Σάρκωμα Ewing - Πλαστικός Χειρουργός Στρατής Γαβριήλ

of 10 /10
Ευστράτιος Γαβριήλ, Πλαστικός Χειρουργός, Doctor’s Hospital, Μπέτση Μαρία, Ογκολόγος, Doctor’s Hospital, Γκεράζη Μαρία, Αναισθησιολόγος, Doctor’s Hospital, Γιαννόπουλος Αριστομένης, MD, Οικονόμου Ιωάννης, MD,

Embed Size (px)

Transcript of Σάρκωμα Ewing - Πλαστικός Χειρουργός Στρατής Γαβριήλ

Page 1: Σάρκωμα Ewing - Πλαστικός Χειρουργός Στρατής Γαβριήλ

Ευστράτιος Γαβριήλ, Πλαστικός Χειρουργός, Doctor’s Hospital,Μπέτση Μαρία, Ογκολόγος, Doctor’s Hospital,

Γκεράζη Μαρία, Αναισθησιολόγος, Doctor’s Hospital,Γιαννόπουλος Αριστομένης, MD,

Οικονόμου Ιωάννης, MD,

Page 2: Σάρκωμα Ewing - Πλαστικός Χειρουργός Στρατής Γαβριήλ

Ασθενής, γυναίκα, 19 ετών από τριμήνου παρουσιάζει άλγος και διόγκωση κάτω πέρατος του δεξιού πήχεως. Υφίσταται μερική χειρουργική αφαίρεση μορφώματος μαλακών μορίων σε άλλη

κλινική με ιστολογική ένδειξη σαρκώματος. Ένα μήνα αργότερα παρουσιάζεται με μεγαλύτερη διόγκωση και πόνο στο ογκολογικό

ιατρείο. Η φυσική εξέταση δείχνει περιορισμό της κερκιδικής έκτασης του καρπού και υπαισθησία κατά μήκος του κερκιδικού

νεύρου. Μέσο και ωλένιο νεύρο δεν δείχνουν προσβολή. Ο ακτινολογικός έλεγχος και η μαγνητική τομογραφία

αποκαλύπτουν προσβολή του κάτω πέρατος της κερκίδος σε μήκος 7 cm, καθώς και συμμετοχή των παρακείμενων μυϊκών

ιστών.

Page 3: Σάρκωμα Ewing - Πλαστικός Χειρουργός Στρατής Γαβριήλ

Προεγχειριτική Ακτινολογική Εικόνα

Προεγχειριτική Εικόνα

Μαγνητική Τομογραφία της Βλάβης

Page 4: Σάρκωμα Ewing - Πλαστικός Χειρουργός Στρατής Γαβριήλ

Προσεκτική χειρουργική παρασκευή του όγκου

Page 5: Σάρκωμα Ewing - Πλαστικός Χειρουργός Στρατής Γαβριήλ
Page 6: Σάρκωμα Ewing - Πλαστικός Χειρουργός Στρατής Γαβριήλ

Πλήρης επιτυχής εξαίρεση του όγκου. Στο συνολικό

παρασκεύασμα περιλαμβάνεται το κάτω

πέρας της κερκίδας (10 cm) μέχρι και την αρθρική

επιφάνεια, οι τένοντες του κερκιδικού εκτείνοντα και

καμπτήρα του καρπού, τμήμα της κερκιδικής αρτηρίας και

του κερκιδικού νεύρου, καθώς και μέρος του

τετράγωνου πρηνιστή.

Page 7: Σάρκωμα Ewing - Πλαστικός Χειρουργός Στρατής Γαβριήλ

Λήψη ελεύθερου οστικού κρημνού του έξω χείλους της ωμοπλάτης.

Page 8: Σάρκωμα Ewing - Πλαστικός Χειρουργός Στρατής Γαβριήλ

Ο οστικός κρημνός καταδεικνύεται όπως επίσης και ο μίσχος του, η περισπωμένη

της ωμοπλάτης αρτηρία.Η οστεοσύνθεση έγινε επί του

κολοβώματος της κερκίδας και αρθρόδεση του καρπού.

Η αναστόμωση των αγγείων έγινε τελικοτελικά επί του κολοβώματος της κερκιδικής αρτηρίας και μιας συνοδού φλέβας . Δεν παρουσίασε κανένα επιπλέον νευρολογικό

έλλειμμα πλην της αναισθησίας κατά μήκος του κερκιδικού νεύρου, η

δε κίνηση του καρπού περιορίστηκε τόσο όσο η αρθρόδεση του καρπού

επιβάλει.

Page 9: Σάρκωμα Ewing - Πλαστικός Χειρουργός Στρατής Γαβριήλ

Σπινθηρογραφικός 'Ελεγχος της Βιωσιμότητας του κρημνού τρείς μήνες αργότερα

Θέση του οστικού κρημνού →

Δότρια Περιοχή →

Page 10: Σάρκωμα Ewing - Πλαστικός Χειρουργός Στρατής Γαβριήλ

Μετεγχειρητικές εικόνες που καταδεικνύουν το λειτουργικό αποτέλεσμα της επέμβασης. Η ασθενής υποβάλλεται σε

ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία.