Ν 2859-2000 ΚΦΠΑ (Κωδικοποίηση Taxheaven μέχρι ν 4002-18.8.2011)

of 140 /140
NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (κωδικοποίηση taxheaven.gr μέχρι και το ν. 4002/2011, 2011.8.18) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859 (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Ειδική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 105 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), με την 1025344/166/0006Α/ 23.2.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η οποία επανασυγκροτήθηκε με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1138444/1553/0006Α/12.12.1995 (ΦΕΚ 1061 Β'), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2346/ 1995 (ΦΕΚ 220 Α') της οποίας η λειτουργία παρατάθηκε μέχρι την 31.12.1996 με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1051234/560/ Α0006/3.5.1996. Στη συνέχεια και για την ολοκλήρωση του έργου της Κωδικοποίησης αυτής, συστήθηκε εκ νέου η Ειδική Επιτροπή με την 1053658/605/Α0006/12.6.2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, της οποίας η λειτουργία παρατάθηκε μέχρι 30.9.2000 με την απόφαση 1062486/821/ Α0006/14.7.2000 του Υπουργού Οικονομικών. Ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας έχει ως ακολούθως: Αρθρο 1. Επιβολή του φόρου Επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών με την ονομασία "φόρος προστιθέμενης αξίας" σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο φόρος αυτός επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεος σε βάρος του αντισυμβαλλομένου. Αρθρο 2. Αντικείμενο του φόρου

Embed Size (px)

Transcript of Ν 2859-2000 ΚΦΠΑ (Κωδικοποίηση Taxheaven μέχρι ν 4002-18.8.2011)

NOMO ( NOMO '

'

. 2859 taxheaven.gr . 2859 ( . 4002/2011, 2011.8.18) ' 248/07-11-2000)

:

, , 1025344/166/0006 / ( 1061 '), 31.12.1996 1051234/560/ 0006/3.5.1996. , 1053658/605/ 0006/12.6.2000 30.9.2000 . : 1062486/821/ , 0006/14.7.2000 ' 23.2.1995 13 105 . 1892/1990 ( 101 '), 1138444/1553/0006 /12.12.1995 . 2346/ 1995 ( 220 ')

1. " . . "

2. 1. ) ) ) , , , , 2, 3 5 13. , , : , ,

, , ) ,

, , , 2 11.

2. ) ) " " . " " " ,

: , ", II

3. 1. ) : , , , ) , , , . ) ) , 2. . . , , . 3. , 2 , . , , , , , . . . , , 6 7. 6, , . , ,

4.

1. .

, , , , .

1

3,

2. : ) ) ) 36 , 1.1.2006 . 1.1.2006, . , , ,

5. 1. , 6. . 2. . , 3. ) , ) , , . 4. . , . , . , , , : , . , 2, , , ,

6. 1. 1 ( 245 ) . 1587/1950 ( . : ) ) , . 2. ) , , 1. ) . , , , . 3. 1 , 4. , 2006, . 25.11.2005, , 5. . . 1 2 1 ' 2, . , , , , , , , , , , : , , , , , , . 294 ), 2 . . 1521/1950

7. 1. , , 4 30, . 2,

2.

, :

,

) , ) . ) , , ) , , , 2 ) . , , . 3. , , , : ) , 1 ) 24, 27 ) , , ) , , ) , , . ) , , ' ' 3 13. , 24 , 28, , 2 6 13, , ' , . , 33, ( . . 186/1992 ( 84 -), , , . , 2 , 6, , (10) , ,

, . 4. .

8. 1. : ) ) 2. ) , ) , ) , ) , . 3333/2005 ( , ) , , , . 3. , 4. . 5. , 2, . , 4 5 , . , , , . . , 91 ), . , , , , , : , , , . , , 2, 5

7.

9. , : ) , ) , ) , , 30, . 4 , , 2,

10. 1. ) 10 , , ) '. 2.H , . 3. 1 , 25, , . E , , , . ' 1 1 61, , ' ' ' 1 2, ' , , 2, : 9

11. 1. , , , . 2. 2 ) ) ) , , . . , , . 3. 1 , , , , 4. ) , , , ) " ", 48 , 27, ) ' ) . . , " ", : 7,5 1.550 , 7,2 kW, : , . , , , 2 , 27. ', ', ', ' 1, 1. , . , 10.000 , 1, : 41, , , 2,

) , , 5. . 100 .

6.000 ,

, 40

12. , ) , , , , ) , ) 3 7 , . , , , ' , , , 2:

13. 1. : ) ) , , . : -" , , -" , -" , . ' . 2. , , . , ", , ", , ", , ,

3. : ) , , . , , ) , . ',

, ,

, ,

. , . , . 4. , . 5. , , , : ) , ) , . E . . ., 35.000 . 6. ) , ) . , , 1 2, , : , , , , , , 2 11 ,

, , . . ., . 35.000 . 100.000 ,

. , .

, .

7. , 46 . 8. . 45 46.

.

45

14. 1. : ) 2 . ) . ) ) ) , , ) ) , . ) , 10: , . 6: . -

, . , ) , 12, , , . .

2. : ) , , , . . ) . , . , . 3. , , : ) ) , , , , 4. , , , , : ) . ) . 5. : , , , . . , , , .

) . ) .

, ,

6. i) : ) . ) . ii) : ) ) . 7. , : ) . ) . 8. , , , . , , , , , ,

. ,

.

. ,

, ,

, ,

, , : ) . ) . 8. .

,

,

, ,

, ,

,

,

, .

, ,

, , , , ,

, , : ) .

,

,

) . 9. .

,

: ) . ) . 10. , : ) . ) . , , . (catering), , ,

11. . (catering), , : ) . ) . 12. ) . ) , . . : , , , -

13. VII, ) , :

.

, . ) , , , .

,

.

14.

,

, :

) , , ) ) , ) , ) ) ) ) , , , ) ) 15. . , , . , , , , , , , , , , ,

,

, , , ,

,

2, 12 , . 16.

14,

, 15 .

15. 1. . 2. , ) , . . . ) 5 3. : ) . . . ) ' ) , , 35, ) . . . . , ' 1 , . . ./ . . , , 36. 1, ' . , , : , , ,

16.

1. . . , ,

, . 2. ) , , 14, ) ) 15 , 1 ) 1 2 ) , ) , , ) . 3. 6 ) ) , ) , ) 7, ) , 235 . 2 2 : , 7, 1 2 , , 2 14, 14, , 28 , 28, , , , , , : , 2

4. .

17.

1. , , ' 1 , . 2. , . 3. , 31.12.1992 , , , ) ) ) ) ) 4. , . , 4.400 , , . , , , : , , 25, 10 ,

, .

61,

.

,

1.1.1985

2,

18.

1. . . , . 2. 15 .

19.

,

1. , 2. ) , ' ,

,

, , . , , ' , , , ' , ' 9 , 7, 12, , , 9, , :

,

) ) , . , , .

, , , ,

, . ) , . , , . . , 15 , .2961/2001 ( 3. , , 3 20 . , 266 A ) , . , , 1 2 6,

4. ) , ) , , , , , , ,

: , , , . , , . , . , . : , . , . . . (4) . , . , , , , , ,

,

5. )

) ) , , , :

,

. ' 5 5 . 46 14 , ( . . .), , , (6) . . . , . . .. . . . , . . . . . , , , . , 46 .1892/1990 ( .2000/1991 ( 206 '). .1 , 101 ), 49 .2238/1994 ( 151 "). ,

46.

6. . 7. , , . , , 8. , . , 30. 9. , . , 30. , , . , . , -

. . 10. .

20. 1. ) , ) , , ) , . , , , , , , , , , , , , :

, . ) . 2. , , 3. , , . 4. , , , . ' , , ,

o

,

7 .1038/1980 , 1 , . ,

21. 1. . ' , , . . . ,

. (23%)

(13%). (50%). 13 14. , , , , 16 18.

2.

3. , 4. , : , (30%), , , , , , 17. ,

) , ) , , ) , , ) . 5. , . 6. . 0,5 7. 8. . . . . , ,

22. 1. ) , ) , ) , ) , . . , : i. , , , ) . , . . .( , : ( . .)

ii. , , iii. ) , , ) ) ) , , ) , , ) , , ) .................... ) , , ) ) , ) , , ) , , . , , ) ', ' , ) ', ', ) , , ', ', ' ' , , , , , ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , ,

)

, , , ) , , ) , ) , ) , , , , ,

, ,

,

, '

, , ,

)

, , , , , , ) , . . , . .. . . ., , , , ,

, ,

, , ,

2

8,

) . . . . )

, ,

) 41, , , ) , ) ) , , . . )................... ) ) 7 . 2. . , 3 , ) , : 6,

, , 4 20, 30,

2

7,

. . .

, , .2206/1994 ( 62 ')

,

,

, ', ', ', ', ', ', ', ' ' 1.

23. 1. ) , ) . 1 ) , ) 28. , : i) , ii) , 28, iii) ) , . 2. , 3. . . . , . ' 1 . . . . . . , , . . . , . . ., , , ' , 1 10, ' 1 , 10, , , :

24.

,

,

1. ) )

: , , . . : ) , ) " , ", , , , , : . " ", ,

. . 7 . : ' . ) , , ) , , ) 25. . 22, , , 3 10 , , , , , " ", , , , , " , , ", . 2 69/169/ . . ., ,

, 1

) , 27 , ) , , , -

, . , ,

. 2. .

25. 1. ) , ) ) , ) , , ) 53 92/12/ . . . , ) , , ' , ) ', ) , ) ) , ) ' , . 1 10, 61, ' 1 : 10, , , ', , . ' , ( . . .) 3665/87 , . 2960/2001 ( 265 '), , , , , , , , , : , : ,

, . 2. . -

,

26. 2960/2001 1. . . ., 2. ) " , )" ) " ", , ", ", . :

,

.

.

,

,

. 3. , . . 4. , . . . . , . . ., . . .. 5. , . . . , . 6. ) , . 2960/2001 ( 265 '). : ' 3 . . .,

) ', ) , ', . 7. VI . VI

,

. , :

) , 24, ) , ) ' ' 8. 12 4 ) , , , , , ) ' , 13 , . , , 4 . . .. 9. , . , : . , 10 , , , , , , , : , ' ' 1 1 27. 25.

, , , . 10. , ,

, . ,

: ) ) ) ) 11.0 , . . , 24, 25 12. , , . , . 13. , 19, : ) 6 , ' , , ) ' , . ' , 6 ' 6 , , , 28. 36, , . . 25 , ,

, . 14. ) , ) , , ) , ) ) , ) ) ) ) , . , , ', ', ' 7 , 8 , , , , , :

27. 1. ) , , . , ) , , . , , ) , , ' , , '. , , , . (50%) , . . . , , , :

) ' ',

, . . , . , , . . 2743/1999 . , ' ' , . 2743/1999

) , , . , ) ) ) ' , ( ) , ) , 1965 , , ) , , , , , , , , , , ' '

, , ,

:

, , , 8

, , , ) , ) , ) , ) . . . , . ', . , ' ' , , , ,

2. .

28. 1. ) ) ) ) , 10.000 . , ) , ' , ) ' , ) , ', , . , 24, 2. , 3. . 45 46. , , 3 , . , , . : 5,

-

, , : ,

, ,

7,

,

'

1 .

29. 1. ) , ) 34 , , 2. . , 3. . . ( , ) , ' . 2 , 3 :

30. 1. , , , . . , , . , , , , , . . . ' . 31 2. : ) 4, , ) ' ) 27 28, ' , 1 22 , , 24, 25, 26, , , 33. , ,

) ',

',

', ,

'

1

, 22 ,

',

) ) 3. 16, 17 , 18.

(10)

. 9 , , ' . 1 28, 19.

4. ) ) ) ) ) (9) , , , . , . , , , , , , , , , , , , ,

: ,

, ,

31. 1. , . , , , . , , 1 2. . 19. , , ,

3. : ) , ) ', ', ', ', ' , '

1

1 .

22

,

4. . 5. , . 6. : ) , , ) , . 7. , , . . . 8. , 9. ' 1 28, . , , 30 . , , 6, , , . . .,

32. 1. ) 36, ) , , , : 1

) , ) , , , , ) 4 36, . 2. ', ' ' 1 , 35,

,

,

,

, .

3. . 34. ' , , ,

,

33. 1. 1 ) , ) , . , . 2. (1/5) . , 2 . , 3. , , . 8, . , , , . , , 10 38 , , : ,

, : ) ) , ) , ) .1665/1986. ) . . . 286 ) ) . . . . . . . . . , , . . ., . ' , , , :

,

9

6

. 2773/1999 (

, , . 4. ) , , , . , 3. . , , , . . . . . ) , 5. , 30 . . . . . . . . .. , , , . 2 .1665/1986 ( . 2773/1999, 194 '), , , , , , , , :

34. 1. :

) ) i) , ii) , iii) , , , . . 2. . ., , , : ) , . ) , ) 22 ) ', 35. ) , 22 ', 24, 25, 27, 28 47. . 1 ' ' 1 .1 ', 24, 25 27, : 5, , 4 33. 2 30, :

3. 4. ) ) ) , ) ) . , : , : .

30

) , 24 ) ', ' . ' 1 28.

5. . 6. . 7. , . 8. 2, 3, 4 , 5 , 2, 3, 4

2

-

5

. . 9. , , 35. ', ' ' 1 2 8,

10. . 11. , . , , ,

35.

1. : ) , )

, , , , , , ' , , ', , 39 , , ' ', ', ' ' 4 36, , ,

, -

)

)

)

, ,

, :

) , 3 , ) ) ' ) , 4 ) , , , ) ) , , 36, ' , , , 3 , / 2 14, , , , 13, 15

3

15, ,

,

, ' '

/

1 . ,

1, :

) ) .

,

2. , . 3. , 4. ) , ) , , ) , ) , ' , : , .

,

1, .

35 .

,

1. )" ", . . ., ) " ) " , ) " ) " ", , ", " 13 ", " 14, -

:

",

,

, 13 14, .

2. , . . 3. . , , , , , ,

, . . ./ . . . . . . 4. ) ) ) , ) . 5. ,

, .

,

: , ,

, 20 . . . . . , . . . . ., -

,

,

6.

.

. . ,

. . ,

. 7. . , . 5 34, . 8. , . , , 9. , . . , -

10.H ) )

. . . , , , . . ., , , , . . . .

:

) ) ) )

11 , , , . , ,

36. 1.O ) . . . (30) , ) , 28, . (30) ) , . , , . . , , ) , ' , 2 14, . (10) (10) 1847 , , . (10) (30) , , , , , , , , , , , , :

) / , 14 2. : ) . ) . . ) . , 1 . , . . . , 3. , . , . , . , . 4. ) , . , . . . , 2 , ) , 8 ) i) . . ., 2 , 6. 3 16. . . : 1 38 , , 38 . . 8, , , , : 1 : 2 , . , . . . 2 . . . , . . . . . . . ( . . .) , ' 2

, , 2 . . . ii) , iii) , . . iv) , 1 , ' , , . ) , , . . ., . , , 5.10.1961 ) , . . ) ', ' ' 5. 11 ) 2 ) "EL" ) , (INTRASTAT) ' , ( . . .) ' 15, ' 12, 28, , 1 28 , : ' 12. , 3 , 7. , . , 35. , 2 6. . , , 7, . , .

) 1.1.1996, 12, 2 5. . , / ) EL ) 5. . / ' , ) ) . 5. . , . 6. , 41, 2 ) 2, ) . , ) ) . ) 5 . 10 , 1 6 11, 38, , 11 1 : . . ., , 5, 5. 16 , 18 5. . , 2 , , 14, : EL , , . . , , ( . . .) , , : 15. , 2 14, , 1 2 11

7. ) ) ) ) 35, ) , ) , ) , ) . 8. ) ) ) ) 1 9. ) ) ' ) ) , ) ) , , ) 10. INTRASTAT, ' 5. . , , , ' ' 5, 4 , , , 22 : , . , , 41, , , ' , ' , , , , , , , , , , , , , , ,

:

,

:

'

'

5

5 ,

11.

' 5, 5 . ,

4, 5 ,

.

37. 1. , ' 2 ) , , (1.500) ) . . 2. , . , ( . . . .) ( . . .) ( . . . .), , 3. ) 6, , 4 36 , ) ' ) 4 , 36 . 2 , , 49. , , , : 1 2 . , . , , , , . , 3 , : . . ., , 2 6,

4. 1 6, ' , 49 . 5. 34 6. 1, , . 35 1 1.1.1995 . 2238/1994. , , , 4 36 ' 2 2 '

38. 1. : ) ) . ) , , , , . , 1 ) , 10 , . , , 33. 36 25 . , 30, 31 32, , , 20 . , , , 20 . , , : , . . ., , 30 , ,

1. . 2943/1954 ( . . ., .

, 181

. . ), , 8 , . . . . 1.7.2010, 19,

31.5.2011. 2. 3 , 34. . , (40%) , (2%). , 90 ). . 1 , 49 . , , , 3. . . .. . 4. , , ) ) , . , . 5. , , 6. , 41, , , . : , . . .. ' . . ., . 50, 83 , . . 356/1974 ( . . . ., 2 54, , , 1 54 , 3

, (15 ) . , . 7. , . 10 , , 2 11, . , ,

. . .

,

,

.

, .

8. , , 9. .................... 10. , 2 11. , . . .. , . 1 . 56. , 4 36 34.

39. 1. , , ,

, . 41 , (60%) . , , 2. ) 1, , , , ) . 3. ) ) ) (60%) ) , ) 1 4.E : ) , , , ) , , . 5. , , 6. , 1 2, , , . , 1 . , , , , , 28. , ' , 41, : , , , : , .

7. , , . , , , . , , , , , , , , , , . . , . . , . , . , ,

, , ,

. , .

8. , , . 9. , , . . . . , , . 9. . . 1 , . . . , (30) . . . . ,

, . , , , . . 10. , , : ) , , , ) , , , . , 11. , , , , , , 38 . 12. ) 5 , ) , 54. , 1 : , , . , 38 , (2) . , . 9 , 10 , . . , , . , , , , ,

, ' 13. ". 30, 31 14. : ) , ) ) 1 15. ) 11, , ) , . . : 33. , 38 2, , ' " .

'

,

, ,

9

,

39 . 1. , . . . . 2. , ) , ) ) , ) , , , , , , , , , , , , , : 39 , 2 . ,

, , ) ) , 3.

, , ,

,

,

, , ,

,

,

, 275/25.10.2003) 96/61/ . , . 39 ,

2003/87/

(L ,

40. 1. , , ' ,

\' , , , .

2. . 3. , ' : ) ) ) . 4. , ( , . 5. . . . .). (%) , , , . . . , , ' . . . .

(30) . 6. 38 . 7. . ' . . . ., ,

41. 1. , , . 2. , . 11%, IV , ,

5% .

, ,

,

, 2 , , , , . 30, 31, 32, 36 . 1 2 38 19.

,

.

3.

4. ) 42, )

: , , ,

)

, . , , . 3874/2010 ( 100 KW 151 ) 10 4 . 4, . , 1 36. .

5.

6.................... 7. . . .. , (30) , . . ,

. . . 8. . . . : ) , ) , ) , ,

(30) , (2) , ,

.

, , ' , , , ,

, . ' ' : ,

.

9. ) , ) . , '

, , ' ,

10. , ) ) , . , :

11. , : ) ) . 12. (2) 9, 10 11. , 38. 13. . . . , . (20) . 14. . . 15. ) , ) ) 12, . 6, 7 , : , (20) , , , , , , 8, , , ,

42.

,

, 41 :

1. 4. 2.

, 3

, .

3. )

: , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , ,

) ) ) )

4.

, , : . , , , , , , , , , , , , ) , , , , . , , , , , , , , ,

) ) ) ) ) ) )

43. 1. , , , .

2. . , , , . , . , 24. 3. ( ) , ( . , . 4. 2 5. , , . 6. 3. 7. , . , , 3 , , . ) ' 1

44. 1. , 94 2. , , 56, 57 . . 2960/2001 ( 265 '). ,

.2960/2001,

. , 104 111 . 30 , 32 . 36 101 .2960/2001

3.

38. 4. " 5. 105 . 6. , 30. 1 31, . 7. , . 8. . , 38 , .2960/2001, . , ".

45. ,

1. 8 , , 2. , : , : 46 ,

, , . 1, , 8 46, ,

1 4 , 22

, ' , , ' 33, , . , 2 39,

3. . , . , , 19 , , . 4. : ) ) . ) , . . . . . . , , , 19 , . 5. 24 3. 27, 1, 3, 20 , . (30) , , 10. , , , , . .

6.

, , .

3, 1, ,

7. ,

, , 4.

,

8. : , ) , ,

, , , 3. , , . ) , , , , 3. , , , , , , ,

,

,

9.

, . 3, , ,

10. . ,

, ,

, .

, , , , . , , . , , , 5 , , , . . .

,

, ,

, . . 11.0 1, 4 , , 4 , , 12. , 11, 13. 10 . , . 14. . , 28. 16 , 4 . , 17. , . 2

46. 1. , 2 , , 2 2. 3 ) ) , ), , , , . , . , , , : 45 . , 5, 45, ,

3. , ) ) ) , , ,

, , , , , . , :

4. . , , ,

,

. , . 5. , , ) ) 6. , 7. 11, 8. " , . ) " 3, , , , 2 3, , ", , 9. . 2 5. 5. ) " ", , . ) " , , ", , , , 4 28. 45 , ", , : ) , . . , : 1,

47. 1. ) , , , (swaps), , (forward contracts), . ) , . 2. ) 995 ) . , . . 3. , , , , . 4. , ) , ) , ) , , , 3 , : , ' 1 . 2 , . ' 1 , . 80% 1800, 900 , , (1) : , . . " " : , , (futures) , , : ,

) , , . 5. , . 186/1992 ( , , , , 2 , , . 1.8.2000. 6. . , . . ., 1 , , , , , . ' , , 84 ') 1, . 13 . . 186/1992,

48. 1.

. . . . . . ., 38.

2.

. . . . . . . 4 36 , , , , . , . , . . . .

3. , . . . ) , ,

, , : ,

) ' . . 4. , . . . 5. , , 36 25 6. . , , 7. , , , (30) . . . ., , , , . 820/1978 ( 174 '). , , , . . ., . ,

8. , . , . . .

. . .

48 . 1. , 17 , . 2. . , . 3842/2010, . . . ., , , . . . .

49. 1. . . . . 3 . 2 ) . , ' . . ) 2 iv 3. ' , , . . ., ' . 2 68 4. . 5. , . . , 48. 4 36. , ' 2 30 K , . . . , . . . . ,

50. 1. ' , . . . .

2. , , , . ,

, , ,

. , , 3. , 4. . . 5. . , , , . (15%).

51. 49 , , 50 . .

52. 1. 50 , , . 2. . ' . , , , . 3. . . ., , 49 , . . .

, , , 4. , .

, . . . . . , . 4 ,

,

. .

356/1974 ( . . . .). 5. . . 4600/1966 ( 6. . . . . 7. . , , 242 -). , , ,

53. 1. 1 ) 2 ) . ) , . . . . , . 2. , . . . . . 38, . 49 50, . . . 35 .

:

3. . 50 4. , , 5. . , . , , ,

200

205

.2717/1999

.

.

. . .,

54. 1. 2, 3 2. 4. , . , 2 38. , . (300) . , , . 3. , ) .2 , ) ) 4. O , , , (300) , . , . , , (300) , . : (50%) 53, , , . , , , ,

5. 2 , , , . 6. , . : ) 24

3, 1/5 . 2523/1997 ( 1

, , 179 ), , )

. . 4600/1966,

, 2 .

55.

: ) 4 ) , ) ) , , . , 35. , 38, , , 4 5, , 7 36

56.

75 2. 36 ) ) , , 2 , 48

. 2238/1994 (

151

"),

.

4 : , , . . . ., . ,

57. 1. 49 50

41. . 2. ) , ) , ) 3 49. , , , :

3. , 50 , (3) . 4. , , . 5. (3) . , . , , , . . , . (3) (3) , 49

58. 1. , . 2. . 3. , . 4. , . , ,

59. 1. , . 2. .

60. 1. , , . , . 2. .

61. 1. 2 ) , ) : ) ) , ) 2. ' , ) , ) . , : ( ) 2913/92, 2 II , , 85/362/ . , , , , , II , ( ) 2913/92, , :

62.

- . . .

1. , . , ' ) ) II III , ,

,

: . . . 660/1937 ( (50%). , . . 660/1937. 159),

2. 63 . 3. : 1, ,

) , 31

1986 1986, 1986 . . , , .

) , . . (50%). , ', , . . .

, .

1986, II . II , 1. , , . 4. , 1987, . , . (50%). 5. ) (3) , . (50%) . 50% . ) 6. ' , , 1986 , 1987 . . 1988, 6. , , . : , (3) 10 , (0,4%) (0,9%)

, 7. ) ) 41, ) , ) , 31 ) 6 ) 8. . , 1986, 39 ,

1. : 1986 , ,

,

,

.

63. 1. ) 2 ) . , , , , (RACHATS) ) ) ) .1620/1951 ( ) ) ) ) ) 5 10 2 . . 254/1973 ( 335), . 4169/1961 ( 2 . 625/1977 ( 2 180), 81) 18.5.1977 3 . 1066/1980 ( 183), , 4 . . 843/1948 ( 2), . 3287/1955 ( 319), 169), . . 505/1937 ( 46 79), . 1249/1982 ( 43), 1 13 . . 1524/1950 ( 246), , , , , 2 .1642/1986, :

) . 1477/1984: ) 1 . 4324/1963 ( 4

, . . 1901/1939 ( 152) . . 156/1967 ( 179), 31.10.1942 . . .( 332),

3

. .1674/1942 ( 240), 20 . . 154/1967 ( 180).

296),

2. ,

, .

,

64. 1. , . , 41, . 2. 0 . , , ( . . ) ( . . .), . ( . . . .) . . . ,

' .1558/1985

, . .

3. .

65.

. 1642/1986

.1642/1986 .

1

1987,

'

66. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . 8.E 9. 10. 11. 12. 13. . , . . . . ( ) . . . , , . . . . 3:

67. 1." . 2. ) ) '

II " " " : . . . : . . . . " 227 ": ,

3. . ,

,

. 4." , " " ", 1 3 .

68. ( . 1996 ( 1995, 1. 2. 0105). 3. , ( . . . 0106). 0210). ( . . 6. , 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 , 0307). . 0410). , ( , . 1212. ( 9. , , 10. , , 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713 ) ( ( . . 0601 , , , , 0714). .( . . 0603 , , ), 0602). , , 0604). , . , , . 0504 . 0511). , , . . ( . . 0401, 0402, . ( , , . , , , , , , , , , , . ) ( . . 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, L 259/ 95). , , , ( . . EX 0101, 0102, 0103 , , 0104). , ( . . , ( ) . 2448/ 95 10 1 21)

4. 0208, 0209 5.

. , 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 7. , , 1 8. , 3, ,

( . . 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, ( . . 0801, 0814).

11. , 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813 12. 0910). 13. , ,

( . . 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909 ( . . 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 1008).

14. 1108).

. . 1209). , , , ,

( . . 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 ( . . 1201, 1202, 1203, , , , , . , , , , , , ( CICHO-RIUM INTYBUS , , , , , ( ) ,

15. 1204, 1205, 1206, 1207, 1208 16. , ( . . 17. SATIVUM), ( . . 18. , , ( . . 1213 19. 20. ( ( . . , , 1214). ), 1301 , , , , , , 1211). ,

1212). , . (FOIN, LUZERNE), , . 1302). ( 1512 , 1515). , , 1510). , , . . ), , . , ( ), , , ( , ), , , ,

( . . 1507, 1508, 21. , 1509 ( . . 1509 22. - , 15 ( . . 1516 1517). ,

23. , ( . . 1601, 1602, 1603, 1604 24. 25. 1802, 1803, 1804, 1805 26. 1806).

, 1605). ( . . 1701, 1702, 1703 ( . . 1801, 1704).

, ( . . 1901, 1902, 1903, 1904

, 1905). ,

. ( . . ,

27. , 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 28. 2105 29. 30...... 31. 32. , , 2106). .

2008). , ( . . 2101, 2102, 2103, 2104, , , ( . . 2201). ( . . 2209). .

( . . 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308

2309).

33.

( ( . . 2501). , 284430, ( . . , 2905, , 100 100 , ' 2844). 2922, 2925, . , , , 2934 . 3824). .

), .

34. 284410, 284420 35. 36.

, D( . .

.

, , ( . . 3001, 3002, 3003, 3004, 3005

0,90 3006 3003

5208). 3004 50%. 37. 38. ( . . 39. , , 40. 41. 4401). 42. , 43. , , , , ( . . 4901, 4902, 4903, 4904 , 4905). 4903 4902, 44. ), 45. ), 46. 60% 47. , 48. , , , , , , . . . . .( . . . . . ., 8702). , ( . . 8713 , , 8714). , , RAILLE ( . . 8469). ( , , ( . . 8428). ( 50%. . . , , 4901, ( , , . , ) ( . . 4818, 5601 . 6815). , ( . . , 4014). , ( . . 3302). , , . , ( . . 3808). , , ( . . 3101, 3102, 3103, 3104 ( , 3105). ) 3002,

, ), 49. . . , , . 50. 51. , 52. 53. 9706). 54. V . 55. ( 56. ( . . 2716), ). , , , . , , ( . .

, 9018).

,

(

. . ( . . , 22. . ( . . 9701, 9702, 9703, 9704, 9705 1, 2, 3 ' 9021)

( . . 2711),

(Braille), 3822), 57.

( . . 3922), ( . . 3922, 6910, 7324), ( . . 6212, 6112, 6211), (jaws, supernova, hall, , file reader) ( . . 8524), Braille ( . . 8471), (Braille) ( . . 9102), (Braille) ( . . 9017), ( ) ( . . 6602), 4 tracks (Braille) ( . . 8519 8520), ( . . . , , , , , . , , , Y-connectors, , , Clamp ( ), , , -

, , , , , Braille display, scanner, Braille note taker, (mobile speak, speaking phone), (Braille), . . ., , , , , , (SMART PD CASE), . 1. 2. , . 3. , 4. 5. , 6........................... 7............................ . , , , , , , , . ,

, . 50%.

,

,

, 22.

. 50%

8. , 9. . 10. 22. 11. 2 12. " 13. . , 4901 50%. 14. 15. . 16. 17. ( . .186/1992 . 1. , , . . .. 2. , , , , , , . , . , , , . . , , , , , , , 84 A ). , , 2 3 . ' , , , . 4902, " ' , 3. 44, 45, 47 . 2 8, " " , 49 , , , 22. ,

69. 4% :

IV \'

1. 2.

,

, ( . . 4401).

. A

, .

( . . 4403, 3. : 1. , 2. , 3. 4. , , . ( . . 0601, 0602). 5. , , 6. , , , ( . . 0701, 0702, 0703). 7. 0704). 8. 9. 0811, 0812). 10. , ( . . 11. 12. 13. 1203). 14. 15. 16. , , , , ( . . 1207). . 1007). , ( ( . . , , 1206). ), , ( . . 1204). 0813). 0910). , , ( . . 0904 , , , , ( . . 0705). , , , ( . . 0603, , , , , 0604). , , , , , , ( , ( , ), . ( . . 0511). , ( ), , ( . . 0301, 0302). ( ) , , , .

4409).

,

, 0303).

, ,

,

,

,

, ( . .

( . . 0801 ,

0809,

( . . 1001 ( . . 1201,

,

17.

( . ,

), ( . . 1208).

,

,

.

18. 19. , 20. 21. , , 22. 23. 24. , 25. )( . . 26. 27. 28. 29. , ( . . 2306). 30. 31. 3101). 32. 5401). 33. 34. 5503). 35. 5701). 36. 37. . : 1. 2. 3. 4. 5. , , , ( . . 0103). , ( . . 0104). ( . . 0105). , . , , . , , ( . . 5402). , , , , , . , , ( . . 2305). , ( . . 2205). 2210). , ( ( . . , 1405). ( . . , ( . . 1302). , , ,

, ,

( . . 1209). , ( . . 1210). ( , ' 1403). ,

,

)( . . 1507,

1401, 1517).

, . ( . . 2204

2205).

( . .

2304).

( . . 2401). ( . . ( . .

( .

. 5501 ( . .

( . .

5704).

( . . 0101). ( . . 0102).

6. 0106). 7.

,

,

,

, ,

, ( . . ), , , ( . . , 0201, , , , ,

( 1 , 6 , 0203, ( , , ( . . 0401, 0402). , , 0402, , ( . . 0406). ( . . , ( . . , 4101 , , 4301). , 5303). , , . . , , , 1515). , 0502, ( . . 0503). 0504). 0404). ( . . 0403, 0404). , ( . . , 0204 ) , , , 0206).

0202, 8. 9.

( . .

0205).

10. , 0401, 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

,

( . .

0405).

,

, ( . .

18. 19. 20. 21. , ( . .

( . . 5001). ( . . 5302). 5301,

70.

V

,

45 . 1) 4906 ( 2) 3) , 9703). ) , , , ( . . 9701). , .

46

: , .

, .

( . . 9702). , (8) ( . .

4) , ( . . 5805). 5)

( ( .

, ,

, ),

, , (8)

)

, (8) , . , ,

, ( . . 6304).

,

6) 7)

, . , , (30) ,

(8) ,

8) , . . 1) , , , ,

, ( . . 9704).

2) , ( . . 9705). . , ,

, ,

,

,

100

( . . 9706).

71.

VI 26

1. 2. 3. ( 0711). , . ( 4. 5. 6. , , ( ( 1006, 1007 , 0902). , , 0801 0802).

(

0701). , , ( . 0901) ( paddy). ( 1008). , , . . , ,

, , . 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 7. ( 8. ,

),

1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 , ( , ), ,

1207). , ( , ) babassu, , ,

1509, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514 9. ( 10. 11. 12. ( 2009). , 1701). ,

, 1515). , ( , ( 2515). ( ). . 70% , 1801).

(

,

13. , , , 14. , 15. 16. guayule, chicle 4002, 17. ( 18. 19. 20. ( . ( 21. ( 22. 23. 24. 25. 26. 27. , ( 7402, 7403, 7405 . . 7408). ( ( ( ( 7502). )( 7801). 7901). 8001). , , 7601). 7106 7110). 4403). ( ( 5101). 5201). , , ( 2901 2942). ( 2709, 2710

. 2711). ( , ( , 4001, 4002). 2801 , 4001 , 2851). ,

), , , . .

(

8112).

72. 14 1. , 2. 3. ,

VII 13

, , ,

4. , 5.

, .

,

.

. ,2 2000

O . ,6 . 2000