ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3!...

45
1

Transcript of ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3!...

Page 1: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

1

Page 2: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.12, 20:30

Χριστουγεννιάτικη συναυλία∆ΕΥΤΕΡΑ 30.12, 20:30

Εορταστικό γκαλά με την Κ.Ο.Α.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.01, 20:30

Κύκλος Μάλερ IXΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.01, 20:30

Αφιέρωμα στον Γιάννη Χρήστου

∆ΕΥΤΕΡΑ 20.01, 20:30

Μουσικοί περίπατοι στα Μου-σεία IV

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.01, 20:30

Ο Κρίστοφ Έσενμπαχ διευθύ-νει την Κ.Ο.Α.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.02, 20:30

Εικόνες της Ανατολής∆ΕΥΤΕΡΑ 17.02, 20:30

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία V - Contrasts τριών μεγάλων του 20ού αιώνα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΚΥΡΙΑΚΗ 15.09, 21:00

Ταξίδι στο Νέο Κόσμο17 & 18.09, 21:00

Classic Rock 3!

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30

Εναρκτήρια συναυλία – Ανατροπές και Πρωτοπόροι Ι

∆ΕΥΤΕΡΑ 14.10, 18:30

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία Ι - Ο Σκαλκώτας και οι επιρροές του στη μουσική δωματίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.10, 20:30

Μπετόβεν: 250 χρόνιαΠΕΜΠΤΗ 24.10, 20:30

Όμορφη Ζωή

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.11, 20:30

Ήρωες ΙΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.11, 20:30

Μπετόβεν: 250 χρόνια – 70χρόνια από τον θάνατο του Στράους

ΤΡΙΤΗ 24.03, 20:30

Ήρωες ΙΙ – Κ.Ο.Α. και Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03, 20:30

Ο Βλαντίμιρ Ασκενάζυ διευ-θύνει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

ΤΡΙΤΗ 31.03, 18:00

Μουσικοί περίπατοι στα Μου-σεία ΙΧ - Έργα για φλάουτο και κρουστά

ΑΠΡΙΛΙΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.04, 20:30

Ρομαντική πρωτοπορία∆ΕΥΤΕΡΑ 06.04, 20:30

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία X - Συνδέσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04, 20:30

Πασχαλινή συναυλία – Μπετόβεν: 250 χρόνια

∆ΕΥΤΕΡΑ 27.04, 20:30

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία XI - Το Σεπτέτο του Μπετόβεν

ΜΑΪΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05, 20:30

Κύκλος Μάλερ ΧΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05, 20:30

Μπετόβεν: 250 χρόνια

∆ΕΥΤΕΡΑ 18.05, 20:00

Μουσικοί περίπατοι στα Μου-σεία XII - Χορεύοντας…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05, 20:30

Ανατροπές και Πρωτοπόροι V – Μπετόβεν: 250 χρόνια

∆ΕΥΤΕΡΑ 25.05, 20:30

Μουσικοί περίπατοι στα Μου-σεία XIII - Από το μπαρόκ στο ροκ (μέρος 2ο)

ΙΟΥΝΙΟΣ∆ΕΥΡΕΡΑ 08.06, 20:30

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία XIV - Συναυλία Μουσικής Δωματίου της Ακαδημίας Νέων Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.02, 20:30

Ανατροπές και Πρωτοπόροι ΙΙΙ∆ΕΥΤΕΡΑ 24.02, 20:30

Μουσικοί περίπατοι στα Μου-σεία VI - Μουσικές εκμυστη-ρεύσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.02, 20:30

Μπετόβεν: 250 χρόνια

ΜΑΡΤΙΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03, 20:30

Ανατροπές και Πρωτοπόροι IV – Μπετόβεν: 250 χρόνια

∆ΕΥΤΕΡΑ 09.03, 20:30

Μουσικοί περίπατοι στα Μου-σεία VII - Πνευστών διάλογοι

10–13.03

Συναυλίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα

∆ΕΥΤΕΡΑ 16.03, 20:30

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία VIII - Σε σολ…

ΠΕΜΠΤΗ 19.03, 20:30

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Στέγη

∆ΕΥΤΕΡΑ 18.11, 20:00

Μουσικοί περίπατοι στα Μου-σεία ΙΙ - Συναυλία Μουσικής Δωματίου της Ακαδημίας Νέων Μουσικών της Κ.O.A.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.11, 11:30

Κυριακή πρωί στο Μέγαρο: Μουσική για …τα μάτια μας!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.11, 20:30

70 χρόνια από τον θάνατο του Νίκου Σκαλκώτα – Συναυλία στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σκαλκώτα

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ∆ΕΥΤΕΡΑ 02.12, 20:30

Γραφές του τότε και του τώρα05–07.12

Προσφορά Μουσικής & Μουσική Προσφορά

14,15,26 & 27.12

Disney Fantasia∆ΕΥΤΕΡΑ 16.12, 18:00

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία III - America

Page 3: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –
Page 4: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

4 5

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με το δυναμικό και ελκυστικό πρόγραμμα που παρουσιάζει, θα κρατήσει και στην καλλιτεχνική περίοδο 2019-20, αμείωτο το ενδιαφέρον και την αγάπη των φίλων της. Ταυτόχρο-να, θα προσελκύσει νέους, με τους τολμηρούς και ευφάνταστους μου-σικούς προσανατολισμούς της, με τα νέα μουσικά ακούσματα που θα προσφέρει. Είναι σημαντικό ότι το πρόγραμμά της απαντά, με τον πιο άρτιο καλλιτεχνικά τρόπο, στις μου-σικές απαιτήσεις της σύγχρονης δη-μιουργίας. Από το 1943 ως σήμερα, η Κρα-τική Ορχήστρα Αθηνών είναι αφο-σιωμένη στο έργο της, μετέχοντας δυναμικά στα σύγχρονα μουσικά δρώμενα, προσφέροντας ψυχα-γωγία και μουσική παιδεία στο φι-λόμουσο κοινό - και όχι μόνο των Αθηνών. Πρωτοπορεί, τολμώντας να περιλαμβάνει στο πρόγραμμά της έργα μεγάλων απαιτήσεων. Με αυτογνωσία επιδίδεται σε ερμη-νείες της σύγχρονης μουσικής

Χαιρετισμός της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

δημιουργίας, συνεργαζόμενη με επιφανείς Έλληνες και ξένους καλ-λιτέχνες. Το ευφάνταστο φετινό πρόγραμ-μά της έχει τον τίτλο «Ήρωες (Χθες, Σήμερα, Αύριο...)» και είναι πολλά υποσχόμενο. Θα μας ταξιδέψει στο παρελθόν, ανακαλώντας συνειρ-μικά ήρωες της Επανάστασης, που αγωνίστηκαν για τη δημιουργία του ελληνικού κράτους και ταυτόχρονα ήρωες της καθημερινότητας, που δίνουν τη μάχη της επιβίωσης. Φι-λοδοξεί να μας ταξιδεύσει και στο μέλλον: Στους Ήρωες, που θα έρ-θουν και θα ηγηθούν στις επόμενες γενιές, ανακαλύπτοντας νέες μου-σικές συγκινήσεις. Θα εμπνεύσουν, θα παραδειγματίσουν, θα ανοίξουν τους δικούς τους ορίζοντες. Εύχομαι καλή επιτυχία στα επί-λεκτα μέλη της Κρατικής Ορχή-στρας. Καλή ακρόαση σε όλους εμάς.

Page 5: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

6 7

ΗΡΩΕΣ(Χθες, σήμερα, αύριο…)

Ένα χρόνο πριν το 2021 και τη μεγάλη επέτειο διακοσίων χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστα-σης, δώσαμε στη φετινή καλλιτεχνι-κή περίοδο (2019–2020) τον υπέρ-τιτλο Ήρωες που θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά με πέντε συνολι-κά συναυλίες. Δύο κατά τη φετινή και τρεις κατά την επόμενη καλλιτεχνική περίοδο (2020–2021). Οι Ήρωες, νοηματοδοτούν, επίσης, τον Κύκλο Ανατροπές & Πρωτοπόροι. Σκεφτήκαμε, ότι οι ήρωες δεν ζουν μόνο στις σελίδες των βιβλί-ων, αλλά συχνά είναι πρόσωπα της καθημερινότητάς μας, αυτοί που κάνουν δύσκολες επιλογές. Ακόμα, ήρωες, πρωτοπόροι, ανατροπείς είναι οι περισσότεροι μεγάλοι συν-θέτες της λόγιας ευρωπαϊκής και παγκόσμιας μουσικής, που σήμερα θεωρούνται κλασικοί, αλλά στην εποχή τους ήρθαν σε ρήξη με το κα-

Χαιρετισμός του Διευθυντή της Κ.Ο.Α.

τεστημένο λόγω της ριζοσπαστικής γραφής τους. Όπως έχει καθιερωθεί, τα τε-λευταία χρόνια ένα δραματουργικό νήμα συνδέει και διατρέχει, τόσο το σύνολο του προγράμματος, όσο και τους Κύκλους (Ήρωες, Ανατροπές & Πρωτοπόροι, Μπετόβεν: 250 Χρόνια και Μάλερ) αλλά και τις με-μονωμένες Συναυλίες. Επιπλέον, στον Κύκλο Ήρωες παρουσιάζονται έργα επιφανών Ελλήνων συνθετών μέσα από δύο Συναυλίες, άλλωστε η εκτέλεση και η ενίσχυση της ελλη-νικής εργογραφίας αποτελεί προτε-ραιότητα για εμάς. Σίγουρα, πρώτο μέλημα μίας Ορχήστρας είναι να παίζει όσο το δυνατόν καλύτερα – στόχος στον οποίο είναι αφιερωμένοι όλοι οι μουσικοί. Όμως, η παραγωγή πολιτι-στικού έργου είναι ίσως πιο ευρεία, με την έννοια ότι μια ορχήστρα πρέ-πει να έχει και έντονη εκπαιδευτική και κοινωνική παρουσία, στόχους που υλοποιούμε συνεχώς μέσα από προγράμματα όπως: Ακαδημία

Νέων Μουσικών, «Δικαίωμα στη Μουσική», «Επιμένοντας Αιγαίο» αλλά και «Προσφορά Μουσικής & Μουσική Προσφορά», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του παγκοσμί-ως κορυφαίου βιολονίστα και αρχι-μουσικού, Λεωνίδα Καβάκου. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε επι-σκεφτεί περισσότερες από 38 πό-λεις και έχουμε φέρει τη Συμφωνι-κή Μουσική κοντά σε τουλάχιστον 38.000 μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. Ενώ, οι τόσο αγαπητοί στο κοινό Μουσικοί Περίπατοι στα Μου-σεία, συνεχίζουν τον ενδιαφέροντα διάλογο ανάμεσα στο ρεπερτόριο μουσικής δωματίου και την πολυσή-μαντη πολιτιστική μας κληρονομιά. Επιστρέφω στους ήρωες με την έννοια της αφιέρωσης στη μουσική. Είναι – φυσικά – όλοι αυτοί που δη-μιούργησαν τον δικό τους σύγχρονο μύθο, όπως ο παγκοσμίως κορυφαί-ος αρχιμουσικός Κρίστοφ Έσενμπαχ που θα συμπράξει μαζί μας για πρώ-τη φορά, ο Βλαντίμιρ Ασκενάζυ που

Page 6: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

8 9

Σε Ηρωικούς Ρυθμούς

G DESIGN STUDIO

θα ξαναβρεθεί κοντά μας, καθώς και δύο κορυφαία ονόματα του Βαγκνε-ρικού ρεπερτορίου, η Πέτρα Λανγκ και ο Στέφαν Φίνκε. Παράλληλα φέτος, δίνεται προτεραιότητα στους Έλληνες μουσικούς και μαέστρους που διαπρέπουν εντός και εκτός συ-νόρων. Πέρυσι είχαμε πει ότι οι νέοι βρίσκονται στην καρδιά μας. Φέτος, θέλω να εξομολογηθώ ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στις συναυλί-ες μας βλέπω πιο νεανικό κοινό από ό,τι στις αίθουσες του εξωτερικού. Η πρόσκληση, βέβαια, είναι ανοιχτή και προς όλες και όλους ανεξαρτή-τως ηλικίας: Μπείτε στον Κύκλο μας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΑΛΗΣ

Οι ρυθμοί της εποχής των μεταλλά-ξεων, των ανατροπών, των κατε-στημένων που εξορίζονται από την εδραιωμένη θέση τους είναι πάντα ηρωικοί. Η πραγματεία του μέλλο-ντος γράφεται απ΄ όλους. Τα όνειρα και οι μεγάλες αλλαγές ξεπηδούν απ΄ το εκμαγείο του καινούριου. Η νέα καμπάνια με την υπογραφή "Σε ηρωικούς ρυθμούς" συμπορεύεται με την εποχή. Εικαστικά αποτυπώνει την ανάγκη του επικού, του θριαμ-βικού, του αρχετυπικού, μέσα από αφαιρετικές φόρμες που υποδηλώ-νουν το πνεύμα του ελληνισμού με παγκόσμια ακτινοβολία.

Χαιρετισμός του Διευθυντή της Κ.Ο.Α.

Page 7: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Page 8: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

12 13

ΑΣΤΟΡ ΠΙΑΤΣΟΛΑ (1921–1992)‣ Adios nonino‣ Oblivion‣ Libertango‣ Fuga y Misterio

ΤΖΟΡΤΖ ΓΚΕΡΣΟΥΙΝ (1898–1937)Ένας Αμερικάνος στο Παρίσι

ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΜΠΕΡΝΣΤΑΪΝ (1918–1990)Συμφωνικοί χοροί από το West Side Story

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟΥΣ ΜΠΑΡΑΝΜπαντονεόν

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΑΝΟΣΜουσική διεύθυνση

Για άλλη μία χρονιά, είμαστε πιστοί στο φθινοπωρινό μουσικό μας ρα-ντεβού στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-χος. Αυτή τη φορά, υπό την μπαγκέτα του διακεκριμένου μαέστρου Γιώρ-γου Βράνου, θα μεταφερθούμε στην αμερικανική ήπειρο, ακούγοντας την πληθωρική συμφωνική μουσική των Γκέρσουιν και Μπέρνσταϊν, έντο-να επηρεασμένη από το ιδίωμα της τζαζ. Αλλά από μία «αμερικανική» συναυλία δεν θα μπορούσε να λεί-πει η αισθησιακή μουσική του Αργε-ντινού Άστορ Πιατσόλα, του συνθέ-τη που ταυτίστηκε με την ανανέωση του τάνγκο και την είσοδό του στις αίθουσες συναυλιών.

15.09.2019

21:00

Ταξίδι στο Νέο Κόσμο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΩΡΕΑ

ΚΠΙΣΝ (ΞΕΦΩΤΟ)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάσημα τραγούδια των μεγα-λύτερων ροκ συγκροτημάτων όπως Pink Floyd, Rolling Stones, AC/DC, Mettalica, Scorpions, Genesis, Queen και άλλων.

ΟΥΛΙ ΤΖΩΝ ΡΟΘΗλεκτρική κιθάρα

ΡΕΪ ΓΟΥΙΛΣΟΝΤραγούδι

ΛΙΖ ΒΑΝΤΑΛΤραγούδι

ΜΑΡΚΕΤΑ ΠΟΥΛΙΤΣΚΟΒΑΤραγούδι

Συμμετέχει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας

ΦΡΙΝΤΜΑΝ ΡΙΛΕΜουσική διεύθυνση

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν προ-γραμματισμένη μια βραδιά αλλά τελικά έγιναν δύο! 9.000 άτομα είδαν το ροκ… αλλιώς! Το ίδιο έγι-νε και τον Σεπτέμβριο του 2018. Δύο συναυλίες, το απόλυτο sold out! Το ραντεβού καθιερώθηκε. Το Classic Rock 3 θα είναι εδώ και φέτος, με δυνατούς guests, και τις πιο μεγάλες ροκ επιτυχίες, σε ένα εντελώς νέο εκρηκτικό playlist! Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη μουσική διεύθυνση του μαέστρου, συνθέ-τη και ενορχηστρωτή Friedemann Riehle, παρουσιάζουν διάσημα τραγούδια των μεγαλύτερων ροκ συγκροτημάτων όπως Pink Floyd, Rolling Stones, AC/DC, Mettalica, Scorpions, Genesis, Queen και άλ-λων, με συμφωνικό ήχο, μαζί με ηλε-κτρικά όργανα!

21:00

Classic Rock 3!

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 83€, 73€, 63€, 53€, 43€, 30€ ΚΑΙ 25€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ17 & 18.09.2019

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ROBIN4ARTS GMBH

Page 9: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

14 15

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770–1827)‣ Τα ερείπια των Αθηνών, Εισα-γωγή έργο 113‣ Κοντσέρτο για πιάνο και ορ-χήστρα αρ.3 σε ντο ελάσσονα, έργο 37

ΙΓΚΟΡ ΣΤΡΑΒΙΝΣΚΥ (1882–1971)Ιεροτελεστία της άνοιξης

ΓΙΩΡΓΟΣ–ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΠιάνο

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΑΛΗΣΜουσική διεύθυνση

Η ιστορία του Ανθρώπου και της Τέ-χνης δεν είναι πάντα ευθύγραμμη. Ούτε η εξέλιξή τους μέσα στον χρό-νο γίνεται με αμετάβλητη ταχύτητα… Μεγάλα πνεύματα, με δημιουργική φαντασία και αυτοπεποίθηση στους επαναστατικούς οραματισμούς τους άλλαξαν και θα αλλάζουν πάντα τον ρου της ιστορίας φέρνοντάς μας σε επαφή με πρωτόγνωρες δυνατό-τητες. Ο φετινός θεματικός κύκλος συναυλιών με τίτλο «Ανατροπές και Πρωτοπόροι» περιηγείται σε έργα και συνθέτες που πέτυχαν να ανοίξουν και εν πολλοίς να επιβά-λουν νέους ορίζοντες στη μουσική τέχνη. Και όπως πάντα, την εναρ-κτήρια συναυλία της καλλιτεχνικής περιόδου 2019-2020 διευθύνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρα-τικής Ορχήστρας Αθηνών, Στέφανος Τσιαλής, ενώ συμπράττει ο καταξι-ωμένος πιανίστας Γιώργος-Εμμα-νουήλ Λαζαρίδης.

04.10.2019

20:30

Εναρκτήρια συναυλία – Ανατροπές και Πρωτοπόροι Ι

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 25€, 20€, 15€ ΚΑΙ 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΡΕΡ(1829–1896)Ο γερο-Δήμος (μεταγραφή για κουαρτέτο εγχόρδων του Ν. Σκαλκώτα)

ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ (1904–1949)Κουαρτέτο εγχόρδων αρ.3

ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣ(ΓΕΝ. 1979)La Folia για κουαρτέτο εγχόρδων

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (ΓΕΝ. 1925)Κουαρτέτο εγχόρδων αρ.4 «Μάζα»

Κουαρτέτο εγχόρδων ΑΘηνών

ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣΒιολί ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΤΗΣΒιολί

Πάντα και δυναμικά παρόν στις συ-ναυλίες μουσικής δωματίου της Κρατικής Ορχήστρας, το Κουαρτέτο εγχόρδων Αθηνών προτείνει φέτος ένα αμιγώς ελληνικό πρόγραμμα, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται ο μεγάλος Νίκος Σκαλκώτας – επι-λογή εύλογη, μιας και το 2019 είναι Έτος Σκαλκώτα. Πλάι στο αισθαντι-κό Τρίτο Κουαρτέτο του και τους Χο-ρούς του, θα ακουστούν μερικά από τα αξιολογότερα έργα του σχετικού ρεπερτορίου, που καταδεικνύουν περίτρανα το ενδιαφέρον και την αξία που κρύβεται συχνότατα στην ελληνική μουσική εργογραφία.

18:30

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία Ι – Ο Σκαλκώτας και οι επιρροές του στη μουσική δωματίου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΩΡΑ: 17:30

ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ14.10.2019

ΠΑΡΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣΒιόλα ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣΒιολοντσέλο

Page 10: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

16 17

ΚΑΡΛ ΜΑΡΙΑ ΦΟΝ ΒΕΜΠΕΡ (1786–1826)Ο ελεύθερος σκοπευτής, εισαγωγή

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770–1827) Κοντσέρτο για πιάνο και ορχή-στρα αρ.2 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 19

ΠΙΟΤΡ ΙΛΙΤΣ ΤΣΑΪΚΟΦ-ΣΚΥ (1840–1893)Συμφωνία αρ.6 σε σι ελάσσονα, έργο 74 «Παθητική»

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΠιάνο ΜΙΣΕΛ ΤΙΛΚΕΝΜουσική διεύθυνση

Μετά από την περσινή συνεργασία του με την Κρατική Ορχήστρα Αθη-νών, που άφησε άριστες εντυπώ-σεις τόσο στο κοινό όσο και στους ίδιους τους μουσικούς μας, ο δυνα-μικός Βέλγος αρχιμουσικός Μισέλ Τιλκέν επιστρέφει στο πόντιουμ για να ανανεώσει την επαφή μας με την σπαρακτική τελευταία Συμφωνία του Τσαϊκόφσκι. Στη φετινή σαιζόν, το μπετοβενικό έργο έχει εύλογα την τιμητική του, μιας και το 2020 συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη γέννηση του -κατά γενική ομο-λογία- κορυφαίου συνθέτη όλων των εποχών. Στο πλαίσιο αυτό, ο διακεκριμένος πιανίστας Χαράλα-μπος Αγγελόπουλος υπόσχεται να προσφέρει μία γεμάτη φρεσκάδα ανάγνωση του εξωστρεφούς και λε-πταίσθητου δεύτερου Κοντσέρτου.

20:30

Μπετόβεν: 250 χρόνια

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 25€, 20€, 15€ ΚΑΙ 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ18.10.2019

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ARTΟΣ & ΘΕΑΜΑ – ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ένα μουσικό αφιέρωμαστον Nicola Piovani

ΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥΚαλλιτεχνική επιμέλεια ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣΤραγούδι ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΣΑΜΟΓΛΟΥ,ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣΕνορχηστρώσεις ΜΙΛΤΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣΜουσική διεύθυνση

Ο ευαίσθητος και αισιόδοξος κό-σμος του Πιοβάνι ξεδιπλώνεται μέσα από τις συνθέσεις και τα τρα-γούδια που έντυσε με λόγο η Λίνα Νικολακοπούλου και ερμηνεύει ιδανικά ο Θοδωρής Βουτσικάκης. Ο κορυφαίος Ιταλός μελωδιστής Νι-κόλα Πιοβάνι άρχισε να γράφει με προτροπή του Μάνου Χατζιδάκι και έφτασε να υπογράφει τη μουσική για πάνω από 130 ταινίες. Μεταξύ άλλων συνεργάστηκε με τους σκη-νοθέτες Ταβιάνι, Τορνατόρε, Μπε-νίνι (Όσκαρ 1999, για τη μουσική της ταινίας Η ζωή είναι ωραία), καθώς και για τις τρεις τελευταίες ταινίες του Φελλίνι.

20:30

Όμορφη Ζωή/ La vita è bella

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 40€, 34€, 29€, 24€, 17€, 11€ ΚΑΙ 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ24.10.2019

Page 11: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Page 12: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

20 21

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ(ΓΕΝ. 1969)Ο θάνατος του Λόρδου Βύρωνα, συμφωνική εισαγωγή έργο 107 (2019) (παραγγελία της Κ.Ο.Α. στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση)

ΡΙΧΑΡΝΤ ΣΤΡΑΟΥΣ (1864–1949)Κοντσέρτο για όμποε και μικρή ορχήστρα σε ρε μείζονα

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770–1827)Συμφωνία αρ.4 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 60

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΌμποε

ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣΜουσική διεύθυνση

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙ-ΡΗΣ (1883–1962)Ο θάνατος της αντρειωμένης, συμφωνικό ποίημα

ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ (1904–1949)Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ (1888–1976)Ο Αητός

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ (1892–1977)Κλέφτικοι Χοροί

ΙΟΝΙΑΝ ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΤΕΣΑΒιολί

ΕΚΤΟΡΑΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣΜουσική διεύθυνση

Με ιδιαίτερη χαρά η Κρατική Ορχή-στρα παρουσιάζει ένα νέο συμφω-νικό έργο του ακμαίου συνθέτη μας Φίλιππου Τσαλαχούρη, που αποτί-νει φόρο τιμής στον Λόρδο Βύρωνα, εμβληματική μορφή του Φιλελληνι-σμού. Ο κορυφαίος ομποΐστας της ορχήστρας μας, Γιάννης Οικονόμου, εγκαταλείπει προς στιγμή το αναλό-γιό του, για να ερμηνεύσει ως σολίστ το Κοντσέρτο του Ρίχαρντ Στράους, απαύγασμα λυρισμού και ωριμότη-τας. Η συναυλία, που δίνεται υπό την εγνωσμένης ακρίβειας και εμπειρί-ας μπαγκέτα του Λουκά Καρυτινού, θα ολοκληρωθεί πανηγυρικά με ένα κλασικό κομψοτέχνημα της συμφω-νικής μουσικής, την Τέταρτη Συμ-φωνία του Μπετόβεν.

Ήρωας είναι κάθε άνθρωπος, επι-φανής ή μη, που προτάσσει το συλ-λογικό καλό έναντι του ατομικού και με θυσιαστικό ήθος υπηρετεί το δέον χωρίς να φείδεται κόπου, χρόνου ή και της ίδιας του της ζωής. Ο κύκλος «Ήρωες» εξερευνά πώς η μουσι-κή συμπορεύεται με τον ηρωισμό, με τον δεύτερο να αποτελεί συχνά πηγή έμπνευσης για την πρώτη. Στην πρώτη συναυλία του κύκλου, η Κρα-τική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύ-θυνση του ανερχόμενου μαέστρου, Έκτορα Ταρτανή, εστιάζει σε σημα-ντικά έργα Ελλήνων συνθετών που σχετίζονται με την Εθνική Παλιγγε-νεσία. Το πρόγραμμα συμπληρώνε-ται με το επικό Κοντσέρτο για βιολί του μεγάλου μας «μουσικού ήρωα», Νίκου Σκαλκώτα, που ερμηνεύει ο δεξιοτέχνης Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα.

15.11.2019

20:3020:30

Ήρωες Ι Μπετόβεν: 250 χρόνια – 70χρόνια από τον θάνατο του Στράους

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 25€, 20€, 15€ ΚΑΙ 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 25€, 20€, 15€ ΚΑΙ 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ08.11.2019

Page 13: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

22 23

20:00

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία ΙΙ – Συναυλία Μουσικής Δωματίου της Ακαδημίας Νέων Μου- σικών της Κ.O.A.

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18.11.2019

ΤΖΟΝ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ (ΓΕΝ. 1932) ‣ «Περιπέτειες στη Γη» από τη μουσική της ταινίας «Ε.Τ. ο Εξωγήινος»‣ Θέματα από τη μουσική της ταινίας «Τζουράσικ Παρκ»‣ Αποσπάσματα από τη μουσι-κή της σειράς ταινιών «Χάρι Πότερ»‣ Σουίτα από τη μουσική της ταινίας «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το βασίλειο του κρυστάλλινου κρανίου»‣ Μουσικά αποσπάσματα από τις ταινίες «Η επιστροφή των Τζεντάι» και «Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΑΛΙΑΣΑφήγηση

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΝΑΚΗΣΜουσική διεύθυνση

Τι κοινό μπορεί να έχει ο θαρραλέος νεαρός μάγος Χάρι Πότερ, ο δαιμό-νιος αρχαιολόγος Ιντιάνα Τζόουνς και ο συμπαθής εξωγήινος Ε.Τ.; Η μουσική που συνοδεύει τις περιπέ-τειες όλων αυτών των αγαπημένων ηρώων της μεγάλης οθόνης φέρει την υπογραφή του Αμερικανού Τζον Γουίλιαμς, ενός από τους σημαντι-κότερους συνθέτες κινηματογραφι-κής μουσικής όλων των εποχών. Ο μαέστρος Κωνσταντίνος Δημηνάκης και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σας καλούν να απολαύσετε για μία ακόμη φορά τη θαυμάσια μουσική του!

11:30

Κυριακή πρωί στο Μέγαρο: Μουσική για …τα μάτια μας!

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 14€ (ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ), 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 04.11 (ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΠΑΙΔΙΑ, ΝΕΟΙ) ΚΑΙ ΑΠΟ 18.11 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΙΝΟ)

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ24.11.2019

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Μ.Μ.Α.

Από την εκπαίδευση των νέων μας συναδέλφων στην Ακαδημία της Κ.Ο.Α. δεν θα μπορούσε να λείπει η μουσική δωματίου, το καλύτερο και αναντικατάστατο «σχολείο» για τη μουσική συνύπαρξη, συμπόρευση και αλληλοκατανόηση. Είμαστε βέ-βαιοι πως οι σπουδαστές μας από τις τάξεις των εγχόρδων και των πνευ-στών θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και θα συγκινήσουν όλους όσοι θα τους εμπιστευτείτε με την παρουσία σας!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΞΕΝΑΓΗ-ΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ

Page 14: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

24 25

Έργο του νικητή του διαγωνισμού σύνθεσης «Νίκος Σκαλκώτας»

ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ (1904–1949)‣ Κοντσέρτο για κοντραμπάσο και ορχήστρα ‣ Τέσσερα μέρη από τη Συμφωνι-κή Σουίτα αρ.2

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΜΣΗΣΚοντραμπάσο

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΑΛΗΣΜουσική διεύθυνση

ΖΑΝ ΜΠΑΤΙΣΤ ΛΥΛΛΥ (1632–1687) Σουίτα από το μπαλέτο «Ο αρχοντοχωριάτης» (μεταγραφή: Βικέντιος Γιονανίδης)

ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ (1904–1949) 12 Ελληνικοί Χο-ροί (μεταγραφή: Βικέντιος Γιονανίδης)

“METALLON” Σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κ.Ο.Α.

Παναγιώτης Καίσαρης (Tρομπέτα), Ιωάννης Καραμπέτσος (Tρομπέτα), Φάνης Βερνίκος (Τρομπέτα), Πα-ναγιώτης Μπαλαμός (Τρομπέτα), Κώστας Σίσκος (Κόρνο), Χρήστος Σαλβάνος (Κόρνο), Κώστας Αυγε-ρινός (Τρομπόνι), Ανδρέας-Ρολάν-δος Θεοδώρου (Τρομπόνι), Πανα-γιώτης Ζαφειρόπουλος (Τρομπόνι), Ευάγγελος Καραμπάς (Τρομπόνι), Γιώργος Ραράκος (Τούμπα), Σπύ-ρος Λάμπουρας (Κρουστά)

Τα ονόματα των υπόλοιπων συμμετε-χόντων θα ανακοινωθούν προσεχώς.

ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΓΙΟΝΑΝΙΔΗΣΜουσική διεύθυνση

Οδεύοντας προς το τέλος του Έτους «Σκαλκώτας», στρέφουμε για μία ακόμη φορά το ενδιαφέρον μας στο έργο του μεγάλου Έλληνα εκπρο-σώπου της μουσικής πρωτοπορίας στον 20ό αιώνα. Ο νέος κοντρα-μπασίστας Μιχάλης Σέμσης, ήδη κορυφαίος στη θρυλική ορχήστρα Gewandhaus, ερμηνεύει το ιλιγ-γιωδώς απαιτητικό Κοντσέρτο του Σκαλκώτα, ενώ ο Στέφανος Τσια-λής παρουσιάζει μέρη από την εν πολλοίς άγνωστη Δεύτερη Σουίτα του. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με την παρουσίαση του συμφωνικού έργου που θα κερδίσει την εκτίμηση της κριτικής επιτροπής στον διε-θνή διαγωνισμό σύνθεσης «Νίκος Σκαλκώτας».

29.11.2019

20:30

70 χρόνια από τον θάνατο του Νίκου Σκαλκώτα – Συναυλία στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σκαλκώτα

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 25€, 20€, 15€ ΚΑΙ 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

Το METALLON είναι ένα από τα πλέον δραστήρια σχήματα μουσικών της Κ.Ο.Α., με αδιάλειπτη και υψη-λής ποιότητας συναυλιακή δράση τα τελευταία χρόνια. Για τη συναυ-λία τους στην αίθουσα Μητρόπου-λος, αποφασίζουν να καταδείξουν τις δεξιοτεχνικές και ερμηνευτικές τους αρετές δοκιμάζοντάς τις σε διαφορετικά πεδία του ρεπερτορί-ου. Πρωταγωνιστής εμφανής (ως μαέστρος) αλλά και «αφανής» (ως ενορχηστρωτής) της συναυλίας, εί-ναι ο Κερκυραίος τουμπίστας Βικέ-ντιος Γιονανίδης, που διαγράφει μία λαμπρή σταδιοδρομία στην ευρω-παϊκή μουσική σκηνή.

20:30

Γραφές του τότε και του τώρα

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 10€ ΚΑΙ 5€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ02.12.2019

Page 15: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

26 27

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΒΑΚΟΣΜουσική διεύθυνση

Οι εμφανίσεις του Λεωνίδα Καβά-κου, παγκοσμίως, αποτελούν κο-ρυφαίο καλλιτεχνικό γεγονός. Στην Ελλάδα, δίπλα στην προσδοκία, μπαίνει η υπερηφάνεια, ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς. Επιθυμία του Λεωνίδα Καβάκου είναι να προ-σφέρει υψηλού επιπέδου μουσική στην περιφέρεια. Για τέταρτη χρονιά ο Καβάκος συμπράττει με την Κ.Ο.Α. αφιλοκερδώς, παραχωρώντας την αμοιβή του υπέρ των μεγάλων αναγκών της Ορχήστρας – με την οποία συνδέεται με παλιούς, βαθείς δεσμούς – και με τα έσοδα των συ-ναυλιών να δίνονται σε φιλανθρω-πικούς σκοπούς.

05–07.12.2019

Προσφορά Μουσικής & Μουσική Προσφορά

PRESENTATION LICENSED BY DISNEY CONCERTS.

© ALL RIGHTS RESERVED.

ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΙΑΣΑΣΜουσική διεύθυνση

Προβολή της ταινίας με ζωντανή μουσική.

Η κορυφαία ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών, η θρυ-λική Φαντασία της Disney, συναντά στο Christmas Theater την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σε μια μεγαλο-πρεπή γιορτή εικόνων, χρωμάτων και βέβαια μουσικής. Η Φαντασία αποτελεί μια μοναδική σύμπραξη animation και κλασικής μουσικής: παράλληλα με την προβολή της ται-νίας, οι μουσικοί της Κρατικής Ορχή-στρας Αθηνών ερμηνεύουν ζωντανά τα αγαπημένα συμφωνικά έργα που κινητοποίησαν τόσο ζωντανά την κινηματογραφική φαντασία του Ντί-σνεϋ. Την Κρατική Ορχήστρα Αθη-νών διευθύνει ο κορυφαίος μουσι-κός της, Νίκος Χαλιάσας.

Disney Fantasia

CHRISTMAS THEATRE, ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ14,15,26 & 27.12.2019

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 24€, 20€, 16€, 12€, 8€ ΚΑΙ 4€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

Page 16: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

28 29

Έργα Τζόρτζ Γκέρσουιν, Ααρών Κόπλαντ, Λέοναρντ Μπερνστάιν κ.ά. Αμερικανών συνθετών

Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών της Κ.Ο.Α.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣΦλάουτο

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥΌμποε

ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣΚλαρινέτο

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΠΑΣΙΟΣΦαγκότο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΣΩΝΙΤΗΣΚόρνο

Μιλώντας για αμερικανική μουσι-κή, συνειρμικά (και αναπόφευκτα) ο νους μας πηγαίνει στην τζαζ. Πράγ-ματι, η «μαύρη μουσική» άφησε ανεξίτηλο στίγμα στο έργο πολλών λόγιων Αμερικανών (και όχι μόνο) συνθετών. Το δραστήριο Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών της Κ.Ο.Α. πα-ρουσιάζει προβεβλημένα αριστουρ-γήματα της αμερικανικής μουσικής, γεμάτα ζωντάνια και λάμψη, σε πλή-ρη αρμονία με το εορταστικό, χρι-στουγεννιάτικο κλίμα των ημερών.

16.12.2019

18:00

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία III – America

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 10€ ΚΑΙ 5€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β. & Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

ΓΙΟΧΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΜΠΑΧ (1785–1750)Ορατόριο των Χριστουγέννων, BWV 248 (Καντάτες αρ.1, 2 και 3)

ΜΥΡΣΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΥψίφωνος

ΣΟΝΓΙΑ ΡΟΥΝΓΙΕΜεσόφωνος

ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΑΜΤενόρος

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣΒαθύφωνος

Συμμετέχει η Χορωδία της Ε.Ρ.Τ. και η Χορωδία του Δήμου Αθη-ναίων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥΜουσική διεύθυνση

Ανήμερα Χριστούγεννα η Κρατι-κή Ορχήστρα Αθηνών συμμετέχει στο εορταστικό πνεύμα των άγιων ημερών παρουσιάζοντας ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του με-γάλου Κάντορα, το Ορατόριο των Χριστουγέννων. Το Ορατόριο δεν επικεντρώνεται τόσο στο να αφηγη-θεί τα γεγονότα της Θείας Γέννησης όσο στο να αποδώσει το πνεύμα της έλευσης του Ιησού στον κόσμο και να μεταφέρει με τον δικό του τρόπο το αιώνια χαρμόσυνο μήνυμά της. Στιγμές μεγαλοπρέπειας διανθίζουν ένα έργο εσωστρεφές• η υπαρξιακή χαρά δεν έχει ανάγκη να κραυγάσει… Εκλεκτοί Έλληνες και ξένοι λυρικοί τραγουδιστές υπό την διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Πέτρου μάς καλούν να γιορτάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα με την ομορφιά και την πνευματικότητα που τους αρμόζει.

21.12.2019

20:30

Χριστουγεννιάτικη συναυλία

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΩΡΑ: 17:00

ΔΩΡΕΑΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 35€, 25€, 20€, 15€ ΚΑΙ 10€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

Page 17: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

30

Ορχηστρικά αποσπάσματα, άριες και ντουέτα από όπερες των:

ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΒΕΡΝΤΙ (1813–1901) ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΤΣΙΛΕΑ (1866–1950) ΤΖΑΚΟΜΟ ΠΟΥΤΣΙΝΙ (1858–1924)

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗYψίφωνος

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗMεσόφωνος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΚΣΟΓΛΟΥTενόρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣΒαθύφωνος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣMουσική διεύθυνση

Τα τελευταία χρόνια, η ζωηρή αντα-πόκριση του φιλόμουσου κοινού στα οπερετικά γκαλά για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς, τα καθιστά ως ένα αναπόσπαστο καλλιτεχνικό γε-γονός της περιόδου των Γιορτών. Εκλεκτοί λυρικοί τραγουδιστές, συ-νοδευόμενοι από τον διακεκριμένο αρχιμουσικό Αναστάσιο Συμεωνίδη, ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους σε δη-μοφιλείς άριες και ντουέτα από τον κόσμο της ιταλικής όπερας.

20:30

Εορταστικό γκαλά με την Κ.Ο.Α.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 60€, 52€, 42€, 34€, 26€, 16€ KAI 11€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 01.10.2019

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ30.12.2019

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Μ.Μ.Α.

Page 18: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Page 19: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

34 35

ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΜΑΛΕΡ (1860–1911)Συμφωνία αρ.3

ΛΙΛΛΙ ΠΑΑΣΙΚΙΒΙMεσόφωνος

Συμμετέχει η Χορωδία της Ε.Ρ.Τ., η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων και η Παιδική και Νεανική Χορω-δία Rosarte

ΟΥΡΟΣ ΛΑΓΙΟΒΙΤΣMουσική διεύθυνση

Αγαπημένος πλέον του αθηναϊκού κοινού, ο πολύπειρος Σλοβένος αρχιμουσικός Ούρος Λάγιοβιτς δι-ευθύνει φέτος την Τρίτη Συμφωνία του μεγάλου Αυστριακού Ρομαντι-κού συμφωνιστή. Η Τρίτη υμνεί τόσο την ειδυλλιακότητα της Φύσης όσο και την πιο άγρια, «διονυσιακή» της πλευρά. Και όπως στις περισσότε-ρες συμφωνίες του Μάλερ, έτσι και στην Τρίτη ο λεπτομερής «μεγεθυ-ντικός φακός» της σκέψης του συν-θέτη επιτυγχάνει να ισορροπήσει μοναδικά τις πιο δαιδαλώδεις ρη-τορικές διατυπώσεις με έναν εκ βα-θέων λυρισμό, απλό και ανυπόκριτο.

10.01.2020

20:30

Κύκλος Μάλερ IX

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 35€, 25€, 20€, 15€ ΚΑΙ 10€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ (1926–1970)‣ Μουσική του Φοίνικα ‣ Συμφωνία αρ.1 με τραγούδι για γυναικεία φωνή και ορχήστραπάνω στο ποίημα του T.S.Elliot “Eyes that last I saw in tears”‣ Τραγούδια του T. S. Eliot για μεσόφωνο

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥMεσόφωνος

ΜΙΛΤΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣMουσική διεύθυνση

Μισό αιώνα μετά τον αδόκητο και πρόωρο χαμό του μεγάλου μας συν-θέτη Γιάννη Χρήστου, ενός εκ των σημαντικότερων εκπροσώπων της μεταπολεμικής μουσικής avant-garde με διεθνή ακτινοβολία και αναγνώριση, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και το Μέγαρο Μουσικής τιμούν τη μνήμη του με μία συναυλία που περιλαμβάνει σημαίνοντα και αγαπημένα συμφωνικά του έργα. Διευθύνει ο καταξιωμένος μαέ-στρος Μίλτος Λογιάδης και τραγου-δά η εκλεκτή μεσόφωνος, Ειρήνη Τσιρακίδου.

20:30

Αφιέρωμα στον Γιάννη Χρήστου

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 30€, 26€, 22€, 18€, 14€, 10€ KAI 5€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ17.01.2020

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Μ.Μ.Α.ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

Page 20: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

36 37

ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ (1904–1949)Οκτώ παραλλαγές για Τρίο με πιάνο (πάνω σε ένα παραδοσια-κό τραγούδι)

ΝΤΜΙΤΡΙ ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ (1906–1975)Τρίο με πιάνο αρ.2 σε μι ελάσσο-να, έργο 67

ΟΛΙΒΙΕ ΓΚΡΑΪΦ (1950–2000)Τρίο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο (1998)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΒιολί

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΚΑΚΗΣΒιολοντσέλο

ΤΙΤΟΣ ΓΟΥΒΕΛΗΣΠιάνο

Στενοί συνεργάτες τα τελευταία χρόνια στον χώρο της μουσικής δω-ματίου, οι Παπανικολάου, Λιακάκης και Γουβέλης εστιάζουν το ενδια-φέρον τους σε τρία σημαντικότατα έργα του 20ού αιώνα για βιολί, τσέ-λο και πιάνο. Μετά τις ευφάνταστες παραλλαγές του Νίκου Σκαλκώτα, θα ακουστεί το περίφημο Δεύτερο Τρίο του Σοστακόβιτς, γραμμένο στη μνήμη ενός αγαπημένου του φίλου και σημαντικού λόγιου της σοβιετι-κής εποχής, καθώς και το εκρηκτικό Τρίο του πολυγραφότατου (αλλά και εν πολλοίς «ανεξερεύνητου») Γάλ-λου συνθέτη Ολιβιέ Γκράιφ.

20.01.2020

20:30

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία IV

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770–1827) Κοντσέρτο για πιάνο και ορχή-στρα αρ.5 σε μι ύφεση μείζονα, έργο 73, «Αυτοκρατορικό»

ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΜΑΛΕΡ (1860–1911)Συμφωνία αρ.1 «Τιτάν»

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΠιάνο

ΚΡΙΣΤΟΦ ΕΣΕΝΜΠΑΧMουσική διεύθυνση

Ένας αναμφισβήτητος Τιτάνας, ως πιανίστας και μαέστρος, διευθύνει έναν Τιτάνα της συμφωνικής μουσι-κής, την Πρώτη Συμφωνία του Μά-λερ, έργο υψηλής συναισθηματικής φόρτισης και καθηλωτικής δρα-ματικότητας. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με δικαιολογημένη υπε-ρηφάνεια υποδέχεται στο πόντιουμ τον διάσημο Κρίστοφ Έσενμπαχ, έναν από τους σπουδαιότερους μα-έστρους της εποχής μας. Μαζί του, ο πάντα γοητευτικός πιανίστας Βα-σίλης Βαρβαρέσος ερμηνεύει έναν ακρογωνιαίο λίθο του πιανιστικού ρεπερτορίου, το Πέμπτο Κοντσέρτο του Μπετόβεν.

20:30

Ο Κρίστοφ Έσενμπαχ διευθύνει την Κ.Ο.Α.

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 35€, 25€, 20€, 15€, ΚΑΙ 10€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ29.01.2020

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ARTE ATENE

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€, 12€ ΚΑΙ 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: WWW.TICKETSERVICES.GR.

Page 21: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

38 39

ΑΡΑΜ ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΙΑΝ (1903–1978)Κοντσέρτο για φλάουτο και ορχή-στρα (μεταγραφή του Κοντσέρ-του για βιολί από τον Ζαν-Πιερ Ραμπάλ)

ΝΙΚΟΛΑΪ ΡΙΜΣΚΥ-ΚΟΡΣΑΚΟΦ (1844–1908)Σεχραζάντ, συμφωνική σουίτα, έργο 35

ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣΦλάουτο

ΜΑΤΙΑΣ ΦΟΡΕΜΝΥΜουσική διεύθυνση

Καλό είναι να θυμόμαστε πως η λόγια ευρωπαϊκή μουσική δεν είναι αποκλειστική υπόθεση της Δύσης. Και αυτό θα επιβεβαιωθεί για τους ακροατές της συναυλίας μας, που θα απολαύσουν υπό την τελειοθηρική διεύθυνση του Ματί-ας Φορέμνυ τόσο το Κοντσέρτο του Χατσατουριάν, στο οποίο στοιχεία της αρμένικης παραδοσιακής μου-σικής συναντούν και συμπορεύονται αρμονικά με ένα κλασικό ιδίωμα, όσο και την αισθησιακή μουσική της Σεχραζάντ, υπόδειγμα λαμπερής ενορχήστρωσης και πηγαίας μελω-δικότητας.

07.02.2020

20:30

Εικόνες της Ανατολής

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 25€, 20€, 15€ ΚΑΙ 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΜΠΕΛΑ ΜΠΑΡΤΟΚ (1881–1945)Contrasts (Αντιθέσεις)

ΙΓΚΟΡ ΣΤΡΑΒΙΝΣΚΥ (1882–1971)Η ιστορία του στρατιώτη (Σουίτα για βιολί, κλαρινέτο και πιάνο)

ΑΡΑΜ ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΙΑΝ (1903–1978)Τρίο για βιολί, κλαρινέτο και πιάνο

ΦΑΙΔΩΝ ΜΗΛΙΑΔΗΣΒιολί

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΕΚΟΣΚλαρινέτο

ΘΟΔΩΡΗΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣΠιάνο

Ο συνδυασμός βιολιού, κλαρινέτου και πιάνου γεννήθηκε στον 20ό αι-ώνα. Και μπορεί τα πρωτότυπα έργα που γράφτηκαν για αυτόν τον ιδιαί-τερο ηχοχρωματικό συνδυασμό να μην είναι πολλά σε ποσότητα, κάποια από αυτά ωστόσο ξεχωρίζουν για την αξιομνημόνευτη ποιότητά τους. Οι τρεις καλλιτέχνες θα παρουσιά-σουν τα τρία κορυφαία έργα αυτού του ρεπερτορίου, που αν και πολύ διαφορετικά σε στιλ, είναι εξίσου γοητευτικά.

20:30

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία V – Contrasts τριών μεγά- λων του 20ού αιώνα

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ – ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΝΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ17.02.2020

ΩΡΑ: 19:30

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-ΝΟ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕ-ΧΝΗΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟ-ΘΗΚΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ

Page 22: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

40 41

ΝΤΜΙΤΡΙ ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ (1906–1975)Κουαρτέτο εγχόρδων αρ.5 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 92

ΦΕΛΙΞ ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ (1809–1847)Κουαρτέτο εγχόρδων αρ.6 σε φα ελάσσονα, έργο 80

Κουαρτέτο εγχόρδων «Αέναον»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΔΥΛΑΣΒιολί

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΚΑΣΒιολί

ΑΝΤΙΛΟΧΟΣ ΤΡΑΝΟΣΒιόλα

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΥΦΤΗΣΒιολοντσέλο

Η μουσική γλώσσα του Μέντελσον και του Σοστακόβιτς δεν θα μπο-ρούσε να είναι πιο διαφορετική. Ωστόσο, στα δύο υπέροχα κουαρ-τέτα τους, που θα ερμηνεύσει το Κουαρτέτο «Αέναον», οι δύο με-γάλοι συνθέτες διοχέτευσαν βαθιά και «δύσκολα» προσωπικά τους βιώματα: ο Μέντελσον τον πρόωρο θάνατο της αγαπημένης του αδελ-φής και ο Σοστακόβιτς τα βαθιά του συναισθήματα για τη μαθήτριά του, Γκαλίνα Ουστβόλσκαγια.

24.02.2020

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία VI – Μουσικές εκμυστη- ρεύσεις

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

ΡΙΧΑΡΝΤ ΒΑΓΚΝΕΡ (1813–1883)Τριστάνος και Ιζόλδη, Β’ Πραξη

ΠΕΤΡΑ ΛΑΝΓΚΥψίφωνος (Ιζόλδη)

ΣΤΕΦΑΝ ΦΙΝΚΕΤενόρος (Τριστάνος)

ΜΑΡΙΝΑ ΦΙΔΕΛΗΜεσόφωνος (Μπρανγκένε)

ΤΖΕΪΜΣ ΜΕΛΛΕΝΧΟΦΜπάσος (Βασιλιάς Μάρκε) ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΡΗΣΤενόρος (Μέλοτ, Κούρβεναλ)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΑΛΗΣΜουσική διεύθυνση

Ένα μεγάλο έργο τέχνης δεν κατα-κτά έναν κόσμο· αλλά τον ξεπερ-νά… Υπό αυτό το πρίσμα, το μουσικό δράμα «Τριστάνος και Ιζόλδη» του Βάγκνερ αποτελεί όχι μόνο μία από τις υψηλότερες κορυφές του Ρομα-ντισμού αλλά και το άνοιγμα σε έναν νέο ηχητικό, αρμονικό και εκφρα-στικό κόσμο, ένα σημείο τομής στη Μουσική. Υπό τη διεύθυνση του Στέ-φανου Τσιαλή, διακεκριμένοι λυρι-κοί τραγουδιστές με μακρά πείρα στο βαγκνερικό έργο μάς ταξιδεύ-ουν σε έναν κόσμο σφοδρού ερω-τικού πάθους και ανεπανάληπτης μουσικής και ποιητικής συγκίνησης.

20:30

Ανατροπές και Πρωτοπόροι ΙΙΙ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 35€, 25€, 20€, 15€ KAI 10€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ21.02.2020

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

20:30

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ARTE ATENE

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€, 12€ ΚΑΙ 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: WWW.TICKETSERVICES.GR

Page 23: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

42

Έργο του βραβευθέντος με το ειδικό βραβείο για νέο Έλληνα συνθέτη στον Διαγωνισμό «Νίκος Σκαλκώτας»

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770–1827)‣ Κοντσέρτο για βιολί και ορχή-στρα σε ρε μείζονα, έργο 61.‣ Συμφωνία αρ.6 σε φα μείζονα, έργο 68, «Ποιμενική»

ΑΡΕΤΗ ΖΟΥΛΑΒιολί

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΜουσική διεύθυνση

Μετά από αρκετά χρόνια, έχουμε και πάλι τη χαρά να υποδεχόμαστε την καταξιωμένη βιολονίστα Αρετή Ζούλα (πρώτο βιολί του περίφημου Κουαρτέτου Julliard) ως σολίστ στο μνημειώδες Κοντσέρτο του Μπε-τόβεν. Το πιστό κοινό μας γνωρίζει καλά τις αρετές του μαέστρου Βα-σίλη Χριστόπουλου, που συνέβαλαν καταλυτικά στην εξέλιξη της Ορχή-στρας τα τελευταία χρόνια. Η πάντα λεπτομερειακή, ενδελεχής μουσική του προσέγγιση υπόσχεται μία αλη-σμόνητη «Ποιμενική».

28.02.2020

20:30

Μπετόβεν: 250 χρόνια

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 25€, 20€, 15€ ΚΑΙ 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

Page 24: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

ΑΠΡΙΛΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ

Page 25: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

46 47

ΤΖΟΑΚΙΝΟ ΡΟΣΣΙΝΙ(1792–1868)Η πολιορκία της Κορίνθου, εισα-γωγή για ορχήστρα

ΝΤΜΙΤΡΙ ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ (1906–1975)Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αρ.1 σε λα ελάσσονα, έργο 77/99

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟ-ΒΕΝ (1770–1827)Συμφωνία αρ. 3 σε μι ύφεση μείζονα, έργο 55 «Ηρωική»

ΙΑΣΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ Bιολί

ΤΖΙΑΝΚΑΡΛΟ ΑΝΤΡΕΤΤΑMουσική διεύθυνση

ΓΙΟΖΕΦ ΧΑΫΝΤΝ (1732–1809)Τρίο «του Λονδίνου» αρ.1 σε ντο μείζονα για φλάουτο, όμποε και φαγκότο

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟ-ΒΕΝ (1770–1827)Τρίο για πιάνο, φλάουτο και φα-γκότο σε σολ μείζονα, WoO 37

ΦΡΑΝΣΙΣ ΠΟΥΛΕΝΚ (1899–1963)‣ Σονάτα για φλάουτο και πιάνο‣ Τρίο για όμποε, φαγκότο και πιάνο

ΧΡΥΣΗ ΠΙΛΑΦΤΣΗΦλάουτο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΌμποε

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΦαγκότο

ΤΙΤΟΣ ΓΟΥΒΕΛΗΣΠιάνο

Ο Ιάσων Κεραμίδης, που κατέχει την περίοπτη θέση του αναπληρω-τή εξάρχοντα στη Φιλαρμονική του Μονάχου, ερμηνεύει ένα από τα πιο περιπετειώδη, συγκινητικά και πλη-θωρικά κοντσέρτα του βιολονιστικού ρεπερτορίου, το Πρώτο του Σοστα-κόβιτς. Ο αρχιμουσικός Τζιανκάρλο Αντρέττα, με μία μακρά και εξαιρε-τικά γόνιμη σταδιοδρομία στον χώρο της όπερας και της συμφωνικής μουσικής, συνεισφέρει κι εκείνος με τη σειρά του στον εορτασμό της επετείου των 250 ετών από τη γέν-νηση του Μπετόβεν διευθύνοντας την αειθαλή Ηρωική Συμφωνία.

Τρεις διακεκριμένοι κορυφαίοι μου-σικοί στα ξύλινα πνευστά της Κρα-τικής Ορχήστρας Αθηνών επεκτεί-νουν τη διάδρασή τους και εκτός των ορίων της συμφωνικής μουσικής, θέτοντας τον λεπταίσθητο, λυρικό και διεισδυτικό ήχο τους στην υπηρε-σία ενός προγράμματος, στο οποίο κυριαρχεί η ανάλαφρη διάθεση, η κλασική (και νεοκλασική) διαύγεια και η μελωδικότητα.

20:30 20:30

Ανατροπές και Πρωτοπόροι IV – Μπετόβεν: 250 χρόνια

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία VII – Πνευστών διάλογοι

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΩΡΑ: 19:30

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 25€, 20€, 15€ KAI 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ06.03.2020 09.03.2020

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙ-ΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Page 26: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

48 49

10 –13.03.2020

Συναυλίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ο.Μ.Μ.Α.

ΑΝΤΟΝΙΝ ΝΤΒΟΡΖΑΚ (1841–1904)Κουιντέτο εγχόρδων αρ.2 σε σολ μείζονα, έργο 77

ΣΕΡΓΚΕΪ ΠΡΟΚΟΦΙΕΦ (1891–1953)Κουιντέτο σε σολ ελάσσονα για βιολί, βιόλα, όμποε, κλαρινέτο και κοντραμπάσο, έργο 39

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΒιολί

ΦΑΙΔΩΝ ΜΗΛΙΑΔΗΣΒιολί

ΙΡΙΣ ΛΟΥΚΑΒιόλα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣΒιολοντσέλο

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣΚοντραμπάσο

ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΌμποε

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΕΚΟΣΚλαρινέτο

Η πληρέστερη γνωριμία μας με τους μεγάλους συνθέτες και τις πιο «προσωπικές» τους μουσικές σκέ-ψεις δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη γνώση των έργων τους μουσικής δωματίου. Εκεί, παραδοσιακά, οι συνθέτες νιώθουν ελεύθεροι να δοκιμάσουν, να πειραματιστούν με νέες ιδέες, να τολμήσουν όλα αυτά, που μετά θα τροφοδοτήσουν τα με-γάλα συμφωνικά έργα. Αυτό ακρι-βώς ισχύει και στα δύο εξαιρετικά κουιντέτα, που φωτίζουν μοναδικά τον πλούσιο, φαντασμαγορικό κό-σμο του Ντβόρζακ και του Προκόφι-εφ αντίστοιχα.

20:30

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία VIII – Σε σολ…

16.03.2020

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Μέγαρο Μουσικής, θα συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνει το Μέγαρο για μαθη-τές δημοτικών και γυμνασίων.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν προσεχώς στα έντυ-πα και την ιστοσελίδα του Μ.Μ.Α.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ARTE ATENE

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€,12€ ΚΑΙ 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: WWW.TICKETSERVICES.GR.

Page 27: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

50 51

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας η ΦΕΚ θα ερμηνεύσει έργα των Σ. Προσωπάρη, Π. Καρρέρ, Δ. Βισβάρδη, Ν. Χαλικιόπουλου- Μάντζαρου και Σ. Αργαλιά

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ (1888–1976)Ιντερμέτζο από την όπερα «Κυρά Φροσύνη»

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ(1860–1941)1η Ελληνική Σουίτα

ΠΙΟΤΡ ΙΛΙΤΣ ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ (1840–1893)Εισαγωγή 1812, έργο 49

ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑΡΗΣMουσική διεύθυνση (ΦΕΚ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣΜουσική διεύθυνση

Έργα Καλλιόπης Τσουπάκη, Chaya Czernowin, Δημήτρη Σκύλλα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΥΛΛΑΣ (ΓΕΝ. 1987)Νέο έργο (ανάθεση της Συμφω-νικής Ορχήστρας του BBC με την υποστήριξη της Στέγης)

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΟΥΠΑΚΗ (ΓΕΝ. 1963)Salto di Saffo

CHAYA CZERNOWIN (ΓΕΝ. 1957)At the fringe of our gaze

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣΜουσική διεύθυνση

Τρεις ελληνικές πρεμιέρες που οδηγούν τον ορχηστρικό ήχο σε ανα-πάντεχες κατευθύνσεις, υπό την κα-θοδήγηση του μαέστρου, Βλαδίμη-ρου Συμεωνίδη. Ηχοχρώματα που αναδύονται από το βάθος του μουσι-κού χρόνου –την Αρχαιότητα, το Βυ-ζάντιο και την Αναγέννηση– προσ-διορίζουν τα έργα της Καλλιόπης Τσουπάκη και του Δημήτρη Σκύλλα, ενώ η Χάια Τσέρνοβιν χειρίζεται με ξεχωριστή μαεστρία τον ακουστικό χώρο και τις αισθήσεις μας.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών έχει τη χαρά και την τιμή να συνεργάζεται με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, έναν μακρόβιο και πολύτιμο μουσι-κό θεσμό, που εδώ και 180 χρόνια όχι μόνο έχει συμβάλει καταλυτικά στην ανάπτυξη της μουσικής στην Κέρκυρα αλλά και τροφοδοτεί αδι-άλειπτα τα συμφωνικά σύνολα της πατρίδας μας με μουσικούς που τα λαμπρύνουν με τις ικανότητές τους. Φ.Ε.Κ. και Κ.Ο.Α. προσφέρουν ένα πλούσιο και κάθε άλλο παρά συνη-θισμένο πρόγραμμα, με έργα κοντά στο πνεύμα της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου.

24.03.2020

20:30

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Στέγη

Ήρωες ΙΙ – Κ.Ο.Α. και Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 35€ 25€, 20€, 15€ ΚΑΙ 10€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ: ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ19.03.2020

20:30

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ONASSIS.ORG

Page 28: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

52 53

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770–1827)Κοντσέρτο για πιάνο και ορχή-στρα αρ. 1 σε ντο μείζονα, έργο 15

ΑΝΤΟΝΙΝ ΝΤΒΟΡΖΑΚ(1841–1904)Συμφωνία αρ. 9 σε μι ελάσσονα, έργο 95 «του Νέου Κόσμου»

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΛΙΩΤΗΣΠιάνο

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΑΣΚΕΝΑΖΥΜουσική διεύθυνση

Ο Βλαντίμιρ Ασκενάζυ είναι ένας μουσικός που δεν χρειάζεται συστά-σεις. Η αγάπη και η πίστη του στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών αποδει-κνύονται έμπρακτα από τη σταθερή παρουσία του τα τελευταία χρόνια στο πόντιουμ της ορχήστρας και τις έξοχες ερμηνείες του που όλους μας συγκινούν. Φέτος, ο μεγάλος μαέστρος θα διευθύνει τη διάσημη Συμφωνία «του Νέου Κόσμου» του Ντβόρζακ και θα συμπράξει με έναν κατά πολύ νεότερό του αλλά εξαιρε-τικά ταλαντούχο σολίστα, με λαμπρή διεθνή σταδιοδρομία, τον Τριαντά-φυλλο Λιώτη.

20:30

Ο Βλαντίμιρ Ασκενάζυ διευθύνει την Κ.Ο.Α.

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 35€, 25€, 20€, 15€ KAI 10€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ28.03.2020

ΜΠΕΝΖΑΜΕΝ ΓΚΟΝΤΑΡ (1849–1895)Allegretto, από τη Σουίτα έργο 116 (μεταγραφή: Ανδρέας Φαρ-μάκης)

ΙΑΝ ΚΛΑΡΚ (ΓΕΝ. 1964)Ύπνωση, για φλάουτο καιμαρίμπα

ΑΝΤΡΕ ΖΟΛΙΒΕ(1905–1974)Pipeaubec, για φλάουτο και κρουστά

ΤΖΑΤΣΙΝΤΟ ΣΕΛΣΙ(1905–1988)Hyxos, για άλτο φλάουτο και κρουστά

ΝΕΪΘΑΝ ΝΤΩΤΡΕΙ(ΓΕΝ. 1975)Azul, για φλάουτο και κρουστά (2014)

ΓΚΑΡΕΤ ΦΑΡΡ(ΓΕΝ. 1968)Kembang Suling (1995) για φλά-ουτο και μαρίμπα

Ομολογουμένως, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συναυλιακές προ-τάσεις της χρονιάς! Όσοι απολαμ-βάνετε τα πρωτόγνωρα ακούσματα, την ανακάλυψη μουσικής που ακού-γεται ζωντανά σπάνια, δεν πρέπει να χάσετε τη συναυλία αυτή. Δύο… τολμηροί μουσικοί μας, ο Μάκης Ραμός (φλάουτο) και ο Ανδρέας Φαρμάκης (κρουστά) παρουσιάζουν σύγχρονα έργα γραμμένα για τα δύο αυτά, τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, όργανα και μας προσφέρουν μία μο-ναδική ευκαιρία επαφής με αξιόλο-γους συνθέτες της σύγχρονης πρω-τοπορίας.

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία ΙΧ – Έργα για φλάουτο και κρουστά

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

31.03.2020

ΜΑΚΗΣ ΡΑΜΟΣΦλάουτο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣΚρουστά

18:00

Page 29: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

54 55

ΦΡΑΝΤΣ ΛΙΣΤ (1811–1886)Κοντσέρτο για πιάνο και ορχή-στρα αρ.2 σε λα μείζονα

ΑΝΤΟΝ ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ (1824–1896)Συμφωνία αρ.4 σε μι ύφεση μείζονα, «Ρομαντική»

ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣΟΓΛΟΥΠιάνο

ΦΡΑΝΚ ΜΠΕΕΡΜΑΝΜουσική διεύθυνση

ΑΡΒΟ ΠΕΡΤ (ΓΕΝ. 1935)Fratres, για κουαρτέτο εγχόρδων

ΝΤΜΙΤΡΙ ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ (1906–1975)Κουαρτέτο εγχόρδων αρ.3 σε φα μείζονα, έργο 73

ΑΛΦΡΕΝΤ ΣΝΙΤΚΕ(1934–1998)Κουαρτέτο εγχόρδων αρ.3 (1983)

Κουαρτέτο τετART-on

ΜΟΡΦΩ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒιολί

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΒιολί

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΒιόλα

ΗΒΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΒιολοντσέλο

Κατά τις πρόσφατες εμφανίσεις του στην Αθήνα ο Γερμανός αρχιμουσι-κός Φρανκ Μπέερμαν εντυπωσίασε χάρη στη φρεσκάδα του μουσικού του οράματος και την ακρίβεια των ερμηνειών του. Οι αρετές του αυτές εγγυώνται μία συναρπαστική ανά-γνωση της Ρομαντικής Συμφωνίας του Μπρούκνερ, της πιο προσιτής και εύληπτης από τις συμφωνίες του συνθέτη. Ο εγνωσμένων δεξιοτε-χνικών αρετών πιανίστας Νίκος Κυ-ριόσογλου αναμετράται με το Δεύ-τερο Κοντσέρτο του Φραντς Λιστ, έργο που συνδυάζει καταιγιστικές εξάρσεις με αιθέριο λυρισμό.

Η μεγάλη τέχνη μπορεί να μιλά για πολύ «δύσκολα» και «βαθιά» πράγματα με τον πιο απλό τρόπο… Ένα από τα εμβληματικά έργα του ιερού μινιμαλισμού, το Fratres του Άρβο Περτ αποτελεί ένα ιδεώδες προοίμιο για δύο βαρυσήμαντα κου-αρτέτα του 20ού αιώνα. Σοστακό-βιτς και Σνίτκε, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες του κουαρ-τέτου εγχόρδων, του σπουδαιότερου συνόλου στη μουσική δωματίου, δη-μιουργούν μία μουσική ατμοσφαι-ρική, άλλοτε ερεβώδη και άλλοτε εκτυφλωτικά φωτεινή, σε κάθε πε-ρίπτωση ακραιφνώς πνευματική.

03.04.2020 06.04.2020

20:30

Ρομαντική πρωτοπορία

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία X – Συνδέσεις

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΩΡΑ: 19:30

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑ-ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ-ΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 25€, 20€, 15€ ΚΑΙ 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

20:30

Page 30: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

56 57

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770–1827)Missa Solemnis σε ρε μείζονα, έργο 123 για ορχήστρα, σολίστ και μικτή χορωδία

ΚΑΡΕΝ ΛΑΪΜΠΕΡΥψίφωνος

ΙΝΓΚΕΜΠΟΡΓΚ ΝΤΑΝΤΣΜεσόφωνος

ΓΕΝΙΣ ΙΣΜΑΝΟΦΤενόρος

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣΒαθύφωνος

Συμμετέχει η Χορωδία της Ε.Ρ.Τ. και η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων

ΚΡΙΣΤΟΦ ΠΟΠΠΕΝΜουσική διεύθυνση

Β. Α. ΜΟΤΣΑΡΤ(1756–1791)Σονάτα για φαγκότο και βιολον-τσέλο σε σι ύφεση μείζονα, Κ.292

ΤΖΟΑΚΙΝΟ ΡΟΣΙΝΙ(1792–1868)Σονάτα για τέσσερα έγχορδα αρ.1 σε σολ μείζονα

Λ. Β. ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770–1827)Σεπτέτο σε μι ύφεση μείζονα, έργο 20

ΦΑΙΔΩΝ ΜΗΛΙΑΔΗΣBιολί

ΗΛΙΑΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣΒιόλα

ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ – ΝΑΣΤΟΣΒιολοντσέλο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΥΚΑΣΚοντραμπάσο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Φαγκότο

Στον ουμανιστικό κόσμο του Μπε-τόβεν πίστη στον Θεό και πίστη στον Άνθρωπο δεν ξεχωρίζουν. Η πάλη με την έννοια του θείου, η εναγώ-νια κυριαρχία της αμφιβολίας αλλά και η λυτρωτική επιστροφή σε μία ανανεωμένη και ανυπόκριτη πίστη, είναι μερικές από τις κινητήριες δυνάμεις που «δρουν» και καθορί-ζουν την εξέλιξη του συγκλονιστικού θρησκευτικού δράματος, το οποίο εκτυλίσσεται στη Missa Solemnis. Το μοναδικό και μακροσκελέστατο αυτό αριστούργημα της ώριμης πε-ριόδου του Μπετόβεν διευθύνει ο εμπνευσμένος Γερμανός αρχιμου-σικός Κρίστοφ Πόππεν.

Αν κανείς θεωρεί πως το επανα-στατικό πνεύμα του Μπετόβεν ήρθε στην επιφάνεια μόνο από ένα ση-μείο και μετά στη ζωή του, τότε αξί-ζει να ακούσει το Σεπτέτο του, ένα έργο που έγινε δημοφιλές από την πρώτη στιγμή και παραμένει έτσι μέχρι σήμερα. Παρά τον ανάλαφρο χαρακτήρα του, που παραπέμπει σε σερενάτα, ο Μπετόβεν βρίσκει ευ-φυώς τον τρόπο, να πειραματιστεί με τη φόρμα, με τα ηχοχρώματα, με την ανάπτυξη των ιδεών του και να δημιουργήσει ένα ηχητικό σύμπαν ακαταμάχητης ομορφιάς.

20:30 20:30

Πασχαλινή συναυλία – Μπετόβεν: 250 χρόνια

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία XI – Το Σεπτέτο του Μπετόβεν

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»15.04.2020 27.04.2020

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Μ.Μ.Α.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣΚλαρινέτο

ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΣΚΟΣΚόρνο

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ARTE ATENE

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 15€, 12€ ΚΑΙ 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: WWW.TICKETSERVICES.GR.

Page 31: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Page 32: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

60 61

ΓΚΟΥΣΤΑΒ ΜΑΛΕΡ (1860–1911)Συμφωνία αρ.8 σε μι ύφεση μείζονα «των Χιλίων», για μεγάλη ορχήστρα, οκτώ σολίστ, δύο μικτές χορωδίες και παιδική χορωδία

Αλεξάντρα Στάινερ (Υψίφωνος),Ελένη Καλένος ( Yψίφωνος), Σοφία Κυανίδου (Υψίφωνος), Μαίρη-Έλεν Νέζη (Μεσόφωνος), Μαρίνα Φιδέλη (Mεσόφωνος), Μάριο Τζεφίρι (Τενόρος), Δημήτρης Πλατανιάς (Βαρύτονος), Μάριους Μπόλος (Βαθύφωνος)

Συμμετέχουν: Μικτή Χορωδία Amadeus της Σόφιας, Χορωδία της Ε.Ρ.Τ., Χορωδία του Δήμου Αθηναίων και η Παιδική και Νεανική Χορωδία Rosarte

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΑΛΗΣΜουσική διεύθυνση

08.05.2020

20:30

Κύκλος Μάλερ Χ

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Μ.Μ.Α.

Είκοσι επτά ολόκληρα χρόνια πέρα-σαν από την ιστορική για την ελληνική μουσική ζωή πρώτη παρουσίαση της Συμφωνίας των Χιλίων από την Κρα-τική Ορχήστρα στο Μέγαρο Μου-σικής. Οι δύο μείζονες μουσικοί μας φορείς συνεργάζονται και πάλι σε μία πραγματική μουσική «υπερπαραγω-γή», που αποτελεί την πανηγυρική ολοκλήρωση του Κύκλου Μάλερ. Εί-ναι αλήθεια πάντως, ότι στην Ογδόη Συμφωνία του Μάλερ υπάρχουν πολύ εντυπωσιακότερα στοιχεία από το πολυπληθές των μουσικών επί σκη-νής. Το εντυπωσιακό είναι το πώς η φλογερή μουσική υμνεί τον Έρωτα και τον αντιμετωπίζει ως κινητήριο δύνα-μη της ζωής, ως τη μόνη «σωτηρία» του Ανθρώπου αλλά και ως την ουσία της επικοινωνίας του με τον Θεό.

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τι αναζητά ένας ακροατής μίας κλασικής συμφωνικής συναυλίας; Τη συμφωνική μεγαλοπρέπεια και τη νοηματική στιβαρότητα των με-γάλων έργων του ρεπερτορίου; Τη δεξιοτεχνική ακροβασία που κόβει την ανάσα; Αλλά και τα νέα, πρω-τοποριακά ηχοχρωματικά βιώματα; Ό,τι από τα παραπάνω και αν ανα-ζητάτε, η συναυλία αυτή μπορεί και θα σας τα προσφέρει απλόχερα με πρωταγωνιστές δύο δραστήριους διεθνώς μουσικούς, τον Ινδονήσιο αρχιμουσικό Αντριάν Πραμπάβα και την πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου.

20:30

Μπετόβεν: 250 χρόνια

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 25€, 20€, 15€ KAI 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ15.05.2020

ΜΗΝΑΣ ΜΠΟΡΜΠΟΥ-ΔΑΚΗΣ (ΓΕΝ. 1974)Νέο έργο (παραγγελία της Κ.Ο.Α. στο πλαίσιο του εορτα-σμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση)

ΣΕΡΓΚΕΪ ΠΡΟΚΟΦΙΕΦ (1891–1953)Κοντσέρτο για πιάνο και ορχή-στρα αρ.3 σε ντο μείζονα,έργο 26

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770–1827)Συμφωνία αρ. 2 σε ρε μείζονα, έργο 36

ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥΠιάνο

ΑΝΤΡΙΑΝ ΠΡΑΜΠΑΒΑΜουσική διεύθυνση

Page 33: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

62 63

ΡΙΧΑΡΝΤ ΒΑΓΚΝΕΡ (1813–1883)Πρελούδιο και Θάνατος της Ιζόλδης, από το μουσικό δράμα «Τριστάνος και Ιζόλδη»

ΦΡΑΝΤΣ ΛΙΣΤ (1811–1886)‣ Ουγγρική Φαντασία για πιάνο και ορχήστρα‣ Χορός των νεκρών (Totentanz) για πιάνο και ορχήστρα

ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770–1827)Συμφωνία αρ. 5 σε ντο ελάσσο-να, έργο 67

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣΠιάνο

ΜΑΡΚΟΥΣ ΜΠΟΣΜουσική διεύθυνση

Έχοντας πρόσφατα αποδείξει στην πράξη τη βαθιά κατανόηση των ιδι-αιτεροτήτων του γερμανικού ρεπερ-τορίου, ο Γερμανός αρχιμουσικός Μάρκους Μπος συνεργάζεται εκ νέου με την Κρατική Ορχήστρα, κα-λούμενος να κερδίσει ένα δύσκολο στοίχημα: την επίτευξη μίας φρέ-σκιας και δυναμικής ανάγνωσης σε έργα που είναι κάτι παραπάνω από οικεία σε κάθε φιλόμουσο. Είμαστε εκ των προτέρων σίγουροι για την επιτυχία του, όσο σίγουροι είμαστε για τις λαμπρές πιανιστικές ικανό-τητες του διαπρεπούς πιανίστα Στέ-φανου Θωμόπουλου, που θα τεθούν στην υπηρεσία δύο εκρηκτικά δεξι-οτεχνικών έργων του Φραντς Λιστ.

22.05.2020

20:30

Ανατροπές και Πρωτοπόροι V – Μπετόβεν: 250 χρόνια

ΩΡΑ: 19:45

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 25€, 20€, 15€ ΚΑΙ 8€ (ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ 24.07.2019

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝΑΙΘΟΥΣΑ Χ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

«Πέντε φίλοι είπαμε να ταξιδέψου-με. Να πάρουμε τη μουσική μας και να την απλώσουμε στον χρόνο. Κοντινό και μακρινό. Και να σας πάρουμε μαζί μας. Ο Καβάφης λέει πως «όταν χο-ρεύεις γράφεις στη γη αυτό που θέλει να πει η ψυχή σου». Από την άλλη, η μουσική μιλά στην ψυχή και ανυψώ-νει το πνεύμα και το συναίσθημα. Κι εμείς παντρέψαμε τη μουσική με τον χορό και σας προσκαλούμε σε αυτό το πολυδιάστατο ταξίδι…»

20:00

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία XII – Χορεύοντας…

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ18.05.2020

ΡΙΣΑΡ ΓΚΑΛΙΑΝΟ(ΓΕΝ. 1950)Τάνγκο για τον Κλωντ

ΝΤΜΙΤΡΙ ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ (1906–1975)Βαλς από τη Σουίτα τζαζ αρ.2

ΓΙΑΝ ΣΙΜΠΕΛΙΟΥΣ(1865–1957) Θλιμμένο Βαλς

ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ (1904–1949)Πέντε Ελληνικοί Χοροί

ΜΠΕΛΑ ΜΠΑΡΤΟΚ(1881–1945)Παραδοσιακοί Ρουμάνικοι Χοροί

ΠΙΟΤΡ ΙΛΙΤΣ ΤΣΑΪΚΟΦ-ΣΚΥ (1840–1893)Βαλς από τη Σερενάτα σε ντο μείζονα, έργο 48

ΓΙΟΧΑΝΕΣ ΜΠΡΑΜΣ(1833–1897)Ουγγρικός Χορός αρ.5

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ (1756–1791) Μενουέτο και Ροντό από τη «Μι-κρή Νυχτερινή Μουσική», Κ.525

ΑΝΤΟΝΙΟ ΒΙΒΑΛΝΤΙ(1678–1741)La Folia

Κουιντέτο Εγχόρδων Κ.Ο.Α. “Quintarco”

Νίκος Μάνδυλας (Βιολί), Μαρίνα Χαραλαμπίδου (Βιολί), Ίρις Λουκά (Βιόλα), Βάνια Παπαδημητρίου (Βιολοντσέλο), Τάκης Καπογιάννης (Κοντραμπάσο)

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟ-ΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ.

Page 34: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

64 65

20:30

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία XIV – Συναυλία Μουσικής Δωματίου της Ακαδημίας Νέων Μουσικών της Κ.Ο.Α

ΚΗΠΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ08.06.2020

ΣυνΘέσεις για σύνολο κόρνων από τον 17ο ως και τον 21ο αιώνα

Κόρνο:Κώστας Σίσκος, Χρήστος Σαλβάνος, Γρηγόρης Ασωνίτης, Δημήτρης Φρόνιμος, Γιάννης Γούναρης, Σπύρος Κάκος, Ηλίας Μπάρκας

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι κορ-νίστες της Κρατικής Ορχήστρας «κλέβουν την παράσταση» σε συμ-φωνικές συναυλίες μας! Δικαίως λοιπόν φιλοδοξούν να αναδείξουν τις δεξιοτεχνικές και εκφραστικές τους ικανότητες σε όλο τους το με-γαλείο μέσα από ένα πρόγραμμα για σύνολο κόρνων, που θα μας κάνει να απολαύσουμε ακόμα περισσότερο τον αγέρωχο, αρρενωπό ήχο των χάλκινων αυτών πνευστών.

25.05.2020

20:30

Μουσικοί περίπατοι στα Μουσεία XIII – Από το μπαρόκ στο ροκ (μέρος 2ο)

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗΠΕΙΡΑΙΩΣ 138 (ΑΙΘΡΙΟ)

Από την εκπαίδευση των νέων μας συναδέλφων στην Ακαδημία της Κ.Ο.Α. δεν θα μπορούσε να λείπει η μουσική δωματίου, το καλύτερο και αναντικατάστατο «σχολείο» για τη μουσική συνύπαρξη, συμπόρευση και αλληλοκατανόηση. Είμαστε βέ-βαιοι πως οι σπουδαστές μας από τις τάξεις των εγχόρδων και των πνευ-στών θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και θα συγκινήσουν όλους όσοι θα τους εμπιστευτείτε με την παρουσία σας!

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙ-ΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Page 35: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κ.Ο.Α.

Page 36: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

68 69

Η εκπλήρωση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού της ρόλου υπήρξε πάντα κύριο μέλημα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Με την Ακα-δημία να είναι η αιχμή του δόρα-τος, η εκπαιδευτική/κοινωνική δράση της Ορχήστρας, πλήρως συντονισμένη με τις πολύπλευρες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αναπτύσσεται και επεκτείνεται συνεχώς, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες -αλλά και τις προκλήσεις- της εποχής. Ένας ρόλος που, πέραν από θεσμική ευθύνη και ηθική υποχρέωση, «γεμίζει» το σύνολο της Ορχή-στρας με χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η ίδρυση και λειτουργία, με την ευγενική δωρεά του Ιδρύμα-τος Σταύρος Νιάρχος, από τον Οκτώβριο 2016, της «Ακαδημίας Νέων Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών», ενός πολ-λά υποσχόμενου εκπαιδευτικού

Ακαδημία Νέων Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Ανοιχτές Δοκιμές – Εισαγωγικές Ομιλίες – Με την τάξη μου, στην Ορχήστρα μας

προγράμματος επαγγελματικής κα-τάρτισης νέων μουσικών, αποτέλε-σε για την Κ.Ο.Α. την πραγματοποίη-ση ενός ονείρου ετών. Την τρέχουσα περίοδο (2019-2020), την 4η χρονιά λειτουργία της, η Ακαδημία έχει τη χαρά να στε-λεχώνεται από συνολικά 17 νέους και ταλαντούχους μουσικούς. Ήδη από την περασμένη καλλιτεχνική περίοδο, η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει πλέον όλα τα μουσικά όργανα της συμφωνικής ορχήστρας. Την υλοποίηση του όλου εγχειρήμα-τος έχουν αναλάβει κορυφαίοι μου-σικοί της Κ.Ο.Α. καθώς και διακεκρι-μένοι Έλληνες και ξένοι σολίστ και αρχιμουσικοί. Αποστολή της Ακαδημίας είναι η διετής προετοιμασία (μέσω της παροχής δωρεάν μαθημάτων-σε-μιναρίων) νέων μουσικών για τη στελέχωση ορχηστρών ανά τον κόσμο καθώς και για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διαγωνισμούς. Πα-ράλληλα, δίνεται η ευκαιρία στους σπουδαστές να συμπράξουν με την

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην πλήρη σύνθεσή της, στις τακτικές της συναυλίες, σε συναυλίες μου-σικής δωματίου και σε εκπαιδευ-τικά προγράμματα. ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Παιδιά προσχολικής ηλικίας και μαθητές δημοτικού προσκαλού-νται να παρακολουθήσουν, με το σχολείο τους, επιλεγμένες γενι-κές δοκιμές της Ορχήστρας, απο-λύτως δωρεάν. Την εισαγωγή των μαθητών στον «κόσμο» της Ορχήστρας αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι μουσικοί της Ορχήστρας.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

Πρόκειται για μία δωρεάν «ξενά-γηση» που προσφέρεται σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων, σχετι-κά με την ιστορία και τη σημασία των έργων κάθε συναυλίας, τρία τέταρτα πριν την έναρξή της (Μέ-γαρο Μουσικής Αθηνών, 19.45). Τις ομιλίες θα κάνουν και φέτος οι χαρισματικοί Τίτος Γουβέλης, Χαράλαμπος Γωγιός και Νίκος

Λαάρης. Δεν θα λείπουν, φυσικά, οι πολύτιμες παρεμβάσεις συνθετών και συντελεστών.

ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΥ,ΣΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΑΣ

Παρακολούθηση συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών από μαθητές σχολείων όλων των βαθμί-δων και σπουδαστές ωδείων έναντι συμβολικού αντιτίμου 5€ (για ομα-δικές κρατήσεις σε επιλεγμένες παραγωγές).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Από τους βασικούς πυλώνες του εκ-παιδευτικού και κοινωνικού έργου της Κ.Ο.Α., το πρόγραμμα «Δικαί-ωμα στη Μουσική» συνεχίζεται και φέτος για έβδομη χρονιά. Ξεκίνησε το 2013, χάρη στην ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τα δύο πρώτα χρόνια, φιλοδοξώ-ντας να μεταδώσει το μήνυμα ότι η μουσική δεν είναι μία πολυτέλεια προορισμένη μόνον για μυημένους ή προνομιούχους, αλλά ένα αγαθό στο οποίο μπορούν και πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι .

Page 37: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

70 71

Δικαιώμα στη Μουσική – Ροζ Κουτί

Εργαστήριο χάλκινων πνευστών – (Επι)μένοντας Αιγαιό

Το πρόγραμμα, το οποίο συνε-χώς διευρύνεται με τις δυνάμεις της Ορχήστρας, αλλά και με την αμέριστη στήριξη τοπικών φο-ρέων και γενναιόδωρων ιδιω-τών, υλοποιείται μέσω της πραγ-ματοποίησης δράσεων από τα δεκαπέντε μουσικά σύνολα της Ορχήστρας σε όλη την Ελλάδα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών νιώ-θει ιδιαιτέρως περήφανη, καθώς σε διάστημα πέντε ετών είχε την ευκαιρία να συναντήσει περισ-σότερους από 38.000 ακροατές σε σχολεία, ειδικά σχολεία, ιδρύ-ματα, νοσοκομεία, μονάδες απε-ξάρτησης και σωφρονιστικά ιδρύ-ματα και να παρέχει σεμινάρια σε 38 πόλεις με τη συνεργασία πλέ-ον των 50 μουσικών φορέων. Για την περίοδο 2019-2020, πέραν των υπολοίπων δράσεων ανά την Ελλάδα, η Κρατική Ορ-χήστρα Αθηνών, συνεχίζει την αγαστή της συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, το Δήμο Βά-ρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και

το Δήμο Βέροιας, ενώ εγκαινιάζει πολλές νέες συμπράξεις.

ΡΟΖ ΚΟΥΤΙ

Το «Ροζ Κουτί» είναι ο ανοικτός κουμπαράς που η Κρατική Ορχή-στρα Αθηνών δημιούργησε από κοινού με το Ίδρυμα Fluxum και το Flux Laboratory, επισφραγίζοντας μία συνεργασία με στόχο την προ-σφορά κάποιας, έστω και μικρής, βοήθειας στους πρόσφυγες. Το Immigrant Project και ακολούθως το Creation du Monde έδωσαν τα –τόσο αναγκαία– φτερά στο «Ροζ Κουτί», ώστε μουσικά σύνολα της Κ.Ο.Α. να επισκεφθούν σχολεία που φιλοξενούν προσφυγόπουλα και να προσφέρουν εκπαιδευτικές συναυλίες – εξασφαλίζοντας τόπο και χρόνο συνύπαρξης, «σύμπλευ-σης» και αλληλοκατανόησης. Η μουσική, άλλωστε, είναι μία μαγική «εσπεράντο», μία κοινή γλώσσα που δεν υπόκειται σε διαχωρισμούς και φραγμούς κανενός είδους. Νέες πρωτοβουλίες σχεδιάζονται,

το «Ροζ Κουτί» θα γεμίζει ξανά και ξανά και νέες δράσεις, νέες συναντήσεις, νέες γνωριμίες θα γεννώνται...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ

Για όγδοη συνεχή χρονιά πραγμα-τοποιούνται, απολύτως δωρεάν, σεμινάρια για χάλκινα πνευστά όλων των επιπέδων και ηλικιών από κορυφαίους μουσικούς της Κ.Ο.Α. Το Εργαστήριο Χάλκινων Πνευστών υλοποιείται με την υποστήριξη και σε συνεργασία με το Ωδείο Φίλιππος Νάκας.

(ΕΠΙ)ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΑΙΓΑΙΟ

Η δράση που ξεκίνησε ως «(Επι)μένοντας Κυκλάδες» με τη στή-ριξη και τη φροντίδα της Γερμα-νικής Πρεσβείας στην Αθήνα και των τοπικών φορέων, συνάντη-σε τόσο ενθουσιώδη υποδοχή και απέκτησε τόση φήμη, ώστε να εξαπλωθεί σε όλο το Αιγαίο. Συναυλίες και εκπαιδευτικές δράσεις για τους μόνιμους κατοί-

κους που επιμένουν να μένουν όλο το χρόνο στα πανέμορφα νησιά μας, προβλέπονται και εφέτος.

Page 38: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

ATHENS STATEORCHESTRA

2019-2020

Page 39: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

04.10.2019 – 20:30

Opening concert – Breakthroughs and pioneers ΙMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByL. V. BEETHOVENI. STRAVINSKY

–GEORGE – EMMANUEL LAZARIDISPianoSTEFANOS TSIALISConductor

08.11.2019 – 20:30

Heroes ΙMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByM. KALOMIRISN. SKALKOTTASG. SKLAVOSP. PETRIDIS

–JONIANILIAS KADESHAViolinEKTORAS TARTANISConductor

24.11.2019 – 11:30

Sunday morning at Megaron: Music… for our eyes!MEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByJ. WILLIAMS

–DIMITRIS MAKALIASNarratorKONSTANTINOS DIMINAKISConductorCo-production with Megaron - The Athens Concert Hall

15.09.2019 – 21:00

Journey to the New WorldGARDEN OF SNFCC

Works ByA. PIAZZOLLAG. GERSHWINL. BERNSTEIN

–KLAUDIUSZ BARANBandoneonYIORGOS VRANOSConductor

Donation by SNF

14.10.2019 – 18:30

Skalkottas and his influence BYZANTINE AND CHRISTIAN MUSEUM

Works ByP. CARRERN. SKALKOTTASS. PAPANASM. THEODORAKIS

–ATHENS STRING QUARTET

15.11.2019 – 20:30

Beethoven: 250 years – 70 years since the death of StraussMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByPH. TSALAHOURISR. STRAUSSL. V. BEETHOVEN

–YIANNIS OIKONOMOUOboeLOUKAS KARYTINOSConductor

29.11.2019 – 20:30

70 years since N. Skalkottas’ death – Concert in the context of Skalkottas ConcerenceMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByN. SKALKOTTAS and the winning piece of the International “Skalkottas” Competition–MICHALIS SEMSISDouble BassSTEFANOS TSIALISConductor

17 & 18.09.2019 – 21:00

Classic Rock 3!ODEON OF HERODES ATTICUS

Music and songs by PINK FLOYD, ROLLING STONES, AC/DC, METTALICA, SCORPIONS, GENESIS, QUEEN

–ULI JON ROTHElectric GuitarRAY WILSONSinger

With the participation of Prague Philharmonic Orchestra FRIEDEMANN RIEHLEConductor

Production: Robin4Arts GmbH

18.10.2019 – 20:30

Beethoven: 250 years MEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByC. M. V. WEBERL. V. BEETHOVENP. I. TCHAIKOVSKY

–CHARALAMBOS ANGELOPOULOSPianoMICHEL TILKINConductorWith the kind support of the Embassy of Belgium

24.10.2019 – 20:30

La vita è bella MEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

A tribute to Nicola PiovaniLINA NIKOLAKOPOULOUArtistic supervisionTHODORIS VOUTSIKAKISSingerANTONIS SOUSAMOGLOU LAZAROS TSAVDARIDISOrchestrationsMILTOS LOGIADISConductor Co-production with ΑΡΤος&Θέαμα and Megaron – The Athens Concert Hall

18.11.2019 – 20:00

Academy of Young Musicians of the A.S.OATHENS WAR MUSEUM

Chamber music concert by the students of the Academy of Young Musicians of the A.S.O.

02.12.2019 – 20:30

Past and present writingsMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (D. MITROPOULOS HALL)

Works ByJ. B. LULLYN. SKALKOTTAS

“METALLON” – Brass and percussion ensemble of A.S.O.VIKENTIOS GIONANIDISConductor

05–07.12.2019

Leonidas Kavakos – A.S.O.Programme to be announced

LEONIDAS KAVAKOS Conductor

14,15,26 & 27.12.2019

Disney FantasiaCHRISTMAS THEATER, GALATSI

NIKOS HALIASSASConductor

Projection of the film with live musicPresentation licensed by Disney Concerts. © All rights reserved.

16.12.2019 – 18:00

AmericaB&M THEOCHARAKIS FOUNDATION FOR THE FINE ARTS AND MUSIC

Works ByG. GERSHWINA. COPLANDL. BERNSTEINAND OTHER AMERICAN COMPOSERS

–Woodwind Quintet of the A.S.O.

21.12.2019 – 20:30

Christmas concertMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByJ. S. BACHChristmas Oratorio–MIRSINI MARGARITISopranoSONJA RUNJEMezzo-SopranoKRYSTIAN ADAMTenorPETROS MAGOULASBass

With the participation of Greek Radio Choir and Athens Municipal Choir

GEORGE PETROUConductor

30.12.2019 – 20:30

New Year’s galaMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByG. VERDIF. CILEAG. PUCCINI

–VASSILIKI KARAGIANNISopranoEIRINI KARAGIANNIMezzo-sopranoDIMITRIS PAKSOGLOUTenorALEXANDROSSTAVRAKAKISBassANASTASIOS SYMEONIDISConductorCo-production with Megaron - The Athens Concert Hall

Page 40: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

17.01.2020 – 20:30

Tribute to Jani ChristouMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByJ. CHRISTOU

–EIRINI TSIRAKIDOUMezzo-SopranoMILTOS LOGIADISConductorCo-production with Megaron - The Athens Concert Hall

07.02.2020 – 20:30

Images of the OrientMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByA. KHACHATURIANN. RIMSKY-KORSAKOFF

–STATHIS KARAPANOSFluteMATTHIAS FOREMNYConductor

20.01.2020 – 20:30

Piano TrioPARNASSOS CONCERT HALL

Works ByN. SKALKOTTASD. SHOSTAKOVICHO. GREIF

–ANDREAS PAPANIKOLAOUViolinANGELOS LIAKAKISCelloTITOS GOUVELISPiano

17.02.2020 – 20:30

Contrasts of the 20th centuryBENAKI MUSEUM – GHIKA GALLERY

Works ByB. BARTOKI. STRAVINSKYA. KHACHATURIAN

–FAEDON MILIADISViolinKOSTAS TZEKOSClarinetTHODORIS IOSSIFIDISPiano

29.01.2020 – 20:30

Christoph Eschenbach conducts the A.S.O. MEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByL. V. BEETHOVENG. MAHLER

–VASSILIS VARVARESOSPianoCHRISTOPH ESCHENBACHConductor

21.02.2020 – 20:30

Breakthroughs and pioneers ΙΙΙMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByR. WAGNER Tristan und Isolde, Act II–PETRA LANGSoprano (Isolde)STEFAN VINKETenor (Tristan)MARINA FIDELIMezzo-soprano (Brangäne)JAMES MOELLENHOFBass (King Marke)CHRISTOS KECHRISTenor (Melot, Kurwenal)STEFANOS TSIALISConductor

10.01.2020 – 20:30

Mahler Cycle IXMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByG. MAHLER Symphony No.3–LILLI PAASIKIVIMezzo-Soprano

With the participation of the Greek Radio Choir, the Athens Municipal Choir and the Children’s Choir “Rosarte”

UROŠ LAJOVICConductorWith the kind support of the Embassy of Slovenia

24.02.2020 – 20:30

Musical confessionsPARNASSOS CONCERT HALL

Works ByD. SHOSTAKOVICHF. MENDELSSOHN

–“AENAON” STRING QUARTET

28.02.2020 – 20:30

Beethoven: 250 yearsMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByL. V. BEETHOVEN and a symphonic piece by the winner of the special prize for a young Greek composer in the International “N. Skalkottas” Competition–ARETA ZHULLAViolinVASSILIS CHRISTOPOULOSConductor

09.03.2020 – 20:30

Winds’ DialoguesBENAKI MUSEUM – MUSEUM OF ISLAMIC ART

Works ByJ. HAYDNL. V. BEETHOVENF. POULENC

–CHRISSI PILAFTSIFluteJANNIS ECONOMOUOboeALEXANDROS ECONOMOUBassoonTITOS GOUVELISPiano

10 –13.03.2020

Educational concertsMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Production by Megaron – The Athens Concert Hall

06.03.2020 – 20:30

Breakthroughs and pioneers IV – Beethoven: 250 yearsMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByG. ROSSINID. SHOSTAKOVICHL. V. BEETHOVEN

–IASON KERAMIDISViolinGIANCARLO ANDRETTAConductorWith the kind support of the Italian Institute of Culture

16.03.2020 – 20:30

In G…PARNASSOS CONCERT HALL

Works ByA. DVOŘÁKS. PROKOFIEV

–IRIS LOUKAViola DIMITRIS TRAVLOSCelloANDREAS PAPANIKOLAOUViolinFAEDON MILIADISViolinNIKOS TSOUKALASDouble bassSTELLA NIKOLAIDIOboeKOSTAS TZEKOSClarinet

19.03.2020 – 20:30

Athens State Orxhestra in StegiONASSIS STEGI

Works ByD. SKYLLASC. TSOUPAKICH. CZERNOWIN

–VLADIMIROS SYMEONIDISConductor

24.03.2020 – 20:30

Heroes ΙΙ – A.S.O. and Corfu Philharmonic SocietyMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByBY S. PROSOPARISP. CARRERD. VISVARDISN. MANTZAROSS. ARGALIASG. SKLAVOSD. LAVRANGASP. I. TCHAIKOVSKY

–SPIROS PROSOPARISConductorGEORGIOS BALATSINOSConductor

28.03.2020 – 20:30

Vladimir Ashkenazy conducts the A.S.O.MEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByL. V. BEETHOVENA. DVOŘÁK

–TRIANTAFYLLOS LIOTISPianoVLADIMIR ASHKENAZY Conductor

31.03.2020 – 18:00

Works for flute and percussionWorks ByB. GODARDI. CLARKEA. JOLIVETG. SCELSIN. DAUGHTREYG. FARR

–MAKIS RAMOSFluteANDREAS FARMAKISPercussion

Page 41: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

03.04.2020 – 20:30

Romantic innovationsMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByF. LISZTA. BRUCKNER

–NIKOS KYRIOSOGLOUPianoFRANK BEERMANConductor

06.04.2020 – 20:30

ConnectionsBENAKI MUSEUM – MUSEUM OF GREEK CULTURE

Works ByA. PÄRTD. SHOSTAKOVICHA. SCHNITTKE

– τετART-on String Quartet

15.04.2020 – 20:30

Easter concert – Beethoven: 250 yearsMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works By

L. V. BEETHOVENMissa Solemnis, Op.123–KAREN LEIBERSopranoINGEBORG DANZMezzo-SopranoJENIS USMANOVTenorPETROS MAGOULASBassCHRISTOPH POPPENConductor

With the participation of the Greek Radio Choir and the Athens Municipal ChoirCo-production with Megaron - The Athens Concert Hall

27.04.2020 – 20:30

Beethoven’s SeptetPARNASSOS CONCERT HALL

Works ByW. A. MOZART, G. ROSSINIL. V. BEETHOVEN

–FAEDON MILIADISViolinILIAS LIVIERATOSViolaALEXIS KARAISKAKIS-NASTOSCelloYANNIS BABALOUKASDouble bassSPIROS MOURIKISClarinetALEXANDROS ECONOMOUBassoonKOSTAS SISKOSHorn

15.05.2020 – 20:30

Beethoven: 250 yearsMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByM. BORBOUDAKISS. PROKOFIEVL. V. BEETHOVEN

–THEODOSIA DOKOUPianoADRIAN PRABAVAConductor

08.05.2020 – 20:30

Mahler Cycle ΧMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByG. MAHLERSymphony No.8 “of the Thousand”–ALEXANDRA STEINERSoprano ELENI KALENOSSopranoSOFIA KYANIDOUSopranoMARY-ELLEN NESIMezzo-SopranoMARINA FIDELIMezzo-SopranoMARIO ZEFFIRITenorDIMITRIS PLATANIASBaritoneMARIUS BOLOŞBassSTEFANOS TSIALISConductor

With the participation of: Amadeus Choir of Sofia, Greek Radio Choir, Athens Municipal Choir and the Children’s Choir “Rosarte”

18.05.2020 – 20:00

Dancing…INDUSTRIAL GAS MUSEUM

Works ByR. GALLIANOD. SHOSTAKOVICHJ. SIBELIUSB. BARTOKP. I. TCHAIKOVSKY J. BRAHMSW. A. MOZARTA. VIVALDI

–“Quintarco” String Quintet of the A.S.O.

22.05.2020 – 20:30

Breakthroughs and pioneers V – Beethoven: 250 yearsMEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL (CH. LAMBRAKIS HALL)

Works ByR. WAGNERF. LISZTL. V. BEETHOVEN

–STEPHANOS THOMOPOULOSPianoMARCUS BOSCHConductor

25.05.2020 – 20:30

From baroque to rock (vol. 2)BENAKI MUSEUM – PIRAEUS 138

Works for horns’ ensemble from the 17th to the 21st century

Horn: KOSTAS SISKOS, CHRISTOS SALVANOS, GRIGORIS ASONITIS, DIMITRIS FRONIMOS, GIANNIS GOUNARIS, SPIROS KAKOS, ILIAS BARKAS

08.06.2020 – 20:30

Academy of Young Musicians of the A.S.O.GARDEN OF THE NUMISMATIC MUSEUM

Chamber music concert by the students of the Academy of Young Musicians of the A.S.O.

INFORMATION/TICKETS:

KOA.GR

Page 42: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

ΜΕΛΗ Κ.Ο.Α. 2019-2020

Page 43: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

* ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ο.Α.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημήτρης Τουφεξής ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεράσιμος Βεργωτής

ΜΕΛΗ Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου Χριστίνα Κόκοτα Μιχάλης Ραμός

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αλίκη Φιδετζή

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

YΠΕΥΘΥΝΟΣ YΛΟΠΟΙΗΣΗΣΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πέτρος Αποστολίδης* ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Μάλαμα Σεβαστού* ΤΑΞΙΝΟΜΟΙ

Νίκος Μπουρτζής*Γρηγόρης Κυριαζόπουλος*

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τίτος Γουβέλης* ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Γιώργος Παπασωτηρίου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟ-ΡΙΕΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣΑΘΗΝΩΝ

Λεωφ. Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη Τ. 210 7282333 Ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα):έκπτωση 20% Εκπτωτικό εισιτήριο δικαιούνται φοιτητές,νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑΜΕΑ και κάτοχοι τηςΕυρωπαϊκής Κάρτας Νέων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΑΘΗΝΩΝ

Λεωφ. Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1 115 21, Αθήνα Τ. 210 725 7601–3 Φ. 210 725 7600 [email protected] www.koa.gr

* ΟΙ TUTTI ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟ-ΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ

** ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΜΕΛΗ Κ.Ο.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Στέφανος Τσιαλής

Α’ ΒΙΟΛΙΑ*

Δημήτρης Σέμσης (εξάρχων)Νίκος ΜάνδυλαςΓιώργος ΜάνδυλαςΔημήτρης ΑγγελίδηςΔήμητρα ΑγγελοπούλουΣτέλλα ΓεωργίουΑναΐτ ΚανατσιάνΒαγγέλης ΚοσμάςΑνίλντα ΛιάκουΦαίδων ΜηλιάδηςΝέλλη ΟικονομίδουΕμορφία ΠαπαδημητρίουΒασίλης ΣούκαςΑρτάς ΤερζιάνΠαναγιώτης ΤζιώτηςΜιρέλα ΤριανταφύλλουΡουντίνα Τσάτσα Β’ ΒΙΟΛΙΑ* Απόλλων ΓραμματικόπουλοςΤριαντάφυλλος ΛούκαςΝικόλαος ΧαλιάσαςΛαέρτης ΚοκολάνηςΚωνσταντίνος ΒλαβιανόςΠέτρος ΒλάσσηςΜαρία ΖαμπέληΚώστας ΚαραγεωργόπουλοςΧριστόφορος ΚαραθανάσηςΕλευθέριος ΚατσιφέρηςΝίκος ΚιάκοςΛιουντμίλα ΛιμόροβαΑλέξανδρος ΠαπανικολάουΜαργαρίτα ΠλέστηΣέργιος ΣγάραςΔήμητρα ΤριανταφύλλουΜαρίνα Χαραλαμπίδου ΒΙΟΛΕΣ* Πάρις ΑναστασιάδιςΕνκέλα ΚοκολάνηΤάνια ΧαριτοπούλουΆλκηστις ΑναστασιάδουΜάνος ΓουβέληςΚωνσταντίνος ΚαραμπουλάτΠωλίνα Κουμή

Ίρις ΛουκάΓκέρτα ΣινάιΜιχαήλ ΣμιρνώφΜάριος Τζουμάνης **Αντίλοχος ΤρανόςΙρένα Τσαμαντιώτη

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΑ* Δημήτρης ΓούζιοςΑστέριος ΠούφτηςΆγγελος ΛιακάκηςΜαρίνα ΚισλίτσιναΝίκος ΚοτζιάςΧριστίνα ΚούτρουΔημήτρης ΜαγκριώτηςΒάνια ΠαπαδημητρίουΉβη ΠαπαθανασίουΙσίδωρος ΣιδέρηςΌλγα ΣτρατηγοπούλουΔημήτρης Τραυλός ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ* Τάκης ΚαπογιάννηςΝίκος ΤσουκαλάςΆγγελος ΡεπαπήςΧάρης ΠαζαρούλαςΧαράλαμπος ΑρκατίνηςΓεώργιος ΚαραγεώργοςΒιατσεσλάβ ΜαρτινκέβιτςΙωάννης ΜπαμπαλούκαςΕυγένιος ΜπράτουσκαΣεράινα Σεΐδου ΦΛΑΟΥΤΑ Χρυσή ΠιλαφτσήΦρανκ–Γκέοργκ ΓιάρκεΒαγγέλης ΣταθουλόπουλοςΜιχάλης Ραμός ΟΜΠΟΕ Δημήτρης ΒάμβαςΓιάννης ΟικονόμουΧριστίνα ΠαντελίδουΣτυλιανή ΝικολαΐδηΞένια Θωμαΐδου ΚΛΑΡΙΝΕΤΑ Σπύρος ΜουρίκηςΓαληνός ΚιοσόγλουΚωνσταντίνος ΤζέκοςΗλίας Δεμιρτζόγλου

ΦΑΓΚΟΤΑ Αλέξανδρος ΟικονόμουΒασίλης ΛιοδάκηςΕυστάθιος ΜαρτζούκοςΟδυσσέας Μπάσσιος ΚΟΡΝΑ Κώστας ΣίσκοςΧρήστος ΣαλβάνοςΓρηγόρης Ασωνίτης Δημήτρης ΦρόνιμοςΓιάννης ΓούναρηςΣπύρος ΚάκοςΗλίας Μπάρκας ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ Παναγιώτης ΚαίσαρηςΓιάννης ΚαραμπέτσοςΠαναγιώτης ΠαυλόπουλοςΦάνης ΒερνίκοςΠαναγιώτης Μπαλαμός ΤΡΟΜΠΟΝΙΑ Ανδρέας ΠυλαρινόςΚώστας ΑυγερινόςΑνδρέας-Ρολάνδος ΘεοδώρουΠαναγιώτης ΖαφειρόπουλοςΕυάγγελος Καραμπάς ΤΟΥΜΠΑ Γεώργιος–Θεόδωρος Ραράκος ΤΥΜΠΑΝΑ Σπύρος Λάμπουρας ΚΡΟΥΣΤΑ Ανδρέας ΦαρμάκηςΑθηνά ΚαψετάκηΘεόδωρος ΜιλκόβΧαράλαμπος ΤαλιαδούροςΣτέλλα Τριανταφύλλου ΑΡΠΕΣ Γωγώ ΞαγαράΙλεάνα Κρουτσέρου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Άντζελα Τσιφτσή* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σοφία Τσουρινάκη*

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΕΙΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ

Αντωνία Κακαβελάκη

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Χρύσα Λιακοπούλου ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ειρήνη Γιατρά ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γιώτα Κωνσταντοπούλου* ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΙΚΟΥ

Στέλλα Κάρδαρη ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Λίλα Κοζάκη ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ

Δημήτρης Γιατράς ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

Σπύρος Αργυράκης-ΜουρλάςΕλένη ΚουτσολάμπρουΜάρθα Νάσιου

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντιγόνη Ριζάκου* ΤΑΜΙΑΣ

Αγαθή Σκολαρίκη ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ευγενία Μπιζίμη

Page 44: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –

ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Αλίκη Φιδετζή

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Τίτος Γουβέλης

ΣΥΛΛΗΨΗ ΙΔΕΑΣ & ΣXΕΔΙΑΣΜΟΣ

G Design Studio

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ Sauvage,διαθέσιμη από την Atypical

Σχεδιαστής:Γιώργος Τριανταφυλλάκος

PF Grand Gothic Extended,διαθέσιμη από την Parachute Fonts

Σχεδιαστής:Πάνος Βασιλείου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ Νίκος Κρικέλης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝ ΤΥΠΩ - Καλογερόγιαννης

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2019 Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΜΕΓΑΣ ΔΩΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Page 45: ΑΠΡΙΛΙΟΣ...Ταξίδι στο Νέο Κόσ ο 17 & 18.09, 21:00 Classic Rock 3! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.10, 20:30 Εναρκτήρια συναυλία –