων γενικά, κατασκευαστής ............................................ 6024Πλινθοποιός και Κεραμοποιός ................................................................... 1014Πλισσέδων και κάθε είδους κεντημάτων κατασκευαστής ......................... 6023Πλισσέδων, κομβίων, φιγουρινιών και γυναικείων ζωνών έμπορος ........... 6326Πλοίων καθαρισμός - χρωματισμός .......................................................... 8105Πλοίων και μηχανικού εξοπλισμού αυτών μηχανουργείο επισκευής ......... 2027Πλοίων προμηθευτής ................................................................................ 9210Πλοίων ρυμουλκών (ιδιοκτησίας τρίτων) εκμεταλλευτής ........................ 7003Πλοίων φορτηγών και επιβατηγών εκμεταλλευτής (ιδιοκτησίας τρίτων) .. 7002Πλοίων ψυχαγωγίας εκμεταλλευτής (κοττέρων, θαλαμηγών, βενζικάτων) 7004Πλυντήρια μηχανικά ................................................................................. 6401Πλυντήριο αυτοκινήτων ............................................................................ 8201Πλυντηρίων για το κοινό εκμεταλλευτής (Σελφ-Σέρβις) .......................... 8111Πλωτών γερανών εκμεταλλευτής ............................................................. 7005Πλωτών μέσων γενικά ναυπηγείο (κατασκευή ή επισκευή) ...................... 2026Ποδηλάτων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών έμπορος ................ 2312Ποδηλάτων ενοικιάσεις ............................................................................ 7302Πολυγραφήσεων κατάστημα .................................................................... 3602Πολυτελείας και υπερπολυτελείας ταβέρνα ............................................ 9006αΠολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους, έμπορος ..... 1302Πολύτιμων λίθων και συναφών ειδών έμπορος ........................................ 1301Πολυφώτων και συναφών ειδών κατασκευαστής πώληση χονδρική ........ 1018Πολυφώτων και συναφών ειδών κατασκευαστής πώληση λιανική .......... 1018αΠολυφώτων και συναφών ειδών έμπορος χονδρικώς .............................. 2326αΠολυφώτων και συναφών ειδών έμπορος λιανικώς ................................. 2327αΠορσελάνης ειδών εργοστάσιο κατασκευής ............................................ 1011Πορσελάνης ειδών λιανικώς, έμπορος ..................................................... 1203Πορσελάνης ειδών χονδρικώς, έμπορος ................................................... 1202Πορσελάνης και φαβεντιανής γης εργαστήριο διακοσμήσεως για λογ/σμό τρίτων ................................................................................... 1403Ποστίς ή περρουκών κατασκευαστής ή έμπορος ..................................... 6220Ποτοποιός (με έκπτωση του φόρου καταναλώσεως οινοπνεύματος) ...... 5107Ποτών γενικά πώληση λιανική .................................................................. 5340Ποτών γενικά πώληση χονδρική ............................................................... 5333Ποτών εισαγωγέας ................................................................................... 5333αΠουλερικών κλπ. εκτροφέας για λογαριασμό τρίτων .............................. 9226αΠούλμαν (επιβατηγών αυτοκινήτων), επιχείρηση εκμεταλλεύσεως ......... 7105Πρακτορείο ειδήσεων και λοιπού δημοσιογραφικού υλικού (επί προμηθειών) ...................................................................................... 9207Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών (επί προμηθειών) ..................... 9204Πρακτορείο εφημερίδων, περιοδικών και κάθε φύσεως εντύπων (επί προμηθειών) ...................................................................................... 9205

69

Page 70: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Πρακτορείο λαχείων γενικά (επί προμηθειών) χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων ................................................................... 9208Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ και Ιπποδρομιακού στοιχήματος ............................. 9208βΠρακτορείο τουρισμού, ταξιδίων και μεταναστεύσεως (έσοδα από οργάνωση τουρισμού εσωτ.ή εξωτ.) ........................................ 8302Πρακτορείο τουρισμού, ταξιδίων και μεταναστεύσεως (προμήθεια από πωλήσεις εισιτηρίων) ...................................................... 8301Πρακτορείο τουρισμού, ταξιδίων και μεταναστεύσεως (προμήθειες από οργανωμένο τουρισμό από το εξωτ.) ............................. 8303Πρακτορείο τουρισμού, ταξιδίων και μεταναστεύσεως (προμήθειες από πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων μέσω τρίτων ή προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις) ........................................ 8301αΠράκτορας γενικός ασφαλειών, γενικά ..................................................... 8012Πρατήριο βενζίνης και πετρελαίου έμπορος .............................................. 4214Πρατήριο ορυκτελαίων, λιπαντικών και συναφών ειδών (έμπορος) .......... 4215Προεξοφλητής ............................................................................................ 8005Προκατασκευασμένων οικειών κατασκευαστής ή έμπορος ........................ 3018Προμηθευτής διαφόρων ειδών γενικά προς Δημόσιο, Νομ. Προσ. Δημοσ. Δικαίου κλπ. .................................................................9209Προμηθευτής πλοίων (τρόφιμα, ποτά, είδη καθαρισμού κλπ.) ................... 9210Προτύπων (πατρόν) γυναικείων αμφιέσεων έμπορος ................................ 6338Πτερών τεχνητών κατασκευαστής ............................................................. 6034Πτηνοτροφών και συναφών ειδών έμπορος, χονδρικώς ............................. 5309Πτηνοτροφών - κτηνοτροφών βιομηχανία ................................................... 5011Πτηνών και αυγών, έμπορος, λιανικώς ........................................................ 5313Πτηνών και αυγών, έμπορος χονδρικώς ...................................................... 5312Πτηνών ωδικών εκτροφέας ή έμπορος ....................................................... 9226Πυρηνελαίου εργοστάσιο ............................................................................ 4011Πυροσβεστήρων αναγομώσεως εργοστάσιο .............................................. 4020Πυροσβεστήρων κατασκευαστής ............................................................... 4020αΠυτζαμών και συναφών ειδών εξαγωγέας ................................................. 6217Πυτζαμών και συναφών ανδρικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος λιανικώς .................................................................................... 6202Πυτζαμών και συναφών ανδρικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος χονδρικώς ................................................................................. 6201Πωμάτων μεταλλικών βιομηχανία .............................................................. 3004

Ρ

Ραδιοφώνων και συναφών ειδών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων έμπορος ......................................................................... 2353Ραδιοφώνων και συναφών ειδών εισαγωγέας ............................................ 2332Ραδιοφώνων, βίντεο και συναφών ειδών έμπορος ..................................... 2330Ραδιοφώνων, Τηλεοράσεις κλπ. εργαστήρια επισκευών ........................... 8210Ρακοσυλλέκτης παλαιού χάρτου και χαρτονιών ........................................ 6336αΡακών και απορριμάτων, έμπορος ............................................................ 6336Ραπτικών μηχανών επαγγελματικής και οικιακής χρήσεως, γενικά έμπορος .......................................................................................... 2341Ραπτομηχανών γενικά, επιδιορθωτής ........................................................ 8207

70

Page 71: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Ραπτών υλικών γενικά έμπορος ................................................................. 6323Ράφτης ανδρικών ενδυμασιών (φασόν) που απασχολεί από 3 και πάνω ραφτεργάτες .................................................................... 6408Ράφτης ανδρικών ενδυμασιών (φασόν) που απασχολεί μέχρι δύο ραφτεργάτες .............................................................................. 6407Ράφτης ή ράφτρια γυναικείων αμφιέσεων, χωρίς εργαστήριο (φασόν) ..... 6410Ρεκτιφιέ ...................................................................................................... 8212Ρητινελαίου εργοστάσιο ............................................................................. 4002Ρητίνης έμπορος ......................................................................................... 3302Ρητινικών προϊόντων γενικά εργοστάσιο .................................................... 4006Ρομπών, στηθοδέσμων, κορσέδων και λοιπών ειδών έμπορος ................... 6042Ρυμουλκών πλοίων εκμεταλλευτής (ιδιοκτησίας τρίτων) ........................... 7003

Σ

Σαγής και συναφών ειδών κατασκευαστής .................................................. 3015Σαγματοποιείο ............................................................................................. 3016Σακκοποιός ................................................................................................... 6036Σάκκων από καννάβι, ιούτη και από άλλες ύλες εργοστάσιο .......................6011Σάκκων και σπάγγων από κάθε ύλη έμπορος ............................................... 6335Σάκκων κενών έμπορος, χονδρικώς ............................................................. 6334Σανδαλίων κλπ., βιοτεχνία κατασκευής ....................................................... 6221Σαπωνοποιϊας εργοστάσιο (σαπούνι κοινό) ................................................. 4014Σαπωνοποιΐας εργοστάσιο (σαπούνι πολυτελείας) ..................................... 4015Σάπωνος και λιπών, χονδρικώς έμπορος .................................................... 5305Σαρώθρων κατασκευαστής ή έμπορος ........................................................ 3106Σειρητίων και συναφών ειδών, κατασκευαστής .......................................... 6030Σημάτων από καουτσούκ ή μέταλλο κατ/στής ή έμπορος .......................... 2038Σημιτοποιός ................................................................................................. 5014Σησαμίου ή ορύζης εργοστάσιο αποφλοιώσεως .......................................... 5006Σιδερωτήριο ενδυμάτων .............................................................................. 6402Σιδερωτήριο ενδυμάτων, υποκαμίσων και λοιπών συναφών ειδών ............. 6406Σιδηρικών οικοδομών και εργαλείων τεχνιτών έμπορος ............................. 2315Σιδήρου (μπετόν) έμπορος .......................................................................... 2313Σιδήρου και μετάλλων γενικά έμπορος ...................................................... 2314Σιδηρών κατασκευών γενικά εργαστήριο ................................................... 2025Σιδήρων παλαιών κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση κατόπιν κοπής έμπορος ............................................................................. 2318Σιδήρων παλαιών και μετάλλων έμπορος (SCRAP) ................................... 2316Σιδήρων παλαιών και μετάλλων κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση έμπορος ............................................................ 2317Σκαγιών κλπ. εργοστάσιο κατασκευής ...................................................... 2040Σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως έμπορος πώληση λιανική ........................................................................... 2328Σκευών και άλλων αντικειμένων οικιακής χρήσεως έμπορος πώληση χονδρική ......................................................................... 2328αΣκευών και λοιπών μηχανημάτων που δεν κατονομάζονται ειδικά έμπορος 2310Σκευών μετάλλινων και ποικίλλων άλλων ειδών πολυτελείας έμπορος .... 1303Σκηνών και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος ............................. 6222

71

Page 72: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Σκυροδέματος ετοίμου βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ....................................... 1026Σμύριδος εργοστάσιο κατεργασίας ............................................................ 1010Σόδας και παραγώγων αυτής βιομηχανία παραγωγής ................................ 4010Σοκολατοποιΐας εργοστάσιο ...................................................................... 5019Σομιέδων και κλινών κατασκευαστής ή έμπορος ....................................... 2035Σουβλάκια - Ψητοπωλεία (κατηγορία Α' και κατωτέρων) ........................... 9020Σουβλάκια - Ψητοπωλεία (Α' διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων) ... 9021αΣουστών αυτοκινήτων κατασκευαστής ...................................................... 2012Σπάγγων έμπορος ...................................................................................... 6335Σπάγγων κατασκευαστής .......................................................................... 6031Σπόγγων έμπορος ...................................................................................... 9217Σταθμεύσεως αυτοκινήτων χώρου εκμεταλλευτής ................................... 8201Σταθμεύσεως αυτοκινήτων υπαίθριου χώρου εκμεταλλευτής ................... 8201αΣταφιδέμπορος ......................................................................................... 5321Στεατίνης εργοστάσιο επεξεργασίας ........................................................ 1009Στεγανώσεων εργολάβος .......................................................................... 8411Στεγνοκαθαριστήριο ενδυμάτων ............................................................... 6402Στερεών καυσίμων έμπορος ...................................................................... 1209Στηθοδέσμων, κορσέδων και λοιπών συναφών ειδών έμπορος ................ 6042Στηθοδέσμων, κορσέδων, λαστέξ και συναφών ειδών εργαστήριο ........... 6018Στιλβώσεως εργαστήριο ............................................................................ 1404Στιλβωτές επίπλων (λουστραδόροι) .......................................................... 8415Στιλβωτήριο υποδημάτων, δερματίνων ειδών κλπ. .................................... 6405Στοιχειοχυτήριο ......................................................................................... 2029Στοιχήματος Ιπποδρομιακού και ΠΡΟ-ΠΟ Πρακτορείο .............................. 9208βΣτόκου, γύψου και συναφών ειδών εργοστάσιο παραγωγής ...................... 1008Στραγαλοποιΐας και επεξεργασίας ξηρών καρπών, εργοστάσιο ................ 5007Στριπτήριο νημάτων ................................................................................... 6003Στρωμάτων κατασκευαστής ή έμπορος ..................................................... 6207Στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό κατασκευαστής ή έμπορος (στρωματέξ) .............................................................................. 2036Συναγερμού συστημάτων εισαγωγέας ή έμπορος ...................................... 2051Συρματοπλεγμάτων εργοστάσιο ................................................................ 2004Συρμάτων εργοστάσιο ................................................................................ 2004Συρτών εργοστάσιο .................................................................................... 2005Συσκευών υγραερίου κατασκευαστής ......................................................... 2007Συσσωρευτών ηλεκτρικών κατασκευαστής ................................................ 2011Συσσωρευτών φόρτιση ............................................................................... 2011Σφαιριδίων και συναφών ειδών κατασκευαστής και έμπορος .................... 4027Σφαιριστηρίων αυτομάτων μηχανικών έμπορος ......................................... 2334Σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κλπ. από καουτσούκ ή μέταλλο κατασκευαστής ή έμπορος ........................................................ 2038Σχεδιάσεως ειδών και συναφών οργάνων έμπορος .................................... 3403Σχεδιαστές μόδας (μοντελίστ) ................................................................... 8036Σχιστήριο μαρμάρων .................................................................................. 1024Σχοινίων από κάθε ύλη έμπορος ................................................................ 6335Σχοινιών και σπάγγων από κάθε ύλη, κατασκευαστής ............................... 6031Σχολές επαγγελματικές (λογιστών, γραμματέων, κομμωτών κλπ.) .......... 8020Σχολή οδηγών αυτοκινήτων ....................................................................... 8023Σχολή τεχνικών επαγγελματικών σπουδών

72

Page 73: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

(μηχανικών, ηλεκτρολόγων κλπ.) ............................................................... 8019Σχολή χορού ............................................................................................... 8024Σωληναρίων από κάθε ύλη κατασκευαστής ................................................ 2014Σωληνουργίας από μέταλλο εργοστάσιο .................................................... 2003Σωλήνων και ιμάντων (μη μεταλλικών), έμπορος ....................................... 6333

Τ

Ταβέρνα πολυτελείας και υπερπολυτελείας ............................................... 9006αΤαινιών κινηματογραφικών εκτυπώσεις υποτίτλων .................................... 3603Ταινιών, σειρητίων, χρυσοποικιλμάτων και συναφών ειδών, κατασκευαστής ............................................................................................ 6030Ταινιών, φυτιλίων και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος ............. 6213Τακουνιών από κάθε ύλη κατασκευαστής ....................................................3014Tαξιδίου ειδών κατασκευαστής ή έμπορος .................................................. 6209Ταξί αυτοκινήτων ή αγοραίων εκμεταλλευτής ............................................ 7104Ταξιδίων πρακτορείο (έσοδα από τουρισμό εσωτ.ή εξωτ.) ......................... 8302Ταξιδίων πρακτορείο (προμήθεια από πώληση εισιτηρίων) ........................ 8301Ταξιμέτρων αυτοκινήτων έμπορος .............................................................. 2342Ταπετσαρίας ειδών και υφασμάτων επιπλώσεων, έμπορος ....................... 6316Ταπετσαριών τοίχων κατασκευαστής ή έμπορος ....................................... 6047Ταπετσέρης μετά υλικών (επίπλων κλπ. εκτός τοίχων) ............................. 6038Ταπητουργός (φασόν) ................................................................................. 6413Ταπήτων έμπορος ...................................................................................... 6319Ταπήτων γενικά κατασκευαστής ................................................................ 6032Ταπήτων καθαριστήριο ............................................................................... 9229Τεντών και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος ............................. 6222Τεχνιτής ξυλείας εργοστάσιο κατασκευής ................................................. 3020Τεχνητών ανθέων ή πτερών, κατασκευαστής ............................................ 6034Τεχνικό γραφείο εγκαταστάσεως ανελκυστήρων ...................................... 8409Τεχνικό γραφείο συντηρήσεως ανελκυστήρων .......................................... 8412Τεχνικών επαγγελματικών σπουδών σχολή ............................................... 8019Τεχνικών έργων δημοσίων και δημοτικών, εργολάβος ............................... 8401Τεχνικών έργων ιδιωτικών, εργολάβος με ίδια υλικά ................................ 8402Τζακιών τυποποιημένων και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος χονδρικώς ................................................................................. 1410Τζακιών τυποποιημένων και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος λιανικώς .................................................................................... 1411Τηλεοράσεων, Ραδιοφώνων και συναφών ειδών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων έμπορος .......................................................................... 2353Τηλεοράσεως δεκτών κατασκευαστές συναρμολογητές ............................ 2042Τηλεοράσεως έμπορος ................................................................................ 2330αΤηλεοράσεως κεραιών κατασκευαστής ...................................................... 2352Τηλεοράσεως συσκευών και συναφών ειδών εισαγωγέας ........................... 2332Τηλεοράσεως συσκευών και συναφών ειδών, έμπορος ............................... 2330Τηλεοράσεως, Ραδιοφώνων, κλπ. εργαστήρια επισκευών .......................... 8210Τοματοπολτού εργοστάσιο ......................................................................... 5009Τορνευτήριο ξύλου ....................................................................................... 3007Τουρισμού πρακτορείο (έσοδα από τουρισμό εσωτ.ή εξωτερικού) ........... 8302Τουρισμού πρακτορείο (Προμήθεια από πωλήσεις εισιτηρίων) ................. 8301Τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης,

73

Page 74: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

κατασκευαστής ή έμπορος, χονδρικώς ..................................................... 6210Τουριστικών και λοιπών συναφών ειδών λαϊκής τέχνης, κατασκευαστής ή έμπορος, λιανικώς ........................................................ 6212Τουριστικών και λοιπών ειδών, εξαγωγέας ............................................... 6211Τράπεζες ................................................................................................... 8001Τροφών παιδικών βιομηχανία .................................................................... 5010Τροφών τυποποιημένων από αραβόσιτο ή γεώμηλα παρασκευαστής ....... 5034Τροχείο κρυστάλλων ................................................................................. 1021Τροχόσπιτων εισαγωγέας ή κατασκευαστής ή μεταπωλητής ................... 2354Τρυγικού ασβέστου από υπολείμματα οινοποιίας και οινοπνευματοποιίας εργοστάσιο ............................................................................................... 4002Τσαντών και συναφών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος ........................ 6209Τσαντών ωνίων και λοιπών συναφών ειδών, κατασκευαστής .................. 6033Τσιμεντολίθων κατασκευαστής ................................................................ 1015Τσιμεντοπλακών κατασκευαστής ............................................................. 1015Τσιμεντοσωλήνων κατασκευαστής ........................................................... 1015Τσιμέντου ειδών κατασκευαστής ............................................................. 1015Τσιμέντου εργοστάσιο .............................................................................. 4008Τσιμέντων έμπορος, χονδρικώς ............................................................... 4203Τσιπς, (πεφρυγμένων γεωμήλων) και συναφών ειδών παρασκευαστής .. 5035Τυποβαφείο υφασμάτων ........................................................................... 6403Τυπογραφείο καλλιτεχνικών εκτυπώσεων (επισκεπτήρια, προσκλήσεις γάμων κλπ.) ......................................................................... 3205Τυπογραφείο κοινόν .................................................................................. 3204Τυπογραφικής μελάνης εργοστάσιο .......................................................... 4017Τυπογραφικών και λιθογραφικών μελανών έμπορος ................................ 4212Τυποποιημένων τροφών από αραβόσιτο ή γεώμηλα παρασκευαστής ....... 5034Τυροκόμος πώληση λιανική ........................................................................ 5030Τυροκόμος πώληση χονδρική ..................................................................... 5029Τυρομαγιάς και συναφών ειδών κατασκευαστής ....................................... 4019Τυροπιττών και συναφών ειδών εργαστήριο πώληση χονδρική ................ 5027Τυροπιττών και συναφών ειδών πώληση λιανική ...................................... 5326Τυρού και γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά έμπορος, λιανικώς ............ 5317Τυρού και γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά έμπορος, χονδρικώς ......... 5316Τυχερών παιχνιδιών εκμεταλλευτής μηχανημάτων .................................. 8110

Υ

Υαλίνων αντικειμένων γενικά εργοστάσιο κατασκευής ............................. 1012Υαλίνων ειδών λιανικώς, έμπορος ............................................................. 1203Υαλίνων ειδών χονδρικώς, έμπορος .......................................................... 1202Υαλοπινάκων γενικά έμπορος, λιανικώς .................................................... 1205Υαλοπινάκων γενικά έμπορος, χονδρικώς ................................................. 1204Υάλου και υαλίνων αντικειμένων γενικά εργοστάσιο κατασκευής ............. 1012Υαλοχαρακτικής και διακοσμήσεως ειδών από κρύσταλλα εργαστήριο για τρίτους ................................................................................................. 1402Υγιεινής ειδών έμπορος, λιανικώς ............................................................. 1207Υγιεινής ειδών έμπορος, χονδρικώς .......................................................... 1206Υγιεινής ειδών από πολυεστέρα κατασκευαστής πώληση χονδρική ......... 4031Υγιεινής διατροφής ειδών έμπορος ........................................................... 5341

74

Page 75: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Υγραερίου σε φιάλες ή όχι έμπορος, λιανικώς .......................................... 4219Υγραερίου σε φιάλες ή όχι έμπορος, χονδρικώς ....................................... 4218Υγραερίου συσκευών κατασκευαστής ........................................................ 2007Υγραερίου συσκευών και ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού Οικιακής χρήσεως (κουζίνες - ψυγεία κλπ.) έμπορος ................................. 2331Υγραερίου φιαλών κενών κατασκευαστής .................................................. 2041Υγρών καυσίμων έμπορος .......................................................................... 1209Υδάτων εμφιαλωμένων πώληση χονδρική ................................................. 5333Υδάτων εμδιαλωμένων πώληση λιανική .................................................... 5340Υδραυλικών εγκαταστάσεων επισκευαστής χωρίς υλικά .......................... 8041Υδραυλικών εγκαταστάσεων επισκευαστής με δικά του υλικά ................. 8040Υδραυλικών ειδών έμπορος, λιανικώς ....................................................... 1207Υδραυλικών ειδών έμπορος, χονδρικώς ..................................................... 1206Υδροδοτήσεως ιδιωτική επιχείρηση (δίκτυο υδρεύσεως) ........................... 8109Υδροπωλητής γενικά .................................................................................. 5503Υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έμπορος, λιανικώς ............................ 2327Υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, έμπορος, χονδρικώς ........................ 2326Υλικών οικοδομήσιμων γενικά έμπορος ..................................................... 1201Υλικών ραπτών γενικά έμπορος ................................................................. 6323Υλοτόμος ξυλείας ή καυσόξυλων ................................................................ 3006Υπαίθριος κατασκηνωτικός χώρος ............................................................. 8050Υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών γενικά με ίδια υλικά ......................... 8403Υπεργολάβος οικοδομικών εργασιών γενικά χωρίς ίδια υλικά .................... 8404Υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών λιανικώς έμπορος ........................ 2350Υποβρυχίου αλιείας και συναφών ειδών χονδρικώς έμπορος ..................... 2323Υποδηματοποιΐας ειδών έμπορος, λιανικώς ............................................... 6330Υποδηματοποιΐας ειδών έμπορος, χονδρικώς ............................................ 6329Υποδηματοποιΐας ειδών κατασκευαστής πώληση χονδρικής ..................... 6329αΥποδηματοποιΐας μηχανημάτων εξαρτημάτων και σχετικών υλικών έμπορος ..................................................................... 2308Υποδηματοπώλης, λιανικώς ........................................................................ 6332Υποδηματοπώλης, χονδρικώς ..................................................................... 6331Υποδημάτων επιδιορθωτής ......................................................................... 8420Υποδημάτων γενικά κατασκευαστής που απασχολεί μέχρι 12 εργάτες πώληση χονδρική ............................................................. 6208Υποδημάτων γενικά κατασκευαστής πώληση λιανική .................................6208αΥποδημάτων γενικά εργοστάσιο κατασκευής, χονδρικώς ........................... 6020Υποδημάτων και ενδυμάτων παλαιών έμπορος .......................................... 6317Υποθέσεων εμπιστευτικών γραφείο (ντέτεκτιβς) ...................................... 8035Υποκαμίσων ανδρικών και συναφών ειδών εξαγωγέας .............................. 6217Υποκαμίσων και συναφών ανδρικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος, λιανικώς .................................................................................... 6202Υποκαμίσων και συναφών ανδρικών ειδών κατασκευαστής ή έμπορος, χονδρικώς ................................................................................. 6201Υπολογιστών μηχανών γενικά έμπορος ...................................................... 2324Υπολογιστών ηλεκτρονικών έμπορος ......................................................... 2349αΥποπροϊόντων βάμβακος, έμπορος ............................................................ 6303Υποτίτλων κινηματογραφικών ταινιών εκτυπώσεως .................................. 3603Υφαντής με δικά του υλικά ......................................................................... 6035Υφαντικών κτενίων από κάθε ύλη κατασκευαστής ή έμπορος ................... 3108

75

Page 76: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Υφαντουργίας εργοστάσιο .......................................................................... 6006Υφαντών εγχωρίων εξαγωγέας ................................................................... 6219Υφαντών εγχωρίων κατασκευαστής ή έμπορος .......................................... 6205Υφασμάτων ανδρικών εισαγωγέας ............................................................. 6305Υφασμάτων ανδρικών έμπορος, χονδρικώς ................................................ 6306Υφασμάτων ανδρικών έμπορος, λιανικώς ................................................... 6307Υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων λαϊκής καταναλώσεως, λιανικώς έμπορος ..................................................................................... 6309Υφασμάτων ανδρικών και γυναικείων, λαϊκής καταναλώσεως, χονδρικώς, έμπορος ................................................................................. 6308Υφασμάτων γυναικείων εισαγωγέας, πώληση χονδρική .......................... 6310Υφασμάτων γυναικείων εισαγωγέας, πώληση λιανική ............................. 6310αΥφασμάτων γυναικείων έμπορος, λιανικώς ............................................. 6312Υφασμάτων γυναικείων έμπορος, χονδρικώς .......................................... 6311Υφασμάτων γυναικείων εξαγωγέας ......................................................... 6342Υφασμάτων επιπλώσεων, έμπορος ........................................................ 6316Υφασμάτων πολυτελείας, γυναικείων και ειδών νεωτερισμού, έμπορος 6314Υφασμάτων πολυτελείας γυναικείων, εισαγωγέας ................................. 6313

Φ

Φαβεντιανής γης και πορσελάνης εργαστήριο διακοσμήσεως για λογαριασμότρίτων ...................................................................................................... 1403Φαβεντιανών ειδών εργοστάσιο κατασκευής ........................................... 1011Φακέλλων από χαρτί εργοστάσιο ............................................................ 3202Φακών οράσεως βιοτεχνία κατασκευής ................................................... 1022Φανελλών και συναφών ειδών από κάθε ύλη κατασκευαστής ................. 6026Φαρμακέμπορος ....................................................................................... 4210Φαρμακοβιομηχανία ................................................................................. 4025Φαρμακοποιός ......................................................................................... 4211Φαρμάκων γεωργικών έμπορος πώληση χονδρική (προς αγρότες) ......... 4216Φαρμάκων γεωργικών και λιπασμάτων έμπορος πώληση λιανική ........... 4216αΦελλοποιΐας και πωμάτων μεταλλικών βιομηχανία ................................. 3004Φελλού ειδών, κατασκευαστής ή έμπορος ............................................... 3107Φερέτρων κατασκευαστής ....................................................................... 3097Φερμουάρ γενικά από κάθε ύλη κατασκευαστής ...................................... 2019Φιαλών υγραερίου κενών κατασκευαστής ................................................ 2041Φιγουρινιών έμπορος ............................................................................... 6326Φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως καθετήρων, γαζών κλπ. έμπορος ........... 2100Φινιριστήριο υφασμάτων .......................................................................... 6403Φοντοποιός υποδηματοποιΐας που απασχολεί μέχρι δύο εργάτες ........... 9227Φοντοποιός υποδηματοποιΐας που απασχολεί άνω των δύο εργατών ...... 9227αΦορεμάτων γυναικείων και λευκών ειδών, εξαγωγέας .............................. 6342Φορεμάτων και λευκών ειδών έμπορος, λιανικώς ..................................... 6312Φορεμάτων και λευκών ειδών έμπορος, χονδρικώς .................................. 6311Φορτηγίδων εκμισθωτής ........................................................................... 7006Φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης) .............................................................................. 7107Φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής

76

Page 77: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

(οδηγός ιδιοκτήτης) ................................................................................... 7106Φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης) .............................................................................. 7109Φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής(οδηγός ιδιοκτήτης) ................................................................................... 7108Φορτηγών αυτοκινήτων εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης) ............... 7103Φορτηγών αυτοκινήτων εκμεταλλευτής (οδηγός ιδιοκτήτης) .................... 7103αΦορτηγών αυτοκινήτων μεταχειρισμένων εισαγωγέας ή έμπορος ............ 2302Φορτηγών και επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων εκμεταλλευτής ..... 7002Φόρτιση συσσωρευτών ............................................................................... 2011Φόρων δημόσιων, δημοτικών, λιμενικών κλπ. ενοικιαστής ....................... 8101Φουρκετών και συναφών ειδών κατασκευαστής ....................................... 2018Φροντιστήριο γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) ......................... 8021Φροντιστήριο ξένων γλωσσών ................................................................... 8022Φύλλων διακοσμητικών από μέταλλα κατασκευαστής .............................. 2043Φύλλων κρούστας κατασκευαστής ή έμπορος .......................................... 5026Φυσικής και χημείας οργάνων έμπορος .................................................... 2311Φυσιοθεραπευτήριο ή εργαστήριο φυσιοθεραπείας .................................. 8031Φυσιοθεραπευτής (μαλάκτης) ................................................................... 8030Φυτικών ελαίων που δεν κατονάζονται ειδικά, εργοστάσιο ...................... 4012Φυτιλίων και συναφών ειδών κατασκευαστής ........................................... 6213Φυτών και δενδρυλίων έμπορος (εκτός καλλωπιστικών) ........................... 9230Φωσφόρων κατασκευαστής και έμπορος ................................................... 4027Φωτεινών επιγραφών εργαστήριο κατασκευής και τοποθετήσεως ............ 8305αΦωτιστικών ειδών και ειδών ηλεκ/κών εγκαταστάσεων χονδρικώς έμπορος .................................................................................... 2326Φωτιστικών ειδών λιανικώς έμπορος ......................................................... 2327Φωτοαντιγράφων κατάστημα ..................................................................... 3602Φωτογραφικών, κινηματογραφικών ειδών λιανικώς έμπορος .................... 2346Φωτογραφικών, κινηματογραφικών ειδών χονδρικώς έμπορος ................ 2345Φωτογραφιών εκτυπώσεως και εμφανίσεως φίλμς εργαστήριο ............... 3207αΦωτογραφιών εκτυπώσεως και εμφανίσεως φιλμς εργαστήριο πώληση λιανική ....................................................................... 3207βΦωτογράφος εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών και εκτύπωση εγχρώμων σε εργαστήρια τρίτων ........................................ 8033Φωτορεπόρτερ ............................................................................................ 8033αΦωτοτσιγκογραφείο και εργαστήριο αναπαραγωγής φιλμς λιθογραφείου ............................................................................................... 3207Φωτοτυπίας εργαστήριο .............................................................................. 3601

Χ

Χαλβάδων εργοστάσιο ................................................................................ 5018Χαλυβουργίας και συναφών ειδών εργοστάσιο ........................................... 2001Χαράκτης πολύτιμων μετάλλων ................................................................. 8414Χαρτοπετσετών, χαρτομανδήλων και χαρτιών υγείας έμπορος, πώληση χονδρική ......................................................................................... 3406Χαρτοπετσετών, χαρτομανδήλων και χαρτιών υγείας έμπορος, πώληση λιανική ........................................................................................... 3409

77

Page 78: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Χαρτοποιΐας εργοστάσιο ............................................................................ 3201Χαρτοπωλείο λιανικώς ................................................................................ 3405αΧαρτοπωλείου ειδών έμπορος (φάκελλοι, κόλλες αναφοράς κλπ.) πώληση χονδρική ......................................................................................... 3406αΧαρτοσάκκων και χαρτοσακκουλών κατασκευαστής ..................................3208Χάρτου γραμμογραφήσεως εργοστάσιο ...................................................... 3203Χάρτου έμπορος πώληση χονδρική (χαρτί περιτυλίγματος κλπ.) ............... 3401Χάρτου επεξεργασίας εργοστάσιο (κατασκευή φακέλλων, εμπορικών βιβλίων κλπ.) .............................................................................. 3202Χαρτοφυλάκων, τσαντών και συναφών ειδών ταξιδίου, κατασκευαστής ή έμπορος ........................................................................... 6209Χειροκτίων από δέρμα ή πλαστικό κατασκευής .......................................... 6029Χειροκτίων πλεκτών από κάθε ύλη κατασκευαστής (εκτός δέρματος και πλαστικού) .................................................................. 6044Χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων έμπορος 2311Χημείας και φυσικής οργάνων έμπορος ..................................................... 2311Χημικής μελάνης γραφής, γόμας και συναφών ειδών, εργοστάσιο ............ 4005Χημικών λιπασμάτων εργοστάσιο ............................................................... 4002Χημικών προϊόντων γενικά ορυκτελαίων και λιπαντικών έμπορος χονδρικής ...................................................................................... 4202Χημικών προϊόντων εργοστάσιο .................................................................. 4002Χονδράδων (αποκομμάτων γουναρικών) έμπορος .......................................6322Χορευτικό κέντρο ........................................................................................ 9007Χορού Σχολή ................................................................................................ 8024Χρηματιστηρίου εμπορευμάτων μεσίτης ..................................................... 8003Χρηματιστής ή μεσίτης χρηματιστηρίου ..................................................... 8002Χρηματοκιβωτίων έμπορος ......................................................................... 2006αΧρηματοκιβωτίων κατασκευαστής .............................................................. 2006Χρηματομεσίτης .......................................................................................... 8002Χρυσοποικιλμάτων και συναφών ειδών κατασκευαστής .............................6030Χρυσού εισαγωγείς ...................................................................................... 1103Χρυσοχοΐας εργαστήριο .............................................................................. 1101Χρυσοχοΐας εργαστήριο πώληση λιανική .................................................... 1101αΧρυσών και αργυρών κοσμημάτων έμπορος πώληση χονδρική .................. 1107Χρυσών και αργυρών κοσμημάτων εξαγωγέας (χωρίς δικό του εργαστήριο) ....................................................................... 1108Χρυσών και αργυρών κοσμημάτων εξαγωγέας (με δικό του εργαστήριο) .. 1109Χρυσών, αργυρών και συναφών ειδών έμπορος, πώληση λιανική .............. 1301Χρωματισμού ή καθαρισμού πλοίων εργολάβος ......................................... 8105Χρωματοτυπογραφείο ................................................................................ 3206Χρωμάτων γενικά έμπορος ......................................................................... 4207Χρωμάτων εργοστάσιο ............................................................................... 4001Χρωμάτων, μελανών και λοιπών ειδών γραφικών τεχνών έμπορος ........... 3402Χυμών φρούτων εργοστάσιο ...................................................................... 5103Χυτήριο στοιχείων ...................................................................................... 2029Χυτοσιδηρουργίας εργαστήριο ................................................................... 2023

Ψ

Ψάθινων ειδών γενικά έμπορος .................................................................... 3110

78

Page 79: Ι. Κωδικοποίηση Πινάκων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Ψαθών κατασκευαστής ή έμπορος ............................................................... 3104Ψευδοκοσμημάτων εισαγωγέας πώληση χονδρική ...................................... 6340Ψευδοκοσμημάτων εισαγωγέας πώληση λιανική ......................................... 6339αΨευδοκοσμημάτων έμπορος, πώληση χονδρική .......................................... 6340αΨευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη εξαγωγέας (χωρίς δικό του εργαστήριο) 6046αΨευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη εξαγωγέας (με δικό του εργαστήριο) ..... 6046βΨευδοκοσμημάτων από κάθε ύλη, βιοτεχνία ή οικοτεχνία πώληση χονδρική 6046Ψευδοκοσμημάτων έμπορος πώληση λιανική .............................................. 6339Ψηκτρών κατασκευαστής ή έμπορος ........................................................... 3105Ψητοπωλείο - Σουβλάκια (κατηγοριών Α' και κατωτέρων) ........................... 9020Ψητοπωλείο - Σουβλάκια (Α'διακεκριμένης κατηγορίας και ανωτέρων) ....... 9021αΨιλικών έμπορος, λιανικώς .......................................................................... 6325Ψιλικών έμπορος, χονδρικώς ....................................................................... 6324Ψυγείου φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής (οδηγός ιδιοκτήτης) ...................................................................................... 7108Ψυγείου φορτηγού αυτοκινήτου διεθνών μεταφορών εκμεταλλευτής (οδηγός μη ιδιοκτήτης) ................................................................................. 7109Ψυγείων επαγγελματικών ηλεκτρικών ή πάγου, κατασκευαστής ............. 2008Ψυκτικών μηχανημάτων έμπορος ............................................................. 2329Ψύχους βιομηχανία (εκτός παγοποιείου) .................................................. 9201

ΩΩδείο ......................................................................................................... 8055Ωδικών πτηνών έμπορος ή εκτροφέας ...................................................... 9226Ωρολογίων εισαγωγέας πώληση χονδρική ................................................. 2348Ωρολογίων γενικά έμπορος πώληση λιανική ............................................. 2338Ωρολογίων επιδιορθωτής .......................................................................... 8205

79